華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ 科Khoa ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 0009
唐Đường 澄Trừng 觀Quán 述Thuật 宋Tống 淨Tịnh 源Nguyên 重Trọng 刊

華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 科Khoa 卷quyển 第đệ 十thập 三tam

清thanh 涼lương 山sơn 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 述thuật

晉tấn 水thủy 沙Sa 門Môn 淨tịnh 源nguyên 重trọng/trùng 刊# 鉅# 三tam

-# 七thất 遠viễn 行hành 地địa (# 七thất )#

-# 初sơ 來lai 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích (# 七thất 遠viễn )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 瑜du 伽già )#

-# 二nhị 釋thích 名danh (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu (# 言ngôn 遠viễn )#

-# 二nhị 釋thích (# 成thành 唯duy )#

-# 三tam 結kết (# 雖tuy 有hữu )#

-# 三tam 斷đoạn 障chướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 躡niếp 前tiền (# 然nhiên 其kỳ )#

-# 二nhị 正chánh 明minh (# 故cố 所sở )#

-# 四tứ 證chứng 如như (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 能năng 治trị (# 以dĩ 常thường )#

-# 二nhị 辨biện 所sở 證chứng (# 故cố 依y )#

-# 五ngũ 成thành 行hành (# 以dĩ 能năng )#

-# 六lục 得đắc 果quả (# 乃nãi 至chí )#

-# 七thất 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 讚tán 請thỉnh 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán (# 四tứ )#

-# 初sơ 天thiên 眾chúng 讚tán 說thuyết 法Pháp 主chủ

-# 二nhị 天thiên 主chủ 光quang 雲vân 供cung 佛Phật

-# 三tam 一nhất 頌tụng 天thiên 眾chúng 慶khánh 聞văn

-# 四tứ 天thiên 女nữ 樂nhạc 音âm 讚tán 佛Phật (# 二nhị )#

-# 初sơ 顯hiển 聲thanh 四tứ 緣duyên

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 讚tán 辭từ (# 二nhị )#

-# 初sơ 寂tịch 用dụng 無vô 礙ngại

-# 二nhị 起khởi 用dụng 所sở 由do

-# 二nhị 請thỉnh

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 科khoa 意ý (# 二nhị 正chánh )#

-# 二Nhị 釋Thích 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 位vị 行hành (# 五ngũ )#

-# 初sơ 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 作tác 行hành 對đối 治trị 差sái 別biệt (# 四tứ )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 標tiêu 後hậu (# 六lục )#

-# 初Sơ 略Lược 屬Thuộc 經Kinh 文Văn (# 即Tức 是Thị )#

-# 二nhị 釋thích 方phương 便tiện 慧tuệ (# 謂vị 前tiền )#

-# 三tam 釋thích 其kỳ 二nhị 名danh (# 是thị 則tắc )#

-# 四tứ 明minh 其kỳ 所sở 勝thắng (# 於ư 何hà )#

-# 五ngũ 解giải 相tương/tướng 濫lạm 難nạn/nan (# 前tiền 云vân )#

-# 六lục 所sở 治trị 名danh 局cục 難nạn/nan

-# 二nhị 徵trưng 顯hiển 其kỳ 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích 上thượng 下hạ 二nhị 句cú (# 所sở 以dĩ )#

-# 二nhị 次thứ 第đệ 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 釋thích 前tiền 三tam (# 論luận 本bổn )#

-# 二nhị 合hợp 釋thích 後hậu 七thất (# 三tam )#

-# 初sơ 隨tùy 物vật 受thọ 生sanh (# 後hậu 七thất )#

-# 二nhị 化hóa 令linh 離ly 障chướng (# 次thứ 二nhị )#

-# 三tam 攝nhiếp 令linh 住trụ 善thiện (# 後hậu 四tứ )#

-# 三tam 揔# 結kết 勝thắng 能năng

-# 四tứ 彰chương 其kỳ 分phân 齊tề

-# 二nhị 彼bỉ 障chướng 對đối 治trị 差sái 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 彼bỉ )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 修tu 行hành 無vô 量lượng 種chủng 治trị 前tiền 有hữu 量lượng 障chướng (# 五ngũ )#

-# 初sơ 眾chúng 生sanh 無vô 量lượng 。 (# 初sơ 心tâm )#

-# 二nhị 世thế 界giới 無vô 量lượng (# 云vân 有hữu )#

-# 三tam 以dĩ 何hà 智trí 慧tuệ 化hóa (# 三tam 有hữu )#

-# 四tứ 調điều 伏phục 界giới 無vô 量lượng (# 四tứ 有hữu )#

-# 五ngũ 調điều 伏phục 方phương 便tiện 界giới 。 (# 五ngũ 有hữu )#

-# 二nhị 修tu 行hành 無vô 功công 用dụng 行hành 。 治trị 前tiền 有hữu 功công 用dụng 障chướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 加gia 行hành 趣thú 求cầu (# 四tứ )#

-# 初Sơ 略Lược 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 牒Điệp 前Tiền )#

-# 二nhị 示thị 無vô 功công 用dụng 相tương/tướng (# 然nhiên 放phóng )#

-# 三tam 出xuất 無vô 功công 用dụng 因nhân (# 由do 命mạng )#

-# 四tứ 結kết 成thành 揀giản 異dị (# 此thử 同đồng )#

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 修tu 行hành

-# 三tam 雙song 行hành 勝thắng 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa (# 第đệ 三tam )#

-# 二nhị 隨tùy 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 二nhị 行hành 雙song 無vô 間gian

-# 二nhị 信tín 勝thắng

-# 三tam 能năng 作tác 大đại 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 三tam 作tác )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 徵trưng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng

-# 二nhị 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 能năng 具cụ 所sở 以dĩ

-# 二nhị 所sở 具cụ 之chi 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 辨biện 前tiền 六lục (# 禪thiền 通thông )#

-# 二nhị 別biệt 明minh 後hậu 四tứ (# 方phương 便tiện )#

-# 四tứ 菩Bồ 提Đề 分phần/phân 差sai 別biệt (# 四tứ )#

-# 初sơ 明minh 第đệ 一nhất 句cú (# 有hữu 四tứ )#

-# 二nhị 明minh 第đệ 二nhị 句cú (# 即tức 信tín )#

三Tam 明Minh 第đệ 三tam 句cú (# 七thất )#

-# 初sơ 揀giản 復phục 所sở 知tri (# 即tức 分phần/phân )#

-# 二nhị 顯hiển 淨tịnh 惑hoặc 由do (# 謂vị 無vô )#

-# 三tam 釋thích 其kỳ 揔# 名danh (# 迅tấn 神thần )#

-# 四tứ 出xuất 其kỳ 異dị 名danh (# 亦diệc 名danh )#

-# 五ngũ 釋thích 四tứ 體thể 相tướng (# 四tứ 者giả )#

-# 六lục 結kết 成thành 四tứ 義nghĩa (# 內nội 初sơ )#

-# 七thất 約ước 位vị 分phân 別biệt (# 第đệ 約ước )#

-# 四tứ 明minh 第đệ 四tứ 句cú (# 依y 智trí )#

-# 四tứ 前tiền 上thượng 地địa 勝thắng 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 勝thắng 前tiền 六lục 地địa (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu

-# 二nhị 徵trưng

-# 三tam 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 顯hiển 此thử 地địa 勝thắng 相tương/tướng

-# 二nhị 通thông 示thị 諸chư 地địa 滿mãn 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 示thị 文văn 意ý (# 二nhị 通thông )#

-# 二nhị 舉cử 論luận 徵trưng 釋thích (# 故cố 論luận )#

-# 三Tam 正Chánh 辨Biện 經Kinh 文Văn (# 初Sơ 地Địa )#

-# 二nhị 勝thắng 後hậu 三tam 地địa (# 四tứ )#

-# 初sơ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 徵trưng

-# 二nhị 釋thích

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 四tứ 因nhân 論luận 生sanh 論luận (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 荅# )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 通thông 將tương 七thất 地địa 對đối 後hậu 彰chương 劣liệt (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 別biệt 明minh 此thử 地địa 對đối 前tiền 彰chương 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 超siêu 過quá (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích (# 初sơ 命mạng )#

-# 二nhị 所sở 超siêu (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 所sở 求cầu 道Đạo 即tức 所sở 知tri 障chướng (# 前tiền 來lai )#

-# 二nhị 辨biện 超siêu 煩phiền 惱não 即tức 煩phiền 惱não 障chướng (# 又hựu 初sơ )#

-# 二nhị 雙song 非phi (# 形hình 前tiền )#

-# 五ngũ 彼bỉ 果quả 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 論luận (# 第đệ 五ngũ )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 四Tứ )#

-# 初sơ 業nghiệp 清thanh 淨tịnh (# 四tứ )#

-# 初sơ 戒giới 清thanh 淨tịnh

-# 二nhị 世thế 間gian 智trí 淨tịnh

-# 三tam 得đắc 勝thắng 身thân

-# 四tứ 得đắc 勝thắng 力lực

-# 二nhị 得đắc 三tam 昧muội 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 舉cử 十thập 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 自tự 利lợi (# 前tiền 五ngũ )#

-# 二nhị 利lợi 他tha (# 二nhị )#

-# 初sơ 行hành 深thâm (# 依y 所sở )#

-# 二nhị 行hành 廣quảng (# 三tam )#

-# 初sơ 助trợ 道đạo (# 初sơ 一nhất )#

-# 二nhị 證chứng 道đạo (# 次thứ 二nhị )#

-# 三tam 不bất 住trụ 道đạo (# 後hậu 一nhất )#

-# 二nhị 揔# 結kết 多đa 類loại

-# 三tam 得đắc 過quá 地địa (# 三tam )#

-# 初sơ 修tu 行hành 善thiện 巧xảo 過quá

-# 二nhị 作tác 業nghiệp 廣quảng 大đại 過quá (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển 其kỳ 過quá

-# 二nhị 彰chương 過quá 分phân 齊tề (# 二nhị )#

-# 初sơ 難nạn/nan 即tức 執chấp 前tiền 同đồng 後hậu 難nạn/nan

-# 二nhị 荅# 即tức 揀giản 後hậu 異dị 前tiền 荅# (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 三tam 修tu 行hành 勝thắng 入nhập 過quá

-# 四tứ 得đắc 勝thắng 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 四tứ 得đắc )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 滅diệt 定định 勝thắng 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 得đắc 法Pháp 分phân 齊tề

-# 二nhị 辨biện 勝thắng 過quá 劣liệt (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 發phát 起khởi 勝thắng 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 明minh )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 標tiêu 後hậu

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 勝thắng 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 相tương 通thông 辨biện (# 二nhị 正chánh )#

-# 二nhị 對đối 文văn 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 七thất 別biệt 約ước 七thất 行hành (# 初sơ 一nhất )#

-# 二nhị 三tam 合hợp 為vi 一nhất 行hành (# 八bát 者giả )#

-# 二nhị 位vị 果quả (# 三tam )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 果quả (# 四tứ )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 行hành (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 練luyện 行hành 練luyện

-# 二nhị 能năng 練luyện 行hành

-# 三tam 所sở 練luyện 行hành

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 教giáo 智trí 淨tịnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ

-# 二nhị 合hợp

-# 三tam 別biệt 地địa 行hành 相tương/tướng

-# 四tứ 結kết 說thuyết 地địa 名danh

-# 二nhị 攝nhiếp 報báo 果quả (# 二nhị )#

-# 初sơ 上thượng 勝thắng 身thân

-# 二nhị 上thượng 勝thắng 果quả (# 二nhị )#

-# 初sơ 自tự 分phần/phân 行hành

-# 二nhị 勝thắng 進tiến 果quả

-# 三tam 願nguyện 智trí 果quả

-# 三tam 重trọng/trùng 頌tụng 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 位vị 行hành (# 五ngũ )#

-# 初sơ 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 作tác 行hành

-# 二nhị 彼bỉ 障chướng 對đối 治trị

-# 三tam 雙song 行hành 無vô 間gian

-# 四tứ 上thượng 地địa 勝thắng 分phần/phân

-# 五ngũ 頌tụng 雙song 行hành 果quả

-# 二nhị 位vị 果quả

-# 三tam 結kết 說thuyết 讚tán 勝thắng

-# 八bát 不bất 動động 地địa (# 七thất )#

-# 初sơ 来# 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 實thật 位vị (# 八bát 不bất )#

-# 二nhị 約ước 寄ký 位vị (# 又hựu 約ước )#

-# 二nhị 釋thích 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 論luận (# 言ngôn 不bất )#

-# 二nhị 疏sớ/sơ 釋thích (# 八bát )#

-# 初sơ 疏sớ/sơ 文văn 正chánh 釋thích (# 謂vị 位vị )#

-# 二nhị 以dĩ 本bổn 論luận 釋thích (# 其kỳ 本bổn )#

-# 三Tam 金Kim 光Quang 經Kinh 釋Thích (# 金Kim 光Quang )#

-# 四tứ 引dẫn 攝nhiếp 論luận 釋thích (# 攝nhiếp 論luận )#

-# 五ngũ 引dẫn 深thâm 密mật 釋thích (# 解giải 深thâm )#

-# 六lục 十thập 住trụ 論luận 釋thích (# 十thập 住trụ )#

-# 七Thất 仁Nhân 王Vương 經Kinh 釋Thích (# 仁Nhân 王Vương )#

-# 八Bát 引Dẫn 當Đương 經Kinh 釋Thích (# 下Hạ 經Kinh )#

-# 三tam 斷đoạn 障chướng (# 救cứu 所sở )#

-# 四tứ 證chứng 如như (# 其kỳ 所sở )#

-# 五ngũ 成thành 行hành (# 依y 所sở )#

-# 六lục 得đắc 果quả (# 及cập 所sở )#

-# 七thất 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 讚tán 請thỉnh 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 天thiên 王vương 天thiên 眾chúng 供cung 讚tán

-# 二nhị 天thiên 女nữ 樂nhạc 音âm 稱xưng 讚tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 讚tán 所sở 依y

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 讚tán 德đức

-# 二nhị 請thỉnh

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 分phần/phân (# 二nhị )#

初Sơ 地Địa 行hành (# 七thất )#

-# 初sơ 揔# 明minh 方phương 便tiện 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 第đệ 二nhị )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 集tập 德đức 處xứ

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 所sở 集tập (# 二nhị )#

-# 初sơ 同đồng 相tương/tướng 諸chư 地địa 通thông 行hành

-# 二nhị 別biệt 相tướng 諸chư 地địa 異dị 修tu

-# 二nhị 得đắc 淨tịnh 忍nhẫn 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 示thị 科khoa 文văn (# 第đệ 二nhị )#

-# 二nhị 就tựu 類loại 明minh 忍nhẫn (# 解giải 無vô )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn (# 七thất )#

-# 初sơ 釋thích 揔# 句cú (# 一nhất 初sơ )#

-# 二Nhị 揔# 科Khoa 經Kinh (# 以Dĩ 屬Thuộc )#

-# 三tam 顯hiển 功công 能năng (# 四tứ 中trung )#

-# 四tứ 約ước 位vị (# 若nhược 約ước )#

-# 五ngũ 出xuất 體thể (# 又hựu 四tứ )#

-# 六lục 指chỉ 廣quảng (# 依y 佛Phật )#

-# 七thất 釋thích 文văn (# 四tứ )#

-# 初sơ 約ước 事sự 無vô 生sanh (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# (# 事sự 無vô )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 前tiền 四tứ (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 明minh (# 別biệt 中trung )#

-# 二nhị 結kết 束thúc (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 三tam 佛Phật 位vị (# 上thượng 緣duyên )#

-# 二nhị 展triển 轉chuyển 收thu 眾chúng (# 又hựu 死tử )#

-# 二nhị 釋thích 後hậu 三tam (# 且thả 死tử )#

-# 二nhị 自tự 性tánh 無vô 生sanh (# 三tam )#

-# 初Sơ 會Hội 二Nhị 經Kinh (# 第Đệ 二Nhị )#

-# 二Nhị 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 以Dĩ 無Vô )#

-# 三Tam 會Hội 中Trung 道Đạo (# 論Luận 經Kinh )#

-# 三tam [婁*殳]# 差sai 別biệt 無vô 生sanh (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh (# 第đệ 三tam )#

-# 二nhị 揀giản 濫lạm (# 然nhiên 準chuẩn )#

-# 四tứ 作tác 業nghiệp 無vô 生sanh (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh (# 第đệ 四tứ )#

-# 二nhị 揔# 結kết (# 如như 是thị )#

-# 二nhị 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 淨tịnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 所sở 離ly 障chướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 單đơn 釋thích 離ly 字tự (# 如như 句cú )#

-# 二nhị 雙song 辨biện 所sở 離ly (# 所sở 離ly )#

-# 二nhị 釋thích 能năng 治trị (# 三tam )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu (# 次thứ 明minh )#

-# 二nhị 彰chương 立lập 所sở 以dĩ (# 所sở 以dĩ )#

-# 三tam 別biệt 釋thích 文văn 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 治trị 義nghĩa (# 故cố 云vân )#

-# 二nhị 以dĩ 起khởi 信tín 揔# 收thu 上thượng 義nghĩa (# 此thử 則tắc )#

-# 三tam 結kết 得đắc 忍nhẫn 名danh

-# 三tam 得đắc 勝thắng 行hành 分phần/phân

-# 四tứ 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ 分phần/phân

-# 五ngũ 自tự 在tại 分phần/phân

-# 六lục 大đại 勝thắng 分phần/phân

-# 七thất 釋thích 名danh 分phần/phân

-# 二nhị 地địa 果quả (# 三tam )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 果quả (# 四tứ )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 行hành (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 教giáo 智trí 淨tịnh

-# 三tam 別biệt 地địa 行hành 相tương/tướng

-# 四tứ 結kết 說thuyết 地địa 名danh

-# 二nhị 攝nhiếp 報báo 果quả

-# 三tam 願nguyện 智trí 果quả

-# 三tam 重trọng/trùng 頌tụng 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 位vị 行hành (# 七thất )#

-# 初sơ 集tập 作tác 地địa 分phần/phân

-# 二nhị 得đắc 淨tịnh 忍nhẫn 分phần/phân

-# 三tam 得đắc 勝thắng 行hành 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 深thâm 行hành 勝thắng

-# 二nhị 發phát 起khởi 勝thắng

-# 四tứ 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ (# 三tam )#

-# 初sơ 頌tụng 器khí 世thế 間gian

-# 二nhị 眾chúng 生sanh 世thế 間gian

-# 三tam 正chánh 覺giác 世thế 間gian

-# 五ngũ 頌tụng 十thập 自tự 在tại

-# 六lục 頌tụng 大đại 勝thắng 分phần/phân

-# 七thất 頌tụng 釋thích 名danh 分phần/phân

-# 二nhị 位vị 果quả

-# 三tam 結kết 說thuyết 分phân 齊tề

-# ○# 三tam 得đắc 勝thắng 行hành 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 深thâm 行hành 勝thắng 對đối 前tiền 彰chương 出xuất (# 二nhị )#

-# 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 深thâm 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 文văn 釋thích (# 初sơ 一nhất )#

-# 二nhị 收thu 治trị 障chướng (# 上thượng 七thất )#

-# 二nhị 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 第đệ 二nhị )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 滅diệt 定định 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 喻dụ (# 喻dụ 前tiền )#

-# 二nhị 釋thích 合hợp (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 合hợp 本bổn 文văn (# 合hợp 入nhập )#

-# 二nhị 結kết 成thành 離ly 過quá (# 離ly 第đệ )#

-# 三tam 別biệt 釋thích 能năng 治trị (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 教giáo 道đạo (# 文văn 含hàm )#

-# 二nhị 約ước 證chứng 道đạo (# 五ngũ )#

-# 初sơ 舉cử 論luận (# 二nhị 者giả )#

-# 二nhị 引dẫn 例lệ 桉# 定định (# 此thử 約ước )#

三Tam 明Minh 所sở 離ly 過quá (# 即tức 離ly )#

-# 四Tứ 釋Thích 經Kinh 報Báo 行Hành (# 言Ngôn 報Báo )#

-# 五ngũ 重trọng/trùng 釋thích 論luận 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 初sơ 意ý (# 住trụ 真chân )#

-# 二nhị 辨biện 後hậu 意ý (# 又hựu 佛Phật )#

-# 二nhị 夢mộng 窹# 喻dụ (# 五ngũ )#

-# 初sơ 舉cử 所sở 喻dụ (# 喻dụ 前tiền )#

-# 二nhị 顯hiển 喻dụ 意ý (# 論luận 云vân )#

-# 三tam 釋thích 喻dụ 相tương/tướng (# 如như 從tùng )#

-# 四tứ 釋thích 合hợp 文văn (# 合hợp 文văn )#

-# 五ngũ 會hội 喻dụ 合hợp (# 合hợp 云vân )#

-# 三tam 梵Phạm 天Thiên 喻dụ (# 五ngũ )#

-# 初sơ 舉cử 所sở 喻dụ (# 喻dụ 境cảnh )#

-# 二nhị 釋thích 合hợp 文văn (# 初sơ 合hợp )#

-# 三tam 論luận 釋thích 所sở 以dĩ (# 所sở 以dĩ )#

-# 四tứ 所sở 離ly 過quá 患hoạn (# 此thử 離ly )#

-# 五Ngũ 別Biệt 釋Thích 經Kinh 旨Chỉ (# 舉Cử 勝Thắng )#

-# 二nhị 發phát 起khởi 勝thắng 對đối 後hậu 彰chương 入nhập (# 四tứ )#

-# 初sơ 說thuyết 主chủ 揔# 敘tự

-# 二nhị 三tam 顯hiển 勸khuyến 辭từ (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán

-# 二nhị 勸khuyến (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa 數số 義nghĩa (# 二nhị 勸khuyến )#

-# 二nhị 隨tùy 文văn 別biệt 釋thích (# 七thất )#

-# 初sơ 勸khuyến 修tu 如như 来# 善thiện 調điều 御ngự 智trí (# 自tự 德đức 未vị 成thành 勸khuyến )#

-# 二nhị 勸khuyến 悲bi 愍mẫn 眾chúng 生sanh 。 (# 化hóa 類loại 未vị 滿mãn 勸khuyến )#

-# 三tam 勸khuyến 成thành 其kỳ 本bổn 願nguyện (# 本bổn 願nguyện 未vị 充sung 勸khuyến )#

-# 四tứ 勸khuyến 求cầu 無Vô 礙Ngại 智Trí (# 自tự 德đức 未vị 勝thắng 勸khuyến )#

-# 五ngũ 勸khuyến 成thành 佛Phật 外ngoại 報báo (# 化hóa 業nghiệp 廣quảng 大đại 勸khuyến )#

-# 六lục 勸khuyến 證chứng 佛Phật 內nội 明minh 無vô 量lượng 勝thắng 行hành (# 自tự 己kỷ 所sở 得đắc 法Pháp 門môn 未vị 窮cùng )#

-# 七thất 勸khuyến 緫# 修tu 無vô 道đạo 義nghĩa 福phước 智trí 道đạo (# 少thiểu 作tác 能năng 成thành 增tăng 進tiến 眾chúng 德đức )#

-# 三tam 顯hiển 勸khuyến 所sở 為vi

-# 四tứ 彰chương 勸khuyến 之chi 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 不bất 勸khuyến 之chi 損tổn 不bất 得đắc 不bất 勸khuyến (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 意ý 須tu 勸khuyến (# 一nhất 者giả )#

-# 二nhị 例lệ 深thâm 故cố 勸khuyến (# 頗phả 有hữu )#

-# 二nhị 彰chương 勸khuyến 之chi 益ích 是thị 故cố 須tu 勸khuyến (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 與dữ 智trí 彰chương 益ích 之chi 因nhân

-# 二nhị 起khởi 行hành 速tốc 疾tật

-# 三tam 釋thích 疾tật 所sở 由do (# 三tam )#

-# 初sơ 料liệu 揀giản (# 謂vị 先tiên )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 多đa 身thân )#

-# 三tam 揔# 結kết (# 後hậu 一nhất )#

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# ○# 四tứ 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ 。 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 大đại 文văn )#

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 開khai 二nhị 門môn (# 荅# 淨tịnh )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 揀giản 定định (# 今kim 約ước )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 文văn 分phần/phân )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 器khí 世thế 間gian 自tự 在tại 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 舉cử

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 相tương/tướng (# 五ngũ )#

-# 初sơ 隨tùy 心tâm 欲dục

-# 二nhị 隨tùy 何hà 欲dục

-# 三tam 隨tùy 時thời 欲dục

-# 四tứ 隨tùy 廣quảng 狹hiệp 欲dục (# 三tam )#

-# 初sơ 知tri 廣quảng 相tương/tướng

-# 二nhị 知tri 狹hiệp 相tương/tướng

-# 三tam 雙song 明minh 廣quảng 狹hiệp 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 知tri 內nội 外ngoại

-# 二nhị 別biệt 明minh 六lục 道đạo

-# 五ngũ 隨tùy 心tâm 幾kỷ 許hứa 欲dục (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 智trí 知tri 自tự 在tại

-# 二nhị 約ước 通thông 明minh 自tự 在tại (# 三tam )#

-# 初sơ 隨tùy 機cơ 現hiện 化hóa

-# 二nhị 明minh 化hóa 分phân 齊tề

三Tam 明Minh 現hiện 自tự 在tại

-# 二nhị 眾chúng 生sanh 世thế 間gian 。 自tự 在tại 行hành (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 明minh 感cảm 應ứng

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 感cảm 應ứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 化hóa 同đồng 物vật 身thân

-# 二nhị 化hóa 應ưng 物vật 心tâm

-# 三tam 揔# 結kết 感cảm 應ứng

-# 三tam 智trí 正chánh 覺giác 世thế 間gian 自tự 在tại 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 示thị (# 二nhị 明minh )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 智trí

-# 二nhị 明minh 世thế 諦đế 智trí (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 知tri 十thập 身thân (# 三tam )#

-# 初sơ 依y 論luận 揔# 科khoa (# 二nhị 明minh )#

-# 二nhị 釋thích 論luận 分phần/phân 字tự (# 皆giai 言ngôn )#

-# 三Tam 依Y 科Khoa 釋Thích 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 染nhiễm 分phần/phân (# 初sơ 三tam )#

-# 二nhị 淨tịnh 分phần/phân (# 次thứ 六lục )#

-# 三tam 不bất 二nhị 分phần (# 後hậu 一nhất )#

-# 二nhị 十thập 身thân 相tướng 作tác 顯hiển 通thông 自tự 在tại (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 顯hiển 相tương/tướng 作tác

-# 二nhị 揔# 結kết 例lệ 餘dư

-# 三tam 別biệt 顯hiển 知tri 相tương/tướng 彰chương 智trí 自tự 在tại (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 三tam 別biệt )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 八Bát )#

-# 初sơ 知tri 眾chúng 生sanh 身thân

-# 二nhị 知tri 國quốc 土độ 身thân

-# 三tam 知tri 業nghiệp 報báo 身thân

-# 四tứ 知tri 三tam 乘thừa 身thân

-# 五ngũ 知tri 佛Phật 身thân

-# 六lục 知tri 智trí 身thân

-# 七thất 知tri 法Pháp 身thân (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 料liệu 揀giản (# 前tiền 能năng )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 文văn (# 即tức 是thị )#

-# 八bát 虛hư 空không 身thân

-# ○# 五ngũ 自tự 在tại 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 為vi 因nhân

-# 二nhị 顯hiển 自tự 在tại 果quả (# 三tam )#

-# 初Sơ 別Biệt 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 不Bất 可Khả )#

-# 二nhị 通thông 釋thích 自tự 在tại (# 於ư 此thử )#

三Tam 明Minh 其kỳ 所sở 治trị (# 三tam )#

-# 初sơ 舉cử 本bổn 論luận 釋thích (# 論luận 以dĩ )#

-# 二nhị 會hội 五ngũ 怖bố 畏úy (# 此thử 中trung )#

-# 三tam 會hội 通thông 行hành 位vị (# 約ước 顯hiển )#

-# ○# 六lục 大đại 勝thắng 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 智trí 大đại

-# 二nhị 業nghiệp 大đại (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 為vi 因nhân

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 業nghiệp 大đại

-# 三tam 揔# 結kết 多đa 門môn

-# 三tam 彼bỉ 二nhị 所sở 住trụ 功công 德đức 大đại (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 住trụ 分phân 齊tề

-# 二nhị 顯hiển 所sở 住trụ 德đức

-# 三tam 結kết 成thành 功công 德đức

-# ○# 七thất 釋thích 名danh 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 七thất 釋thích )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

初Sơ 地Địa 釋thích 名danh 即tức 約ước 法pháp 明minh 位vị (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 科khoa 判phán (# 十thập 句cú )#

-# 二nhị 依y 論luận 釋thích (# 言ngôn 為vi )#

-# 三Tam 順Thuận 經Kinh 釋Thích (# 今Kim 更Cánh )#

-# 二nhị 智trí 者giả 釋thích 名danh 約ước 人nhân 彰chương 德đức (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 為vi 因nhân

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 人nhân 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 別biệt )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 明minh 一nhất 向hướng 不bất 動động

-# 二nhị 一nhất 體thể 不bất 動động

-# 三tam 揔# 結kết 所sở 住trụ

-# ○# 九cửu 善thiện 慧tuệ 地địa (# 七thất )#

-# 初sơ 来# 意ý (# 九cửu 善thiện )#

-# 二nhị 釋thích 名danh (# 言ngôn 善thiện )#

-# 三tam 斷đoạn 障chướng (# 故cố 所sở )#

-# 四tứ 證chứng 如như (# 故cố 所sở )#

-# 五ngũ 成thành 行hành (# 雙song 成thành )#

-# 六lục 得đắc 果quả (# 果quả 論luận )#

-# 七thất 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 讚tán 請thỉnh 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 如như 来# 現hiện 相tướng

-# 二nhị 別biệt 讚tán (# 三tam )#

-# 初sơ 菩Bồ 薩Tát 供cung

-# 二nhị 天thiên 王vương 供cung

-# 三tam 天thiên 女nữ 供cung (# 二nhị )#

-# 初sơ 供cung

-# 二nhị 讚tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 讚tán

-# 二nhị 顯hiển 辭từ (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 菩Bồ 薩Tát 通thông 八bát 地địa 及cập 說thuyết 法Pháp 主chủ

-# 二nhị 雙song 讚tán 佛Phật 及cập 菩Bồ 薩Tát 。 五ngũ 輪luân 化hóa 益ích

-# 三tam 結kết 請thỉnh

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 第đệ 二nhị )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

初Sơ 地Địa 行hành (# 四tứ )#

-# 初sơ 法Pháp 師sư 方phương 便tiện 成thành 就tựu (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 起khởi 後hậu

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 方phương 便tiện (# 三tam )#

-# 初sơ 通thông 顯hiển 二nhị 利lợi (# 文văn 中trung )#

-# 二nhị 利lợi 他tha (# 依y 報báo )#

-# 三tam 自tự 利lợi

-# 三tam 結kết 行hành 入nhập 位vị

-# 二nhị 智trí 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 明minh )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 揔# 知tri 三tam 性tánh

-# 二nhị 展triển 轉chuyển 別biệt 開khai

-# 三tam 入nhập 行hành 成thành 就tựu (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 章chương 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 文văn 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# (# 初sơ 一nhất )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 二nhị 句cú 通thông 揔# 別biệt

-# 二nhị 七thất 句cú 唯duy 別biệt (# 四tứ )#

-# 初sơ 揔# 釋thích 七thất 林lâm (# 論luận 釋thích )#

-# 二nhị 重trọng/trùng 釋thích 根căn 等đẳng (# 論luận 又hựu )#

-# 三tam 例lệ 三tam 聚tụ (# 若nhược 根căn )#

-# 四Tứ 會Hội 二Nhị 名Danh (# 論Luận 經Kinh )#

-# 二nhị 釋thích 揔# 名danh (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 稠trù 林lâm (# 十thập 皆giai )#

-# 二Nhị 重Trọng/trùng 釋Thích 二Nhị 經Kinh (# 論Luận 經Kinh )#

-# 三tam 指chỉ 廣quảng 辨biện 異dị (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 依y 章chương 廣quảng 釋thích (# 九cửu )#

-# 初sơ 心tâm 稠trù 林lâm

-# 二nhị 煩phiền 惱não 稠trù 林lâm (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# (# 亦diệc 三tam )#

-# 二nhị 別biệt (# 三tam )#

-# 初sơ 遠viễn 入nhập 相tương/tướng (# 一nhất 遠viễn )#

-# 二nhị 難nan 知tri 相tương/tướng (# 二nhị 難nạn/nan )#

-# 三tam 染nhiễm 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích (# 三tam 有hữu )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 當đương 體thể 明minh 煩phiền 惱não (# 三tam )#

-# 初sơ 隨tùy 所sở 縛phược (# 初sơ 明minh )#

-# 二nhị 以dĩ 何hà 縛phược (# 二nhị 以dĩ )#

-# 三tam 所sở 縛phược 事sự (# 三tam 所sở )#

-# 二nhị 約ước 生sanh 明minh 煩phiền 惱não (# 二nhị 有hữu )#

-# 三tam 約ước 業nghiệp 明minh 煩phiền 惱não (# 後hậu 二nhị )#

-# 三tam 結kết (# 後hậu 結kết )#

-# 三tam 業nghiệp 稠trù 林lâm (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# (# 亦diệc 三tam )#

-# 二nhị 別biệt (# 九cửu )#

-# 第đệ 一nhất 通thông 因nhân 差sai 別biệt (# 一nhất 通thông )#

-# 第đệ 二nhị 自tự 性tánh 差sai 別biệt 。 (# 二nhị 自tự )#

-# 第đệ 三tam 方phương 便tiện 差sai 別biệt (# 三tam 方phương )#

-# 第đệ 四tứ 盡tận 集tập 果quả 差sai 別biệt (# 四tứ 盡tận )#

-# 第đệ 五ngũ 已dĩ 未vị 受thọ 果quả 差sai 別biệt (# 五ngũ 論luận )#

-# 第đệ 六lục 明minh 對đối 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 黑hắc 黑hắc (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 論luận 釋thích 對đối (# 六lục 對đối )#

-# 二nhị 論luận 自tự 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 黑hắc 黑hắc (# 言ngôn 黑hắc )#

-# 二nhị 釋thích 餘dư 三tam (# 謂vị 二nhị )#

-# 二nhị 明minh 眾chúng 報báo (# 言ngôn 眾chúng )#

-# 第đệ 七thất 因nhân 緣duyên 差sai 別biệt 。 (# 七thất 因nhân )#

-# 第đệ 八bát 已dĩ 未vị 集tập 差sai 別biệt (# 八bát 已dĩ )#

-# 第đệ 九cửu 定định 不bất 定định 差sai 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 章chương (# 九cửu 十thập )#

-# 二nhị 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 第đệ 九cửu 句cú (# 三tam )#

-# 初sơ 舉cử 論luận (# 上thượng 句cú )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 謂vị 現hiện )#

-# 三tam 釋thích 論luận 定định 不bất 定định 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu (# 於ư 此thử )#

-# 二nhị 釋thích (# 謂vị 前tiền )#

-# 二nhị 明minh 第đệ 十thập 句cú (# 乘thừa 即tức )#

-# 三tam 結kết (# 亦diệc 言ngôn )#

-# 四tứ 根căn 稠trù 林lâm

-# 五ngũ 例lệ 三tam 稠trù 林lâm

-# 六lục 隨tùy 眠miên 稠trù 林lâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích (# 先tiên 揔# )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 科khoa (# 後hậu 別biệt )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 何hà 處xứ 隨tùy 逐trục (# 一nhất 合hợp )#

-# 二nhị 以dĩ 何hà 隨tùy 逐trục (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh (# 二nhị 以dĩ )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích (# 一nhất 於ư )#

-# 七thất 受thọ 生sanh 稠trù 林lâm

-# 八bát 習tập 氣khí 稠trù 林lâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# (# 四tứ )#

-# 初sơ 雙song 標tiêu (# 先tiên 揔# )#

-# 二nhị 引dẫn 證chứng (# 出xuất 牒điệp )#

-# 三tam 正chánh 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 名danh (# 熏huân 謂vị )#

-# 二nhị 釋thích 熏huân 習tập (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp 相tướng 宗tông (# 即tức 轉chuyển )#

-# 二nhị 法pháp 性tánh 宗tông (# 老lão 依y )#

-# 三tam 通thông 揀giản 濫lạm (# 約ước 中trung )#

-# 四tứ 結kết 通thông (# 今kim 並tịnh )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị )#

-# 初sơ 當đương 句cú 釋thích (# 一nhất 與dữ )#

-# 二nhị 揔# 結kết 束thúc (# 上thượng 来# )#

-# 九cửu 三tam 聚tụ 稠trù 林lâm (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 論luận (# 先tiên 揔# )#

-# 二nhị 疏sớ/sơ 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 出xuất 三tam 聚tụ (# 無vô 即tức )#

-# 二nhị 揀giản 定định (# 此thử 就tựu )#

-# 三tam 揀giản 法pháp 相tướng 宗tông (# 又hựu 約ước )#

-# 二nhị 別biệt (# 二nhị 善thiện )#

-# 三tam 揔# 結kết 安an 住trụ

-# 四tứ 說thuyết 法Pháp 成thành 就tựu ○#

-# 二nhị 地địa 果quả (# 三tam )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 果quả (# 四tứ )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 行hành (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 教giáo 智trí 淨tịnh

-# 三tam 別biệt 地địa 行hành 相tương/tướng

-# 四tứ 結kết 說thuyết 地địa 名danh

-# 二nhị 攝nhiếp 報báo 果quả

-# 三tam 願nguyện 智trí 果quả

-# 三tam 重trọng/trùng 頌tụng 分phần/phân (# 三tam )#

初Sơ 地Địa 行hành (# 四tứ )#

-# 初sơ 法Pháp 師sư 方phương 便tiện

-# 二nhị 智trí 成thành 就tựu

-# 三tam 入nhập 行hành 成thành 就tựu

-# 四tứ 說thuyết 成thành 就tựu (# 三tam )#

-# 初sơ 頌tụng 智trí 成thành 就tựu

-# 二nhị 口khẩu 業nghiệp 成thành 就tựu

-# 三tam 法Pháp 師sư 成thành 就tựu (# 四tứ )#

-# 初sơ 持trì

-# 二nhị 說thuyết

-# 三tam 問vấn 答đáp

-# 四tứ 受thọ 持trì

-# 二nhị 位vị 果quả

-# 三tam 結kết 說thuyết

-# 四tứ 說thuyết 法Pháp 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 揔# 顯hiển

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 說thuyết 成thành (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 別biệt )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 智trí 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 所sở 知tri 之chi 法Pháp

-# 二nhị 隨tùy 所sở 依y 之chi 界giới (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 明minh (# 文văn 有hữu )#

-# 二nhị 別biệt 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 能năng 說thuyết 之chi 行hành (# 別biệt 中trung )#

-# 二nhị 所sở 為vi 之chi 器khí (# 初sơ 寂tịch )#

-# 三tam 結kết 益ích (# 結kết 益ích )#

-# 二nhị 口khẩu 業nghiệp 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh 具cụ 說thuyết 之chi 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích 大đại 意ý (# 今kim 依y )#

-# 二Nhị 別Biệt 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 二Nhị )#

-# 初sơ 引dẫn 本bổn 論luận (# 何hà 名danh )#

-# 二nhị 引dẫn 他tha 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 引dẫn 涅Niết 槃Bàn (# 涅Niết 槃Bàn )#

-# 二nhị 引dẫn 瑜du 伽già (# 慈từ 依y )#

-# 三tam 會hội 同đồng 異dị (# 會hội 之chi )#

-# 二nhị 正chánh 明minh 口khẩu 常thường 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 明minh (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 顯hiển 名danh 體thể (# 揔# 顯hiển )#

-# 二nhị 約ước 位vị 顯hiển 勝thắng (# 約ước 位vị )#

-# 三tam 徵trưng 列liệt 名danh 字tự (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 通thông 名danh (# 故cố 列liệt )#

-# 二nhị 釋thích 別biệt 名danh (# 四tứ )#

-# 初sơ 法pháp 無vô 礙ngại (# 法pháp 者giả )#

-# 二nhị 義nghĩa 無vô 礙ngại (# 義nghĩa 者giả )#

-# 三tam 辭từ 無vô 礙ngại (# 辭từ 者giả )#

-# 四tứ 樂nhạo 說thuyết 無vô 礙ngại 。 (# 樂nhạo 說thuyết )#

-# 二nhị 廣quảng 明minh (# 二nhị )#

-# 初sơ 文văn 前tiền 教giáo 意ý (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước [婁*殳]# 揔# 釋thích (# 二nhị 廣quảng )#

-# 二nhị 列liệt 名danh 略lược 釋thích (# 言ngôn 十thập )#

-# 三tam 釋thích 無vô 礙ngại 義nghĩa (# 然nhiên 上thượng )#

-# 二nhị 依y 文văn 正chánh 釋thích (# 十thập )#

-# 初sơ 依y 自tự 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu (# 有hữu 四tứ )#

-# 二nhị 列liệt 釋thích (# 一nhất 生sanh )#

-# 三tam 揔# 結kết (# 然nhiên 此thử )#

-# 二nhị 依y 同đồng 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 釋thích 法pháp 義nghĩa (# 約ước 性tánh )#

-# 二nhị 一nhất 一nhất 別biệt 辨biện (# 一nhất 一nhất )#

-# 三tam 依y 行hành 相tương/tướng

-# 四tứ 依y 說thuyết 相tương/tướng

-# 五ngũ 依y 智trí 相tương/tướng (# 五ngũ )#

-# 初sơ 分phần/phân 法pháp 義nghĩa (# 第đệ 五ngũ )#

-# 二nhị 定định 境cảnh 體thể (# 然nhiên 所sở )#

-# 三tam 辨biện 通thông 局cục (# 又hựu 法pháp )#

-# 四tứ 辨biện 其kỳ 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 雙song 標tiêu 法pháp 比tỉ (# 若nhược 就tựu )#

-# 二nhị 別biệt 釋thích 四tứ 相tương/tướng (# 一nhất 法pháp )#

-# 五ngũ 指chỉ 其kỳ 源nguyên (# 餘dư 如như )#

-# 六lục 無vô 我ngã 慢mạn 相tương/tướng

-# 七thất 大đại 小Tiểu 乘Thừa 相tương/tướng

-# 八bát 菩Bồ 薩Tát 地địa 相tương/tướng

-# 九cửu 如Như 來Lai 地Địa 相tướng

-# 十thập 作tác 住trụ 持trì 相tương/tướng

-# 三tam 法Pháp 師sư 自tự 在tại 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 標tiêu 後hậu

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 科khoa (# 二nhị 正chánh )#

-# 二nhị 料liệu 揀giản (# 三tam )#

-# 初sơ 三tam 一nhất 分phân 別biệt (# 則tắc 前tiền )#

-# 二nhị 對đối 釋thích 標tiêu 文văn (# 又hựu 前tiền )#

-# 三tam 攝nhiếp 位vị 分phân 別biệt (# 於ư 此thử )#

-# 二nhị 釋thích 文văn (# 四tứ )#

-# 初sơ 持trì 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 十thập 持trì 持trì 先tiên 已dĩ 得đắc (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 出xuất 意ý (# 並tịnh 從tùng )#

-# 二nhị 揔# 科khoa (# 初sơ 三tam )#

-# 三tam 別biệt 釋thích (# 一nhất 持trì )#

-# 二nhị 結kết 顯hiển (# 上thượng 揔# )#

-# 二nhị 用dụng 前tiền 十thập 持trì 持trì 當đương 所sở 得đắc

-# 二nhị 說thuyết 成thành 就tựu (# 三tam )#

-# 初sơ 所sở 受thọ 法pháp 多đa

-# 二nhị 能năng 廣quảng 開khai 演diễn

-# 三tam 起khởi 說thuyết 自tự 在tại

-# 三tam 問vấn 荅# 成thành 就tựu (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 界giới 荅# 難nạn/nan

-# 二nhị 一nhất 切thiết 世thế 界giới

-# 四tứ 受thọ 持trì 成thành 就tựu

-# 十thập 法pháp 雲vân 地địa (# 七thất )#

-# 初sơ 来# 意ý (# 三tam )#

-# 初sơ 引dẫn 瑜du 伽già 唯duy 攝nhiếp 第đệ 九cửu (# 第đệ 十thập )#

-# 二nhị 引dẫn 本bổn 論luận 通thông 攝nhiếp 前tiền 九cửu (# 論luận 云vân )#

-# 三tam 唯duy 約ước 後hậu 三tam (# 又hựu 一nhất )#

-# 二nhị 釋thích 名danh (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu (# 次thứ 釋thích )#

-# 二nhị 開khai 義nghĩa (# 四tứ )#

-# 初sơ 釋thích 雲vân (# 雲vân 者giả )#

-# 二nhị 釋thích 法pháp (# 約ước 法pháp )#

-# 三tam 釋thích 空không (# 空không 亦diệc )#

-# 四Tứ 引Dẫn 諸Chư 經Kinh 論Luận (# 九Cửu )#

-# 初sơ 引dẫn 攝nhiếp 論luận (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 第đệ 一nhất (# 攝nhiếp 大đại )#

-# 二nhị 釋thích 第đệ 二nhị (# 又hựu 云vân )#

-# 三tam 第đệ 三tam 釋thích (# 又hựu 於ư )#

-# 二nhị 金kim 光quang 明minh (# 故cố 金kim )#

-# 三tam 唯duy 識thức 論luận (# 成thành 唯duy )#

-# 四tứ 瑜du 伽già 論luận (# 而nhi 瑜du )#

-# 五ngũ 無vô 性tánh 釋thích (# 而nhi 無vô )#

-# 六lục 真Chân 諦Đế 釋thích (# 真Chân 諦Đế )#

-# 七thất 莊trang 嚴nghiêm 論luận (# 大đại 莊trang )#

-# 八bát 十thập 住trụ 論luận (# 十thập 住trụ )#

-# 九cửu 重trọng/trùng 引dẫn 瑜du 伽già (# 瑜du 伽già )#

-# 三tam 揔# 結kết (# 然nhiên 諸chư )#

-# 三tam 斷đoạn 障chướng (# 四tứ )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 名danh (# 所sở 覆phú )#

-# 二nhị 能năng 障chướng 名danh 體thể (# 謂vị 於ư )#

-# 三tam 所sở 障chướng 之chi 義nghĩa (# 此thử 障chướng )#

-# 四tứ 釋thích 斷đoạn 愚ngu (# 斯tư 則tắc )#

-# 四tứ 證chứng 如như (# 斷đoạn 此thử )#

-# 五ngũ 成thành 行hành (# 延diên 成thành )#

-# 六lục 得đắc 果quả (# 得đắc 化hóa )#

-# 七thất 釋thích 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 請thỉnh 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 但đãn 申thân 供cung 讚tán

-# 二nhị 天thiên 女nữ 供cung 讚tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu 供cung 讚tán

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 讚tán 辭từ (# 二nhị )#

-# 初sơ 讚tán 佛Phật 德đức 能năng (# 二nhị )#

-# 初sơ 大đại 用dụng 自tự 在tại (# 二nhị )#

-# 初sơ 用dụng 益ích 普phổ 周chu

-# 二nhị 隨tùy 見kiến 不bất 等đẳng (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 八bát 相tương/tướng

-# 二nhị 自tự 在tại 所sở 由do (# 二nhị )#

-# 初sơ 了liễu 知tri 世thế 幻huyễn

-# 二nhị 證chứng 窮cùng 性tánh 相tướng

-# 二nhị 勸khuyến 修tu 利lợi 益ích

-# 二nhị 請thỉnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 結kết 嘿mặc 念niệm 請thỉnh

-# 二nhị 上thượng 首thủ 言ngôn 請thỉnh

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 第đệ 二nhị )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

初Sơ 地Địa 行hành (# 六lục )#

-# 初sơ 方phương 便tiện 作tác 滿mãn 足túc 地địa 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh

-# 二nhị 別biệt 顯hiển

-# 二nhị 得đắc 三tam 昧muội 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 前tiền 標tiêu 後hậu

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 得đắc 法Pháp (# 四tứ )#

-# 初sơ 別biệt 舉cử 十thập 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# (# 初sơ 揔# )#

-# 二nhị 別biệt (# 一nhất 入nhập )#

-# 二nhị 結kết 所sở 得đắc [婁*殳]#

-# 三tam 彰chương 入nhập 滿mãn 足túc

-# 四tứ 顯hiển 最tối 後hậu 名danh

三Tam 明Minh 受thọ 位vị 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 大đại 文văn )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 四Tứ )#

-# 初sơ 法pháp (# 六lục )#

-# 初sơ 隨tùy 何hà 等đẳng 座tòa (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 主chủ 花hoa

-# 二nhị 眷quyến 屬thuộc 花hoa

-# 二nhị 随# 何hà 等đẳng 身thân

-# 三tam 随# 何hà 眷quyến 屬thuộc

-# 四tứ 随# 何hà 等đẳng 相tương/tướng

-# 五ngũ 随# 何hà 出xuất 處xứ (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 五ngũ 隨tùy )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 四Tứ )#

-# 初sơ 舒thư 光quang 作tác 業nghiệp (# 四tứ )#

-# 初sơ 前tiền 七thất 光quang 但đãn 有hữu 益ích 業nghiệp

-# 二nhị 第đệ 八bát 一nhất 光quang 二nhị 業nghiệp 半bán

-# 三tam 第đệ 九cửu 一nhất 光quang 二nhị 業nghiệp 半bán

-# 四tứ 第đệ 十thập 頂đảnh 光quang 但đãn 有hữu 獲hoạch 覺giác (# 三tam )#

-# 初sơ 顯hiển 照chiếu 分phân 齊tề

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 作tác 業nghiệp

-# 三tam 事sự 訖ngật 收thu 光quang

-# 二nhị 眾chúng 聖thánh 成thành 知tri

-# 三tam 下hạ 位vị 奔bôn 風phong

-# 四tứ 同đồng 聲thanh 相tương 應ứng

-# 六lục 随# 所sở 得đắc 位vị (# 二nhị )#

-# 初sơ 放phóng 光quang

-# 二nhị 入nhập 頂đảnh

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 四tứ 結kết

-# 四tứ 大đại 盡tận 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 第đệ 四tứ )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 明minh 大đại 智trí (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 明minh (# 七thất )#

-# 初sơ 集tập 智trí 大đại (# 四tứ )#

-# 初sơ 釋thích 大đại 意ý (# 依y 能năng )#

-# 二nhị 揔# 科khoa 判phán (# 文văn 中trung )#

-# 三tam 捴# 辨biện 義nghĩa 題đề (# 然nhiên 逎# )#

-# 四tứ 對đối 文văn 相tương/tướng 攝nhiếp (# 在tại 文văn )#

-# 二nhị 應ứng 化hóa 智trí 大đại (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 名danh 揔# 科khoa (# 光quang 牒điệp )#

-# 二nhị 随# 文văn 別biệt 釋thích (# 上thượng 三tam )#

-# 三tam 加gia 持trì 智trí 大đại (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 所sở 依y 起khởi (# 論luận 云vân )#

-# 二nhị 疏sớ/sơ 釋thích 依y 義nghĩa (# 謂vị 依y )#

-# 四tứ 入nhập 微vi 細tế 智trí 。 大đại (# 二nhị )#

-# 初Sơ 解Giải 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 謂Vị 知Tri )#

-# 二nhị 辨biện 依y 起khởi 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 論luận (# 故cố 本bổn )#

-# 二nhị 疏sớ/sơ 釋thích (# 謂vị 依y )#

-# 五ngũ 密mật 處xứ 智trí 大đại (# 三tam )#

-# 初sơ 明minh 依y 護hộ (# 依y 護hộ )#

-# 二nhị 辨biện 秘bí 密mật (# 現hiện 弟đệ )#

-# 三Tam 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 初Sơ 三Tam )#

-# 六lục 入nhập 劫kiếp 智trí 大đại (# 四tứ )#

-# 初sơ 舉cử 依y 起khởi (# 依y 命mạng )#

-# 二nhị 疏sớ/sơ 釋thích 論luận (# 謂vị 劫kiếp )#

-# 三tam 結kết 成thành 玄huyền 門môn (# 亦diệc 約ước )#

-# 四tứ 即tức 入nhập 所sở 以dĩ (# 以dĩ 得đắc )#

-# 七thất 入nhập 道đạo 智trí 大đại (# 三tam )#

-# 初sơ 示thị 依y 起khởi (# 論luận 云vân )#

-# 二nhị 解giải 依y 起khởi (# 謂vị 徧biến )#

-# 三tam 別biệt 釋thích 文văn (# 初sơ 句cú )#

-# 二nhị 揔# 結kết

-# 二nhị 大đại 解giải 脫thoát (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 位vị

-# 二nhị 略lược 顯hiển

-# 三tam 結kết 廣quảng

-# 三tam 例lệ 餘dư 三tam

-# 五ngũ 釋thích 名danh 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 五ngũ 釋thích )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 能năng 受thọ 法pháp 雲vân (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 明minh 能năng 受thọ 之chi 德đức

-# 二nhị 別biệt 顯hiển 受thọ 法pháp 之chi 相tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 顯hiển 受thọ 多đa (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 歷lịch [婁*殳]# 顯hiển 多đa (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ

-# 二nhị 合hợp

-# 三tam 問vấn 荅# 顯hiển 多đa (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 校giảo 量lượng 一nhất 佛Phật

-# 二nhị 類loại 顯hiển 多đa 佛Phật

-# 二nhị 霑triêm 雨vũ 滅diệt 惑hoặc

-# 三tam 霑triêm 雨vũ 生sanh 善thiện

-# 六lục 神thần 通thông 力lực 有hữu 上thượng 無vô 上thượng 力lực (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa (# 六lục 神thần )#

-# 二nhị 隨tùy 釋thích (# 二nhị )#

-# 神thần 通thông (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 明minh (# 三tam )#

-# 初sơ 依y 內nội

-# 二nhị 依y 外ngoại (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 依y )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 轉chuyển 成thành 外ngoại 事sự (# 二nhị )#

-# 初sơ 同đồng 類loại 略lược 廣quảng 轉chuyển

-# 二nhị 垢cấu 淨tịnh 具cụ 事sự 轉chuyển

-# 三tam 塵trần 容dung 自tự 在tại 轉chuyển

-# 二nhị 應ứng 化hóa 自tự 身thân

-# 三tam 作tác 住trụ 持trì 相tương/tướng

-# 二nhị 緫# 結kết

-# 疑nghi 顯hiển 勝thắng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 斷đoạn )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 神thần 通thông 斷đoạn 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 神thần 通thông 力lực 無vô 上thượng (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 大đại 眾chúng 生sanh 疑nghi

-# 二nhị 上thượng 首thủ 為vi 請thỉnh

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 入nhập 定định 現hiện 通thông (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp 主chủ 入nhập 定định

-# 二nhị 眾chúng 覩đổ 希hy 奇kỳ

-# 三tam 攝nhiếp 用dụng 增tăng 敬kính

-# 二nhị 問vấn 荅# 決quyết 擇trạch (# 三tam )#

-# 初sơ 請thỉnh 問vấn 名danh 字tự

-# 二nhị 業nghiệp 用dụng 自tự 在tại

-# 三tam 顯hiển 類loại 廣quảng 多đa (# 二nhị )#

-# 初sơ 但đãn 結kết 多đa 定định

-# 二nhị 結kết 略lược 顯hiển 廣quảng

-# 二nhị 神thần 通thông 力lực 有hữu 上thượng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 二nhị 一nhất )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 呵ha 問vấn 非phi 顯hiển 佛Phật 德đức 無vô 量lượng

-# 二nhị 舉cử 所sở 未vị 說thuyết 顯hiển 佛Phật 德đức 無vô 量lượng

-# 三tam 引dẫn 其kỳ 事sự 類loại 顯hiển 佛Phật 德đức 無vô 量lượng

-# 二nhị 說thuyết 法Pháp 斷đoạn 疑nghi (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 顯hiển (# 謂vị 此thử )#

-# 二Nhị 會Hội 經Kinh (# 然Nhiên 此Thử )#

-# 三tam 釋thích 例lệ (# 若nhược 準chuẩn )#

-# 二nhị 位vị 果quả (# 三tam )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 果quả (# 五ngũ )#

-# 初sơ 調điều 柔nhu 行hành

-# 二nhị 故cố 智trí 淨tịnh

-# 三tam 勝thắng 過quá 自tự 在tại

-# 四tứ 別biệt 地địa 行hành 相tương/tướng

-# 五ngũ 㧾# 結kết 地địa 名danh

-# 二nhị 攝nhiếp 報báo 果quả

-# 三tam 願nguyện 智trí 果quả

-# 八bát 地địa 影ảnh 像tượng 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 料liệu 揀giản (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 二nhị 道đạo 分phân 別biệt (# 三tam )#

-# 初Sơ 依Y 經Kinh 標Tiêu 名Danh (# 本Bổn 文Văn )#

-# 二nhị 以dĩ 二nhị 德đức 收thu 之chi (# 前tiền 之chi )#

-# 三tam 依y 論luận 列liệt 釋thích (# 前tiền 中trung )#

-# 二nhị 約ước 修tu 顯hiển 分phân 別biệt (# 二nhị 十thập )#

-# 三tam 非phi 一nhất 異dị 分phân 別biệt (# 四tứ )#

-# 初sơ 約ước 因nhân 果quả 明minh 非phi 一nhất 異dị (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 標tiêu (# 又hựu 此thử )#

-# 二nhị 別biệt 顯hiển (# 初sơ 之chi )#

-# 二nhị 約ước 前tiền 後hậu 明minh 非phi 一nhất 異dị (# 又hựu 初sơ )#

-# 三tam 結kết 成thành 圓viên 融dung (# 初sơ 一nhất )#

-# 四tứ 結kết 示thị 本bổn 意ý (# 上thượng 來lai )#

-# 二nhị 正chánh 釋thích 文văn (# 四tứ )#

-# 初sơ 池trì 喻dụ 修tu 行hành 功công 德đức (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 喻dụ

-# 三tam 合hợp

-# 二nhị 山sơn 喻dụ 上thượng 勝thắng 功công 德đức (# 四tứ )#

-# 初sơ 揔# 舉cử 於ư 法pháp

-# 二nhị 揔# 顯hiển 於ư 喻dụ

-# 三tam 法pháp 喻dụ 對đối 顯hiển (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 山sơn 體thể (# 語ngữ 其kỳ )#

-# 二nhị 辨biện 所sở 有hữu (# 二nhị )#

-# 初sơ 直trực 辨biện 所sở 有hữu (# 若nhược 語ngữ )#

-# 二nhị 以dĩ 論luận 料liệu 揀giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 論luận 釋thích 喻dụ (# 論luận 云vân )#

-# 二nhị 疏sớ/sơ 義nghĩa 釋thích 合hợp (# 論luận 但đãn )#

-# 四tứ 揔# 結kết 法pháp 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 互hỗ 依y (# 結kết 成thành )#

-# 二nhị 互hỗ 顯hiển (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 互hỗ 顯hiển (# 二nhị 互hỗ )#

-# 二nhị 海hải 喻dụ 證chứng (# 謂vị 彼bỉ )#

-# 三tam 會hội 違vi 妨phương (# 前tiền 言ngôn )#

-# 四tứ 二nhị 別biệt 相tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 依y 兼kiêm 入nhập 別biệt (# 又hựu 山sơn )#

-# 二nhị 非phi 即tức 離ly 別biệt (# 又hựu 山sơn )#

-# 三tam 等đẳng 不bất 等đẳng 別biệt (# 又hựu 山sơn )#

-# 三tam 海hải 喻dụ 大đại 果quả 功công 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔#

-# 二nhị 別biệt

-# 二nhị 合hợp (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔#

-# 二nhị 別biệt

-# 四tứ 珠châu 喻dụ 堅kiên 固cố 功công 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 喻dụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔#

-# 二nhị 別biệt

-# 二nhị 合hợp (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔#

-# 二nhị 別biệt

-# 九cửu 地địa 利lợi 益ích 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa (# 九cửu 地địa )#

-# 二Nhị 科Khoa 經Kinh (# 三Tam )#

-# 初sơ 顯hiển 法pháp 利lợi 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 生sanh 信tín 功công 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 說thuyết 益ích 生sanh 信tín (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 歎thán 難nan 聞văn

-# 二nhị 問vấn 荅# 顯hiển 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 荅# (# 二nhị )#

-# 初sơ 等đẳng 於ư 佛Phật 智trí

-# 二nhị 徵trưng 以dĩ 釋thích 成thành

-# 二nhị 動động 地địa 生sanh 信tín

-# 二nhị 供cúng 養dường 功công 德đức

-# 二nhị 結kết 通thông 十thập 方phương

-# 三tam 他tha 方phương 證chứng 成thành

-# 十thập 重trọng/trùng 頌tụng 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 說thuyết 儀nghi

-# 二nhị 說thuyết 意ý

-# 二nhị 正chánh 說thuyết 偈kệ 辭từ (# 三tam )#

-# 初sơ 揔# 讚tán 勸khuyến 聽thính

-# 二nhị 正chánh 顯hiển 論luận 地địa (# 八bát )#

-# 初sơ 方phương 便tiện 分phần/phân (# 二nhị )#

-# 初sơ 揔# 前tiền 九cửu 地địa

-# 二nhị 諸chư 地địa 別biệt 義nghĩa

-# 二nhị 三tam 昧muội 分phần/phân

-# 三tam 受thọ 位vị 分phần/phân

-# 四tứ 大đại 盡tận 分phần/phân

-# 五ngũ 釋thích 名danh 分phần/phân

-# 六lục 神thần 通thông 分phần/phân

-# 七thất 位vị 舉cử 分phần/phân

-# 八bát 影ảnh 像tượng 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 山sơn 喻dụ

-# 二nhị 海hải 喻dụ

-# 三tam 殊thù 喻dụ

-# 三tam 結kết 說thuyết 無vô 盡tận