華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ 科Khoa ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 0014
唐Đường 澄Trừng 觀Quán 述Thuật 宋Tống 淨Tịnh 源Nguyên 重Trọng 刊

華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 科Khoa 卷quyển 第đệ 十thập 八bát

清thanh 涼lương 山sơn 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 述thuật

晉tấn 水thủy 沙Sa 門Môn 淨tịnh 源nguyên 直trực 刊# 鉅# 八bát

-# 第đệ 三tam 善thiện 見kiến 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 下hạ 有hữu 十Thập 善Thiện 友hữu 寄ký 十thập 行hành (# 十thập )#

-# 初sơ 善thiện 見kiến 比Bỉ 丘Khâu 寄ký 歡hoan 喜hỷ 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 念niệm 前tiền 友hữu 教giáo

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến 身thân 勝thắng 相tương/tướng

-# 二nhị 明minh 其kỳ 心tâm 相tương/tướng

三Tam 明Minh 諸chư 侍thị 從tùng

-# 二nhị 教giáo

-# 三tam 問vấn

-# 三tam 正chánh 示thị 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 緣duyên 得đắc 法Pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 序tự

-# 二nhị 所sở 修tu 時thời 分phần/phân

-# 三tam 所sở 作tác 成thành 益ích

-# 二nhị 顯hiển 法pháp 業nghiệp 用dụng

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 謙khiêm 己kỷ 結kết 前tiền

-# 二nhị 推thôi 勝thắng 知tri 多đa

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 二nhị 自tự 在tại 童đồng 子tử 寄ký 饒nhiêu 益ích 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 正chánh 示thị 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 法Pháp 門môn 名danh 體thể

-# 二nhị 明minh 其kỳ 業nghiệp 用dụng (# 三tam )#

-# 初sơ 捴# 明minh

-# 二nhị 雜tạp 辨biện

-# 三tam 知tri 筭# (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 能năng 筭# 數số

-# 二nhị 筭# 彼bỉ 筭# 數số

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 三tam 具cụ 足túc 優Ưu 婆Bà 夷Di 寄ký 無vô 違vi 逆nghịch 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 念niệm 前tiền 友hữu 教giáo

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 門môn (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến (# 四tứ )#

-# 初sơ 見kiến 外ngoại 依y 報báo

-# 二nhị 見kiến 友hữu 正chánh 報báo

-# 三tam 見kiến 內nội 依y 報báo

-# 四tứ 明minh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc

-# 二nhị 敬kính

-# 三tam 問vấn

-# 三tam 正chánh 示thị 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 法Pháp 門môn 名danh 體thể

-# 二nhị 辨biện 其kỳ 業nghiệp 用dụng (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 三tam )#

-# 初sơ 益ích 眾chúng 生sanh (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 明minh

-# 三tam 例lệ 餘dư

-# 二nhị 益ích 二Nhị 乘Thừa

-# 三tam 益ích 菩Bồ 薩Tát

-# 二nhị 令linh 見kiến 問vấn 益ích

-# 三tam 使sử 其kỳ 目mục 驗nghiệm

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 四tứ 明minh 智trí 居cư 士sĩ 寄ký 無vô 屈khuất 撓nạo 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 前tiền 修tu 治trị

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến

-# 二nhị 敬kính

-# 三tam 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 歎thán 發phát 心tâm 勝thắng

-# 二nhị 示thị 己kỷ 所sở 化hóa

-# 三tam 正chánh 示thị 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 名danh

-# 二nhị 顯hiển 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 舉cử

-# 二nhị 現hiện 驗nghiệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến 眾chúng 集tập

-# 二nhị 施thí 財tài 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 施thí 財tài

-# 二nhị 施thí 法pháp

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 五ngũ 法Pháp 寶bảo 髻kế 長trưởng 者giả 寄ký 無vô 癡si 亂loạn 行hành ○#

-# 六lục 普phổ 眼nhãn 長trưởng 者giả 寄ký 善thiện 現hiện 行hành ○#

-# 七thất 無vô 猒# 足túc 王vương 寄ký 無vô 著trước 行hành ○#

-# 八bát 大đại 光quang 王vương 寄ký 難nan 得đắc 行hành ○#

-# 九cửu 不bất 動động 優Ưu 婆Bà 夷Di 寄ký 善thiện 法Pháp 行hành ○#

-# 十thập 徧biến 行hành 外ngoại 道đạo 寄ký 真chân 實thật 行hạnh ○#

-# ○# 五ngũ 法Pháp 寶bảo 髻kế 長trưởng 者giả 寄ký 無vô 癡si 亂loạn 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 受thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 四tứ )#

-# 初sơ 執chấp 手thủ 相tương/tướng 引dẫn

-# 二nhị 示thị 其kỳ 所sở 住trụ

-# 三tam 正chánh 證chứng 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 十Thập 地Địa (# 一nhất 表biểu )#

-# 二nhị 表biểu 十thập 行hành (# 二nhị 表biểu )#

-# 三tam 捴# 不bất 表biểu (# 三tam 不bất )#

-# 四tứ 問vấn 荅# 因nhân 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅#

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 六lục 普phổ 眼nhãn 長trưởng 者giả 寄ký 善thiện 現hiện 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 無vô 量lượng (# 無vô 量lượng )#

-# 二nhị 明minh 知tri 見kiến (# 知tri 見kiến )#

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 授thọ (# 二nhị )#

-# 初sơ 能năng 治trị 病bệnh 下hạ 化hóa 眾chúng 生sanh (# 二nhị )#

-# 初sơ 除trừ 身thân 病bệnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 治trị 無vô 不bất 能năng

-# 二nhị 来# 者giả 皆giai 治trị

-# 二nhị 治trị 心tâm 病bệnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 除trừ 惑hoặc 義nghĩa 通thông 大đại 小tiểu

-# 二nhị 令linh 滅diệt 益ích 此thử 唯duy 大Đại 乘Thừa

-# 二nhị 能năng 合hợp 者giả 上thượng 供cung 諸chư 佛Phật (# 三tam )#

-# 初sơ 知tri 其kỳ 荅# 體thể

-# 二nhị 興hưng 供cung 起khởi 願nguyện

-# 三tam 能năng 成thành 大đại 供cung

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 七thất 無vô 猒# 足túc 王vương 寄ký 無vô 著trước 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 念niệm 教giáo 成thành 益ích

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến (# 四tứ )#

-# 初sơ 見kiến 勝thắng 依y 正chánh

-# 二nhị 覩đổ 其kỳ 逆nghịch 化hóa

-# 三tam 不bất 了liễu 生sanh 疑nghi

-# 四tứ 空không 天thiên 曉hiểu 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 憶ức 念niệm 前tiền 教giáo 使sử 不bất 生sanh 疑nghi

-# 二nhị 後hậu 行hành 深thâm 玄huyền 令linh 其kỳ 信tín 入nhập (# 四tứ )#

-# 初sơ 徵trưng 其kỳ 疑nghi 心tâm (# 然nhiên 善thiện )#

-# 二nhị 出xuất 其kỳ 疑nghi 意ý (# 逆nghịch 行hành )#

-# 三tam 通thông 其kỳ 伏phục 難nạn/nan (# 貪tham 益ích )#

-# 四tứ 指chỉ 示thị 深thâm 玄huyền (# 言ngôn 深thâm )#

-# 二nhị 敬kính 問vấn

-# 三tam 授thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 授thọ 法pháp 方phương 便tiện

-# 二nhị 正chánh 示thị 法Pháp 界Giới (# 四tứ )#

-# 初sơ 舉cử 果quả 令linh 入nhập

-# 二nhị 以dĩ 實thật 顯hiển 權quyền

-# 三tam 示thị 其kỳ 所sở 得đắc (# 三tam )#

-# 初sơ 辨biện 名danh

-# 二nhị 業nghiệp 用dụng

-# 三tam 勝thắng 益ích

-# 四tứ 直trực 顯hiển 實thật 德đức

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 八bát 大đại 光quang 王vương 寄ký 難nan 得đắc 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 念niệm 前tiền 友hữu 教giáo

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu (# 二nhị )#

-# 初sơ 推thôi 求cầu 得đắc 知tri

-# 二nhị 自tự 慶khánh 當đương 益ích

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến 其kỳ 依y 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 所sở 見kiến 殊thù 勝thắng

-# 二nhị 能năng 見kiến 無vô 染nhiễm

-# 二nhị 見kiến 王vương 正chánh 報báo

-# 三tam 主chủ 伴bạn 攝nhiếp 生sanh (# 三tam )#

-# 初sơ 列liệt 所sở 施thí

-# 二nhị 能năng 施thí 人nhân

三Tam 明Minh 施thí 意ý

-# 二nhị 敬kính

-# 三tam 問vấn

-# 三tam 授thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 示thị 法Pháp 門môn

-# 二nhị 得đắc 法Pháp 因nhân 緣duyên

三Tam 明Minh 其kỳ 業nghiệp 用dụng (# 五ngũ )#

-# 初sơ 以dĩ 法pháp 攝nhiếp 化hóa

-# 二nhị 以dĩ 無vô 畏úy 攝nhiếp

-# 三tam 以dĩ 財tài 寶bảo 攝nhiếp

-# 四tứ 隨tùy 機cơ 徧biến 攝nhiếp

-# 五ngũ 以dĩ 三tam 昧muội 攝nhiếp (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 言ngôn 告cáo

-# 二nhị 以dĩ 定định 示thị

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 九cửu 不bất 動động 優Ưu 婆Bà 夷Di 寄ký 善thiện 法Pháp 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 教giáo (# 五ngũ )#

-# 初sơ 思tư 修tu 前tiền 法pháp

-# 二nhị 因nhân 修tu 得đắc 益ích

-# 三tam 推thôi 功công 歸quy 友hữu

-# 四tứ 廣quảng 歎thán 友hữu 能năng

-# 五ngũ 勝thắng 緣duyên 印ấn 勸khuyến (# 二nhị )#

-# 初sơ 印ấn

-# 二nhị 勸khuyến

-# 二nhị 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến 依y 獲hoạch 益ích

-# 二nhị 見kiến 正chánh 超siêu 倫luân

-# 二nhị 敬kính 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 發phát 心tâm

-# 二nhị 授thọ 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 法Pháp 門môn 名danh 體thể

-# 二nhị 徵trưng 業nghiệp 用dụng 之chi 境cảnh (# 四tứ )#

-# 初sơ 徵trưng 問vấn

-# 二nhị 顯hiển 難nạn/nan

-# 三tam 重trọng/trùng 請thỉnh

-# 四tứ 廣quảng 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 得đắc 法Pháp 因nhân 緣duyên (# 六lục )#

-# 初sơ 舉cử 徃# 見kiến 佛Phật

-# 二nhị 內nội 興hưng 觀quán 念niệm

-# 三tam 佛Phật 勸khuyến 發phát 心tâm

-# 四tứ 發phát 心tâm 堅kiên 固cố

-# 五Ngũ 經Kinh 久Cửu 無Vô 違Vi

-# 六lục 發phát 心tâm 勝thắng 益ích

-# 二nhị 明minh 其kỳ 業nghiệp 用dụng (# 四tứ )#

-# 初sơ 許hứa 現hiện

-# 二nhị 申thân 請thỉnh

-# 三tam 正chánh 現hiện

-# 四tứ 出xuất 定định

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 十thập 徧biến 行hành 外ngoại 道đạo 寄ký 真chân 實thật 行hạnh (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 發phát 心tâm

-# 二nhị 授thọ 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 彰chương 名danh 體thể

-# 二nhị 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 四tứ )#

-# 初sơ 至chí 一nhất 切thiết 處xứ 用dụng

-# 二nhị 普phổ 觀quán 世thế 間gian 用dụng

-# 三tam 無vô 作tác 無vô 依y 用dụng

-# 四tứ 普phổ 門môn 般Bát 若Nhã 用dụng

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 第đệ 四tứ 鬻dục 香hương 長trưởng 者giả 已dĩ 下hạ 有hữu 十Thập 善Thiện 友hữu 寄ký 十thập 迴hồi 向hướng (# 十thập )#

-# 初sơ 青thanh 蓮liên 華hoa 長trưởng 者giả 寄ký 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 授thọ (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 所sở 得đắc

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 別biệt )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 揔# 相tương/tướng 顯hiển 知tri (# 四tứ )#

-# 初sơ 知tri 香hương 體thể 異dị

-# 二nhị 約ước 類loại 辨biện 異dị

-# 三tam 知tri 力lực 用dụng 異dị

-# 四tứ 委ủy 窮cùng 本bổn 末mạt

-# 二nhị 指chỉ 事sự 別biệt 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích 初sơ 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 事sự (# 具cụ 前tiền )#

-# 二nhị 約ước 法pháp (# 若nhược 就tựu )#

-# 二nhị 釋thích 餘dư 九cửu 句cú (# 餘dư 之chi )#

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 二nhị 婆bà 施thí 羅la 舩# 師sư 寄ký 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 教giáo 觀quán 道đạo

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 位vị

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 問vấn

-# 二nhị 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể

-# 二nhị 辨biện 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 於ư 陸lục 化hóa 生sanh 令linh 知tri 有hữu 海hải

-# 二nhị 善thiện 知tri 海hải 相tương/tướng 於ư 海hải 化hóa 生sanh (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 善thiện )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 明minh 善thiện 知tri (# 五ngũ )#

-# 初sơ 知tri 寶bảo

-# 二nhị 三tam 毒độc

-# 三tam 知tri 心tâm 識thức 相tương/tướng

-# 四tứ 即tức 能năng 知tri 時thời

-# 五ngũ 萬vạn 行hạnh 不bất 同đồng

-# 二nhị 彰chương 化hóa 益ích

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 三tam 無vô 上thượng 勝thắng 長trưởng 者giả 字tự 等đẳng 一nhất 切thiết 佛Phật 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến

-# 二nhị 敬kính

-# 三tam 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 授thọ (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể

-# 二nhị 徵trưng 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 三tam 千thiên

-# 二nhị 類loại 十thập 方phương

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 四tứ 師sư 子tử 頻tần 申thân 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 寄ký 至chí 一nhất 切thiết 處xứ 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến 依y 報báo (# 六lục )#

-# 初sơ 無vô 漏lậu 林lâm 樹thụ

-# 二nhị 八bát 解giải 泉tuyền 流lưu

-# 三tam 敷phu 法pháp 空không 座tòa

-# 四tứ 雜tạp 明minh 諸chư 嚴nghiêm

-# 五ngũ 出xuất 其kỳ 所sở 因nhân

-# 六lục 果quả 用dụng 自tự 在tại

-# 二nhị 見kiến 正chánh 報báo (# 四tứ )#

-# 初sơ 揔# 明minh 徧biến 坐tọa 勝thắng 德đức 顯hiển 彰chương

-# 二nhị 別biệt 彰chương 所sở 徧biến 演diễn 法pháp 各các 異dị (# 三tam )#

-# 初sơ 為vi 八bát 部bộ

-# 二nhị 為vi 二Nhị 乘Thừa

-# 三tam 為vi 菩Bồ 薩Tát (# 三tam )#

初Sơ 地Địa 前tiền

-# 二nhị 地địa 上thượng

-# 三tam 等đẳng 覺giác

-# 三tam 揔# 結kết 多đa 類loại 聞văn 法Pháp 發phát 心tâm

-# 四tứ 通thông 顯hiển 所sở 因nhân 釋thích 成thành 自tự 在tại (# 二nhị )#

-# 初sơ 由do 能năng 化hóa 具cụ 般Bát 若Nhã

-# 二nhị 由do 所sở 化hóa 根căn 已dĩ 熟thục

-# 二nhị 敬kính (# 三tam )#

-# 初sơ 覩đổ 勝thắng 發phát 心tâm

-# 二nhị 放phóng 光quang 攝nhiếp 受thọ

-# 三tam 正chánh 申thân 敬kính 儀nghi

-# 三tam 問vấn

-# 三tam 授thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 示thị 名danh 體thể

-# 二nhị 徵trưng 釋thích 其kỳ 體thể

-# 三tam 辨biện 其kỳ 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 通thông 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 用dụng 所sở 依y

-# 二nhị 能năng 依y 業nghiệp 用dụng

-# 二nhị 辨biện 智trí 用dụng

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# 五ngũ 婆bà 須tu 蜜mật 女nữ 寄ký 無vô 盡tận 功công 德đức 。 藏tạng 迴hồi 向hướng ○#

-# 六lục 鞞bệ 瑟sắt 胝chi 羅la 居cư 士sĩ 寄ký 入nhập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng ○#

-# 七thất 觀quán 自tự 在tại 寄ký 等đẳng 隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng ○#

-# 八bát 正chánh 趣thú 菩Bồ 薩Tát 寄ký 真Chân 如Như 相tương/tướng 迴hồi 向hướng ○#

-# 九cửu 大đại 天thiên 神thần 寄ký 無vô 縛phược 無vô 著trước 解giải 脫thoát 迴hồi 向hướng ○#

-# 十thập 安an 住trụ 地địa 神thần 寄ký 入nhập 法Pháp 界Giới 無vô 量lượng 迴hồi 向hướng ○#

-# ○# 五ngũ 婆bà 須tu 蜜mật 女nữ 寄ký 無vô 盡tận 功công 德đức 。 藏tạng 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 教giáo 成thành 益ích

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 位vị (# 四tứ )#

-# 初sơ 專chuyên 心tâm 尋tầm 覔#

-# 二nhị 淺thiển 識thức 致trí 疑nghi

-# 三tam 深thâm 智trí 讚tán 教giáo (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 教giáo

-# 四tứ 依y 教giáo 往vãng 詣nghệ

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến 依y 報báo

-# 二nhị 見kiến 正chánh 報báo

-# 二nhị 敬kính 問vấn

-# 三tam 授thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể

-# 二nhị 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 身thân 同đồng 類loại 現hiện

-# 二nhị 以dĩ 法pháp 益ích 生sanh

-# 三tam 得đắc 法Pháp 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅#

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 六lục 鞞bệ 瑟sắt 胝chi 羅la 居cư 士sĩ 寄ký 八bát 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 正chánh 授thọ 法Pháp 界Giới (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh

-# 二nhị 顯hiển 體thể

-# 三tam 釋thích 疑nghi

-# 四tứ 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 用dụng 所sở 依y

-# 二nhị 問vấn 荅# 境cảnh 界giới

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu (# 二nhị )#

-# 初sơ 長trường/trưởng 行hành

-# 二nhị 偈kệ 頌tụng

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 七thất 觀quán 自tự 在tại 寄ký 等đẳng 隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 文văn 前tiền 敘tự 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 略lược 釋thích 名danh (# 七thất 觀quán )#

-# 二nhị 略lược 釋thích 處xứ (# 枉uổng 補bổ )#

-# 三tam 廣quảng 友hữu 名danh (# 三tam )#

-# 初sơ 雙song 標tiêu (# 又hựu 觀quán )#

-# 二nhị 雙song 釋thích (# 五ngũ )#

-# 初sơ 會hội 其kỳ 梵Phạm 音âm (# 梵Phạm 云vân )#

-# 二nhị 釋thích 觀quán 音âm 義nghĩa (# 而nhi 法pháp )#

-# 三tam 成thành 自tự 在tại 義nghĩa (# 若nhược 具cụ )#

-# 四tứ 結kết 成thành 觀quán 音âm (# 而nhi 今kim )#

-# 五ngũ 結kết 歸quy 自tự 在tại (# 今kim 取thủ )#

-# 三tam 別biệt 釋thích (# 然nhiên 觀quán )#

-# 二nhị 隨tùy 文văn 正chánh 釋thích (# 五ngũ )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến (# 三tam )#

-# 初sơ 見kiến 勝thắng 依y 正chánh

-# 二nhị 彰chương 見kiến 之chi 益ích

-# 三tam 友hữu 垂thùy 讚tán 攝nhiếp

-# 二nhị 敬kính 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 授thọ (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 其kỳ 名danh

-# 二nhị 顯hiển 體thể 相tướng

-# 三tam 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 普phổ 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 明minh

-# 二nhị 約ước 大đại 悲bi (# 三tam )#

-# 初sơ 離ly 世thế 怖bố

-# 二nhị 能năng 離ly 因nhân

-# 三tam 進tiến 大đại 心tâm

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu (# 二nhị )#

-# 初sơ 後hậu 友hữu 入nhập 會hội

-# 二nhị 前tiền 友hữu 指chỉ 示thị

-# ○# 八bát 正chánh 趣thú 菩Bồ 薩Tát 寄ký 真Chân 如Như 相tương/tướng 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 授thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể

-# 二nhị 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 申thân 問vấn

-# 二nhị 顯hiển 深thâm

-# 三tam 請thỉnh 說thuyết

-# 四tứ 正chánh 荅# (# 五ngũ )#

-# 初sơ 荅# 得đắc 法Pháp 處xứ

-# 二nhị 荅# 時thời 久cửu 近cận

-# 三tam 荅# 處xứ 近cận 遠viễn

-# 四tứ 顯hiển 其kỳ 成thành 益ích

-# 五ngũ 類loại 顯hiển 十thập 方phương

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 九cửu 大đại 天thiên 神thần 寄ký 無vô 縛phược 無vô 著trước 解giải 脫thoát 。 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 授thọ 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 授thọ 法pháp 方phương 便tiện

-# 二nhị 正chánh 授thọ 所sở 得đắc (# 二nhị )#

-# 初sơ 名danh 體thể

-# 二nhị 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 現hiện 寶bảo 令linh 施thí

-# 二nhị 類loại 通thông 教giáo 餘dư

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 十thập 安an 住trụ 地địa 神thần 寄ký 入nhập 法Pháp 界Giới 無vô 量lượng 。 迴hồi 向hướng (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn (# 五ngũ )#

-# 初sơ 友hữu 見kiến 稱xưng 讚tán

-# 二nhị 嚴nghiêm 處xứ 攝nhiếp 生sanh

-# 三tam 許hứa 示thị 宿túc 善thiện

-# 四tứ 設thiết 敬kính 陳trần 請thỉnh

-# 五ngũ 正chánh 示thị 昔tích 因nhân

-# 三tam 示thị 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể 用dụng

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 業nghiệp 用dụng

-# 三tam 得đắc 法Pháp 時thời [皮-(〡/又)+(王/匆)]#

-# 四tứ 揔# 結kết 純thuần 熟thục

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 五ngũ 婆bà 珊san 婆bà 演diễn 底để 主chủ 夜dạ 神thần 下hạ 一nhất 十thập 人nhân 寄ký 十Thập 地Địa (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 第đệ 五ngũ )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 十Thập )#

-# 初sơ 婆bà 珊san 婆bà 演diễn 底để 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 前tiền 修tu 證chứng

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu

-# 二nhị 見kiến 教giáo 諮tư 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến 友hữu 依y 正chánh

-# 二nhị 設thiết 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 稱xưng 讚tán

-# 二nhị 授thọ 法pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể

-# 二nhị 明minh 業nghiệp 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 長trường/trưởng 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 典điển 救cứu 物vật 心tâm

-# 二nhị 對đối 緣duyên 救cứu 攝nhiếp (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 顯hiển (# 九cửu )#

-# 初sơ 救cứu 海hải 難nạn/nan 眾chúng 生sanh

-# 二nhị 救cứu 處xứ 陸lục 眾chúng 生sanh

-# 三tam 救cứu 求cầu 不bất 得đắc 眾chúng 生sanh

-# 四tứ 救cứu 樂nhạo/nhạc/lạc 。 國quốc 土độ 眾chúng 生sanh

-# 五ngũ 救cứu 普phổ 聚tụ 落lạc 眾chúng 生sanh

-# 六lục 救cứu 闇ám 夜dạ 眾chúng 生sanh

-# 七thất 救cứu 惑hoặc 業nghiệp 眾chúng 生sanh

-# 八bát 救cứu 八bát 苦khổ 眾chúng 生sanh

-# 九cửu 救cứu 惡ác 見kiến 眾chúng 生sanh

-# 二nhị 偈kệ 頌tụng (# 四tứ )#

-# 初sơ 法Pháp 門môn 名danh 體thể

-# 二nhị 舉cử 因nhân 勸khuyến 修tu

-# 三tam 顯hiển 果quả 令linh 入nhập

-# 四tứ 業nghiệp 用dụng 廣quảng 大đại

三Tam 明Minh 久cửu 近cận (# 二nhị )#

-# 初sơ 興hưng 二nhị 問vấn

-# 二nhị 還hoàn 兩lưỡng 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 荅# 發phát 心tâm 時thời 節tiết (# 六lục )#

-# 初sơ 本bổn 事sự 因nhân 緣duyên

-# 二nhị 明minh 佛Phật 興hưng 世thế

-# 三tam 善thiện 友hữu 勸khuyến 發phát

-# 四tứ 正chánh 發phát 大đại 心tâm

-# 五ngũ 結kết 會hội 古cổ 今kim

-# 六lục 發phát 心tâm 成thành 益ích

-# 二nhị 荅# 得đắc 法Pháp 久cửu 近cận (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 顯hiển 因nhân 緣duyên

-# 二nhị 正chánh 明minh 得đắc 法Pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 方phương 便tiện 三tam 昧muội

-# 二nhị 得đắc 此thử 解giải 脫thoát

-# 三tam 廣quảng 顯hiển 業nghiệp 用dụng

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞# (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 德đức (# 四tứ )#

-# 初sơ 身thân 心tâm 超siêu 勝thắng

-# 二nhị 大đại 用dụng 無vô 涯nhai

-# 三tam 益ích 物vật 不bất 虛hư

-# 四tứ 結kết 德đức 無vô 盡tận

-# 二nhị 禮lễ 辞#

-# 二nhị 普phổ 德đức 淨tịnh 光quang 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 離ly 垢cấu 地địa

-# 三tam 喜hỷ 目mục 觀quán 察sát 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 發phát 光quang 地địa ○#

-# 四tứ 普phổ 救cứu 眾chúng 生sanh 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 燄diệm 慧tuệ 地địa ○#

-# 五ngũ 寂tịch 靜tĩnh 音âm 海hải 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 難nan 勝thắng 地địa ○#

-# 六lục 守thủ 護hộ 一nhất 切thiết 。 城thành 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 現hiện 前tiền 地địa ○#

-# 七thất 開khai 敷phu 樹thụ 華hoa 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 遠viễn 行hành 地địa ○#

-# 八bát 大đại 願nguyện 精tinh 進tấn 力lực 主chủ 夜dạ 神thần 不bất 動động 地địa ○#

-# 九cửu 嵐lam 毘tỳ 尼ni 林lâm 神thần 寄ký 善thiện 慧tuệ 地địa ○#

-# 十thập 釋thích 女nữ 瞿cù 波ba 寄ký 法pháp 雲vân 地địa ○#

-# ○# 二nhị 普phổ 德đức 淨tịnh 光quang 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 離ly 垢cấu 地địa (# 四tứ )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 稱xưng 讚tán 授thọ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 授thọ (# 二nhị )#

-# 初sơ 長trường/trưởng 行hành (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 授thọ 法Pháp 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 荅# 所sở 問vấn

-# 二nhị 別biệt 示thị 己kỷ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 名danh 體thể

-# 二nhị 業nghiệp 用dụng (# 四tứ )#

-# 初sơ 攀phàn 緣duyên 如như 實thật 禪thiền

-# 二nhị 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 。 禪thiền (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 起khởi 後hậu

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 四tứ 禪thiền (# 四tứ )#

-# 初sơ 初sơ 禪thiền

-# 二nhị 二nhị 禪thiền

-# 三tam 三tam 禪thiền

-# 四tứ 四tứ 禪thiền

-# 三tam 引dẫn 生sanh 功công 德đức 禪thiền

-# 四tứ 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 。 禪thiền (# 三tam )#

-# 初sơ 四tứ 念niệm 處xứ 等đẳng 觀quán

-# 二nhị 明minh 作tác 道đạo 因nhân 緣duyên

-# 三tam 令linh 修tu 四tứ 正Chánh 斷Đoạn

-# 二nhị 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 三tam 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 二nhị 偈kệ 頌tụng (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 授thọ 法Pháp 門môn

-# 二nhị 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 三tam 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 四tứ 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 三tam 喜hỷ 目mục 觀quán 察sát 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 發phát 光quang (# 六lục )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 前tiền 友hữu 教giáo 念niệm 友hữu 成thành 益ích

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu 得đắc 友hữu 加gia 持trì (# 四tứ )#

-# 初sơ 欲dục 趣thú 後hậu 友hữu

-# 二nhị 得đắc 友hữu 加gia 持trì

-# 三tam 加gia 所sở 成thành 益ích

-# 四tứ 正chánh 明minh 趣thú 後hậu

-# 二nhị 見kiến 敬kính 諮tư 問vấn

-# 三tam 示thị 己kỷ 法Pháp 界Giới (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 體thể

-# 二nhị 顯hiển 業nghiệp 用dụng (# 三tam )#

-# 初sơ 顯hiển 無vô 涯nhai 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 出xuất 演diễn 說thuyết 修tu 行hành 身thân (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 釋thích 名danh

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 十thập 度độ (# 十thập )#

-# 初sơ 施thí

-# 二nhị 戒giới

-# 三tam 忍nhẫn

-# 四tứ 進tiến

-# 五ngũ 定định

-# 六lục 慧tuệ

-# 七thất 方phương 便tiện

-# 八bát 願nguyện

-# 九cửu 力lực

-# 十thập 智trí

-# 三tam 類loại 通thông 餘dư 法pháp

-# 二nhị 出xuất 演diễn 說thuyết 本bổn 行hạnh 身thân (# 四tứ )#

-# 初sơ 出xuất 能năng 說thuyết 之chi 身thân

-# 二nhị 明minh 演diễn 法Pháp 之chi 聲thanh

-# 三tam 顯hiển 所sở 說thuyết 之chi 法Pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 本bổn 行hạnh 十thập 度độ

-# 二nhị 顯hiển 通thông 所sở 餘dư

-# 四tứ 彰chương 說thuyết 之chi 益ích

-# 二nhị 覩đổ 用dụng 獲hoạch 益ích (# 三tam )#

-# 初sơ 顯hiển 證chứng 因nhân 緣duyên

-# 二nhị 正chánh 明minh 證chứng 入nhập

-# 三tam 徵trưng 釋thích 所sở 由do

-# 三tam 慶khánh 益ích 稱xưng 讚tán (# 四tứ )#

-# 初sơ 現hiện 說thuyết 之chi 因nhân

-# 二nhị 現hiện 說thuyết 之chi 意ý

-# 三tam 現hiện 說thuyết 體thể 相tướng

-# 四tứ 現hiện 說thuyết 無vô 礙ngại

-# 三tam 出xuất 所sở 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 興hưng 二nhị 問vấn

-# 二nhị 具cụ 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 偈kệ 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 荅# 發phát 心tâm 久cửu 近cận (# 十thập )#

-# 初sơ 安an 靜tĩnh 音âm 劫kiếp (# 六lục )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu

-# 二nhị 顯hiển 其kỳ 本bổn 生sanh

-# 三tam 發phát 心tâm 本bổn 事sự

-# 四tứ 正chánh 顯hiển 發phát 心tâm

-# 五ngũ 發phát 後hậu 之chi 德đức

-# 六lục 轉chuyển 值trị 餘dư 佛Phật

-# 二nhị 明minh 天thiên 勝thắng 劫kiếp

-# 三tam 梵Phạm 光quang 明minh 劫kiếp

-# 四tứ 功công 德đức 月nguyệt 劫kiếp

-# 五ngũ 寂tịch 靜tĩnh 慧tuệ 劫kiếp

-# 六lục 善thiện 出xuất 現hiện 劫kiếp

-# 七thất 集tập 堅kiên 固cố 劫kiếp

-# 八bát 妙diệu 勝thắng 主chủ 劫kiếp

-# 九cửu 千thiên 功công 德đức 劫kiếp

-# 十thập 明minh 莊trang 嚴nghiêm 劫kiếp

-# 二nhị 荅# 得đắc 法Pháp 時thời 莭# (# 二nhị )#

-# 初sơ 得đắc 無vô 功công 用dụng 三tam 地địa

-# 二nhị 結kết 成thành 普phổ 賢hiền 行hành 位vị (# 三tam )#

-# 初sơ 大đại 心tâm 之chi 始thỉ

-# 二nhị 成thành 德đức 之chi 終chung

-# 三tam 揔# 結kết 圓viên 滿mãn

-# 二nhị 會hội 古cổ 今kim

-# 四tứ 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 五ngũ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 六lục 戀luyến 德đức 禮lễ 辞#

-# ○# 四tứ 普phổ 救cứu 眾chúng 生sanh 主chủ 夜dạ 神thần 寄ký 燄diệm 慧tuệ 地địa (# 五ngũ )#

-# 初sơ 依y 教giáo 趣thú 求cầu (# 二nhị )#

-# 初sơ 修tu 入nhập 前tiền 法pháp

-# 二nhị 趣thú 求cầu 後hậu 友hữu

-# 二nhị 聞văn 見kiến 法Pháp 界Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 科khoa (# 二nhị 聞văn )#

-# 二Nhị 釋Thích 經Kinh (# 四Tứ )#

-# 初sơ 現hiện 光quang 加gia 持trì

-# 二nhị 蒙mông 光quang 復phục 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 得đắc 定định

-# 二nhị 見kiến 用dụng (# 二nhị )#

-# 初sơ 見kiến 用dụng 所sở 依y 處xứ

-# 二nhị 明minh 所sở 見kiến 之chi 事sự (# 三tam )#

-# 初sơ 所sở 化hóa 處xứ (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh 處xứ 類loại

-# 二nhị 別biệt 明minh 塵trần 剎sát

-# 二nhị 能năng 化hóa 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 化hóa 五ngũ 道đạo

-# 二nhị 化hóa 九cửu 類loại

三Tam 明Minh 化hóa 意ý

-# 三tam 三tam 業nghiệp 敬kính 讚tán (# 三tam )#

-# 初sơ 身thân 心tâm 敬kính 重trọng

-# 二nhị 顯hiển 友hữu 自tự 在tại

-# 三tam 口khẩu 以dĩ 偈kệ 讚tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 光quang 用dụng 無vô 涯nhai

-# 二nhị 述thuật 光quang 獲hoạch 益ích (# 三tam )#

-# 初sơ 推thôi 功công 歸quy 本bổn

-# 二nhị 述thuật 得đắc 三tam 昧muội

-# 三tam 述thuật 見kiến 大đại 用dụng

-# 四tứ 問vấn 荅# 因nhân 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 歎thán 深thâm 難nạn/nan 說thuyết

-# 二nhị 承thừa 力lực 為vi 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 長trường/trưởng 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 許hứa

-# 二nhị 正chánh 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 荅# 三tam 問vấn (# 三tam )#

-# 初sơ 得đắc 法Pháp 久cửu 近cận (# 十thập )#

-# 初sơ 劫kiếp 剎sát 佛Phật 興hưng

-# 二nhị 通thông 顯hiển 剎sát 相tương/tướng

-# 三tam 別biệt 顯hiển 生sanh 處xứ

-# 四tứ 本bổn 生sanh 父phụ 母mẫu

-# 五ngũ 明minh 本bổn 生sanh 身thân

-# 六lục 眾chúng 生sanh 起khởi 惡ác

-# 七thất 佛Phật 興hưng 益ích 物vật (# 三tam )#

-# 初sơ 得đắc 道Đạo 之chi 勸khuyến

-# 二nhị 揔# 顯hiển 佛Phật 數số

-# 三tam 別biệt 明minh 初sơ 佛Phật (# 七thất )#

-# 初sơ 揔# 明minh 成thành 道Đạo

-# 二nhị 成thành 道Đạo 前tiền 相tương/tướng

-# 三tam 動động 剎sát 集tập 眾chúng

-# 四tứ 現hiện 相tướng 顯hiển 德đức

-# 五ngũ 成thành 道Đạo 依y 正chánh

-# 六lục 始thỉ 成thành 正chánh 覺giác

-# 七thất 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 轉chuyển 法Pháp 輪luân

-# 二nhị 顯hiển 其kỳ 成thành 益ích

-# 三tam 結kết 無vô 間gián 斷đoạn

-# 八bát 善thiện 友hữu 引dẫn 導đạo (# 六lục )#

-# 初sơ 知tri 機cơ 起khởi 惡ác

-# 二nhị 現hiện 身thân 超siêu 勝thắng

-# 三tam 物vật 機cơ 驚kinh 怪quái

-# 四tứ 告cáo 佛Phật 出xuất 興hưng

-# 五ngũ 女nữ 發phát 大đại 心tâm

-# 六lục 父phụ 王vương 詣nghệ 佛Phật (# 四tứ )#

-# 初sơ 身thân 處xứ 虛hư 空không

-# 二nhị 以dĩ 偈kệ 讚tán 引dẫn (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 勸khuyến

-# 二nhị 釋thích 勸khuyến

-# 三tam 結kết 勸khuyến

-# 三tam 廣quảng 興hưng 雲vân 供cung

-# 四tứ 至chí 彼bỉ 修tu 敬kính

-# 九cửu 德đức 女nữ 修tu 因nhân (# 三tam )#

-# 初sơ 嚴nghiêm 具cụ 奉phụng 佛Phật

-# 二nhị 具cụ 佛Phật 現hiện 變biến

-# 三tam 覩đổ 變biến 獲hoạch 益ích

-# 十thập 聞văn 經Kinh 得đắc 益ích (# 三tam )#

-# 初sơ 佛Phật 為vi 說thuyết 經Kinh

-# 二nhị 正chánh 明minh 聞văn 益ích (# 三tam )#

-# 初sơ 得đắc 三tam 昧muội 益ích

-# 二nhị 得đắc 大đại 心tâm 益ích

-# 三tam 成thành 大đại 願nguyện 益ích

-# 三tam 顯hiển 發phát 昔tích 因nhân

-# 二nhị 發phát 心tâm 之chi 始thỉ

-# 三tam 結kết 會hội 古cổ 今kim (# 三tam )#

-# 初sơ 得đắc 法Pháp 時thời 身thân

-# 二nhị 發phát 心tâm 之chi 始thỉ

-# 三tam 正chánh 結kết 得đắc 法Pháp

-# 二nhị 別biệt 荅# 修tu 治trị (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 大đại 光quang 劫kiếp (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 顯hiển

-# 三tam 最tối 後hậu

-# 二nhị 揔# 顯hiển 諸chư 劫kiếp (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 事sự 佛Phật

-# 二nhị 得đắc 法Pháp 修tu 行hành

-# 三tam 見kiến 佛Phật 行hành 成thành

-# 二nhị 偈kệ 頌tụng (# 三tam )#

-# 初sơ 舉cử 法pháp 誠thành 聴#

-# 二nhị 頌tụng 前tiền 正chánh 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 最tối 初sơ 一nhất 劫kiếp

-# 二nhị 揔# 顯hiển 諸chư 劫kiếp

-# 三tam 舉cử 因nhân 勸khuyến 修tu

-# 三tam 謙khiêm 己kỷ 推thôi 勝thắng

-# 四tứ 指chỉ 示thị 後hậu 友hữu

-# 五ngũ 戀luyến 得đắc 禮lễ 辞#