香如須彌 ( 香hương 如như 須Tu 彌Di )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)以香譬須彌山也。新譯仁王經上曰:「無色界雨諸香華,香如須彌,華如車輪。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 以dĩ 香hương 譬thí 須Tu 彌Di 山Sơn 也dã 。 新tân 譯dịch 仁nhân 王vương 經kinh 上thượng 曰viết 無vô 色sắc 界giới 。 雨vũ 諸chư 香hương 華hoa , 香hương 如như 須Tu 彌Di 。 華hoa 如như 車xa 輪luân 。 」 。