華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 71
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 一nhất

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

十Thập 定Định 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 七thất 之chi 五ngũ

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 普phổ 賢hiền 行hành 念niệm 念niệm 入nhập 百bách 億ức 不bất 可khả 說thuyết 三tam 昧muội 然nhiên 不bất 見kiến 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 昧muội 及cập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 莊trang 嚴nghiêm 前tiền 際tế 何hà 以dĩ 故cố 知tri 。 一nhất 切thiết 法pháp 究cứu 竟cánh 無vô 盡tận 故cố 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 。 剎sát 無vô 邊biên 故cố 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 界giới 不bất 思tư 議nghị 故cố 。 知tri 前tiền 際tế 無vô 始thỉ 故cố 知tri 未vị 來lai 。 無vô 窮cùng 故cố 知tri 現hiện 在tại 盡tận 虗hư 空không 徧biến 法Pháp 界Giới 無vô 邊biên 。 故cố 知tri 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 境cảnh 界giới 不bất 可khả 思tư 議nghị 故cố 。 知tri 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 無vô 數số 故cố 知tri 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 辯biện 才tài 所sở 說thuyết 境cảnh 界giới 不bất 可khả 說thuyết 無vô 邊biên 故cố 知tri 一nhất 切thiết 幻huyễn 心tâm 所sở 緣duyên 法pháp 無vô 量lượng 故cố 佛Phật 子tử 如như 如như 意ý 珠châu 。 隨tùy 有hữu 所sở 求cầu 一nhất 切thiết 皆giai 得đắc 。 求cầu 者giả 無vô 盡tận 意ý 皆giai 滿mãn 足túc 而nhi 珠châu 勢thế 力lực 終chung 不bất 匱quỹ 止chỉ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 入nhập 此thử 三tam 昧muội 。 知tri 心tâm 如như 幻huyễn 。 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 境cảnh 界giới 。 周chu 徧biến 無vô 盡tận 不bất 匱quỹ 不bất 息tức 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 普Phổ 賢Hiền 。 無vô 礙ngại 行hành 智trí 觀quán 察sát 無vô 量lượng 。 廣quảng 大đại 幻huyễn 境cảnh 猶do 如như 影ảnh 像tượng 。 無vô 增tăng 減giảm 故cố 。 佛Phật 子tử 譬thí 如như 凡phàm 夫phu 各các 別biệt 生sanh 心tâm 已dĩ 生sanh 現hiện 生sanh 及cập 以dĩ 當đương 生sanh 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 無vô 斷đoạn 無vô 盡tận 。 其kỳ 心tâm 流lưu 轉chuyển 。 相tương 續tục 不bất 絕tuyệt 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 入nhập 此thử 普phổ 幻huyễn 門môn 三tam 昧muội 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 不bất 可khả 測trắc 量lượng 。 何hà 以dĩ 故cố 了liễu 達đạt 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 普phổ 幻huyễn 門môn 無vô 量lượng 法Pháp 故cố 。 佛Phật 子tử 譬thí 如như 難Nan 陀Đà 跋Bạt 難Nan 陀Đà 。 摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương 。 及cập 餘dư 大đại 龍long 降giáng 雨vũ 之chi 時thời 滴tích 如như 車xa 軸trục 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 雖tuy 如như 是thị 雨vũ 雲vân 終chung 不bất 盡tận 此thử 是thị 諸chư 龍long 無vô 作tác 境cảnh 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 入nhập 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 三tam 昧muội 門môn 。 智trí 門môn 法Pháp 門môn 見kiến 諸chư 佛Phật 門môn 往vãng 諸chư 方phương 門môn 心tâm 自tự 在tại 門môn 加gia 持trì 門môn 神thần 變biến 門môn 神thần 通thông 門môn 幻huyễn 化hóa 門môn 諸chư 法pháp 如như 幻huyễn 。 門môn 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 充sung 滿mãn 。 門môn 親thân 近cận 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 如Như 來Lai 正chánh 覺giác 。 門môn 入nhập 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 廣quảng 大đại 幻huyễn 網võng 門môn 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 差sai 別biệt 廣quảng 大đại 佛Phật 剎sát 。 門môn 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 有hữu 體thể 性tánh 無vô 體thể 性tánh 世thế 界giới 門môn 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 想tưởng 門môn 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 時thời 劫kiếp 差sai 別biệt 門môn 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới 。 成thành 壞hoại 門môn 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 覆phú 住trụ 仰ngưỡng 住trụ 。 諸chư 佛Phật 剎sát 門môn 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 如như 是thị 入nhập 時thời 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 無vô 有hữu 窮cùng 盡tận 。 不bất 疲bì 不bất 厭yếm 不bất 斷đoạn 不bất 息tức 無vô 退thoái 無vô 失thất 於ư 諸chư 法pháp 中trung 。 不bất 住trụ 非phi 處xứ 恆hằng 正chánh 思tư 惟duy 不bất 沈trầm 不bất 舉cử 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 常thường 無vô 退thoái 捨xả 為vì 一nhất 切thiết 佛Phật 。 剎sát 照chiếu 世thế 明minh 燈đăng 轉chuyển 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 法Pháp 輪luân 以dĩ 妙diệu 辯biện 才tài 諮tư 問vấn 如Như 來Lai 。 無vô 窮cùng 盡tận 時thời 。 示thị 成thành 佛Phật 道đạo 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 無vô 廢phế 捨xả 常thường 勤cần 修tu 習tập 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 未vị 曾tằng 休hưu 息tức 。 示thị 現hiện 無vô 量lượng 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 色sắc 相tướng 身thân 無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 。 何hà 以dĩ 故cố 譬thí 如như 燃nhiên 火hỏa 隨tùy 所sở 有hữu 緣duyên 於ư 爾nhĩ 所sở 時thời 。 火hỏa 起khởi 不bất 息tức 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 觀quán 察sát 眾chúng 生sanh 。 界giới 法Pháp 界Giới 世thế 界giới 猶do 如như 虗hư 空không 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 乃nãi 至chí 能năng 於ư 一nhất 念niệm 之chi 頃khoảnh 。 往vãng 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 所sở 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở 。 入nhập 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 法pháp 令linh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 界giới 出xuất 家gia 為vì 道Đạo 。 勤cần 修tu 善thiện 根căn 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 令linh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 未vị 決quyết 定định 者giả 而nhi 得đắc 決quyết 定định 安an 住trụ 普phổ 賢hiền 智trí 慧tuệ 之chi 門môn 。 以dĩ 無vô 量lượng 方phương 便tiện 。 入nhập 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 三tam 世thế 成thành 住trụ 壞hoại 廣quảng 大đại 差sai 別biệt 劫kiếp 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 成thành 住trụ 壞hoại 世thế 間gian 差sai 別biệt 境cảnh 界giới 。 起khởi 於ư 爾nhĩ 所sở 大đại 悲bi 。 大đại 願nguyện 調điều 伏phục 無vô 量lượng 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 悉tất 使sử 無vô 餘dư 。 何hà 以dĩ 故cố 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 欲dục 度độ 脫thoát 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 生sanh 普phổ 賢hiền 智trí 滿mãn 足túc 普phổ 賢hiền 所sở 有hữu 行hạnh 願nguyện 。 是thị 故cố 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 應ưng 於ư 如như 是thị 種chủng 類loại 。 如như 是thị 境cảnh 界giới 。 如như 是thị 威uy 德đức 。 如như 是thị 廣quảng 大đại 。 如như 是thị 無vô 量lượng 。 如như 是thị 不bất 思tư 議nghị 。 如như 是thị 普phổ 照chiếu 明minh 如như 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 現hiện 前tiền 住trụ 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 所sở 護hộ 。 念niệm 如như 是thị 成thành 就tựu 。 往vãng 昔tích 善thiện 根căn 如như 是thị 其kỳ 心tâm 無vô 礙ngại 。 不Bất 動Động 三Tam 昧Muội 。 之chi 中trung 勤cần 加gia 修tu 習tập 。 離ly 諸chư 熱nhiệt 惱não 。 無vô 有hữu 疲bì 厭yếm 心tâm 。 不bất 退thoái 轉chuyển 立lập 深thâm 志chí 樂nhạo 勇dũng 猛mãnh 無vô 怯khiếp 順thuận 三tam 昧muội 境cảnh 界giới 。 入nhập 難nan 思tư 智trí 地địa 不bất 依y 文văn 字tự 不bất 著trước 世thế 間gian 。 不bất 取thủ 諸chư 法pháp 不bất 起khởi 。 分phân 別biệt 不bất 染nhiễm 著trước 世thế 事sự 不bất 分phân 別biệt 境cảnh 界giới 於ư 諸chư 法pháp 智trí 。 但đãn 應ưng 安an 住trụ 不bất 應ưng 稱xưng 量lượng 所sở 謂vị 親thân 近cận 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 悟ngộ 解giải 佛Phật 菩Bồ 提Đề 成thành 就tựu 法pháp 光quang 明minh 施thí 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 善thiện 根căn 於ư 魔ma 界giới 中trung 拔bạt 出xuất 眾chúng 生sanh 。 令linh 其kỳ 得đắc 入nhập 佛Phật 法Pháp 。 境cảnh 界giới 令linh 不bất 捨xả 大đại 願nguyện 勤cần 觀quán 出xuất 道đạo 增tăng 廣quảng 淨tịnh 境cảnh 成thành 就tựu 諸chư 度Độ 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 。 深thâm 生sanh 信tín 解giải 。 常thường 應ưng 觀quán 察sát 。 一nhất 切thiết 法pháp 性tánh 。 無vô 時thời 暫tạm 捨xả 。 應ưng 知tri 自tự 身thân 與dữ 諸chư 法pháp 性tánh 普phổ 皆giai 平bình 等đẳng 。 應ưng 當đương 明minh 解giải 世thế 間gian 所sở 作tác 示thị 其kỳ 如như 法Pháp 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 。 應ưng 常thường 精tinh 進tấn 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 應ưng 現hiện 自tự 身thân 善thiện 根căn 尠tiển 少thiểu 應ưng 勤cần 增tăng 長trưởng 他tha 諸chư 善thiện 根căn 應ưng 自tự 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 智trí 道đạo 應ưng 勤cần 增tăng 長trưởng 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 應ưng 樂nhạo/nhạc/lạc 親thân 近cận 諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 應ưng 與dữ 同đồng 行hành 而nhi 共cộng 止chỉ 住trụ 應ưng 不bất 分phân 別biệt 佛Phật 應ưng 不bất 捨xả 離ly 念niệm 應ưng 常thường 安an 住trụ 平bình 等đẳng 。 法Pháp 界Giới 應ưng 知tri 一nhất 切thiết 心tâm 識thức 如như 幻huyễn 應ưng 知tri 世thế 間gian 諸chư 行hành 如như 夢mộng 。 應ưng 知tri 諸chư 佛Phật 願nguyện 力lực 。 出xuất 現hiện 猶do 如như 影ảnh 像tượng 。 應ưng 知tri 一nhất 切thiết 諸chư 廣quảng 大đại 業nghiệp 猶do 如như 變biến 化hóa 。 應ưng 知tri 言ngôn 語ngữ 悉tất 皆giai 如như 響hưởng 應ứng 。 觀quán 諸chư 法pháp 一nhất 切thiết 。 如như 幻huyễn 應ưng 知tri 一nhất 切thiết 生sanh 滅diệt 之chi 法pháp 。 皆giai 如như 音âm 聲thanh 應ưng 知tri 所sở 往vãng 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 皆giai 無vô 體thể 性tánh 應ưng 為vi 請thỉnh 問vấn 如Như 來Lai 。 佛Phật 法Pháp 不bất 生sanh 疲bì 倦quyện 。 應ưng 為vi 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 勤cần 加gia 教giáo 誨hối 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 應ưng 為vi 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 知tri 時thời 說thuyết 法Pháp 而nhi 不bất 休hưu 息tức 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 修tu 行hành 。 普Phổ 賢Hiền 之chi 行hạnh 。 如như 是thị 圓viên 滿mãn 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 。 如như 是thị 通thông 達đạt 。 出xuất 離ly 之chi 道Đạo 。 如như 是thị 受thọ 持trì 。 三tam 世thế 佛Phật 法Pháp 。 如như 是thị 觀quán 察sát 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 門môn 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 不bất 變biến 異dị 法pháp 如như 是thị 明minh 潔khiết 增tăng 上thượng 志chí 樂nhạo 如như 是thị 信tín 解giải 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 如như 是thị 了liễu 知tri 。 佛Phật 廣quảng 大đại 力lực 如như 是thị 決quyết 定định 無vô 所sở 礙ngại 心tâm 如như 是thị 攝nhiếp 受thọ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 住trụ 如như 是thị 大đại 智trí 慧tuệ 三tam 昧muội 時thời 十thập 方phương 各các 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 國quốc 土độ 一nhất 一nhất 國quốc 土độ 。 各các 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 一nhất 一nhất 名danh 號hiệu 。 各các 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 佛Phật 而nhi 現hiện 其kỳ 前tiền 。 與dữ 如Như 來Lai 念niệm 力lực 令linh 不bất 忘vong 失thất 。 如Như 來Lai 境cảnh 界giới 。 與dữ 一nhất 切thiết 法pháp 。 究cứu 竟cánh 慧tuệ 令linh 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 與dữ 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 種chủng 。 種chủng 義nghĩa 決quyết 定định 慧tuệ 令linh 受thọ 持trì 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 趣thú 入nhập 無vô 礙ngại 。 與dữ 無vô 上thượng 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 令linh 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 開khai 悟ngộ 法Pháp 界Giới 與dữ 菩Bồ 薩Tát 究cứu 竟cánh 慧tuệ 令linh 得đắc 一nhất 切thiết 。 法pháp 光quang 明minh 無vô 諸chư 黑hắc 闇ám 。 與dữ 菩Bồ 薩Tát 不bất 退thoái 智trí 令linh 知tri 時thời 非phi 時thời 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 與dữ 無vô 障chướng 礙ngại 。 菩Bồ 薩Tát 辯biện 才tài 令linh 悟ngộ 解giải 無vô 邊biên 法pháp 演diễn 說thuyết 無vô 盡tận 。 與dữ 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 力lực 令linh 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 差sai 別biệt 身thân 無vô 邊biên 色sắc 相tướng 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh 。 與dữ 圓viên 滿mãn 言ngôn 音âm 令linh 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 差sai 別biệt 音âm 聲thanh 種chủng 種chủng 言ngôn 辭từ 。 開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh 。 與dữ 不bất 唐đường 捐quyên 力lực 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 若nhược 得đắc 見kiến 形hình 若nhược 得đắc 聞văn 法Pháp 皆giai 悉tất 成thành 就tựu 。 無vô 空không 過quá 者giả 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 滿mãn 足túc 。 普phổ 賢hiền 行hành 故cố 得đắc 如Như 來Lai 力lực 。 淨tịnh 出xuất 離ly 道đạo 滿mãn 一Nhất 切Thiết 智Trí 以dĩ 無vô 礙ngại 辯biện 才tài 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 究cứu 竟cánh 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 具cụ 佛Phật 威uy 德đức 淨tịnh 普phổ 賢hiền 行hành 住trụ 普phổ 賢hiền 道đạo 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 為vì 欲dục 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 轉chuyển 一nhất 切thiết 佛Phật 微vi 妙diệu 法Pháp 輪luân 。 何hà 以dĩ 故cố 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 殊thù 勝thắng 大đại 願nguyện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 則tắc 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 法Pháp 師sư 則tắc 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 法pháp 日nhật 則tắc 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 智trí 月nguyệt 則tắc 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 嶷# 然nhiên 高cao 出xuất 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 則tắc 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 無vô 涯nhai 智trí 海hải 則tắc 為vi 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 正Chánh 法Pháp 明minh 燈đăng 普phổ 照chiếu 無vô 邊biên 。 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 開khai 示thị 無vô 邊biên 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 皆giai 令linh 安an 住trụ 。 功công 德đức 善thiện 根căn 。 順thuận 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 大đại 願nguyện 平bình 等đẳng 修tu 習tập 普phổ 賢hiền 廣quảng 大đại 之chi 行hành 常thường 能năng 勸khuyến 發phát 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 住trụ 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 廣quảng 大đại 行hành 三tam 昧muội 現hiện 大đại 自tự 在tại 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 獲hoạch 如như 是thị 智trí 證chứng 如như 是thị 法Pháp 。 於ư 如như 是thị 法Pháp 。 審thẩm 住trụ 明minh 見kiến 得đắc 如như 是thị 神thần 力lực 。 住trụ 如như 是thị 境cảnh 界giới 。 現hiện 如như 是thị 神thần 變biến 。 起khởi 如như 是thị 神thần 通thông 。 常thường 安an 住trụ 大đại 悲bi 。 常thường 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 開khai 示thị 眾chúng 生sanh 。 安an 隱ẩn 正Chánh 道Đạo 建kiến 立lập 福phước 智trí 大đại 光quang 明minh 幢tràng 證chứng 不bất 思tư 議nghị 解giải 脫thoát 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 解giải 脫thoát 到đáo 諸chư 佛Phật 解giải 脫thoát 。 彼bỉ 岸ngạn 學học 不bất 思tư 議nghị 解giải 脫thoát 方phương 便tiện 。 門môn 已dĩ 得đắc 成thành 就tựu 。 入nhập 法Pháp 界Giới 差sai 別biệt 。 門môn 無vô 有hữu 錯thác 亂loạn 。 於ư 普phổ 賢hiền 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 三tam 昧muội 遊du 戲hí 自tự 在tại 。 住trụ 師sư 子tử 奮phấn 迅tấn 。 智trí 心tâm 意ý 無vô 礙ngại 其kỳ 心tâm 恆hằng 住trụ 十thập 大đại 法Pháp 藏tạng 何hà 者giả 為vi 十thập 所sở 謂vị 住trụ 憶ức 念niệm 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 住trụ 憶ức 念niệm 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 住trụ 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 大đại 悲bi 。 住trụ 示thị 現hiện 不bất 思tư 議nghị 清thanh 淨tịnh 國quốc 土độ 。 智trí 住trụ 深thâm 入nhập 諸chư 佛Phật 。 境cảnh 界giới 決quyết 定định 解giải 住trụ 去khứ 來lai 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 佛Phật 平bình 等đẳng 相tương/tướng 菩Bồ 提Đề 住trụ 無vô 礙ngại 無vô 著trước 。 際tế 住trụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 相tướng 性tánh 住trụ 去khứ 來lai 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 佛Phật 平bình 等đẳng 善thiện 根căn 住trụ 去khứ 來lai 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 先tiên 導đạo 智trí 住trụ 觀quán 察sát 三tam 世thế 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 受thọ 生sanh 出xuất 家gia 。 詣nghệ 道Đạo 場Tràng 成thành 正chánh 覺giác 。 轉chuyển 法Pháp 輪luân 般bát 涅Niết 槃Bàn 悉tất 入nhập 剎sát 那na 際tế 佛Phật 子tử 此thử 十thập 大đại 法Pháp 藏tạng 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 不bất 可khả 數số 不bất 可khả 稱xưng 不bất 可khả 思tư 不bất 可khả 說thuyết 無vô 窮cùng 盡tận 難nan 忍nhẫn 受thọ 一nhất 切thiết 世thế 智trí 無vô 能năng 稱xưng 述thuật 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 到đáo 普Phổ 賢Hiền 諸chư 行hạnh 。 彼bỉ 岸ngạn 證chứng 清thanh 淨tịnh 法pháp 志chí 力lực 廣quảng 大đại 開khai 示thị 眾chúng 生sanh 。 無vô 量lượng 善thiện 根căn 。 增tăng 長trưởng 菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 。 勢thế 力lực 於ư 念niệm 念niệm 頃khoảnh 。 滿mãn 足túc 菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 。 功công 德đức 成thành 就tựu 。 菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 。 諸chư 行hành 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 受thọ 持trì 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 雖tuy 常thường 安an 住trụ 。 真Chân 如Như 實thật 際tế 。 而nhi 隨tùy 一nhất 切thiết 世thế 俗tục 。 言ngôn 說thuyết 示thị 現hiện 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 法pháp 如như 是thị 故cố 佛Phật 子tử 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 此thử 三tam 昧muội 。 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 廣quảng 大đại 智trí 得đắc 巧xảo 說thuyết 一nhất 切thiết 廣quảng 大đại 法pháp 自tự 在tại 辯biện 才tài 得đắc 一nhất 切thiết 世thế 中trung 最tối 為vi 殊thù 勝thắng 。 清thanh 淨tịnh 無vô 畏úy 。 法pháp 得đắc 入nhập 一nhất 切thiết 。 三tam 昧muội 智trí 得đắc 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 得đắc 一nhất 切thiết 法pháp 。 光quang 明minh 門môn 到đáo 安an 慰úy 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 法pháp 彼bỉ 岸ngạn 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 時thời 非phi 時thời 照chiếu 十thập 方phương 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 處xứ 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 得đắc 勝thắng 智trí 作tác 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 無vô 上thượng 師sư 安an 住trụ 一nhất 切thiết 。 諸chư 功công 德đức 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 清thanh 淨tịnh 。 三tam 昧muội 令linh 入nhập 最tối 上thượng 智trí 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 修tu 行hành 。 則tắc 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 則tắc 增tăng 長trưởng 大đại 悲bi 則tắc 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 。 則tắc 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 則tắc 了liễu 一nhất 切thiết 。 法pháp 則tắc 詣nghệ 一nhất 切thiết 剎sát 則tắc 入nhập 一nhất 切thiết 方phương 則tắc 入nhập 一nhất 切thiết 世thế 則tắc 悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp 。 平bình 等đẳng 性tánh 則tắc 知tri 一nhất 切thiết 。 佛Phật 平bình 等đẳng 性tánh 。 則tắc 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 平bình 等đẳng 性tánh 於ư 此thử 法Pháp 中trung 。 作tác 如như 是thị 業nghiệp 。 不bất 作tác 餘dư 業nghiệp 住trụ 未vị 足túc 心tâm 住trụ 不bất 散tán 亂loạn 心tâm 住trụ 專chuyên 一nhất 心tâm 住trụ 勤cần 修tu 心tâm 住trụ 決quyết 定định 心tâm 住trụ 不bất 變biến 異dị 心tâm 如như 是thị 思tư 惟duy 。 如như 是thị 作tác 業nghiệp 如như 是thị 究cứu 竟cánh 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 異dị 語ngữ 異dị 作tác 有hữu 如như 語ngữ 如như 作tác 何hà 以dĩ 故cố 譬thí 如như 金kim 剛cang 。 以dĩ 不bất 可khả 壞hoại 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 離ly 於ư 不bất 壞hoại 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 諸chư 行hành 法pháp 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 離ly 諸chư 行hành 法pháp 譬thí 如như 真chân 金kim 。 已dĩ 有hữu 妙diệu 色sắc 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 離ly 於ư 妙diệu 色sắc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 諸chư 善thiện 業nghiệp 。 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 離ly 諸chư 善thiện 業nghiệp 。 譬thí 如như 日nhật 天thiên 子tử 。 以dĩ 光quang 明minh 輪luân 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 離ly 光quang 明minh 輪luân 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 光quang 。 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 離ly 智trí 慧tuệ 光quang 譬thí 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 。 以dĩ 四tứ 寶bảo 峯phong 處xứ 於ư 大đại 海hải 迥huýnh 然nhiên 高cao 出xuất 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 四tứ 峯phong 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 處xử 在tại 於ư 世thế 。 迥huýnh 然nhiên 高cao 出xuất 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 善thiện 根căn 譬thí 如như 大đại 地địa 。 以dĩ 持trì 一nhất 切thiết 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 能năng 持trì 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 度độ 一nhất 切thiết 。 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 大đại 悲bi 。 譬thí 如như 大đại 海hải 。 以dĩ 含hàm 眾chúng 水thủy 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 於ư 水thủy 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 諸chư 大đại 願nguyện 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 不bất 暫tạm 捨xả 。 度độ 眾chúng 生sanh 願nguyện 譬thí 如như 軍quân 將tương 以dĩ 能năng 慣quán 習tập 戰chiến 鬬đấu 之chi 法pháp 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 此thử 能năng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 能năng 慣quán 習tập 如như 是thị 三tam 昧muội 。 而nhi 得đắc 其kỳ 名danh 乃nãi 至chí 成thành 就tựu 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 終chung 無vô 有hữu 時thời 捨xả 離ly 此thử 行hành 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 馭ngự 四tứ 天thiên 下hạ 常thường 勤cần 守thủ 護hộ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 令linh 無vô 橫hoạnh 死tử 恆hằng 受thọ 快khoái 樂lạc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 入nhập 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 大đại 三tam 昧muội 。 常thường 勤cần 化hóa 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 乃nãi 至chí 令linh 其kỳ 。 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 譬thí 如như 種chủng 子tử 。 植thực 之chi 於ư 地địa 。 乃nãi 至chí 能năng 令linh 。 莖hành 葉diệp 增tăng 長trưởng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 乃nãi 至chí 能năng 令linh 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 善thiện 法Pháp 增tăng 長trưởng 。 譬thí 如như 大đại 雲vân 。 於ư 夏hạ 暑thử 月nguyệt 降giáng/hàng 霔# 大đại 雨vũ 乃nãi 至chí 增tăng 長trưởng 一nhất 切thiết 。 種chủng 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 入nhập 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 大đại 三tam 昧muội 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ 。 乃nãi 至chí 能năng 令linh 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 隱ẩn 究cứu 竟cánh 彼bỉ 岸ngạn 。 究cứu 竟cánh 歡hoan 喜hỷ 究cứu 竟cánh 斷đoạn 疑nghi 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 究cứu 竟cánh 福phước 田điền 令linh 其kỳ 施thí 業nghiệp 皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 令linh 其kỳ 皆giai 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển 。 道đạo 令linh 其kỳ 同đồng 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 智trí 令linh 其kỳ 皆giai 得đắc 出xuất 離ly 三tam 界giới 令linh 其kỳ 皆giai 得đắc 究cứu 竟cánh 。 之chi 智trí 令linh 其kỳ 皆giai 得đắc 諸chư 佛Phật 。 如Như 來Lai 究cứu 竟cánh 之chi 法pháp 置trí 諸chư 眾chúng 生sanh 一nhất 切thiết 。 智trí 處xứ 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 此thử 法pháp 。 智trí 慧tuệ 明minh 了liễu 。 入nhập 法Pháp 界Giới 門môn 能năng 淨tịnh 菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 無vô 量lượng 諸chư 行hành 所sở 謂vị 能năng 淨tịnh 諸chư 智trí 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 故cố 能năng 淨tịnh 眾chúng 生sanh 。 使sử 調điều 伏phục 故cố 能năng 淨tịnh 剎sát 土độ 常thường 迴hồi 向hướng 故cố 能năng 淨tịnh 諸chư 法pháp 普phổ 了liễu 知tri 故cố 能năng 淨tịnh 無vô 畏úy 無vô 怯khiếp 弱nhược 故cố 。 能năng 淨tịnh 無vô 礙ngại 辯biện 巧xảo 演diễn 說thuyết 故cố 能năng 淨tịnh 陀đà 羅la 尼ni 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 能năng 淨tịnh 親thân 近cận 行hành 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 興hưng 世thế 故cố 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 得đắc 如như 是thị 等đẳng 。 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 三tam 昧muội 境cảnh 界giới 。 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở 。 加gia 被bị 故cố 自tự 善thiện 根căn 力lực 。 之chi 所sở 流lưu 故cố 入nhập 智trí 慧tuệ 地địa 大đại 威uy 力lực 故cố 。 諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 引dẫn 導đạo 力lực 故cố 摧tồi 伏phục 一nhất 切thiết 。 諸chư 魔ma 力lực 故cố 同đồng 分phần/phân 善thiện 根căn 淳thuần 淨tịnh 力lực 故cố 廣quảng 大đại 誓thệ 願nguyện 。 欲dục 樂lạc 力lực 故cố 所sở 種chúng 善thiện 根căn 。 成thành 就tựu 力lực 故cố 超siêu 諸chư 世thế 間gian 。 無vô 盡tận 之chi 福phước 無vô 對đối 力lực 故cố 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 得đắc 十thập 種chủng 法Pháp 。 同đồng 去khứ 來lai 今kim 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 何hà 者giả 為vi 十thập 所sở 謂vị 得đắc 諸chư 相tướng 好hảo/hiếu 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 能năng 放phóng 清thanh 淨tịnh 大Đại 光Quang 明Minh 網Võng 。 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 神thần 通thông 。 變biến 化hóa 調điều 伏phục 。 眾chúng 生sanh 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 無vô 邊biên 色sắc 身thân 清thanh 淨tịnh 。 圓viên 音âm 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 隨tùy 眾chúng 生sanh 業nghiệp 現hiện 淨tịnh 佛Phật 國quốc 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 所sở 。 有hữu 語ngữ 言ngôn 皆giai 能năng 攝nhiếp 持trì 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 無vô 盡tận 辯biện 才tài 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 令linh 生sanh 智trí 慧tuệ 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 大đại 師sư 子tử 吼hống 。 無vô 所sở 怯khiếp 畏úy 。 以dĩ 無vô 量lượng 法Pháp 。 開khai 悟ngộ 羣quần 生sanh 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 於ư 一nhất 念niệm 頃khoảnh 。 以dĩ 大đại 神thần 通thông 。 普phổ 入nhập 三tam 世thế 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 普phổ 能năng 顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 諸chư 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm 諸chư 佛Phật 。 威uy 力lực 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 同đồng 於ư 諸chư 佛Phật 。

【# 論luận 】# 第đệ 十thập 無vô 礙ngại 輪luân 大đại 三tam 昧muội 輪luân 者giả 譬thí 如như 輪Luân 王Vương 。 千thiên 輻bức 金kim 剛cang 輪luân 轂cốc 輻bức 輞võng 軔# 悉tất 圓viên 滿mãn 明minh 壞hoại 生sanh 死tử 行hành 圓viên 表biểu 此thử 菩Bồ 薩Tát 智trí 悲bi 萬vạn 行hạnh 神thần 通thông 道Đạo 力lực 。 滿mãn 眾chúng 生sanh 界giới 斷đoạn 眾chúng 生sanh 惑hoặc 悉tất 圓viên 滿mãn 故cố 。 明minh 自tự 己kỷ 佛Phật 果Quả 已dĩ 成thành 菩Bồ 薩Tát 智trí 悲bi 願nguyện 行hành 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 不bất 離ly 一nhất 念niệm 滿mãn 三tam 世thế 劫kiếp 不bất 離ly 毛mao 孔khổng 等đẳng 周chu 十thập 方phương 法Pháp 界Giới 。 眾chúng 生sanh 界giới 悲bi 智trí 行hành 雲vân 一nhất 時thời 普phổ 覆phú 是thị 故cố 名danh 無vô 礙ngại 輪luân 三tam 昧muội 摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương 。 者giả 摩ma 那na 者giả 意ý 也dã 斯tư 云vân 慈từ 謂vị 此thử 龍long 王vương 興hưng 雲vân 降giáng 雨vũ 。 從tùng 慈từ 心tâm 起khởi 故cố 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 普Phổ 眼Nhãn 菩Bồ 薩Tát 。 白bạch 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得đắc 如như 是thị 法Pháp 。 同đồng 諸chư 如Như 來Lai 。 何hà 故cố 不bất 名danh 佛Phật 何hà 故cố 不bất 名danh 十Thập 力Lực 何hà 故cố 不bất 名danh 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 何hà 故cố 不bất 名danh 一nhất 切thiết 法pháp 。 中trung 得đắc 菩Bồ 提Đề 者giả 。 何hà 故cố 不bất 得đắc 。 名danh 為vi 普phổ 眼nhãn 何hà 故cố 不bất 名danh 一nhất 切thiết 境cảnh 中trung 無vô 礙ngại 見kiến 者giả 何hà 故cố 不bất 名danh 覺giác 一nhất 切thiết 法pháp 。 何hà 故cố 不bất 名danh 與dữ 三tam 世thế 佛Phật 無vô 二nhị 住trụ 者giả 何hà 故cố 不bất 名danh 住trụ 實thật 際tế 者giả 何hà 故cố 修tu 行hành 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 願nguyện 猶do 未vị 休hưu 息tức 何hà 故cố 不bất 能năng 究cứu 竟cánh 。 法Pháp 界Giới 捨xả 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 普Phổ 眼Nhãn 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 善thiện 哉tai 佛Phật 子tử 。 如như 汝nhữ 所sở 言ngôn 。 若nhược 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 同đồng 一nhất 切thiết 佛Phật 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 不bất 名danh 為vi 佛Phật 。 乃nãi 至chí 不bất 能năng 。 捨xả 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 能năng 修tu 習tập 。 去khứ 來lai 今kim 世thế 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 行hạnh 願nguyện 入nhập 智trí 境cảnh 界giới 則tắc 名danh 為vi 佛Phật 於ư 如Như 來Lai 所sở 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 諸chư 力lực 皆giai 悉tất 已dĩ 入nhập 則tắc 名danh 十Thập 力Lực 雖tuy 成thành 十Thập 力Lực 行hành 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 而nhi 無vô 休hưu 息tức 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 而nhi 能năng 演diễn 說thuyết 。 名danh 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 雖tuy 能năng 演diễn 說thuyết 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 於ư 一nhất 一nhất 法pháp 善thiện 巧xảo 思tư 惟duy 未vị 嘗thường 止chỉ 息tức 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 有hữu 二nhị 相tướng 。 是thị 則tắc 說thuyết 名danh 悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp 。 於ư 二nhị 不bất 二nhị 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 差sai 別biệt 之chi 道đạo 。 善thiện 巧xảo 觀quán 察sát 展triển 轉chuyển 增tăng 勝thắng 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 能năng 明minh 見kiến 普phổ 眼nhãn 境cảnh 界giới 。 說thuyết 名danh 普phổ 眼nhãn 雖tuy 能năng 證chứng 得đắc 普phổ 眼nhãn 境cảnh 界giới 。 念niệm 念niệm 增tăng 長trưởng 。 未vị 曾tằng 休hưu 息tức 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 能năng 明minh 照chiếu 離ly 諸chư 闇ám 障chướng 名danh 無vô 礙ngại 見kiến 常thường 勤cần 憶ức 念niệm 無vô 礙ngại 見kiến 者giả 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 得đắc 諸chư 佛Phật 智trí 。 慧tuệ 之chi 眼nhãn 是thị 則tắc 說thuyết 名danh 覺giác 一nhất 切thiết 法pháp 。 觀quán 諸chư 如Như 來Lai 。 正chánh 覺giác 智trí 眼nhãn 而nhi 不bất 放phóng 逸dật 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ 。 與dữ 佛Phật 無vô 二nhị 。 說thuyết 名danh 與dữ 佛Phật 無vô 二nhị 。 住trụ 者giả 為vi 佛Phật 攝nhiếp 受thọ 修tu 諸chư 智trí 慧tuệ 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 常thường 觀quán 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 實thật 際tế 是thị 則tắc 說thuyết 名danh 住trụ 實thật 際tế 者giả 雖tuy 常thường 觀quán 察sát 諸chư 法pháp 。 實thật 際tế 而nhi 不bất 證chứng 入nhập 亦diệc 不bất 捨xả 離ly 。 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 來lai 不bất 去khứ 。 無vô 同đồng 無vô 異dị 。 此thử 等đẳng 分phân 別biệt 悉tất 皆giai 永vĩnh 息tức 是thị 則tắc 說thuyết 名danh 休hưu 息tức 願nguyện 者giả 廣quảng 大đại 修tu 習tập 。 圓viên 滿mãn 不bất 退thoái 則tắc 名danh 未vị 息tức 普phổ 賢hiền 願nguyện 者giả 了liễu 知tri 法Pháp 界Giới 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 一nhất 相tướng 無vô 相tướng 。 是thị 則tắc 說thuyết 名danh 究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới 。 捨xả 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 雖tuy 知tri 法Pháp 界Giới 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 而nhi 知tri 一nhất 切thiết 。 種chủng 種chủng 異dị 相tướng 。 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 度độ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 無vô 有hữu 疲bì 厭yếm 。 是thị 則tắc 說thuyết 名danh 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 子tử 譬thí 如như 伊y 羅la 鉢bát 那na 象tượng 王vương 住trụ 金kim 脅hiếp 山sơn 七thất 寶bảo 窟quật 中trung 其kỳ 窟quật 周chu 圍vi 悉tất 以dĩ 七thất 寶bảo 。 而nhi 為vi 欄lan 楯thuẫn 。 寶bảo 多đa 羅la 樹thụ 。 次thứ 第đệ 行hàng 列liệt 。 真chân 金kim 羅la 網võng 彌di 覆phú 其kỳ 上thượng 。 象tượng 身thân 潔khiết 白bạch 猶do 如như 珂kha 雪tuyết 。 上thượng 立lập 金kim 幢tràng 金kim 為vi 纓anh 絡lạc 寶bảo 網võng 覆phú 鼻tị 寶bảo 鈴linh 垂thùy 下hạ 七thất 支chi 成thành 就tựu 六lục 牙nha 具cụ 足túc 。 端đoan 正chánh 充sung 滿mãn 見kiến 者giả 欣hân 樂nhạo 調điều 良lương 善thiện 順thuận 心tâm 無vô 所sở 逆nghịch 若nhược 天Thiên 帝Đế 釋Thích 。 將tương 欲dục 遊du 行hành 爾nhĩ 時thời 象tượng 王vương 即tức 知tri 。 其kỳ 意ý 便tiện 於ư 寶bảo 窟quật 而nhi 沒một 其kỳ 形hình 至chí 忉Đao 利Lợi 天Thiên 。 釋thích 主chủ 之chi 前tiền 以dĩ 神thần 通thông 力lực 。 種chủng 種chủng 變biến 現hiện 。 令linh 其kỳ 身thân 有hữu 三tam 十thập 三tam 頭đầu 。 於ư 一nhất 一nhất 頭đầu 。 化hóa 作tác 六lục 牙nha 。 於ư 一nhất 一nhất 牙nha 化hóa 作tác 七thất 池trì 。 一nhất 一nhất 池trì 中trung 。 有hữu 七thất 蓮liên 華hoa 一nhất 一nhất 華hoa 中trung 。 有hữu 七thất 婇thể 女nữ 一nhất 時thời 俱câu 奏tấu 百bách 千thiên 天thiên 樂nhạc 。 是thị 時thời 帝Đế 釋Thích 。 乘thừa 茲tư 寶bảo 象tượng 從tùng 難nan 勝thắng 殿điện 往vãng 詣nghệ 華hoa 園viên 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 徧biến 滿mãn 其kỳ 中trung 是thị 時thời 帝Đế 釋Thích 。 至chí 華hoa 園viên 已dĩ 從tùng 象tượng 而nhi 下hạ 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 。 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 殿điện 。 無vô 量lượng 婇thể 女nữ 。 以dĩ 為vi 侍thị 從tùng 歌ca 詠vịnh 妓kỹ 樂nhạc 受thọ 諸chư 快khoái 樂lạc 。 爾nhĩ 時thời 象tượng 王vương 復phục 以dĩ 神thần 通thông 。 隱ẩn 其kỳ 象tượng 形hình 現hiện 作tác 天thiên 身thân 與dữ 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 及cập 諸chư 婇thể 女nữ 。 於ư 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 園viên 之chi 內nội 歡hoan 娛ngu 戲hí 樂lạc 所sở 現hiện 身thân 相tướng 光quang 明minh 。 衣y 服phục 往vãng 來lai 進tiến 止chỉ 。 語ngữ 笑tiếu 觀quan 瞻chiêm 皆giai 如như 彼bỉ 天thiên 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 。 無vô 能năng 分phân 別biệt 。 此thử 象tượng 此thử 天thiên 象tượng 之chi 與dữ 天thiên 更cánh 互hỗ 相tương 似tự 佛Phật 子tử 彼bỉ 伊y 羅la 鉢bát 那na 象tượng 王vương 於ư 金kim 脅hiếp 山sơn 七thất 寶bảo 窟quật 中trung 無vô 所sở 變biến 化hóa 至chí 於ư 三tam 十thập 。 三tam 天thiên 之chi 上thượng 為vì 欲dục 供cúng 養dường 。 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。 化hóa 作tác 種chủng 種chủng 諸chư 可khả 樂lạc 物vật 受thọ 天thiên 快khoái 樂lạc 。 與dữ 天thiên 無vô 異dị 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 修tu 習tập 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 願nguyện 及cập 諸chư 三tam 昧muội 。 以dĩ 為vi 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 之chi 具cụ 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 為vi 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 所sở 放phóng 光quang 明minh 。 以dĩ 之chi 為vi 網võng 建kiến 大đại 法Pháp 幢tràng 。 鳴minh 大đại 法pháp 鍾chung 大đại 悲bi 為vi 窟quật 堅kiên 固cố 大đại 願nguyện 以dĩ 為vi 其kỳ 牙nha 智trí 慧tuệ 無vô 畏úy 猶do 如như 師sư 子tử 。 法pháp 繒tăng 繫hệ 頂đảnh 開khai 示thị 祕bí 密mật 到đáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 願nguyện 彼bỉ 岸ngạn 為vi 欲dục 安an 處xứ 菩Bồ 提Đề 之chi 座tòa 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 得đắc 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 增tăng 長trưởng 普phổ 賢hiền 廣quảng 大đại 行hạnh 願nguyện 。 不bất 退thoái 不bất 息tức 不bất 斷đoạn 不bất 捨xả 大đại 悲bi 。 精tinh 進tấn 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 。 苦khổ 惱não 眾chúng 生sanh 。 不bất 捨xả 普phổ 賢hiền 道đạo 現hiện 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 成thành 正chánh 覺giác 門môn 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 轉chuyển 法Pháp 輪luân 門môn 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 住trụ 深thâm 心tâm 門môn 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 廣quảng 大đại 國quốc 土độ 現hiện 涅Niết 槃Bàn 變biến 化hóa 門môn 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 差sai 別biệt 世thế 界giới 而nhi 現hiện 受thọ 生sanh 。 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 如Như 來Lai 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 廣quảng 大đại 國quốc 土độ 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 親thân 近cận 圍vi 遶nhiễu 或hoặc 於ư 一nhất 念niệm 頃khoảnh 。 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 而nhi 成thành 正chánh 覺giác 。 或hoặc 須tu 臾du 頃khoảnh 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 或hoặc 於ư 一nhất 日nhật 。 或hoặc 於ư 半bán 月nguyệt 或hoặc 於ư 一nhất 月nguyệt 或hoặc 於ư 一nhất 年niên 或hoặc 無vô 數số 年niên 或hoặc 於ư 一nhất 劫kiếp 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 。 而nhi 成thành 正chánh 覺giác 。 復phục 於ư 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 剎sát 中trung 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 親thân 近cận 於ư 佛Phật 頂đảnh 禮lễ 供cúng 養dường 請thỉnh 問vấn 觀quán 察sát 如như 幻huyễn 。 境cảnh 界giới 淨tịnh 修tu 菩Bồ 薩Tát 無vô 量lượng 諸chư 行hành 無vô 量lượng 諸chư 智trí 種chủng 種chủng 神thần 變biến 。 種chủng 種chủng 威uy 德đức 。 種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ 。 種chủng 種chủng 境cảnh 界giới 。 種chủng 種chủng 神thần 通thông 。 種chủng 種chủng 自tự 在tại 。 種chủng 種chủng 解giải 脫thoát 。 種chủng 種chủng 法pháp 明minh 種chủng 種chủng 教giáo 化hóa 。 調điều 伏phục 之chi 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 本bổn 身thân 不bất 滅diệt 以dĩ 行hạnh 願nguyện 力lực 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 如như 是thị 變biến 現hiện 。 何hà 以dĩ 故cố 欲dục 以dĩ 普phổ 賢hiền 自tự 在tại 神thần 力lực 。 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 諸chư 眾chúng 生sanh 故cố 。 令linh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 故cố 令linh 其kỳ 永vĩnh 斷đoạn 生sanh 死tử 。 輪luân 故cố 嚴nghiêm 淨tịnh 廣quảng 大đại 諸chư 世thế 界giới 故cố 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 。 諸chư 如Như 來Lai 故cố 。 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 流lưu 故cố 憶ức 念niệm 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 種chủng 故cố 憶ức 念niệm 十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật 。 法pháp 及cập 法Pháp 身thân 故cố 普phổ 修tu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 。 使sử 圓viên 滿mãn 故cố 入nhập 普phổ 賢hiền 流lưu 自tự 在tại 能năng 證chứng 一nhất 切thiết 。 智trí 故cố 佛Phật 子tử 汝nhữ 應ưng 觀quán 此thử 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 捨xả 普phổ 賢hiền 行hành 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 。 道đạo 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 證chứng 一Nhất 切Thiết 智Trí 自tự 在tại 受thọ 用dụng 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。 如như 伊y 羅la 鉢bát 那na 象tượng 王vương 不bất 捨xả 象tượng 身thân 往vãng 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 為vi 天thiên 所sở 乘thừa 受thọ 天thiên 快khoái 樂lạc 。 作tác 天thiên 遊du 戲hí 承thừa 事sự 天thiên 主chủ 與dữ 天thiên 婇thể 女nữ 而nhi 作tác 歡hoan 娛ngu 同đồng 於ư 諸chư 天thiên 無vô 有hữu 差sai 別biệt 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 不bất 捨xả 普phổ 賢hiền 大Đại 乘Thừa 諸chư 行hành 不bất 退thoái 諸chư 願nguyện 得đắc 佛Phật 自tự 在tại 。 具cụ 一nhất 切thiết 智trí 。 證chứng 佛Phật 解giải 脫thoát 無vô 障chướng 無vô 礙ngại 。 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 。 於ư 諸chư 國quốc 土thổ 。 無vô 所sở 染nhiễm 著trước 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 無vô 所sở 分phân 別biệt 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 普phổ 皆giai 平bình 等đẳng 。 無vô 有hữu 二nhị 相tướng 。 而nhi 恆hằng 明minh 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 土thổ/độ 雖tuy 已dĩ 等đẳng 同đồng 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 而nhi 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 安an 住trụ 如như 是thị 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 廣quảng 大đại 之chi 法pháp 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 佛Phật 子tử 此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 十thập 無vô 礙ngại 輪luân 大đại 三tam 昧muội 殊thù 勝thắng 心tâm 廣quảng 大đại 智trí 佛Phật 子tử 此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 住trụ 普phổ 賢hiền 行hành 十thập 大đại 三tam 昧muội 輪luân 。

【# 論luận 】# 第đệ 十thập 一nhất 爾nhĩ 時thời 普Phổ 眼Nhãn 菩Bồ 薩Tát 。 白bạch 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 直trực 至chí 四tứ 十thập 三tam 卷quyển 末mạt 明minh 普Phổ 眼Nhãn 菩Bồ 薩Tát 。 問vấn 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 何hà 故cố 不bất 名danh 佛Phật 不bất 名danh 十Thập 力Lực 分phần/phân 伊y 羅la 鉢bát 那na 象tượng 王vương 住trụ 金kim 脅hiếp 山sơn 者giả 伊y 羅la 鉢bát 那na 此thử 云vân 香hương 葉diệp 以dĩ 於ư 寶bảo 窟quật 邊biên 多đa 有hữu 香hương 葉diệp 樹thụ 以dĩ 此thử 為vi 名danh 又hựu 以dĩ 化hóa 作tác 三tam 十thập 三tam 頭đầu 。 一nhất 一nhất 頭đầu 有hữu 六lục 牙nha 。 一nhất 一nhất 牙nha 上thượng 。 化hóa 作tác 七thất 池trì 。 一nhất 一nhất 池trì 化hóa 作tác 七thất 蓮liên 華hoa 。 以dĩ 取thủ 能năng 化hóa 蓮liên 華hoa 其kỳ 葉diệp 香hương 潔khiết 因nhân 此thử 為vi 名danh 住trụ 居cư 第đệ 一nhất 金kim 山sơn 之chi 脅hiếp 以dĩ 知tri 帝Đế 釋Thích 欲dục 遊du 行hành 時thời 此thử 沒một 而nhi 天thiên 上thượng 出xuất 送tống 帝Đế 釋Thích 至chí 園viên 遊du 觀quan 時thời 化hóa 其kỳ 自tự 身thân 與dữ 天thiên 人nhân 相tương 似tự 帝Đế 釋Thích 還hoàn 宮cung 還hoàn 作tác 象tượng 身thân 送tống 帝Đế 釋Thích 還hoàn 宮cung 便tiện 於ư 天thiên 上thượng 。 沒một 於ư 寶bảo 窟quật 中trung 出xuất 此thử 舉cử 喻dụ 明minh 此thử 菩Bồ 薩Tát 雖tuy 已dĩ 成thành 佛Phật 位vị 不bất 壞hoại 方phương 便tiện 行hành 也dã 。 如như 彼bỉ 象tượng 王vương 雖tuy 能năng 化hóa 身thân 作tác 天thiên 而nhi 常thường 不bất 失thất 象tượng 之chi 本bổn 位vị 自tự 餘dư 廣quảng 義nghĩa 如như 經kinh 備bị 文văn 已dĩ 上thượng 十thập 定định 有hữu 十thập 一nhất 段đoạn 文văn 意ý 明minh 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 成thành 道Đạo 始thỉ 終chung 出xuất 生sanh 入nhập 涅Niết 槃Bàn 總tổng 以dĩ 此thử 剎sát 那na 際tế 為vi 體thể 乃nãi 至chí 古cổ 今kim 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 亦diệc 總tổng 同đồng 時thời 成thành 佛Phật 故cố 有hữu 情tình 延diên 促xúc 生sanh 約ước 真chân 無vô 終chung 始thỉ 又hựu 明minh 此thử 一nhất 會hội 十thập 一nhất 品phẩm 經kinh 總tổng 明minh 至chí 隨tùy 位vị 佛Phật 果Quả 不bất 壞hoại 方phương 便tiện 行hành 普phổ 賢hiền 之chi 道đạo 如như 十thập 信tín 已dĩ 來lai 乘thừa 如Như 來Lai 根căn 本bổn 智trí 起khởi 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 并tinh 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 及cập 自tự 資tư 自tự 智trí 轉chuyển 令linh 明minh 淨tịnh 如như 作tác 十thập 度độ 鍊luyện 真chân 金kim 喻dụ 者giả 是thị 亦diệc 不bất 離ly 此thử 定định 體thể 今kim 至chí 十thập 一nhất 地địa 已dĩ 去khứ 自tự 智trí 鍊luyện 磨ma 已dĩ 終chung 即tức 乃nãi 純thuần 是thị 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 普Phổ 賢Hiền 之chi 行hạnh 。 故cố 此thử 十thập 定định 品phẩm 和hòa 會hội 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 來lai 。 及cập 無vô 始thỉ 來lai 。 諸chư 佛Phật 成thành 佛Phật 時thời 劫kiếp 不bất 遷thiên 佛Phật 果Quả 及cập 普phổ 賢hiền 方phương 便tiện 行hành 無vô 始thỉ 終chung 時thời 劫kiếp 身thân 心tâm 作tác 用dụng 滿mãn 十thập 方phương 不bất 出xuất 毛mao 孔khổng 時thời 不bất 離ly 剎sát 那na 不bất 遷thiên 故cố 一nhất 切thiết 古cổ 今kim 三tam 世thế 歲tuế 劫kiếp 皆giai 以dĩ 此thử 十thập 定định 。 品phẩm 該cai 收thu 眾chúng 生sanh 迷mê 之chi 妄vọng 作tác 延diên 促xúc 迷mê 解giải 還hoàn 源nguyên 此thử 十thập 定định 為vi 本bổn 體thể 不bất 延diên 促xúc 之chi 常thường 道đạo 本bổn 來lai 如như 是thị 。

十Thập 通Thông 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 八bát

【# 論luận 】# 將tương 釋thích 此thử 品phẩm 兩lưỡng 門môn 分phân 別biệt 一nhất 釋thích 品phẩm 來lai 意ý 二nhị 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 一nhất 釋thích 品phẩm 來lai 意ý 者giả 為vi 明minh 前tiền 有hữu 十thập 定định 品phẩm 此thử 明minh 以dĩ 定định 起khởi 用dụng 即tức 有hữu 十thập 種chủng 神thần 通thông 二nhị 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 即tức 明minh 定định 有hữu 十thập 種chủng 神thần 通thông 其kỳ 十thập 通thông 者giả 具cụ 如như 下hạ 列liệt 如như 文văn 具cụ 明minh 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 十thập 種chủng 通thông 何hà 者giả 為vi 十thập 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 他Tha 心Tâm 智Trí 。 通thông 知tri 一nhất 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 眾chúng 生sanh 。 心tâm 差sai 別biệt 所sở 謂vị 善thiện 心tâm 。 不bất 善thiện 心tâm 廣quảng 心tâm 狹hiệp 心tâm 大đại 心tâm 小tiểu 心tâm 順thuận 生sanh 死tử 心tâm 背bối/bội 生sanh 死tử 心tâm 聲Thanh 聞Văn 心tâm 獨Độc 覺Giác 心tâm 菩Bồ 薩Tát 心tâm 聲Thanh 聞Văn 行hành 心tâm 獨Độc 覺Giác 行hành 心tâm 菩Bồ 薩Tát 行hành 心tâm 天thiên 心tâm 龍long 心tâm 夜dạ 叉xoa 心tâm 乾càn 闥thát 婆bà 心tâm 。 阿a 脩tu 羅la 心tâm 迦ca 樓lâu 羅la 心tâm 。 緊khẩn 那na 羅la 心tâm 。 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 心tâm 。 人nhân 心tâm 非phi 人nhân 心tâm 地địa 獄ngục 心tâm 畜súc 生sanh 心tâm 閻diêm 魔ma 王vương 處xứ 心tâm 餓ngạ 鬼quỷ 心tâm 諸chư 難nạn 處xứ 眾chúng 生sanh 心tâm 如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 。 差sai 別biệt 種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 。 心tâm 悉tất 分phân 別biệt 知tri 。 如như 一nhất 世thế 界giới 。 如như 是thị 百bách 世thế 界giới 千thiên 世thế 界giới 百bách 千thiên 世thế 界giới 。 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 世thế 界giới 乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 心tâm 悉tất 分phân 別biệt 知tri 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 一nhất 善thiện 知tri 他tha 心tâm 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 一nhất 段đoạn 有hữu 十thập 三tam 行hành 半bán 經kinh 明minh 都đô 舉cử 十thập 種chủng 通thông 之chi 數số 并tinh 舉cử 初sơ 他tha 心tâm 智trí 通thông 之chi 大đại 用dụng 閻diêm 魔ma 王vương 者giả 此thử 曰viết 遮già 止chỉ 謂vị 遮già 止chỉ 誡giới 勗úc 罪tội 人nhân 能năng 離ly 苦khổ 故cố 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 天thiên 眼nhãn 。 智trí 通thông 見kiến 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 眾chúng 生sanh 死tử 此thử 。 生sanh 彼bỉ 善thiện 趣thú 惡ác 趣thú 。 福phước 相tương/tướng 罪tội 相tương/tướng 或hoặc 好hảo/hiếu 或hoặc 醜xú 或hoặc 垢cấu 或hoặc 淨tịnh 如như 是thị 品phẩm 類loại 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 所sở 謂vị 天thiên 眾chúng 龍long 眾chúng 夜dạ 叉xoa 眾chúng 乾càn 闥thát 婆bà 眾chúng 。 阿a 脩tu 羅la 眾chúng 。 迦ca 樓lâu 羅la 眾chúng 。 緊khẩn 那na 羅la 眾chúng 。 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 眾chúng 。 人nhân 眾chúng 非phi 人nhân 眾chúng 微vi 細tế 身thân 眾chúng 生sanh 眾chúng 廣quảng 大đại 身thân 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 小tiểu 眾chúng 大đại 眾chúng 如như 是thị 。 種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 中trung 以dĩ 無vô 礙ngại 眼nhãn 悉tất 皆giai 明minh 見kiến 隨tùy 所sở 積tích 集tập 業nghiệp 隨tùy 所sở 受thọ 苦khổ 樂lạc 隨tùy 心tâm 隨tùy 分phân 別biệt 隨tùy 見kiến 隨tùy 言ngôn 說thuyết 隨tùy 因nhân 隨tùy 業nghiệp 隨tùy 所sở 緣duyên 隨tùy 所sở 起khởi 悉tất 皆giai 見kiến 之chi 無vô 有hữu 錯thác 謬mậu 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 二nhị 無vô 礙ngại 天thiên 眼nhãn 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 二nhị 段đoạn 有hữu 十thập 一nhất 行hành 經kinh 明minh 天thiên 眼nhãn 智trí 通thông 之chi 大đại 用dụng 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 通thông 能năng 知tri 自tự 身thân 及cập 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 過quá 去khứ 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 。 宿túc 住trụ 之chi 事sự 所sở 謂vị 某mỗ 處xứ 生sanh 如như 是thị 名danh 如như 是thị 姓tánh 如như 是thị 種chủng 族tộc 。 如như 是thị 飲ẩm 食thực 。 如như 是thị 苦khổ 樂lạc 。 從tùng 無vô 始thỉ 來lai 。 於ư 諸chư 有hữu 中trung 。 以dĩ 因nhân 以dĩ 緣duyên 展triển 轉chuyển 滋tư 長trưởng 次thứ 第đệ 相tương 續tục 。 輪luân 迴hồi 不bất 絕tuyệt 種chủng 種chủng 品phẩm 類loại 。 種chủng 種chủng 國quốc 土thổ 。 種chủng 種chủng 趣thú 生sanh 種chủng 種chủng 形hình 相tướng 。 種chủng 種chủng 業nghiệp 行hành 種chủng 種chủng 結kết 使sử 種chủng 種chủng 心tâm 念niệm 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên 。 受thọ 生sanh 差sai 別biệt 。 如như 是thị 等đẳng 事sự 。 皆giai 悉tất 了liễu 知tri 。 又hựu 憶ức 過quá 去khứ 爾nhĩ 所sở 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 。 爾nhĩ 所sở 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 有hữu 爾nhĩ 所sở 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 佛Phật 一nhất 一nhất 佛Phật 如như 是thị 名danh 號hiệu 。 如như 是thị 出xuất 興hưng 如như 是thị 眾chúng 會hội 。 如như 是thị 父phụ 母mẫu 。 如như 是thị 侍thị 者giả 。 如như 是thị 聲Thanh 聞Văn 。 如như 是thị 最Tối 勝Thắng 。 二nhị 大đại 弟đệ 子tử 於ư 如như 是thị 城thành 邑ấp 如như 是thị 出xuất 家gia 。 復phục 於ư 如như 是thị 。 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 於ư 如như 是thị 處xứ 。 坐tọa 如như 是thị 座tòa 演diễn 說thuyết 如như 是thị 。 若nhược 干can 經Kinh 典điển 如như 是thị 。 利lợi 益ích 爾nhĩ 所sở 眾chúng 生sanh 。 於ư 爾nhĩ 所sở 時thời 。 住trụ 於ư 壽thọ 命mạng 施thi 作tác 如như 是thị 若nhược 干can 佛Phật 事sự 依y 無vô 餘dư 依y 般bát 涅Niết 槃Bàn 界giới 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 法Pháp 住trụ 久cửu 近cận 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 悉tất 能năng 憶ức 念niệm 。 又hựu 憶ức 念niệm 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu 。 一nhất 一nhất 名danh 號hiệu 。 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 起khởi 願nguyện 修tu 行hành 供cúng 養dường 。 諸chư 佛Phật 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 會hội 說thuyết 法Pháp 。 壽thọ 命mạng 多đa 少thiểu 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 乃nãi 至chí 入nhập 於ư 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 法Pháp 住trụ 久cửu 近cận 。 造tạo 立lập 塔tháp 廟miếu 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 種chúng 植thực 善thiện 根căn 。 皆giai 悉tất 能năng 知tri 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 三tam 知tri 過quá 去khứ 際tế 劫kiếp 。 宿túc 住trụ 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 三tam 一nhất 段đoạn 有hữu 二nhị 十thập 四tứ 行hành 半bán 經kinh 明minh 宿túc 命mạng 隨tùy 念niệm 智trí 通thông 大đại 用dụng 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 知tri 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 。 智trí 通thông 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 所sở 有hữu 劫kiếp 一nhất 一nhất 劫kiếp 中trung 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 命mạng 終chung 受thọ 生sanh 諸chư 有hữu 相tương 續tục 業nghiệp 行hành 果quả 報báo 。 若nhược 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 。 若nhược 出xuất 離ly 若nhược 不bất 出xuất 離ly 若nhược 決quyết 定định 若nhược 不bất 決quyết 定định 若nhược 邪tà 定định 若nhược 正chánh 定định 若nhược 善thiện 根căn 與dữ 使sử 俱câu 若nhược 善thiện 根căn 不bất 與dữ 使sử 俱câu 若nhược 具cụ 足túc 善thiện 根căn 。 若nhược 不bất 具cụ 足túc 。 善thiện 根căn 若nhược 攝nhiếp 取thủ 善thiện 根căn 若nhược 不bất 攝nhiếp 取thủ 善thiện 根căn 若nhược 積tích 集tập 善thiện 根căn 。 若nhược 不bất 積tích 集tập 善thiện 根căn 。 若nhược 積tích 集tập 罪tội 法pháp 若nhược 不bất 積tích 集tập 罪tội 法pháp 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 能năng 了liễu 知tri 。 又hựu 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 。 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 。 一nhất 一nhất 劫kiếp 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu 。 一nhất 一nhất 名danh 號hiệu 。 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 一nhất 一nhất 如Như 來Lai 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 起khởi 願nguyện 立lập 行hành 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 會hội 說thuyết 法Pháp 。 壽thọ 命mạng 多đa 少thiểu 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 乃nãi 至chí 入nhập 於ư 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 法Pháp 住trụ 久cửu 近cận 。 造tạo 立lập 塔tháp 廟miếu 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 種chúng 植thực 善thiện 根căn 。 如như 是thị 等đẳng 事sự 。 悉tất 能năng 了liễu 知tri 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 四tứ 知tri 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 四tứ 一nhất 段đoạn 有hữu 十thập 八bát 行hành 經kinh 明minh 知tri 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 。 智trí 通thông 大đại 用dụng 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 天thiên 耳nhĩ 。 圓viên 滿mãn 廣quảng 大đại 。 聰thông 徹triệt 離ly 障chướng 了liễu 達đạt 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 於ư 諸chư 一nhất 切thiết 。 所sở 有hữu 音âm 聲thanh 。 欲dục 聞văn 不bất 聞văn 隨tùy 意ý 自tự 在tại 。 佛Phật 子tử 東đông 方phương 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 是thị 諸chư 佛Phật 所sở 。 說thuyết 所sở 示thị 所sở 開khai 所sở 演diễn 所sở 安an 立lập 所sở 教giáo 化hóa 所sở 調điều 伏phục 所sở 憶ức 念niệm 所sở 分phân 別biệt 甚thậm 深thâm 。 廣quảng 大đại 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 無vô 量lượng 方phương 便tiện 。 無vô 量lượng 善thiện 巧xảo 清thanh 淨tịnh 之chi 法Pháp 。 於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết 。 皆giai 能năng 受thọ 持trì 。 又hựu 於ư 其kỳ 中trung 。 若nhược 義nghĩa 若nhược 文văn 若nhược 一nhất 人nhân 若nhược 眾chúng 會hội 如như 其kỳ 音âm 辭từ 如như 其kỳ 智trí 慧tuệ 如như 所sở 了liễu 達đạt 如như 所sở 示thị 現hiện 如như 所sở 調điều 伏phục 如như 其kỳ 境cảnh 界giới 如như 其kỳ 所sở 依y 如như 其kỳ 出xuất 道đạo 於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết 。 悉tất 能năng 記ký 持trì 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 不bất 斷đoạn 不bất 退thoái 無vô 迷mê 無vô 惑hoặc 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。 令linh 得đắc 悟ngộ 解giải 終chung 不bất 忘vong 失thất 。 一nhất 文văn 一nhất 句cú 如như 東đông 方phương 南nam 西tây 北bắc 方phương 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 五ngũ 無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 天thiên 耳nhĩ 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 五ngũ 一nhất 段đoạn 有hữu 十thập 三tam 行hành 半bán 經kinh 明minh 天thiên 耳nhĩ 圓viên 滿mãn 通thông 之chi 大đại 用dụng 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 無vô 體thể 性tánh 神thần 通thông 無vô 作tác 神thần 通thông 平bình 等đẳng 神thần 通thông 。 廣quảng 大đại 神thần 通thông 無vô 量lượng 神thần 通thông 。 無vô 依y 神thần 通thông 隨tùy 念niệm 神thần 通thông 起khởi 神thần 通thông 不bất 起khởi 神thần 通thông 不bất 退thoái 神thần 通thông 不bất 斷đoạn 神thần 通thông 不bất 壞hoại 神thần 通thông 增tăng 長trưởng 神thần 通thông 隨tùy 詣nghệ 神thần 通thông 此thử 菩Bồ 薩Tát 聞văn 極cực 遠viễn 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 諸chư 佛Phật 名danh 所sở 謂vị 無vô 數số 世thế 界giới 。 無vô 量lượng 世thế 界giới 。 乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 諸chư 佛Phật 名danh 聞văn 其kỳ 名danh 已dĩ 即tức 自tự 見kiến 身thân 。 在tại 彼bỉ 佛Phật 所sở 彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 。 或hoặc 仰ngưỡng 或hoặc 覆phúc 。 各các 各các 形hình 狀trạng 各các 各các 方phương 所sở 各các 各các 差sai 別biệt 。 無vô 邊biên 無vô 礙ngại 種chủng 種chủng 國quốc 土thổ 。 種chủng 種chủng 時thời 劫kiếp 無vô 量lượng 功công 德đức 。 各các 別biệt 莊trang 嚴nghiêm 彼bỉ 彼bỉ 如Như 來Lai 於ư 中trung 。 出xuất 現hiện 示thị 現hiện 神thần 變biến 。 稱xưng 揚dương 名danh 號hiệu 無vô 量lượng 。 無vô 數số 各các 各các 不bất 同đồng 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 一nhất 得đắc 聞văn 彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 。 名danh 不bất 動động 本bổn 處xứ 。 而nhi 見kiến 其kỳ 身thân 在tại 彼bỉ 佛Phật 所sở 禮lễ 拜bái 尊tôn 重trọng 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 問vấn 菩Bồ 薩Tát 法pháp 入nhập 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 悉tất 能năng 了liễu 達đạt 。 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 及cập 所sở 說thuyết 法Pháp 至chí 於ư 究cứu 竟cánh 無vô 所sở 取thủ 著trước 。 如như 是thị 經Kinh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 。 普phổ 至chí 十thập 方phương 。 而nhi 無vô 所sở 往vãng 然nhiên 詣nghệ 剎sát 觀quán 佛Phật 聽thính 法Pháp 請thỉnh 道đạo 無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 。 無vô 有hữu 廢phế 捨xả 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 無vô 有hữu 疲bì 厭yếm 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 成thành 就tựu 大đại 願nguyện 。 悉tất 令linh 具cụ 足túc 。 曾tằng 無vô 退thoái 轉chuyển 為vi 令linh 如Như 來Lai 廣quảng 大đại 種chủng 性tánh 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 故cố 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 六lục 住trụ 無vô 體thể 性tánh 無vô 動động 作tác 往vãng 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 六lục 一nhất 段đoạn 有hữu 二nhị 十thập 行hành 。 半bán 經kinh 明minh 住trụ 無vô 體thể 性tánh 神thần 通thông 起khởi 十thập 三tam 種chủng 神thần 通thông 大đại 用dụng 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 善thiện 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 言ngôn 音âm 。 智trí 通thông 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 。 眾chúng 生sanh 種chủng 種chủng 。 言ngôn 辭từ 所sở 謂vị 聖thánh 言ngôn 辭từ 非phi 聖thánh 言ngôn 辭từ 天thiên 言ngôn 辭từ 龍long 言ngôn 辭từ 夜dạ 叉xoa 言ngôn 辭từ 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 脩tu 羅la 迦ca 樓lâu 羅la 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 睺hầu 羅la 伽già 人nhân 及cập 非phi 人nhân 。 乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 所sở 有hữu 。 言ngôn 辭từ 各các 各các 表biểu 示thị 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 能năng 了liễu 知tri 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 隨tùy 所sở 入nhập 世thế 界giới 能năng 知tri 其kỳ 中trung 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 所sở 有hữu 性tánh 欲dục 如như 其kỳ 性tánh 欲dục 為vi 出xuất 言ngôn 辭từ 悉tất 令linh 解giải 了liễu 。 無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc 。 如như 日nhật 光quang 出xuất 現hiện 普phổ 照chiếu 眾chúng 色sắc 令linh 有hữu 目mục 者giả 悉tất 得đắc 明minh 見kiến 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 善thiện 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 。 言ngôn 辭từ 智trí 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 。 言ngôn 辭từ 雲vân 所sở 有hữu 言ngôn 辭từ 令linh 諸chư 世thế 間gian 。 聰thông 慧tuệ 之chi 者giả 悉tất 得đắc 解giải 了liễu 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 七thất 善thiện 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 。 言ngôn 辭từ 智trí 神thần 通thông 。

【# 論luận 】# 第đệ 七thất 一nhất 段đoạn 有hữu 十thập 三tam 行hành 經kinh 明minh 善thiện 分phân 別biệt 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 。 智trí 通thông 大đại 用dụng 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 一nhất

音âm 切thiết

尠tiển

(# 息tức 淺thiển 切thiết )# 。

嶷#

(# 宜nghi 力lực 切thiết )# 。

軔#

(# 而nhi 振chấn 切thiết )# 。

硋#

(# 五ngũ 蓋cái 切thiết )# 。

Print Friendly, PDF & Email