華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ 鈔Sao 玄Huyền 談Đàm
Quyển 7
唐Đường 澄Trừng 觀Quán 撰Soạn 述Thuật

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao 卷quyển 第đệ 七thất

清thanh 涼lương 山sơn 大đại 華hoa 嚴nghiêm 寺tự 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 撰soạn 述thuật

▲# 第đệ 四tứ 法pháp 性tánh 融dung 通thông 門môn 者giả 謂vị 若nhược 唯duy 約ước 事sự 則tắc 互hỗ 相tương 礙ngại 不bất 可khả 即tức 入nhập 若nhược 唯duy 約ước 理lý 則tắc 唯duy 一nhất 味vị 無vô 可khả 即tức 入nhập 。

第đệ 四tứ 法pháp 性tánh 融dung 通thông 門môn 者giả 謂vị 真Chân 如Như 既ký 具cụ 過quá 恆Hằng 沙sa 德đức 如như 所sở 起khởi 事sự 亦diệc 具cụ 德đức 無vô 盡tận 以dĩ 真chân 法pháp 性tánh 融dung 通thông 諸chư 事sự 故cố 無vô 礙ngại 也dã 文văn 中trung 二nhị 先tiên 總tổng 後hậu 別biệt 總tổng 中trung 亦diệc 二nhị 一nhất 揀giản 非phi 謂vị 理lý 事sự 抗kháng 行hành 不bất 得đắc 事sự 事sự 無vô 礙ngại 故cố 是thị 知tri 有hữu 言ngôn 須Tu 彌Di 本bổn 不bất 有hữu 芥giới 子tử 舊cựu 來lai 空không 將tương 空không 納nạp 不bất 有hữu 何hà 物vật 不bất 相tương 容dung 者giả 。 斯tư 言ngôn 未vị 當đương 耳nhĩ 。

▲# 今kim 則tắc 理lý 事sự 融dung 通thông 具cụ 斯tư 無vô 礙ngại 。

今kim 則tắc 理lý 事sự 下hạ 第đệ 二nhị 顯hiển 正chánh 於ư 中trung 亦diệc 二nhị 先tiên 標tiêu 舉cử 。

▲# 謂vị 不bất 異dị 理lý 之chi 一nhất 事sự 具cụ 攝nhiếp 理lý 性tánh 時thời 令linh 彼bỉ 不bất 異dị 理lý 之chi 多đa 事sự 隨tùy 所sở 依y 理lý 皆giai 於ư 一nhất 中trung 現hiện 。

後hậu 謂vị 不bất 異dị 理lý 之chi 一nhất 事sự 下hạ 別biệt 示thị 其kỳ 相tương/tướng 於ư 中trung 四tứ 一nhất 順thuận 明minh 以dĩ 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 依y 於ư 理lý 無vô 離ly 理lý 者giả 今kim 一nhất 事sự 全toàn 攝nhiếp 於ư 理lý 故cố 帶đái 一nhất 切thiết 事sự 入nhập 一nhất 事sự 中trung 。

▲# 若nhược 一nhất 中trung 攝nhiếp 理lý 不bất 盡tận 則tắc 真chân 理lý 有hữu 分phần/phân 限hạn 失thất 若nhược 一nhất 中trung 攝nhiếp 理lý 盡tận 多đa 事sự 不bất 隨tùy 理lý 現hiện 則tắc 事sự 在tại 理lý 外ngoại 失thất 。

二nhị 若nhược 一nhất 中trung 下hạ 反phản 立lập 謂vị 若nhược 攝nhiếp 理lý 不bất 盡tận 則tắc 真chân 理lý 可khả 分phần/phân 有hữu 一nhất 理lý 二nhị 理lý 乃nãi 至chí 多đa 理lý 之chi 失thất 今kim 真chân 理lý 湛trạm 然nhiên 故cố 不bất 可khả 分phần/phân 一nhất 味vị 平bình 等đẳng 。 故cố 無vô 二nhị 理lý 若nhược 遮già 此thử 過quá 云vân 攝nhiếp 理lý 盡tận 而nhi 其kỳ 多đa 事sự 不bất 入nhập 一nhất 事sự 者giả 則tắc 不bất 入nhập 之chi 事sự 在tại 於ư 理lý 外ngoại 便tiện 令linh 理lý 離ly 於ư 事sự 而nhi 自tự 入nhập 一nhất 事sự 之chi 中trung 事sự 離ly 於ư 理lý 不bất 來lai 一nhất 事sự 之chi 內nội 然nhiên 離ly 理lý 有hữu 事sự 事sự 成thành 定định 性tánh 離ly 事sự 有hữu 理lý 理lý 同đồng 斷đoạn 故cố 過quá 尤vưu 深thâm 矣hĩ 。

▲# 今kim 既ký 一nhất 事sự 之chi 中trung 全toàn 攝nhiếp 理lý 盡tận 多đa 事sự 豈khởi 不bất 一nhất 中trung 現hiện 。

三tam 今kim 既ký 下hạ 結kết 成thành 正chánh 義nghĩa 既ký 離ly 可khả 分phân 之chi 過quá 故cố 全toàn 攝nhiếp 理lý 盡tận 又hựu 無vô 事sự 理lý 相tương 離ly 之chi 過quá 故cố 事sự 隨tùy 理lý 而nhi 頓đốn 現hiện 一nhất 事sự 之chi 中trung 。

▲# 華hoa 藏tạng 品phẩm 云vân 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 所sở 有hữu 。 塵trần 一nhất 一nhất 塵trần 中trung 。 見kiến 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 即tức 事sự 法Pháp 界Giới 矣hĩ 。

四tứ 華hoa 藏tạng 下hạ 引dẫn 證chứng 可khả 知tri 。

▲# 斯tư 即tức 總tổng 意ý 別biệt 亦diệc 具cụ 十thập 玄huyền 門môn 。

斯tư 即tức 等đẳng 者giả 第đệ 二nhị 別biệt 明minh 也dã 於ư 中trung 二nhị 先tiên 結kết 前tiền 生sanh 後hậu 。

▲# 一nhất 既ký 真chân 理lý 與dữ 一nhất 切thiết 法pháp 。 而nhi 共cộng 相tương 應ứng 。 攝nhiếp 理lý 無vô 違vi 即tức 是thị 諸chư 門môn 諸chư 法pháp 同đồng 時thời 具cụ 足túc 。

後hậu 一nhất 既ký 真chân 理lý 下hạ 正chánh 顯hiển 別biệt 相tướng 十thập 門môn 之chi 義nghĩa 皆giai 依y 真Chân 如Như 別biệt 德đức 而nhi 立lập 下hạ 第đệ 八bát 迴hồi 向hướng 明minh 真Chân 如Như 具cụ 百bách 門môn 之chi 德đức 今kim 略lược 舉cử 十thập 四tứ 種chủng 德đức 成thành 十thập 玄huyền 門môn 一nhất 譬thí 如như 真Chân 如Như 與dữ 一nhất 切thiết 法pháp 。 而nhi 共cộng 相tương 應ứng 。 及cập 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 二nhị 德đức 成thành 第đệ 一nhất 同đồng 時thời 具cụ 足túc 相tướng 應ưng 門môn 。

▲# 二nhị 事sự 既ký 如như 理lý 能năng 包bao 亦diệc 如như 理lý 應ưng 遍biến 而nhi 不bất 壞hoại 狹hiệp 相tương/tướng 故cố 有hữu 廣quảng 狹hiệp 純thuần 雜tạp 無vô 礙ngại 門môn 又hựu 性tánh 常thường 平bình 等đẳng 。 故cố 純thuần 普phổ 攝nhiếp 諸chư 法pháp 故cố 雜tạp 。

二nhị 譬thí 如như 真Chân 如Như 性tánh 常thường 平bình 等đẳng 。 及cập 譬thí 如như 真Chân 如Như 普phổ 攝nhiếp 諸chư 法pháp 二nhị 德đức 成thành 廣quảng 狹hiệp 門môn 。

▲# 三tam 理lý 既ký 遍biến 在tại 一nhất 切thiết 多đa 事sự 故cố 令linh 一nhất 事sự 隨tùy 理lý 遍biến 一nhất 切thiết 中trung 遍biến 理lý 全toàn 在tại 一nhất 事sự 則tắc 一nhất 切thiết 隨tùy 理lý 在tại 一nhất 事sự 中trung 故cố 有hữu 一nhất 多đa 相tương 容dung 門môn 。

三tam 無vô 所sở 不bất 在tại 。 德đức 成thành 相tương/tướng 入nhập 門môn 。

▲# 四tứ 真chân 理lý 既ký 不bất 離ly 諸chư 法pháp 則tắc 一nhất 事sự 即tức 是thị 真chân 理lý 真chân 理lý 即tức 是thị 一nhất 切thiết 。 事sự 故cố 是thị 故cố 此thử 一nhất 即tức 彼bỉ 一nhất 切thiết 事sự 。 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 反phản 上thượng 可khả 知tri 故cố 有hữu 相tương/tướng 即tức 自tự 在tại 門môn 。

四tứ 不bất 離ly 諸chư 法pháp 及cập 與dữ 一nhất 切thiết 。 法pháp 同đồng 其kỳ 體thể 性tánh 二nhị 德đức 成thành 相tương/tướng 即tức 門môn 。

▲# 五ngũ 由do 真chân 理lý 在tại 事sự 各các 全toàn 非phi 分phần/phân 故cố 正chánh 在tại 此thử 時thời 彼bỉ 說thuyết 為vi 隱ẩn 正chánh 在tại 彼bỉ 時thời 此thử 即tức 為vi 隱ẩn 故cố 有hữu 隱ẩn 顯hiển 門môn 。

五ngũ 無vô 有hữu 分phần/phân 限hạn 及cập 恆hằng 守thủ 本bổn 性tánh 二nhị 德đức 成thành 隱ẩn 顯hiển 門môn 。

▲# 六lục 真chân 理lý 既ký 普phổ 攝nhiếp 諸chư 法pháp 帶đái 彼bỉ 能năng 依y 之chi 事sự 頓đốn 在tại 一nhất 中trung 故cố 有hữu 微vi 細tế 門môn 。

六lục 普phổ 攝nhiếp 諸chư 法pháp 德đức 成thành 微vi 細tế 門môn 。

▲# 七thất 此thử 全toàn 攝nhiếp 理lý 故cố 能năng 現hiện 一nhất 切thiết 。 彼bỉ 全toàn 攝nhiếp 理lý 同đồng 此thử 頓đốn 現hiện 此thử 現hiện 彼bỉ 時thời 彼bỉ 能năng 現hiện 所sở 現hiện 俱câu 現hiện 此thử 中trung 彼bỉ 現hiện 此thử 時thời 此thử 能năng 現hiện 所sở 現hiện 亦diệc 現hiện 彼bỉ 中trung 如như 是thị 重trùng 重trùng 。 無vô 盡tận 故cố 有hữu 帝đế 網võng 門môn 以dĩ 真Chân 如Như 畢tất 竟cánh 無vô 盡tận 故cố 。

七thất 畢tất 竟cánh 無vô 盡tận 德đức 成thành 帝đế 網võng 門môn 。

▲# 八bát 即tức 事sự 即tức 理lý 故cố 隨tùy 舉cử 一nhất 事sự 即tức 真chân 法Pháp 門môn 故cố 有hữu 託thác 事sự 門môn 。

八bát 與dữ 一nhất 切thiết 法pháp 。 同đồng 其kỳ 體thể 性tánh 德đức 成thành 託thác 事sự 門môn 。

▲# 九cửu 以dĩ 真Chân 如Như 遍biến 在tại 晝trú 夜dạ 日nhật 月nguyệt 。 年niên 劫kiếp 皆giai 全toàn 在tại 故cố 在tại 日nhật 之chi 時thời 不bất 異dị 在tại 劫kiếp 故cố 有hữu 十thập 世thế 異dị 成thành 門môn 況huống 時thời 因nhân 法pháp 有hữu 法pháp 融dung 時thời 不bất 融dung 耶da 。

九cửu 遍biến 在tại 晝trú 夜dạ 及cập 遍biến 在tại 年niên 劫kiếp 二nhị 德đức 成thành 十thập 世thế 門môn 。

▲# 十thập 此thử 事sự 即tức 理lý 時thời 不bất 礙ngại 與dữ 餘dư 一nhất 切thiết 恆hằng 相tương 應ứng 滅diệt 有hữu 主chủ 伴bạn 門môn 。

十thập 性tánh 常thường 隨tùy 順thuận 及cập 與dữ 一nhất 切thiết 。 法pháp 恆hằng 共cộng 相tương 應ưng 二nhị 德đức 成thành 主chủ 伴bạn 門môn 疏sớ/sơ 中trung 密mật 用dụng 經kinh 文văn 以dĩ 經kinh 對đối 疏sớ/sơ 一nhất 無vô 差sai 失thất 設thiết 有hữu 不bất 具cụ 經kinh 文văn 意ý 亦diệc 有hữu 之chi 文văn 中trung 先tiên 別biệt 明minh 十thập 門môn 。

▲# 故cố 一nhất 理lý 融dung 通thông 十thập 門môn 具cụ 矣hĩ 。

後hậu 故cố 一nhất 理lý 下hạ 結kết 也dã 文văn 並tịnh 可khả 知tri 。

▲# 五ngũ 如như 幻huyễn 夢mộng 者giả 猶do 如như 幻huyễn 師sư 。 能năng 幻huyễn 一nhất 物vật 以dĩ 為vi 種chủng 種chủng 幻huyễn 種chủng 種chủng 物vật 以dĩ 為vi 一nhất 物vật 等đẳng 。

五ngũ 如như 幻huyễn 夢mộng 中trung 二nhị 先tiên 幻huyễn 後hậu 夢mộng 前tiền 中trung 先tiên 喻dụ 後hậu 合hợp 前tiền 中trung 正chánh 釋thích 。

▲# 經Kinh 云vân 或hoặc 現hiện 須tu 臾du 作tác 百bách 年niên 等đẳng 。

後hậu 經Kinh 云vân 下hạ 引dẫn 證chứng 此thử 即tức 晉tấn 經kinh 賢hiền 首thủ 品phẩm 文văn 等đẳng 取thủ 下hạ 句cú 云vân 幻huyễn 力lực 自tự 在tại 悅duyệt 世thế 間gian 若nhược 唐đường 經Kinh 云vân 譬thí 如như 幻huyễn 師sư 。 知tri 幻huyễn 法pháp 能năng 現hiện 種chủng 種chủng 無vô 量lượng 。 事sự 須tu 臾du 示thị 作tác 日nhật 月nguyệt 歲tuế 城thành 邑ấp 豐phong 饒nhiêu 大đại 安an 樂lạc 等đẳng 普phổ 賢hiền 行hành 品phẩm 云vân 譬thí 如như 工công 幻huyễn 師sư 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 事sự 其kỳ 來lai 無vô 所sở 從tùng 。 去khứ 亦diệc 無vô 所sở 至chí 。 幻huyễn 性tánh 非phi 有hữu 量lượng 亦diệc 復phục 非phi 無vô 。 量lượng 於ư 彼bỉ 大đại 眾chúng 中trung 。 示thị 現hiện 量lượng 無vô 量lượng 等đẳng 四tứ 十thập 二nhị 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 譬thí 如như 幻huyễn 師sư 。 持trì 咒chú 得đắc 成thành 能năng 現hiện 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 形hình 相tướng 咒chú 與dữ 幻huyễn 別biệt 而nhi 能năng 作tác 幻huyễn 咒chú 唯duy 是thị 聲thanh 而nhi 能năng 幻huyễn 作tác 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 種chủng 種chủng 諸chư 色sắc 等đẳng 十thập 忍nhẫn 品phẩm 云vân 譬thí 如như 幻huyễn 非phi 象tượng 非phi 馬mã 非phi 車xa 非phi 步bộ 非phi 男nam 非phi 女nữ 。 非phi 童đồng 男nam 非phi 童đồng 女nữ 乃nãi 至chí 云vân 非phi 一nhất 非phi 異dị 。 非phi 廣quảng 非phi 狹hiệp 非phi 多đa 非phi 少thiểu 。 非phi 量lượng 非phi 無vô 量lượng 非phi 麤thô 非phi 細tế 非phi 是thị 一nhất 切thiết 。 種chủng 種chủng 眾chúng 物vật 種chủng 種chủng 非phi 幻huyễn 幻huyễn 非phi 種chủng 種chủng 然nhiên 由do 幻huyễn 故cố 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 差sai 別biệt 之chi 事sự 如như 是thị 等đẳng 文văn 其kỳ 處xứ 非phi 一nhất 。

▲# 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 業nghiệp 幻huyễn 所sở 作tác 故cố 一nhất 異dị 無vô 礙ngại 。

一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 等đẳng 。 者giả 合hợp 也dã 華hoa 藏tạng 品phẩm 云vân 如như 幻huyễn 師sư 咒chú 彼bỉ 能năng 現hiện 種chủng 種chủng 事sự 。 眾chúng 生sanh 業nghiệp 力lực 故cố 國quốc 土độ 不bất 思tư 議nghị 明minh 知tri 業nghiệp 即tức 幻huyễn 師sư 又hựu 如như 中trung 論luận 偈kệ 云vân 譬thí 如như 幻huyễn 化hóa 人nhân 。 復phục 作tác 幻huyễn 化hóa 人nhân 如như 初sơ 幻huyễn 化hóa 人nhân 是thị 則tắc 名danh 為vi 。 業nghiệp 幻huyễn 化hóa 人nhân 所sở 作tác 是thị 名danh 為vi 業nghiệp 果quả 等đẳng 又hựu 十thập 忍nhẫn 品phẩm 云vân 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 如như 幻huyễn 。 從tùng 因nhân 緣duyên 起khởi 。 於ư 一nhất 法pháp 中trung 。 解giải 多đa 法pháp 於ư 多đa 法pháp 中trung 解giải 一nhất 法pháp 等đẳng 偈kệ 中trung 云vân 眾chúng 生sanh 及cập 國quốc 土độ 種chủng 種chủng 業nghiệp 所sở 造tạo 入nhập 於ư 如như 幻huyễn 際tế 於ư 彼bỉ 無vô 依y 著trước 又hựu 偈kệ 云vân 諸chư 業nghiệp 從tùng 心tâm 生sanh 故cố 說thuyết 心tâm 如như 幻huyễn 若nhược 離ly 此thử 分phân 別biệt 普phổ 滅diệt 諸chư 有hữu 趣thú 斯tư 則tắc 顯hiển 業nghiệp 自tự 如như 幻huyễn 矣hĩ 又hựu 云vân 度độ 脫thoát 諸chư 眾chúng 生sanh 。 令linh 知tri 法pháp 如như 幻huyễn 眾chúng 生sanh 。 不bất 異dị 幻huyễn 了liễu 幻huyễn 無vô 眾chúng 生sanh 等đẳng 其kỳ 文văn 非phi 一nhất 。

▲# 言ngôn 如như 夢mộng 者giả 如như 夢mộng 中trung 所sở 見kiến 。 廣quảng 大đại 未vị 離ly 枕chẩm 上thượng 歷lịch 時thời 久cửu 遠viễn 未vị 經kinh 斯tư 須tu 。

言ngôn 如như 夢mộng 等đẳng 者giả 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 二nhị 先tiên 喻dụ 後hậu 引dẫn 論luận 證chứng 便tiện 當đương 於ư 合hợp 初sơ 中trung 言ngôn 所sở 見kiến 廣quảng 大đại 未vị 離ly 枕chẩm 上thượng 者giả 第đệ 六lục 十thập 經kinh 夢mộng 遊du 天thiên 宮cung 喻dụ 云vân 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 於ư 大đại 會hội 中trung 。 昏hôn 睡thụy 安an 寢tẩm 忽hốt 然nhiên 夢mộng 見kiến 須Tu 彌Di 山Sơn 頂đảnh 。 帝Đế 釋Thích 所sở 住trụ 。 善thiện 見kiến 大đại 城thành 乃nãi 至chí 云vân 其kỳ 人nhân 自tự 見kiến 。 著trước 天thiên 衣y 服phục 普phổ 於ư 其kỳ 處xứ 住trụ 止chỉ 周chu 旋toàn 其kỳ 大đại 會hội 中trung 一nhất 切thiết 諸chư 人nhân 。 雖tuy 同đồng 一nhất 處xứ 不bất 知tri 不bất 見kiến 。 何hà 以dĩ 故cố 夢mộng 中trung 所sở 見kiến 。 非phi 彼bỉ 大đại 眾chúng 所sở 能năng 見kiến 故cố 釋thích 曰viết 天thiên 宮cung 廣quảng 大đại 豈khởi 離ly 枕chẩm 上thượng 餘dư 類loại 此thử 知tri 昔tích 人nhân 云vân 枕chẩm 上thượng 片phiến 時thời 春xuân 夢mộng 中trung 行hành 盡tận 江giang 南nam 數sổ 千thiên 里lý 等đẳng 亦diệc 時thời 非phi 離ly 須tu 臾du 也dã 普phổ 賢hiền 行hành 品phẩm 云vân 了liễu 達đạt 諸chư 世thế 間gian 假giả 名danh 無vô 有hữu 實thật 眾chúng 生sanh 及cập 世thế 界giới 如như 夢mộng 如như 光quang 影ảnh 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 法pháp 不bất 生sanh 分phân 別biệt 。 見kiến 善thiện 離ly 分phân 別biệt 者giả 亦diệc 不bất 見kiến 分phân 別biệt 無vô 量lượng 。 無vô 數số 劫kiếp 解giải 之chi 即tức 一nhất 念niệm 知tri 念niệm 亦diệc 無vô 念niệm 。 如như 是thị 見kiến 世thế 間gian 。 無vô 量lượng 諸chư 國quốc 土độ 一nhất 念niệm 悉tất 超siêu 越việt 經kinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 不bất 動động 於ư 本bổn 處xứ 等đẳng 如như 是thị 自tự 在tại 。 皆giai 由do 如như 夢mộng 故cố 十thập 忍nhẫn 品phẩm 云vân 譬thí 如như 夢mộng 中trung 見kiến 種chủng 種chủng 諸chư 異dị 相tướng 世thế 間gian 亦diệc 如như 是thị 。 與dữ 夢mộng 無vô 差sai 別biệt 又hựu 云vân 譬thí 如như 夢mộng 所sở 見kiến 。 長trường 短đoản 等đẳng 諸chư 色sắc 如như 是thị 等đẳng 文văn 其kỳ 處xứ 非phi 一nhất 皆giai 以dĩ 如như 夢mộng 長trường 短đoản 即tức 無vô 長trường 短đoản 故cố 不bất 礙ngại 長trường 短đoản 也dã 。

▲# 故cố 論luận 云vân 處xứ 夢mộng 謂vị 經kinh 年niên 覺giác 乃nãi 須tu 臾du 項hạng 故cố 時thời 雖tuy 無vô 量lượng 攝nhiếp 在tại 一nhất 剎sát 那na 。

故cố 論luận 云vân 處xứ 夢mộng 謂vị 經kinh 年niên 等đẳng 者giả 二nhị 引dẫn 證chứng 便tiện 合hợp 即tức 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 第đệ 六lục 所sở 引dẫn 但đãn 言ngôn 如như 有hữu 頌tụng 云vân 斯tư 即tức 引dẫn 經kinh 耳nhĩ 案án 西tây 域vực 傳truyền 云vân 昔tích 有hữu 隱ẩn 士sĩ 結kết 廬lư 屏bính 跡tích 博bác 習tập 伎kỹ 術thuật 究cứu 極cực 神thần 理lý 能năng 使sử 瓦ngõa 礫lịch 為vi 寶bảo 人nhân 畜súc 易dị 形hình 但đãn 未vị 能năng 馭ngự 風phong 雲vân 陪bồi 仙tiên 駕giá 閱duyệt 圖đồ 考khảo 古cổ 更cánh 求cầu 仙tiên 術thuật 其kỳ 方phương 曰viết 夫phu 神thần 仙tiên 者giả 長trường 生sanh 之chi 術thuật 也dã 將tương 欲dục 求cầu 學học 先tiên 定định 其kỳ 志chí 築trúc 建kiến 壇đàn 場tràng 命mạng 一nhất 烈liệt 士sĩ 執chấp 長trường/trưởng 刀đao 立lập 壇đàn 隅ngung 屏bính 息tức 絕tuyệt 言ngôn 自tự 昏hôn 達đạt 曙# 求cầu 仙tiên 者giả 中trung 壇đàn 而nhi 坐tọa 手thủ 按án 長trường/trưởng 刀đao 口khẩu 誦tụng 神thần 咒chú 收thu 視thị 返phản 聽thính 達đạt 明minh 登đăng 仙tiên 是thị 人nhân 既ký 得đắc 。 仙tiên 方phương 而nhi 訪phỏng 列liệt 士sĩ 營doanh 求cầu 曠khoáng 歲tuế 未vị 諧hài 心tâm 願nguyện 後hậu 得đắc 烈liệt 士sĩ 先tiên 與dữ 人nhân 傭dong 力lực 難nạn/nan 辛tân 五ngũ 年niên 一nhất 旦đán 違vi 失thất 遂toại 被bị 笞si 辱nhục 又hựu 無vô 所sở 得đắc 悲bi 號hào 巡tuần 路lộ 隱ẩn 士sĩ 既ký 見kiến 命mạng 以dĩ 同đồng 遊du 來lai 至chí 茅mao 廬lư 以dĩ 術thuật 力lực 故cố 化hóa 具cụ 餚hào 饌soạn 已dĩ 而nhi 令linh 入nhập 池trì 浴dục 服phục 以dĩ 新tân 衣y 又hựu 以dĩ 五ngũ 百bách 金kim 錢tiền 遺di 之chi 曰viết 盡tận 當đương 來lai 求cầu 幸hạnh 勿vật 外ngoại 也dã 自tự 時thời 厥quyết 後hậu 數số 加gia 重trọng/trùng 賂lộ 潛tiềm 行hành 陰ấm 德đức 感cảm 激kích 其kỳ 心tâm 烈liệt 士sĩ 囑chúc 求cầu 効hiệu 命mạng 以dĩ 報báo 知tri 己kỷ 隱ẩn 士sĩ 曰viết 我ngã 求cầu 烈liệt 士sĩ 彌di 歷lịch 歲tuế 時thời 幸hạnh 而nhi 會hội 遇ngộ 奇kỳ 貌mạo 應ưng 圖đồ 非phi 有hữu 他tha 故cố 願nguyện 一nhất 夕tịch 不bất 聲thanh 耳nhĩ 烈liệt 士sĩ 曰viết 死tử 尚thượng 不bất 辭từ 豈khởi 徒đồ 屏bính 息tức 於ư 是thị 設thiết 壇đàn 場tràng 受thọ 仙tiên 法pháp 依y 方phương 行hành 事sự 坐tọa 待đãi 日nhật 曛huân 曛huân 暮mộ 之chi 後hậu 各các 司ty 其kỳ 務vụ 隱ẩn 士sĩ 誦tụng 神thần 咒chú 烈liệt 士sĩ 按án 銛# 刀đao 殆đãi 將tương 曉hiểu 矣hĩ 忽hốt 發phát 聲thanh 叫khiếu 是thị 時thời 空không 中trung 。 火hỏa 下hạ 烟yên 燄diệm 雲vân 蒸chưng 隱ẩn 士sĩ 疾tật 引dẫn 此thử 人nhân 入nhập 池trì 避tị 難nạn/nan 已dĩ 而nhi 問vấn 曰viết 誡giới 子tử 無vô 聲thanh 何hà 以dĩ 驚kinh 叫khiếu 烈liệt 士sĩ 曰viết 受thọ 命mạng 後hậu 至chí 夜dạ 分phân 惛hôn 然nhiên 若nhược 夢mộng 變biến 異dị 更cánh 起khởi 見kiến 昔tích 事sự 主chủ 躬cung 來lai 慰úy 謝tạ 感cảm 荷hà 厚hậu 恩ân 忍nhẫn 不bất 報báo 語ngữ 彼bỉ 人nhân 震chấn 怒nộ 遂toại 見kiến 煞sát 害hại 受thọ 中trung 陰ấm 身thân 顧cố 屍thi 歎thán 惜tích 猶do 願nguyện 歷lịch 世thế 不bất 言ngôn 以dĩ 報báo 厚hậu 德đức 遂toại 見kiến 託thác 生sanh 南nam 印ấn 土thổ/độ 大đại 婆Bà 羅La 門Môn 家gia 。 乃nãi 至chí 受thọ 胎thai 出xuất 胎thai 備bị 經kinh 苦khổ 厄ách 荷hà 恩ân 負phụ 德đức 忍nhẫn 而nhi 不bất 言ngôn 暨kỵ 乎hồ 受thọ 業nghiệp 冠quan 婚hôn 喪táng 親thân 生sanh 子tử 每mỗi 念niệm 前tiền 恩ân 忍nhẫn 而nhi 不bất 語ngữ 宗tông 親thân 戚thích 屬thuộc 咸hàm 見kiến 怪quái 異dị 年niên 過quá 六lục 十thập 而nhi 有hữu 一nhất 子tử 。 妻thê 謂vị 曰viết 汝nhữ 可khả 言ngôn 矣hĩ 若nhược 不bất 語ngữ 者giả 。 當đương 煞sát 汝nhữ 子tử 我ngã 時thời 惟duy 念niệm 已dĩ 隔cách 生sanh 世thế 自tự 顧cố 衰suy 老lão 唯duy 此thử 稚trĩ 子tử 因nhân 止chỉ 其kỳ 妻thê 令linh 無vô 煞sát 害hại 遂toại 發phát 此thử 聲thanh 耳nhĩ 隱ẩn 士sĩ 曰viết 我ngã 之chi 過quá 也dã 此thử 魔ma 嬈nhiễu 耳nhĩ 烈liệt 士sĩ 感cảm 恩ân 悲bi 事sự 不bất 成thành 憤phẫn 恚khuể 而nhi 死tử 此thử 即tức 未vị 經kinh 半bán 宵tiêu 已dĩ 歷lịch 二nhị 生sanh 況huống 年niên 月nguyệt 耶da 此thử 類loại 甚thậm 多đa 故cố 知tri 時thời 處xứ 等đẳng 皆giai 如như 夢mộng 自tự 在tại 。

▲# 六lục 如như 影ảnh 像tượng 者giả 一nhất 切thiết 萬vạn 法pháp 。 略lược 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 皆giai 如như 明minh 鏡kính 含hàm 明minh 了liễu 性tánh 一nhất 心tâm 所sở 成thành 故cố 二nhị 分phần 別biệt 所sở 現hiện 如như 影ảnh 像tượng 故cố 由do 初sơ 義nghĩa 故cố 為vi 能năng 現hiện 由do 後hậu 義nghĩa 故cố 為vi 所sở 現hiện 故cố 一nhất 切thiết 法pháp 。 互hỗ 為vi 鏡kính 像tượng 如như 鏡kính 互hỗ 照chiếu 而nhi 不bất 壞hoại 本bổn 相tương/tướng 。

▲# 下hạ 經Kinh 云vân 遠viễn 物vật 近cận 物vật 雖tuy 皆giai 影ảnh 現hiện 影ảnh 不bất 隨tùy 物vật 而nhi 有hữu 遠viễn 近cận 等đẳng 。

六lục 如như 影ảnh 像tượng 等đẳng 者giả 文văn 亦diệc 有hữu 二nhị 先tiên 正chánh 釋thích 後hậu 引dẫn 證chứng 前tiền 中trung 然nhiên 約ước 鏡kính 像tượng 喻dụ 鏡kính 不bất 是thị 像tượng 像tượng 不bất 是thị 鏡kính 故cố 無vô 鏡kính 之chi 能năng 此thử 但đãn 取thủ 像tượng 以dĩ 況huống 性tánh 空không 虗hư 無vô 之chi 義nghĩa 今kim 取thủ 即tức 入nhập 自tự 在tại 故cố 明minh 一nhất 切thiết 具cụ 於ư 鏡kính 像tượng 二nhị 義nghĩa 故cố 疏sớ/sơ 結kết 云vân 如như 鏡kính 互hỗ 照chiếu 則tắc 一nhất 一nhất 法pháp 上thượng 有hữu 鏡kính 有hữu 像tượng 也dã 。

●# 下hạ 經Kinh 云vân 下hạ 即tức 十thập 忍nhẫn 品phẩm 彼bỉ 云vân 然nhiên 諸chư 眾chúng 生sanh 。 知tri 於ư 此thử 處xứ 有hữu 是thị 影ảnh 現hiện 亦diệc 知tri 彼bỉ 處xứ 無vô 如như 是thị 影ảnh 遠viễn 物vật 近cận 物vật 雖tuy 皆giai 影ảnh 現hiện 影ảnh 不bất 隨tùy 物vật 而nhi 有hữu 遠viễn 近cận 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 能năng 知tri 自tự 身thân 及cập 以dĩ 他tha 身thân 。 一nhất 切thiết 皆giai 是thị 。 智trí 之chi 境cảnh 界giới 不bất 作tác 二nhị 解giải 謂vị 自tự 他tha 別biệt 而nhi 於ư 自tự 國quốc 土độ 於ư 他tha 國quốc 土độ 。 各các 各các 差sai 別biệt 。 一nhất 時thời 普phổ 現hiện 釋thích 曰viết 若nhược 不bất 如như 影ảnh 何hà 得đắc 諸chư 處xứ 一nhất 時thời 頓đốn 現hiện 故cố 引dẫn 遠viễn 近cận 之chi 言ngôn 意ý 取thủ 自tự 在tại 偈kệ 中trung 云vân 譬thí 如như 水thủy 中trung 影ảnh 。 非phi 內nội 亦diệc 非phi 外ngoại 菩Bồ 薩Tát 求cầu 菩Bồ 提Đề 了liễu 世thế 非phi 世thế 間gian 不bất 於ư 世thế 住trụ 出xuất 如như 影ảnh 現hiện 世thế 間gian 入nhập 此thử 甚thậm 深thâm 義nghĩa 。 離ly 垢cấu 悉tất 明minh 徹triệt 不bất 捨xả 本bổn 誓thệ 。 心tâm 普phổ 照chiếu 智trí 慧tuệ 燈đăng 世thế 間gian 無vô 邊biên 。 際tế 智trí 入nhập 悉tất 齊tề 等đẳng 普phổ 化hóa 諸chư 羣quần 生sanh 令linh 其kỳ 捨xả 眾chúng 著trước 釋thích 曰viết 不bất 了liễu 如như 影ảnh 安an 能năng 普phổ 入nhập 無vô 邊biên 之chi 世thế 。

▲# 七thất 因nhân 無vô 限hạn 者giả 謂vị 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 昔tích 在tại 因nhân 中trung 常thường 修tu 緣duyên 起khởi 無vô 性tánh 等đẳng 觀quán 大đại 願nguyện 回hồi 向hướng 等đẳng 稱xưng 法Pháp 界Giới 修tu 及cập 餘dư 無vô 量lượng 。 殊thù 勝thắng 因nhân 故cố 今kim 如như 所sở 起khởi 果quả 具cụ 斯tư 無vô 礙ngại 。

七thất 因nhân 無vô 限hạn 者giả 謂vị 因nhân 多đa 德đức 遠viễn 因nhân 果quả 相tương 稱xứng 故cố 但đãn 修tu 一nhất 緣duyên 起khởi 之chi 因nhân 則tắc 果quả 中trung 尚thượng 如như 緣duyên 起khởi 無vô 礙ngại 況huống 有hữu 無vô 限hạn 之chi 因nhân 無vô 邊biên 行hành 海hải 皆giai 備bị 修tu 耶da 況huống 一nhất 一nhất 行hành 自tự 復phục 無vô 盡tận 如như 一nhất 慈từ 門môn 即tức 有hữu 佛Phật 剎sát 塵trần 數số 況huống 於ư 餘dư 門môn 而nhi 云vân 無vô 性tánh 等đẳng 觀quán 者giả 近cận 等đẳng 上thượng 四tứ 謂vị 唯duy 心tâm 所sở 現hiện 。 觀quán 法pháp 性tánh 融dung 通thông 觀quán 如như 幻huyễn 夢mộng 觀quán 如như 影ảnh 像tượng 觀quán 兼kiêm 緣duyên 起khởi 無vô 性tánh 觀quán 故cố 總tổng 收thu 前tiền 六lục 因nhân 中trung 皆giai 為vi 此thử 觀quán 觀quán 法pháp 唯duy 心tâm 乃nãi 至chí 觀quán 法pháp 如như 影ảnh 像tượng 故cố 用dụng 此thử 六lục 觀quán 該cai 一nhất 切thiết 法pháp 謂vị 若nhược 染nhiễm 若nhược 淨tịnh 。 若nhược 依y 若nhược 正chánh 若nhược 因nhân 若nhược 果quả 。 同đồng 類loại 異dị 類loại 是thị 法pháp 所sở 攝nhiếp 皆giai 用dụng 六lục 觀quán 貫quán 之chi 故cố 今kim 成thành 果quả 如như 於ư 六lục 觀quán 自tự 在tại 無vô 礙ngại 。 二nhị 者giả 等đẳng 餘dư 諸chư 因nhân 齊tề 佛Phật 所sở 知tri 普phổ 賢hiền 所sở 行hành 十thập 方phương 三tam 世thế 。 無vô 盡tận 無vô 盡tận 所sở 有hữu 因nhân 門môn 皆giai 此thử 門môn 攝nhiếp 故cố 云vân 及cập 餘dư 無vô 量lượng 。 殊thù 勝thắng 因nhân 耳nhĩ 其kỳ 大đại 願nguyện 迴hồi 向hướng 稱xưng 法Pháp 界Giới 修tu 亦diệc 該cai 通thông 法Pháp 界Giới 諸chư 因nhân 言ngôn 如như 所sở 起khởi 果quả 者giả 如như 於ư 昔tích 因nhân 所sở 得đắc 果quả 故cố 。

▲# 八bát 證chứng 窮cùng 者giả 由do 冥minh 真chân 性tánh 得đắc 如như 性tánh 用dụng 。

▲# 故cố 經Kinh 云vân 無vô 比tỉ 功công 德đức 故cố 能năng 爾nhĩ 。

八bát 佛Phật 證chứng 窮cùng 者giả 文văn 中trung 二nhị 先tiên 正chánh 釋thích 但đãn 得đắc 成thành 佛Phật 法pháp 爾nhĩ 能năng 爾nhĩ 。

●# 經Kinh 云vân 下hạ 引dẫn 證chứng 無vô 比tỉ 功công 德đức 即tức 佛Phật 德đức 也dã 普phổ 賢hiền 行hành 品phẩm 云vân 世thế 界giới 及cập 如Như 來Lai 種chủng 種chủng 諸chư 名danh 號hiệu 經kinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 說thuyết 之chi 不bất 可khả 盡tận 。 何hà 況huống 最tối 勝thắng 智trí 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 法pháp 從tùng 於ư 法Pháp 界Giới 生sanh 充sung 滿mãn 如Như 來Lai 地địa 明minh 佛Phật 地địa 德đức 用dụng 不bất 可khả 說thuyết 也dã 又hựu 下hạ 偈kệ 云vân 其kỳ 中trung 人nhân 師sư 子tử 修tu 佛Phật 種chủng 種chủng 行hành 成thành 於ư 等đẳng 正chánh 覺giác 。 示thị 現hiện 諸chư 自tự 在tại 此thử 亦diệc 明minh 因nhân 圓viên 果quả 滿mãn 故cố 有hữu 大đại 用dụng 耳nhĩ 前tiền 即tức 德đức 相tương/tướng 此thử 即tức 業nghiệp 用dụng 。

▲# 九cửu 深thâm 定định 用dụng 故cố 者giả 謂vị 海hải 印ấn 定định 等đẳng 諸chư 三tam 時thời 力lực 故cố 。

▲# 賢hiền 首thủ 品phẩm 云vân 入nhập 微vi 塵trần 數số 諸chư 三tam 昧muội 。 一nhất 一nhất 出xuất 生sanh 塵trần 等đẳng 定định 而nhi 彼bỉ 微vi 塵trần 。 亦diệc 不bất 增tăng 等đẳng 。

九cửu 深thâm 定định 用dụng 中trung 先tiên 正chánh 釋thích 言ngôn 海hải 印ấn 定định 等đẳng 者giả 如như 下hạ 第đệ 六lục 十thập 一nhất 經kinh 略lược 說thuyết 一nhất 百bách 門môn 三tam 昧muội 及cập 智trí 論luận 五ngũ 百bách 三tam 昧muội 等đẳng 。

●# 賢hiền 首thủ 品phẩm 下hạ 引dẫn 證chứng 而nhi 云vân 等đẳng 者giả 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 只chỉ 等đẳng 此thử 偈kệ 餘dư 文văn 文văn 云vân 於ư 一nhất 普phổ 現hiện 難nan 思tư 剎sát 彼bỉ 一nhất 塵trần 內nội 眾chúng 多đa 剎sát 或hoặc 有hữu 有hữu 佛Phật 或hoặc 無vô 佛Phật 或hoặc 有hữu 雜tạp 染nhiễm 。 或hoặc 清thanh 淨tịnh 或hoặc 有hữu 廣quảng 大đại 。 或hoặc 狹hiệp 小tiểu 等đẳng 即tức 是thị 三tam 昧muội 現hiện 自tự 在tại 也dã 二nhị 等đẳng 餘dư 經kinh 即tức 彼bỉ 次thứ 前tiền 偈kệ 云vân 眾chúng 生sanh 形hình 相tướng 。 各các 不bất 同đồng 行hành 業nghiệp 音âm 聲thanh 亦diệc 無vô 量lượng 如như 是thị 。 一nhất 切thiết 皆giai 能năng 。 現hiện 海Hải 印Ấn 三Tam 昧Muội 。 威uy 神thần 力lực 如như 是thị 。 等đẳng 文văn 其kỳ 處xứ 非phi 一nhất 。

▲# 十thập 神thần 通thông 解giải 脫thoát 。 故cố 者giả 謂vị 由do 十thập 通thông 及cập 不bất 思tư 議nghị 。 等đẳng 解giải 脫thoát 故cố 。

▲# 不bất 思tư 議nghị 法Pháp 。 品phẩm 十thập 種chủng 解giải 脫thoát 中trung 云vân 於ư 一nhất 塵trần 中trung 。 建kiến 立lập 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 等đẳng 。

▲# 由do 上thượng 十thập 因nhân 令linh 前tiền 教giáo 義nghĩa 等đẳng 十thập 對đối 具cụ 上thượng 同đồng 時thời 等đẳng 十thập 門môn 以dĩ 為vi 別biệt 教giáo 一Nhất 乘Thừa 義nghĩa 之chi 分phần 齊tề 。

由do 上thượng 十thập 因nhân 下hạ 第đệ 三tam 總tổng 結kết 所sở 屬thuộc 正chánh 結kết 周chu 遍biến 含hàm 容dung 以dĩ 事sự 事sự 無vô 礙ngại 故cố 該cai 取thủ 前tiền 三tam 故cố 皆giai 別biệt 教giáo 分phân 齊tề 。

▲# 第đệ 四tứ 教giáo 所sở 被bị 機cơ 者giả 夫phu 教giáo 因nhân 機cơ 顯hiển 離ly 機cơ 無vô 言ngôn 上thượng 說thuyết 義nghĩa 深thâm 弘hoằng 深thâm 未vị 委ủy 被bị 何hà 根căn 器khí 。

▲# 若nhược 明minh 能năng 應ưng 者giả 十thập 身thân 圓viên 音âm 今kim 直trực 彰chương 所sở 被bị 。

第đệ 四tứ 教giáo 所sở 被bị 機cơ 中trung 二nhị 先tiên 總tổng 後hậu 別biệt 前tiền 中trung 初sơ 躡niếp 前tiền 起khởi 後hậu 。

●# 後hậu 若nhược 明minh 下hạ 約ước 法pháp 揀giản 定định 。

▲# 通thông 有hữu 十thập 類loại 前tiền 五ngũ 揀giản 非phi 器khí 後hậu 五ngũ 彰chương 所sở 為vi 。

通thông 有hữu 十thập 類loại 下hạ 第đệ 二nhị 別biệt 也dã 於ư 中trung 先tiên 標tiêu 二nhị 門môn 後hậu 前tiền 中trung 下hạ 別biệt 釋thích 其kỳ 相tương/tướng 。

▲# 前tiền 中trung 一nhất 無vô 信tín 非phi 器khí 以dĩ 聞văn 生sanh 誹phỉ 謗báng 墮đọa 惡ác 道đạo 故cố 。 二nhị 違vi 真chân 非phi 器khí 依y 謗báng 此thử 經Kinh 以dĩ 求cầu 名danh 利lợi 不bất 淨tịnh 說thuyết 法Pháp 。 集tập 邪tà 善thiện 故cố 下hạ 經Kinh 云vân 忘vong 失thất 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 修tu 諸chư 善thiện 根căn 。 是thị 為vi 魔ma 業nghiệp 三tam 乖quai 實thật 非phi 器khí 謂vị 如như 言ngôn 取thủ 文văn 超siêu 情tình 至chí 理lý 不bất 入nhập 心tâm 故cố 論luận 云vân 隨tùy 聲thanh 取thủ 義nghĩa 有hữu 五ngũ 過quá 失thất 。

隨tùy 聲thanh 取thủ 義nghĩa 有hữu 五ngũ 過quá 失thất 者giả 即tức 十Thập 地Địa 論luận 釋thích 示thị 說thuyết 分phân 齊tề 中trung 文văn 論luận 云vân 一nhất 不bất 正chánh 信tín 二nhị 退thoái 勇dũng 猛mãnh 三tam 者giả 誑cuống 他tha 四tứ 者giả 謗báng 佛Phật 五ngũ 者giả 輕khinh 法pháp 下hạ 文văn 具cụ 釋thích 。

▲# 上thượng 三tam 皆giai 是thị 凡phàm 愚ngu 故cố 下hạ 文văn 云vân 此thử 經Kinh 不bất 入nhập 餘dư 眾chúng 生sanh 手thủ 。

▲# 四tứ 狹hiệp 劣liệt 非phi 器khí 謂vị 一nhất 切thiết 二Nhị 乘Thừa 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 一nhất 切thiết 二Nhị 乘Thừa 不bất 聞văn 此thử 經Kinh 。 何hà 況huống 受thọ 持trì 。 故cố 雖tuy 在tại 坐tọa 如như 聾lung 如như 瞽# 五ngũ 守thủ 權quyền 非phi 器khí 謂vị 三tam 乘thừa 共cộng 教giáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 等đẳng 隨tùy 宗tông 所sở 修tu 行hành 布bố 行hành 位vị 不bất 信tín 圓viên 融dung 具cụ 德đức 之chi 法pháp 故cố 。

●# 下hạ 經Kinh 云vân 設thiết 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 億ức 那na 由do 他tha 。 劫kiếp 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 不phủ 。 聞văn 此thử 經Kinh 或hoặc 時thời 聞văn 已dĩ 不bất 信tín 不bất 解giải 。 不bất 順thuận 不bất 入nhập 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 真chân 實thật 菩Bồ 薩Tát 故cố 。

下hạ 經Kinh 云vân 設thiết 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 等đẳng 者giả 即tức 出xuất 現hiện 品phẩm 如như 前tiền 已dĩ 引dẫn 。

▲# 後hậu 五ngũ 顯hiển 所sở 為vi 中trung 一nhất 正chánh 為vi 謂vị 是thị 一Nhất 乘Thừa 圓viên 機cơ 故cố 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 此thử 經Kinh 不bất 為vì 餘dư 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 即tức 通thông 指chỉ 前tiền 五ngũ 唯duy 為vi 大Đại 乘Thừa 不bất 思tư 議nghị 乘thừa 。 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 即tức 正chánh 為vi 之chi 機cơ 謂vị 一nhất 運vận 一nhất 切thiết 運vận 圓viên 融dung 行hành 位vị 即tức 深thâm 不bất 思tư 議nghị 又hựu 能năng 遍biến 達đạt 諸chư 教giáo 即tức 廣quảng 不bất 思tư 議nghị 故cố 。 文văn 云vân 非phi 餘dư 境cảnh 界giới 之chi 所sở 知tri 普phổ 賢hiền 行hành 人nhân 方phương 得đắc 入nhập 等đẳng 。

▲# 二nhị 兼kiêm 為vi 謂vị 即tức 時thời 雖tuy 未vị 悟ngộ 入nhập 而nhi 能năng 信tín 向hướng 成thành 種chủng 如như 出xuất 現hiện 品phẩm 食thực 金kim 剛cang 喻dụ 故cố 地địa 獄ngục 天thiên 子tử 十Thập 地Địa 頓đốn 超siêu 大đại 海hải 劫kiếp 火hỏa 不bất 能năng 為vi 障chướng 。

▲# 約ước 未vị 悟ngộ 入nhập 故cố 名danh 為vi 兼kiêm 。

地địa 獄ngục 天thiên 子tử 即tức 隨tùy 好hảo/hiếu 品phẩm 大đại 海hải 劫kiếp 火hỏa 即tức 十Thập 地Địa 品phẩm 故cố 彼bỉ 偈kệ 云vân 雖tuy 在tại 海hải 水thủy 劫kiếp 火hỏa 中trung 堪kham 受thọ 此thử 法pháp 必tất 得đắc 聞văn 是thị 也dã 言ngôn 約ước 未vị 悟ngộ 入nhập 故cố 名danh 為vi 兼kiêm 者giả 通thông 外ngoại 難nạn/nan 也dã 恐khủng 有hữu 難nạn/nan 云vân 既ký 有hữu 頓đốn 超siêu 之chi 益ích 即tức 是thị 當đương 機cơ 何hà 名danh 為vi 兼kiêm 通thông 意ý 可khả 知tri 。

▲# 三tam 引dẫn 為vi 即tức 前tiền 權quyền 教giáo 菩Bồ 薩Tát 不bất 受thọ 。 圓viên 融dung 之chi 法pháp 故cố 十Thập 地Địa 之chi 中trung 寄ký 位vị 顯hiển 勝thắng 借tá 其kỳ 三tam 乘thừa 行hành 布bố 之chi 名danh 彼bỉ 謂vị 同đồng 於ư 我ngã 法pháp 後hậu 因nhân 熏huân 習tập 方phương 信tín 入nhập 圓viên 融dung 以dĩ 離ly 此thử 普phổ 法pháp 無vô 所sở 歸quy 。 故cố 權quyền 教giáo 極cực 果quả 無vô 實thật 事sự 故cố 。

權quyền 教giáo 極cực 果quả 無vô 實thật 事sự 故cố 者giả 如như 有hữu 五ngũ 教giáo 唯duy 圓viên 教giáo 因nhân 果quả 俱câu 有hữu 實thật 事sự 前tiền 四tứ 因nhân 中trung 則tắc 有hữu 至chí 果quả 皆giai 無vô 由do 修tu 權quyền 因nhân 若nhược 入nhập 地địa 後hậu 即tức 入nhập 實thật 故cố 猶do 如như 百bách 川xuyên 浩hạo 蕩đãng 千thiên 里lý 亦diệc 無vô 究cứu 竟cánh 。 歸quy 處xứ 究cứu 竟cánh 歸quy 處xứ 即tức 是thị 海hải 故cố 。

▲# 四tứ 者giả 權quyền 為vi 即tức 是thị 二Nhị 乘Thừa 謂vị 既ký 不bất 聞văn 況huống 於ư 受thọ 持trì 故cố 諸chư 菩Bồ 薩Tát 權quyền 示thị 聲Thanh 聞Văn 或hoặc 在tại 法Pháp 會hội 而nhi 聾lung 盲manh 彰chương 其kỳ 絕tuyệt 分phần/phân 或hoặc 示thị 在tại 道đạo 而nhi 啟khải 悟ngộ 知tri 可khả 迴hồi 心tâm 。

或hoặc 在tại 法Pháp 會hội 而nhi 聾lung 盲manh 等đẳng 者giả 釋thích 其kỳ 示thị 相tương/tướng 略lược 有hữu 二nhị 類loại 上thượng 即tức 五ngũ 百bách 在tại 本bổn 會hội 中trung 或hoặc 示thị 在tại 道đạo 下hạ 即tức 末mạt 會hội 初sơ 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 也dã 。

▲# 五ngũ 遠viễn 為vi 謂vị 諸chư 凡phàm 夫phu 。 外ngoại 道đạo 闡xiển 提đề 悉tất 有hữu 佛Phật 性tánh 。 今kim 雖tuy 不bất 信tín 後hậu 必tất 當đương 入nhập 。

五ngũ 遠viễn 為vi 中trung 疏sớ/sơ 文văn 有hữu 四tứ 一nhất 立lập 理lý 正chánh 明minh 二nhị 出xuất 現hiện 品phẩm 下hạ 引dẫn 證chứng 三tam 前tiền 三tam 非phi 器khí 下hạ 會hội 釋thích 四tứ 又hựu 彼bỉ 品phẩm 下hạ 明minh 惡ác 是thị 所sở 為vi 初sơ 一nhất 可khả 知tri 。

▲# 故cố 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ 。 大đại 藥dược 王vương 樹thụ 唯duy 除trừ 二nhị 處xứ 不bất 能năng 為vi 作tác 生sanh 長trưởng 利lợi 益ích 所sở 謂vị 二Nhị 乘Thừa 墮đọa 無vô 為vi 坑khanh 及cập 壞hoại 善thiện 根căn 非phi 器khí 眾chúng 生sanh 溺nịch 大đại 邪tà 見kiến 貪tham 愛ái 之chi 水thủy 然nhiên 亦diệc 於ư 彼bỉ 曾tằng 無vô 厭yếm 捨xả 。

二nhị 即tức 彼bỉ 品phẩm 見kiến 聞văn 利lợi 益ích 中trung 文văn 。

▲# 前tiền 三tam 非phi 器khí 是thị 溺nịch 邪tà 見kiến 第đệ 四tứ 非phi 器khí 是thị 隨tùy 深thâm 坑khanh 故cố 皆giai 揀giản 之chi 今kim 四tứ 及cập 五ngũ 明minh 佛Phật 無vô 厭yếm 捨xả 故cố 示thị 而nhi 誘dụ 之chi 熏huân 其kỳ 成thành 種chủng 。

前tiền 三tam 非phi 器khí 下hạ 三tam 會hội 釋thích 也dã 一nhất 不bất 信tín 二nhị 違vi 真chân 三tam 乖quai 實thật 然nhiên 初sơ 一nhất 正chánh 是thị 邪tà 見kiến 二nhị 三tam 非phi 是thị 邪tà 見kiến 而nhi 皆giai 配phối 入nhập 邪tà 見kiến 者giả 然nhiên 邪tà 見kiến 有hữu 二nhị 一nhất 輕khinh 二nhị 重trọng/trùng 初sơ 一nhất 深thâm 重trọng 邪tà 見kiến 二nhị 三tam 即tức 輕khinh 淺thiển 邪tà 見kiến 謂vị 但đãn 違vi 真chân 乖quai 實thật 皆giai 邪tà 見kiến 故cố 又hựu 以dĩ 經kinh 中trung 但đãn 揀giản 二nhị 處xứ 欲dục 配phối 前tiền 非phi 器khí 令linh 盡tận 故cố 合hợp 入nhập 邪tà 見kiến 之chi 中trung 第đệ 四tứ 非phi 器khí 即tức 前tiền 狹hiệp 劣liệt 二Nhị 乘Thừa 今kim 四tứ 及cập 五ngũ 者giả 即tức 所sở 為vi 中trung 四tứ 權quyền 為vi 五ngũ 遠viễn 為vi 此thử 二nhị 即tức 曾tằng 無vô 厭yếm 捨xả 。

▲# 又hựu 彼bỉ 品phẩm 中trung 明minh 不bất 信tín 毀hủy 謗báng 亦diệc 種chúng 善thiện 根căn 。 謂vị 謗báng 雖tuy 墮đọa 惡ác 由do 聞văn 歷lịch 耳nhĩ 終chung 省tỉnh 悟ngộ 故cố 又hựu 云vân 如như 日nhật 亦diệc 與dữ 生sanh 盲manh 。 作tác 利lợi 益ích 故cố 。

又hựu 彼bỉ 品phẩm 中trung 下hạ 第đệ 四tứ 明minh 惡ác 是thị 所sở 為vi 於ư 中trung 二nhị 初sơ 正chánh 明minh 為vi 惡ác 後hậu 況huống 出xuất 圓viên 融dung 前tiền 中trung 亦diệc 二nhị 先tiên 引dẫn 二nhị 經kinh 明minh 其kỳ 為vi 惡ác 後hậu 引dẫn 二nhị 經kinh 明minh 等đẳng 有hữu 性tánh 前tiền 中trung 初sơ 云vân 彼bỉ 品phẩm 亦diệc 即tức 第đệ 十thập 見kiến 聞văn 利lợi 益ích 中trung 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 我ngã 今kim 告cáo 汝nhữ 。 設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh 。 見kiến 聞văn 於ư 佛Phật 業nghiệp 障chướng 纏triền 覆phú 不bất 生sanh 信tín 樂nhạo 。 亦diệc 種chúng 善thiện 根căn 。 無vô 空không 過quá 者giả 。 乃nãi 至chí 究cứu 竟cánh 。 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 謂vị 謗báng 雖tuy 墮đọa 惡ác 下hạ 釋thích 成thành 上thượng 義nghĩa 謗báng 既ký 有hữu 益ích 應ưng 可khả 謗báng 耶da 釋thích 云vân 為vi 遠viễn 益ích 故cố 非phi 無vô 罪tội 也dã 故cố 地địa 獄ngục 天thiên 子tử 或hoặc 由do 謗báng 故cố 墮đọa 於ư 地địa 獄ngục 。 法pháp 華hoa 謗báng 常thường 不Bất 輕Khinh 菩Bồ 薩Tát 。 千thiên 劫kiếp 於ư 阿A 鼻Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 受thọ 大đại 苦khổ 惱não 。 畢tất 是thị 罪tội 已dĩ 。 方phương 受thọ 不bất 輕khinh 教giáo 化hóa 故cố 勿vật 見kiến 謗báng 有hữu 益ích 便tiện 生sanh 誹phỉ 謗báng 。 又hựu 大đại 般Bát 若Nhã 中trung 廣quảng 說thuyết 謗báng 法pháp 之chi 罪tội 謂vị 此thử 方phương 墮đọa 阿A 鼻Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 此thử 土thổ/độ 劫kiếp 壞hoại 罪tội 猶do 未vị 畢tất 移di 置trí 他tha 方phương 阿A 鼻Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 中trung 他tha 方phương 復phục 經kinh 劫kiếp 壞hoại 罪tội 亦diệc 未vị 盡tận 復phục 移di 他tha 方phương 如như 是thị 巡tuần 歷lịch 十thập 方phương 十thập 方phương 各các 經kinh 劫kiếp 盡tận 還hoàn 生sanh 此thử 土thổ/độ 阿A 鼻Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 中trung 千thiên 佛Phật 出xuất 世thế 。 救cứu 之chi 猶do 難nạn/nan 若nhược 欲dục 說thuyết 其kỳ 所sở 受thọ 之chi 身thân 。 聞văn 者giả 當đương 吐thổ 血huyết 而nhi 死tử 。 故cố 善thiện 現hiện 請thỉnh 說thuyết 所sở 受thọ 之chi 身thân 。 佛Phật 竟cánh 不bất 說thuyết 是thị 知tri 謗báng 方Phương 等Đẳng 經Kinh 。 非phi 可khả 輕khinh 也dã 又hựu 入nhập 大Đại 乘Thừa 論luận 第đệ 一nhất 偈kệ 云vân 誹phỉ 謗báng 大Đại 乘Thừa 。 法pháp 決quyết 定định 趣thú 惡ác 道đạo 此thử 人nhân 受thọ 業nghiệp 報báo 實thật 智trí 之chi 所sở 說thuyết 生sanh 墮đọa 地địa 獄ngục 中trung 。 大đại 火hỏa 熾sí 然nhiên 。 身thân 焚phần 燒thiêu 甚thậm 苦khổ 痛thống 業nghiệp 報báo 罪tội 信tín 爾nhĩ 熾sí 然nhiên 大đại 鐵thiết 犂lê 具cụ 滿mãn 五ngũ 百bách 數số 而nhi 耕canh 其kỳ 舌thiệt 。 上thượng 遍biến 碎toái 身thân 苦khổ 惱não 故cố 疏sớ/sơ 云vân 謗báng 雖tuy 墮đọa 惡ác 言ngôn 由do 聞văn 歷lịch 耳nhĩ 者giả 謂vị 惡ác 道đạo 罪tội 畢tất 由do 音âm 謗báng 時thời 經kinh 目mục 歷lịch 耳nhĩ 熏huân 其kỳ 成thành 種chủng 故cố 得đắc 益ích 耳nhĩ 言ngôn 終chung 醒tỉnh 悟ngộ 者giả 即tức 五ngũ 十thập 八bát 經Kinh 云vân 但đãn 以dĩ 曾tằng 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 故cố 。 終chung 自tự 醒tỉnh 悟ngộ 言ngôn 又hựu 云vân 如như 日nhật 亦diệc 與dữ 等đẳng 者giả 出xuất 現hiện 身thân 業nghiệp 中trung 長trường/trưởng 行hành 文văn 廣quảng 今kim 當đương 引dẫn 偈kệ 偈kệ 云vân 譬thí 如như 生sanh 盲manh 。 不bất 見kiến 日nhật 日nhật 光quang 亦diệc 為vi 作tác 饒nhiêu 益ích 令linh 知tri 時thời 節tiết 受thọ 飲ẩm 食thực 永vĩnh 離ly 眾chúng 患hoạn 。 身thân 安an 穩ổn 無vô 信tín 眾chúng 生sanh 。 不bất 見kiến 佛Phật 而nhi 佛Phật 亦diệc 為vi 興hưng 義nghĩa 利lợi 聞văn 名danh 及cập 以dĩ 觸xúc 光quang 明minh 因nhân 此thử 乃nãi 至chí 得đắc 菩Bồ 提Đề 是thị 也dã 。

▲# 又hựu 如như 大đại 海hải 。 潛tiềm 流lưu 喻dụ 中trung 明minh 無vô 不bất 具cụ 有hữu 如Như 來Lai 智trí 。 慧tuệ 故cố 又hựu 破phá 塵trần 出xuất 經Kinh 卷quyển 喻dụ 中trung 若nhược 除trừ 妄vọng 想tưởng 皆giai 見kiến 佛Phật 智trí 故cố 。

又hựu 如như 大đại 海hải 。 潛tiềm 流lưu 下hạ 引dẫn 二nhị 經kinh 明minh 性tánh 等đẳng 有hữu 初sơ 明minh 具cụ 有hữu 後hậu 明minh 皆giai 見kiến 二nhị 經kinh 皆giai 是thị 出xuất 現hiện 意ý 業nghiệp 之chi 中trung 前tiền 亦diệc 已dĩ 引dẫn 。

▲# 此thử 皆giai 明minh 有hữu 自tự 性tánh 住trụ 性tánh 即tức 是thị 所sở 為vi 況huống 法pháp 性tánh 圓viên 融dung 感cảm 應ứng 交giao 徹triệt 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 非phi 所sở 被bị 。

此thử 皆giai 明minh 有hữu 等đẳng 者giả 二nhị 正chánh 立lập 理lý 顯hiển 被bị 圓viên 融dung 即tức 舉cử 況huống 以dĩ 釋thích 然nhiên 有hữu 二nhị 意ý 一nhất 舉cử 前tiền 況huống 後hậu 明minh 法pháp 普phổ 被bị 謂vị 但đãn 依y 生sanh 等đẳng 有hữu 佛Phật 性tánh 尚thượng 皆giai 普phổ 為vi 況huống 事sự 事sự 無vô 礙ngại 何hà 有hữu 非phi 所sở 被bị 耶da 二nhị 者giả 舉cử 後hậu 況huống 前tiền 謂vị 約ước 圓viên 融dung 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 則tắc 無vô 情tình 之chi 境cảnh 亦diệc 是thị 所sở 被bị 況huống 前tiền 等đẳng 有hữu 佛Phật 性tánh 而nhi 揀giản 之chi 耶da 言ngôn 被bị 非phi 情tình 者giả 以dĩ 所sở 被bị 情tình 即tức 非phi 情tình 故cố 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 無vô 情tình 豈khởi 非phi 情tình 耶da 況huống 色sắc 性tánh 智trí 性tánh 本bổn 無vô 二nhị 體thể 無vô 有hữu 情tình 外ngoại 之chi 非phi 情tình 故cố 思tư 之chi 。

▲# 第đệ 五ngũ 教giáo 體thể 淺thiển 深thâm 者giả 無vô 盡tận 教giáo 海hải 體thể 性tánh 難nan 思tư 從tùng 淺thiển 至chí 深thâm 略lược 明minh 十thập 體thể 。

第đệ 五ngũ 教giáo 體thể 淺thiển 深thâm 中trung 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 三tam 初sơ 總tổng 次thứ 別biệt 後hậu 結kết 總tổng 中trung 亦diệc 三tam 初sơ 標tiêu 舉cử 言ngôn 淺thiển 深thâm 者giả 十thập 體thể 之chi 中trung 前tiền 前tiền 淺thiển 後hậu 後hậu 深thâm 故cố 下hạ 釋thích 云vân 從tùng 淺thiển 至chí 深thâm 雖tuy 有hữu 淺thiển 深thâm 融dung 通thông 並tịnh 為vi 無vô 盡tận 教giáo 體thể 。

▲# 一nhất 音âm 聲thanh 言ngôn 語ngữ 。 體thể 二nhị 名danh 句cú 文văn 身thân 。 體thể 三tam 通thông 取thủ 四tứ 法pháp 體thể 上thượng 三tam 皆giai 能năng 詮thuyên 體thể 四tứ 通thông 攝nhiếp 所sở 詮thuyên 體thể 五ngũ 諸chư 法pháp 顯hiển 義nghĩa 體thể 六lục 攝nhiếp 境cảnh 唯duy 心tâm 體thể 七thất 會hội 緣duyên 入nhập 實thật 體thể 八bát 理lý 事sự 無vô 礙ngại 體thể 九cửu 事sự 事sự 無vô 礙ngại 體thể 十thập 海hải 印ấn 炳bỉnh 現hiện 體thể 。

一nhất 一nhất 音âm 聲thanh 。 下hạ 列liệt 名danh 至chí 文văn 自tự 顯hiển 。

▲# 十thập 中trung 前tiền 五ngũ 唯duy 體thể 後hậu 五ngũ 亦diệc 體thể 亦diệc 性tánh 。

十thập 中trung 前tiền 五ngũ 下hạ 三tam 料liệu 揀giản 總tổng 有hữu 四tứ 重trọng/trùng 一nhất 體thể 性tánh 料liệu 揀giản 相tương/tướng 舉cử 於ư 外ngoại 性tánh 主chủ 於ư 內nội 體thể 者giả 性tánh 相tướng 之chi 通thông 稱xưng 故cố 若nhược 言ngôn 體thể 者giả 通thông 事sự 通thông 理lý 若nhược 云vân 性tánh 者giả 唯duy 約ước 於ư 理lý 由do 後hậu 五ngũ 中trung 攝nhiếp 境cảnh 唯duy 心tâm 若nhược 約ước 真chân 心tâm 即tức 通thông 性tánh 故cố 七thất 所sở 入nhập 實thật 體thể 即tức 是thị 性tánh 故cố 八bát 中trung 理lý 是thị 性tánh 故cố 九cửu 中trung 必tất 有hữu 理lý 融dung 事sự 故cố 十thập 中trung 無vô 不bất 具cụ 故cố 是thị 則tắc 約ước 性tánh 亦diệc 體thể 亦diệc 性tánh 約ước 事sự 但đãn 可khả 稱xưng 體thể 。

▲# 又hựu 前tiền 四tứ 通thông 小tiểu 後hậu 六lục 唯duy 大đại 。

二nhị 又hựu 前tiền 四tứ 下hạ 大đại 小Tiểu 乘Thừa 料liệu 揀giản 可khả 知tri 。

▲# 前tiền 七thất 通thông 三tam 乘thừa 後hậu 三tam 唯duy 一Nhất 乘Thừa 。

三tam 前tiền 七thất 下hạ 三tam 乘thừa 一Nhất 乘Thừa 料liệu 揀giản 以dĩ 會hội 緣duyên 入nhập 實thật 歸quy 一nhất 實thật 理lý 即tức 一Nhất 乘Thừa 故cố 下hạ 三tam 皆giai 是thị 一Nhất 乘Thừa 於ư 義nghĩa 可khả 知tri 。

▲# 前tiền 八bát 約ước 同đồng 教giáo 後hậu 二nhị 唯duy 別biệt 教giáo 。

四tứ 前tiền 八bát 約ước 同đồng 教giáo 下hạ 同đồng 教giáo 別biệt 教giáo 料liệu 揀giản 謂vị 七thất 八bát 雖tuy 一Nhất 乘Thừa 七thất 多đa 頓đốn 教giáo 中trung 義nghĩa 八bát 是thị 終chung 教giáo 中trung 義nghĩa 故cố 屬thuộc 同đồng 教giáo 前tiền 八bát 皆giai 同đồng 於ư 義nghĩa 可khả 知tri 同đồng 教giáo 皆giai 有hữu 故cố 事sự 事sự 無vô 礙ngại 海hải 印ấn 炳bỉnh 現hiện 若nhược 非phi 別biệt 教giáo 一Nhất 乘Thừa 無vô 此thử 義nghĩa 也dã 於ư 後hậu 三tam 重trọng/trùng 料liệu 揀giản 則tắc 前tiền 前tiền 無vô 後hậu 後hậu 後hậu 後hậu 兼kiêm 前tiền 前tiền 可khả 知tri 。

▲# 就tựu 前tiền 三tam 中trung 大đại 小Tiểu 乘Thừa 中trung 通thông 用dụng 四tứ 法pháp 一nhất 聲thanh 二nhị 名danh 三tam 句cú 四tứ 文văn 取thủ 捨xả 不bất 同đồng 各các 有hữu 三tam 說thuyết 。

就tựu 前tiền 三tam 中trung 下hạ 第đệ 二nhị 別biệt 釋thích 於ư 中trung 二nhị 先tiên 合hợp 釋thích 前tiền 三tam 後hậu 別biệt 釋thích 後hậu 七thất 今kim 初sơ 以dĩ 大đại 小tiểu 共cộng 同đồng 故cố 合hợp 釋thích 之chi 於ư 中trung 三tam 初sơ 雙song 標tiêu 次thứ 雙song 釋thích 後hậu 然nhiên 大đại 小tiểu 諸chư 宗tông 下hạ 雙song 會hội 。

▲# 小Tiểu 乘Thừa 三tam 者giả 婆bà 沙sa 一nhất 百bách 二nhị 十thập 六lục 云vân 如như 是thị 佛Phật 教giáo 以dĩ 何hà 為vi 體thể 。

小Tiểu 乘Thừa 三tam 者giả 下hạ 第đệ 二nhị 雙song 釋thích 先tiên 釋thích 小Tiểu 乘Thừa 中trung 二nhị 先tiên 總tổng 徵trưng 。

▲# 一nhất 云vân 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 語ngữ 業nghiệp 為vi 體thể 謂vị 佛Phật 語ngữ 言ngôn 詞từ 唱xướng 評bình 論luận 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 是thị 謂vị 佛Phật 教giáo 。

一nhất 云vân 下hạ 後hậu 別biệt 釋thích 三tam 釋thích 即tức 為vi 三tam 別biệt 今kim 初sơ 語ngữ 業nghiệp 為vi 體thể 者giả 是thị 標tiêu 語ngữ 即tức 聲thanh 也dã 謂vị 佛Phật 語ngữ 言ngôn 下hạ 別biệt 顯hiển 其kỳ 相tương 謂vị 言ngôn 詞từ 唱xướng 號hiệu 評bình 量lượng 論luận 說thuyết 言ngôn 語ngữ 音âm 者giả 謂vị 如như 宮cung 商thương 角giác 徵trưng 羽vũ 等đẳng 亦diệc 如như 西tây 方phương 。 十thập 四tứ 音âm 即tức 阿a (# 上thượng )# 阿a (# 長trường/trưởng )# 等đẳng 言ngôn 語ngữ 路lộ 者giả 言ngôn 所sở 行hành 處xứ 瑜du 伽già 九cửu 十thập 三tam 云vân 有hữu 情tình 增tăng 語ngữ 即tức 是thị 語ngữ 路lộ 然nhiên 瑜du 伽già 釋thích 增tăng 語ngữ 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 云vân 增tăng 語ngữ 是thị 名danh 名danh 能năng 詮thuyên 表biểu 增tăng 勝thắng 於ư 語ngữ 二nhị 云vân 有hữu 說thuyết 意ý 識thức 名danh 為vi 增tăng 語ngữ 今kim 小Tiểu 乘Thừa 不bất 取thủ 於ư 名danh 正chánh 用dụng 意ý 識thức 是thị 語ngữ 行hành 處xứ 亦diệc 是thị 唇thần 舌thiệt 等đẳng 言ngôn 語ngữ 業nghiệp 者giả 即tức 有hữu 業nghiệp 用dụng 如như 惡ác 言ngôn 既ký 為vi 惡ác 業nghiệp 用dụng 佛Phật 之chi 善thiện 言ngôn 即tức 善thiện 業nghiệp 用dụng 故cố 梵Phạm 行hạnh 品phẩm 云vân 若nhược 語ngữ 是thị 梵Phạm 行hạnh 者giả 梵Phạm 行hạnh 則tắc 是thị 音âm 聲thanh 風phong 息tức 唇thần 舌thiệt 喉hầu 吻vẫn 吐thổ 納nạp 抑ức 縱túng/tung 高cao 低đê 清thanh 濁trược 此thử 即tức 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 又hựu 云vân 若nhược 語ngữ 業nghiệp 是thị 梵Phạm 行hạnh 者giả 梵Phạm 行hạnh 則tắc 是thị 起khởi 居cư 問vấn 訊tấn 略lược 說thuyết 廣quảng 說thuyết 喻dụ 說thuyết 直trực 說thuyết 讚tán 說thuyết 毀hủy 說thuyết 安an 立lập 說thuyết 隨tùy 俗tục 說thuyết 顯hiển 了liễu 說thuyết 斯tư 即tức 語ngữ 業nghiệp 言ngôn 語ngữ 表biểu 者giả 表biểu 亦diệc 是thị 業nghiệp 然nhiên 業nghiệp 有hữu 表biểu 無vô 表biểu 別biệt 今kim 但đãn 云vân 表biểu 者giả 婆bà 沙sa 一nhất 百bách 二nhị 十thập 六lục 云vân 但đãn 是thị 語ngữ 表biểu 而nhi 非phi 無vô 表biểu 者giả 令linh 他tha 生sanh 正chánh 解giải 故cố 耳nhĩ 識thức 所sở 取thủ 故cố 又hựu 二nhị 識thức 所sở 取thủ 無vô 表biểu 唯duy 一nhất 取thủ 故cố 又hựu 三tam 無vô 數số 劫kiếp 。 求cầu 此thử 表biểu 故cố 是thị 謂vị 佛Phật 教giáo 者giả 結kết 也dã 正chánh 出xuất 今kim 之chi 教giáo 體thể 而nhi 云vân 佛Phật 教giáo 者giả 一nhất 依y 根căn 本bổn 故cố 二nhị 依y 相tương 似tự 故cố 三tam 依y 隨tùy 順thuận 故cố 佛Phật 依y 如như 是thị 名danh 句cú 文văn 身thân 。 而nhi 說thuyết 今kim 亦diệc 隨tùy 之chi 故cố 。

▲# 其kỳ 名danh 句cú 文văn 但đãn 顯hiển 佛Phật 教giáo 作tác 用dụng 不bất 欲dục 開khai 示thị 佛Phật 教giáo 自tự 體thể 發phát 智trí 論luận 中trung 亦diệc 同đồng 此thử 說thuyết 。

其kỳ 名danh 句cú 下hạ 揀giản 法pháp 亦diệc 通thông 妨phương 難nạn/nan 故cố 彼bỉ 論luận 自tự 有hữu 難nạn/nan 云vân 若nhược 爾nhĩ 次thứ 後hậu 所sở 說thuyết 當đương 云vân 何hà 通thông 謂vị 如như 說thuyết 佛Phật 教giáo 名danh 為vi 何hà 法Pháp 。 答đáp 謂vị 名danh 句cú 文văn 身thân 。 次thứ 第đệ 行hàng 列liệt 。 次thứ 第đệ 安an 布bố 次thứ 第đệ 連liên 合hợp 等đẳng 為vi 答đáp 此thử 難nạn/nan 故cố 論luận 有hữu 此thử 通thông 此thử 難nạn/nan 但đãn 牒điệp 後hậu 段đoạn 之chi 文văn 故cố 疏sớ/sơ 略lược 耳nhĩ 。

▲# 二nhị 云vân 名danh 等đẳng 為vi 體thể 謂vị 名danh 身thân 句cú 身thân 文văn 身thân 次thứ 第đệ 行hàng 列liệt 。 次thứ 第đệ 安an 布bố 次thứ 第đệ 連liên 合hợp 故cố 。

二nhị 名danh 等đẳng 為vi 體thể 等đẳng 者giả 此thử 句cú 標tiêu 謂vị 名danh 身thân 下hạ 列liệt 名danh 次thứ 第đệ 下hạ 釋thích 相tương 次thứ 第đệ 釋thích 上thượng 三tam 名danh 謂vị 行hàng 列liệt 於ư 名danh 安an 布bố 成thành 句cú 文văn 為vi 二nhị 依y 故cố 云vân 連liên 合hợp 名danh 等đẳng 別biệt 相tướng 次thứ 下hạ 當đương 釋thích 。

▲# 聲thanh 但đãn 依y 於ư 展triển 轉chuyển 因nhân 故cố 謂vị 語ngữ 起khởi 名danh 名danh 能năng 顯hiển 義nghĩa 。

聲thanh 但đãn 下hạ 揀giản 法pháp 亦diệc 通thông 妨phương 難nạn/nan 謂vị 論luận 有hữu 問vấn 言ngôn 若nhược 爾nhĩ 此thử 文văn 所sở 說thuyết 當đương 云vân 何hà 通thông 如như 說thuyết 佛Phật 教giáo 云vân 何hà 答đáp 謂vị 佛Phật 語ngữ 言ngôn 詞từ 唱xướng 評bình 論luận 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 是thị 謂vị 佛Phật 教giáo 為vi 答đáp 此thử 難nạn/nan 故cố 論luận 有hữu 此thử 通thông 亦diệc 以dĩ 此thử 難nạn/nan 但đãn 牒điệp 前tiền 文văn 故cố 疏sớ/sơ 略lược 耳nhĩ 聲thanh 但đãn 依y 於ư 展triển 轉chuyển 因nhân 故cố 下hạ 論luận 有hữu 喻dụ 云vân 如như 世thế 子tử 孫tôn 展triển 轉chuyển 生sanh 法pháp 意ý 云vân 從tùng 父phụ 生sanh 子tử 子tử 言ngôn 是thị 其kỳ 父phụ 之chi 子tử 雖tuy 語ngữ 父phụ 名danh 意ý 在tại 子tử 體thể 又hựu 子tử 生sanh 孫tôn 孫tôn 是thị 某mỗ 孫tôn 雖tuy 舉cử 其kỳ 翁ông 意ý 在tại 於ư 孫tôn 孫tôn 如như 於ư 義nghĩa 子tử 如như 於ư 名danh 聲thanh 如như 於ư 父phụ 則tắc 有hữu 三tam 重trọng/trùng 中trung 是thị 教giáo 體thể 故cố 下hạ 合hợp 云vân 謂vị 語ngữ 起khởi 名danh 名danh 能năng 詮thuyên 義nghĩa 即tức 名danh 展triển 轉chuyển 因nhân 也dã 。

▲# 評bình 家gia 意ý 取thủ 語ngữ 業nghiệp 為vi 體thể 。

評bình 家gia 意ý 取thủ 等đẳng 者giả 論luận 評bình 家gia 釋thích 云vân 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 語ngữ 業nghiệp 為vi 體thể 佛Phật 音âm 所sở 說thuyết 他tha 所sở 聞văn 故cố 言ngôn 評bình 家gia 者giả 婆bà 沙sa 是thị 諸chư 羅La 漢Hán 同đồng 集tập 而nhi 有hữu 四tứ 大đại 羅La 漢Hán 為vi 評bình 家gia 正chánh 義nghĩa 一nhất 世thế 友hữu 二nhị 妙diệu 音âm 三tam 法pháp 救cứu 四tứ 覺giác 天thiên 。

▲# 雜tạp 心tâm 論luận 同đồng 俱câu 舍xá 論luận 云vân 牟Mâu 尼Ni 說thuyết 法Pháp 蘊uẩn 數số 有hữu 八bát 十thập 千thiên 彼bỉ 體thể 語ngữ 或hoặc 名danh 此thử 色sắc 行hành 蘊uẩn 攝nhiếp 謂vị 若nhược 語ngữ 為vi 教giáo 體thể 即tức 色sắc 蘊uẩn 攝nhiếp 名danh 為vi 教giáo 體thể 即tức 行hành 蘊uẩn 攝nhiếp 此thử 乃nãi 雙song 存tồn 前tiền 二nhị 情tình 無vô 去khứ 取thủ 故cố 致trí 或hoặc 言ngôn 。

雜tạp 心tâm 論luận 同đồng 俱câu 舍xá 者giả 以dĩ 彼bỉ 論luận 第đệ 一nhất 亦diệc 有hữu 此thử 偈kệ 。 而nhi 文văn 小tiểu 異dị 耳nhĩ 論luận 偈kệ 云vân 廣quảng 說thuyết 諸chư 法Pháp 。 蘊uẩn 其kỳ 數số 有hữu 八bát 萬vạn 。 戒giới 等đẳng 及cập 餘dư 法pháp 悉tất 是thị 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 長trường/trưởng 行hành 釋thích 云vân 八bát 萬vạn 法pháp 陰ấm 皆giai 色sắc 陰ấm 攝nhiếp 以dĩ 佛Phật 語ngữ 語ngữ 業nghiệp 性tánh 故cố 有hữu 說thuyết 名danh 性tánh 者giả 行hành 陰ấm 攝nhiếp 又hựu 戒giới 陰ấm 色sắc 陰ấm 攝nhiếp 定định 慧tuệ 等đẳng 行hành 陰ấm 攝nhiếp 故cố 與dữ 俱câu 舍xá 同đồng 也dã 論luận 云vân 下hạ 引dẫn 俱câu 舍xá 文văn 阿a 以dĩ 當đương 於ư 名danh 等đẳng 教giáo 中trung 而nhi 引dẫn 以dĩ 其kỳ 情tình 無vô 去khứ 取thủ 二nhị 義nghĩa 隨tùy 用dụng 故cố 於ư 此thử 引dẫn 雙song 證chứng 前tiền 二nhị 既ký 許hứa 俱câu 通thông 故cố 下hạ 第đệ 三tam 為vi 取thủ 四tứ 法pháp 之chi 體thể 在tại 文văn 易dị 了liễu 。

▲# 正chánh 理lý 論luận 中trung 意ý 符phù 名danh 等đẳng 故cố 彼bỉ 第đệ 三tam 釋thích 前tiền 頌tụng 竟cánh 又hựu 云vân 詮thuyên 義nghĩa 如như 實thật 故cố 名danh 佛Phật 教giáo 名danh 能năng 詮thuyên 義nghĩa 故cố 教giáo 是thị 名danh 由do 是thị 佛Phật 教giáo 定định 名danh 為vi 體thể 舉cử 名danh 為vi 首thủ 以dĩ 攝nhiếp 句cú 文văn 顯hiển 宗tông 即tức 第đệ 三tam 亦diệc 同đồng 此thử 說thuyết 。

正chánh 理lý 論luận 中trung 意ý 符phù 名danh 等đẳng 者giả 正chánh 成thành 第đệ 二nhị 義nghĩa 也dã 故cố 彼bỉ 論luận 第đệ 三tam 釋thích 前tiền 頌tụng 意ý 者giả 以dĩ 正chánh 理lý 論luận 總tổng 釋thích 俱câu 舍xá 六lục 百bách 行hành 頌tụng 俱câu 義nghĩa 順thuận 婆bà 沙sa 正chánh 理lý 故cố 立lập 順thuận 正chánh 理lý 名danh 然nhiên 正chánh 釋thích 上thượng 頌tụng 無vô 異dị 俱câu 舍xá 俱câu 舍xá 則tắc 情tình 無vô 去khứ 取thủ 正chánh 理lý 則tắc 斷đoạn 屬thuộc 於ư 名danh 此thử 中trung 疏sớ/sơ 略lược 彼bỉ 有hữu 問vấn 曰viết 語ngữ 教giáo 異dị 名danh 教giáo 容dung 是thị 語ngữ 名danh 教giáo 別biệt 體thể 教giáo 何hà 是thị 名danh 此thử 問vấn 意ý 云vân 教giáo 是thị 言ngôn 教giáo 語ngữ 為vi 教giáo 體thể 則tắc 異dị 汝nhữ 名danh 別biệt 有hữu 其kỳ 體thể 若nhược 以dĩ 名danh 為vi 體thể 名danh 是thị 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 非phi 言ngôn 教giáo 體thể 何hà 得đắc 以dĩ 名danh 等đẳng 為vi 教giáo 體thể 耶da 論luận 自tự 答đáp 云vân 彼bỉ 作tác 是thị 釋thích 要yếu 由do 有hữu 名danh 乃nãi 說thuyết 為vi 教giáo 是thị 故cố 佛Phật 教giáo 體thể 即tức 是thị 名danh 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 詮thuyên 義nghĩa 如như 實thật 故cố 名danh 佛Phật 教giáo 下hạ 與dữ 疏sớ/sơ 全toàn 同đồng 此thử 答đáp 意ý 云vân 雖tuy 名danh 聲thanh 教giáo 若nhược 無vô 名danh 等đẳng 詮thuyên 其kỳ 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 獨độc 用dụng 於ư 聲thanh 豈khởi 成thành 於ư 教giáo 故cố 定định 用dụng 名danh 等đẳng 疏sớ/sơ 家gia 存tồn 略lược 但đãn 申thân 正chánh 意ý 足túc 顯hiển 論luận 旨chỉ 。

▲# 三tam 者giả 然nhiên 俱câu 舍xá 意ý 情tình 無vô 去khứ 取thủ 若nhược 取thủ 其kỳ 雙song 存tồn 即tức 合hợp 四tứ 法pháp 以dĩ 為vi 教giáo 體thể 若nhược 經kinh 部bộ 意ý 亦diệc 唯duy 取thủ 聲thanh 故cố 正chánh 理lý 十thập 四tứ 破phá 彼bỉ 師sư 云vân 汝nhữ 不bất 應ưng 立lập 名danh 句cú 文văn 身thân 。 即tức 聲thanh 為vi 體thể 。

故cố 正chánh 理lý 十thập 四tứ 破phá 彼bỉ 師sư 云vân 等đẳng 者giả 引dẫn 此thử 為vi 成thành 上thượng 來lai 經kinh 部bộ 立lập 聲thanh 為vi 體thể 論luận 文văn 繁phồn 廣quảng 今kim 當đương 略lược 引dẫn 令linh 知tri 其kỳ 源nguyên 論luận 云vân 此thử 中trung 經kinh 主chủ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 豈khởi 不bất 此thử 三tam 語ngữ 為vi 性tánh 故cố 用dụng 聲thanh 為vi 體thể 色sắc 自tự 性tánh 攝nhiếp 如như 何hà 乃nãi 說thuyết 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 此thử 責trách 非phi 理lý 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 教giáo 及cập 理lý 知tri 別biệt 有hữu 故cố 教giáo 謂vị 經kinh 言ngôn 語ngữ 身thân 文văn 身thân 若nhược 文văn 即tức 語ngữ 別biệt 說thuyết 何hà 為vi 又hựu 說thuyết 應ưng 持trì 正Chánh 法Pháp 文văn 句cú 又hựu 言ngôn 依y 義nghĩa 不bất 依y 於ư 文văn 釋thích 曰viết 下hạ 廣quảng 引dẫn 教giáo 證chứng 大đại 意ý 則tắc 同đồng 故cố 論luận 結kết 云vân 由do 此thử 等đẳng 教giáo 證chứng 知tri 別biệt 有hữu 能năng 詮thuyên 諸chư 義nghĩa 名danh 句cú 文văn 身thân 。 猶do 如như 語ngữ 聲thanh 實thật 而nhi 非phi 假giả 理lý 謂vị 現hiện 見kiến 有hữu 時thời 得đắc 聲thanh 而nhi 不bất 得đắc 字tự 有hữu 時thời 得đắc 字tự 而nhi 不bất 得đắc 聲thanh 故cố 。 知tri 體thể 別biệt 有hữu 時thời 得đắc 聲thanh 不bất 得đắc 字tự 者giả 謂vị 雖tuy 聞văn 聲thanh 而nhi 不bất 了liễu 義nghĩa 現hiện 見kiến 有hữu 人nhân 粗thô 聞văn 他tha 語ngữ 而nhi 復phục 審thẩm 問vấn 汝nhữ 何hà 所sở 言ngôn 此thử 聞văn 語ngữ 聲thanh 不bất 了liễu 義nghĩa 者giả 都đô 由do 未vị 達đạt 所sở 發phát 文văn 故cố 如như 何hà 乃nãi 執chấp 文văn 不bất 異dị 聲thanh 有hữu 時thời 得đắc 字tự 不bất 得đắc 聲thanh 者giả 謂vị 不bất 聞văn 聲thanh 而nhi 得đắc 了liễu 義nghĩa 現hiện 見kiến 有hữu 人nhân 不bất 聞văn 他tha 語ngữ 覩đổ 唇thần 等đẳng 動động 知tri 其kỳ 所sở 說thuyết 此thử 不bất 聞văn 聲thanh 。 得đắc 了liễu 義nghĩa 者giả 都đô 由do 己kỷ 達đạt 所sở 發phát 文văn 故cố 由do 斯tư 理lý 證chứng 文văn 必tất 異dị 聲thanh (# 不bất 更cánh 廣quảng 說thuyết 大đại 意ý 同đồng 也dã )# 論luận 下hạ 又hựu 云vân 隨tùy 思tư 發phát 語ngữ 因nhân 語ngữ 發phát 字tự 字tự 復phục 發phát 名danh 名danh 方phương 顯hiển 義nghĩa 由do 依y 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 理lý 門môn 說thuyết 語ngữ 發phát 名danh 多đa 能năng 顯hiển 義nghĩa 如như 斯tư 安an 立lập 其kỳ 理lý 必tất 然nhiên 又hựu 次thứ 下hạ 云vân 或hoặc 如như 樹thụ 等đẳng 大đại 造tạo 合hợp 成thành 非phi 不bất 緣duyên 斯tư 別biệt 生sanh 於ư 影ảnh 影ảnh 由do 假giả 發phát 而nhi 體thể 非phi 假giả 如như 是thị 諸chư 文văn 亦diệc 應ưng 總tổng 集tập 別biệt 生sanh 名danh 句cú 而nhi 彼bỉ 名danh 句cú 雖tuy 由do 假giả 發phát 而nhi 體thể 非phi 假giả 此thử 為vi 善thiện 說thuyết 理lý 極cực 成thành 故cố 又hựu 下hạ 結kết 云vân 故cố 知tri 離ly 聲thanh 別biệt 有hữu 名danh 等đẳng 又hựu 下hạ 云vân 故cố 不bất 應ưng 立lập 名danh 句cú 文văn 身thân 。 即tức 聲thanh 為vi 體thể 是thị 故cố 於ư 我ngã 。 所sở 說thuyết 離ly 聲thanh 有hữu 名danh 等đẳng 三tam 能năng 現hiện 義nghĩa 理lý 今kim 疏sớ/sơ 但đãn 引dẫn 後hậu 結kết 已dĩ 顯hiển 正chánh 義nghĩa 耳nhĩ 。

▲# 大Đại 乘Thừa 有hữu 三tam 大đại 意ý 同đồng 前tiền 。

大Đại 乘Thừa 有hữu 三tam 下hạ 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 三tam 初sơ 標tiêu 次thứ 釋thích 後hậu 以dĩ 余dư 下hạ 料liệu 揀giản 。

▲# 一nhất 云vân 攝nhiếp 假giả 從tùng 實thật 以dĩ 聲thanh 為vi 體thể 離ly 聲thanh 無vô 別biệt 名danh 句cú 等đẳng 故cố 深thâm 密mật 第đệ 五ngũ 云vân 如Như 來Lai 言ngôn 音âm 。 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 契Khế 經Kinh 等đẳng 既ký 云vân 言ngôn 音âm 有hữu 三Tam 明Minh 以dĩ 聲thanh 為vi 教giáo 體thể 雜tạp 集tập 論luận 云vân 成thành 所sở 引dẫn 聲thanh 謂vị 諸chư 聖thánh 說thuyết 。

一nhất 云vân 攝nhiếp 假giả 下hạ 第đệ 二nhị 釋thích 也dã 大Đại 乘Thừa 通thông 意ý 以dĩ 聲thanh 為vi 實thật 名danh 句cú 文văn 三tam 聲thanh 上thượng 假giả 立lập 經kinh 部bộ 師sư 義nghĩa 參tham 大Đại 乘Thừa 故cố 亦diệc 謂vị 名danh 等đẳng 依y 聲thanh 假giả 立lập 言ngôn 一nhất 契Khế 經Kinh 等đẳng 者giả 此thử 引dẫn 稍sảo 略lược 具cụ 云vân 佛Phật 告cáo 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 曰viết 善thiện 男nam 子tử 如Như 來Lai 言ngôn 音âm 。 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 契Khế 經Kinh 。 二nhị 者giả 調điều 伏phục 三tam 者giả 本bổn 母mẫu 下hạ 廣quảng 釋thích 其kỳ 相tương/tướng 今kim 疏sớ/sơ 所sở 引dẫn 但đãn 意ý 在tại 言ngôn 音âm 兩lưỡng 字tự 耳nhĩ 雜tạp 集tập 論luận 云vân 成thành 所sở 引dẫn 聲thanh 謂vị 諸chư 聖thánh 所sở 說thuyết 者giả 亦diệc 證chứng 唯duy 聲thanh 為vi 教giáo 體thể 也dã 既ký 言ngôn 聖thánh 說thuyết 是thị 聲thanh 明minh 非phi 名danh 等đẳng 為vi 教giáo 體thể 也dã 即tức 彼bỉ 論luận 第đệ 一nhất 釋thích 外ngoại 六lục 界giới 聲thanh 塵trần 界giới 云vân 聲thanh 者giả 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 耳nhĩ 根căn 所sở 取thủ 義nghĩa 若nhược 可khả 意ý 若nhược 不bất 可khả 意ý 。 若nhược 俱câu 相tương 違vi 若nhược 因nhân 受thọ 大đại 種chủng 若nhược 因nhân 不bất 受thọ 大đại 種chủng 若nhược 因nhân 俱câu 大đại 種chủng 若nhược 世thế 所sở 共cộng 成thành 若nhược 成thành 所sở 引dẫn 若nhược 遍biến 計kế 所sở 執chấp 。 若nhược 聖thánh 言ngôn 所sở 攝nhiếp 若nhược 非phi 聖thánh 言ngôn 所sở 攝nhiếp 如như 是thị 十thập 一nhất 種chủng 聲thanh 由do 五ngũ 種chủng 因nhân 之chi 所sở 建kiến 立lập 。 謂vị 相tương/tướng 故cố 損tổn 益ích 故cố 因nhân 差sai 別biệt 故cố 說thuyết 差sai 別biệt 故cố 言ngôn 差sai 別biệt 故cố 相tương/tướng 者giả 謂vị 耳nhĩ 根căn 所sở 取thủ 義nghĩa 說thuyết 差sai 別biệt 者giả 謂vị 世thế 所sở 共cộng 成thành 等đẳng 餘dư 三tam 如như 其kỳ 所sở 應ứng 。 因nhân 受thọ 大đại 種chủng 者giả 謂vị 語ngữ 等đẳng 聲thanh 因nhân 不bất 受thọ 大đại 種chủng 者giả 謂vị 樹thụ 等đẳng 聲thanh 因nhân 俱câu 者giả 謂vị 手thủ 皷cổ 等đẳng 聲thanh 世thế 所sở 共cộng 成thành 者giả 謂vị 世thế 俗tục 語ngữ 所sở 攝nhiếp 成thành 所sở 引dẫn 者giả 謂vị 諸chư 聖thánh 所sở 說thuyết 遍biến 計kế 所sở 執chấp 。 者giả 謂vị 外ngoại 道đạo 所sở 說thuyết 。 聖thánh 言ngôn 非phi 聖thánh 言ngôn 所sở 攝nhiếp 者giả 謂vị 依y 見kiến 等đẳng 八bát 種chủng 言ngôn 說thuyết 今kim 疏sớ/sơ 但đãn 引dẫn 成thành 所sở 引dẫn 聲thanh 以dĩ 證chứng 聲thanh 為vi 教giáo 體thể 耳nhĩ 然nhiên 上thượng 五ngũ 因nhân 攝nhiếp 十thập 一nhất 者giả 初sơ 一nhất 是thị 總tổng 餘dư 四tứ 是thị 別biệt 損tổn 益ích 立lập 初sơ 三tam 可khả 意ý 是thị 益ích 不bất 可khả 意ý 是thị 損tổn 俱câu 相tương 違vi 通thông 二nhị 因nhân 差sai 別biệt 攝nhiếp 次thứ 三tam 說thuyết 差sai 別biệt 攝nhiếp 次thứ 三tam 言ngôn 差sai 別biệt 攝nhiếp 後hậu 二nhị 思tư 之chi 可khả 知tri 言ngôn 八bát 種chủng 言ngôn 說thuyết 者giả 即tức 八bát 種chủng 聖thánh 語ngữ 一nhất 見kiến 言ngôn 見kiến 二nhị 不bất 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 三tam 聞văn 言ngôn 聞văn 四tứ 不bất 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 五ngũ 覺giác 言ngôn 覺giác 六lục 不bất 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 七thất 知tri 言ngôn 知tri 八bát 不bất 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 斯tư 即tức 為vi 聖thánh 言ngôn 所sở 攝nhiếp 若nhược 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 等đẳng 則tắc 非phi 聖thánh 言ngôn 。

▲# 二nhị 云vân 以dĩ 體thể 從tùng 用dụng 名danh 等đẳng 為vi 體thể 能năng 詮thuyên 諸chư 法pháp 自tự 性tánh 。 差sai 別biệt 二nhị 所sở 依y 故cố 故cố 無vô 性tánh 論luận 破phá 經kinh 部bộ 云vân 諸chư 契Khế 經Kinh 句cú 語ngữ 為vi 自tự 性tánh 不bất 應ưng 理lý 故cố 成thành 唯duy 識thức 第đệ 二nhị 亦diệc 破phá 彼bỉ 云vân 若nhược 名danh 句cú 文văn 不bất 異dị 聲thanh 者giả 法pháp 詞từ 無vô 礙ngại 境cảnh 應ưng 無vô 別biệt 唯duy 識thức 云vân 此thử 三tam 離ly 聲thanh 雖tuy 無vô 別biệt 體thể 而nhi 假giả 實thật 異dị 亦diệc 不bất 即tức 聲thanh 。

二nhị 云vân 以dĩ 體thể 等đẳng 者giả 義nghĩa 引dẫn 論luận 文văn 然nhiên 唯duy 識thức 第đệ 二nhị 破phá 於ư 小Tiểu 乘Thừa 名danh 等đẳng 實thật 有hữu 故cố 彼bỉ 論luận 云vân 復phục 如như 何hà 知tri 異dị 色sắc 心tâm 等đẳng 有hữu 實thật 詮thuyên 表biểu 名danh 句cú 文văn 身thân 。 (# 論luận 主chủ 問vấn 也dã )# 契Khế 經Kinh 說thuyết 故cố 如như 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 佛Phật 得đắc 希hy 有hữu 名danh 句cú 文văn 身thân 。 (# 外ngoại 人nhân 答đáp 也dã )# 此thử 經Kinh 不bất 說thuyết 異dị 色sắc 心tâm 等đẳng 有hữu 實thật 名danh 等đẳng 為vi 證chứng 不bất 成thành (# 論luận 主chủ 總tổng 非phi )# 下hạ 廣quảng 破phá 竟cánh 論luận 主chủ 結kết 云vân 語ngữ 不bất 異dị 能năng 詮thuyên 人nhân 天thiên 共cộng 了liễu 執chấp 能năng 詮thuyên 異dị 語ngữ 天thiên 愛ái 非phi 餘dư 下hạ 申thân 正chánh 義nghĩa 云vân 然nhiên 依y 語ngữ 聲thanh 分phần/phân 位vị 差sai 別biệt 而nhi 假giả 建kiến 立lập 名danh 句cú 文văn 身thân 。 名danh 詮thuyên 自tự 性tánh 句cú 詮thuyên 差sai 別biệt 文văn 即tức 是thị 字tự 為vi 二nhị 所sở 依y 此thử 三tam 離ly 聲thanh 雖tuy 無vô 別biệt 體thể 而nhi 假giả 實thật 異dị 亦diệc 不bất 即tức 聲thanh 由do 此thử 法pháp 詞từ 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 境cảnh 有hữu 差sai 別biệt 聲thanh 與dữ 名danh 等đẳng 蘊uẩn 界giới 處xứ 攝nhiếp 亦diệc 各các 有hữu 異dị 上thượng 即tức 論luận 文văn 准chuẩn 彼bỉ 論luận 疏sớ/sơ 薩tát 婆bà 多đa 雖tuy 有hữu 名danh 由do 聲thanh 顯hiển 生sanh 二nhị 義nghĩa 論luận 主chủ 取thủ 生sanh 破phá 顯hiển 正chánh 理lý 師sư 救cứu 云vân 聲thanh 上thượng 屈khuất 曲khúc 是thị 名danh 句cú 文văn 體thể 異dị 於ư 聲thanh 而nhi 定định 實thật 有hữu 故cố 上thượng 論luận 文văn 廣quảng 破phá 異dị 聲thanh 實thật 有hữu 名danh 等đẳng 故cố 彼bỉ 疏sớ/sơ 破phá 竟cánh 結kết 云vân 故cố 知tri 但đãn 由do 無vô 始thỉ 慣quán 習tập 前tiền 語ngữ 之chi 聲thanh 分phần/phân 位vị 力lực 故cố 後hậu 生sanh 解giải 時thời 謂vị 聞văn 名danh 等đẳng 其kỳ 實thật 耳nhĩ 等đẳng 但đãn 能năng 取thủ 得đắc 聲thanh 之chi 自tự 性tánh 剎sát 那na 便tiện 謝tạ 意ý 識thức 於ư 中trung 詮thuyên 解giải 究cứu 竟cánh 名danh 為vi 名danh 等đẳng 非phi 別biệt 實thật 有hữu 是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng 。 寧ninh 知tri 異dị 語ngữ 別biệt 有hữu 能năng 詮thuyên 次thứ 假giả 外ngoại 問vấn 云vân 既ký 聲thanh 體thể 即tức 能năng 詮thuyên 如như 何hà 有hữu 名danh 等đẳng 三tam 種chủng 差sai 別biệt 。 故cố 論luận 下hạ 申thân 正chánh 義nghĩa 云vân 然nhiên 依y 語ngữ 聲thanh 分phần/phân 位vị 差sai 別biệt 等đẳng 於ư 中trung 有hữu 四tứ 一nhất 從tùng 初sơ 至chí 假giả 建kiến 立lập 名danh 句cú 文văn 身thân 。 顯hiển 假giả 差sai 別biệt 此thử 論luận 主chủ 解giải 依y 聲thanh 假giả 立lập 名danh 句cú 文văn 身thân 。 如như 梵Phạm 音âm 斫chước 芻sô 但đãn 言ngôn 斫chước 唯duy 言ngôn 芻sô 未vị 有hữu 所sở 目mục 說thuyết 為vi 字tự 分phần/phân 位vị 若nhược 二nhị 連liên 合hợp 能năng 詮thuyên 法pháp 體thể 詮thuyên 於ư 眼nhãn 體thể 說thuyết 為vi 名danh 分phần/phân 位vị 然nhiên 未vị 有hữu 句cú 位vị 更cánh 添# 言ngôn 阿a 薩tát 利lợi 縛phược 名danh 為vi 眼nhãn 有hữu 漏lậu 說thuyết 為vi 句cú 位vị 故cố 依y 分phần/phân 位vị 以dĩ 立lập 名danh 等đẳng 依y 一nhất 切thiết 立lập 非phi 自tự 在tại 故cố 外ngoại 又hựu 問vấn 曰viết 雖tuy 言ngôn 分phần/phân 位vị 差sai 別biệt 何hà 者giả 是thị 也dã 。 論luận 云vân 從tùng 名danh 詮thuyên 自tự 性tánh 至chí 為vi 二nhị 所sở 依y 述thuật 曰viết 二nhị 顯hiển 二nhị 用dụng 殊thù 名danh 詮thuyên 法pháp 自tự 性tánh 句cú 詮thuyên 法pháp 差sai 別biệt 文văn 體thể 是thị 字tự 為vi 名danh 句cú 之chi 所sở 依y 不bất 能năng 詮thuyên 自tự 性tánh 及cập 差sai 別biệt 故cố 文văn 者giả 彰chương 義nghĩa 與dữ 二nhị 為vi 依y 彰chương 表biểu 二nhị 故cố 又hựu 曰viết 為vi 顯hiển 與dữ 二nhị 為vi 依y 能năng 顯hiển 義nghĩa 故cố 而nhi 體thể 非phi 顯hiển 字tự 者giả 無vô 改cải 轉chuyển 義nghĩa 是thị 其kỳ 字tự 體thể 文văn 是thị 功công 能năng 功công 能năng 即tức 體thể 故cố 言ngôn 文văn 即tức 是thị 字tự 等đẳng 或hoặc 字tự 為vi 初sơ 首thủ 即tức 多đa 剎sát 那na 聲thanh 集tập 成thành 一nhất 字tự 集tập 多đa 字tự 為vi 所sở 依y 次thứ 能năng 成thành 名danh 詮thuyên 諸chư 法pháp 體thể 集tập 多đa 名danh 已dĩ 復phục 成thành 句cú 身thân 詮thuyên 法pháp 差sai 別biệt 即tức 雜tạp 集tập 云vân 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 及cập 此thử 二nhị 言ngôn 如như 是thị 三tam 法Pháp 。 總tổng 攝nhiếp 一nhất 切thiết 彼bỉ 二nhị 言ngôn 者giả 即tức 是thị 字tự 也dã 字tự 即tức 語ngữ 故cố 說thuyết 之chi 為vi 言ngôn 名danh 句cú 二nhị 種chủng 所sở 依y 止chỉ 之chi 言ngôn 也dã 瑜du 伽già 言ngôn 名danh 於ư 自tự 性tánh 。 施thi 設thiết 句cú 於ư 差sai 別biệt 施thi 設thiết 名danh 句cú 所sở 依y 止chỉ 性tánh 說thuyết 之chi 為vi 字tự 又hựu 顯hiển 揚dương 言ngôn 句cú 必tất 有hữu 名danh 名danh 不bất 必tất 有hữu 句cú 名danh 必tất 有hữu 字tự 字tự 不bất 必tất 有hữu 名danh 如như 樞xu 要yếu 說thuyết 此thử 下hạ 廣quảng 論luận 自tự 共cộng 相tương 略lược 不bất 錄lục 之chi 論luận 此thử 三tam 離ly 聲thanh 至chí 亦diệc 不bất 即tức 聲thanh 述thuật 曰viết 三Tam 明Minh 不bất 即tức 不bất 離ly 。 論luận 主chủ 答đáp 難nạn/nan 謂vị 先tiên 有hữu 問vấn 言ngôn 上thượng 來lai 雖tuy 言ngôn 名danh 等đẳng 即tức 聲thanh 若nhược 名danh 等đẳng 是thị 不bất 相tương 應ứng 行hành 者giả 。 色sắc 上thượng 曲khúc 屈khuất 非phi 不bất 相tương 應ứng 。 聲thanh 何hà 故cố 爾nhĩ 故cố 此thử 答đáp 曰viết 此thử 三tam 離ly 聲thanh 雖tuy 無vô 別biệt 體thể 名danh 等đẳng 是thị 假giả 聲thanh 是thị 實thật 有hữu 假giả 實thật 異dị 故cố 故cố 名danh 等đẳng 三tam 非phi 即tức 是thị 聲thanh 非phi 聲thanh 處xứ 攝nhiếp 但đãn 是thị 差sai 別biệt 之chi 聲thanh 義nghĩa 說thuyết 名danh 等đẳng 以dĩ 詮thuyên 義nghĩa 故cố 是thị 不bất 相tương 應ứng 無vô 別biệt 種chủng 子tử 生sanh 故cố 言ngôn 即tức 聲thanh 論luận 由do 此thử 法pháp 詞từ 至chí 亦diệc 各các 有hữu 異dị 述thuật 曰viết 外ngoại 人nhân 問vấn 言ngôn 若nhược 名danh 等đẳng 即tức 聲thanh 法pháp 詞từ 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 境cảnh 有hữu 何hà 別biệt 答đáp 曰viết 即tức 此thử 緣duyên 故cố 二nhị 境cảnh 有hữu 異dị 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 緣duyên 假giả 名danh 等đẳng 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 緣duyên 實thật 聲thanh 等đẳng 故cố 說thuyết 境cảnh 差sai 別biệt 非phi 二nhị 俱câu 緣duyên 實thật 雖tuy 二nhị 自tự 性tánh 互hỗ 不bất 相tương 離ly 法pháp 對đối 所sở 詮thuyên 故cố 但đãn 取thủ 名danh 詞từ 多đa 對đối 機cơ 故cố 但đãn 說thuyết 聲thanh 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 意ý 了liễu 義nghĩa 故cố 以dĩ 所sở 對đối 不bất 同đồng 說thuyết 二nhị 有hữu 異dị 非phi 體thể 有hữu 異dị 也dã 又hựu 此thử 二nhị 境cảnh 及cập 名danh 等đẳng 三tam 與dữ 聲thanh 別biệt 者giả 蘊uẩn 處xứ 界giới 攝nhiếp 亦diệc 有hữu 異dị 故cố 色sắc 蘊uẩn 行hành 蘊uẩn 聲thanh 處xứ 法pháp 處xứ 聲thanh 界giới 法Pháp 界Giới 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 攝nhiếp 聲thanh 名danh 等đẳng 問vấn 曰viết 聲thanh 上thượng 屈khuất 曲khúc 假giả 即tức 言ngôn 不bất 相tương 應ứng 色sắc 上thượng 屈khuất 曲khúc 假giả 應ưng 非phi 色sắc 處xứ 攝nhiếp 答đáp 聲thanh 上thượng 有hữu 教giáo 名danh 等đẳng 不bất 相tương 應ứng 色sắc 上thượng 無vô 教giáo 故cố 是thị 色sắc 處xứ 攝nhiếp 問vấn 曰viết 聲thanh 上thượng 屈khuất 曲khúc 即tức 以dĩ 為vi 教giáo 色sắc 上thượng 有hữu 屈khuất 曲khúc 亦diệc 應ưng 得đắc 為vi 教giáo 故cố 論luận 曰viết 且thả 依y 此thử 土thổ/độ 說thuyết 名danh 句cú 文văn 依y 聲thanh 假giả 立lập 非phi 謂vị 一nhất 切thiết 諸chư 餘dư 佛Phật 土độ 亦diệc 依y 光quang 明minh 妙diệu 香hương 。 味vị 等đẳng 假giả 立lập 三tam 故cố 述thuật 曰viết 四tứ 會hội 相tương 違vi 釋thích 義nghĩa 可khả 知tri 所sở 引dẫn 即tức 淨tịnh 名danh 經kinh 而nhi 言ngôn 等đẳng 者giả 等đẳng 取thủ 觸xúc 思tư 數số 等đẳng 上thượng 皆giai 得đắc 假giả 立lập 名danh 等đẳng 三tam 種chủng 亦diệc 是thị 不bất 相tương 應ứng 攝nhiếp 此thử 三tam 法pháp 故cố 以dĩ 眾chúng 生sanh 機cơ 欲dục 對đối 待đãi 故cố 假giả 又hựu 梵Phạm 云vân 便tiện 善thiện 那na 此thử 有hữu 四tứ 義nghĩa 一nhất 者giả 扇thiên/phiến 二nhị 相tướng 好hảo 三tam 根căn 形hình 四tứ 味vị 此thử 即tức 是thị 鹽diêm 能năng 顯hiển 諸chư 物vật 中trung 味vị 故cố 味vị 即tức 是thị 文văn 如như 言ngôn 文văn 義nghĩa 巧xảo 妙diệu 。 等đẳng 目mục 之chi 為vi 便tiện 善thiện 那na 此thử 中trung 四tứ 義nghĩa 總tổng 是thị 一nhất 顯hiển 義nghĩa 故cố 古cổ 德đức 說thuyết 名danh 為vi 味vị 對đối 法pháp 云vân 此thử 文văn 名danh 顯hiển 能năng 顯hiển 彼bỉ 義nghĩa 故cố 為vi 名danh 句cú 所sở 依y 能năng 顯hiển 義nghĩa 故cố 惡ác 察sát 那na 是thị 字tự 是thị 無vô 改cải 轉chuyển 義nghĩa 如như 對đối 法pháp 說thuyết 鉢bát 陀đà 是thị 迹tích 如như 尋tầm 象tượng 迹tích 以dĩ 覓mịch 象tượng 等đẳng 此thử 名danh 為vi 句cú 理lý 應ưng 名danh 迹tích 義nghĩa 之chi 迹tích 故cố 尋tầm 此thử 知tri 義nghĩa 也dã 順thuận 古cổ 所sở 翻phiên 稱xưng 之chi 為vi 句cú 今kim 疏sớ/sơ 總tổng 略lược 以dĩ 疏sớ/sơ 對đối 論luận 於ư 義nghĩa 分phân 明minh 。

▲# 三tam 云vân 聲thanh 名danh 句cú 文văn 。 合hợp 為vi 其kỳ 體thể 由do 前tiền 二nhị 說thuyết 皆giai 有hữu 教giáo 理lý 為vi 定định 量lượng 故cố 深thâm 密mật 第đệ 四tứ 云vân 不bất 可khả 捨xả 於ư 。 言ngôn 說thuyết 文văn 字tự 。 而nhi 能năng 宣tuyên 說thuyết 。 故cố 淨tịnh 名danh 云vân 有hữu 以dĩ 音âm 聲thanh 。 語ngữ 言ngôn 文văn 字tự 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 故cố 十Thập 地Địa 論luận 云vân 說thuyết 者giả 以dĩ 二nhị 事sự 說thuyết 聽thính 者giả 以dĩ 二nhị 事sự 聞văn 謂vị 善thiện 聲thanh 善thiện 字tự 故cố 。

深thâm 密mật 第đệ 四tứ 至chí 而nhi 能năng 宣tuyên 說thuyết 。 等đẳng 者giả 彼bỉ 無vô 故cố 字tự 其kỳ 說thuyết 字tự 下hạ 云vân 是thị 故cố 我ngã 依y 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 能năng 取thủ 諸chư 法pháp 。 無vô 自tự 性tánh 性tánh 。 意ý 云vân 由do 文văn 字tự 般Bát 若Nhã 能năng 顯hiển 實thật 相tướng 般Bát 若Nhã 既ký 雙song 牒điệp 言ngôn 說thuyết 文văn 字tự 。 明minh 通thông 用dụng 四tứ 法pháp 下hạ 引dẫn 淨tịnh 名danh 准chuẩn 之chi 亦diệc 是thị 第đệ 三tam 香hương 積tích 品phẩm 文văn 十Thập 地Địa 論luận 中trung 善thiện 聲thanh 即tức 聲thanh 善thiện 字tự 即tức 名danh 句cú 文văn 故cố 下hạ 引dẫn 風phong 畫họa 二nhị 喻dụ 風phong 喻dụ 音âm 聲thanh 畫họa 喻dụ 名danh 句cú 文văn 並tịnh 如như 下hạ 釋thích 。

▲# 以dĩ 余dư 之chi 意ý 亦diệc 應ưng 雙song 取thủ 。

以dĩ 余dư 之chi 意ý 下hạ 第đệ 三tam 料liệu 揀giản 於ư 中trung 分phần/phân 二nhị 初sơ 直trực 出xuất 正chánh 意ý 意ý 在tại 雙song 取thủ 。

▲# 若nhược 就tựu 前tiền 二nhị 有hữu 去khứ 取thủ 者giả 寧ninh 依y 名danh 等đẳng 。

二nhị 若nhược 就tựu 下hạ 會hội 通thông 前tiền 二nhị 於ư 中trung 五ngũ 一nhất 正chánh 明minh 去khứ 取thủ 。

▲# 良lương 以dĩ 音âm 聲thanh 一nhất 種chủng 正chánh 就tựu 佛Phật 說thuyết 容dung 為vi 教giáo 體thể 流lưu 傳truyền 後hậu 代đại 書thư 之chi 竹trúc 帛bạch 曾tằng 何hà 有hữu 聲thanh 豈khởi 無vô 教giáo 體thể 。

二nhị 良lương 以dĩ 下hạ 出xuất 所sở 以dĩ 。

▲# 書thư 雖tuy 是thị 色sắc 亦diệc 與dữ 名danh 等đẳng 為vi 所sở 依y 故cố 。 亦diệc 色sắc 蘊uẩn 攝nhiếp 。

三tam 書thư 雖tuy 是thị 色sắc 下hạ 遮già 妨phương 難nạn/nan 恐khủng 有hữu 難nạn/nan 云vân 疏sớ/sơ 不bất 善thiện 法Pháp 相tương/tướng 書thư 之chi 以dĩ 竹trúc 帛bạch 非phi 名danh 句cú 文văn 名danh 句cú 文văn 身thân 。 是thị 不bất 相tương 應ứng 翰hàn 墨mặc 簡giản 牘độc 但đãn 是thị 色sắc 法pháp 何hà 得đắc 為vi 體thể 故cố 此thử 救cứu 云vân 色sắc 與dữ 名danh 等đẳng 亦diệc 為vi 所sở 依y 何hà 異dị 聲thanh 為vi 名danh 等đẳng 所sở 依y 聲thanh 是thị 色sắc 蘊uẩn 所sở 攝nhiếp 書thư 字tự 之chi 色sắc 豈khởi 非phi 色sắc 攝nhiếp 耶da 故cố 前tiền 唯duy 識thức 之chi 中trung 例lệ 於ư 餘dư 方phương 亦diệc 依y 色sắc 等đẳng 有hữu 名danh 句cú 文văn 亦diệc 同đồng 諸chư 法pháp 顯hiển 義nghĩa 之chi 體thể 顯hiển 無vô 方phương 理lý 故cố 不bất 取thủ 常thường 規quy 。

▲# 前tiền 淨tịnh 名danh 十Thập 地Địa 通thông 取thủ 四tứ 者giả 但đãn 言ngôn 所sở 用dụng 非phi 正chánh 顯hiển 體thể 。

四tứ 前tiền 淨tịnh 名danh 下hạ 會hội 通thông 前tiền 文văn 但đãn 言ngôn 所sở 用dụng 者giả 用dụng 此thử 四tứ 法pháp 何hà 必tất 要yếu 四tứ 問vấn 曰viết 若nhược 四tứ 中trung 隨tùy 取thủ 但đãn 取thủ 名danh 等đẳng 豈khởi 不bất 違vi 於ư 唯duy 識thức 離ly 聲thanh 別biệt 有hữu 非phi 正chánh 義nghĩa 耶da 答đáp 彼bỉ 不bất 離ly 聲thanh 者giả 假giả 實thật 合hợp 說thuyết 今kim 不bất 離ly 色sắc 假giả 實thật 亦diệc 存tồn 未vị 爽sảng 通thông 理lý 。

▲# 仁nhân 王vương 云vân 是thị 名danh 句cú 味vị 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 故cố 。

仁nhân 王vương 云vân 下hạ 五ngũ 引dẫn 證chứng 成thành 立lập 既ký 但đãn 言ngôn 名danh 句cú 味vị 不bất 云vân 聲thanh 音âm 明minh 唯duy 取thủ 名danh 等đẳng 此thử 即tức 仁nhân 王vương 觀quán 空không 品phẩm 而nhi 文văn 少thiểu 略lược 具cụ 云vân 大đại 王vương 是thị 經Kinh 名danh 句cú 味vị 百bách 佛Phật 千thiên 佛Phật 。 百bách 千thiên 億ức 佛Phật 。 說thuyết 名danh 句cú 味vị 於ư 恆Hằng 河Hà 沙sa 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國quốc 。 中trung 成thành 無vô 量lượng 七thất 寶bảo 。 施thí 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ 。 中trung 眾chúng 生sanh 皆giai 得đắc 七thất 賢hiền 四Tứ 果Quả 不bất 如như 於ư 此thử 。 經kinh 起khởi 一nhất 念niệm 信tín 。 何hà 況huống 解giải 一nhất 句cú 者giả 句cú 非phi 句cú 非phi 非phi 句cú 故cố 今kim 但đãn 意ý 在tại 有hữu 名danh 句cú 味vị 無vô 聲thanh 之chi 言ngôn 故cố 不bất 全toàn 引dẫn 。

▲# 然nhiên 大đại 小tiểu 諸chư 宗tông 雖tuy 通thông 用dụng 四tứ 法pháp 而nhi 理lý 不bất 同đồng 謂vị 薩tát 婆bà 多đa 宗tông 四tứ 法pháp 皆giai 有hữu 實thật 體thể 經kinh 部bộ 聲thanh 有hữu 實thật 體thể 名danh 等đẳng 是thị 假giả 若nhược 大Đại 乘Thừa 中trung 或hoặc 有hữu 四tứ 皆giai 非phi 實thật 或hoặc 有hữu 四tứ 皆giai 如như 空không 俱câu 不bất 立lập 故cố 淨tịnh 名danh 云vân 文văn 字tự 性tánh 離ly 。 無vô 有hữu 文văn 字tự 。 是thị 則tắc 解giải 脫thoát 。 十Thập 地Địa 論luận 釋thích 空không 中trung 風phong 相tương/tướng 等đẳng 云vân 風phong 喻dụ 音âm 聲thanh 畫họa 喻dụ 名danh 字tự 皆giai 不bất 可khả 取thủ 。 佛Phật 藏tạng 經Kinh 云vân 諸chư 法pháp 如như 毫hào 釐li 不bất 空không 者giả 則tắc 諸chư 佛Phật 不bất 出xuất 世thế 有hữu 說thuyết 四tứ 皆giai 事sự 理lý 無vô 礙ngại 或hoặc 說thuyết 四tứ 皆giai 圓viên 融dung 故cố 宗tông 不bất 同đồng 也dã 。

然nhiên 大đại 小tiểu 諸chư 宗tông 下hạ 第đệ 三tam 雙song 會hội 謂vị 會hội 通thông 四tứ 法pháp 大đại 小tiểu 不bất 同đồng 或hoặc 有hữu 四tứ 皆giai 非phi 實thật 者giả 即tức 初sơ 教giáo 義nghĩa 名danh 等đẳng 假giả 有hữu 聲thanh 是thị 心tâm 變biến 故cố 或hoặc 有hữu 四tứ 皆giai 如như 空không 者giả 然nhiên 有hữu 二nhị 意ý 一nhất 空không 為vi 初sơ 門môn 即tức 屬thuộc 初sơ 教giáo 二nhị 頓đốn 寂tịch 諸chư 相tướng 即tức 屬thuộc 頓đốn 教giáo 今kim 正chánh 當đương 頓đốn 而nhi 引dẫn 三tam 經kinh 皆giai 成thành 頓đốn 義nghĩa 初sơ 引dẫn 淨tịnh 名danh 即tức 弟đệ 子tử 品phẩm 須Tu 菩Bồ 提Đề 章chương 以dĩ 其kỳ 被bị 呵ha 置trí 鉢bát 欲dục 出xuất 維duy 摩ma 詰cật 言ngôn 唯duy 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 取thủ 鉢bát 勿vật 懼cụ 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如Như 來Lai 所sở 作tác 化hóa 人nhân 。 若nhược 以dĩ 是thị 事sự 詰cật 。 寧ninh 有hữu 懼cụ 不phủ 。 我ngã 言ngôn 不phủ 也dã 維duy 摩ma 詰cật 言ngôn 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 如như 幻huyễn 化hóa 相tướng 。 汝nhữ 今kim 不bất 應ưng 。 有hữu 所sở 懼cụ 也dã 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 一nhất 切thiết 言ngôn 說thuyết 。 不bất 離ly 是thị 相tướng 。 至chí 於ư 智trí 者giả 。 不bất 著trước 文văn 字tự 。 故cố 無vô 所sở 懼cụ 。 何hà 以dĩ 故cố 文văn 字tự 性tánh 離ly 。 無vô 有hữu 文văn 字tự 。 是thị 則tắc 解giải 脫thoát 。 解giải 脫thoát 相tướng 者giả 。 即tức 諸chư 法pháp 也dã 此thử 明minh 即tức 言ngôn 忘vong 言ngôn 通thông 圓viên 頓đốn 意ý 二nhị 引dẫn 十Thập 地Địa 經kinh 論luận 以dĩ 風phong 畫họa 合hợp 空không 皆giai 不bất 可khả 取thủ 。 以dĩ 此thử 言ngôn 教giáo 皆giai 與dữ 證chứng 智trí 而nhi 相tương 應ứng 故cố 。 不bất 同đồng 風phong 在tại 樹thụ 葉diệp 畫họa 在tại 於ư 壁bích 但đãn 就tựu 教giáo 道đạo 則tắc 可khả 見kiến 聞văn 三tam 引dẫn 佛Phật 藏tạng 經kinh 亦diệc 證chứng 頓đốn 義nghĩa 即tức 彼bỉ 經kinh 第đệ 一nhất 念niệm 佛Phật 品phẩm 中trung 取thủ 意ý 引dẫn 耳nhĩ 經Kinh 云vân 舍Xá 利Lợi 弗Phất 諸chư 法pháp 若nhược 有hữu 決quyết 定định 體thể 性tánh 如như 折chiết 毛mao 髮phát 百bách 分phần 一nhất 分phần/phân 者giả 是thị 則tắc 諸chư 佛Phật 。 不bất 出xuất 於ư 世thế 。 亦diệc 終chung 不bất 說thuyết 諸chư 法pháp 性tánh 空không 舍Xá 利Lợi 弗Phất 諸chư 法pháp 實thật 空không 無vô 性tánh 一nhất 相tướng 所sở 謂vị 無vô 相tướng 。 如Như 來Lai 悉tất 知tri 悉tất 見kiến 。 如Như 來Lai 以dĩ 是thị 。 說thuyết 有hữu 念niệm 處xứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 念niệm 處xứ 名danh 為vi 無vô 處xứ 無vô 非phi 處xứ 無vô 念niệm 無vô 念niệm 業nghiệp 無vô 想tưởng 無vô 分phân 別biệt 無vô 意ý 無vô 意ý 業nghiệp 無vô 思tư 無vô 思tư 業nghiệp 無vô 法pháp 無vô 法pháp 相tướng 皆giai 無vô 合hợp 散tán 。 是thị 故cố 賢hiền 聖thánh 名danh 為vì 無vô 分phân 別biệt 。 者giả 是thị 名danh 念niệm 處xứ 上thượng 顯hiển 無vô 念niệm 承thừa 便tiện 故cố 來lai 耳nhĩ 又hựu 下hạ 經Kinh 云vân 何hà 等đẳng 名danh 為vi 。 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 所sở 謂vị 諸chư 法pháp 。 畢tất 竟cánh 空không 無vô 所sở 有hữu 。 以dĩ 是thị 畢tất 竟cánh 空không 無vô 所sở 有hữu 。 法pháp 念niệm 佛Phật 復phục 次thứ 如như 是thị 。 法pháp 中trung 乃nãi 至chí 小tiểu 念niệm 尚thượng 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 名danh 念niệm 佛Phật 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 有hữu 說thuyết 四tứ 皆giai 事sự 理lý 無vô 礙ngại 即tức 終chung 教giáo 意ý 下hạ 即tức 圓viên 教giáo 意ý 。

▲# 第đệ 四tứ 通thông 攝nhiếp 所sở 詮thuyên 體thể 者giả 。

▲# 瑜du 伽già 八bát 十thập 一nhất 云vân 謂vị 契Khế 經Kinh 體thể 略lược 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 文văn 二nhị 義nghĩa 文văn 是thị 所sở 依y 義nghĩa 是thị 能năng 依y 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 總tổng 名danh 一nhất 切thiết 所sở 知tri 。 境cảnh 界giới 即tức 依y 於ư 六lục 文văn 顯hiển 於ư 十thập 義nghĩa 。

依y 於ư 六lục 文văn 顯hiển 於ư 十thập 義nghĩa 者giả 瑜du 伽già 云vân 六lục 文văn 者giả 謂vị 一nhất 名danh 二nhị 句cú 三tam 字tự 四tứ 語ngữ 五ngũ 行hành 相tương/tướng 六lục 機cơ 請thỉnh 十thập 義nghĩa 者giả 一nhất 地địa 義nghĩa 二nhị 相tương/tướng 三tam 作tác 意ý 四tứ 依y 處xứ 五ngũ 過quá 患hoạn 六lục 勝thắng 利lợi 七thất 所sở 對đối 八bát 能năng 治trị 九cửu 略lược 十thập 廣quảng 可khả 知tri 上thượng 正chánh 辨biện 通thông 所sở 詮thuyên 。

▲# 此thử 明minh 教giáo 義nghĩa 相tương/tướng 成thành 若nhược 不bất 詮thuyên 義nghĩa 教giáo 文văn 何hà 用dụng 故cố 通thông 取thủ 所sở 詮thuyên 成thành 契Khế 經Kinh 體thể 又hựu 十thập 住trụ 品phẩm 云vân 文văn 隨tùy 於ư 義nghĩa 義nghĩa 隨tùy 於ư 文văn 文văn 義nghĩa 相tương 隨tùy 理lý 無vô 舛suyễn 謬mậu 方phương 為vi 真chân 教giáo 。

此thử 明minh 下hạ 出xuất 通thông 所sở 詮thuyên 所sở 以dĩ 。

▲# 又hựu 瑜du 伽già 云vân 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 是thị 能năng 說thuyết 者giả 相tương/tướng 語ngữ 是thị 能năng 說thuyết 相tương/tướng 名danh 句cú 文văn 身thân 。 是thị 所sở 說thuyết 相tương/tướng 故cố 皆giai 通thông 取thủ 不bất 同đồng 前tiền 義nghĩa 尅khắc 取thủ 所sở 說thuyết 。

又hựu 瑜du 伽già 下hạ 又hựu 通thông 収thâu 能năng 所sở 則tắc 有hữu 三tam 重trọng/trùng 能năng 所sở 一nhất 以dĩ 佛Phật 為vi 能năng 說thuyết 人nhân 則tắc 聲thanh 等đẳng 皆giai 所sở 說thuyết 二nhị 唯duy 語ngữ 為vi 能năng 說thuyết 則tắc 名danh 等đẳng 為vi 所sở 說thuyết 以dĩ 依y 語ngữ 言ngôn 顯hiển 屈khuất 曲khúc 故cố 三tam 四tứ 法pháp 皆giai 能năng 詮thuyên 則tắc 前tiền 義nghĩa 為vi 所sở 詮thuyên 故cố 皆giai 通thông 取thủ 下hạ 對đối 前tiền 揀giản 別biệt 此thử 中trung 有hữu 二nhị 義nghĩa 第đệ 一nhất 通thông 所sở 詮thuyên 則tắc 向hướng 下hạ 取thủ 第đệ 二nhị 通thông 說thuyết 者giả 則tắc 向hướng 上thượng 取thủ 故cố 說thuyết 皆giai 通thông 不bất 同đồng 前tiền 義nghĩa 尅khắc 取thủ 名danh 等đẳng 故cố 云vân 所sở 說thuyết 。

▲# 第đệ 五ngũ 諸chư 法pháp 顯hiển 義nghĩa 體thể 者giả 謂vị 但đãn 能năng 顯hiển 義nghĩa 理lý 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 為vi 教giáo 體thể 。

第đệ 五ngũ 諸chư 法pháp 顯hiển 義nghĩa 體thể 中trung 三tam 初sơ 標tiêu 舉cử 次thứ 引dẫn 證chứng 三tam 結kết 釋thích 今kim 初sơ 標tiêu 舉cử 略lược 釋thích 聲thanh 能năng 顯hiển 義nghĩa 聲thanh 名danh 為vi 教giáo 六lục 塵trần 顯hiển 義nghĩa 六lục 塵trần 皆giai 教giáo 。

▲# 淨tịnh 名danh 第đệ 三tam 云vân 有hữu 以dĩ 光quang 明minh 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 佛Phật 所sở 化hóa 人nhân 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 樹thụ 衣y 服phục 臥ngọa 具cụ 。 乃nãi 至chí 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 諸chư 塵trần 勞lao 門môn 。 眾chúng 生sanh 為vi 之chi 疲bì 勞lao 。 諸chư 佛Phật 即tức 以dĩ 此thử 法pháp 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。

淨tịnh 名danh 第đệ 三tam 下hạ 二nhị 引dẫn 證chứng 略lược 引dẫn 二nhị 經kinh 淨tịnh 名danh 即tức 第đệ 三tam 卷quyển 菩Bồ 薩Tát 行hành 品phẩm 因nhân 阿A 難Nan 聞văn 香hương 自tự 昔tích 未vị 有hữu 。 便tiện 問vấn 世Thế 尊Tôn 世Thế 尊Tôn 為vi 說thuyết 是thị 淨tịnh 名danh 取thủ 於ư 香hương 積tích 佛Phật 飯phạn 因nhân 問vấn 久cửu 如như 當đương 消tiêu 淨tịnh 名danh 為vi 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết 。 諸chư 煩phiền 惱não 毒độc 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 消tiêu 。 阿A 難Nan 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 未vị 曾tằng 有hữu 也dã 。 世Thế 尊Tôn 如như 此thử 香hương 飯phạn 。 能năng 作tác 佛Phật 事sự 。 佛Phật 言ngôn 如như 是thị 。 阿A 難Nan 或hoặc 有hữu 佛Phật 土độ 。 以dĩ 佛Phật 光quang 明minh 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 佛Phật 所sở 化hóa 人nhân 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 佛Phật 衣y 服phục 臥ngọa 具cụ 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 飯phạn 食thực 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 園viên 林lâm 臺đài 觀quán 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 八bát 十thập 隨tùy 形hình 好hảo 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 佛Phật 身thân 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 虗hư 空không 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 眾chúng 生sanh 應ưng 以dĩ 此thử 緣duyên 。 得đắc 入nhập 律luật 行hạnh 。 有hữu 以dĩ 夢mộng 幻huyễn 影ảnh 響hưởng 鏡kính 中trung 像tượng 水thủy 中trung 月nguyệt 熱nhiệt 時thời 燄diệm 如như 是thị 等đẳng 喻dụ 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 有hữu 以dĩ 音âm 聲thanh 。 語ngữ 言ngôn 文văn 字tự 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 或hoặc 有hữu 清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 寂tịch 寞mịch 無vô 言ngôn 。 無vô 說thuyết 無vô 示thị 。 無vô 識thức 無vô 作tác 無vô 為vi 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 如như 是thị 阿A 難Nan 。 諸chư 佛Phật 威uy 儀nghi 進tiến 止chỉ 。 諸chư 所sở 施thi 為vi 。 無vô 非phi 佛Phật 事sự 。 阿A 難Nan 有hữu 此thử 。 四tứ 魔ma 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 諸chư 煩phiền 惱não 。 門môn 而nhi 諸chư 眾chúng 生sanh 。 為vi 之chi 疲bì 勞lao 。 諸chư 佛Phật 即tức 以dĩ 此thử 法pháp 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 是thị 名danh 入Nhập 一Nhất 切Thiết 、 諸Chư 佛Phật 法Pháp 門Môn 。 菩Bồ 薩Tát 入nhập 此thử 門môn 者giả 。 若nhược 見kiến 一nhất 切thiết 。 淨tịnh 好hảo 佛Phật 土độ 。 不bất 以dĩ 為vi 喜hỷ 。 不bất 貪tham 不bất 高cao 。 若nhược 見kiến 一nhất 切thiết 。 不bất 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 不bất 以dĩ 為vi 憂ưu 。 不bất 礙ngại 不bất 沒một 。 今kim 疏sớ/sơ 但đãn 撮toát 略lược 引dẫn 耳nhĩ 然nhiên 生sanh 公công 云vân 若nhược 投đầu 藥dược 失thất 所sở 則tắc 藥dược 反phản 為vi 毒độc 矣hĩ 苟cẩu 日nhật 得đắc 會hội 毒độc 為vi 藥dược 也dã 是thị 以dĩ 大Đại 聖Thánh 。 之chi 為vi 心tâm 病bệnh 醫y 王vương 觸xúc 事sự 皆giai 是thị 法pháp 之chi 良lương 藥dược 也dã 。 苟cẩu 達đạt 其kỳ 會hội 眾chúng 事sự 皆giai 畢tất 矣hĩ 菩Bồ 薩Tát 既ký 入nhập 此thử 門môn 便tiện 知tri 佛Phật 土độ 本bổn 是thị 就tựu 應ưng 之chi 義nghĩa 好hảo 惡ác 者giả 在tại 彼bỉ 於ư 我ngã 豈khởi 有hữu 異dị 哉tai 所sở 貴quý 唯duy 應ưng 但đãn 歎thán 應ưng 生sanh 之chi 奇kỳ 耳nhĩ 。

▲# 又hựu 十thập 卷quyển 楞lăng 伽già 第đệ 四tứ 云vân 大đại 慧tuệ 非phi 一nhất 切thiết 佛Phật 土độ 。 言ngôn 語ngữ 說thuyết 法Pháp 。 故cố 有hữu 佛Phật 國quốc 土độ 。 直trực 視thị 不bất 瞬thuấn 口khẩu 無vô 言ngôn 說thuyết 。 名danh 為vi 說thuyết 法Pháp 。 乃nãi 至chí 云vân 有hữu 佛Phật 國quốc 土độ 。 動động 身thân 名danh 說thuyết 。

又hựu 十thập 卷quyển 楞lăng 伽già 者giả 文văn 言ngôn 稍sảo 博bác 大đại 旨chỉ 無vô 殊thù 四tứ 卷quyển 若nhược 四tứ 卷quyển 經kinh 當đương 其kỳ 第đệ 二nhị 大đại 慧tuệ 白bạch 佛Phật 言ngôn 世Thế 尊Tôn 。 非phi 言ngôn 說thuyết 有hữu 性tánh 有hữu 一nhất 切thiết 性tánh 耶da 世Thế 尊Tôn 若nhược 無vô 性tánh 者giả 。 言ngôn 說thuyết 不bất 生sanh 世Thế 尊Tôn 是thị 故cố 言ngôn 說thuyết 有hữu 性tánh 有hữu 一nhất 切thiết 性tánh 佛Phật 告cáo 大đại 慧tuệ 無vô 性tánh 而nhi 作tác 言ngôn 說thuyết 謂vị 兔thố 角giác 龜quy 毛mao 等đẳng 世thế 間gian 現hiện 言ngôn 說thuyết 又hựu 云vân 大đại 慧tuệ 非phi 一nhất 切thiết 剎sát 土độ 。 有hữu 言ngôn 說thuyết 言ngôn 說thuyết 者giả 是thị 作tác 相tương/tướng 耳nhĩ 或hoặc 有hữu 佛Phật 剎sát 瞻chiêm 視thị 顯hiển 法pháp 或hoặc 有hữu 作tác 相tương/tướng 或hoặc 有hữu 揚dương 眉mi 或hoặc 有hữu 動động 睛tình 或hoặc 歎thán 或hoặc 欠khiếm 或hoặc 謦khánh 咳khái 或hoặc 念niệm 剎sát 土độ 或hoặc 動động 搖dao 大đại 慧tuệ 如như 瞻chiêm 視thị 及cập 香hương 積tích 世thế 界giới 普Phổ 賢Hiền 如Như 來Lai 。 國quốc 土độ 但đãn 以dĩ 瞻chiêm 視thị 令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 及cập 殊thù 勝thắng 三tam 昧muội 是thị 故cố 非phi 言ngôn 說thuyết 有hữu 性tánh 有hữu 一nhất 切thiết 性tánh 大đại 慧tuệ 見kiến 此thử 世thế 界giới 。 蚊văn 蚋nhuế 蟲trùng 蟻nghĩ 是thị 等đẳng 眾chúng 生sanh 。 無vô 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 而nhi 各các 辨biện 事sự 釋thích 曰viết 以dĩ 上thượng 所sở 引dẫn 證chứng 知tri 皆giai 教giáo 然nhiên 楞lăng 伽già 意ý 兼kiêm 欲dục 遣khiển 言ngôn 反phản 遣khiển 諸chư 法pháp 思tư 之chi 可khả 知tri 十thập 卷quyển 經kinh 中trung 大đại 同đồng 於ư 此thử 。

▲# 又hựu 香hương 積tích 世thế 界giới 飡xan 香hương 飯phạn 而nhi 三tam 昧muội 顯hiển 極cực 樂lạc 佛Phật 國quốc 。 聽thính 風phong 柯kha 而nhi 正chánh 念niệm 成thành 絲ti 竹trúc 可khả 以dĩ 傳truyền 心tâm 目mục 擊kích 以dĩ 之chi 存tồn 道đạo 。

又hựu 香hương 積tích 下hạ 第đệ 二nhị 結kết 釋thích 大đại 意ý 於ư 中trung 三tam 初sơ 引dẫn 例lệ 總tổng 收thu 次thứ 結kết 成thành 說thuyết 聽thính 後hậu 況huống 出xuất 一Nhất 乘Thừa 今kim 初sơ 含hàm 有hữu 內nội 外ngoại 言ngôn 香hương 積tích 世thế 界giới 飡xan 香hương 飯phạn 而nhi 三tam 昧muội 顯hiển 者giả 亦diệc 是thị 淨tịnh 名danh 經kinh 意ý 而nhi 是thị 香hương 積tích 品phẩm 中trung 又hựu 與dữ 前tiền 文văn 影ảnh 略lược 前tiền 說thuyết 色sắc 觸xúc 等đẳng 今kim 辨biện 香hương 之chi 與dữ 味vị 欲dục 今kim 六lục 塵trần 皆giai 作tác 佛Phật 事sự 故cố 。 經Kinh 云vân 爾nhĩ 時thời 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 問vấn 眾Chúng 香Hương 菩Bồ 薩Tát 。 香Hương 積Tích 如Như 來Lai 。 以dĩ 何hà 說thuyết 法Pháp 。 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 曰viết 我ngã 土độ 如Như 來Lai 。 無vô 文văn 字tự 說thuyết 。 但đãn 以dĩ 眾chúng 香hương 。 令linh 諸chư 天thiên 人nhân 。 得đắc 入nhập 律luật 行hạnh 。 菩Bồ 薩Tát 各các 各các 。 坐tọa 香hương 樹thụ 下hạ 。 聞văn 斯tư 妙diệu 香hương 。 即tức 獲hoạch 一Nhất 切Thiết 德Đức 藏Tạng 三Tam 昧Muội 。 得đắc 是thị 三tam 昧muội 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 有hữu 功công 德đức 。 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。 釋thích 曰viết 此thử 即tức 以dĩ 香hương 顯hiển 三tam 昧muội 也dã 又hựu 前tiền 文văn 云vân 與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 方phương 共cộng 坐tọa 食thực 。 有hữu 諸chư 天thiên 子tử 。 皆giai 號hiệu 香Hương 嚴Nghiêm 。 悉tất 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 即tức 食thực 味vị 之chi 益ích 也dã 又hựu 下hạ 菩Bồ 薩Tát 品phẩm 中trung 明minh 飯phạn 久cửu 如như 當đương 消tiêu 云vân 未vị 入nhập 正chánh 位vị 。 食thực 此thử 飯phạn 者giả 。 得đắc 入nhập 正chánh 位vị 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 消tiêu 。 又hựu 云vân 已dĩ 發phát 大Đại 乘Thừa 意ý 。 食thực 此thử 飯phạn 者giả 。 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 消tiêu 。 釋thích 曰viết 此thử 即tức 味vị 為vi 佛Phật 事sự 故cố 疏sớ/sơ 統thống 收thu 經kinh 意ý 合hợp 二nhị 處xứ 經kinh 文văn 也dã 言ngôn 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 聽thính 風phong 柯kha 而nhi 正chánh 念niệm 成thành 者giả 即tức 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 經Kinh 云vân 舍Xá 利Lợi 弗Phất 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 微vi 風phong 吹xuy 動động 。 諸chư 寶bảo 行hàng 樹thụ 。 及cập 寶bảo 羅la 網võng 。 出xuất 微vi 妙diệu 音âm 。 譬thí 如như 百bách 千thiên 種chủng 樂nhạc 。 同đồng 時thời 俱câu 作tác 。 聞văn 是thị 音âm 者giả 。 皆giai 自tự 然nhiên 生sanh 。 念niệm 佛Phật 念niệm 法pháp 念niệm 僧Tăng 。 之chi 心tâm 舍Xá 利Lợi 弗Phất 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 。 莊trang 嚴nghiêm 以dĩ 經kinh 對đối 疏sớ/sơ 文văn 義nghĩa 可khả 知tri 言ngôn 絲ti 竹trúc 可khả 以dĩ 傳truyền 心tâm 者giả 即tức 史sử 記ký 中trung 事sự 含hàm 其kỳ 多đa 事sự 謂vị 漏lậu 月nguyệt 傳truyền 意ý 於ư 秦tần 王vương 脫thoát 荊kinh 軻kha 之chi 手thủ 相tương/tướng 如như 調điều 文văn 君quân 之chi 女nữ 終chung 獲hoạch 隨tùy 車xa 況huống 帝Đế 釋Thích 有hữu 法Pháp 樂lạc 之chi 臣thần 馬mã 鳴minh 有hữu 和hòa 羅la 之chi 伎kỹ 皆giai 絲ti 竹trúc 傳truyền 心tâm 也dã 言ngôn 目mục 擊kích 以dĩ 之chi 存tồn 道đạo 者giả 即tức 莊trang 子tử 中trung 事sự 夫phu 子tử 欲dục 見kiến 溫ôn 伯bá 雪tuyết 子tử 久cửu 而nhi 不bất 見kiến 及cập 見kiến 寂tịch 無vô 一nhất 言ngôn 及cập 出xuất 子tử 路lộ 恠# 而nhi 問vấn 曰viết 吾ngô 子tử 欲dục 見kiến 溫ôn 伯bá 雪tuyết 子tử 久cửu 矣hĩ 何hà 以dĩ 寂tịch 無vô 一nhất 言ngôn 子tử 曰viết 若nhược 斯tư 人nhân 者giả 目mục 擊kích 而nhi 道đạo 存tồn 亦diệc 不bất 可khả 以dĩ 。 容dung 聲thanh 者giả 矣hĩ 。

▲# 既ký 語ngữ 默mặc 視thị 瞬thuấn 皆giai 說thuyết 則tắc 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 。 盡tận 聽thính 苟cẩu 能năng 得đắc 法Pháp 契khế 神thần 何hà 必tất 要yếu 因nhân 言ngôn 說thuyết 。

既ký 語ngữ 默mặc 下hạ 第đệ 二nhị 結kết 成thành 說thuyết 聽thính 語ngữ 默mặc 視thị 瞬thuấn 皆giai 說thuyết 結kết 前tiền 也dã 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 。 盡tận 聽thính 顯hiển 後hậu 義nghĩa 也dã 覺giác 収thâu 鼻tị 舌thiệt 身thân 之chi 三tam 根căn 上thượng 既ký 六lục 塵trần 皆giai 說thuyết 今kim 則tắc 六lục 根căn 皆giai 聽thính 苟cẩu 能năng 下hạ 釋thích 其kỳ 聽thính 義nghĩa 上thượng 則tắc 但đãn 能năng 顯hiển 法pháp 為vi 說thuyết 此thử 則tắc 但đãn 能năng 得đắc 法Pháp 為vi 聽thính 也dã 。

▲# 況huống 華hoa 嚴nghiêm 性tánh 海hải 雲vân 臺đài 寶bảo 網võng 同đồng 演diễn 妙diệu 音âm 毛mao 孔khổng 光quang 明minh 。 皆giai 能năng 說thuyết 法Pháp 。

況huống 華hoa 嚴nghiêm 下hạ 第đệ 三tam 況huống 出xuất 一Nhất 乘Thừa 上thượng 通thông 三tam 乘thừa 內nội 外ngoại 皆giai 有hữu 此thử 理lý 況huống 復phục 華hoa 嚴nghiêm 一Nhất 乘Thừa 圓viên 宗tông 何hà 法pháp 非phi 教giáo 於ư 中trung 四tứ 節tiết 一nhất 明minh 事sự 物vật 說thuyết 法Pháp 言ngôn 雲vân 臺đài 寶bảo 網võng 者giả 即tức 十Thập 地Địa 經kinh 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 從tùng 眉mi 間gian 出xuất 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 乃nãi 至chí 云vân 又hựu 亦diệc 照chiếu 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 。 佛Phật 及cập 大đại 眾chúng 。 並tịnh 金Kim 剛Cang 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 身thân 師sư 子tử 座tòa 已dĩ 於ư 上thượng 虗hư 空không 中trung 成thành 大đại 光quang 明minh 。 雲vân 網võng 臺đài 時thời 光quang 臺đài 中trung 以dĩ 諸chư 佛Phật 威uy 神thần 力lực 。 故cố 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。 佛Phật 無vô 等đẳng 等đẳng 如như 虗hư 空không 十thập 方phương 無vô 量lượng 。 勝thắng 功công 德đức 人nhân 間gian 最tối 勝thắng 世thế 中trung 上thượng 釋Thích 師Sư 子Tử 法pháp 加gia 於ư 彼bỉ 等đẳng 。 即tức 其kỳ 文văn 也dã 又hựu 寶bảo 網võng 者giả 第đệ 一nhất 經Kinh 云vân 其kỳ 師sư 子tử 座tòa 。 摩ma 尼ni 為vi 臺đài 。 蓮liên 華hoa 為vi 網võng 下hạ 云vân 復phục 以dĩ 諸chư 佛Phật 威uy 神thần 。 所sở 持trì 演diễn 說thuyết 如Như 來Lai 。 廣quảng 大đại 境cảnh 界giới 亦diệc 其kỳ 文văn 也dã 又hựu 言ngôn 雲vân 者giả 第đệ 六lục 經kinh 初sơ 於ư 一nhất 切thiết 供cúng 養dường 。 具cụ 雲vân 中trung 自tự 然nhiên 出xuất 聲thanh 。 說thuyết 等đẳng 言ngôn 毛mao 孔khổng 光quang 明minh 。 皆giai 能năng 說thuyết 法Pháp 者giả 。 即tức 上thượng 十Thập 地Địa 經kinh 亦diệc 光quang 明minh 說thuyết 又hựu 第đệ 九cửu 地địa 云vân 或hoặc 時thời 心tâm 欲dục 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 演diễn 說thuyết 法Pháp 門môn 或hoặc 時thời 心tâm 欲dục 於ư 其kỳ 身thân 上thượng 。 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 。 皆giai 演diễn 法Pháp 音âm 。 又hựu 現hiện 相tướng 品phẩm 云vân 爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 光quang 明minh 中trung 同đồng 時thời 發phát 聲thanh 。 說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn 諸chư 光quang 明minh 中trung 出xuất 妙diệu 音âm 普phổ 遍biến 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 國quốc 演diễn 說thuyết 佛Phật 子tử 諸chư 功công 德đức 能năng 入nhập 菩Bồ 提Đề 之chi 妙diệu 道đạo 等đẳng 又hựu 法Pháp 界Giới 品phẩm 初sơ 諸chư 來lai 菩Bồ 薩Tát 。 下hạ 方phương 菩Bồ 薩Tát 名danh 破phá 一nhất 切thiết 障chướng 勇dũng 猛mãnh 智trí 王vương 與dữ 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 。 俱câu 來lai 向hướng 佛Phật 所sở 。 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 。 中trung 出xuất 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 語ngữ 言ngôn 海hải 音âm 聲thanh 雲vân 出xuất 說thuyết 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 。 方phương 便tiện 海hải 音âm 聲thanh 雲vân 等đẳng 其kỳ 文văn 非phi 一nhất 。

▲# 華hoa 香hương 雲vân 樹thụ 即tức 法Pháp 界Giới 之chi 法Pháp 門môn 。

華hoa 香hương 雲vân 樹thụ 等đẳng 者giả 第đệ 二nhị 明minh 即tức 事sự 是thị 法pháp 更cánh 何hà 論luận 說thuyết 以dĩ 有hữu 託thác 事sự 顯hiển 法pháp 生sanh 解giải 門môn 故cố 。

▲# 剎sát 土độ 眾chúng 生sanh 本bổn 十thập 身thân 之chi 正chánh 體thể 于vu 何hà 非phi 教giáo 耶da 。

剎sát 土độ 眾chúng 生sanh 者giả 第đệ 三Tam 明Minh 即tức 事sự 是thị 能năng 說thuyết 人nhân 何hà 但đãn 顯hiển 法pháp 剎sát 土độ 即tức 國quốc 土độ 身thân 眾chúng 生sanh 即tức 眾chúng 生sanh 身thân 十thập 身thân 略lược 舉cử 其kỳ 二nhị 以dĩ 二nhị 是thị 劣liệt 尚thượng 即tức 十thập 身thân 況huống 餘dư 勝thắng 者giả 於ư 何hà 非phi 教giáo 者giả 結kết 成thành 尚thượng 即tức 能năng 說thuyết 況huống 非phi 教giáo 體thể 。

▲# 下hạ 云vân 剎sát 說thuyết 眾chúng 生sanh 說thuyết 三tam 世thế 一nhất 切thiết 。 說thuyết 又hựu 云vân 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 諸chư 境cảnh 界giới 皆giai 悉tất 能năng 令linh 。 轉chuyển 法Pháp 輪luân 等đẳng 。 其kỳ 文văn 非phi 一nhất 。

下hạ 云vân 下hạ 第đệ 四tứ 引dẫn 證chứng 初sơ 引dẫn 普phổ 賢hiền 行hành 品phẩm 如như 前tiền 教giáo 緣duyên 中trung 釋thích 。

▲# 第đệ 六lục 攝nhiếp 境cảnh 唯duy 心tâm 體thể 者giả 總tổng 収thâu 前tiền 五ngũ 並tịnh 不bất 離ly 識thức 。

第đệ 六lục 攝nhiếp 境cảnh 唯duy 心tâm 體thể 等đẳng 者giả 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 二nhị 先tiên 總tổng 明minh 後hậu 然nhiên 有hữu 下hạ 開khai 章chương 別biệt 釋thích 前tiền 中trung 亦diệc 二nhị 先tiên 正chánh 明minh 後hậu 引dẫn 證chứng 今kim 初sơ 前tiền 之chi 五ngũ 體thể 皆giai 心tâm 所sở 變biến 心tâm 外ngoại 無vô 法pháp 如như 聲thanh 是thị 色sắc 即tức 二nhị 所sở 現hiện 影ảnh 況huống 依y 聲thanh 上thượng 假giả 立lập 名danh 等đẳng 其kỳ 教giáo 所sở 詮thuyên 及cập 諸chư 法pháp 顯hiển 義nghĩa 並tịnh 離ly 心tâm 無vô 體thể 。

▲# 唯duy 識thức 等đẳng 云vân 一nhất 切thiết 所sở 有hữu 。 唯duy 心tâm 現hiện 故cố 起khởi 信tín 亦diệc 云vân 依y 一nhất 心tâm 法pháp 有hữu 二nhị 種chủng 門môn 一nhất 心tâm 真Chân 如Như 門môn 二nhị 心tâm 生sanh 滅diệt 門môn 然nhiên 此thử 二nhị 門môn 皆giai 各các 總tổng 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 。 以dĩ 此thử 二nhị 門môn 不bất 相tương 離ly 故cố 。 梵Phạm 行hạnh 品phẩm 云vân 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 心tâm 自tự 性tánh 故cố 唯duy 心tâm 現hiện 。

唯duy 識thức 等đẳng 云vân 下hạ 第đệ 二nhị 引dẫn 證chứng 此thử 引dẫn 三tam 文văn 含hàm 於ư 四tứ 教giáo 初sơ 引dẫn 唯duy 識thức 即tức 是thị 初sơ 教giáo 故cố 彼bỉ 論luận 名danh 成thành 唯duy 識thức 者giả 唯duy 遮già 外ngoại 境cảnh 識thức 表biểu 內nội 心tâm 離ly 識thức 之chi 外ngoại 更cánh 無vô 別biệt 法pháp 彼bỉ 引dẫn 多đa 教giáo 成thành 立lập 唯duy 識thức 亦diệc 引dẫn 華hoa 嚴nghiêm 廣quảng 如như 彼bỉ 論luận 而nhi 言ngôn 等đẳng 者giả 等đẳng 有hữu 二nhị 意ý 一nhất 等đẳng 餘dư 論luận 二nhị 等đẳng 餘dư 經kinh 今kim 初sơ 謂vị 瑜du 伽già 雜tạp 集tập 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 等đẳng 故cố 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 第đệ 四tứ 云vân 論luận 曰viết 其kỳ 有hữu 未vị 得đắc 真chân 智trí 。 覺giác 者giả 於ư 唯duy 識thức 中trung 云vân 何hà 比tỉ 知tri 由do 教giáo 及cập 理lý 應ưng 可khả 比tỉ 知tri 此thử 中trung 教giáo 者giả 如như 十Thập 地Địa 經kinh 薄bạc 伽già 梵Phạm 說thuyết 如như 是thị 三tam 界giới 。 皆giai 唯duy 有hữu 心tâm 又hựu 薄bạc 伽già 梵Phạm 解giải 深thâm 密mật 經kinh 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 釋thích 論luận 中trung 云vân 十Thập 地Địa 經kinh 者giả 於ư 彼bỉ 經kinh 中trung 宣tuyên 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 。 十thập 種chủng 地địa 義nghĩa 此thử 即tức 安an 立lập 十Thập 地Địa 行hành 相tương/tướng 名danh 句cú 文văn 身thân 。 識thức 所sở 變biến 現hiện 聚tụ 集tập 為vi 體thể 謂vị 彼bỉ 聖thánh 者giả 金kim 剛cang 藏tạng 識thức 所sở 變biến 影ảnh 像tượng 為vi 增tăng 上thượng 緣duyên 聞văn 者giả 身thân 中trung 識thức 上thượng 影ảnh 現hiện 似tự 彼bỉ 法Pháp 門môn 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 傳truyền 來lai 于vu 今kim 說thuyết 名danh 為vi 教giáo 故cố 諸chư 論luận 皆giai 引dẫn 華hoa 嚴nghiêm 成thành 立lập 唯duy 識thức 即tức 是thị 第đệ 六Lục 地Địa 中trung 。 一nhất 心tâm 所sở 攝nhiếp 門môn 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 三tam 界giới 所sở 有hữu 。 唯duy 是thị 一nhất 心tâm 如Như 來Lai 於ư 此thử 。 分phân 別biệt 演diễn 說thuyết 。 十thập 二nhị 有hữu 支chi 。 皆giai 依y 一nhất 心tâm 。 如như 是thị 而nhi 立lập 。 今kim 由do 諸chư 論luận 皆giai 已dĩ 引dẫn 之chi 故cố 疏sớ/sơ 下hạ 引dẫn 但đãn 引dẫn 梵Phạm 行hạnh 二nhị 又hựu 此thử 等đẳng 者giả 等đẳng 取thủ 楞lăng 伽già 等đẳng 經kinh 頓đốn 教giáo 中trung 義nghĩa 八bát 識thức 雖tuy 空không 而nhi 說thuyết 唯duy 識thức 起khởi 信tín 亦diệc 云vân 下hạ 即tức 終chung 教giáo 中trung 證chứng 此thử 即tức 彼bỉ 論luận 解giải 釋thích 分phần/phân 中trung 顯hiển 示thị 正chánh 義nghĩa 之chi 文văn 然nhiên 其kỳ 立lập 義nghĩa 分phần/phân 中trung 云vân 摩Ma 訶Ha 衍Diên 者giả 。 總tổng 說thuyết 有hữu 二nhị 種chủng 云vân 何hà 為vi 二nhị 。 一nhất 者giả 法pháp 二nhị 者giả 義nghĩa 所sở 言ngôn 法pháp 者giả 。 謂vị 眾chúng 生sanh 心tâm 是thị 心tâm 即tức 攝nhiếp 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 依y 於ư 此thử 心tâm 顯hiển 示thị 摩Ma 訶Ha 衍Diên 義nghĩa 。 此thử 即tức 已dĩ 明minh 唯duy 心tâm 義nghĩa 訖ngật 今kim 取thủ 解giải 釋thích 分phần/phân 顯hiển 心tâm 性tánh 相tướng 真chân 妄vọng 交giao 徹triệt 知tri 是thị 終chung 教giáo 按án 彼bỉ 論luận 賢hiền 首thủ 疏sớ/sơ 云vân 一nhất 心tâm 者giả 即tức 如Như 來Lai 藏tạng 。 心tâm 含hàm 於ư 二nhị 義nghĩa 一nhất 約ước 體thể 絕tuyệt 相tương/tướng 即tức 真Chân 如Như 門môn 二nhị 隨tùy 緣duyên 起khởi 滅diệt 。 即tức 生sanh 滅diệt 門môn 此thử 義nghĩa 至chí 問vấn 明minh 品phẩm 當đương 廣quảng 分phân 別biệt 。 今kim 但đãn 略lược 證chứng 教giáo 體thể 是thị 心tâm 耳nhĩ 梵Phạm 行hạnh 品phẩm 下hạ 即tức 引dẫn 當đương 經kinh 以dĩ 證chứng 圓viên 教giáo 唯duy 心tâm 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 心tâm 自tự 性tánh 非phi 但đãn 心tâm 變biến 而nhi 已dĩ 。

▲# 然nhiên 有hữu 二nhị 門môn 一nhất 本bổn 影ảnh 相tương 對đối 二nhị 說thuyết 聽thính 全toàn 収thâu 。

然nhiên 有hữu 下hạ 開khai 章chương 別biệt 釋thích 中trung 先tiên 開khai 章chương 後hậu 別biệt 釋thích 。

▲# 前tiền 中trung 通thông 就tựu 諸chư 教giáo 以dĩ 成thành 四tứ 句cú 。

▲# 一nhất 唯duy 本bổn 無vô 影ảnh 謂vị 即tức 小Tiểu 乘Thừa 不bất 知tri 唯duy 識thức 故cố 。

釋thích 中trung 初sơ 釋thích 本bổn 影ảnh 中trung 四tứ 句cú 為vi 四tứ 。

▲# 二nhị 亦diệc 本bổn 亦diệc 影ảnh 謂vị 大Đại 乘Thừa 初sơ 教giáo 謂vị 佛Phật 自tự 宣tuyên 說thuyết 若nhược 文văn 若nhược 義nghĩa 皆giai 是thị 如Như 來Lai 。 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 相tương 應ứng 淨tịnh 識thức 之chi 所sở 顯hiển 現hiện 。 名danh 本bổn 質chất 教giáo 。

第đệ 二nhị 句cú 中trung 分phần/phân 二nhị 先tiên 正chánh 明minh 俱câu 有hữu 後hậu 明minh 聚tụ 集tập 顯hiển 現hiện 前tiền 中trung 亦diệc 二nhị 先tiên 引dẫn 佛Phật 地địa 論luận 各các 別biệt 成thành 立lập 後hậu 引dẫn 二nhị 十thập 唯duy 識thức 雙song 證chứng 前tiền 義nghĩa 前tiền 中trung 初sơ 即tức 如Như 來Lai 實thật 有hữu 說thuyết 法Pháp 故cố 名danh 本bổn 質chất 文văn 通thông 六lục 文văn 義nghĩa 通thông 十thập 義nghĩa 皆giai 是thị 已dĩ 下hạ 顯hiển 文văn 義nghĩa 本bổn 因nhân 位vị 說thuyết 聽thính 由do 於ư 意ý 識thức 故cố 果quả 位vị 中trung 亦diệc 唯duy 意ý 識thức 故cố 云vân 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 相tương 應ứng 淨tịnh 識thức 以dĩ 果quả 位vị 中trung 智trí 強cường 識thức 劣liệt 故cố 說thuyết 此thử 識thức 與dữ 智trí 相tương 應ứng 。 此thử 智trí 能năng 於ư 大đại 眾chúng 。 會hội 中trung 雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ 。 故cố 能năng 說thuyết 法Pháp 智trí 所sở 依y 王vương 即tức 是thị 第đệ 六lục 故cố 云vân 淨tịnh 識thức 之chi 所sở 顯hiển 現hiện 。 而nhi 言ngôn 淨tịnh 者giả 純thuần 無vô 漏lậu 故cố 唯duy 識thức 疏sớ/sơ 云vân 既ký 無vô 漏lậu 心tâm 現hiện 即tức 真chân 無vô 漏lậu 文văn 義nghĩa 為vi 體thể 是thị 故cố 世Thế 尊Tôn 。 實thật 有hữu 說thuyết 法Pháp 言ngôn 不bất 說thuyết 者giả 是thị 密mật 意ý 說thuyết 。

▲# 故cố 佛Phật 地địa 論luận 第đệ 一nhất 云vân 有hữu 義nghĩa 聞văn 者giả 善thiện 根căn 本bổn 願nguyện 增tăng 上thượng 緣duyên 力lực 如Như 來Lai 識thức 上thượng 文văn 義nghĩa 相tương 生sanh 此thử 文văn 義nghĩa 相tương/tướng 是thị 佛Phật 利lợi 他tha 善thiện 根căn 所sở 起khởi 。 名danh 為vi 佛Phật 說thuyết 。

故cố 佛Phật 地địa 論luận 第đệ 一nhất 云vân 有hữu 義nghĩa 下hạ 引dẫn 證chứng 可khả 知tri 。

▲# 若nhược 聞văn 者giả 識thức 上thượng 所sở 變biến 文văn 義nghĩa 名danh 為vi 影ảnh 像tượng 。

▲# 佛Phật 地địa 論luận 云vân 如Như 來Lai 慈từ 悲bi 。 本bổn 願nguyện 增tăng 上thượng 緣duyên 力lực 聞văn 者giả 識thức 上thượng 文văn 義nghĩa 相tương 生sanh 。

▲# 此thử 文văn 義nghĩa 相tương/tướng 雖tuy 親thân 依y 自tự 善thiện 根căn 力lực 。 起khởi 而nhi 就tựu 強cường/cưỡng 緣duyên 。 名danh 為vi 佛Phật 說thuyết 。

若nhược 聞văn 者giả 識thức 上thượng 下hạ 明minh 影ảnh 像tượng 教giáo 託thác 佛Phật 本bổn 質chất 自tự 心tâm 變biến 故cố 有hữu 漏lậu 心tâm 變biến 則tắc 名danh 等đẳng 有hữu 漏lậu 佛Phật 地địa 論luận 下hạ 引dẫn 證chứng 有hữu 影ảnh 亦diệc 是thị 前tiền 卷quyển 以dĩ 佛Phật 為vi 緣duyên 自tự 心tâm 影ảnh 像tượng 文văn 義nghĩa 為vi 果quả 此thử 文văn 義nghĩa 相tương/tướng 下hạ 釋thích 妨phương 若nhược 爾nhĩ 是thị 自tự 心tâm 變biến 何hà 名danh 佛Phật 說thuyết 故cố 彼bỉ 釋thích 云vân 自tự 善thiện 為vi 因nhân 佛Phật 力lực 為vi 緣duyên 影ảnh 像tượng 為vi 果quả 今kim 從tùng 於ư 緣duyên 名danh 佛Phật 說thuyết 耳nhĩ 。

▲# 故cố 二nhị 十thập 唯duy 識thức 論luận 云vân 展triển 轉chuyển 增tăng 上thượng 力lực 二nhị 識thức 成thành 決quyết 定định 。

▲# 護hộ 法Pháp 論luận 師sư 等đẳng 皆giai 立lập 此thử 義nghĩa 。

故cố 二nhị 十thập 唯duy 識thức 下hạ 第đệ 二nhị 引dẫn 二nhị 十thập 唯duy 識thức 論luận 雙song 證chứng 前tiền 二nhị 則tắc 本bổn 質chất 影ảnh 像tượng 二nhị 教giáo 齊tề 有hữu 謂vị 若nhược 聞văn 者giả 為vi 增tăng 上thượng 緣duyên 則tắc 佛Phật 心tâm 相tương 生sanh 若nhược 像tượng 為vi 增tăng 上thượng 緣duyên 則tắc 聞văn 者giả 相tương 生sanh 故cố 云vân 展triển 轉chuyển 增tăng 上thượng 力lực 如Như 來Lai 之chi 識thức 及cập 聞văn 者giả 識thức 名danh 為vi 二nhị 識thức 決quyết 定định 成thành 立lập 本bổn 影ảnh 之chi 教giáo 言ngôn 護hộ 法Pháp 論luận 師sư 等đẳng 者giả 唯duy 識thức 諸chư 師sư 皆giai 同đồng 此thử 立lập 故cố 大Đại 乘Thừa 疏sớ/sơ 云vân 然nhiên 此thử 論luận 主chủ 無vô 不bất 說thuyết 法Pháp 故cố 取thủ 此thử 解giải 。

▲# 然nhiên 云vân 文văn 義nghĩa 相tương 生sanh 復phục 說thuyết 五ngũ 心tâm 集tập 現hiện 謂vị 如như 說thuyết 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 即tức 有hữu 四tứ 聲thanh 四tứ 字tự 四tứ 名danh 一nhất 句cú 及cập 所sở 詮thuyên 義nghĩa 此thử 十thập 四tứ 相tương/tướng 於ư 聞văn 者giả 識thức 上thượng 聚tụ 集tập 顯hiển 現hiện 。

▲# 然nhiên 西tây 方phương 多đa 釋thích 今kim 略lược 舉cử 其kỳ 一nhất 謂vị 如như 說thuyết 諸chư 字tự 有hữu 率suất 爾nhĩ 尋tầm 求cầu 二nhị 心tâm 然nhiên 未vị 定định 知tri 諸chư 事sự 所sở 屬thuộc 無vô 決quyết 定định 心tâm 次thứ 說thuyết 行hành 字tự 由do 先tiên 熏huân 習tập 連liên 帶đái 解giải 生sanh 有hữu 三tam 心tâm 起khởi 謂vị 率suất 爾nhĩ 尋tầm 求cầu 決quyết 定định 以dĩ 決quyết 定định 知tri 諸chư 字tự 所sở 屬thuộc 一nhất 切thiết 行hành 故cố 聞văn 諸chư 行hành 字tự 雖tuy 知tri 自tự 性tánh 然nhiên 未vị 知tri 義nghĩa 為vi 令linh 知tri 義nghĩa 復phục 說thuyết 無vô 字tự 但đãn 有hữu 二nhị 心tâm 謂vị 率suất 爾nhĩ 尋tầm 求cầu 未vị 有hữu 決quyết 定định 以dĩ 未vị 定định 知tri 無vô 字tự 所sở 屬thuộc 後hậu 說thuyết 常thường 字tự 由do 前tiền 字tự 力lực 展triển 轉chuyển 熏huân 習tập 連liên 後hậu 字tự 生sanh 具cụ 起khởi 五ngũ 心tâm 謂vị 率suất 爾nhĩ 尋tầm 求cầu 決quyết 定định 染nhiễm 淨tịnh 等đẳng 流lưu 於ư 最tối 後hậu 時thời 四tứ 字tự 周chu 圓viên 方phương 能năng 解giải 義nghĩa 總tổng 十thập 二nhị 心tâm 初sơ 二nhị 次thứ 三tam 次thứ 二nhị 後hậu 五ngũ 故cố 有hữu 十thập 四tứ 相tương/tướng 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 餘dư 如như 別biệt 章chương 。

然nhiên 云vân 文văn 義nghĩa 等đẳng 者giả 第đệ 二nhị 明minh 聚tụ 集tập 顯hiển 現hiện 於ư 中trung 二nhị 先tiên 總tổng 明minh 聚tụ 集tập 之chi 相tướng 後hậu 然nhiên 西tây 方phương 下hạ 別biệt 釋thích 五ngũ 心tâm 多đa 少thiểu 言ngôn 然nhiên 西tây 方phương 多đa 釋thích 者giả 相tương/tướng 傳truyền 略lược 有hữu 四tứ 解giải 今kim 疏sớ/sơ 即tức 是thị 第đệ 一nhất 唯duy 識thức 疏sớ/sơ 中trung 亦diệc 唯duy 此thử 解giải 斯tư 乃nãi 總tổng 意ý 故cố 疏sớ/sơ 存tồn 之chi 別biệt 有hữu 三tam 師sư 一nhất 云vân 說thuyết 諸chư 字tự 時thời 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 同đồng 時thời 意ý 識thức 但đãn 緣duyên 其kỳ 聲thanh 是thị 現hiện 量lượng 故cố 尋tầm 求cầu 心tâm 中trung 唯duy 尋tầm 耳nhĩ 識thức 所sở 緣duyên 境cảnh 故cố 。 亦diệc 但đãn 緣duyên 聲thanh 不bất 緣duyên 字tự 名danh 此thử 之chi 一nhất 心tâm 所sở 變biến 聲thanh 上thượng 雖tuy 有hữu 字tự 名danh 如như 生sanh 等đẳng 相tương/tướng 而nhi 不bất 緣duyên 之chi 至chí 決quyết 定định 心tâm 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 有hữu 三tam 相tương/tướng 現hiện 說thuyết 行hành 字tự 時thời 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 同đồng 時thời 意ý 識thức 及cập 尋tầm 求cầu 心tâm 亦diệc 但đãn 緣duyên 聲thanh 至chí 決quyết 定định 心tâm 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 有hữu 六lục 相tương/tướng 現hiện 謂vị 前tiền 二nhị 字tự 各các 有hữu 三tam 故cố 說thuyết 無vô 字tự 時thời 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 同đồng 時thời 意ý 識thức 及cập 尋tầm 求cầu 心tâm 亦diệc 但đãn 緣duyên 聲thanh 至chí 決quyết 定định 心tâm 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 有hữu 九cửu 相tương/tướng 現hiện 前tiền 之chi 三tam 字tự 皆giai 有hữu 聲thanh 字tự 名danh 故cố 說thuyết 常thường 字tự 時thời 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 同đồng 時thời 意ý 識thức 及cập 尋tầm 求cầu 心tâm 亦diệc 但đãn 緣duyên 聲thanh 至chí 決quyết 定định 心tâm 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 經kinh 十thập 二nhị 心tâm 有hữu 十thập 四tứ 相tương 謂vị 四tứ 聲thanh 四tứ 字tự 四tứ 名danh 並tịnh 句cú 及cập 義nghĩa 名danh 為vi 聚tụ 集tập 若nhược 不bất 散tán 亂loạn 起khởi 染nhiễm 淨tịnh 心tâm 及cập 等đẳng 流lưu 心tâm 若nhược 散tán 亂loạn 時thời 生sanh 心tâm 不bất 定định 一nhất 云vân 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 同đồng 時thời 意ý 識thức 但đãn 緣duyên 於ư 聲thanh 是thị 現hiện 量lượng 故cố 尋tầm 求cầu 心tâm 中trung 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 非phi 現hiện 量lượng 故cố 由do 此thử 極cực 少thiểu 經kinh 十thập 二nhị 心tâm 有hữu 三tam 六lục 九cửu 十thập 四tứ 相tương/tướng 現hiện 名danh 為vi 聚tụ 集tập 若nhược 不bất 散tán 亂loạn 決quyết 定định 心tâm 生sanh 若nhược 散tán 亂loạn 時thời 心tâm 生sanh 不bất 定định 一nhất 云vân 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 但đãn 緣duyên 於ư 聲thanh 同đồng 時thời 意ý 識thức 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 若nhược 爾nhĩ 者giả 尋tầm 求cầu 意ý 識thức 尋tầm 何hà 等đẳng 名danh 此thử 中trung 曲khúc 有hữu 二nhị 解giải 一nhất 云vân 四tứ 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 先tiên 緣duyên 其kỳ 聲thanh 四tứ 同đồng 時thời 意ý 識thức 緣duyên 聲thanh 字tự 名danh 是thị 其kỳ 現hiện 量lượng 以dĩ 緣duyên 常thường 聲thanh 時thời 不bất 緣duyên 諸chư 等đẳng 聲thanh 及cập 字tự 名danh 故cố 五ngũ 識thức 同đồng 時thời 意ý 識thức 隨tùy 聲thanh 等đẳng 皆giai 現hiện 量lượng 故cố 四tứ 尋tầm 求cầu 心tâm 方phương 得đắc 圓viên 滿mãn 經kinh 十thập 二nhị 心tâm 有hữu 三tam 六lục 九cửu 十thập 四tứ 相tương/tướng 現hiện 名danh 為vi 聚tụ 集tập 一nhất 云vân 同đồng 時thời 意ý 識thức 容dung 非phi 現hiện 量lượng 得đắc 緣duyên 過quá 去khứ 經kinh 於ư 八bát 心tâm 四tứ 率suất 爾nhĩ 耳nhĩ 識thức 四tứ 同đồng 時thời 意ý 識thức 有hữu 三tam 六lục 九cửu 十thập 四tứ 相tương/tướng 現hiện 名danh 為vi 聚tụ 集tập 問vấn 同đồng 時thời 意ý 識thức 既ký 是thị 現hiện 量lượng 何hà 得đắc 緣duyên 字tự 名danh 耶da 答đáp 現hiện 量lượng 亦diệc 緣duyên 名danh 等đẳng 自tự 相tương/tướng 如như 理lý 門môn 論luận 說thuyết 不bất 緣duyên 者giả 不bất 緣duyên 名danh 義nghĩa 相tương/tướng 繫hệ 屬thuộc 故cố 上thượng 約ước 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 說thuyết 若nhược 法pháp 華hoa 中trung 約ước 諸chư 惡ác 者giả 莫mạc 作tác 然nhiên 五ngũ 字tự 一nhất 句cú 則tắc 具cụ 一nhất 百bách 五ngũ 相tương 謂vị 諸chư 字tự 有hữu 二nhị 相tương 謂vị 字tự 及cập 名danh 惡ác 字tự 時thời 七thất 相tương/tướng 者giả 字tự 時thời 十thập 六lục 相tương/tướng 莫mạc 字tự 時thời 三tam 十thập 相tương/tướng 作tác 字tự 時thời 五ngũ 十thập 相tương/tướng 故cố 成thành 一nhất 百bách 五ngũ 相tương/tướng 百bách 法pháp 疏sớ/sơ 亦diệc 說thuyết 此thử 義nghĩa 。 言ngôn 其kỳ 五ngũ 心tâm 初sơ 後hậu 通thông 六lục 識thức 中trung 三tam 唯duy 意ý 識thức 又hựu 前tiền 三tam 是thị 無vô 記ký 後hậu 二nhị 通thông 善thiện 惡ác 又hựu 率suất 爾nhĩ 五ngũ 識thức 後hậu 必tất 有hữu 尋tầm 求cầu 尋tầm 求cầu 心tâm 後hậu 或hoặc 散tán 或hoặc 不bất 散tán 散tán 即tức 復phục 起khởi 率suất 爾nhĩ 識thức 不bất 散tán 即tức 起khởi 第đệ 三tam 決quyết 定định 。 乃nãi 至chí 等đẳng 流lưu 又hựu 意ý 識thức 率suất 爾nhĩ 自tự 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 五ngũ 識thức 同đồng 時thời 率suất 爾nhĩ 意ý 識thức 緣duyên 現hiện 在tại 境cảnh 二nhị 獨độc 頭đầu 率suất 爾nhĩ 意ý 識thức 唯duy 緣duyên 過quá 去khứ 此thử 中trung 且thả 說thuyết 同đồng 時thời 餘dư 義nghĩa 廣quảng 如như 別biệt 章chương 然nhiên 此thử 皆giai 約ước 未vị 自tự 在tại 位vị 以dĩ 顯hiển 五ngũ 心tâm 聚tụ 集tập 顯hiển 現hiện 若nhược 自tự 在tại 位vị 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 具cụ 足túc 顯hiển 現hiện 。 如như 理lý 思tư 之chi 言ngôn 次thứ 說thuyết 行hành 字tự 時thời 由do 先tiên 熏huân 習tập 字tự 時thời 無vô 常thường 二nhị 字tự 亦diệc 在tại 未vị 來lai 其kỳ 諸chư 一nhất 字tự 雖tuy 流lưu 過quá 去khứ 現hiện 無vô 本bổn 質chất 由do 薰huân 習tập 力lực 唯duy 識thức 變biến 力lực 仍nhưng 於ư 此thử 念niệm 說thuyết 行hành 字tự 時thời 心tâm 上thượng 顯hiển 現hiện 下hạ 言ngôn 連liên 帶đái 准chuẩn 此thử 可khả 思tư 。

▲# 三tam 唯duy 影ảnh 無vô 本bổn 謂vị 大Đại 乘Thừa 實thật 教giáo 離ly 眾chúng 生sanh 心tâm 佛Phật 果Quả 無vô 有hữu 色sắc 聲thanh 功công 德đức 唯duy 有hữu 如như 如như 及cập 如như 如như 智trí 獨độc 存tồn 大đại 悲bi 大đại 智trí 為vi 增tăng 上thượng 緣duyên 令linh 彼bỉ 所sở 化hóa 根căn 熟thục 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 現hiện 佛Phật 色sắc 聲thanh 說thuyết 法Pháp 是thị 故cố 聖thánh 教giáo 唯duy 是thị 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 影ảnh 像tượng 夜dạ 摩ma 偈kệ 云vân 諸chư 佛Phật 無vô 有hữu 法pháp 佛Phật 於ư 何hà 有hữu 說thuyết 但đãn 隨tùy 其kỳ 自tự 心tâm 謂vị 說thuyết 如như 是thị 法Pháp 。 龍long 軍quân 堅kiên 慧tuệ 諸chư 論luận 師sư 等đẳng 並tịnh 立lập 此thử 義nghĩa 。

三tam 唯duy 影ảnh 無vô 本bổn 者giả 唯duy 識thức 論luận 疏sớ/sơ 指chỉ 無vô 性tánh 論luận 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 不bất 取thủ 為vi 正chánh 。

▲# 四tứ 非phi 本bổn 非phi 影ảnh 如như 頓đốn 教giáo 說thuyết 非phi 直trực 心tâm 外ngoại 無vô 佛Phật 色sắc 聲thanh 眾chúng 生sanh 心tâm 內nội 影ảnh 像tượng 亦diệc 空không 性tánh 本bổn 離ly 故cố 亡vong 言ngôn 絕tuyệt 慮lự 即tức 無vô 教giáo 之chi 教giáo 耳nhĩ 須Tu 彌Di 偈kệ 云vân 法pháp 性tánh 本bổn 空không 寂tịch 。 無vô 取thủ 亦diệc 無vô 見kiến 性tánh 空không 即tức 是thị 佛Phật 不bất 可khả 得đắc 。 思tư 量lượng 淨tịnh 名danh 云vân 夫phu 說thuyết 法Pháp 者giả 。 無vô 說thuyết 無vô 示thị 。 其kỳ 聽thính 法Pháp 者giả 。 無vô 聞văn 無vô 得đắc 。 龍long 樹thụ 等đẳng 宗tông 多đa 立lập 此thử 義nghĩa 。

龍long 樹thụ 等đẳng 宗tông 多đa 立lập 此thử 義nghĩa 者giả 等đẳng 取thủ 頓đốn 教giáo 般Bát 若Nhã 言ngôn 多đa 立lập 者giả 不bất 必tất 全toàn 爾nhĩ 有hữu 三tam 觀quán 故cố 此thử 但đãn 明minh 空không 之chi 一nhất 義nghĩa 故cố 。

▲# 此thử 前tiền 四tứ 說thuyết 總tổng 合hợp 為vi 一nhất 圓viên 融dung 無vô 礙ngại 自tự 淺thiển 至chí 深thâm 。 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 故cố 。

此thử 前tiền 四tứ 說thuyết 下hạ 融dung 為vi 一nhất 味vị 方phương 順thuận 圓viên 宗tông 若nhược 約ước 攝nhiếp 生sanh 則tắc 淺thiển 深thâm 有hữu 異dị 。

▲# 第đệ 二nhị 說thuyết 聽thính 全toàn 收thu 中trung 成thành 二nhị 四tứ 句cú 。

第đệ 二nhị 說thuyết 聽thính 全toàn 收thu 等đẳng 者giả 文văn 中trung 有hữu 三tam 初sơ 標tiêu 次thứ 釋thích 後hậu 結kết 融dung 通thông 今kim 初sơ 標tiêu 中trung 所sở 以dĩ 成thành 二nhị 四tứ 句cú 者giả 以dĩ 真chân 心tâm 融dung 三tam 則tắc 似tự 事sự 理lý 無vô 礙ngại 故cố 須tu 分phân 之chi 。

▲# 一nhất 約ước 同đồng 教giáo 以dĩ 成thành 四tứ 句cú 謂vị 一nhất 佛Phật 真chân 心tâm 外ngoại 無vô 別biệt 眾chúng 生sanh 以dĩ 眾chúng 生sanh 真chân 心tâm 即tức 佛Phật 真chân 心tâm 故cố 則tắc 唯duy 說thuyết 無vô 聽thính 故cố 所sở 說thuyết 教giáo 唯duy 佛Phật 所sở 現hiện 二nhị 眾chúng 生sanh 心tâm 外ngoại 更cánh 無vô 別biệt 佛Phật 。 以dĩ 佛Phật 真chân 心tâm 即tức 眾chúng 生sanh 真chân 心tâm 故cố 則tắc 唯duy 聽thính 無vô 說thuyết 故cố 所sở 說thuyết 教giáo 即tức 眾chúng 生sanh 自tự 現hiện 梵Phạm 行hạnh 品phẩm 云vân 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 即tức 心tâm 自tự 性tánh 等đẳng 三tam 佛Phật 真chân 心tâm 現hiện 時thời 不bất 礙ngại 眾chúng 生sanh 真chân 心tâm 現hiện 故cố 說thuyết 聽thính 雙song 存tồn 二nhị 教giáo 齊tề 立lập 四tứ 佛Phật 即tức 眾chúng 生sanh 故cố 非phi 佛Phật 眾chúng 生sanh 即tức 佛Phật 故cố 非phi 眾chúng 生sanh 互hỗ 奪đoạt 雙song 亡vong 則tắc 聽thính 說thuyết 斯tư 寂tịch 故cố 淨tịnh 名danh 云vân 夫phu 說thuyết 法Pháp 者giả 。 無vô 說thuyết 無vô 示thị 。 其kỳ 聽thính 法Pháp 者giả 。 無vô 聞văn 無vô 得đắc 。

初sơ 同đồng 教giáo 中trung 初sơ 二nhị 句cú 但đãn 以dĩ 生sanh 佛Phật 同đồng 一nhất 真chân 心tâm 故cố 互hỗ 相tương 收thu 三tam 即tức 互hỗ 不bất 相tương 礙ngại 。 故cố 得đắc 雙song 存tồn 四tứ 乃nãi 互hỗ 相tương 即tức 故cố 所sở 以dĩ 相tương/tướng 泯mẫn 並tịnh 易dị 可khả 知tri 。

▲# 二nhị 約ước 別biệt 教giáo 以dĩ 明minh 四tứ 句cú 謂vị 由do 不bất 壞hoại 相tương 生sanh 佛Phật 互hỗ 在tại 故cố 。

二nhị 約ước 別biệt 教giáo 等đẳng 者giả 別biệt 教giáo 四tứ 句cú 則tắc 唯duy 約ước 事sự 事sự 無vô 礙ngại 由do 生sanh 佛Phật 兩lưỡng 相tương/tướng 宛uyển 然nhiên 互hỗ 相tương 在tại 故cố 亦diệc 可khả 前tiền 是thị 相tương/tướng 即tức 門môn 後hậu 是thị 相tương/tướng 入nhập 門môn 以dĩ 前tiền 相tương/tướng 即tức 門môn 中trung 含hàm 事sự 理lý 無vô 礙ngại 故cố 且thả 名danh 同đồng 教giáo 耳nhĩ 。

▲# 一nhất 眾chúng 生sanh 全toàn 在tại 佛Phật 中trung 故cố 則tắc 果quả 門môn 攝nhiếp 法pháp 無vô 遺di 生sanh 尚thượng 在tại 佛Phật 心tâm 中trung 況huống 所sở 說thuyết 教giáo 不bất 唯duy 佛Phật 現hiện 。

一nhất 眾chúng 生sanh 等đẳng 者giả 第đệ 一nhất 句cú 有hữu 二nhị 先tiên 正chánh 立lập 後hậu 引dẫn 證chứng 今kim 初sơ 此thử 以dĩ 佛Phật 果Quả 稱xưng 性tánh 故cố 攝nhiếp 法pháp 無vô 遺di 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 出xuất 法pháp 性tánh 故cố 全toàn 性tánh 為vi 佛Phật 故cố 無vô 法pháp 不bất 攝nhiếp 。

▲# 故cố 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác 。 時thời 於ư 其kỳ 身thân 中trung 。 普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 成thành 正chánh 覺giác 乃nãi 至chí 普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 入nhập 涅Niết 槃Bàn 。

故cố 出xuất 現hiện 下hạ 後hậu 引dẫn 證chứng 也dã 初sơ 引dẫn 當đương 經kinh 如như 前tiền 已dĩ 解giải 至chí 下hạ 本bổn 文văn 重trọng/trùng 明minh 。

▲# 又hựu 佛Phật 性tánh 論luận 第đệ 二nhị 如Như 來Lai 藏tạng 品phẩm 云vân 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 在tại 如Như 來Lai 。 智trí 內nội 故cố 名danh 為vi 藏tạng 。 以dĩ 如như 如như 智trí 稱xưng 如như 如như 境cảnh 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 決quyết 定định 無vô 有hữu 出xuất 如như 如như 境cảnh 者giả 並tịnh 為vi 如Như 來Lai 之chi 所sở 。 攝nhiếp 持trì 故cố 名danh 所sở 藏tạng 眾chúng 生sanh 為vi 如Như 來Lai 藏tạng 。

次thứ 又hựu 佛Phật 性tánh 下hạ 引dẫn 論luận 然nhiên 此thử 品phẩm 中trung 說thuyết 如Như 來Lai 藏tạng 。 乃nãi 有hữu 三tam 義nghĩa 今kim 是thị 其kỳ 一nhất 言ngôn 三tam 義nghĩa 者giả 論luận 云vân 復phục 次thứ 如Như 來Lai 。 藏tạng 義nghĩa 有hữu 三tam 種chủng 應ưng 知tri 何hà 者giả 為vi 三tam 。 一nhất 所sở 攝nhiếp 藏tạng 二nhị 隱ẩn 覆phú 藏tàng 三tam 能năng 攝nhiếp 藏tạng 此thử 即tức 第đệ 一nhất 所sở 攝nhiếp 藏tạng 也dã 以dĩ 為vi 如Như 來Lai 之chi 所sở 。 攝nhiếp 故cố 名danh 如Như 來Lai 。 藏tạng 故cố 彼bỉ 論luận 云vân 一nhất 所sở 攝nhiếp 名danh 藏tạng 者giả 佛Phật 說thuyết 約ước 住trụ 自tự 性tánh 如như 如như 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 如Như 來Lai 藏tạng 。 言ngôn 如như 如như 者giả 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 如như 如như 智trí 二nhị 如như 如như 境cảnh 並tịnh 不bất 倒đảo 故cố 名danh 如như 如như 言ngôn 如Như 來Lai 者giả 。 約ước 從tùng 自tự 性tánh 來lai 至chí 至chí 得đắc 是thị 名danh 如Như 來Lai 。 故cố 如Như 來Lai 性tánh 雖tuy 因nhân 名danh 應ưng 得đắc 果quả 名danh 至chí 得đắc 其kỳ 體thể 不bất 二nhị 但đãn 由do 清thanh 濁trược 有hữu 異dị 在tại 因nhân 時thời 為vi 違vi 二nhị 空không 故cố 起khởi 無vô 明minh 而nhi 為vị 煩phiền 惱não 。 所sở 雜tạp 故cố 名danh 為vi 染nhiễm 濁trược 雖tuy 未vị 即tức 顯hiển 必tất 當đương 可khả 現hiện 故cố 名danh 應ưng 得đắc 若nhược 至chí 果quả 時thời 與dữ 二nhị 空không 合hợp 無vô 復phục 惑hoặc 累lũy/lụy/luy 煩phiền 惱não 不bất 染nhiễm 。 說thuyết 名danh 為vi 清thanh 果quả 已dĩ 顯hiển 現hiện 故cố 名danh 至chí 得đắc 譬thí 如như 水thủy 性tánh 體thể 非phi 清thanh 濁trược 但đãn 由do 穢uế 不bất 穢uế 故cố 有hữu 清thanh 濁trược 名danh 應ưng 得đắc 至chí 得đắc 二nhị 種chủng 亦diệc 爾nhĩ 云vân 云vân 所sở 言ngôn 藏tạng 者giả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 等đẳng 。 與dữ 疏sớ/sơ 全toàn 同đồng 次thứ 下hạ 論luận 即tức 云vân 復phục 次thứ 藏tạng 有hữu 三tam 種chủng 一nhất 顯hiển 正chánh 境cảnh 無vô 比tỉ 離ly 如như 如như 境cảnh 無vô 別biệt 一nhất 境cảnh 出xuất 此thử 境cảnh 故cố 二nhị 顯hiển 正chánh 行hạnh 無vô 比tỉ 離ly 此thử 智trí 外ngoại 無vô 別biệt 勝thắng 智trí 過quá 此thử 智trí 故cố 三tam 為vi 現hiện 正chánh 果quả 無vô 比tỉ 無vô 別biệt 一nhất 果quả 過quá 此thử 果quả 故cố 故cố 曰viết 無vô 此thử 由do 此thử 果quả 能năng 攝nhiếp 藏tạng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 說thuyết 眾chúng 生sanh 為vi 如Như 來Lai 藏tạng 疏sớ/sơ 中trung 所sở 引dẫn 但đãn 取thủ 佛Phật 含hàm 眾chúng 生sanh 之chi 義nghĩa 。 故cố 略lược 引dẫn 其kỳ 中trung 間gian 耳nhĩ 下hạ 略lược 引dẫn 二nhị 藏tạng 二nhị 隱ẩn 覆phú 為vi 藏tạng 者giả 道đạo 前tiền 為vi 煩phiền 惱não 覆phú 眾chúng 生sanh 不bất 見kiến 故cố 三tam 能năng 攝nhiếp 為vi 藏tạng 者giả 果quả 地địa 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 應ưng 得đắc 性tánh 時thời 攝nhiếp 之chi 已dĩ 盡tận 故cố 今kim 取thủ 果quả 攝nhiếp 故cố 亦diệc 不bất 引dẫn 後hậu 之chi 二nhị 藏tạng 。

▲# 又hựu 下hạ 出xuất 現hiện 品phẩm 中trung 明minh 三tam 世thế 劫kiếp 剎sát 眾chúng 生sanh 所sở 有hữu 。 心tâm 念niệm 根căn 欲dục 尚thượng 皆giai 一nhất 身thân 頓đốn 現hiện 。

▲# 況huống 佛Phật 智trí 廣quảng 大đại 。 同đồng 虗hư 空không 耶da 。

又hựu 下hạ 出xuất 現hiện 下hạ 三tam 又hựu 引dẫn 當đương 經kinh 況huống 出xuất 攝nhiếp 聽thính 諸chư 法pháp 皆giai 攝nhiếp 何hà 獨độc 聽thính 法Pháp 眾chúng 生sanh 。 於ư 中trung 又hựu 二nhị 重trọng/trùng 舉cử 況huống 一nhất 明minh 一nhất 身thân 頓đốn 攝nhiếp 況huống 於ư 眾chúng 生sanh 二nhị 明minh 智trí 廣quảng 同đồng 空không 一nhất 切thiết 本bổn 居cư 智trí 內nội 何hà 用dụng 攝nhiếp 耶da 然nhiên 第đệ 一nhất 文văn 即tức 出xuất 現hiện 偈kệ 云vân 如như 三tam 世thế 劫kiếp 剎sát 眾chúng 生sanh 所sở 有hữu 。 心tâm 念niệm 及cập 根căn 欲dục 如như 是thị 數số 等đẳng 身thân 皆giai 現hiện 是thị 故cố 正chánh 覺giác 名danh 無vô 量lượng 今kim 疏sớ/sơ 上thượng 二nhị 句cú 但đãn 略lược 如như 及cập 二nhị 字tự 耳nhĩ 言ngôn 尚thượng 皆giai 一nhất 身thân 頓đốn 現hiện 者giả 即tức 長trường/trưởng 行hành 中trung 意ý 經Kinh 云vân 如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác 。 時thời 以dĩ 一nhất 相tương/tướng 方phương 便tiện 入nhập 善thiện 覺giác 智trí 三tam 昧muội 入nhập 已dĩ 於ư 一nhất 成thành 正chánh 覺giác 廣quảng 大đại 身thân 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 身thân 住trụ 於ư 身thân 中trung 如như 一nhất 成thành 正chánh 覺giác 廣quảng 大đại 身thân 一nhất 切thiết 成thành 正chánh 覺giác 廣quảng 大đại 身thân 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 然nhiên 彼bỉ 經kinh 長trường/trưởng 行hành 以dĩ 身thân 攝nhiếp 身thân 偈kệ 頌tụng 明minh 其kỳ 總tổng 攝nhiếp 今kim 取thủ 長trường/trưởng 行hành 之chi 一nhất 身thân 對đối 偈kệ 中trung 之chi 廣quảng 攝nhiếp 以dĩ 顯hiển 難nan 思tư 耳nhĩ 故cố 言ngôn 尚thượng 皆giai 一nhất 身thân 頓đốn 現hiện 此thử 一nhất 尚thượng 字tự 即tức 是thị 舉cử 況huống 一nhất 身thân 總tổng 攝nhiếp 況huống 聽thính 法Pháp 人nhân 況huống 佛Phật 智trí 下hạ 復phục 舉cử 況huống 更cánh 彰chương 廣quảng 大đại 即tức 第đệ 八bát 十thập 經kinh 普phổ 賢hiền 讚tán 佛Phật 偈kệ 初sơ 經Kinh 云vân 佛Phật 智trí 廣quảng 大đại 。 同đồng 虗hư 空không 普phổ 遍biến 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 心tâm 悉tất 了liễu 世thế 間gian 諸chư 妄vọng 想tưởng 不bất 起khởi 種chủng 種chủng 異dị 分phân 別biệt 今kim 疏sớ/sơ 引dẫn 者giả 意ý 通thông 前tiền 半bán 正chánh 取thủ 大đại 智trí 以dĩ 況huống 一nhất 身thân 故cố 但đãn 引dẫn 初sơ 一nhất 句cú 而nhi 已dĩ 。

▲# 二nhị 佛Phật 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 故cố 則tắc 因nhân 門môn 攝nhiếp 法pháp 無vô 遺di 佛Phật 尚thượng 在tại 於ư 心tâm 中trung 況huống 所sở 說thuyết 教giáo 非phi 眾chúng 生sanh 心tâm 現hiện 。

二nhị 佛Phật 在tại 眾chúng 生sanh 等đẳng 者giả 眾chúng 生sanh 即tức 因nhân 因nhân 稱xưng 法Pháp 界Giới 法Pháp 界Giới 攝nhiếp 法pháp 無vô 遺di 故cố 眾chúng 生sanh 亦diệc 攝nhiếp 無vô 遺di 矣hĩ 。

▲# 故cố 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 智trí 自tự 心tâm 念niệm 念niệm 常thường 有hữu 佛Phật 成thành 正chánh 覺giác 。 何hà 以dĩ 故cố 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 不bất 離ly 此thử 心tâm 成thành 正chánh 覺giác 故cố 如như 自tự 心tâm 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 悉tất 有hữu 佛Phật 正chánh 覺giác 。

次thứ 故cố 出xuất 現hiện 下hạ 引dẫn 證chứng 。

▲# 此thử 明minh 佛Phật 證chứng 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 真Chân 如Như 成thành 佛Phật 故cố 本bổn 覺giác 無vô 異dị 以dĩ 始thỉ 同đồng 本bổn 總tổng 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 從tùng 體thể 起khởi 用dụng 應ứng 化hóa 身thân 時thời 即tức 是thị 眾chúng 生sanh 。 心tâm 中trung 真Chân 如Như 用dụng 大đại 更cánh 無vô 別biệt 佛Phật 。 如như 起khởi 信tín 中trung 多đa 明minh 此thử 義nghĩa 而nhi 是thị 自tự 心tâm 體thể 用dụng 今kim 以dĩ 此thử 經Kinh 。 心tâm 佛Phật 眾chúng 生sanh 無vô 差sai 別biệt 故cố 。 佛Phật 證chứng 眾chúng 生sanh 之chi 體thể 用dụng 眾chúng 生sanh 之chi 用dụng 。

後hậu 此thử 明minh 佛Phật 證chứng 下hạ 解giải 釋thích 謂vị 如Như 來Lai 何hà 以dĩ 不bất 離ly 生sanh 心tâm 釋thích 云vân 眾chúng 生sanh 心tâm 真Chân 如Như 是thị 佛Phật 所sở 證chứng 。 故cố 若nhược 爾nhĩ 但đãn 是thị 平bình 等đẳng 之chi 理lý 何hà 足túc 為vi 玄huyền 故cố 復phục 次thứ 云vân 本bổn 覺giác 無vô 異dị 故cố 謂vị 佛Phật 本bổn 覺giác 與dữ 眾chúng 生sanh 本bổn 覺giác 無vô 有hữu 二nhị 體thể 同đồng 一nhất 覺giác 故cố 本bổn 覺giác 即tức 法Pháp 身thân 故cố 法Pháp 身thân 同đồng 故cố 若nhược 爾nhĩ 法Pháp 身thân 體thể 同đồng 眾chúng 生sanh 未vị 證chứng 佛Phật 證chứng 法Pháp 身thân 復phục 何hà 相tương/tướng 預dự 故cố 次thứ 云vân 以dĩ 始thỉ 同đồng 本bổn 總tổng 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 謂vị 起khởi 信tín 既ký 言ngôn 始thỉ 覺giác 同đồng 本bổn 覺giác 無vô 復phục 始thỉ 本bổn 之chi 異dị 生sanh 佛Phật 本bổn 覺giác 既ký 同đồng 今kim 佛Phật 始thỉ 同đồng 本bổn 時thời 全toàn 同đồng 眾chúng 生sanh 本bổn 覺giác 故cố 全toàn 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 矣hĩ 復phục 有hữu 問vấn 云vân 約ước 體thể 雖tuy 同đồng 相tương/tướng 明minh 自tự 別biệt 豈khởi 得đắc 全toàn 同đồng 故cố 次thứ 云vân 從tùng 體thể 起khởi 用dụng 用dụng 不bất 異dị 體thể 體thể 既ký 眾chúng 生sanh 之chi 體thể 用dụng 豈khởi 離ly 於ư 眾chúng 生sanh 故cố 依y 體thể 起khởi 用dụng 即tức 是thị 眾chúng 生sanh 。 心tâm 中trung 真Chân 如Như 用dụng 大đại 更cánh 無vô 別biệt 佛Phật 。 若nhược 爾nhĩ 起khởi 信tín 論luận 中trung 已dĩ 有hữu 此thử 義nghĩa 何hà 以dĩ 獨độc 名danh 華hoa 嚴nghiêm 為vi 別biệt 教giáo 耶da 故cố 次thứ 釋thích 言ngôn 起khởi 信tín 雖tuy 明minh 始thỉ 本bổn 不bất 二nhị 三tam 大đại 攸du 同đồng 而nhi 是thị 自tự 心tâm 各các 各các 修tu 證chứng 不bất 言ngôn 生sanh 佛Phật 二nhị 互hỗ 全toàn 收thu 是thị 則tắc 用dụng 起khởi 信tín 之chi 文văn 成thành 華hoa 嚴nghiêm 之chi 義nghĩa 妙diệu 之chi 至chí 也dã 疏sớ/sơ 文văn 可khả 知tri 。

▲# 三tam 由do 前tiền 生sanh 佛Phật 互hỗ 相tương 在tại 時thời 各các 實thật 非phi 虗hư 則tắc 因nhân 果quả 交giao 徹triệt 隨tùy 一nhất 聖thánh 教giáo 全toàn 在tại 二nhị 心tâm 。

三tam 由do 前tiền 生sanh 佛Phật 互hỗ 相tương 在tại 下hạ 但đãn 合hợp 前tiền 二nhị 並tịnh 實thật 非phi 虗hư 成thành 此thử 句cú 耳nhĩ 謂vị 初sơ 佛Phật 攝nhiếp 時thời 生sanh 即tức 全toàn 攝nhiếp 無vô 前tiền 無vô 後hậu 故cố 。 實thật 非phi 虗hư 生sanh 攝nhiếp 非phi 虗hư 教giáo 在tại 生sanh 心tâm 佛Phật 攝nhiếp 非phi 虗hư 教giáo 在tại 佛Phật 心tâm 耳nhĩ 。

▲# 故cố 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 佛Phật 為vi 佛Phật 心tâm 中trung 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 法Pháp 佛Phật 心tâm 中trung 眾chúng 生sanh 。 聽thính 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 佛Phật 說thuyết 法pháp 。

故cố 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 佛Phật 下hạ 顯hiển 雙song 存tồn 相tương 謂vị 雖tuy 雙song 互hỗ 相tương 攝nhiếp 不bất 妨phương 說thuyết 聽thính 宛uyển 然nhiên 在tại 文văn 似tự 隱ẩn 義nghĩa 極cực 分phân 明minh 請thỉnh 以dĩ 喻dụ 況huống 略lược 舉cử 二nhị 喻dụ 一nhất 者giả 如như 一nhất 明minh 鏡kính 師sư 弟đệ 同đồng 對đối 說thuyết 聽thính 以dĩ 師sư 取thủ 之chi 即tức 是thị 師sư 鏡kính 弟đệ 子tử 取thủ 之chi 是thị 弟đệ 子tử 鏡kính 鏡kính 喻dụ 一nhất 心tâm 師sư 弟đệ 喻dụ 生sanh 佛Phật 是thị 謂vị 弟đệ 子tử 鏡kính 中trung 和hòa 尚thượng 為vi 和hòa 尚thượng 鏡kính 中trung 弟đệ 子tử 說thuyết 法Pháp 和hòa 尚thượng 鏡kính 中trung 弟đệ 子tử 聽thính 弟đệ 子tử 鏡kính 中trung 和hòa 尚thượng 說thuyết 法Pháp 諸chư 有hữu 智trí 識thức 請thỉnh 詳tường 斯tư 喻dụ 此thử 喻dụ 猶do 恐khủng 未vị 曉hiểu 又hựu 如như 水thủy 乳nhũ 和hòa 同đồng 一nhất 處xứ 而nhi 互hỗ 為vi 能năng 和hòa 所sở 和hòa 且thả 順thuận 說thuyết 聽thính 以dĩ 能năng 和hòa 為vi 說thuyết 所sở 和hòa 為vi 聽thính 且thả 將tương 水thủy 喻dụ 於ư 佛Phật 乳nhũ 喻dụ 眾chúng 生sanh 應ưng 言ngôn 乳nhũ 中trung 之chi 水thủy 和hòa 水thủy 中trung 之chi 乳nhũ 水thủy 中trung 之chi 乳nhũ 受thọ 乳nhũ 中trung 之chi 水thủy 雖tuy 同đồng 一nhất 味vị 能năng 所sở 宛uyển 然nhiên 雖tuy 能năng 所sở 宛uyển 然nhiên 而nhi 互hỗ 相tương 在tại 相tương/tướng 遍biến 相tương/tướng 攝nhiếp 思tư 以dĩ 准chuẩn 之chi 更cánh 消tiêu 疏sớ/sơ 文văn 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 佛Phật 者giả 此thử 明minh 眾chúng 生sanh 稱xưng 性tánh 普phổ 周chu 而nhi 佛Phật 不bất 壞hoại 相tương/tướng 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm 內nội 言ngôn 為vi 佛Phật 心tâm 中trung 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 法Pháp 者giả 此thử 明minh 佛Phật 心tâm 稱xưng 性tánh 普phổ 周chu 而nhi 眾chúng 生sanh 不bất 壞hoại 相tương/tướng 在tại 佛Phật 心tâm 內nội 也dã 但đãn 明minh 能năng 說thuyết 之chi 佛Phật 即tức 是thị 眾chúng 生sanh 。 心tâm 中trung 佛Phật 但đãn 語ngữ 聽thính 法Pháp 眾chúng 生sanh 。 即tức 是thị 佛Phật 心tâm 中trung 眾chúng 生sanh 。 下hạ 對đối 反phản 上thượng 更cánh 無vô 別biệt 理lý 但đãn 說thuyết 聽thính 之chi 異dị 耳nhĩ 。

▲# 四tứ 由do 生sanh 全toàn 在tại 佛Phật 則tắc 同đồng 佛Phật 非phi 生sanh 佛Phật 全toàn 在tại 生sanh 則tắc 同đồng 生sanh 非phi 佛Phật 兩lưỡng 相tướng 形hình 奪đoạt 二nhị 位vị 齊tề 融dung 則tắc 隨tùy 一nhất 聖thánh 教giáo 俱câu 非phi 二nhị 心tâm 則tắc 佛Phật 心tâm 中trung 眾chúng 生sanh 。 生sanh 無vô 聽thính 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 佛Phật 無vô 說thuyết 。

▲# 是thị 以dĩ 賢hiền 首thủ 品phẩm 云vân 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 。 無vô 有hữu 生sanh 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 身thân 非phi 是thị 身thân 又hựu 偈kệ 讚tán 品phẩm 云vân 如Như 來Lai 不bất 說thuyết 。 法pháp 亦diệc 不bất 度độ 眾chúng 生sanh 大đại 般Bát 若Nhã 四tứ 百bách 二nhị 十thập 五ngũ 云vân 我ngã 從tùng 得đắc 道Đạo 來lai 不bất 說thuyết 一nhất 字tự 汝nhữ 亦diệc 不bất 聞văn 等đẳng 。

四tứ 由do 生sanh 全toàn 在tại 等đẳng 者giả 此thử 句cú 雙song 泯mẫn 義nghĩa 更cánh 易dị 了liễu 於ư 中trung 先tiên 正chánh 明minh 是thị 以dĩ 賢hiền 首thủ 下hạ 引dẫn 證chứng 即tức 第đệ 十thập 五ngũ 經kinh 但đãn 證chứng 第đệ 四tứ 雙song 非phi 之chi 義nghĩa 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 。 無vô 有hữu 生sanh 生sanh 泯mẫn 也dã 諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 。 非phi 是thị 身thân 佛Phật 泯mẫn 也dã 下hạ 半bán 云vân 法pháp 性tánh 常thường 住trụ 。 如như 虗hư 空không 以dĩ 說thuyết 其kỳ 義nghĩa 光quang 如như 是thị 正chánh 要yếu 前tiền 二nhị 句cú 故cố 不bất 引dẫn 此thử 耳nhĩ 又hựu 偈kệ 讚tán 品phẩm 亦diệc 證chứng 雙song 非phi 大đại 般Bát 若Nhã 文văn 前tiền 已dĩ 釋thích 竟cánh 。

▲# 是thị 故cố 此thử 四tứ 於ư 一nhất 聖thánh 教giáo 圓viên 融dung 無vô 礙ngại 方phương 為vi 究cứu 竟cánh 甚thậm 深thâm 唯duy 識thức 道Đạo 理lý 。

是thị 故cố 此thử 四tứ 下hạ 總tổng 結kết 融dung 通thông 隨tùy 舉cử 一nhất 句cú 即tức 須tu 具cụ 四tứ 故cố 隨tùy 一nhất 文văn 一nhất 句cú 若nhược 大đại 若nhược 小tiểu 。 必tất 具cụ 此thử 四tứ 攝nhiếp 理lý 周chu 圓viên 。

▲# 第đệ 七thất 會hội 緣duyên 入nhập 實thật 體thể 者giả 前tiền 來lai 六lục 門môn 同đồng 入nhập 一nhất 實thật 故cố 。

第đệ 七thất 會hội 緣duyên 入nhập 實thật 體thể 等đẳng 者giả 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 二nhị 初sơ 總tổng 明minh 後hậu 亦diệc 有hữu 下hạ 開khai 釋thích 。

▲# 亦diệc 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 以dĩ 本bổn 收thu 末mạt 二nhị 會hội 相tương/tướng 顯hiển 性tánh 前tiền 中trung 以dĩ 諸chư 聖thánh 教giáo 從tùng 真chân 流lưu 故cố 不bất 異dị 於ư 真chân 。

▲# 故cố 攝nhiếp 論luận 中trung 名danh 為vi 真Chân 如Như 所sở 流lưu 十thập 二nhị 分phần 教giáo 唯duy 識thức 第đệ 十thập 釋thích 勝thắng 流lưu 真Chân 如Như 云vân 謂vị 此thử 真Chân 如Như 所sở 流lưu 教giáo 法pháp 於ư 餘dư 教giáo 法pháp 最tối 為vi 勝thắng 故cố 。

攝nhiếp 論luận 中trung 下hạ 引dẫn 證chứng 此thử 引dẫn 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 第đệ 七thất 梁lương 攝nhiếp 論luận 第đệ 十thập 次thứ 引dẫn 唯duy 識thức 第đệ 十thập 彼bỉ 論luận 釋thích 十thập 真Chân 如Như 中trung 第đệ 三tam 地địa 如như 彼bỉ 疏sớ/sơ 釋thích 云vân 由do 此thử 地địa 中trung 得đắc 於ư 三tam 慧tuệ 照chiếu 大Đại 乘Thừa 法Pháp 觀quán 此thử 法pháp 教giáo 根căn 本bổn 真Chân 如Như 名danh 勝thắng 流lưu 真Chân 如Như 或hoặc 證chứng 此thử 如như 說thuyết 法Pháp 勝thắng 故cố 。

▲# 彼bỉ 宗tông 雖tuy 不bất 立lập 真Chân 如Như 隨tùy 緣duyên 而nhi 說thuyết 佛Phật 正chánh 體thể 智trí 證chứng 最tối 清thanh 淨tịnh 法Pháp 。 界giới 而nhi 於ư 後hậu 得đắc 安an 立lập 教giáo 法pháp 名danh 為vi 如như 流lưu 以dĩ 本bổn 收thu 末mạt 亦diệc 名danh 如như 為vi 教giáo 體thể 。

彼bỉ 宗tông 雖tuy 不bất 立lập 下hạ 釋thích 妨phương 謂vị 有hữu 問vấn 言ngôn 彼bỉ 宗tông 真Chân 如Như 凝ngưng 然nhiên 何hà 有hữu 流lưu 義nghĩa 故cố 疏sớ/sơ 通thông 云vân 而nhi 說thuyết 佛Phật 正chánh 體thể 等đẳng 此thử 中trung 逆nghịch 順thuận 總tổng 有hữu 四tứ 法pháp 展triển 轉chuyển 相tương 依y 。 若nhược 逆nghịch 推thôi 者giả 此thử 之chi 教giáo 法pháp 從tùng 何hà 而nhi 立lập 答đáp 從tùng 佛Phật 後hậu 得đắc 智trí 立lập 此thử 後hậu 得đắc 智trí 復phục 依y 何hà 生sanh 由do 根căn 本bổn 智trí 故cố 論luận 云vân 了liễu 俗tục 由do 證chứng 真chân 故cố 說thuyết 為vi 後hậu 得đắc 此thử 根căn 本bổn 智trí 從tùng 何hà 而nhi 立lập 由do 冥minh 真Chân 如Như 故cố 名danh 真Chân 如Như 最tối 為vi 根căn 本bổn 。 若nhược 順thuận 說thuyết 者giả 梁lương 論luận 第đệ 十thập 釋thích 云vân 真Chân 如Như 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 最tối 勝thắng 由do 緣duyên 真Chân 如Như 起khởi 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 是thị 真Chân 如Như 所sở 流lưu 此thử 智trí 於ư 諸chư 智trí 中trung 最tối 勝thắng 。 由do 此thử 智trí 流lưu 出xuất 後hậu 得đắc 智trí 後hậu 得đắc 智trí 所sở 生sanh 大đại 悲bi 此thử 大đại 悲bi 於ư 一nhất 切thiết 定định 中trung 最tối 勝thắng 因nhân 此thử 大đại 悲bi 如Như 來Lai 欲dục 安an 立lập 正Chánh 法Pháp 。 教giáo 濟tế 眾chúng 生sanh 說thuyết 大Đại 乘Thừa 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 此thử 法pháp 是thị 大đại 悲bi 所sở 流lưu 此thử 法pháp 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 最Tối 勝Thắng 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 得đắc 此thử 法pháp 一nhất 切thiết 難nan 行hành 能năng 行hành 。 難nan 忍nhẫn 能năng 忍nhẫn 由do 觀quán 此thử 法pháp 得đắc 入nhập 三tam 地địa 在tại 文văn 可khả 知tri 。

▲# 二nhị 會hội 相tương/tướng 顯hiển 性tánh 者giả 謂vị 彼bỉ 一nhất 切thiết 差sai 別biệt 教giáo 法pháp 從tùng 緣duyên 無vô 性tánh 即tức 是thị 真Chân 如Như 是thị 故cố 虗hư 相tương/tướng 本bổn 盡tận 真chân 性tánh 本bổn 現hiện 。

二nhị 會hội 相tương/tướng 顯hiển 性tánh 者giả 上thượng 說thuyết 如như 為vi 教giáo 本bổn 而nhi 教giáo 非phi 即tức 如như 今kim 說thuyết 教giáo 即tức 是thị 如như 則tắc 攝nhiếp 十thập 二nhị 分phần 教giáo 之chi 相tướng 歸quy 即tức 如như 之chi 性tánh 也dã 。

▲# 如Như 來Lai 言ngôn 說thuyết 。 皆giai 順thuận 於ư 如như 故cố 。 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 經Kinh 云vân 如như 我ngã 說thuyết 者giả 義nghĩa 語ngữ 非phi 文văn 。 眾chúng 生sanh 說thuyết 者giả 。 文văn 語ngữ 非phi 義nghĩa 。

▲# 仁nhân 王vương 二nhị 諦đế 品phẩm 云vân 大đại 王vương 法Pháp 輪luân 者giả 法pháp 本bổn 如như 應ưng 頌tụng 如như 乃nãi 至chí 論luận 議nghị 如như 等đẳng 。

如Như 來Lai 言ngôn 說thuyết 。 下hạ 重trọng/trùng 釋thích 教giáo 即tức 如như 義nghĩa 上thượng 明minh 教giáo 從tùng 緣duyên 生sanh 無vô 有hữu 自tự 性tánh 。 故cố 教giáo 即tức 如như 今kim 明minh 說thuyết 主chủ 稱xưng 如như 故cố 言ngôn 教giáo 皆giai 如Như 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 經kinh 證chứng 成thành 此thử 義nghĩa 言ngôn 義nghĩa 語ngữ 者giả 皆giai 契khế 如như 故cố 下hạ 引dẫn 仁nhân 王vương 證chứng 成thành 前tiền 義nghĩa 言ngôn 乃nãi 至chí 者giả 文văn 中trung 略lược 故cố 若nhược 具cụ 經Kinh 云vân 波Ba 斯Tư 匿Nặc 王Vương 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 云vân 何hà 十thập 方phương 。 諸chư 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 離ly 文văn 字tự 而nhi 行hành 諸chư 法pháp 相tướng 大đại 王vương 法Pháp 輪luân 者giả 法pháp 本bổn 如như 重trọng/trùng 頌tụng 如như 授thọ 記ký 如như 不bất 頌tụng 偈kệ 如như 無vô 問vấn 而nhi 自tự 說thuyết 。 如như 戒giới 經kinh 如như 譬thí 喻dụ 如như 法Pháp 界giới 如như 本bổn 事sự 如như 方Phương 廣Quảng 如như 未vị 曾tằng 有hữu 如như 。 論luận 議nghị 如như 是thị 名danh 句cú 味vị 音âm 聲thanh 果quả 文văn 字tự 記ký 句cú 一nhất 切thiết 如như 若nhược 取thủ 文văn 字tự 者giả 不bất 行hành 空không 也dã 大đại 王vương 如như 如như 文văn 字tự 修tu 諸chư 佛Phật 智trí 母mẫu 上thượng 即tức 經kinh 文văn 其kỳ 中trung 云vân 戒giới 經kinh 者giả 即tức 因nhân 緣duyên 經kinh 因nhân 事sự 制chế 戒giới 故cố 乃nãi 因nhân 緣duyên 經kinh 中trung 一nhất 義nghĩa 又hựu 言ngôn 法Pháp 界Giới 如như 者giả 即tức 本bổn 生sanh 經kinh 界giới 即tức 因nhân 義nghĩa 故cố 餘dư 文văn 可khả 知tri 十thập 二nhị 分phần 名danh 義nghĩa 十thập 藏tạng 品phẩm 說thuyết 。

▲# 此thử 經Kinh 明minh 教giáo 即tức 是thị 如như 不bất 說thuyết 如như 皆giai 是thị 教giáo 若nhược 取thủ 說thuyết 法Pháp 顯hiển 義nghĩa 皆giai 為vi 教giáo 體thể 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 如như 也dã 則tắc 無vô 如như 非phi 教giáo 。

此thử 經Kinh 明minh 教giáo 即tức 是thị 如như 下hạ 復phục 辨biện 通thông 局cục 謂vị 但đãn 言ngôn 十thập 二nhị 分phần 教giáo 即tức 如như 此thử 局cục 在tại 十thập 二nhị 若nhược 云vân 如như 即tức 佛Phật 教giáo 則tắc 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 如như 也dã 則tắc 一nhất 切thiết 皆giai 佛Phật 教giáo 斯tư 義nghĩa 則tắc 通thông 故cố 次thứ 疏sớ/sơ 云vân 若nhược 取thủ 諸chư 法pháp 顯hiển 義nghĩa 體thể 即tức 明minh 一nhất 切thiết 皆giai 教giáo 既ký 一nhất 切thiết 皆giai 如như 。 如như 皆giai 佛Phật 教giáo 也dã 。

▲# 第đệ 八bát 理lý 事sự 無vô 礙ngại 體thể 者giả 謂vị 一nhất 切thiết 教giáo 法pháp 雖tuy 舉cử 體thể 即tức 真chân 不bất 礙ngại 十thập 二nhị 分phần 等đẳng 事sự 相tướng 宛uyển 然nhiên 顯hiển 現hiện 雖tuy 真Chân 如Như 舉cử 體thể 為vi 一nhất 切thiết 不bất 礙ngại 一nhất 味vị 湛trạm 然nhiên 平bình 等đẳng 由do 如như 無vô 礙ngại 佛Phật 之chi 音âm 聲thanh 。 亦diệc 順thuận 如như 無vô 礙ngại 皆giai 與dữ 如như 智trí 而nhi 相tương 應ứng 故cố 。 如như 前tiền 義nghĩa 分phân 齊tề 中trung 廣quảng 明minh 。

第đệ 八bát 理lý 事sự 無vô 礙ngại 體thể 等đẳng 者giả 在tại 文văn 可khả 見kiến 。

▲# 第đệ 九cửu 事sự 事sự 無vô 礙ngại 體thể 者giả 文văn 義nghĩa 皆giai 圓viên 。

第đệ 九cửu 事sự 事sự 下hạ 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 三tam 初sơ 雙song 標tiêu 次thứ 正chánh 顯hiển 文văn 後hậu 例lệ 釋thích 義nghĩa 今kim 初sơ 雙song 標tiêu 文văn 義nghĩa 揀giản 義nghĩa 取thủ 文văn 耳nhĩ 。

▲# 文văn 即tức 圓viên 音âm 此thử 中trung 亦diệc 具cụ 十thập 種chủng 玄huyền 門môn 現hiện 相tướng 品phẩm 云vân 佛Phật 演diễn 一nhất 妙diệu 音âm 周chu 聞văn 十thập 方phương 國quốc 。 眾chúng 音âm 悉tất 具cụ 足túc 法Pháp 雨vũ 皆giai 充sung 遍biến 即tức 同đồng 時thời 具cụ 足túc 相tướng 應ưng 體thể 十thập 住trụ 品phẩm 云vân 欲dục 具cụ 演diễn 說thuyết 一nhất 句cú 法Pháp 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 無vô 有hữu 盡tận 而nhi 令linh 文văn 義nghĩa 各các 不bất 同đồng 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 此thử 。 初sơ 發phát 必tất 即tức 廣quảng 狹hiệp 無vô 礙ngại 體thể 亦diệc 名danh 純thuần 離ly 教giáo 一nhất 句cú 不bất 壞hoại 狹hiệp 也dã 純thuần 也dã 文văn 義nghĩa 不bất 同đồng 廣quảng 也dã 雜tạp 也dã 又hựu 云vân 於ư 一nhất 法pháp 中trung 。 解giải 眾chúng 多đa 眾chúng 多đa 法pháp 中trung 解giải 了liễu 一nhất 等đẳng 皆giai 一nhất 多đa 相tương 容dung 教giáo 也dã 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 。 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 譬thí 如như 書thư 字tự 等đẳng 此thử 亦diệc 相tương/tướng 入nhập 即tức 相tương 容dung 也dã 十thập 住trụ 又hựu 云vân 一nhất 即tức 是thị 多đa 多đa 即tức 一nhất 文văn 隨tùy 於ư 義nghĩa 義nghĩa 隨tùy 文văn 即tức 相tương/tướng 即tức 教giáo 體thể 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 道Đạo 場Tràng 皆giai 聞văn 不bất 出xuất 眾chúng 外ngoại 各các 各các 隨tùy 解giải 即tức 隱ẩn 顯hiển 教giáo 體thể 也dã 又hựu 云vân 如Như 來Lai 言ngôn 音âm 。 唯duy 是thị 一nhất 味vị 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 器khí 異dị 故cố 無vô 量lượng 差sai 別biệt 亦diệc 隱ẩn 顯hiển 教giáo 體thể 亦diệc 純thuần 雜tạp 教giáo 也dã 又hựu 云vân 如Như 來Lai 於ư 一nhất 語ngữ 言ngôn 中trung 演diễn 說thuyết 無vô 邊biên 。 契Khế 經Kinh 海hải 如như 善thiện 口khẩu 女nữ 等đẳng 即tức 微vi 細tế 教giáo 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 品phẩm 云vân 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 修tu 多đa 羅la 分phân 別biệt 諸chư 法pháp 。 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 諸chư 法pháp 中trung 又hựu 說thuyết 諸chư 法pháp 。 不bất 可khả 說thuyết 等đẳng 一nhất 法pháp 既ký 爾nhĩ 餘dư 法pháp 亦diệc 然nhiên 交giao 暎ánh 重trùng 重trùng 無vô 盡tận 無vô 盡tận 即tức 帝đế 網võng 教giáo 也dã 觸xúc 事sự 即tức 法pháp 即tức 託thác 事sự 生sanh 解giải 教giáo 也dã 一nhất 念niệm 頓đốn 演diễn 即tức 十thập 世thế 教giáo 也dã 如như 諸chư 會hội 中trung 此thử 方phương 所sở 說thuyết 十thập 住trụ 等đẳng 十thập 方phương 亦diệc 爾nhĩ 即tức 主chủ 伴bạn 教giáo 也dã 若nhược 隨tùy 說thuyết 一nhất 法Pháp 門môn 皆giai 有hữu 無vô 量lượng 。 修tu 多đa 羅la 為vi 眷quyến 屬thuộc 等đẳng 即tức 眷quyến 屬thuộc 教giáo 雖tuy 不bất 得đắc 為vi 主chủ 亦diệc 是thị 伴bạn 類loại 。

次thứ 文văn 即tức 下hạ 正chánh 顯hiển 文văn 圓viên 文văn 即tức 名danh 句cú 文văn 而nhi 言ngôn 圓viên 音âm 者giả 有hữu 二nhị 義nghĩa 故cố 一nhất 例lệ 上thượng 名danh 等đẳng 離ly 聲thanh 無vô 體thể 今kim 圓viên 音âm 體thể 文văn 亦diệc 依y 之chi 二nhị 者giả 既ký 言ngôn 圓viên 音âm 則tắc 文văn 句cú 皆giai 足túc 方phương 稱xưng 圓viên 耳nhĩ 若nhược 一nhất 直trực 聲thanh 音âm 義nghĩa 非phi 正chánh 下hạ 引dẫn 諸chư 經kinh 成thành 斯tư 教giáo 體thể 具cụ 十thập 玄huyền 門môn 言ngôn 佛Phật 演diễn 一nhất 妙diệu 音âm 等đẳng 者giả 經kinh 文văn 略lược 有hữu 三tam 節tiết 初sơ 則tắc 一nhất 音âm 周chu 聞văn 但đãn 彰chương 其kỳ 遍biến 次thứ 云vân 眾chúng 音âm 悉tất 具cụ 者giả 即tức 前tiền 一nhất 音âm 頓đốn 具cụ 多đa 音âm 理lý 萬vạn 類loại 殊thù 音âm 如như 善thiện 口khẩu 天thiên 女nữ 三tam 法Pháp 雨vũ 皆giai 遍biến 者giả 則tắc 隨tùy 一nhất 一nhất 音âm 具cụ 說thuyết 一nhất 切thiết 大đại 小tiểu 。 權quyền 實thật 無vô 盡tận 法Pháp 門môn 又hựu 一nhất 一nhất 門môn 。 皆giai 充sung 法Pháp 界Giới 三tam 節tiết 已dĩ 含hàm 四tứ 義nghĩa 一nhất 則tắc 展triển 一nhất 普phổ 周chu 二nhị 則tắc 一nhất 收thu 一nhất 切thiết 展triển 卷quyển 無vô 礙ngại 皆giai 悉tất 同đồng 時thời 。 何hà 音âm 何hà 法pháp 而nhi 不bất 具cụ 足túc 彼bỉ 經kinh 次thứ 下hạ 云vân 一nhất 切thiết 言ngôn 詞từ 海hải 一nhất 切thiết 隨tùy 類loại 音âm 一nhất 切thiết 國quốc 土độ 中trung 。 恆hằng 轉chuyển 無vô 上thượng 輪luân 。 等đẳng 則tắc 重trọng/trùng 數số 更cánh 多đa 今kim 但đãn 引dẫn 其kỳ 一nhất 偈kệ 足túc 顯hiển 同đồng 時thời 具cụ 足túc 言ngôn 譬thí 如như 書thư 字tự 等đẳng 者giả 即tức 如Như 來Lai 轉chuyển 法Pháp 輪luân 中trung 取thủ 意ý 略lược 引dẫn 故cố 有hữu 等đẳng 言ngôn 若nhược 具cụ 引dẫn 者giả 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân 。 悉tất 入nhập 一nhất 切thiết 。 語ngữ 言ngôn 文văn 字tự 。 而nhi 無vô 所sở 住trụ 。 譬thí 如như 書thư 字tự 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 事sự 一nhất 切thiết 語ngữ 一nhất 切thiết 等đẳng 數số 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 處xứ 而nhi 無vô 所sở 住trụ 。 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 處xử 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 切thiết 。 業nghiệp 一nhất 切thiết 報báo 中trung 而nhi 無vô 所sở 住trụ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 語ngữ 言ngôn 。 皆giai 悉tất 不bất 離ly 。 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân 。 何hà 以dĩ 故cố 言ngôn 。 音âm 實thật 相tướng 即tức 法Pháp 輪luân 故cố 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 如Như 來Lai 轉chuyển 法Pháp 輪luân 應ưng 如như 是thị 知tri 。 即tức 此thử 經Kinh 文văn 法pháp 喻dụ 之chi 中trung 亦diệc 自tự 影ảnh 略lược 故cố 疏sớ/sơ 取thủ 意ý 略lược 引dẫn 耳nhĩ 言ngôn 此thử 亦diệc 相tương/tướng 入nhập 即tức 相tương 容dung 也dã 者giả 據cứ 所sở 引dẫn 文văn 即tức 相tương/tướng 入nhập 義nghĩa 即tức 此thử 相tương/tướng 入nhập 是thị 一nhất 多đa 相tương 容dung 不bất 同đồng 門môn 能năng 入nhập 名danh 入nhập 所sở 入nhập 名danh 容dung 能năng 容dung 即tức 所sở 入nhập 所sở 容dung 即tức 能năng 入nhập 隨tùy 義nghĩa 名danh 異dị 容dung 入nhập 一nhất 義nghĩa 耳nhĩ 言ngôn 道Đạo 場Tràng 皆giai 聞văn 不bất 出xuất 眾chúng 外ngoại 者giả 即tức 出xuất 現hiện 音âm 聲thanh 中trung 梵Phạm 王Vương 及cập 眾chúng 喻dụ 若nhược 具cụ 引dẫn 者giả 復phục 次thứ 佛Phật 子tử 。 譬thí 如như 大đại 梵Phạm 天Thiên 。 王vương 住trụ 於ư 梵Phạm 宮cung 出xuất 梵Phạm 音âm 聲thanh 。 一nhất 切thiết 梵Phạm 眾chúng 靡mĩ 不bất 皆giai 聞văn 而nhi 彼bỉ 音âm 聲thanh 不bất 出xuất 眾chúng 外ngoại 諸chư 梵Phạm 天Thiên 眾chúng 。 咸hàm 生sanh 是thị 念niệm 大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương 。 獨độc 與dữ 我ngã 語ngữ 如Như 來Lai 妙diệu 音âm 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 靡mĩ 不bất 皆giai 聞văn 而nhi 其kỳ 音âm 聲thanh 不bất 出xuất 眾chúng 外ngoại 何hà 以dĩ 故cố 根căn 未vị 熟thục 者giả 不bất 應ưng 聞văn 故cố 。 其kỳ 聞văn 音âm 者giả 。 皆giai 作tác 是thị 念niệm 。 如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn 。 獨độc 為vi 我ngã 說thuyết 佛Phật 子tử 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 。 無vô 出xuất 無vô 住trụ 而nhi 能năng 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp 。 是thị 為vi 如Như 來Lai 。 音âm 聲thanh 第đệ 五ngũ 相tương/tướng 釋thích 曰viết 眾chúng 會hội 聞văn 者giả 即tức 以dĩ 根căn 熟thục 為vi 眾chúng 內nội 未vị 熟thục 為vi 眾chúng 外ngoại 耳nhĩ 餘dư 則tắc 可khả 知tri 應ưng 者giả 得đắc 聞văn 此thử 即tức 顯hiển 也dã 不bất 應ưng 不bất 聞văn 斯tư 即tức 隱ẩn 也dã 各các 各các 隨tùy 解giải 者giả 聞văn 中trung 復phục 有hữu 差sai 別biệt 若nhược 聞văn 大Đại 乘Thừa 大Đại 乘Thừa 則tắc 顯hiển 不bất 聞văn 二Nhị 乘Thừa 二Nhị 乘Thừa 即tức 隱ẩn 小tiểu 顯hiển 大đại 隱ẩn 等đẳng 可khả 知tri 又hựu 云vân 如Như 來Lai 言ngôn 音âm 。 等đẳng 者giả 即tức 彼bỉ 次thứ 下hạ 第đệ 六lục 相tương/tướng 也dã 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 譬thí 如như 眾chúng 水thủy 皆giai 同đồng 一nhất 味vị 。 隨tùy 器khí 異dị 故cố 水thủy 有hữu 差sai 別biệt 水thủy 無vô 念niệm 慮lự 亦diệc 無vô 分phân 別biệt 。 如Như 來Lai 言ngôn 音âm 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 唯duy 是thị 一nhất 味vị 謂vị 解giải 脫thoát 味vị 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 器khí 異dị 故cố 無vô 量lượng 差sai 別biệt 而nhi 無vô 念niệm 慮lự 亦diệc 無vô 分phân 別biệt 。 然nhiên 此thử 一nhất 文văn 證chứng 其kỳ 兩lưỡng 義nghĩa 若nhược 取thủ 諸chư 器khí 各các 受thọ 互hỗ 不bất 相tương 知tri 。 即tức 是thị 隱ẩn 顯hiển 若nhược 取thủ 一nhất 味vị 隨tùy 器khí 即tức 是thị 純thuần 雜tạp 善thiện 口khẩu 天thiên 女nữ 亦diệc 即tức 彼bỉ 品phẩm 經Kinh 云vân 復phục 次thứ 佛Phật 子tử 。 譬thí 如như 自tự 在tại 。 天thiên 王vương 有hữu 天thiên 婇thể 女nữ 名danh 曰viết 善thiện 口khẩu 於ư 其kỳ 口khẩu 中trung 。 出xuất 一nhất 音âm 聲thanh 其kỳ 聲thanh 則tắc 與dữ 百bách 千thiên 種chủng 樂nhạc 。 而nhi 共cộng 相tương 應ứng 。 一nhất 一nhất 樂nhạo/nhạc/lạc 中trung 復phục 有hữu 百bách 千thiên 。 差sai 別biệt 音âm 聲thanh 佛Phật 子tử 彼bỉ 善thiện 口khẩu 女nữ 從tùng 口khẩu 一nhất 聲thanh 出xuất 於ư 如như 是thị 無vô 量lượng 。 音âm 聲thanh 當đương 知tri 如Như 來Lai 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 一nhất 音âm 中trung 。 出xuất 無vô 量lượng 聲thanh 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 差sai 別biệt 皆giai 悉tất 遍biến 至chí 。 悉tất 令linh 得đắc 解giải 。 即tức 第đệ 四tứ 相tương/tướng 一nhất 中trung 頓đốn 具cụ 即tức 微vi 細tế 也dã 言ngôn 阿a 僧tăng 祇kỳ 品phẩm 至chí 不bất 可khả 說thuyết 。 等đẳng 者giả 等đẳng 餘dư 經kinh 文văn 經Kinh 云vân 一nhất 一nhất 佛Phật 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết 種chủng 種chủng 清thanh 淨tịnh 。 不bất 可khả 說thuyết 出xuất 妙diệu 音âm 聲thanh 。 不bất 可khả 說thuyết 轉chuyển 。 正Chánh 法Pháp 輪luân 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 法Pháp 輪luân 中trung 演diễn 修tu 多đa 羅la 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 修tu 多đa 羅la 分phân 別biệt 法Pháp 門môn 。 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 法Pháp 門môn 中trung 又hựu 說thuyết 諸chư 法pháp 。 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 諸chư 法pháp 中trung 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 不bất 可khả 說thuyết 此thử 上thượng 經kinh 文văn 已dĩ 有hữu 數số 重trọng/trùng 而nhi 但đãn 說thuyết 一nhất 法pháp 法pháp 法pháp 皆giai 爾nhĩ 互hỗ 入nhập 重trùng 重trùng 故cố 成thành 無vô 盡tận 又hựu 彼bỉ 中trung 云vân 清thanh 淨tịnh 實thật 相tướng 。 不bất 可khả 說thuyết 說thuyết 修Tu 多Đa 羅La 。 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 修tu 多đa 羅la 演diễn 說thuyết 法Pháp 門môn 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 法Pháp 門môn 中trung 又hựu 說thuyết 諸chư 法pháp 。 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 諸chư 法pháp 中trung 所sở 有hữu 決quyết 定định 不bất 可khả 說thuyết 於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 。 決quyết 定định 中trung 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 同đồng 類loại 法pháp 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 同đồng 類loại 心tâm 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 異dị 類loại 法pháp 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 異dị 類loại 心tâm 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 異dị 類loại 根căn 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 異dị 類loại 語ngữ 念niệm 念niệm 於ư 諸chư 所sở 行hành 。 處xử 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 不bất 可khả 說thuyết 等đẳng 亦diệc 是thị 其kỳ 類loại 也dã 。 言ngôn 一nhất 念niệm 頓đốn 演diễn 者giả 一nhất 念niệm 頓đốn 演diễn 無vô 量lượng 劫kiếp 法pháp 何hà 有hữu 十thập 世thế 不bất 互hỗ 相tương 融dung 第đệ 五ngũ 經Kinh 云vân 樹thụ 下hạ 諸chư 神thần 剎sát 塵trần 數số 悉tất 共cộng 依y 於ư 此thử 道Đạo 場Tràng 各các 各các 如Như 來Lai 道đạo 樹thụ 前tiền 念niệm 念niệm 宣tuyên 揚dương 解giải 脫thoát 門môn 等đẳng 。

▲# 此thử 且thả 約ước 言ngôn 說thuyết 若nhược 類loại 通thông 諸chư 法pháp 皆giai 為vi 教giáo 體thể 即tức 所sở 論luận 義nghĩa 義nghĩa 即tức 普phổ 法pháp 具cụ 十thập 玄huyền 門môn 如như 義nghĩa 分phân 齊tề 。

此thử 且thả 約ước 下hạ 例lệ 文văn 釋thích 義nghĩa 初sơ 句cú 結kết 前tiền 餘dư 皆giai 釋thích 後hậu 。

▲# 第đệ 十thập 海hải 印ấn 炳bỉnh 現hiện 體thể 者giả 如như 前tiền 差sai 別biệt 無vô 盡tận 教giáo 法pháp 皆giai 是thị 如Như 來Lai 。 海hải 印ấn 定định 中trung 同đồng 時thời 炳bỉnh 現hiện 設thiết 所sở 化hóa 機cơ 亦diệc 同đồng 緣duyên 起khởi 炳bỉnh 現hiện 定định 中trung 是thị 故cố 唯duy 以dĩ 三tam 昧muội 為vi 斯tư 教giáo 體thể 如như 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 此thử 約ước 果quả 位vị 若nhược 約ước 因nhân 位vị 圓viên 信tín 亦diệc 得đắc 印ấn 現hiện 賢hiền 首thủ 品phẩm 云vân 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 能năng 現hiện 海Hải 印Ấn 三Tam 昧Muội 威uy 神thần 力lực 。

▲# 以dĩ 上thượng 十thập 門môn 該cai 羅la 收thu 攝nhiếp 未vị 有hữu 一nhất 法pháp 而nhi 非phi 教giáo 體thể 然nhiên 後hậu 二nhị 門môn 正chánh 是thị 經Kinh 宗tông 融dung 取thủ 前tiền 八bát 無vô 所sở 遺di 矣hĩ 。

以dĩ 上thượng 十thập 門môn 下hạ 第đệ 二nhị 總tổng 結kết 可khả 知tri 教giáo 體thể 門môn 竟cánh 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao 卷quyển 第đệ 七thất