華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 行Hạnh 願Nguyện 品Phẩm 疏Sớ 鈔Sao
Quyển 6
唐Đường 澄Trừng 觀Quán 別Biệt 行Hành 疏Sớ 宗Tông 密Mật 隨Tùy 疏Sớ 鈔Sao

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 願Nguyện 。 品Phẩm 別Biệt 行Hành 疏Sớ/sơ 鈔Sao 卷quyển 第đệ 六lục

敕sắc 太thái 原nguyên 府phủ 大đại 崇sùng 福phước 寺tự 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 撰soạn 別biệt 行hành 疏sớ/sơ

圭# 峯phong 草thảo 堂đường 寺tự 沙Sa 門Môn 宗tông 密mật 述thuật 隨tùy 疏sớ/sơ 鈔sao

△# 疏sớ/sơ 二nhị 偈kệ 頌tụng 二nhị 一nhất 標tiêu 舉cử 。

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa 。 普phổ 觀quán 十thập 方phương 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。

○# 鈔sao 自tự 下hạ 第đệ 二nhị 爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 。 下hạ 後hậu 彰chương 頌tụng 偈kệ 於ư 中trung 初sơ 言ngôn 重trùng 宣tuyên 者giả 重trọng/trùng 頌tụng 之chi 意ý 總tổng 有hữu 其kỳ 四tứ 一nhất 為vi 後hậu 來lai 不bất 聞văn 欲dục 令linh 得đắc 聞văn 故cố 二nhị 為vi 未vị 悟ngộ 之chi 者giả 重trọng/trùng 聞văn 令linh 悟ngộ 解giải 故cố 三tam 為vi 長trường/trưởng 行hành 文văn 略lược 以dĩ 偈kệ 廣quảng 之chi 令linh 易dị 曉hiểu 會hội 故cố 四tứ 為vi 結kết 句cú 受thọ 持trì 文văn 稍sảo 易dị 故cố 有hữu 斯tư 四tứ 意ý 故cố 重trọng/trùng 頌tụng 之chi 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 正chánh 頌tụng 三tam 一nhất 頌tụng 正chánh 示thị 普phổ 因nhân 二nhị 一nhất 別biệt 頌tụng 前tiền 十thập 門môn 文văn 但đãn 有hữu 七thất 後hậu 三tam 合hợp 故cố 文văn 八bát 一nhất 頌tụng 。 禮lễ 敬kính 諸chư 佛Phật 。

所sở 有hữu 十thập 方phương 世thế 界giới 中trung 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 人Nhân 師Sư 子Tử 。 我ngã 以dĩ 清thanh 淨tịnh 身thân 語ngữ 意ý 。 一nhất 切thiết 徧biến 禮lễ 盡tận 無vô 餘dư 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 威uy 神thần 力lực 。 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 前tiền 。 一nhất 身thân 復phục 現hiện 剎sát 塵trần 身thân 。 一nhất 一nhất 徧biến 禮lễ 剎sát 塵trần 佛Phật 。

○# 鈔sao 初sơ 二nhị 句cú 頌tụng 所sở 禮lễ 次thứ 一nhất 句cú 頌tụng 能năng 禮lễ 次thứ 句cú 明minh 周chu 徧biến 次thứ 句cú 辯biện 徧biến 因nhân 後hậu 三tam 句cú 別biệt 顯hiển 禮lễ 相tương 謂vị 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở 。 各các 有hữu 多đa 身thân 一nhất 一nhất 己kỷ 身thân 能năng 起khởi 多đa 禮lễ 故cố 晉tấn 經Kinh 云vân 一nhất 一nhất 如Như 來Lai 所sở 。 一nhất 切thiết 剎sát 塵trần 禮lễ 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 頌tụng 。 稱xưng 讚tán 如Như 來Lai 。

於ư 一nhất 塵trần 中trung 塵trần 數số 佛Phật 。 各các 處xứ 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 會hội 中trung 。 無vô 盡tận 法Pháp 界Giới 塵trần 亦diệc 然nhiên 。 深thâm 信tín 諸chư 佛Phật 皆giai 充sung 滿mãn 。 各các 以dĩ 一nhất 切thiết 音âm 聲thanh 海hải 。 普phổ 出xuất 無vô 盡tận 妙diệu 言ngôn 辭từ 。 盡tận 於ư 未vị 來lai 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 讚tán 佛Phật 甚thậm 深thâm 功công 德đức 海hải 。

○# 鈔sao 稱xưng 讚tán 二nhị 偈kệ 中trung 前tiền 偈kệ 明minh 所sở 讚tán 唯duy 深thâm 信tín 二nhị 字tự 屬thuộc 能năng 讚tán 因nhân 後hậu 偈kệ 全toàn 顯hiển 能năng 讚tán 於ư 中trung 前tiền 半bán 偈kệ 明minh 讚tán 相tương 次thứ 一nhất 句cú 明minh 讚tán 時thời 末mạt 後hậu 一nhất 句cú 正chánh 明minh 稱xưng 讚tán 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 頌tụng 。 廣quảng 修tu 供cúng 養dường 。

以dĩ 諸chư 最tối 勝thắng 妙diệu 華hoa 鬘man 。 妓kỹ 樂nhạc 塗đồ 香hương 及cập 傘tản 蓋cái 。 如như 是thị 最tối 勝thắng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 我ngã 以dĩ 供cúng 養dường 諸chư 如Như 來Lai 。 最tối 勝thắng 衣y 服phục 最tối 勝thắng 香hương 。 末mạt 香hương 燒thiêu 香hương 與dữ 燈đăng 燭chúc 。 一nhất 一nhất 皆giai 如như 妙Diệu 高Cao 聚tụ 。 我ngã 悉tất 供cúng 養dường 諸chư 如Như 來Lai 。 我ngã 以dĩ 廣quảng 大đại 勝thắng 解giải 心tâm 。 深thâm 信tín 一nhất 切thiết 三tam 世thế 佛Phật 。 悉tất 以dĩ 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 力lực 。 普phổ 徧biến 供cúng 養dường 諸chư 如Như 來Lai 。

疏sớ/sơ 此thử 中trung 唯duy 說thuyết 本bổn 行hạnh 供cúng 養dường 不bất 頌tụng 校giảo 量lượng 法Pháp 供cúng 養dường 勝thắng 。 豈khởi 得đắc 唯duy 舉cử 劣liệt 供cúng 養dường 耶da 明minh 知tri 長trường/trưởng 行hành 校giảo 量lượng 本bổn 行hạnh 。

○# 鈔sao 供cúng 養dường 中trung 三tam 偈kệ 初sơ 二nhị 偈kệ 前tiền 三tam 句cú 標tiêu 所sở 供cúng 具cụ 後hậu 一nhất 句cú 正chánh 申thân 供cúng 養dường 後hậu 偈kệ 中trung 除trừ 一nhất 切thiết 三tam 世thế 佛Phật 。 五ngũ 字tự 是thị 所sở 供cung 境cảnh 末mạt 後hậu 一nhất 句cú 正chánh 申thân 供cúng 養dường 餘dư 皆giai 能năng 供cung 因nhân 。

△# 疏sớ/sơ 四tứ 頌tụng 懺sám hối 除trừ 業nghiệp 障chướng 。

我ngã 昔tích 所sở 造tạo 諸chư 惡ác 業nghiệp 。 皆giai 由do 無vô 始thỉ 貪tham 恚khuể 癡si 。 從tùng 身thân 語ngữ 意ý 之chi 所sở 生sanh 。 一nhất 切thiết 我ngã 今kim 皆giai 懺sám 悔hối 。

○# 鈔sao 四tứ 懺sám 悔hối 偈kệ 中trung 初sơ 句cú 標tiêu 所sở 懺sám 業nghiệp 次thứ 句cú 明minh 造tạo 業nghiệp 因nhân 次thứ 句cú 指chỉ 造tạo 業nghiệp 具cụ 末mạt 後hậu 句cú 正chánh 申thân 懺sám 悔hối 。

△# 疏sớ/sơ 五ngũ 頌tụng 。 隨tùy 喜hỷ 功công 德đức 。

十thập 方phương 一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh 。 二Nhị 乘Thừa 有Hữu 學Học 及cập 無Vô 學Học 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 與dữ 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 有hữu 功công 德đức 皆giai 隨tùy 喜hỷ 。

○# 鈔sao 次thứ 隨tùy 喜hỷ 偈kệ 中trung 前tiền 三tam 句cú 餘dư 四tứ 字tự 明minh 所sở 隨tùy 喜hỷ 後hậu 三tam 字tự 明minh 能năng 隨tùy 喜hỷ 前tiền 中trung 初sơ 句cú 有hữu 情tình 次thứ 句cú 二Nhị 乘Thừa 後hậu 句cú 大Đại 乘Thừa 就tựu 初sơ 句cú 中trung 前tiền 四tứ 字tự 通thông 標tiêu 一nhất 切thiết 後hậu 三tam 字tự 正chánh 顯hiển 有hữu 情tình 。

△# 疏sớ/sơ 六lục 頌tụng 。 請thỉnh 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。

十thập 方phương 所sở 有hữu 世Thế 間Gian 燈Đăng 。 最tối 初sơ 成thành 就tựu 菩Bồ 提Đề 者giả 。 我ngã 今kim 一nhất 切thiết 皆giai 勸khuyến 請thỉnh 。 轉chuyển 於ư 無vô 上thượng 妙diệu 法Pháp 輪luân 。

○# 鈔sao 次thứ 請thỉnh 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 偈kệ 中trung 前tiền 二nhị 句cú 標tiêu 所sở 勸khuyến 請thỉnh 次thứ 一nhất 句cú 正chánh 明minh 勸khuyến 請thỉnh 後hậu 一nhất 句cú 明minh 所sở 請thỉnh 事sự 。

△# 疏sớ/sơ 七thất 頌tụng 。 請thỉnh 佛Phật 住trụ 世thế 。

諸chư 佛Phật 若nhược 欲dục 示thị 涅Niết 槃Bàn 。 我ngã 悉tất 至chí 誠thành 而nhi 勸khuyến 請thỉnh 。 惟duy 願nguyện 久cửu 住trụ 剎sát 塵trần 劫kiếp 。 利lợi 樂lạc 一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh 。

○# 鈔sao 請thỉnh 佛Phật 住trụ 世thế 。 偈kệ 中trung 初sơ 句cú 標tiêu 所sở 請thỉnh 次thứ 句cú 正chánh 明minh 勸khuyến 請thỉnh 下hạ 二nhị 句cú 申thân 勸khuyến 請thỉnh 意ý 於ư 中trung 初sơ 句cú 明minh 住trụ 所sở 經kinh 時thời 下hạ 句cú 述thuật 所sở 為vi 事sự 。

△# 疏sớ/sơ 八bát 合hợp 頌tụng 後hậu 三tam 。

△# 以dĩ 後hậu 三tam 行hành 皆giai 回hồi 向hướng 故cố 八bát 九cửu 但đãn 是thị 回hồi 向hướng 別biệt 義nghĩa 。

△# 八bát 隨tùy 佛Phật 學học 是thị 向hướng 菩Bồ 提Đề 通thông 於ư 二nhị 利lợi 九cửu 順thuận 眾chúng 生sanh 是thị 向hướng 眾chúng 生sanh 一nhất 向hướng 利lợi 他tha 。

△# 故cố 此thử 三tam 門môn 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。

△# 文văn 二nhị 一nhất 合hợp 頌tụng 三tam 門môn 二nhị 頌tụng 願nguyện 生sanh 淨tịnh 土độ 。 初sơ 中trung 三tam 一nhất 總tổng 標tiêu 回hồi 向hướng 二nhị 別biệt 頌tụng 三tam 門môn 三tam 結kết 歸quy 回hồi 向hướng 彌di 顯hiển 三tam 門môn 皆giai 回hồi 向hướng 也dã 。

△# 今kim 初sơ 以dĩ 該cai 八bát 九cửu 故cố 不bất 依y 前tiền 次thứ 。

△# 疏sớ/sơ 文văn 三tam 一nhất 總tổng 標tiêu 回hồi 向hướng 。

所sở 有hữu 禮lễ 讚tán 供cúng 養dường 佛Phật 。 請thỉnh 佛Phật 住trụ 世thế 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 隨tùy 喜hỷ 懺sám 悔hối 諸chư 善thiện 根căn 。

△# 疏sớ/sơ 牒điệp 前tiền 所sở 回hồi 善thiện 根căn 也dã 八bát 九cửu 二nhị 門môn 屬thuộc 回hồi 向hướng 故cố 但đãn 牒điệp 前tiền 七thất 。

△# 回hồi 向hướng 眾chúng 生sanh 及cập 佛Phật 道Đạo 。

疏sớ/sơ 正chánh 明minh 迴hồi 向hướng 也dã 。

△# 略lược 舉cử 二nhị 處xứ 實thật 際tế 離ly 相tương/tướng 徧biến 該cai 於ư 二nhị 在tại 無vô 盡tận 中trung 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 別biệt 頌tụng 三tam 門môn 即tức 分phân 為vi 三tam 雖tuy 同đồng 回hồi 向hướng 長trường/trưởng 行hành 既ký 開khai 故cố 略lược 標tiêu 別biệt 義nghĩa 。

△# 文văn 三tam 一nhất 頌tụng 隨tùy 如Như 來Lai 學học 。

我ngã 隨tùy 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 學học 。 修tu 習tập 普Phổ 賢Hiền 圓viên 滿mãn 行hạnh 。 供cúng 養dường 過quá 去khứ 諸chư 如Như 來Lai 。 及cập 與dữ 現hiện 在tại 十thập 方phương 佛Phật 。 未vị 來lai 一nhất 切thiết 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 一nhất 切thiết 意ý 樂lạc 皆giai 圓viên 滿mãn 。 我ngã 願nguyện 普phổ 隨tùy 三tam 世thế 學học 。 速tốc 得đắc 成thành 就tựu 大đại 菩Bồ 提Đề 。

○# 鈔sao 頌tụng 隨tùy 佛Phật 學học 中trung 初sơ 句cú 標tiêu 示thị 次thứ 四tứ 句cú 正chánh 明minh 隨tùy 學học 次thứ 一nhất 句cú 示thị 隨tùy 學học 所sở 因nhân 次thứ 一nhất 句cú 結kết 成thành 隨tùy 學học 後hậu 一nhất 句cú 隨tùy 學học 意ý 言ngôn 天Thiên 人Nhân 師Sư 者giả 天thiên 者giả 名danh 晝trú 天thiên 上thượng 晝trú 長trường 夜dạ 短đoản 。 是thị 故cố 名danh 天thiên 又hựu 天thiên 者giả 名danh 無vô 愁sầu 惱não 常thường 受thọ 快khoái 樂lạc 。 是thị 故cố 名danh 天thiên 又hựu 天thiên 者giả 名danh 為vi 燈đăng 明minh 能năng 破phá 黑hắc 暗ám 而nhi 為vi 大đại 明minh 是thị 故cố 名danh 天thiên 亦diệc 以dĩ 能năng 破phá 惡ác 業nghiệp 黑hắc 暗ám 得đắc 於ư 善thiện 業nghiệp 而nhi 生sanh 天thiên 上thượng 。 是thị 故cố 名danh 天thiên 又hựu 天thiên 者giả 名danh 吉cát 以dĩ 吉cát 祥tường 故cố 得đắc 名danh 為vi 天thiên 。 又hựu 天thiên 者giả 名danh 日nhật 日nhật 有hữu 光quang 明minh 。 故cố 名danh 曰viết 為vi 天Thiên 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 天thiên 也dã 人nhân 者giả 名danh 曰viết 能năng 多đa 思tư 慮lự 又hựu 人nhân 者giả 身thân 口khẩu 柔nhu 軟nhuyễn 又hựu 人nhân 者giả 名danh 有hữu 慢mạn 又hựu 人nhân 者giả 能năng 破phá 慢mạn 善thiện 男nam 子tử 諸chư 佛Phật 雖tuy 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 無vô 上thượng 大đại 師sư 然nhiên 經kinh 中trung 說thuyết 為vi 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 何hà 以dĩ 故cố 善thiện 男nam 子tử 。 諸chư 眾chúng 生sanh 中trung 。 唯duy 天thiên 與dữ 人nhân 能năng 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 能năng 修tu 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 。 道đạo 能năng 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 道Đạo 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 等đẳng 故cố 號hiệu 佛Phật 為vi 天Thiên 人Nhân 師Sư 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 頌tụng 恆hằng 順thuận 眾chúng 生sanh 。

所sở 有hữu 十thập 方phương 一nhất 切thiết 剎sát 。 廣quảng 大đại 清thanh 淨tịnh 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 。 眾chúng 會hội 圍vi 繞nhiễu 。 諸chư 如Như 來Lai 悉tất 在tại 菩Bồ 提Đề 樹thụ 王vương 下hạ 。 十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 願nguyện 離ly 憂ưu 患hoạn 常thường 安an 樂lạc 。 獲hoạch 得đắc 甚thậm 深thâm 正Chánh 法Pháp 利lợi 。 滅diệt 除trừ 煩phiền 惱não 盡tận 無vô 餘dư 。

疏sớ/sơ 以dĩ 順thuận 眾chúng 生sanh 。 即tức 順thuận 諸chư 佛Phật 故cố 。 先tiên 舉cử 諸chư 佛Phật 。

○# 鈔sao 頌tụng 順thuận 生sanh 行hành 中trung 先tiên 經kinh 文văn 後hậu 疏sớ/sơ 釋thích 前tiền 中trung 初sơ 偈kệ 標tiêu 能năng 益ích 之chi 尊tôn 後hậu 偈kệ 顯hiển 為vi 生sanh 啟khải 願nguyện 前tiền 中trung 初sơ 二nhị 句cú 標tiêu 所sở 依y 淨tịnh 剎sát 下hạ 二nhị 句cú 顯hiển 能năng 依y 眾chúng 會hội 後hậu 偈kệ 中trung 初sơ 句cú 所sở 順thuận 生sanh 下hạ 三tam 句cú 申thân 願nguyện 意ý 於ư 中trung 初sơ 句cú 離ly 憂ưu 常thường 安an 次thứ 句cú 獲hoạch 深thâm 法Pháp 利lợi 後hậu 句cú 滅diệt 除trừ 煩phiền 惱não 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 又hựu 佛Phật 坐tọa 樹thụ 下hạ 。 為vì 化hóa 眾chúng 生sanh 。

△# 故cố 晉tấn 譯dịch 云vân 如Như 來Lai 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 充sung 滿mãn 。 令linh 十thập 方phương 眾chúng 生sanh 。 除trừ 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não 。 明minh 知tri 不bất 相tương 違vi 。

○# 鈔sao 疏sớ/sơ 文văn 有hữu 二nhị 先tiên 釋thích 通thông 外ngoại 難nạn/nan 後hậu 結kết 歸quy 本bổn 意ý 前tiền 中trung 先tiên 釋thích 通thông 後hậu 引dẫn 證chứng 前tiền 中trung 以dĩ 有hữu 外ngoại 難nạn/nan 云vân 本bổn 明minh 順thuận 生sanh 何hà 先tiên 舉cử 佛Phật 故cố 疏sớ/sơ 釋thích 云vân 以dĩ 順thuận 眾chúng 生sanh 。 即tức 順thuận 諸chư 佛Phật 等đẳng 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 頌tụng 前tiền 回hồi 向hướng 前tiền 略lược 今kim 廣quảng 。

△# 此thử 下hạ 大đại 願nguyện 亦diệc 是thị 伽già 陀đà 。

△# 回hồi 向hướng 與dữ 願nguyện 大đại 同đồng 小tiểu 異dị 異dị 者giả 謂vị 回hồi 向hướng 要yếu 有hữu 所sở 回hồi 善thiện 根căn 發phát 願nguyện 無vô 善thiện 亦diệc 可khả 要yếu 誓thệ 言ngôn 大đại 同đồng 者giả 十thập 回hồi 向hướng 位vị 大đại 願nguyện 為vi 體thể 總tổng 願nguyện 別biệt 願nguyện 皆giai 回hồi 向hướng 故cố 。

△# 今kim 此thử 即tức 是thị 回hồi 向hướng 大đại 願nguyện 。

○# 鈔sao 三tam 頌tụng 前tiền 回hồi 向hướng 者giả 即tức 我ngã 為vì 菩Bồ 提Đề 修tu 行hành 時thời 。 下hạ 三tam 十thập 偈kệ 於ư 中trung 三tam 一nhất 會hội 通thông 長trường/trưởng 行hành 二nhị 會hội 通thông 初Sơ 地Địa 三tam 解giải 釋thích 本bổn 文văn 今kim 初sơ 疏sớ/sơ 亦diệc 是thị 伽già 陀đà 者giả 梵Phạm 云vân 祇kỳ 夜dạ 此thử 云vân 重trọng/trùng 頌tụng 謂vị 頌tụng 長trường/trưởng 行hành 也dã 如như 前tiền 偈kệ 等đẳng 梵Phạm 云vân 伽già 陀đà 此thử 云vân 諷phúng 誦tụng 謂vị 孤cô 起khởi 諷phúng 讚tán 非phi 頌tụng 前tiền 文văn 然nhiên 此thử 十thập 願nguyện 若nhược 以dĩ 頌tụng 前tiền 回hồi 向hướng 則tắc 是thị 祇kỳ 夜dạ 若nhược 以dĩ 長trường/trưởng 行hành 文văn 中trung 無vô 別biệt 十thập 大đại 願nguyện 之chi 文văn 即tức 是thị 伽già 陀đà 故cố 云vân 亦diệc 也dã 亦diệc 者giả 非phi 全toàn 一nhất 向hướng 疏sớ/sơ 總tổng 願nguyện 別biệt 願nguyện 者giả 如như 願nguyện 成thành 就tựu 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 為vi 總tổng 願nguyện 也dã 於ư 中trung 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 不bất 同đồng 為vi 別biệt 願nguyện 也dã 是thị 回hồi 向hướng 大đại 願nguyện 者giả 十thập 回hồi 向hướng 既ký 是thị 大đại 願nguyện 之chi 回hồi 向hướng 故cố 知tri 大đại 願nguyện 是thị 回hồi 向hướng 之chi 大đại 願nguyện 。

△# 疏sớ/sơ 文văn 有hữu 十thập 願nguyện 全toàn 同đồng 初Sơ 地Địa 但đãn 次thứ 不bất 同đồng 彼bỉ 中trung 次thứ 者giả 一nhất 供cúng 養dường 願nguyện 二nhị 受thọ 持trì 願nguyện 三tam 轉chuyển 法Pháp 輪luân 願nguyện 四tứ 修tu 行hành 二nhị 利lợi 五ngũ 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 六lục 承thừa 事sự 七thất 淨tịnh 土độ 八bát 不bất 離ly 九cửu 利lợi 益ích 十thập 成thành 正chánh 覺giác 今kim 次thứ 如như 經kinh 。

○# 鈔sao 文văn 有hữu 十thập 願nguyện 下hạ 二nhị 會hội 通thông 初Sơ 地Địa 也dã 即tức 初Sơ 地Địa 中trung 金Kim 剛Cang 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 解Giải 脫Thoát 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 初Sơ 地Địa 十thập 願nguyện 第đệ 四tứ 校giảo 量lượng 勝thắng 德đức 分phần/phân 三tam 門môn 之chi 第đệ 一nhất 勝thắng 願nguyện 也dã 今kim 依y 彼bỉ 疏sớ/sơ 文văn 前tiền 以dĩ 五ngũ 對đối 十thập 門môn 釋thích 之chi 一nhất 名danh 體thể 對đối 名danh 者giả 是thị 總tổng 云vân 願nguyện 者giả 是thị 希hy 求cầu 義nghĩa 別biệt 有hữu 十thập 名danh 依y 經kinh 依y 梁lương 攝nhiếp 論luận 列liệt 與dữ 此thử 名danh 同đồng 但đãn 次thứ 第đệ 異dị 今kim 依y 彼bỉ 次thứ 標tiêu 列liệt 後hậu 釋thích 即tức 依y 當đương 文văn 瑜du 伽già 及cập 諸chư 攝nhiếp 論luận 名danh 雖tuy 小tiểu 異dị 義nghĩa 亦diệc 全toàn 同đồng 體thể 者giả 剋khắc 性tánh 即tức 以dĩ 信tín 欲dục 勝thắng 解giải 三tam 為vi 自tự 性tánh 若nhược 取thủ 所sở 依y 悲bi 智trí 相tương/tướng 導đạo 即tức 後hậu 得đắc 智trí 為vi 體thể 二nhị 修tu 證chứng 對đối 修tu 者giả 初sơ 七thất 修tu 始thỉ 次thứ 二nhị 修tu 熟thục 後hậu 一nhất 修tu 成thành 也dã 證chứng 者giả 地địa 前tiền 引dẫn 發phát 初Sơ 地Địa 齊tề 證chứng 三tam 行hành 位vị 對đối 行hành 者giả 初sơ 二nhị 自tự 利lợi 次thứ 五ngũ 利lợi 他tha 八bát 自tự 利lợi 滿mãn 九cửu 利lợi 他tha 滿mãn 十thập 二nhị 利lợi 果quả 若nhược 約ước 通thông 論luận 十thập 皆giai 二nhị 利lợi 位vị 者giả 通thông 論luận 即tức 初Sơ 地Địa 所sở 得đắc 也dã 彼bỉ 是thị 初Sơ 地Địa 之chi 文văn 故cố 作tác 此thử 配phối 若nhược 就tựu 此thử 中trung 十thập 願nguyện 即tức 初sơ 後hậu 圓viên 融dung 不bất 局cục 定định 位vị 四tứ 因nhân 果quả 對đối 前tiền 九cửu 求cầu 因nhân 後hậu 一nhất 求cầu 果quả 五ngũ 立lập 意ý 圓viên 融dung 對đối 立lập 意ý 者giả 所sở 以dĩ 但đãn 說thuyết 十thập 者giả 以dĩ 攝nhiếp 二nhị 嚴nghiêm 二nhị 利lợi 因nhân 果quả 行hành 位vị 無vô 不bất 周chu 故cố 又hựu 表biểu 無vô 盡tận 故cố 故cố 云vân 一nhất 一nhất 皆giai 攝nhiếp 阿a 僧tăng 祇kỳ 願nguyện 圓viên 融dung 者giả 以dĩ 稱xưng 性tánh 故cố 一nhất 願nguyện 之chi 中trung 具cụ 一nhất 切thiết 願nguyện 即tức 入nhập 重trùng 重trùng 如như 常thường 所sở 辨biện 六lục 相tương/tướng 圓viên 融dung 正chánh 在tại 此thử 文văn 也dã 故cố 世thế 親thân 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 六lục 相tương/tướng 者giả 總tổng 相tương/tướng 別biệt 相tướng 同đồng 相tương/tướng 異dị 相tướng 成thành 相tương/tướng 壞hoại 相tương/tướng 總tổng 者giả 是thị 根căn 本bổn 法pháp 以dĩ 初sơ 一nhất 法pháp 無vô 不bất 攝nhiếp 故cố 別biệt 者giả 餘dư 九cửu 法pháp 別biệt 依y 止chỉ 本bổn 滿mãn 彼bỉ 本bổn 故cố 同đồng 者giả 斯tư 法pháp 同đồng 名danh 法pháp 故cố 異dị 者giả 增tăng 相tương/tướng 故cố 諸chư 法pháp 漸tiệm 增tăng 故cố 成thành 者giả 略lược 說thuyết 故cố 攬lãm 九cửu 緣duyên 以dĩ 成thành 一nhất 略lược 也dã 壞hoại 者giả 廣quảng 說thuyết 故cố 分phần/phân 一nhất 作tác 九cửu 九cửu 外ngoại 無vô 一nhất 此thử 九cửu 因nhân 緣duyên 各các 住trụ 自tự 相tương/tướng 不bất 相tương 成thành 也dã 猶do 如như 梁lương 柱trụ 等đẳng 共cộng 成thành 一nhất 舍xá 總tổng 則tắc 一nhất 舍xá 別biệt 則tắc 諸chư 緣duyên 同đồng 則tắc 互hỗ 不bất 相tương 違vi 異dị 則tắc 諸chư 緣duyên 不bất 同đồng 成thành 則tắc 諸chư 緣duyên 辦biện 果quả 壞hoại 則tắc 各các 住trụ 自tự 法pháp 凡phàm 舉cử 一nhất 法pháp 皆giai 六lục 相tương/tướng 圓viên 融dung 又hựu 華hoa 嚴nghiêm 第đệ 三tam 祖tổ 康khang 藏tạng 國quốc 師sư 為vi 則tắc 天thiên 皇hoàng 帝đế 指chỉ 金kim 師sư 子tử 說thuyết 六lục 相tương/tướng 圓viên 融dung 如như 彼bỉ 金kim 師sư 子tử 章chương 也dã 彼bỉ 經kinh 文văn 有hữu 二nhị 別biệt 一nhất 正chánh 顯hiển 十thập 願nguyện 彰chương 自tự 勤cần 行hành 二nhị 明minh 十thập 盡tận 句cú 與dữ 眾chúng 生sanh 共cộng 。 初sơ 中trung 四tứ 一nhất 總tổng 標tiêu 二nhị 別biệt 列liệt 三tam 總tổng 結kết 四tứ 攝nhiếp 眷quyến 屬thuộc 初sơ 中trung 地địa 經Kinh 云vân 佛Phật 子tử 菩Bồ 薩Tát 住trụ 此thử 。 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa 能năng 成thành 就tựu 如như 是thị 。 大đại 誓thệ 願nguyện 如như 是thị 大đại 勇dũng 猛mãnh 如như 是thị 。 大đại 作tác 用dụng 釋thích 曰viết 能năng 成thành 就tựu 言ngôn 該cai 下hạ 三tam 句cú 初sơ 句cú 始thỉ 起khởi 要yếu 期kỳ 次thứ 句cú 方phương 便tiện 起khởi 行hành 謂vị 成thành 彼bỉ 一nhất 一nhất 願nguyện 中trung 所sở 作tác 方phương 便tiện 皆giai 勇dũng 猛mãnh 故cố 後hậu 句cú 願nguyện 道Đạo 行hạnh 成thành 謂vị 如như 供cúng 養dường 佛Phật 。 便tiện 能năng 供cung 故cố 餘dư 九cửu 例lệ 知tri 此thử 願nguyện 亦diệc 即tức 行hành 稱xưng 願nguyện 行hành 故cố 非phi 如như 凡phàm 夫phu 空không 有hữu 要yếu 期kỳ 是thị 以dĩ 總tổng 言ngôn 能năng 成thành 就tựu 也dã 以dĩ 總tổng 該cai 別biệt 十thập 願nguyện 皆giai 有hữu 此thử 三tam 也dã 二nhị 別biệt 列liệt 十thập 願nguyện 者giả 一nhất 一nhất 願nguyện 中trung 文văn 各các 有hữu 四tứ 皆giai 初sơ 四tứ 字tự 總tổng 標tiêu 起khởi 願nguyện 云vân 又hựu 發phát 大đại 願nguyện 此thử 四tứ 字tự 九cửu 願nguyện 皆giai 有hữu 唯duy 初sơ 供cúng 養dường 一nhất 願nguyện 以dĩ 近cận 標tiêu 文văn 故cố 無vô 也dã 二nhị 顯hiển 願nguyện 行hành 相tương/tướng 十thập 願nguyện 各các 別biệt 然nhiên 與dữ 此thử 經Kinh 文văn 異dị 義nghĩa 同đồng 下hạ 隨tùy 文văn 引dẫn 之chi 會hội 釋thích 三tam 彰chương 願nguyện 德đức 能năng 十thập 願nguyện 皆giai 云vân 廣quảng 大đại 徧biến 法Pháp 界Giới 究cứu 竟cánh 如như 虗hư 空không 四tứ 明minh 願nguyện 分phân 齊tề 十thập 願nguyện 皆giai 云vân 一nhất 切thiết 劫kiếp 數số 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 此thử 段đoạn 雖tuy 十thập 願nguyện 文văn 同đồng 而nhi 所sở 作tác 各các 異dị 。 應ưng 云vân 供cúng 養dường 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 等đẳng 不bất 似tự 第đệ 三tam 段đoạn 文văn 義nghĩa 皆giai 同đồng 也dã 就tựu 初sơ 後hậu 二nhị 段đoạn 文văn 通thông 義nghĩa 局cục 第đệ 三tam 德đức 能năng 文văn 義nghĩa 俱câu 通thông 十thập 願nguyện 皆giai 有hữu 廣quảng 大đại 等đẳng 德đức 故cố 三tam 總tổng 結kết 云vân 佛Phật 子tử 住trụ 此thử 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa 發phát 如như 是thị 大đại 誓thệ 願nguyện 。 等đẳng 三tam 句cú 全toàn 同đồng 標tiêu 文văn 也dã 四tứ 攝nhiếp 眷quyến 屬thuộc 云vân 以dĩ 此thử 十thập 願nguyện 為vi 首thủ 滿mãn 足túc 百bách 萬vạn 阿a 僧tăng 祇kỳ 大đại 願nguyện 。 然nhiên 此thử 經Kinh 但đãn 有hữu 第đệ 二nhị 別biệt 願nguyện 中trung 之chi 行hành 相tương/tướng 文văn 義nghĩa 無vô 餘dư 三tam 段đoạn 以dĩ 此thử 須tu 知tri 彼bỉ 經kinh 中trung 願nguyện 與dữ 此thử 大đại 同đồng 小tiểu 異dị 之chi 意ý 故cố 略lược 標tiêu 釋thích 勿vật 厭yếm 異dị 端đoan 疏sớ/sơ 今kim 次thứ 如như 經kinh 者giả 依y 此thử 經Kinh 次thứ 第đệ 解giải 釋thích 本bổn 文văn 也dã 但đãn 隨tùy 義nghĩa 便tiện 會hội 於ư 彼bỉ 經kinh 。

△# 疏sớ/sơ 文văn 二nhị 一nhất 別biệt 發phát 大đại 願nguyện 十thập 一nhất 受thọ 持trì 願nguyện 。

我ngã 為vì 菩Bồ 提Đề 修tu 行hành 時thời 。 一nhất 切thiết 趣thú 中trung 成thành 宿Túc 命Mạng 。 常thường 得đắc 出xuất 家gia 修tu 淨tịnh 戒giới 。 無vô 垢cấu 無vô 破phá 無vô 穿xuyên 漏lậu 。 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa 。 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 乃nãi 至chí 人nhân 與dữ 非phi 人nhân 等đẳng 。 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 語ngữ 。 悉tất 以dĩ 諸chư 音âm 而nhi 說thuyết 法Pháp 。

疏sớ/sơ 亦diệc 名danh 護hộ 法Pháp 願nguyện 故cố 十Thập 地Địa 經Kinh 云vân 願nguyện 受thọ 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 輪luân 願nguyện 攝nhiếp 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 願nguyện 護hộ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 教giáo 。 願nguyện 持trì 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 。

△# 今kim 文văn 初sơ 句cú 攝nhiếp 菩Bồ 提Đề 。

△# 次thứ 句cú 持trì 佛Phật 法Pháp 。

△# 次thứ 二nhị 句cú 護hộ 佛Phật 教giáo 修tu 行hành 戒giới 行hạnh 為vi 護hộ 行hành 故cố 。

△# 破phá 穿xuyên 之chi 義nghĩa 已dĩ 見kiến 上thượng 文văn 妙diệu 住trụ 章chương 中trung 。

○# 鈔sao 第đệ 一nhất 我ngã 為vi 下hạ 二nhị 偈kệ 明minh 受thọ 持trì 願nguyện 即tức 彼bỉ 第đệ 二nhị 願nguyện 也dã 疏sớ/sơ 故cố 十Thập 地Địa 云vân 至chí 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 者giả 此thử 四tứ 句cú 全toàn 寫tả 彼bỉ 行hành 相tương/tướng 之chi 文văn 也dã 彼bỉ 釋thích 云vân 但đãn 言ngôn 釋thích 云vân 即tức 彼bỉ 疏sớ/sơ 引dẫn 論luận 釋thích 也dã 下hạ 皆giai 準chuẩn 此thử 四tứ 句cú 皆giai 通thông 二nhị 利lợi 然nhiên 若nhược 約ước 能năng 受thọ 持trì 等đẳng 說thuyết 受thọ 謂vị 領lãnh 受thọ 攝nhiếp 謂vị 攝nhiếp 屬thuộc 護hộ 謂vị 防phòng 護hộ 持trì 謂vị 住trụ 持trì 故cố 勝thắng 鬘man 經Kinh 云vân 攝nhiếp 受thọ 正Chánh 法Pháp 。 護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp 。 若nhược 約ước 所sở 受thọ 持trì 等đẳng 即tức 一nhất 教giáo 二nhị 果quả 三tam 行hành 四tứ 理lý 三tam 云vân 護hộ 教giáo 判phán 為vi 行hành 法pháp 者giả 論luận 云vân 謂vị 修tu 行hành 教giáo 法pháp 於ư 修tu 行hành 時thời 有hữu 諸chư 障chướng 難nạn 。 攝nhiếp 護hộ 救cứu 濟tế 故cố 能năng 受thọ 等đẳng 文văn 雖tuy 互hỗ 舉cử 義nghĩa 實thật 皆giai 通thông 言ngôn 常thường 得đắc 出xuất 家gia 修tu 淨tịnh 戒giới 。 者giả 家gia 謂vị 家gia 宅trạch 以dĩ 拘câu 繫hệ 為vi 義nghĩa 離ly 煩phiền 惱não 縛phược 。 名danh 曰viết 出xuất 家gia 又hựu 在tại 家gia 迫bách 窄# 猶do 如như 牢lao 獄ngục 。 出xuất 家gia 寬khoan 曠khoáng 猶do 如như 虗hư 空không 又hựu 智Trí 度Độ 論luận 云vân 孔khổng 雀tước 雖tuy 有hữu 色sắc 嚴nghiêm 身thân 不bất 如như 鴻hồng 鶴hạc 能năng 遠viễn 飛phi 在tại 家gia 雖tuy 有hữu 五ngũ 欲dục 樂lạc 不bất 如như 出xuất 家gia 功công 德đức 。 深thâm 又hựu 如như 心tâm 地địa 觀quán 經Kinh 。 佛Phật 為vi 智Trí 光Quang 長Trưởng 者Giả 。 說thuyết 出xuất 家gia 在tại 家gia 。 二nhị 種chủng 勝thắng 劣liệt 。 佛Phật 言ngôn 出xuất 家gia 菩Bồ 薩Tát 。 勝thắng 於ư 在tại 家gia 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 不bất 可khả 為vi 比tỉ 。 何hà 以dĩ 故cố 出xuất 家gia 。 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 正chánh 慧tuệ 力lực 。 微vi 細tế 觀quán 察sát 。 在tại 家gia 所sở 有hữu 。 種chủng 種chủng 過quá 失thất 。 所sở 謂vị 世thế 間gian 。 一nhất 切thiết 舍xá 宅trạch 。 積tích 聚tụ 其kỳ 中trung 。 不bất 知tri 滿mãn 足túc 。 猶do 如như 大đại 海hải 。 容dung 受thọ 一nhất 切thiết 。 大đại 小tiểu 河hà 水thủy 。 不bất 知tri 滿mãn 足túc 。 又hựu 云vân 在tại 家gia 之chi 人nhân 。 心tâm 恆hằng 起khởi 妄vọng 想tưởng 執chấp 著trước 外ngoại 境cảnh 。 不bất 能năng 了liễu 真chân 。 無vô 明minh 昏hôn 醉túy 。 顛điên 倒đảo 觸xúc 境cảnh 。 亦diệc 常thường 不bất 住trụ 。 惡ác 覺giác 易dị 起khởi 。 善thiện 心tâm 難nan 生sanh 。 由do 妄vọng 想tưởng 緣duyên 。 起khởi 諸chư 煩phiền 惱não 。 因nhân 眾chúng 煩phiền 惱não 。 造tạo 善thiện 惡ác 業nghiệp 。 依y 善thiện 惡ác 業nghiệp 。 感cảm 五ngũ 趣thú 果quả 。 如như 是thị 如như 是thị 。 生sanh 死tử 不bất 斷đoạn 。 出xuất 家gia 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 觀quán 。 厭yếm 離ly 世thế 間gian 。 名danh 真chân 出xuất 家gia 。 偈kệ 云vân 出xuất 家gia 菩Bồ 薩Tát 勝thắng 在tại 家gia 。 筭# 分phần/phân 喻dụ 分phần/phân 莫mạc 能năng 比tỉ 在tại 家gia 迫bách 窄# 如như 牢lao 獄ngục 欲dục 求cầu 解giải 脫thoát 甚thậm 為vi 難nan 。 出xuất 家gia 閉bế 曠khoáng 若nhược 虗hư 空không 自tự 在tại 無vô 為vi 離ly 繫hệ 著trước 。 等đẳng 又hựu 云vân 若nhược 有hữu 男nam 子tử 女nữ 人nhân 。 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 出xuất 家gia 受thọ 戒giới 。 二nhị 百bách 萬vạn 劫kiếp 。 不bất 隨tùy 惡ác 道đạo 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 故cố 。 願nguyện 常thường 得đắc 也dã 疏sớ/sơ 破phá 穿xuyên 之chi 義nghĩa 至chí 妙diệu 住trụ 章chương 中trung 者giả 即tức 善thiện 財tài 第đệ 四tứ 善thiện 友hữu 妙diệu 住trụ 比Bỉ 丘Khâu 大đại 經kinh 則tắc 名danh 善thiện 住trụ 也dã 此thử 善thiện 友hữu 寄ký 第đệ 三tam 修tu 行hành 住trụ 也dã 此thử 章chương 中trung 說thuyết 二nhị 十thập 種chủng 戒giới 彼bỉ 疏sớ/sơ 將tương 配phối 回hồi 向hướng 品phẩm 二nhị 十thập 梵Phạm 行hạnh 於ư 中trung 第đệ 十thập 二nhị 名danh 。 不bất 缺khuyết 漏lậu 戒giới 配phối 第đệ 二nhị 不bất 缺khuyết 梵Phạm 行hạnh 又hựu 第đệ 二nhị 十thập 無vô 垢cấu 戒giới 配phối 第đệ 一nhất 不bất 破phá 梵Phạm 行hạnh 彼bỉ 釋thích 云vân 若nhược 破phá 四tứ 重trọng/trùng 十thập 重trọng/trùng 猶do 如như 破phá 器khí 無vô 所sở 復phục 用dụng 最tối 麤thô 重trọng/trùng 故cố 今kim 經Kinh 云vân 無vô 垢cấu 即tức 無vô 垢cấu 戒giới 又hựu 云vân 無vô 破phá 即tức 不bất 破phá 梵Phạm 行hạnh 無vô 穿xuyên 漏lậu 即tức 不bất 缺khuyết 漏lậu 戒giới 雖tuy 加gia 穿xuyên 字tự 無vô 缺khuyết 字tự 而nhi 穿xuyên 與dữ 缺khuyết 義nghĩa 亦diệc 不bất 殊thù 故cố 指chỉ 彼bỉ 釋thích 此thử 意ý 亦diệc 同đồng 涅Niết 槃Bàn 經kinh 愛ái 見kiến 羅la 剎sát 乞khất 浮phù 囊nang 之chi 喻dụ 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 後hậu 偈kệ 願nguyện 受thọ 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 輪luân 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 以dĩ 一nhất 切thiết 音âm 而nhi 說thuyết 諸chư 法Pháp 。 令linh 能năng 徧biến 受thọ 持trì 。

△# 故cố 上thượng 經Kinh 云vân 能năng 令linh 三tam 界giới 所sở 有hữu 。 聲Thanh 聞Văn 者giả 皆giai 是thị 如Như 來Lai 音âm 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 修tu 行hành 二nhị 利lợi 願nguyện 。

勤cần 修tu 清thanh 淨tịnh 波Ba 羅La 蜜Mật 。 恆hằng 不bất 忘vong 失thất 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 滅diệt 除trừ 障chướng 垢cấu 無vô 有hữu 餘dư 。 一nhất 切thiết 妙diệu 行hạnh 皆giai 成thành 就tựu 。 於ư 諸chư 惑hoặc 業nghiệp 及cập 魔ma 境cảnh 。 世thế 間gian 道đạo 中trung 得đắc 解giải 脫thoát 。 猶do 如như 蓮liên 華hoa 不bất 著trước 水thủy 。 亦diệc 如như 日nhật 月nguyệt 不bất 住trụ 空không 。

疏sớ/sơ 於ư 中trung 一nhất 切thiết 。 妙diệu 行hạnh 皆giai 成thành 就tựu 者giả 此thử 是thị 總tổng 句cú 謂vị 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 種chủng 種chủng 行hành 故cố 亦diệc 行hành 方phương 便tiện 。

○# 鈔sao 第đệ 二nhị 勤cần 修tu 下hạ 二nhị 偈kệ 修tu 行hành 二nhị 利lợi 願nguyện 即tức 彼bỉ 第đệ 四tứ 也dã 疏sớ/sơ 此thử 是thị 總tổng 句cú 者giả 文văn 云vân 一nhất 切thiết 故cố 是thị 總tổng 也dã 以dĩ 隨tùy 義nghĩa 便tiện 故cố 不bất 依y 次thứ 釋thích 之chi 下hạ 多đa 倣# 此thử 地địa 謂vị 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 至chí 種chủng 種chủng 行hành 故cố 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 願nguyện 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 不bất 壞hoại 不bất 雜tạp 論luận 釋thích 云vân 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 是thị 世thế 間gian 行hành 意ý 明minh 俗tục 智trí 之chi 行hành 廣quảng 從tùng 初Sơ 地Địa 乃nãi 至chí 六lục 地địa 大đại 者giả 七thất 地địa 無vô 量lượng 者giả 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 不bất 壞hoại 不bất 雜tạp 是thị 出xuất 世thế 間gian 。 行hành 不bất 雜tạp 世thế 間gian 有hữu 漏lậu 法pháp 故cố 不bất 壞hoại 者giả 冥minh 同đồng 真chân 性tánh 故cố 疏sớ/sơ 亦diệc 行hành 方phương 便tiện 者giả 。 彼bỉ 經kinh 行hành 中trung 有hữu 四tứ 位vị 行hành 相tương/tướng 行hành 體thể 行hành 業nghiệp 行hành 方phương 便tiện 行hành 方phương 便tiện 中trung 以dĩ 六lục 相tương/tướng 圓viên 融dung 令linh 一nhất 行hành 具cụ 一nhất 切thiết 行hành 。 為vi 方phương 便tiện 經Kinh 云vân 攝nhiếp 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 淨tịnh 治trị 諸chư 地Địa 。 總tổng 相tương/tướng 別biệt 相tướng 同đồng 相tương/tướng 異dị 相tướng 成thành 相tương/tướng 壞hoại 相tương/tướng 所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 皆giai 如như 實thật 說thuyết 。 教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 。 令linh 其kỳ 受thọ 行hành 。 心tâm 得đắc 增tăng 長trưởng 。 今kim 云vân 一nhất 切thiết 妙diệu 行hạnh 皆giai 成thành 就tựu 。 者giả 文văn 含hàm 彼bỉ 意ý 故cố 指chỉ 云vân 行hành 方phương 便tiện 也dã 餘dư 三tam 此thử 配phối 之chi 在tại 疏sớ/sơ 可khả 見kiến 。

△# 疏sớ/sơ 餘dư 句cú 為vi 別biệt 初sơ 句cú 行hành 體thể 即tức 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 除trừ 蔽tế 清thanh 淨tịnh 。

○# 鈔sao 初sơ 句cú 行hành 體thể 者giả 前tiền 云vân 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 者giả 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 等đẳng 正chánh 辯biện 此thử 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 之chi 相tướng 故cố 此thử 云vân 體thể 也dã 明minh 此thử 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 義nghĩa 略lược 以dĩ 三tam 門môn 分phân 別biệt 一nhất 釋thích 名danh 義nghĩa 二nhị 明minh 體thể 性tánh 三tam 問vấn 答đáp 廣quảng 略lược 初sơ 中trung 又hựu 二nhị 先tiên 釋thích 總tổng 名danh 後hậu 釋thích 別biệt 名danh 今kim 初sơ 十thập 即tức 是thị 數số 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 此thử 云vân 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 也dã 以dĩ 生sanh 死tử 為vi 此thử 岸ngạn 煩phiền 惱não 妄vọng 念niệm 為vi 中trung 流lưu 真chân 空không 之chi 際tế 為vi 彼bỉ 岸ngạn 也dã 故cố 賁# 疏sớ/sơ 云vân 由do 無vô 正chánh 智trí 住trụ 生sanh 死tử 岸ngạn 。 溺nịch 煩phiền 惱não 流lưu 起khởi 惑hoặc 造tạo 業nghiệp 輪luân 回hồi 無vô 極cực 但đãn 令linh 修tu 無vô 相tướng 慧tuệ 照chiếu 五ngũ 蘊uẩn 空không 名danh 離ly 此thử 岸ngạn 妄vọng 念niệm 永vĩnh 寂tịch 是thị 越việt 中trung 流lưu 證chứng 法pháp 性tánh 如như 是thị 。 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 又hựu 唯duy 識thức 論luận 以dĩ 現hiện 起khởi 苦khổ 集tập 為vi 此thử 岸ngạn 未vị 起khởi 苦khổ 集tập 為vi 河hà 流lưu 菩Bồ 提Đề 涅Niết 槃Bàn 。 為vi 彼bỉ 岸ngạn 六Lục 度Độ 為vi 船thuyền 筏phiệt 以dĩ 行hành 人nhân 五ngũ 蘊uẩn 假giả 者giả 為vi 所sở 度độ 又hựu 智Trí 度Độ 論luận 中trung 有hữu 三tam 義nghĩa 一nhất 以dĩ 生sanh 死tử 為vi 此thử 岸ngạn 菩Bồ 提Đề 為vi 彼bỉ 岸ngạn 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 皆giai 從tùng 生sanh 死tử 此thử 岸ngạn 越việt 四tứ 流lưu 之chi 大đại 河hà 到đáo 菩Bồ 提Đề 之chi 彼bỉ 岸ngạn 此thử 約ước 果quả 解giải 二nhị 以dĩ 有hữu 相tương/tướng 為vi 此thử 岸ngạn 無vô 相tướng 為vi 彼bỉ 岸ngạn 此thử 約ước 心tâm 釋thích 三tam 以dĩ 六lục 蔽tế 為vi 此thử 岸ngạn 六Lục 度Độ 為vi 彼bỉ 岸ngạn 此thử 約ước 行hành 釋thích 唯duy 識thức 第đệ 九cửu 要yếu 七thất 最tối 勝thắng 之chi 所sở 攝nhiếp 受thọ 。 方phương 可khả 建kiến 立lập 波Ba 羅La 蜜Mật 名danh 一nhất 安an 住trụ 最tối 勝thắng 。 謂vị 要yếu 安an 住trụ 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 性tánh 二nhị 依y 止chỉ 最tối 勝thắng 謂vị 要yếu 依y 止chỉ 大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 三tam 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 最tối 勝thắng 謂vị 要yếu 悲bi 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 四tứ 事sự 業nghiệp 最tối 勝thắng 謂vị 要yếu 具cụ 行hành 一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp 。 五ngũ 巧xảo 便tiện 最tối 勝thắng 謂vị 要yếu 無vô 相tướng 智trí 所sở 攝nhiếp 受thọ 六lục 回hồi 向hướng 最tối 勝thắng 謂vị 要yếu 回hồi 向hướng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 七thất 清thanh 淨tịnh 最tối 勝thắng 謂vị 要yếu 不bất 為vi 二nhị 障chướng 間gian 雜tạp 若nhược 非phi 此thử 七thất 所sở 攝nhiếp 受thọ 者giả 。 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 也dã 後hậu 釋thích 別biệt 名danh 一nhất 布bố 施thí 者giả 運vận 心tâm 廣quảng 大đại 名danh 之chi 為vi 布bố 輟chuyết 己kỷ 惠huệ 人nhân 名danh 之chi 為vi 施thí 施thí 有hữu 三tam 種chủng 一nhất 財tài 施thí 二nhị 法Pháp 施thí 三tam 無vô 畏úy 施thí 財tài 施thí 者giả 瑜du 伽già 論luận 云vân 又hựu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 有hữu 財tài 物vật 。 若nhược 多đa 若nhược 少thiểu 。 無vô 不bất 運vận 心tâm 先tiên 施thí 一nhất 切thiết 後hậu 來lai 求cầu 者giả 如như 取thủ 自tự 財tài 菩Bồ 薩Tát 與dữ 時thời 還hoàn 如như 彼bỉ 物vật 見kiến 來lai 求cầu 者giả 。 終chung 不bất 嗤xuy 笑tiếu 亦diệc 不bất 輕khinh 弄lộng 亦diệc 不bất 令linh 其kỳ 心tâm 生sanh 赧nỏa 愧quý 亦diệc 不bất 嚬tần 蹙túc 舒thư 顏nhan 平bình 施thí 前tiền 笑tiếu 先tiên 言ngôn 終chung 不bất 稽khể 留lưu 疾tật 疾tật 而nhi 施thí 不bất 積tích 聚tụ 施thí 謂vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 於ư 長trường 時thời 漸tiệm 漸tiệm 積tích 集tập 聚tụ 多đa 財tài 物vật 然nhiên 後hậu 頓đốn 施thí 。 見kiến 積tích 集tập 施thí 其kỳ 施thí 有hữu 罪tội 見kiến 隨tùy 得đắc 施thí 其kỳ 施thí 無vô 罪tội 無vô 畏úy 施thí 者giả 謂vị 他tha 有hữu 恐khủng 怖bố 種chủng 種chủng 難nạn/nan 事sự 菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện 。 救cứu 脫thoát 令linh 離ly 怖bố 畏úy 或hoặc 於ư 禽cầm 獸thú 等đẳng 諸chư 有hữu 情tình 所sở 。 不bất 為vi 惱não 害hại 令linh 離ly 怖bố 畏úy 如như 是thị 種chủng 種chủng 。 名danh 無vô 畏úy 施thí 言ngôn 法Pháp 施thí 者giả 謂vị 以dĩ 正Chánh 法Pháp 為vì 人nhân 演diễn 說thuyết 。 於ư 諸chư 施thí 中trung 。 法Pháp 施thí 為vi 最tối 。 也dã 二nhị 淨tịnh 戒giới 者giả 防phòng 非phi 止chỉ 惡ác 名danh 之chi 為vi 戒giới 於ư 戒giới 不bất 犯phạm 名danh 之chi 為vi 淨tịnh 。 此thử 亦diệc 三tam 種chủng 一nhất 攝nhiếp 律luật 儀nghi 戒giới 。 謂vị 斷đoạn 一nhất 切thiết 惡ác 。 法pháp 也dã 二nhị 攝nhiếp 善thiện 法Pháp 戒giới 。 謂vị 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 也dã 三tam 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 戒giới 。 以dĩ 無vô 罪tội 樂nhạo/nhạc/lạc 普phổ 利lợi 眾chúng 生sanh 也dã 如như 攝nhiếp 論luận 說thuyết 由do 攝nhiếp 律luật 儀nghi 戒giới 。 能năng 建kiến 立lập 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 由do 攝nhiếp 善thiện 法Pháp 戒giới 。 能năng 廣quảng 集tập 佛Phật 法Pháp 由do 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 戒giới 。 能năng 無vô 罪tội 利lợi 益ích 也dã 三tam 忍nhẫn 辱nhục 者giả 他tha 人nhân 加gia 惡ác 名danh 之chi 為vi 辱nhục 能năng 安an 受thọ 之chi 名danh 之chi 為vi 忍nhẫn 此thử 亦diệc 三tam 種chủng 一nhất 耐nại 怨oán 害hại 忍nhẫn 。 由do 大đại 悲bi 心tâm 不bất 捨xả 。 有hữu 情tình 於ư 怨oán 害hại 等đẳng 忍nhẫn 受thọ 不bất 恚khuể 二nhị 安an 受thọ 苦khổ 忍nhẫn 。 謂vị 修tu 行hành 時thời 若nhược 遇ngộ 寒hàn 熱nhiệt 饑cơ 渴khát 。 等đẳng 苦khổ 安an 住trụ 忍nhẫn 受thọ 不bất 生sanh 退thoái 轉chuyển 。 三tam 諦đế 察sát 法pháp 忍nhẫn 。 謂vị 審thẩm 諦đế 觀quán 察sát 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 無vô 。 滅diệt 無vô 生sanh 而nhi 忍nhẫn 證chứng 也dã 當đương 知tri 此thử 忍nhẫn 能năng 與dữ 前tiền 二nhị 為vi 依y 止chỉ 處xứ 。 由do 達đạt 諸chư 法pháp 無vô 生sanh 。 滅diệt 等đẳng 方phương 能năng 堪kham 忍nhẫn 怨oán 害hại 等đẳng 苦khổ 也dã 四tứ 精tinh 進tấn 者giả 勇dũng 捍hãn 無vô 退thoái 名danh 之chi 為vi 進tiến 萬vạn 行hạnh 不bất 雜tạp 名danh 之chi 為vi 精tinh 此thử 亦diệc 三tam 種chủng 一nhất 被bị 甲giáp 精tinh 進tấn 。 猶do 如như 猛mãnh 將tướng 。 身thân 被bị 甲giáp 冑trụ 。 能năng 摧tồi 怨oán 敵địch 。 無vô 退thoái 屈khuất 心tâm 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 爾nhĩ 。 被bị 精tinh 進tấn 甲giáp 。 積tích 集tập 萬vạn 行hạnh 降giáng/hàng 四tứ 魔ma 怨oán 二nhị 攝nhiếp 善thiện 精tinh 進tấn 謂vị 修tu 習tập 善thiện 法Pháp 。 進tiến 取thủ 無vô 倦quyện 三tam 利lợi 樂lạc 有hữu 情tình 。 精tinh 進tấn 於ư 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 。 事sự 不bất 生sanh 疲bì 厭yếm 。 五ngũ 禪thiền 定định 者giả 新tân 譯dịch 云vân 靜tĩnh 慮lự 專chuyên 注chú 一nhất 境cảnh 。 名danh 禪thiền 攝nhiếp 心tâm 不bất 亂loạn 。 名danh 定định 念niệm 慮lự 澄trừng 寂tịch 故cố 名danh 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 安an 住trụ 靜tĩnh 慮lự 謂vị 心tâm 住trụ 現hiện 法Pháp 樂lạc 也dã 安an 住trụ 此thử 中trung 。 輕khinh 安an 適thích 悅duyệt 受thọ 用dụng 法Pháp 樂lạc 。 無vô 厭yếm 倦quyện 故cố 二nhị 引dẫn 發phát 靜tĩnh 慮lự 謂vị 依y 此thử 定định 引dẫn 發phát 六Lục 通Thông 諸chư 所sở 思tư 事sự 悉tất 皆giai 成thành 滿mãn 。 三tam 辦biện 事sự 靜tĩnh 慮lự 謂vị 依y 此thử 定định 成thành 辦biện 利lợi 樂lạc 有hữu 情tình 。 之chi 事sự 如như 以dĩ 定định 力lực 止chỉ 息tức 饑cơ 饉cận 等đẳng 六lục 智trí 慧tuệ 者giả 決quyết 斷đoán 名danh 智trí 揀giản 擇trạch 名danh 慧tuệ 此thử 亦diệc 三tam 種chủng 一nhất 生sanh 空không 無vô 分phân 別biệt 慧tuệ 。 謂vị 證chứng 生sanh 空không 人nhân 無vô 我ngã 理lý 二nhị 法pháp 空không 無vô 分phân 別biệt 慧tuệ 。 謂vị 證chứng 法pháp 空không 法pháp 無vô 我ngã 理lý 也dã 三tam 俱câu 空không 無vô 分phân 別biệt 慧tuệ 。 謂vị 證chứng 二nhị 空không 空không 無vô 我ngã 理lý 七thất 方phương 便tiện 者giả 攝nhiếp 化hóa 自tự 在tại 應ưng 變biến 隨tùy 時thời 善thiện 離ly 過quá 非phi 名danh 為vi 方phương 便tiện 。 此thử 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 回hồi 向hướng 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 以dĩ 前tiền 六Lục 度Độ 所sở 集tập 善thiện 根căn 。 共cộng 諸chư 有hữu 情tình 。 回hồi 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 二nhị 拔bạt 濟tế 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 謂vị 一nhất 一nhất 皆giai 為vi 拔bạt 濟tế 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 前tiền 般Bát 若Nhã 德đức 後hậu 大đại 悲bi 德đức 八bát 願nguyện 者giả 專chuyên 心tâm 向hướng 樂nhạo 樂lạc 求cầu 不bất 退thoái 名danh 願nguyện 此thử 亦diệc 二nhị 種chủng 一nhất 求cầu 菩Bồ 提Đề 願nguyện 二nhị 利lợi 樂lạc 他tha 願nguyện 九cửu 力lực 者giả 有hữu 勝thắng 堪kham 能năng 不bất 可khả 屈khuất 伏phục 名danh 力lực 此thử 亦diệc 二nhị 種chủng 一nhất 思tư 擇trạch 力lực 可khả 作tác 不bất 可khả 作tác 等đẳng 二nhị 修tu 習tập 力lực 謂vị 修tu 萬vạn 行hạnh 時thời 不bất 退thoái 不bất 屈khuất 由do 此thử 二nhị 力lực 令linh 前tiền 六Lục 度Độ 無vô 間gian 無vô 斷đoạn 長trường 時thời 現hiện 行hành 十thập 智trí 者giả 決quyết 斷đoán 諸chư 法pháp 能năng 善thiện 了liễu 知tri 。 名danh 之chi 為vi 智trí 。 此thử 亦diệc 二nhị 種chủng 一nhất 受thọ 用dụng 法Pháp 樂lạc 。 智trí 由do 施thí 等đẳng 度độ 成thành 立lập 此thử 智trí 後hậu 由do 此thử 智trí 成thành 立lập 施thí 等đẳng 如như 是thị 自tự 在tại 。 名danh 受thọ 用dụng 法Pháp 樂lạc 。 二nhị 成thành 就tựu 有hữu 情tình 。 智trí 由do 此thử 妙diệu 智trí 能năng 正chánh 了liễu 知tri 。 施thí 戒giới 忍nhẫn 等đẳng 。 饒nhiêu 益ích 有hữu 情tình 。 也dã 故cố 攝nhiếp 論luận 云vân 由do 施thí 能năng 攝nhiếp 受thọ 有hữu 情tình 由do 戒giới 能năng 不bất 害hại 有hữu 情tình 不bất 生sanh 瞋sân 故cố 由do 忍nhẫn 遭tao 苦khổ 能năng 受thọ 由do 勤cần 能năng 助trợ 他tha 有hữu 情tình 所sở 作tác 。 善thiện 事sự 由do 定định 未vị 定định 者giả 令linh 定định 也dã 為vi 未vị 得đắc 定định 諸chư 有hữu 情tình 說thuyết 。 行hành 相tương/tướng 方phương 便tiện 令linh 彼bỉ 有hữu 情tình 。 成thành 辦biện 此thử 定định 由do 慧tuệ 為vi 已dĩ 得đắc 定định 者giả 令linh 解giải 脫thoát 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 自tự 己kỷ 得đắc 出xuất 世thế 間gian 慧tuệ 。 斷đoạn 障chướng 得đắc 解giải 脫thoát 已dĩ 。 廣quảng 為vì 一nhất 切thiết 。 已dĩ 得đắc 定định 者giả 說thuyết 遠viễn 離ly 世thế 間gian 。 解giải 脫thoát 功công 德đức 。 不bất 令linh 依y 定định 求cầu 有hữu 忻hãn 上thượng 令linh 依y 已dĩ 得đắc 上thượng 地địa 勝thắng 定định 遠viễn 起khởi 加gia 行hành 引dẫn 出xuất 世thế 間gian 慧tuệ 。 即tức 斷đoạn 障chướng 解giải 脫thoát 故cố 名danh 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 也dã 上thượng 來lai 略lược 釋thích 十thập 度độ 別biệt 名danh 竟cánh 二nhị 出xuất 十thập 度độ 體thể 者giả 初sơ 施thí 以dĩ 善thiện 十thập 一nhất 中trung 無vô 貪tham 及cập 助trợ 成thành 無vô 貪tham 者giả 同đồng 時thời 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 并tinh 三tam 業nghiệp 總tổng 為vi 施thí 度độ 體thể 此thử 即tức 總tổng 相tương/tướng 出xuất 體thể 也dã 若nhược 以dĩ 剋khắc 性tánh 相tướng 應ưng 眷quyến 屬thuộc 等đẳng 子tử 細tế 出xuất 體thể 廣quảng 如như 論luận 中trung 也dã 二nhị 戒giới 度độ 以dĩ 遍biến 行hành 中trung 善thiện 性tánh 無vô 表biểu 思tư 在tại 大Đại 乘Thừa 者giả 為vi 體thể 若nhược 約ước 同đồng 時thời 相tương 應ứng 者giả 總tổng 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 及cập 所sở 起khởi 三tam 業nghiệp 總tổng 為vi 戒giới 度độ 體thể 也dã 三tam 忍nhẫn 辱nhục 以dĩ 無vô 瞋sân 精tinh 進tấn 審thẩm 慧tuệ 及cập 同đồng 時thời 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 三tam 業nghiệp 為vi 忍nhẫn 度độ 體thể 也dã 若nhược 不bất 得đắc 無vô 瞋sân 即tức 遇ngộ 怨oán 害hại 等đẳng 時thời 即tức 便tiện 退thoái 屈khuất 不bất 能năng 忍nhẫn 也dã 若nhược 無vô 審thẩm 慧tuệ 遇ngộ 諸chư 境cảnh 界giới 不bất 能năng 忍nhẫn 可khả 即tức 便tiện 退thoái 屈khuất 故cố 以dĩ 審thẩm 慧tuệ 為vi 體thể 即tức 三tam 慧tuệ 中trung 思tư 修tu 二nhị 慧tuệ 也dã 聞văn 慧tuệ 行hành 相tương/tướng 麤thô 劣liệt 無vô 忍nhẫn 義nghĩa 故cố 不bất 取thủ 之chi 也dã 又hựu 若nhược 無vô 精tinh 進tấn 在tại 懷hoài 即tức 遇ngộ 寒hàn 熱nhiệt 等đẳng 苦khổ 亦diệc 不bất 能năng 忍nhẫn 受thọ 故cố 忍nhẫn 約ước 勝thắng 以dĩ 無vô 瞋sân 審thẩm 慧tuệ 精tinh 進tấn 為vi 其kỳ 自tự 體thể 也dã 四tứ 精tinh 進tấn 即tức 以dĩ 自tự 名danh 相tướng 應ưng 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 同đồng 時thời 三tam 業nghiệp 為vi 體thể 也dã 五ngũ 靜tĩnh 慮lự 即tức 以dĩ 別biệt 境cảnh 中trung 定định 數số 內nội 等đẳng 引dẫn 定định 及cập 同đồng 時thời 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 為vi 體thể 此thử 定định 及cập 第đệ 六lục 慧tuệ 不bất 通thông 三tam 業nghiệp 體thể 也dã 六lục 後hậu 五ngũ 度độ 皆giai 以dĩ 本bổn 後hậu 二nhị 智trí 及cập 相tương 應ứng 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 為vi 體thể 故cố 唯duy 識thức 論luận 云vân 後hậu 五ngũ 皆giai 以dĩ 擇trạch 法pháp 為vi 體thể 說thuyết 是thị 本bổn 後hậu 智trí 故cố 問vấn 五ngũ 中trung 幾kỷ 是thị 根căn 本bổn 幾kỷ 是thị 後hậu 得đắc 答đáp 第đệ 六lục 唯duy 根căn 本bổn 攝nhiếp 後hậu 四tứ 皆giai 後hậu 得đắc 智trí 收thu 此thử 約ước 十thập 度độ 解giải 若nhược 說thuyết 六Lục 度Độ 者giả 即tức 第đệ 六lục 慧tuệ 度độ 通thông 根căn 本bổn 後hậu 得đắc 智trí 也dã 上thượng 來lai 總tổng 是thị 出xuất 十thập 度độ 體thể 竟cánh 三Tam 明Minh 問vấn 答đáp 廣quảng 略lược 問vấn 有hữu 何hà 所sở 以dĩ 但đãn 說thuyết 十thập 度độ 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 耶da 答đáp 有hữu 三tam 因nhân 也dã 一nhất 者giả 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 所sở 住trụ 。 地địa 有hữu 十thập 故cố 二nhị 者giả 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 於ư 十Thập 地Địa 中trung 。 所sở 對đối 治trị 重trọng 障chướng 有hữu 十thập 種chủng 故cố 所sở 以dĩ 能năng 對đối 治trị 度độ 亦diệc 有hữu 十thập 也dã 故cố 此thử 疏sớ/sơ 云vân 以dĩ 十thập 度độ 行hành 淨tịnh 十thập 種chủng 蔽tế 蔽tế 即tức 障chướng 也dã 三tam 者giả 菩Bồ 薩Tát 所sở 證chứng 有hữu 十thập 真Chân 如Như 故cố 度độ 亦diệc 有hữu 十thập 也dã 問vấn 諸chư 教giáo 多đa 說thuyết 六Lục 度Độ 今kim 此thử 說thuyết 十thập 何hà 故cố 相tương 違vi 答đáp 亦diệc 不bất 相tương 違vi 。 何hà 以dĩ 謂vị 開khai 合hợp 不bất 同đồng 更cánh 無vô 別biệt 義nghĩa 也dã 若nhược 開khai 即tức 別biệt 說thuyết 後hậu 四tứ 便tiện 成thành 其kỳ 十thập 若nhược 合hợp 之chi 即tức 但đãn 有hữu 前tiền 六lục 不bất 說thuyết 後hậu 四tứ 問vấn 若nhược 不bất 說thuyết 後hậu 四tứ 莫mạc 攝nhiếp 義nghĩa 不bất 盡tận 答đáp 以dĩ 後hậu 四tứ 度độ 助trợ 成thành 前tiền 六lục 故cố 即tức 攝nhiếp 在tại 前tiền 六lục 中trung 亦diệc 攝nhiếp 法pháp 盡tận 也dã 故cố 論luận 云vân 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 助trợ 施thí 等đẳng 三tam 願nguyện 助trợ 精tinh 進tấn 力lực 助trợ 靜tĩnh 慮lự 智trí 助trợ 般Bát 若Nhã 令linh 修tu 滿mãn 故cố 言ngôn 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 助trợ 施thí 等đẳng 三tam 者giả 解giải 深thâm 密mật 經Kinh 云vân 於ư 前tiền 三tam 種chủng 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 所sở 攝nhiếp 。 有hữu 情tình 以dĩ 諸chư 攝nhiếp 事sự 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 而nhi 攝nhiếp 受thọ 之chi 。 安an 置trí 善thiện 品phẩm 。 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 為vi 施thí 等đẳng 助trợ 願nguyện 助trợ 精tinh 進tấn 者giả 彼bỉ 云vân 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 煩phiền 惱não 多đa 故cố 。 元nguyên 於ư 修tu 習tập 無vô 間gian 無vô 有hữu 堪kham 能năng 。 由do 劣liệt 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 下hạ 界giới 殊thù 勝thắng 故cố 於ư 內nội 心tâm 住trụ 。 無vô 有hữu 堪kham 能năng 。 乃nãi 至chí 未vị 來lai 。 輕khinh 微vi 心tâm 生sanh 故cố 正chánh 願nguyện 如như 是thị 由do 此thử 願nguyện 故cố 。 微vi 薄bạc 能năng 進tiến 故cố 願nguyện 助trợ 精tinh 進tấn 也dã 力lực 助trợ 靜tĩnh 慮lự 者giả 解giải 深thâm 密mật 經Kinh 云vân 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 親thân 近cận 善thiện 士sĩ 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 如như 理lý 作tác 意ý 。 為vì 因nhân 緣duyên 故cố 。 轉chuyển 劣liệt 意ý 樂lạc 。 得đắc 勝thắng 意ý 樂lạc 。 亦diệc 名danh 上thượng 界giới 勝thắng 解giải 。 名danh 力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 由do 此thử 力lực 故cố 。 於ư 內nội 心tâm 住trụ 。 有hữu 所sở 堪kham 能năng 。 故cố 說thuyết 力lực 度độ 為vi 定định 度độ 助trợ 智trí 助trợ 般Bát 若Nhã 者giả 經Kinh 云vân 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 能năng 聞văn 緣duyên 善thiện 修tu 習tập 故cố 。 能năng 發phát 靜tĩnh 慮lự 。 如như 是thị 名danh 智trí 由do 能năng 聞văn 故cố 堪kham 能năng 引dẫn 發phát 。 出xuất 世thế 間gian 慧tuệ 。 故cố 說thuyết 後hậu 智trí 是thị 慧tuệ 度độ 助trợ 問vấn 何hà 以dĩ 唯duy 具cụ 六lục 耶da 答đáp 如như 世thế 舟chu 船thuyền 有hữu 六lục 法pháp 故cố 此thử 略lược 明minh 問vấn 答đáp 也dã 更cánh 有hữu 餘dư 義nghĩa 恐khủng 繁phồn 不bất 述thuật 上thượng 來lai 三tam 段đoạn 總tổng 是thị 第đệ 一nhất 明minh 行hành 體thể 中trung 略lược 說thuyết 十thập 度độ 義nghĩa 竟cánh 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 第đệ 三tam 句cú 是thị 行hành 業nghiệp 以dĩ 十thập 度độ 行hành 淨tịnh 十thập 種chủng 蔽tế 助trợ 真Chân 如Như 觀quán 淨tịnh 十thập 種chủng 障chướng 故cố 。

○# 鈔sao 第đệ 三tam 句cú 是thị 行hành 業nghiệp 下hạ 至chí 十thập 種chủng 障chướng 故cố 言ngôn 十thập 度độ 行hành 可khả 知tri 也dã 十thập 種chủng 蔽tế 者giả 謂vị 一nhất 慳san 貪tham 二nhị 毀hủy 禁cấm 三tam 瞋sân 恚khuể 四tứ 懈giải 怠đãi 五ngũ 散tán 亂loạn 六lục 愚ngu 癡si 七thất 躭đam 滯trệ 八bát 退thoái 屈khuất 九cửu 怯khiếp 劣liệt 十thập 昧muội 事sự 此thử 十thập 隱ẩn 蔽tế 妙diệu 行hạnh 故cố 以dĩ 十thập 度độ 如như 次thứ 除trừ 之chi 疏sớ/sơ 助trợ 真Chân 如Như 觀quán 者giả 智trí 觀quán 真Chân 如Như 為vi 正Chánh 道Đạo 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 助trợ 道đạo 也dã 故cố 云vân 助trợ 觀quán 以dĩ 淨tịnh 十thập 障chướng 十thập 障chướng 十thập 如như 義nghĩa 在tại 玄huyền 談đàm 鈔sao 中trung 明minh 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 後hậu 偈kệ 行hành 相tương/tướng 於ư 諸chư 惑hoặc 業nghiệp 得đắc 解giải 脫thoát 者giả 。 即tức 出xuất 世thế 間gian 行hành 。

△# 及cập 魔ma 境cảnh 界giới 世thế 間gian 道đạo 中trung 得đắc 解giải 脫thoát 。 者giả 即tức 世thế 間gian 行hành 。

△# 猶do 如như 蓮liên 華hoa 。 及cập 日nhật 月nguyệt 喻dụ 雙song 喻dụ 二nhị 行hành 處xứ 於ư 世thế 界giới 猶do 如như 虗hư 空không 亦diệc 如như 蓮liên 華hoa 。 不bất 著trước 水thủy 故cố 身thân 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 超siêu 彼bỉ 岸ngạn 故cố 。

○# 鈔sao 後hậu 偈kệ 行hành 相tương/tướng 至chí 超siêu 彼bỉ 岸ngạn 故cố 者giả 地địa 經kinh 行hành 相tương/tướng 之chi 文văn 即tức 前tiền 所sở 引dẫn 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 等đẳng 也dã 今kim 此thử 一nhất 偈kệ 前tiền 半bán 法pháp 後hậu 半bán 喻dụ 法pháp 中trung 上thượng 句cú 即tức 出xuất 世thế 間gian 。 行hành 下hạ 句cú 即tức 世thế 間gian 行hành 解giải 脫thoát 之chi 言ngôn 意ý 兼kiêm 上thượng 句cú 出xuất 世thế 解giải 脫thoát 出xuất 世thế 解giải 脫thoát 即tức 全toàn 超siêu 世thế 間gian 世Thế 間Gian 解Giải 脫thoát 即tức 處xứ 之chi 不bất 染nhiễm 下hạ 半bán 偈kệ 喻dụ 雙song 喻dụ 二nhị 行hành 也dã 亦diệc 可khả 日nhật 月nguyệt 喻dụ 出xuất 世thế 解giải 脫thoát 不bất 住trụ 空không 故cố 蓮liên 華hoa 喻dụ 世Thế 間Gian 解Giải 脫thoát 在tại 水thủy 中trung 故cố 。

△# 疏sớ/sơ 上thượng 之chi 七thất 句cú 皆giai 是thị 能năng 增tăng 長trưởng 行hành 。

△# 第đệ 二nhị 句cú 是thị 所sở 增tăng 長trưởng 心tâm 由do 依y 此thử 義nghĩa 此thử 行hành 亦diệc 名danh 心tâm 增tăng 長trưởng 行hành 。

△# 故cố 十Thập 地Địa 云vân 令linh 其kỳ 受thọ 行hành 。 心tâm 得đắc 增tăng 長trưởng 。

○# 鈔sao 上thượng 之chi 七thất 句cú 至chí 心tâm 得đắc 增tăng 長trưởng 。 者giả 以dĩ 地địa 經kinh 於ư 此thử 願nguyện 相tương/tướng 中trung 科khoa 為vi 兩lưỡng 段đoạn 一nhất 能năng 增tăng 長trưởng 行hành 即tức 前tiền 行hành 相tương/tướng 等đẳng 四tứ 二nhị 所sở 增tăng 長trưởng 心tâm 即tức 此thử 全toàn 引dẫn 也dã 以dĩ 有hữu 如như 上thượng 諸chư 行hành 相tương/tướng 資tư 故cố 增tăng 菩Bồ 提Đề 心tâm 令linh 不bất 忘vong 失thất 。 也dã 以dĩ 取thủ 地địa 經kinh 地địa 論luận 文văn 勢thế 故cố 以dĩ 諸chư 行hành 增tăng 長trưởng 菩Bồ 提Đề 心tâm 若nhược 直trực 據cứ 此thử 文văn 亦diệc 可khả 由do 菩Bồ 提Đề 心tâm 而nhi 增tăng 長trưởng 諸chư 行hành 即tức 心tâm 是thị 能năng 增tăng 長trưởng 行hành 是thị 所sở 增tăng 長trưởng 故cố 離ly 世thế 間gian 品phẩm 云vân 若nhược 忘vong 失thất 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 而nhi 修tu 行hành 諸chư 善thiện 。 根căn 者giả 是thị 為vi 魔ma 業nghiệp 又hựu 標tiêu 在tại 二nhị 千thiên 之chi 行hành 最tối 初sơ 況huống 此thử 次thứ 云vân 出xuất 魔ma 境cảnh 等đẳng 義nghĩa 亦diệc 相tương 扶phù 彼bỉ 文văn 此thử 一nhất 段đoạn 文văn 請thỉnh 以dĩ 疏sớ/sơ 中trung 所sở 引dẫn 地địa 經kinh 及cập 此thử 經Kinh 偈kệ 相tương 對đối 詳tường 之chi 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 願nguyện 。

悉tất 除trừ 一nhất 切thiết 惡ác 道đạo 苦khổ 。 等đẳng 與dữ 一nhất 切thiết 羣quần 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 如như 是thị 經Kinh 於ư 剎sát 塵trần 劫kiếp 。 十thập 方phương 利lợi 益ích 恆hằng 無vô 盡tận 我ngã 常thường 隨tùy 順thuận 諸chư 眾chúng 生sanh 。 盡tận 於ư 未vị 來lai 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 恆hằng 修tu 普phổ 賢hiền 廣quảng 大đại 行hành 。 圓viên 滿mãn 無vô 上thượng 大đại 菩Bồ 提Đề 。

疏sớ/sơ 第đệ 五ngũ 句cú 為vi 總tổng 餘dư 句cú 為vi 別biệt 初sơ 句cú 離ly 苦khổ 因nhân 果quả 皆giai 離ly 次thứ 句cú 得đắc 樂lạc 乃nãi 至chí 涅Niết 槃Bàn 。 第đệ 三tam 豎thụ 長trường/trưởng 第đệ 四tứ 橫hoạnh/hoành 徧biến 後hậu 三tam 句cú 總tổng 結kết 長trường 時thời 所sở 成thành 因nhân 果quả 。

△# 即tức 十Thập 地Địa 經kinh 令linh 其kỳ 安an 住trụ 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 道đạo 。

○# 鈔sao 第đệ 三tam 悉tất 除trừ 下hạ 二nhị 偈kệ 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 願nguyện 即tức 彼bỉ 第đệ 五ngũ 也dã 疏sớ/sơ 初sơ 句cú 離ly 苦khổ 至chí 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 地địa 經kinh 先tiên 舉cử 所sở 化hóa 四tứ 生sanh 九cửu 類loại 眾chúng 生sanh 後hậu 明minh 所sở 為vi 云vân 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 我ngã 皆giai 教giáo 化hóa 令linh 入nhập 佛Phật 法Pháp 。 令linh 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 惡ác 趣thú 令linh 安an 住trụ 一nhất 切thiết 。 智trí 智trí 道đạo 文văn 勢thế 全toàn 似tự 金kim 剛cang 經kinh 也dã 斷đoạn 世thế 間gian 趣thú 即tức 上thượng 句cú 令linh 入nhập 佛Phật 法Pháp 。 即tức 此thử 下hạ 句cú 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 四tứ 不bất 離ly 願nguyện 。

所sở 有hữu 與dữ 我ngã 同đồng 行hành 者giả 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 同đồng 集tập 會hội 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 皆giai 同đồng 等đẳng 。 一nhất 切thiết 行hạnh 願nguyện 同đồng 修tu 學học 。 所sở 有hữu 益ích 我ngã 善Thiện 知Tri 識Thức 。 為vì 我ngã 顯hiển 示thị 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 常thường 願nguyện 與dữ 我ngã 同đồng 集tập 會hội 。 於ư 我ngã 常thường 生sanh 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。

疏sớ/sơ 謂vị 願nguyện 於ư 一nhất 切thiết 生sanh 處xứ 。 恆hằng 不bất 離ly 佛Phật 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 同đồng 意ý 行hành 故cố 亦diệc 名danh 心tâm 行hạnh 願nguyện 願nguyện 不bất 離ly 一Nhất 乘Thừa 故cố 。

○# 鈔sao 第đệ 四tứ 所sở 有hữu 下hạ 二nhị 偈kệ 明minh 不bất 離ly 願nguyện 即tức 彼bỉ 第đệ 八bát 也dã 疏sớ/sơ 於ư 一nhất 切thiết 生sanh 處xứ 。 恆hằng 不bất 離ly 佛Phật 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 者giả 如như 不bất 動động 優Ưu 婆Bà 夷Di 章chương 中trung 云vân 其kỳ 有hữu 修tu 行hành 善Thiện 知Tri 識Thức 。 教giáo 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 悉tất 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 其kỳ 有hữu 隨tùy 順thuận 善Thiện 知Tri 識Thức 。 語ngữ 則tắc 得đắc 近cận 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 地địa 其kỳ 有hữu 能năng 於ư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 語ngữ 無vô 疑nghi 惑hoặc 者giả 。 則tắc 常thường 值trị 遇ngộ 一nhất 切thiết 善thiện 友hữu 其kỳ 有hữu 發phát 心tâm 願nguyện 常thường 不bất 離ly 。 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 則tắc 得đắc 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 義nghĩa 。 利lợi 也dã 如như 德đức 生sanh 童đồng 子tử 有hữu 德đức 童đồng 女nữ 章chương 中trung 有hữu 其kỳ 十thập 喻dụ 顯hiển 善Thiện 知Tri 識Thức 彼bỉ 云vân 復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử 。 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 長trường/trưởng 諸chư 善thiện 根căn 譬thí 如như 雪Tuyết 山Sơn 。 長trường/trưởng 諸chư 藥dược 草thảo 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 是thị 佛Phật 法Pháp 器khí 譬thí 如như 大đại 海hải 。 吞thôn 納nạp 眾chúng 流lưu 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 是thị 功công 德đức 淨tịnh 法pháp 生sanh 處xứ 譬thí 如như 大đại 海hải 。 出xuất 生sanh 眾chúng 寶bảo 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 能năng 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm 譬thí 如như 猛mãnh 火hỏa 。 能năng 煉luyện 真chân 金kim 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 出xuất 過quá 世thế 法pháp 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 出xuất 於ư 大đại 海hải 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 不bất 染nhiễm 世thế 法pháp 。 譬thí 如như 蓮liên 華hoa 。 不bất 著trước 於ư 水thủy 。 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 不bất 受thọ 諸chư 惡ác 譬thí 如như 大đại 海hải 。 不bất 宿túc 死tử 屍thi 。 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 增tăng 長trưởng 白bạch 法Pháp 譬thí 如như 白bạch 月nguyệt 。 色sắc 光quang 圓viên 明minh 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 照chiếu 明minh 法Pháp 界Giới 譬thí 如như 盛thịnh 日nhật 照chiếu 四tứ 天thiên 下hạ 。 善Thiện 知Tri 識Thức 者giả 。 長trường/trưởng 菩Bồ 薩Tát 身thân 譬thí 如như 父phụ 母mẫu 。 養dưỡng 育dục 兒nhi 子tử 。 善thiện 男nam 子tử 以dĩ 要yếu 言ngôn 之chi 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 能năng 隨tùy 順thuận 。 善Thiện 知Tri 識Thức 教giáo 。 得đắc 十thập 不bất 可khả 說thuyết 百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 。 功công 德đức 等đẳng 是thị 故cố 願nguyện 面diện 常thường 同đồng 會hội 總tổng 又hựu 如như 智Trí 度Độ 論luận 三tam 十thập 二nhị 云vân 如như 以dĩ 少thiểu 湯thang 投đầu 冰băng 池trì 上thượng 雖tuy 消tiêu 少thiểu 處xứ 返phản 更cánh 成thành 冰băng 菩Bồ 薩Tát 未vị 入nhập 法pháp 位vị 若nhược 遠viễn 離ly 諸chư 佛Phật 以dĩ 少thiểu 功công 德đức 無vô 方phương 便tiện 力lực 。 欲dục 化hóa 眾chúng 生sanh 。 雖tuy 小tiểu 利lợi 益ích 返phản 更cánh 墮đọa 落lạc 以dĩ 是thị 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 應ưng 遠viễn 離ly 。 諸chư 佛Phật 也dã 又hựu 念niệm 我ngã 未vị 得đắc 佛Phật 眼nhãn 如như 盲manh 無vô 異dị 若nhược 不bất 為vi 佛Phật 所sở 引dẫn 導đạo 即tức 無vô 所sở 趣thú 菩Bồ 薩Tát 見kiến 佛Phật 。 得đắc 種chủng 種chủng 利lợi 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。 隨tùy 法pháp 修tu 行hành 而nhi 得đắc 解giải 脫thoát 。 等đẳng 又hựu 大đại 品phẩm 云vân 菩Bồ 薩Tát 漸tiệm 近cận 薩Tát 婆Bà 若Nhã 漸tiệm 得đắc 身thân 清thanh 淨tịnh 。 心tâm 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 清thanh 淨tịnh 是thị 故cố 不bất 生sanh 貪tham 瞋sân 。 癡si 慢mạn 乃nãi 至chí 邪tà 見kiến 。 心tâm 故cố 終chung 不bất 生sanh 母mẫu 胎thai 腹phúc 中trung 常thường 得đắc 化hóa 生sanh 。 從tùng 一nhất 佛Phật 國quốc 。 至chí 於ư 佛Phật 國quốc 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 乃nãi 至chí 菩Bồ 提Đề 。 不bất 離ly 見kiến 佛Phật 。 等đẳng 疏sớ/sơ 亦diệc 名danh 心tâm 行hạnh 願nguyện 者giả 以dĩ 同đồng 心tâm 志chí 在tại 於ư 一Nhất 乘Thừa 故cố 即tức 為vi 心tâm 行hạnh 願nguyện 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 初sơ 句cú 為vi 總tổng 同đồng 志chí 一Nhất 乘Thừa 故cố 。

△# 餘dư 句cú 為vi 別biệt 於ư 中trung 先tiên 三tam 句cú 自tự 分phần/phân 行hành 同đồng 意ý 業nghiệp 同đồng 者giả 平bình 等đẳng 一nhất 緣duyên 故cố 身thân 業nghiệp 同đồng 者giả 同đồng 得đắc 如như 意ý 神thần 通thông 。 故cố 語ngữ 業nghiệp 同đồng 者giả 同đồng 說thuyết 一nhất 味vị 法pháp 故cố 上thượng 即tức 三tam 輪luân 同đồng 。

△# 一nhất 切thiết 行hạnh 願nguyện 同đồng 者giả 若nhược 福phước 若nhược 智trí 萬vạn 行hạnh 皆giai 同đồng 。

△# 後hậu 一nhất 偈kệ 勝thắng 進tiến 同đồng 以dĩ 更cánh 成thành 益ích 復phục 顯hiển 示thị 故cố 。

○# 鈔sao 初sơ 句cú 為vi 總tổng 同đồng 志chí 一Nhất 乘Thừa 故cố 者giả 地địa 經kinh 總tổng 相tương/tướng 標tiêu 云vân 願nguyện 與dữ 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 同đồng 一nhất 。 志chí 行hành 釋thích 云vân 同đồng 志chí 一Nhất 乘Thừa 同đồng 修tu 萬vạn 行hạnh 以dĩ 此thử 經Kinh 但đãn 云vân 同đồng 行hành 故cố 疏sớ/sơ 引dẫn 彼bỉ 文văn 簡giản 之chi 屬thuộc 一Nhất 乘Thừa 也dã 一Nhất 乘Thừa 之chi 義nghĩa 佛Phật 法Pháp 大đại 綱cương 依y 香hương 山sơn 勝thắng 鬘man 疏sớ/sơ 中trung 聊liêu 為vi 解giải 釋thích 言ngôn 一Nhất 乘Thừa 者giả 統thống 收thu 不bất 異dị 謂vị 之chi 一nhất 運vận 載tái 含hàm 容dung 謂vị 之chi 乘thừa 故cố 名danh 一Nhất 乘Thừa 即tức 一nhất 佛Phật 乘thừa 謂vị 教giáo 理lý 行hành 果quả 總tổng 名danh 為vi 乘thừa 皆giai 有hữu 運vận 載tái 義nghĩa 故cố 彼bỉ 明minh 一nhất 義nghĩa 有hữu 其kỳ 十thập 門môn 今kim 明minh 前tiền 七thất 一nhất 簡giản 二nhị 名danh 一nhất 佛Phật 乘thừa 第đệ 一nhất 非phi 同đồng 餘dư 二nhị 二nhị 廢phế 二nhị 名danh 一nhất 如như 法Pháp 華hoa 經Kinh 云vân 正chánh 直trực 捨xả 方phương 便tiện 。 但đãn 說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo 。 三tam 破phá 二nhị 名danh 一nhất 謂vị 破phá 二Nhị 乘Thừa 執chấp 實thật 之chi 情tình 為vi 說thuyết 究cứu 竟cánh 一Nhất 乘Thừa 。 之chi 法pháp 四tứ 會hội 二nhị 名danh 一nhất 指chỉ 小tiểu 即tức 大đại 故cố 如như 云vân 汝nhữ 等đẳng 所sở 行hành 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 等đẳng 又hựu 如như 大Đại 乘Thừa 為vi 本bổn 故cố 五ngũ 無vô 二nhị 名danh 一nhất 如như 說thuyết 香hương 積tích 彼bỉ 土độ 無vô 有hữu 。 二Nhị 乘Thừa 名danh 字tự 但đãn 有hữu 清thanh 淨tịnh 大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 六lục 不bất 二nhị 名danh 一nhất 不bất 二nhị 法Pháp 門môn 。 泯mẫn 絕tuyệt 無vô 寄ký 如như 無vô 言ngôn 世thế 界giới 外ngoại 即tức 無vô 說thuyết 無vô 示thị 。 內nội 即tức 無vô 慮lự 無vô 思tư 以dĩ 為vi 佛Phật 事sự 一nhất 相tương/tướng 平bình 等đẳng 寄ký 理lý 絕tuyệt 言ngôn 故cố 亦diệc 名danh 一nhất 七thất 不bất 一nhất 名danh 一nhất 謂vị 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 一nhất 切thiết 非phi 一nhất 切thiết 一nhất 亦diệc 非phi 一nhất 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 互hỗ 相tương 涉thiệp 入nhập 。 事sự 事sự 無vô 礙ngại 相tương/tướng 入nhập 相tương/tướng 即tức 無vô 不bất 鎔dong 融dung 同đồng 一nhất 法Pháp 界Giới 。 皆giai 如như 幻huyễn 故cố 故cố 大đại 經Kinh 云vân 一nhất 即tức 是thị 多đa 多đa 即tức 一nhất 等đẳng 總tổng 一nhất 切thiết 法pháp 都đô 是thị 一Nhất 乘Thừa 然nhiên 此thử 七thất 義nghĩa 前tiền 前tiền 淺thiển 後hậu 後hậu 深thâm 今kim 此thử 所sở 取thủ 即tức 第đệ 七thất 稱xưng 經kinh 宗tông 故cố 平bình 等đẳng 一nhất 緣duyên 故cố 者giả 地địa 經Kinh 云vân 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 平bình 等đẳng 一nhất 緣duyên 釋thích 曰viết 亡vong 緣duyên 照chiếu 境cảnh 也dã 疏sớ/sơ 得đắc 如như 意ý 神thần 通thông 。 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 隨tùy 意ý 能năng 現hiện 。 種chủng 種chủng 佛Phật 身thân 故cố 言ngôn 同đồng 得đắc 如như 意ý 神thần 通thông 。 者giả 此thử 即tức 神thần 境cảnh 通thông 具cụ 足túc 應ưng 云vân 神thần 境cảnh 智trí 作tác 證chứng 通thông 也dã 大đại 論luận 第đệ 六lục 云vân 如như 意ý 通thông 有hữu 三tam 一nhất 能năng 到đáo 二nhị 轉chuyển 變biến 三tam 聖thánh 如như 意ý 能năng 到đáo 有hữu 四tứ 一nhất 身thân 能năng 飛phi 行hành 。 如như 鳥điểu 無vô 礙ngại 二nhị 移di 遠viễn 令linh 近cận 不bất 往vãng 而nhi 到đáo 三tam 此thử 沒một 彼bỉ 現hiện 四tứ 一nhất 念niệm 能năng 至chí 轉chuyển 變biến 者giả 大đại 能năng 作tác 小tiểu 一nhất 作tác 多đa 等đẳng 改cải 變biến 外ngoại 物vật 自tự 在tại 能năng 變biến 聖thánh 如như 意ý 者giả 於ư 不bất 可khả 愛ái 不bất 淨tịnh 等đẳng 物vật 觀quán 令linh 可khả 愛ái 等đẳng 自tự 在tại 通thông 達đạt 唯duy 佛Phật 獨độc 有hữu 今kim 此thử 即tức 是thị 一nhất 念niệm 能năng 至chí 瑜du 伽già 論luận 說thuyết 此thử 通thông 有hữu 二nhị 一nhất 能năng 變biến 二nhị 能năng 化hóa 變biến 謂vị 十thập 八bát 變biến 等đẳng 化hóa 謂vị 無vô 而nhi 忽hốt 有hữu 謂vị 化hóa 身thân 化hóa 語ngữ 化hóa 境cảnh 等đẳng 疏sớ/sơ 一nhất 味vị 法pháp 者giả 唯duy 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 無vô 二nhị 亦diệc 無vô 三tam 。 也dã 疏sớ/sơ 後hậu 一nhất 偈kệ 勝thắng 進tiến 者giả 前tiền 云vân 同đồng 行hành 故cố 名danh 自tự 分phần/phân 此thử 云vân 益ích 我ngã 故cố 名danh 勝thắng 進tiến 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 五ngũ 供cúng 養dường 願nguyện 。

願nguyện 常thường 面diện 見kiến 諸chư 如Như 來Lai 。 及cập 諸chư 佛Phật 子tử 。 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 於ư 彼bỉ 皆giai 興hưng 廣quảng 大đại 供cúng 。 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 無vô 疲bì 厭yếm 。 願nguyện 持trì 諸chư 佛Phật 微vi 妙diệu 法Pháp 。 光quang 顯hiển 一nhất 切thiết 菩Bồ 提Đề 行hạnh 。 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 普Phổ 賢Hiền 道Đạo 。 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 常thường 修tu 習tập 。

疏sớ/sơ 願nguyện 供cung 勝thắng 田điền 故cố 。

○# 鈔sao 第đệ 五ngũ 願nguyện 常thường 下hạ 二nhị 偈kệ 供cúng 養dường 願nguyện 彼bỉ 第đệ 一nhất 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 第đệ 三tam 句cú 為vi 總tổng 興hưng 廣quảng 大đại 供cung 故cố 。

△# 大đại 有hữu 六lục 種chủng 。

△# 一nhất 心tâm 大đại 無vô 疲bì 厭yếm 故cố 。 二nhị 供cúng 具cụ 大đại 財tài 法pháp 正chánh 行hạnh 皆giai 具cụ 足túc 故cố 。 財tài 供cung 攝nhiếp 在tại 總tổng 句cú 正chánh 行hạnh 即tức 第đệ 五ngũ 六lục 句cú 三tam 福phước 田điền 大đại 即tức 初sơ 二nhị 句cú 四tứ 攝nhiếp 功công 德đức 大đại 即tức 第đệ 七thất 句cú 中trung 究cứu 竟cánh 普Phổ 賢Hiền 道Đạo 。 是thị 勝thắng 功công 德đức 故cố 。 五ngũ 因nhân 大đại 即tức 第đệ 七thất 句cú 中trung 清thanh 淨tịnh 二nhị 字tự 如như 空không 清thanh 淨tịnh 。 為vi 無vô 常thường 愛ái 果quả 及cập 常thường 果quả 之chi 因nhân 故cố 六lục 時thời 大đại 即tức 第đệ 八bát 句cú 。

○# 鈔sao 大đại 有hữu 六lục 種chủng 者giả 彼bỉ 經kinh 行hành 相tương 及cập 德đức 能năng 中trung 各các 有hữu 三tam 義nghĩa 通thông 成thành 六lục 大đại 顯hiển 初sơ 供cúng 養dường 大đại 願nguyện 之chi 義nghĩa 行hành 相tương/tướng 中trung 三tam 大đại 者giả 經Kinh 云vân 所sở 謂vị 生sanh 廣quảng 大đại 清thanh 淨tịnh 決quyết 定định 勝thắng 解giải 以dĩ 一nhất 切thiết 供cúng 養dường 。 具cụ 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 令linh 無vô 有hữu 餘dư 。 一nhất 心tâm 大đại 二nhị 供cúng 具cụ 大đại 三tam 福phước 田điền 大đại 然nhiên 俱câu 舍xá 偈kệ 云vân 由do 財tài 田điền 主chủ 異dị 故cố 施thí 果quả 差sai 別biệt 今kim 財tài 田điền 主chủ 三tam 一nhất 切thiết 皆giai 勝thắng 果quả 即tức 不bất 差sai 別biệt 也dã 審thẩm 詳tường 德đức 能năng 中trung 三tam 大đại 者giả 經Kinh 云vân 廣quảng 大đại 遍biến 法Pháp 界Giới 究cứu 竟cánh 如như 虗hư 空không 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 一nhất 攝nhiếp 功công 德đức 大đại 二nhị 因nhân 大đại 無vô 常thường 愛ái 果quả 無vô 量lượng 因nhân 故cố 三tam 時thời 大đại 此thử 因nhân 得đắc 涅Niết 槃Bàn 常thường 果quả 故cố 以dĩ 如như 上thượng 六lục 大đại 一nhất 一nhất 對đối 今kim 疏sớ/sơ 文văn 六lục 義nghĩa 即tức 顯hiển 也dã 疏sớ/sơ 如như 虗hư 空không 清thanh 淨tịnh 為vi 無vô 常thường 愛ái 果quả 及cập 常thường 果quả 之chi 因nhân 故cố 者giả 即tức 十Thập 地Địa 經kinh 六lục 決quyết 定định 中trung 第đệ 四tứ 因nhân 善thiện 決quyết 定định 也dã 經Kinh 云vân 究cứu 竟cánh 如như 虗hư 空không 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 論luận 云vân 是thị 因nhân 善thiện 決quyết 定định 此thử 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 成thành 無vô 常thường 愛ái 果quả 因nhân 如như 虗hư 空không 依y 是thị 生sanh 諸chư 色sắc 色sắc 不bất 盡tận 故cố 二nhị 常thường 果quả 因nhân 得đắc 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 故cố 故cố 經Kinh 云vân 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 上thượng 皆giai 論luận 文văn 彼bỉ 疏sớ/sơ 釋thích 云vân 今kim 明minh 此thử 智trí 有hữu 其kỳ 二nhị 能năng 一nhất 寂tịch 而nhi 常thường 用dụng 故cố 為vi 無vô 常thường 果quả 因nhân 用dụng 雖tuy 虧khuy 盈doanh 智trí 無vô 起khởi 滅diệt 如như 所sở 依y 空không 非phi 無vô 常thường 故cố 經kinh 明minh 此thử 智trí 究cứu 竟cánh 如như 虗hư 空không 二nhị 用dụng 而nhi 常thường 寂tịch 故cố 為vi 常thường 果quả 因nhân 雖tuy 涅Niết 槃Bàn 永vĩnh 寂tịch 而nhi 智trí 體thể 不bất 無vô 若nhược 不bất 爾nhĩ 將tương 何hà 窮cùng 未vị 來lai 際tế 。 若nhược 會hội 三Tam 身Thân 者giả 即tức 用dụng 為vi 化hóa 身thân 寂tịch 為vi 法Pháp 身thân 智trí 為vi 報báo 身thân 非phi 無vô 常thường 矣hĩ 不bất 同đồng 法pháp 相tướng 宗tông 報báo 身thân 是thị 有hữu 為vi 無vô 漏lậu 論luận 云vân 無vô 常thường 愛ái 果quả 者giả 用dụng 適thích 機cơ 故cố 此thử 上thượng 皆giai 十Thập 地Địa 地địa 體thể 中trung 經kinh 文văn 疏sớ/sơ 文văn 也dã 彼bỉ 常thường 果quả 因nhân 在tại 時thời 大đại 中trung 已dĩ 辯biện 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 六lục 利lợi 益ích 願nguyện 。

我ngã 於ư 一nhất 切thiết 諸chư 有hữu 中trung 。 所sở 修tu 福phước 智trí 恆hằng 無vô 盡tận 定định 慧tuệ 方phương 便tiện 及cập 解giải 脫thoát 。 獲hoạch 諸chư 無vô 盡tận 功công 德đức 藏tạng 。 一nhất 塵trần 中trung 有hữu 塵trần 數số 剎sát 。 一nhất 一nhất 剎sát 有hữu 難nan 思tư 佛Phật 。 一nhất 一nhất 佛Phật 處xứ 眾chúng 會hội 中trung 。 我ngã 見kiến 恆hằng 演diễn 菩Bồ 提Đề 行hành 。

疏sớ/sơ 願nguyện 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 恆hằng 作tác 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。 事sự 業nghiệp 無vô 空không 過quá 故cố 亦diệc 名danh 三tam 業nghiệp 不bất 空không 願nguyện 。

○# 鈔sao 第đệ 六lục 我ngã 於ư 下hạ 二nhị 偈kệ 明minh 利lợi 益ích 願nguyện 彼bỉ 第đệ 九cửu 也dã 疏sớ/sơ 三tam 業nghiệp 不bất 空không 者giả 彼bỉ 經kinh 總tổng 相tương/tướng 標tiêu 云vân 願nguyện 乘thừa 不bất 退thoái 輪luân 四tứ 不bất 退thoái 中trung 念niệm 不bất 退thoái 也dã 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 悉tất 不bất 唐đường 捐quyên 。

△# 疏sớ/sơ 前tiền 偈kệ 修tu 福phước 智trí 等đẳng 為vi 不bất 空không 因nhân 獲hoạch 無vô 盡tận 藏tạng 。 是thị 不bất 空không 果quả 。

○# 鈔sao 前tiền 偈kệ 至chí 不bất 空không 果quả 者giả 此thử 一nhất 偈kệ 中trung 三tam 句cú 是thị 因nhân 一nhất 句cú 是thị 果quả 。

△# 疏sớ/sơ 謂vị 暫tạm 見kiến 身thân 則tắc 必tất 定định 佛Phật 法Pháp 暫tạm 聞văn 音âm 聲thanh 則tắc 得đắc 實thật 智trí 慧tuệ 纔tài 生sanh 淨tịnh 信tín 。 則tắc 永vĩnh 斷đoạn 煩phiền 惱não 。

△# 得đắc 如như 大đại 藥dược 王vương 。 樹thụ 身thân 得đắc 如như 如như 意ý 寶bảo 。 身thân 名danh 功công 德đức 藏tạng 。

○# 鈔sao 謂vị 暫tạm 見kiến 身thân 至chí 如như 意ý 寶bảo 身thân 者giả 除trừ 謂vị 一nhất 字tự 全toàn 是thị 彼bỉ 經kinh 文văn 也dã 論luận 科khoa 為vi 二nhị 一nhất 從tùng 見kiến 身thân 至chí 斷đoạn 煩phiền 惱não 名danh 作tác 業nghiệp 不bất 空không 三tam 業nghiệp 能năng 安an 樂lạc 故cố 謂vị 見kiến 身thân 行hàng 行hàng 知tri 佛Phật 法Pháp 真chân 實thật 故cố 云vân 必tất 定định 聞văn 口khẩu 說thuyết 法Pháp 能năng 生sanh 智trí 慧tuệ 念niệm 意ý 實thật 德đức 諸chư 惑hoặc 不bất 生sanh 此thử 但đãn 增tăng 勝thắng 而nhi 說thuyết 三tam 業nghiệp 成thành 益ích 不bất 同đồng 實thật 則tắc 互hỗ 有hữu 二nhị 謂vị 得đắc 如như 大đại 下hạ 名danh 利lợi 益ích 不bất 空không 二nhị 喻dụ 皆giai 喻dụ 拔bạt 苦khổ 也dã 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 有hữu 二nhị 種chủng 苦khổ 一nhất 種chủng 種chủng 諸chư 苦khổ 謂vị 逼bức 迫bách 等đẳng 若nhược 身thân 若nhược 心tâm 。 藥dược 王vương 治trị 之chi 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 譬thí 如như 雪Tuyết 山Sơn 。 有hữu 藥dược 王vương 樹thụ 。 名danh 曰viết 善Thiện 見Kiến 。 若nhược 有hữu 見kiến 者giả 。 眼nhãn 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 聞văn 者giả 。 耳nhĩ 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 齅khứu 者giả 鼻tị 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 嘗thường 者giả 舌thiệt 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 觸xúc 者giả 身thân 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 取thủ 彼bỉ 地địa 土thổ/độ 亦diệc 能năng 為vi 作tác 除trừ 病bệnh 利lợi 益ích 佛Phật 子tử 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 上thượng 藥dược 王vương 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 能năng 作tác 一nhất 切thiết 。 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 。 若nhược 有hữu 得đắc 見kiến 。 如Như 來Lai 色sắc 身thân 。 眼nhãn 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 得đắc 聞văn 。 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 耳nhĩ 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 得đắc 齅khứu 如Như 來Lai 戒giới 香hương 。 鼻tị 得đắc 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 得đắc 嘗thường 如Như 來Lai 法Pháp 味vị 。 舌thiệt 得đắc 清thanh 淨tịnh 具cụ 廣quảng 長trường 舌thiệt 解giải 語ngữ 言ngôn 法pháp 若nhược 有hữu 得đắc 觸xúc 如Như 來Lai 光quang 。 者giả 身thân 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 究cứu 竟cánh 獲hoạch 得đắc 無vô 上thượng 。 法Pháp 身thân 若nhược 於ư 如Như 來Lai 。 生sanh 憶ức 念niệm 者giả 則tắc 得đắc 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 清thanh 淨tịnh 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 供cúng 養dường 如Như 來Lai 。 所sở 經kinh 土thổ/độ 地địa 及cập 塔tháp 廟miếu 者giả 亦diệc 具cụ 善thiện 根căn 滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết 。 諸chư 煩phiền 惱não 患hoạn 得đắc 賢hiền 聖thánh 樂nhạo/nhạc/lạc 佛Phật 子tử 我ngã 今kim 告cáo 汝nhữ 。 設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh 。 見kiến 聞văn 於ư 佛Phật 業nghiệp 障chướng 纏triền 覆phú 不bất 生sanh 信tín 樂nhạo 。 亦diệc 種chúng 善thiện 根căn 。 無vô 空không 過quá 者giả 。 乃nãi 至chí 究cứu 竟cánh 。 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 也dã 二nhị 貧bần 窮cùng 苦khổ 世thế 財tài 法Pháp 財tài 如như 意ý 治trị 之chi 言ngôn 得đắc 如như 意ý 寶bảo 。 身thân 者giả 此thử 即tức 出xuất 現hiện 品phẩm 明minh 十thập 身thân 相tướng 中trung 第đệ 十thập 相tương/tướng 名danh 如như 如như 意ý 寶bảo 。 身thân 故cố 彼bỉ 經Kinh 云vân 復phục 次thứ 佛Phật 子tử 。 譬thí 如như 大đại 海hải 。 有hữu 大đại 如như 意ý 摩ma 尼ni 寶bảo 。 王vương 名danh 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 百bách 萬vạn 功công 德đức 隨tùy 所sở 住trú 處xứ 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 災tai 患hoạn 消tiêu 除trừ 所sở 願nguyện 滿mãn 足túc 。 然nhiên 此thử 如như 意ý 摩ma 尼ni 寶bảo 。 王vương 非phi 少thiểu 福phước 眾chúng 生sanh 所sở 能năng 得đắc 見kiến 如Như 來Lai 。 身thân 如như 意ý 寶bảo 王vương 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 名danh 為vi 能năng 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ 。 若nhược 有hữu 見kiến 身thân 聞văn 名danh 讚tán 德đức 悉tất 令linh 永vĩnh 離ly 生sanh 死tử 苦khổ 。 患hoạn 假giả 使sử 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 時thời 等đẳng 心tâm 欲dục 見kiến 如Như 來Lai 。 悉tất 令linh 得đắc 見kiến 。 所sở 願nguyện 皆giai 滿mãn 。 佛Phật 子tử 佛Phật 身thân 非phi 是thị 少thiểu 福phước 眾chúng 生sanh 所sở 能năng 得đắc 見kiến 唯duy 除trừ 如Như 來Lai 。 自tự 在tại 神thần 力lực 。 所sở 應ưng 調điều 伏phục 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 因nhân 見kiến 佛Phật 身thân 便tiện 種chúng 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 成thành 熟thục 。 為vì 成thành 熟thục 故cố 。 乃nãi 至chí 得đắc 見kiến 。 如Như 來Lai 身thân 耳nhĩ 佛Phật 子tử 是thị 為vi 如Như 來Lai 。 身thân 第đệ 十thập 相tương/tướng 即tức 兼kiêm 前tiền 如như 大đại 藥dược 王vương 。 樹thụ 身thân 竝tịnh 喻dụ 佛Phật 身thân 以dĩ 塵trần 沙sa 功công 德đức 積tích 集tập 成thành 故cố 名danh 功công 德đức 藏tạng 論luận 主chủ 對đối 前tiền 安an 樂lạc 此thử 為vì 利lợi 益ích 故cố 。 作tác 此thử 釋thích 也dã 實thật 則tắc 藥dược 王vương 喻dụ 三tam 業nghiệp 捨xả 惡ác 離ly 苦khổ 如như 意ý 喻dụ 三tam 業nghiệp 進tiến 善thiện 得đắc 樂lạc 疏sớ/sơ 名danh 功công 德đức 藏tạng 者giả 疏sớ/sơ 和hòa 上thượng 經kinh 文văn 結kết 成thành 此thử 經Kinh 獲hoạch 諸chư 無vô 盡tận 功công 德đức 藏tạng 之chi 句cú 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 後hậu 偈kệ 利lợi 益ích 時thời 處xứ 謂vị 徧biến 於ư 時thời 處xứ 求cầu 能năng 益ích 法pháp 。 利lợi 眾chúng 生sanh 故cố 。

△# 十Thập 地Địa 經Kinh 云vân 願nguyện 乘thừa 不bất 退thoái 輪luân 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 令linh 見kiến 諸chư 佛Phật 演diễn 菩Bồ 提Đề 行hành 即tức 乘thừa 教giáo 誡giới 輪luân 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 故cố 。

△# 疏sớ/sơ 七thất 轉chuyển 法Pháp 輪luân 願nguyện 。

普phổ 盡tận 十thập 方phương 諸chư 剎sát 海hải 。 一nhất 一nhất 毛mao 端đoan 三tam 世thế 海hải 。 佛Phật 海hải 及cập 與dữ 國quốc 土độ 海hải 。 我ngã 徧biến 修tu 行hành 經kinh 劫kiếp 海hải 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 語ngữ 清thanh 淨tịnh 。 一nhất 言ngôn 具cụ 眾chúng 音âm 聲thanh 海hải 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 意ý 樂nhạo 音âm 。 一nhất 一nhất 流lưu 佛Phật 辯biện 才tài 海hải 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai 。 於ư 彼bỉ 無vô 盡tận 語ngữ 言ngôn 海hải 。 恆hằng 轉chuyển 理lý 趣thú 妙diệu 法Pháp 輪luân 。 我ngã 深thâm 智trí 力lực 普phổ 能năng 入nhập 。

疏sớ/sơ 亦diệc 名danh 攝nhiếp 法pháp 上thượng 首thủ 願nguyện 謂vị 轉chuyển 佛Phật 法Pháp 輪luân 。 願nguyện 皆giai 攝nhiếp 取thủ 而nhi 轉chuyển 授thọ 故cố 。

○# 鈔sao 第đệ 七thất 普phổ 盡tận 下hạ 三tam 偈kệ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 願nguyện 彼bỉ 第đệ 三tam 願nguyện 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 文văn 中trung 初sơ 偈kệ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 處xứ 。 若nhược 據cứ 有hữu 修tu 行hành 之chi 言ngôn 者giả 合hợp 屬thuộc 前tiền 段đoạn 為vi 修tu 行hành 處xứ 。

△# 前tiền 已dĩ 有hữu 處xứ 此thử 中trung 晉tấn 譯dịch 及cập 興hưng 善thiện 本bổn 皆giai 無vô 修tu 行hành 故cố 屬thuộc 此thử 段đoạn 。

○# 鈔sao 轉chuyển 法Pháp 輪luân 處xứ 。 者giả 彼bỉ 經kinh 有hữu 四tứ 節tiết 一nhất 轉chuyển 處xứ 二nhị 轉chuyển 時thời 三tam 攝nhiếp 法pháp 方phương 便tiện 四tứ 轉chuyển 法pháp 頓đốn 周chu 今kim 即tức 初sơ 也dã 彼bỉ 經Kinh 云vân 願nguyện 一nhất 切thiết 世thế 界giới 佛Phật 。 興hưng 於ư 世thế 佛Phật 應ưng 現hiện 之chi 世thế 界giới 則tắc 是thị 轉chuyển 法Pháp 輪luân 處xứ 。 疏sớ/sơ 若nhược 據cứ 有hữu 修tu 行hành 至chí 故cố 屬thuộc 此thử 段đoạn 者giả 通thông 伏phục 難nạn/nan 也dã 難nạn/nan 云vân 此thử 偈kệ 雖tuy 標tiêu 剎sát 海hải 而nhi 結kết 云vân 我ngã 遍biến 修tu 行hành 應ưng 屬thuộc 前tiền 段đoạn 云vân 何hà 判phán 屬thuộc 法Pháp 輪luân 願nguyện 中trung 通thông 釋thích 如như 疏sớ/sơ 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 次thứ 一nhất 偈kệ 能năng 轉chuyển 圓viên 音âm 。

○# 鈔sao 次thứ 一nhất 偈kệ 能năng 轉chuyển 圓viên 音âm 者giả 如như 香hương 山sơn 國quốc 師sư 通thông 敘tự 十thập 解giải 一nhất 云vân 如Như 來Lai 在tại 日nhật 一nhất 音âm 演diễn 暢sướng 隨tùy 類loại 解giải 生sanh 二nhị 云vân 或hoặc 以dĩ 隨tùy 一nhất 方phương 之chi 音âm 皆giai 謂vị 世Thế 尊Tôn 同đồng 其kỳ 己kỷ 語ngữ 三tam 或hoặc 云vân 唯duy 出xuất 隨tùy 根căn 一nhất 音âm 聞văn 者giả 各các 聞văn 稱xưng 根căn 別biệt 法pháp 四tứ 或hoặc 云vân 唯duy 出xuất 隨tùy 法pháp 一nhất 音âm 聞văn 者giả 各các 得đắc 所sở 聞văn 別biệt 法pháp 五ngũ 或hoặc 云vân 於ư 佛Phật 胸hung 中trung 有hữu 淨tịnh 大đại 種chủng 功công 德đức 最tối 勝thắng 能năng 發phát 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 音âm 。 聲thanh 相tương/tướng 六lục 或hoặc 云vân 有hữu 一nhất 無vô 心tâm 之chi 音âm 若nhược 佛Phật 有hữu 心tâm 其kỳ 音âm 即tức 定định 不bất 能năng 遍biến 應ưng 一nhất 切thiết 眾chúng 音âm 如như 凡phàm 夫phu 等đẳng 以dĩ 佛Phật 無vô 心tâm 定định 出xuất 一nhất 音âm 故cố 能năng 普phổ 應ưng 一nhất 切thiết 。 眾chúng 音âm 其kỳ 猶do 谷cốc 響hưởng 及cập 眾chúng 樂nhạc 器khí 但đãn 有hữu 心tâm 者giả 出xuất 種chủng 種chủng 聲thanh 。 七thất 或hoặc 云vân 唯duy 一nhất 圓viên 遍biến 之chi 音âm 都đô 無vô 宮cung 商thương 平bình 上thượng 之chi 異dị 增tăng 上thượng 緣duyên 力lực 隨tùy 感cảm 成thành 多đa 其kỳ 猶do 滿mãn 月nguyệt 流lưu 影ảnh 非phi 一nhất 八bát 或hoặc 云vân 佛Phật 有hữu 眾chúng 多đa 音âm 聲thanh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 所sở 。 有hữu 言ngôn 音âm 莫mạc 非phi 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân 。 聲thanh 攝nhiếp 但đãn 以dĩ 無vô 礙ngại 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 故cố 大đại 經Kinh 云vân 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 語ngữ 言ngôn 法pháp 一nhất 音âm 演diễn 說thuyết 。 盡tận 無vô 餘dư 九cửu 大đại 師sư 云vân 言ngôn 一nhất 音âm 者giả 乃nãi 無vô 音âm 也dã 有hữu 即tức 非phi 一nhất 諸chư 有hữu 體thể 法pháp 皆giai 非phi 一nhất 故cố 由do 佛Phật 無vô 音âm 乃nãi 曰viết 一nhất 音âm 佛Phật 若nhược 有hữu 音âm 有hữu 音âm 已dĩ 定định 何hà 能năng 應ưng 一nhất 切thiết 音âm 耶da 良lương 為vi 無vô 音âm 故cố 能năng 隨tùy 感cảm 出xuất 種chủng 種chủng 音âm 。 如như 鐘chung 聲thanh 等đẳng 隨tùy 擊kích 大đại 小tiểu 佛Phật 音âm 自tự 一nhất 聽thính 者giả 聞văn 多đa 隨tùy 類loại 各các 各các 自tự 心tâm 現hiện 故cố 無vô 有hữu 自tự 心tâm 親thân 取thủ 他tha 境cảnh 經kinh 說thuyết 自tự 心tâm 還hoàn 取thủ 自tự 心tâm 處xứ 處xứ 皆giai 說thuyết 唯duy 有hữu 義nghĩa 故cố 以dĩ 此thử 無vô 音âm 之chi 音âm 普phổ 應ưng 皆giai 一nhất 色sắc 聲thanh 功công 能năng 於ư 理lý 無vô 違vi 十thập 又hựu 一nhất 音âm 即tức 一nhất 切thiết 音âm 一nhất 切thiết 音âm 即tức 一nhất 音âm 若nhược 非phi 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 者giả 佛Phật 演diễn 一nhất 音âm 眾chúng 生sanh 不bất 能năng 。 各các 各các 領lãnh 解giải 又hựu 若nhược 非phi 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 音âm 者giả 如Như 來Lai 一nhất 音âm 。 即tức 不bất 能năng 普phổ 備bị 也dã 良lương 以dĩ 一nhất 多đa 相tương/tướng 即tức 故cố 佛Phật 演diễn 一nhất 音âm 即tức 普phổ 備bị 也dã 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 有hữu 領lãnh 解giải 。

△# 疏sớ/sơ 次thứ 二nhị 句cú 轉chuyển 法Pháp 輪luân 時thời 。 第đệ 十thập 一nhất 一nhất 句cú 所sở 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 末mạt 後hậu 一nhất 句cú 能năng 攝nhiếp 方phương 便tiện 。

○# 鈔sao 次thứ 二nhị 句cú 轉chuyển 時thời 者giả 文văn 有hữu 三tam 世thế 之chi 言ngôn 故cố 判phán 為vi 時thời 意ý 在tại 會hội 地địa 經kinh 第đệ 三tam 節tiết 彼bỉ 經kinh 即tức 以dĩ 八bát 相tương/tướng 成thành 道Đạo 為vi 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 時thời 疏sớ/sơ 能năng 攝nhiếp 方phương 便tiện 者giả 彼bỉ 經kinh 第đệ 三tam 節tiết 也dã 彼bỉ 於ư 八bát 相tương/tướng 文văn 次thứ 後hậu 云vân 皆giai 悉tất 往vãng 詣nghệ 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 為vi 眾chúng 上thượng 首thủ 受thọ 行hành 正Chánh 法Pháp 釋thích 曰viết 供cúng 養dường 則tắc 集tập 功công 德đức 方phương 便tiện 上thượng 首thủ 下hạ 則tắc 集tập 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 。 此thử 二nhị 助trợ 菩Bồ 提Đề 法Pháp 。 故cố 云vân 方phương 便tiện 也dã 今kim 云vân 我ngã 深thâm 智trí 力lực 普phổ 能năng 入nhập 。 正chánh 同đồng 彼bỉ 也dã 普phổ 入nhập 即tức 皆giai 悉tất 往vãng 詣nghệ 。 也dã 若nhược 不bất 以dĩ 深thâm 智trí 即tức 不bất 能năng 悉tất 往vãng 普phổ 入nhập 故cố 云vân 深thâm 智trí 力lực 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 八bát 淨tịnh 土độ 願nguyện 。

我ngã 能năng 深thâm 入nhập 於ư 未vị 來lai 。 盡tận 一nhất 切thiết 劫kiếp 為vi 一nhất 念niệm 。 三tam 世thế 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 劫kiếp 。 為vi 一nhất 念niệm 際tế 我ngã 皆giai 入nhập 。 我ngã 於ư 一nhất 念niệm 見kiến 三tam 世thế 。 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 人Nhân 師Sư 子Tử 。 亦diệc 常thường 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 中trung 。 如như 幻huyễn 解giải 脫thoát 及cập 威uy 力lực 。

疏sớ/sơ 願nguyện 清thanh 淨tịnh 自tự 土thổ/độ 安an 立lập 正Chánh 法Pháp 。 及cập 能năng 修tu 行hành 諸chư 眾chúng 生sanh 。

○# 鈔sao 第đệ 八bát 我ngã 能năng 下hạ 二nhị 偈kệ 淨tịnh 土độ 願nguyện 彼bỉ 第đệ 七thất 也dã 疏sớ/sơ 文văn 分phần/phân 二nhị 先tiên 標tiêu 釋thích 願nguyện 名danh 後hậu 隨tùy 文văn 配phối 釋thích 前tiền 中trung 又hựu 二nhị 先tiên 正chánh 釋thích 願nguyện 名danh 後hậu 會hội 通thông 具cụ 闕khuyết 今kim 初sơ 文văn 中trung 由do 有hữu 清thanh 淨tịnh 自tự 土thổ/độ 等đẳng 言ngôn 此thử 須tu 明minh 三tam 土thổ/độ 今kim 依y 諸chư 論luận 略lược 釋thích 名danh 義nghĩa 於ư 中trung 有hữu 二nhị 先tiên 釋thích 總tổng 名danh 後hậu 明minh 差sai 別biệt 初sơ 中trung 總tổng 言ngôn 淨tịnh 土độ 者giả 世thế 界giới 皎hiệu 潔khiết 名danh 淨tịnh 即tức 淨tịnh 可khả 居cư 名danh 土thổ/độ 又hựu 體thể 離ly 障chướng 染nhiễm 名danh 淨tịnh 依y 止chỉ 義nghĩa 邊biên 名danh 土thổ/độ 言ngôn 差sai 別biệt 者giả 通thông 論luận 淨tịnh 土độ 有hữu 其kỳ 三tam 種chủng 。 一nhất 常thường 寂tịch 光quang 土thổ/độ 二nhị 常thường 受thọ 用dụng 土thổ/độ 三tam 常thường 變biến 化hóa 土thổ/độ 言ngôn 常thường 寂tịch 光quang 土thổ/độ 者giả 亦diệc 名danh 法pháp 性tánh 土thổ/độ 即tức 法Pháp 身thân 佛Phật 所sở 依y 土thổ/độ 也dã 普phổ 賢hiền 觀quán 經Kinh 云vân 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 名danh 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 其kỳ 佛Phật 住trụ 處xứ 。 號hiệu 常thường 寂tịch 光quang 謂vị 法Pháp 界Giới 真chân 理lý 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 故cố 。 名danh 常thường 無vô 相tướng 無vô 為vi 。 故cố 名danh 寂tịch 性tánh 離ly 垢cấu 染nhiễm 體thể 常thường 明minh 照chiếu 故cố 名danh 光quang 依y 止chỉ 義nghĩa 邊biên 名danh 之chi 為vi 土thổ/độ 故cố 名danh 常Thường 寂Tịch 光Quang 。 土thổ/độ 問vấn 法Pháp 身thân 如Như 來Lai 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 何hà 有hữu 所sở 依y 土thổ/độ 耶da 答đáp 唯duy 識thức 論luận 云vân 雖tuy 此thử 身thân 土thổ/độ 體thể 無vô 差sai 別biệt 而nhi 屬thuộc 佛Phật 法Pháp 相tương/tướng 性tánh 異dị 故cố 此thử 但đãn 約ước 義nghĩa 強cường/cưỡng 分phần/phân 以dĩ 法Pháp 界Giới 理lý 有hữu 二nhị 種chủng 義nghĩa 。 一nhất 者giả 覺giác 照chiếu 義nghĩa 即tức 名danh 為vi 佛Phật 二nhị 者giả 與dữ 塵trần 沙sa 萬vạn 德đức 為vi 依y 止chỉ 義nghĩa 即tức 名danh 為vi 土thổ/độ 屬thuộc 佛Phật 之chi 處xứ 相tương/tướng 義nghĩa 名danh 身thân 謂vị 實thật 相tướng 之chi 相tướng 也dã 屬thuộc 法pháp 之chi 處xứ 性tánh 義nghĩa 名danh 土thổ/độ 即tức 自tự 性tánh 身thân 假giả 分phân 身thân 土thổ/độ 也dã 二nhị 常thường 受thọ 用dụng 土thổ/độ 者giả 有hữu 二nhị 一nhất 自tự 受thọ 用dụng 。 二nhị 他tha 受thọ 用dụng 言ngôn 自tự 受thọ 用dụng 者giả 謂vị 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 淨tịnh 識thức 所sở 現hiện 周chu 圓viên 無vô 際tế 。 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 自tự 受thọ 用dụng 身thân 。 常thường 依y 而nhi 住trụ 名danh 自tự 受thọ 用dụng 土thổ/độ 問vấn 何hà 以dĩ 鏡kính 智trí 現hiện 此thử 土thổ/độ 耶da 答đáp 以dĩ 因nhân 中trung 有hữu 漏lậu 第đệ 八bát 識thức 能năng 變biến 山sơn 河hà 大đại 地địa 。 器khí 世thế 間gian 等đẳng 佛Phật 位vị 無vô 漏lậu 轉chuyển 成thành 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 還hoàn 能năng 變biến 起khởi 自tự 受thọ 用dụng 土thổ/độ 與dữ 自tự 受thọ 用dụng 佛Phật 為vi 依y 止chỉ 故cố 。 云vân 鏡kính 智trí 所sở 現hiện 也dã 言ngôn 他tha 受thọ 用dụng 土thổ/độ 者giả 由do 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 為vi 他tha 所sở 變biến 或hoặc 小tiểu 或hoặc 大đại 展triển 轉chuyển 精tinh 嚴nghiêm 他tha 受thọ 用dụng 身thân 依y 止chỉ 而nhi 住trú 。 問vấn 由do 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 現hiện 他tha 受thọ 土thổ/độ 者giả 何hà 故cố 佛Phật 地địa 論luận 說thuyết 鏡kính 智trí 所sở 現hiện 耶da 彼bỉ 論luận 云vân 諸chư 佛Phật 為vi 令linh 地địa 上thượng 菩Bồ 薩Tát 受thọ 大đại 法Pháp 樂lạc 。 精tinh 進tấn 修tu 行hành 。 於ư 後hậu 得đắc 智trí 以dĩ 大đại 悲bi 心tâm 。 鏡kính 智trí 相tương 應ứng 淨tịnh 識thức 之chi 上thượng 依y 菩Bồ 薩Tát 業nghiệp 力lực 如Như 來Lai 與dữ 作tác 增tăng 上thượng 緣duyên 隨tùy 其kỳ 根căn 宜nghi 現hiện 清thanh 淨tịnh 土độ 改cải 轉chuyển 不bất 定định 據cứ 此thử 即tức 由do 鏡kính 智trí 所sở 現hiện 即tức 二nhị 論luận 相tương 違vi 也dã 答đáp 定định 不bất 相tương 違vi 所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 謂vị 他tha 受thọ 用dụng 佛Phật 身thân 之chi 與dữ 土thổ/độ 皆giai 是thị 無vô 垢cấu 第đệ 八bát 識thức 自tự 證chứng 分phần/phân 中trung 實thật 定định 果quả 色sắc 種chủng 子tử 生sanh 起khởi 蓋cái 以dĩ 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 擊kích 發phát 圓viên 鏡kính 智trí 中trung 無vô 漏lậu 定định 果quả 色sắc 種chủng 子tử 而nhi 起khởi 十thập 重trọng/trùng 他tha 受thọ 用dụng 身thân 土thổ/độ 亦diệc 須tu 由do 菩Bồ 薩Tát 善thiện 業nghiệp 力lực 感cảm 佛Phật 現hiện 身thân 如Như 來Lai 與dữ 作tác 增tăng 上thượng 緣duyên 變biến 起khởi 身thân 土thổ/độ 令linh 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 受thọ 用dụng 即tức 二nhị 論luận 竝tịnh 不bất 相tương 違vi 也dã 言ngôn 變biến 化hóa 土thổ/độ 者giả 由do 成thành 事sự 智trí 大đại 悲bi 願nguyện 力lực 。 為vi 未vị 登đăng 地địa 菩Bồ 薩Tát 二Nhị 乘Thừa 。 異dị 生sanh 所sở 變biến 或hoặc 淨tịnh 或hoặc 穢uế 。 大đại 小tiểu 不bất 同đồng 三tam 類loại 化hóa 身thân 依y 之chi 而nhi 住trụ 問vấn 何hà 故cố 化hóa 土thổ/độ 有hữu 淨tịnh 穢uế 耶da 答đáp 此thử 有hữu 二nhị 說thuyết 一nhất 由do 佛Phật 本bổn 願nguyện 二nhị 由do 生sanh 感cảm 變biến 由do 佛Phật 願nguyện 者giả 如như 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 往vãng 昔tích 曾tằng 為vi 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 名danh 無Vô 諍Tranh 念Niệm 。 於ư 寶Bảo 藏Tạng 佛Phật 。 所sở 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 願nguyện 取thủ 淨tịnh 土độ 。 利lợi 樂lạc 有hữu 情tình 。 今kim 既ký 果quả 滿mãn 亦diệc 現hiện 淨tịnh 土độ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 時thời 為vi 大đại 臣thần 名danh 曰viết 寶Bảo 海Hải 。 願nguyện 攝nhiếp 穢uế 土thổ/độ 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 故cố 今kim 果quả 中trung 亦diệc 處xứ 穢uế 土thổ/độ 言ngôn 由do 生sanh 感cảm 變biến 者giả 由do 生sanh 心tâm 淨tịnh 感cảm 變biến 淨tịnh 土độ 故cố 淨tịnh 名danh 云vân 欲dục 得đắc 淨tịnh 土độ 當đương 淨tịnh 其kỳ 心tâm 。 等đẳng 由do 生sanh 心tâm 濁trược 故cố 感cảm 變biến 穢uế 土thổ/độ 如như 釋Thích 迦Ca 本bổn 願nguyện 十thập 方phương 佛Phật 土độ 。 所sở 不bất 容dung 受thọ 。 惡ác 業nghiệp 眾chúng 生sanh 。 悉tất 生sanh 我ngã 國quốc 又hựu 心tâm 垢cấu 故cố 眾chúng 生sanh 垢cấu 心tâm 淨tịnh 故cố 眾chúng 生sanh 淨tịnh 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 餘dư 義nghĩa 極cực 多đa 緣duyên 疏sớ/sơ 文văn 窄# 不bất 敢cảm 繁phồn 敘tự 也dã 疏sớ/sơ 言ngôn 清thanh 淨tịnh 自tự 土thổ/độ 者giả 即tức 自tự 受thọ 用dụng 土thổ/độ 如như 淨tịnh 名danh 云vân 欲dục 得đắc 淨tịnh 土độ 當đương 淨tịnh 其kỳ 心tâm 。 等đẳng 也dã 安an 立lập 下hạ 即tức 他tha 受thọ 用dụng 土thổ/độ 如như 淨tịnh 名danh 云vân 直trực 心tâm 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 不bất 諂siểm 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 等đẳng 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 略lược 無vô 淨tịnh 土độ 之chi 言ngôn 以dĩ 影ảnh 在tại 後hậu 段đoạn 故cố 。

△# 而nhi 具cụ 淨tịnh 土độ 七thất 種chủng 淨tịnh 義nghĩa 。

○# 鈔sao 七thất 種chủng 淨tịnh 義nghĩa 者giả 論luận 判phán 彼bỉ 淨tịnh 土độ 願nguyện 中trung 為vi 七thất 種chủng 淨tịnh 今kim 疏sớ/sơ 全toàn 依y 但đãn 次thứ 第đệ 少thiểu 差sai 耳nhĩ 亦diệc 不bất 須tu 會hội 之chi 。

△# 疏sớ/sơ 初sơ 偈kệ 即tức 同đồng 體thể 淨tịnh 以dĩ 同đồng 法pháp 性tánh 故cố 令linh 一nhất 多đa 互hỗ 相tương 即tức 入nhập 。

○# 鈔sao 同đồng 體thể 淨tịnh 至chí 即tức 入nhập 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 願nguyện 一nhất 切thiết 國quốc 土thổ 。 入nhập 一nhất 國quốc 土độ 一nhất 國quốc 土độ 入nhập 一nhất 切thiết 國quốc 土thổ 。 彼bỉ 釋thích 全toàn 是thị 此thử 疏sớ/sơ 文văn 也dã 既ký 同đồng 法pháp 性tánh 性tánh 則tắc 融dung 之chi 故cố 使sử 一nhất 多đa 相tương/tướng 即tức 相tương/tướng 入nhập 相tương/tướng 即tức 者giả 約ước 體thể 以dĩ 明minh 一nhất 即tức 一nhất 切thiết 。 一nhất 切thiết 即tức 一nhất 。 則tắc 諸chư 法pháp 相tướng 即tức 自tự 在tại 門môn 也dã 相tương/tướng 入nhập 者giả 約ước 用dụng 以dĩ 明minh 一nhất 入nhập 一nhất 切thiết 一nhất 切thiết 入nhập 一nhất 則tắc 一nhất 多đa 相tương 容dung 不bất 同đồng 門môn 也dã 疏sớ/sơ 即tức 入nhập 二nhị 字tự 以dĩ 攝nhiếp 十thập 玄huyền 門môn 之chi 一nhất 門môn 也dã 言ngôn 十thập 玄huyền 門môn 者giả 準chuẩn 清thanh 涼lương 國quốc 師sư 四tứ 十thập 二nhị 策sách 問vấn 中trung 具cụ 以dĩ 法pháp 喻dụ 明minh 之chi 問vấn 云vân 竊thiết 聞văn 華hoa 嚴nghiêm 深thâm 義nghĩa 謂vị 之chi 十thập 玄huyền 請thỉnh 列liệt 其kỳ 名danh 略lược 申thân 其kỳ 義nghĩa 答đáp 云vân 十thập 表biểu 無vô 盡tận 一nhất 一nhất 造tạo 玄huyền 隨tùy 舉cử 一nhất 法pháp 即tức 具cụ 斯tư 十thập 謂vị 一nhất 同đồng 時thời 具cụ 足túc 相tướng 應ưng 門môn 如như 大đại 海hải 一nhất 滴tích 含hàm 百bách 川xuyên 味vị 二nhị 廣quảng 狹hiệp 自tự 在tại 無vô 礙ngại 。 門môn 如như 經kinh 尺xích 之chi 鏡kính 見kiến 千thiên 里lý 之chi 影ảnh 三tam 一nhất 多đa 相tương 容dung 不bất 同đồng 門môn 若nhược 一nhất 室thất 千thiên 燈đăng 光quang 光quang 涉thiệp 入nhập 四tứ 諸chư 法pháp 相tướng 即tức 自tự 在tại 門môn 如như 金kim 與dữ 金kim 色sắc 二nhị 不bất 相tương 離ly 五ngũ 祕bí 密mật 隱ẩn 顯hiển 俱câu 成thành 門môn 如như 片phiến 月nguyệt 澄trừng 空không 晦hối 明minh 相tướng 竝tịnh 六lục 微vi 細tế 相tương 容dung 安an 立lập 門môn 如như 瑠lưu 璃ly 瓶bình 。 盛thịnh 多đa 芥giới 子tử 七thất 因nhân 陀đà 羅la 網võng 境cảnh 界giới 門môn 若nhược 兩lưỡng 鏡kính 互hỗ 照chiếu 傳truyền 耀diệu 相tương/tướng 寫tả 遞đệ 出xuất 無vô 窮cùng 八bát 託thác 事sự 顯hiển 法pháp 生sanh 解giải 門môn 如như 立lập 象tượng 豎thụ 臂tý 觸xúc 目mục 皆giai 道đạo 九cửu 十thập 世thế 隔cách 法pháp 異dị 成thành 門môn 如như 一nhất 夕tịch 之chi 夢mộng 翔tường 飛phi 百bách 年niên 十thập 主chủ 伴bạn 圓viên 明minh 具cụ 德đức 門môn 如như 北bắc 辰thần 所sở 居cư 眾chúng 星tinh 同đồng 拱củng 十thập 無vô 前tiền 後hậu 舉cử 一nhất 全toàn 收thu 斯tư 為vi 華hoa 嚴nghiêm 不bất 共cộng 玄huyền 旨chỉ 餘dư 義nghĩa 如như 大đại 疏sớ/sơ 明minh 與dữ 金kim 師sư 子tử 章chương 具cụ 列liệt 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 今kim 文văn 雖tuy 辯biện 念niệm 劫kiếp 圓viên 融dung 意ý 取thủ 時thời 中trung 圓viên 融dung 之chi 剎sát 。

△# 二nhị 有hữu 半bán 偈kệ 明minh 自tự 在tại 淨tịnh 如như 摩ma 尼ni 珠châu 。 美mỹ 惡ác 斯tư 現hiện 自tự 在tại 圓viên 通thông 。

△# 是thị 故cố 文văn 云vân 於ư 一nhất 念niệm 見kiến 舉cử 其kỳ 佛Phật 者giả 顯hiển 是thị 佛Phật 土độ 。

○# 鈔sao 自tự 在tại 淨tịnh 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 無vô 量lượng 佛Phật 土độ 。 普phổ 皆giai 清thanh 淨tịnh 。 彼bỉ 釋thích 全toàn 同đồng 此thử 疏sớ/sơ 但đãn 加gia 淨tịnh 穢uế 圓viên 通thông 故cố 云vân 普phổ 皆giai 疏sớ/sơ 舉cử 其kỳ 佛Phật 者giả 人nhân 師sư 子tử 即tức 佛Phật 也dã 佛Phật 是thị 人nhân 中trung 之chi 師sư 子tử 故cố 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 有hữu 一nhất 句cú 亦diệc 常thường 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 中trung 。 者giả 即tức 是thị 因nhân 淨tịnh 。

○# 鈔sao 因nhân 淨tịnh 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 普phổ 入nhập 廣quảng 大đại 。 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 彼bỉ 釋thích 亦diệc 同đồng 此thử 疏sớ/sơ 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 因nhân 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 者giả 生sanh 因nhân 謂vị 六Lục 度Độ 等đẳng 如như 淨tịnh 名danh 說thuyết 。

○# 鈔sao 謂vị 六Lục 度Độ 等đẳng 如như 淨tịnh 名danh 說thuyết 者giả 即tức 佛Phật 國quốc 品phẩm 初sơ 標tiêu 云vân 寶bảo 積tích 眾chúng 生sanh 之chi 類loại 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 土độ 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 菩Bồ 薩Tát 隨tùy 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 而nhi 取thủ 佛Phật 土độ 。 乃nãi 至chí 云vân 布bố 施thí 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 一nhất 切thiết 能năng 捨xả 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 。 一nhất 也dã 持trì 戒giới 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 行hành 十Thập 善Thiện 道Đạo 。 滿mãn 願nguyện 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 。 二nhị 也dã 忍nhẫn 辱nhục 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 莊trang 嚴nghiêm 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 。 三tam 也dã 精tinh 進tấn 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 勤cần 修tu 一nhất 切thiết 。 功công 德đức 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 。 四tứ 也dã 禪thiền 定định 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 攝nhiếp 心tâm 不bất 亂loạn 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 。 五ngũ 也dã 智trí 慧tuệ 是thị 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 佛Phật 時thời 。 正chánh 定định 眾chúng 生sanh 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 六lục 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 者giả 依y 因nhân 此thử 復phục 有hữu 二nhị 一nhất 鏡kính 智trí 淨tịnh 識thức 為vi 土thổ/độ 所sở 依y 二nhị 後hậu 智trí 通thông 慧tuệ 為vi 土thổ/độ 所sở 依y 。

○# 鈔sao 鏡kính 智trí 淨tịnh 識thức 為vi 土thổ/độ 所sở 依y 者giả 總tổng 論luận 佛Phật 智trí 有hữu 其kỳ 四tứ 種chủng 。 一nhất 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 二nhị 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 三tam 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 四tứ 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 問vấn 何hà 名danh 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 答đáp 從tùng 喻dụ 為vi 名danh 謂vị 此thử 智trí 性tánh 淨tịnh 圓viên 明minh 能năng 鑒giám 照chiếu 萬vạn 物vật 故cố 名danh 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 即tức 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 心tâm 行hành 差sai 別biệt 。 品phẩm 類loại 各các 異dị 及cập 菩Bồ 薩Tát 影ảnh 像tượng 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 之chi 影ảnh 像tượng 乃nãi 至chí 五ngũ 趣thú 。 影ảnh 像tượng 若nhược 事sự 若nhược 理lý 及cập 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 萬vạn 德đức 無vô 不bất 朗lãng 鑒giám 悉tất 於ư 中trung 現hiện 。 故cố 名danh 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 即tức 猶do 如như 大đại 圓viên 鏡kính 。 能năng 照chiếu 萬vạn 物vật 也dã 故cố 唯duy 識thức 論luận 云vân 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 純thuần 淨tịnh 圓viên 德đức 現hiện 種chủng 依y 持trì 能năng 現hiện 能năng 生sanh 身thân 土thổ/độ 智trí 影ảnh 無vô 間gian 無vô 斷đoạn 窮cùng 未vị 來lai 際tế 。 如như 大đại 圓viên 鏡kính 。 現hiện 眾chúng 色sắc 像tượng 。 通thông 持trì 業nghiệp 及cập 分phần/phân 取thủ 他tha 名danh 有hữu 財tài 二nhị 釋thích 也dã 言ngôn 平bình 等đẳng 性tánh 智trí 者giả 。 平bình 謂vị 均quân 平bình 等đẳng 即tức 齊tề 等đẳng 謂vị 緣duyên 一nhất 切thiết 境cảnh 時thời 自tự 他tha 平bình 等đẳng 以dĩ 第đệ 七thất 識thức 在tại 因nhân 位vị 時thời 執chấp 我ngã 執chấp 法pháp 有hữu 高cao 有hữu 下hạ 起khởi 不bất 平bình 等đẳng 今kim 成thành 無vô 漏lậu 二nhị 執chấp 已dĩ 除trừ 自tự 他tha 平bình 等đẳng 即tức 約ước 境cảnh 得đắc 名danh 也dã 故cố 唯duy 識thức 論luận 云vân 二nhị 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 謂vị 此thử 心tâm 品phẩm 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 自tự 他tha 有hữu 情tình 悉tất 皆giai 平bình 等đẳng 。 也dã 言ngôn 妙diệu 觀quán 察sát 智trí 者giả 。 謂vị 神thần 用dụng 無vô 方phương 稱xưng 之chi 為vi 妙diệu 具cụ 緣duyên 諸chư 法pháp 自tự 相tướng 。 共cộng 相tương 等đẳng 名danh 為vi 觀quán 察sát 決quyết 斷đoán 無vô 礙ngại 名danh 之chi 為vi 智trí 。 謂vị 此thử 心tâm 品phẩm 現hiện 通thông 朗lãng 鑒giám 說thuyết 法Pháp 利lợi 樂lạc 故cố 名danh 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 即tức 從tùng 用dụng 得đắc 名danh 也dã 故cố 唯duy 識thức 論luận 云vân 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 謂vị 此thử 心tâm 品phẩm 善thiện 觀quán 諸chư 法pháp 。 自tự 相tướng 共cộng 相tướng 。 無vô 礙ngại 而nhi 轉chuyển 於ư 大đại 眾chúng 會hội 能năng 現hiện 無vô 邊biên 作tác 用dụng 差sai 別biệt 皆giai 得đắc 自tự 在tại 。 雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ 。 斷đoạn 一nhất 切thiết 疑nghi 。 網võng 令linh 諸chư 有hữu 情tình 。 皆giai 獲hoạch 利lợi 樂lạc 。 也dã 言ngôn 成thành 所sở 作tác 智trí 者giả 。 亦diệc 名danh 成thành 事sự 智trí 謂vị 能năng 成thành 辦biện 所sở 作tác 利lợi 樂lạc 有hữu 情tình 。 之chi 事sự 名danh 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 即tức 從tùng 境cảnh 及cập 用dụng 得đắc 名danh 也dã 故cố 唯duy 識thức 論luận 云vân 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 謂vị 此thử 心tâm 品phẩm 為vì 欲dục 利lợi 樂lạc 。 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 普phổ 於ư 十thập 方phương 。 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 變biến 化hóa 三tam 業nghiệp 成thành 本bổn 願nguyện 力lực 所sở 應ứng 作tác 事sự 。 也dã 此thử 之chi 四Tứ 智Trí 唯duy 佛Phật 具cụ 有hữu 轉chuyển 八bát 識thức 而nhi 成thành 即tức 轉chuyển 第đệ 八bát 識thức 。 成thành 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 轉chuyển 第đệ 七thất 識thức 。 成thành 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 轉chuyển 第đệ 六lục 識thức 。 成thành 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 轉chuyển 前tiền 五ngũ 識thức 。 成thành 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 問vấn 既ký 有hữu 八bát 識thức 如như 何hà 轉chuyển 成thành 四Tứ 智Trí 等đẳng 答đáp 理lý 實thật 合hợp 轉chuyển 成thành 八bát 智trí 以dĩ 前tiền 五ngũ 名danh 同đồng 故cố 但đãn 立lập 四tứ 開khai 亦diệc 無vô 失thất 皆giai 是thị 決quyết 斷đoán 為vi 義nghĩa 總tổng 取thủ 別biệt 境cảnh 慧tuệ 及cập 同đồng 時thời 意ý 二nhị 十thập 一nhất 法pháp 為vi 體thể 也dã 問vấn 八bát 識thức 是thị 心tâm 王vương 慧tuệ 是thị 心tâm 所sở 如như 何hà 轉chuyển 心tâm 王vương 卻khước 為vi 心tâm 所sở 耶da 答đáp 言ngôn 轉chuyển 者giả 但đãn 轉chuyển 心tâm 所sở 中trung 慧tuệ 成thành 智trí 非phi 轉chuyển 識thức 體thể 也dã 謂vị 因nhân 中trung 識thức 強cường/cưỡng 智trí 劣liệt 但đãn 言ngôn 八bát 識thức 即tức 攝nhiếp 諸chư 心tâm 所sở 皆giai 在tại 其kỳ 中trung 。 若nhược 至chí 果quả 中trung 即tức 智trí 強cường 識thức 劣liệt 但đãn 言ngôn 四Tứ 智Trí 即tức 總tổng 攝nhiếp 八bát 識thức 皆giai 在tại 其kỳ 中trung 。 也dã 即tức 各các 轉chuyển 自tự 識thức 相tương 應ứng 之chi 慧tuệ 也dã 問vấn 若nhược 因nhân 中trung 前tiền 七thất 識thức 有hữu 相tương 應ứng 慧tuệ 至chí 果quả 可khả 言ngôn 轉chuyển 第đệ 八bát 既ký 因nhân 中trung 無vô 至chí 果quả 如như 何hà 轉chuyển 答đáp 第đệ 八bát 因nhân 中trung 雖tuy 無vô 有hữu 漏lậu 慧tuệ 相tương 應ứng 至chí 果quả 即tức 從tùng 無vô 漏lậu 鏡kính 智trí 種chủng 子tử 中trung 生sanh 現hiện 行hành 亦diệc 無vô 過quá 失thất 也dã 因nhân 疏sớ/sơ 中trung 云vân 鏡kính 智trí 淨tịnh 識thức 為vi 土thổ/độ 所sở 依y 鏡kính 智trí 即tức 四Tứ 智Trí 中trung 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 因nhân 茲tư 略lược 釋thích 四Tứ 智Trí 也dã 此thử 疏sớ/sơ 中trung 言ngôn 鏡kính 智trí 淨tịnh 識thức 為vi 土thổ/độ 所sở 依y 者giả 唯duy 識thức 論luận 云vân 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 相tương 應ứng 心tâm 品phẩm 謂vị 此thử 心tâm 品phẩm 離ly 諸chư 分phân 別biệt 。 所sở 緣duyên 行hành 相tướng 。 微vi 細tế 難nan 知tri 。 不bất 忘vong 不bất 愚ngu 。 一nhất 切thiết 境cảnh 相tướng 性tánh 相tướng 清thanh 淨tịnh 。 離ly 諸chư 障chướng 染nhiễm 純thuần 淨tịnh 圓viên 明minh 現hiện 種chủng 依y 持trì 能năng 現hiện 能năng 生sanh 身thân 土thổ/độ 智trí 影ảnh 無vô 間gian 無vô 斷đoạn 窮cùng 未vị 來lai 際tế 。 如như 大đại 圓viên 鏡kính 。 現hiện 眾chúng 色sắc 像tượng 。 言ngôn 離ly 諸chư 分phân 別biệt 。 者giả 準chuẩn 佛Phật 地địa 論luận 云vân 離ly 我ngã 我ngã 所sở 。 執chấp 一nhất 切thiết 所sở 取thủ 能năng 取thủ 分phân 別biệt 所sở 緣duyên 行hành 相tướng 。 微vi 細tế 難nan 知tri 。 者giả 說thuyết 境cảnh 及cập 行hành 相tương/tướng 二nhị 皆giai 叵phả 測trắc 微vi 細tế 不bất 忘vong 者giả 恆hằng 現hiện 前tiền 義nghĩa 由do 此thử 故cố 如Như 來Lai 成thành 就tựu 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 不bất 愚ngu 者giả 不bất 迷mê 昧muội 義nghĩa 由do 此thử 故cố 如Như 來Lai 名danh 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 及cập 一nhất 切thiết 種chủng 妙diệu 智trí 性tánh 相tướng 清thanh 淨tịnh 。 者giả 自tự 性tánh 增tăng 明minh 名danh 性tánh 相tướng 清thanh 淨tịnh 。 純thuần 淨tịnh 圓viên 明minh 者giả 無vô 雜tạp 名danh 約ước 離ly 過quá 名danh 淨tịnh 圓viên 者giả 滿mãn 也dã 又hựu 純thuần 簡giản 因nhân 中trung 劣liệt 無vô 漏lậu 淨tịnh 簡giản 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 。 圓viên 簡giản 二Nhị 乘Thừa 無Vô 學Học 功công 德đức 。 現hiện 種chủng 依y 持trì 者giả 與dữ 純thuần 淨tịnh 等đẳng 現hiện 行hành 功công 德đức 作tác 所sở 依y 止chỉ 起khởi 功công 德đức 故cố 與dữ 純thuần 淨tịnh 等đẳng 種chủng 子tử 作tác 能năng 持trì 持trì 功công 能năng 種chủng 故cố 能năng 現hiện 能năng 生sanh 身thân 土thổ/độ 智trí 影ảnh 者giả 即tức 能năng 現hiện 身thân 土thổ/độ 三tam 智trí 之chi 影ảnh 無vô 間gian 無vô 斷đoạn 盡tận 未vị 來lai 際tế 。 者giả 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 能năng 現hiện 一nhất 切thiết 。 處xử 影ảnh 故cố 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 於ư 一nhất 身thân 上thượng 現hiện 一nhất 切thiết 影ảnh 也dã 如như 大đại 圓viên 鏡kính 。 現hiện 眾chúng 色sắc 像tượng 。 者giả 佛Phật 地địa 經Kinh 云vân 如Như 來Lai 圓viên 鏡kính 眾chúng 像tượng 影ảnh 現hiện 。 依y 佛Phật 智trí 鏡kính 諸chư 處xứ 境cảnh 現hiện 眾chúng 像tượng 影ảnh 現hiện 。 皆giai 平bình 等đẳng 故cố 。 故cố 以dĩ 為ví 喻dụ 今kim 言ngôn 為vi 土thổ/độ 所sở 依y 者giả 即tức 說thuyết 鏡kính 智trí 淨tịnh 識thức 與dữ 現hiện 行hành 功công 德đức 為vi 依y 止chỉ 也dã 據cứ 此thử 且thả 約ước 攝nhiếp 境cảnh 從tùng 心tâm 明minh 受thọ 用dụng 變biến 化hóa 二nhị 土thổ/độ 所sở 依y 若nhược 攝nhiếp 相tương/tướng 歸quy 性tánh 即tức 須tu 以dĩ 真Chân 如Như 為vi 所sở 依y 也dã 言ngôn 後hậu 智trí 通thông 慧tuệ 等đẳng 者giả 後hậu 智trí 即tức 後hậu 得đắc 智trí 也dã 簡giản 非phi 根căn 本bổn 智trí 也dã 以dĩ 根căn 本bổn 智trí 唯duy 內nội 證chứng 故cố 若nhược 現hiện 身thân 現hiện 土thổ/độ 皆giai 是thị 後hậu 得đắc 智trí 也dã 然nhiên 此thử 通thông 說thuyết 三tam 土thổ/độ 所sở 依y 雖tuy 身thân 土thổ/độ 種chủng 子tử 在tại 第đệ 八bát 識thức 中trung 而nhi 現hiện 身thân 現hiện 土thổ/độ 要yếu 假giả 諸chư 智trí 為vi 能năng 擊kích 發phát 自tự 受thọ 用dụng 土thổ/độ 鏡kính 智trí 後hậu 得đắc 他tha 受thọ 用dụng 土thổ/độ 平bình 等đẳng 後hậu 得đắc 變biến 化hóa 土thổ/độ 者giả 即tức 成thành 所sở 作tác 此thử 唯duy 後hậu 得đắc 各các 由do 後hậu 智trí 擊kích 發phát 鏡kính 智trí 淨tịnh 識thức 內nội 種chủng 子tử 發phát 生sanh 現hiện 行hành 故cố 也dã 言ngôn 通thông 慧tuệ 者giả 即tức 神thần 通thông 智trí 慧tuệ 。 也dã 依y 此thử 通thông 慧tuệ 現hiện 身thân 現hiện 土thổ/độ 故cố 以dĩ 此thử 為vi 身thân 土thổ/độ 所sở 依y 佛Phật 地địa 唯duy 識thức 據cứ 本bổn 末mạt 說thuyết 別biệt 佛Phật 地địa 論luận 中trung 三tam 土thổ/độ 皆giai 從tùng 鏡kính 智trí 現hiện 唯duy 識thức 論luận 中trung 諸chư 智trí 不bất 同đồng 若nhược 作tác 此thử 和hòa 會hội 即tức 。 不bất 相tương 異dị 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 此thử 二nhị 皆giai 是thị 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。

△# 又hựu 境cảnh 界giới 者giả 即tức 是thị 相tương/tướng 淨tịnh 謂vị 七thất 珍trân 等đẳng 。

△# 第đệ 八bát 一nhất 句cú 攝nhiếp 於ư 三tam 淨tịnh 。

△# 謂vị 四tứ 以dĩ 如như 幻huyễn 二nhị 字tự 即tức 是thị 果quả 淨tịnh 果quả 亦diệc 有hữu 二nhị 。

△# 一nhất 所sở 生sanh 果quả 即tức 是thị 相tương/tướng 淨tịnh 略lược 在tại 境cảnh 界giới 廣quảng 則tắc 影ảnh 在tại 後hậu 承thừa 事sự 中trung 。

△# 二nhị 示thị 現hiện 果quả 臨lâm 機cơ 示thị 現hiện 故cố 云vân 如như 幻huyễn 。

△# 五ngũ 解giải 脫thoát 威uy 力lực 即tức 受thọ 用dụng 淨tịnh 謂vị 受thọ 用dụng 淨tịnh 土độ 離ly 過quá 成thành 德đức 如như 用dụng 香hương 飯phạn 得đắc 三tam 昧muội 等đẳng 今kim 解giải 脫thoát 煩phiền 惱não 。 即tức 是thị 離ly 過quá 道Đạo 力lực 之chi 能năng 即tức 是thị 成thành 德đức 。

○# 鈔sao 如như 用dụng 香hương 飯phạn 得đắc 三tam 昧muội 等đẳng 者giả 。 淨tịnh 名danh 經kinh 香hương 積tích 品phẩm 因nhân 日nhật 時thời 欲dục 至chí 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 念niệm 食thực 時thời 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 令linh 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 往vãng 眾chúng 香hương 國quốc 香Hương 積Tích 如Như 來Lai 。 所sở 取thủ 佛Phật 所sở 食thực 之chi 餘dư 。 來lai 維duy 摩ma 詰cật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 云vân 云vân 大đại 眾chúng 食thực 已dĩ 至chí 菩Bồ 薩Tát 行hành 品phẩm 維duy 摩ma 詰cật 文Văn 殊Thù 及cập 諸chư 大đại 眾chúng 。 共cộng 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 阿A 難Nan 聞văn 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 毛mao 孔khổng 之chi 香hương 。 問vấn 佛Phật 佛Phật 語ngứ 阿A 難Nan 。 從tùng 眾Chúng 香Hương 國Quốc 。 取thủ 食thực 食thực 者giả 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 。 皆giai 香hương 若nhược 此thử 。 阿A 難Nan 問vấn 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 香hương 氣khí 久cửu 如như 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 言ngôn 若nhược 聲Thanh 聞Văn 。 人nhân 未vị 入nhập 正chánh 位vị 。 食thực 此thử 飯phạn 者giả 。 得đắc 入nhập 正chánh 位vị 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 消tiêu 。 乃nãi 至chí 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 等đẳng 釋thích 曰viết 入nhập 正chánh 位vị 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 等đẳng 即tức 三tam 昧muội 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 故cố 十Thập 地Địa 經Kinh 云vân 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 道đạo 。

△# 六lục 梵Phạm 本bổn 此thử 句cú 無vô 及cập 威uy 力lực 字tự 有hữu 眷quyến 屬thuộc 字tự 即tức 住trú 處xứ 眾chúng 生sanh 。 淨tịnh 人nhân 寶bảo 為vi 嚴nghiêm 故cố 。

○# 鈔sao 無vô 及cập 威uy 字tự 有hữu 眷quyến 屬thuộc 字tự 者giả 此thử 句cú 應ưng 云vân 如như 幻huyễn 解giải 脫thoát 眷quyến 屬thuộc 力lực 故cố 判phán 為vi 住trú 處xứ 眾chúng 生sanh 淨tịnh 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 七thất 者giả 相tương/tướng 淨tịnh 已dĩ 如như 前tiền 說thuyết 。

○# 鈔sao 相tương/tướng 淨tịnh 已dĩ 如như 前tiền 說thuyết 者giả 即tức 第đệ 三tam 因nhân 淨tịnh 句cú 中trung 指chỉ 境cảnh 界giới 二nhị 字tự 為vi 相tương/tướng 淨tịnh 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 九cửu 承thừa 事sự 願nguyện 。

於ư 一nhất 毛mao 端đoan 極cực 微vi 中trung 。 出xuất 現hiện 三tam 世thế 莊trang 嚴nghiêm 剎sát 。 十thập 方phương 塵trần 剎sát 諸chư 毛mao 端đoan 。 我ngã 皆giai 深thâm 入nhập 而nhi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 所sở 有hữu 未vị 來lai 照Chiếu 世Thế 燈Đăng 。 成thành 道Đạo 轉chuyển 法Pháp 悟ngộ 群quần 有hữu 。 究cứu 竟cánh 佛Phật 事sự 示thị 涅Niết 槃Bàn 。 我ngã 皆giai 往vãng 詣nghệ 而nhi 親thân 近cận 。

疏sớ/sơ 願nguyện 往vãng 諸chư 佛Phật 土độ 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 恆hằng 時thời 敬kính 事sự 。 聽thính 受thọ 法Pháp 故cố 。

○# 鈔sao 第đệ 九cửu 於ư 一nhất 毛mao 下hạ 二nhị 偈kệ 承thừa 事sự 願nguyện 彼bỉ 第đệ 六lục 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 第đệ 八bát 句cú 為vi 總tổng 餘dư 皆giai 是thị 別biệt 。

○# 鈔sao 第đệ 八bát 句cú 為vi 總tổng 者giả 往vãng 詣nghệ 親thân 近cận 正chánh 是thị 承thừa 事sự 故cố 。

△# 疏sớ/sơ 初sơ 之chi 一nhất 偈kệ 即tức 承thừa 事sự 處xứ 。

△# 初sơ 二nhị 句cú 通thông 是thị 真chân 實thật 義nghĩa 相tương/tướng 互hỗ 相tương 涉thiệp 入nhập 。 如như 帝đế 網võng 故cố 。

○# 鈔sao 真chân 實thật 義nghĩa 相tương/tướng 者giả 彼bỉ 經kinh 有hữu 三tam 種chủng 相tương/tướng 一nhất 一nhất 切thiết 相tương/tướng 二nhị 真chân 實thật 義nghĩa 相tương/tướng 三tam 無vô 量lượng 相tương/tướng 今kim 即tức 第đệ 二nhị 也dã 彼bỉ 經Kinh 云vân 如như 帝đế 網võng 差sai 別biệt 。 釋thích 云vân 土thổ/độ 土thổ/độ 同đồng 體thể 不bất 守thủ 自tự 性tánh 互hỗ 相tương 涉thiệp 入nhập 。 故cố 名danh 真chân 實thật 。

△# 疏sớ/sơ 就tựu 中trung 三tam 世thế 莊trang 嚴nghiêm 剎sát 即tức 一nhất 切thiết 相tương/tướng 淨tịnh 土độ 體thể 相tướng 。 有hữu 差sai 別biệt 故cố 。

○# 鈔sao 就tựu 中trung 至chí 差sai 別biệt 故cố 者giả 就tựu 上thượng 兩lưỡng 句cú 中trung 取thủ 不bất 守thủ 自tự 性tánh 為vi 一nhất 切thiết 相tương/tướng 淨tịnh 也dã 彼bỉ 經Kinh 云vân 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 麤thô 細tế 亂loạn 住trụ 倒đảo 住trụ 正chánh 住trụ 若nhược 入nhập 若nhược 行hành 若nhược 去khứ 彼bỉ 釋thích 後hậu 三tam 句cú 云vân 入nhập 者giả 攝nhiếp 他tha 入nhập 己kỷ 去khứ 則tắc 遍biến 於ư 他tha 中trung 行hành 則tắc 往vãng 來lai 不bất 住trụ 。

△# 疏sớ/sơ 第đệ 三tam 句cú 即tức 無vô 量lượng 相tương 謂vị 前tiền 二nhị 相tương/tướng 。 遍biến 十thập 方phương 故cố 。

○# 鈔sao 第đệ 三tam 句cú 即tức 無vô 量lượng 相tương/tướng 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 十thập 方phương 無vô 量lượng 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 彼bỉ 引dẫn 菩Bồ 薩Tát 藏tạng 經Kinh 云vân 虗hư 空không 中trung 世thế 界giới 重trọng/trùng 數số 多đa 於ư 大Đại 千Thiên 所sở 有hữu 微vi 塵trần 。 但đãn 由do 業nghiệp 力lực 不bất 相tương 障chướng 礙ngại 。 一nhất 處xứ 重trùng 重trùng 尚thượng 爾nhĩ 況huống 復phục 橫hoạnh/hoành 周chu 。

△# 疏sớ/sơ 其kỳ 第đệ 四tứ 句cú 辯biện 能năng 知tri 見kiến 故cố 地địa 經Kinh 云vân 智trí 皆giai 明minh 了liễu 現hiện 前tiền 。 知tri 見kiến 明minh 為vi 智trí 知tri 非phi 識thức 境cảnh 故cố 。

○# 鈔sao 辯biện 能năng 知tri 見kiến 者giả 以dĩ 彼bỉ 科khoa 為vi 兩lưỡng 段đoạn 一nhất 所sở 知tri 即tức 前tiền 三tam 種chủng 相tương/tướng 二nhị 能năng 知tri 即tức 此thử 所sở 引dẫn 兩lưỡng 句cú 是thị 也dã 彼bỉ 釋thích 云vân 真chân 實thật 義nghĩa 相tương/tướng 但đãn 可khả 智trí 知tri 餘dư 一nhất 切thiết 相tương/tướng 可khả 現hiện 眼nhãn 見kiến 。

△# 疏sớ/sơ 梵Phạm 本bổn 云vân 我ngã 甚thậm 深thâm 入nhập 莊trang 嚴nghiêm 剎sát 。

△# 深thâm 入nhập 有hữu 二nhị 一nhất 智trí 深thâm 入nhập 二nhị 身thân 深thâm 入nhập 。

△# 入nhập 彼bỉ 莊trang 嚴nghiêm 剎sát 中trung 承thừa 事sự 如Như 來Lai 。 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 彼bỉ 。

△# 若nhược 去khứ 而nhi 字tự 下hạ 加gia 剎sát 字tự 理lý 無vô 違vi 矣hĩ 。

○# 鈔sao 若nhược 去khứ 而nhi 字tự 上thượng 加gia 剎sát 字tự 者giả 此thử 句cú 應ưng 云vân 我ngã 皆giai 深thâm 入nhập 嚴nghiêm 淨tịnh 剎sát 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 第đệ 五ngũ 一nhất 句cú 所sở 承thừa 事sự 佛Phật 所sở 有hữu 佛Phật 故cố 。

△# 六lục 七thất 二nhị 句cú 即tức 承thừa 事sự 時thời 八bát 相tương/tướng 故cố 。

△# 地địa 經kinh 中trung 但đãn 列liệt 土thổ/độ 相tương/tướng 殊thù 闕khuyết 此thử 經Kinh 。

△# 疏sớ/sơ 十thập 成thành 正chánh 覺giác 願nguyện 。

速tốc 疾tật 周chu 徧biến 神thần 通thông 力lực 。 普Phổ 門môn 徧biến 入nhập 大Đại 乘Thừa 力lực 。 智trí 行hạnh 普phổ 修tu 功công 德đức 力lực 。 威uy 神thần 普phổ 覆phú 大đại 慈từ 力lực 。 徧biến 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm 勝thắng 福phước 力lực 。 無vô 著trước 無vô 依y 智trí 慧tuệ 力lực 。 定định 慧tuệ 方phương 便tiện 諸chư 威uy 力lực 普phổ 能năng 積tích 集tập 菩Bồ 提Đề 力lực 。 清thanh 淨tịnh 一nhất 切thiết 善thiện 業nghiệp 力lực 。 摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 力lực 。 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 諸chư 魔ma 力lực 。 圓viên 滿mãn 普Phổ 賢Hiền 諸chư 行hạnh 力lực 。

疏sớ/sơ 願nguyện 與dữ 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 同đồng 時thời 皆giai 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 恆hằng 作tác 佛Phật 事sự 故cố 。

△# 文văn 有hữu 十thập 二nhị 力lực 。

△# 前tiền 九cửu 明minh 業nghiệp 用dụng 後hậu 三tam 結kết 因nhân 成thành 果quả 前tiền 中trung 九cửu 句cú 有hữu 其kỳ 七thất 業nghiệp 前tiền 之chi 六lục 句cú 力lực 字tự 居cư 中trung 。

○# 鈔sao 第đệ 十thập 速tốc 疾tật 周chu 徧biến 下hạ 三tam 偈kệ 成thành 正chánh 覺giác 願nguyện 彼bỉ 亦diệc 第đệ 十thập 也dã 文văn 分phân 為vi 二nhị 先tiên 標tiêu 釋thích 願nguyện 名danh 二nhị 隨tùy 文văn 配phối 釋thích 於ư 中trung 二nhị 先tiên 標tiêu 舉cử 料liệu 二nhị 依y 次thứ 解giải 釋thích 於ư 中trung 有hữu 二nhị 先tiên 明minh 業nghiệp 用dụng 後hậu 結kết 因nhân 成thành 果quả 初sơ 中trung 又hựu 二nhị 先tiên 標tiêu 指chỉ 料liệu 簡giản 後hậu 隨tùy 文văn 解giải 釋thích 今kim 初sơ 疏sớ/sơ 有hữu 七thất 業nghiệp 者giả 以dĩ 彼bỉ 經kinh 有hữu 兩lưỡng 段đoạn 一nhất 成thành 菩Bồ 提Đề 體thể 即tức 自tự 分phần/phân 已dĩ 圓viên 經Kinh 云vân 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 二nhị 作tác 業nghiệp 即tức 運vận 他tha 不bất 息tức 文văn 有hữu 七thất 業nghiệp 今kim 疏sớ/sơ 全toàn 依y 彼bỉ 但đãn 不bất 次thứ 耳nhĩ 故cố 云vân 有hữu 其kỳ 七thất 業nghiệp 也dã 次thứ 第đệ 不bất 同đồng 亦diệc 不bất 須tu 會hội 力lực 字tự 居cư 中trung 者giả 以dĩ 隨tùy 義nghĩa 便tiện 且thả 回hồi 經kinh 文văn 釋thích 之chi 令linh 顯hiển 如như 初sơ 應ưng 云vân 神thần 通thông 力lực 速tốc 疾tật 周chu 徧biến 意ý 云vân 由do 神thần 力lực 故cố 得đắc 速tốc 遍biến 力lực 字tự 在tại 中trung 義nghĩa 則tắc 易dị 見kiến 下hạ 五ngũ 句cú 準chuẩn 知tri 。

△# 疏sớ/sơ 初sơ 一nhất 句cú 即tức 自tự 在tại 業nghiệp 以dĩ 神thần 通thông 力lực 。 普phổ 周chu 徧biến 故cố 。

○# 鈔sao 自tự 在tại 業nghiệp 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 以dĩ 法pháp 智trí 通thông 神thần 足túc 通thông 幻huyễn 通thông 自tự 在tại 變biến 化hóa 。 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 一nhất 句cú 示thị 正chánh 覺giác 業nghiệp 。

△# 不bất 離ly 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ 。 而nhi 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 八bát 相tương/tướng 成thành 道Đạo 故cố 名danh 普phổ 門môn 。

○# 鈔sao 示thị 正chánh 覺giác 業nghiệp 至chí 八bát 相tương/tướng 成thành 道Đạo 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 不bất 離ly 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ 。 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 端đoan 處xứ 悉tất 皆giai 示thị 現hiện 初sơ 生sanh 出xuất 家gia 。 往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng 。 成thành 正chánh 覺giác 轉chuyển 法Pháp 輪luân 入nhập 涅Niết 槃Bàn 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 示thị 化hóa 門môn 中trung 多đa 現hiện 八bát 相tương/tướng 但đãn 名danh 目mục 前tiền 後hậu 稍sảo 別biệt 義nghĩa 意ý 大đại 同đồng 或hoặc 一nhất 昇thăng 天thiên 相tương/tướng 二nhị 降giáng/hàng 母mẫu 胎thai 三tam 初sơ 生sanh 四tứ 出xuất 家gia 五ngũ 破phá 魔ma 六lục 成thành 正chánh 覺giác 七thất 轉chuyển 法Pháp 輪luân 八bát 入nhập 涅Niết 槃Bàn 相tương/tướng 此thử 是thị 大đại 莊trang 嚴nghiêm 經kinh 中trung 說thuyết 也dã 一nhất 昇thăng 天thiên 相tương/tướng 者giả 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 將tương 欲dục 示thị 生sanh 說thuyết 法Pháp 利lợi 物vật 皆giai 須tu 先tiên 往vãng 兜Đâu 率Suất 天thiên 於ư 彼bỉ 天thiên 中trung 。 壽thọ 四tứ 千thiên 歲tuế 。 為vi 十thập 種chủng 自tự 在tại 業nghiệp 一nhất 為vì 欲dục 界giới 諸chư 天thiên 。 子tử 說thuyết 厭yếm 離ly 法Pháp 。 二nhị 為vì 色sắc 界giới 諸chư 天thiên 。 說thuyết 入nhập 出xuất 諸chư 禪thiền 解giải 脫thoát 。 三tam 昧muội 三tam 入nhập 三tam 昧muội 名danh 光quang 明minh 莊trang 嚴nghiêm 常thường 照chiếu 三tam 千thiên 隨tùy 機cơ 說thuyết 法Pháp 眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ 。 生sanh 兜Đâu 率Suất 天Thiên 。 勤cần 發phát 覺giác 心tâm 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 。 說thuyết 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 如như 幻huyễn 法Pháp 門môn 遍biến 十thập 方phương 界giới 。 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 形hình 儀nghi 事sự 業nghiệp 隨tùy 機cơ 令linh 喜hỷ 又hựu 為vi 成thành 熟thục 彼bỉ 天thiên 同đồng 行hành 天thiên 故cố 令linh 其kỳ 聞văn 法Pháp 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 是thị 昇thăng 天thiên 相tương/tướng 也dã 二nhị 降giáng/hàng 母mẫu 胎thai 者giả 四tứ 千thiên 年niên 滿mãn 將tương 欲dục 下hạ 生sanh 。 現hiện 十thập 種chủng 事sự 一nhất 足túc 下hạ 放phóng 安an 樂lạc 莊trang 嚴nghiêm 光quang 普phổ 照chiếu 惡ác 趣thú 遇ngộ 者giả 獲hoạch 安an 皆giai 知tri 菩Bồ 薩Tát 將tương 欲dục 。 出xuất 宮cung 二nhị 者giả 毫hào 相tướng 中trung 放phóng 覺giác 悟ngộ 普phổ 照chiếu 光quang 普phổ 照chiếu 宿túc 世thế 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 令linh 知tri 下hạ 生sanh 各các 興hưng 供cúng 養dường 乃nãi 至chí 。 第đệ 十thập 於ư 隨tùy 好hảo/hiếu 中trung 放phóng 日nhật 明minh 莊trang 嚴nghiêm 光quang 示thị 現hiện 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 諸chư 業nghiệp 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 放phóng 百bách 萬vạn 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 光quang 明minh 已dĩ 從tùng 兜Đâu 率Suất 天Thiên 。 沒một 下hạ 生sanh 人nhân 間gian 。 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 咨tư 嗟ta 相tương/tướng 送tống 化hóa 作tác 白bạch 象tượng 。 降giáng 神thần 母mẫu 胎thai 。 如như 大đại 經kinh 說thuyết 處xử 母mẫu 胎thai 時thời 。 住trụ 離Ly 垢Cấu 藏Tạng 三Tam 昧Muội 。 以dĩ 三tam 昧muội 力lực 。 於ư 母mẫu 胎thai 中trung 。 現hiện 大đại 宮cung 殿điện 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 兜Đâu 率Suất 天Thiên 宮Cung 。 不bất 可khả 為vi 比tỉ 。 而nhi 令linh 母mẫu 胎thai 安an 隱ẩn 無vô 患hoạn 。 菩Bồ 薩Tát 放phóng 光quang 如như 明minh 鏡kính 。 中trung 見kiến 其kỳ 面diện 像tượng 。 也dã 三tam 初sơ 生sanh 者giả 先tiên 辯biện 初sơ 生sanh 時thời 後hậu 明minh 童đồng 子tử 時thời 如như 大đại 莊trang 嚴nghiêm 經kinh 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 處xử 胎thai 。 滿mãn 足túc 十thập 月nguyệt 。 將tương 欲dục 生sanh 時thời 。 王vương 宮cung 先tiên 現hiện 三tam 十thập 二nhị 瑞thụy 爾nhĩ 時thời 聖Thánh 后hậu 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 力lực 。 知tri 欲dục 誕đản 生sanh 初sơ 夜dạ 詣nghệ 王vương 說thuyết 自tự 所sở 願nguyện 我ngã 今kim 欲dục 往vãng 。 龍long 毗Tỳ 尼Ni 園viên 節tiết 物vật 芳phương 春xuân 林lâm 木mộc 榮vinh 茂mậu 堪kham 可khả 遊du 翫ngoạn 願nguyện 王vương 排bài 比tỉ 王vương 聞văn 即tức 許hứa 嚴nghiêm 妙diệu 寶bảo 轝# 莊trang 嚴nghiêm 園viên 內nội 廣quảng 備bị 受thọ 用dụng 令linh 稱xưng 所sở 須tu 龍long 天thiên 歌ca 讚tán 四tứ 兵binh 防phòng 衛vệ 與dữ 眾chúng 婇thể 女nữ 同đồng 至chí 園viên 中trung 見kiến 波ba 叉xoa 樹thụ 蓊ống 鬱uất 敷phu 榮vinh 眾chúng 寶bảo 嚴nghiêm 持trì 妙diệu 香hương 芬phân 馥phức 。 百bách 千thiên 諸chư 天thiên 。 伎kỹ 樂nhạc 圍vi 繞nhiễu 即tức 以dĩ 右hữu 手thủ 。 攀phàn 樹thụ 東đông 枝chi 。 嚬tần 呻thân 欠khiếm 呿khư 欲dục 天thiên 扶phù 持trì 梵Phạm 釋Thích 捧phủng 承thừa 即tức 於ư 右hữu 脇hiếp 安an 庠tường 而nhi 誕đản 如như 涅Niết 槃Bàn 說thuyết 於ư 十thập 方phương 面diện 。 各các 行hành 七thất 步bộ 。 步bộ 步bộ 生sanh 華hoa 垂thùy 光quang 普phổ 照chiếu 地địa 六lục 震chấn 動động 。 唱xướng 言ngôn 我ngã 於ư 一nhất 切thiết 。 最tối 為vi 尊tôn 貴quý 釋Thích 梵Phạm 諸chư 天thiên 。 咸hàm 來lai 親thân 奉phụng 又hựu 現hiện 微vi 笑tiếu 放phóng 百bách 千thiên 光quang 。 事sự 畢tất 還hoàn 宮cung 父phụ 王vương 歡hoan 喜hỷ 。 多đa 令linh 婇thể 女nữ 給cấp 侍thị 承thừa 奉phụng 後hậu 明minh 童đồng 子tử 時thời 如như 無Vô 量Lượng 壽Thọ 。 經kinh 說thuyết 又hựu 現hiện 習tập 學học 書thư 計kế 筭# 數số 聲thanh 明minh 伎kỹ 巧xảo 醫y 方phương 養dưỡng 生sanh 符phù 印ấn 及cập 餘dư 博bác 戲hí 擅thiện 美mỹ 過quá 人nhân 如như 莊trang 嚴nghiêm 等đẳng 說thuyết 父phụ 王vương 令linh 於ư 頞át 順thuận 那na 邊biên 學học 書thư 筭# 等đẳng 太thái 子tử 發phát 問vấn 彼bỉ 不bất 能năng 酬thù 乃nãi 至chí 與dữ 難Nan 陀Đà 調Điều 達Đạt 擲trịch 象tượng 射xạ 鼓cổ 及cập 餘dư 博bác 戲hí 無vô 能năng 及cập 者giả 。 與dữ 執chấp 仗trượng 大đại 臣thần 等đẳng 一nhất 一nhất 此thử 試thí 無vô 不bất 過quá 人nhân 廣quảng 如như 本bổn 行hạnh 莊trang 嚴nghiêm 等đẳng 說thuyết 此thử 初sơ 生sanh 竟cánh 四tứ 明minh 出xuất 家gia 中trung 先tiên 明minh 出xuất 家gia 緣duyên 後hậu 正chánh 明minh 出xuất 家gia 且thả 初sơ 謂vị 如như 悉Tất 達Đạt 太Thái 子Tử 。 年niên 十thập 七thất 時thời 父phụ 王vương 為vi 納nạp 三tam 妃phi 一nhất 耶da 輸du 多đa 羅la 二nhị 瞿cù 夷di 三tam 瞿cù 比tỉ 迦ca 并tinh 嬪# 婇thể 八bát 萬vạn 人nhân 菩Bồ 薩Tát 見kiến 諸chư 。 婇thể 女nữ 如như 白bạch 骨cốt 宮cung 殿điện 如như 丘khâu 塚trủng 塌# 後hậu 因nhân 四tứ 門môn 遊du 觀quan 見kiến 老lão 病bệnh 死tử 。 悟ngộ 世thế 非phi 常thường 。 捐quyên 捨xả 國quốc 位vị 。 踰du 城thành 學học 道Đạo 下hạ 正chánh 明minh 出xuất 家gia 者giả 菩Bồ 薩Tát 將tương 欲dục 出xuất 家gia 。 先tiên 以dĩ 七thất 夢mộng 令linh 父phụ 王vương 知tri 耶da 輸du 夢mộng 中trung 見kiến 二nhị 十thập 種chủng 可khả 畏úy 之chi 事sự 。 菩Bồ 薩Tát 得đắc 不bất 忘vong 念niệm 自tự 憶ức 阿A 私Tư 陀Đà 仙Tiên 。 當đương 相tương 我ngã 時thời 言ngôn 若nhược 作tác 輪Luân 王Vương 王vương 四tứ 天thiên 下hạ 。 出xuất 家gia 為vì 道Đạo 。 作tác 三tam 界giới 尊tôn 菩Bồ 薩Tát 自tự 思tư 煩phiền 惱não 曠khoáng 野dã 。 生sanh 死tử 河hà 中trung 。 若nhược 不bất 修tu 行hành 。 終chung 難nan 出xuất 離ly 於ư 眾chúng 睡thụy 後hậu 即tức 呼hô 車Xa 匿Nặc 。 被bị 馬mã 去khứ 來lai 車Xa 匿Nặc 聞văn 之chi 。 徬# 徨# 不bất 已dĩ 諸chư 天thiên 摧tồi 促xúc 帝Đế 釋Thích 開khai 門môn 四tứ 王vương 捧phủng 足túc 釋Thích 梵Phạm 引dẫn 路lộ 光quang 照chiếu 無vô 邊biên 遇ngộ 者giả 解giải 脫thoát 漸tiệm 去khứ 宮cung 遠viễn 詣nghệ 大đại 仙tiên 林lâm 諸chư 女nữ 覺giác 來lai 不bất 見kiến 太thái 子tử 。 悲bi 號hào 悶muộn 絕tuyệt 水thủy 洒sái 乃nãi 甦tô 即tức 奏tấu 王vương 知tri 聞văn 已dĩ 大đại 怒nộ 何hà 不bất 謹cẩn 之chi 失thất 我ngã 愛ái 子tử 即tức 遣khiển 五ngũ 族tộc 大đại 臣thần 各các 令linh 一nhất 子tử 尋tầm 之chi 承thừa 事sự 尋tầm 之chi 不bất 獲hoạch 山sơn 中trung 而nhi 住trụ 菩Bồ 薩Tát 即tức 詣nghệ 二nhị 仙tiên 學học 求cầu 真chân 道đạo 彼bỉ 仙tiên 被bị 問vấn 墮đọa 質chất 歸quy 成thành 取thủ 劒kiếm 自tự 落lạc 紺cám 髮phát 以dĩ 衣y 貿mậu 易dị 袈ca 裟sa 。 遣khiển 車Xa 匿Nặc 將tương 馬mã 卻khước 回hồi 令linh 白bạch 父phụ 王vương 知tri 委ủy 然nhiên 後hậu 六lục 年niên 苦khổ 行hạnh 。 為vi 破phá 邪tà 見kiến 制chế 伏phục 多đa 心tâm 為vi 降giáng/hàng 外ngoại 道đạo 常thường 為vi 諸chư 天thiên 。 龍long 鬼quỷ 神thần 供cúng 養dường 令linh 十thập 二nhị 洛lạc 叉xoa 天thiên 人nhân 住trụ 三tam 乘thừa 路lộ 。 廣quảng 如như 經kinh 說thuyết 五ngũ 破phá 魔ma 六lục 成thành 道Đạo 此thử 二nhị 相tương/tướng 如như 下hạ 究cứu 竟cánh 果quả 中trung 明minh 七thất 轉chuyển 法Pháp 輪luân 八bát 入nhập 涅Niết 槃Bàn 此thử 二nhị 相tương/tướng 如như 前tiền 勸khuyến 請thỉnh 隨tùy 喜hỷ 。 中trung 已dĩ 明minh 也dã 以dĩ 八bát 相tương/tướng 異dị 教giáo 文văn 繁phồn 廣quảng 今kim 緣duyên 疏sớ/sơ 中trung 舉cử 著trước 故cố 略lược 明minh 之chi 。

△# 疏sớ/sơ 合hợp 云vân 以dĩ 大Đại 乘Thừa 力lực 徧biến 普phổ 門môn 謂vị 大Đại 乘Thừa 稱xưng 理lý 互hỗ 相tương 即tức 入nhập 而nhi 普phổ 徧biến 故cố 。

△# 三tam 次thứ 三tam 句cú 即tức 說thuyết 實thật 諦đế 業nghiệp 謂vị 說thuyết 實thật 諦đế 令linh 物vật 悟ngộ 故cố 。

△# 文văn 中trung 通thông 舉cử 說thuyết 德đức 及cập 益ích 謂vị 一nhất 以dĩ 智trí 行hành 力lực 內nội 滿mãn 功công 德đức 二nhị 以dĩ 大đại 慈từ 力lực 普phổ 覆phú 而nhi 說thuyết 。

△# 故cố 梵Phạm 本bổn 云vân 以dĩ 智trí 行hành 力lực 功công 德đức 滿mãn 。 以dĩ 大đại 慈từ 力lực 覆phú 一nhất 切thiết 。

△# 後hậu 句cú 以dĩ 福phước 德đức 力lực 徧biến 清thanh 淨tịnh 即tức 是thị 自tự 他tha 離ly 障chướng 亦diệc 說thuyết 之chi 益ích 。

○# 鈔sao 說thuyết 實thật 諦đế 業nghiệp 至chí 亦diệc 說thuyết 之chi 益ích 者giả 以dĩ 彼bỉ 經kinh 此thử 一nhất 業nghiệp 中trung 文văn 有hữu 兩lưỡng 段đoạn 一nhất 明minh 能năng 說thuyết 經Kinh 云vân 得đắc 佛Phật 境cảnh 界giới 。 大đại 智trí 慧tuệ 力lực 。 念niệm 念niệm 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 。 示thị 現hiện 成thành 佛Phật 。 二nhị 明minh 說thuyết 益ích 經Kinh 云vân 令linh 得đắc 寂tịch 滅diệt 故cố 此thử 云vân 通thông 舉cử 說thuyết 德đức 及cập 益ích 意ý 配phối 彼bỉ 文văn 全toàn 備bị 也dã 說thuyết 德đức 者giả 即tức 彼bỉ 能năng 說thuyết 此thử 中trung 初sơ 句cú 即tức 彼bỉ 佛Phật 境cảnh 界giới 智trí 。 力lực 次thứ 句cú 即tức 彼bỉ 隨tùy 機cơ 示thị 現hiện 成thành 佛Phật 。 後hậu 句cú 疏sớ/sơ 云vân 自tự 他tha 離ly 障chướng 即tức 彼bỉ 令linh 得đắc 寂tịch 滅diệt 之chi 意ý 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 四tứ 以dĩ 第đệ 六lục 句cú 即tức 證chứng 教giáo 化hóa 業nghiệp 說thuyết 自tự 所sở 證chứng 以dĩ 化hóa 物vật 故cố 。

△# 謂vị 以dĩ 菩Bồ 提Đề 。 智trí 契khế 涅Niết 槃Bàn 理lý 故cố 無vô 所sở 依y 。

○# 鈔sao 證chứng 教giáo 化hóa 業nghiệp 至chí 無vô 所sở 依y 者giả 。 彼bỉ 經Kinh 云vân 以dĩ 一nhất 三tam 菩Bồ 提Đề 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 界giới 即tức 涅Niết 槃Bàn 相tướng 。 釋thích 云vân 以dĩ 一nhất 極cực 無vô 二nhị 之chi 菩Bồ 提Đề 契khế 無vô 差sai 別biệt 之chi 性tánh 。 淨tịnh 涅Niết 槃Bàn 則tắc 不bất 復phục 更cánh 滅diệt 。 說thuyết 此thử 令linh 物vật 生sanh 信tín 名danh 教giáo 化hóa 業nghiệp 也dã 今kim 云vân 智trí 慧tuệ 力lực 即tức 彼bỉ 一nhất 三tam 菩Bồ 提Đề 云vân 無vô 著trước 無vô 依y 即tức 彼bỉ 涅Niết 槃Bàn 相tương/tướng 。

△# 疏sớ/sơ 梵Phạm 本bổn 云vân 以dĩ 智trí 慧tuệ 力lực 無vô 所sở 依y 。

△# 五ngũ 一nhất 句cú 種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp 。 業nghiệp 具cụ 足túc 定định 慧tuệ 。 方phương 便tiện 等đẳng 故cố 。

○# 鈔sao 種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp 。 業nghiệp 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 以dĩ 一nhất 音âm 說thuyết 法Pháp 。 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 即tức 定định 慧tuệ 方phương 便tiện 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 六lục 一nhất 句cú 不bất 斷đoạn 佛Phật 種chủng 。 業nghiệp 積tích 集tập 菩Bồ 提Đề 。 佛Phật 種chủng 豈khởi 斷đoạn 。

○# 鈔sao 不bất 斷đoạn 佛Phật 種chủng 。 業nghiệp 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 示thị 入nhập 涅Niết 槃Bàn 而nhi 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 行hành 。

△# 疏sớ/sơ 七thất 一nhất 句cú 法Pháp 輪luân 復phục 住trụ 業nghiệp 依y 大đại 智trí 慧tuệ 能năng 淨tịnh 一nhất 切thiết 。 諸chư 善thiện 根căn 故cố 。

○# 鈔sao 法Pháp 輪luân 復phục 住trụ 業nghiệp 者giả 彼bỉ 經Kinh 云vân 示thị 大đại 智trí 慧tuệ 地Địa 。 安an 立lập 一nhất 切thiết 。 法pháp 釋thích 曰viết 唯duy 一nhất 事sự 實thật 即tức 是thị 佛Phật 智trí 能năng 生sanh 萬vạn 物vật 。 故cố 名danh 為vi 地địa 而nhi 智trí 慧tuệ 門môn 隨tùy 機cơ 萬vạn 差sai 名danh 安an 立lập 一nhất 切thiết 。 前tiền 即tức 涅Niết 槃Bàn 能năng 建kiến 大đại 事sự 此thử 即tức 於ư 一nhất 佛Phật 乘Thừa 。 分phân 別biệt 說thuyết 三tam 。 對đối 實thật 施thí 權quyền 故cố 名danh 復phục 住trụ 。

△# 疏sớ/sơ 後hậu 三tam 句cú 結kết 因nhân 成thành 果quả 。

△# 由do 內nội 伏phục 煩phiền 惱não 外ngoại 降giáng/hàng 諸chư 魔ma 普phổ 賢hiền 行hành 圓viên 故cố 成thành 菩Bồ 提Đề 。

△# 亦diệc 可khả 後hậu 三tam 復phục 為vi 三tam 業nghiệp 以dĩ 成thành 圓viên 十thập 八bát 摧tồi 滅diệt 煩phiền 惱não 業nghiệp 九cửu 降hàng 伏phục 魔ma 冤oan 業nghiệp 十thập 普phổ 圓viên 勝thắng 因nhân 業nghiệp 上thượng 已dĩ 別biệt 說thuyết 十thập 願nguyện 竟cánh 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 總tổng 結kết 大đại 願nguyện 二nhị 一nhất 總tổng 結kết 十thập 願nguyện 。

普phổ 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải 。 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 海hải 。 善thiện 能năng 分phân 別biệt 諸chư 法pháp 海hải 。 能năng 甚thậm 深thâm 入nhập 智trí 慧tuệ 海hải 。 普phổ 能năng 清thanh 淨tịnh 諸chư 行hạnh 海hải 。 圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết 諸chư 願nguyện 海hải 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 海hải 。 修tu 行hành 無vô 倦quyện 經kinh 劫kiếp 海hải 。 三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai 。 最tối 勝thắng 菩Bồ 提Đề 諸chư 行hạnh 願nguyện 。 我ngã 皆giai 供cúng 養dường 圓viên 滿mãn 修tu 。 以dĩ 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 悟ngộ 菩Bồ 提Đề 。

疏sớ/sơ 前tiền 之chi 八bát 海hải 結kết 前tiền 九cửu 願nguyện 。

△# 謂vị 一nhất 淨tịnh 土độ 願nguyện 二nhị 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 願nguyện 三tam 轉chuyển 法Pháp 輪luân 願nguyện 四tứ 受thọ 持trì 願nguyện 五ngũ 修tu 行hành 二nhị 利lợi 願nguyện 六lục 利lợi 益ích 願nguyện 由do 願nguyện 圓viên 故cố 七thất 有hữu 二nhị 願nguyện 親thân 近cận 二nhị 字tự 即tức 承thừa 事sự 願nguyện 供cúng 養dường 二nhị 字tự 即tức 供cúng 養dường 願nguyện 諸chư 佛Phật 海hải 言ngôn 通thông 上thượng 二nhị 願nguyện 八bát 即tức 不bất 離ly 願nguyện 同đồng 志chí 行hành 故cố 長trường 時thời 無vô 倦quyện 。

○# 鈔sao 不bất 離ly 至chí 無vô 倦quyện 者giả 若nhược 離ly 同đồng 見kiến 同đồng 志chí 法pháp 緣duyên 眷quyến 屬thuộc 修tu 行hành 即tức 厭yếm 倦quyện 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 後hậu 之chi 一nhất 偈kệ 成thành 正chánh 覺giác 願nguyện 以dĩ 三tam 世thế 因nhân 圓viên 正chánh 覺giác 果quả 滿mãn 故cố 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 結kết 歸quy 二nhị 聖thánh 及cập 攝nhiếp 所sở 餘dư 。

△# 歸quy 二nhị 聖thánh 者giả 謂vị 普phổ 賢hiền 文Văn 殊Thù 彰chương 行hành 所sở 屬thuộc 亦diệc 即tức 十thập 成thành 普phổ 賢hiền 行hành 名danh 法Pháp 門môn 主chủ 故cố 。

△# 言ngôn 攝nhiếp 所sở 餘dư 者giả 謂vị 餘dư 不bất 說thuyết 一nhất 切thiết 大đại 願nguyện 是thị 故cố 文văn 云vân 一nhất 切thiết 願nguyện 海hải 。

△# 即tức 同đồng 地địa 經kinh 如như 是thị 無vô 量lượng 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 大đại 願nguyện 。

△# 疏sớ/sơ 文văn 二nhị 一nhất 偏thiên 同đồng 普phổ 賢hiền 。

一nhất 切thiết 如Như 來Lai 有hữu 長trưởng 子tử 。 彼bỉ 名danh 號hiệu 曰viết 普Phổ 賢Hiền 尊Tôn 。

△# 我ngã 今kim 回hồi 向hướng 諸chư 善thiện 根căn 。

△# 願nguyện 諸chư 智trí 行hạnh 悉tất 同đồng 彼bỉ 。

△# 願nguyện 身thân 口khẩu 意ý 恆hằng 清thanh 淨tịnh 。

△# 諸chư 行hạnh 剎sát 土độ 亦diệc 復phục 然nhiên 。

△# 如như 是thị 智trí 慧tuệ 號hiệu 普Phổ 賢Hiền 。 願nguyện 我ngã 與dữ 彼bỉ 皆giai 同đồng 等đẳng 。

△# 疏sớ/sơ 偏thiên 同đồng 普phổ 賢hiền 也dã 所sở 以dĩ 同đồng 者giả 普phổ 賢hiền 行hành 故cố 稱xưng 法Pháp 界Giới 故cố 。

△# 言ngôn 長trưởng 子tử 者giả 最tối 尊tôn 勝thắng 故cố 。

△# 出xuất 現hiện 品phẩm 亦diệc 云vân 誰thùy 是thị 如Như 來Lai 法Pháp 長trưởng 子tử 故cố 。

○# 鈔sao 出xuất 現hiện 品phẩm 云vân 長trưởng 子tử 者giả 即tức 此thử 品phẩm 初sơ 如Như 來Lai 放phóng 出xuất 現hiện 光quang 遶nhiễu 世thế 界giới 已dĩ 入nhập 如Như 來Lai 性tánh 起khởi 妙Diệu 德Đức 菩Bồ 薩Tát 。 頂đảnh 便tiện 請thỉnh 出xuất 現hiện 之chi 法pháp 末mạt 偈kệ 云vân 誰thùy 是thị 大đại 仙tiên 深thâm 境cảnh 界giới 而nhi 能năng 真chân 實thật 具cụ 開khai 演diễn 誰thùy 是thị 如Như 來Lai 法Pháp 。 長trưởng 子tử 世thế 間gian 尊tôn 導đạo 願nguyện 顯hiển 示thị 。

△# 疏sớ/sơ 若nhược 表biểu 法Pháp 界Giới 者giả 既ký 表biểu 法Pháp 界Giới 先tiên 萬vạn 物vật 生sanh 無vô 過quá 此thử 故cố 。

△# 如như 有hữu 偈kệ 云vân 普phổ 賢hiền 真chân 身thân 徧biến 法Pháp 界Giới 能năng 為vì 世thế 間gian 。 自tự 在tại 主chủ 無vô 始thỉ 無vô 終chung 。 無vô 生sanh 滅diệt 性tánh 。 相tương/tướng 常thường 住trụ 等đẳng 虗hư 空không 。

△# 既ký 無vô 有hữu 始thỉ 即tức 是thị 長trường/trưởng 義nghĩa 不bất 捨xả 因nhân 行hành 故cố 為vi 佛Phật 子tử 。

○# 鈔sao 既ký 表biểu 法Pháp 界Giới 至chí 故cố 為vi 佛Phật 子tử 者giả 三tam 聖thánh 觀quán 中trung 先tiên 明minh 二nhị 聖thánh 三tam 重trọng/trùng 表biểu 法pháp 初sơ 重trọng/trùng 普phổ 賢hiền 表biểu 所sở 信tín 法Pháp 界Giới 即tức 能năng 生sanh 如Như 來Lai 藏tạng 此thử 是thị 緣duyên 起khởi 法Pháp 界Giới 非phi 直trực 指chỉ 一nhất 真chân 法Pháp 界Giới 也dã 以dĩ 真chân 法Pháp 界Giới 。 但đãn 是thị 根căn 本bổn 於ư 真chân 界giới 中trung 就tựu 能năng 起khởi 諸chư 法pháp 義nghĩa 邊biên 為vi 普phổ 賢hiền 能năng 照chiếu 法Pháp 界Giới 義nghĩa 邊biên 為vi 文Văn 殊Thù 其kỳ 所sở 信tín 法Pháp 界Giới 帶đái 能năng 所sở 故cố 亦diệc 屬thuộc 緣duyên 起khởi 第đệ 二nhị 重trọng/trùng 理lý 智trí 契khế 合hợp 者giả 即tức 會hội 緣duyên 釋thích 歸quy 一nhất 真chân 法Pháp 界Giới 也dã 故cố 諸chư 法pháp 相tướng 生sanh 千thiên 差sai 萬vạn 別biệt 。 莫mạc 不bất 皆giai 在tại 能năng 生sanh 普phổ 賢hiền 之chi 後hậu 故cố 知tri 能năng 生sanh 之chi 主chủ 最tối 初sơ 全toàn 以dĩ 真chân 界giới 為vi 體thể 以dĩ 合hợp 體thể 故cố 生sanh 即tức 無vô 生sanh 由do 是thị 下hạ 偈kệ 云vân 遍biến 法Pháp 界Giới 為vi 世thế 間gian 主chủ 無vô 始thỉ 無vô 終chung 。 等đẳng 此thử 偈kệ 即tức 金kim 剛cang 瑜du 伽già 頂đảnh 經kinh 偈kệ 也dã 所sở 遍biến 即tức 一nhất 真chân 法Pháp 界Giới 也dã 能năng 遍biến 即tức 普phổ 賢hiền 也dã 世thế 間gian 即tức 一nhất 切thiết 緣duyên 起khởi 諸chư 法pháp 也dã 主chủ 即tức 最tối 初sơ 能năng 生sanh 也dã 無vô 始thỉ 終chung 者giả 全toàn 同đồng 真chân 界giới 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 但đãn 云vân 同đồng 等đẳng 非phi 但đãn 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 願nguyện 如như 法Pháp 界giới 量lượng 無vô 盡tận 願nguyện 行hành 皆giai 悉tất 願nguyện 同đồng 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 雙song 同đồng 二nhị 聖thánh 。

我ngã 為vi 徧biến 淨tịnh 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 諸chư 大đại 願nguyện 。 滿mãn 彼bỉ 事sự 業nghiệp 盡tận 無vô 餘dư 。 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 恆hằng 無vô 倦quyện 。

△# 我ngã 所sở 修tu 行hành 無vô 有hữu 量lượng 。

△# 獲hoạch 得đắc 無vô 量lượng 諸chư 功công 德đức 。 安an 住trụ 無vô 量lượng 諸chư 行hạnh 中trung 。 了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 神thần 通thông 力lực 。

△# 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 勇dũng 猛mãnh 智trí 。 普Phổ 賢Hiền 慧tuệ 行hạnh 亦diệc 復phục 然nhiên 。

△# 我ngã 今kim 回hồi 向hướng 諸chư 善thiện 根căn 。 隨tùy 彼bỉ 一nhất 切thiết 常thường 修tu 學học 。

疏sớ/sơ 雙song 同đồng 二nhị 聖thánh 也dã 。

△# 文Văn 殊Thù 表biểu 解giải 解giải 發phát 願nguyện 故cố 普phổ 賢hiền 表biểu 行hành 解giải 起khởi 行hành 故cố 故cố 願nguyện 與dữ 行hành 分phần/phân 屬thuộc 二nhị 聖thánh 理lý 實thật 皆giai 通thông 。

△# 又hựu 表biểu 理lý 智trí 一nhất 相tương/tướng 契khế 合hợp 。

△# 行hạnh 願nguyện 相tương 扶phù 所sở 以dĩ 雙song 同đồng 。

○# 鈔sao 故cố 願nguyện 與dữ 行hành 分phần/phân 屬thuộc 二nhị 聖thánh 者giả 此thử 意ý 以dĩ 解giải 為vi 願nguyện 而nhi 對đối 行hành 也dã 餘dư 表biểu 法pháp 等đẳng 義nghĩa 兼kiêm 前tiền 段đoạn 普phổ 賢hiền 等đẳng 義nghĩa 廣quảng 如như 歸quy 敬kính 請thỉnh 加gia 中trung 具cụ 明minh 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 結kết 歸quy 回hồi 向hướng 。

三tam 世thế 諸chư 佛Phật 所sở 稱xưng 歎thán 。 如như 是thị 最tối 勝thắng 諸chư 大đại 願nguyện 。 我ngã 今kim 回hồi 向hướng 諸chư 善thiện 根căn 。 為vi 得đắc 普Phổ 賢Hiền 殊thù 勝thắng 行hạnh 。

疏sớ/sơ 上thượng 來lai 諸chư 願nguyện 皆giai 屬thuộc 回hồi 向hướng 彌di 顯hiển 三tam 段đoạn 皆giai 屬thuộc 回hồi 向hướng 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 頌tụng 。 願nguyện 生sanh 淨tịnh 土độ 。

願nguyện 我ngã 臨lâm 欲dục 命mạng 終chung 時thời 。 盡tận 除trừ 一nhất 切thiết 諸chư 障chướng 礙ngại 。

△# 面diện 見kiến 彼bỉ 佛Phật 阿A 彌Di 陀Đà 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 安An 樂Lạc 剎Sát 。

△# 我ngã 既ký 往vãng 生sanh 彼bỉ 國quốc 已dĩ 。 現hiện 前tiền 成thành 就tựu 此thử 大đại 願nguyện 。 一nhất 切thiết 圓viên 滿mãn 盡tận 無vô 餘dư 。

△# 利lợi 樂lạc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。

△# 彼bỉ 佛Phật 眾chúng 會hội 咸hàm 清thanh 淨tịnh 。 我ngã 時thời 於ư 勝thắng 蓮liên 華hoa 生sanh 。

△# 親thân 覩đổ 如Như 來Lai 無Vô 量Lượng 光Quang 。 現hiện 前tiền 授thọ 我ngã 菩Bồ 提Đề 記ký 。

△# 蒙mông 彼bỉ 如Như 來Lai 授thọ 記ký 已dĩ 。 化hóa 身thân 無vô 數số 百bách 俱câu 胝chi 。 智trí 力lực 廣quảng 大đại 徧biến 十thập 方phương 。 普phổ 利lợi 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。

△# 疏sớ/sơ 全toàn 同đồng 長trường/trưởng 行hành 顯hiển 經kinh 勝thắng 德đức 轉chuyển 生sanh 之chi 益ích 。

△# 此thử 令linh 起khởi 願nguyện 彼bỉ 約ước 說thuyết 益ích 為vi 意ý 不bất 同đồng 。

△# 然nhiên 準chuẩn 興hưng 善thiện 三tam 藏tạng 所sở 譯dịch 從tùng 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 勇dũng 猛mãnh 智trí 下hạ 兼kiêm 此thử 四tứ 竝tịnh 在tại 顯hiển 經kinh 勝thắng 德đức 之chi 末mạt 末mạt 後hậu 三tam 偈kệ 之chi 前tiền 即tức 頌tụng 長trường/trưởng 行hành 。

△# 則tắc 此thử 下hạ 十thập 二nhị 偈kệ 皆giai 頌tụng 顯hiển 經kinh 勝thắng 德đức 應ưng 分phân 為vi 四tứ 初sơ 五ngũ 偈kệ 頌tụng 生sanh 淨tịnh 土độ 次thứ 二nhị 偈kệ 頌tụng 校giảo 量lượng 聞văn 經Kinh 功công 德đức 次thứ 四tứ 偈kệ 頌tụng 通thông 顯hiển 五ngũ 果quả 後hậu 一nhất 偈kệ 頌tụng 究cứu 竟cánh 果quả 。

○# 鈔sao 應ưng 分phân 為vi 四tứ 者giả 且thả 依y 興hưng 善thiện 科khoa 之chi 以dĩ 順thuận 重trọng/trùng 頌tụng 長trường/trưởng 行hành 成thành 顯hiển 經kinh 勝thắng 德đức 之chi 段đoạn 故cố 如như 此thử 科khoa 至chí 鋪phô 文văn 處xứ 即tức 不bất 用dụng 之chi 。

△# 疏sớ/sơ 即tức 應ưng 改cải 於ư 願nguyện 我ngã 二nhị 字tự 為vi 是thị 人nhân 二nhị 字tự 則tắc 無vô 惑hoặc 矣hĩ 。

△# 今kim 且thả 依y 文văn 文văn 則tắc 可khả 知tri 。

△# 不bất 生sanh 華hoa 藏tạng 而nhi 生sanh 極cực 樂lạc 略lược 有hữu 四tứ 意ý 一nhất 有hữu 緣duyên 故cố 二nhị 欲dục 使sử 眾chúng 生sanh 。 歸quy 憑bằng 情tình 一nhất 故cố 三tam 不bất 離ly 華hoa 藏tạng 故cố 四tứ 即tức 本bổn 師sư 故cố 。

○# 鈔sao 略lược 有hữu 四tứ 意ý 者giả 一nhất 彌di 陀đà 願nguyện 重trọng/trùng 偏thiên 接tiếp 娑sa 婆bà 界giới 人nhân 二nhị 但đãn 聞văn 十thập 方phương 皆giai 妙diệu 此thử 彼bỉ 融dung 通thông 初sơ 心tâm 忙mang 忙mang 無vô 所sở 依y 託thác 故cố 方phương 便tiện 引dẫn 之chi 三tam 極cực 樂lạc 去khứ 此thử 但đãn 有hữu 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 。 土thổ/độ 華hoa 藏tạng 中trung 所sở 有hữu 佛Phật 剎sát 。 皆giai 微vi 塵trần 數số 故cố 不bất 離ly 也dã 如như 大đại 疏sớ/sơ 說thuyết 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 底để 布bố 風phong 輪luân 須Tu 彌Di 塵trần 數số 普phổ 光quang 摩ma 尼ni 。 海hải 中trung 出xuất 大đại 蓮liên 華hoa 。 名danh 種chủng 種chủng 光quang 明minh 。 蕊nhị 香hương 幢tràng 不bất 言ngôn 其kỳ 數số 安an 測trắc 其kỳ 量lượng 華hoa 藏tạng 剎sát 海hải 處xử 在tại 蓮liên 臺đài 臺đài 面diện 純thuần 以dĩ 金kim 剛cang 為vi 座tòa 四tứ 周chu 輪luân 圍vi 金kim 剛cang 雜tạp 寶bảo 有hữu 十thập 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 香hương 水thủy 海hải 列liệt 在tại 其kỳ 中trung 如như 天thiên 帝đế 網võng 安an 布bố 而nhi 住trụ 一nhất 一nhất 香hương 水thủy 海hải 各các 以dĩ 四tứ 天thiên 下hạ 。 微vi 塵trần 數số 香hương 水thủy 河hà 右hữu 旋toàn 圍vi 繞nhiễu 一nhất 海hải 一nhất 種chủng 種chủng 所sở 持trì 剎sát 各các 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 塵trần 數số 自tự 下hạ 而nhi 上thượng 列liệt 二nhị 十thập 重trọng/trùng 一nhất 一nhất 相tương/tướng 去khứ 各các 有hữu 佛Phật 剎sát 塵trần 數số 之chi 剎sát 一nhất 一nhất 種chủng 剎sát 各các 有hữu 剎sát 繞nhiễu 如như 經kinh 所sở 引dẫn 重trọng/trùng 數số 繞nhiễu 數số 漸tiệm 增tăng 準chuẩn 其kỳ 一nhất 一nhất 剎sát 各các 有hữu 十thập 剎sát 微vi 塵trần 之chi 剎sát 而nhi 為vi 圍vi 繞nhiễu 。 各các 攝nhiếp 眷quyến 屬thuộc 橫hoạnh/hoành 竪thụ 交giao 絡lạc 一nhất 一nhất 相tương 當đương 遞đệ 相tương 連liên 接tiếp 成thành 世thế 界giới 網võng 故cố 知tri 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 。 不bất 離ly 華hoa 藏tạng 界giới 中trung 也dã 四tứ 即tức 此thử 第đệ 三tam 十thập 九cửu 偈kệ 讚tán 品phẩm 云vân 或hoặc 有hữu 見kiến 佛Phật 。 無vô 量lượng 壽thọ 觀Quán 自Tự 在Tại 等đẳng 。 共cộng 圍vi 繞nhiễu 乃nãi 至chí 賢hiền 首thủ 如Như 來Lai 阿a 閦súc 釋Thích 迦Ca 等đẳng 彼bỉ 竝tịnh 判phán 云vân 讚tán 本bổn 尊tôn 遮già 那na 之chi 德đức 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 總tổng 頌tụng 結kết 十thập 門môn 無vô 盡tận 。

乃nãi 至chí 虗hư 空không 世thế 界giới 盡tận 眾chúng 生sanh 及cập 業nghiệp 煩phiền 惱não 盡tận 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 無vô 盡tận 時thời 。 我ngã 願nguyện 究cứu 竟cánh 恆hằng 無vô 盡tận 。

疏sớ/sơ 總tổng 頌tụng 十thập 門môn 總tổng 結kết 無vô 盡tận 也dã 亦diệc 別biệt 屬thuộc 十thập 願nguyện 十thập 無vô 盡tận 句cú 。

○# 鈔sao 亦diệc 別biệt 屬thuộc 十thập 願nguyện 十thập 無vô 盡tận 句cú 者giả 具cụ 如như 禮lễ 敬kính 諸chư 佛Phật 。 門môn 中trung 所sở 引dẫn 今kim 將tương 此thử 偈kệ 正chánh 則tắc 總tổng 結kết 十thập 門môn 亦diệc 兼kiêm 同đồng 十thập 無vô 盡tận 句cú 以dĩ 結kết 回hồi 向hướng 一nhất 門môn 中trung 之chi 十thập 願nguyện 也dã 以dĩ 偈kệ 文văn 如như 世thế 界giới 之chi 言ngôn 不bất 全toàn 依y 長trường/trưởng 行hành 長trường/trưởng 行hành 但đãn 有hữu 虗hư 空không 煩phiền 惱não 及cập 業nghiệp 等đẳng 三tam 故cố 此thử 總tổng 別biệt 皆giai 取thủ 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 頌tụng 顯hiển 經kinh 勝thắng 德đức 二nhị 一nhất 頌tụng 校giảo 量lượng 聞văn 經Kinh 益ích 。

十thập 方phương 所sở 有hữu 無vô 邊biên 剎sát 。 莊trang 嚴nghiêm 眾chúng 寶bảo 供cúng 如Như 來Lai 。 最tối 勝thắng 安an 樂lạc 施thí 天thiên 人nhân 。 經kinh 一nhất 切thiết 剎sát 微vi 塵trần 劫kiếp 。 若nhược 人nhân 於ư 此thử 勝thắng 願nguyện 王vương 。 一nhất 經kinh 於ư 耳nhĩ 能năng 生sanh 信tín 。 求cầu 勝thắng 菩Bồ 提Đề 心tâm 渴khát 仰ngưỡng 。 獲hoạch 勝thắng 功công 德đức 過quá 於ư 彼bỉ 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 通thông 頌tụng 顯hiển 眾chúng 行hành 益ích 長trường/trưởng 行hành 有hữu 三tam 一nhất 通thông 明minh 五ngũ 果quả 二nhị 別biệt 明minh 淨tịnh 土độ 果quả 三tam 究cứu 竟cánh 成thành 佛Phật 果quả 其kỳ 生sanh 淨tịnh 土độ 在tại 前tiền 願nguyện 中trung 但đãn 頌tụng 初sơ 後hậu 文văn 一nhất 一nhất 通thông 頌tụng 五ngũ 果quả 。

即tức 常thường 遠viễn 離ly 惡ác 知tri 識thức 。 永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 惡ác 道đạo 。 速tốc 見kiến 如Như 來Lai 無Vô 量Lượng 光Quang 。 具cụ 此thử 普Phổ 賢Hiền 最tối 勝thắng 願nguyện 。 此thử 人nhân 善thiện 得đắc 勝thắng 壽thọ 命mạng 。 此thử 人nhân 善thiện 來lai 人nhân 中trung 生sanh 。 此thử 人nhân 不bất 久cửu 當đương 成thành 就tựu 。 如như 彼bỉ 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 往vãng 昔tích 由do 無vô 智trí 慧tuệ 力lực 。 所sở 造tạo 極cực 惡ác 五ngũ 無vô 間gián 。 誦tụng 此thử 普Phổ 賢Hiền 大đại 願nguyện 王vương 。 一nhất 念niệm 速tốc 疾tật 皆giai 消tiêu 滅diệt 。 族tộc 姓tánh 種chủng 類loại 及cập 容dung 色sắc 。 相tướng 好hảo 智trí 慧tuệ 咸hàm 圓viên 滿mãn 。 諸chư 魔ma 外ngoại 道đạo 不bất 能năng 摧tồi 。 堪kham 為vi 三tam 界giới 所sở 應ứng 供cúng 。

疏sớ/sơ 初sơ 偈kệ 增tăng 上thượng 果quả 次thứ 偈kệ 等đẳng 流lưu 果quả 次thứ 偈kệ 離ly 繫hệ 果quả 次thứ 半bán 偈kệ 異dị 熟thục 果quả 後hậu 半bán 偈kệ 士sĩ 用dụng 果quả 。

○# 鈔sao 惡ác 知tri 識thức 者giả 。 如như 涅Niết 槃Bàn 經kinh 德đức 王vương 品phẩm 云vân 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 於ư 惡ác 象tượng 及cập 惡ác 知tri 識thức 。 等đẳng 無vô 有hữu 二nhị 。 何hà 以dĩ 故cố 俱câu 壞hoại 身thân 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 惡ác 象tượng 等đẳng 心tâm 無vô 恐khủng 怖bố 於ư 惡ác 知tri 識thức 。 生sanh 畏úy 懼cụ 心tâm 。 何hà 以dĩ 故cố 是thị 惡ác 象tượng 等đẳng 唯duy 能năng 壞hoại 身thân 不bất 能năng 壞hoại 心tâm 惡ác 知tri 識thức 者giả 。 二nhị 俱câu 壞hoại 故cố 是thị 惡ác 象tượng 等đẳng 唯duy 壞hoại 一nhất 身thân 惡ác 知tri 識thức 者giả 。 壞hoại 無vô 量lượng 善thiện 身thân 無vô 量lượng 善thiện 心tâm 是thị 惡ác 象tượng 等đẳng 唯duy 能năng 破phá 壞hoại 不bất 淨tịnh 臰# 身thân 惡ác 知tri 識thức 者giả 。 能năng 壞hoại 淨tịnh 身thân 及cập 以dĩ 淨tịnh 心tâm 是thị 惡ác 象tượng 等đẳng 能năng 壞hoại 肉nhục 身thân 惡ác 知tri 識thức 者giả 。 壞hoại 於ư 法Pháp 身thân 為vi 惡ác 象tượng 等đẳng 殺sát 不bất 至chí 三tam 惡ác 趣thú 。 為vi 惡ác 友hữu 殺sát 必tất 至chí 三tam 惡ác 趣thú 。 是thị 惡ác 象tượng 等đẳng 但đãn 為vi 身thân 怨oán 惡ác 知tri 識thức 者giả 。 為vi 善thiện 法Pháp 怨oán 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 常thường 當đương 遠viễn 離ly 。 諸chư 惡ác 知tri 識thức 。 也dã 言ngôn 無vô 量lượng 光quang 者giả 即tức 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 名danh 也dã 言ngôn 無vô 量lượng 者giả 超siêu 諸chư 數số 量lượng 謂vị 一nhất 一nhất 光quang 各các 有hữu 眷quyến 屬thuộc 。 一nhất 一nhất 眷quyến 屬thuộc 有hữu 若nhược 干can 色sắc 不bất 可khả 數số 量lượng 。 也dã 十thập 六lục 觀quán 經Kinh 云vân 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 相tướng 。 一nhất 一nhất 相tương/tướng 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 隨tùy 形hình 好hảo 。 一nhất 一nhất 好hảo/hiếu 復phục 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 光quang 明minh 。 一nhất 一nhất 光quang 明minh 。 遍biến 照chiếu 十thập 方phương 世thế 界giới 。 念niệm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 攝nhiếp 取thủ 不bất 捨xả 。 又hựu 阿A 彌Di 陀Đà 經Kinh 云vân 彼bỉ 佛Phật 光quang 明minh 無vô 量lượng 。 照chiếu 十thập 方phương 國quốc 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。 是thị 故cố 號hiệu 為vi 阿A 彌Di 陀Đà 。 此thử 皆giai 由do 彼bỉ 國quốc 中trung 大đại 願nguyện 之chi 所sở 致trí 也dã 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 云vân 若nhược 我ngã 成thành 佛Phật 。 光quang 明minh 有hữu 限hạn 下hạ 至chí 不bất 照chiếu 。 億ức 那na 由do 他tha 。 百bách 千thiên 及cập 筭# 數số 佛Phật 剎sát 者giả 不bất 取thủ 菩Bồ 提Đề 。 而nhi 諸chư 佛Phật 行hạnh 化hóa 莫mạc 先tiên 光quang 明minh 可khả 以dĩ 反phản 愚ngu 成thành 智trí 拔bạt 苦khổ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 言ngôn 而nhi 化hóa 是thị 故cố 願nguyện 求cầu 也dã 是thị 故cố 彼bỉ 佛Phật 。 復phục 有hữu 異dị 名danh 謂vị 無vô 邊biên 光quang 等đẳng 即tức 十thập 二nhị 光quang 也dã 十thập 二nhị 光quang 者giả 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 無vô 礙ngại 無vô 對đối 焰diễm 王vương 清thanh 淨tịnh 歡hoan 喜hỷ 智trí 慧tuệ 難nan 思tư 不bất 斷đoạn 無vô 稱xưng 超siêu 日nhật 月nguyệt 等đẳng 二nhị 明minh 等đẳng 流lưu 果quả 者giả 此thử 人nhân 善thiện 得đắc 勝thắng 壽thọ 命mạng 。 者giả 謂vị 隨tùy 前tiền 業nghiệp 力lực 所sở 感cảm 異dị 熟thục 。 一nhất 期kỳ 壽thọ 限hạn 有hữu 短đoản 有hữu 長trường/trưởng 謂vị 之chi 壽thọ 命mạng 此thử 壽thọ 命mạng 者giả 若nhược 小Tiểu 乘Thừa 有hữu 宗tông 解giải 云vân 謂vị 壽thọ 煗noãn 識thức 三tam 和hòa 合hợp (# 三tam 中trung 壽thọ 煗noãn 體thể 是thị 假giả )# 命mạng 根căn 異dị 色sắc 心tâm 外ngoại 別biệt 有hữu 實thật 體thể 性tánh 若nhược 大Đại 乘Thừa 宗tông 取thủ 第đệ 八bát 識thức 種chủng 子tử 上thượng 建kiến 立lập 命mạng 根căn 不bất 取thủ 現hiện 行hành 謂vị 種chủng 子tử 是thị 本bổn 能năng 生sanh 現hiện 行hành 復phục 能năng 持trì 彼bỉ 約ước 斯tư 勝thắng 義nghĩa 偏thiên 取thủ 種chủng 子tử 故cố 唯duy 識thức 論luận 云vân 然nhiên 依y 親thân 生sanh 此thử 識thức 種chủng 子tử 由do 業nghiệp 所sở 引dẫn 差sai 別biệt 功công 能năng 任nhậm 持trì 決quyết 定định 假giả 立lập 命mạng 根căn 言ngôn 依y 親thân 生sanh 者giả 簡giản 業nghiệp 種chủng 也dã 彼bỉ 非phi 親thân 故cố 但đãn 依y 親thân 生sanh 本bổn 識thức 內nội 三tam 分phần/phân 因nhân 緣duyên 名danh 言ngôn 種chủng 上thượng 立lập 不bất 依y 能năng 感cảm 業nghiệp 增tăng 上thượng 緣duyên 種chủng 立lập 謂vị 業nghiệp 種chủng 既ký 疎sơ 為vi 緣duyên 非phi 親thân 生sanh 種chủng 無vô 力lực 連liên 持trì 故cố 非phi 命mạng 根căn 體thể 也dã 言ngôn 生sanh 者giả 簡giản 餘dư 不bất 生sanh 現hiện 行hành 之chi 因nhân 緣duyên 種chủng 子tử 。 彼bỉ 未vị 生sanh 現hiện 非phi 命mạng 根căn 體thể 此thử 者giả 簡giản 餘dư 識thức 也dã 識thức 者giả 簡giản 彼bỉ 相tương 應ứng 五ngũ 心tâm 所sở 法pháp 種chủng 子tử 者giả 簡giản 此thử 識thức 現hiện 行hành 劣liệt 於ư 種chủng 子tử 故cố 以dĩ 現hiện 行hành 雖tuy 以dĩ 能năng 持trì 種chủng 子tử 然nhiên 不bất 能năng 生sanh 於ư 種chủng 子tử 故cố 不bất 依y 現hiện 行hành 而nhi 立lập 命mạng 根căn 也dã 然nhiên 此thử 種chủng 子tử 有hữu 二nhị 功công 能năng 一nhất 謂vị 總tổng 功công 能năng 為vi 能năng 生sanh 現hiện 行hành 用dụng 此thử 用dụng 是thị 實thật 貫quán 通thông 諸chư 法pháp 種chủng 子tử 上thượng 皆giai 有hữu 此thử 用dụng 故cố 名danh 總tổng 也dã 二nhị 差sai 別biệt 功công 能năng 為vi 能năng 連liên 持trì 色sắc 心tâm 不bất 令linh 斷đoạn 絕tuyệt 以dĩ 此thử 連liên 持trì 唯duy 此thử 有hữu 之chi 名danh 差sai 別biệt 功công 能năng 若nhược 命mạng 根căn 唯duy 依y 別biệt 功công 能năng 上thượng 立lập 不bất 共cộng 餘dư 故cố 體thể 即tức 是thị 假giả 有hữu 此thử 所sở 以dĩ 唯duy 約ước 別biệt 功công 能năng 立lập 也dã 此thử 中trung 意ý 說thuyết 依y 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 修tu 行hành 者giả 各các 隨tùy 前tiền 業nghiệp 住trụ 壽thọ 短đoản 長trường/trưởng 盡tận 一nhất 報báo 之chi 身thân 修tu 習tập 勝thắng 行hành 不bất 虗hư 度độ 時thời 名danh 勝thắng 壽thọ 命mạng 則tắc 反phản 顯hiển 縱túng 恣tứ 不bất 善thiện 三tam 業nghiệp 之chi 者giả 靡mĩ 惡ác 不bất 為vi 不bất 任nhậm 調điều 伏phục 設thiết 住trụ 世thế 間gian 報báo 命mạng 經kinh 劫kiếp 轉chuyển 使sử 惡ác 因nhân 彌di 廣quảng 苦khổ 果quả 無vô 窮cùng 。 善thiện 滅diệt 惡ác 增tăng 非phi 勝thắng 壽thọ 命mạng 故cố 法pháp 句cú 經Kinh 云vân 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 慳san 貪tham 逾du 盛thịnh 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 割cát 捨xả 財tài 色sắc 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 樂nhạo/nhạc/lạc 不bất 持trì 戒giới 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 淨tịnh 心tâm 守thủ 戒giới 。 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 多đa 忿phẫn 不bất 忍nhẫn 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 含hàm 喜hỷ 不bất 瞋sân 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 怠đãi 惰nọa 不bất 勤cần 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 策sách 勵lệ 身thân 心tâm 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 拙chuyết 禦ngữ 身thân 心tâm 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 巧xảo 便tiện 運vận 致trí 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 常thường 懷hoài 怯khiếp 弱nhược 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 勇dũng 猛mãnh 慧tuệ 力lực 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 不bất 起khởi 善thiện 願nguyện 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 發phát 行hạnh 四tứ 弘hoằng 人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế 。 不bất 生sanh 一nhất 智trí 不bất 如như 一nhất 日nhật 。 慧tuệ 性tánh 聰thông 利lợi 釋thích 曰viết 百bách 年niên 縱túng 恣tứ 過quá 罪tội 逾du 深thâm 一nhất 日nhật 修tu 持trì 便tiện 獲hoạch 大đại 益ích 所sở 以dĩ 不bất 如Như 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 頌tụng 究cứu 竟cánh 果quả 。

速tốc 詣nghệ 菩Bồ 提Đề 大đại 樹thụ 王vương 。 坐tọa 已dĩ 降hàng 伏phục 諸chư 魔ma 眾chúng 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 普phổ 利lợi 一nhất 切thiết 諸chư 含hàm 識thức 。

○# 鈔sao 後hậu 究cứu 竟cánh 果quả 者giả 速tốc 詣nghệ 菩Bồ 提Đề 大đại 樹thụ 王vương 。 等đẳng 者giả 謂vị 諸chư 佛Phật 示thị 化hóa 臨lâm 成thành 正chánh 覺giác 時thời 。 皆giai 坐tọa 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 也dã 且thả 如như 釋Thích 迦Ca 因nhân 中trung 未vị 成thành 佛Phật 前tiền 苦khổ 行hạnh 六lục 年niên 。 知tri 不bất 究cứu 竟cánh 即tức 思tư 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 。 皆giai 詣nghệ 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 下hạ 降giáng 伏phục 魔ma 軍quân 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 即tức 離ly 其kỳ 處xứ 詣nghệ 尼Ni 連Liên 河Hà 邊biên 將tương 欲dục 剃thế 髮phát 沐mộc 浴dục 時thời 優ưu 婁lâu 頻tần 蠡lễ 聚tụ 落lạc 主chủ 名danh 。 斯tư 那na 鉢bát 底để 有hữu 十thập 童đồng 女nữ 。 昔tích 與dữ 五ngũ 跋Bạt 陀Đà 羅La 。 常thường 以dĩ 麻ma 麥mạch 。 供cúng 養dường 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 最tối 小tiểu 者giả 。 名danh 曰viết 善Thiện 生Sanh 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 苦khổ 行hạnh 。 之chi 時thời 常thường 以dĩ 飲ẩm 食thực 供cúng 養dường 。 八bát 百bách 梵Phạm 志Chí 。 願nguyện 資tư 菩Bồ 薩Tát 速tốc 成thành 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 知tri 自tự 餓ngạ 非phi 真chân 道đạo 故cố 於ư 無vô 光quang 太thái 子tử 邊biên 換hoán 得đắc 袈ca 裟sa 至chí 於ư 晨thần 朝triêu 入nhập 村thôn 乞khất 食thực 。 其kỳ 聚tụ 落lạc 神thần 。 告cáo 善thiện 生sanh 女nữ 汝nhữ 之chi 所sở 為vi 清thanh 淨tịnh 人nhân 者giả 欲dục 來lai 乞khất 食thực 汝nhữ 欲dục 供cúng 養dường 宜nghi 速tốc 辦biện 之chi 善thiện 生sanh 聞văn 已dĩ 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 取thủ 十thập 牛ngưu 乳nhũ 極cực 令linh 精tinh 純thuần 煑chử 以dĩ 為vi 糜mi 欲dục 將tương 供cúng 養dường 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 已dĩ 即tức 於ư 糜mi 上thượng 現hiện 吉cát 祥tường 相tương/tướng 善thiện 生sanh 極cực 怪quái 有hữu 仙tiên 語ngữ 之chi 若nhược 有hữu 食thực 此thử 糜mi 者giả 必tất 成thành 正chánh 覺giác 。 即tức 敷phu 妙diệu 座tòa 令linh 優Ưu 多Đa 羅La 女nữ 。 如như 常thường 先tiên 請thỉnh 諸chư 梵Phạm 志Chí 等đẳng 。 奉phụng 教giáo 四tứ 望vọng 都đô 不bất 見kiến 之chi 唯duy 見kiến 菩Bồ 薩Tát 。 卻khước 來lai 歸quy 報báo 善thiện 生sanh 告cáo 云vân 此thử 為vi 最tối 勝thắng 。 我ngã 本bổn 為vi 彼bỉ 宜nghi 速tốc 請thỉnh 之chi 菩Bồ 薩Tát 受thọ 請thỉnh 即tức 詣nghệ 其kỳ 座tòa 善thiện 生sanh 歡hoan 喜hỷ 以dĩ 金kim 鉢bát 盛thịnh 粥chúc 授thọ 於ư 菩Bồ 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 思tư 惟duy 。 我ngã 食thực 糜mi 已dĩ 定định 證chứng 菩Bồ 提Đề 此thử 鉢bát 付phó 誰thùy 善thiện 生sanh 白bạch 言ngôn 隨tùy 意ý 受thọ 用dụng 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 已dĩ 。 至chí 泥nê 連liên 河hà 置trí 鉢bát 岸ngạn 上thượng 。 剃thế 髮phát 沐mộc 浴dục 諸chư 天thiên 以dĩ 香hương 華hoa 遍biến 散tán 河hà 中trung 浴dục 已dĩ 收thu 水thủy 還hoàn 天thiên 供cúng 養dường 善thiện 生sanh 收thu 髮phát 起khởi 窣tốt 堵đổ 波ba 。 大đại 備bị 香hương 華hoa 而nhi 申thân 供cúng 養dường 。 出xuất 岸ngạn 思tư 惟duy 坐tọa 何hà 坐tọa 食thực 龍long 妃phi 持trì 座tòa 湧dũng 出xuất 供cúng 養dường 菩Bồ 薩Tát 。 坐tọa 已dĩ 取thủ 食thực 乳nhũ 糜mi 身thân 體thể 平bình 復phục 。 致trí 鉢bát 河hà 中trung 龍long 收thu 供cúng 養dường 帝Đế 釋Thích 化hóa 為vi 金kim 翅sí 奪đoạt 將tương 歸quy 天thiên 起khởi 塔tháp 供cúng 養dường 。 經kinh 說thuyết 我ngã 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 詣nghệ 道đạo 樹thụ 時thời 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 并tinh 諸chư 天thiên 眾chúng 。 各các 各các 嚴nghiêm 飾sức 。 菩Bồ 提Đề 之chi 樹thụ 。 或hoặc 有hữu 高cao 顯hiển 百bách 千thiên 由do 旬tuần 。 純thuần 華hoa 所sở 成thành 或hoặc 純thuần 旃chiên 檀đàn 或hoặc 純thuần 繒tăng 綵thải 所sở 成thành 或hoặc 純thuần 珠châu 寶bảo 所sở 成thành 或hoặc 七thất 寶bảo 成thành 如như 是thị 計kế 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 一nhất 一nhất 樹thụ 下hạ 。 各các 隨tùy 色sắc 類loại 。 敷phu 師sư 子tử 座tòa 。 其kỳ 座tòa 或hoặc 以dĩ 純thuần 華hoa 莊trang 嚴nghiêm 或hoặc 香hương 或hoặc 寶bảo 或hoặc 純thuần 或hoặc 雜tạp 一nhất 一nhất 皆giai 願nguyện 菩Bồ 薩Tát 。 坐tọa 於ư 樹thụ 下hạ 。 得đắc 無vô 上thượng 覺giác 。 爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 澡táo 浴dục 身thân 體thể 。 復phục 食thực 乳nhũ 糜mi 。 氣khí 力lực 平bình 全toàn 。 欲dục 往vãng 詣nghệ 十thập 六lục 功công 德đức 之chi 地địa 。 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 為vì 欲dục 降hàng 伏phục 。 諸chư 魔ma 怨oán 故cố 以dĩ 大đại 人nhân 相tướng 。 四tứ 面diện 而nhi 行hành 振chấn 動động 大đại 地địa 出xuất 大đại 音âm 聲thanh 。 足túc 下hạ 放phóng 光quang 隨tùy 所sở 踐tiễn 處xứ 皆giai 生sanh 蓮liên 華hoa 。 正chánh 念niệm 向hướng 彼bỉ 。 菩Bồ 提Đề 之chi 樹thụ 。 直trực 視thị 行hành 時thời 便tiện 有hữu 無vô 量lượng 威uy 儀nghi 。 時thời 風phong 天thiên 雨vũ 天thiên 從tùng 泥nê 連liên 河hà 至chí 菩Bồ 提Đề 樹thụ 周chu 遍biến 掃tảo 洒sái 盡tận 令linh 嚴nghiêm 淨tịnh 。 又hựu 雨vũ 無vô 量lượng 。 殊thù 勝thắng 香hương 華hoa 。 遍biến 覆phú 其kỳ 地địa 。 三Tam 千Thiên 界Giới 內nội 大đại 小tiểu 諸chư 樹thụ 。 皆giai 悉tất 低đê 垂thùy 向hướng 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 大đại 小tiểu 諸chư 山sơn 。 皆giai 悉tất 低đê 垂thùy 向hướng 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 欲dục 天thiên 散tán 華hoa 一nhất 一nhất 華hoa 等đẳng 一nhất 俱câu 盧lô 舍xá 。 以dĩ 為vi 其kỳ 臺đài 。 復phục 現hiện 廣quảng 路lộ 。 於ư 路lộ 左tả 右hữu 。 七thất 寶bảo 欄lan 楯thuẫn 。 量lượng 如như 七thất 多đa 羅la 樹thụ 。 眾chúng 寶bảo 幡phan 蓋cái 。 處xứ 處xứ 莊trang 嚴nghiêm 。 又hựu 化hóa 七thất 寶bảo 多đa 羅la 之chi 樹thụ 。 絡lạc 以dĩ 金kim 繩thằng 。 繩thằng 上thượng 皆giai 懸huyền 珍trân 鐸đạc 。 明minh 珠châu 琉lưu 璃ly 。 間gian 廁trắc 其kỳ 樹thụ 兩lưỡng 間gian 。 有hữu 七thất 寶bảo 池trì 。 金kim 沙sa 遍biến 布bố 。 香hương 水thủy 盈doanh 滿mãn 。 四tứ 華hoa 芬phân 馥phức 四tứ 面diện 寶bảo 階giai 周chu 帀táp 莊trang 嚴nghiêm 迦ca 陵lăng 等đẳng 鳥điểu 出xuất 和hòa 雅nhã 音âm 。 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 諸chư 天thiên 婇thể 女nữ 。 以dĩ 眾chúng 香hương 水thủy 。 用dụng 洒sái 於ư 路lộ 復phục 有hữu 上thượng 類loại 散tán 眾chúng 天thiên 華hoa 。 一nhất 一nhất 樹thụ 下hạ 。 復phục 有hữu 眾chúng 寶bảo 妙diệu 臺đài 。 其kỳ 上thượng 各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 天thiên 諸chư 婇thể 女nữ 。 皆giai 捧phủng 寶bảo 器khí 。 盛thịnh 眾chúng 妙diệu 香hương 復phục 有hữu 五ngũ 千thiên 。 天thiên 諸chư 婇thể 女nữ 。 奏tấu 天thiên 妓kỹ 樂nhạc 。 歌ca 舞vũ 頌tụng 歎thán 。 出xuất 和hòa 雅nhã 音âm 。 菩Bồ 薩Tát 其kỳ 身thân 普phổ 放phóng 。 光quang 明minh 照chiếu 諸chư 佛Phật 剎sát 復phục 有hữu 無vô 量lượng 。 百bách 千thiên 諸chư 天thiên 。 奏tấu 天thiên 妓kỹ 樂nhạc 。 於ư 虗hư 空không 中trung 雨vũ 眾chúng 天thiên 華hoa 。 又hựu 雨vũ 無vô 量lượng 百bách 千thiên 。 天thiên 妙diệu 衣y 服phục 。 復phục 有hữu 無vô 量lượng 。 象tượng 馬mã 牛ngưu 等đẳng 。 圍vi 繞nhiễu 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 聲thanh 哮hao 吼hống 。 其kỳ 音âm 和hòa 暢sướng 。 無vô 量lượng 眾chúng 鳥điểu 。 翱cao 翔tường 圍vi 繞nhiễu 出xuất 和hòa 雅nhã 音âm 。 菩Bồ 薩Tát 往vãng 詣nghệ 菩Bồ 提Đề 場Tràng 。 時thời 有hữu 如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 。 希hy 有hữu 吉cát 祥tường 之chi 相tướng 。 令linh 無vô 邊biên 界giới 有hữu 情tình 皆giai 得đắc 安an 樂lạc 。 離ly 苦khổ 惱não 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 照chiếu 無vô 邊biên 界giới 。 遇ngộ 光quang 之chi 者giả 苦khổ 惱não 皆giai 除trừ 迦ca 利lợi 龍long 王vương 說thuyết 偈kệ 讚tán 歎thán 。 龍long 妃phi 金kim 光quang 圍vi 繞nhiễu 。 供cúng 養dường 既ký 到đáo 樹thụ 下hạ 復phục 自tự 思tư 惟duy 。 往vãng 昔tích 諸chư 佛Phật 。 坐tọa 何hà 等đẳng 座tòa 證chứng 成thành 菩Bồ 提Đề 。 念niệm 昔tích 諸chư 佛Phật 皆giai 坐tọa 淨tịnh 草thảo 。 時thời 天Thiên 帝Đế 釋Thích 。 化hóa 為vi 刈ngải 草thảo 之chi 人nhân 於ư 菩Bồ 薩Tát 邊biên 持trì 草thảo 而nhi 立lập 。 菩Bồ 薩Tát 徐từ 問vấn 汝nhữ 名danh 字tự 誰thùy 其kỳ 人nhân 答đáp 言ngôn 我ngã 名danh 吉cát 祥tường 菩Bồ 薩Tát 心tâm 喜hỷ 我ngã 今kim 必tất 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 即tức 以dĩ 妙diệu 音âm 從tùng 乞khất 其kỳ 草thảo 化hóa 人nhân 心tâm 喜hỷ 持trì 以dĩ 上thượng 之chi 菩Bồ 薩Tát 受thọ 已dĩ 。 以dĩ 手thủ 自tự 敷phu 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 立lập 大đại 誓thệ 言ngôn 若nhược 不bất 成thành 佛Phật 終chung 不bất 起khởi 此thử 也dã 言ngôn 坐tọa 等đẳng 者giả 即tức 降hàng 魔ma 相tương/tướng 也dã 菩Bồ 薩Tát 既ký 坐tọa 已dĩ 思tư 惟duy 欲dục 界giới 波Ba 旬Tuần 最tối 尊tôn 最tối 勝thắng 。 應ưng 召triệu 來lai 此thử 。 而nhi 降hàng 伏phục 之chi 。 即tức 放phóng 白bạch 毫hào 光quang 照chiếu 三Tam 千Thiên 界Giới 波Ba 旬Tuần 遇ngộ 已dĩ 夢mộng 三tam 十thập 二nhị 不bất 吉cát 祥tường 事sự 。 寤ngụ 已dĩ 心tâm 驚kinh 告cáo 諸chư 臣thần 佐tá 云vân 我ngã 聞văn 空không 聲thanh 悉Tất 達Đạt 太Thái 子Tử 。 苦khổ 行hạnh 圓viên 滿mãn 必tất 成thành 菩Bồ 提Đề 。 空không 我ngã 境cảnh 界giới 。 如như 何hà 摧tồi 伏phục 大đại 臣thần 等đẳng 及cập 其kỳ 千thiên 子tử 。 皆giai 共cộng 諫gián 之chi 波Ba 旬Tuần 轉chuyển 怒nộ 即tức 召triệu 諸chư 女nữ 詣nghệ 菩Bồ 薩Tát 前tiền 各các 騁sính 妖yêu 姦gian 欲dục 壞hoại 其kỳ 淨tịnh 行hạnh 。 菩Bồ 薩Tát 哀ai 念niệm 說thuyết 偈kệ 化hóa 之chi 令linh 諸chư 魔ma 女nữ 皆giai 知tri 欲dục 過quá 而nhi 復phục 報báo 言ngôn 汝nhữ 等đẳng 有hữu 福phước 今kim 得đắc 生sanh 天thiên 。 身thân 不bất 念niệm 無vô 常thường 。 造tạo 諸chư 幻huyễn 惑hoặc 當đương 墮đọa 惡ác 道đạo 。 欲dục 脫thoát 甚thậm 難nan 。 是thị 時thời 諸chư 女nữ 散tán 以dĩ 天thiên 華hoa 右hữu 旋toàn 菩Bồ 薩Tát 卻khước 歸quy 天thiên 上thượng 於ư 波Ba 旬Tuần 所sở 具cụ 述thuật 其kỳ 由do 諫gián 波Ba 旬Tuần 言ngôn 願nguyện 不bất 為vi 患hoạn 時thời 白bạch 部bộ 魔ma 子tử 名danh 曰viết 導Đạo 師Sư 。 啟khải 父phụ 王vương 言ngôn 菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 。 超siêu 過quá 三tam 界giới 。 神thần 通thông 道Đạo 力lực 。 無vô 有hữu 能năng 當đương 。 諸chư 天thiên 龍long 神thần 。 咸hàm 共cộng 稱xưng 讚tán 。 必tất 非phi 大đại 王vương 。 所sở 能năng 摧tồi 屈khuất 。 不bất 須tu 造tạo 惡ác 。 自tự 招chiêu 過quá 患hoạn 波Ba 旬Tuần 不bất 受thọ 自tự 往vãng 遣khiển 之chi 不bất 受thọ 輪Luân 王Vương 山sơn 間gian 獨độc 處xứ 欲dục 望vọng 佛Phật 道Đạo 徒đồ 自tự 勞lao 形hình 。 菩Bồ 薩Tát 語ngữ 言ngôn 我ngã 今kim 坐tọa 此thử 決quyết 取thủ 菩Bồ 提Đề 日nhật 月nguyệt 墮đọa 地địa 。 須Tu 彌Di 傾khuynh 倒đảo 寧ninh 有hữu 是thị 事sự 我ngã 志chí 不bất 移di 波Ba 旬Tuần 轉chuyển 怒nộ 吼hống 聲thanh 如như 雷lôi 喚hoán 諸chư 夜dạ 叉xoa 率suất 自tự 徒đồ 屬thuộc 鄙bỉ 惡ác 醜xú 形hình 百bách 千thiên 異dị 類loại 或hoặc 布bố 黑hắc 雲vân 。 雷lôi 電điện 霹phích 靂lịch 。 或hoặc 雨vũ 砂sa 石thạch 或hoặc 擎kình 大đại 山sơn 。 或hoặc 口khẩu 吐thổ 毒độc 蛇xà 或hoặc 身thân 出xuất 猛mãnh 燄diệm 彎loan 弓cung 揮huy 劒kiếm 舞vũ 矟sáo 盤bàn 槍thương 無vô 量lượng 億ức 魔ma 軍quân 廣quảng 為vì 驚kinh 怖bố 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 慈từ 定định 力lực 砂sa 石thạch 箭tiễn 鏃# 悉tất 變biến 成thành 華hoa 惡ác 龍long 吐thổ 毒độc 。 皆giai 為vi 香hương 氣khí 波Ba 旬Tuần 執chấp 劒kiếm 自tự 欲dục 害hại 之chi 魔ma 子tử 抱bão 而nhi 諫gián 之chi 勿vật 招chiêu 罪tội 咎cữu 菩Bồ 提Đề 樹thụ 神thần 無vô 量lượng 天thiên 眾chúng 。 言ngôn 詞từ 毀hủy 責trách 讚tán 菩Bồ 薩Tát 德đức 爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 語ngứ 魔ma 王vương 言ngôn 。 我ngã 今kim 於ư 此thử 。 斷đoạn 汝nhữ 怨oán 讐thù 滅diệt 汝nhữ 惡ác 業nghiệp 。 除trừ 汝nhữ 嫉tật 妬đố 。 汝nhữ 宜nghi 回hồi 心tâm 生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 汝nhữ 以dĩ 微vi 善thiện 。 今kim 得đắc 天thiên 身thân 。 我ngã 從tùng 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 修tu 習tập 聖thánh 道Đạo 。 魔ma 言ngôn 有hữu 何hà 證chứng 據cứ 菩Bồ 薩Tát 即tức 以dĩ 。 右hữu 手thủ 指chỉ 地địa 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 諸chư 物vật 依y 何hà 得đắc 生sanh 長trưởng 。 大đại 地địa 能năng 為vi 平bình 等đẳng 因nhân 。 此thử 應ưng 與dữ 我ngã 作tác 證chứng 明minh 。 汝nhữ 今kim 當đương 觀quán 如như 實thật 說thuyết 。 時thời 地địa 神thần 持trì 華hoa 鬘man 湧dũng 現hiện 供cúng 養dường 言ngôn 我ngã 能năng 證chứng 菩Bồ 薩Tát 。 往vãng 昔tích 多đa 劫kiếp 修tu 行hành 今kim 得đắc 菩Bồ 提Đề 酬thù 前tiền 因nhân 行hành 也dã 然nhiên 我ngã 此thử 地địa 。 是thị 金kim 剛cang 臍tề 餘dư 方phương 悉tất 轉chuyển 。 此thử 地địa 不bất 動động 。 作tác 是thị 語ngữ 已dĩ 。 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 六lục 種chủng 震chấn 動động 。 搖dao 出xuất 大đại 音âm 聲thanh 。 有hữu 十thập 八bát 相tướng 。 魔ma 眾chúng 見kiến 已dĩ 憒hội 亂loạn 身thân 心tâm 顛điên 倒đảo 狼lang 籍tịch 蹤tung 橫hoạnh/hoành 而nhi 走tẩu 波Ba 旬Tuần 驚kinh 怖bố 悶muộn 絕tuyệt 頓đốn 躃tích 。 有hữu 一nhất 地địa 神thần 以dĩ 水thủy 洒sái 之chi 告cáo 言ngôn 速tốc 去khứ 此thử 有hữu 兵binh 眾chúng 欲dục 來lai 害hại 汝nhữ 。 是thị 時thời 魔ma 眾chúng 退thoái 散tán 而nhi 走tẩu 。 降hàng 魔ma 相tương/tướng 竟cánh 也dã 言ngôn 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 者giả 。 即tức 成thành 道Đạo 相tương/tướng 也dã 隨tùy 學học 果quả 用dụng 中trung 已dĩ 說thuyết 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 頌tụng 結kết 勸khuyến 受thọ 持trì 三tam 一nhất 結kết 前tiền 諸chư 行hành 。

若nhược 人nhân 於ư 此thử 普Phổ 賢Hiền 願nguyện 。 讀đọc 誦tụng 受thọ 持trì 及cập 演diễn 說thuyết 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 重trọng/trùng 顯hiển 勝thắng 益ích 。

果quả 報báo 唯duy 佛Phật 能năng 證chứng 知tri 。 決quyết 定định 獲hoạch 勝thắng 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 若nhược 人nhân 誦tụng 此thử 普Phổ 賢Hiền 願nguyện 。 我ngã 說thuyết 少thiểu 分phần 之chi 善thiện 根căn 。 一nhất 念niệm 一nhất 切thiết 悉tất 圓viên 滿mãn 成thành 就tựu 。 眾chúng 生sanh 清thanh 淨tịnh 願nguyện 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 結kết 成thành 回hồi 向hướng 。

我ngã 此thử 普Phổ 賢Hiền 殊thù 勝thắng 行hạnh 。 無vô 邊biên 勝thắng 福phước 皆giai 回hồi 向hướng 普phổ 願nguyện 沉trầm 溺nịch 諸chư 眾chúng 生sanh 。 速tốc 往vãng 無Vô 量Lượng 光Quang 佛Phật 剎sát 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 結kết 說thuyết 讚tán 善thiện 。

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 如Như 來Lai 前tiền 。 說thuyết 此thử 普Phổ 賢Hiền 。 廣quảng 大đại 願nguyện 王vương 。 清thanh 淨tịnh 偈kệ 已dĩ 。

△# 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 踊dũng 躍dược 無vô 量lượng 。

△# 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ 。

△# 如Như 來Lai 讚tán 言ngôn 。 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。

疏sớ/sơ 結kết 說thuyết 讚tán 善thiện 乃nãi 是thị 義nghĩa 生sanh 此thử 會hội 入nhập 定định 未vị 有hữu 佛Phật 說thuyết 古cổ 德đức 共cộng 立lập 令linh 眾chúng 頓đốn 證chứng 。

○# 鈔sao 此thử 會hội 入nhập 定định 未vị 有hữu 佛Phật 說thuyết 者giả 會hội 初sơ 世Thế 尊Tôn 入nhập 師sư 子tử 頻tần 申thân 。 三tam 昧muội 便tiện 令linh 逝thệ 多đa 林lâm 忽hốt 然nhiên 廣quảng 博bác 現hiện 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 之chi 事sự 普phổ 賢hiền 開khai 發phát 文Văn 殊Thù 讚tán 述thuật 大đại 眾chúng 頓đốn 證chứng 後hậu 文Văn 殊Thù 出xuất 至chí 福phước 城thành 東đông 教giáo 示thị 善thiện 財tài 展triển 轉chuyển 求cầu 道Đạo 乃nãi 至chí 品phẩm 末mạt 佛Phật 無vô 自tự 說thuyết 之chi 處xứ 故cố 此thử 云vân 如Như 來Lai 讚tán 言ngôn 。 者giả 乃nãi 是thị 義nghĩa 生sanh 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 流lưu 通thông 分phần/phân 二nhị 一nhất 指chỉ 所sở 說thuyết 法Pháp 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 與dữ 諸chư 聖thánh 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 演diễn 說thuyết 如như 是thị 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 解giải 脫thoát 。 境cảnh 界giới 勝thắng 法Pháp 門môn 時thời 。

疏sớ/sơ 向hướng 普phổ 賢hiền 說thuyết 已dĩ 是thị 結kết 義nghĩa 今kim 云vân 佛Phật 說thuyết 亦diệc 是thị 義nghĩa 生sanh 意ý 欲dục 總tổng 該cai 亦diệc 有hữu 二nhị 意ý 。

△# 一nhất 此thử 之chi 一nhất 會hội 佛Phật 為vi 會hội 主chủ 雖tuy 諸chư 善thiện 友hữu 以dĩ 總tổng 該cai 別biệt 亦diệc 屬thuộc 佛Phật 說thuyết 。

△# 二nhị 徧biến 該cai 九cửu 會hội 以dĩ 皆giai 不bất 起khởi 菩Bồ 提Đề 樹thụ 王vương 。 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 一nhất 時thời 頓đốn 說thuyết 。

○# 鈔sao 此thử 之chi 一nhất 會hội 至chí 亦diệc 屬thuộc 佛Phật 說thuyết 者giả 謂vị 初sơ 會hội 來lai 皆giai 菩Bồ 薩Tát 為vi 主chủ 欲dục 有hữu 所sở 表biểu 謂vị 初sơ 會hội 普phổ 賢hiền 為vi 主chủ 初sơ 會hội 是thị 九cửu 會hội 之chi 總tổng 表biểu 佛Phật 依y 正chánh 二nhị 果quả 體thể 是thị 法Pháp 界Giới 普phổ 賢hiền 主chủ 法Pháp 界Giới 故cố 二nhị 文Văn 殊Thù 為vi 主chủ 主chủ 十thập 信tín 故cố 足túc 下hạ 放phóng 光quang 三tam 法pháp 慧tuệ 為vi 主chủ 十thập 住trụ 是thị 解giải 位vị 足túc 指chỉ 放phóng 光quang 四tứ 功công 德đức 林lâm 為vi 主chủ 十thập 行hành 森sâm 聳tủng 如như 林lâm 故cố 足túc 趺phu 放phóng 光quang 五ngũ 金kim 剛cang 幢tràng 為vi 主chủ 回hồi 向hướng 高cao 出xuất 故cố 兩lưỡng 膝tất 放phóng 光quang 六lục 金kim 剛cang 藏tạng 為vi 主chủ 入nhập 地địa 能năng 生sanh 無vô 盡tận 之chi 功công 德đức 故cố 眉mi 間gian 放phóng 光quang 。 七thất 普phổ 賢hiền 為vi 主chủ 位vị 滿mãn 還hoàn 同đồng 法Pháp 界Giới 故cố 於ư 一nhất 會hội 中trung 隨tùy 品phẩm 別biệt 有hữu 所sở 表biểu 故cố 有hữu 餘dư 菩Bồ 薩Tát 。 等đẳng 說thuyết 者giả 也dã 八bát 普phổ 慧tuệ 普phổ 賢hiền 等đẳng 為vi 主chủ 託thác 法pháp 進tiến 修tu 慧tuệ 能năng 引dẫn 行hành 故cố 普phổ 賢hiền 主chủ 行hành 故cố 九cửu 至chí 此thử 會hội 初sơ 方phương 是thị 佛Phật 自tự 為vi 主chủ 表biểu 證chứng 入nhập 因nhân 果quả 若nhược 不bất 冥minh 合hợp 佛Phật 心tâm 無vô 由do 證chứng 入nhập 故cố 此thử 云vân 佛Phật 為vi 會hội 主chủ 也dã 則tắc 諸chư 善thiện 友hữu 皆giai 佛Phật 十thập 身thân 中trung 餘dư 類loại 身thân 故cố 以dĩ 總tổng 該cai 別biệt 縱túng/tung 前tiền 八bát 會hội 說thuyết 主chủ 亦diệc 佛Phật 十thập 身thân 中trung 菩Bồ 薩Tát 身thân 也dã 故cố 一nhất 一nhất 會hội 初sơ 皆giai 先tiên 標tiêu 佛Phật 淺thiển 識thức 不bất 曉hiểu 此thử 意ý 云vân 華hoa 嚴nghiêm 多đa 分phần 非phi 佛Phật 親thân 說thuyết 未vị 為vi 極cực 妙diệu 者giả 渾hồn 是thị 街nhai 巷hạng 之chi 談đàm 也dã 疏sớ/sơ 二nhị 通thông 該cai 九cửu 會hội 至chí 一nhất 時thời 頓đốn 說thuyết 者giả 謂vị 不bất 起khởi 菩Bồ 提Đề 樹thụ 而nhi 昇thăng 忉Đao 利Lợi 天Thiên 。 等đẳng 三tam 天thiên 也dã 皆giai 不bất 起khởi 而nhi 昇thăng 之chi 如như 昇thăng 須Tu 彌Di 品phẩm 云vân 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 不bất 離ly 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 而nhi 昇thăng 須Tu 彌Di 向hướng 帝Đế 釋Thích 殿điện 法Pháp 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 偈kệ 云vân 佛Phật 子tử 汝nhữ 應ưng 觀quán 如Như 來Lai 。 自tự 在tại 力lực 一nhất 切thiết 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 皆giai 言ngôn 佛Phật 在tại 中trung 我ngã 等đẳng 今kim 見kiến 佛Phật 住trụ 於ư 須Tu 彌Di 頂đảnh 十thập 方phương 悉tất 亦diệc 然nhiên 如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực 。 既ký 三tam 天thiên 皆giai 爾nhĩ 故cố 成thành 四tứ 句cú 一nhất 不bất 起khởi 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 提Đề 樹thụ 而nhi 昇thăng 一nhất 天thiên 如như 前tiền 經kinh 文văn 二nhị 不bất 起khởi 一nhất 處xứ 而nhi 昇thăng 一nhất 切thiết 處xứ 三tam 不bất 起khởi 一nhất 處xứ 而nhi 昇thăng 一nhất 處xứ 四tứ 不bất 起khởi 一nhất 切thiết 。 處xử 而nhi 昇thăng 一nhất 切thiết 處xứ 二nhị 四tứ 兩lưỡng 句cú 取thủ 其kỳ 結kết 例lệ 之chi 文văn 謂vị 十thập 方phương 悉tất 亦diệc 然nhiên 取thủ 前tiền 一nhất 切thiết 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 對đối 忉Đao 利Lợi 悉tất 亦diệc 然nhiên 則tắc 是thị 第đệ 四tứ 句cú 但đãn 取thủ 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 對đối 一nhất 切thiết 忉Đao 利Lợi 是thị 第đệ 二nhị 句cú 其kỳ 第đệ 三tam 句cú 易dị 知tri 故cố 無vô 文văn 義nghĩa 必tất 合hợp 有hữu 是thị 則tắc 不bất 起khởi 法Pháp 界Giới 菩Bồ 提Đề 樹thụ 遍biến 昇thăng 法Pháp 界Giới 七thất 處xứ 即tức 第đệ 四tứ 句cú 問vấn 動động 靜tĩnh 相tương 違vi 去khứ 住trụ 懸huyền 隔cách 既ký 云vân 不bất 離ly 何hà 得đắc 言ngôn 昇thăng 答đáp 然nhiên 佛Phật 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 智trí 無vô 不bất 周chu 體thể 無vô 不bất 在tại 無vô 依y 無vô 住trụ 。 無vô 去khứ 無vô 來lai 。 然nhiên 以dĩ 自tự 在tại 即tức 體thể 之chi 應ưng 應ưng 隨tùy 體thể 遍biến 緣duyên 感cảm 前tiền 後hậu 有hữu 住trụ 有hữu 昇thăng 閻Diêm 浮Phù 有hữu 感cảm 見kiến 在tại 道đạo 樹thụ 天thiên 宮cung 有hữu 感cảm 見kiến 昇thăng 天thiên 上thượng 非phi 移di 覺giác 樹thụ 之chi 佛Phật 而nhi 昇thăng 天thiên 宮cung 故cố 云vân 不bất 離ly 覺giác 樹thụ 而nhi 昇thăng 釋thích 殿điện 故cố 法pháp 慧tuệ 云vân 佛Phật 子tử 汝nhữ 應ưng 觀quán 等đẳng 文văn 理lý 有hữu 據cứ 今kim 更cánh 以dĩ 喻dụ 顯hiển 譬thí 如như 朗lãng 月nguyệt 流lưu 影ảnh 遍biến 應ưng 且thả 澄trừng 江giang 一nhất 月nguyệt 三tam 舟chu 共cộng 觀quán 一nhất 舟chu 停đình 住trụ 二nhị 舟chu 南nam 北bắc 南nam 者giả 見kiến 月nguyệt 千thiên 里lý 隨tùy 南nam 北bắc 者giả 見kiến 月nguyệt 千thiên 里lý 隨tùy 北bắc 停đình 舟chu 之chi 者giả 見kiến 月nguyệt 不bất 移di 是thị 謂vị 此thử 月nguyệt 不bất 離ly 中trung 流lưu 而nhi 往vãng 南nam 北bắc 設thiết 百bách 千thiên 共cộng 觀quán 八bát 方phương 各các 去khứ 則tắc 百bách 千thiên 月nguyệt 各các 隨tùy 其kỳ 去khứ 諸chư 有hữu 識thức 者giả 。 曉hiểu 斯tư 旨chỉ 焉yên 。

△# 疏sớ/sơ 向hướng 見kiến 普phổ 賢hiền 在tại 菩Bồ 提Đề 場Tràng 攝nhiếp 末mạt 歸quy 本bổn 以dĩ 本bổn 該cai 末mạt 並tịnh 為vi 佛Phật 說thuyết 。

○# 鈔sao 向hướng 見kiến 普phổ 賢hiền 至chí 佛Phật 說thuyết 者giả 然nhiên 第đệ 一nhất 會hội 初sơ 是thị 菩Bồ 提Đề 場Tràng 證chứng 道đạo 佛Phật 既ký 不bất 離ly 菩Bồ 提Đề 樹thụ 而nhi 在tại 逝thệ 多đa 林lâm 文Văn 殊Thù 從tùng 佛Phật 會hội 而nhi 出xuất 乃nãi 至chí 福phước 城thành 東đông 開khai 發phát 善thiện 財tài 是thị 從tùng 本bổn 起khởi 末mạt 善thiện 財tài 求cầu 友hữu 展triển 轉chuyển 南nam 行hành 並tịnh 是thị 末mạt 也dã 從tùng 寄ký 登đăng 地địa 已dĩ 後hậu 多đa 不bất 指chỉ 方phương 最tối 後hậu 見kiến 普phổ 賢hiền 時thời 在tại 菩Bồ 提Đề 場Tràng 內nội 是thị 攝nhiếp 末mạt 歸quy 本bổn 也dã 故cố 云vân 以dĩ 本bổn 該cai 末mạt 竝tịnh 為vi 佛Phật 說thuyết 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 時thời 眾chúng 受thọ 持trì 二nhị 一nhất 列liệt 能năng 持trì 眾chúng 三tam 一nhất 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 所sở 成thành 熟thục 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 賢Hiền 劫Kiếp 一nhất 切thiết 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 無Vô 垢cấu 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 住trụ 灌quán 頂đảnh 位vị 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 餘dư 十thập 方phương 。 種chủng 種chủng 世thế 界giới 。 普phổ 來lai 集tập 會hội 。 一nhất 切thiết 剎sát 海hải 。 極cực 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。

疏sớ/sơ 文văn 有hữu 四tứ 類loại 前tiền 之chi 二nhị 類loại 多đa 在tại 此thử 會hội 第đệ 三tam 普phổ 賢hiền 義nghĩa 通thông 常thường 隨tùy 則tắc 徧biến 該cai 九cửu 會hội 第đệ 四tứ 種chủng 種chủng 世thế 界giới 普phổ 來lai 集tập 會hội 。 亦diệc 通thông 二nhị 義nghĩa 亦diệc 是thị 前tiền 來lai 遠viễn 集tập 新tân 眾chúng 二nhị 通thông 九cửu 會hội 集tập 有hữu 遠viễn 近cận 而nhi 梵Phạm 本bổn 無vô 文văn 。

○# 鈔sao 及cập 所sở 成thành 熟thục 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 者giả 即tức 文Văn 殊Thù 辭từ 佛Phật 往vãng 於ư 南nam 方phương 舍Xá 利Lợi 弗Phất 亦diệc 辭từ 佛Phật 領lãnh 自tự 徒đồ 眾chúng 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 海hải 覺giác 比Bỉ 丘Khâu 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 至chí 於ư 中trung 路lộ 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 勸khuyến 令linh 歸quy 依y 文Văn 殊Thù 文Văn 殊Thù 如như 象tượng 王vương 回hồi 旋toàn 觀quán 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 為vi 說thuyết 十thập 種chủng 無vô 疲bì 厭yếm 心tâm 謂vị 積tích 集tập 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 心tâm 。 無vô 疲bì 厭yếm 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 行hành 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 次thứ 第đệ 入nhập 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 普phổ 嚴nghiêm 淨tịnh 十thập 方phương 。 佛Phật 剎sát 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 。 無vô 疲bì 厭yếm 修tu 一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung 。 成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 為vi 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 故cố 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 波Ba 羅La 蜜Mật 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 如như 是thị 次thứ 第đệ 。 為vi 成thành 熟thục 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 界giới 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 一nhất 切thiết 力lực 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 得đắc 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 故cố 大đại 疏sớ/sơ 序tự 云vân 象tượng 王vương 回hồi 旋toàn 六lục 千thiên 道đạo 成thành 於ư 言ngôn 下hạ 故cố 此thử 列liệt 之chi 也dã 言ngôn 比Bỉ 丘Khâu 者giả 新tân 云vân 苾bật 芻sô 唐đường 言ngôn 具cụ 淨tịnh 西tây 天thiên 有hữu 苾bật 芻sô 草thảo 有hữu 其kỳ 五ngũ 德đức 以dĩ 況huống 佛Phật 弟đệ 子tử 有hữu 其kỳ 五ngũ 種chủng 德đức 也dã 一nhất 體thể 性tánh 柔nhu 軟nhuyễn 。 如như 比Bỉ 丘Khâu 調điều 伏phục 三tam 業nghiệp 制chế 伏phục 煩phiền 惱não 不bất 起khởi 。 卒thốt 暴bạo 柔nhu 和hòa 善thiện 語ngữ 不bất 觸xúc 於ư 人nhân 二nhị 引dẫn 蔓mạn 傍bàng 布bố 此thử 況huống 比Bỉ 丘Khâu 須tu 傳truyền 佛Phật 教giáo 勸khuyến 化hóa 一nhất 切thiết 。 互hỗ 相tương 接tiếp 引dẫn 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 化hóa 如như 一nhất 燈đăng 然nhiên 百bách 千thiên 燈đăng 。 三tam 香hương 氣khí 遠viễn 騰đằng 覺giác 香hương 氣khí 者giả 悅duyệt 樂lạc 身thân 心tâm 此thử 況huống 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 香hương 芬phân 馥phức 。 眾chúng 人nhân 聞văn 者giả 皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 發phát 其kỳ 道Đạo 意ý 。 四tứ 觸xúc 身thân 安an 樂lạc 有hữu 患hoạn 者giả 此thử 草thảo 拂phất 著trước 皆giai 悉tất 平bình 復phục 以dĩ 況huống 比Bỉ 丘Khâu 自tự 斷đoạn 煩phiền 惱não 以dĩ 求cầu 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 外ngoại 則tắc 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 皆giai 令linh 斷đoạn 惡ác 滅diệt 煩phiền 惱não 惑hoặc 安an 住trụ 善thiện 品phẩm 五ngũ 不bất 背bối/bội 日nhật 光quang 猶do 如như 葵quỳ 藿hoắc 常thường 隨tùy 向hướng 日nhật 此thử 況huống 比Bỉ 丘Khâu 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 。 四tứ 威uy 儀nghi 中trung 。 常thường 向hướng 如Như 來Lai 不bất 曾tằng 外ngoại 緣duyên 邪tà 見kiến 是thị 為vi 五ngũ 德đức 也dã 復phục 有hữu 五ngũ 義nghĩa 。 一nhất 曰viết 怖bố 魔ma 初sơ 出xuất 家gia 時thời 。 魔ma 宮cung 震chấn 動động 此thử 約ước 淨tịnh 心tâm 出xuất 家gia 者giả 說thuyết 二nhị 曰viết 乞khất 士sĩ 謂vị 上thượng 從tùng 諸chư 佛Phật 乞khất 法pháp 以dĩ 資tư 慧tuệ 命mạng 下hạ 從tùng 檀đàn 越việt 乞khất 衣y 食thực 以dĩ 濟tế 色sắc 身thân 求cầu 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 三tam 曰viết 淨tịnh 持trì 戒giới 佛Phật 地địa 論luận 及cập 婆bà 沙sa 論luận 說thuyết 具cụ 足túc 六lục 義nghĩa 名danh 淨tịnh 持trì 戒giới 。 一nhất 具cụ 住trụ 淨tịnh 尸thi 羅la 二nhị 能năng 自tự 防phòng 非phi 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 三tam 具cụ 足túc 三tam 千thiên 威uy 儀nghi 。 八bát 萬vạn 細tế 行hạnh 。 四tứ 所sở 行hành 具cụ 足túc 。 離ly 五ngũ 處xứ 不bất 應ưng 行hành 即tức 處xứ 女nữ 寡quả 女nữ 沽cô 酒tửu 屠đồ 兒nhi 惡ác 黨đảng 等đẳng 五ngũ 於ư 微vi 細tế 罪tội 生sanh 廣quảng 大đại 怖bố 故cố 世Thế 尊Tôn 言ngôn 莫mạc 輕khinh 小tiểu 罪tội 以dĩ 為vi 無vô 殃ương 。 水thủy 滴tích 雖tuy 微vi 。 漸tiệm 盈doanh 大đại 器khí 。 慎thận 之chi 妙diệu 矣hĩ 六lục 受thọ 之chi 處xứ 須tu 依y 勝thắng 師sư 不bất 現hiện 邪tà 見kiến 如như 是thị 六lục 義nghĩa 名danh 淨tịnh 持trì 戒giới 。 也dã 四tứ 曰viết 淨tịnh 命mạng 離ly 四tứ 邪tà 命mạng 及cập 五ngũ 邪tà 命mạng 四tứ 邪tà 命mạng 者giả 一nhất 下hạ 口khẩu 食thực 謂vị 種chúng 植thực 樹thụ 木mộc 耕canh 田điền 墾khẩn 土thổ/độ 二nhị 仰ngưỡng 口khẩu 食thực 謂vị 觀quan 瞻chiêm 星tinh 象tượng 以dĩ 求cầu 衣y 食thực 。 三tam 方phương 口khẩu 食thực 謂vị 四tứ 方phương 通thông 耗hao 等đẳng 及cập 媒môi 嫁giá 事sự 四tứ 維duy 口khẩu 食thực 謂vị 咒chú 術thuật 推thôi 筭# 祿lộc 命mạng 決quyết 疑nghi 用dụng 怖bố 於ư 人nhân 以dĩ 求cầu 衣y 食thực 。 五ngũ 邪tà 命mạng 者giả 一nhất 為vì 利lợi 養dưỡng 故cố 。 詐trá 現hiện 希hy 奇kỳ 二nhị 為vì 利lợi 養dưỡng 故cố 。 自tự 說thuyết 功công 德đức 三tam 為vì 利lợi 養dưỡng 故cố 。 占chiêm 相tướng 吉cát 凶hung 。 為vi 說thuyết 令linh 怖bố 以dĩ 求cầu 衣y 食thực 。 四tứ 為vì 利lợi 養dưỡng 故cố 。 稱xưng 得đắc 供cúng 養dường 激kích 動động 人nhân 心tâm 五ngũ 為vì 利lợi 養dưỡng 故cố 。 廣quảng 置trí 徒đồ 弟đệ 高cao 聲thanh 現hiện 威uy 令linh 人nhân 怕phạ 怖bố 恐khủng 動động 求cầu 財tài 也dã 若nhược 能năng 離ly 得đắc 四tứ 邪tà 五ngũ 邪tà 所sở 獲hoạch 資tư 身thân 名danh 為vi 淨tịnh 命mạng 食thực 得đắc 名danh 比Bỉ 丘Khâu 也dã 五ngũ 曰viết 破phá 惡ác 謂vị 能năng 降giáng/hàng 四tứ 魔ma 也dã 賢Hiền 劫Kiếp 一nhất 切thiết 。 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 者giả 今kim 此thử 住trụ 劫kiếp 應ưng 名danh 善thiện 賢hiền 得đắc 名danh 所sở 因nhân 如như 大đại 悲bi 經kinh 說thuyết 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 初sơ 欲dục 成thành 時thời 有hữu 大đại 水thủy 。 聚tụ 淨Tịnh 居Cư 天thiên 子tử 。 觀quán 此thử 大đại 水thủy 見kiến 有hữu 千thiên 莖hành 諸chư 妙diệu 蓮liên 華hoa 。 各các 有hữu 千thiên 葉diệp 金kim 色sắc 金kim 光quang 。 知tri 有hữu 賢hiền 人nhân 一nhất 千thiên 同đồng 劫kiếp 成thành 佛Phật 故cố 名danh 賢Hiền 劫Kiếp 則tắc 住trụ 二nhị 十thập 介giới 劫kiếp 中trung 今kim 當đương 第đệ 九cửu 彌Di 勒Lặc 於ư 第đệ 十thập 劫kiếp 中trung 成thành 佛Phật 如như 餘dư 處xứ 說thuyết 也dã 言ngôn 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 者giả 。 謂vị 唯duy 有hữu 人nhân 中trung 一nhất 遍biến 受thọ 生sanh 名danh 為vi 一nhất 生sanh 當đương 紹thiệu 前tiền 佛Phật 之chi 位vị 名danh 為vi 補bổ 處xứ 此thử 約ước 化hóa 身thân 成thành 道Đạo 也dã 唯duy 慈từ 恩ân 解giải 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 總tổng 有hữu 三tam 位vị 一nhất 者giả 一Nhất 生Sanh 所Sở 繫Hệ 。 二nhị 者giả 最tối 後hậu 之chi 身thân 三tam 者giả 坐tọa 道Đạo 場Tràng 身thân 上thượng 生sanh 則tắc 一Nhất 生Sanh 所Sở 繫Hệ 。 唯duy 有hữu 當đương 來lai 一nhất 遍biến 受thọ 生sanh 為vi 能năng 繫hệ 下hạ 生sanh 則tắc 局cục 後hậu 二nhị 身thân 如như 釋Thích 迦Ca 初sơ 生sanh 時thời 於ư 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 各các 行hành 七thất 步bộ 。 說thuyết 一nhất 偈kệ 云vân 我ngã 生sanh 胎thai 分phần/phân 盡tận 是thị 最tối 末mạt 後hậu 身thân 我ngã 已dĩ 得đắc 漏lậu 盡tận 。 當đương 廣quảng 度độ 眾chúng 生sanh 。 即tức 名danh 最tối 後hậu 身thân 也dã 後hậu 於ư 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 坐tọa 時thời 名danh 坐tọa 道Đạo 場Tràng 身thân 若nhược 成thành 佛Phật 了liễu 非phi 三tam 位vị 攝nhiếp 即tức 名danh 佛Phật 身thân 也dã 此thử 化hóa 身thân 未vị 成thành 佛Phật 前tiền 有hữu 三tam 位vị 身thân 若nhược 自tự 受thọ 用dụng 身thân 。 及cập 他tha 受thọ 用dụng 身thân 未vị 成thành 佛Phật 前tiền 亦diệc 有hữu 此thử 三tam 生sanh 身thân 如như 彌Di 勒Lặc 疏sớ/sơ 述thuật 也dã 又hựu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 五ngũ 種chủng 生sanh 方phương 便tiện 攝nhiếp 化hóa 導đạo 利lợi 群quần 品phẩm 一nhất 者giả 除trừ 灾# 生sanh 由do 願nguyện 自tự 在tại 力lực 為vi 大đại 魚ngư 等đẳng 濟tế 諸chư 飢cơ 乏phạp 為vi 大đại 醫y 王vương 。 救cứu 諸chư 疾tật 病bệnh 為vi 大đại 善thiện 巧xảo 善thiện 和hòa 鬪đấu 諍tranh 為vi 大đại 國quốc 王vương 。 如như 法Pháp 息tức 苦khổ 為vi 大đại 天thiên 神thần 斷đoạn 邪tà 見kiến 行hành 為vi 火hỏa 為vi 水thủy 為vi 車xa 為vi 舟chu 為vi 種chủng 種chủng 物vật 息tức 除trừ 灾# 患hoạn 故cố 維duy 摩ma 經Kinh 云vân 或hoặc 作tác 日nhật 月nguyệt 天thiên 。 梵Phạm 王Vương 世thế 界giới 主chủ 。 或hoặc 時thời 作tác 地địa 水thủy 。 或hoặc 復phục 作tác 火hỏa 風phong 劫kiếp 中trung 有hữu 疾tật 病bệnh 現hiện 身thân 作tác 藥dược 草thảo 劫kiếp 中trung 有hữu 饑cơ 饉cận 現hiện 身thân 作tác 飲ẩm 食thực 。 劫kiếp 中trung 有hữu 刀đao 兵binh 。 為vi 之chi 起khởi 慈từ 悲bi 等đẳng 二nhị 者giả 隨tùy 類loại 生sanh 以dĩ 願nguyện 自tự 在tại 力lực 於ư 旁bàng 生sanh 等đẳng 惡ác 趣thú 中trung 生sanh 彼bỉ 所sở 行hành 惡ác 而nhi 自tự 不bất 行hành 彼bỉ 不bất 行hành 善thiện 而nhi 自tự 行hành 之chi 如như 入nhập 諸chư 酒tửu 肆tứ 。 能năng 立lập 其kỳ 志chí 。 入nhập 諸chư 婬dâm 舍xá 。 示thị 欲dục 之chi 過quá 。 為vi 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 除trừ 彼bỉ 過quá 失thất 三tam 者giả 大đại 勢thế 生sanh 稟bẩm 性tánh 生sanh 時thời 壽thọ 量lượng 形hình 色sắc 種chủng 性tánh 富phú 貴quý 最tối 為vi 殊thù 勝thắng 。 能năng 斷đoạn 眾chúng 生sanh 。 輕khinh 慢mạn 等đẳng 過quá 四tứ 者giả 增tăng 上thượng 生sanh 受thọ 十thập 王vương 果quả 自tự 在tại 化hóa 導đạo 隨tùy 所sở 應ưng 生sanh 五ngũ 者giả 最tối 勝thắng 生sanh 此thử 生sanh 資tư 糧lương 以dĩ 極cực 圓viên 滿mãn 如như 釋Thích 迦Ca 等đẳng 生sanh 剎sát 帝đế 利lợi 。 大đại 國quốc 王vương 家gia 能năng 現hiện 等đẳng 覺giác 作tác 諸chư 佛Phật 事sự 。 今kim 言ngôn 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 者giả 。 於ư 五ngũ 種chủng 生sanh 中trung 通thông 攝nhiếp 後hậu 四tứ 若nhược 下hạ 生sanh 已dĩ 住trụ 最tối 後hậu 身thân 。 即tức 第đệ 五ngũ 生sanh 攝nhiếp 是thị 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 也dã 言ngôn 住trụ 灌quán 頂đảnh 位vị 。 等đẳng 者giả 亦diệc 名danh 受thọ 職chức 位vị 大đại 經kinh 第đệ 三tam 十thập 九cửu 說thuyết 十Thập 地Địa 滿mãn 心tâm 。 名danh 受thọ 職chức 位vị 菩Bồ 薩Tát 至chí 此thử 位vị 末mạt 心tâm 得đắc 百bách 萬vạn 阿a 僧tăng 祇kỳ 。 三tam 昧muội 其kỳ 最tối 後hậu 三tam 昧muội 。 名danh 受thọ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 勝thắng 職chức 位vị 住trụ 此thử 三tam 昧muội 已dĩ 。 有hữu 大đại 寶bảo 蓮liên 華hoa 。 忽hốt 然nhiên 出xuất 生sanh 。 其kỳ 華hoa 廣quảng 大đại 量lượng 等đẳng 百bách 千thiên 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 以dĩ 眾chúng 妙diệu 寶bảo 。 間gian 錯thác 莊trang 嚴nghiêm 。 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 境cảnh 界giới 。 出xuất 世thế 善thiện 根căn 。 之chi 所sở 生sanh 起khởi 。 微vi 塵trần 數số 蓮liên 華hoa 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 坐tọa 此thử 華hoa 座tòa 身thân 相tướng 大đại 小tiểu 正chánh 相tương 稱xứng 可khả 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 各các 坐tọa 其kỳ 餘dư 蓮liên 華hoa 之chi 上thượng 。 周chu 帀táp 圍vi 繞nhiễu 。 一nhất 一nhất 各các 得đắc 百bách 萬vạn 。 三tam 昧muội 向hướng 大đại 菩Bồ 薩Tát 一nhất 心tâm 瞻chiêm 仰ngưỡng 。 此thử 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 坐tọa 華hoa 座tòa 時thời 光quang 明minh 言ngôn 音âm 皆giai 遍biến 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 咸hàm 悉tất 震chấn 動động 惡ác 趣thú 休hưu 息tức 國quốc 土độ 嚴nghiêm 淨tịnh 。 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 靡mĩ 不bất 來lai 集tập 。 人nhân 天thiên 音âm 樂nhạc 。 同đồng 時thời 發phát 聲thanh 。 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 悉tất 得đắc 安an 樂lạc 。 從tùng 兩lưỡng 足túc 下hạ 。 放phóng 百bách 萬vạn 億ức 阿a 僧tăng 祇kỳ 光quang 。 明minh 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 諸chư 大đại 地địa 獄ngục 。 滅diệt 眾chúng 生sanh 苦khổ 於ư 兩lưỡng 膝tất 輪luân 放phóng 光quang 滅diệt 畜súc 生sanh 苦khổ 於ư 臍tề 輪luân 放phóng 光quang 照chiếu 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 界giới 滅diệt 餓ngạ 鬼quỷ 苦khổ 兩lưỡng 脅hiếp 放phóng 光quang 滅diệt 人nhân 間gian 苦khổ 兩lưỡng 手thủ 放phóng 光quang 普phổ 照chiếu 天thiên 宮cung 阿a 脩tu 羅la 宮cung 兩lưỡng 眉mi 放phóng 光quang 普phổ 照chiếu 聲Thanh 聞Văn 項hạng 背bối/bội 放phóng 光quang 普phổ 照chiếu 緣Duyên 覺Giác 口khẩu 中trung 放phóng 光quang 照chiếu 初sơ 發phát 心tâm 乃nãi 至chí 九Cửu 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 眉mi 間gian 放phóng 光quang 。 普phổ 照chiếu 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 令linh 魔ma 宮cung 殿điện 悉tất 皆giai 不bất 現hiện 。 頂đảnh 上thượng 放phóng 光quang 普phổ 照chiếu 諸chư 佛Phật 道Đạo 場tràng 。 眾chúng 會hội 右hữu 遶nhiễu 十thập 帀táp 住trụ 虗hư 空không 中trung 成thành 光quang 明minh 網võng 。 名danh 熾sí 然nhiên 光quang 明minh 發phát 起khởi 種chủng 種chủng 。 諸chư 供cúng 養dường 事sự 。 供cúng 養dường 於ư 佛Phật 。 餘dư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 乃nãi 至chí 九Cửu 地Địa 。 所sở 有hữu 供cúng 養dường 。 欲dục 比tỉ 於ư 此thử 筭# 數số 譬thí 喻dụ 不bất 及cập 其kỳ 一nhất 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 見kiến 如như 此thử 事sự 。 皆giai 悉tất 於ư 菩Bồ 提Đề 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 此thử 大đại 光quang 明minh 。 作tác 供cúng 養dường 已dĩ 。 復phục 遶nhiễu 十thập 方phương 一nhất 一nhất 諸chư 佛Phật 。 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 。 遶nhiễu 十thập 帀táp 已dĩ 從tùng 諸chư 如Như 來Lai 。 足túc 下hạ 而nhi 入nhập 。 爾nhĩ 時thời 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 知tri 某mỗ 世thế 界giới 某mỗ 菩Bồ 薩Tát 行hành 廣quảng 大đại 行hành 到đáo 受thọ 職chức 位vị 乃nãi 至chí 九Cửu 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 眾chúng 皆giai 圍vi 繞nhiễu 恭cung 敬kính 。 觀quán 察sát 正chánh 觀quán 察sát 時thời 其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 各các 獲hoạch 得đắc 十thập 千thiên 三tam 昧muội 。 十thập 方phương 所sở 有hữu 。 受thọ 職chức 菩Bồ 薩Tát 皆giai 於ư 金kim 剛cang 莊trang 嚴nghiêm 。 臆ức 德đức 相tướng 中trung 。 出xuất 大đại 光quang 明minh 。 名danh 能năng 壞hoại 魔ma 怨oán 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 。 現hiện 神thần 變biến 已dĩ 。 而nhi 來lai 入nhập 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 臆ức 德đức 相tướng 中trung 。 其kỳ 光quang 入nhập 已dĩ 。 令linh 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 慧tuệ 勢thế 力lực 。 增tăng 長trưởng 過quá 百bách 千thiên 倍bội 。 爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 從tùng 眉mi 間gian 出xuất 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 。 無vô 數số 光quang 明minh 。 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 名danh 增tăng 益ích 一nhất 切thiết 。 智trí 神thần 通thông 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 作tác 佛Phật 事sự 已dĩ 。 而nhi 來lai 至chí 此thử 。 菩Bồ 薩Tát 會hội 上thượng 周chu 帀táp 圍vi 繞nhiễu 。 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 。 莊trang 嚴nghiêm 事sự 已dĩ 從tùng 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 頂đảnh 上thượng 而nhi 入nhập 。 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 光quang 明minh 。 亦diệc 各các 入nhập 此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 頂đảnh 當đương 入nhập 之chi 時thời 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 得đắc 先tiên 所sở 未vị 得đắc 。 百bách 萬vạn 三tam 昧muội 。 名danh 為vi 已dĩ 得đắc 。 受thọ 職chức 之chi 位vị 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 具cụ 足túc 十Thập 力Lực 。 墮đọa 在tại 佛Phật 數số 。 也dã 疏sớ/sơ 前tiền 來lai 遠viễn 集tập 新tân 眾chúng 者giả 即tức 此thử 會hội 列liệt 五ngũ 百bách 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。 世Thế 尊Tôn 入nhập 定định 現hiện 相tướng 然nhiên 後hậu 有hữu 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 雲vân 集tập 故cố 云vân 新tân 眾chúng 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。

大Đại 智trí 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 摩Ma 訶Ha 目Mục 犍Kiền 連Liên 等đẳng 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 諸chư 大đại 聲Thanh 聞Văn 。

疏sớ/sơ 唯duy 局cục 此thử 會hội 。

○# 鈔sao 言ngôn 大Đại 智trí 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 等đẳng 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 本bổn 行hạnh 名danh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 多đa 亦diệc 曰viết 舍Xá 利Lợi 子Tử 即tức 鶖thu 鷺lộ 子tử 蓋cái 從tùng 母mẫu 以dĩ 呼hô 也dã 姓tánh 拘câu 栗lật 氏thị 號hiệu 優ưu 波ba 提đề 舍xá 即tức 王vương 城thành 提đề 舍xá 論luận 師sư 之chi 子tử 年niên 纔tài 八bát 歲tuế 名danh 振chấn 四tứ 方phương 與dữ 大Đại 目Mục 連Liên 。 少thiểu 而nhi 為vi 友hữu 形hình 容dung 短đoản 小tiểu 事sự 山sơn 闍xà 耶da 外ngoại 道đạo 知tri 不bất 究cứu 竟cánh 將tương 期kỳ 明minh 脫thoát 後hậu 遇ngộ 馬mã 勝thắng 聞văn 法Pháp 得đắc 初sơ 果quả 與dữ 其kỳ 徒đồ 眾chúng 。 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 人nhân 。 投đầu 佛Phật 出xuất 家gia 。 半bán 月nguyệt 後hậu 得đắc 無Vô 學Học 。 果quả 阿a 含hàm 第đệ 三tam 云vân 我ngã 聲Thanh 聞Văn 中trung 。 第đệ 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 智trí 慧tuệ 無vô 窮cùng 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 是thị 。 雜tạp 阿a 含hàm 二nhị 十thập 三tam 云vân 舍Xá 利Lợi 弗Phất 是thị 。 第đệ 二nhị 法Pháp 王Vương 廣quảng 如như 中trung 阿a 含hàm 自tự 果quả 第đệ 四tứ 西tây 域vực 記ký 第đệ 九cửu 等đẳng 敘tự 也dã 言ngôn 摩Ma 訶Ha 目Mục 犍Kiền 連Liên 。 者giả 新tân 云vân 摩ma 訶ha 沒một 特đặc 伽già 羅la 子tử 目mục 犍kiền 連liên 姓tánh 大đại 般Bát 若Nhã 四tứ 百bách 七thất 十thập 八bát 翻phiên 為vi 大đại 採thải 菽# 氏thị 瑜du 伽già 第đệ 四tứ 云vân 菉lục 豆đậu 子tử 神thần 仙tiên 之chi 後hậu 名danh 拘câu 律luật 陀đà 或hoặc 拘câu 梨lê 多đa 王vương 舍xá 拘câu 哩rị 伽già 邑ấp 人nhân 大đại 婆Bà 羅La 門Môn 。 種chủng 後hậu 因nhân 鶖thu 子tử 說thuyết 偈kệ 悟ngộ 道đạo 詣nghệ 佛Phật 出xuất 家gia 七thất 日nhật 後hậu 得đắc 無Vô 學Học 。 果quả 常thường 在tại 佛Phật 左tả 邊biên 。 鶖thu 子tử 在tại 右hữu 邊biên 號hiệu 雙song 賢hiền 弟đệ 子tử 增tăng 一nhất 云vân 我ngã 聲Thanh 聞Văn 中trung 。 第đệ 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 神thần 足túc 輕khinh 舉cử 飛phi 到đáo 十thập 方phương 。 是thị 大Đại 目Mục 連Liên 。 南nam 山sơn 記ký 說thuyết 目Mục 連Liên 同đồng 名danh 者giả 有hữu 六lục 人nhân 今kim 言ngôn 大đại 者giả 揀giản 小tiểu 濫lạm 也dã 廣quảng 如như 本bổn 行hạnh 四tứ 十thập 八bát 第đệ 九cửu 西tây 域vực 記ký 等đẳng 敘tự 也dã 諸chư 大đại 聲Thanh 聞Văn 。 者giả 聲thanh 者giả 所sở 謂vị 諸chư 佛Phật 。 教giáo 聲Thanh 聞Văn 聲thanh 悟ngộ 道đạo 名danh 聲Thanh 聞Văn 也dã 通thông 即tức 大Đại 乘Thừa 亦diệc 曰viết 聲Thanh 聞Văn 以dĩ 佛Phật 道Đạo 聲thanh 。 令linh 一nhất 切thiết 聞văn 。 故cố 又hựu 言ngôn 大đại 者giả 共cộng 有hữu 六lục 義nghĩa 一nhất 智trí 大đại 盡tận 無vô 生sanh 故cố 二nhị 斷đoạn 大đại 見kiến 修tu 盡tận 故cố 三tam 相tương/tướng 大đại 佛Phật 威uy 儀nghi 故cố 四tứ 利lợi 大đại 世thế 應Ứng 供Cúng 故cố 五ngũ 用dụng 大đại 具cụ 通thông 明minh 故cố 六lục 記ký 大đại 當đương 作tác 佛Phật 故cố 。

△# 疏sớ/sơ 三tam 雜tạp 類loại 眾chúng 。

并tinh 諸chư 人nhân 天thiên 。 一nhất 切thiết 世thế 主chủ 。 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 修tu 羅la 迦ca 樓lâu 羅la 。 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 睺hầu 羅la 伽già 人nhân 非phi 人nhân 等đẳng 。 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 。

○# 鈔sao 言ngôn 天thiên 龍long 等đẳng 者giả 總tổng 舉cử 八bát 部bộ 眾chúng 也dã 一nhất 天thiên 者giả 有hữu 四tứ 一nhất 名danh 天thiên 如như 世thế 國quốc 王vương 名danh 為vi 天thiên 子tử 緣duyên 有hữu 福phước 諸chư 天thiên 減giảm 一nhất 分phần/phân 福phước 與dữ 今kim 天thiên 子tử 二nhị 生sanh 天thiên 名danh 天thiên 下hạ 從tùng 四Tứ 天Thiên 王Vương 。 天thiên 上thượng 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 天Thiên 。 中trung 有hữu 情tình 三tam 淨tịnh 天thiên 但đãn 於ư 人nhân 中trung 得đắc 聖thánh 果Quả 者giả 名danh 為vi 淨tịnh 天thiên 有hữu 自tự 在tại 義nghĩa 故cố 四tứ 生sanh 淨tịnh 天thiên 謂vị 二nhị 十thập 八bát 天thiên 。 中trung 諸chư 聖thánh 人nhân 是thị 也dã 今kim 言ngôn 天thiên 者giả 四tứ 中trung 多đa 取thủ 第đệ 二nhị 生sanh 天thiên 也dã 二nhị 龍long 有hữu 四tứ 種chủng 一nhất 天thiên 龍long 持trì 天thiên 宮cung 殿điện 不bất 教giáo 墮đọa 落lạc 者giả 二nhị 人nhân 龍long 人nhân 間gian 興hưng 雲vân 致trí 雨vũ 者giả 三tam 地địa 龍long 能năng 持trì 山sơn 河hà 大đại 地địa 。 四tứ 王vương 龍long 守thủ 護hộ 王vương 之chi 庫khố 藏tạng 等đẳng 者giả 復phục 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 者giả 虬cầu 龍long 虬cầu 龍long 有hữu 角giác 二nhị 者giả 鷹ưng 龍long 鷹ưng 龍long 有hữu 翼dực 三tam 者giả 驪# 龍long 驪# 龍long 有hữu 珠châu 四tứ 者giả 蛟giao 龍long 蛟giao 龍long 有hữu 鱗lân 又hựu 龍long 離ly 五ngũ 般bát 障chướng 難nạn 方phương 能năng 降giáng 雨vũ 一nhất 火hỏa 大đại 增tăng 盛thịnh 二nhị 風phong 吹xuy 雲vân 散tán 三tam 阿a 修tu 羅la 收thu 雲vân 入nhập 海hải 四tứ 風phong 伯bá 雨vũ 師sư 放phóng 逸dật 懈giải 怠đãi 五ngũ 者giả 眾chúng 生sanh 造tạo 諸chư 惡ác 業nghiệp 。 龍long 天thiên 瞋sân 責trách 雨vũ 亦diệc 不bất 下hạ 五ngũ 中trung 隨tùy 有hữu 一nhất 障chướng 雨vũ 即tức 不bất 下hạ 也dã 三tam 夜dạ 叉xoa 者giả 新tân 云vân 藥dược 叉xoa 此thử 云vân 輕khinh 捷tiệp 鬼quỷ 唐đường 三tam 藏tạng 翻phiên 為vi 暴bạo 惡ác 神thần 亦diệc 名danh 勇dũng 徤# 神thần 雌thư 者giả 名danh 可khả 畏úy 攝nhiếp 地địa 行hành 食thực 啖đạm 生sanh 類loại 雄hùng 者giả 名danh 藥dược 叉xoa 有hữu 翅sí 而nhi 能năng 飛phi 空không 唯duy 喫khiết 孩hài 兒nhi 居cư 下hạ 天thiên 守thủ 天thiên 城thành 門môn 也dã 四tứ 乾càn 闥thát 婆bà 者giả 正chánh 云vân 徤# 闥thát 嚩phạ 此thử 云vân 尋tầm 香hương 行hành 亦diệc 云vân 食thực 香hương 神thần 謂vị 食thực 氣khí 作tác 樂nhạc 求cầu 乞khất 天thiên 帝đế 須tu 樂nhạo/nhạc/lạc 體thể 有hữu 異dị 相tướng 便tiện 往vãng 奏tấu 之chi 西tây 天thiên 呼hô 一nhất 類loại 音âm 聲thanh 人nhân 名danh 徤# 闥thát 嚩phạ 謂vị 不bất 作tác 生sanh 計kế 尋tầm 食thực 香hương 氣khí 作tác 樂nhạc 求cầu 之chi 五ngũ 阿a 脩tu 羅la 者giả 古cổ 翻phiên 不bất 飲ẩm 酒tửu 神thần 謂vị 海hải 水thủy 鹹hàm 苦khổ 釀# 酒tửu 不bất 成thành 因nhân 茲tư 不bất 得đắc 喫khiết 名danh 不bất 飲ẩm 酒tửu 神thần 新tân 云vân 阿a 素tố 落lạc 此thử 云vân 非phi 天thiên 謂vị 無vô 天thiên 實thật 德đức 故cố 云vân 非phi 天thiên 也dã 六lục 迦ca 樓lâu 羅la 此thử 云vân 金kim 翅sí 鳥điểu 正chánh 云vân 羯yết 路lộ 荼đồ 此thử 云vân 妙diệu 翅sí 鳥điểu 身thân 有hữu 四tứ 色sắc 黃hoàng 金kim 色sắc 白bạch 銀ngân 色sắc 瑠lưu 璃ly 色sắc 頗phả 胝chi 迦ca 色sắc 以dĩ 有hữu 四tứ 般bát 寶bảo 色sắc 翅sí 羽vũ 嚴nghiêm 麗lệ 故cố 名danh 妙diệu 翅sí 鳥điểu 此thử 具cụ 四tứ 生sanh 如như 前tiền 已dĩ 辯biện 也dã 七thất 緊khẩn 那na 羅la 者giả 正chánh 云vân 緊khẩn 捺nại 洛lạc 此thử 云vân 歌ca 神thần 有hữu 其kỳ 四tứ 類loại 法Pháp 華Hoa 經Kinh 中trung 。 呼hô 為vi 清thanh 歌ca 雅nhã 樂nhạo/nhạc/lạc 眾chúng 此thử 樂nhạo/nhạc/lạc 神thần 體thể 是thị 畜súc 生sanh 形hình 狀trạng 似tự 人nhân 面diện 貌mạo 端đoan 正chánh 。 頭đầu 上thượng 有hữu 一nhất 角giác 人nhân 見kiến 生sanh 疑nghi 不bất 委ủy 是thị 人nhân 是thị 畜súc 亦diệc 名danh 疑nghi 人nhân 也dã 八bát 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 。 正chánh 云vân 莫mạc 呼hô 洛lạc 迦ca 此thử 云vân 大đại 腹phúc 莫mạc 呼hô 云vân 大đại 洛lạc 迦ca 云vân 腹phúc 即tức 莽mãng 蛇xà 蝦hà 蟆# 之chi 類loại 也dã 此thử 之chi 八bát 類loại 於ư 一nhất 一nhất 類loại 中trung 。 各các 有hữu 無vô 量lượng 。 總tổng 在tại 會hội 中trung 問vấn 此thử 等đẳng 何hà 緣duyên 得đắc 至chí 佛Phật 會hội 答đáp 慈từ 恩ân 和hòa 尚thượng 云vân 由do 佛Phật 慈từ 悲bi 廣quảng 為vì 引dẫn 他tha 有hữu 靈linh 之chi 類loại 皆giai 悉tất 奔bôn 波ba 希hy 法Pháp 雨vũ 以dĩ 潤nhuận 萌manh 芽nha 冀ký 智trí 藥dược 而nhi 除trừ 眾chúng 苦khổ 如như 歸quy 慈từ 父phụ 若nhược 趣thú 醫y 王vương 但đãn 由do 平bình 等đẳng 慈từ 悲bi 恩ân 霑triêm 動động 植thực 者giả 也dã 動động 者giả 有hữu 情tình 植thực 者giả 無vô 情tình 草thảo 木mộc 等đẳng 類loại 如Như 來Lai 行hành 處xứ 。 有hữu 情tình 遇ngộ 之chi 便tiện 得đắc 超siêu 昇thăng 無vô 情tình 枯khô 木mộc 再tái 生sanh 華hoa 結kết 果quả 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 二nhị 總tổng 顯hiển 受thọ 持trì 。

聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 。 皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ 信tín 受thọ 奉phụng 行hành 。

疏sớ/sơ 總tổng 顯hiển 受thọ 持trì 通thông 前tiền 諸chư 眾chúng 然nhiên 此thử 流lưu 通thông 偏thiên 通thông 第đệ 九cửu 若nhược 通thông 九cửu 會hội 於ư 理lý 無vô 違vi 何hà 必tất 將tương 斯tư 要yếu 該cai 九cửu 會hội 又hựu 準chuẩn 前tiền 例lệ 說thuyết 法Pháp 之chi 後hậu 尚thượng 闕khuyết 現hiện 瑞thụy 及cập 證chứng 成thành 等đẳng 但đãn 案án 梵Phạm 文văn 足túc 有hữu 始thỉ 終chung 。

○# 鈔sao 聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 。 至chí 信tín 受thọ 奉phụng 行hành 。 者giả 慈từ 恩ân 圓viên 覺giác 疏sớ/sơ 引dẫn 文Văn 殊Thù 所sở 問vấn 。 經kinh 說thuyết 有hữu 三tam 種chủng 義nghĩa 歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành 。 一nhất 說thuyết 者giả 清thanh 淨tịnh 不bất 為vi 取thủ 著trước 名danh 利lợi 所sở 染nhiễm 故cố 二nhị 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 以dĩ 如như 實thật 知tri 。 法pháp 體thể 故cố 三tam 者giả 得đắc 果quả 清thanh 淨tịnh 即tức 說thuyết 益ích 也dã 亦diệc 陳trần 事sự 既ký 周chu 時thời 眾chúng 獲hoạch 益ích 聞văn 法Pháp 者giả 積tích 善thiện 於ư 胸hung 懷hoài 受thọ 導đạo 者giả 奉phụng 言ngôn 以dĩ 行hành 學học 即tức 各các 稟bẩm 教giáo 習tập 學học 流lưu 通thông 未vị 聞văn 也dã 疏sớ/sơ 何hà 必tất 將tương 斯tư 等đẳng 者giả 古cổ 德đức 多đa 云vân 經kinh 來lai 未vị 盡tận 故cố 無vô 流lưu 通thông 即tức 意ý 懸huyền 指chỉ 此thử 文văn 通thông 於ư 九cửu 會hội 今kim 不bất 用dụng 之chi 故cố 云vân 何hà 必tất 也dã 尚thượng 闕khuyết 現hiện 瑞thụy 等đẳng 者giả 諸chư 會hội 說thuyết 竟cánh 皆giai 有hữu 之chi 也dã 即tức 知tri 各các 自tự 流lưu 通thông 也dã 。

△# 疏sớ/sơ 四tứ 偈kệ 辭từ 述thuật 意ý 回hồi 向hướng 。

我ngã 佛Phật 昔tích 於ư 大đại 劫kiếp 海hải 修tu 行hành 苦khổ 行hạnh 為vi 眾chúng 生sanh 。

△# 證chứng 此thử 難nan 思tư 解giải 脫thoát 門môn 。

△# 何hà 幸hạnh 得đắc 聞văn 能năng 讚tán 演diễn 。

△# 願nguyện 此thử 勝thắng 因nhân 皆giai 上thượng 薦tiến 寶bảo 祚tộ 長trường/trưởng 安an 帝đế 道đạo 昌xương 四Tứ 恩Ân 百bách 辟tịch 。

△# 及cập 含hàm 生sanh 。

△# 同đồng 證chứng 玄huyền 門môn 齊tề 智trí 海hải 。

○# 鈔sao 第đệ 四tứ 慶khánh 讚tán 回hồi 向hướng 文văn 有hữu 二nhị 偈kệ 初sơ 偈kệ 慶khánh 遇ngộ 申thân 讚tán 後hậu 偈kệ 舉cử 益ích 回hồi 向hướng 前tiền 中trung 初sơ 三tam 句cú 述thuật 所sở 證chứng 難nan 思tư 後hậu 一nhất 句cú 慶khánh 聞văn 讚tán 演diễn 於ư 初sơ 中trung 初sơ 二nhị 句cú 標tiêu 佛Phật 悲bi 願nguyện 後hậu 一nhất 句cú 顯hiển 證chứng 難nan 思tư 初sơ 中trung 上thượng 句cú 標tiêu 行hạnh 願nguyện 時thời 長trường/trưởng 下hạ 句cú 正chánh 明minh 行hạnh 願nguyện 於ư 中trung 上thượng 四tứ 字tự 正chánh 舉cử 修tu 行hành 下hạ 三tam 字tự 標tiêu 行hành 所sở 為vi 下hạ 一nhất 句cú 顯hiển 證chứng 難nan 思tư 中trung 言ngôn 難nan 思tư 等đẳng 者giả 即tức 所sở 入nhập 不bất 思tư 議nghị 。 解giải 脫thoát 境cảnh 界giới 。 也dã 門môn 者giả 即tức 能năng 入nhập 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 。 也dã 此thử 正chánh 舉cử 所sở 讚tán 也dã 後hậu 偈kệ 中trung 初sơ 四tứ 字tự 舉cử 所sở 回hồi 善thiện 根căn 下hạ 三tam 字tự 等đẳng 正chánh 申thân 回hồi 向hướng 於ư 中trung 初sơ 即tức 回hồi 向hướng 有hữu 情tình 末mạt 後hậu 一nhất 句cú 回hồi 餘dư 二nhị 處xứ 初sơ 中trung 先tiên 明minh 上thượng 報báo 四Tứ 恩Ân 下hạ 三tam 字tự 明minh 下hạ 及cập 含hàm 識thức 上thượng 四Tứ 恩Ân 中trung 初sơ 別biệt 顯hiển 王vương 恩ân 疏sớ/sơ 皆giai 上thượng 薦tiến 寶bảo 祚tộ 等đẳng 下hạ 通thông 舉cử 四Tứ 恩Ân 謂vị 一nhất 王vương 恩ân 二nhị 三Tam 寶Bảo 恩ân 三tam 父phụ 母mẫu 恩ân 四tứ 眾chúng 生sanh 恩ân 古cổ 云vân 施thí 主chủ 恩ân 此thử 上thượng 一nhất 一nhất 有hữu 大đại 恩ân 德đức 。 故cố 回hồi 向hướng 上thượng 報báo 也dã 廣quảng 如như 本bổn 生sanh 心tâm 地địa 觀quán 經Kinh 。 所sở 明minh 言ngôn 百bách 辟tịch 者giả 總tổng 舉cử 臣thần 寮liêu 同đồng 上thượng 王vương 恩ân 也dã 及cập 含hàm 生sanh 者giả 即tức 有hữu 情tình 之chi 異dị 名danh 總tổng 有hữu 十thập 種chủng 一nhất 名danh 類loại 生sanh 二nhị 名danh 膚phu 生sanh 三tam 名danh 群quần 生sanh 四tứ 名danh 懷hoài 生sanh 五ngũ 名danh 蒼thương 生sanh 六lục 名danh 眾chúng 生sanh 七thất 名danh 含hàm 生sanh 八bát 名danh 異dị 生sanh 九cửu 名danh 緣duyên 生sanh 十thập 名danh 有hữu 情tình 今kim 即tức 一nhất 數số 也dã 末mạt 後hậu 一nhất 句cú 回hồi 餘dư 二nhị 處xứ 者giả 玄huyền 門môn 二nhị 字tự 即tức 真Chân 如Như 實thật 際tế 。 智trí 海hải 二nhị 字tự 即tức 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 願nguyện 四Tứ 恩Ân 三tam 有hữu 同đồng 證chứng 斯tư 道đạo 也dã 此thử 中trung 及cập 含hàm 生sanh 等đẳng 是thị 向hướng 眾chúng 生sanh 即tức 隨tùy 相tương/tướng 行hành 齊tề 智trí 海hải 是thị 向hướng 菩Bồ 提Đề 即tức 離ly 相tương/tướng 行hành 玄huyền 門môn 是thị 向hướng 實thật 際tế 實thật 際tế 即tức 非phi 隨tùy 非phi 離ly 隨tùy 相tương/tướng 行hành 是thị 大đại 悲bi 下hạ 化hóa 離ly 相tương/tướng 行hành 是thị 大đại 智trí 上thượng 求cầu 即tức 隨tùy 相tương/tướng 與dữ 離ly 相tương/tướng 二nhị 行hành 闕khuyết 一nhất 不bất 可khả 也dã 何hà 以dĩ 隨tùy 相tương/tướng 若nhược 闕khuyết 離ly 相tương/tướng 則tắc 成thành 有hữu 漏lậu 離ly 相tương/tướng 若nhược 闕khuyết 隨tùy 相tương/tướng 即tức 墮đọa 偏thiên 空không 以dĩ 離ly 相tương/tướng 得đắc 隨tùy 相tương/tướng 故cố 觀quán 空không 而nhi 萬vạn 行hạnh 沸phí 騰đằng 隨tùy 相tương/tướng 得đắc 離ly 相tương/tướng 故cố 涉thiệp 有hữu 而nhi 一nhất 道đạo 清thanh 淨tịnh 。 如như 此thử 二nhị 行hành 不bất 闕khuyết 方phương 可khả 觀quán 空không 不bất 礙ngại 有hữu 涉thiệp 有hữu 不bất 礙ngại 空không 所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 謂vị 事sự 即tức 理lý 故cố 色sắc 即tức 空không 故cố 理lý 由do 事sự 顯hiển 事sự 藉tạ 理lý 空không 理lý 空không 即tức 觸xúc 目mục 全toàn 真chân 事sự 顯hiển 乃nãi 無vô 非phi 是thị 佛Phật 又hựu 空không 即tức 色sắc 而nhi 萬vạn 別biệt 事sự 事sự 皆giai 真chân 色sắc 即tức 空không 而nhi 一nhất 如như 相tương/tướng 無vô 不bất 寂tịch 若nhược 如như 是thị 解giải 者giả 。 無vô 一nhất 心tâm 而nhi 不bất 證chứng 念niệm 念niệm 道Đạo 成thành 無vô 一nhất 事sự 而nhi 非phi 真chân 塵trần 塵trần 佛Phật 土độ 此thử 乃nãi 圓viên 宗tông 所sở 詮thuyên 也dã 所sở 以dĩ 此thử 教giáo 圓viên 無vô 不bất 妙diệu 廣quảng 無vô 不bất 周chu 玄huyền 而nhi 復phục 深thâm 普phổ 而nhi 能năng 遍biến 迥huýnh 異dị 諸chư 教giáo 凡phàm 小tiểu 權quyền 乘thừa 之chi 行hành 成thành 普phổ 賢hiền 圓viên 融dung 稱xưng 性tánh 之chi 行hành 也dã 良lương 以dĩ 根căn 機cơ 有hữu 異dị 性tánh 欲dục 不bất 同đồng 。 上thượng 哲triết 之chi 流lưu 叵phả 成thành 比tỉ 況huống 也dã 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 願Nguyện 。 品Phẩm 別Biệt 行Hành 疏Sớ/sơ 鈔Sao 卷quyển 第đệ 六lục