華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 43
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 三tam

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

十Thập 迴Hồi 向Hướng 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ 之chi 二nhị

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 迴hồi 向hướng 有hữu 幾kỷ 種chủng 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 迴hồi 向hướng 有hữu 十thập 種chủng 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 咸hàm 共cộng 演diễn 說thuyết 何hà 等đẳng 為vi 十thập 一nhất 。 者giả 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 二nhị 者giả 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 三tam 者giả 等đẳng 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 迴hồi 向hướng 四tứ 者giả 至chí 一nhất 切thiết 處xứ 迴hồi 向hướng 五ngũ 者giả 無vô 盡tận 功công 德đức 。 藏tạng 迴hồi 向hướng 六lục 者giả 入nhập 一nhất 切thiết 平bình 等đẳng 。 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 七thất 者giả 等đẳng 隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 迴hồi 向hướng 八bát 者giả 真Chân 如Như 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 九cửu 者giả 無vô 縛phược 無vô 著trước 解giải 脫thoát 。 迴hồi 向hướng 十thập 者giả 入nhập 法Pháp 界Giới 無vô 量lượng 。 迴hồi 向hướng 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 迴hồi 向hướng 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 諸chư 佛Phật 已dĩ 說thuyết 。 當đương 說thuyết 今kim 說thuyết 。

【# 論luận 】# 第đệ 二nhị 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 諸chư 佛Phật 已dĩ 說thuyết 。 當đương 說thuyết 今kim 說thuyết 有hữu 九cửu 行hành 半bán 經kinh 是thị 正chánh 舉cử 十thập 迴hồi 向hướng 之chi 名danh 目mục 分phần/phân 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 第đệ 三tam 十thập 三tam 卷quyển 內nội 至chí 皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn 。 總tổng 有hữu 十thập 卷quyển 經kinh 明minh 正chánh 說thuyết 十Thập 迴Hồi 向Hướng 。 隨tùy 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 進tiến 修tu 行hành 門môn 分phần/phân 已dĩ 上thượng 十thập 箇cá 迴hồi 向hướng 一nhất 箇cá 是thị 一nhất 箇cá 波Ba 羅La 蜜Mật 行hạnh 。 都đô 共cộng 為vi 十thập 段đoạn 科khoa 至chí 後hậu 隨tùy 當đương 位vị 分phần/phân 中trung 方phương 釋thích 第đệ 三tam 正chánh 說thuyết 十Thập 迴Hồi 向Hướng 。 隨tùy 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 進tiến 修tu 分phần/phân 中trung 從tùng 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 十thập 種chủng 迴hồi 向hướng 已dĩ 下hạ 至chí 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 於ư 此thử 一nhất 段đoạn 中trung 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 科khoa 其kỳ 當đương 段đoạn 經kinh 意ý 二nhị 隨tùy 文văn 解giải 說thuyết 此thử 十thập 箇cá 迴hồi 向hướng 中trung 長trường/trưởng 科khoa 有hữu 一nhất 百bách 八bát 。 十thập 段đoạn 經kinh 文văn 一nhất 科khoa 其kỳ 當đương 段đoạn 經kinh 意ý 者giả 於ư 此thử 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 段đoạn 中trung 長trường/trưởng 科khoa 為vi 十thập 段đoạn 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 淨tịnh 尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật 。 修tu 羼Sằn 提Đề 波Ba 羅La 蜜Mật 。 起khởi 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 入nhập 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật 。 住trụ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 大đại 慈từ 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 大đại 捨xả 。 修tu 如như 是thị 等đẳng 。 無vô 量lượng 善thiện 根căn 。

【# 論luận 】# 第đệ 一nhất 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 已dĩ 下hạ 至chí 如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 。 善thiện 根căn 可khả 五ngũ 行hành 經kinh 明minh 修tu 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm 。 成thành 就tựu 初sơ 迴hồi 向hướng 分phân 第đệ 二nhị 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 云vân 何hà 行hành 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 能năng 捨xả 惡ác 法Pháp 戒giới 體thể 自tự 淨tịnh 故cố 云vân 何hà 修tu 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 施thí 戒giới 已dĩ 成thành 當đương 修tu 忍nhẫn 力lực 為vi 施thí 體thể 能năng 捨xả 故cố 與dữ 戒giới 體thể 為vi 淨tịnh 因nhân 忍nhẫn 體thể 須tu 加gia 行hành 修tu 學học 為vi 忍nhẫn 防phòng 他tha 凌lăng 辱nhục 非phi 由do 己kỷ 自tự 捨xả 故cố 須tu 如như 行hành 學học 忍nhẫn 云vân 何hà 起khởi 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 忍nhẫn 體thể 是thị 自tự 息tức 其kỳ 忿phẫn 恨hận 非phi 是thị 欣hân 修tu 利lợi 物vật 之chi 行hành 故cố 須tu 起khởi 利lợi 物vật 之chi 行hành 是thị 此thử 位vị 精tinh 進tấn 義nghĩa 云vân 何hà 起khởi 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 入nhập 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 精tinh 進tấn 勤cần 行hành 。 利lợi 物vật 之chi 行hành 恐khủng 多đa 散tán 動động 相tương 應ứng 故cố 須tu 入nhập 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật 。 云vân 何hà 住trụ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 禪thiền 能năng 發phát 生sanh 淨tịnh 慧tuệ 故cố 云vân 何hà 大đại 慈từ 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 大đại 捨xả 。 為vi 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 出xuất 世thế 心tâm 多đa 故cố 加gia 以dĩ 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 利lợi 眾chúng 生sanh 法pháp 均quân 調điều 諸chư 行hành 故cố 此thử 以dĩ 上thượng 六Lục 度Độ 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm 。 使sử 令linh 均quân 平bình 智trí 悲bi 得đắc 所sở 成thành 此thử 初sơ 迴hồi 向hướng 門môn 此thử 迴hồi 向hướng 法Pháp 門môn 從tùng 十thập 信tín 十thập 住trụ 十thập 行hành 總tổng 具cụ 有hữu 之chi 至chí 此thử 本bổn 位vị 方phương 令linh 齊tề 等đẳng 若nhược 以dĩ 解giải 行hành 門môn 中trung 有hữu 此thử 差sai 降giáng/hàng 若nhược 以dĩ 理lý 智trí 門môn 中trung 總tổng 無vô 前tiền 後hậu 始thỉ 終chung 之chi 法pháp 已dĩ 下hạ 當đương 位vị 有hữu 十thập 度độ 調điều 治trị 之chi 法pháp 如như 下hạ 文văn 中trung 具cụ 明minh 不bất 煩phiền 更cánh 釋thích 但đãn 如như 文văn 以dĩ 行hàng 行hàng 之chi 云vân 何hà 但đãn 以dĩ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 利lợi 生sanh 行hành 為vi 明minh 大đại 悲bi 門môn 中trung 但đãn 令linh 眾chúng 生sanh 出xuất 世thế 間gian 故cố 。 然nhiên 後hậu 方phương 令linh 入nhập 生sanh 死tử 中trung 。

【# 經kinh 】# 修tu 善thiện 根căn 時thời 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。 願nguyện 此thử 善thiện 根căn 普phổ 能năng 饒nhiêu 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 使sử 清thanh 淨tịnh 。 至chí 於ư 究cứu 竟cánh 永vĩnh 離ly 。 地địa 獄ngục 餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh 。 閻diêm 羅la 王vương 等đẳng 無vô 量lượng 苦khổ 惱não 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 種chúng 善thiện 根căn 時thời 以dĩ 己kỷ 善thiện 根căn 如như 是thị 迴hồi 向hướng 我ngã 當đương 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 作tác 舍xá 令linh 免miễn 一nhất 切thiết 諸chư 苦khổ 。 事sự 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 護hộ 悉tất 令linh 解giải 脫thoát 。 諸chư 煩phiền 惱não 故cố 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 作tác 歸quy 皆giai 令linh 得đắc 離ly 諸chư 怖bố 畏úy 。 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 趣thú 令linh 得đắc 至chí 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 安an 令linh 得đắc 究cứu 竟cánh 安an 隱ẩn 處xứ 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 明minh 令linh 得đắc 智trí 光quang 滅diệt 癡si 闇ám 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 炬cự 破phá 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 闇ám 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 燈đăng 令linh 住trụ 究cứu 竟cánh 。 清thanh 淨tịnh 處xứ 故cố 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 作tác 導đạo 師sư 引dẫn 其kỳ 令linh 入nhập 真chân 實thật 法Pháp 故cố 。 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 作tác 大đại 導đạo 師sư 。 與dữ 其kỳ 無vô 礙ngại 大đại 智trí 。 慧tuệ 故cố 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 平bình 等đẳng 饒nhiêu 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 究cứu 竟cánh 皆giai 令linh 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。

【# 論luận 】# 第đệ 二nhị 修tu 善thiện 根căn 時thời 已dĩ 下hạ 至chí 皆giai 令linh 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 有hữu 十thập 四tứ 行hành 半bán 經kinh 明minh 起khởi 願nguyện 念niệm 度độ 眾chúng 生sanh 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 非phi 親thân 友hữu 守thủ 護hộ 迴hồi 向hướng 與dữ 其kỳ 親thân 友hữu 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 何hà 以dĩ 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 平bình 等đẳng 。 性tánh 故cố 不bất 於ư 眾chúng 生sanh 。 而nhi 起khởi 一nhất 念niệm 非phi 親thân 友hữu 想tưởng 設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 起khởi 怨oán 害hại 心tâm 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 以dĩ 慈từ 眼nhãn 視thị 之chi 終chung 無vô 恚khuể 怒nộ 。 普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 。 作tác 善Thiện 知Tri 識Thức 。 演diễn 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 令linh 其kỳ 修tu 習tập 。 譬thí 如như 大đại 海hải 。 一nhất 切thiết 眾chúng 毒độc 不bất 能năng 變biến 壞hoại 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 爾nhĩ 。 一nhất 切thiết 愚ngu 蒙mông 無vô 有hữu 智trí 慧tuệ 。 不bất 知tri 恩ân 德đức 。 瞋sân 很# 頑ngoan 毒độc 憍kiêu 慢mạn 自tự 大đại 。 其kỳ 心tâm 盲manh 瞽# 不bất 識thức 善thiện 法Pháp 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 諸chư 惡ác 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 逼bức 惱não 無vô 能năng 動động 亂loạn 譬thí 如như 日nhật 天thiên 子tử 。 出xuất 現hiện 世thế 間gian 。 不bất 以dĩ 生sanh 盲manh 不bất 見kiến 故cố 隱ẩn 而nhi 不bất 現hiện 。 又hựu 復phục 不bất 以dĩ 乾càn 闥thát 婆bà 城thành 阿a 脩tu 羅la 手thủ 閻Diêm 浮Phù 提đề 樹thụ 崇sùng 巖nham 邃thúy 谷cốc 塵trần 霧vụ 煙yên 雲vân 如như 是thị 等đẳng 物vật 。 之chi 所sở 覆phú 障chướng 故cố 。 隱ẩn 而nhi 不bất 現hiện 。 亦diệc 復phục 不bất 以dĩ 。 時thời 節tiết 變biến 改cải 故cố 隱ẩn 而nhi 不bất 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 有hữu 大đại 福phước 德đức 。 其kỳ 心tâm 深thâm 廣quảng 正chánh 念niệm 觀quán 察sát 。 無vô 有hữu 退thoái 屈khuất 為vi 欲dục 究cứu 竟cánh 功công 德đức 智trí 慧tuệ 。 於ư 上thượng 勝thắng 法Pháp 心tâm 生sanh 志chí 欲dục 法pháp 光quang 普phổ 照chiếu 見kiến 一nhất 切thiết 義nghĩa 。 於ư 諸chư 法Pháp 門môn 智trí 慧tuệ 自tự 在tại 。 常thường 為vi 利lợi 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 而nhi 修tu 善thiện 法Pháp 。 曾tằng 不bất 誤ngộ 起khởi 捨xả 眾chúng 生sanh 心tâm 不bất 以dĩ 眾chúng 生sanh 其kỳ 性tánh 弊tệ 惡ác 。 邪tà 見kiến 瞋sân 濁trược 難nan 可khả 調điều 伏phục 。 便tiện 即tức 棄khí 捨xả 不bất 修tu 迴hồi 向hướng 但đãn 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện 。 甲giáp 冑trụ 而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm 。 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 恆hằng 無vô 退thoái 轉chuyển 不bất 以dĩ 眾chúng 生sanh 不bất 知tri 報báo 恩ân 。 退thoái 菩Bồ 薩Tát 行hành 捨xả 菩Bồ 提Đề 道Đạo 不bất 以dĩ 凡phàm 愚ngu 共cộng 同đồng 一nhất 處xứ 。 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 。 如như 實thật 善thiện 根căn 不bất 以dĩ 眾chúng 生sanh 數số 起khởi 過quá 惡ác 難nan 可khả 忍nhẫn 受thọ 而nhi 於ư 彼bỉ 所sở 。 生sanh 疲bì 厭yếm 心tâm 何hà 以dĩ 故cố 譬thí 如như 日nhật 天thiên 子tử 。 不bất 但đãn 為vi 一nhất 事sự 故cố 出xuất 現hiện 世thế 間gian 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 不bất 但đãn 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố 。 修tu 諸chư 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 普phổ 為vi 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 故cố 而nhi 修tu 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 不bất 但đãn 為vi 淨tịnh 一nhất 佛Phật 剎sát 故cố 不bất 但đãn 為vi 信tín 一nhất 佛Phật 故cố 不bất 但đãn 為vi 見kiến 一nhất 佛Phật 故cố 不bất 但đãn 為vi 了liễu 一nhất 法pháp 故cố 起khởi 大đại 智trí 願nguyện 迴hồi 向hướng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 為vi 普phổ 淨tịnh 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 故cố 普phổ 信tín 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 故cố 普phổ 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 故cố 普phổ 解giải 一nhất 切thiết 。 佛Phật 法Pháp 故cố 發phát 起khởi 大đại 願nguyện 修tu 諸chư 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

【# 論luận 】# 第đệ 三tam 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 有hữu 三Tam 十Thập 三Tam 。 行hành 半bán 經kinh 明minh 親thân 疎sơ 善thiện 惡ác 平bình 等đẳng 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 而nhi 為vi 所sở 緣duyên 起khởi 廣quảng 大đại 心tâm 不bất 退thoái 轉chuyển 。 心tâm 無vô 量lượng 劫kiếp 中trung 。 修tu 集tập 希hy 有hữu 難nan 得đắc 。 心tâm 寶bảo 與dữ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 悉tất 皆giai 平bình 等đẳng 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 觀quán 諸chư 善thiện 根căn 信tín 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 大đại 悲bi 堅kiên 固cố 。 以dĩ 甚thậm 深thâm 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 心tâm 清thanh 淨tịnh 心tâm 最tối 勝thắng 心tâm 柔nhu 耎nhuyễn 心tâm 慈từ 悲bi 心tâm 憐lân 愍mẫn 心tâm 攝nhiếp 護hộ 心tâm 利lợi 益ích 心tâm 安an 樂lạc 心tâm 普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 。 真chân 實thật 迴hồi 向hướng 非phi 但đãn 口khẩu 言ngôn 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 之chi 時thời 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。 以dĩ 我ngã 善thiện 根căn 願nguyện 一nhất 切thiết 趣thú 生sanh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 功công 德đức 圓viên 滿mãn 。 不bất 可khả 沮trở 壞hoại 。 無vô 有hữu 窮cùng 盡tận 。 常thường 得đắc 尊tôn 重trọng 正chánh 念niệm 不bất 忘vong 。 獲hoạch 決quyết 定định 慧tuệ 具cụ 無vô 量lượng 智trí 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 圓viên 滿mãn 莊trang 嚴nghiêm 。 又hựu 作tác 是thị 念niệm 以dĩ 此thử 善thiện 根căn 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 空không 過quá 者giả 。 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 淨tịnh 信tín 不bất 壞hoại 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 斷đoạn 諸chư 疑nghi 惑hoặc 。 憶ức 持trì 不bất 忘vong 。 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 於ư 如Như 來Lai 所sở 。 起khởi 恭cung 敬kính 心tâm 。 身thân 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 安an 住trụ 無vô 量lượng 廣quảng 大đại 善thiện 根căn 。 永vĩnh 離ly 貧bần 窮cùng 。 七thất 財tài 滿mãn 足túc 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 常thường 隨tùy 修tu 學học 成thành 就tựu 無vô 量lượng 。 勝thắng 妙diệu 善thiện 根căn 。 平bình 等đẳng 悟ngộ 解giải 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 以dĩ 無vô 礙ngại 眼nhãn 等đẳng 視thị 眾chúng 生sanh 。 眾chúng 相tướng 嚴nghiêm 身thân 。 無vô 有hữu 玷điếm 缺khuyết 言ngôn 音âm 淨tịnh 妙diệu 功công 德đức 圓viên 滿mãn 。 諸chư 根căn 調điều 伏phục 。 十thập 力lực 成thành 就tựu 。 善thiện 心tâm 滿mãn 足túc 無vô 所sở 依y 住trụ 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 普phổ 得đắc 佛Phật 樂nhạo/nhạc/lạc 得đắc 無vô 量lượng 住trụ 。 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ 。

【# 論luận 】# 第đệ 四tứ 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ 。 有hữu 二nhị 十thập 行hành 。 經kinh 明minh 以dĩ 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 而nhi 為vi 勝thắng 緣duyên 深thâm 植thực 自tự 善thiện 根căn 願nguyện 與dữ 眾chúng 生sanh 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 。 造tạo 作tác 惡ác 業nghiệp 。 受thọ 諸chư 重trọng/trùng 苦khổ 以dĩ 是thị 障chướng 故cố 不bất 見kiến 佛Phật 不bất 聞văn 法Pháp 不bất 識thức 僧Tăng 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 於ư 彼bỉ 。 諸chư 惡ác 道đạo 中trung 。 代đại 諸chư 眾chúng 生sanh 。 受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ 。 令linh 其kỳ 解giải 脫thoát 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 受thọ 苦khổ 毒độc 時thời 轉chuyển 更cánh 精tinh 勤cần 不bất 捨xả 不bất 避tị 不bất 驚kinh 不bất 怖bố 。 不bất 退thoái 不bất 怯khiếp 無vô 有hữu 疲bì 厭yếm 。 何hà 以dĩ 故cố 如như 其kỳ 所sở 願nguyện 。 決quyết 欲dục 荷hà 負phụ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 令linh 解giải 脫thoát 故cố 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 在tại 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 諸chư 苦khổ 難nạn 處xứ 隨tùy 業nghiệp 流lưu 轉chuyển 邪tà 見kiến 無vô 智trí 喪táng 諸chư 善thiện 法Pháp 我ngã 應ưng 救cứu 之chi 令linh 得đắc 出xuất 。 離ly 又hựu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 愛ái 網võng 所sở 纏triền 癡si 蓋cái 所sở 覆phú 。 染nhiễm 著trước 諸chư 有hữu 隨tùy 逐trục 不bất 捨xả 。 入nhập 苦khổ 籠lung 檻hạm 作tác 魔ma 業nghiệp 行hành 福phước 智trí 都đô 盡tận 常thường 懷hoài 疑nghi 惑hoặc 不bất 見kiến 安an 隱ẩn 處xứ 不bất 知tri 出xuất 離ly 道đạo 在tại 於ư 生sanh 死tử 。 輪luân 轉chuyển 不bất 息tức 。 諸chư 苦khổ 淤ứ 泥nê 恆hằng 所sở 沒một 溺nịch 菩Bồ 薩Tát 見kiến 已dĩ 。 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 大đại 饒nhiêu 益ích 心tâm 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 悉tất 得đắc 解giải 脫thoát 。 以dĩ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 以dĩ 廣quảng 大đại 心tâm 。 迴hồi 向hướng 如như 三tam 世thế 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 修tu 迴hồi 向hướng 。 如như 大đại 迴hồi 向hướng 經kinh 所sở 說thuyết 迴hồi 向hướng 願nguyện 諸chư 眾chúng 生sanh 。 普phổ 得đắc 清thanh 淨tịnh 究cứu 竟cánh 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 種chủng 智trí 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 所sở 修tu 行hành 。 欲dục 令linh 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 得đắc 成thành 無vô 上thượng 。 智trí 王vương 不bất 為vi 自tự 身thân 而nhi 求cầu 解giải 脫thoát 。 但đãn 為vi 救cứu 濟tế 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 令linh 其kỳ 咸hàm 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 心tâm 度độ 生sanh 死tử 流lưu 。 解giải 脫thoát 眾chúng 苦khổ 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 普phổ 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 備bị 受thọ 眾chúng 苦khổ 。 令linh 其kỳ 得đắc 出xuất 無vô 量lượng 生sanh 死tử 。 眾chúng 苦khổ 大đại 壑hác 我ngã 當đương 普phổ 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 惡ác 趣thú 。 中trung 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 受thọ 一nhất 切thiết 苦khổ 。 然nhiên 常thường 為vì 眾chúng 生sanh 。 勤cần 修tu 善thiện 根căn 何hà 以dĩ 故cố 我ngã 寧ninh 獨độc 受thọ 如như 是thị 眾chúng 苦khổ 。 不bất 令linh 眾chúng 生sanh 。 墮đọa 於ư 地địa 獄ngục 。 我ngã 當đương 於ư 彼bỉ 。 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 閻diêm 羅la 王vương 等đẳng 險hiểm 難nạn 之chi 處xứ 。 以dĩ 身thân 為vi 質chất 救cứu 贖thục 一nhất 切thiết 惡ác 道đạo 。 眾chúng 生sanh 令linh 得đắc 解giải 脫thoát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 願nguyện 保bảo 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 終chung 不bất 棄khí 捨xả 。 所sở 言ngôn 誠thành 實thật 。 無vô 有hữu 虗hư 妄vọng 何hà 以dĩ 故cố 我ngã 為vì 救cứu 度độ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 不bất 為vi 自tự 身thân 求cầu 無vô 上thượng 道Đạo 。 亦diệc 不bất 為vì 求cầu 五ngũ 欲dục 境cảnh 。 界giới 及cập 三tam 有hữu 中trung 種chủng 種chủng 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 修tu 菩Bồ 提Đề 行hạnh 。 何hà 以dĩ 故cố 世thế 間gian 之chi 樂lạc 。 無vô 非phi 是thị 苦khổ 眾chúng 魔ma 境cảnh 界giới 。 愚ngu 人nhân 所sở 貪tham 。 諸chư 佛Phật 所sở 阿a 一nhất 切thiết 苦khổ 患hoạn 因nhân 之chi 而nhi 起khởi 地địa 獄ngục 餓ngạ 鬼quỷ 。 及cập 以dĩ 畜súc 生sanh 閻Diêm 羅La 王Vương 處xứ 。 忿phẫn 恚khuể 鬬đấu 訟tụng 更cánh 相tương 毀hủy 辱nhục 如như 是thị 諸chư 惡ác 。 皆giai 因nhân 貪tham 著trước 五ngũ 欲dục 。 所sở 致trí 躭đam 著trước 五ngũ 欲dục 。 遠viễn 離ly 諸chư 佛Phật 障chướng 礙ngại 生sanh 天thiên 何hà 況huống 得đắc 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 觀quán 諸chư 世thế 間gian 。 貪tham 少thiểu 欲dục 味vị 受thọ 無vô 量lượng 苦khổ 。 終chung 不bất 為vì 彼bỉ 。 五ngũ 欲dục 樂lạc 故cố 。 求cầu 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 但đãn 為vi 安an 樂lạc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 發phát 心tâm 修tu 習tập 成thành 滿mãn 大đại 願nguyện 。 斷đoạn 截tiệt 眾chúng 生sanh 。 諸chư 苦khổ 罥quyến 索sách 。 令linh 得đắc 解giải 脫thoát 。

【# 論luận 】# 第đệ 五ngũ 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 令linh 得đắc 解giải 脫thoát 。 有hữu 三tam 十thập 八bát 。 行hành 半bán 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 入nhập 於ư 。 惡ác 道đạo 代đại 諸chư 眾chúng 生sanh 。 受thọ 苦khổ 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 得đắc 樂lạc 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 以dĩ 善thiện 根căn 如như 是thị 迴hồi 向hướng 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 得đắc 究cứu 竟cánh 樂nhạo/nhạc/lạc 利lợi 益ích 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 受thọ 樂lạc 寂tịch 靜tĩnh 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 依y 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 動động 樂nhạo/nhạc/lạc 無vô 量lượng 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 捨xả 不bất 退thoái 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 滅diệt 樂nhạo/nhạc/lạc 一Nhất 切Thiết 智Trí 樂nhạo/nhạc/lạc 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 當đương 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 作tác 調Điều 御Ngự 師Sư 。 作tác 主chủ 兵binh 臣thần 執chấp 大đại 智trí 炬cự 示thị 安an 隱ẩn 道đạo 。 令linh 離ly 險hiểm 難nạn 以dĩ 善thiện 方phương 便tiện 。 俾tỉ 知tri 實thật 義nghĩa 又hựu 於ư 生sanh 死tử 海hải 。 作tác 一Nhất 切Thiết 智Trí 善thiện 巧xảo 船thuyền 師sư 度độ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 使sử 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。

【# 論luận 】# 第đệ 六lục 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 已dĩ 下hạ 至chí 使sử 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 有hữu 七thất 行hành 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 自tự 善thiện 根căn 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 得đắc 十thập 種chủng 究cứu 竟cánh 樂nhạo/nhạc/lạc 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 所sở 謂vị 隨tùy 宜nghi 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 令linh 出xuất 生sanh 死tử 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 得đắc 無vô 障chướng 礙ngại 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 捨xả 離ly 眾chúng 魔ma 遠viễn 惡ác 知tri 識thức 。 親thân 近cận 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 善thiện 友hữu 滅diệt 諸chư 過quá 罪tội 成thành 就tựu 淨tịnh 業nghiệp 具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 。 廣quảng 大đại 行hạnh 願nguyện 。 無vô 量lượng 善thiện 根căn 。

【# 論luận 】# 第đệ 七thất 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 無vô 量lượng 善thiện 根căn 。 有hữu 五ngũ 行hành 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 隨tùy 宜nghi 。 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 得đắc 出xuất 生sanh 死tử 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 親thân 近cận 善thiện 友hữu 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 正chánh 迴hồi 向hướng 已dĩ 作tác 如như 是thị 念niệm 。 不bất 以dĩ 四tứ 天thiên 下hạ 。 眾chúng 生sanh 多đa 故cố 多đa 日nhật 出xuất 現hiện 但đãn 一nhất 日nhật 出xuất 悉tất 能năng 普phổ 照chiếu 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 又hựu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 不bất 以dĩ 自tự 身thân 光quang 明minh 。 故cố 知tri 有hữu 晝trú 夜dạ 遊du 行hành 觀quán 察sát 興hưng 造tạo 諸chư 業nghiệp 皆giai 由do 日nhật 天thiên 子tử 出xuất 成thành 辦biện 斯tư 事sự 然nhiên 彼bỉ 日nhật 輪luân 但đãn 一nhất 無vô 二nhị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 修tu 集tập 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 之chi 時thời 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。 彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 不bất 能năng 自tự 救cứu 。 何hà 能năng 救cứu 他tha 唯duy 我ngã 一nhất 人nhân 。 志chí 獨độc 無vô 侶lữ 修tu 集tập 善thiện 根căn 如như 是thị 迴hồi 向hướng 所sở 謂vị 為vi 欲dục 廣quảng 度độ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 故cố 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 故cố 示thị 導đạo 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 故cố 顧cố 復phục 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 攝nhiếp 受thọ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 故cố 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 故cố 令linh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 故cố 令linh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 悅duyệt 樂lạc 故cố 令linh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 斷đoạn 疑nghi 故cố 。

【# 論luận 】# 第đệ 八bát 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 斷đoạn 疑nghi 故cố 有hữu 十thập 二nhị 行hành 半bán 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 多đa 不bất 假giả 多đa 聖thánh 唯duy 我ngã 一nhất 人nhân 。 獨độc 能năng 度độ 盡tận 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 應ưng 如như 日nhật 普phổ 照chiếu 。 一nhất 切thiết 不bất 求cầu 恩ân 報báo 眾chúng 生sanh 有hữu 惡ác 。 悉tất 能năng 容dung 受thọ 。 終chung 不bất 以dĩ 此thử 。 而nhi 捨xả 誓thệ 願nguyện 不bất 以dĩ 一nhất 眾chúng 生sanh 惡ác 故cố 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 但đãn 勤cần 修tu 習tập 善thiện 根căn 。 迴hồi 向hướng 普phổ 令linh 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 安an 樂lạc 。 善thiện 根căn 雖tuy 少thiểu 普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 廣quảng 大đại 迴hồi 向hướng 若nhược 有hữu 善thiện 根căn 。 不bất 欲dục 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 不bất 名danh 迴hồi 向hướng 隨tùy 一nhất 善thiện 根căn 。 普phổ 以dĩ 眾chúng 生sanh 而nhi 為vi 所sở 緣duyên 乃nãi 名danh 迴hồi 向hướng 安an 置trí 眾chúng 生sanh 。 於ư 無vô 所sở 著trước 。 法pháp 性tánh 迴hồi 向hướng 見kiến 眾chúng 生sanh 自tự 性tánh 不bất 動động 不bất 轉chuyển 。 迴hồi 向hướng 於ư 迴hồi 向hướng 無vô 所sở 依y 無vô 所sở 取thủ 迴hồi 向hướng 不bất 取thủ 善thiện 根căn 。 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 不bất 分phân 別biệt 業nghiệp 報báo 體thể 性tánh 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 五ngũ 蘊uẩn 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 不bất 壞hoại 五ngũ 蘊uẩn 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 不bất 取thủ 業nghiệp 迴hồi 向hướng 不bất 求cầu 報báo 迴hồi 向hướng 不bất 染nhiễm 著trước 因nhân 緣duyên 迴hồi 向hướng 不bất 分phân 別biệt 因nhân 緣duyên 所sở 起khởi 。 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 名danh 稱xưng 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 處xứ 所sở 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 虗hư 妄vọng 法pháp 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 眾chúng 生sanh 相tướng 。 世thế 界giới 相tương/tướng 心tâm 意ý 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 不bất 起khởi 心tâm 顛điên 倒đảo 想tưởng 顛điên 倒đảo 見kiến 顛điên 倒đảo 迴hồi 向hướng 不bất 著trước 語ngữ 言ngôn 。 道đạo 迴hồi 向hướng 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 真chân 實thật 性tánh 迴hồi 向hướng 觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 平bình 等đẳng 相tương/tướng 迴hồi 向hướng 以dĩ 法Pháp 界Giới 印ấn 印ấn 諸chư 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 觀quán 諸chư 法pháp 離ly 貪tham 欲dục 迴hồi 向hướng 解giải 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 種chúng 植thực 善thiện 根căn 。 亦diệc 如như 是thị 觀quán 。 諸chư 法pháp 無vô 二nhị 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 迴hồi 向hướng 亦diệc 如như 是thị 。 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 修tu 行hành 清thanh 淨tịnh 。 對đối 治trị 之chi 法pháp 所sở 有hữu 善thiện 根căn 。 皆giai 悉tất 隨tùy 順thuận 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 不bất 作tác 二nhị 相tương/tướng 非phi 即tức 業nghiệp 修tu 習tập 一nhất 切thiết 。 智trí 非phi 離ly 業nghiệp 迴hồi 向hướng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 非phi 即tức 是thị 業nghiệp 然nhiên 不bất 離ly 業nghiệp 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 以dĩ 業nghiệp 如như 光quang 影ảnh 清thanh 淨tịnh 故cố 報báo 亦diệc 如như 光quang 影ảnh 清thanh 淨tịnh 報báo 如như 光quang 影ảnh 清thanh 淨tịnh 故cố 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 亦diệc 如như 光quang 影ảnh 清thanh 淨tịnh 離ly 我ngã 我ngã 所sở 。 一nhất 切thiết 動động 亂loạn 。 思tư 惟duy 分phân 別biệt 。 如như 是thị 了liễu 知tri 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 方phương 便tiện 迴hồi 向hướng 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 迴hồi 向hướng 之chi 時thời 度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 。 常thường 無vô 休hưu 息tức 。 不bất 住trụ 法pháp 相tướng 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 。 無vô 業nghiệp 無vô 報báo 。 善thiện 能năng 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 業nghiệp 報báo 而nhi 無vô 違vi 諍tranh 如như 是thị 方phương 便tiện 。 善thiện 修tu 迴hồi 向hướng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời 離ly 一nhất 切thiết 過quá 。 諸chư 佛Phật 所sở 讚tán 。 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 一nhất 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 迴hồi 向hướng 。

【# 論luận 】# 第đệ 九cửu 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 有hữu 三tam 十thập 一nhất 行hành 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 如như 日nhật 普phổ 照chiếu 。 不bất 求cầu 恩ân 報báo 不bất 著trước 眾chúng 生sanh 。 法pháp 迴hồi 向hướng 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 幢Tràng 。 菩Bồ 薩Tát 觀quán 察sát 。 十thập 方phương 一nhất 切thiết 。 眾chúng 會hội 暨kỵ 于vu 法Pháp 界Giới 入nhập 深thâm 句cú 義nghĩa 以dĩ 無vô 量lượng 心tâm 修tu 習tập 勝thắng 行hành 大đại 悲bi 普phổ 覆phú 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 斷đoạn 三tam 世thế 諸chư 如Như 來Lai 。 種chủng 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 功công 德đức 。 法Pháp 藏tạng 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 。 善thiện 能năng 分phân 別biệt 。 諸chư 眾chúng 生sanh 心tâm 。 知tri 其kỳ 所sở 種chúng 善thiện 根căn 。 成thành 熟thục 住trụ 於ư 法Pháp 身thân 而nhi 為vi 示thị 現hiện 。 清thanh 淨tịnh 色sắc 身thân 。 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 即tức 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

【# 論luận 】# 第đệ 十thập 爾nhĩ 時thời 已dĩ 下hạ 至chí 說thuyết 頌tụng 有hữu 五ngũ 行hành 半bán 經kinh 明minh 金Kim 剛Cang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 。 觀quán 眾chúng 說thuyết 頌tụng 分phần/phân 。

【# 經Kinh 】#

不bất 思tư 議nghị 劫kiếp 修tu 行hành 道Đạo 。 精tinh 進tấn 堅kiên 固cố 心tâm 無vô 礙ngại 。

為vì 欲dục 饒nhiêu 益ích 羣quần 生sanh 類loại 。 常thường 求cầu 諸chư 佛Phật 功công 德đức 法pháp 。

調điều 御ngự 世thế 間gian 無vô 等đẳng 人nhân 。 修tu 治trị 其kỳ 意ý 甚thậm 明minh 潔khiết 。

發phát 心tâm 普phổ 救cứu 諸chư 含hàm 識thức 。 彼bỉ 能năng 善thiện 入nhập 迴hồi 向hướng 藏tạng 。

勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 力lực 具cụ 足túc 。 智trí 慧tuệ 聰thông 達đạt 意ý 清thanh 淨tịnh 。

普phổ 救cứu 一nhất 切thiết 諸chư 羣quần 生sanh 。 其kỳ 心tâm 堪kham 忍nhẫn 不bất 傾khuynh 動động 。

心tâm 善thiện 安an 住trụ 無vô 與dữ 等đẳng 。 意ý 常thường 清thanh 淨tịnh 大đại 歡hoan 悅duyệt 。

如như 是thị 為vi 物vật 勤cần 修tu 行hành 。 譬thí 如như 大đại 地địa 普phổ 容dung 受thọ 。

不bất 為vi 自tự 身thân 求cầu 快khoái 樂lạc 。 但đãn 欲dục 救cứu 護hộ 諸chư 眾chúng 生sanh 。

如như 是thị 發phát 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 疾tật 得đắc 入nhập 於ư 無vô 礙ngại 地địa 。

十thập 方phương 一nhất 切thiết 諸chư 世thế 界giới 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 皆giai 攝nhiếp 受thọ 。

為vi 救cứu 彼bỉ 故cố 善thiện 住trụ 心tâm 。 如như 是thị 修tu 學học 諸chư 迴hồi 向hướng 。

修tu 行hành 布bố 施thí 大đại 欣hân 悅duyệt 。 護hộ 持trì 淨tịnh 戒giới 無vô 所sở 犯phạm 。

勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 心tâm 不bất 動động 。 迴hồi 向hướng 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 智trí 。

其kỳ 心tâm 廣quảng 大đại 無vô 邊biên 際tế 。 忍nhẫn 力lực 安an 住trụ 不bất 傾khuynh 動động 。

禪thiền 定định 甚thậm 深thâm 恆hằng 照chiếu 了liễu 。 智trí 慧tuệ 微vi 妙diệu 難nan 思tư 議nghị 。

十thập 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 具cụ 足túc 修tu 治trị 清thanh 淨tịnh 行hành 。

如như 是thị 功công 德đức 皆giai 迴hồi 向hướng 。 為vì 欲dục 安an 樂lạc 諸chư 含hàm 識thức 。

大Đại 士Sĩ 勤cần 修tu 諸chư 善thiện 業nghiệp 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 不bất 可khả 數số 。

如như 是thị 悉tất 以dĩ 益ích 眾chúng 生sanh 。 令linh 住trụ 難nan 思tư 無vô 上thượng 智trí 。

普phổ 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。 不bất 思tư 議nghị 劫kiếp 處xứ 地địa 獄ngục 。

如như 是thị 曾tằng 無vô 厭yếm 退thoái 心tâm 。 勇dũng 猛mãnh 決quyết 定định 常thường 迴hồi 向hướng 。

不bất 求cầu 色sắc 聲thanh 香hương 與dữ 味vị 。 亦diệc 不bất 希hy 求cầu 諸chư 妙diệu 觸xúc 。

但đãn 為vi 救cứu 度độ 諸chư 羣quần 生sanh 。 常thường 求cầu 無vô 上thượng 最tối 勝thắng 智trí 。

智trí 慧tuệ 清thanh 淨tịnh 如như 虗hư 空không 。 修tu 習tập 無vô 邊biên 大Đại 士Sĩ 行hành 。

如như 佛Phật 所sở 行hành 諸chư 行hành 法pháp 。 彼bỉ 人nhân 如như 是thị 常thường 修tu 學học 。

大Đại 士Sĩ 遊du 行hành 諸chư 世thế 界giới 。 悉tất 能năng 安an 隱ẩn 諸chư 羣quần 生sanh 。

普phổ 使sử 一nhất 切thiết 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 無vô 厭yếm 足túc 。

除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 諸chư 心tâm 毒độc 。 思tư 惟duy 修tu 習tập 最tối 上thượng 智trí 。

不bất 為vi 自tự 己kỷ 求cầu 安an 樂lạc 。 但đãn 願nguyện 眾chúng 生sanh 得đắc 離ly 苦khổ 。

此thử 人nhân 迴hồi 向hướng 得đắc 究cứu 竟cánh 。 心tâm 常thường 清thanh 淨tịnh 離ly 眾chúng 毒độc 。

三tam 世thế 如Như 來Lai 所sở 付phó 囑chúc 。 住trụ 於ư 無vô 上thượng 大đại 法pháp 城thành 。

未vị 曾tằng 染nhiễm 著trước 於ư 諸chư 色sắc 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 亦diệc 如như 是thị 。

其kỳ 心tâm 永vĩnh 出xuất 於ư 三tam 有hữu 。 所sở 有hữu 功công 德đức 盡tận 迴hồi 向hướng 。

佛Phật 所sở 知tri 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 。 盡tận 皆giai 攝nhiếp 取thủ 無vô 有hữu 餘dư 。

誓thệ 願nguyện 皆giai 令linh 得đắc 解giải 脫thoát 。 為vi 彼bỉ 修tu 行hành 大đại 歡hoan 喜hỷ 。

其kỳ 心tâm 念niệm 念niệm 恆hằng 安an 住trụ 。 智trí 慧tuệ 廣quảng 大đại 無vô 與dữ 等đẳng 。

離ly 癡si 正chánh 念niệm 常thường 寂tịch 然nhiên 。 一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp 皆giai 清thanh 淨tịnh 。

彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 處xứ 於ư 世thế 。 不bất 著trước 內nội 外ngoại 一nhất 切thiết 法pháp 。

如như 風phong 無vô 礙ngại 行hành 於ư 空không 。 大Đại 士Sĩ 用dụng 心tâm 亦diệc 復phục 然nhiên 。

所sở 有hữu 身thân 業nghiệp 皆giai 清thanh 淨tịnh 。 一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 無vô 過quá 失thất 。

心tâm 常thường 歸quy 向hướng 於ư 如Như 來Lai 。 能năng 令linh 諸chư 佛Phật 悉tất 歡hoan 喜hỷ 。

十thập 方phương 無vô 量lượng 諸chư 國quốc 土độ 。 所sở 有hữu 佛Phật 處xứ 皆giai 往vãng 詣nghệ 。

於ư 中trung 覩đổ 見kiến 大đại 悲bi 尊tôn 。 靡mĩ 不bất 恭cung 敬kính 而nhi 瞻chiêm 奉phụng 。

心tâm 常thường 清thanh 淨tịnh 離ly 諸chư 失thất 。 普phổ 入nhập 世thế 間gian 無vô 所sở 畏úy 。

已dĩ 住trụ 如Như 來Lai 無vô 上thượng 道đạo 。 復phục 為vi 三tam 有hữu 大đại 法pháp 池trì 。

精tinh 勤cần 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 法pháp 。 隨tùy 順thuận 思tư 惟duy 有hữu 非phi 有hữu 。

如như 是thị 趣thú 於ư 真chân 實thật 理lý 。 得đắc 入nhập 甚thậm 深thâm 無vô 諍tranh 處xứ 。

以dĩ 此thử 修tu 成thành 堅kiên 固cố 道đạo 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 莫mạc 能năng 壞hoại 。

善thiện 能năng 了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 性tánh 。 普phổ 於ư 三tam 世thế 無vô 所sở 著trước 。

如như 是thị 迴hồi 向hướng 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 普phổ 使sử 羣quần 生sanh 離ly 眾chúng 垢cấu 。

永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 所sở 依y 。 得đắc 入nhập 究cứu 竟cánh 無vô 依y 處xứ 。

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 道đạo 。 隨tùy 其kỳ 種chủng 類loại 各các 差sai 別biệt 。

菩Bồ 薩Tát 悉tất 能năng 分phân 別biệt 說thuyết 。 而nhi 心tâm 無vô 著trước 無vô 所sở 礙ngại 。

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 修tu 迴hồi 向hướng 。 功công 德đức 方phương 便tiện 不bất 可khả 說thuyết 。

能năng 令linh 十thập 方phương 世thế 界giới 中trung 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 皆giai 稱xưng 歎thán 。

【# 論luận 】# 已dĩ 下hạ 頌tụng 中trung 有hữu 五ngũ 十thập 六lục 行hành 頌tụng 頌tụng 此thử 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 此thử 一nhất 段đoạn 中trung 明minh 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 。 之chi 行hành 均quân 調điều 得đắc 所sở 兩lưỡng 行hành 一nhất 頌tụng 如như 文văn 自tự 具cụ 得đắc 意ý 以dĩ 行hàng 行hàng 之chi 第đệ 二nhị 隨tùy 文văn 解giải 釋thích 者giả 何hà 故cố 名danh 為vi 。 救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 釋thích 此thử 名danh 目mục 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 明minh 隨tùy 位vị 修tu 行hành 次thứ 第đệ 之chi 法pháp 二nhị 明minh 本bổn 位vị 名danh 號hiệu 一nhất 明minh 隨tùy 位vị 修tu 行hành 次thứ 第đệ 之chi 法pháp 者giả 如như 十thập 住trụ 中trung 於ư 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 所sở 緣duyên 十thập 種chủng 難nan 得đắc 法pháp 而nhi 發phát 於ư 心tâm 所sở 謂vị 處xứ 非phi 處xứ 等đẳng 十thập 種chủng 如Như 來Lai 智trí 力lực 。 而nhi 發phát 於ư 心tâm 生sanh 佛Phật 家gia 為vi 佛Phật 真chân 子tử 。 如như 十thập 行hành 之chi 中trung 行hành 歡hoan 喜hỷ 行hành 為vi 大đại 施thí 主chủ 。 凡phàm 所sở 有hữu 物vật 悉tất 能năng 惠huệ 施thí 。 無vô 有hữu 悔hối 恡lận 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 以dĩ 為vi 所sở 緣duyên 如như 此thử 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 初sơ 迴hồi 向hướng 名danh 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 者giả 即tức 以dĩ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm 。 以dĩ 為vi 所sở 緣duyên 明minh 即tức 以dĩ 十thập 住trụ 十thập 行hành 所sở 得đắc 大đại 智trí 法Pháp 身thân 無vô 著trước 淨tịnh 行hạnh 起khởi 廣quảng 大đại 願nguyện 行hành 處xử 於ư 生sanh 死tử 。 以dĩ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 為vi 行hành 首thủ 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 以dĩ 為vi 處xứ 生sanh 死tử 利lợi 物vật 之chi 緣duyên 是thị 故cố 即tức 名danh 為vi 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 即tức 以dĩ 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 為vi 救cứu 護hộ 以dĩ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 為vi 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 故cố 為vi 六Lục 度Độ 行hành 門môn 是thị 出xuất 世thế 行hành 故cố 是thị 故cố 如như 是thị 安an 立lập 次thứ 第đệ 總tổng 在tại 十thập 住trụ 初sơ 發phát 心tâm 位vị 一nhất 時thời 總tổng 具cụ 只chỉ 為vì 紙chỉ 素tố 竹trúc 帛bạch 名danh 言ngôn 次thứ 第đệ 遂toại 生sanh 分phân 段đoạn 非phi 是thị 法pháp 有hữu 前tiền 後hậu 義nghĩa 故cố 如như 十thập 住trụ 位vị 中trung 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 表biểu 法pháp 之chi 中trung 海hải 門môn 國quốc 觀quán 大đại 海hải 具cụ 有hữu 阿a 脩tu 羅la 等đẳng 。 十thập 王vương 供cúng 養dường 等đẳng 是thị 迴hồi 向hướng 義nghĩa 然nhiên 教giáo 門môn 次thứ 第đệ 昇thăng 進tiến 不bất 可khả 不bất 存tồn 若nhược 不bất 如như 斯tư 使sử 後hậu 學học 之chi 流lưu 行hành 沉trầm 淪luân 而nhi 不bất 進tiến 二nhị 明minh 本bổn 位vị 之chi 名danh 者giả 又hựu 以dĩ 大đại 智trí 法Pháp 身thân 以dĩ 為vi 離ly 體thể 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm 。 以dĩ 為vi 處xứ 生sanh 死tử 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 所sở 緣duyên 是thị 故cố 名danh 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 以dĩ 智trí 體thể 無vô 依y 所sở 救cứu 護hộ 者giả 無vô 性tánh 眾chúng 生sanh 。 無vô 相tướng 正chánh 為vi 救cứu 護hộ 而nhi 無vô 作tác 者giả 故cố 。 眾chúng 生sanh 自tự 真chân 無vô 出xuất 沒một 故cố 名danh 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 離ly 眾chúng 生sanh 相tướng 。 迴hồi 向hướng 成thành 此thử 初sơ 迴hồi 向hướng 法Pháp 門môn 具cụ 足túc 五ngũ 緣duyên 。 一nhất 具cụ 自tự 了liễu 法Pháp 身thân 本bổn 自tự 清thanh 淨tịnh 。 解giải 脫thoát 緣duyên 二nhị 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。 解giải 脫thoát 緣duyên 三tam 具cụ 大đại 願nguyện 力lực 奉phụng 事sự 諸chư 佛Phật 。 利lợi 眾chúng 生sanh 緣duyên 。 四tứ 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 具cụ 足túc 勝thắng 行hành 緣duyên 五ngũ 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 緣duyên 具cụ 此thử 五ngũ 法pháp 方phương 能năng 成thành 就tựu 此thử 初sơ 迴hồi 向hướng 此thử 之chi 一nhất 段đoạn 以dĩ 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 主chủ 九cửu 波Ba 羅La 蜜Mật 為vi 伴bạn 善thiện 財tài 以dĩ 鬻dục 香hương 長trưởng 者giả 號hiệu 青thanh 蓮liên 華hoa 表biểu 所sở 行hàng 行hàng 之chi 人nhân 以dĩ 名danh 下hạ 義nghĩa 思tư 之chi 可khả 解giải 於ư 中trung 所sở 行hành 法Pháp 則tắc 。 鬻dục 香hương 長trưởng 者giả 賣mại 香hương 人nhân 也dã 能năng 辯biện 諸chư 香hương 和hòa 合hợp 諸chư 香hương 賣mại 鬻dục 與dữ 人nhân 用dụng 表biểu 此thử 位vị 之chi 行hành 前tiền 已dĩ 釋thích 竟cánh 。

第đệ 二nhị 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 以dĩ 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 體thể 餘dư 九cửu 為vi 伴bạn 善thiện 財tài 以dĩ 船thuyền 師sư 號hiệu 婆bà 施thí 羅la 為vi 表biểu 行hàng 行hàng 之chi 人nhân 此thử 云vân 自tự 在tại 住trụ 樓lâu 閣các 城thành 城thành 門môn 外ngoại 海hải 岸ngạn 上thượng 住trụ 修tu 大đại 悲bi 幢tràng 行hành 法Pháp 門môn 明minh 此thử 迴hồi 向hướng 位vị 中trung 以dĩ 大đại 悲bi 為vi 戒giới 體thể 視thị 一nhất 切thiết 生sanh 死tử 。 之chi 海hải 令linh 得đắc 一nhất 切thiết 。 大đại 智trí 之chi 海hải 。 居cư 生sanh 死tử 海hải 而nhi 得đắc 自tự 在tại 故cố 。 名danh 自tự 在tại 廣quảng 說thuyết 如như 經kinh 又hựu 表biểu 戒giới 體thể 如như 海hải 性tánh 淨tịnh 不bất 宿túc 死tử 屍thi 。 明minh 法Pháp 身thân 本bổn 淨tịnh 不bất 宿túc 煩phiền 惱não 染nhiễm 淨tịnh 死tử 屍thi 也dã 廣quảng 義nghĩa 如như 文văn 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 者giả 於ư 此thử 一nhất 段đoạn 經kinh 文văn 義nghĩa 分phân 為vi 二nhị 一nhất 長trường/trưởng 科khoa 此thử 一nhất 段đoạn 經kinh 意ý 二nhị 隨tùy 文văn 解giải 說thuyết 第đệ 一nhất 長trường/trưởng 科khoa 此thử 一nhất 段đoạn 經kinh 意ý 者giả 自tự 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 說thuyết 頌tụng 已dĩ 來lai 總tổng 科khoa 為vi 六lục 段đoạn 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 佛Phật 子tử 此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 去khứ 來lai 今kim 。 諸chư 如Như 來Lai 所sở 。 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 悉tất 能năng 承thừa 事sự 一nhất 切thiết 佛Phật 故cố 。 於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 乃nãi 至chí 初sơ 發phát 。 一nhất 念niệm 之chi 心tâm 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 誓thệ 修tu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 善thiện 根căn 無vô 疲bì 厭yếm 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 發phát 深thâm 志chí 樂nhạo 故cố 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 。 教giáo 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 守thủ 護hộ 住trụ 持trì 故cố 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 慈từ 眼nhãn 等đẳng 觀quán 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 普phổ 利lợi 益ích 故cố 於ư 一nhất 切thiết 白bạch 淨tịnh 法pháp 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 普phổ 集tập 無vô 邊biên 諸chư 善thiện 根căn 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 迴hồi 向hướng 道đạo 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 滿mãn 足túc 殊thù 勝thắng 諸chư 欲dục 解giải 故cố 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 。 師sư 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 起khởi 佛Phật 想tưởng 故cố 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 。 自tự 在tại 神thần 通thông 。 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 深thâm 信tín 諸chư 佛Phật 難nan 思tư 議nghị 。 故cố 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 行hành 得đắc 不bất 壞hoại 信tín 。 攝nhiếp 取thủ 種chủng 種chủng 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 行hành 境cảnh 界giới 故cố 。

【# 論luận 】# 一nhất 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 無vô 量lượng 無vô 數số 。 行hành 境cảnh 界giới 故cố 有hữu 十thập 三tam 行hành 半bán 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 得đắc 信tín 不bất 壞hoại 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 安an 住trụ 不bất 壞hoại 信tín 時thời 於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 若nhược 諸chư 佛Phật 教giáo 若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh 。 如như 是thị 等đẳng 種chủng 種chủng 。 境cảnh 界giới 中trung 種chúng 諸chư 善thiện 根căn 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 令linh 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 轉chuyển 更cánh 增tăng 長trưởng 。 慈từ 悲bi 廣quảng 大đại 平bình 等đẳng 觀quán 察sát 隨tùy 順thuận 修tu 學học 。 諸chư 佛Phật 所sở 作tác 。 攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 。 清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn 。 入nhập 真chân 實thật 義nghĩa 集tập 福phước 德đức 行hạnh 行hành 大đại 惠huệ 施thí 修tu 諸chư 功công 德đức 。 等đẳng 觀quán 三tam 世thế 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 善thiện 根căn 功công 德đức 。 迴hồi 向hướng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 願nguyện 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 同đồng 共cộng 止chỉ 住trụ 念niệm 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 心tâm 無vô 暫tạm 捨xả 。 受thọ 持trì 佛Phật 教giáo 勤cần 加gia 守thủ 護hộ 。 教giáo 化hóa 成thành 熟thục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 常thường 迴hồi 向hướng 出xuất 世thế 之chi 道đạo 供cúng 養dường 瞻chiêm 侍thị 一nhất 切thiết 法Pháp 師sư 解giải 了liễu 諸chư 法pháp 。 憶ức 持trì 不bất 忘vong 。 修tu 行hành 大đại 願nguyện 悉tất 使sử 滿mãn 足túc 。

【# 論luận 】# 二nhị 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 大đại 願nguyện 悉tất 使sử 滿mãn 足túc 有hữu 十thập 一nhất 行hành 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 住trụ 持trì 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 積tích 集tập 善thiện 根căn 。 成thành 就tựu 善thiện 根căn 。 增tăng 長trưởng 善thiện 根căn 。 思tư 惟duy 善thiện 根căn 繫hệ 念niệm 善thiện 根căn 分phân 別biệt 善thiện 根căn 。 愛ái 樂nhạo 善thiện 根căn 修tu 習tập 善thiện 根căn 。 安an 住trụ 善thiện 根căn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 積tích 集tập 。 諸chư 善thiện 根căn 已dĩ 以dĩ 此thử 善thiện 根căn 。 所sở 得đắc 依y 果quả 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 於ư 念niệm 念niệm 中trung 。 見kiến 無vô 量lượng 佛Phật 。 如như 其kỳ 所sở 應ứng 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 以dĩ 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 寶bảo 阿a 僧tăng 祇kỳ 華hoa 阿a 僧tăng 祇kỳ 鬘man 阿a 僧tăng 祇kỳ 衣y 阿a 僧tăng 祇kỳ 蓋cái 阿a 僧tăng 祇kỳ 幢tràng 阿a 僧tăng 祇kỳ 幡phan 阿a 僧tăng 祇kỳ 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 給cấp 侍thị 阿a 僧tăng 祇kỳ 塗đồ 飾sức 地địa 阿a 僧tăng 祇kỳ 塗đồ 香hương 阿a 僧tăng 祇kỳ 粖mạt 香hương 阿a 僧tăng 祇kỳ 和hòa 香hương 阿a 僧tăng 祇kỳ 燒thiêu 香hương 阿a 僧tăng 祇kỳ 深thâm 信tín 阿a 僧tăng 祇kỳ 愛ái 樂nhạo 阿a 僧tăng 祇kỳ 淨tịnh 心tâm 阿a 僧tăng 祇kỳ 尊tôn 重trọng 阿a 僧tăng 祇kỳ 讚tán 歎thán 阿a 僧tăng 祇kỳ 禮lễ 敬kính 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 華hoa 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 香hương 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 鬘man 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 栴chiên 檀đàn 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 衣y 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 金kim 剛cang 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 摩ma 尼ni 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 繒tăng 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 色sắc 座tòa 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 華hoa 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 香hương 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 鬘man 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 衣y 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 間gian 錯thác 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 寶bảo 繒tăng 綵thải 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 寶bảo 多đa 羅la 樹thụ 。 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 寶bảo 欄lan 楯thuẫn 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 寶bảo 鈴linh 網võng 彌di 覆phú 經kinh 行hành 處xứ 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 寶bảo 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 華hoa 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 香hương 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 鬘man 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 栴chiên 檀đàn 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 堅kiên 固cố 妙diệu 香hương 藏tạng 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 金kim 剛cang 宮cung 殿điện 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 摩ma 尼ni 。 宮cung 殿điện 皆giai 悉tất 殊thù 妙diệu 出xuất 過quá 諸chư 天thiên 阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 雜tạp 寶bảo 樹thụ 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 種chủng 種chủng 香hương 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 寶bảo 衣y 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 音âm 樂nhạc 樹thụ 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 妙diệu 音âm 聲thanh 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 無vô 厭yếm 寶bảo 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 繒tăng 綵thải 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 。 璫đang 樹thụ 阿a 僧tăng 祇kỳ 一nhất 切thiết 華hoa 香hương 。 幢tràng 幡phan 鬘man 蓋cái 所sở 嚴nghiêm 飾sức 樹thụ 如như 是thị 等đẳng 樹thụ 。 扶phù 疎sơ 蔭ấm 暎ánh 莊trang 嚴nghiêm 宮cung 殿điện 其kỳ 諸chư 宮cung 殿điện 。 復phục 有hữu 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 軒hiên 檻hạm 莊trang 嚴nghiêm 阿a 僧tăng 祇kỳ 窻# 牖dũ 莊trang 嚴nghiêm 阿a 僧tăng 祇kỳ 門môn 闥thát 莊trang 嚴nghiêm 阿a 僧tăng 祇kỳ 樓lâu 閣các 莊trang 嚴nghiêm 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 半bán 月nguyệt 莊trang 嚴nghiêm 阿a 僧tăng 祇kỳ 帳trướng 莊trang 嚴nghiêm 阿a 僧tăng 祇kỳ 金kim 網võng 彌di 覆phú 其kỳ 上thượng 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 香hương 周chu 帀táp 普phổ 熏huân 阿a 僧tăng 祇kỳ 衣y 敷phu 布bố 其kỳ 地địa 。

【# 論luận 】# 三tam 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 已dĩ 下hạ 至chí 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 衣y 敷phu 布bố 其kỳ 地địa 有hữu 三Tam 十Thập 三Tam 。 行hành 經kinh 明minh 舉cử 依y 果quả 報báo 嚴nghiêm 分phần/phân 釋thích 義nghĩa 云vân 如như 是thị 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 寶bảo 是thị 本bổn 行hạnh 中trung 以dĩ 法pháp 利lợi 生sanh 依y 果quả 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 華hoa 者giả 是thị 以dĩ 行hành 能năng 利lợi 自tự 他tha 開khai 敷phu 眾chúng 善thiện 之chi 依y 果quả 阿a 僧tăng 祇kỳ 鬘man 是thị 忍nhẫn 所sở 報báo 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 衣y 從tùng 慚tàm 愧quý 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 蓋cái 大đại 慈từ 悲bi 所sở 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 幡phan 迴hồi 向hướng 心tâm 所sở 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 幢tràng 是thị 隨tùy 行hành 不bất 退thoái 力lực 所sở 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 諸chư 助trợ 道Đạo 法Pháp 。 所sở 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 侍thị 從tùng 謙khiêm 敬kính 離ly 慢mạn 所sở 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 塗đồ 飾sức 地địa 從tùng 戒giới 品phẩm 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 塗đồ 香hương 以dĩ 戒giới 徧biến 諸chư 法pháp 生sanh 也dã 阿a 僧tăng 祇kỳ 粖mạt 香hương 以dĩ 往vãng 昔tích 散tán 華hoa 香hương 報báo 所sở 生sanh 大đại 綱cương 以dĩ 行hành 知tri 果quả 如như 影ảnh 隨tùy 形hình 。 一nhất 一nhất 相tương/tướng 餘dư 准chuẩn 物vật 類loại 以dĩ 義nghĩa 解giải 之chi 可khả 解giải 亦diệc 以dĩ 音âm 曾tằng 以dĩ 如như 是thị 物vật 供cúng 養dường 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 獲hoạch 得đắc 斯tư 果quả 故cố 餘dư 准chuẩn 此thử 知tri 之chi 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 於ư 無vô 量lượng 無vô 數số 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 劫kiếp 淨tịnh 心tâm 尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính 。 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 恆hằng 不bất 退thoái 轉chuyển 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 一nhất 一nhất 如Như 來Lai 。 滅diệt 度độ 之chi 後hậu 。 所sở 有hữu 舍xá 利lợi 。 悉tất 亦diệc 如như 是thị 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 為vì 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 生sanh 淨tịnh 信tín 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 攝nhiếp 善thiện 根căn 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 離ly 諸chư 苦khổ 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 廣quảng 大đại 解giải 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 大đại 莊trang 嚴nghiêm 。 而nhi 莊trang 嚴nghiêm 故cố 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 。 而nhi 莊trang 嚴nghiêm 故cố 諸chư 有hữu 所sở 作tác 。 得đắc 究cứu 竟cánh 故cố 知tri 諸chư 佛Phật 興hưng 。 難nan 可khả 植thực 故cố 滿mãn 足túc 如Như 來Lai 無vô 量lượng 力lực 故cố 。 莊trang 嚴nghiêm 供cúng 養dường 。 佛Phật 塔tháp 廟miếu 故cố 住trụ 持trì 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố 。 如như 是thị 供cúng 養dường 。 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 。 及cập 滅diệt 度độ 後hậu 。 所sở 有hữu 舍xá 利lợi 。 其kỳ 諸chư 供cúng 養dường 於ư 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 說thuyết 不bất 可khả 盡tận 。 如như 是thị 修tu 集tập 無vô 量lượng 。 功công 德đức 皆giai 為vi 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 無vô 有hữu 。 退thoái 轉chuyển 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 無vô 有hữu 疲bì 厭yếm 。 無vô 有hữu 執chấp 著trước 離ly 諸chư 心tâm 想tưởng 無vô 有hữu 依y 止chỉ 永vĩnh 絕tuyệt 所sở 依y 遠viễn 離ly 於ư 我ngã 。 及cập 以dĩ 我ngã 所sở 。 如như 實thật 法pháp 印ấn 印ấn 諸chư 業nghiệp 門môn 得đắc 法Pháp 無vô 生sanh 住trụ 無vô 所sở 住trụ 。 觀quán 無vô 生sanh 性tánh 印ấn 諸chư 境cảnh 界giới 諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm 。 發phát 心tâm 迴hồi 向hướng 。 與dữ 諸chư 法pháp 性tánh 相tướng 。 應ưng 迴hồi 向hướng 入nhập 無vô 作tác 法pháp 成thành 就tựu 所sở 作tác 方phương 便tiện 迴hồi 向hướng 。 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 。 諸chư 事sự 想tưởng 著trước 方phương 便tiện 迴hồi 向hướng 。 住trụ 於ư 無vô 量lượng 善thiện 巧xảo 迴hồi 向hướng 。 永vĩnh 出xuất 一nhất 切thiết 。 諸chư 有hữu 迴hồi 向hướng 修tu 行hành 諸chư 行hành 不bất 住trụ 於ư 相tướng 。 善thiện 巧xảo 迴hồi 向hướng 。 普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 普phổ 淨tịnh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 行hành 廣quảng 大đại 迴hồi 向hướng 發phát 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 迴hồi 向hướng 與dữ 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 同đồng 住trụ 迴hồi 向hướng 滿mãn 足túc 。 最tối 上thượng 信tín 解giải 心tâm 迴hồi 向hướng 。

【# 論luận 】# 四tứ 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 最tối 上thượng 信tín 解giải 心tâm 迴hồi 向hướng 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 。 行hành 半bán 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 如như 上thượng 依y 果quả 所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 皆giai 為vi 度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 時thời 雖tuy 隨tùy 生sanh 死tử 而nhi 不bất 改cải 變biến 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 未vị 曾tằng 退thoái 轉chuyển 。 在tại 於ư 諸chư 有hữu 心tâm 無vô 動động 亂loạn 悉tất 能năng 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 染nhiễm 有hữu 為vi 法pháp 不bất 失thất 無Vô 礙Ngại 智Trí 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 位vị 因nhân 緣duyên 無vô 盡tận 世thế 間gian 諸chư 法pháp 。 無vô 能năng 變biến 動động 具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 悉tất 能năng 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 智trí 力lực 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 離ly 諸chư 癡si 闇ám 成thành 菩Bồ 提Đề 心tâm 開khai 示thị 光quang 明minh 增tăng 長trưởng 淨tịnh 法pháp 迴hồi 向hướng 勝thắng 道đạo 具cụ 足túc 眾chúng 行hạnh 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 意ý 善thiện 能năng 分phân 別biệt 。 了liễu 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 隨tùy 心tâm 現hiện 知tri 業nghiệp 如như 幻huyễn 業nghiệp 報báo 如như 像tượng 諸chư 行hành 如như 化hóa 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 。 悉tất 皆giai 如như 響hưởng 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 。 一nhất 切thiết 如như 彰chương 出xuất 生sanh 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 法Pháp 眼nhãn 見kiến 於ư 。 無vô 作tác 廣quảng 大đại 境cảnh 界giới 證chứng 寂tịch 滅diệt 性tánh 了liễu 法pháp 無vô 二nhị 得đắc 法Pháp 實thật 相tướng 具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 於ư 一nhất 切thiết 相tướng 。 皆giai 無vô 所sở 著trước 。 善thiện 能năng 修tu 行hành 。 同đồng 事sự 諸chư 業nghiệp 於ư 白bạch 淨tịnh 法Pháp 。 恆hằng 無vô 廢phế 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 。 著trước 住trụ 無vô 著trước 行hành 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 善thiện 巧xảo 思tư 惟duy 無vô 有hữu 迷mê 惑hoặc 不bất 違vi 諸chư 法pháp 不bất 壞hoại 業nghiệp 因nhân 明minh 見kiến 真chân 實thật 善thiện 巧xảo 迴hồi 向hướng 。 知tri 法pháp 自tự 性tánh 。 以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 成thành 就tựu 業nghiệp 報báo 到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn 。 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 獲hoạch 神thần 通thông 智trí 諸chư 業nghiệp 善thiện 根căn 無vô 作tác 而nhi 行hành 隨tùy 心tâm 自tự 在tại 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 為vì 欲dục 度độ 脫thoát 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 斷đoạn 佛Phật 種chủng 。 永vĩnh 離ly 魔ma 業nghiệp 見kiến 一Nhất 切Thiết 智Trí 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 信tín 樂nhạo 不bất 捨xả 離ly 世thế 境cảnh 界giới 。 斷đoạn 諸chư 雜tạp 染nhiễm 亦diệc 願nguyện 眾chúng 生sanh 。 得đắc 清thanh 淨tịnh 智trí 入nhập 深thâm 方phương 便tiện 出xuất 生sanh 死tử 法pháp 獲hoạch 佛Phật 善thiện 根căn 永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 諸chư 魔ma 事sự 業nghiệp 。 以dĩ 平bình 等đẳng 印ấn 普phổ 印ấn 諸chư 業nghiệp 發phát 心tâm 趣thú 入nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 佛Phật 子tử 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 第đệ 二nhị 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 。

【# 論luận 】# 五ngũ 佛Phật 子tử 已dĩ 下hạ 至chí 第đệ 二nhị 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 有hữu 二nhị 十thập 四tứ 行hành 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 能năng 隨tùy 生sanh 死tử 度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 。 同đồng 事sự 諸chư 業nghiệp 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 白bạch 淨tịnh 等đẳng 法pháp 恆hằng 不bất 捨xả 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 此thử 迴hồi 向hướng 時thời 得đắc 見kiến 一nhất 切thiết 。 無vô 數số 諸chư 佛Phật 。 成thành 就tựu 無vô 量lượng 。 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 。 普phổ 於ư 眾chúng 生sanh 。 得đắc 平bình 等đẳng 心tâm 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 神thần 力lực 所sở 加gia 。 降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma 。 永vĩnh 離ly 其kỳ 業nghiệp 成thành 就tựu 生sanh 貴quý 滿mãn 菩Bồ 提Đề 心tâm 得đắc 無vô 礙ngại 。 智trí 不bất 由do 他tha 解giải 善thiện 能năng 開khai 闡xiển 。 一nhất 切thiết 法pháp 義nghĩa 。 能năng 隨tùy 想tưởng 力lực 入nhập 一nhất 切thiết 剎sát 。 普phổ 照chiếu 眾chúng 生sanh 。 悉tất 使sử 清thanh 淨tịnh 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 此thử 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 之chi 力lực 攝nhiếp 諸chư 善thiện 根căn 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 幢Tràng 。 菩Bồ 薩Tát 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 即tức 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

【# 論luận 】# 六lục 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 至chí 說thuyết 頌tụng 有hữu 八bát 行hành 經kinh 明minh 菩Bồ 薩Tát 得đắc 於ư 諸chư 佛Phật 妙diệu 法Pháp 。 斷đoạn 疑nghi 如như 聞văn 自tự 達đạt 能năng 隨tùy 想tưởng 力lực 入nhập 一nhất 切thiết 剎sát 。 普phổ 照chiếu 眾chúng 生sanh 分phần/phân 。

【# 經Kinh 】#

菩Bồ 薩Tát 已dĩ 得đắc 不bất 壞hoại 意ý 。 修tu 行hành 一nhất 切thiết 諸chư 善thiện 業nghiệp 。

是thị 故cố 能năng 令linh 佛Phật 歡hoan 喜hỷ 。 智trí 者giả 以dĩ 此thử 而nhi 迴hồi 向hướng 。

供cúng 養dường 無vô 量lượng 無vô 邊biên 佛Phật 。 布bố 施thí 持trì 戒giới 伏phục 諸chư 根căn 。

為vì 欲dục 利lợi 益ích 諸chư 眾chúng 生sanh 。 普phổ 使sử 一nhất 切thiết 皆giai 清thanh 淨tịnh 。

一nhất 切thiết 上thượng 妙diệu 諸chư 香hương 華hoa 。 無vô 量lượng 差sai 別biệt 勝thắng 衣y 服phục 。

寶bảo 蓋cái 及cập 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai 。

如như 是thị 供cúng 養dường 於ư 諸chư 佛Phật 。 無vô 量lượng 無vô 數số 難nan 思tư 劫kiếp 。

恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng 常thường 歡hoan 喜hỷ 。 未vị 曾tằng 一nhất 念niệm 生sanh 疲bì 厭yếm 。

專chuyên 心tâm 想tưởng 念niệm 於ư 諸chư 佛Phật 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 大đại 明minh 燈đăng 。

十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 如Như 來Lai 。 靡mĩ 不bất 現hiện 前tiền 如như 目mục 覩đổ 。

不bất 可khả 思tư 議nghị 無vô 量lượng 劫kiếp 。 種chủng 種chủng 布bố 施thí 心tâm 無vô 厭yếm 。

百bách 千thiên 萬vạn 億ức 眾chúng 劫kiếp 中trung 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 悉tất 如như 是thị 。

彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 滅diệt 度độ 已dĩ 。 供cúng 養dường 舍xá 利lợi 無vô 厭yếm 足túc 。

悉tất 以dĩ 種chủng 種chủng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 建kiến 立lập 難nan 思tư 眾chúng 塔tháp 廟miếu 。

造tạo 立lập 無vô 等đẳng 最tối 勝thắng 形hình 。 寶bảo 藏tạng 淨tịnh 金kim 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。

巍nguy 巍nguy 高cao 大đại 如như 山sơn 王vương 。 其kỳ 數số 無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức 。

淨tịnh 心tâm 尊tôn 重trọng 供cúng 養dường 已dĩ 。 復phục 生sanh 歡hoan 喜hỷ 利lợi 益ích 意ý 。

不bất 思tư 議nghị 劫kiếp 處xử 世thế 間gian 。 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 令linh 解giải 脫thoát 。

了liễu 知tri 眾chúng 生sanh 皆giai 妄vọng 想tưởng 。 於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 分phân 別biệt 。

而nhi 能năng 善thiện 別biệt 眾chúng 生sanh 根căn 。 普phổ 為vi 羣quần 生sanh 作tác 饒nhiêu 益ích 。

菩Bồ 薩Tát 修tu 集tập 諸chư 巧xảo 德đức 。 廣quảng 大đại 最tối 勝thắng 無vô 與dữ 比tỉ 。

了liễu 達đạt 體thể 性tánh 悉tất 非phi 有hữu 。 如như 是thị 決quyết 定định 皆giai 迴hồi 向hướng 。

以dĩ 最tối 勝thắng 智trí 觀quán 諸chư 法pháp 。 其kỳ 中trung 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 生sanh 。

如như 是thị 方phương 便tiện 修tu 迴hồi 向hướng 。 功công 德đức 無vô 量lượng 不bất 可khả 盡tận 。

以dĩ 是thị 方phương 便tiện 令linh 心tâm 淨tịnh 。 悉tất 與dữ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 等đẳng 。

此thử 方phương 便tiện 力lực 不bất 可khả 盡tận 。 是thị 故cố 福phước 報báo 無vô 盡tận 極cực 。

發phát 起khởi 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 無vô 所sở 依y 。

普phổ 至chí 十thập 方phương 諸chư 世thế 界giới 。 而nhi 於ư 一nhất 切thiết 無vô 所sở 礙ngại 。

一nhất 切thiết 如Như 來Lai 出xuất 世thế 間gian 。 為vi 欲dục 啟khải 導đạo 眾chúng 生sanh 心tâm 。

如như 其kỳ 心tâm 性tánh 而nhi 觀quán 察sát 。 畢tất 竟cánh 推thôi 求cầu 不bất 可khả 得đắc 。

一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 無vô 有hữu 餘dư 。 悉tất 入nhập 於ư 如như 無vô 體thể 性tánh 。

以dĩ 是thị 淨tịnh 眼nhãn 而nhi 迴hồi 向hướng 。 開khai 彼bỉ 世thế 間gian 生sanh 死tử 獄ngục 。

雖tuy 令linh 諸chư 有hữu 悉tất 清thanh 淨tịnh 。 亦diệc 不bất 分phân 別biệt 於ư 諸chư 有hữu 。

知tri 諸chư 有hữu 性tánh 無vô 所sở 有hữu 。 而nhi 令linh 歡hoan 喜hỷ 意ý 清thanh 淨tịnh 。

於ư 一nhất 佛Phật 土độ 無vô 所sở 依y 。 一nhất 切thiết 佛Phật 土độ 悉tất 如như 是thị 。

亦diệc 不bất 染nhiễm 著trước 有hữu 為vi 法pháp 。 知tri 彼bỉ 法pháp 性tánh 無vô 依y 處xứ 。

以dĩ 是thị 修tu 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 以dĩ 是thị 無vô 上thượng 智trí 莊trang 嚴nghiêm 。

以dĩ 是thị 諸chư 佛Phật 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng 業nghiệp 。

菩Bồ 薩Tát 專chuyên 心tâm 念niệm 諸chư 佛Phật 。 無vô 上thượng 智trí 慧tuệ 巧xảo 方phương 便tiện 。

如như 佛Phật 一nhất 切thiết 無vô 所sở 依y 。 願nguyện 我ngã 修tu 成thành 此thử 功công 德đức 。

專chuyên 心tâm 救cứu 護hộ 於ư 一nhất 切thiết 。 令linh 其kỳ 遠viễn 離ly 眾chúng 惡ác 業nghiệp 。

如như 是thị 饒nhiêu 益ích 諸chư 羣quần 生sanh 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 未vị 曾tằng 捨xả 。

住trụ 於ư 智trí 地địa 守thủ 護hộ 法Pháp 。 不bất 以dĩ 餘dư 乘thừa 取thủ 涅Niết 槃Bàn 。

唯duy 願nguyện 得đắc 佛Phật 無vô 上thượng 道Đạo 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 善thiện 迴hồi 向hướng 。

不bất 取thủ 眾chúng 生sanh 所sở 言ngôn 說thuyết 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 虗hư 妄vọng 事sự 。

雖tuy 復phục 不bất 依y 言ngôn 語ngữ 道đạo 。 亦diệc 復phục 不bất 著trước 無vô 言ngôn 說thuyết 。

十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 如Như 來Lai 。 了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 無vô 有hữu 餘dư 。

雖tuy 知tri 一nhất 切thiết 皆giai 空không 寂tịch 。 而nhi 不bất 於ư 空không 起khởi 心tâm 念niệm 。

以dĩ 一nhất 莊trang 嚴nghiêm 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 亦diệc 不bất 於ư 法pháp 生sanh 分phân 別biệt 。

如như 是thị 開khai 悟ngộ 諸chư 羣quần 生sanh 。 一nhất 切thiết 無vô 性tánh 無vô 所sở 觀quán 。

【# 論luận 】# 已dĩ 上thượng 頌tụng 有hữu 五ngũ 十thập 行hành 兩lưỡng 行hành 一nhất 頌tụng 皆giai 頌tụng 當đương 位vị 之chi 中trung 迴hồi 向hướng 所sở 行hành 之chi 行hạnh 。 如như 文văn 自tự 具cụ 不bất 煩phiền 更cánh 釋thích 如như 文văn 行hành 之chi 第đệ 二nhị 隨tùy 文văn 解giải 義nghĩa 者giả 云vân 何hà 為vi 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 雖tuy 隨tùy 生sanh 死tử 海hải 不bất 壞hoại 法Pháp 身thân 。 雖tuy 隨tùy 分phân 別biệt 。 而nhi 不bất 壞hoại 無vô 作tác 雖tuy 隨tùy 諸chư 見kiến 而nhi 不bất 壞hoại 法Pháp 眼nhãn 雖tuy 隨tùy 諸chư 行hành 而nhi 不bất 壞hoại 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 雖tuy 教giáo 化hóa 成thành 熟thục 。 眾chúng 生sanh 皆giai 至chí 佛Phật 果Quả 不bất 壞hoại 身thân 心tâm 無vô 依y 住trụ 門môn 雖tuy 隨tùy 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 知tri 根căn 同đồng 事sự 而nhi 不bất 壞hoại 戒giới 體thể 恆hằng 自tự 白bạch 淨tịnh 是thị 故cố 名danh 為vi 。 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 又hựu 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 無vô 成thành 壞hoại 體thể 此thử 迴hồi 向hướng 體thể 如như 經Kinh 云vân 如như 實thật 法pháp 印ấn 印ấn 諸chư 業nghiệp 門môn 得đắc 法Pháp 無vô 生sanh 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ 。 觀quán 無vô 生sanh 性tánh 印ấn 諸chư 境cảnh 界giới 諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm 。 發phát 心tâm 迴hồi 向hướng 。 與dữ 諸chư 法pháp 性tánh 相tướng 。 應ưng 迴hồi 向hướng 入nhập 無vô 作tác 法pháp 成thành 就tựu 所sở 作tác 方phương 便tiện 迴hồi 向hướng 。 此thử 是thị 不bất 壞hoại 迴hồi 向hướng 之chi 大đại 體thể 也dã 智trí 不bất 壞hoại 生sanh 死tử 不bất 壞hoại 大đại 願nguyện 不bất 壞hoại 大đại 悲bi 不bất 壞hoại 皆giai 如như 實thật 故cố 如như 十thập 住trụ 位vị 以dĩ 離ly 染nhiễm 大đại 悲bi 為vi 戒giới 體thể 即tức 以dĩ 海hải 門môn 國quốc 海hải 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 為vi 所sở 表biểu 十thập 行hành 位vị 中trung 即tức 以dĩ 工công 巧xảo 笇# 術thuật 以dĩ 為vi 戒giới 體thể 即tức 以dĩ 釋thích 天thiên 童đồng 子tử 於ư 河hà 渚chử 中trung 笇# 印ấn 法pháp 以dĩ 為vi 所sở 表biểu 為vi 明minh 行hành 為vi 河hà 流lưu 歸quy 海hải 故cố 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 以dĩ 處xứ 俗tục 大đại 悲bi 為vi 戒giới 體thể 即tức 以dĩ 海hải 師sư 自tự 在tại 為vi 所sở 表biểu 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 三tam

音âm 切thiết

羼sằn

(# 初sơ 限hạn 切thiết )# 。

沮trở

(# 在tại 預dự 切thiết )# 。

狠ngận

(# 乎hồ 墾khẩn 切thiết )# 。

頑ngoan

(# 五ngũ 還hoàn 切thiết )# 。

盲manh

(# 莫mạc 耕canh 切thiết )# 。

瞽#

(# 古cổ 音âm )# 。

巖nham

(# 五ngũ 咸hàm 切thiết )# 。

邃thúy

(# 雖tuy 遂toại 切thiết )# 。

霧vụ

(# 亡vong 遇ngộ 切thiết )# 。

憋biết

(# 并tinh 列liệt 切thiết )# 。

冑trụ

(# 直trực 救cứu 切thiết )# 。

玷điếm

(# 丁đinh 念niệm 切thiết )# 。

籠lung

(# 力lực 紅hồng 切thiết )# 。

檻hạm

(# 戶hộ 減giảm 切thiết )# 。

荷hà

(# 乎hồ 箇cá 切thiết )# 。

負phụ

(# 婦phụ 音âm )# 。

溺nịch

(# 奴nô 的đích 切thiết )# 。

淤ứ

(# 於ư 句cú 切thiết )# 。

壑hác

(# 許hứa 各các 切thiết )# 。

贖thục

(# 似tự 玉ngọc 切thiết )# 。

鬬đấu

(# 都đô 豆đậu 切thiết )# 。

躭đam

(# 丁đinh 含hàm 切thiết )# 。

恚khuể

(# 於ư 避tị 切thiết )# 。

截tiệt

(# 才tài 結kết 切thiết )# 。

罥quyến

(# 古cổ 兗# 切thiết )# 。

索sách

(# 所sở 各các 切thiết )# 。

祇kỳ

(# 支chi 音âm )# 。

鬘man

(# 莫mạc 還hoàn 切thiết )# 。

錯thác

(# 七thất 各các 切thiết )# 。

鈴linh

(# 力lực 丁đinh 切thiết )# 。

璫đang

(# 當đương 音âm )# 。

蔭ấm

(# 於ư 禁cấm 切thiết )# 。

闥thát

(# 他tha 達đạt 切thiết )# 。

巍nguy

(# 語ngữ 韋vi 切thiết )# 。

觸xúc

(# 樞xu 玉ngọc 切thiết )# 。

扶phù

(# 防phòng 無vô 切thiết )# 。

軒hiên

(# 許hứa 言ngôn 切thiết )# 。

渚chử

(# 之chi 與dữ 切thiết )# 。