hộc lâm

鵠林 ( 鵠hộc 林lâm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)娑羅雙樹林謂之鶴林。一轉而為鵠林。四教儀一曰:「鹿野鵠林之文。」三論玄義曰:「始從鹿苑,終竟鵠林。」正字通曰:「鵠通作鶴。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 娑sa 羅la 雙song 樹thụ 。 林lâm 謂vị 之chi 鶴hạc 林lâm 。 一nhất 轉chuyển 而nhi 為vi 鵠hộc 林lâm 。 四tứ 教giáo 儀nghi 一nhất 曰viết : 「 鹿lộc 野dã 鵠hộc 林lâm 之chi 文văn 。 」 三tam 論luận 玄huyền 義nghĩa 曰viết : 「 始thỉ 從tùng 鹿lộc 苑uyển , 終chung 竟cánh 鵠hộc 林lâm 。 」 正chánh 字tự 通thông 曰viết : 「 鵠hộc 通thông 作tác 鶴hạc 。 」 。

error: