Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận – Quyển 32

Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận – Quyển 32
Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận
Quyển 32
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 造Tạo 論Luận 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷Quyển 。 第Đệ 三Tam 十Thập 二Nhị

唐Đường 于Vu 闐Điền 國Quốc 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 譯Dịch 經Kinh

唐đường 太thái 原nguyên 方phương 山sơn 長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 造tạo 論luận

唐Đường 福Phước 州Châu 開Khai 元Nguyên 寺Tự 沙Sa 門Môn 志Chí 寧Ninh 釐Li 經Kinh 合Hợp 論Luận

須Tu 彌Di 頂Đảnh 上Thượng 偈Kệ 讚Tán 品Phẩm 第đệ 十thập 四tứ 之chi 餘dư

【# 論luận 】# 第đệ 二nhị 一nhất 切thiết 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 世thế 界giới 。 名danh 波ba 頭đầu 摩ma 華hoa 。 佛Phật 號hiệu 無vô 盡tận 月nguyệt 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 義nghĩa 分phân 為vi 五ngũ 一nhất 釋thích 菩Bồ 薩Tát 名danh 二nhị 釋thích 世thế 界giới 名danh 三tam 釋thích 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 佛Phật 果Quả 之chi 號hiệu 四tứ 釋thích 其kỳ 座tòa 體thể 五ngũ 定định 其kỳ 所sở 來lai 方phương 面diện 。 第đệ 一nhất 釋thích 菩Bồ 薩Tát 名danh 者giả 所sở 以dĩ 名danh 一Nhất 切Thiết 慧Tuệ 。 以dĩ 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 中trung 達đạt 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 體thể 無vô 性tánh 非phi 迷mê 執chấp 故cố 此thử 當đương 第đệ 二nhị 治trị 地địa 住trụ 修tu 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 中trung 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 體thể 性tánh 非phi 染nhiễm 淨tịnh 以dĩ 為vi 戒giới 體thể 故cố 如như 此thử 十thập 住trụ 位vị 梵Phạm 行hạnh 品phẩm 是thị 其kỳ 戒giới 體thể 二nhị 釋thích 世thế 界giới 名danh 者giả 所sở 以dĩ 世thế 界giới 。 名danh 波ba 頭đầu 摩ma 華hoa 。 此thử 云vân 赤xích 蓮liên 華hoa 也dã 為vi 表biểu 戒giới 相tương/tướng 無vô 染nhiễm 處xử 世thế 赫hách 弈dịch 開khai 敷phu 莊trang 嚴nghiêm 萬vạn 行hạnh 感cảm 果quả 可khả 觀quán 義nghĩa 也dã 三tam 釋thích 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 佛Phật 果Quả 之chi 號hiệu 者giả 佛Phật 號hiệu 無vô 盡tận 月nguyệt 為vi 菩Bồ 薩Tát 名danh 一Nhất 切Thiết 慧Tuệ 。 佛Phật 果Quả 還hoàn 號hiệu 無vô 盡tận 月nguyệt 明minh 因nhân 果quả 相tương 似tự 故cố 即tức 明minh 一nhất 切thiết 慧tuệ 是thị 修tu 行hành 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 智trí 慧tuệ 之chi 人nhân 。 世thế 界giới 是thị 所sở 修tu 行hành 之chi 法pháp 。 佛Phật 果Quả 是thị 治trị 地địa 住trụ 中trung 所sở 得đắc 之chi 果Quả 。 明minh 能năng 清thanh 涼lương 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 故cố 四tứ 座tòa 體thể 如như 前tiền 已dĩ 釋thích 五ngũ 定định 其kỳ 所sở 來lai 方phương 面diện 。 者giả 是thị 南nam 方phương 之chi 眾chúng 也dã 為vi 表biểu 南nam 方phương 是thị 離ly 位vị 是thị 虗hư 無vô 義nghĩa 是thị 文văn 章chương 義nghĩa 是thị 赤xích 色sắc 赫hách 弈dịch 義nghĩa 如như 日nhật 正chánh 南nam 照chiếu 萬vạn 象tượng 而nhi 圓viên 明minh 義nghĩa 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 一Nhất 切Thiết 慧Tuệ 。 世thế 界giới 名danh 赤xích 蓮liên 華hoa 佛Phật 號hiệu 無vô 盡tận 月nguyệt 此thử 是thị 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 見kiến 海hải 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 見kiến 佛Phật 。 說thuyết 普phổ 眼nhãn 經kinh 以dĩ 義nghĩa 思tư 之chi 自tự 當đương 明minh 矣hĩ 第đệ 三tam 勝Thắng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 義nghĩa 分phân 為vi 四tứ 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 二nhị 明minh 所sở 居cư 國quốc 土độ 。 三Tam 明Minh 隨tùy 位vị 佛Phật 果Quả 之chi 號hiệu 四tứ 明minh 從tùng 所sở 來lai 方phương 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 者giả 所sở 以dĩ 名danh 勝thắng 慧tuệ 為vi 明minh 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 更cánh 明minh 淨tịnh 故cố 不bất 移di 一nhất 法pháp 勝thắng 前tiền 位vị 故cố 二nhị 明minh 世thế 界giới 名danh 者giả 所sở 以dĩ 名danh 寶bảo 華hoa 世thế 界giới 此thử 明minh 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 已dĩ 得đắc 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 之chi 智trí 慧tuệ 。 以dĩ 道đạo 體thể 而nhi 能năng 行hành 忍nhẫn 行hành 華hoa 者giả 行hành 也dã 明minh 以dĩ 忍nhẫn 行hành 莊trang 嚴nghiêm 智trí 慧tuệ 法Pháp 身thân 三Tam 明Minh 佛Phật 果Quả 之chi 號hiệu 所sở 以dĩ 佛Phật 號hiệu 不bất 動động 月nguyệt 者giả 以dĩ 得đắc 理lý 成thành 行hành 達đạt 心tâm 境cảnh 而nhi 無vô 可khả 動động 故cố 明minh 能năng 堪kham 忍nhẫn 也dã 月nguyệt 者giả 清thanh 涼lương 義nghĩa 四tứ 明minh 從tùng 所sở 來lai 方phương 者giả 是thị 西tây 方phương 之chi 眾chúng 以dĩ 西tây 方phương 為vi 秋thu 為vi 殺sát 為vi 苦Khổ 諦Đế 以dĩ 慈từ 悲bi 位vị 在tại 中trung 如như 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 善thiện 財tài 見kiến 觀quán 音âm 在tại 金Kim 剛Cang 山Sơn 之chi 西tây 為vi 明minh 金kim 為vi 殺sát 位vị 以dĩ 表biểu 眾chúng 苦khổ 之chi 處xứ 以dĩ 修tu 其kỳ 慈từ 忍nhẫn 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 名danh 勝thắng 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 寶bảo 華hoa 佛Phật 號hiệu 不bất 動động 月nguyệt 總tổng 明minh 得đắc 法Pháp 成thành 忍nhẫn 之chi 力lực 用dụng 勝thắng 故cố 此thử 是thị 寶bảo 華hoa 義nghĩa 此thử 是thị 修tu 行hành 住trụ 對đối 治trị 法pháp 也dã 此thử 是thị 善thiện 財tài 見kiến 善thiện 住trụ 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 無vô 礙ngại 法Pháp 門môn 。 以dĩ 能năng 忍nhẫn 故cố 第đệ 四tứ 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 功Công 德Đức 慧Tuệ 。 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 分phân 之chi 為vi 四tứ 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 二nhị 明minh 世thế 界giới 名danh 三Tam 明Minh 佛Phật 果Quả 之chi 號hiệu 四tứ 明minh 從tùng 所sở 來lai 方phương 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 者giả 云vân 何hà 名danh 功Công 德Đức 慧Tuệ 。 此thử 位vị 修tu 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 勤cần 行hành 利lợi 物vật 廣quảng 益ích 眾chúng 生sanh 故cố 招chiêu 多đa 功công 德đức 以dĩ 立lập 其kỳ 名danh 二nhị 明minh 世thế 界giới 名danh 者giả 所sở 以dĩ 名danh 優Ưu 鉢Bát 羅La 華Hoa 。 此thử 云vân 青thanh 蓮liên 華hoa 諸chư 色sắc 蓮liên 華hoa 此thử 華hoa 最tối 勝thắng 為vi 明minh 諸chư 行hành 之chi 中trung 。 精tinh 進tấn 最tối 勝thắng 故cố 以dĩ 此thử 華hoa 為vi 所sở 居cư 法pháp 體thể 故cố 一nhất 切thiết 萬vạn 行hạnh 。 以dĩ 此thử 為vi 功công 三Tam 明Minh 佛Phật 果Quả 之chi 號hiệu 所sở 以dĩ 名danh 為vi 。 風phong 月nguyệt 佛Phật 為vi 明minh 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 離ly 慢mạn 無vô 懈giải 一nhất 念niệm 成thành 佛Phật 速tốc 疾tật 如như 風phong 又hựu 明minh 精tinh 勤cần 觀quán 照chiếu 定định 慧tuệ 如như 風phong 能năng 消tiêu 染nhiễm 淨tịnh 無vô 明minh 塵trần 垢cấu 香hương 臭xú 悉tất 吹xuy 如như 風phong 能năng 清thanh 涼lương 故cố 四tứ 明minh 所sở 從tùng 來lai 方phương 者giả 是thị 此thử 方phương 之chi 眾chúng 北bắc 方phương 者giả 是thị 坎khảm 位vị 是thị 黑hắc 是thị 愚ngu 是thị 世thế 間gian 嶮hiểm 盜đạo 之chi 義nghĩa 又hựu 為vi 師sư 為vi 君quân 之chi 位vị 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 以dĩ 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 勤cần 修tu 利lợi 益ích 之chi 行hành 破phá 迷mê 離ly 暗ám 速tốc 令linh 成thành 佛Phật 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 號hiệu 功công 德đức 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 青Thanh 蓮Liên 華Hoa 。 佛Phật 果Quả 號hiệu 之chi 為vi 風phong 月nguyệt 佛Phật 也dã 以dĩ 風phong 能năng 淨tịnh 諸chư 垢cấu 故cố 此thử 已dĩ 上thượng 是thị 生sanh 貴quý 住trụ 中trung 對đối 治trị 法Pháp 門môn 故cố 此thử 當đương 善thiện 財tài 第đệ 四tứ 善Thiện 知Tri 識Thức 彌di 伽già 長trưởng 者giả 說thuyết 輪luân 字tự 法Pháp 門môn 。 了liễu 俗tục 諦đế 法pháp 而nhi 令linh 愚ngu 黑hắc 者giả 得đắc 出xuất 世thế 樂lạc 故cố 第đệ 五ngũ 菩Bồ 薩Tát 名danh 精tinh 進tấn 慧tuệ 者giả 於ư 此thử 義nghĩa 中trung 。 四tứ 義nghĩa 如như 前tiền 一nhất 所sở 以dĩ 名danh 精tinh 進tấn 慧tuệ 明minh 此thử 位vị 是thị 具cụ 足túc 方phương 便tiện 。 住trụ 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 方phương 便tiện 定định 門môn 以dĩ 彰chương 深thâm 智trí 慧tuệ 故cố 以dĩ 立lập 其kỳ 名danh 又hựu 一nhất 行hành 之chi 中trung 具cụ 無vô 量lượng 行hành 故cố 。 於ư 定định 位vị 起khởi 精tinh 進tấn 之chi 名danh 精tinh 進tấn 之chi 上thượng 起khởi 功công 德đức 之chi 名danh 以dĩ 明minh 諸chư 行hành 參tham 用dụng 一nhất 行hành 具cụ 無vô 量lượng 行hành 故cố 。 二nhị 世thế 界giới 名danh 金kim 剛cang 華hoa 者giả 以dĩ 法pháp 性tánh 為vi 禪thiền 體thể 起khởi 妙diệu 慧tuệ 揀giản 擇trạch 正chánh 邪tà 不bất 壞hoại 是thị 金kim 剛cang 義nghĩa 故cố 華hoa 者giả 行hành 也dã 以dĩ 明minh 定định 慧tuệ 能năng 揀giản 擇trạch 之chi 妙diệu 用dụng 故cố 三tam 佛Phật 果Quả 名danh 水thủy 月nguyệt 者giả 為vi 定định 體thể 能năng 淨tịnh 能năng 清thanh 涼lương 能năng 現hiện 萬vạn 像tượng 如như 水thủy 故cố 四tứ 明minh 所sở 從tùng 來lai 方phương 者giả 是thị 東đông 北bắc 方phương 之chi 眾chúng 東đông 北bắc 者giả 是thị 艮# 位vị 也dã 為vi 山sơn 為vi 石thạch 為vi 門môn 闕khuyết 為vi 童đồng 蒙mông 為vi 初sơ 明minh 為vi 高cao 顯hiển 為vi 寂tịch 靜tĩnh 為vi 止chỉ 以dĩ 明minh 定định 體thể 徧biến 與dữ 諸chư 位vị 諸chư 行hành 修tu 進tiến 啟khải 蒙mông 發phát 明minh 清thanh 涼lương 惑hoặc 熱nhiệt 進tiến 修tu 始thỉ 終chung 之chi 本bổn 末mạt 故cố 為vi 艮# 為vi 歲tuế 始thỉ 年niên 終chung 之chi 本bổn 末mạt 故cố 為vi 初sơ 明minh 為vi 止chỉ 故cố 菩Bồ 薩Tát 名danh 精tinh 進tấn 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 金kim 剛cang 華hoa 佛Phật 號hiệu 為vi 水thủy 月nguyệt 此thử 是thị 善thiện 財tài 第đệ 五ngũ 善Thiện 知Tri 識Thức 解giải 脫thoát 長trưởng 者giả 主chủ 禪thiền 門môn 於ư 其kỳ 身thân 中trung 。 現hiện 十thập 佛Phật 剎sát 塵trần 佛Phật 國quốc 土thổ/độ 總tổng 在tại 身thân 中trung 十thập 方phương 各các 十thập 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 之chi 數số 。 佛Phật 國quốc 土thổ/độ 總tổng 在tại 身thân 中trung 明minh 禪thiền 體thể 周chu 徧biến 故cố 第đệ 六lục 善thiện 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 四tứ 義nghĩa 如như 前tiền 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 者giả 明minh 此thử 正chánh 心tâm 住trụ 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 智trí 慧tuệ 門môn 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 名danh 善thiện 慧tuệ 二nhị 妙diệu 香hương 華hoa 世thế 界giới 者giả 以dĩ 明minh 妙diệu 用dụng 智trí 慧tuệ 之chi 香hương 華hoa 開khai 敷phu 自tự 他tha 佛Phật 果Quả 明minh 智trí 慧tuệ 說thuyết 教giáo 見kiến 香hương 華hoa 義nghĩa 故cố 三tam 佛Phật 號hiệu 解giải 脫thoát 月nguyệt 者giả 明minh 妙diệu 慧tuệ 分phân 明minh 心tâm 境cảnh 解giải 脫thoát 故cố 四tứ 明minh 所sở 從tùng 來lai 方phương 者giả 此thử 是thị 東đông 南nam 方phương 之chi 眾chúng 東đông 南nam 方phương 是thị 巽# 位vị 巽# 為vi 風phong 教giáo 為vi 言ngôn 說thuyết 以dĩ 像tượng 此thử 位vị 以dĩ 智trí 慧tuệ 善thiện 說thuyết 妙diệu 法Pháp 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 令linh 解giải 脫thoát 故cố 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 善thiện 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 妙diệu 香hương 華hoa 佛Phật 果Quả 號hiệu 解giải 脫thoát 月nguyệt 此thử 當đương 善thiện 財tài 第đệ 六lục 海hải 幢tràng 比Bỉ 丘Khâu 位vị 身thân 心tâm 寂tịch 然nhiên 離ly 出xuất 入nhập 息tức 身thân 出xuất 化hóa 身thân 徧biến 法Pháp 界Giới 故cố 明minh 寂tịch 用dụng 自tự 在tại 得đắc 寂tịch 滅diệt 神thần 通thông 第đệ 七thất 菩Bồ 薩Tát 名danh 智trí 慧tuệ 四tứ 義nghĩa 如như 前tiền 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 智trí 慧tuệ 者giả 明minh 此thử 不bất 退thoái 住trụ 是thị 第đệ 七thất 成thành 大đại 慈từ 悲bi 。 門môn 以dĩ 智trí 慧tuệ 成thành 滿mãn 。 方phương 能năng 隨tùy 俗tục 善thiện 入nhập 生sanh 死tử 以dĩ 此thử 為vi 名danh 二nhị 世thế 界giới 名danh 悅duyệt 意ý 華hoa 者giả 以dĩ 有hữu 智trí 慧tuệ 在tại 於ư 生sanh 死tử 。 隨tùy 順thuận 六lục 道đạo 同đồng 事sự 利lợi 生sanh 知tri 根căn 悅duyệt 俗tục 皆giai 令linh 得đắc 入nhập 法pháp 。 悅duyệt 無vô 憂ưu 故cố 名danh 悅duyệt 意ý 華hoa 三tam 佛Phật 號hiệu 無vô 上thượng 月nguyệt 者giả 明minh 諸chư 行hành 之chi 中trung 。 慈từ 悲bi 為vi 首thủ 。 為vi 濟tế 利lợi 眾chúng 生sanh 為vi 最tối 勝thắng 故cố 故cố 號hiệu 之chi 名danh 無vô 上thượng 月nguyệt 四tứ 所sở 從tùng 來lai 方phương 者giả 西tây 南nam 方phương 也dã 是thị 坤# 位vị 為vi 信tín 順thuận 為vi 母mẫu 為vi 地địa 為vi 眾chúng 明minh 方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 大đại 悲bi 為vi 母mẫu 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 生sanh 死tử 。 之chi 地địa 同đồng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 之chi 行hành 而nhi 教giáo 化hóa 之chi 。 令linh 信tín 順thuận 入nhập 正Chánh 法Pháp 故cố 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 智trí 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 悅duyệt 意ý 華hoa 佛Phật 號hiệu 為vi 無vô 上thượng 月nguyệt 此thử 當đương 善thiện 財tài 第đệ 七thất 善Thiện 知Tri 識Thức 休hưu 捨xả 優Ưu 婆Bà 夷Di 此thử 云vân 滿mãn 願nguyện 以dĩ 大đại 慈từ 悲bi 。 行hành 滿mãn 眾chúng 生sanh 願nguyện 。 故cố 像tượng 此thử 方phương 西tây 南nam 為vi 母mẫu 義nghĩa 表biểu 悲bi 位vị 故cố 第đệ 八bát 真chân 實thật 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 四tứ 義nghĩa 如như 前tiền 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 者giả 以dĩ 此thử 第đệ 八bát 童đồng 真chân 住trụ 中trung 行hành 願Nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 真chân 實thật 智trí 。 慧tuệ 不bất 謬mậu 誤ngộ 眾chúng 生sanh 故cố 二nhị 明minh 世thế 界giới 名danh 者giả 世thế 界giới 名danh 阿a 盧lô 那na 華hoa 此thử 云vân 紅hồng 蓮liên 華hoa 此thử 華hoa 赤xích 白bạch 分phân 明minh 是thị 其kỳ 紅hồng 色sắc 為vi 此thử 位vị 是thị 第đệ 八bát 住trụ 智trí 增tăng 位vị 明minh 以dĩ 大đại 智trí 隨tùy 願nguyện 行hành 悲bi 令linh 智trí 悲bi 圓viên 滿mãn 如như 紅hồng 蓮liên 華hoa 。 赤xích 白bạch 分phân 明minh 白bạch 表biểu 智trí 赤xích 表biểu 悲bi 故cố 世thế 界giới 名danh 紅hồng 蓮liên 華hoa 表biểu 隨tùy 真chân 智trí 處xứ 生sanh 死tử 而nhi 無vô 染nhiễm 如như 蓮liên 華hoa 處xứ 水thủy 赤xích 白bạch 開khai 敷phu 而nhi 可khả 觀quán 故cố 三Tam 明Minh 佛Phật 號hiệu 星tinh 宿tú 月nguyệt 者giả 為vi 此thử 位vị 真chân 智trí 朗lãng 明minh 知tri 根căn 器khí 而nhi 了liễu 差sai 別biệt 故cố 佛Phật 號hiệu 為vi 星tinh 宿tú 月nguyệt 表biểu 了liễu 眾chúng 生sanh 差sai 別biệt 根căn 性tánh 分phân 明minh 也dã 四tứ 所sở 來lai 方phương 者giả 是thị 西tây 北bắc 方phương 為vi 乾can/kiền/càn 為vi 父phụ 為vi 堅kiên 剛cang 為vi 天thiên 為vi 團đoàn 圓viên 白bạch 淨tịnh 能năng 現hiện 眾chúng 色sắc 咸hàm 處xứ 其kỳ 中trung 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 名danh 真chân 實thật 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 紅hồng 蓮liên 華hoa 佛Phật 號hiệu 星tinh 宿tú 月nguyệt 總tổng 明minh 大đại 智trí 圓viên 明minh 能năng 現hiện 眾chúng 生sanh 。 根căn 器khí 差sai 別biệt 如như 天thiên 現hiện 象tượng 品phẩm 物vật 分phân 明minh 此thử 當đương 善thiện 財tài 第đệ 八bát 善Thiện 知Tri 識Thức 仙tiên 人nhân 毗tỳ 目mục 瞿cù 沙sa 此thử 云vân 出xuất 聲thanh 可khả 畏úy 明minh 真chân 智trí 圓viên 明minh 出xuất 語ngữ 眾chúng 邪tà 可khả 畏úy 仙tiên 人nhân 者giả 為vi 表biểu 此thử 位vị 智trí 增tăng 無vô 染nhiễm 故cố 又hựu 表biểu 得đắc 智trí 同đồng 邪tà 化hóa 邪tà 見kiến 故cố 第đệ 九cửu 無Vô 上Thượng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 四tứ 義nghĩa 如như 前tiền 一nhất 明minh 菩Bồ 薩Tát 名danh 者giả 以dĩ 此thử 位vị 是thị 力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật 。 法Pháp 王Vương 子Tử 住trụ 。 善thiện 說thuyết 法Pháp 故cố 。 名danh 無vô 上thượng 慧tuệ 二nhị 世thế 界giới 名danh 者giả 所sở 以dĩ 世thế 界giới 。 名danh 那na 羅la 陀đà 華hoa 者giả 那na 羅la 者giả 此thử 云vân 人nhân 也dã 陀đà 云vân 為vi 持trì 為vi 此thử 華hoa 香hương 潔khiết 殊thù 妙diệu 人nhân 持trì 帶đái 佩bội 表biểu 此thử 位vị 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 善thiện 說thuyết 妙diệu 法Pháp 殊thù 妙diệu 聞văn 之chi 者giả 得đắc 戒giới 定định 慧tuệ 。 解giải 脫thoát 知tri 見kiến 。 五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 。 之chi 香hương 人nhân 皆giai 持trì 誦tụng 帶đái 佩bội 故cố 世thế 界giới 名danh 那na 羅la 陀đà 華hoa 三Tam 明Minh 何hà 故cố 佛Phật 號hiệu 清thanh 淨tịnh 月nguyệt 此thử 位vị 菩Bồ 薩Tát 善thiện 說thuyết 法Pháp 故cố 。 為vi 大đại 法Pháp 師sư 。 能năng 淨tịnh 自tự 他tha 。 煩phiền 惱não 故cố 佛Phật 號hiệu 清thanh 淨tịnh 月nguyệt 四tứ 從tùng 所sở 來lai 方phương 者giả 是thị 下hạ 方phương 之chi 眾chúng 明minh 下hạ 方phương 是thị 金kim 剛cang 是thị 水thủy 是thị 風phong 輪luân 能năng 持trì 世thế 間gian 故cố 。 表biểu 此thử 位vị 菩Bồ 薩Tát 善thiện 說thuyết 妙diệu 法Pháp 能năng 持trì 世thế 間gian 軌quỹ 度độ 法pháp 則tắc 令linh 人nhân 倣# 學học 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 無vô 上thượng 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 那na 羅la 陀đà 華hoa 佛Phật 號hiệu 清thanh 淨tịnh 月nguyệt 此thử 位vị 同đồng 善thiện 財tài 見kiến 勝thắng 熱nhiệt 婆Bà 羅La 門Môn 昇thăng 刀đao 山sơn 入nhập 火hỏa 聚tụ 隨tùy 諸chư 人nhân 天thiên 所sở 來lai 見kiến 者giả 皆giai 得đắc 道Đạo 而nhi 去khứ 此thử 明minh 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 滿mãn 同đồng 邪tà 攝nhiếp 諸chư 異dị 道đạo 令linh 入nhập 正chánh 見kiến 。 故cố 第đệ 十thập 堅kiên 固cố 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 四tứ 義nghĩa 如như 前tiền 一nhất 明minh 所sở 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 堅kiên 固cố 慧tuệ 者giả 以dĩ 此thử 位vị 是thị 灌quán 頂đảnh 住trụ 行hành 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 能năng 堅kiên 固cố 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 為vi 其kỳ 名danh 二nhị 世thế 界giới 名danh 虗hư 空không 華hoa 者giả 以dĩ 智trí 慧tuệ 日nhật 照chiếu 明minh 世thế 間gian 。 及cập 出xuất 世thế 間gian 。 總tổng 無vô 依y 住trụ 以dĩ 此thử 為vi 名danh 三Tam 明Minh 所sở 以dĩ 佛Phật 號hiệu 明minh 了liễu 月nguyệt 者giả 以dĩ 此thử 位vị 大đại 智trí 圓viên 明minh 普phổ 照chiếu 世thế 間gian 。 無vô 不bất 明minh 了liễu 。 以dĩ 此thử 為vi 名danh 四tứ 所sở 來lai 方phương 者giả 是thị 上thượng 方phương 之chi 眾chúng 上thượng 方phương 者giả 為vi 虗hư 空không 為vi 日nhật 月nguyệt 星tinh 辰thần 。 表biểu 大đại 智trí 無vô 依y 不bất 依y 空không 有hữu 明minh 鑿tạc 萬vạn 象tượng 如như 日nhật 月nguyệt 星tinh 。 辰thần 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 堅kiên 固cố 慧tuệ 世thế 界giới 名danh 虗hư 空không 華hoa 佛Phật 號hiệu 明minh 了liễu 月nguyệt 此thử 位vị 是thị 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 見kiến 師sư 子tử 幢tràng 王vương 女nữ 名danh 慈từ 行hành 童đồng 女nữ 師sư 子tử 幢tràng 王vương 女nữ 者giả 明minh 智trí 悲bi 圓viên 滿mãn 以dĩ 此thử 十thập 住trụ 一nhất 終chung 已dĩ 生sanh 在tại 佛Phật 家gia 。 會hội 融dung 十thập 法pháp 悲bi 智trí 一nhất 終chung 圓viên 滿mãn 也dã 以dĩ 從tùng 初sơ 住trụ 創sáng/sang 生sanh 佛Phật 家gia 修tu 智trí 行hành 悲bi 即tức 王vương 女nữ 慈từ 行hành 十Thập 地Địa 修tu 悲bi 已dĩ 滿mãn 於ư 十thập 一nhất 地địa 初sơ 以dĩ 悲bi 行hành 智trí 即tức 佛Phật 母mẫu 摩ma 耶da 幻huyễn 生sanh 諸chư 佛Phật 佛Phật 是thị 大đại 智trí 母mẫu 是thị 大đại 悲bi 廣quảng 意ý 至chí 文văn 方phương 明minh 如như 下hạ 十thập 段đoạn 頌tụng 文văn 隨tùy 文văn 可khả 知tri 一nhất 依y 如như 前tiền 科khoa 文văn 釋thích 過quá 已dĩ 上thượng 菩Bồ 薩Tát 名danh 世thế 界giới 名danh 十thập 箇cá 佛Phật 果Quả 總tổng 是thị 此thử 十thập 住trụ 之chi 中trung 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 因nhân 果quả 之chi 號hiệu 約ước 隨tùy 方phương 而nhi 表biểu 法pháp 約ước 入nhập 法pháp 而nhi 成thành 名danh 如như 上thượng 所sở 配phối 之chi 可khả 知tri 。

【# 經Kinh 】#

佛Phật 放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 。 普phổ 見kiến 世thế 導đạo 師sư 。 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương 頂đảnh 。

妙diệu 勝thắng 殿điện 中trung 住trụ 。 一nhất 切thiết 釋thích 天thiên 王vương 。 請thỉnh 佛Phật 入nhập 宮cung 殿điện 。

悉tất 以dĩ 十thập 妙diệu 頌tụng 。 稱xưng 讚tán 諸chư 如Như 來Lai 。 彼bỉ 諸chư 大đại 會hội 中trung 。

所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 皆giai 從tùng 十thập 方phương 至chí 。 化hóa 座tòa 而nhi 安an 坐tọa 。

彼bỉ 會hội 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 同đồng 我ngã 等đẳng 名danh 。 所sở 從tùng 諸chư 世thế 界giới 。

名danh 字tự 亦diệc 如như 是thị 。 本bổn 國quốc 諸chư 世Thế 尊Tôn 。 名danh 號hiệu 悉tất 亦diệc 同đồng 。

各các 於ư 其kỳ 佛Phật 所sở 。 淨tịnh 修tu 無vô 上thượng 行hành 。 佛Phật 子tử 汝nhữ 應ưng 觀quán 。

如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực 。 一nhất 切thiết 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 皆giai 言ngôn 佛Phật 在tại 中trung 。

我ngã 等đẳng 今kim 見kiến 佛Phật 。 住trụ 於ư 須Tu 彌Di 頂đảnh 。 十thập 方phương 悉tất 亦diệc 然nhiên 。

如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực 。 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung 。 發phát 心tâm 求cầu 佛Phật 道Đạo 。

依y 於ư 如như 是thị 願nguyện 。 修tu 習tập 菩Bồ 提Đề 行hành 。 佛Phật 以dĩ 種chủng 種chủng 身thân 。

遊du 行hành 徧biến 世thế 間gian 。 法Pháp 界Giới 無vô 所sở 礙ngại 。 無vô 能năng 測trắc 量lượng 者giả 。

慧tuệ 光quang 恆hằng 普phổ 照chiếu 。 世thế 闇ám 悉tất 除trừ 滅diệt 。 一nhất 切thiết 無vô 等đẳng 倫luân 。

云vân 何hà 可khả 測trắc 知tri 。

【# 論luận 】# 二nhị 從tùng 法Pháp 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 威uy 說thuyết 頌tụng 已dĩ 下hạ 十thập 行hành 頌tụng 是thị 明minh 法Pháp 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 歎thán 佛Phật 放phóng 光quang 集tập 眾chúng 分phần/phân 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 。 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

假giả 使sử 百bách 千thiên 劫kiếp 。 常thường 見kiến 於ư 如Như 來Lai 。 不bất 依y 真chân 實thật 義nghĩa 。

而nhi 觀quán 救cứu 世thế 者giả 。 是thị 人nhân 取thủ 諸chư 相tướng 。 增tăng 長trưởng 癡si 惑hoặc 網võng 。

繫hệ 縛phược 生sanh 死tử 獄ngục 。 盲manh 冥minh 不bất 見kiến 佛Phật 。 觀quán 察sát 於ư 諸chư 法pháp 。

自tự 性tánh 無vô 所sở 有hữu 。 如như 其kỳ 生sanh 滅diệt 相tương/tướng 。 但đãn 是thị 假giả 名danh 說thuyết 。

一nhất 切thiết 法pháp 無vô 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 滅diệt 。 若nhược 能năng 如như 是thị 解giải 。

諸chư 佛Phật 常thường 現hiện 前tiền 。 法pháp 性tánh 本bổn 空không 寂tịch 。 無vô 取thủ 亦diệc 無vô 見kiến 。

性tánh 空không 即tức 是thị 佛Phật 。 不bất 可khả 得đắc 思tư 量lượng 。 若nhược 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。

體thể 性tánh 皆giai 如như 是thị 。 斯tư 人nhân 則tắc 不bất 為vi 。 煩phiền 惱não 所sở 染nhiễm 著trước 。

凡phàm 夫phu 見kiến 諸chư 法pháp 。 但đãn 隨tùy 於ư 相tương/tướng 轉chuyển 。 不bất 了liễu 法pháp 無vô 相tướng 。

以dĩ 是thị 不bất 見kiến 佛Phật 。 牟Mâu 尼Ni 離ly 三tam 世thế 。 諸chư 相tướng 悉tất 具cụ 足túc 。

住trụ 於ư 無vô 所sở 住trụ 。 普phổ 徧biến 而nhi 不bất 動động 。 我ngã 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。

皆giai 悉tất 得đắc 明minh 了liễu 。 今kim 見kiến 於ư 如Như 來Lai 。 決quyết 定định 無vô 有hữu 疑nghi 。

法pháp 慧tuệ 先tiên 已dĩ 說thuyết 。 如Như 來Lai 真chân 實thật 性tánh 。 我ngã 從tùng 彼bỉ 了liễu 知tri 。

菩Bồ 提Đề 難nan 思tư 議nghị 。

【# 論luận 】# 三tam 爾nhĩ 時thời 已dĩ 下hạ 明minh 一nhất 切thiết 慧tuệ 承thừa 威uy 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 明minh 歎thán 無vô 相tướng 法pháp 為vi 真chân 實thật 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 勝Thắng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

如Như 來Lai 大đại 智trí 慧tuệ 。 希hy 有hữu 無vô 等đẳng 倫luân 。 一nhất 切thiết 諸chư 世thế 間gian 。

思tư 惟duy 莫mạc 能năng 及cập 。 凡phàm 夫phu 妄vọng 觀quán 察sát 。 取thủ 相tương/tướng 不bất 如như 理lý 。

佛Phật 離ly 一nhất 切thiết 相tướng 。 非phi 彼bỉ 所sở 能năng 見kiến 。 迷mê 惑hoặc 無vô 知tri 者giả 。

妄vọng 取thủ 五ngũ 蘊uẩn 相tương/tướng 。 不bất 了liễu 彼bỉ 真chân 性tánh 。 是thị 人nhân 不bất 見kiến 佛Phật 。

了liễu 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 性tánh 無vô 所sở 有hữu 。 如như 是thị 解giải 法pháp 性tánh 。

則tắc 見kiến 盧lô 舍xá 那na 。 因nhân 前tiền 五ngũ 蘊uẩn 故cố 。 後hậu 蘊uẩn 相tương 續tục 起khởi 。

於ư 此thử 性tánh 了liễu 知tri 。 見kiến 佛Phật 難nan 思tư 議nghị 。 譬thí 如như 闇ám 中trung 寶bảo 。

無vô 燈đăng 不bất 可khả 見kiến 。 佛Phật 法Pháp 無vô 人nhân 說thuyết 。 雖tuy 慧tuệ 莫mạc 能năng 了liễu 。

亦diệc 如như 目mục 有hữu 瞖ế 。 不bất 見kiến 淨tịnh 妙diệu 色sắc 。 如như 是thị 不bất 淨tịnh 心tâm 。

不bất 見kiến 諸chư 佛Phật 法pháp 。 又hựu 如như 明minh 淨tịnh 日nhật 。 瞽# 者giả 莫mạc 能năng 見kiến 。

無vô 有hữu 智trí 慧tuệ 心tâm 。 終chung 不bất 見kiến 諸chư 佛Phật 。 若nhược 能năng 除trừ 眼nhãn 翳ế 。

捨xả 離ly 於ư 色sắc 想tưởng 。 不bất 見kiến 於ư 諸chư 法pháp 。 則tắc 得đắc 見kiến 如Như 來Lai 。

一nhất 切thiết 慧tuệ 先tiên 說thuyết 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 法Pháp 。 我ngã 從tùng 於ư 彼bỉ 聞văn 。

得đắc 見kiến 盧lô 舍xá 那na 。

【# 論luận 】# 四tứ 爾nhĩ 時thời 已dĩ 下hạ 明minh 勝Thắng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 凡phàm 夫phu 迷mê 五ngũ 蘊uẩn 之chi 真chân 性tánh 由do 人nhân 說thuyết 之chi 方phương 了liễu 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 功công 德đức 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

諸chư 法pháp 無vô 真chân 實thật 。 妄vọng 取thủ 真chân 實thật 相tướng 。 是thị 故cố 諸chư 凡phàm 夫phu 。

輪luân 迴hồi 生sanh 死tử 獄ngục 。 言ngôn 詞từ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 小tiểu 智trí 妄vọng 分phân 別biệt 。

是thị 故cố 生sanh 障chướng 礙ngại 。 不bất 了liễu 於ư 自tự 心tâm 。 不bất 能năng 了liễu 自tự 心tâm 。

云vân 何hà 知tri 正Chánh 道Đạo 。 彼bỉ 由do 顛điên 倒đảo 慧tuệ 。 增tăng 長trưởng 一nhất 切thiết 惡ác 。

不bất 見kiến 諸chư 法pháp 空không 。 恆hằng 受thọ 生sanh 死tử 苦khổ 。 斯tư 人nhân 未vị 能năng 有hữu 。

清thanh 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn 故cố 。 我ngã 昔tích 受thọ 眾chúng 苦khổ 。 由do 我ngã 不bất 見kiến 佛Phật 。

故cố 當đương 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn 。 觀quán 其kỳ 所sở 應ứng 見kiến 。 若nhược 得đắc 見kiến 於ư 佛Phật 。

其kỳ 心tâm 無vô 所sở 取thủ 。 此thử 人nhân 則tắc 能năng 見kiến 。 如như 佛Phật 所sở 知tri 法pháp 。

若nhược 見kiến 佛Phật 真chân 法pháp 。 則tắc 名danh 大đại 智trí 者giả 。 斯tư 人nhân 有hữu 淨tịnh 眼nhãn 。

能năng 觀quan 察sát 世thế 間gian 。 無vô 見kiến 即tức 是thị 見kiến 。 能năng 見kiến 一nhất 切thiết 法pháp 。

於ư 法pháp 若nhược 有hữu 見kiến 。 此thử 則tắc 無vô 所sở 見kiến 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 性tánh 。

無vô 生sanh 亦diệc 無vô 滅diệt 。 奇kỳ 哉tai 大đại 導đạo 師sư 。 自tự 覺giác 能năng 覺giác 他tha 。

勝thắng 慧tuệ 先tiên 已dĩ 說thuyết 。 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 法pháp 。 我ngã 等đẳng 從tùng 彼bỉ 聞văn 。

能năng 知tri 佛Phật 真chân 性tánh 。

【# 論luận 】# 五ngũ 爾nhĩ 時thời 功công 德đức 慧tuệ 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 明minh 妄vọng 取thủ 諸chư 法pháp 真chân 實thật 之chi 相tướng 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 精tinh 進tấn 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 觀quán 察sát 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

若nhược 住trụ 於ư 分phân 別biệt 。 則tắc 壞hoại 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 。 愚ngu 癡si 邪tà 見kiến 增tăng 。

永vĩnh 不bất 見kiến 諸chư 佛Phật 。 若nhược 能năng 了liễu 邪tà 法pháp 。 如như 實thật 不bất 顛điên 倒đảo 。

知tri 妄vọng 本bổn 自tự 真chân 。 見kiến 佛Phật 則tắc 清thanh 淨tịnh 。 有hữu 見kiến 則tắc 為vi 垢cấu 。

此thử 則tắc 未vị 為vi 見kiến 。 遠viễn 離ly 於ư 諸chư 見kiến 。 如như 是thị 乃nãi 見kiến 佛Phật 。

世thế 間gian 言ngôn 語ngữ 法pháp 。 眾chúng 生sanh 妄vọng 分phân 別biệt 。 知tri 世thế 皆giai 無vô 生sanh 。

乃nãi 是thị 見kiến 世thế 間gian 。 若nhược 見kiến 見kiến 世thế 間gian 。 見kiến 則tắc 世thế 間gian 相tương/tướng 。

如như 實thật 等đẳng 無vô 異dị 。 此thử 名danh 真chân 見kiến 者giả 。 若nhược 見kiến 等đẳng 無vô 異dị 。

於ư 物vật 不bất 分phân 別biệt 。 是thị 見kiến 離ly 諸chư 惑hoặc 。 無vô 漏lậu 得đắc 自tự 在tại 。

諸chư 佛Phật 所sở 開khai 示thị 。 一nhất 切thiết 分phân 別biệt 法pháp 。 是thị 悉tất 不bất 可khả 得đắc 。

彼bỉ 性tánh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 法pháp 性tánh 本bổn 清thanh 淨tịnh 。 如như 空không 無vô 有hữu 相tương/tướng 。

一nhất 切thiết 無vô 能năng 說thuyết 。 智trí 者giả 如như 是thị 觀quán 。 遠viễn 離ly 於ư 法pháp 想tưởng 。

不bất 樂nhạo 一nhất 切thiết 法pháp 。 此thử 亦diệc 無vô 所sở 修tu 。 能năng 見kiến 大đại 牟Mâu 尼Ni 。

如như 德đức 慧tuệ 所sở 說thuyết 。 此thử 名danh 見kiến 佛Phật 者giả 。 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 行hành 。

體thể 性tánh 皆giai 寂tịch 滅diệt 。

【# 論luận 】# 六lục 爾nhĩ 時thời 精tinh 進tấn 慧tuệ 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 諸chư 法pháp 自tự 體thể 無vô 見kiến 妄vọng 見kiến 迷mê 真chân 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 善Thiện 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

希hy 有hữu 大đại 勇dũng 健kiện 。 無vô 量lượng 諸chư 如Như 來Lai 。 離ly 垢cấu 心tâm 解giải 脫thoát 。

自tự 度độ 能năng 度độ 彼bỉ 。 我ngã 見kiến 世thế 間gian 燈đăng 。 如như 實thật 不bất 顛điên 倒đảo 。

如như 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 。 積tích 智trí 者giả 所sở 見kiến 。 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 行hành 。

莫mạc 不bất 速tốc 歸quy 盡tận 。 其kỳ 性tánh 如như 虗hư 空không 。 故cố 說thuyết 無vô 有hữu 盡tận 。

智trí 者giả 說thuyết 無vô 盡tận 。 此thử 亦diệc 無vô 所sở 說thuyết 。 自tự 性tánh 無vô 盡tận 故cố 。

得đắc 有hữu 難nan 思tư 盡tận 。 所sở 說thuyết 無vô 盡tận 中trung 。 無vô 眾chúng 生sanh 可khả 得đắc 。

知tri 眾chúng 生sanh 性tánh 爾nhĩ 。 則tắc 見kiến 大đại 名danh 稱xưng 。 無vô 見kiến 說thuyết 為vi 見kiến 。

無vô 生sanh 說thuyết 眾chúng 生sanh 。 若nhược 見kiến 若nhược 眾chúng 生sanh 。 了liễu 知tri 無vô 體thể 性tánh 。

能năng 見kiến 及cập 所sở 見kiến 。 見kiến 者giả 悉tất 除trừ 遣khiển 。 不bất 壞hoại 於ư 真chân 法pháp 。

此thử 人nhân 了liễu 知tri 佛Phật 。 若nhược 人nhân 了liễu 知tri 佛Phật 。 及cập 佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp 。

則tắc 能năng 照chiếu 世thế 間gian 。 如như 佛Phật 盧lô 舍xá 那na 。 正chánh 覺giác 善thiện 開khai 示thị 。

一nhất 法pháp 清thanh 淨tịnh 道đạo 。 精tinh 進tấn 慧tuệ 大Đại 士Sĩ 。 演diễn 說thuyết 無vô 量lượng 法pháp 。

若nhược 有hữu 若nhược 無vô 有hữu 。 彼bỉ 想tưởng 皆giai 除trừ 滅diệt 。 如như 是thị 能năng 見kiến 佛Phật 。

安an 住trụ 於ư 實thật 際tế 。

【# 論luận 】# 七thất 爾nhĩ 時thời 善Thiện 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 無vô 眾chúng 生sanh 可khả 盡tận 法pháp 非phi 。 有hữu 無vô 二nhị 見kiến 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 智trí 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

我ngã 聞văn 最tối 勝thắng 教giáo 。 即tức 生sanh 智trí 慧tuệ 光quang 。 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 界giới 。

悉tất 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 此thử 中trung 無vô 少thiểu 物vật 。 但đãn 有hữu 假giả 名danh 字tự 。

若nhược 計kế 有hữu 我ngã 人nhân 。 則tắc 為vi 入nhập 險hiểm 道đạo 。 諸chư 取thủ 著trước 凡phàm 夫phu 。

計kế 身thân 為vi 實thật 有hữu 。 如Như 來Lai 非phi 所sở 取thủ 。 彼bỉ 終chung 不bất 得đắc 見kiến 。

此thử 人nhân 無vô 慧tuệ 眼nhãn 。 不bất 能năng 得đắc 見kiến 佛Phật 。 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 中trung 。

流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 海hải 。 有hữu 諍tranh 說thuyết 生sanh 死tử 。 無vô 諍tranh 即tức 涅Niết 槃Bàn 。

生sanh 死tử 及cập 涅Niết 槃Bàn 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 得đắc 。 若nhược 逐trục 倒đảo 名danh 字tự 。

取thủ 著trước 此thử 二nhị 法pháp 。 此thử 人nhân 不bất 如như 實thật 。 不bất 知tri 聖thánh 妙diệu 道đạo 。

若nhược 生sanh 如như 是thị 想tưởng 。 此thử 佛Phật 此thử 最tối 勝thắng 。 顛điên 倒đảo 非phi 實thật 義nghĩa 。

不bất 能năng 見kiến 正chánh 覺giác 。 能năng 知tri 此thử 實thật 體thể 。 寂tịch 滅diệt 真Chân 如Như 相tương/tướng 。

則tắc 見kiến 正chánh 覺giác 尊tôn 。 超siêu 出xuất 語ngữ 言ngôn 道đạo 。 言ngôn 語ngữ 說thuyết 諸chư 法pháp 。

不bất 能năng 顯hiển 實thật 相tướng 。 平bình 等đẳng 乃nãi 能năng 見kiến 。 如như 法Pháp 佛Phật 亦diệc 然nhiên 。

正chánh 覺giác 過quá 去khứ 世thế 。 未vị 來lai 及cập 現hiện 在tại 。 永vĩnh 斷đoạn 分phân 別biệt 根căn 。

是thị 故cố 說thuyết 名danh 佛Phật 。

【# 論luận 】# 八bát 爾nhĩ 時thời 智trí 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 言ngôn 說thuyết 不bất 能năng 及cập 真chân 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 真chân 實thật 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

寧ninh 受thọ 地địa 獄ngục 苦khổ 。 得đắc 聞văn 諸chư 佛Phật 名danh 。 不bất 受thọ 無vô 量lượng 樂nhạo/nhạc/lạc 。

而nhi 不bất 聞văn 佛Phật 名danh 。 所sở 以dĩ 於ư 往vãng 昔tích 。 無vô 數số 劫kiếp 受thọ 苦khổ 。

流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 中trung 。 不bất 聞văn 佛Phật 名danh 故cố 。 於ư 法pháp 不bất 顛điên 倒đảo 。

如như 實thật 而nhi 現hiện 證chứng 。 離ly 諸chư 和hòa 合hợp 相tướng 。 是thị 名danh 無vô 上thượng 覺giác 。

現hiện 在tại 非phi 和hòa 合hợp 。 去khứ 來lai 亦diệc 復phục 然nhiên 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 相tướng 。

是thị 則tắc 佛Phật 真chân 體thể 。 若nhược 能năng 如như 是thị 觀quán 。 諸chư 法Pháp 甚thậm 深thâm 義nghĩa 。

則tắc 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 法Pháp 身thân 真chân 實thật 相tướng 。 於ư 實thật 見kiến 真chân 實thật 。

非phi 實thật 見kiến 不bất 實thật 。 如như 是thị 究cứu 竟cánh 解giải 。 是thị 故cố 名danh 為vi 佛Phật 。

佛Phật 法Pháp 不bất 可khả 覺giác 。 了liễu 此thử 名danh 覺giác 法pháp 。 諸chư 佛Phật 如như 是thị 修tu 。

一nhất 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 知tri 以dĩ 一nhất 故cố 眾chúng 。 知tri 以dĩ 眾chúng 故cố 一nhất 。

諸chư 法pháp 無vô 所sở 依y 。 但đãn 從tùng 和hòa 合hợp 起khởi 。 無vô 能năng 作tác 所sở 作tác 。

唯duy 從tùng 業nghiệp 想tưởng 生sanh 。 云vân 何hà 知tri 如như 是thị 。 異dị 此thử 無vô 有hữu 故cố 。

一nhất 切thiết 法pháp 無vô 住trụ 。 定định 處xử 不bất 可khả 得đắc 。 諸chư 佛Phật 住trụ 於ư 此thử 。

究cứu 竟cánh 不bất 動động 搖dao 。

【# 論luận 】# 九cửu 爾nhĩ 時thời 真chân 實thật 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 諸chư 法pháp 無vô 合hợp 散tán 性tánh 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 無Vô 上Thượng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

無vô 上thượng 摩ma 訶ha 薩tát 。 遠viễn 離ly 眾chúng 生sanh 想tưởng 。 無vô 有hữu 能năng 過quá 者giả 。

故cố 號hiệu 為vi 無vô 上thượng 。 諸chư 佛Phật 所sở 得đắc 處xứ 。 無vô 作tác 無vô 分phân 別biệt 。

麤thô 者giả 無vô 所sở 有hữu 。 微vi 細tế 亦diệc 復phục 然nhiên 。 諸chư 佛Phật 所sở 行hành 境cảnh 。

於ư 中trung 無vô 有hữu 數số 。 正chánh 覺giác 遠viễn 離ly 數số 。 此thử 是thị 佛Phật 真chân 法pháp 。

如Như 來Lai 光quang 普phổ 照chiếu 。 滅diệt 除trừ 眾chúng 闇ám 冥minh 。 是thị 光quang 非phi 有hữu 照chiếu 。

亦diệc 復phục 非phi 無vô 照chiếu 。 於ư 法pháp 無vô 所sở 著trước 。 無vô 念niệm 亦diệc 無vô 染nhiễm 。

無vô 住trụ 無vô 處xứ 所sở 。 不bất 壞hoại 於ư 法pháp 性tánh 。 此thử 中trung 無vô 有hữu 二nhị 。

亦diệc 復phục 無vô 有hữu 一nhất 。 大đại 智trí 善thiện 見kiến 者giả 。 如như 理lý 巧xảo 安an 住trụ 。

無vô 中trung 無vô 有hữu 二nhị 。 無vô 二nhị 亦diệc 復phục 無vô 。 三tam 界giới 一nhất 切thiết 空không 。

是thị 則tắc 諸chư 佛Phật 見kiến 。 凡phàm 夫phu 無vô 覺giác 解giải 。 佛Phật 令linh 住trụ 正Chánh 法Pháp 。

諸chư 法pháp 無vô 所sở 住trụ 。 悟ngộ 此thử 見kiến 自tự 身thân 。 非phi 身thân 而nhi 說thuyết 身thân 。

非phi 起khởi 而nhi 現hiện 起khởi 。 無vô 身thân 亦diệc 無vô 見kiến 。 是thị 佛Phật 無vô 上thượng 身thân 。

如như 是thị 實thật 慧tuệ 說thuyết 。 諸chư 佛Phật 妙diệu 法Pháp 性tánh 。 若nhược 聞văn 此thử 法Pháp 者giả 。

當đương 得đắc 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 。

【# 論luận 】# 十thập 爾nhĩ 時thời 無vô 上thượng 慧tuệ 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 佛Phật 所sở 得đắc 法Pháp 。 體thể 無vô 分phân 別biệt 不bất 屬thuộc 名danh 數số 。

【# 經kinh 】# 爾nhĩ 時thời 堅kiên 固cố 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 承thừa 佛Phật 威uy 力lực 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn 。

偉# 哉tai 大đại 光quang 明minh 。 勇dũng 健kiện 無Vô 上Thượng 士Sĩ 。 為vi 利lợi 羣quần 迷mê 故cố 。

而nhi 興hưng 於ư 世thế 間gian 。 佛Phật 以dĩ 大đại 悲bi 心tâm 。 普phổ 觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh 。

見kiến 在tại 三tam 有hữu 中trung 。 轉chuyển 迴hồi 受thọ 眾chúng 苦khổ 。 唯duy 除trừ 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。

具cụ 德đức 尊tôn 導đạo 師sư 。 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 人nhân 。 無vô 能năng 救cứu 護hộ 者giả 。

若nhược 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 不bất 出xuất 於ư 世thế 間gian 。 無vô 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh 。

而nhi 能năng 得đắc 安an 樂lạc 。 如Như 來Lai 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 及cập 諸chư 賢hiền 聖thánh 眾chúng 。

出xuất 現hiện 於ư 世thế 間gian 。 能năng 與dữ 眾chúng 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 若nhược 見kiến 如Như 來Lai 者giả 。

為vi 得đắc 大đại 善thiện 利lợi 。 聞văn 佛Phật 名danh 生sanh 信tín 。 則tắc 是thị 世thế 間gian 塔tháp 。

我ngã 等đẳng 見kiến 世Thế 尊Tôn 。 為vi 得đắc 大đại 利lợi 益ích 。 聞văn 如như 是thị 妙diệu 法Pháp 。

悉tất 當đương 成thành 佛Phật 道đạo 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 過quá 去khứ 。 以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 力lực 。

得đắc 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 眼nhãn 。 了liễu 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 今kim 見kiến 盧lô 舍xá 那na 。

重trọng/trùng 增tăng 清thanh 淨tịnh 信tín 。 佛Phật 智trí 無vô 邊biên 際tế 。 演diễn 說thuyết 不bất 可khả 盡tận 。

勝thắng 慧tuệ 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 我ngã 堅kiên 固cố 慧tuệ 。 無vô 數số 億ức 劫kiếp 中trung 。

說thuyết 亦diệc 不bất 能năng 盡tận 。

【# 論luận 】# 十thập 一nhất 爾nhĩ 時thời 堅kiên 固cố 慧tuệ 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 歎thán 佛Phật 大đại 悲bi 出xuất 興hưng 利lợi 益ích 已dĩ 上thượng 十thập 菩Bồ 薩Tát 各các 說thuyết 十thập 行hành 頌tụng 和hòa 會hội 入nhập 位vị 法pháp 令linh 身thân 心tâm 諸chư 計kế 皆giai 無vô 所sở 依y 離ly 於ư 偏thiên 執chấp 。 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ 。

十Thập 住Trụ 品Phẩm 第đệ 十thập 五ngũ

【# 論luận 】# 將tương 釋thích 此thử 品phẩm 約ước 作tác 五ngũ 門môn 分phân 別biệt 一nhất 釋thích 品phẩm 名danh 目mục 二nhị 釋thích 品phẩm 來lai 意ý 三Tam 明Minh 品phẩm 之chi 宗tông 趣thú 四tứ 都đô 會hội 斷đoạn 惑hoặc 次thứ 第đệ 五ngũ 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 一nhất 釋thích 品phẩm 名danh 目mục 此thử 品phẩm 說thuyết 十thập 種chủng 住trụ 門môn 名danh 為vi 十thập 住trụ 品phẩm 二nhị 明minh 品phẩm 來lai 意ý 者giả 為vi 前tiền 品phẩm 是thị 偈kệ 讚tán 勸khuyến 修tu 之chi 門môn 此thử 品phẩm 明minh 正chánh 舉cử 修tu 行hành 十thập 住trụ 。 之chi 行hành 是thị 故cố 此thử 品phẩm 須tu 來lai 十thập 住trụ 者giả 生sanh 諸chư 佛Phật 大đại 智trí 慧tuệ 中trung 住trụ 入nhập 此thử 位vị 永vĩnh 不bất 退thoái 還hoàn 故cố 名danh 之chi 為vi 住trụ 三Tam 明Minh 品phẩm 宗tông 趣thú 者giả 明minh 此thử 品phẩm 說thuyết 十thập 種chủng 住trụ 二nhị 十thập 種chủng 進tiến 修tu 因nhân 果quả 為vi 正chánh 宗tông 又hựu 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ 。 以dĩ 為vi 正chánh 宗tông 明minh 此thử 十thập 住trụ 位vị 中trung 各các 有hữu 兩lưỡng 種chủng 因nhân 果quả 各các 各các 當đương 位vị 之chi 中trung 初sơ 舉cử 十thập 法pháp 是thị 忻hãn 趣thú 增tăng 上thượng 之chi 緣duyên 後hậu 舉cử 十thập 法pháp 是thị 當đương 位vị 之chi 內nội 修tu 學học 之chi 果quả 如như 文văn 具cụ 明minh 四tứ 會hội 當đương 十thập 住trụ 位vị 中trung 斷đoạn 惑hoặc 次thứ 第đệ 者giả 如như 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 治trị 地địa 住trụ 修tu 行hành 住trụ 此thử 三tam 種chủng 住trụ 中trung 明minh 總tổng 修tu 出xuất 世thế 間gian 心tâm 。 破phá 諸chư 世thế 間gian 煩phiền 惱não 纏triền 縛phược 。 其kỳ 世thế 間gian 煩phiền 惱não 如như 善thiện 財tài 所sở 說thuyết 頌tụng 根căn 本bổn 煩phiền 惱não 。 有hữu 十thập 隨tùy 煩phiền 惱não 總tổng 有hữu 六lục 其kỳ 十thập 種chủng 根căn 本bổn 煩phiền 惱não 。 者giả 一nhất 欲dục 二nhị 色sắc 三tam 無vô 色sắc 此thử 是thị 三tam 界giới 根căn 本bổn 所sở 縛phược 處xứ 四tứ 憍kiêu 慢mạn 五ngũ 諸chư 趣thú 六lục 愛ái 七thất 愚ngu 癡si 八bát 貪tham 九cửu 恚khuể 十thập 心tâm 魔ma 王vương 是thị 為vi 十thập 又hựu 隨tùy 煩phiền 惱não 總tổng 有hữu 六lục 者giả 一nhất 諂siểm 二nhị 誑cuống 三tam 疑nghi 惑hoặc 四tứ 慳san 五ngũ 嫉tật 六lục 嬌kiều 盈doanh 善thiện 財tài 頌tụng 曰viết 三tam 有hữu 為vi 城thành 郭quách 憍kiêu 慢mạn 為vi 垣viên 墻tường 諸chư 趣thú 為vi 門môn 戶hộ 愛ái 水thủy 為vi 池trì 壍tiệm 愚ngu 癡si 為vi 闇ám 覆phú 貪tham 恚khuể 火hỏa 熾sí 然nhiên 魔ma 王vương 作tác 君quân 主chủ 童đồng 蒙mông 依y 止chỉ 住trụ 貪tham 愛ái 為vi 徽# 纏triền 諂siểm 誑cuống 為vi 轡bí 勒lặc 疑nghi 惑hoặc 蔽tế 其kỳ 眼nhãn 趣thú 入nhập 諸chư 邪tà 見kiến 。 慳san 嫉tật 憍kiêu 盈doanh 故cố 入nhập 於ư 三tam 惡ác 道đạo 。 此thử 約ước 內nội 心tâm 所sở 起khởi 不bất 約ước 身thân 見kiến 邊biên 見kiến 見kiến 取thủ 戒giới 取thủ 邪tà 見kiến 內nội 心tâm 成thành 智trí 諸chư 見kiến 自tự 是thị 解giải 脫thoát 以dĩ 此thử 一Nhất 乘Thừa 教giáo 體thể 但đãn 約ước 悟ngộ 無vô 明minh 而nhi 成thành 大đại 智trí 用dụng 諸chư 見kiến 而nhi 作tác 自tự 在tại 以dĩ 此thử 不bất 論luận 五ngũ 見kiến 如như 十thập 信tín 位vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 問vấn 法Pháp 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 十thập 一nhất 種chủng 。 煩phiền 惱não 云vân 何hà 為vi 十thập 一nhất 。 一nhất 貪tham 二nhị 瞋sân 三tam 愚ngu 癡si 四tứ 慢mạn 五ngũ 覆phú 六lục 忿phẫn 七thất 恨hận 八bát 嫉tật 九cửu 慳san 十thập 誑cuống 十thập 一nhất 諂siểm 如như 般Bát 若Nhã 經kinh 中trung 五ngũ 蘊uẩn 十thập 二nhị 緣duyên 等đẳng 如như 上thượng 煩phiền 惱não 以dĩ 十thập 住trụ 中trung 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 治trị 地địa 住trụ 修tu 行hành 住trụ 此thử 三tam 住trụ 一nhất 時thời 頓đốn 成thành 根căn 本bổn 智trí 慧tuệ 即tức 如như 善thiện 財tài 於ư 妙diệu 峯phong 山sơn 上thượng 見kiến 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 諸chư 佛Phật 智trí 。 慧tuệ 光quang 明minh 門môn 即tức 除trừ 已dĩ 上thượng 世thế 間gian 諸chư 煩phiền 惱não 障chướng 。 以dĩ 成thành 佛Phật 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 。 故cố 如như 善thiện 財tài 妙diệu 峯phong 山sơn 上thượng 信tín 眼nhãn 明minh 淨tịnh 智trí 光quang 照chiếu 耀diệu 普phổ 觀quán 境cảnh 界giới 離ly 一nhất 切thiết 障chướng 。 此thử 是thị 初sơ 發phát 心tâm 。 住trụ 第đệ 二nhị 海hải 門môn 國quốc 見kiến 海hải 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 除trừ 心tâm 境cảnh 迷mê 真chân 作tác 十Thập 二Nhị 緣Duyên 生Sanh 。 觀quán 令linh 無vô 障chướng 故cố 即tức 見kiến 海hải 中trung 有hữu 佛Phật 出xuất 現hiện 。 說thuyết 普phổ 眼nhãn 經kinh 明minh 見kiến 自tự 他tha 十Thập 二Nhị 緣Duyên 生Sanh 。 成thành 大đại 智trí 海hải 是thị 佛Phật 義nghĩa 故cố 心tâm 境cảnh 總tổng 是thị 經Kinh 故cố 明minh 前tiền 得đắc 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 觀quán 十thập 二nhị 緣duyên 。 生sanh 成thành 大đại 智trí 海hải 心tâm 境cảnh 普phổ 周chu 自tự 在tại 徧biến 故cố 此thử 是thị 治trị 地địa 住trụ 以dĩ 十thập 二nhị 緣duyên 。 生sanh 治trị 令linh 成thành 如Như 來Lai 智trí 地Địa 。 故cố 第đệ 三tam 海hải 岸ngạn 國quốc 見kiến 善thiện 住trụ 比Bỉ 丘Khâu 除trừ 心tâm 境cảnh 不bất 明minh 淨tịnh 障chướng 得đắc 菩Bồ 薩Tát 無vô 礙ngại 解giải 脫thoát 。 門môn 能năng 見kiến 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 根căn 器khí 業nghiệp 行hành 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 。 悉tất 皆giai 明minh 見kiến 此thử 是thị 修tu 行hành 住trụ 於ư 此thử 三tam 種chủng 住trụ 中trung 明minh 得đắc 出xuất 纏triền 心tâm 自tự 在tại 故cố 。 總tổng 以dĩ 十thập 信tín 心tâm 自tự 信tín 一nhất 切thiết 三tam 界giới 。 分phân 別biệt 無vô 明minh 。 是thị 根căn 本bổn 不bất 動động 智trí 佛Phật 於ư 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 中trung 以dĩ 自tự 在tại 決quyết 定định 解giải 力lực 信tín 眼nhãn 清thanh 淨tịnh 。 智trí 光quang 照chiếu 耀diệu 普phổ 觀quán 境cảnh 界giới 離ly 一nhất 切thiết 障chướng 。 契khế 會hội 悟ngộ 入nhập 十thập 住trụ 初sơ 心tâm 以dĩ 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 中trung 安an 立lập 五ngũ 十thập 箇cá 佛Phật 果Quả 次thứ 第đệ 法Pháp 門môn 。 方phương 便tiện 皆giai 不bất 動động 智trí 以dĩ 為vi 根căn 本bổn 。 已dĩ 上thượng 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 治trị 地địa 住trụ 修tu 行hành 住trụ 明minh 得đắc 十thập 住trụ 中trung 出xuất 纏triền 心tâm 勝thắng 七thất 故cố 善thiện 財tài 初sơ 二nhị 三tam 善Thiện 知Tri 識Thức 皆giai 是thị 比Bỉ 丘Khâu 明minh 離ly 纏triền 解giải 脫thoát 表biểu 此thử 三tam 住trụ 位vị 中trung 行hành 相tương/tướng 故cố 第đệ 四tứ 生sanh 貴quý 住trụ 明minh 對đối 治trị 世thế 間gian 法pháp 則tắc 及cập 生sanh 死tử 煩phiền 闠hội 不bất 自tự 在tại 障chướng 令linh 自tự 在tại 故cố 即tức 如như 善thiện 財tài 於ư 市thị 肆tứ 之chi 上thượng 見kiến 彌di 伽già 長trưởng 者giả 說thuyết 輪luân 字tự 經kinh 即tức 表biểu 生sanh 死tử 市thị 鄽# 閙náo 處xứ 常thường 寂tịch 於ư 一nhất 一nhất 字tự 猶do 如như 車xa 輪luân 。 一nhất 多đa 圓viên 滿mãn 互hỗ 體thể 相tướng 成thành 又hựu 如như 帝Đế 釋Thích 。 寶bảo 網võng 互hỗ 為vi 緣duyên 起khởi 映ánh 徹triệt 重trùng 重trùng 一nhất 字tự 之chi 中trung 有hữu 無vô 盡tận 字tự 句cú 為vi 世thế 間gian 名danh 句cú 文văn 身thân 。 引dẫn 諸chư 未vị 學học 以dĩ 成thành 教giáo 軌quỹ 即tức 俗tục 士sĩ 彌di 伽già 以dĩ 成thành 其kỳ 行hành 為vi 令linh 得đắc 出xuất 世thế 心tâm 後hậu 須tu 明minh 世thế 間gian 靜tĩnh 亂loạn 緣duyên 起khởi 生sanh 死tử 之chi 性tánh 萬vạn 法pháp 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 及cập 世thế 間gian 名danh 字tự 義nghĩa 理lý 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 語ngữ 言ngôn 互hỗ 相tương 成thành 就tựu 如như 古cổ 者giả 伏phục 羲# 之chi 類loại 是thị 也dã 第đệ 五ngũ 具cụ 足túc 方phương 便tiện 。 住trụ 對đối 治trị 真chân 俗tục 身thân 邊biên 二nhị 見kiến 令linh 大đại 智trí 境cảnh 界giới 得đắc 自tự 在tại 破phá 不bất 自tự 在tại 障chướng 故cố 如như 善thiện 財tài 見kiến 解giải 脫thoát 長trưởng 者giả 即tức 入nhập 三tam 昧muội 。 名danh 普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 佛Phật 剎sát 無vô 邊biên 陀đà 羅la 尼ni 十thập 方phương 各các 現hiện 十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 佛Phật 國quốc 土thổ/độ 海hải 清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 。 總tổng 在tại 身thân 中trung 即tức 明minh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân 。 總tổng 含hàm 無vô 邊biên 佛Phật 剎sát 體thể 相tướng 無vô 礙ngại 為vi 明minh 真chân 俗tục 色sắc 相tướng 皆giai 如như 光quang 影ảnh 互hỗ 相tương 容dung 故cố 無vô 中trung 邊biên 故cố 欲dục 令linh 六lục 十thập 二nhị 見kiến 。 無vô 邊biên 諸chư 見kiến 性tánh 解giải 脫thoát 故cố 第đệ 六lục 正chánh 心tâm 住trụ 對đối 治trị 智trí 慧tuệ 寂tịch 用dụng 不bất 自tự 在tại 障chướng 即tức 如như 善thiện 財tài 見kiến 海hải 幢tràng 比Bỉ 丘Khâu 於ư 經kinh 行hành 地địa 側trắc 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 離ly 出xuất 入nhập 息tức 無vô 別biệt 思tư 覺giác 於ư 其kỳ 身thân 上thượng 。 各các 隨tùy 身thân 分phần/phân 皆giai 出xuất 化hóa 身thân 如như 雲vân 廣quảng 覆phú 周chu 徧biến 十thập 方phương 隨tùy 應ứng 所sở 見kiến 此thử 明minh 寂tịch 用dụng 無vô 礙ngại 故cố 此thử 已dĩ 上thượng 總tổng 明minh 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 。 和hòa 會hội 皆giai 解giải 脫thoát 故cố 如như 是thị 已dĩ 後hậu 四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật 入nhập 俗tục 行hành 悲bi 令linh 自tự 在tại 故cố 第đệ 七thất 不bất 退thoái 住trụ 對đối 治trị 大đại 慈từ 大đại 悲bi 。 同đồng 行hành 攝nhiếp 生sanh 不bất 圓viên 滿mãn 自tự 在tại 障chướng 令linh 圓viên 滿mãn 故cố 即tức 如như 善thiện 財tài 於ư 普phổ 莊trang 嚴nghiêm 園viên 見kiến 休hưu 捨xả 優Ưu 婆Bà 夷Di 謂vị 善thiện 財tài 言ngôn 我ngã 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 那na 由do 他tha 同đồng 行hành 眷quyến 屬thuộc 常thường 居cư 此thử 園viên 明minh 大đại 悲bi 位vị 中trung 行hành 方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật 。 同đồng 於ư 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 不bất 可khả 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 煩phiền 惱não 總tổng 共cộng 同đồng 事sự 教giáo 化hóa 利lợi 益ích 。 經Kinh 云vân 其kỳ 餘dư 眾chúng 生sanh 。 住trụ 此thử 園viên 者giả 亦diệc 皆giai 普phổ 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 位vị 明minh 能năng 行hành 悲bi 智trí 行hành 者giả 悉tất 同đồng 此thử 也dã 第đệ 八bát 童đồng 真chân 住trụ 對đối 治trị 處xứ 纏triền 同đồng 事sự 世thế 間gian 餘dư 習tập 智trí 不bất 清thanh 淨tịnh 障chướng 令linh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 即tức 如như 善thiện 財tài 見kiến 毗tỳ 目mục 瞿cù 沙sa 仙tiên 人nhân 表biểu 大đại 智trí 清thanh 潔khiết 無vô 所sở 染nhiễm 故cố 休hưu 捨xả 優Ưu 婆Bà 夷Di 與dữ 仙tiên 人nhân 住trú 處xứ 。 同đồng 名danh 俱câu 是thị 海hải 潮triều 處xứ 者giả 明minh 此thử 悲bi 智trí 一nhất 體thể 無vô 染nhiễm 而nhi 不bất 汙ô 若nhược 隨tùy 悲bi 修tu 智trí 猶do 有hữu 習tập 氣khí 染nhiễm 境cảnh 之chi 心tâm 即tức 此thử 第đệ 七thất 第đệ 八bát 兩lưỡng 位vị 和hòa 會hội 一nhất 終chung 是thị 也dã 若nhược 也dã 隨tùy 智trí 行hành 慈từ 無vô 有hữu 染nhiễm 習tập 即tức 師sư 子tử 幢tràng 王vương 女nữ 慈từ 行hành 童đồng 女nữ 是thị 可khả 以dĩ 思tư 之chi 得đắc 見kiến 其kỳ 意ý 第đệ 九cửu 法Pháp 王Vương 子Tử 住trụ 。 對đối 治trị 說thuyết 法Pháp 不bất 自tự 在tại 障chướng 令linh 自tự 在tại 故cố 即tức 如như 善thiện 財tài 見kiến 勝thắng 熱nhiệt 婆Bà 羅La 門Môn 以dĩ 登đăng 刀đao 山sơn 入nhập 於ư 火hỏa 聚tụ 行hành 苦khổ 行hạnh 時thời 隨tùy 天thiên 龍long 神thần 人nhân 及cập 非phi 人nhân 。 來lai 者giả 無vô 不bất 獲hoạch 益ích 而nhi 已dĩ 十thập 灌quán 頂đảnh 住trụ 對đối 治trị 悲bi 智trí 不bất 自tự 在tại 清thanh 淨tịnh 障chướng 令linh 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 即tức 如như 善thiện 財tài 見kiến 師sư 子tử 幢tràng 王vương 女nữ 慈từ 行hành 童đồng 女nữ 王vương 者giả 智trí 自tự 在tại 故cố 女nữ 者giả 表biểu 隨tùy 悲bi 同đồng 事sự 無vô 染nhiễm 習tập 故cố 明minh 智trí 滿mãn 從tùng 悲bi 處xử 世thế 間gian 故cố 即tức 同đồng 事sự 而nhi 無vô 習tập 氣khí 故cố 。 已dĩ 上thượng 十thập 種chủng 對đối 治trị 皆giai 一nhất 念niệm 心tâm 上thượng 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 一nhất 行hành 之chi 中trung 一nhất 時thời 之chi 內nội 無vô 前tiền 後hậu 際tế 。 對đối 治trị 此thử 十thập 種chủng 障chướng 法pháp 成thành 一nhất 法pháp 一nhất 心tâm 一nhất 智trí 慧tuệ 一nhất 行hành 之chi 中trung 十thập 十thập 無vô 盡tận 法Pháp 門môn 皆giai 以dĩ 自tự 心tâm 不bất 動động 智trí 佛Phật 為vi 體thể 以dĩ 法pháp 事sự 之chi 中trung 合hợp 具cụ 此thử 十thập 種chủng 無vô 盡tận 法Pháp 門môn 同đồng 別biệt 一nhất 多đa 自tự 在tại 故cố 以dĩ 此thử 十thập 種chủng 。 對đối 治trị 一nhất 時thời 令linh 慣quán 習tập 自tự 在tại 故cố 不bất 同đồng 三tam 乘thừa 權quyền 教giáo 約ước 劣liệt 解giải 眾chúng 生sanh 存tồn 世thế 間gian 三tam 世thế 之chi 性tánh 說thuyết 佛Phật 果Quả 在tại 三tam 僧Tăng 祇kỳ 之chi 外ngoại 以dĩ 自tự 心tâm 根căn 本bổn 無vô 明minh 分phân 別biệt 之chi 種chủng 便tiện 成thành 不bất 動động 智trí 佛Phật 以dĩ 法Pháp 界Giới 體thể 用dụng 以dĩ 為vi 信tín 進tiến 悟ngộ 入nhập 之chi 門môn 從tùng 信tín 及cập 入nhập 位vị 進tiến 修tu 乃nãi 至chí 經kinh 十thập 住trụ 十thập 行hành 十thập 迴hồi 向hướng 十Thập 地Địa 十thập 一nhất 地địa 總tổng 不bất 離ly 本bổn 不bất 動động 智trí 佛Phật 不bất 離ly 一nhất 時thời 一nhất 念niệm 一nhất 法pháp 一nhất 行hành 上thượng 而nhi 有hữu 無vô 邊biên 無vô 量lượng 。 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 法Pháp 界Giới 虗hư 空không 界giới 微vi 塵trần 數số 法Pháp 門môn 。 何hà 以dĩ 故cố 為vi 從tùng 法Pháp 界Giới 及cập 根căn 本bổn 不bất 動động 智trí 上thượng 為vi 信tín 進tiến 悟ngộ 入nhập 故cố 法pháp 合hợp 如như 然nhiên 故cố 如như 龍long 女nữ 剎sát 那na 成thành 佛Phật 善thiện 財tài 一nhất 生sanh 以dĩ 取thủ 佛Phật 果Quả 法Pháp 界Giới 無vô 性tánh 無vô 生sanh 。 為vi 一nhất 生sanh 非phi 延diên 促xúc 生sanh 故cố 為vi 法Pháp 界Giới 體thể 無vô 情tình 量lượng 延diên 促xúc 長trường 短đoản 去khứ 來lai 今kim 故cố 諸chư 有hữu 信tín 者giả 應ưng 如như 是thị 知tri 。 如như 今kim 成thành 佛Phật 與dữ 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 一nhất 時thời 成thành 佛Phật 。 以dĩ 法Pháp 界Giới 智trí 體thể 無vô 別biệt 時thời 故cố 如như 一nhất 滴tích 之chi 水thủy 入nhập 大đại 海hải 中trung 。 便tiện 同đồng 大đại 海hải 無vô 新tân 舊cựu 水thủy 故cố 故cố 去khứ 情tình 方phương 見kiến 非phi 識thức 心tâm 知tri 如như 三tam 乘thừa 中trung 十Thập 住Trụ 菩Bồ 薩Tát 。 猶do 受thọ 三tam 界giới 分phân 段đoạn 生sanh 死tử 分phần/phân 學học 生sanh 空không 觀quán 對đối 治trị 闡xiển 提đề 不bất 信tín 障chướng 十thập 行hành 菩Bồ 薩Tát 分phân 作tác 法pháp 空không 觀quán 修tu 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 行hành 對đối 治trị 聲Thanh 聞Văn 自tự 利lợi 障chướng 十thập 迴hồi 向hướng 菩Bồ 薩Tát 作tác 法pháp 空không 觀quán 成thành 起khởi 大đại 悲bi 願nguyện 。 力lực 垂thùy 形hình 六lục 道Đạo 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 對đối 治trị 獨Độc 覺Giác 自tự 度độ 障chướng 此thử 明minh 三tam 乘thừa 中trung 三tam 十thập 心tâm 菩Bồ 薩Tát 對đối 治trị 地địa 前tiền 三tam 種chủng 障chướng 但đãn 除trừ 正chánh 使sử 未vị 除trừ 習tập 氣khí 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 斷đoạn 其kỳ 餘dư 習tập 如như 初Sơ 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 自tự 身thân 真Chân 如Như 佛Phật 性tánh 故cố 。 名danh 見kiến 道đạo 位vị 從tùng 二nhị 地địa 至chí 七thất 地địa 是thị 修tu 道Đạo 位vị 猶do 有hữu 功công 用dụng 而nhi 修tu 其kỳ 行hành 從tùng 八Bát 地Địa 至chí 十Thập 地Địa 。 名danh 究cứu 竟cánh 位vị 不bất 假giả 功công 用dụng 任nhậm 運vận 至chí 佛Phật 果Quả 故cố 又hựu 如như 三tam 乘thừa 中trung 十thập 二nhị 住trụ 地địa 一nhất 種chủng 性tánh 住trụ 十thập 解giải 門môn 是thị 二nhị 解giải 行hành 住trụ 十thập 迴hồi 向hướng 是thị 也dã 三tam 歡hoan 喜hỷ 住trụ 初Sơ 地Địa 是thị 四tứ 增tăng 上thượng 戒giới 住trụ 二nhị 地địa 是thị 五ngũ 增tăng 上thượng 慧tuệ 住trụ 三tam 地địa 是thị 六lục 道Đạo 品Phẩm 相tương 應ứng 增tăng 上thượng 慧tuệ 住trụ 四tứ 地địa 是thị 七thất 諦đế 相tướng 應ưng 增tăng 上thượng 慧tuệ 住trụ 五ngũ 地địa 是thị 八bát 緣duyên 起khởi 相tương 應ứng 增tăng 上thượng 慧tuệ 住trụ 六lục 地địa 是thị 九cửu 有hữu 行hành 有hữu 開khai 發phát 無vô 相tướng 住trụ 七thất 地địa 是thị 十thập 無vô 行hành 無vô 開khai 發phát 無vô 相tướng 住trụ 八bát 地địa 是thị 十thập 一nhất 無vô 礙ngại 住trụ 九cửu 地địa 是thị 十thập 二nhị 最tối 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 住trụ 十Thập 地Địa 是thị 又hựu 如như 三tam 乘thừa 中trung 地địa 前tiền 三tam 賢hiền 菩Bồ 薩Tát 得đắc 伏phục 忍nhẫn 十Thập 地Địa 與dữ 佛Phật 地địa 得đắc 寂tịch 滅diệt 忍nhẫn 又hựu 望vọng 勝thắng 鬘man 經kinh 羅La 漢Hán 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 淨Tịnh 土Độ 菩Bồ 薩Tát 。 總tổng 是thị 伏phục 忍nhẫn 以dĩ 空không 觀quán 伏phục 現hiện 行hành 十thập 使sử 不bất 起khởi 為vi 不bất 識thức 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 煩phiền 惱não 故cố 猶do 不bất 識thức 云vân 何hà 名danh 斷đoạn 煩phiền 惱não 但đãn 伏phục 現hiện 行hành 不bất 起khởi 得đắc 三tam 種chủng 意ý 生sanh 身thân 。 受thọ 三tam 界giới 外ngoại 變biến 易dị 生sanh 死tử 如như 是thị 。 菩Bồ 薩Tát 為vi 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 六Lục 神Thần 通Thông 。 福phước 德đức 神thần 通thông 竝tịnh 勝thắng 人nhân 天thiên 唯duy 非phi 修tu 佛Phật 果Quả 法Pháp 界Giới 門môn 故cố 是thị 門môn 外ngoại 三tam 車xa 艸thảo 庵am 仍nhưng 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 三tam 乘thừa 菩Bồ 薩Tát 不bất 同đồng 其kỳ 德đức 出xuất 三tam 界giới 行hành 六lục 神thần 通thông 。 名danh 則tắc 相tương 似tự 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 功công 德đức 果quả 報báo 。 不bất 同đồng 故cố 如như 是thị 三tam 乘thừa 。 六Lục 通Thông 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 於ư 大đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 不bất 聞văn 不bất 信tín 如như 此thử 經Kinh 云vân 設thiết 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 經kinh 無vô 量lượng 那na 由do 他tha 。 劫kiếp 修tu 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 六Lục 神Thần 通Thông 。 猶do 不bất 聞văn 此thử 華hoa 嚴nghiêm 經Kinh 典điển 猶do 名danh 假giả 名danh 菩Bồ 薩Tát 不phủ 。 真chân 菩Bồ 薩Tát 設thiết 復phục 聞văn 時thời 不bất 信tín 不bất 入nhập 如như 法Pháp 華hoa 亦diệc 然nhiên 如như 三tam 乘thừa 中trung 三tam 種chủng 意ý 生sanh 身thân 。 者giả 初sơ 一nhất 二nhị 三tam 地địa 名danh 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 。 樂nhạo 法Pháp 意ý 生sanh 身thân 二nhị 四tứ 五ngũ 六lục 地địa 名danh 覺giác 法pháp 自tự 性tánh 意ý 生sanh 身thân 三tam 七thất 八bát 九cửu 十thập 。 地địa 名danh 種chủng 類loại 俱câu 生sanh 無vô 行hành 作tác 意ý 生sanh 身thân 欲dục 廣quảng 引dẫn 云vân 云vân 自tự 有hữu 三tam 乘thừa 教giáo 自tự 明minh 約ước 會hội 對đối 治trị 如như 是thị 如như 此thử 一Nhất 乘Thừa 教giáo 都đô 無vô 如như 上thượng 三tam 乘thừa 之chi 趣thú 以dĩ 為vi 根căn 本bổn 。 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 煩phiền 惱não 便tiện 為vi 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 不bất 動động 智trí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 自tự 有hữu 之chi 只chỉ 為vì 智trí 體thể 無vô 性tánh 無vô 依y 不bất 能năng 自tự 了liễu 會hội 緣duyên 方phương 了liễu 云vân 何hà 為vi 會hội 緣duyên 會hội 緣duyên 有hữu 三tam 種chủng 一nhất 會hội 苦khổ 緣duyên 遇ngộ 苦khổ 方phương 能năng 發phát 心tâm 二nhị 會hội 樂nhạo/nhạc/lạc 緣duyên 久cửu 處xứ 人nhân 天thiên 內nội 心tâm 明minh 慧tuệ 達đạt 世thế 樂lạc 果quả 生sanh 死tử 無vô 常thường 。 方phương 始thỉ 求cầu 真chân 三tam 見kiến 佛Phật 及cập 一Nhất 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 而nhi 能năng 。 發phát 心tâm 求cầu 佛Phật 種chủng 智trí 以dĩ 會hội 三tam 緣duyên 近cận 正chánh 善thiện 知tri 友hữu 而nhi 能năng 自tự 覺giác 無vô 明minh 本bổn 是thị 佛Phật 智trí 三tam 乘thừa 同đồng 然nhiên 為vi 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 淺thiển 深thâm 各các 別biệt 以dĩ 因nhân 本bổn 智trí 上thượng 而nhi 生sanh 信tín 心tâm 約ước 本bổn 智trí 而nhi 為vi 悟ngộ 入nhập 以dĩ 不bất 離ly 本bổn 智trí 故cố 於ư 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 即tức 五ngũ 位vị 齊tề 周chu 雖tuy 列liệt 十thập 住trụ 十thập 行hành 十thập 迴hồi 向hướng 十Thập 地Địa 十thập 一nhất 地địa 行hành 法pháp 位vị 門môn 進tiến 修tu 軌quỹ 度độ 如như 王vương 寶bảo 印ấn 一nhất 印ấn 無vô 差sai 以dĩ 一nhất 心tâm 大đại 智trí 之chi 印ấn 印ấn 無vô 始thỉ 三tam 世thế 總tổng 在tại 一nhất 時thời 無vô 邊biên 諸chư 法pháp 智trí 印ấn 咸hàm 徧biến 以dĩ 智trí 等đẳng 諸chư 佛Phật 故cố 以dĩ 智trí 等đẳng 眾chúng 生sanh 心tâm 故cố 。 以dĩ 智trí 等đẳng 諸chư 法pháp 故cố 以dĩ 智trí 無vô 中trung 邊biên 表biểu 裏lý 三tam 世thế 長trường 短đoản 近cận 遠viễn 故cố 為vi 智trí 過quá 虗hư 空không 量lượng 故cố 如như 世thế 虗hư 空không 無vô 所sở 了liễu 知tri 如như 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 虗hư 空không 一nhất 念niệm 而nhi 能năng 分phân 別biệt 過quá 虗hư 空không 等đẳng 法Pháp 門môn 是thị 故cố 經kinh 言ngôn 一nhất 切thiết 虗hư 空không 猶do 可khả 量lượng 諸chư 佛Phật 說thuyết 法Pháp 。 不bất 可khả 量lượng 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 以dĩ 自tự 心tâm 根căn 本bổn 無vô 明minh 體thể 用dụng 而nhi 見kiến 不bất 動động 智trí 與dữ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 及cập 以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 同đồng 一nhất 體thể 性tánh 同đồng 一nhất 境cảnh 界giới 同đồng 一nhất 智trí 海hải 以dĩ 是thị 發phát 心tâm 之chi 初sơ 住trụ 佛Phật 種chủng 智trí 家gia 故cố 纔tài 發phát 心tâm 時thời 即tức 於ư 十thập 方phương 現hiện 身thân 成thành 佛Phật 如như 初sơ 發phát 心tâm 功công 德đức 品phẩm 自tự 明minh 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 於ư 此thử 十thập 住trụ 位vị 中trung 入nhập 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 者giả 住trụ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 智trí 慧tuệ 大đại 悲bi 海hải 境cảnh 界giới 中trung 住trụ 即tức 五ngũ 位vị 通thông 修tu 以dĩ 初sơ 住trụ 及cập 十Thập 地Địa 不bất 離ly 一nhất 佛Phật 智trí 慧tuệ 境cảnh 界giới 。 故cố 但đãn 明minh 生sanh 熟thục 慣quán 習tập 勝thắng 劣liệt 安an 立lập 住trụ 地địa 之chi 名danh 為vi 智trí 體thể 之chi 中trung 非phi 三tam 世thế 情tình 攝nhiếp 故cố 一nhất 如như 龍long 女nữ 一nhất 剎sát 那na 之chi 際tế 已dĩ 具cụ 三tam 生sanh 普phổ 賢hiền 行hành 滿mãn 佛Phật 果Quả 亦diệc 就tựu 如như 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 頌tụng 云vân 一nhất 念niệm 普phổ 觀quán 無vô 量lượng 劫kiếp 無vô 去khứ 無vô 來lai 。 亦diệc 無vô 住trụ 如như 是thị 了liễu 知tri 。 三tam 世thế 事sự 超siêu 諸chư 方phương 便tiện 成thành 十Thập 力Lực 明minh 知tri 三tam 乘thừa 三tam 祇kỳ 出xuất 世thế 成thành 佛Phật 是thị 權quyền 方phương 便tiện 。 教giáo 此thử 教giáo 約ước 實thật 法pháp 不bất 說thuyết 以dĩ 願nguyện 力lực 成thành 佛Phật 等đẳng 事sự 設thiết 以dĩ 願nguyện 力lực 成thành 行hành 還hoàn 以dĩ 約ước 實thật 成thành 佛Phật 不bất 說thuyết 以dĩ 願nguyện 力lực 暫tạm 成thành 故cố 是thị 故cố 當đương 知tri 。 從tùng 十thập 住trụ 中trung 初sơ 入nhập 位vị 菩Bồ 薩Tát 即tức 五ngũ 位vị 通thông 修tu 為vi 十thập 住trụ 行hành 相tương 通thông 有hữu 十thập 行hành 十thập 迴hồi 向hướng 十Thập 地Địa 等đẳng 法Pháp 門môn 故cố 如như 十thập 住trụ 中trung 七thất 八bát 兩lưỡng 住trụ 還hoàn 修tu 悲bi 智trí 九cửu 住trụ 中trung 是thị 法Pháp 師sư 位vị 十thập 住trụ 中trung 悲bi 智trí 圓viên 滿mãn 如như 是thị 五ngũ 位vị 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 故cố 如như 善thiện 財tài 十thập 住trụ 中trung 善Thiện 知Tri 識Thức 一nhất 一nhất 智trí 慧tuệ 境cảnh 界giới 。 皆giai 悉tất 無vô 極cực 但đãn 為vi 約ước 法Pháp 身thân 大đại 智trí 大đại 悲bi 。 之chi 上thượng 法pháp 具cụ 無vô 盡tận 須tu 當đương 安an 立lập 五ngũ 位vị 行hành 門môn 總tổng 是thị 一nhất 心tâm 一nhất 智trí 一nhất 時thời 智trí 等đẳng 徧biến 滿mãn 所sở 行hành 之chi 道Đạo 。 是thị 故cố 起khởi 信tín 進tiến 修tu 行hành 者giả 於ư 大đại 智trí 境cảnh 界giới 莫mạc 作tác 三tam 世thế 近cận 遠viễn 延diên 促xúc 之chi 見kiến 違vi 智trí 境cảnh 界giới 故cố 。 失thất 本bổn 大đại 智trí 之chi 境cảnh 逐trục 情tình 識thức 故cố 隨tùy 相tương/tướng 轉chuyển 故cố 此thử 會hội 第đệ 四tứ 斷đoạn 惑hoặc 次thứ 第đệ 竟cánh 如như 此thử 五ngũ 位vị 斷đoạn 惑hoặc 次thứ 第đệ 如như 空không 無vô 時thời 如như 圓viên 鏡kính 頓đốn 照chiếu 如như 摩ma 尼ni 寶bảo 。 能năng 同đồng 眾chúng 色sắc 如như 一nhất 滴tích 之chi 水thủy 入nhập 大đại 海hải 中trung 。 等đẳng 同đồng 無vô 二nhị 以dĩ 大đại 智trí 慧tuệ 。 之chi 圓viên 鏡kính 普phổ 印ấn 諸chư 作tác 莫mạc 不bất 皆giai 成thành 無vô 作tác 用dụng 之chi 大đại 用dụng 故cố 無vô 三tam 世thế 之chi 一nhất 時thời 故cố 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 合Hợp 論Luận 卷Quyển 。 第Đệ 三Tam 十Thập 二Nhị

音âm 切thiết

翳ế

(# 於ư 計kế 切thiết )# 。

瞽#

(# 古cổ 音âm )# 。

麤thô

(# 倉thương 胡hồ 切thiết )# 。

偉#

(# 于vu 鬼quỷ 切thiết )# 。

壍tiệm

(# 七thất 念niệm 切thiết )# 。

徽#

(# 許hứa 歸quy 切thiết )# 。

纏triền

(# 莫mạc 北bắc 切thiết )# 。

轡bí

(# 兵binh 媚mị 切thiết )# 。

闠hội

(# 胡hồ 對đối 切thiết )# 。

廛triền

(# 直trực 連liên 切thiết )# 。

閙náo

(# 奴nô 教giáo 切thiết )# 。

闕khuyết

(# 去khứ 月nguyệt 切thiết )# 。

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Vĩnh Giác Nguyên Hiền Thiền Sư Quảng Lục – Quyển 0012

永Vĩnh 覺Giác 元Nguyên 賢Hiền 禪Thiền 師Sư 廣Quảng 錄Lục Quyển 0012 ( 嗣Tự 法Pháp ) 道Đạo 霈 重Trọng 編Biên 永Vĩnh 覺Giác 和Hòa 尚Thượng 廣Quảng 錄Lục 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị 嗣tự 法pháp 弟đệ 子tử 。 道đạo 霈# 。 重trọng/trùng 編biên 。 書thư 下hạ 。 復phục 林lâm 得đắc...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Hội Bổn – Quyển 0001

金Kim 光Quang 明Minh 經Kinh 玄Huyền 義Nghĩa 拾Thập 遺Di 記Ký 會Hội 本Bổn Quyển 0001 隋Tùy 智Trí 顗 說Thuyết 唐Đường 灌Quán 頂Đảnh 錄Lục 宋Tống 知Tri 禮Lễ 述Thuật 明Minh 明Minh 得Đắc 會Hội 金Kim 光Quang 明Minh 經Kinh 。 玄Huyền 義Nghĩa 拾Thập 遺Di 記Ký 會Hội 本Bổn 卷quyển 上thượng 之chi 上thượng...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tứ Phần Luật Khai Tông Ký – Quyển 0008

四Tứ 分Phần 律Luật 開Khai 宗Tông 記Ký Quyển 0008 唐Đường 懷Hoài 素Tố 撰Soạn 四tứ 分phần/phân 律luật 開khai 宗tông 記ký 卷quyển 第đệ 八bát (# 從tùng 自tự 恣tứ 萬vạn 度độ 至chí 瞻chiêm 波ba 竟cánh 。 合hợp 有hữu 三tam 犍kiền 七thất 千thiên 二nhị 百bách 言ngôn )# 。 西tây 太thái...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Si Tuyệt Đạo Thiền Sư Ngữ Lục – Quyển 0002

痴Si 絕Tuyệt 道Đạo 冲 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 0002 ( 嗣Tự 法Pháp 門Môn 人Nhân ) 智Trí 沂 悟Ngộ 開Khai 行Hành 彌Di 紹Thiệu 甄Chân 智Trí 圓Viên 元Nguyên 省Tỉnh 元Nguyên 樞Xu 編Biên 癡Si 絕Tuyệt 和Hòa 尚Thượng 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 下hạ 徑kính 山sơn 癡si 絕tuyệt 和hòa 尚thượng...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tỳ Ni Chỉ Trì Hội Tập – Quyển 0015

毗Tỳ 尼Ni 止Chỉ 持Trì 會Hội 集Tập Quyển 0015 清Thanh 讀Đọc 體Thể 集Tập 毗Tỳ 尼Ni 止Chỉ 持Trì 會Hội 集Tập 卷quyển 第đệ 十thập 五ngũ 金kim 陵lăng 寶bảo 華hoa 山sơn 弘hoằng 律luật 沙Sa 門Môn 。 讀đọc 體thể 。 集tập 。 不bất 得đắc 掉trạo 臂tý 行hành 。 入nhập 白bạch...
Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Duy Ma Kinh Sớ Khoa –

維Duy 摩Ma 經Kinh 疏Sớ 科Khoa 明Minh -# 維Duy 摩Ma 經Kinh 疏Sớ/sơ 科Khoa (# 二Nhị )# -# 初Sơ 釋Thích 經Kinh 題Đề (# 二Nhị )# -# 初sơ 釋thích 譯dịch 人nhân -# 二Nhị 釋Thích 經Kinh 題Đề (# 二Nhị )# -# 初sơ 列liệt 舊cựu 註chú (# 二nhị )# -#...