華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 90
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu 十thập

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

入Nhập 法Pháp 界Giới 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 九cửu 之chi 三tam

【# 經kinh 】# 云vân 何hà 為vi 種chủng 種chủng 三tam 昧muội 。 所sở 謂vị 普phổ 藏tạng 嚴nghiêm 法Pháp 界Giới 三tam 昧muội 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 三tam 世thế 無vô 礙ngại 。 境cảnh 界giới 三tam 昧muội 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt 智trí 。 光quang 明minh 三tam 昧muội 入nhập 如Như 來Lai 境cảnh 界giới 。 不bất 動động 轉chuyển 三tam 昧muội 普phổ 照chiếu 無vô 邊biên 。 虗hư 空không 三tam 昧muội 入nhập 如Như 來Lai 力lực 三tam 昧muội 佛Phật 無vô 畏úy 勇dũng 猛mãnh 奮phấn 迅tấn 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 旋toàn 轉chuyển 藏tạng 三tam 昧muội 如như 月nguyệt 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 以dĩ 無vô 礙ngại 音âm 大đại 開khai 演diễn 三tam 昧muội 普phổ 清thanh 淨tịnh 法pháp 光quang 明minh 三tam 昧muội 無vô 礙ngại 繒tăng 法Pháp 王Vương 幢tràng 三tam 昧muội 一nhất 一nhất 境cảnh 界giới 中trung 悉tất 見kiến 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 海hải 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 悉tất 現hiện 身thân 三tam 昧muội 入nhập 如Như 來Lai 無vô 差sai 別biệt 身thân 境cảnh 界giới 三tam 昧muội 隨tùy 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 轉chuyển 大đại 悲bi 藏tạng 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 有hữu 跡tích 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 究cứu 竟cánh 寂tịch 滅diệt 。 三tam 昧muội 雖tuy 無vô 所sở 得đắc 而nhi 能năng 變biến 化hóa 普phổ 現hiện 世thế 間gian 三tam 昧muội 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 剎sát 三tam 昧muội 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 佛Phật 剎sát 成thành 正chánh 覺giác 三tam 昧muội 觀quán 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 主chủ 色sắc 相tướng 差sai 別biệt 三tam 昧muội 觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 境cảnh 界giới 無vô 障chướng 礙ngại 三tam 昧muội 能năng 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 母mẫu 三tam 昧muội 能năng 修tu 行hành 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 海hải 。 功công 德đức 道đạo 三tam 昧muội 一nhất 一nhất 境cảnh 界giới 中trung 出xuất 現hiện 神thần 變biến 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 三tam 昧muội 入nhập 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 本bổn 事sự 海hải 三tam 昧muội 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 護hộ 持trì 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 種chủng 性tánh 。 三tam 昧muội 以dĩ 決quyết 定định 解giải 力lực 令linh 現hiện 在tại 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 海hải 皆giai 清Thanh 淨Tịnh 三Tam 昧Muội 。 一nhất 念niệm 中trung 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 佛Phật 所sở 住trụ 三tam 昧muội 入nhập 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 。 無vô 礙ngại 際tế 三tam 昧muội 令linh 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 為vi 一nhất 佛Phật 剎sát 。 三tam 昧muội 出xuất 一nhất 切thiết 佛Phật 。 變biến 化hóa 身thân 三tam 昧muội 以dĩ 金kim 剛cang 王vương 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 根căn 海hải 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 同đồng 一nhất 身thân 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 界giới 所sở 安an 立lập 悉tất 住trụ 心tâm 念niệm 際tế 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 界giới 。 廣quảng 大đại 國quốc 土thổ 中trung 。 示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn 。 三tam 昧muội 令linh 住trụ 最tối 上thượng 處xứ 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 現hiện 種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 。 差sai 別biệt 身thân 三tam 昧muội 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 佛Phật 智trí 慧tuệ 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 性tánh 相tướng 三tam 昧muội 一nhất 念niệm 普phổ 知tri 三tam 世thế 。 法pháp 三tam 昧muội 念niệm 念niệm 中trung 普phổ 現hiện 法Pháp 界Giới 身thân 三tam 昧muội 以dĩ 師sư 子tử 勇dũng 猛mãnh 。 智trí 知tri 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 出xuất 興hưng 次thứ 第đệ 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 界giới 。 境cảnh 界giới 慧tuệ 眼nhãn 圓viên 滿mãn 三tam 昧muội 。 勇dũng 猛mãnh 趣thú 向hướng 十Thập 力Lực 三tam 昧muội 放phóng 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 圓viên 滿mãn 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 世thế 間gian 。 三tam 昧muội 不bất 動động 藏tạng 三tam 昧muội 說thuyết 一nhất 法pháp 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 法pháp 三tam 昧muội 於ư 一nhất 法pháp 以dĩ 一nhất 切thiết 言ngôn 音âm 差sai 別biệt 。 訓huấn 釋thích 三tam 昧muội 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 。 佛Phật 無vô 二nhị 法pháp 三tam 昧muội 知tri 三tam 世thế 無vô 礙ngại 。 際tế 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 劫kiếp 無vô 差sai 別biệt 三tam 昧muội 入nhập 十Thập 力Lực 微vi 細tế 方phương 便tiện 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 三tam 昧muội 十thập 方phương 普phổ 現hiện 身thân 三tam 昧muội 於ư 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 成thành 正chánh 覺giác 三tam 昧muội 生sanh 一nhất 切thiết 安an 隱ẩn 。 受thọ 三tam 昧muội 出xuất 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 。 具cụ 莊trang 嚴nghiêm 虗hư 空Không 界Giới 三Tam 昧Muội 。 念niệm 念niệm 中trung 出xuất 等đẳng 眾chúng 生sanh 數số 變biến 化hóa 身thân 雲vân 。 三tam 昧muội 如Như 來Lai 淨tịnh 空không 月nguyệt 光quang 明minh 三tam 昧muội 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 住trụ 虗hư 空không 三tam 昧muội 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 佛Phật 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội 。 照chiếu 明minh 一nhất 切thiết 。 法pháp 義nghĩa 燈đăng 三tam 昧muội 照chiếu 十Thập 力Lực 境cảnh 界giới 三tam 昧muội 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 幢tràng 相tương/tướng 三tam 昧muội 一nhất 切thiết 佛Phật 一nhất 密mật 藏tạng 三tam 昧muội 念niệm 念niệm 中trung 所sở 作tác 皆giai 究cứu 竟cánh 三tam 昧muội 無vô 盡tận 福phước 德đức 藏tạng 。 三tam 昧muội 見kiến 無vô 邊biên 佛Phật 境cảnh 界giới 三tam 昧muội 堅kiên 住trụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 三tam 昧muội 現hiện 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 變biến 化hóa 悉tất 令linh 知tri 見kiến 三tam 昧muội 念niệm 念niệm 中trung 佛Phật 日nhật 常thường 出xuất 現hiện 三tam 昧muội 一nhất 日nhật 中trung 悉tất 知tri 三tam 世thế 。 所sở 有hữu 法pháp 三tam 昧muội 普phổ 音âm 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 。 法pháp 性tánh 寂tịch 滅diệt 三tam 昧muội 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 自tự 在tại 力lực 三tam 昧muội 法Pháp 界Giới 開khai 敷phu 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 觀quán 諸chư 法pháp 如như 虗hư 空không 無vô 住trú 處xứ 。 三tam 昧muội 十thập 方phương 海hải 普phổ 入nhập 一nhất 方phương 三tam 昧muội 入nhập 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 無vô 源nguyên 底để 三tam 昧muội 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 海hải 三tam 昧muội 以dĩ 寂tịch 靜tĩnh 身thân 放phóng 一nhất 切thiết 光quang 。 明minh 三tam 昧muội 一nhất 念niệm 中trung 現hiện 一nhất 切thiết 神thần 通thông 。 大đại 願nguyện 三tam 昧muội 一nhất 切thiết 時thời 一nhất 切thiết 處xứ 成thành 正chánh 覺giác 三tam 昧muội 以dĩ 一nhất 莊trang 嚴nghiêm 入nhập 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 三tam 昧muội 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 身thân 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 廣quảng 大đại 殊thù 勝thắng 。 神thần 通thông 智trí 三tam 昧muội 一nhất 念niệm 中trung 其kỳ 身thân 徧biến 法Pháp 界Giới 三tam 昧muội 現hiện 一Nhất 乘Thừa 淨tịnh 法Pháp 界Giới 三tam 昧muội 入nhập 普phổ 門môn 法Pháp 界Giới 示thị 現hiện 大đại 莊trang 嚴nghiêm 。 三tam 昧muội 住trụ 持trì 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 輪luân 三tam 昧muội 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 門môn 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 法Pháp 門môn 三tam 昧muội 以dĩ 因nhân 陀đà 羅la 網võng 願nguyện 行hành 攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 三tam 昧muội 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 門môn 三tam 昧muội 乘thừa 蓮liên 華hoa 自tự 在tại 遊du 步bộ 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 神thần 通thông 智trí 三tam 昧muội 令linh 其kỳ 身thân 恆hằng 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 前tiền 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 差sai 別biệt 音âm 聲thanh 言ngôn 辭từ 。 海hải 三tam 昧muội 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 差sai 別biệt 智trí 神thần 通thông 三tam 昧muội 。 大đại 悲bi 平bình 等đẳng 藏tạng 三tam 昧muội 一nhất 切thiết 佛Phật 入nhập 如Như 來Lai 際tế 三tam 昧muội 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 解giải 脫thoát 。 處xử 師sư 子tử 嚬tần 伸thân 三tam 昧muội 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 三tam 昧muội 。 入nhập 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 念niệm 念niệm 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 三tam 昧muội 神thần 變biến 海hải 。

【# 論luận 】# 二nhị 云vân 何hà 為vi 種chủng 種chủng 三tam 昧muội 。 已dĩ 下hạ 至chí 入nhập 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 念niệm 念niệm 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 三tam 昧muội 神thần 變biến 海hải 有hữu 六lục 十thập 六lục 行hành 經kinh 正chánh 說thuyết 所sở 入nhập 三tam 昧muội 之chi 名danh 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。 大đại 智trí 神thần 通thông 。 明minh 利lợi 自tự 在tại 住trụ 於ư 諸chư 地Địa 。 以dĩ 廣quảng 大đại 智trí 普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 。 從tùng 諸chư 智trí 慧tuệ 種chủng 性tánh 而nhi 生sanh 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 智trí 常thường 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 離ly 癡si 翳ế 清thanh 淨tịnh 智trí 眼nhãn 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 作tác 調Điều 御Ngự 師Sư 。 住trụ 佛Phật 平bình 等đẳng 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 無vô 有hữu 分phân 別biệt 。 了liễu 達đạt 境cảnh 界giới 知tri 諸chư 世thế 間gian 性tánh 。 皆giai 寂tịch 滅diệt 無vô 有hữu 依y 處xứ 。 普phổ 詣nghệ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 國quốc 。 土thổ/độ 而nhi 無vô 所sở 著trước 。 悉tất 能năng 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 而nhi 無vô 所sở 住trụ 。 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 妙diệu 法Pháp 宮cung 殿điện 而nhi 無vô 所sở 來lai 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 。 現hiện 安an 隱ẩn 處xứ 智trí 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 為vi 其kỳ 所sở 行hành 恆hằng 以dĩ 智trí 身thân 住trụ 離ly 貪tham 際tế 超siêu 諸chư 有hữu 海hải 示thị 真chân 實thật 際tế 智trí 光quang 圓viên 滿mãn 普phổ 見kiến 諸chư 法pháp 住trụ 於ư 三tam 昧muội 。 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 起khởi 大đại 悲bi 知tri 諸chư 法Pháp 門môn 悉tất 皆giai 如như 幻huyễn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 皆giai 如như 夢mộng 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 悉tất 皆giai 如như 影ảnh 一nhất 切thiết 言ngôn 音âm 悉tất 皆giai 如như 響hưởng 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 悉tất 皆giai 如như 化hóa 善thiện 能năng 積tích 集tập 殊thù 勝thắng 行hạnh 願nguyện 。 智trí 慧tuệ 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 善thiện 巧xảo 心tâm 極cực 寂tịch 靜tĩnh 善thiện 入nhập 一nhất 切thiết 。 總tổng 持trì 境cảnh 界giới 具cụ 三tam 昧muội 力lực 勇dũng 猛mãnh 無vô 怯khiếp 獲hoạch 明minh 智trí 眼nhãn 住trụ 法Pháp 界Giới 際tế 到đáo 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 。 所sở 得đắc 處xứ 修tu 習tập 無vô 涯nhai 智trí 慧tuệ 大đại 海hải 。 到đáo 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn 。 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 之chi 所sở 攝nhiếp 持trì 。 以dĩ 神thần 通thông 波Ba 羅La 蜜Mật 。 普phổ 入nhập 世thế 間gian 依y 三tam 昧muội 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 心tâm 自tự 在tại 。 以dĩ 不bất 顛điên 倒đảo 智trí 。 知tri 一nhất 切thiết 義nghĩa 。 以dĩ 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 開khai 示thị 法Pháp 藏tạng 。 以dĩ 現hiện 了liễu 智trí 訓huấn 釋thích 文văn 詞từ 以dĩ 大đại 願nguyện 力lực 。 說thuyết 法Pháp 無vô 盡tận 以dĩ 無vô 所sở 畏úy 。 大đại 師sư 子tử 吼hống 。 常thường 樂nhạo 觀quán 察sát 。 無vô 依y 處xứ 法pháp 以dĩ 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn 普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 。 以dĩ 淨tịnh 智trí 月nguyệt 照chiếu 世thế 成thành 壞hoại 以dĩ 智trí 慧tuệ 光quang 。 照chiếu 真chân 實thật 諦đế 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 如như 金Kim 剛Cang 山Sơn 。 一nhất 切thiết 譬thí 喻dụ 所sở 不bất 能năng 及cập 。 善thiện 觀quán 諸chư 法pháp 。 慧tuệ 根căn 增tăng 長trưởng 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 摧tồi 伏phục 眾chúng 魔ma 。 無vô 量lượng 智trí 慧tuệ 。 威uy 光quang 熾sí 盛thịnh 其kỳ 身thân 超siêu 出xuất 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 得đắc 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 礙ngại 智trí 慧tuệ 。 善thiện 能năng 悟ngộ 解giải 盡tận 無vô 盡tận 際tế 住trụ 於ư 普phổ 際tế 入nhập 真chân 實thật 際tế 無vô 相tướng 觀quán 智trí 常thường 現hiện 在tại 前tiền 。 善thiện 巧xảo 成thành 就tựu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 以dĩ 無vô 二nhị 智trí 知tri 諸chư 境cảnh 界giới 。 普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 諸chư 趣thú 徧biến 往vãng 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 國quốc 。 土thổ/độ 智trí 燈đăng 圓viên 滿mãn 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 無vô 諸chư 闇ám 障chướng 放phóng 淨tịnh 法pháp 光quang 照chiếu 十thập 方phương 。 界giới 為vi 諸chư 世thế 間gian 。 真chân 實thật 福phước 田điền 。 若nhược 見kiến 若nhược 聞văn 。 所sở 願nguyện 皆giai 滿mãn 。 福phước 德đức 高cao 大đại 超siêu 諸chư 世thế 間gian 。 勇dũng 猛mãnh 無vô 畏úy 。 摧tồi 諸chư 外ngoại 道đạo 。 演diễn 微vi 妙diệu 音âm 。 徧biến 一nhất 切thiết 剎sát 普phổ 見kiến 諸chư 佛Phật 。 心tâm 無vô 厭yếm 足túc 。 於ư 佛Phật 法Pháp 身thân 。 已dĩ 得đắc 自tự 在tại 。 隨tùy 所sở 應ứng 化hóa 。 而nhi 為vì 現hiện 身thân 。 一nhất 身thân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 佛Phật 剎sát 已dĩ 得đắc 自tự 在tại 。 清thanh 淨tịnh 神thần 通thông 乘thừa 大đại 智trí 舟chu 所sở 往vãng 無vô 礙ngại 。 智trí 慧tuệ 圓viên 滿mãn 。 周chu 徧biến 法Pháp 界Giới 譬thí 如như 日nhật 出xuất 。 普phổ 照chiếu 世thế 間gian 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 現hiện 其kỳ 色sắc 像tượng 。 知tri 諸chư 眾chúng 生sanh 。 根căn 性tánh 欲dục 樂lạc 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 諍tranh 境cảnh 界giới 知tri 諸chư 法pháp 性tánh 無vô 生sanh 。 無vô 起khởi 能năng 令linh 小tiểu 大đại 自tự 在tại 相tương/tướng 入nhập 決quyết 了liễu 佛Phật 地địa 甚thậm 深thâm 之chi 趣thú 以dĩ 無vô 盡tận 句cú 說thuyết 甚thậm 深thâm 義nghĩa 。 於ư 一nhất 句cú 中trung 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 。 脩tu 多đa 羅la 海hải 獲hoạch 大đại 智trí 慧tuệ 。 陀đà 羅la 尼ni 身thân 凡phàm 所sở 受thọ 持trì 永vĩnh 無vô 忘vong 失thất 一nhất 念niệm 能năng 憶ức 無vô 量lượng 劫kiếp 事sự 。 一nhất 念niệm 悉tất 知tri 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 。 諸chư 眾chúng 生sanh 智trí 。 恆hằng 以dĩ 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 演diễn 說thuyết 無vô 邊biên 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 海hải 。 常thường 轉chuyển 不bất 退thoái 清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 皆giai 生sanh 智trí 慧tuệ 得đắc 佛Phật 境cảnh 界giới 。 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 。 入nhập 於ư 善thiện 見kiến 甚thậm 深thâm 三tam 昧muội 。 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 障chướng 礙ngại 際tế 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 勝thắng 智trí 自tự 在tại 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 。 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 。 普phổ 入nhập 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 隨tùy 其kỳ 方phương 所sở 靡mĩ 不bất 咸hàm 至chí 一nhất 一nhất 塵trần 中trung 。 現hiện 成thành 正chánh 覺giác 。 於ư 無vô 色sắc 性tánh 現hiện 一nhất 切thiết 色sắc 。 以dĩ 一nhất 切thiết 方phương 普phổ 入nhập 一nhất 方phương 其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 具cụ 如như 是thị 等đẳng 。 無vô 邊biên 福phước 智trí 。 功công 德đức 之chi 藏tạng 。 常thường 為vi 諸chư 佛Phật 。 之chi 所sở 稱xưng 歎thán 。 種chủng 種chủng 言ngôn 辭từ 。 說thuyết 其kỳ 功công 德đức 。 不bất 能năng 令linh 盡tận 。 靡mĩ 不bất 咸hàm 在tại 逝thệ 多đa 林lâm 中trung 深thâm 入nhập 如Như 來Lai 。 功công 德đức 大đại 海hải 。 悉tất 見kiến 於ư 佛Phật 。 光quang 明minh 所sở 照chiếu 。

【# 論luận 】# 三tam 其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。 大đại 神thần 通thông 已dĩ 下hạ 至chí 悉tất 見kiến 於ư 佛Phật 。 光quang 明minh 所sở 照chiếu 。 有hữu 五ngũ 十thập 三tam 行hành 半bán 經kinh 明minh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 蒙mông 佛Phật 光quang 明minh 。 所sở 益ích 之chi 德đức 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 不bất 思tư 議nghị 。 正Chánh 法Pháp 光quang 明minh 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 各các 於ư 其kỳ 身thân 及cập 以dĩ 樓lâu 閣các 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 并tinh 其kỳ 所sở 坐tọa 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 徧biến 逝thệ 多đa 林lâm 一nhất 切thiết 物vật 中trung 化hóa 現hiện 種chủng 種chủng 大đại 莊trang 嚴nghiêm 雲vân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 十thập 方phương 法Pháp 界Giới 。 所sở 謂vị 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 悉tất 能năng 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 出xuất 一nhất 切thiết 。 摩ma 尼ni 寶bảo 鈴linh 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 出xuất 微vi 妙diệu 音âm 。 稱xưng 揚dương 讚tán 歎thán 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 出xuất 一nhất 切thiết 音âm 樂nhạc 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 音âm 中trung 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 諸chư 業nghiệp 果quả 報báo 出xuất 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 願nguyện 行hành 色sắc 相tướng 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 說thuyết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 有hữu 大đại 願nguyện 出xuất 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 自tự 在tại 變biến 化hóa 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 演diễn 出xuất 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh 。 出xuất 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 身thân 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 說thuyết 諸chư 如Như 來Lai 。 於ư 一nhất 切thiết 國quốc 土thổ 。 出xuất 興hưng 次thứ 第đệ 出xuất 三tam 世thế 如Như 來Lai 。 道Đạo 場Tràng 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 現hiện 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 出xuất 一nhất 切thiết 龍long 王vương 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 雨vũ 一nhất 切thiết 諸chư 香hương 。 出xuất 一nhất 切thiết 世thế 主chủ 。 身thân 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 演diễn 說thuyết 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành 。 出xuất 一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 清thanh 淨tịnh 佛Phật 剎sát 。 雲vân 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 現hiện 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 得đắc 不bất 思tư 議nghị 法Pháp 。 光quang 明minh 故cố 法Pháp 應ưng 如như 是thị 。 出xuất 興hưng 此thử 等đẳng 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 大đại 神thần 變biến 莊trang 嚴nghiêm 。 雲vân 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 逝thệ 多đa 林lâm 中trung 諸chư 神thần 變biến 事sự 。 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

【# 論luận 】# 四tứ 爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 說thuyết 頌tụng 有hữu 二nhị 十thập 一nhất 行hành 半bán 經kinh 明minh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 得đắc 三tam 昧muội 神thần 通thông 。 現hiện 變biến 化hóa 雲vân 莊trang 嚴nghiêm 逝thệ 多đa 林lâm 及cập 十thập 方phương 國quốc 分phần/phân 。

【# 經Kinh 】#

汝nhữ 應ưng 觀quán 此thử 逝thệ 多đa 林lâm 。 以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 廣quảng 無vô 際tế 。

一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 示thị 現hiện 。 十thập 方phương 法Pháp 界Giới 悉tất 充sung 滿mãn 。

十thập 方phương 一nhất 切thiết 諸chư 國quốc 土độ 。 無vô 邊biên 品phẩm 類loại 大đại 莊trang 嚴nghiêm 。

於ư 其kỳ 座tòa 等đẳng 境cảnh 界giới 中trung 。 色sắc 像tượng 分phân 明minh 皆giai 顯hiển 現hiện 。

從tùng 諸chư 佛Phật 子tử 毛mao 孔khổng 出xuất 。 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 寶bảo 燄diệm 雲vân 。

及cập 發phát 如Như 來Lai 微vi 妙diệu 音âm 。 徧biến 滿mãn 十thập 方phương 一nhất 切thiết 剎sát 。

寶bảo 樹thụ 華hoa 中trung 現hiện 妙diệu 身thân 。 其kỳ 身thân 色sắc 相tướng 等đẳng 梵Phạm 王Vương 。

從tùng 禪thiền 定định 起khởi 而nhi 遊du 步bộ 。 進tiến 止chỉ 威uy 儀nghi 恆hằng 寂tịch 靜tĩnh 。

如Như 來Lai 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 內nội 。 常thường 現hiện 難nan 思tư 變biến 化hóa 身thân 。

皆giai 如như 普phổ 賢hiền 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 諸chư 相tướng 為vi 嚴nghiêm 好hảo/hiếu 。

逝thệ 多đa 林lâm 上thượng 虗hư 空không 中trung 。 所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 發phát 妙diệu 音âm 。

普phổ 說thuyết 三tam 世thế 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 功công 德đức 海hải 。

逝thệ 多đa 林lâm 中trung 諸chư 寶bảo 樹thụ 。 亦diệc 出xuất 無vô 量lượng 妙diệu 音âm 聲thanh 。

演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 諸chư 羣quần 生sanh 。 種chủng 種chủng 業nghiệp 海hải 各các 差sai 別biệt 。

林lâm 中trung 所sở 有hữu 眾chúng 境cảnh 界giới 。 悉tất 現hiện 三tam 世thế 諸chư 如Như 來Lai 。

一nhất 一nhất 皆giai 起khởi 大đại 神thần 通thông 。 十thập 方phương 剎sát 海hải 微vi 塵trần 數số 。

十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 國quốc 土độ 。 一nhất 切thiết 剎sát 海hải 微vi 塵trần 數số 。

悉tất 入nhập 如Như 來Lai 毛mao 孔khổng 中trung 。 次thứ 第đệ 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 現hiện 覩đổ 。

所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 現hiện 佛Phật 。 數số 等đẳng 眾chúng 生sanh 徧biến 世thế 間gian 。

一nhất 一nhất 咸hàm 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 種chủng 種chủng 隨tùy 宜nghi 化hóa 羣quần 品phẩm 。

香hương 燄diệm 眾chúng 華hoa 及cập 寶bảo 藏tạng 。 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 殊thù 妙diệu 雲vân 。

靡mĩ 不bất 廣quảng 大đại 等đẳng 虗hư 空không 。 徧biến 滿mãn 十thập 方phương 諸chư 國quốc 土độ 。

十thập 方phương 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 。 所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 妙diệu 道Đạo 場Tràng 。

於ư 此thử 園viên 林lâm 境cảnh 界giới 中trung 。 一nhất 一nhất 色sắc 像tượng 皆giai 明minh 現hiện 。

一nhất 切thiết 普phổ 賢hiền 諸chư 佛Phật 子tử 。 百bách 千thiên 劫kiếp 海hải 莊trang 嚴nghiêm 剎sát 。

其kỳ 數số 無vô 量lượng 等đẳng 眾chúng 生sanh 。 莫mạc 不bất 於ư 此thử 林lâm 中trung 見kiến 。

【# 論luận 】# 五ngũ 汝nhữ 應ưng 觀quán 此thử 。 逝thệ 多đa 林lâm 已dĩ 下hạ 至chí 莫mạc 不bất 於ư 此thử 林lâm 中trung 。 見kiến 有hữu 二nhị 十thập 六lục 行hành 頌tụng 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 重trọng/trùng 頌tụng 前tiền 法pháp 如như 文văn 具cụ 明minh 已dĩ 上thượng 明minh 佛Phật 光quang 所sở 照chiếu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 蒙mông 光quang 照chiếu 入nhập 嚬tần 伸thân 三tam 昧muội 普phổ 賢hiền 境cảnh 界giới 方phương 便tiện 。 門môn 但đãn 是thị 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。 總tổng 是thị 方phương 便tiện 行hành 門môn 普phổ 賢hiền 境cảnh 界giới 總tổng 是thị 文Văn 殊Thù 法Pháp 身thân 根căn 本bổn 智trí 所sở 成thành 就tựu 故cố 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 佛Phật 三tam 昧muội 光quang 明minh 。 照chiếu 故cố 即tức 時thời 得đắc 入nhập 如như 是thị 。 三tam 昧muội 一nhất 一nhất 皆giai 得đắc 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 大đại 悲bi 門môn 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 於ư 其kỳ 身thân 上thượng 。 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 。 皆giai 出xuất 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 皆giai 化hóa 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 身thân 形hình 相tướng 如như 諸chư 世thế 主chủ 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 之chi 前tiền 。 周chu 帀táp 徧biến 滿mãn 十thập 方phương 法Pháp 界Giới 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 諸chư 天thiên 宮cung 殿điện 。 無vô 常thường 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 受thọ 生sanh 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 夢mộng 境cảnh 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 願nguyện 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 震chấn 動động 世thế 界giới 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 分phần 。 別biệt 世thế 界giới 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 現hiện 生sanh 世thế 界giới 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 修tu 諸chư 功công 德đức 。 種chủng 種chủng 苦khổ 行hạnh 尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 割cát 截tiệt 肢chi 體thể 。 羼Sằn 提Đề 波Ba 羅La 蜜Mật 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 勤cần 修tu 毗Tỳ 棃Lê 耶Da 波Ba 羅La 蜜Mật 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 諸chư 三tam 昧muội 。 禪thiền 定định 解giải 脫thoát 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 道đạo 圓viên 滿mãn 智trí 光quang 明minh 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 勤cần 求cầu 佛Phật 法Pháp 。 為vi 一nhất 文văn 一nhất 句cú 故cố 捨xả 無vô 數số 身thân 命mạng 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 親thân 近cận 一nhất 切thiết 佛Phật 諮tư 問vấn 一nhất 切thiết 法pháp 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 時thời 節tiết 欲dục 樂lạc 往vãng 詣nghệ 其kỳ 所sở 。 方phương 便tiện 成thành 熟thục 令linh 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 海hải 光quang 明minh 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma 。 制chế 諸chư 外ngoại 道đạo 。 顯hiển 現hiện 菩Bồ 薩Tát 。 福phước 智trí 力lực 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 知tri 一nhất 切thiết 工công 巧xảo 。 明minh 智trí 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 差sai 別biệt 明minh 智trí 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 差sai 別biệt 明minh 智trí 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 差sai 別biệt 明minh 智trí 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 根căn 行hành 煩phiền 惱não 習tập 氣khí 。 明minh 智trí 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 業nghiệp 明minh 智trí 門môn 或hoặc 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 門môn 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 方phương 便tiện 門môn 往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 住trú 處xứ 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 所sở 謂vị 或hoặc 往vãng 天thiên 宮cung 或hoặc 往vãng 龍long 宮cung 或hoặc 往vãng 夜dạ 叉xoa 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 脩tu 羅la 迦ca 樓lâu 羅la 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 睺hầu 羅la 伽già 宮cung 或hoặc 往vãng 梵Phạm 王Vương 宮cung 或hoặc 往vãng 人nhân 王vương 宮cung 或hoặc 往vãng 閻diêm 羅la 王vương 宮cung 或hoặc 往vãng 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 地địa 獄ngục 之chi 所sở 住trú 處xứ 。 以dĩ 平bình 等đẳng 大đại 悲bi 。 平bình 等đẳng 大đại 願nguyện 平bình 等đẳng 智trí 慧tuệ 平bình 等đẳng 。 方phương 便tiện 攝nhiếp 諸chư 眾chúng 生sanh 。 或hoặc 有hữu 見kiến 已dĩ 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 或hoặc 有hữu 聞văn 已dĩ 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 或hoặc 有hữu 憶ức 念niệm 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 或hoặc 聞văn 音âm 聲thanh 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 或hoặc 聞văn 名danh 號hiệu 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 或hoặc 見kiến 圓viên 光quang 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 或hoặc 見kiến 光quang 網võng 而nhi 調điều 伏phục 者giả 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 之chi 所sở 樂lạc 。 皆giai 詣nghệ 其kỳ 所sở 。 令linh 其kỳ 獲hoạch 益ích 佛Phật 子tử 此thử 逝thệ 多đa 林lâm 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 為vì 欲dục 成thành 熟thục 諸chư 眾chúng 生sanh 。 故cố 或hoặc 時thời 現hiện 處xứ 種chủng 種chủng 嚴nghiêm 飾sức 。 諸chư 宮cung 殿điện 中trung 。 或hoặc 時thời 示thị 現hiện 。 住trụ 自tự 樓lâu 閣các 寶bảo 師sư 子tử 座tòa 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu 。 周chu 徧biến 十thập 方phương 皆giai 令linh 得đắc 見kiến 。 然nhiên 亦diệc 不bất 離ly 此thử 逝thệ 多đa 林lâm 如Như 來Lai 之chi 所sở 。 佛Phật 子tử 此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 或hoặc 時thời 示thị 現hiện 。 無vô 量lượng 化hóa 身thân 雲vân 或hoặc 現hiện 其kỳ 身thân 。 獨độc 一nhất 無vô 侶lữ 。 所sở 謂vị 或hoặc 現hiện 沙Sa 門Môn 。 身thân 或hoặc 現hiện 婆Bà 羅La 門Môn 身thân 。 或hoặc 現hiện 苦khổ 行hạnh 。 身thân 或hoặc 現hiện 充sung 盛thịnh 身thân 或hoặc 現hiện 醫y 王vương 身thân 或hoặc 現hiện 商thương 主chủ 身thân 或hoặc 現hiện 淨tịnh 命mạng 身thân 或hoặc 現hiện 妓kỹ 樂nhạc 身thân 或hoặc 現hiện 奉phụng 事sự 諸chư 天thiên 身thân 或hoặc 現hiện 工công 巧xảo 技kỹ 術thuật 身thân 往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 村thôn 營doanh 城thành 邑ấp 。 王vương 都đô 聚tụ 落lạc 諸chư 眾chúng 生sanh 所sở 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 以dĩ 種chủng 種chủng 形hình 。 相tương/tướng 種chủng 種chủng 威uy 儀nghi 。 種chủng 種chủng 音âm 聲thanh 。 種chủng 種chủng 言ngôn 論luận 種chủng 種chủng 住trú 處xứ 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 猶do 如như 帝đế 網võng 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 或hoặc 說thuyết 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 工công 巧xảo 事sự 業nghiệp 或hoặc 說thuyết 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 慧tuệ 照chiếu 世thế 明minh 燈đăng 或hoặc 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 力lực 所sở 莊trang 嚴nghiêm 或hoặc 說thuyết 十thập 方phương 國quốc 土độ 。 建kiến 立lập 諸chư 乘thừa 位vị 或hoặc 說thuyết 智trí 燈đăng 所sở 照chiếu 一nhất 切thiết 法pháp 境cảnh 界giới 教giáo 化hóa 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 而nhi 亦diệc 不bất 離ly 此thử 逝thệ 多đa 林lâm 。 如Như 來Lai 之chi 所sở 。

【# 論luận 】# 六lục 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 不bất 離ly 逝thệ 多đa 林lâm 如Như 來Lai 之chi 所sở 。 有hữu 六lục 十thập 三tam 行hành 經kinh 明minh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 。 佛Phật 三tam 昧muội 光quang 明minh 。 照chiếu 故cố 得đắc 如như 上thượng 三tam 昧muội 及cập 無vô 限hạn 大đại 悲bi 。 無vô 限hạn 神thần 通thông 。 無vô 限hạn 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 。 分phần/phân 已dĩ 上thượng 二nhị 十thập 七thất 段đoạn 經kinh 文văn 總tổng 明minh 答đáp 前tiền 菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng 。 前tiền 後hậu 所sở 問vấn 四tứ 十thập 法Pháp 門môn 竟cánh 此thử 法Pháp 界Giới 法Pháp 門môn 明minh 智trí 體thể 自tự 在tại 以dĩ 智trí 力lực 自tự 現hiện 不bất 藉tạ 如Như 來Lai 口khẩu 言ngôn 又hựu 令linh 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 二nhị 人nhân 本bổn 位vị 自tự 宣tuyên 本bổn 果quả 之chi 行hành 令linh 易dị 解giải 故cố 不bất 迷mê 教giáo 之chi 體thể 用dụng 已dĩ 上thượng 是thị 一nhất 部bộ 經kinh 之chi 始thỉ 終chung 圓viên 滿mãn 總tổng 以dĩ 法Pháp 界Giới 體thể 收thu 第đệ 二nhị 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 已dĩ 下hạ 直trực 至chí 經kinh 末mạt 已dĩ 來lai 為vi 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 童đồng 子tử 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 南nam 行hành 就tựu 根căn 利lợi 生sanh 成thành 行hành 表biểu 法pháp 令linh 後hậu 發phát 心tâm 者giả 不bất 迷mê 其kỳ 行hành 令linh 易dị 開khai 解giải 分phần/phân 自tự 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 已dĩ 下hạ 名danh 為vi 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 已dĩ 前tiền 教giáo 中trung 但đãn 云vân 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 不bất 云vân 童đồng 子tử 明minh 此thử 已dĩ 下hạ 入nhập 俗tục 化hóa 蒙mông 以dĩ 行hành 立lập 名danh 便tiện 名danh 童đồng 子tử 明minh 已dĩ 前tiền 總tổng 約ước 佛Phật 果Quả 普phổ 光quang 明minh 智trí 中trung 起khởi 子tử 方phương 賢hiền 聖thánh 以dĩ 立lập 化hóa 儀nghi 即tức 覺giác 首thủ 自tự 首thủ 等đẳng 五ngũ 位vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 是thị 皆giai 通thông 化hóa 無vô 方phương 潛tiềm 顯hiển 自tự 在tại 文Văn 殊Thù 為vi 信tín 首thủ 不bất 名danh 童đồng 子tử 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 以dĩ 法Pháp 界Giới 體thể 中trung 入nhập 俗tục 草thảo 創sáng/sang 化hóa 蒙mông 約ước 行hành 所sở 行hành 立lập 名danh 即tức 號hiệu 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 以dĩ 妙diệu 智trí 慧tuệ 。 化hóa 童đồng 蒙mông 入nhập 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 生sanh 佛Phật 家gia 故cố 此thử 是thị 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 始thỉ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 初sơ 法Pháp 身thân 現hiện 根căn 本bổn 智trí 無vô 性tánh 之chi 理lý 妙diệu 慧tuệ 故cố 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 諸chư 佛Phật 從tùng 此thử 而nhi 初sơ 生sanh 佛Phật 家gia 從tùng 此thử 而nhi 成thành 就tựu 普Phổ 賢Hiền 。 大đại 願nguyện 行hành 故cố 何hà 故cố 名danh 為vi 。 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 者giả 已dĩ 前tiền 但đãn 云vân 昇thăng 天thiên 表biểu 行hành 成thành 就tựu 諸chư 天thiên 未vị 往vãng 人nhân 間gian 俗tục 中trung 化hóa 利lợi 此thử 法Pháp 界Giới 品phẩm 已dĩ 前tiền 一nhất 卷quyển 半bán 餘dư 經kinh 但đãn 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 聲Thanh 聞Văn 世thế 主chủ 已dĩ 得đắc 道Đạo 者giả 。 未vị 有hữu 處xứ 俗tục 凡phàm 夫phu 入nhập 此thử 法Pháp 門môn 。 自tự 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 已dĩ 下hạ 是thị 入nhập 人nhân 間gian 就tựu 根căn 接tiếp 俗tục 化hóa 利lợi 凡phàm 夫phu 令linh 其kỳ 得đắc 此thử 法Pháp 界Giới 道Đạo 理lý 又hựu 令linh 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 徧biến 求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức 。 五ngũ 十thập 三tam 人nhân 以dĩ 表biểu 五ngũ 位vị 三tam 種chủng 因nhân 果quả 法Pháp 身thân 中trung 根căn 本bổn 智trí 普phổ 賢hiền 差sai 別biệt 智trí 中trung 行hành 於ư 此thử 二nhị 中trung 無vô 所sở 住trụ 智trí 名danh 之chi 為vi 佛Phật 。 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 具cụ 足túc 名danh 之chi 為vi 佛Phật 。 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 徧biến 與dữ 五ngũ 位vị 終chung 始thỉ 而nhi 作tác 因nhân 果quả 名danh 為vi 乘thừa 如Như 來Lai 乘thừa 直trực 至chí 道Đạo 場Tràng 。 亦diệc 名danh 乘thừa 法Pháp 界Giới 乘thừa 以dĩ 法Pháp 界Giới 還hoàn 以dĩ 此thử 三tam 種chủng 因nhân 果quả 為vi 體thể 用dụng 故cố 前tiền 後hậu 五ngũ 位vị 因nhân 果quả 例lệ 然nhiên 總tổng 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 為vi 因nhân 果quả 此thử 佛Phật 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 與dữ 五ngũ 十thập 箇cá 善thiện 知tri 識thức 行hành 。 而nhi 作tác 因nhân 果quả 而nhi 自tự 無vô 因nhân 果quả 為vi 自tự 佛Phật 果Quả 位vị 中trung 無vô 所sở 修tu 無vô 所sở 行hành 故cố 但đãn 與dữ 五ngũ 位vị 中trung 修tu 行hành 者giả 作tác 治trị 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 障chướng 習tập 氣khí 。 生sanh 熟thục 處xứ 說thuyết 名danh 因nhân 果quả 然nhiên 法Pháp 身thân 理lý 智trí 萬vạn 行hạnh 自tự 無vô 因nhân 果quả 但đãn 以dĩ 五ngũ 位vị 中trung 加gia 行hành 治trị 惑hoặc 習tập 氣khí 而nhi 立lập 如Như 來Lai 因nhân 果quả 之chi 名danh 以dĩ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 往vãng 詣nghệ 覺giác 城thành 人nhân 間gian 就tựu 根căn 教giáo 化hóa 令linh 善thiện 財tài 起khởi 加gia 行hành 位vị 求cầu 五ngũ 十thập 三tam 善Thiện 知Tri 識Thức 成thành 一nhất 百bách 一nhất 十thập 因nhân 果quả 法Pháp 門môn 令linh 學học 者giả 不bất 迷mê 其kỳ 五ngũ 位vị 之chi 行hành 使sử 易dị 解giải 故cố 與dữ 後hậu 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 作tác 修tu 行hành 之chi 樣# 式thức 故cố 名danh 為vi 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 為vi 與dữ 學học 者giả 成thành 行hành 樣# 式thức 令linh 不bất 迷mê 故cố 更cánh 有hữu 餘dư 意ý 至chí 下hạ 就tựu 位vị 方phương 明minh 從tùng 此thử 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 中trung 自tự 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 已dĩ 下hạ 至chí 經kinh 末mạt 長trường/trưởng 科khoa 三tam 段đoạn 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 出xuất 與dữ 無vô 量lượng 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 常thường 隨tùy 侍thị 衛vệ 。 諸chư 金kim 剛cang 神thần 。 普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 諸chư 身thân 眾chúng 神thần 久cửu 發phát 堅kiên 誓thệ 願nguyện 常thường 隨tùy 從tùng 。 諸chư 足túc 行hành 神thần 樂nhạo 聞văn 妙diệu 法Pháp 。 主chủ 地địa 神thần 常thường 修tu 大đại 悲bi 主chủ 水thủy 神thần 智trí 光quang 照chiếu 耀diệu 主chủ 火hỏa 神thần 摩ma 尼ni 為vi 冠quan 主chủ 風phong 神thần 明minh 練luyện 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 儀nghi 式thức 主chủ 方phương 神thần 專chuyên 勤cần 除trừ 滅diệt 無vô 明minh 。 黑hắc 闇ám 主chủ 夜dạ 神thần 一nhất 心tâm 匪phỉ 懈giải 闡xiển 明minh 佛Phật 日nhật 主chủ 晝trú 神thần 莊trang 嚴nghiêm 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 虗hư 空không 主chủ 空không 神thần 普phổ 度độ 眾chúng 生sanh 。 超siêu 諸chư 有hữu 海hải 主chủ 海hải 神thần 常thường 勤cần 積tích 集tập 趣thú 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 助trợ 道đạo 善thiện 根căn 高cao 大đại 如như 山sơn 主chủ 山sơn 神thần 常thường 勤cần 守thủ 護hộ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 城thành 主chủ 城thành 神thần 常thường 勤cần 守thủ 護hộ 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 無vô 上thượng 法pháp 城thành 諸chư 大đại 龍long 王vương 。 常thường 勤cần 守thủ 護hộ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 諸chư 夜dạ 叉xoa 王vương 常thường 令linh 眾chúng 生sanh 。 增tăng 長trưởng 歡hoan 喜hỷ 乾càn 闥thát 婆bà 王vương 。 常thường 勤cần 除trừ 滅diệt 諸chư 餓ngạ 鬼quỷ 趣thú 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 王vương 恆hằng 願nguyện 拔bạt 濟tế 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 出xuất 諸chư 有hữu 海hải 。 迦ca 樓lâu 羅la 王vương 。 願nguyện 得đắc 成thành 就tựu 諸chư 如Như 來Lai 身thân 。 高cao 出xuất 世thế 間gian 阿a 脩tu 羅la 王vương 。 見kiến 佛Phật 歡hoan 喜hỷ 。 曲khúc 躬cung 恭cung 敬kính 。 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương 。 常thường 厭yếm 生sanh 死tử 恆hằng 樂nhạo 見kiến 佛Phật 諸chư 大đại 天thiên 王vương 尊tôn 重trọng 於ư 佛Phật 讚tán 歎thán 供cúng 養dường 。 諸chư 大Đại 梵Phạm 王Vương 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 與dữ 如như 是thị 等đẳng 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 出xuất 自tự 住trú 處xứ 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 右hữu 遶nhiễu 世Thế 尊Tôn 。 經kinh 無vô 量lượng 帀táp 以dĩ 諸chư 供cúng 具cụ 。 種chủng 種chủng 供cúng 養dường 。 供cúng 養dường 畢tất 已dĩ 。 辭từ 退thoái 南nam 行hành 。 往vãng 於ư 人nhân 間gian 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 見kiến 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 菩Bồ 薩Tát 與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 會hội 莊trang 嚴nghiêm 出xuất 逝thệ 多đa 林lâm 往vãng 於ư 南nam 方phương 遊du 行hành 人nhân 間gian 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 當đương 與dữ 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 俱câu 往vãng 南nam 方phương 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 與dữ 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu 。 出xuất 自tự 住trú 處xứ 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc 。 具cụ 白bạch 世Thế 尊Tôn 。 世Thế 尊Tôn 聽thính 許hứa 右hữu 遶nhiễu 三tam 帀táp 辭từ 退thoái 而nhi 去khứ 。 往vãng 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 所sở 。 此thử 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 自tự 所sở 同đồng 住trụ 出xuất 家gia 未vị 久cửu 。 所sở 謂vị 海hải 覺giác 比Bỉ 丘Khâu 善thiện 生sanh 比Bỉ 丘Khâu 福phước 光quang 比Bỉ 丘Khâu 大đại 童đồng 子tử 比Bỉ 丘Khâu 電điện 生sanh 比Bỉ 丘Khâu 淨tịnh 行hạnh 比Bỉ 丘Khâu 天thiên 德đức 比Bỉ 丘Khâu 君quân 慧tuệ 比Bỉ 丘Khâu 梵Phạm 勝thắng 比Bỉ 丘Khâu 寂tịch 慧tuệ 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 。 等đẳng 其kỳ 數số 六lục 千thiên 悉tất 曾tằng 供cúng 養dường 無vô 量lượng 。 諸chư 佛Phật 深thâm 植thực 善thiện 根căn 解giải 力lực 廣quảng 大đại 信tín 眼nhãn 明minh 徹triệt 其kỳ 心tâm 寬khoan 博bác 觀quán 佛Phật 境cảnh 界giới 了liễu 法pháp 本bổn 性tánh 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 勤cần 求cầu 諸chư 佛Phật 功công 德đức 。 皆giai 是thị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa 。 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 在tại 行hành 道Đạo 中trung 觀quán 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 告cáo 海hải 覺giác 言ngôn 海hải 覺giác 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 清thanh 淨tịnh 之chi 身thân 相tướng 好hảo/hiếu 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 天thiên 人nhân 莫mạc 能năng 思tư 議nghị 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 圓viên 光quang 暎ánh 徹triệt 令linh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 光quang 網võng 莊trang 嚴nghiêm 除trừ 滅diệt 眾chúng 生sanh 。 無vô 量lượng 苦khổ 惱não 。 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 眾chúng 會hội 具cụ 足túc 皆giai 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 往vãng 昔tích 善thiện 根căn 之chi 所sở 攝nhiếp 受thọ 。 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 所sở 。 行hành 之chi 路lộ 左tả 右hữu 八bát 步bộ 平bình 坦thản 莊trang 嚴nghiêm 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 所sở 。 住trụ 之chi 處xứ 周chu 迴hồi 十thập 方phương 常thường 有hữu 道Đạo 場Tràng 隨tùy 逐trục 而nhi 轉chuyển 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 所sở 。 行hành 之chi 路lộ 具cụ 足túc 無vô 量lượng 。 福phước 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 左tả 右hữu 兩lưỡng 邊biên 。 有hữu 大đại 伏phục 藏tạng 。 種chủng 種chủng 珍trân 寶bảo 。 自tự 然nhiên 而nhi 出xuất 。 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 曾tằng 供cúng 養dường 佛Phật 。 善thiện 根căn 所sở 流lưu 一nhất 切thiết 樹thụ 間gian 出xuất 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 諸chư 世thế 間gian 主chủ 雨vũ 供cúng 具cụ 雲vân 頂đảnh 禮lễ 恭cung 敬kính 。 以dĩ 為vi 供cúng 養dường 。 汝nhữ 可khả 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 將tương 說thuyết 法Pháp 時thời 悉tất 放phóng 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng 光quang 。 來lai 照chiếu 其kỳ 身thân 從tùng 頂đảnh 上thượng 入nhập 。 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 為vì 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 稱xưng 揚dương 讚tán 歎thán 。 開khai 示thị 演diễn 說thuyết 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 。 功công 德đức 具cụ 足túc 。 莊trang 嚴nghiêm 彼bỉ 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 是thị 說thuyết 已dĩ 。 心tâm 意ý 清thanh 淨tịnh 。 信tín 解giải 堅kiên 固cố 。 喜hỷ 不bất 自tự 持trì 舉cử 身thân 踊dũng 躍dược 形hình 體thể 柔nhu 輭nhuyễn 諸chư 根căn 悅duyệt 豫dự 。 憂ưu 苦khổ 悉tất 除trừ 垢cấu 障chướng 咸hàm 盡tận 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 深thâm 求cầu 正Chánh 法Pháp 具cụ 菩Bồ 薩Tát 根căn 。 得đắc 菩Bồ 薩Tát 力lực 大đại 悲bi 大đại 願nguyện 。 皆giai 自tự 出xuất 生sanh 入nhập 於ư 諸chư 度Độ 甚thậm 深thâm 境cảnh 界giới 。 十thập 方phương 佛Phật 海hải 常thường 現hiện 在tại 前tiền 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 即tức 白bạch 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。 唯duy 願nguyện 大đại 師sư 。 將tương 引dẫn 我ngã 等đẳng 往vãng 詣nghệ 於ư 彼bỉ 。 聖thánh 人nhân 之chi 所sở 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 即tức 與dữ 俱câu 行hành 至chí 其kỳ 所sở 已dĩ 白bạch 言ngôn 仁nhân 者giả 此thử 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 願nguyện 得đắc 奉phụng 覲cận 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 無vô 量lượng 自tự 在tại 菩Bồ 薩Tát 圍vi 遶nhiễu 。 并tinh 其kỳ 大đại 眾chúng 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 觀quán 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 頂đảnh 禮lễ 其kỳ 足túc 。 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 今kim 奉phụng 見kiến 恭cung 敬kính 。 禮lễ 拜bái 及cập 餘dư 所sở 有hữu 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 唯duy 願nguyện 仁Nhân 者Giả 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 和hòa 上thượng 舍xá 利lợi 。 弗phất 世Thế 尊Tôn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 皆giai 悉tất 證chứng 知tri 。 如như 仁nhân 所sở 有hữu 如như 是thị 。 色sắc 身thân 如như 是thị 音âm 聲thanh 。 如như 是thị 相tướng 好hảo 。 如như 是thị 自tự 在tại 。 願nguyện 我ngã 一nhất 切thiết 。 悉tất 當đương 具cụ 得đắc 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 成thành 就tựu 十thập 種chủng 。 趣thú 大Đại 乘Thừa 法Pháp 則tắc 能năng 速tốc 入nhập 如Như 來Lai 之chi 地Địa 。 況huống 菩Bồ 薩Tát 地địa 何hà 者giả 為vi 十thập 所sở 謂vị 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 心tâm 。 無vô 疲bì 厭yếm 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 行hành 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 次thứ 第đệ 入nhập 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 普phổ 嚴nghiêm 淨tịnh 十thập 方phương 。 佛Phật 剎sát 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 無vô 疲bì 厭yếm 於ư 一nhất 切thiết 剎sát 一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung 。 成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 為vi 成thành 就tựu 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố 。 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 波Ba 羅La 蜜Mật 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 一nhất 切thiết 力lực 如như 是thị 次thứ 第đệ 。 為vi 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 界giới 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 一nhất 切thiết 力lực 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 成thành 就tựu 深thâm 信tín 發phát 此thử 十thập 種chủng 。 無vô 疲bì 厭yếm 心tâm 則tắc 能năng 長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết 。 善thiện 根căn 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 。 諸chư 生sanh 死tử 趣thú 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 種chủng 性tánh 不bất 墮đọa 聲Thanh 聞Văn 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 地Địa 。 生sanh 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 家gia 具cụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 願nguyện 學học 習tập 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 功công 德đức 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 。 得đắc 如Như 來Lai 力lực 。 摧tồi 伏phục 眾chúng 魔ma 。 及cập 諸chư 外ngoại 道đạo 。 亦diệc 能năng 除trừ 滅diệt 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 入nhập 菩Bồ 薩Tát 地Địa 。 近cận 如Như 來Lai 地địa 時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ 。 則tắc 得đắc 三tam 昧muội 。 名danh 無vô 礙ngại 眼nhãn 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 境cảnh 界giới 得đắc 此thử 三tam 昧muội 。 故cố 悉tất 見kiến 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 及cập 其kỳ 所sở 有hữu 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 亦diệc 悉tất 見kiến 彼bỉ 十thập 方phương 。 世thế 界giới 一nhất 切thiết 諸chư 趣thú 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 悉tất 見kiến 彼bỉ 十thập 方phương 。 世thế 界giới 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 亦diệc 悉tất 見kiến 彼bỉ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 所sở 有hữu 微vi 塵trần 。 亦diệc 悉tất 見kiến 彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 。 中trung 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 所sở 。 住trụ 宮cung 殿điện 以dĩ 種chủng 種chủng 寶bảo 。 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 及cập 亦diệc 聞văn 彼bỉ 諸chư 佛Phật 。 如Như 來Lai 種chủng 種chủng 言ngôn 音âm 演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp 。 文văn 辭từ 訓huấn 釋thích 悉tất 皆giai 解giải 了liễu 亦diệc 能năng 觀quán 察sát 。 彼bỉ 世thế 界giới 中trung 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 諸chư 根căn 心tâm 欲dục 亦diệc 能năng 憶ức 念niệm 彼bỉ 世thế 界giới 中trung 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 前tiền 後hậu 十thập 生sanh 亦diệc 能năng 憶ức 念niệm 彼bỉ 世thế 界giới 中trung 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 各các 十thập 劫kiếp 事sự 亦diệc 能năng 憶ức 念niệm 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 十thập 本bổn 生sanh 事sự 十thập 成thành 正chánh 覺giác 十thập 轉chuyển 法Pháp 輪luân 十thập 種chủng 神thần 通thông 十thập 種chủng 說thuyết 法Pháp 十thập 種chủng 教giáo 誡giới 十thập 種chủng 辯biện 才tài 。 又hựu 即tức 成thành 就tựu 十thập 千thiên 菩Bồ 提Đề 心tâm 十thập 千thiên 三tam 昧muội 。 十thập 千thiên 波Ba 羅La 蜜Mật 悉tất 皆giai 清thanh 淨tịnh 。 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。 圓viên 滿mãn 光quang 明minh 。 得đắc 菩Bồ 薩Tát 十thập 神thần 通thông 柔nhu 輭nhuyễn 微vi 妙diệu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 心tâm 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 住trụ 。 普phổ 賢hiền 行hành 住trụ 普phổ 賢hiền 行hành 已dĩ 入nhập 大đại 願nguyện 海hải 入nhập 大đại 願nguyện 海hải 已dĩ 成thành 就tựu 大đại 願nguyện 。 海hải 以dĩ 成thành 就tựu 大đại 願nguyện 。 海hải 故cố 心tâm 清thanh 淨tịnh 心tâm 清thanh 淨tịnh 故cố 。 身thân 清thanh 淨tịnh 身thân 清thanh 淨tịnh 故cố 身thân 輕khinh 利lợi 身thân 清thanh 淨tịnh 輕khinh 利lợi 故cố 得đắc 大đại 神thần 通thông 。 無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển 。 得đắc 此thử 神thần 通thông 故cố 不bất 離ly 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 足túc 下hạ 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 悉tất 現hiện 其kỳ 身thân 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。

【# 論luận 】# 第đệ 一nhất 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 已dĩ 下hạ 至chí 六lục 十thập 二nhị 卷quyển 之chi 初sơ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 已dĩ 。 此thử 一nhất 段đoạn 經kinh 名danh 為vi 創sáng/sang 始thỉ 就tựu 根căn 入nhập 俗tục 遊du 歷lịch 門môn 於ư 此thử 門môn 中trung 分phân 為vi 兩lưỡng 段đoạn 。 一nhất 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 已dĩ 下hạ 至chí 辭từ 退thoái 南nam 行hành 。 往vãng 於ư 人nhân 間gian 有hữu 二nhị 十thập 行hành 。 半bán 經kinh 明minh 與dữ 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 常thường 隨tùy 侍thị 衛vệ 。 之chi 眾chúng 辭từ 佛Phật 南nam 行hành 。 往vãng 於ư 人nhân 間gian 分phần/phân 二nhị 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 已dĩ 下hạ 至chí 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 有hữu 八bát 十thập 六lục 行hành 半bán 經kinh 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 等đẳng 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 隨tùy 逐trục 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 南nam 行hành 在tại 路lộ 發phát 心tâm 得đắc 此thử 一Nhất 乘Thừa 法Pháp 門môn 分phần/phân 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 第đệ 一nhất 從tùng 初sơ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 出xuất 者giả 明minh 以dĩ 自tự 法Pháp 身thân 現hiện 根căn 本bổn 智trí 樓lâu 閣các 中trung 起khởi 差sai 別biệt 智trí 以dĩ 利lợi 眾chúng 生sanh 故cố 。 名danh 為vi 出xuất 無vô 量lượng 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 者giả 成thành 助trợ 道đạo 翼dực 從tùng 共cộng 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố 。 是thị 萬vạn 行hạnh 主chủ 伴bạn 常thường 隨tùy 侍thị 衛vệ 。 諸chư 金kim 剛cang 神thần 。 者giả 都đô 舉cử 諸chư 侍thị 衛vệ 之chi 神thần 此thử 神thần 之chi 中trung 約ước 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 以dĩ 諸chư 神thần 所sở 行hành 約ước 自tự 德đức 立lập 名danh 二nhị 約ước 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 之chi 德đức 差sai 別biệt 行hành 上thượng 以dĩ 標tiêu 其kỳ 德đức 以dĩ 為vi 侍thị 衛vệ 守thủ 護hộ 之chi 義nghĩa 此thử 一nhất 段đoạn 并tinh 菩Bồ 薩Tát 神thần 天thiên 有hữu 三tam 十thập 二nhị 。 眾chúng 通thông 後hậu 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 眾chúng 以dĩ 為vi 四tứ 十thập 二nhị 眾chúng 以dĩ 為vi 四tứ 十thập 二nhị 種chủng 方phương 便tiện 行hành 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 大đại 智trí 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 之chi 海hải 初sơ 金kim 剛cang 神thần 者giả 法Pháp 身thân 中trung 普phổ 光quang 明minh 智trí 也dã 智trí 現hiện 名danh 神thần 普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 。 供cúng 養dường 身thân 眾chúng 神thần 者giả 是thị 恭cung 敬kính 義nghĩa 以dĩ 廣quảng 化hóa 身thân 雲vân 十thập 方phương 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 諸chư 佛Phật 引dẫn 接tiếp 眾chúng 生sanh 。 報báo 得đắc 其kỳ 身thân 端đoan 正chánh 。 嚴nghiêm 飾sức 故cố 足túc 行hành 神thần 者giả 是thị 精tinh 勤cần 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 無vô 疲bì 勞lao 行hành 風phong 神thần 以dĩ 摩ma 尼ni 為vi 寶bảo 冠quan 者giả 表biểu 明minh 淨tịnh 無vô 垢cấu 。 智trí 能năng 設thiết 教giáo 義nghĩa 以dĩ 風phong 體thể 能năng 吹xuy 壞hoại 散tán 一nhất 切thiết 。 萬vạn 物vật 亦diệc 能năng 昇thăng 持trì 生sanh 長trưởng 一nhất 切thiết 萬vạn 物vật 。 然nhiên 自tự 無vô 體thể 性tánh 所sở 依y 以dĩ 離ly 垢cấu 寶bảo 冠quan 表biểu 之chi 像tượng 法Pháp 身thân 智trí 慧tuệ 能năng 說thuyết 教giáo 網võng 散tán 壞hoại 煩phiền 惱não 染nhiễm 淨tịnh 自tự 無vô 所sở 依y 以dĩ 巽# 為vi 風phong 教giáo 故cố 餘dư 如như 經kinh 自tự 具cụ 如như 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 王vương 所sở 除trừ 餓ngạ 鬼quỷ 趣thú 者giả 此thử 以dĩ 大đại 囊nang 垂thùy 下hạ 如như 冬đông 瓜qua 坐tọa 以dĩ 踞cứ 之chi 行hành 以dĩ 置trí 之chi 於ư 肩kiên 取thủ 像tượng 表biểu 法pháp 以dĩ 大đại 悲bi 垂thùy 俗tục 荷hà 負phụ 眾chúng 生sanh 。 無vô 辭từ 勞lao 倦quyện 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương 。 者giả 此thử 是thị 腹phúc 行hành 大đại 蟒mãng 之chi 類loại 取thủ 像tượng 表biểu 法pháp 以dĩ 胷# 腹phúc 行hành 是thị 恭cung 敬kính 義nghĩa 此thử 是thị 守thủ 護hộ 僧Tăng 伽già 藍lam 神thần 自tự 餘dư 准chuẩn 名danh 下hạ 義nghĩa 表biểu 之chi 倣# 此thử 及cập 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 出xuất 自tự 住trú 處xứ 者giả 隨tùy 根căn 接tiếp 俗tục 也dã 右hữu 遶nhiễu 如Như 來Lai 無vô 量lượng 。 帀táp 者giả 敬kính 順thuận 所sở 行hành 右hữu 遶nhiễu 者giả 從tùng 南nam 自tự 東đông 至chí 北bắc 是thị 二nhị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 等đẳng 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 隨tùy 逐trục 文Văn 殊Thù 南nam 行hành 段đoạn 中trung 復phục 分phân 為vi 七thất 段đoạn 一nhất 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 已dĩ 下hạ 至chí 皆giai 是thị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa 。 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 有hữu 十thập 三tam 行hành 半bán 經kinh 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 及cập 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 隨tùy 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 南nam 行hành 分phần/phân 二nhị 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 已dĩ 下hạ 至chí 白bạch 毫hào 相tướng 光quang 。 來lai 照chiếu 其kỳ 身thân 從tùng 頂đảnh 上thượng 入nhập 。 有hữu 十thập 六lục 行hành 經kinh 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 隨tùy 路lộ 行hành 時thời 十thập 種chủng 福phước 相tương/tướng 嚴nghiêm 身thân 及cập 道đạo 路lộ 分phần/phân 三tam 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 已dĩ 下hạ 至chí 此thử 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 願nguyện 得đắc 奉phụng 覲cận 有hữu 十thập 行hành 半bán 經kinh 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 讚tán 歎thán 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 十thập 無vô 量lượng 德đức 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 咸hàm 欲dục 願nguyện 見kiến 文Văn 殊Thù 。 師sư 利lợi 舍Xá 利Lợi 弗Phất 為vi 白bạch 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 分phần/phân 四tứ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 願nguyện 我ngã 一nhất 切thiết 。 悉tất 當đương 具cụ 得đắc 有hữu 六lục 行hành 半bán 經kinh 明minh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 頂đảnh 禮lễ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 自tự 發phát 大đại 願nguyện 請thỉnh 佛Phật 證chứng 知tri 分phần/phân 五ngũ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 下hạ 至chí 入nhập 如Như 來Lai 地địa 。 有hữu 十thập 八bát 行hành 經kinh 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 為vì 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 說thuyết 十thập 種chủng 無vô 疲bì 厭yếm 法pháp 行hành 不bất 墮đọa 二Nhị 乘Thừa 地địa 入nhập 如Như 來Lai 地địa 。 分phần/phân 六lục 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 聞văn 。 此thử 法pháp 已dĩ 已dĩ 下hạ 至chí 住trụ 菩Bồ 薩Tát 心tâm 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 有hữu 十thập 六lục 行hành 經kinh 明minh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 法Pháp 得đắc 無vô 礙ngại 眼nhãn 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 各các 得đắc 十thập 十thập 法pháp 解giải 脫thoát 門môn 分phần/phân 七thất 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 下hạ 至chí 卷quyển 末mạt 有hữu 六lục 行hành 經kinh 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 重trọng/trùng 勸khuyến 比Bỉ 丘Khâu 住trụ 普phổ 賢hiền 行hành 便tiện 得đắc 不bất 離ly 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 足túc 下hạ 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 佛Phật 所sở 悉tất 現hiện 身thân 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 分phần/phân 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 表biểu 信tín 心tâm 亦diệc 入nhập 位vị 故cố 以dĩ 十thập 信tín 心tâm 十thập 住trụ 十thập 行hành 十thập 迴hồi 向hướng 十Thập 地Địa 十thập 一nhất 地địa 路lộ 上thượng 一nhất 時thời 總tổng 得đắc 故cố 故cố 云vân 六lục 千thiên 前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu 。 以dĩ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 為vi 主chủ 自tự 餘dư 為vi 伴bạn 主chủ 伴bạn 同đồng 行hành 明minh 昇thăng 進tiến 進tiến 求cầu 正Chánh 法Pháp 故cố 。 出xuất 自tự 住trú 處xứ 者giả 出xuất 自tự 聲Thanh 聞Văn 及cập 諸chư 權quyền 見kiến 故cố 趣thú 求cầu 法Pháp 界giới 大đại 菩Bồ 提Đề 故cố 。 遶nhiễu 佛Phật 三tam 帀táp 者giả 順thuận 佛Phật 正chánh 教giáo 故cố 遶nhiễu 佛Phật 三tam 帀táp 皆giai 是thị 右hữu 遶nhiễu 自tự 南nam 向hướng 東đông 向hướng 北bắc 向hướng 西tây 至chí 西tây 如như 是thị 三tam 帀táp 以dĩ 為vi 右hữu 遶nhiễu 成thành 法pháp 今kim 人nhân 返phản 左tả 行hành 如như 是thị 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 同đồng 住trụ 出xuất 家gia 未vị 久cửu 。 非phi 是thị 羅La 漢Hán 。 宿túc 世thế 有hữu 種chủng 皆giai 易dị 發phát 心tâm 經Kinh 云vân 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 悉tất 曾tằng 供cúng 養dường 無vô 量lượng 。 諸chư 佛Phật 深thâm 植thực 善thiện 根căn 解giải 力lực 廣quảng 大đại 信tín 根căn 明minh 徹triệt 者giả 明minh 往vãng 昔tích 曾tằng 種chủng 信tín 根căn 今kim 生sanh 信tín 種chủng 已dĩ 熟thục 舍Xá 利Lợi 弗Phất 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 令linh 觀quán 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 福phước 德đức 圓viên 光quang 暎ánh 徹triệt 者giả 是thị 心tâm 淨tịnh 之chi 常thường 光quang 能năng 令linh 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 光quang 網võng 者giả 是thị 法pháp 網võng 圓viên 滿mãn 明minh 其kỳ 教giáo 光quang 嚴nghiêm 身thân 見kiến 者giả 滅diệt 苦khổ 故cố 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 所sở 。 行hành 之chi 路lộ 左tả 右hữu 八bát 步bộ 平bình 坦thản 莊trang 嚴nghiêm 者giả 明minh 身thân 心tâm 常thường 與dữ 八bát 正Chánh 道Đạo 俱câu 故cố 周chu 徧biến 十thập 方phương 皆giai 有hữu 道Đạo 場Tràng 者giả 化hóa 行hành 常thường 滿mãn 十thập 方phương 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 說thuyết 法Pháp 之chi 時thời 。 放phóng 眉mi 間gian 光quang 。 灌quán 文Văn 殊Thù 頂đảnh 者giả 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 是thị 十thập 方phương 佛Phật 創sáng/sang 蒙mông 發phát 心tâm 法Pháp 身thân 無vô 相tướng 智trí 慧tuệ 之chi 頂đảnh 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 入nhập 此thử 智trí 慧tuệ 而nhi 生sanh 佛Phật 家gia 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 初sơ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 皆giai 以dĩ 此thử 法Pháp 身thân 無vô 相tướng 智trí 慧tuệ 為vi 體thể 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 自tự 有hữu 之chi 皆giai 須tu 方phương 便tiện 三tam 昧muội 方phương 能năng 明minh 現hiện 故cố 樹thụ 皆giai 寶bảo 嚴nghiêm 明minh 因nhân 行hành 報báo 生sanh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 及cập 所sở 聞văn 十thập 種chủng 無vô 疲bì 厭yếm 法pháp 便tiện 獲hoạch 得đắc 無vô 礙ngại 眼nhãn 三tam 昧muội 者giả 得đắc 法Pháp 身thân 中trung 無vô 相tướng 智trí 眼nhãn 明minh 淨tịnh 以dĩ 執chấp 亡vong 見kiến 謝tạ 智trí 眼nhãn 圓viên 通thông 非phi 肉nhục 眼nhãn 故cố 身thân 邊biên 等đẳng 五ngũ 見kiến 亡vong 法pháp 自tự 明minh 矣hĩ 即tức 十thập 方phương 礙ngại 盡tận 初sơ 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 各các 明minh 十thập 法pháp 以dĩ 明minh 三tam 昧muội 力lực 創sáng/sang 始thỉ 初sơ 明minh 後hậu 勸khuyến 普Phổ 賢Hiền 願nguyện 行hạnh 。 加gia 進tiến 一nhất 切thiết 諸chư 明minh 悉tất 達đạt 此thử 已dĩ 上thượng 明minh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 發phát 心tâm 竟cánh 後hậu 明minh 覺giác 成thành 發phát 緣duyên 利lợi 物vật 如như 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 是thị 示thị 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 前tiền 已dĩ 述thuật 訖ngật 已dĩ 上thượng 餘dư 義nghĩa 可khả 解giải 之chi 意ý 如như 文văn 自tự 具cụ 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu 十thập

音âm 切thiết

標tiêu

(# 北bắc 遙diêu 切thiết )# 。

踞cứ

(# 倨# 音âm )# 。

蟒mãng

(# 莫mạc 朗lãng 切thiết )# 。