Hoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới Đồ –

Hoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới Đồ –
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

華Hoa 嚴Nghiêm 一Nhất 乘Thừa 法Pháp 界Giới 圖Đồ

新Tân 羅La 義Nghĩa 湘 撰Soạn

華hoa 嚴nghiêm 一Nhất 乘Thừa 法Pháp 界Giới 圖đồ

夫phu 大đại 聖thánh 善thiện 教giáo 無vô 方phương 。 應ứng 機cơ 隨tùy 病bệnh 非phi 一nhất 。 迷mê 者giả 字tự 迹tích 。 不bất 知tri 失thất 體thể 。 懃cần 而nhi 歸quy 宗tông 末mạt 日nhật 。 故cố 依y 理lý 據cứ 教giáo 。 略lược 制chế 槃bàn 詩thi 。 冀ký 以dĩ 執chấp 名danh 之chi 徒đồ 。 還hoàn 歸quy 無vô 名danh 真chân 源nguyên 。 讀đọc 詩thi 之chi 法pháp 。 宜nghi 從tùng 中trung 法pháp 為vi 始thỉ 。 繁phồn 迴hồi 屈khuất 曲khúc 。 乃nãi 至chí 佛Phật 為vi 終chung 。 隨tùy 印ấn 道đạo 讀đọc (# 五ngũ 十thập 四tứ 角giác 二nhị 百bách 一nhất 十thập 字tự )# 。

死tử 。 ─# 。 涅niết 。 ─# 。 槃bàn 。 ─# 。 常thường 。 ─# 。 共cộng 。 ─# 。 和hòa 。 是thị 。 ─# 。 故cố 。 界giới 。 ─# 。 實thật 。 ─# 。 寶bảo 。 ─# 。 殿điện 。 ─# 。 窮cùng 。 ─# 。 坐tọa 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

生sanh 。 意ý 。 ─# 。 如như 。 ─# 。 出xuất 。 ─# 。 繁phồn 。 理lý 。 益ích 。 行hành 。 法pháp 。 意ý 。 ─# 。 如như 。 ─# 。 捉tróc 。 ─# 。 巧xảo 。 實thật 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

覺giác 。 不phủ 。 人nhân 。 ─# 。 境cảnh 。 中trung 。 事sự 。 利lợi 。 者giả 。 嚴nghiêm 。 歸quy 。 資tư 。 ─# 。 糧lương 。 善thiện 。 際tế 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

正chánh 。 思tư 。 大đại 。 能năng 。 昧muội 。 冥minh 。 得đắc 。 還hoàn 。 莊trang 。 家gia 。 得đắc 。 以dĩ 。 緣duyên 。 中trung 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

便tiện 。 議nghị 。 賢hiền 。 入nhập 。 三tam 。 然nhiên 。 器khí 。 本bổn 。 寶bảo 。 隨tùy 。 ─# 。 分phần/phân 。 陀đà 。 無vô 。 道đạo 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

時thời 雨vũ 。 善thiện 。 海hải 。 ─# 。 印ấn 。 無vô 。 隨tùy 。 際tế 。 盡tận 。 ─# 。 無vô 。 ─# 。 尼ni 。 ─# 。 羅la 。 得đắc 。 床sàng 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

心tâm 。 寶bảo 。 佛Phật 。 ─# 。 十thập 。 ─# 。 別biệt 。 ─# 。 分phần/phân 。 生sanh 。 叵phả 。 ─# 。 息tức 。 ─# 。 忘vong 。 ─# 。 想tưởng 。 ─# 。 必tất 。 ─# 。 不phủ 。 舊cựu 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。

發phát 。 益ích 。 ─# 。 生sanh 。 ─# 。 滿mãn 。 ─# 。 虛hư ─# 空không 。 ─# 。 眾chúng 。 法pháp 。 佛Phật 。 ─# 。 為vi 。 ─# 。 名danh 。 ─# 。 勤cần 。 ─# 。 不phủ 。 ─# 。 來lai 。

│# 。 │# 。

初sơ 。 ─# 。 成thành 。 ─# 。 別biệt ─# 隔cách 。 ─# 。 亂loạn 。 ─# 。 雜tạp 。 ─# 。 不phủ 。 性tánh 。 餘dư 。 ─# 。 境cảnh 。 妙diệu 。 ─# 。 不phủ 。 ─# 。 守thủ 。 ─# 。 自tự 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

十thập 。 ─# 。 方phương 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 切thiết 。 ─# 。 塵trần 。 ─# 。 中trung 。 仍nhưng 。 圓viên 。 非phi 。 真chân 。 徹triệt 。 無vô 。 ─# 。 名danh 。 性tánh 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

含hàm 。 即tức 。 ─# 。 念niệm 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 念niệm 。 亦diệc 。 即tức 。 融dung 。 知tri 。 性tánh 。 極cực 。 相tương/tướng 。 無vô 。 隨tùy 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

中trung 。 是thị 。 劫kiếp 。 ─# 。 即tức 。 ─# 。 一nhất 。 如như 。 相tương/tướng 。 無vô 。 所sở 。 甚thậm 。 ─# 。 深thâm 。 絕tuyệt 。 寂tịch 。 緣duyên 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

塵trần 。 無vô 。 遠viễn 。 ─# 。 量lượng 。 ─# 。 無vô 。 ─# 。 是thị 。 互hỗ 。 二nhị 。 智trí 。 ─# 。 證chứng 。 ─# 。 切thiết 。 ─# 。 一nhất 。 來lai 。 成thành 。

│# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。 │# 。

微vi 。 量lượng 。 ─# 。 劫kiếp 。 ─# 。 九cửu 。 ─# 。 世thế 。 ─# 。 十thập 。 ─# 。 世thế 。 相tương/tướng 。 ─# 。 諸chư 。 ─# 。 法pháp 。 ─# 。 不phủ 。 ─# 。 動động 。 ─# 。 本bổn 。 一nhất 。

│# 。 │# 。

一nhất 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 即tức 。 ─# 。 多đa 。 ─# 。 切thiết 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 即tức 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 中trung 。 ─# 。 多đa 。 ─# 。 切thiết 。 ─# 。 一nhất 。 ─# 。 中trung 。

將tương 欲dục 釋thích 文văn 。 二nhị 門môn 分phân 別biệt 。 一nhất 總tổng 釋thích 印ấn 意ý 。 二nhị 別biệt 解giải 印ấn 相tương/tướng 。 問vấn 何hà 以dĩ 故cố 依y 印ấn 。 答đáp 欲dục 表biểu 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 教giáo 網võng 所sở 攝nhiếp 三tam 種chủng 世thế 間gian 。 從tùng 海Hải 印Ấn 三Tam 昧Muội 。 槃bàn 出xuất 現hiện 顯hiển 故cố 。 所sở 謂vị 三tam 種chủng 世thế 間gian 。 一nhất 器khí 世thế 間gian 。 二nhị 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 。 三tam 智trí 正chánh 覺giác 世thế 間gian 。 智trí 正chánh 覺giác 者giả 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 也dã 。 三tam 種chủng 世thế 間gian 攝nhiếp 盡tận 法pháp 故cố 。 不bất 論luận 餘dư 者giả 。 廣quảng 義nghĩa 者giả 。 如như 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 說thuyết 。

第đệ 二nhị 別biệt 相tướng 門môn 中trung 。 三tam 門môn 分phân 別biệt 。 一nhất 說thuyết 印ấn 文văn 相tương/tướng 。 二nhị 明minh 字tự 相tương/tướng 。 三tam 釋thích 文văn 意ý 。

一nhất 問vấn 。 何hà 故cố 印ấn 文văn 唯duy 有hữu 一nhất 道đạo 。 答đáp 。 表biểu 如Như 來Lai 一nhất 音âm 故cố 。 所sở 謂vị 一nhất 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 何hà 故cố 多đa 有hữu 繁phồn 迴hồi 屈khuất 曲khúc 。 以dĩ 隨tùy 眾chúng 生sanh 機cơ 欲dục 不bất 同đồng 故cố 。 即tức 是thị 當đương 三tam 乘thừa 教giáo 。 何hà 故cố 一nhất 道đạo 。 無vô 有hữu 始thỉ 終chung 。 顯hiển 示thị 善thiện 巧xảo 無vô 方phương 。 應ưng 稱xưng 法Pháp 界Giới 。 十thập 世thế 相tương 應ứng 圓viên 融dung 滿mãn 足túc 故cố 。 即tức 是thị 義nghĩa 當đương 圓viên 教giáo 。 何hà 故cố 有hữu 四tứ 面diện 四tứ 角giác 。 彰chương 四tứ 攝nhiếp 四tứ 無vô 量lượng 故cố 。 此thử 義nghĩa 依y 三tam 乘thừa 。 顯hiển 一Nhất 乘Thừa 。 印ấn 相tương/tướng 如như 是thị 。

二nhị 問vấn 。 何hà 故cố 字tự 中trung 有hữu 始thỉ 終chung 耶da 。 答đáp 。 約ước 修tu 行hành 方phương 便tiện 。 顯hiển 因nhân 果quả 不bất 同đồng 故cố 。 何hà 故cố 字tự 中trung 多đa 屈khuất 曲khúc 。 顯hiển 三tam 乘thừa 根căn 欲dục 差sai 別biệt 不bất 同đồng 故cố 。 何hà 故cố 始thỉ 終chung 兩lưỡng 字tự 。 安an 置trí 當đương 中trung 。 表biểu 因nhân 果quả 兩lưỡng 位vị 法pháp 性tánh 家gia 內nội 真chân 實thật 德đức 用dụng 。 性tánh 在tại 中trung 道đạo 故cố 。 字tự 相tương/tướng 如như 是thị 。

問vấn 。 上thượng 云vân 因nhân 果quả 不bất 同đồng 。 一nhất 家gia 實thật 德đức 。 性tánh 在tại 中trung 道đạo 。 未vị 知tri 所sở 由do 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 答đáp 。 此thử 義nghĩa 其kỳ 實thật 難nan 解giải 。 雖tuy 然nhiên 。 依y 天thiên 親thân 論luận 主chủ 。 以dĩ 六lục 相tương/tướng 方phương 便tiện 。 立lập 義nghĩa 分phân 齊tề 。 准chuẩn 義nghĩa 道Đạo 理lý 。 隨tùy 分phần/phân 可khả 解giải 。 若nhược 約ước 十thập 句cú 。 以dĩ 辨biện 六lục 相tương/tướng 。 如như 下hạ 說thuyết 。 今kim 且thả 約ước 印ấn 像tượng 。 以dĩ 明minh 六lục 相tương/tướng 。 示thị 一Nhất 乘Thừa 三tam 乘thừa 主chủ 伴bạn 相tương/tướng 成thành 現hiện 法pháp 分phân 齊tề 。 所sở 謂vị 六lục 相tương/tướng 者giả 。 總tổng 相tương/tướng 。 別biệt 相tướng 。 同đồng 相tương/tướng 。 異dị 相tướng 。 成thành 相tương/tướng 。 壞hoại 相tương/tướng 。 總tổng 相tương/tướng 者giả 根căn 本bổn 印ấn 。 別biệt 相tướng 者giả 餘dư 屈khuất 曲khúc 。 別biệt 依y 止chỉ 印ấn 。 滿mãn 彼bỉ 印ấn 故cố 。 同đồng 相tương/tướng 者giả 印ấn 故cố 。 所sở 謂vị 曲khúc 別biệt 而nhi 同đồng 印ấn 故cố 。 異dị 相tướng 者giả 增tăng 相tương/tướng 故cố 。 所sở 謂vị 第đệ 一nhất 。 第đệ 二nhị 等đẳng 曲khúc 別biệt 增tăng 安an 故cố 。 成thành 相tương/tướng 者giả 略lược 說thuyết 故cố 。 所sở 謂vị 成thành 印ấn 故cố 。 壞hoại 相tương/tướng 者giả 廣quảng 說thuyết 故cố 。 所sở 謂vị 繁phồn 迴hồi 屈khuất 曲khúc 。 各các 各các 自tự 本bổn 來lai 不bất 作tác 故cố 。 一nhất 切thiết 緣duyên 生sanh 法pháp 。 無vô 不bất 六lục 相tương/tướng 成thành 也dã 。 所sở 謂vị 總tổng 相tương/tướng 者giả 義nghĩa 當đương 圓viên 教giáo 。 別biệt 相tướng 者giả 義nghĩa 當đương 三tam 乘thừa 教giáo 。 如như 總tổng 相tương/tướng 別biệt 相tướng 成thành 相tương/tướng 壞hoại 相tương/tướng 等đẳng 。 不bất 即tức 不bất 離ly 。 不bất 一nhất 不bất 異dị 。 常thường 在tại 中trung 道đạo 。 一Nhất 乘Thừa 三tam 乘thừa 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 主chủ 伴bạn 相tương/tướng 資tư 。 不bất 即tức 不bất 離ly 。 不bất 一nhất 不bất 異dị 。 雖tuy 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 而nhi 唯duy 在tại 中trung 道đạo 。 主chủ 伴bạn 相tương/tướng 成thành 。 顯hiển 法pháp 如như 是thị 。 一Nhất 乘Thừa 別biệt 教giáo 。 三tam 乘thừa 別biệt 教giáo 。 准chuẩn 義nghĩa 可khả 解giải 。 汝nhữ 所sở 問vấn 疑nghi 。 義nghĩa 亦diệc 如như 是thị 。 初sơ 曲khúc 如như 因nhân 。 乃nãi 至chí 後hậu 曲khúc 如như 果quả 。 如như 初sơ 後hậu 不bất 同đồng 。 而nhi 唯duy 在tại 當đương 中trung 。 雖tuy 因nhân 果quả 義nghĩa 別biệt 。 而nhi 唯duy 住trụ 自tự 如như 。 依y 三tam 乘thừa 方phương 便tiện 教giáo 門môn 。 故cố 高cao 下hạ 不bất 同đồng 。 依y 一Nhất 乘Thừa 圓viên 教giáo 。 故cố 無vô 有hữu 前tiền 後hậu 。 所sở 以dĩ 得đắc 知tri 。 如như 經kinh 說thuyết 。 又hựu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 明minh 。 說thuyết 令linh 入nhập 智trí 慧tuệ 地địa 故cố 。 論luận 曰viết 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 謂vị 住trụ 信tín 行hành 地địa 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 者giả 。 是thị 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 品Phẩm 。 明minh 者giả 見kiến 智trí 得đắc 證chứng 。 說thuyết 者giả 於ư 中trung 分phân 別biệt 。 入nhập 者giả 信tín 樂nhạo 得đắc 證chứng 。 智trí 慧tuệ 地địa 者giả 。 謂vị 十Thập 地Địa 智trí 。 如như 本bổn 分phần/phân 中trung 說thuyết 。 此thử 是thị 根căn 本bổn 入nhập 。 如như 經kinh 。 又hựu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 明minh 說thuyết 令linh 入nhập 。 智trí 慧tuệ 地địa 故cố 。 此thử 修Tu 多Đa 羅La 中trung 。 說thuyết 依y 根căn 本bổn 入nhập 有hữu 九cửu 種chủng 入nhập 。 一nhất 者giả 攝nhiếp 入nhập 。 聞văn 慧tuệ 中trung 攝nhiếp 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 故cố 。 如như 經kinh 攝nhiếp 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 故cố 。 二nhị 者giả 思tư 議nghị 入nhập 。 思tư 慧tuệ 於ư 一nhất 切thiết 道đạo 品phẩm 中trung 。 智trí 方phương 便tiện 故cố 。 如như 經kinh 善thiện 分phân 別biệt 選tuyển 擇trạch 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 故cố 。 三tam 者giả 法pháp 相tướng 入nhập 。 彼bỉ 彼bỉ 義nghĩa 中trung 。 無vô 量lượng 種chủng 種chủng 智trí 故cố 。 如như 經kinh 廣quảng 知tri 諸chư 法pháp 故cố 。 四tứ 者giả 教giáo 化hóa 入nhập 。 隨tùy 所sở 思tư 義nghĩa 。 名danh 字tự 具cụ 足túc 善thiện 說thuyết 法pháp 故cố 。 如như 經kinh 善thiện 說thuyết 諸chư 法pháp 故cố 。 五ngũ 者giả 證chứng 入nhập 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 平bình 等đẳng 智trí 。 見kiến 道đạo 時thời 中trung 。 善thiện 清thanh 淨tịnh 故cố 。 如như 經kinh 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 清thanh 淨tịnh 不bất 離ly 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 即tức 是thị 自tự 成thành 佛Phật 法Pháp 。 是thị 故cố 利lợi 他tha 亦diệc 名danh 自tự 利lợi 。 六lục 者giả 不bất 放phóng 逸dật 入nhập 。 於ư 修tu 道Đạo 時thời 中trung 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 提Đề 障chướng 故cố 。 如như 經kinh 一nhất 切thiết 魔ma 法pháp 不bất 能năng 染nhiễm 故cố 。 七thất 者giả 地địa 地địa 轉chuyển 入nhập 。 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 品phẩm 無vô 貪tham 等đẳng 善thiện 根căn 淨tịnh 故cố 。 如như 經kinh 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 善thiện 根căn 清thanh 淨tịnh 故cố 。

復phục 有hữu 善thiện 根căn 。 能năng 為vi 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 品phẩm 因nhân 故cố 。 八bát 者giả 菩Bồ 薩Tát 盡tận 入nhập 。 於ư 第đệ 十Thập 地Địa 。 入nhập 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 祕bí 密mật 智trí 故cố 。 如như 經kinh 得đắc 不bất 可khả 思tư 議nghị 境cảnh 界giới 故cố 。 九cửu 者giả 佛Phật 盡tận 入nhập 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 人nhân 智trí 故cố 。 如như 經kinh 乃nãi 至chí 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 人nhân 智trí 境cảnh 界giới 故cố 。 是thị 諸chư 入nhập 為vi 挍giảo 量lượng 智trí 義nghĩa 差sai 別biệt 。 次thứ 第đệ 轉chuyển 勝thắng 。 非phi 根căn 本bổn 入nhập 。 一nhất 切thiết 所sở 說thuyết 十thập 句cú 中trung 。 皆giai 有hữu 六lục 種chủng 差sai 別biệt 相tương/tướng 門môn 。 此thử 言ngôn 說thuyết 解giải 釋thích 。 應ưng 知tri 除trừ 事sự 。 事sự 者giả 謂vị 陰ấm 界giới 入nhập 等đẳng 。 六lục 種chủng 差sai 相tương/tướng 者giả 。 謂vị 總tổng 相tương/tướng 別biệt 相tướng 成thành 相tương/tướng 壞hoại 相tương/tướng 。 總tổng 相tương/tướng 者giả 是thị 根căn 本bổn 入nhập 。 別biệt 相tướng 者giả 餘dư 九cửu 。 別biệt 依y 止chỉ 本bổn 。 滿mãn 彼bỉ 本bổn 故cố 。 同đồng 相tương/tướng 者giả 入nhập 故cố 。 異dị 相tướng 者giả 增tăng 相tương/tướng 故cố 。 成thành 相tương/tướng 者giả 略lược 說thuyết 故cố 。 壞hoại 相tương/tướng 者giả 廣quảng 說thuyết 故cố 。 如như 世thế 界giới 成thành 壞hoại 故cố 。 餘dư 一nhất 切thiết 十thập 句cú 中trung 。 隨tùy 義nghĩa 類loại 知tri 。 論luận 文văn 如như 是thị 。 唯duy 是thị 論luận 主chủ 立lập 宗tông 道Đạo 理lý 。 故cố 知tri 雖tuy 因nhân 果quả 信tín 解giải 行hành 迴hồi 地địa 佛Phật 自tự 位vị 不bất 動động 。 而nhi 無vô 前tiền 後hậu 。 何hà 故cố 。 諸chư 法pháp 各các 異dị 。 住trụ 自tự 如như 故cố 。 一nhất 如như 多đa 如như 。 如như 如như 相tướng 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 是thị 故cố 經Kinh 云vân 。 問vấn 。 云vân 何hà 深thâm 信tín 佛Phật 法Pháp 。 答đáp 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 唯duy 佛Phật 所sở 知tri 。 非phi 我ngã 境cảnh 界giới 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 名danh 為vi 深thâm 信tín 佛Phật 法Pháp 。 是thị 其kỳ 義nghĩa 也dã 。

問vấn 。 六lục 相tương/tướng 者giả 為vi 顯hiển 何hà 義nghĩa 。 答đáp 。 顯hiển 緣duyên 起khởi 無vô 分phân 別biệt 理lý 故cố 。 以dĩ 此thử 六lục 相tương/tướng 義nghĩa 故cố 。 當đương 知tri 雖tuy 一nhất 部bộ 經kinh 七thất 處xứ 八bát 會hội 及cập 。 品phẩm 類loại 不bất 同đồng 。 而nhi 唯duy 在tại 地địa 品phẩm 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 根căn 本bổn 攝nhiếp 法pháp 盡tận 故cố 。 地địa 品phẩm 中trung 雖tuy 十Thập 地Địa 不bất 同đồng 。 而nhi 唯duy 在tại 初Sơ 地Địa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 起khởi 一nhất 地địa 。 普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 諸chư 地địa 功công 德đức 故cố 。 一nhất 地địa 中trung 雖tuy 多đa 分phần 不bất 同đồng 。 而nhi 唯duy 在tại 一nhất 念niệm 。

何hà 以dĩ 故cố 。 三tam 世thế 九cửu 世thế 即tức 一nhất 念niệm 故cố 。 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 故cố 。 如như 一nhất 念niệm 。 多đa 念niệm 亦diệc 如như 是thị 。 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 一nhất 念niệm 即tức 多đa 念niệm 等đẳng 。 反phản 前tiền 即tức 是thị 。 以dĩ 此thử 理lý 故cố 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 主chủ 伴bạn 相tương/tướng 成thành 。 隨tùy 舉cử 一nhất 法pháp 。 盡tận 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 若nhược 約ước 會hội 說thuyết 。 會hội 會hội 中trung 盡tận 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 若nhược 約ước 品phẩm 說thuyết 。 品phẩm 品phẩm 盡tận 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 乃nãi 至chí 若nhược 約ước 文văn 說thuyết 。 文văn 文văn 句cú 句cú 。 盡tận 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 無vô 此thử 。 彼bỉ 不bất 成thành 故cố 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 法pháp 如như 是thị 故cố 如như 下hạ 說thuyết 。

三tam 釋thích 文văn 意ý 。 文văn 有hữu 七thất 言ngôn 三tam 十thập 句cú 。 此thử 中trung 大đại 分phần/phân 有hữu 三tam 。 初sơ 十thập 八bát 句cú 約ước 自tự 利lợi 行hành 。 次thứ 四tứ 句cú 利lợi 他tha 行hành 。 次thứ 八bát 句cú 辨biện 修tu 行hành 者giả 方phương 便tiện 及cập 得đắc 利lợi 益ích 。

就tựu 初sơ 門môn 中trung 有hữu 二nhị 。 初sơ 四tứ 句cú 現hiện 示thị 證chứng 分phần/phân 。 二nhị 次thứ 十thập 四tứ 句cú 顯hiển 緣duyên 起khởi 分phần/phân 。 此thử 中trung 初sơ 二nhị 句cú 指chỉ 緣duyên 起khởi 體thể 。 二nhị 次thứ 二nhị 句cú 約ước 陀đà 羅la 尼ni 理lý 用dụng 。 以dĩ 辨biện 攝nhiếp 法pháp 分phân 齊tề 。 三tam 次thứ 二nhị 句cú 即tức 事sự 攝nhiếp 法pháp 分phân 齊tề 。 四tứ 次thứ 四tứ 句cú 約ước 世thế 時thời 示thị 攝nhiếp 法pháp 分phân 齊tề 。 五ngũ 次thứ 二nhị 句cú 約ước 位vị 以dĩ 彰chương 攝nhiếp 法pháp 分phân 齊tề 。 六lục 次thứ 二nhị 句cú 總tổng 論luận 上thượng 意ý 。 雖tuy 六lục 門môn 不bất 同đồng 。 而nhi 唯duy 顯hiển 緣duyên 起khởi 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 初sơ 言ngôn 緣duyên 起khởi 體thể 者giả 。 即tức 是thị 一Nhất 乘Thừa 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 無vô 障chướng 礙ngại 法pháp 法Pháp 界Giới 也dã 。 今kim 且thả 約ước 一nhất 門môn 顯hiển 緣duyên 起khởi 義nghĩa 。 所sở 謂vị 緣duyên 起khởi 者giả 。 大đại 聖thánh 攝nhiếp 生sanh 。 欲dục 令linh 契khế 理lý 捨xả 事sự 。 凡phàm 夫phu 見kiến 事sự 即tức 迷mê 於ư 理lý 。 聖thánh 人nhân 得đắc 理lý 既ký 無vô 於ư 事sự 。 故cố 今kim 舉cử 實thật 理lý 。 以dĩ 會hội 迷mê 情tình 。 令linh 諸chư 有hữu 情tình 。 知tri 事sự 即tức 無vô 事sự 即tức 會hội 理lý 。 故cố 興hưng 此thử 教giáo 。 故cố 地địa 論luận 言ngôn 。 自tự 相tương/tướng 者giả 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 報báo 相tương/tướng 。 名danh 色sắc 共cộng 阿a 梨lê 耶da 識thức 生sanh 。 如như 經kinh 於ư 三tam 界giới 地địa 。 復phục 有hữu 牙nha 生sanh 。 所sở 謂vị 名danh 色sắc 共cộng 生sanh 故cố 。 名danh 色sắc 共cộng 生sanh 者giả 。 名danh 色sắc 共cộng 彼bỉ 生sanh 故cố 。 二nhị 者giả 彼bỉ 因nhân 相tương/tướng 。 是thị 名danh 色sắc 不bất 離ly 彼bỉ 。 依y 彼bỉ 共cộng 生sanh 故cố 。 如như 經kinh 不bất 離ly 故cố 。 三tam 者giả 彼bỉ 果quả 次thứ 第đệ 相tương/tướng 。 從tùng 六lục 入nhập 乃nãi 至chí 於ư 有hữu 。 如như 經kinh 此thử 名danh 色sắc 增tăng 長trưởng 。 已dĩ 成thành 六lục 入nhập 聚tụ 。 乃nãi 至chí 有hữu 因nhân 緣duyên 故cố 。 有hữu 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 生sanh 長trưởng 苦khổ 聚tụ 。 是thị 中trung 離ly 我ngã 我ngã 所sở 。 無vô 知tri 無vô 覺giác 。 如như 草thảo 木mộc 也dã 。 此thử 中trung 離ly 我ngã 我ngã 所sở 者giả 。 此thử 二nhị 示thị 現hiện 空không 。 無vô 知tri 無vô 覺giác 者giả 。 自tự 體thể 無vô 我ngã 故cố 。 草thảo 木mộc 者giả 。 示thị 非phi 眾chúng 生sanh 數số 故cố 。 當đương 知tri 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 等đẳng 。 即tức 體thể 自tự 性tánh 空không 。 依y 彼bỉ 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 生sanh 梨lê 耶da 微vi 細tế 。 自tự 體thể 無vô 我ngã 。 生sanh 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 示thị 皆giai 無vô 我ngã 。 故cố 緣duyên 生sanh 等đẳng 。 無vô 有hữu 別biệt 法pháp 。 佛Phật 舉cử 緣duyên 起khởi 觀quán 門môn 。 以dĩ 會hội 諸chư 法pháp 。 一nhất 切thiết 無vô 分phân 別biệt 。 即tức 成thành 實thật 性tánh 故cố 。 地địa 論luận 言ngôn 。 隨tùy 順thuận 觀quán 世thế 諦đế 。 即tức 入nhập 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦đế 。 是thị 其kỳ 事sự 也dã 。 此thử 義nghĩa 在tại 三tam 乘thừa 。 亦diệc 通thông 一Nhất 乘Thừa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 一Nhất 乘Thừa 所sở 目mục 故cố 。 若nhược 約ước 別biệt 教giáo 一Nhất 乘Thừa 。 略lược 說thuyết 十thập 門môn 。 所sở 謂vị 因nhân 緣duyên 。 有hữu 分phần/phân 次thứ 第đệ 故cố 。 一nhất 心tâm 所sở 攝nhiếp 故cố 。 自tự 業nghiệp 成thành 故cố 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 故cố 。 三tam 道đạo 不bất 斷đoạn 故cố 。 觀quán 前tiền 後hậu 際tế 故cố 。 三tam 苦khổ 集tập 故cố 。 因nhân 緣duyên 生sanh 故cố 。 因nhân 緣duyên 生sanh 滅diệt 縛phược 故cố 。 隨tùy 順thuận 有hữu 盡tận 觀quán 故cố 。 如như 是thị 十thập 二nhị 因nhân 緣duyên 。 一Nhất 乘Thừa 義nghĩa 攝nhiếp 。 何hà 故cố 十thập 番phiên 數số 說thuyết 。 欲dục 顯hiển 無vô 量lượng 故cố 。 問vấn 。 十thập 番phiên 因nhân 緣duyên 。 為vi 當đương 前tiền 後hậu 。 為vi 當đương 一nhất 時thời 耶da 。 答đáp 。 即tức 前tiền 後hậu 即tức 無vô 前tiền 後hậu 。 何hà 以dĩ 得đắc 知tri 。 門môn 不bất 同đồng 故cố 即tức 前tiền 後hậu 。 六lục 相tương/tướng 成thành 故cố 即tức 前tiền 後hậu 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 十thập 番phiên 雖tuy 別biệt 。 而nhi 同đồng 成thành 無vô 我ngã 。 故cố 瓔anh 珞lạc 經kinh 十thập 番phiên 因nhân 緣duyên 。 三tam 乘thừa 義nghĩa 攝nhiếp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 唯duy 教giáo 差sai 別biệt 不bất 同đồng 。 廣quảng 如như 地địa 論luận 說thuyết 。 如như 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 說thuyết 。 餘dư 緣duyên 生sanh 諸chư 法pháp 。 准chuẩn 例lệ 可khả 解giải 。 二nhị 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 者giả 。 如như 下hạ 說thuyết 。 三tam 即tức 事sự 攝nhiếp 法pháp 者giả 。 顯hiển 因nhân 陀đà 及cập 微vi 細tế 陀đà 故cố 。 廣quảng 義nghĩa 如như 經kinh 。 四tứ 所sở 謂vị 九cửu 世thế 者giả 。 過quá 去khứ 過quá 去khứ 。 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 過quá 去khứ 。 現hiện 在tại 現hiện 在tại 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 。 未vị 來lai 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 未vị 來lai 未vị 來lai 世thế 。 三tam 世thế 相tương/tướng 即tức 及cập 與dữ 相tương/tướng 入nhập 。 成thành 其kỳ 一nhất 念niệm 。 總tổng 別biệt 合hợp 名danh 故cố 十thập 世thế 。 一nhất 念niệm 者giả 。 約ước 事sự 念niệm 說thuyết 也dã 。 五ngũ 約ước 位vị 者giả 。 以dĩ 六lục 相tương/tướng 方phương 便tiện 。 隨tùy 義nghĩa 消tiêu 息tức 。 即tức 可khả 解giải 也dã 。 六lục 相tương/tướng 者giả 。 如như 上thượng 說thuyết 。 問vấn 。 緣duyên 起khởi 一nhất 言ngôn 中trung 。 諸chư 法pháp 無vô 二nhị 。 即tức 顯hiển 了liễu 乎hồ 何hà 須tu 多đa 門môn 。 答đáp 。 體thể 解giải 即tức 是thị 。 不bất 須tu 遠viễn 求cầu 。 是thị 故cố 經kinh 言ngôn 。 婬dâm 惱não 癡si 性tánh 。 即tức 是thị 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 等đẳng 迷mê 極cực 遠viễn 。 是thị 故cố 佛Phật 教giáo 七thất 種chủng 苦Khổ 諦Đế 以dĩ 外ngoại 。 別biệt 有hữu 菩Bồ 提Đề 。 三tam 無vô 數số 劫kiếp 。 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 乃nãi 可khả 得đắc 度độ 。 為vi 迷mê 之chi 者giả 須tu 多đa 門môn 說thuyết 。 問vấn 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 法Pháp 門môn 無vô 數số 。 何hà 故cố 唯duy 六lục 門môn 說thuyết 耶da 。 答đáp 。 以dĩ 六lục 門môn 說thuyết 諸chư 法pháp 。 准chuẩn 例lệ 應ưng 可khả 解giải 故cố 。 略lược 如như 是thị 說thuyết 。 其kỳ 實thật 如như 言ngôn 。 六lục 冥minh 然nhiên 無vô 分phân 別biệt 者giả 。 緣duyên 起khởi 法pháp 法pháp 如như 是thị 故cố 。 准chuẩn 上thượng 可khả 思tư 。

二nhị 就tựu 利lợi 他tha 行hành 中trung 。 印ấn 者giả 約ước 喻dụ 得đắc 名danh 。 何hà 者giả 。 是thị 大đại 海hải 極cực 深thâm 。 明minh 淨tịnh 徹triệt 底để 。 天thiên 帝đế 共cộng 阿a 修tu 羅la 鬪đấu 諍tranh 時thời 。 一nhất 切thiết 兵binh 眾chúng 。 一nhất 切thiết 兵binh 具cụ 。 於ư 中trung 離ly 現hiện 。 了liễu 了liễu 分phân 明minh 。 如như 印ấn 顯hiển 文văn 字tự 。 故cố 名danh 海hải 印ấn 。 能năng 入nhập 。 三tam 昧muội 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 窮cùng 證chứng 法pháp 性tánh 。 無vô 有hữu 源nguyên 底để 。 以dĩ 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 湛trạm 然nhiên 明minh 白bạch 。 三tam 種chủng 世thế 間gian 於ư 中trung 顯hiển 現hiện 。 名danh 曰viết 海hải 印ấn 。 繁phồn 者giả 熾sí 盛thịnh 義nghĩa 故cố 。 出xuất 者giả 涌dũng 出xuất 無vô 盡tận 故cố 。 如như 意ý 者giả 從tùng 喻dụ 得đắc 名danh 。 如như 意ý 寶bảo 王vương 。 無vô 心tâm 而nhi 雨vũ 寶bảo 益ích 生sanh 。 隨tùy 緣duyên 無vô 窮cùng 。 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 一nhất 音âm 所sở 暢sướng 。 應ưng 眾chúng 生sanh 界giới 。 滅diệt 惡ác 生sanh 善thiện 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 隨tùy 何hà 用dụng 處xứ 。 無vô 不bất 如như 意ý 。 故cố 名danh 如như 意ý 。

三tam 約ước 修tu 行hành 方phương 便tiện 者giả 。 此thử 中trung 有hữu 二nhị 。 一nhất 明minh 修tu 行hành 方phương 便tiện 。 二nhị 辨biện 得đắc 利lợi 益ích 。 初sơ 門môn 行hành 者giả 。 謂vị 見kiến 聞văn 一Nhất 乘Thừa 普phổ 法pháp 已dĩ 去khứ 。 未vị 滿mãn 證chứng 普phổ 法pháp 已dĩ 還hoàn 。 是thị 此thử 約ước 別biệt 教giáo 一Nhất 乘Thừa 說thuyết 也dã 。 若nhược 約ước 方phương 便tiện 一Nhất 乘Thừa 說thuyết 。 五ngũ 乘thừa 總tổng 是thị 入nhập 一Nhất 乘Thừa 攝nhiếp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 一Nhất 乘Thừa 所sở 流lưu 一Nhất 乘Thừa 所sở 目mục 一Nhất 乘Thừa 方phương 便tiện 故cố 。 若nhược 約ước 此thử 義nghĩa 。 總tổng 攝nhiếp 五ngũ 乘thừa 。 一Nhất 乘Thừa 修tu 行hành 者giả 亦diệc 得đắc 所sở 流lưu 所sở 目mục 者giả 。 約ước 緣duyên 起khởi 道Đạo 理lý 語ngữ 。 方phương 便tiện 者giả 。 約ước 智trí 語ngữ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 進tiến 趣thú 不bất 住trụ 。 名danh 曰viết 方phương 便tiện 。 不bất 迴hồi 心tâm 者giả 。 不bất 名danh 方phương 便tiện 故cố 。 亦diệc 可khả 約ước 聖thánh 者giả 意ý 說thuyết 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 善thiện 方phương 便tiện 。 引dẫn 接tiếp 眾chúng 生sanh 故cố 。 如như 五ngũ 乘thừa 說thuyết 人nhân 法pháp 因nhân 果quả 。 解giải 理lý 事sự 教giáo 義nghĩa 等đẳng 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 准chuẩn 例lệ 如như 是thị 。

問vấn 。 所sở 謂vị 五ngũ 乘thừa 等đẳng 法pháp 。 為vi 是thị 能năng 詮thuyên 教giáo 法pháp 耶da 。 為vi 是thị 所sở 詮thuyên 義nghĩa 耶da 。 答đáp 。 能năng 詮thuyên 所sở 詮thuyên 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 在tại 言ngôn 中trung 。 其kỳ 義nghĩa 如như 所sở 詮thuyên 之chi 法pháp 相tướng 皆giai 絕tuyệt 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 以dĩ 大đại 慈từ 悲bi 。 本bổn 願nguyện 力lực 故cố 。 諸chư 佛Phật 家gia 法pháp 。 法pháp 如như 是thị 故cố 。 施thi 設thiết 言ngôn 教giáo 。 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 教giáo 網võng 所sở 攝nhiếp 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 悉tất 在tại 言ngôn 。 是thị 故cố 經kinh 言ngôn 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 但đãn 有hữu 名danh 字tự 。 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 。

問vấn 。 證chứng 分phân 之chi 法pháp 。 言ngôn 相tương/tướng 不bất 及cập 。 言ngôn 教giáo 之chi 法pháp 。 在tại 於ư 事sự 中trung 者giả 。 證chứng 教giáo 兩lưỡng 法pháp 。 常thường 在tại 二nhị 邊biên 過quá 為vi 。 答đáp 。 若nhược 約ước 情tình 說thuyết 。 證chứng 教giáo 兩lưỡng 法pháp 。 常thường 在tại 二nhị 邊biên 。 若nhược 約ước 理lý 證chứng 教giáo 兩lưỡng 法pháp 。 舊cựu 來lai 中trung 道đạo 。 一nhất 無vô 分phân 別biệt 。 所sở 以dĩ 得đắc 知tri 遍biến 計kế 無vô 相tướng 。 依y 他tha 無vô 生sanh 。 真chân 實thật 無vô 性tánh 。 三tam 種chủng 自tự 性tánh 。 常thường 在tại 中trung 道đạo 。 三tam 法pháp 以dĩ 外ngoại 。 更cánh 無vô 證chứng 教giáo 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 一nhất 無vô 分phân 別biệt 。 是thị 故cố 至chí 人nhân 得đắc 此thử 理lý 故cố 。 名danh 相tướng 不bất 及cập 。 為vi 生sanh 說thuyết 故cố 。 言ngôn 在tại 事sự 中trung 。 故cố 經kinh 偈kệ 云vân 。 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai 。 無vô 有hữu 說thuyết 佛Phật 法Pháp 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 化hóa 。 而nhi 為vi 演diễn 說thuyết 法pháp 。 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 。 是thị 故cố 聖thánh 者giả 隨tùy 遍biến 計kế 故cố 建kiến 立lập 三tam 性tánh 。 且thả 安an 窮cùng 心tâm 。 漸tiệm 漸tiệm 已dĩ 後hậu 現hiện 三tam 無vô 性tánh 。 覺giác 悟ngộ 夢mộng 人nhân 。 此thử 即tức 聖thánh 者giả 大đại 善thiện 巧xảo 也dã 。 問vấn 。 如như 攝nhiếp 論luận 云vân 。 遍biến 計kế 所sở 執chấp 。 凡phàm 夫phu 境cảnh 界giới 。 依y 他tha 真chân 實thật 聖thánh 智trí 境cảnh 界giới 。 何hà 故cố 聖thánh 者giả 隨tùy 遍biến 計kế 耶da 。 答đáp 。 遍biến 計kế 諸chư 法pháp 。 顛điên 倒đảo 故cố 有hữu 。 是thị 故cố 論luận 云vân 。 凡phàm 夫phu 境cảnh 界giới 。 畢tất 竟cánh 空không 故cố 。 無vô 所sở 可khả 對đối 。 是thị 故cố 論luận 中trung 非phi 聖thánh 境cảnh 界giới 。 非phi 謂vị 智trí 空không 非phi 聖thánh 境cảnh 界giới 。 是thị 故cố 聖thánh 者giả 慈từ 悲bi 方phương 便tiện 。 隨tùy 眼nhãn 病bệnh 故cố 。 言ngôn 說thuyết 空không 華hoa 。 有hữu 何hà 妨phương 難nạn/nan 。 竟cánh 在tại 於ư 此thử 。 依y 他tha 起khởi 相tướng 。 從tùng 因nhân 緣duyên 生sanh 。 無vô 有hữu 自tự 性tánh 。 離ly 二nhị 邊biên 過quá 。 與dữ 無vô 我ngã 同đồng 。 圓viên 成thành 實thật 性tánh 。 平bình 等đẳng 法pháp 。 圓viên 融dung 彼bỉ 此thử 。 不bất 可khả 分phân 別biệt 。 舊cựu 來lai 一nhất 味vị 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 分phân 別biệt 不bất 及cập 。 是thị 故cố 論luận 言ngôn 聖thánh 智trí 境cảnh 界giới 。 別biệt 意ý 如như 是thị 。 若nhược 約ước 實thật 說thuyết 。 三tam 種chủng 自tự 性tánh 。 皆giai 是thị 凡phàm 夫phu 境cảnh 界giới 。

何hà 以dĩ 故cố 。 隨tùy 性tánh 說thuyết 事sự 安an 立lập 。 三tam 種chủng 自tự 性tánh 。 即tức 聖thánh 智trí 境cảnh 界giới 。

何hà 以dĩ 故cố 。 隨tùy 智trí 顯hiển 理lý 。 非phi 安an 立lập 故cố 。 是thị 故cố 經Kinh 中trung 。 亦diệc 有hữu 處xứ 三tam 性tánh 以dĩ 外ngoại 。 不bất 立lập 三tam 無vô 性tánh 。 亦diệc 有hữu 處xứ 三tam 性tánh 以dĩ 外ngoại 。 別biệt 立lập 三tam 無vô 性tánh 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 隨tùy 情tình 安an 立lập 。 約ước 解giải 門môn 故cố 。 別biệt 立lập 三tam 無vô 性tánh 。 隨tùy 智trí 顯hiển 理lý 。 約ước 行hành 門môn 故cố 。 三tam 以dĩ 外ngoại 不bất 立lập 三tam 無vô 性tánh 。 尚thượng 二nhị 以dĩ 外ngoại 。 無vô 有hữu 真chân 實thật 。 何hà 況huống 三tam 性tánh 以dĩ 外ngoại 別biệt 有hữu 三tam 無vô 性tánh 。 所sở 以dĩ 得đắc 知tri 無vô 相tướng 等đẳng 智trí 現hiện 前tiền 。 畢tất 竟cánh 無vô 法pháp 可khả 對đối 。 唯duy 在tại 中trung 道đạo 故cố 。 是thị 故cố 須tu 解giải 教giáo 立lập 所sở 由do 。

問vấn 。 如như 上thượng 所sở 言ngôn 。 證chứng 分phân 之chi 法pháp 。 及cập 緣duyên 起khởi 分phần/phân 法pháp 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 答đáp 。 別biệt 不bất 別biệt 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 證chứng 分phân 之chi 法pháp 約ước 實thật 相tướng 說thuyết 。 唯duy 證chứng 所sở 故cố 。 緣duyên 起khởi 分phần/phân 法pháp 為vi 。 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 無vô 有hữu 自tự 性tánh 。 與dữ 本bổn 不bất 異dị 。 是thị 故cố 不bất 別biệt 。

問vấn 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 以dĩ 自tự 所sở 證chứng 。 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 。 與dữ 末mạt 不bất 異dị 。 尋tầm 常thường 差sai 別biệt 耶da 。 答đáp 。 得đắc 其kỳ 義nghĩa 若nhược 為vi 所sở 證chứng 在tại 言ngôn 。 與dữ 末mạt 不bất 異dị 。 言ngôn 說thuyết 在tại 證chứng 。 與dữ 本bổn 不bất 異dị 。 與dữ 本bổn 不bất 異dị 故cố 。 用dụng 而nhi 常thường 寂tịch 。 說thuyết 而nhi 不bất 說thuyết 。 與dữ 末mạt 不bất 異dị 故cố 。 寂tịch 而nhi 常thường 用dụng 。 不bất 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 不bất 說thuyết 而nhi 說thuyết 故cố 。 不bất 說thuyết 即tức 非phi 不bất 說thuyết 。 說thuyết 而nhi 不bất 說thuyết 故cố 。 說thuyết 即tức 非phi 說thuyết 。 說thuyết 即tức 非phi 說thuyết 故cố 。 說thuyết 即tức 不bất 可khả 得đắc 。 不bất 說thuyết 即tức 非phi 不bất 說thuyết 故cố 。 不bất 說thuyết 即tức 不bất 可khả 得đắc 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 二nhị 俱câu 不bất 相tương 妨phương 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 說thuyết 與dữ 不bất 說thuyết 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 生sanh 與dữ 不bất 生sanh 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 動động 與dữ 不bất 動động 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 一nhất 切thiết 差sai 別biệt 相tương 對đối 法Pháp 門môn 。 准chuẩn 例lệ 如như 是thị 。 故cố 經Kinh 云vân 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 有hữu 佛Phật 無vô 佛Phật 。 性tánh 相tướng 常thường 住trụ 。 無vô 有hữu 變biến 異dị 。 是thị 其kỳ 義nghĩa 也dã 。 亦diệc 可khả 正chánh 說thuyết 法Pháp 中trung 。 言ngôn 說thuyết 以dĩ 外ngoại 。 更cánh 無vô 別biệt 義nghĩa 。 以dĩ 言ngôn 為vi 義nghĩa 。 正chánh 義nghĩa 法pháp 中trung 。 正chánh 義nghĩa 以dĩ 外ngoại 。 更cánh 無vô 別biệt 言ngôn 。 以dĩ 義nghĩa 為vi 言ngôn 。 以dĩ 義nghĩa 為vi 言ngôn 故cố 。 言ngôn 無vô 非phi 義nghĩa 。 以dĩ 言ngôn 為vi 義nghĩa 故cố 。 義nghĩa 無vô 非phi 言ngôn 。 義nghĩa 無vô 非phi 言ngôn 故cố 。 義nghĩa 即tức 非phi 義nghĩa 。 言ngôn 無vô 非phi 義nghĩa 故cố 。 言ngôn 即tức 不bất 言ngôn 。 言ngôn 即tức 非phi 義nghĩa 故cố 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 來lai 在tại 中trung 道đạo 。 中trung 道đạo 者giả 通thông 言ngôn 非phi 言ngôn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 不bất 在tại 言ngôn 中trung 。 離ly 名danh 性tánh 故cố 。 言ngôn 說thuyết 法Pháp 不bất 在tại 真chân 性tánh 。 在tại 機cơ 益ích 故cố 名danh 無vô 真chân 性tánh 。 離ly 名danh 性tánh 故cố 名danh 而nhi 無vô 名danh 。 名danh 而nhi 無vô 名danh 故cố 。 以dĩ 名danh 求cầu 實thật 。 實thật 不bất 可khả 得đắc 。 名danh 無vô 真chân 性tánh 故cố 。 名danh 而nhi 無vô 我ngã 同đồng 故cố 名danh 。 性tánh 不bất 可khả 得đắc 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 得đắc 。 唯duy 證chứng 所sở 知tri 。 非phi 餘dư 境cảnh 界giới 。 是thị 故cố 經Kinh 云vân 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 唯duy 佛Phật 所sở 知tri 。 非phi 我ngã 境cảnh 界giới 。

問vấn 。 前tiền 後hậu 兩lưỡng 義nghĩa 何hà 別biệt 。 答đáp 。 前tiền 義nghĩa 可khả 別biệt 。 以dĩ 本bổn 末mạt 相tương/tướng 即tức 相tương/tướng 即tức 相tương/tướng 融dung 顯hiển 中trung 道đạo 。 後hậu 義nghĩa 以dĩ 名danh 義nghĩa 互hỗ 為vi 客khách 顯hiển 無vô 我ngã 義nghĩa 。 所sở 顯hiển 道Đạo 理lý 不bất 理lý 。 能năng 詮thuyên 方phương 便tiện 別biệt 。 此thử 即tức 本bổn 末mạt 相tương/tướng 資tư 。 名danh 義nghĩa 互hỗ 客khách 。 開khai 噵# 眾chúng 生sanh 。 令linh 致trí 自tự 無vô 名danh 真chân 源nguyên 。 能năng 化hóa 所sở 化hóa 宗tông 要yếu 在tại 此thử 。 問vấn 。 此thử 義nghĩa 義nghĩa 當đương 頓đốn 教giáo 宗tông 。 何hà 故cố 此thử 間gian 說thuyết 。 答đáp 。 如như 上thượng 說thuyết 。 說thuyết 與dữ 不bất 說thuyết 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。

何hà 以dĩ 故cố 。 總tổng 是thị 實thật 德đức 故cố 。 無vô 有hữu 妨phương 難nạn/nan 。 且thả 護hộ 分phân 別biệt 故cố 。 順thuận 三tam 乘thừa 說thuyết 。 蓋cái 是thị 智trí 者giả 勝thắng 妙diệu 能năng 也dã 。 如như 上thượng 證chứng 分phần/phân 及cập 緣duyên 起khởi 分phần/phân 義nghĩa 。 當đương 論luận 中trung 義nghĩa 大đại 教giáo 大đại 也dã 。 背bối/bội 反phản 分phân 別biệt 。 得đắc 無vô 分phân 別biệt 。 名danh 曰viết 無vô 緣duyên 。 順thuận 理lý 不bất 住trụ 。 故cố 名danh 善thiện 巧xảo 。 如như 說thuyết 終chung 行hành 得đắc 聖thánh 者giả 意ý 。 故cố 名danh 為vi 捉tróc 。 如như 意ý 如như 前tiền 。 歸quy 家gia 者giả 。 證chứng 本bổn 性tánh 故cố 。 家gia 者giả 何hà 義nghĩa 。 陰ấm 覆phú 義nghĩa 。 住trú 處xứ 義nghĩa 故cố 。 所sở 謂vị 法pháp 性tánh 真chân 空không 。 覺giác 者giả 所sở 住trụ 。 故cố 名danh 為vi 宅trạch 。 大đại 悲bi 善thiện 巧xảo 蔭ấm 覆phú 眾chúng 生sanh 。 名danh 曰viết 為vi 舍xá 。 此thử 義nghĩa 在tại 三tam 乘thừa 。 一Nhất 乘Thừa 方phương 究cứu 竟cánh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 應ưng 法Pháp 界Giới 故cố 。 所sở 謂vị 法Pháp 界Giới 陀đà 羅la 尼ni 家gia 。 及cập 因nhân 陀đà 羅la 家gia 。 微vi 細tế 家gia 等đẳng 。 此thử 是thị 聖thánh 者giả 所sở 依y 住trụ 故cố 。 名danh 曰viết 為vi 家gia 。 隨tùy 分phần/phân 者giả 。 未vị 滿mãn 義nghĩa 故cố 。 資tư 糧lương 者giả 。 助trợ 菩Bồ 提Đề 分Phần 故cố 。 如như 下hạ 經kinh 離ly 世thế 間gian 品phẩm 中trung 二nhị 千thiên 答đáp 等đẳng 是thị 也dã 。 二nhị 明minh 得đắc 益ích 。 謂vị 陀đà 羅la 尼ni 者giả 。 總tổng 持trì 故cố 。 如như 下hạ 數sổ 十thập 錢tiền 法pháp 中trung 說thuyết 。 實thật 際tế 者giả 。 窮cùng 法pháp 性tánh 故cố 。 中trung 道đạo 者giả 。 融dung 二nhị 邊biên 故cố 。 坐tọa 床sàng 者giả 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 故cố 。 安an 在tại 法Pháp 界Giới 十thập 種chủng 涅Niết 槃Bàn 廣quảng 大đại 寶bảo 床sàng 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 故cố 。 名danh 曰viết 坐tọa 床sàng 。 寶bảo 者giả 可khả 貴quý 故cố 。 床sàng 者giả 即tức 攝nhiếp 攝nhiếp 義nghĩa 故cố 。 十thập 種chủng 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 如như 下hạ 經kinh 離ly 世thế 間gian 品phẩm 說thuyết 。 舊cựu 來lai 不bất 動động 者giả 。 舊cựu 來lai 佛Phật 義nghĩa 故cố 。 所sở 謂vị 十thập 佛Phật 如như 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 。 一nhất 無vô 著trước 佛Phật 。 安an 住trụ 世thế 間gian 。 成thành 正chánh 覺giác 故cố 。 二nhị 願nguyện 佛Phật 。 出xuất 生sanh 故cố 。 三tam 業nghiệp 報báo 佛Phật 。 信tín 故cố 。 四tứ 持trì 佛Phật 隨tùy 順thuận 故cố 。 五ngũ 化hóa 佛Phật 。 永vĩnh 度độ 故cố 。 六lục 法Pháp 界Giới 佛Phật 。 無vô 處xứ 不bất 至chí 故cố 。 七thất 心tâm 佛Phật 。 安an 住trụ 故cố 。 八bát 三tam 昧muội 佛Phật 。 無vô 量lượng 無vô 著trước 故cố 。 九cửu 性tánh 佛Phật 。 決quyết 定định 故cố 。 十thập 如như 意ý 佛Phật 。 普phổ 覆phú 故cố 。 何hà 故cố 十thập 數số 說thuyết 。 欲dục 顯hiển 多đa 佛Phật 故cố 。 此thử 義nghĩa 諸chư 法pháp 之chi 真chân 源nguyên 。 究cứu 竟cánh 之chi 玄huyền 宗tông 。 甚thậm 深thâm 難nan 解giải 。 宜nghi 可khả 深thâm 思tư 。

問vấn 。 具cụ 縛phược 有hữu 情tình 永vĩnh 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 未vị 成thành 福phước 智trí 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 舊cựu 來lai 成thành 佛Phật 也dã 。 答đáp 。 菩Bồ 薩Tát 未vị 斷đoạn 。 不bất 名danh 成thành 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 斷đoạn 盡tận 。 福phước 智trí 成thành 竟cánh 。 自tự 此thử 已dĩ 去khứ 。 名danh 為vi 舊cựu 來lai 成thành 佛Phật 。

問vấn 。 斷đoạn 惑hoặc 云vân 何hà 。 答đáp 。 如như 地địa 論luận 說thuyết 。 非phi 初sơ 非phi 中trung 後hậu 。 前tiền 中trung 後hậu 取thủ 故cố 。 云vân 何hà 斷đoạn 。 如như 虛hư 空không 。 如như 是thị 斷đoạn 故cố 。 未vị 斷đoạn 已dĩ 還hoàn 。 不bất 名danh 為vi 斷đoạn 。 現hiện 斷đoạn 已dĩ 去khứ 。 名danh 為vi 舊cựu 來lai 斷đoạn 也dã 。 猶do 如như 覺giác 夢mộng 睡thụy 悟ngộ 不bất 同đồng 。 故cố 建kiến 立lập 成thành 不bất 成thành 斷đoạn 不bất 斷đoạn 等đẳng 。 其kỳ 實thật 道Đạo 理lý 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 本bổn 來lai 不bất 動động 。 是thị 故cố 經kinh 言ngôn 。 菩Bồ 薩Tát 法pháp 中trung 。 不bất 見kiến 一nhất 法pháp 減giảm 。 清thanh 淨tịnh 法Pháp 中trung 。 不bất 見kiến 一nhất 法pháp 增tăng 。 是thị 其kỳ 事sự 也dã 。 有hữu 人nhân 說thuyết 言ngôn 。 如như 是thị 等đẳng 經Kinh 文văn 。 約ước 即tức 理lý 說thuyết 。 非phi 即tức 事sự 說thuyết 。 若nhược 約ước 三tam 乘thừa 方phương 便tiện 教giáo 門môn 。 合hợp 有hữu 此thử 義nghĩa 。 若nhược 依y 一Nhất 乘Thừa 如như 實thật 教giáo 門môn 。 不bất 盡tận 其kỳ 理lý 。 理lý 事sự 冥minh 然nhiên 。 一nhất 無vô 分phân 別biệt 。 體thể 用dụng 圓viên 融dung 。 常thường 在tại 中trung 道đạo 。 自tự 事sự 以dĩ 外ngoại 。 何hà 處xứ 得đắc 理lý 。

問vấn 。 三tam 乘thừa 教giáo 中trung 。 亦diệc 有hữu 寂tịch 而nhi 常thường 用dụng 。 用dụng 而nhi 常thường 寂tịch 。 如như 是thị 等đẳng 義nghĩa 。 何hà 故cố 上thượng 言ngôn 偏thiên 即tức 理lý 門môn 。 不bất 即tức 事sự 中trung 不bất 自tự 在tại 也dã 。 答đáp 。 理lý 事sự 相tướng 即tức 故cố 。 有hữu 如như 是thị 義nghĩa 。 非phi 謂vị 事sự 事sự 相tướng 即tức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 三tam 乘thừa 教giáo 中trung 。 欲dục 治trị 分phân 別biệt 病bệnh 。 會hội 事sự 入nhập 理lý 為vi 宗tông 故cố 。 若nhược 依y 別biệt 教giáo 一Nhất 乘Thừa 。 理lý 理lý 相tương/tướng 即tức 。 亦diệc 得đắc 事sự 事sự 相tướng 即tức 。 亦diệc 得đắc 理lý 事sự 相tướng 即tức 。 亦diệc 得đắc 各các 各các 不bất 相tương 即tức 。 亦diệc 得đắc 相tương/tướng 即tức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 中trung 即tức 不bất 同đồng 故cố 。 亦diệc 有hữu 具cụ 足túc 。 理lý 因nhân 陀đà 羅la 尼ni 。 及cập 事sự 因nhân 陀đà 羅la 尼ni 等đẳng 法Pháp 門môn 故cố 。 十thập 佛Phật 普phổ 賢hiền 法Pháp 界Giới 宅trạch 中trung 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 。 無vô 障chướng 礙ngại 法Pháp 界Giới 法Pháp 門môn 。 極cực 自tự 在tại 故cố 。 其kỳ 餘dư 逆nghịch 順thuận 主chủ 半bán 相tương/tướng 成thành 等đẳng 法Pháp 門môn 。 准chuẩn 例lệ 相tương/tướng 攝nhiếp 。 隨tùy 義nghĩa 消tiêu 息tức 。 若nhược 欲dục 觀quán 緣duyên 起khởi 實thật 相tướng 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 者giả 。 先tiên 應ưng 覺giác 數sổ 十thập 錢tiền 法pháp 。 所sở 謂vị 一nhất 錢tiền 乃nãi 至chí 十thập 錢tiền 。 所sở 以dĩ 說thuyết 十thập 者giả 。 欲dục 顯hiển 無vô 量lượng 故cố 。 此thử 中trung 有hữu 二nhị 。 一nhất 者giả 。 一nhất 即tức 十thập 。 十thập 中trung 一nhất 。 二nhị 者giả 。 一nhất 即tức 十thập 。 十thập 即tức 一nhất 。 初sơ 門môn 中trung 有hữu 二nhị 。 一nhất 者giả 向hướng 上thượng 來lai 。 二nhị 者giả 向hướng 下hạ 去khứ 。 言ngôn 向hướng 上thượng 來lai 中trung 。 有hữu 十thập 門môn 不bất 同đồng 。 一nhất 者giả 一nhất 。

何hà 以dĩ 故cố 。 緣duyên 成thành 故cố 。 即tức 是thị 本bổn 數số 。 乃nãi 至chí 十thập 者giả 一nhất 中trung 十thập 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 無vô 一nhất 十thập 即tức 不bất 成thành 。 仍nhưng 十thập 非phi 一nhất 故cố 。 餘dư 門môn 亦diệc 如như 是thị 。 准chuẩn 例lệ 可khả 知tri 。 言ngôn 向hướng 下hạ 去khứ 中trung 。 亦diệc 有hữu 十thập 門môn 。 一nhất 者giả 十thập 。

何hà 以dĩ 故cố 。 緣duyên 成thành 故cố 。 乃nãi 至chí 十thập 者giả 十thập 中trung 一nhất 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 無vô 十thập 。 一nhất 即tức 不bất 成thành 。 仍nhưng 一nhất 非phi 十thập 故cố 。 餘dư 亦diệc 如như 是thị 。 生sanh 變biến 如như 是thị 。 勘khám 當đương 即tức 知tri 。 一nhất 一nhất 錢tiền 中trung 。 具cụ 足túc 十thập 門môn 。 如như 本bổn 末mạt 兩lưỡng 錢tiền 中trung 具cụ 足túc 十thập 門môn 。 餘dư 八bát 錢tiền 中trung 。 准chuẩn 例lệ 可khả 解giải 。

問vấn 。 現hiện 言ngôn 一nhất 者giả 。 何hà 得đắc 一nhất 中trung 名danh 為vi 十thập 也dã 。 答đáp 。 大đại 緣duyên 起khởi 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 若nhược 無vô 一nhất 。 一nhất 切thiết 即tức 不bất 成thành 。 定định 知tri 如như 是thị 其kỳ 相tương/tướng 。 如như 所sở 言ngôn 一nhất 者giả 。 非phi 自tự 性tánh 一nhất 緣duyên 成thành 故cố 一nhất 。 乃nãi 至chí 十thập 者giả 。 非phi 自tự 性tánh 十thập 。 緣duyên 成thành 故cố 十thập 。 一nhất 切thiết 緣duyên 生sanh 法pháp 。 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 定định 相tương/tướng 有hữu 性tánh 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 即tức 不bất 自tự 在tại 者giả 。 即tức 生sanh 不bất 生sanh 生sanh 。 不bất 生sanh 生sanh 者giả 。 即tức 是thị 不bất 住trụ 義nghĩa 。 不bất 住trụ 義nghĩa 者giả 。 即tức 是thị 中trung 道đạo 。 道đạo 義nghĩa 者giả 。 即tức 通thông 生sanh 不bất 生sanh 。 故cố 龍long 樹thụ 云vân 。 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 法pháp 。 我ngã 說thuyết 即tức 是thị 空không 。 亦diệc 說thuyết 為vi 是thị 假giả 名danh 。 亦diệc 是thị 中trung 道đạo 義nghĩa 。 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 。 中trung 道đạo 義nghĩa 者giả 。 是thị 無vô 分phân 別biệt 義nghĩa 。 無vô 分phân 別biệt 法pháp 。 不bất 守thủ 自tự 性tánh 故cố 。 隨tùy 緣duyên 無vô 盡tận 。 亦diệc 是thị 不bất 住trụ 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 一nhất 中trung 十thập 。 十thập 中trung 一nhất 。 相tương 容dung 無vô 礙ngại 。 仍nhưng 不bất 相tương 是thị 。 現hiện 一nhất 門môn 中trung 具cụ 足túc 十thập 門môn 。 故cố 明minh 中trung 智trí 。 一nhất 門môn 中trung 有hữu 無vô 盡tận 義nghĩa 。 如như 一nhất 門môn 。 餘dư 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。 一nhất 門môn 中trung 攝nhiếp 十thập 盡tận 不phủ 。 答đáp 。 盡tận 不bất 盡tận 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 須tu 盡tận 即tức 盡tận 。 須tu 不bất 盡tận 即tức 不bất 盡tận 故cố 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 以dĩ 一nhất 事sự 辨biện 一nhất 多đa 故cố 即tức 盡tận 。 以dĩ 異dị 事sự 辨biện 一nhất 多đa 故cố 即tức 不bất 盡tận 。 文văn 一nhất 事sự 中trung 一nhất 多đa 義nghĩa 不bất 相tương 是thị 。 即tức 是thị 多đa 一nhất 。 事sự 故cố 即tức 多đa 。 是thị 一nhất 四tứ 句cú 。 護hộ 過quá 失thất 非phi 。 離ly 德đức 准chuẩn 之chi 可khả 解giải 。 異dị 事sự 亦diệc 准chuẩn 同đồng 。

問vấn 。 須tu 何hà 義nghĩa 。 答đáp 。 須tu 者giả 緣duyên 成thành 義nghĩa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 因nhân 緣duyên 法pháp 一nhất 不bất 差sai 故cố 。 別biệt 別biệt 諸chư 事sự 門môn 中trung 。 准chuẩn 例lệ 如như 是thị 。 緣duyên 起khởi 妙diệu 理lý 。 應ưng 如như 是thị 可khả 知tri 故cố 。 第đệ 一nhất 門môn 訖ngật 。

第đệ 二nhị 門môn 。 此thử 中trung 二nhị 門môn 。 一nhất 者giả 向hướng 上thượng 去khứ 之chi 。 二nhị 者giả 向hướng 下hạ 來lai 。 初sơ 門môn 中trung 十thập 門môn 不bất 同đồng 。 一nhất 者giả 一nhất 。

何hà 以dĩ 故cố 。 緣duyên 成thành 故cố 。 乃nãi 至chí 十thập 者giả 一nhất 即tức 十thập 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 無vô 一nhất 。 十thập 即tức 不bất 成thành 故cố 。 緣duyên 成thành 故cố 。 第đệ 二nhị 門môn 中trung 亦diệc 有hữu 十thập 門môn 。 一nhất 者giả 十thập 。

何hà 以dĩ 故cố 。 緣duyên 成thành 故cố 。 乃nãi 至chí 十thập 者giả 。 十thập 即tức 一nhất 。 若nhược 無vô 十thập 。 一nhất 即tức 不bất 成thành 故cố 。 餘dư 者giả 准chuẩn 例lệ 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 當đương 知tri 一nhất 一nhất 錢tiền 中trung 。 具cụ 足túc 十thập 門môn 。

問vấn 。 如như 上thượng 多đa 門môn 一nhất 時thời 俱câu 圓viên 耶da 。 前tiền 後hậu 不bất 同đồng 耶da 。 答đáp 。 即tức 圓viên 即tức 前tiền 後hậu 不bất 同đồng 。 何hà 故cố 如như 是thị 。 須tu 圓viên 即tức 圓viên 。 須tu 前tiền 後hậu 即tức 前tiền 後hậu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 法pháp 性tánh 家gia 內nội 德đức 用dụng 。 自tự 在tại 無vô 障chướng 礙ngại 故cố 。 由do 緣duyên 成thành 故cố 。 皆giai 得đắc 如như 是thị 問vấn 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 來lai 去khứ 義nghĩa 。 其kỳ 相tướng 云vân 何hà 。 答đáp 。 自tự 位vị 不bất 動động 。 而nhi 恆hằng 來lai 去khứ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 來lai 去khứ 者giả 隨tùy 緣duyên 義nghĩa 。 即tức 是thị 因nhân 緣duyên 義nghĩa 。 不bất 動động 者giả 向hướng 本bổn 義nghĩa 。 即tức 是thị 緣duyên 起khởi 義nghĩa 。

問vấn 。 因nhân 緣duyên 與dữ 緣duyên 起khởi 何hà 別biệt 。 答đáp 。 亦diệc 別biệt 亦diệc 同đồng 。 所sở 謂vị 別biệt 義nghĩa 者giả 。 因nhân 緣duyên 者giả 隨tùy 隨tùy 俗tục 義nghĩa 別biệt 。 即tức 是thị 因nhân 緣duyên 相tương 望vọng 。 顯hiển 無vô 自tự 性tánh 義nghĩa 。 正chánh 俗tục 諦đế 體thể 也dã 。 緣duyên 起khởi 者giả 隨tùy 性tánh 無vô 分phân 別biệt 。 即tức 是thị 相tương/tướng 即tức 相tương/tướng 融dung 。 顯hiển 平bình 等đẳng 義nghĩa 。 正chánh 隨tùy 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 體thể 也dã 。 俗tục 諦đế 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 順thuận 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 是thị 故cố 經Kinh 云vân 。 隨tùy 順thuận 觀quán 世thế 諦đế 。 即tức 入nhập 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦đế 。 即tức 其kỳ 也dã 。 別biệt 義nghĩa 如như 是thị 。 同đồng 義nghĩa 如như 前tiền 龍long 樹thụ 釋thích 。 就tựu 一nhất 一nhất 錢tiền 中trung 。 於ư 同đồng 時thời 具cụ 足túc 等đẳng 一nhất 門môn 。 以dĩ 迴hồi 轉chuyển 者giả 。 准chuẩn 之chi 可khả 解giải 。 十thập 門môn 如như 上thượng 說thuyết 。 如như 錢tiền 中trung 第đệ 一nhất 。 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 不bất 同đồng 。 而nhi 相tương/tướng 即tức 相tương/tướng 入nhập 無vô 礙ngại 相tương/tướng 。 雖tuy 因nhân 果quả 理lý 事sự 人nhân 法pháp 解giải 行hành 教giáo 義nghĩa 主chủ 伴bạn 等đẳng 眾chúng 多đa 門môn 別biệt 。 而nhi 隨tùy 說thuyết 一nhất 門môn 。 盡tận 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 餘dư 義nghĩa 准chuẩn 之chi 。 上thượng 來lai 數số 錢tiền 法pháp 者giả 。 且thả 依y 遍biến 計kế 事sự 錢tiền 。 顯hiển 示thị 依y 他tha 因nhân 緣duyên 緣duyên 起khởi 錢tiền 也dã 。 亦diệc 可khả 依y 指chỉ 示thị 顯hiển 生sanh 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 終chung 不bất 可khả 得đắc 。 執chấp 遍biến 計kế 物vật 。 迷mê 緣duyên 起khởi 法pháp 。 顯hiển 法pháp 逗đậu 留lưu 全toàn 別biệt 。 經Kinh 云vân 。 初sơ 發phát 心tâm 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 念niệm 功công 德đức 。 不bất 可khả 盡tận 者giả 。 如như 第đệ 一nhất 錢tiền 。

何hà 以dĩ 故cố 。 約ước 一nhất 門môn 顯hiển 無vô 盡tận 故cố 。 何hà 況huống 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 諸chư 地địa 功công 德đức 者giả 。 如như 第đệ 二nhị 錢tiền 已dĩ 去khứ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 約ước 異dị 門môn 說thuyết 故cố 。 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 便tiện 成thành 正chánh 覺giác 者giả 。 如như 一nhất 錢tiền 即tức 十thập 故cố 。

何hà 以dĩ 故cố 。 約ước 行hành 體thể 說thuyết 故cố 。

問vấn 。 初sơ 發phát 心tâm 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 信tín 地địa 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 是thị 弟đệ 子tử 位vị 。 成thành 正chánh 覺giác 者giả 佛Phật 地địa 。 即tức 是thị 大đại 師sư 位vị 。 高cao 下hạ 不bất 同đồng 。 位vị 地địa 今kim 一nhất 別biệt 。

何hà 以dĩ 故cố 。 同đồng 處xứ 並tịnh 頭đầu 脚cước 耶da 。 答đáp 。 三tam 乘thừa 方phương 便tiện 法pháp 。 與dữ 圓viên 教giáo 一Nhất 乘Thừa 法pháp 。 法pháp 用dụng 逗đậu 留lưu 。 各các 別biệt 不bất 得đắc 雜tạp 用dụng 。 其kỳ 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 三tam 乘thừa 法Pháp 頭đầu 脚cước 各các 別biệt 何hà 耶da 兒nhi 子tử 年niên 月nguyệt 不bất 同đồng 。 何hà 故cố 如như 是thị 。 約ước 相tương/tướng 說thuyết 故cố 。 生sanh 信tín 心tâm 故cố 。 圓viên 教giáo 一Nhất 乘Thừa 法pháp 者giả 。 頭đầu 脚cước 總tổng 一nhất 。 阿a 耶da 兒nhi 子tử 年niên 月nguyệt 皆giai 同đồng 總tổng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 由do 緣duyên 成thành 故cố 。 約ước 道Đạo 理lý 說thuyết 故cố 。

問vấn 。 一nhất 者giả 何hà 義nghĩa 。 答đáp 。 一nhất 者giả 一nhất 無vô 分phân 別biệt 義nghĩa 。

又hựu 問vấn 。

同đồng 者giả 何hà 義nghĩa 。 答đáp 。 同đồng 者giả 同đồng 不bất 住trụ 義nghĩa 。 無vô 分phân 別biệt 不bất 住trụ 故cố 。 始thỉ 終chung 同đồng 處xứ 。 師sư 弟đệ 子tử 並tịnh 頭đầu 。

問vấn 。 同đồng 處xứ 並tịnh 頭đầu 者giả 何hà 義nghĩa 。 答đáp 。 同đồng 處xứ 並tịnh 頭đầu 者giả 。 不bất 相tương 知tri 義nghĩa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 分phân 別biệt 故cố 。

又hựu 問vấn 。

無vô 分phân 別biệt 者giả 何hà 義nghĩa 。 答đáp 。 無vô 分phân 別biệt 者giả 。 緣duyên 生sanh 義nghĩa 。 即tức 是thị 始thỉ 終chung 等đẳng 是thị 無vô 二nhị 別biệt 。 何hà 故cố 如như 是thị 。 一nhất 切thiết 緣duyên 生sanh 。 法pháp 無vô 有hữu 作tác 者giả 。 無vô 有hữu 成thành 者giả 。 無vô 有hữu 知tri 者giả 。 寂tịch 用dụng 一nhất 相tương/tướng 。 高cao 下hạ 一nhất 味vị 。 猶do 如như 虛hư 空không 。 諸chư 法pháp 法pháp 爾nhĩ 。 舊cựu 來lai 如như 是thị 。 是thị 故cố 經Kinh 云vân 。 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 因nhân 緣duyên 而nhi 有hữu 。 如như 是thị 等đẳng 文văn 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 。

問vấn 。 所sở 以dĩ 得đắc 知tri 信tín 位vị 菩Bồ 薩Tát 。 乃nãi 至chí 佛Phật 同đồng 處xứ 並tịnh 頭đầu 。 如như 下hạ 經Kinh 云vân 。 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 便tiện 成thành 正chánh 覺giác 。 亦diệc 如như 地địa 論luận 釋thích 。 信tín 地địa 菩Bồ 薩Tát 乃nãi 至chí 佛Phật 。 六lục 相tương/tướng 成thành 故cố 。 明minh 知tri 有hữu 如như 是thị 義nghĩa 。 六lục 相tương/tướng 如như 上thượng 。 此thử 語ngữ 欲dục 入nhập 法pháp 性tánh 家gia 要yếu 門môn 。 開khai 陀đà 羅la 尼ni 藏tạng 。 好hảo/hiếu [卄/(戊@((甬-用)/皿))]# [匙-匕+我]# 故cố 。 上thượng 來lai 所sở 明minh 者giả 。 唯duy 顯hiển 示thị 一Nhất 乘Thừa 陀đà 羅la 尼ni 大đại 緣duyên 起khởi 法pháp 。 亦diệc 可khả 論luận 一Nhất 乘Thừa 無vô 礙ngại 。 辨biện 大đại 體thể 。 非phi 三tam 乘thừa 分phân 齊tề 。

問vấn 。 初sơ 教giáo 已dĩ 去khứ 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 即tức 空không 即tức 如như 。 一nhất 無vô 分phân 別biệt 。 何hà 故cố 上thượng 言ngôn 頭đầu 脚cước 各các 別biệt 耶da 。 答đáp 。 非phi 無vô 此thử 義nghĩa 。 未vị 滿mãn 故cố 。 從tùng 下hạ 為vi 言ngôn 。

問vấn 。 所sở 以dĩ 得đắc 知tri 自tự 三tam 乘thừa 以dĩ 外ngoại 。 別biệt 有hữu 圓viên 教giáo 一Nhất 乘Thừa 分phân 齊tề 。 如như 下hạ 經kinh 言ngôn 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 群quần 生sanh 類loại 。 尠tiển 有hữu 欲dục 求cầu 聲Thanh 聞Văn 道Đạo 。 求cầu 緣Duyên 覺Giác 者giả 轉chuyển 復phục 少thiểu 。 求cầu 大Đại 乘Thừa 者giả 甚thậm 希hy 有hữu 。 求cầu 大Đại 乘Thừa 者giả 猶do 為vi 易dị 。 能năng 信tín 是thị 法pháp 甚thậm 為vi 難nạn/nan 。 若nhược 眾chúng 生sanh 下hạ 劣liệt 。 其kỳ 心tâm 厭yếm 沒một 者giả 。 示thị 以dĩ 聲Thanh 聞Văn 道đạo 。 令linh 出xuất 於ư 眾chúng 苦khổ 。 若nhược 復phục 有hữu 眾chúng 生sanh 。 諸chư 根căn 小tiểu 明minh 利lợi 。 樂nhạo 於ư 因nhân 緣duyên 法pháp 。 為vi 說thuyết 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 若nhược 有hữu 根căn 明minh 利lợi 。 有hữu 大đại 慈từ 悲bi 心tâm 。 余dư 益ích 於ư 眾chúng 生sanh 。 為vi 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 若nhược 有hữu 無vô 上thượng 心tâm 。 決quyết 定định 樂nhạo 大đại 事sự 。 為vì 示thị 於ư 佛Phật 身thân 。 說thuyết 無vô 盡tận 佛Phật 法Pháp 。 聖thánh 言ngôn 如như 常thường 明minh 珠châu 。 不bất 須tu 驚kinh 怪quái 。

問vấn 。 一Nhất 乘Thừa 三tam 乘thừa 分phân 齊tề 別biệt 義nghĩa 。 因nhân 何hà 得đắc 知tri 。 答đáp 。 且thả 依y 十thập 門môn 。 即tức 知tri 也dã 。 一nhất 同đồng 時thời 具cụ 足túc 相tướng 應ưng 門môn 。 於ư 中trung 有hữu 十thập 相tương/tướng 。 謂vị 人nhân 法pháp 理lý 事sự 教giáo 義nghĩa 解giải 行hành 因nhân 果quả 。 此thử 等đẳng 十thập 門môn 相tương 應ứng 。 無vô 有hữu 前tiền 後hậu 。 二nhị 因nhân 陀đà 羅la 網võng 境cảnh 界giới 門môn 。 此thử 中trung 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 喻dụ 異dị 耳nhĩ 。 餘dư 可khả 准chuẩn 之chi 。 三tam 祕bí 密mật 隱ẩn 顯hiển 俱câu 成thành 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 緣duyên 異dị 耳nhĩ 。 四tứ 微vi 細tế 相tương 容dung 安an 立lập 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 緣duyên 相tương/tướng 異dị 耳nhĩ 。 五ngũ 十thập 世thế 隔cách 法pháp 異dị 成thành 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 世thế 異dị 耳nhĩ 。 六lục 諸chư 藏tạng 純thuần 雜tạp 具cụ 德đức 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 事sự 異dị 耳nhĩ 。 七thất 一nhất 多đa 相tương 容dung 不bất 同đồng 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 理lý 異dị 耳nhĩ 。 八bát 諸chư 法pháp 相tướng 即tức 自tự 在tại 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 用dụng 異dị 耳nhĩ 。 亦diệc 可khả 依y 性tánh 。 九cửu 隨tùy 心tâm 迴hồi 轉chuyển 善thiện 成thành 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 十thập 門môn 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 心tâm 異dị 耳nhĩ 。 十thập 託thác 事sự 顯hiển 法pháp 生sanh 解giải 門môn 。 此thử 亦diệc 具cụ 前tiền 俱câu 義nghĩa 。 從tùng 智trí 異dị 耳nhĩ 。 餘dư 可khả 准chuẩn 之chi 。 上thượng 十thập 玄huyền 門môn 。 並tịnh 皆giai 別biệt 異dị 。 若nhược 教giáo 義nghĩa 分phân 齊tề 。 與dữ 此thử 相tương 應ứng 者giả 。 即tức 是thị 一Nhất 乘Thừa 圓viên 教giáo 。 及cập 頓đốn 教giáo 攝nhiếp 。 若nhược 諸chư 教giáo 義nghĩa 分phần/phân 。 與dữ 此thử 相tương 應ứng 。 而nhi 不bất 具cụ 足túc 者giả 。 即tức 是thị 三tam 乘thừa 漸tiệm 教giáo 。 如như 是thị 知tri 也dã 。 如như 是thị 十thập 門môn 具cụ 足túc 圓viên 者giả 。 如như 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 說thuyết 。 餘dư 廣quảng 義nghĩa 者giả 。 如như 經kinh 論luận 疏sớ/sơ 抄sao 孔khổng 目mục 問vấn 答đáp 等đẳng 分phân 別biệt 也dã 。 一Nhất 乘Thừa 法Pháp 界Giới 圖đồ 。 合hợp 詩thi 一nhất 印ấn 。 依y 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 及cập 十Thập 地Địa 論luận 。 表biểu 圓viên 教giáo 宗tông 要yếu 。 總tổng 章chương 元nguyên 年niên 七thất 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 記ký 問vấn 。 何hà 故cố 不bất 看khán 集tập 者giả 名danh 字tự 。 答đáp 。 表biểu 緣duyên 生sanh 諸chư 法pháp 無vô 有hữu 主chủ 者giả 故cố 。

又hựu 問vấn 。

何hà 故cố 在tại 年niên 月nguyệt 名danh 。 答đáp 。 示thị 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 依y 緣duyên 生sanh 故cố 。

又hựu 問vấn 。

緣duyên 從tùng 何hà 處xứ 來lai 。 答đáp 。 從tùng 顛điên 倒đảo 心tâm 中trung 來lai 。 顛điên 倒đảo 心tâm 從tùng 何hà 處xứ 來lai 。 從tùng 無vô 始thỉ 無vô 明minh 來lai 。 無vô 始thỉ 無vô 明minh 。 從tùng 何hà 處xứ 來lai 。 從tùng 如như 如Như 來Lai 。 如như 如như 在tại 何hà 處xứ 。 如như 如như 在tại 自tự 法pháp 性tánh 。 法pháp 性tánh 以dĩ 何hà 為vi 相tướng 。 以dĩ 無vô 分phân 別biệt 為vi 相tương/tướng 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 。 尋tầm 常thường 在tại 中trung 道đạo 。 無vô 非phi 無vô 分phân 別biệt 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 故cố 。 文văn 首thủ 詩thi 。 法pháp 性tánh 圓viên 融dung 無vô 二nhị 相tương/tướng 。 乃nãi 至chí 舊cựu 來lai 不bất 動động 名danh 為vi 佛Phật 。 意ý 在tại 於ư 此thử 。 所sở 以dĩ 依y 詩thi 即tức 虛hư 顯hiển 實thật 。 故cố 誓thệ 願nguyện 。 見kiến 聞văn 修tu 集tập 一Nhất 乘Thừa 普phổ 法pháp 名danh 字tự 及cập 義nghĩa 。 以dĩ 斯tư 善thiện 根căn 。 迴hồi 施thí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 普phổ 重trọng/trùng 修tu 盡tận 眾chúng 生sanh 界giới 。 一nhất 時thời 成thành 佛Phật 。 法Pháp 界Giới 圖đồ 章chương 。

一Nhất 乘Thừa 法Pháp 界Giới 圖đồ (# 終chung )#

華hoa 嚴nghiêm 宗tông 香hương 象tượng 大đại 師sư 末mạt 葉diệp 非phi 人nhân 釋thích 題đề 頭đầu 法Pháp 師sư 之chi 執chấp 筆bút 也dã 。

建kiến 曆lịch 二nhị 年niên 三tam 月nguyệt 三tam 日nhật 子tử 始thỉ 許hứa 於ư 高cao 山sơn 以dĩ 法pháp 勝thắng 寺tự 同đồng 本bổn 一nhất 校giáo 。 賢hiền 穴huyệt 八bát 吁hu 。

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh – Quyển 15

佛Phật 說Thuyết 如Như 來Lai 不Bất 思Tư 議Nghị 祕Bí 密Mật 大Đại 乘Thừa 經Kinh Quyển 15 宋Tống 法Pháp 護Hộ 譯Dịch 如Như 來Lai 不Bất 思Tư 議Nghị 祕Bí 密Mật 大Đại 乘Thừa 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 五ngũ 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bảo Tích Kinh – Quyển 103

大Đại 寶Bảo 積Tích 經Kinh Quyển 103 唐Đường 菩Bồ 提Đề 流Lưu 志Chí 譯Dịch 大Đại 寶Bảo 積Tích 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 三tam 隋tùy 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 達đạt 摩ma 笈cấp 多đa 譯dịch 善Thiện 住Trụ 意Ý 天Thiên 子Tử 會Hội 第Đệ 三Tam 十Thập 六Lục 之Chi 二Nhị 開Khai 實Thật...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Tống Cao Tăng Truyền – Quyển 0004

宋Tống 高Cao 僧Tăng 傳Truyền Quyển 0004 宋Tống 贊Tán 寧Ninh 等Đẳng 撰Soạn 宋Tống 高Cao 僧Tăng 傳Truyền 卷quyển 第đệ 四tứ 宋tống 左tả 街nhai 天thiên 壽thọ 寺tự 通thông 慧tuệ 大đại 師sư 賜tứ 紫tử 沙Sa 門Môn 贊tán 寧ninh 等đẳng 奉phụng 。 勅sắc 撰soạn 。 義nghĩa 解giải 篇thiên 第đệ 二nhị...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh – Quyển 8

佛Phật 說Thuyết 灌Quán 頂Đảnh 經Kinh Quyển 8 東Đông 晉Tấn 帛Bạch 尸Thi 梨Lê 蜜Mật 多Đa 羅La 譯Dịch 佛Phật 說Thuyết 灌Quán 頂Đảnh 摩Ma 尼Ni 羅La 亶Đẳng 大Đại 神Thần 咒Chú 經Kinh 卷quyển 第đệ 八bát 東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 帛bạch 尸thi 梨lê 蜜mật 多đa 羅la 譯dịch 聞văn...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đà La Ni Tạp Tập – Quyển 3

陀Đà 羅La 尼Ni 雜Tạp 集Tập Quyển 3 失Thất 譯Dịch 陀Đà 羅La 尼Ni 雜Tạp 集Tập 卷quyển 第đệ 三tam 未vị 詳tường 撰soạn 者giả 。 今kim 附phụ 梁Lương 錄lục 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 天Thiên 。 王vương 咒chú 一nhất 首thủ 。 八bát 臂tý 那Na 羅La 延Diên 天Thiên 咒chú 一nhất...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Chú –

大Đại 乘Thừa 百Bách 法Pháp 明Minh 門Môn 論Luận 註Chú 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 增Tăng 修Tu 慈Từ 恩Ân 法Pháp 師Sư 解Giải 大Đại 乘Thừa 百Bách 法Pháp 明Minh 門Môn 。 論luận 科khoa (# 分phần/phân 二nhị )# -# 初sơ 題đề 目mục (# 二nhị )# -# 初sơ 所sở 造tạo 論luận 題đề...