Phật Pháp Tại Thế Gian

3.09 Tìm Ngọc Như Ý

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP III Tìm Ngọc Như Ý Trúc Lâm - 2002 Hôm nay là buổi giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt. Lần giảng này, tôi rút ruột ra nói chớ không phải giảng theo kinh sách. Rút ruột tức là ở trong [...]

3.06 Tìm Tĩnh Lặng Trong Mâu Thuẫn Của Cuộc Đời

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP III Tìm Tĩnh Lặng Trong Mâu Thuẫn Của Cuộc Đời Cuộc đời là những mâu thuẫn, ở đây tôi không nói những gì cao siêu mà nói về những kinh nghiệm sống của người Phật tử. Chúng ta sống như thế nào để [...]

3.03 Lễ Phật Thành Đạo

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP III Lễ Phật Thành Đạo Thường Chiếu - 1996 Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Chúng tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh [...]

3.01 Giải Nghi Về Nhân Quả

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP III Lời Đầu Sách Phật pháp tại thế gian, chẳng thể lìa thế gian mà có. Thế nên biết, người muốn ngộ được lẽ thật của muôn pháp, cũng phải từ muôn pháp mà ngộ, muốn nhận rõ Bản tâm chân thường cũng [...]

2.08 Bài Pháp Kỳ Diệu

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP II Bài Pháp Kỳ Diệu Giảng tại Thường Chiếu nhân ngày Khánh tuế Hòa thượng - 2001 Hôm nay tất cả chư Tăng Ni qui tụ về đây làm lễ Khánh tuế, chúc mừng thêm một tuổi hạ nữa. Tôi rất hoan hỉ [...]

2.10 Lời Huấn Từ Của Hòa Thượng Tôn Sư

Phật Pháp Tại Thế Gian Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP II Lời Huấn Từ Của Hòa Thượng Tôn Sư Trong buổi lễ chúc thọ Hòa thượng tám mươi tuổi, ngày 23/01/2003 tại Thiền viện Thường Chiếu Hôm nay gần như là lần chót chúng tôi nói chuyện tại Thiền viện Thường Chiếu, nên [...]
error: