華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 82
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát 十thập 二nhị

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

離Ly 世Thế 間Gian 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 八bát 之chi 二nhị

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 力lực 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 性tánh 力lực 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 化hóa 力lực 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 幻huyễn 力lực 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 是thị 佛Phật 法Pháp 。 力lực 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 染nhiễm 著trước 力lực 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 甚thậm 明minh 解giải 力lực 於ư 一nhất 切thiết 善thiện 。 知tri 識thức 恆hằng 不bất 捨xả 離ly 尊tôn 重trọng 心tâm 力lực 令linh 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 順thuận 至chí 無vô 上thượng 智trí 王vương 力lực 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 深thâm 信tín 不bất 謗báng 力lực 令linh 一nhất 切thiết 智trí 心tâm 。 不bất 退thoái 善thiện 巧xảo 力lực 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 具cụ 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 諸chư 力lực 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 平bình 等đẳng 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 剎sát 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 深thâm 心tâm 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 願nguyện 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 行hành 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 佛Phật 平bình 等đẳng 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 平bình 等đẳng 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 佛Phật 法Pháp 實thật 義nghĩa 句cú 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 但đãn 有hữu 名danh 一nhất 切thiết 法pháp 。 猶do 如như 幻huyễn 一nhất 切thiết 法pháp 猶do 如như 影ảnh 一nhất 切thiết 法pháp 但đãn 緣duyên 起khởi 一nhất 切thiết 法pháp 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 法pháp 但đãn 文văn 字tự 所sở 作tác 一nhất 切thiết 。 法pháp 實thật 際tế 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 相tướng 。 一nhất 切thiết 法pháp 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 一nhất 切thiết 法pháp 法Pháp 界Giới 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 善thiện 入nhập 一nhất 切thiết 。 智trí 智trí 無vô 上thượng 真chân 實thật 義nghĩa 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 說thuyết 。 十thập 種chủng 法pháp 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 說thuyết 甚thậm 深thâm 法Pháp 。 說thuyết 廣quảng 大đại 法pháp 說thuyết 種chủng 種chủng 法Pháp 。 說thuyết 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 法pháp 說thuyết 隨tùy 順thuận 波Ba 羅La 蜜Mật 法pháp 說thuyết 出xuất 生sanh 如Như 來Lai 。 力lực 法pháp 說thuyết 三tam 世thế 相tương 應ứng 法pháp 說thuyết 令linh 菩Bồ 薩Tát 不bất 退thoái 法pháp 說thuyết 讚tán 歎thán 佛Phật 功công 德đức 。 法pháp 說thuyết 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 學học 一nhất 切thiết 佛Phật 平bình 等đẳng 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 境cảnh 界giới 相tương 應ứng 法pháp 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 巧xảo 說thuyết 法Pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 持trì 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 持trì 所sở 集tập 一nhất 切thiết 福phước 德đức 。 善thiện 根căn 持trì 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 法pháp 持trì 一nhất 切thiết 譬thí 喻dụ 持trì 一nhất 切thiết 法pháp 。 理lý 趣thú 門môn 持trì 一nhất 切thiết 出xuất 生sanh 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 持trì 一nhất 切thiết 除trừ 疑nghi 惑hoặc 法pháp 持trì 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 法pháp 持trì 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 平bình 等đẳng 三tam 昧muội 。 門môn 持trì 一nhất 切thiết 法pháp 。 照chiếu 明minh 門môn 持trì 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 神thần 通thông 遊du 戲hí 。 力lực 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 住trụ 持trì 力lực 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 辯biện 才tài 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 無vô 分phân 別biệt 。 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 作tác 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 著trước 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 了liễu 達đạt 空không 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 疑nghi 暗ám 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 佛Phật 加gia 被bị 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 覺giác 悟ngộ 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 文văn 句cú 差sai 別biệt 。 善thiện 巧xảo 辯biện 才tài 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 真chân 實thật 說thuyết 辯biện 才tài 隨tùy 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 令linh 歡hoan 喜hỷ 辯biện 才tài 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 巧xảo 妙diệu 辯biện 才tài 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 自tự 在tại 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 教giáo 化hóa 。 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 自tự 在tại 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 法pháp 自tự 在tại 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 行hành 自tự 在tại 廣quảng 大đại 智trí 自tự 在tại 無vô 所sở 依y 戒giới 自tự 在tại 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 菩Bồ 提Đề 。 自tự 在tại 精tinh 進tấn 不bất 退thoái 轉chuyển 。 自tự 在tại 智trí 慧tuệ 摧tồi 破phá 一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma 。 自tự 在tại 隨tùy 所sở 樂lạc 欲dục 令linh 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 自tự 在tại 隨tùy 所sở 應ứng 化hóa 。 現hiện 成thành 正chánh 覺giác 。 自tự 在tại 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 自tự 在tại 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 無vô 著trước 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 著trước 。 於ư 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 受thọ 生sanh 處xứ 。 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 願nguyện 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 行hành 。 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 著trước 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 。 無vô 著trước 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 能năng 速tốc 轉chuyển 一nhất 切thiết 眾chúng 想tưởng 得đắc 無vô 上thượng 清thanh 淨tịnh 。 智trí 慧tuệ 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 平bình 等đẳng 。 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 積tích 集tập 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 平bình 等đẳng 心tâm 發phát 一nhất 切thiết 差sai 別biệt 願nguyện 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 身thân 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo 。 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 淨tịnh 穢uế 國quốc 土độ 平bình 等đẳng 。 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 解giải 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 行hành 無vô 所sở 分phân 別biệt 。 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 佛Phật 力Lực 無Vô 畏Úy 。 平bình 等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ 。 平bình 等đẳng 心tâm 是thị 。 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 平bình 等đẳng 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 解giải 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 剎sát 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 十thập 方phương 網võng 分phần/phân 劑tề 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 覆phú 仰ngưỡng 等đẳng 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 性tánh 種chủng 種chủng 性tánh 廣quảng 大đại 住trụ 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 。 身thân 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 顛điên 倒đảo 妄vọng 想tưởng 。 悉tất 無vô 所sở 著trước 。 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 究cứu 竟cánh 皆giai 以dĩ 一nhất 道đạo 出xuất 離ly 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 如Như 來Lai 神thần 力lực 。 能năng 入nhập 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 知tri 三tam 世thế 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 佛Phật 種chủng 不bất 斷đoạn 。 出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 於ư 諸chư 法pháp 。 無vô 不bất 了liễu 達đạt 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 變biến 化hóa 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 變biến 化hóa 。 一nhất 切thiết 身thân 變biến 化hóa 一nhất 切thiết 剎sát 變biến 化hóa 一nhất 切thiết 供cúng 養dường 。 變biến 化hóa 一nhất 切thiết 音âm 聲thanh 。 變biến 化hóa 一nhất 切thiết 行hạnh 願nguyện 變biến 化hóa 一nhất 切thiết 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 眾chúng 生sanh 變biến 化hóa 。 一nhất 切thiết 成thành 正chánh 覺giác 變biến 化hóa 一nhất 切thiết 說thuyết 法Pháp 變biến 化hóa 。 一nhất 切thiết 加gia 持trì 變biến 化hóa 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 。 無vô 上thượng 變biến 化hóa 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 力lực 。 持trì 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 佛Phật 力lực 持trì 法Pháp 力lực 持trì 眾chúng 生sanh 力lực 持trì 業nghiệp 力lực 持trì 行hành 力lực 持trì 願nguyện 力lực 持trì 境cảnh 界giới 力lực 持trì 時thời 力lực 持trì 善thiện 力lực 持trì 智trí 力lực 持trì 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 無vô 上thượng 自tự 在tại 力lực 持trì 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 大đại 欣hân 慰úy 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 如như 是thị 心tâm 。 盡tận 未vị 來lai 世thế 。 所sở 有hữu 諸chư 佛Phật 。 出xuất 興hưng 于vu 世thế 。 我ngã 當đương 皆giai 得đắc 隨tùy 逐trục 承thừa 事sự 令linh 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 出xuất 興hưng 於ư 世thế 。 我ngã 當đương 悉tất 以dĩ 。 無vô 上thượng 供cúng 具cụ 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 興hưng 供cúng 養dường 時thời 。 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 必tất 示thị 誨hối 我ngã 法pháp 我ngã 悉tất 以dĩ 深thâm 心tâm 恭cung 敬kính 聽thính 受thọ 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 地địa 。 必tất 得đắc 已dĩ 生sanh 現hiện 生sanh 當đương 生sanh 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 常thường 與dữ 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 得đắc 共cộng 俱câu 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 於ư 往vãng 昔tích 。 未vị 發phát 無vô 上thượng 。 大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 有hữu 諸chư 怖bố 畏úy 。 所sở 謂vị 不bất 活hoạt 畏úy 惡ác 名danh 畏úy 死tử 畏úy 墮đọa 惡ác 道đạo 。 畏úy 大đại 眾chúng 威uy 德đức 畏úy 。 自tự 一nhất 發phát 心tâm 悉tất 皆giai 遠viễn 離ly 。 不bất 驚kinh 不bất 恐khủng 。 不bất 畏úy 不bất 懼cụ 不bất 怯khiếp 不bất 怖bố 一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma 。 及cập 諸chư 外ngoại 道đạo 。 所sở 不bất 能năng 壞hoại 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 成thành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 成thành 菩Bồ 提Đề 已dĩ 我ngã 當đương 於ư 彼bỉ 。 佛Phật 所sở 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 盡tận 其kỳ 形hình 壽thọ 。 以dĩ 大đại 信tín 心tâm 興hưng 所sở 應Ứng 供Cúng 佛Phật 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 而nhi 為vi 供cúng 養dường 。 及cập 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 各các 起khởi 無vô 量lượng 塔tháp 供cúng 養dường 舍xá 利lợi 。 及cập 受thọ 持trì 守thủ 護hộ 。 所sở 有hữu 遺di 法Pháp 如như 是thị 。 思tư 惟duy 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 又hựu 作tác 是thị 念niệm 十thập 方phương 所sở 有hữu 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 我ngã 當đương 悉tất 以dĩ 。 無vô 上thượng 莊trang 嚴nghiêm 而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi 。 皆giai 令linh 具cụ 足túc 。 種chủng 種chủng 奇kỳ 妙diệu 。 平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 大đại 神thần 通thông 力lực 。 住trụ 持trì 震chấn 動động 光quang 明minh 照chiếu 曜diệu 。 普phổ 使sử 周chu 徧biến 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 斷đoạn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 疑nghi 惑hoặc 淨tịnh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 欲dục 樂lạc 啟khải 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 意ý 滅diệt 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 煩phiền 惱não 閉bế 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 惡ác 道đạo 門môn 開khai 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 善thiện 趣thú 門môn 破phá 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 黑hắc 闇ám 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 光quang 明minh 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 魔ma 業nghiệp 使sử 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 至chí 安an 隱ẩn 處xứ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 如như 優ưu 曇đàm 華hoa 。 難nan 可khả 值trị 遇ngộ 。 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 莫mạc 能năng 一nhất 見kiến 我ngã 當đương 於ư 。 未vị 來lai 世thế 欲dục 見kiến 如Như 來Lai 。 則tắc 便tiện 得đắc 見kiến 諸chư 佛Phật 。 如Như 來Lai 常thường 不bất 捨xả 我ngã 恆hằng 住trụ 我ngã 所sở 令linh 我ngã 得đắc 見kiến 。 為vì 我ngã 說thuyết 法Pháp 。 無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 。 既ký 聞văn 法Pháp 已dĩ 。 心tâm 意ý 清thanh 淨tịnh 。 遠viễn 離ly 諂siểm 曲khúc 。 質chất 直trực 無vô 偽ngụy 。 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 於ư 未vị 來lai 。 當đương 得đắc 成thành 佛Phật 。 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 各các 別biệt 示thị 現hiện 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 清thanh 淨tịnh 無vô 畏úy 。 大đại 師sư 子tử 吼hống 。 以dĩ 本bổn 大đại 願nguyện 周chu 徧biến 法Pháp 界Giới 擊kích 大đại 法Pháp 鼓cổ 。 雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ 。 作tác 大đại 法Pháp 施thí 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 常thường 演diễn 正Chánh 法Pháp 。 大đại 悲bi 所sở 持trì 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 無vô 有hữu 疲bì 厭yếm 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 心tâm 大đại 欣hân 慰úy 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 大đại 欣hân 慰úy 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 無vô 上thượng 成thành 正chánh 覺giác 智trí 慧tuệ 大đại 欣hân 慰úy 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 深thâm 入nhập 佛Phật 法Pháp 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 入nhập 過quá 去khứ 世thế 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 入nhập 未vị 來lai 世thế 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 入nhập 現hiện 在tại 世thế 。 世thế 界giới 數số 世thế 界giới 行hành 世thế 界giới 說thuyết 世thế 界giới 清thanh 淨tịnh 。 入nhập 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 種chủng 種chủng 性tánh 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 業nghiệp 報báo 。 入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 行hành 知tri 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 佛Phật 。 次thứ 第đệ 知tri 未vị 來lai 一nhất 切thiết 。 佛Phật 次thứ 第đệ 知tri 現hiện 在tại 十thập 方phương 。 虗hư 空không 法Pháp 界Giới 等đẳng 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 國quốc 。 土thổ/độ 眾chúng 會hội 說thuyết 法Pháp 。 調điều 伏phục 知tri 世thế 間gian 法pháp 。 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 獨Độc 覺Giác 法pháp 菩Bồ 薩Tát 法pháp 如Như 來Lai 法pháp 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 皆giai 無vô 分phân 別biệt 而nhi 說thuyết 。 種chủng 種chủng 法pháp 悉tất 入nhập 法Pháp 界Giới 。 無vô 所sở 入nhập 故cố 如như 其kỳ 法pháp 說thuyết 無vô 所sở 取thủ 著trước 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 入nhập 於ư 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 大đại 智trí 慧tuệ 甚thậm 深thâm 。 性tánh 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 依y 止chỉ 菩Bồ 薩Tát 依y 此thử 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 依y 止chỉ 。 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 親thân 近cận 一nhất 切thiết 善thiện 友hữu 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 佛Phật 土độ 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 波Ba 羅La 蜜Mật 行hạnh 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 依y 止chỉ 滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 願nguyện 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 無vô 量lượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 依y 止chỉ 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 是thị 為vi 十thập 菩Bồ 薩Tát 依y 此thử 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 發phát 。 無vô 畏úy 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 滅diệt 一nhất 切thiết 障chướng 。 礙ngại 業nghiệp 發phát 無vô 畏úy 心tâm 於ư 佛Phật 滅diệt 後hậu 。 護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp 。 發phát 無vô 畏úy 心tâm 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma 。 發phát 無vô 畏úy 心tâm 不bất 惜tích 身thân 命mạng 。 發phát 無vô 畏úy 心tâm 摧tồi 破phá 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 邪tà 論luận 發phát 無vô 畏úy 心tâm 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 歡hoan 喜hỷ 發phát 無vô 畏úy 心tâm 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 。 會hội 皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ 。 發phát 無vô 畏úy 心tâm 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 脩tu 羅la 迦ca 樓lâu 羅la 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 睺hầu 羅la 伽già 發phát 無vô 畏úy 心tâm 離ly 二Nhị 乘Thừa 地địa 入nhập 甚thậm 深thâm 法Pháp 發phát 無vô 畏úy 心tâm 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 發phát 無vô 畏úy 心tâm 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 無vô 所sở 畏úy 。 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 十thập 種chủng 無vô 疑nghi 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 心tâm 無vô 疑nghi 惑hoặc 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 如như 是thị 心tâm 。 我ngã 當đương 以dĩ 布bố 施thí 攝nhiếp 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 戒giới 忍nhẫn 精tinh 進tấn 。 禪thiền 定định 智trí 慧tuệ 。 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 未vị 來lai 諸chư 佛Phật 。 出xuất 興hưng 于vu 世thế 。 我ngã 當đương 一nhất 切thiết 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 以dĩ 種chủng 種chủng 。 奇kỳ 妙diệu 光quang 明minh 網võng 周chu 徧biến 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 修tu 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 無vô 數số 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 無vô 等đẳng 不bất 可khả 數số 不bất 可khả 稱xưng 不bất 可khả 思tư 不bất 可khả 量lượng 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 過quá 諸chư 算toán 數số 。 究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới 。 虗hư 空không 界giới 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 我ngã 當đương 悉tất 以dĩ 。 無vô 上thượng 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 法pháp 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 滿mãn 大đại 誓thệ 願nguyện 具cụ 一nhất 切thiết 智trí 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 普phổ 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 為vi 一nhất 切thiết 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 光quang 明minh 照chiếu 明minh 一nhất 切thiết 。 所sở 有hữu 佛Phật 法Pháp 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 是thị 佛Phật 法Pháp 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 為vi 其kỳ 演diễn 說thuyết 悉tất 令linh 開khai 悟ngộ 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 得đắc 無vô 障chướng 礙ngại 。 門môn 知tri 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 其kỳ 心tâm 如như 是thị 無vô 有hữu 。 疑nghi 惑hoặc 住trụ 真chân 實thật 性tánh 乃nãi 至chí 成thành 於ư 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 莫mạc 不bất 皆giai 是thị 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 。 妄vọng 想tưởng 顛điên 倒đảo 。 以dĩ 一nhất 莊trang 嚴nghiêm 而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm 。 而nhi 無vô 所sở 莊trang 嚴nghiêm 。 於ư 此thử 自tự 了liễu 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 。 法pháp 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 離ly 一nhất 切thiết 妄vọng 想tưởng 。 顛điên 倒đảo 故cố 得đắc 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 。 智trí 故cố 若nhược 一nhất 若nhược 異dị 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 離ly 一nhất 切thiết 數số 。 故cố 究cứu 竟cánh 無vô 為vi 。 故cố 離ly 一nhất 切thiết 言ngôn 說thuyết 。 故cố 住trụ 不bất 可khả 說thuyết 境cảnh 界giới 際tế 故cố 發phát 此thử 心tâm 時thời 決quyết 定định 無vô 疑nghi 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 發phát 無vô 疑nghi 心tâm 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 心tâm 無vô 所sở 疑nghi 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 善thiện 根căn 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 一nhất 切thiết 誓thệ 願nguyện 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 幻huyễn 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 善thiện 根căn 不bất 失thất 無vô 所sở 分phân 別biệt 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 雖tuy 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 法pháp 亦diệc 不bất 取thủ 滅diệt 度độ 。 以dĩ 一nhất 切thiết 願nguyện 未vị 成thành 滿mãn 故cố 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 而nhi 示thị 現hiện 降giáng 神thần 入nhập 胎thai 。 誕đản 生sanh 出xuất 家gia 苦khổ 行hạnh 。 往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng 。 降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma 。 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。 入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 神thần 變biến 自tự 在tại 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 不bất 捨xả 悲bi 願nguyện 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 雖tuy 能năng 示thị 現hiện 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 神thần 變biến 自tự 在tại 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 等đẳng 法Pháp 界Giới 心tâm 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 相tướng 是thị 相tương/tướng 相tương/tướng 是thị 無vô 相tướng 無vô 分phân 別biệt 。 是thị 分phân 別biệt 分phân 別biệt 是thị 無vô 分phân 別biệt 。 非phi 有hữu 是thị 有hữu 有hữu 是thị 非phi 有hữu 無vô 作tác 是thị 作tác 作tác 是thị 無vô 作tác 非phi 說thuyết 是thị 說thuyết 說thuyết 是thị 非phi 說thuyết 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 知tri 心tâm 與dữ 菩Bồ 提Đề 等đẳng 。 知tri 菩Bồ 提Đề 與dữ 心tâm 等đẳng 心tâm 及cập 菩Bồ 提Đề 與dữ 眾chúng 生sanh 。 等đẳng 亦diệc 不bất 生sanh 心tâm 。 顛điên 倒đảo 想tưởng 顛điên 倒đảo 見kiến 顛điên 倒đảo 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 盡tận 一nhất 切thiết 漏lậu 。 而nhi 不bất 證chứng 實thật 際tế 。 亦diệc 不bất 盡tận 有hữu 漏lậu 善thiện 根căn 雖tuy 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 漏lậu 而nhi 知tri 漏lậu 盡tận 亦diệc 知tri 漏lậu 滅diệt 雖tuy 知tri 佛Phật 法Pháp 即tức 世thế 間gian 法pháp 世thế 間gian 法pháp 即tức 佛Phật 法Pháp 而nhi 不bất 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 分phân 別biệt 世thế 間gian 法pháp 。 不bất 於ư 世thế 間gian 法pháp 。 中trung 分phân 別biệt 佛Phật 法Pháp 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 悉tất 入nhập 法Pháp 界Giới 。 無vô 所sở 入nhập 故cố 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 變biến 易dị 故cố 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 佛Phật 。 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 不bất 可khả 思tư 議nghị 法Pháp 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 巧xảo 密mật 語ngữ 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 佛Phật 經Kinh 中trung 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 受thọ 生sanh 處xứ 。 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 神thần 通thông 變biến 現hiện 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo 。 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 所sở 。 起khởi 染nhiễm 淨tịnh 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 究cứu 竟cánh 無vô 障chướng 礙ngại 門môn 。 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 虗hư 空không 界giới 一nhất 一nhất 方phương 處xứ 悉tất 有hữu 世thế 界giới 或hoặc 成thành 或hoặc 壞hoại 間gian 無vô 空không 處xứ 。 巧xảo 密mật 語ngữ 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 界giới 。 一nhất 切thiết 十thập 方phương 。 乃nãi 至chí 微vi 細tế 。 處xử 悉tất 有hữu 如Như 來Lai 。 示thị 現hiện 初sơ 生sanh 乃nãi 至chí 成thành 佛Phật 。 入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 悉tất 分phân 別biệt 見kiến 巧xảo 密mật 語ngữ 見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 平bình 等đẳng 涅Niết 槃Bàn 無vô 變biến 易dị 故cố 。 而nhi 不bất 捨xả 大đại 願nguyện 以dĩ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 願nguyện 未vị 得đắc 圓viên 滿mãn 。 令linh 滿mãn 足túc 故cố 巧xảo 密mật 語ngữ 雖tuy 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 於ư 如Như 來Lai 所sở 。 轉chuyển 加gia 尊tôn 敬kính 與dữ 善Thiện 知Tri 識Thức 。 和hòa 合hợp 無vô 二nhị 於ư 諸chư 善thiện 根căn 。 修tu 習tập 種chúng 植thực 迴hồi 向hướng 安an 住trụ 同đồng 一nhất 所sở 作tác 。 同đồng 一nhất 體thể 性tánh 同đồng 一nhất 出xuất 離ly 同đồng 一nhất 成thành 就tựu 巧xảo 密mật 語ngữ 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 善thiện 巧xảo 微vi 密mật 語ngữ 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 入nhập 一nhất 切thiết 。 剎sát 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 處xử 巧xảo 分phân 別biệt 知tri 入nhập 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 心tâm 行hành 。 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 根căn 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 報báo 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 。 行hành 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 獨Độc 覺Giác 。 行hành 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 法pháp 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 巧xảo 分phân 別biệt 智trí 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 善thiện 巧xảo 分phân 別biệt 。 諸chư 法pháp 智trí 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 入nhập 三tam 昧muội 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 入nhập 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân 。 入nhập 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 入nhập 三tam 昧muội 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 入nhập 三tam 昧muội 住trụ 一nhất 切thiết 劫kiếp 入nhập 三tam 昧muội 從tùng 三tam 昧muội 起khởi 。 現hiện 不bất 思tư 議nghị 身thân 。 入nhập 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 。 身thân 入nhập 三tam 昧muội 覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng 入nhập 三tam 昧muội 一nhất 念niệm 中trung 入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 昧muội 智trí 入nhập 三tam 昧muội 一nhất 念niệm 中trung 以dĩ 無vô 礙ngại 智trí 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 願nguyện 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 入nhập 三tam 昧muội 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 善thiện 巧xảo 三tam 昧muội 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 徧biến 入nhập 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 眾chúng 生sanh 。 徧biến 入nhập 國quốc 土độ 徧biến 入nhập 世thế 間gian 種chủng 種chủng 。 相tương/tướng 徧biến 入nhập 火hỏa 灾# 徧biến 入nhập 水thủy 灾# 徧biến 入nhập 佛Phật 徧biến 入nhập 莊trang 嚴nghiêm 徧biến 入nhập 如Như 來Lai 無vô 邊biên 功công 德đức 。 身thân 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp 。 徧biến 入nhập 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 種chủng 種chủng 供cúng 養dường 。 徧biến 入nhập 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 徧biến 入nhập 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 解giải 脫thoát 門môn 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 一nhất 身thân 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 解giải 脫thoát 門môn 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 示thị 現hiện 無vô 量lượng 。 種chủng 種chủng 色sắc 相tướng 。 解giải 脫thoát 門môn 以dĩ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 入nhập 一nhất 佛Phật 剎sát 。 解giải 脫thoát 門môn 普phổ 加gia 持trì 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 界giới 解giải 脫thoát 門môn 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 。 莊trang 嚴nghiêm 身thân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 解giải 脫thoát 門môn 於ư 自tự 身thân 中trung 。 見kiến 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 解giải 脫thoát 門môn 一nhất 念niệm 中trung 往vãng 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 解giải 脫thoát 門môn 於ư 一nhất 世thế 界giới 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 出xuất 世thế 。 解giải 脫thoát 門môn 一nhất 身thân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 解giải 脫thoát 門môn 一nhất 念niệm 中trung 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 佛Phật 遊du 戲hí 神thần 通thông 。 解giải 脫thoát 門môn 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 解giải 脫thoát 門môn 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 神thần 通thông 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 億ức 念niệm 宿túc 命mạng 方phương 便tiện 智trí 通thông 天thiên 耳nhĩ 無vô 礙ngại 方phương 便tiện 智trí 通thông 知tri 他tha 眾chúng 生sanh 。 不bất 思tư 議nghị 心tâm 。 行hành 方phương 便tiện 智trí 通thông 天thiên 眼nhãn 觀quán 察sát 。 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 方phương 便tiện 智trí 通thông 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 現hiện 不bất 思tư 議nghị 大đại 神thần 通thông 力lực 。 方phương 便tiện 智trí 通thông 一nhất 身thân 普phổ 現hiện 無vô 量lượng 世thế 界giới 。 方phương 便tiện 智trí 通thông 一nhất 念niệm 徧biến 入nhập 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới 。 方phương 便tiện 智trí 通thông 出xuất 生sanh 無vô 量lượng 。 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 莊trang 嚴nghiêm 不bất 思tư 議nghị 世thế 界giới 。 方phương 便tiện 智trí 通thông 示thị 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 。 變biến 化hóa 身thân 方phương 便tiện 智trí 通thông 隨tùy 不bất 思tư 議nghị 眾chúng 生sanh 心tâm 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 世thế 界giới 現hiện 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 方phương 便tiện 智trí 通thông 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 善thiện 巧xảo 神thần 通thông 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 示thị 現hiện 。 令linh 其kỳ 修tu 學học 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 明minh 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 報báo 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 境cảnh 界giới 寂tịch 滅diệt 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 戲hí 論luận 。 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 所sở 緣duyên 唯duy 是thị 一nhất 相tương/tướng 悉tất 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 皆giai 如như 金kim 剛cang 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 能năng 以dĩ 無vô 量lượng 。 微vi 妙diệu 音âm 聲thanh 。 普phổ 聞văn 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 普phổ 壞hoại 一nhất 切thiết 心tâm 所sở 染nhiễm 著trước 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 能năng 以dĩ 方phương 便tiện 。 示thị 現hiện 受thọ 生sanh 。 或hoặc 不bất 受thọ 生sanh 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 想tưởng 。 受thọ 境cảnh 界giới 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 非phi 相tướng 非phi 無vô 相tướng 。 一nhất 性tánh 無vô 性tánh 無vô 所sở 分phân 別biệt 。 而nhi 能năng 了liễu 知tri 。 種chủng 種chủng 諸chư 法Pháp 。 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 分phân 別biệt 演diễn 說thuyết 。 住trụ 於ư 法Pháp 界Giới 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 生sanh 本bổn 無vô 有hữu 生sanh 。 了liễu 達đạt 受thọ 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 而nhi 知tri 因nhân 知tri 緣duyên 知tri 事sự 知tri 境cảnh 界giới 知tri 行hành 知tri 生sanh 知tri 滅diệt 知tri 言ngôn 說thuyết 知tri 迷mê 惑hoặc 知tri 離ly 迷mê 惑hoặc 知tri 顛điên 倒đảo 知tri 離ly 顛điên 倒đảo 知tri 雜tạp 染nhiễm 知tri 清thanh 淨tịnh 知tri 生sanh 死tử 知tri 涅Niết 槃Bàn 知tri 可khả 得đắc 知tri 不phủ 。 可khả 得đắc 知tri 執chấp 著trước 知tri 無vô 執chấp 著trước 知tri 住trụ 知tri 動động 知tri 去khứ 知tri 還hoàn 知tri 起khởi 知tri 不bất 起khởi 知tri 失thất 壞hoại 知tri 出xuất 離ly 知tri 成thành 熟thục 知tri 諸chư 根căn 知tri 調điều 伏phục 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 種chủng 種chủng 教giáo 化hóa 。 未vị 曾tằng 忘vong 失thất 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 但đãn 為vì 利lợi 益ích 。 眾chúng 生sanh 故cố 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 無vô 餘dư 所sở 為vi 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 常thường 化hóa 眾chúng 生sanh 。 身thân 無vô 疲bì 倦quyện 不bất 違vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 所sở 作tác 是thị 名danh 緣duyên 起khởi 善thiện 巧xảo 。 智trí 明minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 佛Phật 無vô 著trước 不bất 起khởi 著trước 心tâm 於ư 法pháp 無vô 著trước 。 不bất 起khởi 著trước 心tâm 於ư 剎sát 無vô 著trước 不bất 起khởi 著trước 心tâm 於ư 眾chúng 生sanh 無vô 著trước 不bất 起khởi 著trước 心tâm 不bất 見kiến 有hữu 眾chúng 生sanh 。 而nhi 行hành 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 說thuyết 法Pháp 然nhiên 亦diệc 不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 行hành 大đại 悲bi 大đại 願nguyện 。 見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp 。 隨tùy 順thuận 修tu 行hành 。 依y 於ư 如Như 來Lai 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 能năng 以dĩ 神thần 力lực 。 震chấn 動động 十thập 方phương 無vô 量lượng 世thế 界giới 。 其kỳ 心tâm 廣quảng 大đại 。 等đẳng 法Pháp 界Giới 故cố 知tri 種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp 。 知tri 眾chúng 生sanh 數số 知tri 眾chúng 生sanh 差sai 別biệt 。 知tri 苦khổ 生sanh 知tri 苦khổ 滅diệt 知tri 一nhất 切thiết 行hành 。 皆giai 如như 影ảnh 像tượng 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 受thọ 生sanh 根căn 本bổn 但đãn 為vi 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 而nhi 無vô 所sở 行hành 。 隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh 。 發phát 如như 大đại 山sơn 王vương 。 心tâm 知tri 一nhất 切thiết 虗hư 妄vọng 顛điên 倒đảo 入nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 門môn 智trí 慧tuệ 廣quảng 大đại 。 不bất 可khả 傾khuynh 動động 。 當đương 成thành 正chánh 覺giác 。 於ư 生sanh 死tử 海hải 。 平bình 等đẳng 濟tế 渡độ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 善thiện 巧xảo 智trí 明minh 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 解giải 脫thoát 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 煩phiền 惱não 解giải 脫thoát 。 邪tà 見kiến 解giải 脫thoát 諸chư 取thủ 解giải 脫thoát 蘊uẩn 處xứ 界giới 解giải 脫thoát 超siêu 二Nhị 乘Thừa 解giải 脫thoát 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 解giải 脫thoát 於ư 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 一nhất 切thiết 。 剎sát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 離ly 著trước 解giải 脫thoát 無vô 邊biên 住trụ 解giải 脫thoát 發phát 起khởi 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 入nhập 如Như 來Lai 無vô 分phân 別biệt 地địa 解giải 脫thoát 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 悉tất 能năng 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 解giải 脫thoát 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 能năng 施thi 作tác 無vô 上thượng 佛Phật 事sự 教giáo 化hóa 成thành 熟thục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 園viên 林lâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 生sanh 死tử 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 無vô 厭yếm 捨xả 故cố 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 不bất 疲bì 倦quyện 故cố 。 住trụ 一nhất 切thiết 劫kiếp 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 攝nhiếp 諸chư 大đại 行hành 故cố 清thanh 淨tịnh 世thế 界giới 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 自tự 所sở 依y 止chỉ 故cố 一nhất 切thiết 魔ma 宮cung 。 殿điện 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 降hàng 伏phục 彼bỉ 眾chúng 。 故cố 思tư 惟duy 所sở 聞văn 法Pháp 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 如như 理lý 觀quán 察sát 故cố 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 四tứ 攝nhiếp 事sự 三Tam 十Thập 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 紹thiệu 繼kế 慈từ 父phụ 境cảnh 界giới 故cố 十Thập 力Lực 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 不bất 念niệm 餘dư 法pháp 故cố 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 威uy 力lực 自tự 在tại 。 神thần 通thông 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 以dĩ 大đại 神thần 力lực 。 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 無vô 休hưu 息tức 故cố 。 一nhất 念niệm 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 示thị 成thành 正chánh 覺giác 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm 法Pháp 身thân 周chu 徧biến 盡tận 虗hư 空không 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 離ly 憂ưu 惱não 大đại 安an 樂lạc 行hành 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 宮cung 殿điện 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 恆hằng 不bất 忘vong 失thất 故cố 。 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 教giáo 化hóa 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 。 故cố 四tứ 梵Phạm 住trụ 禪thiền 定định 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 教giáo 化hóa 色sắc 界giới 眾chúng 生sanh 故cố 生sanh 淨Tịnh 居Cư 天Thiên 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 不bất 染nhiễm 故cố 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 離ly 難nạn 處xứ 故cố 生sanh 雜tạp 染nhiễm 世thế 界giới 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 斷đoạn 煩phiền 惱não 故cố 。 現hiện 處xứ 內nội 宮cung 妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 成thành 就tựu 往vãng 昔tích 同đồng 行hành 眾chúng 生sanh 故cố 現hiện 居cư 輪Luân 王Vương 護hộ 世thế 釋Thích 梵Phạm 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 為vi 調điều 伏phục 自tự 在tại 心tâm 眾chúng 生sanh 故cố 住trụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 遊du 戲hí 神thần 通thông 。 皆giai 得đắc 自tự 在tại 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 善thiện 遊du 戲hí 諸chư 禪thiền 。 解giải 脫thoát 三tam 昧muội 。 智trí 慧tuệ 故cố 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 受thọ 無vô 上thượng 自tự 在tại 一Nhất 切Thiết 智Trí 王vương 灌quán 頂đảnh 記ký 是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 。 住trụ 十Thập 力Lực 莊trang 嚴nghiêm 作tác 一nhất 切thiết 法Pháp 王Vương 自tự 在tại 事sự 故cố 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 法Pháp 灌quán 頂đảnh 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 神thần 力lực 自tự 在tại 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 所sở 樂lạc 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 正chánh 念niệm 心tâm 不bất 散tán 亂loạn 。 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 智trí 慧tuệ 分phần 別biệt 。 諸chư 法pháp 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 聽thính 法Pháp 無vô 厭yếm 。 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 諸chư 佛Phật 充sung 滿mãn 。 十thập 方phương 無vô 邊biên 際tế 故cố 。 樂nhạo/nhạc/lạc 菩Bồ 薩Tát 自tự 在tại 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 無vô 量lượng 門môn 。 而nhi 現hiện 身thân 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 諸chư 三tam 昧muội 門môn 。 於ư 一nhất 三tam 昧muội 門môn 。 入nhập 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。 門môn 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 陀đà 羅la 尼ni 持trì 法Pháp 不bất 忘vong 轉chuyển 授thọ 眾chúng 生sanh 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 礙ngại 辯biện 才tài 。 於ư 一nhất 文văn 一nhất 句cú 經kinh 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 分phân 別biệt 演diễn 說thuyết 。 無vô 窮cùng 盡tận 故cố 。 樂nhạo/nhạc/lạc 成thành 正chánh 覺giác 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 無vô 量lượng 門môn 。 示thị 現hiện 於ư 身thân 成thành 正chánh 覺giác 故cố 樂nhạo/nhạc/lạc 轉chuyển 法Pháp 輪luân 摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết 。 異dị 道đạo 法pháp 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 無vô 上thượng 法Pháp 樂lạc 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 力lực 莊trang 嚴nghiêm 不bất 可khả 壞hoại 故cố 。 無vô 畏úy 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 能năng 伏phục 故cố 義nghĩa 莊trang 嚴nghiêm 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 義nghĩa 無vô 窮cùng 盡tận 故cố 。 法pháp 莊trang 嚴nghiêm 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 法Pháp 聚tụ 。 觀quán 察sát 演diễn 說thuyết 無vô 忘vong 失thất 故cố 。 願nguyện 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 發phát 弘hoằng 誓thệ 。 無vô 退thoái 轉chuyển 故cố 行hành 莊trang 嚴nghiêm 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 而nhi 出xuất 離ly 故cố 。 剎sát 莊trang 嚴nghiêm 以dĩ 一nhất 切thiết 剎sát 作tác 一nhất 剎sát 故cố 普phổ 音âm 莊trang 嚴nghiêm 周chu 徧biến 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 世thế 界giới 雨vũ 法Pháp 雨vũ 故cố 力lực 持trì 莊trang 嚴nghiêm 於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 行hành 無vô 數số 行hành 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 故cố 變biến 化hóa 莊trang 嚴nghiêm 於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 身thân 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 得đắc 知tri 見kiến 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 無vô 退thoái 轉chuyển 故cố 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 。 無vô 上thượng 法pháp 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 十thập 種chủng 不bất 動động 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 所sở 有hữu 悉tất 皆giai 能năng 捨xả 。 不bất 動động 心tâm 思tư 惟duy 觀quán 察sát 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 不bất 動động 心tâm 憶ức 念niệm 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 不bất 動động 心tâm 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 誓thệ 無vô 惱não 害hại 不bất 動động 心tâm 普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 。 不bất 簡giản 怨oán 親thân 不bất 動động 心tâm 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 不bất 動động 心tâm 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 不bất 生sanh 疲bì 厭yếm 。 亦diệc 無vô 退thoái 轉chuyển 。 不bất 動động 心tâm 成thành 就tựu 有hữu 根căn 信tín 無vô 濁trược 信tín 清thanh 淨tịnh 信tín 極cực 清thanh 淨tịnh 信tín 離ly 垢cấu 信tín 明minh 徹triệt 信tín 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 佛Phật 信tín 不bất 退thoái 轉chuyển 信tín 不bất 可khả 盡tận 信tín 無vô 能năng 壞hoại 信tín 大đại 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 信tín 不bất 動động 心tâm 成thành 就tựu 出xuất 生sanh 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 方phương 便tiện 道đạo 不bất 動động 心tâm 聞văn 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 法pháp 信tín 受thọ 不bất 謗báng 不bất 動động 心tâm 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 無vô 上thượng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 不bất 動động 心tâm 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 不bất 捨xả 深thâm 大đại 心tâm 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 不bất 捨xả 。 成thành 滿mãn 一nhất 切thiết 。 佛Phật 菩Bồ 提Đề 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 不bất 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh 。 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 親thân 近cận 一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức 。 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 專chuyên 求cầu 一nhất 切thiết 大Đại 乘Thừa 。 功công 德đức 法pháp 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 於ư 一nhất 切thiết 。 佛Phật 所sở 修tu 行hành 梵Phạm 行hạnh 。 護hộ 持trì 淨tịnh 戒giới 。 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 親thân 近cận 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 方phương 便tiện 護hộ 持trì 深thâm 大đại 心tâm 不bất 捨xả 滿mãn 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 願nguyện 集tập 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 深thâm 大đại 心tâm 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 能năng 不bất 捨xả 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 智trí 。 慧tuệ 觀quán 察sát 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 善thiện 巧xảo 分phân 別biệt 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 了liễu 知tri 三tam 世thế 一nhất 切thiết 。 善thiện 根căn 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 自tự 在tại 變biến 化hóa 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 義nghĩa 門môn 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 威uy 力lực 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 普phổ 說thuyết 正Chánh 法Pháp 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 入nhập 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 知tri 一nhất 切thiết 十thập 方phương 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 智trí 。 慧tuệ 觀quán 察sát 知tri 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 。 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng 。 大đại 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 說thuyết 法Pháp 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 說thuyết 一nhất 切thiết 。 法pháp 皆giai 從tùng 緣duyên 起khởi 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 如như 幻huyễn 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 有hữu 乖quai 諍tranh 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 猶do 如như 金kim 剛cang 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 如như 如như 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 寂tịch 靜tĩnh 。 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 出xuất 離ly 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 住trụ 一nhất 義nghĩa 本bổn 性tánh 成thành 就tựu 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 能năng 善thiện 巧xảo 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 清thanh 淨tịnh 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 深thâm 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 斷đoạn 疑nghi 清thanh 淨tịnh 離ly 見kiến 清thanh 淨tịnh 境cảnh 界giới 。 清thanh 淨tịnh 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 清thanh 淨tịnh 辯biện 才tài 清thanh 淨tịnh 。 無vô 畏úy 清thanh 淨tịnh 。 住trụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 清thanh 淨tịnh 受thọ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 律luật 儀nghi 清thanh 淨tịnh 。 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 三tam 十thập 二nhị 種chủng 。 百bách 福phước 相tương/tướng 白bạch 淨tịnh 法pháp 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 清thanh 淨tịnh 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 無vô 上thượng 清thanh 淨tịnh 。 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 印ấn 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 苦khổ 苦khổ 壞hoại 苦khổ 行hạnh 苦khổ 專chuyên 求cầu 佛Phật 法Pháp 不bất 生sanh 懈giải 怠đãi 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 無vô 有hữu 疲bì 懈giải 不bất 驚kinh 不bất 畏úy 。 不bất 恐khủng 不bất 怖bố 。 不bất 捨xả 大đại 願nguyện 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 堅kiên 固cố 不bất 退thoái 。 究cứu 竟cánh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 有hữu 眾chúng 生sanh 。 愚ngu 癡si 狂cuồng 亂loạn 或hoặc 以dĩ 麤thô 弊tệ 惡ác 語ngữ 而nhi 相tương/tướng 毀hủy 辱nhục 或hoặc 以dĩ 刀đao 杖trượng 瓦ngõa 石thạch 。 而nhi 加gia 損tổn 害hại 終chung 不bất 以dĩ 此thử 。 境cảnh 界giới 捨xả 菩Bồ 薩Tát 心tâm 但đãn 忍nhẫn 辱nhục 柔nhu 和hòa 。 專chuyên 修tu 佛Phật 法Pháp 住trụ 最tối 勝thắng 道Đạo 。 入nhập 離ly 生sanh 位vị 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 聞văn 說thuyết 與dữ 一nhất 切thiết 智trí 相tướng 。 應ưng 甚thậm 深thâm 佛Phật 法Pháp 。 能năng 以dĩ 自tự 智trí 深thâm 信tín 忍nhẫn 可khả 解giải 了liễu 趣thú 入nhập 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 我ngã 發phát 深thâm 心tâm 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 我ngã 當đương 成thành 佛Phật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 流lưu 轉chuyển 五ngũ 趣thú 。 受thọ 無vô 量lượng 苦khổ 。 亦diệc 當đương 令linh 其kỳ 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 深thâm 信tín 歡hoan 喜hỷ 。 勤cần 修tu 精tinh 進tấn 。 堅kiên 固cố 不bất 退thoái 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 如Như 來Lai 智trí 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 不bất 以dĩ 齊tề 限hạn 測trắc 如Như 來Lai 智trí 菩Bồ 薩Tát 曾tằng 於ư 無vô 量lượng 佛Phật 所sở 。 聞văn 如Như 來Lai 智trí 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 故cố 能năng 不bất 以dĩ 齊tề 限hạn 測trắc 度độ 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 文văn 字tự 所sở 說thuyết 皆giai 有hữu 齊tề 限hạn 悉tất 不bất 能năng 知tri 。 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 得đắc 最tối 勝thắng 欲dục 甚thậm 深thâm 欲dục 廣quảng 欲dục 大đại 欲dục 種chủng 種chủng 欲dục 無vô 能năng 勝thắng 欲dục 無vô 上thượng 欲dục 堅kiên 固cố 欲dục 眾chúng 魔ma 外ngoại 道đạo 。 并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 。 無vô 能năng 壞hoại 欲dục 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 不bất 退thoái 轉chuyển 欲dục 菩Bồ 薩Tát 住trụ 如như 是thị 等đẳng 欲dục 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 畢tất 竟cánh 不bất 退thoái 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 不bất 顧cố 身thân 命mạng 。 無vô 能năng 沮trở 壞hoại 。 發phát 心tâm 趣thú 向hướng 一nhất 切thiết 。 智trí 故cố 一nhất 切thiết 智trí 性tánh 。 常thường 現hiện 前tiền 故cố 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 智trí 光quang 明minh 故cố 終chung 不bất 捨xả 離ly 。 佛Phật 菩Bồ 提Đề 終chung 不bất 捨xả 離ly 。 善Thiện 知Tri 識Thức 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 見kiến 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 趣thú 大Đại 乘Thừa 者giả 令linh 其kỳ 增tăng 長trưởng 求cầu 佛Phật 法Pháp 心tâm 。 令linh 其kỳ 安an 住trụ 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 令linh 其kỳ 攝nhiếp 取thủ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 心tâm 令linh 其kỳ 不bất 退thoái 。 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 得đắc 平bình 等đẳng 心tâm 。 勸khuyến 令linh 勤cần 修tu 一nhất 切thiết 。 智trí 道đạo 以dĩ 大đại 悲bi 心tâm 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 令linh 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 印ấn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 與dữ 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 同đồng 一nhất 善thiện 根căn 不bất 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 種chủng 。 性tánh 究cứu 竟cánh 得đắc 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 印ấn 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 印ấn 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 此thử 。 速tốc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 具cụ 足túc 如Như 來Lai 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 。 上thượng 智trí 印ấn 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 智trí 。 光quang 照chiếu 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 知tri 定định 當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 智trí 光quang 照chiếu 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 智trí 光quang 照chiếu 見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 。 智trí 光quang 照chiếu 解giải 一nhất 切thiết 脩tu 多đa 羅la 法Pháp 門môn 智trí 光quang 照chiếu 依y 善Thiện 知Tri 識Thức 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 集tập 諸chư 善thiện 根căn 。 智trí 光quang 照chiếu 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 智trí 光quang 照chiếu 教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 令linh 安an 住trụ 。 如Như 來Lai 地địa 智trí 光quang 照chiếu 演diễn 說thuyết 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 廣quảng 大đại 法Pháp 門môn 。 智trí 光quang 照chiếu 善thiện 巧xảo 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 神thần 通thông 。 威uy 力lực 智trí 光quang 照chiếu 滿mãn 足túc 一nhất 切thiết 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 智trí 光quang 照chiếu 是thị 為vi 十thập 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 此thử 法pháp 則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 智trí 光quang 照chiếu 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 無vô 等đẳng 住trụ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 悉tất 無vô 與dữ 等đẳng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。 所sở 謂vị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 觀quán 實thật 際tế 而nhi 不bất 取thủ 證chứng 。 以dĩ 一nhất 切thiết 願nguyện 未vị 成thành 滿mãn 故cố 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 種chủng 等đẳng 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 而nhi 不bất 於ư 中trung 。 有hữu 少thiểu 執chấp 著trước 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 知tri 其kỳ 如như 化hóa 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 寂tịch 滅diệt 故cố 而nhi 於ư 佛Phật 法Pháp 。 不bất 生sanh 疑nghi 惑hoặc 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 離ly 世thế 間gian 所sở 有hữu 。 妄vọng 想tưởng 然nhiên 能năng 作tác 意ý 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 滿mãn 足túc 大đại 願nguyện 。 終chung 不bất 中trung 起khởi 疲bì 厭yếm 之chi 心tâm 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 取thủ 著trước 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 性tánh 寂tịch 滅diệt 故cố 而nhi 不bất 證chứng 涅Niết 槃Bàn 。 何hà 以dĩ 故cố 一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo 。 未vị 成thành 滿mãn 故cố 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 劫kiếp 皆giai 即tức 非phi 劫kiếp 而nhi 真chân 實thật 說thuyết 一nhất 切thiết 劫kiếp 數số 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 無vô 所sở 作tác 。 而nhi 不bất 捨xả 作tác 道đạo 求cầu 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 三tam 界giới 唯duy 心tâm 。 三tam 世thế 唯duy 心tâm 而nhi 了liễu 知tri 其kỳ 心tâm 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 。 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 欲dục 令linh 安an 住trụ 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 地địa 。 如như 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 而nhi 不bất 生sanh 疲bì 厭yếm 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 無vô 等đẳng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 修tu 行hành 圓viên 滿mãn 而nhi 不bất 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 之chi 所sở 作tác 。 本bổn 為vi 眾chúng 生sanh 是thị 故cố 我ngã 應ưng 。 久cửu 處xứ 生sanh 死tử 。 方phương 便tiện 利lợi 益ích 。 皆giai 令linh 安an 住trụ 。 無vô 上thượng 佛Phật 道Đạo 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 無vô 等đẳng 住trụ 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 無vô 等đẳng 住trụ 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 其kỳ 中trung 。 則tắc 得đắc 無vô 上thượng 大đại 智trí 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 無vô 等đẳng 住trụ 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát 十thập 二nhị

音âm 切thiết

欣hân

(# 許hứa 巾cân 切thiết )# 。

懼cụ

(# 其kỳ 遇ngộ 切thiết )# 。

擊kích

(# 古cổ 歷lịch 切thiết )# 。

測trắc

(# 楚sở 力lực 切thiết )# 。

度độ

(# 唐đường 各các 切thiết )# 。

劑tề

(# 在tại 細tế 切thiết )# 。

諂siểm

(# 丑sửu 琰diêm 切thiết )# 。

誕đản

(# 徒đồ 早tảo 切thiết )# 。

繼kế

(# 古cổ 詣nghệ 切thiết )# 。

Print Friendly, PDF & Email