Hoa Nghiêm Kinh Sớ Chú - Quyển 13

Hoa Nghiêm Kinh Sớ Chú - Quyển 13
Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ 注Chú
Quyển 13
唐Đường 澄Trừng 觀Quán 述Thuật 宋Tống 淨Tịnh 源Nguyên 錄Lục 疏Sớ 注Chú 經Kinh

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 十thập 三tam (# 入nhập 第đệ 六lục 經kinh 下hạ 半bán )#

清thanh 涼lương 山sơn 沙Sa 門Môn 。 澄trừng 觀quán 。 述thuật 。

晉tấn 水thủy 沙Sa 門Môn 。 (# 淨tịnh 源nguyên )# 。 錄lục 疏sớ/sơ 注chú 經kinh 。

△# 七thất 西tây 南nam 方phương 十thập 事sự 。 初sơ 定định 方phương 所sở 。

此thử 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 海hải 西tây 南nam 方phương 。

△# 二nhị 明minh 土thổ/độ 海hải 。

次thứ 有hữu 世thế 界giới 海hải 名danh 日nhật 光quang 徧biến 照chiếu 。

△# 三tam 辨biện 世thế 界giới 。

彼bỉ 世thế 界giới 種chủng 中trung 有hữu 國quốc 土độ 名danh 師sư 子tử 日nhật 光quang 明minh 。

△# 四tứ 彰chương 佛Phật 名danh 。

佛Phật 號hiệu 普phổ 智trí 光quang 明minh 音âm 。

△# 五ngũ 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。

於ư 彼bỉ 如Như 來Lai 。 大đại 眾chúng 海hải 中trung 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 名danh 並tịnh 華hoa 光quang 燄diệm 髻kế 。

△# 六lục 眷quyến 屬thuộc 數số 。

與dữ 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu 。

△# 七thất 至chí 佛Phật 所sở 。

來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。

△# 八bát 興hưng 供cung 雲vân 。

各các 現hiện 十thập 種chủng 眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 寶bảo 蓋cái 雲vân (# 至chí )# 悉tất 徧biến 虗hư 空không 而nhi 不bất 散tán 滅diệt 。

△# 九cửu 申thân 禮lễ 獻hiến 供cung 。

現hiện 是thị 雲vân 已dĩ 向hướng 佛Phật 作tác 禮lễ 。 以dĩ 為vi 供cúng 養dường 。

△# 十thập 化hóa 座tòa 安an 坐tọa 。

即tức 於ư 西tây 南nam 方phương 各các 化hóa 作tác (# 至chí )# 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。

△# 八bát 西tây 北bắc 方phương 十thập 事sự 。 初sơ 定định 方phương 所sở 。

此thử 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 海hải 西tây 北bắc 方phương 。

△# 二nhị 明minh 土thổ/độ 海hải 。

次thứ 有hữu 世thế 界giới 海hải 名danh 寶bảo 光quang 照chiếu 耀diệu 。

△# 三tam 辨biện 世thế 界giới 。

彼bỉ 世thế 界giới 種chủng 中trung 有hữu 國quốc 土độ 名danh 眾chúng 香hương 莊trang 嚴nghiêm 。

△# 四tứ 彰chương 佛Phật 名danh 。

佛Phật 號hiệu 無vô 量lượng 功công 德đức 海hải 光quang 明minh 。

△# 五ngũ 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。

於ư 彼bỉ 如Như 來Lai 。 大đại 眾chúng 海hải 中trung (# 至chí )# 名danh 無vô 盡tận 光quang 摩ma 尼ni 王vương 。

△# 六lục 眷quyến 屬thuộc 數số 。

與dữ 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu 。

△# 七thất 至chí 佛Phật 所sở 。

來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。

△# 八bát 興hưng 供cung 雲vân 。

各các 現hiện 十thập 種chủng 一nhất 切thiết 寶bảo 圓viên 滿mãn 光quang 雲vân (# 至chí )# 悉tất 徧biến 虗hư 空không 而nhi 不bất 散tán 滅diệt 。

△# 九cửu 申thân 禮lễ 獻hiến 供cung 。

現hiện 是thị 雲vân 已dĩ 向hướng 佛Phật 作tác 禮lễ 。 以dĩ 為vi 供cúng 養dường 。

△# 十thập 化hóa 座tòa 安an 坐tọa 。

即tức 於ư 西tây 北bắc 方phương 各các 化hóa 作tác (# 至chí )# 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。

△# 九cửu 下hạ 方phương 十thập 。 初sơ 定định 方phương 所sở 。

此thử 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 海hải 下hạ 方phương 。

△# 二nhị 明minh 土thổ/độ 海hải 。

次thứ 有hữu 世thế 界giới 海hải 名danh 蓮liên 華hoa 香hương 妙diệu 德đức 藏tạng 。

△# 三tam 辨biện 世thế 界giới 。

彼bỉ 世thế 界giới 種chủng 中trung 有hữu 國quốc 土độ 名danh 寶bảo 師sư 子tử 。 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 。

△# 四tứ 彰chương 佛Phật 名danh 。

佛Phật 號hiệu 法Pháp 界Giới 光quang 明minh 。

△# 五ngũ 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。

於ư 彼bỉ 如Như 來Lai 。 大đại 眾chúng 海hải 中trung 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 名danh 法Pháp 界Giới 光quang 燄diệm 慧tuệ 。

△# 六lục 眷quyến 屬thuộc 數số 。

與dữ 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu 。

△# 七thất 至chí 佛Phật 所sở 。

來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。

△# 八bát 興hưng 供cung 雲vân 。

各các 現hiện 十thập 種chủng 一nhất 切thiết 摩ma 尼ni 。 藏tạng 光quang 明minh 雲vân (# 至chí )# 而nhi 不bất 散tán 滅diệt 。

△# 九cửu 申thân 禮lễ 獻hiến 供cung 。

現hiện 是thị 雲vân 已dĩ 向hướng 佛Phật 作tác 禮lễ 。 以dĩ 為vi 供cúng 養dường 。

△# 十thập 化hóa 座tòa 安an 坐tọa 。

即tức 於ư 下hạ 方phương 各các 化hóa 作tác 寶bảo 燄diệm 燈đăng (# 至chí )# 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。

△# 十thập 上thượng 方phương 十thập 。 初sơ 定định 方phương 所sở 。

此thử 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 海hải 上thượng 方phương 。

△# 二nhị 明minh 土thổ/độ 海hải 。

次thứ 有hữu 世thế 界giới 海hải 名danh 摩ma 尼ni 寶bảo 照chiếu 耀diệu 莊trang 嚴nghiêm 。

△# 三tam 辨biện 世thế 界giới 。

彼bỉ 世thế 界giới 種chủng 中trung 有hữu 國quốc 土độ 名danh 無vô 相tướng 妙diệu 光quang 明minh 。

△# 四tứ 彰chương 佛Phật 名danh 。

佛Phật 號hiệu 無vô 礙ngại 功công 德đức 光quang 明minh 王vương 。

△# 五ngũ 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。

於ư 彼bỉ 如Như 來Lai 。 大đại 眾chúng 海hải 中trung (# 至chí )# 名danh 無vô 礙ngại 力lực 精tinh 進tấn 慧tuệ 。

△# 六lục 眷quyến 屬thuộc 數số 。

與dữ 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu 。

△# 七thất 至chí 佛Phật 所sở 。

來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。

△# 八bát 興hưng 供cung 雲vân 。

各các 現hiện 十thập 種chủng 無vô 邊biên 色sắc 相tướng 寶bảo 光quang 燄diệm 雲vân (# 至chí )# 而nhi 不bất 散tán 滅diệt 。

△# 九cửu 申thân 禮lễ 獻hiến 供cung 。

現hiện 是thị 雲vân 已dĩ 向hướng 佛Phật 作tác 禮lễ 。 以dĩ 為vi 供cúng 養dường 。

△# 十thập 化hóa 座tòa 安an 坐tọa 。

即tức 於ư 上thượng 方phương 各các 化hóa 作tác (# 至chí )# 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。

十thập 方phương 化hóa 座tòa 。 體thể 相tướng 各các 異dị 。 而nhi 皆giai 同đồng 名danh 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 者giả 。 師sư 子tử 之chi 義nghĩa 。 已dĩ 見kiến 上thượng 文văn 。 蓮liên 華hoa 藏tạng 言ngôn 。 通thông 有hữu 三tam 意ý 。 一nhất 約ước 菩Bồ 薩Tát 。 表biểu 含hàm 藏tạng 開khai 敷phu 故cố 。 二nhị 約ước 所sở 詮thuyên 。 將tương 說thuyết 依y 報báo 故cố 。 三tam 約ước 諸chư 會hội 。 通thông 顯hiển 華hoa 嚴nghiêm 故cố 。 上thượng 下hạ 還hoàn 於ư 本bổn 方phương 坐tọa 者giả 。 佛Phật 圓viên 迴hồi 身thân 。 皆giai 見kiến 面diện 故cố 。 異dị 於ư 餘dư 宗tông 。 但đãn 八bát 方phương 故cố 。

△# 三tam 總tổng 結kết 。

如như 是thị 等đẳng 十thập 億ức 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 (# 至chí )# 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。

△# 文văn 有hữu 其kỳ 八bát 。 一nhất 略lược 示thị 前tiền 文văn 。 云vân 如như 是thị 等đẳng 。 二nhị 總tổng 明minh 海hải 數số 。 謂vị 十thập 億ức 剎sát 塵trần 。 以dĩ 上thượng 來lai 所sở 列liệt 是thị 華hoa 藏tạng 鄰lân 次thứ 之chi 海hải 。 口khẩu 光quang 各các 照chiếu 一nhất 億ức 。 十thập 方phương 故cố 有hữu 十thập 也dã 。 上thượng 二nhị 段đoạn 。 前tiền 別biệt 中trung 所sở 無vô 。 三tam 結kết 主chủ 。 四tứ 結kết 伴bạn 。 五ngũ 結kết 來lai 至chí 。 六lục 結kết 興hưng 供cung 。 七thất 結kết 禮lễ 獻hiến 。 八bát 結kết 安an 坐tọa 。 既ký 為vi 總tổng 結kết 。 故cố 闕khuyết 定định 方phương 。 已dĩ 至chí 會hội 中trung 。 故cố 闕khuyết 初sơ 海hải 等đẳng 三tam 事sự 。

△# 二nhị 現hiện 自tự 在tại 用dụng 。 即tức 為vi 歎thán 德đức 。 謂vị 塵trần 塵trần 近cận 佛Phật 。 念niệm 念niệm 益ích 生sanh 。 文văn 有hữu 其kỳ 八bát 。 一nhất 明minh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 毛mao 孔khổng 現hiện 光quang 。

如như 是thị 坐tọa 已dĩ 其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 一nhất 切thiết 寶bảo 種chủng 種chủng 色sắc 光quang 明minh 。

△# 二nhị 光quang 現hiện 菩Bồ 薩Tát 。

一nhất 一nhất 光quang 中trung 。 悉tất 現hiện 十thập 世thế 界giới 海hải (# 至chí )# 皆giai 坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。

△# 三tam 菩Bồ 薩Tát 入nhập 塵trần 。

此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 悉tất 能năng 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 諸chư 安an 立lập 海hải 。 所sở 有hữu 微vi 塵trần 。

略lược 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 一nhất 切thiết 施thi 設thiết 。 依y 正chánh 等đẳng 塵trần 。 一nhất 一nhất 稱xưng 真chân 故cố 。 二nhị 約ước 觀quán 心tâm 。 眾chúng 生sanh 意ý 識thức 所sở 緣duyên 。 即tức 是thị 法Pháp 界Giới 。 例lệ 依y 名danh 相tướng 分phân 別biệt 而nhi 轉chuyển 。 是thị 謂vị 安an 立lập 。 妄vọng 故cố 為vi 塵trần 。 體thể 皆giai 可khả 依y 。 是thị 名danh 大đại 剎sát 。 皆giai 有hữu 覺giác 性tánh 。 是thị 曰viết 如Như 來Lai 。 此thử 明minh 菩Bồ 薩Tát 。 證chứng 入nhập 眾chúng 生sanh 性tánh 海hải 。

△# 四tứ 塵trần 含hàm 廣quảng 剎sát 。

彼bỉ 一nhất 一nhất 塵trần 。 中trung 皆giai 有hữu 十thập 佛Phật 世thế 界giới 。 微vi 塵trần 數số 諸chư 廣quảng 大đại 剎sát 。

△# 五ngũ 剎sát 有hữu 如Như 來Lai 。

一nhất 一nhất 剎sát 中trung 。 皆giai 有hữu 三tam 世thế 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。

隨tùy 世thế 俗tục 故cố 。 說thuyết 有hữu 三tam 世thế 。 全toàn 稱xưng 性tánh 故cố 。 並tịnh 在tại 塵trần 中trung 。

△# 六lục 菩Bồ 薩Tát 往vãng 供cung 。

此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 悉tất 能năng 徧biến 往vãng 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 。

通thông 財tài 及cập 法pháp 。

△# 七thất 助trợ 佛Phật 揚dương 化hóa 。

於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 以dĩ 夢mộng 自tự 在tại (# 至chí )# 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 悉tất 令linh 開khai 悟ngộ 。

△# 八bát 所sở 化hóa 成thành 益ích 。

念niệm 念niệm 中trung 一nhất 一nhất 國quốc 土độ 。 (# 至chí )# 廣quảng 大đại 願nguyện 海hải 。 生sanh 如Như 來Lai 家gia 。

於ư 中trung 賢hiền 首thủ 對đối 前tiền 開khai 悟ngộ 。 以dĩ 三tam 義nghĩa 釋thích 之chi 。 初sơ 別biệt 配phối 釋thích 。 謂vị 以dĩ 前tiền 十thập 法Pháp 門môn 。 對đối 後hậu 所sở 成thành 十thập 益ích 。 一nhất 門môn 得đắc 其kỳ 一nhất 益ích 。 二nhị 三tam 前tiền 卻khước 。 餘dư 並tịnh 如như 次thứ 。 一nhất 以dĩ 夢mộng 自tự 在tại 門môn 。 夢mộng 中trung 警cảnh 覺giác 。 造tạo 惡ác 眾chúng 生sanh 。 令linh 得đắc 斷đoạn 惡ác 免miễn 苦khổ 益ích 故cố 。 二nhị 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 門môn 。 令linh 入nhập 正chánh 定định 。 三tam 以dĩ 現hiện 諸chư 天thiên 歿một 生sanh 門môn 。 令linh 生sanh 天thiên 受thọ 樂lạc 。 以dĩ 放phóng 逸dật 則tắc 歿một 。 剋khắc 念niệm 便tiện 生sanh 故cố 。 上thượng 三tam 人nhân 天thiên 乘thừa 。 四tứ 以dĩ 動động 剎sát 。 現hiện 無vô 常thường 令linh 厭yếm 。 以dĩ 歎thán 佛Phật 神thần 變biến 令linh 欣hân 。 成thành 二Nhị 乘Thừa 益ích 。 下hạ 皆giai 大Đại 乘Thừa 。 五ngũ 以dĩ 嚴nghiêm 剎sát 大đại 願nguyện 。 令linh 修tu 福phước 求cầu 向hướng 。 六lục 以dĩ 攝nhiếp 生sanh 言ngôn 辭từ 。 令linh 發phát 大đại 心tâm 。 以dĩ 佛Phật 音âm 聲thanh 。 即tức 同đồng 體thể 大đại 悲bi 故cố 。 七thất 以dĩ 佛Phật 雲vân 雨vũ 法pháp 。 令linh 入nhập 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 退thoái 之chi 位vị 。 已dĩ 上thượng 三tam 位vị 在tại 地địa 前tiền 三tam 賢hiền 。 八bát 以dĩ 照chiếu 徧biến 滿mãn 法Pháp 界Giới 土thổ/độ 及cập 神thần 變biến 。 令linh 得đắc 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 智trí 眼nhãn 。 見kiến 平bình 等đẳng 法pháp 。 九cửu 以dĩ 佛Phật 普phổ 現hiện 徧biến 法Pháp 界Giới 解giải 脫thoát 力lực 。 令linh 得đắc 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 大đại 力lực 大đại 願nguyện 無vô 盡tận 智trí 淨tịnh 國quốc 土độ 益ích 。 十thập 以dĩ 普phổ 賢hiền 建kiến 道Đạo 場Tràng 。 令linh 住trụ 佛Phật 果Quả 大đại 願nguyện 海hải 。 言ngôn 生sanh 如Như 來Lai 家gia 者giả 。 入nhập 佛Phật 果Quả 位vị 故cố 生sanh 。 非phi 是thị 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 生sanh 佛Phật 家gia 也dã 。 二nhị 圓viên 通thông 者giả 。 此thử 上thượng 十thập 法pháp 。 於ư 此thử 十thập 益ích 。 一nhất 一nhất 徧biến 通thông 。 謂vị 或hoặc 一nhất 法pháp 成thành 十thập 益ích 。 或hoặc 十thập 法pháp 成thành 一nhất 益ích 。 如như 是thị 互hỗ 徧biến 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。

三tam 各các 別biệt 者giả 。 謂vị 前tiền 十thập 法Pháp 門môn 。 各các 自tự 開khai 悟ngộ 世thế 界giới 海hải 。 微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sanh 。 此thử 以dĩ 法pháp 無vô 益ích 。 後hậu 十thập 益ích 。 但đãn 言ngôn 須Tu 彌Di 塵trần 數số 。 不bất 言ngôn 剎sát 塵trần 之chi 國quốc 。 則tắc 是thị 己kỷ 身thân 以dĩ 人nhân 為vi 益ích 。 既ký 各các 別biệt 釋thích 。 則tắc 夢mộng 自tự 在tại 門môn 。 亦diệc 顯hiển 一nhất 切thiết 皆giai 如như 夢mộng 故cố 。 延diên 促xúc 等đẳng 無vô 礙ngại 。 故cố 云vân 自tự 在tại 。 餘dư 並tịnh 可khả 知tri 。

此thử 上thượng 菩Bồ 薩Tát 法pháp 化hóa 。 始thỉ 從tùng 放phóng 光quang 。 終chung 於ư 得đắc 益ích 。 順thuận 數số 八bát 段đoạn 。 逆nghịch 推thôi 十thập 二nhị 。 重trùng 疊điệp 無vô 盡tận 。 一nhất 其kỳ 十thập 須Tu 彌Di 塵trần 數số 眾chúng 生sanh 得đắc 益ích 。 方phương 在tại 一nhất 國quốc 。 餘dư 一nhất 切thiết 土thổ/độ 皆giai 爾nhĩ 。 故cố 云vân 一nhất 一nhất 國quốc 各các 各các 令linh 等đẳng 也dã 。 二nhị 此thử 一nhất 切thiết 土thổ/độ 益ích 。 在tại 一nhất 念niệm 時thời 中trung 。 餘dư 一nhất 切thiết 念niệm 時thời 皆giai 爾nhĩ 。 故cố 云vân 念niệm 念niệm 中trung 也dã 。 三tam 如như 是thị 念niệm 念niệm 之chi 益ích 。 方phương 是thị 一nhất 法Pháp 門môn 所sở 開khai 悟ngộ 。 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 皆giai 爾nhĩ 。 四tứ 彼bỉ 多đa 法Pháp 門môn 。 方phương 是thị 一nhất 念niệm 所sở 用dụng 。 餘dư 念niệm 念niệm 所sở 用dụng 法Pháp 門môn 亦diệc 爾nhĩ 。 五ngũ 彼bỉ 多đa 念niệm 法Pháp 門môn 。 方phương 論luận 一nhất 廣quảng 剎sát 。 如như 一nhất 廣quảng 剎sát 。 如như 是thị 十thập 剎sát 塵trần 數số 廣quảng 剎sát 皆giai 爾nhĩ 。 六lục 彼bỉ 多đa 廣quảng 剎sát 。 方phương 論luận 一nhất 塵trần 內nội 。 如như 一nhất 塵trần 。 一nhất 切thiết 安an 立lập 。 中trung 諸chư 塵trần 亦diệc 然nhiên 。 七thất 如như 上thượng 諸chư 塵trần 方phương 是thị 一nhất 安an 立lập 海hải 。 如như 一nhất 安an 立lập 海hải 。 徧biến 法Pháp 界Giới 諸chư 安an 立lập 海hải 亦diệc 然nhiên 。 八bát 徧biến 法Pháp 界Giới 安an 立lập 海hải 中trung 業nghiệp 用dụng 。 方phương 是thị 一nhất 化hóa 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 化hóa 。 如như 一nhất 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 十thập 世thế 界giới 海hải 化hóa 菩Bồ 薩Tát 一nhất 一nhất 皆giai 然nhiên 。 九cửu 諸chư 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 方phương 是thị 一nhất 光quang 所sở 現hiện 。 如như 一nhất 光quang 。 一nhất 一nhất 光quang 亦diệc 然nhiên 。 十thập 彼bỉ 十thập 剎sát 塵trần 數số 光quang 明minh 。 方phương 是thị 一nhất 毛mao 孔khổng 現hiện 。 如như 一nhất 毛mao 孔khổng 。 徧biến 身thân 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 皆giai 然nhiên 。 十thập 一nhất 彼bỉ 徧biến 身thân 毛mao 孔khổng 。 方phương 是thị 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 如như 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 如như 是thị 十thập 億ức 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 箇cá 世thế 界giới 海hải 。 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 如như 是thị 孔khổng 皆giai 爾nhĩ 。 十thập 二nhị 上thượng 來lai 所sở 明minh 十thập 一nhất 重trọng/trùng 作tác 用dụng 。 方phương 論luận 來lai 此thử 一nhất 會hội 。 如như 此thử 一nhất 會hội 。 於ư 餘dư 佛Phật 會hội 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 此thử 後hậu 一nhất 段đoạn 偈kệ 文văn 具cụ 之chi 。

又hựu 上thượng 十thập 二nhị 重trọng/trùng 。 一nhất 一nhất 開khai 之chi 為vi 二nhị 。 便tiện 成thành 二nhị 十thập 四tứ 重trọng/trùng 。 且thả 如như 一nhất 念niệm 。 望vọng 一nhất 切thiết 念niệm 。 即tức 是thị 二nhị 義nghĩa 。 類loại 例lệ 相tương 似tự 。 合hợp 之chi 為vi 一nhất 。 餘dư 十thập 一nhất 重trọng/trùng 。 準chuẩn 此thử 思tư 之chi 。 如như 是thị 重trùng 疊điệp 無vô 盡tận 。 各các 周chu 法Pháp 界Giới 。 唯duy 智trí 頓đốn 觀quán 。 非phi 心tâm 識thức 境cảnh 。 華hoa 嚴nghiêm 海hải 會hội 。 大đại 用dụng 皆giai 然nhiên 。 三tam 光quang 聲thanh 自tự 述thuật 。 前tiền 既ký 光quang 聲thanh 召triệu 命mạng 。 今kim 亦diệc 光quang 聲thanh 自tự 述thuật 。 菩Bồ 薩Tát 位vị 極cực 。 用dụng 窮cùng 深thâm 廣quảng 。 若nhược 非phi 自tự 述thuật 。

時thời 眾chúng 難nạn 知tri 。

△# 十thập 頌tụng 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 一nhất 總tổng 明minh 兼kiêm 陳trần 說thuyết 處xứ 。

爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 光quang 明minh 中trung 同đồng 時thời 發phát 聲thanh 。 說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn 。

諸chư 光quang 明minh 中trung 出xuất 妙diệu 音âm (# 至chí )# 能năng 入nhập 菩Bồ 提Đề 之chi 妙diệu 道đạo 。

△# 二nhị 別biệt 顯hiển 德đức 用dụng 殊thù 勝thắng 三tam 。 初sơ 通thông 顯hiển 體thể 用dụng 自tự 在tại 。

劫kiếp 海hải 修tu 行hành 無vô 厭yếm 倦quyện 。 (# 至chí )# 佛Phật 子tử 善thiện 入nhập 斯tư 方phương 便tiện 。

悲bi 智trí 相tương/tướng 導đạo 。 度độ 眾chúng 生sanh 而nhi 不bất 疲bì 。

盡tận 諸chư 劫kiếp 海hải 修tu 方phương 便tiện (# 至chí )# 而nhi 恆hằng 說thuyết 彼bỉ 性tánh 寂tịch 滅diệt 。

空không 有hữu 雙song 觀quán 。 入nhập 法Pháp 門môn 而nhi 常thường 寂tịch 。

三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 所sở 有hữu 願nguyện (# 至chí )# 而nhi 為vi 自tự 行hành 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 。

物vật 我ngã 無vô 滯trệ 。 故cố 化hóa 他tha 而nhi 自tự 淨tịnh 。

△# 二nhị 別biệt 敘tự 前tiền 現hiện 自tự 在tại 。 與dữ 前tiền 影ảnh 略lược 。

一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 眾chúng 會hội 中trung (# 至chí )# 入nhập 彼bỉ 如Như 來Lai 寂tịch 滅diệt 法pháp 。

身thân 徧biến 十thập 方phương 。 智trí 觀quán 寂tịch 滅diệt 。 即tức 顯hiển 不bất 唯duy 來lai 此thử 會hội 也dã 。

一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 無vô 有hữu 邊biên (# 至chí )# 見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 境cảnh 。

身thân 光quang 普phổ 入nhập 。 智trí 眼nhãn 徧biến 觀quán 。

菩Bồ 薩Tát 能năng 住trụ 一nhất 毛mao 端đoan (# 至chí )# 是thị 其kỳ 清thanh 淨tịnh 方phương 便tiện 地địa 。

住trụ 一nhất 毛mao 端đoan 。 徧biến 動động 諸chư 剎sát 。 況huống 乎hồ 於ư 上thượng 。 處xử 寶bảo 蓮liên 華hoa 。

一nhất 一nhất 塵trần 中trung 。 無vô 量lượng 身thân (# 至chí )# 獲hoạch 無vô 礙ngại 意ý 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。

塵trần 塵trần 多đa 身thân 。 門môn 門môn 化hóa 異dị 。 舉cử 一nhất 歿một 生sanh 門môn 。 可khả 以dĩ 例lệ 諸chư 。

三tam 世thế 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 (# 至chí )# 證chứng 明minh 法pháp 性tánh 無vô 礙ngại 者giả 。

念niệm 劫kiếp 無vô 礙ngại 。 結kết 由do 證chứng 深thâm 。 念niệm 劫kiếp 既ký 融dung 。 故cố 於ư 念niệm 念niệm 能năng 作tác 法pháp 性tánh 。 無vô 礙ngại 者giả 。 分phần/phân 與dữ 無vô 分phần/phân 。 皆giai 無vô 礙ngại 故cố 。 謂vị 證chứng 理lý 不bất 唯duy 無vô 分phần/phân 故cố 。 在tại 一nhất 切thiết 處xứ 。 而nhi 全toàn 在tại 此thử 一nhất 法pháp 。 一nhất 切thiết 法pháp 亦diệc 然nhiên 。 各các 有hữu 四tứ 句cú 身thân 等đẳng 。 不bất 唯duy 分phần/phân 故cố 。 常thường 在tại 此thử 而nhi 無vô 在tại 思tư 之chi 。

△# 後hậu 一nhất 偈kệ 結kết 廣quảng 有hữu 歸quy 。

普phổ 賢hiền 勝thắng 行hành 皆giai 能năng 入nhập (# 至chí )# 諸chư 光quang 明minh 中trung 大đại 音âm 吼hống 。

普phổ 賢hiền 勝thắng 行hành 。 皆giai 入nhập 非phi 獨độc 。 向hướng 來lai 所sở 陳trần 。 故cố 能năng 光quang 中trung 。 演diễn 斯tư 自tự 在tại 。

△# 四tứ 現hiện 瑞thụy 表biểu 說thuyết 。 上thượng 所sở 現hiện 相tướng 但đãn 召triệu 有hữu 緣duyên 眾chúng 。 集tập 將tương 陳trần 故cố 。 重trọng/trùng 現hiện 斯tư 瑞thụy 。 瑞thụy 文văn 有hữu 三tam 。 初sơ 光quang 示thị 法pháp 主chủ 。 二nhị 現hiện 華hoa 表biểu 義nghĩa 。 三tam 現hiện 眾chúng 表biểu 教giáo 法pháp 。 籍tịch 人nhân 弘hoằng 故cố 。 先tiên 明minh 主chủ 義nghĩa 為vi 教giáo 本bổn 。 故cố 在tại 教giáo 前tiền 。 初sơ 文văn 分phần/phân 六lục 。 初sơ 意ý 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát (# 至chí )# 無vô 邊biên 境cảnh 界giới 。 神thần 通thông 力lực 故cố 。

△# 二nhị 體thể 。

放phóng 眉mi 間gian 光quang 。

眉mi 間gian 者giả 。 表biểu 離ly 二nhị 邊biên 故cố 。 於ư 體thể 不bất 計kế 。 有hữu 無vô 二nhị 邊biên 。 於ư 義nghĩa 不bất 著trước 常thường 無vô 常thường 等đẳng 諸chư 法pháp 相tướng 邊biên 。 於ư 行hành 不bất 習tập 苦khổ 樂lạc 二nhị 邊biên 。 於ư 道đạo 不bất 住trụ 邪tà 正chánh 二nhị 邊biên 。 於ư 人nhân 不bất 執chấp 因nhân 果quả 二nhị 邊biên 。 於ư 教giáo 不bất 說thuyết 世thế 出xuất 世thế 二nhị 邊biên 。 於ư 諦đế 不bất 見kiến 真chân 俗tục 二nhị 邊biên 。 於ư 化hóa 不bất 定định 權quyền 實thật 二nhị 邊biên 。 是thị 故cố 為vi 眾chúng 。 放phóng 眉mi 間gian 光quang 。

△# 三tam 名danh 。

此thử 光quang 名danh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 光quang 明minh 普phổ 照chiếu 耀diệu 十thập 方phương 藏tạng 。

上thượng 句cú 令linh 得đắc 能năng 知tri 智trí 也dã 。 下hạ 句cú 令linh 照chiếu 所sở 知tri 境cảnh 也dã 。 藏tạng 有hữu 三tam 義nghĩa 。 一nhất 智trí 光quang 含hàm 德đức 無vô 盡tận 故cố 。 二nhị 以dĩ 十thập 方phương 剎sát 海hải 。 各các 於ư 塵trần 內nội 重trọng/trùng 含hàm 諸chư 剎sát 故cố 三tam 。 亦diệc 通thông 於ư 五ngũ 藏tạng 。 以dĩ 言ngôn 智trí 光quang 故cố 。 照chiếu 初sơ 二nhị 藏tạng 。 令linh 菩Bồ 薩Tát 證chứng 照chiếu 。 次thứ 二nhị 藏tạng 令linh 菩Bồ 薩Tát 成thành 證chứng 。 則tắc 得đắc 於ư 涅Niết 槃Bàn 成thành 則tắc 。 得đắc 於ư 菩Bồ 提Đề 。 照chiếu 第đệ 五ngũ 藏tạng 。 令linh 化hóa 令linh 淨tịnh 。 三tam 中trung 後hậu 二nhị 。 如như 下hạ 業nghiệp 中trung 。

△# 四tứ 相tương/tướng 。

其kỳ 狀trạng 猶do 如như 。 寶bảo 色sắc 燈đăng 雲vân 。

謂vị 色sắc 如như 燈đăng 雲vân 。 猶do 日nhật 月nguyệt 洞đỗng 照chiếu 。 周chu 徧biến 潤nhuận 澤trạch 。 雨vũ 法Pháp 雨vũ 故cố 。 如như 相tương/tướng 海hải 品phẩm 。

△# 五ngũ 展triển 即tức 光quang 業nghiệp 用dụng 五ngũ 。 初sơ 所sở 照chiếu 分phân 齊tề 。

徧biến 照chiếu 十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。

△# 二nhị 光quang 現hiện 依y 正chánh 。

其kỳ 中trung 國quốc 土độ 及cập 以dĩ 眾chúng 生sanh 。 悉tất 令linh 顯hiển 現hiện 。

△# 三tam 動động 其kỳ 剎sát 網võng 。

又hựu 普phổ 震chấn 動động 諸chư 世thế 界giới 網võng 。

以dĩ 諸chư 世thế 界giới 。 重trùng 疊điệp 影ảnh 現hiện 。 交giao 互hỗ 相tương 當đương 。 猶do 如như 網võng 孔khổng 。

△# 四tứ 塵trần 現hiện 如Như 來Lai 。

一nhất 一nhất 塵trần 中trung 。 現hiện 無vô 數số 佛Phật 。

△# 五ngũ 隨tùy 機cơ 雨vũ 法pháp 。

隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 性tánh 欲dục 不bất 同đồng 。 (# 至chí )# 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。

略lược 舉cử 三tam 法pháp 。 皆giai 下hạ 所sở 顯hiển 。 初sơ 法Pháp 輪luân 雲vân 示thị 其kỳ 所sở 行hành 。 二nhị 出xuất 離ly 雲vân 示thị 其kỳ 所sở 度độ 。 三tam 大đại 願nguyện 雲vân 示thị 說thuyết 法Pháp 主chủ 。 謂vị 將tương 說thuyết 普phổ 法pháp 。 令linh 知tri 法pháp 主chủ 大đại 願nguyện 普phổ 周chu 剎sát 塵trần 內nội 故cố 。

△# 六lục 收thu 。

作tác 是thị 事sự 已dĩ 。 右hữu 繞nhiễu 於ư 佛Phật 。 從tùng 足túc 下hạ 入nhập 。

示thị 有hữu 終chung 歸quy 也dã 。 證chứng 從tùng 佛Phật 流lưu 。 眉mi 間gian 出xuất 光quang 。 修tu 因nhân 順thuận 果quả 。 故cố 須tu 右hữu 繞nhiễu 。 自tự 下hạ 升thăng 高cao 。 故cố 從tùng 足túc 入nhập 履lý 。 佛Phật 所sở 行hành 方phương 證chứng 入nhập 故cố 。

△# 二nhị 現hiện 華hoa 表biểu 義nghĩa 二nhị 。 初sơ 總tổng 標tiêu 華hoa 現hiện 。

爾nhĩ 時thời 佛Phật 前tiền 。 有hữu 大đại 蓮liên 華hoa 。 忽hốt 然nhiên 出xuất 現hiện 。

為vi 座tòa 所sở 現hiện 中trung 方phương 眾chúng 故cố 。 通thông 表biểu 所sở 詮thuyên 佛Phật 華hoa 嚴nghiêm 故cố 。 別biệt 表biểu 華hoa 藏tạng 佛Phật 所sở 淨tịnh 故cố 。 故cố 於ư 佛Phật 前tiền 。 出xuất 此thử 蓮liên 華hoa 。 既ký 通thông 表biểu 華hoa 嚴nghiêm 。 亦diệc 具cụ 同đồng 時thời 具cụ 足túc 等đẳng 十thập 門môn 。 及cập 教giáo 義nghĩa 等đẳng 。 而nhi 其kỳ 本bổn 意ý 正chánh 表biểu 義nghĩa 耳nhĩ 。 忽hốt 然nhiên 現hiện 者giả 。 依y 理lý 起khởi 事sự 。 難nan 測trắc 量lượng 故cố 。

△# 二nhị 顯hiển 具cụ 德đức 嚴nghiêm 二nhị 。 初sơ 標tiêu 十thập 種chủng 。

其kỳ 華hoa 具cụ 有hữu 十thập 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 蓮liên 華hoa 所sở 不bất 能năng 及cập 。

先tiên 標tiêu 十thập 種chủng 顯hiển 德đức 無vô 盡tận 。

△# 二nhị 別biệt 列liệt 十thập 句cú 。 初sơ 體thể 備bị 眾chúng 德đức 。

所sở 謂vị 眾chúng 寶bảo 間gian 銷tiêu 以dĩ 為vi 其kỳ 莖hành 。 (# 至chí )# 妙diệu 網võng 覆phú 上thượng 。 光quang 色sắc 清thanh 淨tịnh 。

蓮liên 子tử 住trú 處xứ 。 有hữu 含hàm 藏tạng 之chi 義nghĩa 。 故cố 名danh 為vi 藏tạng 。 表biểu 示thị 法Pháp 門môn 一nhất 含hàm 一nhất 切thiết 華hoa 藏tạng 之chi 名danh 。 由do 此thử 而nhi 立lập 。

△# 二nhị 妙diệu 用dụng 自tự 在tại 。

於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 示thị 現hiện 無vô 邊biên 。 諸chư 佛Phật (# 至chí )# 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 修tu 行hạnh 願nguyện 。

一nhất 念niệm 況huống 多đa 。 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 。 即tức 前tiền 藏tạng 體thể 。 影ảnh 現hiện 佛Phật 身thân 。 即tức 依y 正chánh 無vô 礙ngại 。 既ký 發phát 多đa 聲thanh 。 聲thanh 皆giai 演diễn 法pháp 。

△# 三tam 現hiện 眾chúng 表biểu 教giáo 三tam 。 初sơ 現hiện 眾chúng 時thời 。

此thử 華hoa 生sanh 已dĩ 。 一nhất 念niệm 之chi 間gian 。

言ngôn 一nhất 念niệm 者giả 。 華hoa 生sanh 無vô 間gian 。 表biểu 教giáo 義nghĩa 相tương 應ứng 。

△# 二nhị 現hiện 眾chúng 處xứ 。

於ư 如Như 來Lai 白bạch 毫hào 相tướng 中trung 。

表biểu 教giáo 從tùng 所sở 證chứng 淨tịnh 。 法Pháp 界Giới 所sở 流lưu 。 為vi 眾chúng 教giáo 源nguyên 。 如như 白bạch 為vi 色sắc 本bổn 。

△# 三tam 正chánh 明minh 眾chúng 現hiện 三tam 。 初sơ 主chủ 屬thuộc 齊tề 現hiện 。

有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 名danh 一nhất 切thiết 法pháp 。 勝thắng 音âm (# 至chí )# 俱câu 時thời 而nhi 出xuất 。

徧biến 詮thuyên 諸chư 法pháp 。 故cố 云vân 一nhất 切thiết 所sở 詮thuyên 圓viên 滿mãn 。 是thị 曰viết 勝thắng 音âm 。 圓viên 教giáo 法Pháp 門môn 必tất 攝nhiếp 眷quyến 屬thuộc 故cố 。 下hạ 文văn 云vân 。 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 修tu 多đa 羅la 。 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 權quyền 實thật 無vô 礙ngại 。 故cố 曰viết 俱câu 時thời 。

△# 二nhị 申thân 敬kính 就tựu 座tòa 。

右hữu 繞nhiễu 如Như 來Lai 經kinh 無vô 量lượng 帀táp (# 至chí )# 各các 於ư 其kỳ 上thượng 次thứ 第đệ 而nhi 住trụ 。

主chủ 伴bạn 雖tuy 殊thù 。 並tịnh 修tu 因nhân 須tu 果quả 故cố 。 右hữu 繞nhiễu 如Như 來Lai 。 文văn 義nghĩa 相tương 隨tùy 。 故cố 依y 華hoa 坐tọa 。 正chánh 助trợ 不bất 等đẳng 。 臺đài 鬚tu 有hữu 差sai 。 上thượng 義nghĩa 依y 理lý 明minh 故cố 。 忽hốt 然nhiên 而nhi 現hiện 。 今kim 教giáo 由do 人nhân 立lập 故cố 。 眾chúng 從tùng 佛Phật 流lưu 。 亦diệc 如như 涅Niết 槃Bàn 從tùng 牛ngưu 出xuất 乳nhũ 。

△# 三tam 彰chương 其kỳ 德đức 業nghiệp 。

其kỳ 一nhất 切thiết 法pháp 。 勝thắng 音âm 菩Bồ 薩Tát 。

主chủ 教giáo 是thị 宗tông 故cố 偏thiên 難nạn/nan 。 至chí 文văn 有hữu 十thập 句cú 。 略lược 為vi 二nhị 解giải 。 一nhất 豎thụ 配phối 十Thập 地Địa 。 明minh 比tỉ 普phổ 攝nhiếp 十Thập 地Địa 功công 德đức 。 一nhất 句cú 一nhất 地địa 。

了liễu 深thâm 法Pháp 界giới 生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ 。

初Sơ 地Địa 歡hoan 喜hỷ 。 得đắc 智trí 證chứng 如như 。

入nhập 佛Phật 所sở 行hành 智trí 。 智trí 無vô 疑nghi 滯trệ 。

二nhị 地địa 性tánh 戒giới 。 是thị 佛Phật 所sở 行hành 。

入nhập 不bất 可khả 測trắc 佛Phật 法Pháp 身thân 海hải 。

三tam 地địa 多đa 聞văn 。 入nhập 法Pháp 身thân 海hải 。

往vãng 一nhất 切thiết 剎sát 。 諸chư 如Như 來Lai 所sở 。

四tứ 行hành 道Đạo 品phẩm 。 善thiện 友hữu 是thị 依y 。

身thân 諸chư 毛mao 孔khổng 。 悉tất 現hiện 神thần 通thông 。

五ngũ 地địa 雙song 行hành 。 現hiện 通thông 利lợi 物vật 。

念niệm 念niệm 普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 界giới 。

六lục 觀quán 法Pháp 界Giới 。 般Bát 若Nhã 現hiện 前tiền 。

十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 共cộng 與dữ 其kỳ 力lực 。

七thất 功công 用dụng 已dĩ 絡lạc 。 所sở 佛Phật 與dữ 力lực 。

令linh 普phổ 安an 住trụ 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。

八bát 無vô 住trụ 無vô 動động 。 住trụ 三tam 昧muội 心tâm 。

盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới 功công 德đức 海hải 身thân 。

九cửu 為vi 法Pháp 師sư 。 見kiến 無vô 邊biên 法pháp 。

乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 。 三tam 昧muội 解giải 脫thoát 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。

十thập 具cụ 於ư 大đại 盡tận 三tam 昧muội 等đẳng 圓viên 。 初Sơ 地Địa 尚thượng 攝nhiếp 諸chư 地địa 功công 德đức 。 況huống 於ư 後hậu 後hậu 。 不bất 具cụ 前tiền 前tiền 。

二nhị 橫hoạnh/hoành 就tựu 極cực 位vị 釋thích 。 一nhất 理lý 智trí 了liễu 真chân 。 二nhị 量lượng 智trí 入nhập 行hành 。 三tam 證chứng 窮cùng 法Pháp 身thân 。 四tứ 常thường 觀quán 受thọ 用dụng 。 五ngũ 毛mao 現hiện 神thần 變biến 。 六lục 念niệm 觀quán 法Pháp 門môn 。 七thất 外ngoại 感cảm 佛Phật 加gia 。 八bát 內nội 安an 深thâm 定định 。 九cửu 豎thụ 見kiến 來lai 際tế 。 十thập 橫hoạnh/hoành 無vô 不bất 圓viên 。 故cố 此thử 十thập 句cú 攝nhiếp 為vi 五ngũ 對đối 。 若nhược 橫hoạnh/hoành 若nhược 豎thụ 。 能năng 詮thuyên 必tất 具cụ 。 故cố 為vi 二nhị 釋thích 。 五ngũ 稱xưng 揚dương 佛Phật 德đức 。 既ký 現hiện 既ký 至chí 。 任nhậm 力lực 稱xưng 揚dương 。 自tự 申thân 罔võng 極cực 之chi 情tình 。 顯hiển 佛Phật 無vô 涯nhai 之chi 德đức 。 文văn 分phân 為vi 二nhị 。 初sơ 一nhất 眉mi 間gian 菩Bồ 薩Tát 讚tán 後hậu 十thập 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 讚tán 。 新tân 眾chúng 纔tài 集tập 。 佛Phật 便tiện 現hiện 瑞thụy 。 文văn 不bất 累lũy/lụy/luy 書thư 。 故cố 編biên 成thành 次thứ 。 以dĩ 讚tán 德đức 相tương/tướng 類loại 結kết 集tập 。 併tinh 之chi 一nhất 處xứ 。 乘thừa 現hiện 勝thắng 音âm 之chi 次thứ 。 先tiên 舉cử 勝thắng 音âm 之chi 偈kệ 。 後hậu 十thập 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 如như 次thứ 十thập 方phương 。 昔tích 人nhân 不bất 曉hiểu 斯tư 文văn 。 便tiện 將tương 後hậu 十thập 為vi 勝thắng 音âm 眷quyến 屬thuộc 。 非phi 唯duy 章chương 疏sớ/sơ 之chi 失thất 。 亦diệc 乃nãi 翻phiên 譯dịch 有hữu 違vi 。 何hà 者giả 且thả 眉mi 間gian 出xuất 眾chúng 。 即tức 主chủ 伴bạn 皆giai 讚tán 十thập 方phương 來lai 眾chúng 。 寂tịch 無vô 一nhất 言ngôn 。 主chủ 伴bạn 禮lễ 儀nghi 。 一nhất 何hà 疎sơ 索sách 。 況huống 準chuẩn 法Pháp 界Giới 品phẩm 例lệ 。 來lai 者giả 皆giai 有hữu 讚tán 辭từ 。 細tế 尋tầm 菩Bồ 薩Tát 之chi 名danh 。 與dữ 前tiền 十thập 方phương 。 如như 次thứ 相tương 似tự 。 但đãn 由do 譯dịch 人nhân 不bất 審thẩm 致trí 令linh 。 名danh 小tiểu 乖quai 差sai 。 至chí 下hạ 文văn 中trung 。 一nhất 一nhất 對đối 辨biện 。

△# 今kim 初sơ 勝thắng 音âm 文văn 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

即tức 於ư 眾chúng 中trung 。 承thừa 佛Phật 威uy 神thần 。 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 偈kệ 。 然nhiên 偈kệ 中trung 總tổng 相tương/tướng 讚tán 佛Phật 。 亦diệc 含hàm 諸chư 問vấn 。 思tư 之chi 可khả 知tri 。 十thập 頌tụng 分phần/phân 三tam 。 初sơ 直trực 就tựu 佛Phật 歎thán 。 皆giai 歎thán 如Như 來Lai 體thể 用dụng 無vô 礙ngại 。 於ư 中trung 。 初sơ 不bất 動động 本bổn 而nhi 周chu 徧biến 。

佛Phật 身thân 充sung 滿mãn 於ư 法Pháp 界Giới (# 至chí )# 而nhi 恆hằng 處xứ 此thử 菩Bồ 提Đề 座tòa 。

十thập 身thân 圓viên 融dung 。 徧biến 四tứ 法Pháp 界Giới 。

△# 二nhị 不bất 壞hoại 小tiểu 相tương/tướng 而nhi 廣quảng 容dung 。

如Như 來Lai 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 (# 至chí )# 如như 是thị 。 普phổ 周chu 於ư 法Pháp 界Giới 。

上thượng 則tắc 事sự 如như 理lý 故cố 。 此thử 則tắc 事sự 含hàm 理lý 故cố 。 前tiền 一nhất 偈kệ 半bán 。 一nhất 毛mao 攝nhiếp 三tam 世thế 間gian 。 後hậu 半bán 類loại 餘dư 。 謂vị 徧biến 法Pháp 界Giới 內nội 皆giai 有hữu 佛Phật 身thân 。 無vô 有hữu 一nhất 毛mao 不bất 含hàm 剎sát 海hải 。 又hựu 一nhất 毛mao 表biểu 解giải 脫thoát 門môn 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 所sở 住trụ 故cố 。 現hiện 多đa 剎sát 海hải 者giả 。 門môn 門môn 皆giai 見kiến 淨tịnh 土độ 因nhân 。

△# 二nhị 約ước 眾chúng 歎thán 佛Phật 者giả 。 聖thánh 賢hiền 輔phụ 翼dực 。 顯hiển 主chủ 勝thắng 故cố 。 六lục 偈kệ 總tổng 明minh 主chủ 伴bạn 。 皆giai 徧biến 二nhị 。

初sơ 二nhị 總tổng 身thân 總tổng 相tương/tướng 徧biến 。

一nhất 一nhất 剎sát 中trung 。 悉tất 安an 坐tọa (# 至chí )# 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 咸hàm 充sung 徧biến 。

△# 二nhị 有hữu 四tứ 偈kệ 。 總tổng 身thân 徧biến 別biệt 。

法Pháp 界Giới 微vi 塵trần 諸chư 剎sát 土độ (# 至chí )# 法Pháp 界Giới 周chu 流lưu 無vô 不bất 徧biến 。

既ký 微vi 細tế 難nan 思tư 故cố 。 唯duy 普phổ 智trí 方phương 知tri 。 普phổ 行hành 方phương 立lập 。

△# 三tam 一nhất 偈kệ 雙song 結kết 主chủ 伴bạn 。

一nhất 切thiết 剎sát 土độ 微vi 塵trần 。 數số (# 至chí )# 各các 雨vũ 法Pháp 雨vũ 稱xưng 其kỳ 心tâm 。

△# 第đệ 二nhị 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 讚tán 德đức 十thập 。 初sơ 東đông 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

言ngôn 眾chúng 中trung 者giả 。 大đại 眾chúng 海hải 中trung 。 前tiền 列liệt 名danh 處xứ 。 名danh 觀quán 察sát 。 勝thắng 法Pháp 蓮liên 華hoa 幢tràng 幢tràng 相tương/tướng 高cao 。 出xuất 王vương 是thị 超siêu 勝thắng 。 此thử 喻dụ 相tương 似tự 。 光quang 慧tuệ 即tức 是thị 所sở 喻dụ 幢tràng 體thể 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 偈kệ 讚tán 佛Phật 。 真chân 應ưng 二nhị 身thân 。 密mật 答đáp 佛Phật 地địa 。 如Như 來Lai 智trí 等đẳng 。 攝nhiếp 佛Phật 地địa 故cố 。 十thập 頌tụng 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 三tam 讚tán 真chân 。 後hậu 七thất 讚tán 應ưng 。 讚tán 真chân 。 必tất 體thể 用dụng 雙song 美mỹ 。 讚tán 應ưng 唯duy 約ước 用dụng 明minh 。 欲dục 顯hiển 門môn 差sai 。 實thật 非phi 體thể 外ngoại 。 今kim 初sơ 分phần/phân 三tam 。 初sơ 一nhất 讚tán 智trí 身thân 。 次thứ 一nhất 讚tán 法Pháp 身thân 。 後hậu 一nhất 雙song 結kết 智trí 。 含hàm 四Tứ 智Trí 法pháp 。 即tức 法Pháp 界Giới 五ngũ 法pháp 具cụ 矣hĩ 。 初sơ 讚tán 智trí 身thân 。

如Như 來Lai 甚thậm 深thâm 智trí 普phổ 入nhập 於ư 法Pháp 界Giới 。 能năng 隨tùy 三tam 世thế 轉chuyển 與dữ 世thế 為vi 明minh 導đạo 。

上thượng 半bán 正chánh 體thể 證chứng 真chân 。 下hạ 半bán 後hậu 起khởi 隨tùy 俗tục 。 又hựu 句cú 各các 一nhất 智trí 。 初sơ 句cú 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 行hành 相tương/tướng 深thâm 細tế 故cố 。 次thứ 句cú 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 自tự 他tha 平bình 等đẳng 即tức 法Pháp 界Giới 故cố 。 次thứ 句cú 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 於ư 自tự 共cộng 相tương 無vô 礙ngại 轉chuyển 故cố 。 末mạt 句cú 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 成thành 就tựu 。 利lợi 他tha 導đạo 世thế 事sự 故cố 。

△# 二nhị 讚tán 法Pháp 身thân 。

諸chư 佛Phật 同đồng 法Pháp 身thân 無vô 依y 無vô 差sai 別biệt 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 意ý 令linh 見kiến 佛Phật 色sắc 形hình 。

上thượng 半bán 體thể 相tướng 皆giai 同đồng 。 同đồng 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 本bổn 性tánh 法Pháp 身thân 體thể 同đồng 。 言ngôn 無vô 依y 者giả 。 無vô 住trụ 本bổn 故cố 。 無vô 差sai 別biệt 者giả 。 體thể 無vô 二nhị 故cố 。 二nhị 已dĩ 證chứng 法Pháp 身thân 。 相tương/tướng 同đồng 。 力Lực 、 無Vô 畏Úy 等đẳng 。 皆giai 無vô 異dị 故cố 。 此thử 則tắc 無vô 礙ngại 慧tuệ 身thân 。 不bất 依y 一nhất 切thiết 。 離ly 諸chư 分phân 別biệt 。 是thị 無vô 差sai 別biệt 。 下hạ 半bán 用dụng 同đồng 。 能năng 現hiện 能năng 生sanh 身thân 土thổ/độ 智trí 影ảnh 。 皆giai 無vô 二nhị 故cố 。 即tức 法Pháp 身thân 無vô 色sắc 。 應ứng 物vật 現hiện 形hình 。

△# 三tam 雙song 結kết 。

具cụ 足túc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 徧biến 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 切thiết 國quốc 土độ 中trung 。 一nhất 切thiết 無vô 不bất 現hiện 。

上thượng 半bán 結kết 智trí 。 上thượng 句cú 根căn 本bổn 。 下hạ 句cú 後hậu 得đắc 。 下hạ 半bán 結kết 法pháp 。 但đãn 舉cử 其kỳ 用dụng 。 體thể 通thông 上thượng 下hạ 。 以dĩ 智trí 契khế 如như 故cố 。 金kim 光quang 明minh 說thuyết 。 如như 如như 及cập 如như 如như 智trí 為vi 法Pháp 身thân 故cố 。

△# 二nhị 讚tán 應ưng 三tam 。 初sơ 隨tùy 樂nhạo/nhạc/lạc 現hiện 應ưng 。

佛Phật 身thân 及cập 光quang 明minh 色sắc 相tướng 。 不bất 思tư 議nghị 眾chúng 生sanh 信tín 樂nhạo 。 者giả 隨tùy 應ứng 悉tất 令linh 見kiến 。

不bất 思tư 議nghị 者giả 。 隨tùy 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 光quang 明minh 覺giác 云vân 。 億ức 那na 由do 劫kiếp 。 共cộng 思tư 量lượng 色sắc 相tướng 威uy 德đức 。 轉chuyển 無vô 邊biên 等đẳng 。

△# 二nhị 身thân 光quang 演diễn 法pháp 。

於ư 一nhất 佛Phật 身thân 。 上thượng 化hóa 為vi 無vô 量lượng 佛Phật (# 至chí )# 淺thiển 智trí 不bất 能năng 測trắc 。

初sơ 一nhất 化hóa 身thân 演diễn 法pháp 。 望vọng 前tiền 應ưng 身thân 。 即tức 重trọng/trùng 化hóa 也dã 。 次thứ 二nhị 毛mao 光quang 演diễn 法pháp 。 後hậu 一nhất 結kết 歎thán 難nan 量lương 法Pháp 輪luân 。 義nghĩa 如như 別biệt 說thuyết 。

△# 三tam 成thành 道Đạo 起khởi 通thông 。

一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 現hiện 身thân 成thành 正chánh 覺giác (# 至chí )# 普phổ 。 現hiện 神thần 通thông 力lực 。

上thượng 皆giai 圓viên 融dung 。 亦diệc 有hữu 十thập 身thân 。 且thả 從tùng 一nhất 義nghĩa 耳nhĩ 。

△# 二nhị 南nam 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

前tiền 雲vân 集tập 中trung 。 名danh 普phổ 照chiếu 法pháp 海hải 。 慧tuệ 會hội 義nghĩa 亦diệc 同đồng 。 光quang 明minh 即tức 照chiếu 法pháp 故cố 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 十thập 頌tụng 歎thán 佛Phật 寂tịch 用dụng 。 應ứng 機cơ 德đức 答đáp 前tiền 境cảnh 界giới 法Pháp 身thân 顯hiển 現hiện 。 即tức 分phân 齊tề 境cảnh 。 無vô 生sanh 無vô 體thể 。 即tức 所sở 觀quán 境cảnh 。 眾chúng 生sanh 國quốc 土độ 。 皆giai 所sở 化hóa 現hiện 。 文văn 三tam 。 初sơ 四tứ 依y 真chân 起khởi 應ưng 二nhị 。 初sơ 一nhất 偈kệ 顯hiển 真chân 。

佛Phật 身thân 常thường 顯hiển 現hiện 法Pháp 界Giới 。 悉tất 充sung 滿mãn 恆hằng 演diễn 廣quảng 大đại 音âm 普phổ 震chấn 十thập 方phương 國quốc 。

佛Phật 身thân 常thường 者giả 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 常thường 出xuất 三tam 世thế 故cố 。 智trí 符phù 於ư 理lý 。 湛trạm 然nhiên 常thường 照chiếu 。 顯hiển 者giả 離ly 二nhị 障chướng 故cố 。 現hiện 者giả 常thường 在tại 前tiền 故cố 。 不bất 同đồng 眾chúng 生sanh 自tự 體thể 常thường 也dã 。 法Pháp 界Giới 悉tất 充sung 滿mãn 者giả 。 諸chư 根căn 相tướng 好hảo 。 一nhất 一nhất 無vô 邊biên 無vô 限hạn 。 福phước 智trí 所sở 莊trang 嚴nghiêm 故cố 。 次thứ 二nhị 句cú 音âm 恆hằng 用dụng 。 普phổ 恆hằng 自tự 受thọ 用dụng 廣quảng 大đại 法Pháp 樂lạc 故cố 。

△# 二nhị 三tam 偈kệ 起khởi 用dụng 。

如Như 來Lai 普phổ 現hiện 身thân 徧biến 入nhập 於ư 世thế 間gian (# 至chí )# 能năng 入nhập 能năng 觀quán 察sát 。

初sơ 一nhất 普phổ 隨tùy 物vật 樂nhạo/nhạc/lạc 。 次thứ 一nhất 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 。 後hậu 一nhất 法pháp 光quang 無vô 際tế 。

△# 二nhị 體thể 用dụng 無vô 礙ngại 。

佛Phật 身thân 無vô 有hữu 生sanh 而nhi 能năng 示thị 出xuất 生sanh (# 至chí )# 所sở 現hiện 皆giai 如như 影ảnh 。

初sơ 二nhị 句cú 約ước 相tương/tướng 。 無vô 生sanh 現hiện 生sanh 。 次thứ 二nhị 句cú 約ước 性tánh 。 無vô 住trụ 而nhi 住trụ 。 次thứ 一nhất 偈kệ 約ước 用dụng 。 無vô 去khứ 住trụ 而nhi 普phổ 周chu 。 後hậu 偈kệ 體thể 用dụng 雙song 拂phất 。 謂vị 無vô 體thể 拂phất 上thượng 無vô 生sanh 。 無vô 生sanh 為vi 佛Phật 法Pháp 體thể 故cố 。 今kim 體thể 即tức 非phi 體thể 。 無vô 住trú 處xứ 者giả 。 拂phất 約ước 性tánh 二nhị 句cú 。 亦diệc 無vô 生sanh 可khả 得đắc 。 拂phất 示thị 生sanh 句cú 。 下hạ 半bán 拂phất 前tiền 第đệ 二nhị 偈kệ 約ước 用dụng 。 用dụng 如như 影ảnh 故cố 。

△# 三tam 真chân 應ưng 無vô 盡tận 。

佛Phật 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 為vi 興hưng 大đại 法Pháp 雲vân 。 (# 至chí )# 色sắc 相tướng 絡lạc 不bất 盡tận 。

一nhất 法pháp 雲vân 無vô 盡tận 。 二nhị 眾chúng 會hội 無vô 盡tận 。 三Tam 身Thân 相tương/tướng 無vô 盡tận 。 無vô 盡tận 相tương/tướng 言ngôn 兼kiêm 真chân 身thân 故cố 。 終chung 不bất 盡tận 者giả 。 全toàn 同đồng 體thể 故cố 。

△# 三tam 西tây 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

前tiền 名danh 月nguyệt 光quang 香hương 燄diệm 普phổ 莊trang 嚴nghiêm 。 此thử 中trung 光quang 即tức 月nguyệt 光quang 明minh 。 慧tuệ 即tức 是thị 智trí 慧tuệ 莊trang 嚴nghiêm 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 十thập 頌tụng 。 讚tán 佛Phật 身thân 含hàm 眾chúng 海hải 。 即tức 答đáp 加gia 持trì 問vấn 由do 。 加gia 能năng 入nhập 故cố 。 於ư 中trung 前tiền 九cửu 譖trấm 眾chúng 海hải 。 則tắc 佛Phật 德đức 可khả 知tri 。 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 一nhất 總tổng 。

此thử 會hội 諸chư 菩Bồ 薩Tát 入nhập 佛Phật 難nan 思tư 地địa 一nhất 一nhất 皆giai 能năng 。 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 神thần 力lực 。

△# 二nhị 八bát 別biệt 二nhị 。 初sơ 平bình 徧biến 一nhất 切thiết 入nhập 塵trần 現hiện 用dụng 。

智trí 身thân 能năng 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 剎sát 微vi 塵trần (# 至chí )# 入nhập 。 佛Phật 之chi 境cảnh 界giới 。

初sơ 一nhất 智trí 身thân 入nhập 剎sát 塵trần 。 次thứ 一nhất 色sắc 身thân 普phổ 現hiện 用dụng 。 後hậu 二nhị 釋thích 成thành 前tiền 義nghĩa 。 一nhất 普phổ 賢hiền 行hành 圓viên 。 二nhị 身thân 心tâm 平bình 等đẳng 。

△# 二nhị 微vi 細tế 入nhập 於ư 毛mao 孔khổng 剎sát 作tác 用dụng 。

已dĩ 證chứng 如Như 來Lai 智trí 等đẳng 照chiếu 於ư 法Pháp 界Giới (# 至chí )# 一nhất 念niệm 皆giai 能năng 現hiện 。

△# 二nhị 有hữu 一nhất 頌tụng 結kết 德đức 歸quy 佛Phật 。

一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 土độ 。 一nhất 一nhất 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 普phổ 入nhập 於ư 佛Phật 身thân 無vô 邊biên 亦diệc 無vô 盡tận 。

非phi 唯duy 一nhất 會hội 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 入nhập 佛Phật 身thân 。 方phương 為vi 讚tán 佛Phật 。

△# 四tứ 明minh 北bắc 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 徧biến 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

此thử 同đồng 本bổn 名danh 。 但đãn 加gia 慧tuệ 字tự 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 十thập 頌tụng 。 歎thán 佛Phật 依y 體thể 起khởi 用dụng 轉chuyển 。 大đại 法Pháp 輪luân 答đáp 前tiền 佛Phật 行hạnh 。 佛Phật 以dĩ 轉chuyển 法pháp 化hóa 生sanh 。 為vi 其kỳ 行hành 故cố 。 文văn 三tam 。 初sơ 二nhị 句cú 總tổng 。

毗tỳ 盧lô 遮già 那na 佛Phật 能năng 。 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。

△# 二nhị 有hữu 八bát 偈kệ 半bán 。 別biệt 讚tán 佛Phật 十thập 化hóa 。

法Pháp 界Giới 諸chư 國quốc 土độ 如như 雲vân 悉tất 周chu 徧biến 。

現hiện 受thọ 生sanh 化hóa 。 處xứ 處xứ 受thọ 生sanh 。 身thân 雲vân 偏thiên 故cố 。

十thập 方phương 中trung 所sở 有hữu 諸chư 大đại 世thế 界giới 海hải 佛Phật 神thần 通thông 願nguyện 力lực 。 處xứ 處xứ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。

讚tán 神thần 通thông 化hóa 。 雖tuy 云vân 轉chuyển 法pháp 。 意ý 在tại 通thông 用dụng 。

一nhất 切thiết 諸chư 剎sát 。 土thổ/độ 廣quảng 大đại 眾chúng 會hội 中trung 。 名danh 號hiệu 各các 不bất 同đồng 。

讚tán 業nghiệp 果quả 化hóa 。 一nhất 切thiết 諸chư 剎sát 。 名danh 號hiệu 不bất 同đồng 者giả 。 示thị 同đồng 趣thú 類loại 。 業nghiệp 報báo 名danh 字tự 故cố 。 上thượng 三tam 依y 身thân 。

隨tùy 應ứng 演diễn 妙diệu 法Pháp 。

辨biện 揚dương 化hóa 隨tùy 應ứng 。 則tắc 能năng 斷đoạn 彼bỉ 疑nghi 故cố 。

如Như 來Lai 大đại 威uy 力lực 普phổ 賢hiền 願nguyện 所sở 成thành 一nhất 切thiết 國quốc 土độ 中trung 。 妙diệu 音âm 無vô 不bất 至chí 。

勸khuyến 讚tán 勵lệ 化hóa 。 妙diệu 音âm 讚tán 勵lệ 故cố 。

佛Phật 身thân 等đẳng 剎sát 塵trần 現hiện 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 普phổ 雨vũ 於ư 法Pháp 雨vũ 。 無vô 生sanh 無vô 差sai 別biệt 。

慶khánh 慰úy 化hóa 普phổ 雨vũ 法Pháp 雨vũ 。 令linh 彼bỉ 進tiến 修tu 無vô 生sanh 法pháp 故cố 。 上thượng 三tam 語ngữ 業nghiệp 。

無vô 數số 諸chư 億ức 劫kiếp 一nhất 切thiết 塵trần 剎sát 中trung 往vãng 昔tích 所sở 行hành 。 事sự 妙diệu 音âm 咸hàm 具cụ 演diễn 。

領lãnh 受thọ 意ý 化hóa 。 領lãnh 問vấn 受thọ 取thủ 。 演diễn 昔tích 行hành 故cố 。

十thập 方phương 塵trần 國quốc 土độ 光quang 網võng 悉tất 周chu 徧biến 光quang 中trung 悉tất 有hữu 佛Phật 普phổ 化hóa 諸chư 羣quần 生sanh 。

決quyết 擇trạch 意ý 化hóa 。 決quyết 擇trạch 有hữu 情tình 。 心tâm 行hành 差sai 別biệt 。 及cập 揀giản 諸chư 法pháp 。 性tánh 相tướng 不bất 同đồng 方phương 能năng 普phổ 化hóa 故cố 。

佛Phật 身thân 無vô 差sai 別biệt 充sung 滿mãn 於ư 法Pháp 界Giới 能năng 令linh 見kiến 色sắc 身thân 隨tùy 機cơ 善thiện 調điều 伏phục 。

發phát 起khởi 意ý 化hóa 。 發phát 起khởi 眾chúng 善thiện 。 及cập 三tam 乘thừa 大đại 行hành 。 為vi 善thiện 調điều 故cố 。

三tam 世thế 一nhất 切thiết 。 剎sát 所sở 有hữu 眾chúng 導đạo 師sư 種chủng 種chủng 名danh 號hiệu 。 殊thù 為vi 說thuyết 皆giai 令linh 見kiến 。

造tạo 作tác 意ý 化hóa 。 建kiến 立lập 佛Phật 法Pháp 。 事sự 義nghĩa 種chủng 種chủng 皆giai 令linh 見kiến 故cố 。 依y 實thật 起khởi 用dụng 。 即tức 是thị 化hóa 身thân 。 故cố 說thuyết 化hóa 身thân 。 無vô 別biệt 心tâm 色sắc 。 上thượng 之chi 十thập 化hóa 。 與dữ 佛Phật 地địa 經kinh 次thứ 第đệ 無vô 違vi 。 但đãn 令linh 相tương/tướng 融dung 不bất 違vi 經kinh 旨chỉ 。

△# 三tam 結kết 歸quy 斯tư 會hội 。

過quá 去khứ 及cập 現hiện 在tại 一nhất 切thiết 。 諸chư 如Như 來Lai 所sở 。 轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân 。 此thử 會hội 皆giai 得đắc 聞văn 。

△# 五ngũ 東đông 北bắc 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

前tiền 眾chúng 集tập 中trung 。 名danh 最tối 勝thắng 光quang 明minh 燈đăng 無vô 盡tận 功công 德đức 藏tạng 法pháp 海hải 。 可khả 當đương 最tối 勝thắng 光quang 明minh 。 義nghĩa 與dữ 慧tuệ 同đồng 。 功công 德đức 藏tạng 名danh 。 前tiền 後hậu 無vô 別biệt 。 無vô 盡tận 二nhị 字tự 。 前tiền 有hữu 後hậu 無vô 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 偈kệ 讚tán 。 佛Phật 攝nhiếp 勝thắng 眷quyến 屬thuộc 。 答đáp 佛Phật 力lực 問vấn 。 寄ký 讚tán 菩Bồ 薩Tát 。 實thật 由do 佛Phật 力lực 。 故cố 結kết 云vân 住trụ 於ư 力lực 地địa 中trung 。 文văn 二nhị 。 初sơ 一nhất 智trí 滿mãn 得đắc 法Pháp 。 即tức 為vi 總tổng 相tương/tướng 。

此thử 會hội 諸chư 佛Phật 子tử 善thiện 修tu 眾chúng 智trí 慧tuệ 斯tư 人nhân 已dĩ 能năng 入nhập 如như 是thị 方phương 便tiện 門môn 。

末mạt 句cú 有hữu 二nhị 意ý 。 一nhất 指chỉ 前tiền 。 謂vị 具cụ 前tiền 三tam 輪luân 之chi 化hóa 故cố 能năng 周chu 徧biến 。 一nhất 一nhất 國quốc 土độ 。 二nhị 即tức 下hạ 九cửu 別biệt 。 為vi 如như 是thị 方phương 便tiện 也dã 。

△# 二nhị 別biệt 相tướng 共cộng 讚tán 七thất 事sự 。

一nhất 一nhất 國quốc 土độ 。 中trung 普phổ 演diễn 廣quảng 大đại 音âm 說thuyết 佛Phật 所sở 行hành 處xứ 。 周chu 聞văn 十thập 方phương 剎sát 。

一nhất 讚tán 普phổ 演diễn 大đại 音âm 。 有hữu 三tam 種chủng 大đại 。 一nhất 者giả 處xứ 大đại 。 一nhất 一nhất 國quốc 故cố 。 二nhị 者giả 義nghĩa 大đại 。 說thuyết 佛Phật 行hạnh 故cố 三tam 者giả 體thể 大đại 。 周chu 聞văn 十thập 方phương 故cố 。

一nhất 一nhất 心tâm 念niệm 中trung 普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 安an 住trụ 真Chân 如Như 地địa 了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 海hải 。

二nhị 讚tán 時thời 無vô 空không 過quá 。 念niệm 念niệm 觀quán 法pháp 。 證chứng 真chân 實thật 故cố 。

一nhất 一nhất 佛Phật 身thân 中trung 億ức 劫kiếp 不bất 思tư 儀nghi 修tu 習tập 波Ba 羅La 蜜Mật 及cập 。 嚴nghiêm 淨tịnh 國quốc 土độ 。

三tam 能năng 入nhập 勝thắng 處xứ 。 諸chư 佛Phật 身thân 中trung 修tu 淨tịnh 國quốc 故cố 。

一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung 。 能năng 證chứng 一nhất 切thiết 。 法pháp 如như 是thị 無vô 所sở 礙ngại 周chu 行hành 十thập 方phương 國quốc 。

四tứ 於ư 染nhiễm 無vô 礙ngại 塵trần 中trung 。 證chứng 法pháp 而nhi 周chu 行hành 故cố 。

一nhất 一nhất 佛Phật 剎sát 。 中trung 往vãng 詣nghệ 悉tất 無vô 餘dư 見kiến 佛Phật 神thần 通thông 。 力lực 入nhập 佛Phật 所sở 行hành 處xứ 。

五ngũ 能năng 入nhập 佛Phật 境cảnh 。 見kiến 佛Phật 神thần 力lực 。 入nhập 行hành 處xứ 故cố 。 行hành 處xứ 有hữu 二nhị 。 一nhất 智trí 行hành 處xứ 。 謂vị 十Thập 力Lực 境cảnh 。 二nhị 佛Phật 化hóa 處xứ 。 謂vị 器khí 及cập 眾chúng 生sanh 。

諸chư 佛Phật 廣quảng 大đại 音âm 法Pháp 界Giới 靡mĩ 不bất 聞văn (# 至chí )# 一nhất 切thiết 皆giai 能năng 了liễu 。

六lục 善thiện 入nhập 音âm 聲thanh 。 初sơ 一nhất 入nhập 大đại 音âm 。 次thứ 一nhất 入nhập 妙diệu 音âm 。 後hậu 一nhất 入nhập 一nhất 切thiết 音âm 。

從tùng 地địa 而nhi 得đắc 地địa 住trụ 於ư 力lực 地địa 中trung 億ức 劫kiếp 勤cần 修tu 行hành 所sở 獲hoạch 法pháp 如như 是thị 。

七thất 善thiện 知tri 諸chư 地Địa 。 言ngôn 從tùng 地địa 者giả 。 即tức 出xuất 心tâm 也dã 。 而nhi 得đắc 地địa 者giả 。 即tức 住trụ 入nhập 也dã 。 力lực 地địa 中trung 者giả 。 即tức 佛Phật 地địa 也dã 。 所sở 獲hoạch 法pháp 者giả 。 結kết 上thượng 方phương 便tiện 也dã 。

△# 六lục 東đông 南nam 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

名danh 全toàn 同đồng 前tiền 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 頌tụng 讚tán 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 悟ngộ 入nhập 深thâm 廣quảng 。 由do 三tam 昧muội 力lực 。 見kiến 佛Phật 三tam 昧muội 。 即tức 答đáp 三tam 昧muội 問vấn 也dã 。 文văn 四tứ 。 初sơ 歎thán 見kiến 佛Phật 真chân 體thể 。

一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai 。 遠viễn 離ly 於ư 眾chúng 相tướng (# 至chí )# 自tự 在tại 之chi 體thể 性tánh 。

一nhất 見kiến 佛Phật 離ly 相tương/tướng 。 二nhị 見kiến 佛Phật 自tự 在tại 。 言ngôn 離ly 眾chúng 相tướng 者giả 。 般Bát 若Nhã 云vân 。 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng 。 則tắc 名danh 諸chư 佛Phật 。 慈Từ 氏Thị 論luận 云vân 。 但đãn 離ly 四tứ 相tương/tướng 。 即tức 離ly 一nhất 切thiết 。 謂vị 名danh 義nghĩa 自tự 性tánh 及cập 差sai 別biệt 也dã 。 言ngôn 自tự 在tại 者giả 。 由do 菩Bồ 薩Tát 定định 慧tuệ 雙song 運vận 故cố 。 見kiến 佛Phật 。 自tự 在tại 也dã 。

△# 二nhị 別biệt 明minh 悟ngộ 法pháp 。

見kiến 佛Phật 真chân 實thật 體thể 則tắc 悟ngộ 甚thậm 深thâm 法Pháp (# 至chí )# 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 海hải 。

一nhất 證chứng 深thâm 理lý 法pháp 。 願nguyện 力lực 而nhi 現hiện 。 二nhị 悟ngộ 多đa 行hành 法pháp 。 福phước 智trí 成thành 形hình 三Tam 達Đạt 果quả 法pháp 體thể 。 無vô 不bất 徧biến 。 四tứ 了liễu 教giáo 法pháp 。 深thâm 廣quảng 難nan 知tri 。

△# 三tam 歎thán 身thân 業nghiệp 普phổ 應ưng 。

唯duy 一nhất 堅kiên 密mật 身thân 一nhất 切thiết 塵trần 中trung 見kiến (# 至chí )# 速tốc 令linh 向hướng 佛Phật 道Đạo 。

一nhất 深thâm 。 二nhị 廣quảng 。 云vân 堅kiên 密mật 者giả 。 齊tề 佛Phật 體thể 用dụng 。 堅kiên 即tức 金kim 剛cang 之chi 身thân 。 密mật 謂vị 三tam 密mật 之chi 一nhất 。 即tức 一nhất 而nhi 多đa 。 故cố 徧biến 一nhất 切thiết 。 即tức 大đại 而nhi 小tiểu 。 故cố 現hiện 塵trần 中trung 無vô 功công 之chi 應ưng 故cố 。 無vô 相tướng 而nhi 現hiện 。 若nhược 約ước 法Pháp 門môn 。 此thử 身thân 即tức 如Như 來Lai 藏tạng 性tánh 也dã 。 不bất 可khả 破phá 壞hoại 故cố 堅kiên 。 深thâm 而nhi 難nan 見kiến 故cố 密mật 。 眾chúng 生sanh 塵trần 心tâm 。 無vô 不bất 皆giai 具cụ 。 本bổn 自tự 有hữu 之chi 。 故cố 曰viết 無vô 生sanh 。 體thể 絕tuyệt 百bách 非phi 。 故cố 曰viết 無vô 相tướng 。 眾chúng 生sanh 六lục 根căn 是thị 謂vị 諸chư 國quốc 。

△# 四tứ 歎thán 得đắc 佛Phật 加gia 持trì 。

以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 故cố 。 出xuất 現hiện 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 法Pháp 界Giới 悉tất 周chu 徧biến 。

一nhất 此thử 佛Phật 力lực 。 二nhị 餘dư 佛Phật 力lực 。

△# 七thất 西tây 南nam 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

前tiền 列liệt 名danh 處xứ 云vân 。 普phổ 華hoa 嚴nghiêm 髻kế 。 少thiểu 同đồng 多đa 異dị 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 頌tụng 。 歎thán 佛Phật 攝nhiếp 生sanh 自tự 在tại 德đức 。 答đáp 前tiền 自tự 在tại 問vấn 。 分phần/phân 三tam 。 初sơ 攝nhiếp 生sanh 無vô 遺di 二nhị 。 初sơ 能năng 攝nhiếp 。

一nhất 切thiết 國quốc 土độ 中trung 。 普phổ 演diễn 微vi 妙diệu 音âm 。 (# 至chí )# 令linh 入nhập 此thử 法pháp 中trung 。

謂vị 身thân 語ngữ 深thâm 廣quảng 。 前tiền 偈kệ 語ngữ 。 後hậu 偈kệ 身thân 。 身thân 中trung 上thượng 半bán 體thể 。 客khách 塵trần 不bất 染nhiễm 故cố 。 下hạ 半bán 用dụng 。 隨tùy 物vật 見kiến 異dị 故cố 。 亦diệc 是thị 釋thích 疑nghi 。 為vi 物vật 現hiện 相tướng 。 不bất 乖quai 如như 空không 。

△# 二nhị 所sở 攝nhiếp 。

若nhược 有hữu 深thâm 信tín 。 喜hỷ 及cập 為vi 佛Phật 攝nhiếp 受thọ (# 至chí )# 入nhập 於ư 深thâm 法Pháp 海hải 。

初sơ 偈kệ 何hà 人nhân 能năng 了liễu 內nội 信tín 外ngoại 攝nhiếp 者giả 。 次thứ 偈kệ 以dĩ 何hà 眼nhãn 見kiến 。 唯duy 勝thắng 非phi 劣liệt 。 次thứ 偈kệ 了liễu 見kiến 何hà 法pháp 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 地địa 地địa 三tam 心tâm 。 後hậu 偈kệ 何hà 位vị 究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát 地địa 盡tận 。 至chí 入nhập 佛Phật 海hải 。

△# 二nhị 寂tịch 用dụng 無vô 礙ngại 。

安an 住trụ 佛Phật 國quốc 土thổ/độ 出xuất 興hưng 一nhất 切thiết 處xứ (# 至chí )# 如như 是thị 見kiến 導đạo 師sư 。

初sơ 偈kệ 用dụng 徧biến 出xuất 興hưng 。 體thể 無vô 來lai 往vãng 。 後hậu 偈kệ 即tức 用dụng 恆hằng 寂tịch 。 隨tùy 解giải 自tự 差sai 。

△# 三tam 大đại 用dụng 無vô 涯nhai 。

一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 中trung 。 各các 各các 現hiện 神thần 通thông 。 (# 至chí )# 思tư 議nghị 莫mạc 能năng 及cập 。

初sơ 一nhất 一nhất 毛mao 皆giai 普phổ 現hiện 通thông 。 後hậu 一nhất 一nhất 身thân 各các 徧biến 轉chuyển 法pháp 。

△# 八bát 西tây 北bắc 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

前tiền 名danh 無vô 盡tận 光quang 摩ma 凡phàm 王vương 。 此thử 云vân 威uy 德đức 慧tuệ 。 即tức 摩ma 尼ni 王vương 。 法pháp 喻dụ 異dị 耳nhĩ 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 偈kệ 。 歎thán 佛Phật 出xuất 現hiện 說thuyết 法Pháp 。 皆giai 周chu 徧biến 德đức 答đáp 無vô 畏úy 問vấn 。 說thuyết 法Pháp 無vô 畏úy 故cố 。 分phần/phân 三tam 。 初sơ 總tổng 顯hiển 身thân 光quang 徧biến 應ưng 。

一nhất 一nhất 佛Phật 剎sát 。 中trung 處xứ 處xứ 坐tọa 道Đạo 場Tràng (# 至chí )# 色sắc 相tướng 非phi 一nhất 種chủng 。

△# 二nhị 辨biện 其kỳ 所sở 作tác 二nhị 。 初sơ 光quang 照chiếu 無vô 遺di 。

一nhất 一nhất 微vi 塵trần 。 內nội 光quang 明minh 悉tất 充sung 滿mãn 。 (# 至chí )# 種chủng 種chủng 眾chúng 形hình 相tướng 。

△# 二nhị 有hữu 四tứ 頌tụng 。 演diễn 法pháp 周chu 徧biến 。

法Pháp 界Giới 諸chư 剎sát 。 土thổ/độ 周chu 行hành 無vô 所sở 礙ngại 。 (# 至chí )# 現hiện 無vô 盡tận 法pháp 間gian 。

一nhất 徧biến 塵trần 內nội 外ngoại 法Pháp 界Giới 剎sát 中trung 。 二nhị 徧biến 佛Phật 身thân 中trung 一nhất 切thiết 剎sát 內nội 。 三Tam 明Minh 所sở 轉chuyển 性tánh 相tướng 。 四tứ 即tức 能năng 轉chuyển 圓viên 音âm 。

△# 三tam 結kết 用dụng 歸quy 本bổn 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。

一nhất 切thiết 剎sát 土độ 。 中trung 見kiến 佛Phật 坐tọa 道Đạo 場Tràng 佛Phật 身thân 如như 影ảnh 現hiện 生sanh 滅diệt 不bất 可khả 得đắc 。

九cửu 下hạ 方phương 二nhị 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

前tiền 名danh 法Pháp 界Giới 光quang 燄diệm 慧tuệ 。 此thử 云vân 普phổ 明minh 。 即tức 前tiền 光quang 燄diệm 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 頌tụng 。 讚tán 佛Phật 境cảnh 勝thắng 用dụng 。 菩Bồ 薩Tát 能năng 入nhập 。 答đáp 神thần 通thông 問vấn 。 文văn 云vân 各các 各các 現hiện 故cố 。 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 佛Phật 境cảnh 勝thắng 用dụng 。

如Như 來Lai 微vi 妙diệu 身thân 色sắc 相tướng 不bất 思tư 議nghị (# 至chí )# 各các 。 各các 現hiện 神thần 通thông 。

先tiên 半bán 偈kệ 標tiêu 其kỳ 體thể 。 謂vị 妙diệu 身thân 色sắc 相tướng 。 後hậu 二nhị 頌tụng 半bán 辨biện 其kỳ 用dụng 。

△# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 能năng 入nhập 。 謂vị 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 分phần/phân 三tam 。 初sơ 二nhị 具cụ 德đức 知tri 見kiến 。

大đại 智trí 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 深thâm 入nhập 於ư 法pháp 海hải (# 至chí )# 一nhất 切thiết 佛Phật 神thần 力lực 。

△# 二nhị 有hữu 三tam 頌tụng 智trí 見kiến 成thành 益ích 。

若nhược 人nhân 有hữu 信tín 。 解giải 及cập 以dĩ 諸chư 大đại 願nguyện (# 至chí )# 普phổ 攝nhiếp 於ư 法Pháp 界Giới 。

△# 三tam 有hữu 二nhị 頌tụng 。 結kết 用dụng 速tốc 疾tật 。

佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 如như 是thị 諸chư 國quốc 土độ 。 (# 至chí )# 菩Bồ 薩Tát 力lực 如như 是thị 。

△# 十thập 上thượng 方phương 二nhị 。 初sơ 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung 。 復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 至chí )# 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

此thử 與dữ 前tiền 名danh 顛điên 倒đảo 而nhi 已dĩ 。

△# 二nhị 正chánh 說thuyết 頌tụng 。 讚tán 佛Phật 圓viên 音âm 現hiện 身thân 神thần 變biến 自tự 在tại 。 答đáp 無vô 能năng 攝nhiếp 取thủ 問vấn 。 謂vị 此thử 願nguyện 力lực 普phổ 周chu 。 無vô 能năng 令linh 不bất 取thủ 故cố 。 分phần/phân 三tam 。 初sơ 歎thán 佛Phật 圓viên 音âm 雨vũ 法pháp 德đức 。

佛Phật 演diễn 一nhất 妙diệu 音âm 周chu 聞văn 十thập 方phương 剎sát (# 至chí )# 聞văn 已dĩ 趣thú 菩Bồ 提Đề 。

然nhiên 具cụ 十thập 義nghĩa 。 一nhất 唯duy 一nhất 妙diệu 音âm 。 一nhất 梵Phạm 音âm 故cố 。 二nhị 徧biến 聞văn 一nhất 切thiết 。 稱xưng 法pháp 性tánh 故cố 。 三tam 此thử 一nhất 即tức 多đa 。 事sự 理lý 融dung 故cố 。 四tứ 彼bỉ 一nhất 一nhất 音âm 。 雨vũ 多đa 法Pháp 雨vũ 五ngũ 彼bỉ 法pháp 各các 具cụ 一nhất 切thiết 文văn 辭từ 。 六lục 各các 同đồng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 之chi 音âm 。 七thất 此thử 音âm 各các 各các 。 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 八bát 所sở 說thuyết 各các 顯hiển 性tánh 淨tịnh 之chi 理lý 。 九cửu 各các 令linh 一nhất 切thiết 。 普phổ 得đắc 見kiến 聞văn 。 十thập 各các 各các 皆giai 得đắc 究cứu 竟cánh 之chi 益ích 。 上thượng 之chi 十thập 義nghĩa 。 從tùng 一nhất 妙diệu 音âm 。 展triển 轉chuyển 開khai 之chi 。 具cụ 十thập 無vô 盡tận 。 方phương 曰viết 圓viên 音âm 。 文văn 處xứ 可khả 見kiến 。

△# 二nhị 歎thán 佛Phật 現hiện 身thân 無vô 礙ngại 德đức 。

法Pháp 界Giới 諸chư 國quốc 土độ 一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung 。 (# 至chí )# 平bình 等đẳng 如như 虗hư 空không 。

初sơ 偈kệ 解giải 脫thoát 力lực 故cố 。 現hiện 處xứ 周chu 細tế 。 次thứ 偈kệ 法Pháp 身thân 力lực 故cố 。 現hiện 相tướng 即tức 虗hư 。 後hậu 二nhị 偈kệ 以dĩ 般Bát 若Nhã 德đức 。 發phát 揮huy 前tiền 偈kệ 。 初sơ 偈kệ 釋thích 下hạ 半bán 。 言ngôn 影ảnh 像tượng 者giả 。 顯hiển 無vô 方phương 所sở 故cố 。 謂vị 光quang 東đông 則tắc 影ảnh 西tây 。 光quang 西tây 則tắc 影ảnh 東đông 。 質chất 對đối 像tượng 生sanh 。 來lai 無vô 所sở 從tùng 。 質chất 謝tạ 像tượng 亡vong 。 去khứ 無vô 所sở 至chí 。 故cố 此thử 影ảnh 像tượng 即tức 空không 無vô 體thể 。 後hậu 偈kệ 釋thích 上thượng 半bán 。 言ngôn 如như 空không 者giả 。 不bất 可khả 取thủ 等đẳng 故cố 。 故cố 雖tuy 現hiện 形hình 。 猶do 如như 水thủy 月nguyệt 。 平bình 等đẳng 如như 空không 。

△# 三tam 歎thán 佛Phật 神thần 變biến 自tự 在tại 德đức 。

十thập 方phương 所sở 有hữu 。 佛Phật 盡tận 入nhập 一nhất 毛mao 孔khổng 。 (# 至chí )# 不bất 得đắc 其kỳ 邊biên 際tế 。

一nhất 則tắc 毛mao 孔khổng 廣quảng 容dung 。 二nhị 則tắc 願nguyện 能năng 普phổ 徧biến 。 三tam 則tắc 舉cử 少thiểu 況huống 多đa 。 又hựu 上thượng 略lược 配phối 十thập 句cú 。 其kỳ 中trung 具cụ 有hữu 。 四tứ 十thập 句cú 意ý 。 不bất 能năng 繁phồn 指chỉ 。

△# 六lục 結kết 通thông 無vô 窮cùng 二nhị 。 初sơ 舉cử 此thử 。

如như 此thử 四tứ 天thiên 下hạ 。 道Đạo 場Tràng 中trung (# 至chí )# 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 而nhi 來lai 集tập 會hội 。

言ngôn 四tứ 天thiên 下hạ 者giả 。 意ý 在tại 閻Diêm 浮Phù 。 言ngôn 總tổng 意ý 別biệt 。 既ký 以dĩ 結kết 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 雲vân 集tập 。 尤vưu 顯hiển 上thượng 歎thán 。 是thị 彼bỉ 十thập 方phương 。

△# 二nhị 類loại 彼bỉ 。

應ưng 知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 。 一nhất 一nhất 四tứ 天thiên 下hạ 。 諸chư 道Đạo 場Tràng 中trung 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。

遠viễn 方phương 便tiện 竟cánh 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 十thập 三tam

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Sơn Am Tạp Lục - Quyển 0001

山Sơn 菴Am 雜Tạp 錄Lục Quyển 0001 明Minh 無Vô 溫Ôn 錄Lục 道đạo 由do 言ngôn 而nhi 顯hiển 。 言ngôn 以dĩ 德đức 而nhi 傳truyền 。 然nhiên 則tắc 有hữu 德đức 之chi 言ngôn 。 匪phỉ 徒đồ 取thủ 信tín 一nhất 時thời 。 抑ức 乃nãi 傳truyền 之chi 後hậu 世thế 而nhi 無vô 疑nghi...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Lăng Già Kinh Thông Nghĩa - Quyển 0006

楞Lăng 伽Già 經Kinh 通Thông 義Nghĩa Quyển 0006 宋Tống 善Thiện 月Nguyệt 述Thuật 楞Lăng 伽Già 阿A 跋Bạt 多Đa 羅La 寶Bảo 經Kinh 通Thông 義Nghĩa 卷quyển 第đệ 六lục 一Nhất 切Thiết 佛Phật 語Ngữ 心Tâm 品Phẩm 第đệ 一nhất 之chi 四tứ (# 餘dư )# 爾nhĩ 時thời 大Đại 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 復phục...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tứ Phần Luật Hành Sự Sao - Quyển 0011

四Tứ 分Phần 律Luật 行Hành 事Sự 鈔Sao 批 Quyển 0011 唐Đường 大Đại 覺Giác 撰Soạn 四Tứ 分Phần/phân 律Luật 鈔Sao 批# 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất 本bổn 江giang 東đông 杭# 州châu 華hoa 嚴nghiêm 寺tự 僧Tăng 。 大đại 覺giác 。 撰soạn 。 ○# 持trì 犯phạm 方phương 軌quỹ 篇thiên 十thập 五ngũ...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Ngũ Đăng Toàn Thư Mục Lục - Quyển 0011

五Ngũ 燈Đăng 全Toàn 書Thư 目Mục 錄Lục Quyển 0011 清Thanh 超Siêu 永Vĩnh 編Biên 輯 五Ngũ 燈Đăng 全Toàn 書Thư 目Mục 錄Lục 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất 卷quyển 五ngũ 十thập 六lục 南nam 嶽nhạc 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 世thế 天thiên 童đồng 鑒giám 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự 。 雪tuyết 竇đậu 竺trúc...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Thắng Hội Tu Trai Nghi Quỹ - Quyển 0001

法Pháp 界Giới 聖Thánh 凡Phàm 水Thủy 陸Lục 勝Thắng 會Hội 修Tu 齋Trai 儀Nghi 軌Quỹ Quyển 0001 宋Tống 志Chí 磐Bàn 謹Cẩn 撰Soạn 明Minh 袾 宏Hoành 重Trọng 訂 法Pháp 界Giới 聖Thánh 凡Phàm 水Thủy 陸Lục 勝Thắng 會Hội 修Tu 齋Trai 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 第đệ 一nhất 宋tống 四tứ 明minh 東đông 湖hồ 沙Sa...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tục Đăng Chánh Thống - Quyển 0032

續Tục 燈Đăng 正Chánh 統Thống Quyển 0032 清Thanh 性Tánh 統Thống 編Biên 集Tập 續tục 燈đăng 正chánh 統thống 卷quyển 三tam 十thập 二nhị 南nam 海hải 普phổ 陀đà 嗣tự 祖tổ 沙Sa 門Môn 西tây 蜀thục 。 性tánh 統thống 。 編biên 集tập 。 臨lâm 濟tế 宗tông 。 大đại 鑑giám 下hạ 第đệ 三tam...