hoàng quyển xích trục

hoàng quyển xích trục

黃卷赤軸 ( 黃hoàng 卷quyển 赤xích 軸trục )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (故事)又云黃紙朱軸,謂佛之經典也。案寫經典用黃紙,蓋準於唐代之黃勅,一為尊之,一為防蟲害也。維摩經垂裕記一曰:「唐貞觀中,始用黃紙,寫勅制焉。至高宗上元二年詔曰:詔勅施行,既為永式。比用白紙多有蟲蠹。今後尚書省,頒行天下,並宜用黃紙。」華嚴演義章曰:「言黃卷赤軸者,今大藏經卷是也。」正宗記曰:「教外別傳,非謂黃卷赤軸。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 故cố 事sự ) 又hựu 云vân 黃hoàng 紙chỉ 朱chu 軸trục , 謂vị 佛Phật 之chi 經Kinh 典điển 也dã 。 案án 寫tả 經Kinh 典điển 用dụng 黃hoàng 紙chỉ , 蓋cái 準chuẩn 於ư 唐đường 代đại 之chi 黃hoàng 勅sắc , 一nhất 為vi 尊tôn 之chi , 一nhất 為vi 防phòng 蟲trùng 害hại 也dã 。 維duy 摩ma 經kinh 垂thùy 裕 記ký 一nhất 曰viết : 「 唐đường 貞trinh 觀quán 中trung , 始thỉ 用dụng 黃hoàng 紙chỉ , 寫tả 勅sắc 制chế 焉yên 。 至chí 高cao 宗tông 上thượng 元nguyên 二nhị 年niên 詔chiếu 曰viết : 詔chiếu 勅sắc 施thi 行hành 既ký 為vi 永vĩnh 式thức 。 比tỉ 用dụng 白bạch 紙chỉ 多đa 有hữu 蟲trùng 蠹đố 。 今kim 後hậu 尚thượng 書thư 省tỉnh , 頒ban 行hành 天thiên 下hạ , 並tịnh 宜nghi 用dụng 黃hoàng 紙chỉ 。 」 華hoa 嚴nghiêm 演diễn 義nghĩa 章chương 曰viết : 「 言ngôn 黃hoàng 卷quyển 赤xích 軸trục 者giả , 今kim 大đại 藏tạng 經Kinh 卷quyển 是thị 也dã 。 」 正chánh 宗tông 記ký 曰viết : 「 教giáo 外ngoại 別biệt 傳truyền , 非phi 謂vị 黃hoàng 卷quyển 赤xích 軸trục 。 」 。

error: