hoàng long

黃龍 ( 黃hoàng 龍long )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)宋隆興府黃龍山普覺禪師,名慧南。受法於慈明圓禪師,住於黃龍。神宗熙寧二年寂,壽六十八。大觀四年勅謚普覺。傳嗣之弟子,有真淨之克文,東林之常總,晦堂之祖心等。見續傳燈錄七、稽古略四。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 宋tống 隆long 興hưng 府phủ 黃hoàng 龍long 山sơn 普phổ 覺giác 禪thiền 師sư , 名danh 慧tuệ 南nam 。 受thọ 法pháp 於ư 慈từ 明minh 圓viên 禪thiền 師sư , 住trụ 於ư 黃hoàng 龍long 。 神thần 宗tông 熙hi 寧ninh 二nhị 年niên 寂tịch , 壽thọ 六lục 十thập 八bát 。 大đại 觀quán 四tứ 年niên 勅sắc 謚ích 普phổ 覺giác 。 傳truyền 嗣tự 之chi 弟đệ 子tử , 有hữu 真chân 淨tịnh 之chi 克khắc 文văn , 東đông 林lâm 之chi 常thường 總tổng , 晦hối 堂đường 之chi 祖tổ 心tâm 等đẳng 。 見kiến 續tục 傳truyền 燈đăng 錄lục 七thất 、 稽khể 古cổ 略lược 四tứ 。

About The Author

tangthuphathoc
error: