Bài Viết Lưu Trữ

Kinh Trung Bộ

THÔNG BÁO

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa chư Tôn Đức, Phật tử cùng quý độc giả,

Trang website tangthuphathoc.net hiện đang được quản lý bởi hệ điều hành Centos 6. Trong thời gian sắp đến, hệ điều hành này không còn hộ trợ trên máy chủ. Do đó, chúng tôi cần phải cập nhật và thay đổi hệ điều hành mới. Do vì thay đổi hoàn toàn hệ thống quản lý, nên sẽ ảnh hưởng đến toàn Diện trang nhà. Tất cả kinh sách trên nhà sẽ xóa hết hoàn toàn. Do vậy mà trang nhà sẽ không hoạt động trong vài ngày sắp đến. Chúng tôi sẽ cố gắng để back up lại toàn dữ liệu trên trang nhà sớm nhất có thể. Sau khi trang nhà hoạt động lại, các link vẫn giữ y như cũ, sẽ không có gì thay đổi cho việc cập nhật này. Trong thời gian bất tiện này, rất mong chư vị sanh lòng hoan hỷ.

Nay kính thông báo.

Trân trọng,

tangthuphathoc.net

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
error: