HƯ VÂN NIÊN PHỔ
THƠM NGÁT HƯƠNG LAN
Việt dịch: Kiến Châu, Như Thủy, Hạnh Đoan
Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh