華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 76
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 六lục

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

如Như 來Lai 十Thập 身Thân 相Tướng 海Hải 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 四tứ 之chi 餘dư

【# 經kinh 】# 如Như 來Lai 左tả 肩kiên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 光quang 明minh 徧biến 照chiếu 雲vân 其kỳ 相tương/tướng 右hữu 旋toàn 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 眾chúng 寶bảo 華hoa 香hương 燄diệm 光quang 明minh 充sung 徧biến 法Pháp 界Giới 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 以dĩ 一nhất 切thiết 嚴nghiêm 淨tịnh 國quốc 土độ 。 是thị 為vi 五ngũ 十thập 一nhất 如Như 來Lai 左tả 肩kiên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 照chiếu 耀diệu 雲vân 其kỳ 相tương/tướng 右hữu 旋toàn 微vi 密mật 莊trang 嚴nghiêm 放phóng 佛Phật 燈đăng 燄diệm 雲vân 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 充sung 徧biến 法Pháp 界Giới 於ư 中trung 顯hiển 現hiện 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 悉tất 皆giai 妙diệu 好hảo 是thị 為vi 五ngũ 十thập 二nhị 如Như 來Lai 。 胷# 臆ức 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 形hình 如như 卍vạn 字tự 名danh 吉cát 祥tường 海hải 雲vân 摩ma 尼ni 寶bảo 華hoa 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc 種chủng 種chủng 光quang 燄diệm 輪luân 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 普phổ 令linh 清thanh 淨tịnh 。 復phục 出xuất 妙diệu 音âm 宣tuyên 暢sướng 法pháp 海hải 是thị 為vi 五ngũ 十thập 三tam 吉cát 祥tường 相tương/tướng 右hữu 邊biên 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 光quang 照chiếu 雲vân 因nhân 陀đà 羅la 網võng 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 輪luân 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 是thị 為vi 五ngũ 十thập 四tứ 吉cát 祥tường 相tương/tướng 右hữu 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 現hiện 如Như 來Lai 。 雲vân 以dĩ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 尼ni 寶bảo 冠quan 。 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 悉tất 令linh 清thanh 淨tịnh 。 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 去khứ 來lai 今kim 佛Phật 。 坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng 。 普phổ 現hiện 神thần 力lực 廣quảng 宣tuyên 法pháp 海hải 是thị 為vi 五ngũ 十thập 五ngũ 吉cát 祥tường 相tương/tướng 右hữu 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 開khai 敷phu 華hoa 雲vân 摩ma 尼ni 寶bảo 華hoa 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 寶bảo 香hương 燄diệm 燈đăng 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 狀trạng 如như 蓮liên 華hoa 充sung 滿mãn 世thế 界giới 。 是thị 為vi 五ngũ 十thập 六lục 吉cát 祥tường 相tương/tướng 右hữu 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 可khả 悅duyệt 樂lạc 金kim 色sắc 雲vân 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 。 心tâm 王vương 藏tạng 摩ma 尼ni 王vương 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 。 照chiếu 於ư 法Pháp 界Giới 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 猶do 如như 佛Phật 眼nhãn 廣quảng 大đại 光quang 明minh 。 摩ma 尼ni 寶bảo 藏tạng 是thị 為vi 五ngũ 十thập 七thất 吉cát 祥tường 相tương/tướng 右hữu 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 佛Phật 海hải 雲vân 毗tỳ 琉lưu 璃ly 寶bảo 香hương 燈đăng 華hoa 鬘man 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 滿mãn 虗hư 空không 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 。 香hương 燈đăng 大đại 燄diệm 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 充sung 徧biến 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 國quốc 土độ 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 是thị 為vi 五ngũ 十thập 八bát 吉cát 祥tường 相tương/tướng 左tả 邊biên 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 光quang 明minh 。 雲vân 無vô 數số 菩Bồ 薩Tát 。 坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 摩ma 尼ni 王vương 種chủng 種chủng 間gian 錯thác 寶bảo 燄diệm 光quang 明minh 普phổ 淨tịnh 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 界giới 海hải 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 及cập 佛Phật 妙diệu 音âm 演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp 。 是thị 為vi 五ngũ 十thập 九cửu 吉cát 祥tường 相tương/tướng 左tả 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 徧biến 法Pháp 界Giới 光quang 明minh 。 雲vân 摩ma 尼ni 寶bảo 海hải 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 徧biến 一nhất 切thiết 剎sát 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 是thị 為vi 六lục 十thập 吉cát 祥tường 相tương/tướng 左tả 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 勝thắng 雲vân 日nhật 光quang 明minh 摩ma 尼ni 王vương 寶bảo 輪luân 鬘man 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 燄diệm 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 諸chư 世thế 界giới 海hải 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 為vi 六lục 十thập 一nhất 吉cát 祥tường 相tương/tướng 左tả 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 轉chuyển 法Pháp 輪luân 妙diệu 音âm 雲vân 一nhất 切thiết 法pháp 燈đăng 清thanh 淨tịnh 香hương 藥dược 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở 。 有hữu 相tương/tướng 海hải 及cập 以dĩ 心tâm 海hải 是thị 為vi 六lục 十thập 二nhị 吉cát 祥tường 相tương/tướng 左tả 邊biên 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 莊trang 嚴nghiêm 雲vân 以dĩ 去khứ 來lai 今kim 一nhất 切thiết 佛Phật 海hải 。 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 。 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 行hành 之chi 行hạnh 。 是thị 為vi 六lục 十thập 三tam 如Như 來Lai 右hữu 手thủ 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 海hải 照chiếu 雲vân 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 恆hằng 放phóng 月nguyệt 燄diệm 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 虗hư 空không 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 發phát 大đại 音âm 聲thanh 。 歎thán 美mỹ 一nhất 切thiết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 是thị 為vi 六lục 十thập 四tứ 如Như 來Lai 右hữu 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 影ảnh 現hiện 照chiếu 耀diệu 雲vân 以dĩ 毗tỳ 琉lưu 璃ly 帝đế 青thanh 摩ma 尼ni 寶bảo 華hoa 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 住trụ 。 蓮liên 華hoa 藏tạng 摩ma 尼ni 藏tạng 等đẳng 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 於ư 中trung 悉tất 現hiện 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 以dĩ 淨tịnh 法Pháp 身thân 坐tọa 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 震chấn 動động 一nhất 切thiết 。 十thập 方phương 國quốc 土độ 。 是thị 為vi 六lục 十thập 五ngũ 如Như 來Lai 右hữu 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 燈đăng 燄diệm 鬘man 普phổ 嚴nghiêm 淨tịnh 雲vân 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 寶bảo 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 成thành 變biến 化hóa 網võng 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 咸hàm 戴đái 寶bảo 冠quan 演diễn 諸chư 行hành 海hải 是thị 為vi 六lục 十thập 六lục 如Như 來Lai 右hữu 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 摩ma 尼ni 雲vân 蓮liên 華hoa 燄diệm 燈đăng 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 海hải 藏tạng 光quang 充sung 徧biến 法Pháp 界Giới 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 座tòa 。 是thị 為vi 六lục 十thập 七thất 如Như 來Lai 右hữu 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 光quang 明minh 雲vân 摩ma 尼ni 燄diệm 海hải 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 眾chúng 寶bảo 燄diệm 香hương 燄diệm 華hoa 燄diệm 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 諸chư 世thế 界giới 網võng 。 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 諸chư 佛Phật 道Đạo 場tràng 。 是thị 為vi 六lục 十thập 八bát 如Như 來Lai 左tả 手thủ 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 毗tỳ 琉lưu 璃ly 清thanh 淨tịnh 燈đăng 雲vân 寶bảo 地địa 妙diệu 色sắc 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 於ư 如Như 來Lai 金kim 色sắc 光quang 明minh 。 念niệm 念niệm 常thường 現hiện 一nhất 切thiết 上thượng 妙diệu 。 莊trang 嚴nghiêm 之chi 具cụ 。 是thị 為vi 六lục 十thập 九cửu 如Như 來Lai 左tả 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 一nhất 切thiết 剎sát 智trí 慧tuệ 燈đăng 音âm 聲thanh 雲vân 以dĩ 因nhân 陀đà 羅la 網võng 金kim 剛cang 華hoa 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 。 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 是thị 為vi 七thất 十thập 如Như 來Lai 左tả 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 安an 住trụ 寶bảo 蓮liên 華hoa 。 光quang 明minh 雲vân 眾chúng 寶bảo 妙diệu 華hoa 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 如như 須Tu 彌Di 燈đăng 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 是thị 為vi 七thất 十thập 一nhất 如Như 來Lai 左tả 手thủ 復phục 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 徧biến 照chiếu 法Pháp 界Giới 雲vân 以dĩ 妙diệu 寶bảo 鬘man 寶bảo 輪luân 寶bảo 瓶bình 因nhân 陀đà 羅la 網võng 及cập 眾chúng 妙diệu 相tướng 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 國quốc 土thổ 。 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 座tòa 。 是thị 為vi 七thất 十thập 二nhị 如Như 來Lai 。 右hữu 手thủ 指chỉ 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 現hiện 諸chư 劫kiếp 剎sát 海hải 旋toàn 雲vân 水thủy 月nguyệt 燄diệm 藏tạng 摩ma 尼ni 王vương 一nhất 切thiết 寶bảo 華hoa 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 其kỳ 中trung 恆hằng 出xuất 微vi 妙diệu 音âm 。 聲thanh 滿mãn 十thập 方phương 剎sát 是thị 為vi 七thất 十thập 三tam 如Như 來Lai 左tả 手thủ 指chỉ 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 安an 住trụ 一nhất 切thiết 。 寶bảo 雲vân 以dĩ 帝đế 青thanh 金kim 剛cang 寶bảo 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 摩ma 尼ni 王vương 眾chúng 寶bảo 光quang 明minh 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 其kỳ 中trung 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 為vi 七thất 十thập 四tứ 如Như 來Lai 右hữu 手thủ 掌chưởng 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 照chiếu 耀diệu 雲vân 以dĩ 摩ma 尼ni 王vương 千thiên 輻bức 寶bảo 輪luân 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 寶bảo 光quang 明minh 。 其kỳ 光quang 右hữu 旋toàn 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 一nhất 一nhất 佛Phật 身thân 光quang 燄diệm 熾sí 然nhiên 說thuyết 法Pháp 度độ 人nhân 。 淨tịnh 諸chư 世thế 界giới 。 是thị 為vi 七thất 十thập 五ngũ 如Như 來Lai 左tả 手thủ 掌chưởng 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 燄diệm 輪luân 普phổ 增tăng 長trưởng 化hóa 現hiện 法Pháp 界Giới 道Đạo 場Tràng 雲vân 以dĩ 日nhật 光quang 摩ma 尼ni 王vương 千thiên 輻bức 輪luân 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 諸chư 世thế 界giới 海hải 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 演diễn 說thuyết 普phổ 賢hiền 所sở 有hữu 行hành 海hải 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 各các 各các 開khai 悟ngộ 無vô 量lượng 。 眾chúng 生sanh 是thị 為vi 七thất 十thập 六lục 如Như 來Lai 陰âm 藏tàng 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 流lưu 出xuất 佛Phật 音âm 聲thanh 雲vân 一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 摩ma 尼ni 燈đăng 華hoa 燄diệm 光quang 明minh 其kỳ 光quang 熾sí 盛thịnh 。 具cụ 眾chúng 寶bảo 色sắc 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 虗hư 空không 法Pháp 界Giới 其kỳ 中trung 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 遊du 行hành 往vãng 來lai 處xứ 處xứ 周chu 徧biến 是thị 為vi 七thất 十thập 七thất 如Như 來Lai 右hữu 臀# 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 寶bảo 燈đăng 鬘man 普phổ 照chiếu 雲vân 諸chư 摩ma 尼ni 寶bảo 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 不bất 思tư 議nghị 寶bảo 燄diệm 光quang 明minh 彌di 布bố 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 與dữ 虗hư 空không 法Pháp 界Giới 同đồng 為vi 一nhất 相tướng 。 而nhi 能năng 出xuất 生sanh 。 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng 。 一nhất 一nhất 相tướng 中trung 。 悉tất 現hiện 諸chư 佛Phật 自tự 在tại 。 神thần 變biến 是thị 為vi 七thất 十thập 八bát 如Như 來Lai 左tả 臀# 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 海hải 光quang 明minh 彌di 覆phú 虗hư 空không 雲vân 猶do 如như 蓮liên 華hoa 。 清thanh 淨tịnh 妙diệu 寶bảo 以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức 。 放phóng 光quang 明minh 網võng 。 徧biến 照chiếu 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 法Pháp 界Giới 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 種chủng 種chủng 相tương/tướng 雲vân 是thị 為vi 七thất 十thập 九cửu 如Như 來Lai 右hữu 髀bễ 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 現hiện 雲vân 以dĩ 眾chúng 色sắc 摩ma 尼ni 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 其kỳ 髀bễ 與dữ 腨# 上thượng 下hạ 相tương 稱xứng 。 放phóng 摩ma 尼ni 燄diệm 妙diệu 法Pháp 光quang 明minh 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 能năng 普phổ 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 寶bảo 王vương 遊du 步bộ 相tương/tướng 海hải 是thị 為vi 八bát 十thập 如Như 來Lai 。 左tả 髀bễ 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 無vô 量lượng 相tương/tướng 海hải 雲vân 一nhất 切thiết 寶bảo 海hải 隨tùy 順thuận 安an 住trụ 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 廣quảng 大đại 遊du 行hành 放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 眾chúng 生sanh 。 悉tất 便tiện 希hy 求cầu 無vô 上thượng 佛Phật 法Pháp 。 是thị 為vi 八bát 十thập 一nhất 如Như 來Lai 右hữu 邊biên 伊y 尼ni 延diên 鹿lộc 王vương 腨# 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 一nhất 切thiết 虗hư 空không 法Pháp 界Giới 雲vân 光quang 明minh 妙diệu 寶bảo 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 其kỳ 相tương/tướng 圓viên 直trực 善thiện 能năng 遊du 步bộ 放phóng 閻Diêm 浮Phù 金kim 色sắc 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 徧biến 照chiếu 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 世thế 界giới 發phát 大đại 音âm 聲thanh 。 普phổ 皆giai 震chấn 動động 。 復phục 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 國quốc 。 土thổ/độ 住trụ 於ư 虗hư 空không 寶bảo 燄diệm 莊trang 嚴nghiêm 無vô 量lượng 。 菩Bồ 薩Tát 從tùng 中trung 化hóa 現hiện 是thị 為vi 八bát 十thập 二nhị 如Như 來Lai 。 左tả 邊biên 伊y 尼ni 延diên 鹿lộc 王vương 腨# 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 莊trang 嚴nghiêm 海hải 雲vân 色sắc 如như 真chân 金kim 。 能năng 徧biến 遊du 行hành 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 放phóng 一nhất 切thiết 寶bảo 清thanh 淨tịnh 。 光quang 明minh 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 施thi 作tác 佛Phật 事sự 。 是thị 為vi 八bát 十thập 三tam 如Như 來Lai 寶bảo 腨# 上thượng 毛mao 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 現hiện 法Pháp 界Giới 影ảnh 像tượng 雲vân 其kỳ 毛mao 右hữu 旋toàn 。 一nhất 一nhất 毛mao 端đoan 放phóng 寶bảo 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 神thần 力lực 其kỳ 諸chư 毛mao 孔khổng 。 悉tất 放phóng 光quang 明minh 。 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 於ư 中trung 顯hiển 現hiện 。 是thị 為vi 八bát 十thập 四tứ 如Như 來Lai 足túc 下hạ 。 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 海hải 安an 住trụ 雲vân 色sắc 如như 金kim 剛cang 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 。 清thanh 淨tịnh 蓮liên 華hoa 。 放phóng 寶bảo 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 諸chư 世thế 界giới 海hải 寶bảo 香hương 燄diệm 雲vân 處xứ 處xứ 周chu 偏thiên 舉cử 足túc 將tương 步bộ 香hương 氣khí 司ty 流lưu 具cụ 眾chúng 寶bảo 色sắc 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 是thị 為vi 八bát 十thập 五ngũ 如Như 來Lai 右hữu 足túc 上thượng 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 光quang 明minh 雲vân 一nhất 切thiết 眾chúng 寶bảo 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 是thị 為vi 八bát 十thập 六lục 如Như 來Lai 左tả 足túc 上thượng 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 雲vân 寶bảo 藏tạng 摩ma 尼ni 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 寶bảo 光quang 明minh 。 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 及cập 其kỳ 法pháp 海hải 所sở 坐tọa 道Đạo 場Tràng 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 。 無vô 有hữu 間gián 斷đoạn 。 是thị 為vi 八bát 十thập 七thất 如Như 來Lai 右hữu 足túc 指chỉ 間gian 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 光quang 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 法Pháp 界Giới 。 海hải 雲vân 須Tu 彌Di 燈đăng 摩ma 尼ni 王vương 千thiên 輻bức 燄diệm 輪luân 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 諸chư 世thế 界giới 海hải 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở 。 有hữu 種chủng 種chủng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 相tương/tướng 是thị 為vi 八bát 十thập 八bát 如Như 來Lai 左tả 足túc 指chỉ 間gian 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 海hải 。 雲vân 摩ma 尼ni 寶bảo 華hoa 香hương 燄diệm 燈đăng 鬘man 一nhất 切thiết 寶bảo 輪luân 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 恆hằng 放phóng 寶bảo 海hải 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 虗hư 空không 普phổ 及cập 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 圓viên 滿mãn 音âm 聲thanh 。 卍vạn 字tự 等đẳng 相tương/tướng 利lợi 益ích 無vô 量lượng 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 為vi 八bát 十thập 九cửu 如Như 來Lai 右hữu 足túc 跟cân 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 自tự 在tại 照chiếu 耀diệu 。 雲vân 帝đế 青thanh 寶bảo 粖mạt 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 常thường 放phóng 如Như 來Lai 妙diệu 寶bảo 光quang 明minh 其kỳ 光quang 妙diệu 好hảo 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 皆giai 同đồng 一nhất 相tướng 。 無vô 有hữu 差sai 別biệt 。 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng 。 演diễn 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 如Như 來Lai 左tả 足túc 跟cân 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 妙diệu 音âm 演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp 。 海hải 雲vân 以dĩ 變biến 化hóa 海hải 摩ma 尼ni 寶bảo 香hương 燄diệm 海hải 須Tu 彌Di 華hoa 摩ma 尼ni 寶bảo 及cập 毗tỳ 琉lưu 璃ly 。 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 於ư 中trung 普phổ 現hiện 。 諸chư 佛Phật 神thần 力lực 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 一nhất 如Như 來Lai 右hữu 足túc 趺phu 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 莊trang 嚴nghiêm 光quang 明minh 雲vân 眾chúng 寶bảo 所sở 成thành 。 極cực 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 放phóng 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 。 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 其kỳ 光quang 明minh 相tướng 。 猶do 如như 大đại 雲vân 。 普phổ 覆phú 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 道Đạo 場tràng 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 二nhị 如Như 來Lai 。 左tả 足túc 趺phu 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 現hiện 眾chúng 色sắc 相tướng 雲vân 以dĩ 一nhất 切thiết 月nguyệt 燄diệm 藏tạng 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 寶bảo 因nhân 陀đà 羅la 尼ni 羅la 寶bảo 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 念niệm 念niệm 遊du 行hành 諸chư 法Pháp 界Giới 海hải 。 放phóng 摩ma 尼ni 燈đăng 香hương 燄diệm 光quang 明minh 其kỳ 光quang 徧biến 滿mãn 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 三tam 如Như 來Lai 右hữu 足túc 四tứ 周chu 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 普phổ 藏tạng 雲vân 因nhân 陀đà 羅la 尼ni 羅la 金kim 剛cang 寶bảo 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 寶bảo 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 虗hư 空không 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng 。 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 四tứ 如Như 來Lai 左tả 足túc 四tứ 周chu 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 光quang 明minh 徧biến 照chiếu 法Pháp 界Giới 雲vân 摩ma 尼ni 寶bảo 華hoa 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 平bình 等đẳng 一nhất 相tương/tướng 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 在tại 神thần 力lực 。 以dĩ 大đại 妙diệu 音âm 。 演diễn 說thuyết 法Pháp 界giới 無vô 盡tận 法Pháp 門môn 是thị 為vi 九cửu 十thập 五ngũ 如Như 來Lai 右hữu 足túc 指chỉ 端đoan 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 示thị 現hiện 莊trang 嚴nghiêm 。 雲vân 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 清thanh 淨tịnh 真chân 金kim 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 盡tận 法pháp 海hải 種chủng 種chủng 功công 德đức 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 六lục 如Như 來Lai 左tả 足túc 指chỉ 端đoan 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 神thần 變biến 雲vân 不bất 思tư 議nghị 佛Phật 。 光quang 明minh 月nguyệt 燄diệm 普phổ 香hương 摩ma 尼ni 寶bảo 燄diệm 輪luân 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 放phóng 眾chúng 寶bảo 色sắc 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 諸chư 世thế 界giới 海hải 於ư 中trung 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 海hải 。 是thị 為vi 九cửu 十thập 七thất 佛Phật 子tử 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 有hữu 如như 是thị 等đẳng 。 十thập 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 大đại 人nhân 相tương/tướng 一nhất 一nhất 身thân 分phần/phân 眾chúng 寶bảo 妙diệu 相tướng 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。

【# 論luận 】# 最tối 下hạ 一nhất 段đoạn 總tổng 說thuyết 十thập 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 相tướng 為vi 總tổng 結kết 通thông 初sơ 爾nhĩ 時thời 已dĩ 下hạ 都đô 有hữu 九cửu 十thập 九cửu 。 段đoạn 經kinh 文văn 以dĩ 取thủ 十thập 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 。 相tương/tướng 海hải 莊trang 嚴nghiêm 號hiệu 十thập 身thân 相tướng 海hải 品phẩm 此thử 一nhất 品phẩm 經kinh 文văn 大đại 意ý 明minh 三tam 種chủng 業nghiệp 用dụng 身thân 語ngữ 智trí 廣quảng 大đại 無vô 限hạn 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 善thiện 根căn 行hành 上thượng 報báo 生sanh 福phước 相tương/tướng 如như 初sơ 舉cử 頂đảnh 上thượng 三tam 十thập 二nhị 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 大đại 人nhân 相tương/tướng 其kỳ 中trung 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 光quang 照chiếu 一nhất 切thiết 方phương 普phổ 放phóng 無vô 量lượng 大Đại 光Quang 明Minh 網Võng 。 一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 者giả 初sơ 明minh 三tam 十thập 種chủng 寶bảo 是thị 明minh 三tam 種chủng 業nghiệp 用dụng 是thị 萬vạn 德đức 之chi 總tổng 相tương/tướng 二nhị 種chủng 寶bảo 是thị 二nhị 智trí 明minh 如Như 來Lai 三tam 業nghiệp 二nhị 智trí 是thị 修tu 眾chúng 福phước 之chi 本bổn 故cố 萬vạn 善thiện 根căn 海hải 無vô 不bất 以dĩ 此thử 三tam 業nghiệp 二nhị 智trí 以dĩ 為vi 體thể 故cố 故cố 初sơ 所sở 感cảm 果quả 以dĩ 先tiên 標tiêu 為vi 首thủ 又hựu 用dụng 嚴nghiêm 如Như 來Lai 之chi 頭đầu 首thủ 故cố 經Kinh 云vân 其kỳ 中trung 有hữu 大đại 人nhân 相tướng 。 名danh 光quang 照chiếu 一nhất 切thiết 方phương 方phương 者giả 法pháp 也dã 是thị 根căn 本bổn 智trí 成thành 差sai 別biệt 智trí 之chi 法pháp 故cố 普phổ 放phóng 無vô 量lượng 大Đại 光Quang 明Minh 網Võng 。 者giả 是thị 差sai 別biệt 智trí 中trung 隨tùy 根căn 設thiết 教giáo 濟tế 漉lộc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 之chi 所sở 報báo 生sanh 約ước 因nhân 名danh 為vi 光quang 網võng 一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 者giả 一nhất 切thiết 業nghiệp 果quả 福phước 相tương/tướng 報báo 得đắc 皆giai 以dĩ 此thử 二nhị 智trí 為vi 所sở 莊trang 嚴nghiêm 故cố 。 寶bảo 髮phát 周chu 徧biến 者giả 明minh 以dĩ 智trí 治trị 生sanh 周chu 旋toàn 普phổ 覆phú 以dĩ 此thử 報báo 生sanh 寶bảo 髮phát 柔nhu 耎nhuyễn 密mật 緻trí 者giả 慈từ 悲bi 柔nhu 耎nhuyễn 眾chúng 根căn 普phổ 濟tế 報báo 成thành 故cố 一nhất 一nhất 寶bảo 髮phát 咸hàm 放phóng 摩ma 尼ni 寶bảo 光quang 。 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 。 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 悉tất 現hiện 佛Phật 身thân 色sắc 相tướng 圓viên 滿mãn 。 者giả 明minh 於ư 根căn 本bổn 智trí 所sở 生sanh 諸chư 差sai 別biệt 智trí 起khởi 差sai 別biệt 行hành 皆giai 純thuần 淨tịnh 無vô 垢cấu 故cố 報báo 得đắc 摩ma 尼ni 淨tịnh 光quang 光quang 化hóa 佛Phật 身thân 為vi 約ước 此thử 二nhị 智trí 純thuần 淨tịnh 無vô 礙ngại 所sở 有hữu 報báo 境cảnh 總tổng 成thành 智trí 用dụng 故cố 皆giai 與dữ 身thân 同đồng 此thử 三tam 業nghiệp 上thượng 一nhất 中trung 報báo 十thập 三tam 業nghiệp 上thượng 三tam 十thập 故cố 二nhị 智trí 上thượng 二nhị 種chủng 總tổng 言ngôn 三tam 十thập 二nhị 種chủng 。 寶bảo 用dụng 嚴nghiêm 頂đảnh 髮phát 通thông 此thử 頂đảnh 上thượng 及cập 身thân 略lược 舉cử 有hữu 九cửu 十thập 七thất 種chủng 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 者giả 明minh 且thả 約ước 隨tùy 真chân 俗tục 二nhị 智trí 淨tịnh 三tam 業nghiệp 上thượng 行hành 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 能năng 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 三tam 界giới 九cửu 品phẩm 煩phiền 惱não 便tiện 為vi 智trí 用dụng 以dĩ 智trí 淨tịnh 故cố 所sở 有hữu 報báo 果quả 亦diệc 淨tịnh 以dĩ 智trí 無vô 礙ngại 自tự 在tại 。 故cố 所sở 有hữu 報báo 果quả 亦diệc 自tự 在tại 故cố 九cửu 品phẩm 煩phiền 惱não 者giả 欲dục 界giới 一nhất 色sắc 界giới 四tứ 禪thiền 無vô 色sắc 界giới 四tứ 。 禪thiền 上thượng 二nhị 界giới 有hữu 八bát 欲dục 界giới 一nhất 共cộng 為vi 九cửu 品phẩm 有hữu 能năng 覺giác 之chi 者giả 。 便tiện 以dĩ 二nhị 智trí 七thất 覺giác 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 方phương 便tiện 自tự 利lợi 及cập 以dĩ 利lợi 生sanh 具cụ 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 滿mãn 便tiện 報báo 成thành 此thử 九cửu 十thập 七thất 相tương/tướng 以dĩ 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 方phương 便tiện 發phát 起khởi 三tam 界giới 中trung 大đại 自tự 在tại 行hành 用dụng 故cố 於ư 九cửu 品phẩm 煩phiền 惱não 上thượng 各các 成thành 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 行hành 門môn 成thành 九cửu 十thập 種chủng 大đại 人nhân 相tương/tướng 以dĩ 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 上thượng 助trợ 顯hiển 方phương 便tiện 分phân 明minh 故cố 以dĩ 成thành 七thất 種chủng 通thông 以dĩ 此thử 七thất 覺giác 分phần/phân 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 助trợ 道đạo 方phương 便tiện 行hành 助trợ 顯hiển 九cửu 品phẩm 煩phiền 惱não 成thành 真chân 俗tục 二nhị 智trí 令linh 大đại 悲bi 圓viên 滿mãn 。 於ư 一nhất 品phẩm 煩phiền 惱não 上thượng 成thành 十thập 種chủng 行hành 門môn 報báo 生sanh 十thập 種chủng 相tương/tướng 九cửu 十thập 配phối 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 七thất 種chủng 配phối 七thất 覺giác 分phần/phân 十thập 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 微vi 塵trần 。 相tương/tướng 者giả 配phối 真chân 俗tục 二nhị 智trí 三tam 業nghiệp 及cập 行hành 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 徧biến 周chu 也dã 問vấn 曰viết 此thử 出xuất 何hà 教giáo 所sở 配phối 答đáp 曰viết 此thử 經Kinh 所sở 有hữu 法Pháp 門môn 但đãn 出xuất 自tự 教giáo 餘dư 經kinh 不bất 能năng 與dữ 此thử 教giáo 門môn 相tương/tướng 會hội 何hà 者giả 是thị 自tự 教giáo 答đáp 曰viết 為vi 普phổ 賢hiền 是thị 佛Phật 自tự 行hành 還hoàn 令linh 自tự 行hành 說thuyết 自tự 行hành 所sở 報báo 得đắc 之chi 相tướng 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 者giả 。 不bất 離ly 真chân 俗tục 二nhị 智trí 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 故cố 但đãn 約ước 名danh 知tri 教giáo 約ước 教giáo 知tri 行hành 約ước 行hành 治trị 惑hoặc 惑hoặc 亡vong 報báo 成thành 即tức 知tri 因nhân 果quả 所sở 生sanh 即tức 為vi 教giáo 也dã 不bất 可khả 引dẫn 餘dư 權quyền 教giáo 三tam 乘thừa 行hành 門môn 例lệ 此thử 所sở 修tu 因nhân 果quả 報báo 得đắc 但đãn 准chuẩn 已dĩ 前tiền 諸chư 品phẩm 所sở 放phóng 光quang 及cập 菩Bồ 薩Tát 名danh 乃nãi 至chí 座tòa 名danh 數số 以dĩ 次thứ 類loại 之chi 可khả 曉hiểu 其kỳ 意ý 也dã 佛Phật 行hạnh 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 者giả 。 不bất 離ly 三tam 界giới 九cửu 地địa 煩phiền 惱não 中trung 而nhi 成thành 智trí 悲bi 之chi 門môn 所sở 有hữu 報báo 生sanh 因nhân 果quả 還hoàn 約ước 三tam 界giới 九cửu 品phẩm 煩phiền 惱não 中trung 成thành 殊thù 勝thắng 智trí 行hành 出xuất 三tam 界giới 。 自tự 在tại 行hành 獲hoạch 過quá 三tam 界giới 殊thù 勝thắng 報báo 業nghiệp 故cố 以dĩ 此thử 准chuẩn 知tri 可khả 明minh 佛Phật 意ý 即tức 是thị 經Kinh 之chi 教giáo 也dã 已dĩ 下hạ 諸chư 相tướng 以dĩ 此thử 三tam 業nghiệp 二nhị 智trí 七thất 覺giác 分phần/phân 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 體thể 又hựu 以dĩ 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 九cửu 波Ba 羅La 蜜Mật 共cộng 成thành 一nhất 箇cá 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 佛Phật 果Quả 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 九cửu 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。 行hành 故cố 報báo 得đắc 九cửu 十thập 七thất 種chủng 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 十thập 蓮liên 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 。 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 者giả 是thị 差sai 別biệt 智trí 大đại 悲bi 圓viên 滿mãn 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 以dĩ 普phổ 賢hiền 行hành 報báo 得đắc 故cố 此thử 前tiền 後hậu 二nhị 釋thích 義nghĩa 通thông 其kỳ 一nhất 故cố 已dĩ 下hạ 諸chư 相tướng 約ước 根căn 本bổn 智trí 起khởi 大đại 悲bi 用dụng 隨tùy 差sai 別biệt 智trí 報báo 生sanh 如như 文văn 自tự 明minh 如như 經Kinh 云vân 紺cám 蒲bồ 成thành 就tựu 者giả 意ý 明minh 頸cảnh 文văn 三tam 約ước 嬰anh 節tiết 成thành 就tựu 云vân 西tây 國quốc 有hữu 紺cám 蒲bồ 果quả 赤xích 色sắc 三tam 約ước 文văn 成thành 以dĩ 此thử 比tỉ 之chi 彌di 盧lô 藏tạng 雲vân 者giả 明minh 如Như 來Lai 右hữu 輔phụ 上thượng 牙nha 大đại 人nhân 相tương/tướng 寶bảo 燄diệm 高cao 遠viễn 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 之chi 狀trạng 也dã 。

如Như 來Lai 隨Tùy 好Hảo/hiếu 光Quang 明Minh 功Công 德Đức 。 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 五ngũ

【# 論luận 】# 將tương 釋thích 此thử 品phẩm 約ước 立lập 四tứ 門môn 一nhất 釋thích 品phẩm 名danh 目mục 二nhị 釋thích 品phẩm 來lai 意ý 三tam 釋thích 說thuyết 法Pháp 之chi 主chủ 四tứ 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 一nhất 釋thích 品phẩm 名danh 目mục 何hà 故cố 名danh 為vi 。 隨tùy 好hảo/hiếu 光quang 明minh 功công 德đức 。 者giả 明minh 前tiền 品phẩm 已dĩ 明minh 十thập 身thân 相tướng 海hải 有hữu 十thập 蓮liên 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 。 相tương/tướng 海hải 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân 。 此thử 品phẩm 約ước 其kỳ 佛Phật 身thân 相tướng 中trung 隨tùy 相tương/tướng 無vô 性tánh 功công 德đức 故cố 以dĩ 約ước 行hành 報báo 得đắc 成thành 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 隨tùy 行hành 法Pháp 身thân 之chi 理lý 智trí 以dĩ 成thành 光quang 明minh 故cố 以dĩ 立lập 品phẩm 名danh 故cố 以dĩ 隨tùy 行hành 破phá 煩phiền 惱não 之chi 妙diệu 理lý 智trí 慧tuệ 以dĩ 成thành 報báo 相tương/tướng 之chi 光quang 二nhị 釋thích 品phẩm 來lai 意ý 者giả 明minh 前tiền 品phẩm 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 約ước 如Như 來Lai 行hành 生sanh 報báo 得đắc 故cố 即tức 令linh 普phổ 賢hiền 說thuyết 故cố 為vi 普phổ 賢hiền 行hành 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 行hành 故cố 此thử 隨tùy 好hảo/hiếu 光quang 明minh 明minh 法Pháp 身thân 根căn 本bổn 智trí 無vô 性tánh 隨tùy 行hành 無vô 體thể 無vô 相tướng 。 功công 德đức 以dĩ 為vi 光quang 明minh 能năng 大đại 利lợi 物vật 還hoàn 以dĩ 無vô 形hình 質chất 無vô 體thể 性tánh 光quang 照chiếu 有hữu 緣duyên 如như 無vô 形hình 質chất 天thiên 鼓cổ 音âm 聲thanh 說thuyết 法Pháp 。 令linh 解giải 脫thoát 故cố 此thử 品phẩm 須tu 來lai 然nhiên 雖tuy 理lý 行hành 無vô 二nhị 同đồng 為vi 一nhất 體thể 今kim 約ước 感cảm 果quả 利lợi 物vật 之chi 殊thù 不bất 可khả 無vô 其kỳ 次thứ 第đệ 三tam 釋thích 說thuyết 教giáo 之chi 主chủ 者giả 明minh 如như 是thị 妙diệu 理lý 之chi 果quả 寶bảo 手thủ 是thị 引dẫn 接tiếp 義nghĩa 故cố 表biểu 以dĩ 法Pháp 身thân 妙diệu 慧tuệ 性tánh 光quang 引dẫn 接tiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 立lập 此thử 品phẩm 何hà 故cố 如Như 來Lai 。 自tự 說thuyết 如Như 來Lai 自tự 說thuyết 此thử 品phẩm 者giả 明minh 佛Phật 果Quả 中trung 二nhị 愚ngu 一nhất 數số 法pháp 廣quảng 大đại 愚ngu 二nhị 隨tùy 好hảo/hiếu 光quang 明minh 功công 德đức 。 愚ngu 此thử 二nhị 位vị 法pháp 非phi 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 所sở 及cập 至chí 佛Phật 果Quả 滿mãn 方phương 明minh 以dĩ 理lý 智trí 法Pháp 身thân 但đãn 與dữ 行hành 作tác 無vô 依y 之chi 體thể 達đạt 妄vọng 之chi 緣duyên 其kỳ 行hành 中trung 所sở 感cảm 功công 德đức 之chi 相tướng 。 即tức 屬thuộc 普phổ 賢hiền 行hành 成thành 即tức 普phổ 賢hiền 自tự 行hành 報báo 生sanh 還hoàn 令linh 普phổ 賢hiền 自tự 說thuyết 自tự 行hành 報báo 終chung 之chi 果quả 阿a 僧tăng 祇kỳ 品phẩm 是thị 數số 法pháp 廣quảng 大đại 隨tùy 好hảo/hiếu 光quang 明minh 功công 德đức 。 品phẩm 是thị 法Pháp 身thân 智trí 身thân 自tự 體thể 無vô 性tánh 無vô 依y 功công 德đức 故cố 此thử 二nhị 法pháp 皆giai 非phi 依y 行hành 作tác 得đắc 不bất 由do 普phổ 賢hiền 行hành 之chi 所sở 及cập 故cố 但đãn 與dữ 行hành 為vi 依y 止chỉ 。 故cố 是thị 當đương 普phổ 賢hiền 行hành 滿mãn 佛Phật 果Quả 位vị 終chung 之chi 法pháp 是thị 故cố 如Như 來Lai 。 自tự 說thuyết 明minh 當đương 位vị 自tự 說thuyết 自tự 位vị 法Pháp 門môn 令linh 後hậu 學học 者giả 不bất 惑hoặc 故cố 此thử 品phẩm 明minh 法Pháp 身thân 智trí 身thân 無vô 相tướng 理lý 中trung 功công 德đức 所sở 有hữu 利lợi 物vật 之chi 法pháp 還hoàn 以dĩ 光quang 明minh 天thiên 鼓cổ 無vô 形hình 質chất 物vật 響hưởng 音âm 所sở 告cáo 還hoàn 說thuyết 法Pháp 身thân 無vô 相tướng 妙diệu 理lý 頓đốn 登đăng 十Thập 地Địa 離ly 垢cấu 之chi 功công 故cố 非phi 餘dư 下hạ 位vị 和hòa 會hội 大đại 願nguyện 智trí 悲bi 萬vạn 行hạnh 之chi 相tướng 得đắc 故cố 以dĩ 是thị 如Như 來Lai 。 自tự 位vị 自tự 說thuyết 故cố 雖tuy 行hành 果quả 與dữ 智trí 果quả 不bất 殊thù 然nhiên 約ước 法pháp 辯biện 位vị 令linh 法pháp 則tắc 分phân 明minh 令linh 發phát 心tâm 修tu 行hành 。 者giả 解giải 行hành 不bất 惑hoặc 意ý 明minh 法Pháp 身thân 及cập 根căn 本bổn 智trí 不bất 屬thuộc 行hành 所sở 修tu 生sanh 唯duy 大đại 悲bi 及cập 差sai 別biệt 智trí 須tu 依y 此thử 根căn 本bổn 智trí 加gia 普phổ 賢hiền 大đại 願nguyện 力lực 和hòa 融dung 迴hồi 向hướng 修tu 學học 常thường 以dĩ 根căn 本bổn 智trí 為vi 無vô 作tác 之chi 體thể 此thử 之chi 法Pháp 身thân 及cập 根căn 本bổn 智trí 雖tuy 加gia 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 三Tam 十Thập 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 四tứ 攝nhiếp 四tứ 無vô 量lượng 成thành 就tựu 饒nhiêu 益ích 。 眾chúng 生sanh 之chi 行hành 。 然nhiên 根căn 本bổn 智trí 法Pháp 身thân 為vi 無vô 自tự 性tánh 可khả 有hữu 成thành 壞hoại 但đãn 能năng 與dữ 一nhất 切thiết 。 諸chư 行hạnh 願nguyện 作tác 無vô 染nhiễm 著trước 無vô 煩phiền 惱não 無vô 三tam 界giới 業nghiệp 解giải 脫thoát 果quả 之chi 體thể 以dĩ 此thử 品phẩm 中trung 明minh 此thử 隨tùy 好hảo/hiếu 功công 德đức 能năng 隨tùy 行hành 用dụng 不bất 失thất 自tự 果quả 廣quảng 利lợi 眾chúng 生sanh 。 此thử 是thị 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 之chi 恆hằng 佛Phật 果Quả 故cố 故cố 以dĩ 此thử 如Như 來Lai 自tự 說thuyết 若nhược 無vô 此thử 智trí 。 德đức 之chi 果quả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 無vô 常thường 故cố 如như 虗hư 空không 體thể 全toàn 與dữ 諸chư 有hữu 而nhi 作tác 全toàn 體thể 然nhiên 虗hư 空không 不bất 屬thuộc 修tu 生sanh 四tứ 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 於ư 此thử 段đoạn 中trung 長trường/trưởng 科khoa 分phân 為vi 十thập 三tam 段đoạn 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 寶Bảo 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 言ngôn 佛Phật 子tử 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 有hữu 隨tùy 好hảo/hiếu 名danh 圓viên 滿mãn 王vương 此thử 隨tùy 好hảo/hiếu 中trung 出xuất 大đại 光quang 明minh 。 名danh 為vi 熾sí 盛thịnh 七thất 百bách 萬vạn 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 光quang 明minh 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。

【# 論luận 】# 第đệ 一nhất 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 已dĩ 下hạ 至chí 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 有hữu 三tam 行hành 經kinh 明minh 舉cử 光quang 之chi 體thể 用dụng 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 我ngã 為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời 。 於ư 兜Đâu 率Suất 天Thiên 宮Cung 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 名danh 光quang 幢tràng 王vương 照chiếu 十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 世thế 界giới 彼bỉ 世thế 界giới 中trung 。 地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh 。 遇ngộ 斯tư 光quang 者giả 。 眾chúng 苦khổ 休hưu 息tức 得đắc 十thập 種chủng 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 咸hàm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 踊dũng 躍dược 稱xưng 慶khánh 從tùng 彼bỉ 命mạng 終chung 。 生sanh 兜Đâu 率Suất 天Thiên 。 天thiên 中trung 有hữu 鼓cổ 名danh 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 彼bỉ 天thiên 生sanh 已dĩ 此thử 鼓cổ 發phát 音âm 而nhi 告cáo 之chi 言ngôn 。 諸chư 天thiên 子tử 汝nhữ 以dĩ 心tâm 不bất 放phóng 逸dật 。 於ư 如Như 來Lai 所sở 。 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 往vãng 昔tích 親thân 近cận 眾chúng 善Thiện 知Tri 識Thức 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 大đại 威uy 神thần 力lực 。 於ư 彼bỉ 命mạng 終chung 。 來lai 生sanh 此thử 天thiên 。

【# 論luận 】# 第đệ 二nhị 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 於ư 彼bỉ 命mạng 終chung 。 來lai 生sanh 此thử 天thiên 有hữu 八bát 行hành 經kinh 明minh 如Như 來Lai 處xử 兜Đâu 率Suất 天Thiên 。 時thời 放phóng 法Pháp 身thân 妙diệu 理lý 智trí 無vô 作tác 淨tịnh 光quang 地địa 獄ngục 獲hoạch 益ích 天thiên 鼓cổ 告cáo 因nhân 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 足túc 下hạ 。 千thiên 輻bức 輪luân 名danh 光quang 明minh 普phổ 照chiếu 。 王vương 此thử 有hữu 隨tùy 好hảo/hiếu 名danh 圓viên 滿mãn 王vương 常thường 放phóng 四tứ 十thập 種chủng 光quang 明minh 中trung 有hữu 一nhất 光quang 名danh 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 能năng 照chiếu 億ức 那na 由do 他tha 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 業nghiệp 行hành 種chủng 種chủng 欲dục 樂lạc 。 皆giai 令linh 成thành 熟thục 阿A 鼻Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 極cực 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 遇ngộ 斯tư 光quang 者giả 。 皆giai 悉tất 命mạng 終chung 生sanh 兜Đâu 率Suất 天Thiên 。 既ký 生sanh 天thiên 已dĩ 。 聞văn 天thiên 鼓cổ 音âm 而nhi 告cáo 之chi 言ngôn 。 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 諸chư 天thiên 子tử 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 入nhập 離ly 垢cấu 三tam 昧muội 汝nhữ 當đương 敬kính 禮lễ 。 爾nhĩ 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 聞văn 天thiên 鼓cổ 音âm 如như 是thị 勸khuyến 誨hối 咸hàm 生sanh 是thị 念niệm 奇kỳ 哉tai 希hy 有hữu 。 何hà 因nhân 發phát 此thử 微vi 妙diệu 之chi 音âm 。 是thị 時thời 天thiên 鼓cổ 告cáo 諸chư 天thiên 子tử 言ngôn 。 我ngã 所sở 發phát 聲thanh 諸chư 善thiện 根căn 力lực 。 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 諸chư 天thiên 子tử 如như 我ngã 說thuyết 我ngã 而nhi 不bất 著trước 我ngã 不bất 著trước 我ngã 所sở 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 自tự 說thuyết 是thị 佛Phật 不bất 著trước 於ư 我ngã 不bất 著trước 我ngã 所sở 諸chư 天thiên 子tử 如như 我ngã 音âm 聲thanh 不bất 從tùng 東đông 方phương 。 來lai 不bất 從tùng 南nam 西tây 北bắc 方phương 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 來lai 業nghiệp 報báo 成thành 佛Phật 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 十thập 方phương 來lai 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 汝nhữ 等đẳng 昔tích 在tại 地địa 獄ngục 地địa 獄ngục 及cập 身thân 非phi 十thập 方phương 來lai 但đãn 由do 於ư 汝nhữ 顛điên 倒đảo 惡ác 業nghiệp 愚ngu 癡si 纏triền 縛phược 生sanh 地địa 獄ngục 身thân 。 此thử 無vô 根căn 本bổn 無vô 有hữu 來lai 。 處xử 諸chư 天thiên 子tử 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 威uy 德đức 力lực 故cố 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 而nhi 此thử 光quang 明minh 非phi 十thập 方phương 來lai 諸chư 天thiên 子tử 我ngã 天thiên 鼓cổ 音âm 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 十thập 方phương 來lai 但đãn 以dĩ 三tam 昧muội 善thiện 根căn 力lực 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 威uy 德đức 力lực 故cố 。 出xuất 生sanh 如như 是thị 。 清thanh 淨tịnh 音âm 聲thanh 。 示thị 現hiện 如như 是thị 。 種chủng 種chủng 自tự 在tại 。 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 有hữu 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 上thượng 妙diệu 宮cung 殿điện 種chủng 種chủng 樂nhạc 具cụ 。 而nhi 此thử 樂nhạc 具cụ 非phi 十thập 方phương 來lai 我ngã 天thiên 鼓cổ 音âm 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 十thập 方phương 來lai 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 億ức 那na 由do 他tha 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 。 盡tận 抹mạt 為vi 塵trần 。 我ngã 為vì 如như 是thị 。 塵trần 數số 眾chúng 生sanh 。 隨tùy 其kỳ 所sở 樂nhạo 。 而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp 。 令linh 大đại 歡hoan 喜hỷ 然nhiên 我ngã 於ư 彼bỉ 不bất 生sanh 疲bì 厭yếm 。 不bất 生sanh 退thoái 怯khiếp 不bất 生sanh 憍kiêu 慢mạn 。 不bất 生sanh 放phóng 逸dật 。 諸chư 天thiên 子tử 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 住trụ 離ly 垢cấu 三tam 昧muội 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 右hữu 手thủ 掌chưởng 一nhất 隨tùy 好hảo/hiếu 中trung 放phóng 一nhất 光quang 明minh 。 出xuất 現hiện 無vô 量lượng 自tự 在tại 神thần 力lực 。 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 尚thượng 不bất 能năng 知tri 。 況huống 諸chư 眾chúng 生sanh 諸chư 天thiên 子tử 汝nhữ 當đương 往vãng 詣nghệ 彼bỉ 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 勿vật 復phục 貪tham 著trước 五ngũ 欲dục 。 樂nhạc 具cụ 著trước 五ngũ 欲dục 樂lạc 障chướng 諸chư 善thiện 根căn 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 劫kiếp 火hỏa 燒thiêu 。 須Tu 彌Di 山Sơn 悉tất 令linh 除trừ 盡tận 無vô 餘dư 可khả 得đắc 貪tham 欲dục 纏triền 心tâm 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 終chung 不bất 能năng 生sanh 念niệm 佛Phật 之chi 意ý 諸chư 天thiên 子tử 汝nhữ 等đẳng 。 應ưng 當đương 知tri 恩ân 報báo 恩ân 。 諸chư 天thiên 子tử 其kỳ 有hữu 眾chúng 生sanh 。 不bất 知tri 報báo 恩ân 。 多đa 遭tao 橫hoạnh 死tử 生sanh 於ư 地địa 獄ngục 。 諸chư 天thiên 子tử 汝nhữ 等đẳng 。 昔tích 在tại 地địa 獄ngục 之chi 中trung 。 蒙mông 光quang 照chiếu 身thân 捨xả 彼bỉ 生sanh 此thử 汝nhữ 等đẳng 今kim 者giả 。 宜nghi 疾tật 迴hồi 向hướng 增tăng 長trưởng 善thiện 根căn 。 諸chư 天thiên 子tử 如như 我ngã 天thiên 鼓cổ 非phi 男nam 非phi 女nữ 。 而nhi 能năng 出xuất 生sanh 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 不bất 思tư 議nghị 事sự 。 汝nhữ 天thiên 子tử 天thiên 女nữ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 男nam 非phi 女nữ 。 而nhi 能năng 受thọ 用dụng 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 宮cung 殿điện 園viên 林lâm 。 如như 我ngã 天thiên 鼓cổ 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 汝nhữ 等đẳng 若nhược 能năng 。 於ư 此thử 悟ngộ 解giải 應ưng 知tri 則tắc 入nhập 無vô 依y 。 智Trí 印Ấn 三Tam 昧Muội 。

【# 論luận 】# 第đệ 三tam 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 足túc 下hạ 。 千thiên 輻bức 輪luân 中trung 已dĩ 下hạ 至chí 入nhập 無vô 依y 智Trí 印Ấn 三Tam 昧Muội 。 有hữu 四tứ 十thập 二nhị 行hành 半bán 經kinh 明minh 惡ác 道đạo 眾chúng 生sanh 。 蒙mông 光quang 所sở 照chiếu 。 捨xả 報báo 生sanh 天thiên 天thiên 鼓cổ 說thuyết 法Pháp 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 聞văn 是thị 音âm 已dĩ 。 得đắc 未vị 曾tằng 有hữu 。 即tức 皆giai 化hóa 作tác 一nhất 萬vạn 華hoa 雲vân 一nhất 萬vạn 香hương 雲vân 一nhất 萬vạn 音âm 樂nhạc 雲vân 一nhất 萬vạn 幢tràng 雲vân 一nhất 萬vạn 蓋cái 雲vân 一nhất 萬vạn 歌ca 讚tán 雲vân 作tác 是thị 化hóa 已dĩ 即tức 共cộng 往vãng 詣nghệ 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 所sở 住trụ 。 宮cung 殿điện 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 。 於ư 一nhất 面diện 立lập 。 欲dục 申thân 瞻chiêm 覲cận 。 而nhi 不bất 得đắc 見kiến 。

【# 論luận 】# 第đệ 四tứ 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 聞văn 是thị 音âm 已dĩ 。 已dĩ 下hạ 至chí 而nhi 不bất 得đắc 見kiến 。 有hữu 四tứ 行hành 半bán 經kinh 明minh 諸chư 天thiên 子tử 興hưng 供cung 而nhi 往vãng 天thiên 宮cung 。 而nhi 不bất 得đắc 見kiến 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 時thời 有hữu 天thiên 子tử 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 從tùng 此thử 歿một 生sanh 於ư 人nhân 間gian 。 淨tịnh 飯phạn 王vương 家gia 乘thừa 栴chiên 檀đàn 樓lâu 閣các 處xứ 摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân 胎thai 。

【# 論luận 】# 第đệ 五ngũ 時thời 有hữu 天thiên 子tử 。 已dĩ 下hạ 至chí 摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân 。 胎thai 有hữu 兩lưỡng 行hành 經kinh 明minh 天thiên 子tử 告cáo 諸chư 天thiên 眾chúng 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 生sanh 人nhân 間gian 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 以dĩ 天thiên 眼nhãn 觀quán 。 見kiến 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 處xử 在tại 人nhân 間gian 。 淨tịnh 飯phạn 王vương 家gia 梵Phạm 天Thiên 欲dục 天thiên 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 諸chư 天thiên 子tử 眾chúng 。 咸hàm 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 等đẳng 若nhược 不bất 往vãng 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 問vấn 訊tấn 起khởi 居cư 。 乃nãi 至chí 一nhất 念niệm 。 於ư 此thử 天thiên 宮cung 而nhi 生sanh 愛ái 著trước 則tắc 為vi 不bất 可khả 時thời 一nhất 一nhất 天thiên 子tử 。 與dữ 十thập 那na 由do 他tha 眷quyến 屬thuộc 。 欲dục 下hạ 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 時thời 天thiên 鼓cổ 中trung 出xuất 聲thanh 告cáo 言ngôn 諸chư 天thiên 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 非phi 此thử 命mạng 終chung 而nhi 生sanh 彼bỉ 間gian 但đãn 以dĩ 神thần 通thông 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 之chi 所sở 宜nghi 令linh 其kỳ 得đắc 見kiến 。 諸chư 天thiên 子tử 如như 我ngã 今kim 者giả 。 非phi 眼nhãn 所sở 見kiến 。 而nhi 能năng 出xuất 聲thanh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 離ly 垢cấu 三tam 昧muội 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 眼nhãn 所sở 見kiến 。 而nhi 能năng 處xứ 處xứ 示thị 現hiện 受thọ 生sanh 。 離ly 分phân 別biệt 除trừ 憍kiêu 慢mạn 無vô 染nhiễm 著trước 諸chư 天thiên 子tử 汝nhữ 等đẳng 。 應ưng 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 淨tịnh 治trị 其kỳ 意ý 住trụ 善thiện 威uy 儀nghi 悔hối 除trừ 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 煩phiền 惱não 障chướng 報báo 障chướng 見kiến 障chướng 以dĩ 盡tận 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 身thân 以dĩ 盡tận 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 頭đầu 以dĩ 盡tận 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 舌thiệt 以dĩ 盡tận 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 數số 等đẳng 善thiện 身thân 業nghiệp 善thiện 語ngữ 業nghiệp 善thiện 意ý 業nghiệp 悔hối 除trừ 所sở 有hữu 諸chư 障chướng 過quá 惡ác 。

【# 論luận 】# 第đệ 六lục 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 以dĩ 天thiên 眼nhãn 觀quán 。 已dĩ 下hạ 至chí 悔hối 除trừ 所sở 有hữu 諸chư 障chướng 。 過quá 惡ác 有hữu 十thập 五ngũ 行hành 半bán 經kinh 明minh 諸chư 天thiên 子tử 欲dục 往vãng 人nhân 間gian 供cúng 養dường 天thiên 鼓cổ 音âm 告cáo 云vân 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 菩Bồ 薩Tát 體thể 無vô 來lai 去khứ 并tinh 勸khuyến 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 悔hối 除trừ 過quá 惡ác 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 聞văn 是thị 語ngữ 已dĩ 。 得đắc 未vị 曾tằng 有hữu 。 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 而nhi 問vấn 之chi 言ngôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 云vân 何hà 悔hối 除trừ 一nhất 切thiết 過quá 惡ác 爾nhĩ 時thời 天thiên 鼓cổ 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 善thiện 根căn 力lực 故cố 。 發phát 聲thanh 告cáo 言ngôn 諸chư 天thiên 子tử 菩Bồ 薩Tát 知tri 諸chư 業nghiệp 不bất 從tùng 東đông 方phương 。 來lai 不bất 從tùng 南nam 西tây 北bắc 方phương 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 來lai 而nhi 共cộng 積tích 集tập 止chỉ 住trụ 於ư 心tâm 但đãn 從tùng 顛điên 倒đảo 生sanh 。 無vô 有hữu 住trụ 處xứ 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 決quyết 定định 明minh 見kiến 無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc 。 諸chư 天thiên 子tử 如như 我ngã 天thiên 鼓cổ 說thuyết 業nghiệp 說thuyết 報báo 說thuyết 行hành 說thuyết 戒giới 說thuyết 喜hỷ 說thuyết 安an 說thuyết 諸chư 三tam 昧muội 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 說thuyết 我ngã 說thuyết 我ngã 所sở 說thuyết 眾chúng 生sanh 說thuyết 貪tham 恚khuể 癡si 種chủng 種chủng 諸chư 業nghiệp 。 而nhi 實thật 無vô 我ngã 無vô 有hữu 我ngã 所sở 。 諸chư 所sở 作tác 業nghiệp 。 六lục 趣thú 果quả 報báo 十thập 方phương 推thôi 求cầu 悉tất 不bất 可khả 得đắc 。 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 我ngã 聲thanh 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 造tạo 惡ác 諸chư 天thiên 不bất 聞văn 餘dư 聲thanh 唯duy 聞văn 以dĩ 地địa 獄ngục 覺giác 悟ngộ 之chi 聲thanh 一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 生sanh 非phi 滅diệt 。 隨tùy 有hữu 修tu 習tập 則tắc 受thọ 其kỳ 報báo 諸chư 天thiên 子tử 如như 我ngã 天thiên 鼓cổ 所sở 出xuất 音âm 聲thanh 。 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 無vô 有hữu 間gián 斷đoạn 。 若nhược 來lai 若nhược 去khứ 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 諸chư 天thiên 子tử 若nhược 有hữu 去khứ 來lai 則tắc 有hữu 斷đoạn 常thường 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 終chung 不bất 演diễn 說thuyết 有hữu 斷đoạn 常thường 法pháp 除trừ 為vi 方phương 便tiện 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 我ngã 聲thanh 於ư 無vô 量lượng 世thế 界giới 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 皆giai 使sử 得đắc 聞văn 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 悉tất 令linh 得đắc 見kiến 。 諸chư 天thiên 子tử 如như 有hữu 頗phả 棃lê 鏡kính 名danh 為vi 能năng 照chiếu 清thanh 淨tịnh 鑒giám 徹triệt 與dữ 十thập 世thế 界giới 其kỳ 量lượng 正chánh 等đẳng 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 諸chư 國quốc 土độ 中trung 。 一nhất 切thiết 山sơn 川xuyên 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 乃nãi 至chí 地địa 獄ngục 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 所sở 有hữu 影ảnh 像tượng 皆giai 於ư 中trung 現hiện 。 諸chư 天thiên 子tử 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 彼bỉ 諸chư 影ảnh 像tượng 可khả 得đắc 說thuyết 言ngôn 。 來lai 入nhập 鏡kính 中trung 從tùng 鏡kính 去khứ 不bất 答đáp 言ngôn 不phủ 也dã 諸chư 天thiên 子tử 一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 雖tuy 能năng 出xuất 生sanh 諸chư 善thiện 果quả 報báo 無vô 來lai 去khứ 處xứ 諸chư 天thiên 子tử 譬thí 如như 幻huyễn 師sư 。 幻huyễn 惑hoặc 人nhân 眼nhãn 當đương 知tri 諸chư 業nghiệp 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 如như 是thị 知tri 。 是thị 真chân 實thật 懺sám 悔hối 一nhất 切thiết 罪tội 。 惡ác 悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh 。

【# 論luận 】# 第đệ 七thất 爾nhĩ 時thời 天thiên 鼓cổ 已dĩ 下hạ 至chí 一nhất 切thiết 罪tội 惡ác 。 悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 有hữu 二nhị 十thập 七thất 行hành 經kinh 明minh 天thiên 鼓cổ 為vì 諸chư 天thiên 子tử 。 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 悔hối 除trừ 罪tội 惡ác 達đạt 業nghiệp 無vô 生sanh 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 說thuyết 此thử 法Pháp 時thời 。 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 兜Đâu 率Suất 陀đà 諸chư 天thiên 子tử 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 無vô 量lượng 不bất 思tư 議nghị 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 六lục 欲dục 諸chư 天thiên 。 子tử 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 六lục 欲dục 天thiên 中trung 。 一nhất 切thiết 天thiên 女nữ 皆giai 捨xả 女nữ 身thân 發phát 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 之chi 意ý 爾nhĩ 時thời 諸chư 天thiên 子tử 。 聞văn 說thuyết 普phổ 賢hiền 廣quảng 大đại 迴hồi 向hướng 得đắc 十Thập 地Địa 故cố 獲hoạch 諸chư 力lực 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội 。 故cố 以dĩ 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 。 清thanh 淨tịnh 三tam 業nghiệp 。 悔hối 除trừ 一nhất 切thiết 諸chư 重trọng 障chướng 故cố 即tức 見kiến 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 七thất 寶bảo 蓮liên 華hoa 。 一nhất 一nhất 華hoa 上thượng 。 皆giai 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 一nhất 隨tùy 好hảo 。 放phóng 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 。 光quang 明minh 彼bỉ 光quang 明minh 中trung 。 有hữu 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 。 諸chư 佛Phật 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 而nhi 猶do 未vị 現hiện 離ly 垢cấu 三tam 昧muội 。 少thiểu 分phần 之chi 力lực 。

【# 論luận 】# 第đệ 八bát 說thuyết 此thử 法Pháp 時thời 。 已dĩ 下hạ 至chí 離ly 垢cấu 三tam 昧muội 少thiểu 分phần 之chi 力lực 。 有hữu 十thập 一nhất 行hành 半bán 經kinh 明minh 諸chư 天thiên 子tử 天thiên 女nữ 獲hoạch 益ích 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 諸chư 天thiên 子tử 。 以dĩ 上thượng 眾chúng 華hoa 復phục 於ư 身thân 上thượng 一nhất 一nhất 。 毛mao 孔khổng 化hóa 作tác 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 。 眾chúng 妙diệu 華hoa 雲vân 供cúng 養dường 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 持trì 以dĩ 散tán 佛Phật 一nhất 切thiết 皆giai 於ư 。 佛Phật 身thân 上thượng 住trụ 其kỳ 諸chư 香hương 雲vân 普phổ 雨vũ 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 身thân 蒙mông 香hương 者giả 其kỳ 身thân 安an 樂lạc 譬thí 如như 比Bỉ 丘Khâu 。 入nhập 第đệ 四tứ 禪thiền 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 皆giai 得đắc 銷tiêu 滅diệt 。 若nhược 有hữu 聞văn 者giả 。 彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 於ư 色sắc 聲thanh 香hương 。 味vị 觸xúc 其kỳ 內nội 具cụ 有hữu 五ngũ 百bách 煩phiền 惱não 其kỳ 外ngoại 亦diệc 有hữu 。 五ngũ 百bách 煩phiền 惱não 貪tham 行hành 多đa 者giả 二nhị 萬vạn 一nhất 千thiên 瞋sân 行hành 多đa 者giả 二nhị 萬vạn 一nhất 千thiên 癡si 行hành 多đa 者giả 二nhị 萬vạn 一nhất 千thiên 等đẳng 分phần/phân 行hành 者giả 二nhị 萬vạn 一nhất 千thiên 了liễu 知tri 如như 是thị 悉tất 是thị 虗hư 妄vọng 如như 是thị 知tri 已dĩ 。 成thành 就tựu 香hương 幢tràng 雲vân 自tự 在tại 光quang 明minh 清thanh 淨tịnh 。 善thiện 根căn 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 見kiến 其kỳ 蓋cái 者giả 種chủng 清thanh 淨tịnh 金kim 網võng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 一nhất 恆Hằng 河Hà 沙sa 善thiện 根căn 。

【# 論luận 】# 第đệ 九cửu 爾nhĩ 時thời 彼bỉ 諸chư 天thiên 子tử 。 已dĩ 下hạ 至chí 恆Hằng 河Hà 沙sa 善thiện 根căn 有hữu 十thập 二nhị 行hành 經kinh 明minh 諸chư 天thiên 子tử 興hưng 香hương 華hoa 供cung 佛Phật 及cập 有hữu 眾chúng 生sanh 聞văn 香hương 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 煩phiền 惱não 皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 成thành 就tựu 香hương 幢tràng 雲vân 自tự 在tại 光quang 明minh 清thanh 淨tịnh 。 善thiện 根căn 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 見kiến 其kỳ 蓋cái 者giả 種chủng 金kim 網võng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 一nhất 恆Hằng 河Hà 沙sa 善thiện 根căn 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 住trụ 此thử 。 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị 。 於ư 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。

【# 論luận 】# 第đệ 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 住trụ 此thử 。 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị 。 已dĩ 下hạ 至chí 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 有hữu 一nhất 行hành 半bán 經kinh 明minh 金kim 網võng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 境cảnh 位vị 攝nhiếp 化hóa 廣quảng 狹hiệp 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 譬thí 如như 明minh 鏡kính 。 世thế 界giới 月nguyệt 智trí 如Như 來Lai 常thường 有hữu 無vô 量lượng 。 諸chư 世thế 界giới 中trung 。 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 優Ưu 婆Bà 夷Di 等đẳng 。 化hóa 現hiện 其kỳ 身thân 。 而nhi 來lai 聽thính 法Pháp 。 廣quảng 為vì 演diễn 說thuyết 本bổn 生sanh 之chi 事sự 未vị 曾tằng 一nhất 念niệm 。 而nhi 有hữu 間gian 斷đoạn 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 聞văn 其kỳ 佛Phật 名danh 必tất 得đắc 往vãng 生sanh 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。

【# 論luận 】# 第đệ 十thập 一nhất 佛Phật 子tử 譬thí 如như 明minh 鏡kính 。 世thế 界giới 已dĩ 下hạ 至chí 必tất 得đắc 往vãng 生sanh 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 有hữu 四tứ 行hành 經kinh 明minh 舉cử 月nguyệt 智trí 如Như 來Lai 喻dụ 聞văn 名danh 獲hoạch 益ích 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 菩Bồ 薩Tát 安an 住trụ 。 清thanh 淨tịnh 金kim 網võng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 有hữu 暫tạm 得đắc 遇ngộ 其kỳ 光quang 明minh 必tất 獲hoạch 菩Bồ 薩Tát 第đệ 十Thập 地Địa 位vị 以dĩ 先tiên 修tu 行hành 善thiện 根căn 力lực 故cố 。 佛Phật 子tử 如như 得đắc 初sơ 禪thiền 雖tuy 未vị 命mạng 終chung 見kiến 梵Phạm 天Thiên 處xứ 所sở 有hữu 宮cung 殿điện 。 而nhi 得đắc 受thọ 於ư 梵Phạm 世Thế 安an 樂lạc 得đắc 諸chư 禪thiền 者giả 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 清thanh 淨tịnh 金kim 網võng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị 。 放phóng 摩ma 尼ni 髻kế 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 遇ngộ 斯tư 光quang 者giả 。 皆giai 得đắc 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 十Thập 地Địa 位vị 成thành 就tựu 無vô 量lượng 。 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 。 得đắc 十thập 種chủng 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 乃nãi 至chí 十thập 種chủng 清thanh 淨tịnh 意ý 具cụ 足túc 無vô 量lượng 。 甚thậm 深thâm 三tam 昧muội 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 清thanh 淨tịnh 肉nhục 眼nhãn 。

【# 論luận 】# 第đệ 十thập 二nhị 菩Bồ 薩Tát 安an 住trụ 。 已dĩ 下hạ 至chí 成thành 就tựu 如như 是thị 。 清thanh 淨tịnh 肉nhục 眼nhãn 。 有hữu 九cửu 行hành 經kinh 明minh 若nhược 有hữu 遇ngộ 此thử 金kim 網võng 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 光quang 明minh 即tức 獲hoạch 得đắc 十Thập 地Địa 法Pháp 門môn 分phần/phân 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 六lục

音âm 切thiết

輻bức

(# 方phương 六lục 切thiết )# 。

臀#

(# 徒đồ 渾hồn 切thiết )# 。

髀bễ

(# 旁bàng 米mễ 切thiết )# 。

腨#

(# 時thời 兗# 切thiết )# 。

跟cân

(# 古cổ 恩ân 切thiết )# 。

嬰anh

(# 於ư 陵lăng 切thiết )# 。

漉lộc

(# 盧lô 谷cốc 切thiết )# 。

髻kế

(# 古cổ 詣nghệ 切thiết )# 。

Print Friendly, PDF & Email