華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 70
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 十thập

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

十Thập 定Định 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 七thất 之chi 四tứ

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 三tam 昧muội 。 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 自tự 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 入nhập 三tam 昧muội 名danh 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 菩Bồ 薩Tát 於ư 自tự 身thân 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 入nhập 此thử 三tam 昧muội 。 自tự 然nhiên 能năng 知tri 諸chư 世thế 間gian 知tri 諸chư 世thế 間gian 法Pháp 。 知tri 諸chư 世thế 界giới 知tri 億ức 那na 由do 他tha 世thế 界giới 。 知tri 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 世thế 界giới 知tri 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 。 見kiến 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 有hữu 佛Phật 出xuất 興hưng 。 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 會hội 。 悉tất 皆giai 充sung 滿mãn 。 光quang 明minh 清thanh 淨tịnh 。 淳thuần 善thiện 無vô 雜tạp 廣quảng 大đại 莊trang 嚴nghiêm 種chủng 種chủng 眾chúng 寶bảo 。 以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 彼bỉ 。 或hoặc 一nhất 劫kiếp 百bách 劫kiếp 。 千thiên 劫kiếp 億ức 劫kiếp 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 劫kiếp 。 無vô 數số 劫kiếp 無vô 量lượng 劫kiếp 無vô 邊biên 劫kiếp 無vô 等đẳng 劫kiếp 不bất 可khả 數sổ 。 劫kiếp 不bất 可khả 稱xưng 劫kiếp 不bất 可khả 思tư 劫kiếp 不bất 可khả 量lượng 劫kiếp 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 常thường 不bất 休hưu 息tức 。 又hựu 於ư 如như 是thị 。 無vô 量lượng 劫kiếp 中trung 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 亦diệc 入nhập 亦diệc 起khởi 亦diệc 成thành 就tựu 世thế 界giới 亦diệc 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 徧biến 了liễu 法Pháp 界Giới 亦diệc 普phổ 知tri 三tam 世thế 。 亦diệc 演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp 。 亦diệc 現hiện 大đại 神thần 通thông 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 以dĩ 於ư 法Pháp 界Giới 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 善thiện 分phân 別biệt 眼nhãn 善thiện 分phân 別biệt 耳nhĩ 善thiện 分phân 別biệt 鼻tị 善thiện 分phân 別biệt 舌thiệt 善thiện 分phân 別biệt 身thân 。 善thiện 分phân 別biệt 意ý 如như 是thị 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 不bất 同đồng 悉tất 善thiện 分phân 別biệt 盡tận 其kỳ 邊biên 際tế 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 善thiện 知tri 見kiến 已dĩ 能năng 生sanh 起khởi 十thập 千thiên 億ức 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 光quang 明minh 成thành 就tựu 十thập 千thiên 億ức 清thanh 淨tịnh 行hạnh 獲hoạch 得đắc 十thập 千thiên 億ức 諸chư 根căn 圓viên 滿mãn 。 十thập 千thiên 億ức 神thần 通thông 能năng 入nhập 十thập 千thiên 億ức 三tam 昧muội 成thành 就tựu 。 十thập 千thiên 億ức 神thần 力lực 長trưởng 養dưỡng 十thập 千thiên 億ức 諸chư 力lực 圓viên 滿mãn 十thập 千thiên 億ức 深thâm 心tâm 運vận 動động 十thập 千thiên 億ức 力lực 持trì 示thị 現hiện 十thập 千thiên 億ức 神thần 變biến 具cụ 足túc 十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 薩Tát 無vô 礙ngại 圓viên 滿mãn 十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 薩Tát 助trợ 道đạo 積tích 集tập 十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 薩Tát 藏tạng 照chiếu 明minh 十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện 。 演diễn 說thuyết 十thập 千thiên 。 億ức 諸chư 義nghĩa 成thành 就tựu 十thập 千thiên 億ức 諸chư 願nguyện 出xuất 生sanh 十thập 千thiên 億ức 迴hồi 向hướng 淨tịnh 治trị 十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 薩Tát 正chánh 位vị 。 明minh 了liễu 十thập 千thiên 億ức 法Pháp 門môn 開khai 示thị 十thập 千thiên 億ức 演diễn 說thuyết 修tu 治trị 十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 有hữu 無vô 數số 。 功công 德đức 無vô 量lượng 。 功công 德đức 無vô 邊biên 功công 德đức 。 無vô 等đẳng 功công 德đức 不bất 可khả 數sổ 。 功công 德đức 不bất 可khả 稱xưng 功công 德đức 不bất 可khả 思tư 。 功công 德đức 不bất 可khả 量lượng 。 功công 德đức 不bất 可khả 說thuyết 功công 德đức 無vô 盡tận 。 功công 德đức 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 於ư 如như 是thị 功công 德đức 。 皆giai 已dĩ 辦biện 具cụ 皆giai 已dĩ 積tích 集tập 皆giai 已dĩ 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 已dĩ 清thanh 淨tịnh 皆giai 已dĩ 瑩oánh 徹triệt 皆giai 已dĩ 攝nhiếp 受thọ 皆giai 能năng 出xuất 生sanh 皆giai 可khả 稱xưng 歎thán 皆giai 得đắc 堅kiên 固cố 。 皆giai 已dĩ 成thành 就tựu 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 為vi 東đông 方phương 十thập 千thiên 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 名danh 號hiệu 諸chư 佛Phật 之chi 所sở 。 攝nhiếp 受thọ 一nhất 一nhất 名danh 號hiệu 。 復phục 有hữu 十thập 千thiên 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 各các 各các 差sai 別biệt 。 如như 東đông 方phương 南nam 西tây 北bắc 方phương 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 微vi 塵trần 諸chư 佛Phật 。 悉tất 現hiện 其kỳ 前tiền 。 為vi 現hiện 諸chư 佛Phật 清thanh 淨tịnh 。 剎sát 為vi 說thuyết 諸chư 佛Phật 無vô 量lượng 身thân 為vi 說thuyết 諸chư 佛Phật 難nan 思tư 眼nhãn 為vi 說thuyết 諸chư 佛Phật 無vô 量lượng 耳nhĩ 為vi 說thuyết 諸chư 佛Phật 清thanh 淨tịnh 。 鼻tị 為vi 說thuyết 諸chư 佛Phật 清thanh 淨tịnh 。 舌thiệt 為vi 說thuyết 諸chư 佛Phật 無vô 住trụ 心tâm 為vì 說thuyết 如Như 來Lai 。 無vô 上thượng 神thần 通thông 令linh 修tu 如Như 來Lai 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 令linh 得đắc 如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh 。 音âm 聲thanh 開khai 示thị 如Như 來Lai 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân 。 顯hiển 示thị 如Như 來Lai 。 無vô 邊biên 眾chúng 會hội 令linh 入nhập 如Như 來Lai 。 無vô 邊biên 祕bí 密mật 讚tán 歎thán 如Như 來Lai 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 令linh 入nhập 如Như 來Lai 。 平bình 等đẳng 之chi 法pháp 。 宣tuyên 說thuyết 如Như 來Lai 。 三tam 世thế 種chủng 性tánh 示thị 現hiện 如Như 來Lai 。 無vô 量lượng 色sắc 相tướng 闡xiển 揚dương 如Như 來Lai 護hộ 念niệm 之chi 法pháp 演diễn 暢sướng 如Như 來Lai 微vi 妙diệu 法Pháp 音âm 。 辯biện 明minh 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 世thế 界giới 宣tuyên 揚dương 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 三tam 昧muội 示thị 現hiện 諸chư 佛Phật 。 眾chúng 會hội 次thứ 第đệ 護hộ 持trì 諸chư 佛Phật 不bất 思tư 議nghị 。 法pháp 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 猶do 如như 幻huyễn 化hóa 。 明minh 諸chư 法pháp 性tánh 無vô 有hữu 動động 轉chuyển 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 無vô 上thượng 法Pháp 輪luân 。 讚tán 美mỹ 如Như 來Lai 無vô 量lượng 功công 德đức 。 令linh 入nhập 一nhất 切thiết 諸chư 三tam 昧muội 雲vân 令linh 知tri 其kỳ 心tâm 如như 幻huyễn 如như 化hóa 。 無vô 邊biên 無vô 盡tận 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 法Pháp 界Giới 。 自tự 在tại 三tam 昧muội 。 時thời 彼bỉ 十thập 方phương 。 各các 十thập 千thiên 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 名danh 號hiệu 如Như 來Lai 一nhất 一nhất 名danh 中trung 各các 有hữu 十thập 千thiên 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 同đồng 時thời 護hộ 念niệm 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 無vô 邊biên 身thân 。 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 無vô 礙ngại 心tâm 。 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 無vô 忘vong 念niệm 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 決quyết 定định 慧tuệ 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 轉chuyển 更cánh 聰thông 敏mẫn 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 能năng 領lãnh 受thọ 。 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 能năng 明minh 了liễu 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 根căn 猛mãnh 利lợi 。 於ư 神thần 通thông 法pháp 悉tất 得đắc 善thiện 巧xảo 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 境cảnh 界giới 無vô 礙ngại 周chu 行hành 法Pháp 界Giới 恆hằng 不bất 休hưu 息tức 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 無vô 礙ngại 智trí 。 畢tất 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 神thần 通thông 力lực 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 示thị 現hiện 成thành 佛Phật 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 得đắc 十thập 種chủng 海hải 何hà 者giả 為vi 十thập 所sở 謂vị 得đắc 諸chư 佛Phật 海hải 咸hàm 覩đổ 見kiến 故cố 得đắc 眾chúng 生sanh 海hải 悉tất 調điều 伏phục 故cố 得đắc 諸chư 法pháp 海hải 能năng 以dĩ 智trí 慧tuệ 。 悉tất 了liễu 知tri 故cố 得đắc 諸chư 剎sát 海hải 以dĩ 無vô 性tánh 無vô 作tác 神thần 通thông 皆giai 往vãng 詣nghệ 故cố 得đắc 功công 德đức 海hải 一nhất 切thiết 修tu 行hành 悉tất 圓viên 滿mãn 故cố 。 得đắc 神thần 通thông 海hải 能năng 廣quảng 示thị 現hiện 令linh 開khai 悟ngộ 故cố 得đắc 諸chư 根căn 海hải 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 悉tất 善thiện 知tri 故cố 得đắc 諸chư 心tâm 海hải 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 無vô 量lượng 心tâm 故cố 得đắc 諸chư 行hành 海hải 能năng 以dĩ 願nguyện 力lực 悉tất 圓viên 滿mãn 故cố 。 得đắc 諸chư 願nguyện 海hải 悉tất 使sử 成thành 就tựu 。 永vĩnh 清thanh 淨tịnh 故cố 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得đắc 如như 是thị 十thập 種chủng 。 海hải 已dĩ 復phục 得đắc 十thập 種chủng 殊thù 勝thắng 何hà 等đẳng 為vi 十thập 一nhất 。 者giả 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 中trung 。 最tối 為vi 第đệ 一nhất 。 二nhị 者giả 於ư 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 。 中trung 最tối 為vi 殊thù 特đặc 。 三tam 者giả 於ư 一nhất 切thiết 梵Phạm 王Vương 中trung 最tối 極cực 自tự 在tại 。 四tứ 者giả 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 無vô 所sở 染nhiễm 著trước 。 五ngũ 者giả 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 無vô 能năng 暎ánh 蔽tế 六lục 者giả 一nhất 切thiết 諸chư 魔ma 。 不bất 能năng 惑hoặc 亂loạn 七thất 者giả 普phổ 入nhập 諸chư 趣thú 無vô 所sở 罣quái 礙ngại 。 八bát 者giả 處xứ 處xứ 受thọ 生sanh 。 知tri 不bất 堅kiên 固cố 九cửu 者giả 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 皆giai 得đắc 自tự 在tại 。 十thập 者giả 一nhất 切thiết 神thần 通thông 。 悉tất 能năng 示thị 現hiện 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得đắc 如như 是thị 十thập 種chủng 。 殊thù 勝thắng 已dĩ 復phục 得đắc 十thập 種chủng 力lực 於ư 眾chúng 生sanh 界giới 。 修tu 習tập 諸chư 行hành 何hà 等đẳng 為vi 十thập 一nhất 。 謂vị 勇dũng 健kiện 力lực 調điều 伏phục 世thế 間gian 故cố 二nhị 謂vị 精tinh 進tấn 力lực 恆hằng 不bất 退thoái 轉chuyển 故cố 。 三tam 謂vị 無vô 著trước 力lực 離ly 諸chư 垢cấu 染nhiễm 。 故cố 四tứ 謂vị 寂tịch 靜tĩnh 力lực 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 諍tranh 論luận 故cố 五ngũ 謂vị 逆nghịch 順thuận 力lực 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 心tâm 自tự 在tại 故cố 。 六lục 謂vị 法pháp 性tánh 力lực 於ư 諸chư 義nghĩa 中trung 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 七thất 謂vị 無vô 礙ngại 力lực 智trí 慧tuệ 廣quảng 大đại 。 故cố 八bát 謂vị 無vô 畏úy 力lực 能năng 說thuyết 諸chư 法pháp 。 故cố 九cửu 謂vị 辯biện 才tài 力lực 能năng 持trì 諸chư 法pháp 故cố 十thập 謂vị 開khai 示thị 力lực 智trí 慧tuệ 無vô 邊biên 故cố 佛Phật 子tử 此thử 十thập 種chủng 力lực 是thị 廣quảng 大đại 力lực 最tối 勝thắng 力lực 無vô 能năng 摧tồi 伏phục 力lực 無vô 量lượng 力lực 善thiện 集tập 力lực 不bất 動động 力lực 堅kiên 固cố 力lực 智trí 慧tuệ 力lực 成thành 就tựu 力lực 勝thắng 定định 力lực 清thanh 淨tịnh 力lực 極cực 清thanh 淨tịnh 力lực 法Pháp 身thân 力lực 法pháp 光quang 明minh 力lực 法pháp 燈đăng 力lực 法Pháp 門môn 力lực 無vô 能năng 壞hoại 力lực 極cực 勇dũng 猛mãnh 力lực 大đại 丈trượng 夫phu 力lực 。 善thiện 丈trượng 夫phu 修tu 習tập 力lực 成thành 正chánh 覺giác 力lực 過quá 去khứ 積tích 集tập 善thiện 根căn 。 力lực 安an 住trụ 無vô 量lượng 善thiện 根căn 。 力lực 住trụ 如Như 來Lai 力lực 力lực 心tâm 思tư 惟duy 力lực 增tăng 長trưởng 菩Bồ 薩Tát 歡hoan 喜hỷ 。 力lực 出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát 。 淨tịnh 信tín 力lực 增tăng 長trưởng 菩Bồ 薩Tát 勇dũng 猛mãnh 。 力lực 菩Bồ 提Đề 心tâm 所sở 生sanh 力lực 菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 。 深thâm 心tâm 力lực 菩Bồ 薩Tát 殊thù 勝thắng 深thâm 心tâm 力lực 菩Bồ 薩Tát 善thiện 根căn 。 熏huân 習tập 力lực 究cứu 竟cánh 諸chư 法pháp 。 力lực 無vô 障chướng 礙ngại 身thân 。 力lực 入nhập 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 法Pháp 門môn 力lực 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 。 力lực 安an 住trụ 大đại 勢thế 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 能năng 傾khuynh 動động 。 力lực 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 無vô 。 能năng 暎ánh 蔽tế 力lực 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 如như 是thị 無vô 量lượng 功công 德đức 。 法pháp 能năng 生sanh 能năng 成thành 就tựu 能năng 圓viên 滿mãn 能năng 照chiếu 明minh 能năng 具cụ 足túc 能năng 徧biến 具cụ 足túc 能năng 廣quảng 大đại 能năng 堅kiên 固cố 能năng 增tăng 長trưởng 能năng 淨tịnh 治trị 能năng 徧biến 淨tịnh 治trị 此thử 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 。 邊biên 際tế 智trí 慧tuệ 邊biên 際tế 修tu 行hành 邊biên 際tế 法Pháp 門môn 邊biên 際tế 自tự 在tại 邊biên 際tế 苦khổ 行hạnh 邊biên 際tế 成thành 就tựu 邊biên 際tế 清thanh 淨tịnh 邊biên 際tế 出xuất 離ly 。 邊biên 際tế 法pháp 自tự 在tại 邊biên 際tế 無vô 能năng 說thuyết 者giả 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 所sở 獲hoạch 得đắc 所sở 成thành 就tựu 所sở 趣thú 入nhập 所sở 現hiện 前tiền 所sở 有hữu 境cảnh 界giới 。 所sở 有hữu 觀quán 察sát 所sở 有hữu 證chứng 入nhập 所sở 有hữu 清thanh 淨tịnh 。 所sở 有hữu 了liễu 知tri 所sở 有hữu 建kiến 立lập 一nhất 切thiết 法pháp 。 門môn 於ư 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 無vô 能năng 說thuyết 盡tận 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 能năng 了liễu 知tri 無vô 數số 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 無vô 等đẳng 不bất 可khả 數số 不bất 可khả 稱xưng 不bất 可khả 思tư 不bất 可khả 量lượng 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。 彼bỉ 一nhất 一nhất 三tam 昧muội 。 所sở 有hữu 境cảnh 界giới 。 無vô 量lượng 廣quảng 大đại 於ư 境cảnh 界giới 中trung 。 若nhược 入nhập 若nhược 起khởi 若nhược 住trụ 所sở 有hữu 相tướng 狀trạng 所sở 有hữu 示thị 現hiện 所sở 有hữu 行hành 處xứ 所sở 有hữu 等đẳng 流lưu 所sở 有hữu 自tự 性tánh 所sở 有hữu 除trừ 滅diệt 所sở 有hữu 出xuất 離ly 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 靡mĩ 不bất 明minh 見kiến 佛Phật 子tử 譬thí 如như 無vô 熱nhiệt 惱não 大đại 龍long 王vương 宮cung 流lưu 出xuất 四tứ 河hà 無vô 濁trược 無vô 雜tạp 無vô 有hữu 垢cấu 穢uế 。 光quang 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 猶do 如như 虗hư 空không 其kỳ 池trì 四tứ 面diện 各các 有hữu 。 一nhất 口khẩu 一nhất 一nhất 口khẩu 中trung 流lưu 出xuất 一nhất 河hà 於ư 象tượng 口khẩu 中trung 出xuất 恆hằng 伽già 河hà 師sư 子tử 口khẩu 中trung 出xuất 私tư 陀đà 河hà 於ư 牛ngưu 口khẩu 中trung 出xuất 信tín 度độ 河hà 於ư 馬mã 口khẩu 中trung 出xuất 縛phược 芻sô 河hà 其kỳ 四tứ 大đại 河hà 流lưu 出xuất 之chi 時thời 恆hằng 伽già 河hà 口khẩu 流lưu 出xuất 銀ngân 沙sa 私tư 陀đà 河hà 口khẩu 流lưu 出xuất 金kim 剛cang 沙sa 信tín 度độ 河hà 口khẩu 流lưu 出xuất 金kim 沙sa 縛phược 芻sô 河hà 口khẩu 流lưu 出xuất 琉lưu 璃ly 沙sa 恆hằng 伽già 河hà 口khẩu 作tác 白bạch 銀ngân 色sắc 私tư 陀đà 河hà 口khẩu 作tác 金kim 剛cang 色sắc 信tín 度độ 河hà 口khẩu 作tác 黃hoàng 金kim 色sắc 。 縛phược 芻sô 河hà 口khẩu 作tác 琉lưu 璃ly 色sắc 一nhất 一nhất 河hà 口khẩu 廣quảng 一nhất 由do 旬tuần 。 其kỳ 四tứ 大đại 河hà 既ký 流lưu 出xuất 已dĩ 各các 共cộng 圍vi 遶nhiễu 。 大đại 池trì 七thất 帀táp 隨tùy 其kỳ 方phương 面diện 。 四tứ 向hướng 分phần/phân 流lưu 澒# 涌dũng 奔bôn 馳trì 入nhập 於ư 大đại 海hải 。 其kỳ 河hà 旋toàn 遶nhiễu 一nhất 一nhất 之chi 間gian 有hữu 天thiên 寶bảo 所sở 成thành 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 波ba 頭đầu 摩ma 華hoa 。 拘câu 物vật 頭đầu 華hoa 。 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 奇kỳ 香hương 發phát 越việt 妙diệu 色sắc 清thanh 淨tịnh 種chủng 種chủng 華hoa 葉diệp 種chủng 種chủng 臺đài 蘂nhị 悉tất 是thị 眾chúng 寶bảo 自tự 然nhiên 暎ánh 徹triệt 咸hàm 放phóng 光quang 明minh 互hỗ 相tương 照chiếu 現hiện 其kỳ 無vô 熱nhiệt 池trì 周chu 圍vi 廣quảng 大đại 五ngũ 十thập 由do 旬tuần 。 眾chúng 寶bảo 妙diệu 沙sa 徧biến 布bố 其kỳ 底để 種chủng 種chủng 摩ma 尼ni 以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức 。 無vô 量lượng 妙diệu 寶bảo 。 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 岸ngạn 栴chiên 檀đàn 妙diệu 香hương 。 普phổ 散tán 其kỳ 中trung 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 波ba 頭đầu 摩ma 華hoa 。 拘câu 物vật 頭đầu 華hoa 。 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 及cập 餘dư 寶bảo 華hoa 皆giai 悉tất 徧biến 滿mãn 微vi 風phong 吹xuy 動động 。 香hương 氣khí 遠viễn 徹triệt 華hoa 林lâm 寶bảo 樹thụ 周chu 帀táp 圍vi 遶nhiễu 日nhật 光quang 出xuất 時thời 。 普phổ 皆giai 照chiếu 明minh 池trì 河hà 內nội 外ngoại 一nhất 切thiết 。 眾chúng 物vật 接tiếp 影ảnh 連liên 輝huy 成thành 光quang 明minh 網võng 。 如như 是thị 眾chúng 物vật 若nhược 遠viễn 若nhược 近cận 。 若nhược 高cao 若nhược 下hạ 。 若nhược 廣quảng 若nhược 狹hiệp 若nhược 麤thô 若nhược 細tế 乃nãi 至chí 極cực 小tiểu 一nhất 沙sa 一nhất 塵trần 。 悉tất 有hữu 妙diệu 寶bảo 光quang 明minh 鑒giám 徹triệt 靡mĩ 不bất 於ư 中trung 日nhật 輪luân 影ảnh 現hiện 亦diệc 復phục 展triển 轉chuyển 。 更cánh 相tương 現hiện 影ảnh 如như 是thị 眾chúng 影ảnh 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 非phi 合hợp 非phi 散tán 皆giai 如như 本bổn 質chất 而nhi 得đắc 明minh 見kiến 佛Phật 子tử 如như 無vô 熱nhiệt 大đại 池trì 於ư 四tứ 口khẩu 中trung 流lưu 出xuất 四tứ 河hà 入nhập 於ư 大đại 海hải 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 從tùng 四tứ 辯biện 才tài 流lưu 出xuất 諸chư 行hành 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 海hải 如như 恆hằng 伽già 大đại 河hà 從tùng 銀ngân 色sắc 象tượng 口khẩu 流lưu 出xuất 銀ngân 沙sa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 義nghĩa 辯biện 才tài 說thuyết 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 所sở 說thuyết 一nhất 切thiết 義nghĩa 門môn 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 清thanh 淨tịnh 白bạch 法Pháp 。 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 無Vô 礙Ngại 智Trí 海hải 如như 私tư 陀đà 大đại 河hà 從tùng 金kim 剛cang 色sắc 師sư 子tử 口khẩu 流lưu 出xuất 金kim 剛cang 沙sa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 法pháp 辯biện 才tài 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 佛Phật 金kim 剛cang 句cú 引dẫn 出xuất 金kim 剛cang 智trí 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 無Vô 礙Ngại 智Trí 海hải 如như 信tín 度độ 大đại 河hà 從tùng 金kim 色sắc 牛ngưu 口khẩu 流lưu 出xuất 金kim 沙sa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 訓huấn 辭từ 辯biện 說thuyết 隨tùy 順thuận 世thế 間gian 。 緣duyên 起khởi 方phương 便tiện 開khai 悟ngộ 。 眾chúng 生sanh 令linh 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 調điều 伏phục 成thành 熟thục 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 緣duyên 起khởi 方phương 便tiện 海hải 如như 縛phược 芻sô 大đại 河hà 於ư 琉lưu 璃ly 色sắc 馬mã 口khẩu 流lưu 出xuất 琉lưu 璃ly 沙sa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 無vô 盡tận 辯biện 雨vũ 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 法Pháp 。 令linh 其kỳ 聞văn 者giả 皆giai 得đắc 潤nhuận 洽hiệp 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 諸chư 佛Phật 。 法pháp 海hải 如như 四tứ 大đại 河hà 隨tùy 順thuận 圍vi 遶nhiễu 無vô 熱nhiệt 池trì 已dĩ 四tứ 方phương 入nhập 海hải 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 成thành 就tựu 隨tùy 順thuận 身thân 業nghiệp 隨tùy 順thuận 語ngữ 業nghiệp 隨tùy 順thuận 意ý 業nghiệp 成thành 就tựu 智trí 為vi 前tiền 導đạo 身thân 業nghiệp 智trí 為vi 前tiền 導đạo 語ngữ 業nghiệp 智trí 為vi 前tiền 導đạo 意ý 業nghiệp 四tứ 方phương 流lưu 注chú 。 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 海hải 佛Phật 子tử 何hà 者giả 名danh 為vi 。 菩Bồ 薩Tát 四tứ 方phương 佛Phật 子tử 所sở 謂vị 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 而nhi 得đắc 開khai 悟ngộ 。 聞văn 一nhất 切thiết 法pháp 。 受thọ 持trì 不bất 忘vong 。 圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết 。 波Ba 羅La 蜜Mật 行hạnh 。 大đại 悲bi 說thuyết 法Pháp 滿mãn 足túc 眾chúng 生sanh 。 如như 四tứ 大đại 河hà 圍vi 遶nhiễu 大đại 池trì 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 波ba 頭đầu 摩ma 華hoa 。 拘câu 物vật 頭đầu 華hoa 。 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 皆giai 悉tất 徧biến 滿mãn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 中trung 間gian 不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục 。 悉tất 令linh 圓viên 滿mãn 無vô 量lượng 三tam 昧muội 。 見kiến 佛Phật 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 清thanh 淨tịnh 如như 無vô 熱nhiệt 大đại 池trì 寶bảo 樹thụ 圍vi 遶nhiễu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 現hiện 佛Phật 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 圍vi 遶nhiễu 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 趣thú 向hướng 菩Bồ 提Đề 。 如như 無vô 熱nhiệt 大đại 池trì 其kỳ 中trung 縱tung 廣quảng 五ngũ 十thập 由do 旬tuần 。 清thanh 淨tịnh 無vô 濁trược 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。 其kỳ 量lượng 無vô 邊biên 。 善thiện 根căn 充sung 滿mãn 清thanh 淨tịnh 無vô 濁trược 。 如như 無vô 熱nhiệt 大đại 池trì 以dĩ 無vô 量lượng 寶bảo 。 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 岸ngạn 散tán 栴chiên 檀đàn 香hương 。 徧biến 滿mãn 其kỳ 中trung 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 百bách 千thiên 億ức 十thập 種chủng 智trí 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 大đại 願nguyện 之chi 岸ngạn 普phổ 散tán 一nhất 切thiết 眾chúng 善thiện 。 妙diệu 香hương 如như 無vô 熱nhiệt 大đại 池trì 底để 布bố 金kim 沙sa 。 種chủng 種chủng 摩ma 尼ni 間gian 錯thác 莊trang 嚴nghiêm 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 微vi 妙diệu 智trí 慧tuệ 。 周chu 徧biến 觀quán 察sát 不bất 可khả 思tư 議nghị 菩Bồ 薩Tát 。 解giải 脫thoát 種chủng 種chủng 法Pháp 寶bảo 間gian 錯thác 莊trang 嚴nghiêm 。 得đắc 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 礙ngại 光quang 明minh 住trụ 於ư 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 所sở 住trụ 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 。 甚thậm 深thâm 方phương 便tiện 。 如như 阿A 那Na 婆Bà 達Đạt 多Đa 龍Long 王Vương 。 永vĩnh 離ly 龍long 中trung 所sở 有hữu 熱nhiệt 惱não 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 憂ưu 惱não 雖tuy 現hiện 受thọ 生sanh 而nhi 無vô 染nhiễm 著trước 。 如như 四tứ 大đại 河hà 潤nhuận 澤trạch 一nhất 切thiết 。 閻Diêm 浮Phù 提Đề 地địa 。 既ký 潤nhuận 澤trạch 已dĩ 入nhập 於ư 大đại 海hải 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 四Tứ 智Trí 河hà 潤nhuận 澤trạch 天thiên 人nhân 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 令linh 其kỳ 普phổ 入nhập 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 智trí 慧tuệ 大đại 海hải 。 以dĩ 四tứ 種chủng 力lực 。 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 何hà 者giả 為vi 四tứ 。 一nhất 者giả 願nguyện 智trí 河hà 救cứu 護hộ 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 常thường 不bất 休hưu 息tức 。 二nhị 者giả 波Ba 羅La 蜜Mật 智trí 。 河hà 修tu 菩Bồ 提Đề 行hạnh 。 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 。 去khứ 來lai 今kim 世thế 。 相tương 續tục 無vô 盡tận 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 諸chư 佛Phật 。 智trí 海hải 三tam 者giả 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 智trí 河hà 無vô 數số 三tam 昧muội 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 入nhập 諸chư 佛Phật 海hải 四tứ 者giả 大đại 悲bi 智trí 河hà 大đại 慈từ 自tự 在tại 普phổ 救cứu 眾chúng 生sanh 方phương 便tiện 攝nhiếp 取thủ 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 修tu 行hành 祕bí 密mật 功công 德đức 之chi 門môn 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 十Thập 力Lực 大đại 海hải 如như 四tứ 大đại 河hà 從tùng 無vô 熱nhiệt 池trì 既ký 流lưu 出xuất 已dĩ 究cứu 竟cánh 無vô 盡tận 入nhập 於ư 大đại 海hải 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 大đại 願nguyện 力lực 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 自tự 在tại 知tri 見kiến 無vô 有hữu 窮cùng 盡tận 。 究cứu 竟cánh 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 海hải 如như 四tứ 大đại 河hà 入nhập 於ư 大đại 海hải 。 無vô 能năng 為vi 礙ngại 。 令linh 不bất 入nhập 者giả 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 常thường 勤cần 修tu 習tập 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 成thành 就tựu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 慧tuệ 光quang 明minh 住trụ 於ư 一nhất 切thiết 。 佛Phật 菩Bồ 提Đề 法Pháp 入nhập 如Như 來Lai 智trí 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 如như 四tứ 大đại 河hà 奔bôn 流lưu 入nhập 海hải 經kinh 於ư 累lũy 劫kiếp 亦diệc 無vô 疲bì 厭yếm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 修tu 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 入nhập 如Như 來Lai 海hải 不bất 生sanh 疲bì 厭yếm 。 佛Phật 子tử 如như 日nhật 光quang 出xuất 時thời 。 無vô 熱nhiệt 池trì 中trung 金kim 沙sa 銀ngân 沙sa 金kim 剛cang 沙sa 琉lưu 璃ly 沙sa 及cập 餘dư 一nhất 切thiết 。 種chủng 種chủng 寶bảo 物vật 。 皆giai 有hữu 日nhật 影ảnh 於ư 中trung 顯hiển 現hiện 。 其kỳ 金kim 沙sa 等đẳng 一nhất 切thiết 寶bảo 物vật 。 亦diệc 各các 展triển 轉chuyển 而nhi 現hiện 其kỳ 影ảnh 互hỗ 相tương 鑒giám 徹triệt 無vô 所sở 妨phương 礙ngại 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 於ư 自tự 身thân 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 悉tất 見kiến 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 亦diệc 見kiến 彼bỉ 佛Phật 。 所sở 有hữu 國quốc 土thổ 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở 。 聽thính 法Pháp 受thọ 持trì 信tín 解giải 。 供cúng 養dường 各các 經kinh 不bất 可khả 說thuyết 。 不bất 可khả 說thuyết 億ức 那na 由do 他tha 。 劫kiếp 而nhi 不bất 想tưởng 念niệm 時thời 節tiết 長trường 短đoản 其kỳ 諸chư 眾chúng 會hội 。 亦diệc 無vô 迫bách 隘ải 何hà 以dĩ 故cố 以dĩ 微vi 妙diệu 心tâm 入nhập 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới 故cố 入nhập 無vô 等đẳng 差sai 別biệt 業nghiệp 果quả 故cố 入nhập 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 三tam 昧muội 境cảnh 界giới 。 故cố 入nhập 不bất 思tư 議nghị 。 思tư 惟duy 境cảnh 界giới 故cố 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 自tự 在tại 境cảnh 界giới 。 故cố 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 故cố 。 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 大đại 神thần 變biến 故cố 得đắc 諸chư 如Như 來Lai 。 難nan 得đắc 難nan 知tri 十thập 種chủng 力lực 故cố 。 入nhập 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 圓viên 滿mãn 境cảnh 界giới 故cố 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 無vô 勞lao 倦quyện 神thần 通thông 力lực 故cố 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 能năng 於ư 定định 一nhất 念niệm 入nhập 出xuất 而nhi 亦diệc 不bất 廢phế 長trường 時thời 在tại 定định 亦diệc 無vô 所sở 著trước 。 雖tuy 於ư 境cảnh 界giới 。 無vô 所sở 依y 住trụ 而nhi 亦diệc 不bất 捨xả 。 一nhất 切thiết 所sở 緣duyên 雖tuy 善thiện 入nhập 剎sát 那na 際tế 而nhi 為vi 利lợi 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 現hiện 佛Phật 神thần 通thông 。 無vô 有hữu 厭yếm 足túc 。 雖tuy 等đẳng 入nhập 法Pháp 界Giới 而nhi 不bất 得đắc 其kỳ 邊biên 。 雖tuy 無vô 所sở 住trụ 無vô 有hữu 處xứ 所sở 。 而nhi 恆hằng 趣thú 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 以dĩ 變biến 化hóa 力lực 。 普phổ 入nhập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 中trung 具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 雖tuy 離ly 世thế 間gian 顛điên 倒đảo 分phân 別biệt 。 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 。 分phân 別biệt 之chi 地địa 亦diệc 不bất 捨xả 於ư 種chủng 種chủng 諸chư 相tướng 。 雖tuy 能năng 具cụ 足túc 方phương 便tiện 。 善thiện 巧xảo 而nhi 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 雖tuy 不bất 分phân 別biệt 菩Bồ 薩Tát 諸chư 地Địa 。 而nhi 皆giai 已dĩ 善thiện 入nhập 佛Phật 子tử 譬thí 如như 虗hư 空không 雖tuy 能năng 容dung 受thọ 一nhất 切thiết 。 諸chư 物vật 而nhi 離ly 有hữu 無vô 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 雖tuy 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 而nhi 離ly 世thế 間gian 想tưởng 雖tuy 勤cần 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 而nhi 離ly 眾chúng 生sanh 想tưởng 。 雖tuy 深thâm 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 而nhi 離ly 諸chư 法pháp 想tưởng 雖tuy 樂nhạo 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 而nhi 離ly 諸chư 佛Phật 想tưởng 雖tuy 善thiện 入nhập 種chủng 種chủng 三tam 昧muội 。 而nhi 知tri 一nhất 切thiết 。 法pháp 自tự 性tánh 皆giai 如như 無vô 所sở 染nhiễm 著trước 。 雖tuy 以dĩ 無vô 邊biên 辯biện 才tài 演diễn 無vô 盡tận 法pháp 句cú 而nhi 心tâm 恆hằng 住trụ 離ly 文văn 字tự 法pháp 雖tuy 樂nhạo/nhạc/lạc 觀quán 察sát 無vô 言ngôn 說thuyết 法Pháp 而nhi 恆hằng 示thị 現hiện 清thanh 淨tịnh 音âm 聲thanh 。 雖tuy 住trụ 一nhất 切thiết 離ly 言ngôn 法pháp 際tế 而nhi 恆hằng 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 色sắc 相tướng 雖tuy 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 而nhi 知tri 一nhất 切thiết 。 法pháp 畢tất 竟cánh 性tánh 空không 雖tuy 勤cần 修tu 大đại 悲bi 度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 。 而nhi 知tri 眾chúng 生sanh 。 界giới 無vô 盡tận 無vô 散tán 雖tuy 了liễu 達đạt 法Pháp 界Giới 。 常thường 住trụ 不bất 變biến 。 而nhi 以dĩ 三tam 輪luân 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 不bất 休hưu 息tức 雖tuy 常thường 安an 住trụ 。 如Như 來Lai 所sở 住trụ 。 而nhi 智trí 慧tuệ 清thanh 淨tịnh 。 心tâm 無vô 怖bố 畏úy 。 分phân 別biệt 演diễn 說thuyết 。 種chủng 種chủng 諸chư 法Pháp 。 轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân 。 常thường 不bất 休hưu 息tức 。 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 九cửu 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 大đại 三tam 昧muội 善thiện 巧xảo 智trí 。

【# 論luận 】# 第đệ 九cửu 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 三tam 昧muội 者giả 。 明minh 此thử 菩Bồ 薩Tát 於ư 自tự 身thân 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 入nhập 三tam 昧muội 自tự 然nhiên 能năng 知tri 諸chư 世thế 間gian 及cập 知tri 世thế 間gian 法pháp 。 及cập 十thập 方phương 虗hư 空không 界giới 中trung 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 法pháp 悉tất 皆giai 知tri 盡tận 乃nãi 至chí 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng 。 亦diệc 皆giai 知tri 盡tận 何hà 以dĩ 故cố 以dĩ 智trí 稱xưng 法Pháp 界Giới 故cố 以dĩ 智trí 無vô 中trung 邊biên 大đại 小tiểu 量lượng 故cố 如như 虗hư 空không 故cố 智trí 體thể 性tánh 明minh 白bạch 故cố 於ư 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 虗hư 空không 無vô 大đại 小tiểu 量lượng 即tức 等đẳng 虗hư 空không 界giới 悉tất 能năng 徧biến 知tri 十thập 方phương 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 。 此thử 不bất 可khả 以dĩ 。 情tình 識thức 籌trù 量lượng 知tri 當đương 可khả 以dĩ 亡vong 思tư 方phương 便tiện 定định 顯hiển 發phát 之chi 後hậu 理lý 智trí 現hiện 前tiền 方phương 可khả 堪kham 為vi 此thử 乃nãi 定định 盡tận 想tưởng 亡vong 無vô 思tư 無vô 心tâm 以dĩ 無vô 作tác 智trí 印ấn 方phương 會hội 故cố 名danh 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 三tam 昧muội 。 不bất 在tại 情tình 作tác 任nhậm 智trí 徧biến 知tri 故cố 名danh 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 此thử 經Kinh 云vân 如như 蟲trùng 食thực 芥giới 子tử 孔khổng 中trung 虗hư 空không 無vô 損tổn 減giảm 以dĩ 無vô 思tư 之chi 智trí 可khả 見kiến 以dĩ 思tư 知tri 之chi 者giả 即tức 乖quai 身thân 邊biên 見kiến 盡tận 即tức 十thập 方phương 與dữ 身thân 量lượng 同đồng 一nhất 性tánh 無vô 表biểu 裏lý 故cố 情tình 存tồn 即tức 隔cách 如như 無vô 熱nhiệt 惱não 大đại 龍long 王vương 宮cung 流lưu 出xuất 四tứ 河hà 者giả 准chuẩn 經kinh 說thuyết 香hương 山sơn 頂đảnh 上thượng 有hữu 阿A 耨Nậu 達Đạt 池Trì 。 其kỳ 池trì 四tứ 方phương 。 各các 流lưu 出xuất 一nhất 河hà 東đông 面diện 私tư 陀đà 河hà 師sư 子tử 口khẩu 中trung 流lưu 出xuất 金kim 剛cang 沙sa 東đông 入nhập 震chấn 旦đán 國quốc 便tiện 入nhập 東đông 海hải 南nam 面diện 恆hằng 伽già 河hà 從tùng 象tượng 口khẩu 流lưu 出xuất 銀ngân 沙sa 流lưu 入nhập 南nam 印ấn 度độ 便tiện 入nhập 南nam 海hải 西tây 面diện 信tín 度độ 河hà 從tùng 牛ngưu 口khẩu 流lưu 。 出xuất 黃hoàng 金kim 沙sa 流lưu 入nhập 信tín 度độ 國quốc 便tiện 入nhập 西tây 海hải 北bắc 面diện 縛phược 芻sô 河hà 從tùng 琉lưu 璃ly 馬mã 口khẩu 流lưu 出xuất 琉lưu 璃ly 沙sa 入nhập 波ba 斯tư 拂phất 林lâm 國quốc 便tiện 入nhập 北bắc 海hải 其kỳ 池trì 縱tung 廣quảng 。 五ngũ 十thập 由do 旬tuần 。 隨tùy 方phương 面diện 口khẩu 各các 一nhất 由do 旬tuần 。 於ư 中trung 表biểu 法pháp 經kinh 自tự 具cụ 明minh 優ưu 鉢bát 羅la 華hoa 。 此thử 云vân 青thanh 蓮liên 華hoa 波ba 頭đầu 摩ma 華hoa 。 此thử 云vân 赤xích 蓮liên 華hoa 拘câu 物vật 頭đầu 華hoa 。 此thử 云vân 小tiểu 白bạch 華hoa 其kỳ 華hoa 未vị 開khai 時thời 華hoa 葉diệp 郁uất 蹙túc/xúc 然nhiên 因nhân 立lập 其kỳ 名danh 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 此thử 云vân 百bách 葉diệp 白bạch 蓮liên 華hoa 如như 阿A 那Na 婆Bà 達Đạt 多Đa 龍Long 王Vương 。 者giả 阿a 者giả 無vô 也dã 那na 婆bà 達đạt 多đa 者giả 熱nhiệt 惱não 也dã 言ngôn 此thử 龍long 永vĩnh 離ly 龍long 中trung 之chi 熱nhiệt 惱não 故cố 於ư 中trung 文văn 義nghĩa 表biểu 法pháp 一nhất 一nhất 如như 經kinh 自tự 具cụ 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 礙ngại 輪luân 三tam 昧muội 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 此thử 三tam 昧muội 。 時thời 住trụ 無vô 礙ngại 身thân 業nghiệp 無vô 礙ngại 語ngữ 業nghiệp 無vô 礙ngại 意ý 業nghiệp 住trụ 無vô 礙ngại 佛Phật 國quốc 土thổ/độ 得đắc 無vô 礙ngại 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 智trí 。 獲hoạch 無vô 礙ngại 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 。 智trí 放phóng 無vô 礙ngại 光quang 明minh 現hiện 無vô 礙ngại 光quang 明minh 網võng 示thị 無vô 礙ngại 廣quảng 大đại 變biến 化hóa 轉chuyển 無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân 。 得đắc 菩Bồ 薩Tát 無vô 礙ngại 自tự 在tại 。 普phổ 入nhập 諸chư 佛Phật 。 力lực 普phổ 住trụ 諸chư 佛Phật 智trí 作tác 佛Phật 所sở 作tác 淨tịnh 佛Phật 所sở 淨tịnh 現hiện 佛Phật 神thần 通thông 。 令linh 佛Phật 歡hoan 喜hỷ 行hành 如Như 來Lai 行hạnh 。 住trụ 如Như 來Lai 道đạo 常thường 得đắc 親thân 近cận 。 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 。 作tác 諸chư 佛Phật 事sự 。 紹thiệu 諸chư 佛Phật 種chủng 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 已dĩ 。 觀quán 一nhất 切thiết 智trí 。 總tổng 觀quán 一nhất 切thiết 智trí 。 別biệt 觀quán 一nhất 切thiết 智trí 。 隨tùy 順thuận 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 。 智trí 攀phàn 緣duyên 一nhất 切thiết 智trí 見kiến 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 總tổng 見kiến 一Nhất 切Thiết 智Trí 別biệt 見kiến 一Nhất 切Thiết 智Trí 於ư 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 廣quảng 大đại 願nguyện 廣quảng 大đại 心tâm 廣quảng 大đại 行hành 廣quảng 大đại 所sở 趣thú 廣quảng 大đại 所sở 入nhập 廣quảng 大đại 光quang 明minh 。 廣quảng 大đại 出xuất 現hiện 廣quảng 大đại 。 護hộ 念niệm 廣quảng 大đại 變biến 化hóa 廣quảng 大Đại 道Đạo 不bất 斷đoạn 不bất 退thoái 無vô 休hưu 無vô 替thế 無vô 倦quyện 無vô 捨xả 無vô 散tán 無vô 亂loạn 常thường 增tăng 進tiến 恆hằng 相tương 續tục 何hà 以dĩ 故cố 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 諸chư 法pháp 中trung 。 成thành 就tựu 大đại 願nguyện 。 發phát 行hạnh 大Đại 乘Thừa 入nhập 於ư 佛Phật 法Pháp 。 大đại 方phương 便tiện 海hải 以dĩ 勝thắng 願nguyện 力lực 於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 行hành 之chi 行hạnh 。 智trí 慧tuệ 明minh 照chiếu 。 皆giai 得đắc 善thiện 巧xảo 。 具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 善thiện 能năng 護hộ 念niệm 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 如như 去khứ 來lai 今kim 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 之chi 所sở 護hộ 念niệm 。 於ư 諸chư 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 起khởi 大đại 悲bi 成thành 就tựu 。 如Như 來Lai 不bất 變biến 異dị 法pháp 佛Phật 子tử 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 以dĩ 摩ma 尼ni 寶bảo 。 置trí 色sắc 衣y 中trung 其kỳ 摩ma 尼ni 寶bảo 。 雖tuy 同đồng 衣y 色sắc 不bất 捨xả 自tự 性tánh 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 成thành 就tựu 智trí 慧tuệ 。 以dĩ 為vi 心tâm 寶bảo 觀quán 一nhất 切thiết 智trí 。 普phổ 皆giai 明minh 現hiện 然nhiên 不bất 捨xả 於ư 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 發phát 大đại 誓thệ 願nguyện 。 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 承thừa 事sự 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 安an 慰úy 眾chúng 生sanh 。 深thâm 入nhập 法pháp 海hải 為vi 淨tịnh 眾chúng 生sanh 界giới 現hiện 大đại 自tự 在tại 給cấp 施thí 眾chúng 生sanh 。 普phổ 照chiếu 世thế 間gian 。 入nhập 於ư 無vô 邊biên 幻huyễn 化hóa 法Pháp 門môn 不bất 退thoái 不bất 轉chuyển 。 無vô 疲bì 無vô 厭yếm 佛Phật 子tử 譬thí 如như 虗hư 空không 持trì 眾chúng 世thế 界giới 若nhược 成thành 若nhược 住trụ 無vô 厭yếm 無vô 倦quyện 無vô 羸luy 無vô 朽hủ 無vô 散tán 無vô 壞hoại 無vô 變biến 無vô 異dị 無vô 有hữu 差sai 別biệt 。 不bất 捨xả 自tự 性tánh 。 何hà 以dĩ 故cố 虗hư 空không 自tự 性tánh 法pháp 應ưng 爾nhĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 立lập 無vô 量lượng 大đại 願nguyện 。 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 無vô 厭yếm 倦quyện 。 佛Phật 子tử 譬thí 如như 涅Niết 槃Bàn 去khứ 來lai 現hiện 在tại 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 於ư 中trung 滅diệt 度độ 終chung 無vô 厭yếm 倦quyện 何hà 以dĩ 故cố 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 本bổn 。 性tánh 清thanh 淨tịnh 是thị 謂vị 涅Niết 槃Bàn 云vân 何hà 於ư 中trung 。 而nhi 有hữu 厭yếm 倦quyện 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 為vì 欲dục 度độ 脫thoát 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 令linh 出xuất 離ly 。 而nhi 現hiện 於ư 世thế 云vân 何hà 而nhi 起khởi 疲bì 厭yếm 之chi 心tâm 。 佛Phật 子tử 如như 薩Tát 婆Bà 若Nhã 能năng 令linh 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 諸chư 佛Phật 家gia 已dĩ 現hiện 當đương 生sanh 乃nãi 至chí 令linh 成thành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 終chung 不bất 疲bì 厭yếm 。 何hà 以dĩ 故cố 一Nhất 切Thiết 智Trí 與dữ 法Pháp 界Giới 無vô 二nhị 故cố 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 著trước 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng 。 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 云vân 何hà 而nhi 有hữu 。 疲bì 厭yếm 之chi 心tâm 。 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 有hữu 一nhất 蓮liên 華hoa 。 其kỳ 華hoa 廣quảng 大đại 盡tận 十thập 方phương 際tế 以dĩ 不bất 可khả 說thuyết 。 葉diệp 不bất 可khả 說thuyết 寶bảo 不bất 可khả 說thuyết 香hương 而nhi 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 其kỳ 不bất 可khả 說thuyết 寶bảo 復phục 各các 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 眾chúng 寶bảo 清thanh 淨tịnh 妙diệu 好hảo 極cực 善thiện 安an 住trụ 其kỳ 華hoa 常thường 放phóng 眾chúng 色sắc 光quang 明minh 普phổ 照chiếu 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。 真chân 金kim 為vi 網võng 彌di 覆phú 其kỳ 上thượng 。 寶bảo 鐸đạc 徐từ 搖dao 出xuất 微vi 妙diệu 音âm 。 其kỳ 音âm 演diễn 暢sướng 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。 此thử 大đại 蓮liên 華hoa 具cụ 足túc 如Như 來Lai 。 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 之chi 所sở 生sanh 起khởi 。 吉cát 祥tường 為vi 表biểu 神thần 力lực 所sở 現hiện 。 有hữu 十thập 千thiên 阿a 僧tăng 祇kỳ 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 菩Bồ 薩Tát 妙diệu 道đạo 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 智trí 心tâm 。 之chi 所sở 流lưu 出xuất 十thập 方phương 佛Phật 影ảnh 於ư 中trung 顯hiển 現hiện 。 世thế 間gian 瞻chiêm 仰ngưỡng 猶do 如như 佛Phật 塔tháp 眾chúng 生sanh 見kiến 者giả 。 無vô 不bất 禮lễ 敬kính 從tùng 能năng 了liễu 幻huyễn 正Chánh 法Pháp 所sở 生sanh 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 為ví 喻dụ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 此thử 華hoa 上thượng 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 其kỳ 身thân 大đại 小tiểu 與dữ 華hoa 相tương 稱xứng 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 神thần 力lực 所sở 加gia 。 令linh 菩Bồ 薩Tát 身thân 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 。 各các 出xuất 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 摩ma 尼ni 寶bảo 其kỳ 寶bảo 皆giai 名danh 普Phổ 光Quang 明Minh 藏Tạng 。 種chủng 種chủng 色sắc 相tướng 。 以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 眾chúng 寶bảo 及cập 華hoa 以dĩ 為vi 羅la 網võng 。 彌di 覆phú 其kỳ 上thượng 。 散tán 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 殊thù 勝thắng 妙diệu 香hương 無vô 量lượng 色sắc 相tướng 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 復phục 現hiện 不bất 思tư 議nghị 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 蓋cái 。 以dĩ 覆phú 其kỳ 上thượng 。 一nhất 一nhất 摩ma 尼ni 寶bảo 悉tất 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 樓lâu 閣các 一nhất 一nhất 樓lâu 閣các 。 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 蓮liên 華hoa 藏tạng 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 一nhất 一nhất 師sư 子tử 座tòa 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 色sắc 相tướng 一nhất 一nhất 色sắc 相tướng 。 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 光quang 明minh 。 輪luân 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 輪luân 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 摩ma 尼ni 寶bảo 華hoa 一nhất 一nhất 華hoa 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 臺đài 一nhất 一nhất 臺đài 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 一nhất 一nhất 佛Phật 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 神thần 變biến 一nhất 一nhất 神thần 變biến 淨tịnh 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 中trung 現hiện 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 諸chư 佛Phật 。 自tự 在tại 一nhất 一nhất 自tự 在tại 雨vũ 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 佛Phật 。 法pháp 一nhất 一nhất 佛Phật 法Pháp 有hữu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 修tu 多đa 羅la 一nhất 一nhất 修tu 多đa 羅la 說thuyết 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 法Pháp 門môn 。 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 。 有hữu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 金kim 剛cang 智trí 所sở 入nhập 法Pháp 輪luân 差sai 別biệt 言ngôn 辭từ 各các 別biệt 演diễn 說thuyết 一nhất 一nhất 法Pháp 。 輪luân 成thành 就tựu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sanh 。 界giới 一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh 。 界giới 有hữu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sanh 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 而nhi 得đắc 調điều 伏phục 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 。 示thị 現hiện 如như 是thị 。 神thần 通thông 境cảnh 界giới 。 無vô 量lượng 變biến 化hóa 。 悉tất 知tri 如như 幻huyễn 而nhi 不bất 染nhiễm 著trước 。 安an 住trụ 無vô 邊biên 不bất 可khả 說thuyết 法Pháp 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 法Pháp 界Giới 實thật 相tướng 如Như 來Lai 種chủng 性tánh 。 無vô 礙ngại 際tế 中trung 無vô 去khứ 無vô 來lai 。 非phi 先tiên 非phi 後hậu 甚thậm 深thâm 無vô 底để 。 現hiện 量lượng 所sở 得đắc 。 以dĩ 智trí 自tự 入nhập 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 心tâm 不bất 迷mê 亂loạn 。 亦diệc 無vô 分phân 別biệt 。 為vi 去khứ 來lai 今kim 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 之chi 所sở 稱xưng 讚tán 。 從tùng 諸chư 佛Phật 力lực 之chi 所sở 流lưu 出xuất 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 體thể 性tánh 如như 實thật 淨tịnh 眼nhãn 現hiện 證chứng 慧tuệ 眼nhãn 普phổ 見kiến 成thành 就tựu 佛Phật 眼nhãn 。 為vi 世thế 明minh 燈đăng 行hành 於ư 智trí 眼nhãn 所sở 知tri 境cảnh 界giới 。 廣quảng 能năng 開khai 示thị 微vi 妙diệu 法Pháp 門môn 。 成thành 菩Bồ 提Đề 心tâm 趣thú 勝thắng 丈trượng 夫phu 於ư 諸chư 境cảnh 界giới 。 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 入nhập 智trí 種chủng 性tánh 出xuất 生sanh 諸chư 智trí 離ly 世thế 生sanh 法pháp 而nhi 現hiện 受thọ 生sanh 。 神thần 通thông 變biến 化hóa 。 方phương 便tiện 調điều 伏phục 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 無vô 非phi 善thiện 巧xảo 功công 德đức 解giải 欲dục 悉tất 皆giai 清thanh 淨tịnh 。 最tối 極cực 微vi 妙diệu 。 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 。 智trí 慧tuệ 廣quảng 大đại 。 猶do 如như 虗hư 空không 善thiện 能năng 觀quán 察sát 。 眾chúng 聖thánh 境cảnh 界giới 信tín 行hạnh 願nguyện 力lực 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 功công 德đức 無vô 盡tận 。 世thế 所sở 稱xưng 歎thán 。 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 。 觀quán 之chi 藏tạng 大đại 菩Bồ 提Đề 處xử 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 海hải 集tập 眾chúng 妙diệu 寶bảo 為vi 大đại 智trí 者giả 猶do 如như 蓮liên 華hoa 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 眾chúng 生sanh 見kiến 者giả 。 皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 咸hàm 得đắc 利lợi 益ích 。 智trí 光quang 普phổ 照chiếu 。 見kiến 無vô 量lượng 佛Phật 。 淨tịnh 一nhất 切thiết 法pháp 所sở 行hành 寂tịch 靜tĩnh 於ư 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 究cứu 竟cánh 無vô 礙ngại 。 恆hằng 以dĩ 方phương 便tiện 住trụ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 功công 德đức 。 行hành 中trung 而nhi 得đắc 出xuất 生sanh 。 具cụ 菩Bồ 薩Tát 智trí 為vi 菩Bồ 薩Tát 首thủ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 共cộng 所sở 護hộ 念niệm 。 得đắc 佛Phật 威uy 神thần 。 成thành 佛Phật 法Pháp 身thân 念niệm 力lực 難nan 思tư 於ư 境cảnh 一nhất 緣duyên 而nhi 無vô 所sở 緣duyên 其kỳ 行hành 廣quảng 大đại 無vô 相tướng 無vô 礙ngại 。 等đẳng 于vu 法Pháp 界Giới 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 所sở 證chứng 菩Bồ 提Đề 猶do 如như 虗hư 空không 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 無vô 所sở 縛phược 著trước 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 普phổ 作tác 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 。 智trí 海hải 善thiện 根căn 所sở 流lưu 悉tất 能năng 通thông 達đạt 。 無vô 量lượng 境cảnh 界giới 。 已dĩ 善thiện 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 。 施thí 法pháp 住trụ 菩Bồ 薩Tát 心tâm 淨tịnh 。 菩Bồ 薩Tát 種chủng 能năng 隨tùy 順thuận 生sanh 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 於ư 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 皆giai 得đắc 善thiện 巧xảo 。 具cụ 微vi 妙diệu 行hạnh 成thành 堅kiên 固cố 力lực 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 自tự 在tại 威uy 神thần 眾chúng 生sanh 難nan 聞văn 菩Bồ 薩Tát 悉tất 知tri 。 入nhập 不bất 二nhị 門môn 住trụ 無vô 相tướng 法pháp 雖tuy 復phục 永vĩnh 捨xả 一nhất 切thiết 。 諸chư 相tướng 而nhi 能năng 廣quảng 說thuyết 種chủng 種chủng 諸chư 法Pháp 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 心tâm 樂nhạo 欲dục 解giải 悉tất 使sử 調điều 伏phục 咸hàm 令linh 歡hoan 喜hỷ 。 法Pháp 界Giới 為vi 身thân 無vô 有hữu 分phân 別biệt 。 智trí 慧tuệ 境cảnh 界giới 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 志chí 常thường 勇dũng 猛mãnh 。 心tâm 恆hằng 平bình 等đẳng 見kiến 一nhất 切thiết 。 佛Phật 功công 德đức 邊biên 。 際tế 了liễu 一nhất 切thiết 劫kiếp 差sai 別biệt 次thứ 第đệ 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 法pháp 安an 住trụ 一nhất 切thiết 。 剎sát 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết 。 正Chánh 法Pháp 光quang 明minh 演diễn 去khứ 來lai 今kim 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 示thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 住trụ 之chi 處xứ 為vi 世thế 明minh 燈đăng 生sanh 諸chư 善thiện 根căn 。 永vĩnh 離ly 世thế 間gian 常thường 生sanh 佛Phật 所sở 得đắc 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 明minh 了liễu 第đệ 一nhất 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 皆giai 共cộng 攝nhiếp 受thọ 已dĩ 入nhập 未vị 來lai 諸chư 佛Phật 。 之chi 數số 從tùng 諸chư 善thiện 友hữu 。 而nhi 得đắc 出xuất 生sanh 。 所sở 有hữu 志chí 求cầu 皆giai 無vô 不bất 果quả 具cụ 大đại 威uy 德đức 。 住trụ 增tăng 上thượng 意ý 隨tùy 所sở 聽thính 聞văn 。 咸hàm 能năng 善thiện 說thuyết 亦diệc 為vi 開khai 示thị 聞văn 法Pháp 善thiện 根căn 住trụ 實thật 際tế 輪luân 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 心tâm 無vô 障chướng 礙ngại 。 不bất 捨xả 諸chư 行hành 離ly 諸chư 分phân 別biệt 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 心tâm 無vô 動động 念niệm 得đắc 智trí 慧tuệ 眼nhãn 。 滅diệt 諸chư 癡si 闇ám 悉tất 能năng 明minh 照chiếu 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 不bất 壞hoại 諸chư 有hữu 而nhi 生sanh 其kỳ 中trung 。 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 有hữu 境cảnh 界giới 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 。 無vô 有hữu 動động 作tác 。 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 皆giai 悉tất 無vô 邊biên 雖tuy 隨tùy 世thế 俗tục 。 演diễn 說thuyết 種chủng 種chủng 無vô 量lượng 。 文văn 字tự 而nhi 恆hằng 不bất 壞hoại 離ly 文văn 字tự 法pháp 深thâm 入nhập 佛Phật 海hải 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 但đãn 有hữu 假giả 名danh 。 於ư 諸chư 境cảnh 界giới 。 無vô 繫hệ 無vô 著trước 。 了liễu 一nhất 切thiết 法pháp 。 空không 無vô 所sở 有hữu 。 所sở 修tu 諸chư 行hành 。 從tùng 法Pháp 界Giới 生sanh 。 猶do 如như 虗hư 空không 無vô 相tướng 無vô 形hình 。 深thâm 入nhập 法Pháp 界Giới 。 隨tùy 順thuận 演diễn 說thuyết 於ư 一nhất 境cảnh 門môn 生sanh 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 觀quán 十Thập 力Lực 地địa 以dĩ 智trí 修tu 學học 智trí 為vi 橋kiều 梁lương 至chí 薩Tát 婆Bà 若Nhã 以dĩ 智trí 慧tuệ 眼nhãn 。 見kiến 法pháp 無vô 礙ngại 善thiện 入nhập 諸chư 地địa 知tri 種chủng 種chủng 義nghĩa 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 。 悉tất 得đắc 明minh 了liễu 所sở 有hữu 。 大đại 願nguyện 靡mĩ 不bất 成thành 就tựu 。 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 此thử 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 無vô 差sai 別biệt 性tánh 。 此thử 是thị 無vô 礙ngại 方phương 便tiện 之chi 門môn 此thử 能năng 出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát 。 眾chúng 會hội 此thử 法Pháp 唯duy 是thị 。 三tam 昧muội 境cảnh 界giới 。 此thử 能năng 勇dũng 進tiến 入nhập 薩Tát 婆Bà 若Nhã 此thử 能năng 開khai 顯hiển 諸chư 三tam 昧muội 門môn 。 此thử 能năng 無vô 礙ngại 普phổ 入nhập 諸chư 剎sát 此thử 能năng 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 此thử 能năng 住trụ 於ư 無vô 眾chúng 生sanh 際tế 此thử 能năng 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 此thử 於ư 境cảnh 界giới 皆giai 無vô 所sở 得đắc 。 雖tuy 一nhất 切thiết 時thời 演diễn 說thuyết 開khai 示thị 。 而nhi 恆hằng 遠viễn 離ly 妄vọng 想tưởng 分phân 別biệt 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 皆giai 無vô 所sở 作tác 而nhi 能năng 示thị 現hiện 。 一nhất 切thiết 作tác 業nghiệp 。 雖tuy 知tri 諸chư 佛Phật 無vô 有hữu 二nhị 相tướng 。 而nhi 能năng 顯hiển 示thị 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 雖tuy 知tri 無vô 色sắc 而nhi 演diễn 說thuyết 諸chư 色sắc 雖tuy 知tri 無vô 受thọ 而nhi 演diễn 說thuyết 諸chư 受thọ 雖tuy 知tri 無vô 想tưởng 而nhi 演diễn 說thuyết 諸chư 想tưởng 雖tuy 知tri 無vô 行hành 而nhi 演diễn 說thuyết 諸chư 行hành 雖tuy 知tri 無vô 識thức 而nhi 演diễn 說thuyết 諸chư 識thức 恆hằng 以dĩ 法Pháp 輪luân 開khai 示thị 一nhất 切thiết 。 雖tuy 知tri 法pháp 無vô 生sanh 而nhi 常thường 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 雖tuy 知tri 法pháp 無vô 差sai 別biệt 而nhi 說thuyết 諸chư 差sai 別biệt 門môn 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 生sanh 滅diệt 。 而nhi 說thuyết 一nhất 切thiết 生sanh 滅diệt 之chi 相tướng 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 麤thô 無vô 細tế 而nhi 說thuyết 諸chư 法Pháp 。 麤thô 細tế 之chi 相tướng 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 上thượng 中trung 下hạ 。 而nhi 能năng 宣tuyên 說thuyết 。 最tối 上thượng 之chi 法Pháp 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 。 而nhi 能năng 演diễn 說thuyết 。 清thanh 淨tịnh 言ngôn 辭từ 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 內nội 無vô 外ngoại 。 而nhi 說thuyết 一nhất 切thiết 內nội 外ngoại 諸chư 法pháp 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 不bất 可khả 了liễu 知tri 。 而nhi 說thuyết 種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ 。 觀quán 察sát 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 真chân 實thật 。 而nhi 說thuyết 出xuất 離ly 真chân 實thật 之chi 道Đạo 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 畢tất 竟cánh 無vô 盡tận 而nhi 能năng 演diễn 說thuyết 。 盡tận 諸chư 有hữu 漏lậu 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 違vi 無vô 諍tranh 。 然nhiên 亦diệc 不bất 無vô 自tự 他tha 差sai 別biệt 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 畢tất 竟cánh 無vô 師sư 而nhi 常thường 尊tôn 敬kính 一nhất 切thiết 師sư 長trưởng 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 而nhi 常thường 尊tôn 敬kính 諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 轉chuyển 而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 起khởi 而nhi 示thị 諸chư 因nhân 緣duyên 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 前tiền 際tế 而nhi 廣quảng 說thuyết 過quá 去khứ 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 後hậu 際tế 而nhi 廣quảng 說thuyết 未vị 來lai 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 中trung 際tế 而nhi 廣quảng 說thuyết 現hiện 在tại 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 作tác 者giả 。 而nhi 說thuyết 諸chư 作tác 業nghiệp 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 因nhân 緣duyên 。 而nhi 說thuyết 諸chư 集tập 因nhân 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 等đẳng 比tỉ 。 而nhi 說thuyết 平bình 等đẳng 不bất 平bình 等đẳng 。 道đạo 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 而nhi 決quyết 定định 說thuyết 三tam 世thế 之chi 法pháp 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 所sở 依y 而nhi 說thuyết 依y 善thiện 法Pháp 而nhi 得đắc 出xuất 離ly 。 雖tuy 知tri 法pháp 無vô 身thân 而nhi 廣quảng 說thuyết 法Pháp 身thân 雖tuy 知tri 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 無vô 邊biên 而nhi 能năng 演diễn 說thuyết 。 唯duy 有hữu 一nhất 佛Phật 。 雖tuy 知tri 法pháp 無vô 色sắc 而nhi 現hiện 種chủng 種chủng 。 色sắc 雖tuy 知tri 法pháp 無vô 見kiến 而nhi 廣quảng 說thuyết 諸chư 見kiến 雖tuy 知tri 法pháp 無vô 相tướng 。 而nhi 說thuyết 種chủng 種chủng 相tương/tướng 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 境cảnh 界giới 。 而nhi 廣quảng 宣tuyên 說thuyết 。 智trí 慧tuệ 境cảnh 界giới 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 差sai 別biệt 。 而nhi 說thuyết 行hành 果quả 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 出xuất 離ly 。 而nhi 說thuyết 清thanh 淨tịnh 諸chư 出xuất 離ly 行hành 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 本bổn 來lai 常thường 住trụ 。 而nhi 說thuyết 一nhất 切thiết 諸chư 流lưu 轉chuyển 法pháp 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 照chiếu 明minh 。 而nhi 恆hằng 廣quảng 說thuyết 照chiếu 明minh 之chi 法pháp 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 如như 是thị 大đại 威uy 德đức 三tam 昧muội 智trí 輪luân 則tắc 能năng 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 則tắc 能năng 趣thú 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 則tắc 能năng 成thành 就tựu 。 則tắc 能năng 圓viên 滿mãn 。 則tắc 能năng 積tích 集tập 則tắc 能năng 清thanh 淨tịnh 。 則tắc 能năng 安an 住trụ 則tắc 能năng 了liễu 達đạt 與dữ 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 性tánh 相tướng 應ưng 而nhi 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 作tác 是thị 念niệm 。 有hữu 若nhược 干can 諸chư 菩Bồ 薩Tát 若nhược 干can 菩Bồ 薩Tát 。 法pháp 若nhược 干can 菩Bồ 薩Tát 。 究cứu 竟cánh 若nhược 干can 幻huyễn 究cứu 竟cánh 若nhược 干can 化hóa 究cứu 竟cánh 若nhược 干can 神thần 通thông 成thành 就tựu 若nhược 干can 智trí 成thành 就tựu 若nhược 干can 思tư 惟duy 若nhược 干can 證chứng 入nhập 若nhược 干can 趣thú 向hướng 若nhược 干can 境cảnh 界giới 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 昧muội 如như 是thị 體thể 性tánh 如như 是thị 。 無vô 邊biên 如như 是thị 殊thù 勝thắng 故cố 此thử 三tam 昧muội 種chủng 種chủng 境cảnh 界giới 。 種chủng 種chủng 威uy 力lực 種chủng 種chủng 深thâm 入nhập 所sở 謂vị 入nhập 不bất 可khả 說thuyết 智trí 門môn 入nhập 離ly 分phân 別biệt 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 入nhập 無vô 邊biên 殊thù 勝thắng 波Ba 羅La 蜜Mật 。 入nhập 無vô 數số 禪thiền 定định 。 入nhập 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 不bất 可khả 說thuyết 廣quảng 大đại 智trí 入nhập 見kiến 無vô 邊biên 佛Phật 勝thắng 妙diệu 藏tạng 入nhập 於ư 境cảnh 界giới 不bất 休hưu 息tức 入nhập 清thanh 淨tịnh 信tín 解giải 助trợ 道Đạo 法Pháp 入nhập 諸chư 根căn 猛mãnh 利lợi 。 大đại 神thần 通thông 入nhập 於ư 境cảnh 界giới 心tâm 無vô 礙ngại 入nhập 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 平bình 等đẳng 眼nhãn 入nhập 積tích 集tập 普phổ 賢hiền 勝thắng 志chí 行hành 入nhập 住trụ 那Na 羅La 延Diên 妙diệu 智trí 身thân 入nhập 諸chư 如Như 來Lai 。 智trí 慧tuệ 海hải 入nhập 起khởi 無vô 量lượng 種chủng 自tự 地địa 神thần 變biến 入nhập 生sanh 一nhất 切thiết 佛Phật 無vô 盡tận 智trí 門môn 入nhập 住trụ 一nhất 切thiết 佛Phật 現hiện 前tiền 境cảnh 界giới 入nhập 淨tịnh 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 在tại 智trí 入nhập 開khai 示thị 無vô 比tỉ 普phổ 門môn 智trí 入nhập 普phổ 知tri 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 微vi 細tế 境cảnh 界giới 。 入nhập 普phổ 現hiện 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 微vi 細tế 境cảnh 界giới 。 入nhập 一nhất 切thiết 殊thù 勝thắng 智trí 光quang 明minh 入nhập 一nhất 切thiết 自tự 在tại 。 邊biên 際tế 入nhập 一nhất 切thiết 辯biện 才tài 法Pháp 門môn 。 際tế 入nhập 徧biến 法Pháp 界Giới 智trí 慧tuệ 身thân 入nhập 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 處xử 徧biến 行hành 道Đạo 入nhập 善thiện 住trụ 一nhất 切thiết 。 差sai 別biệt 三tam 昧muội 入nhập 知tri 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 心tâm 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 七thất 十thập

音âm 切thiết

芻sô

(# 測trắc 隅ngung 切thiết )# 。

羸luy

(# 力lực 為vi 切thiết )# 。

朽hủ

(# 許hứa 九cửu 切thiết )# 。

澒#

(# 胡hồ 動động 切thiết )# 。

鑒giám

(# 古cổ 陷hãm 切thiết )# 。

替thế

(# 他tha 計kế 切thiết )# 。

郁uất

(# 於ư 六lục 切thiết )# 。

蹙túc/xúc

(# 子tử 六lục 切thiết )# 。

Print Friendly, PDF & Email