火Hỏa 吽Hồng 軌Quỹ 別Biệt 錄Lục


火hỏa 吽hồng 軌quỹ 別biệt 錄lục

東đông 北bắc 方phương 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương 明minh 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 伊y (# 去khứ )# 。

。 。 。

舍xá 。 曩nẵng (# 去khứ )# 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )(# 三tam 七thất 遍biến )# 。

東đông 方phương 帝Đế 釋Thích 天Thiên 王Vương 明minh 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 因nhân (# 去khứ )# 。

。 。

捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 也dã 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

東đông 南nam 方phương 火hỏa 天thiên 王vương 明minh 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 阿a (# 上thượng )# 。 蘖nghiệt 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。

曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

南nam 方phương 炎diễm 魔ma 羅la 天thiên 王vương 明minh 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 焰diễm 。 磨ma 。

。 。

曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

西tây 南nam 方phương 涅niết 哩rị 底để (# 丁đinh 以dĩ 反phản )# 天thiên 王vương 明minh 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 囉ra (# 去khứ )# 。 羯yết 叉xoa 。

。 。 。

娑sa (# 去khứ )# 。 地địa 。 鉢bát 跢đa (# 二nhị 合hợp )# 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

西tây 方phương 水thủy 天thiên 王vương 明minh 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 嚩phạ 。 嚕rô 。

。 。

拏noa 。 曳duệ (# 去khứ )# 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

西tây 北bắc 方phương 風phong 天thiên 王vương 明minh 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 嚩phạ (# 去khứ )# 。

。 。

夜dạ 。 吠phệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

北bắc 方phương 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương 明minh 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 藥dược 。 叉xoa 。

。 。 。

蜜mật 。 那na 也dã (# 二nhị 合hợp )# 。 陀đà 。 哩rị 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

上thượng 方phương 大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương 。 明minh 帝Đế 釋Thích 右hữu )# 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 跛bả 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。 。

惹nhạ (# 去khứ )# 。 鉢bát 跢đa (# 二nhị 合hợp )# 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

下hạ 方phương 地địa 居cư 天thiên 王vương 明minh (# 水thủy 天thiên 左tả )# 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 跛bả 羅la (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。

智trí 。 謎mê 曳duệ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 娑sa 嚩phạ (# 引dẫn 二nhị 合hợp )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

日nhật 天thiên 子tử 明minh 帝Đế 釋Thích 左tả )# 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 阿a (# 去khứ )# 。

。 。

儞nễ 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 。 多đa 也dã (# 二nhị 合hợp )# 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

月nguyệt 天thiên 子tử 明minh (# 水thủy 天thiên 右hữu )# 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 戰chiến 。 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。

。 。

也dã 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

諸chư 星tinh 天thiên 子tử 明minh (# 同đồng 月nguyệt 天thiên 位vị )# 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 諾nặc 。 叉xoa 。

。 。 。 。

多đa 羅la (# 二nhị 合hợp )# 。 悌đễ 。 縛phược 。 跢đa 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

諸chư 龍long 王vương 明minh (# 同đồng 水thủy 天thiên 明minh )# 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 麼ma 。 三tam 。 曼mạn 。 跢đa 。 勃bột 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 謎mê 。 伽già (# 去khứ )# 。

。 。 。

捨xả 。 拏noa 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

一nhất 切thiết 使sứ 者giả 及cập 諸chư 鬼quỷ 神thần 。 等đẳng 明minh (# 於ư 東đông 北bắc 方phương 散tán 施thí )# 。

。 。 。 。 。

妣# 。 止chỉ 。 妣# 。 止chỉ 。 毘tỳ 。 舍xá 。 止chỉ 。 喃nẩm 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

。 。 。 。

遇ngộ (# 上thượng )# 。 遇ngộ (# 上thượng )# 。 部bộ 。 多đa (# 去khứ )# 。 喃nẩm 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

凡phàm 持trì 誦tụng 不bất 動động 尊tôn 真chân 言ngôn 。 皆giai 須tu 作tác 壇đàn 。 壇đàn 法pháp 即tức 後hậu 樣# 是thị 。 皆giai 以dĩ 青thanh 色sắc 黑hắc 色sắc 花hoa 燒thiêu 沈trầm 香hương 安an 息tức 香hương 。 隨tùy 時thời 果quả 子tử 飲ẩm 食thực 燈đăng 火hỏa 香hương 水thủy 供cúng 養dường 。 欲dục 供cúng 養dường 時thời 。 行hành 者giả 澡táo 浴dục 著trước 新tân 衣y 。 先tiên 誦tụng 本bổn 尊tôn 真chân 言ngôn 結kết 本bổn 尊tôn 印ấn 。 以dĩ 杓chước 取thủ 香hương 水thủy 灑sái 諸chư 供cúng 養dường 物vật 。 然nhiên 後hậu 供cúng 養dường 名danh 為vi 淨tịnh 護hộ 。 即tức 諸chư 魔ma 不bất 能năng 穢uế 惡ác 。 兼kiêm 用dụng 虛hư 空không 庫khố 心tâm 供cúng 養dường 法pháp 。 最tối 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 布bố 置trí 供cúng 養dường 具cụ 訖ngật 。 即tức 誦tụng 三tam 昧muội 耶da 真chân 言ngôn 。 辟tịch 除trừ 結kết 界giới 。

毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 三tam 昧muội 耶da 真chân 言ngôn (# 著trước 座tòa 誦tụng 真chân 言ngôn 結kết 印ấn )# 。

。 。 。 。 。 。

娜na 。 麼ma 。 三tam 。 漫mạn 。 跢đa 。 沒một 。 馱đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 遏át 。 三tam 。

。 。 。 。

謎mê 。 底để 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 。 三tam 。 謎mê 。 三tam 。 麼ma 。 曳duệ 。 薩tát 縛phược (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。

訶ha (# 引dẫn )#

右hữu 結kết 三tam 昧muội 耶da 印ấn (# 合hợp 掌chưởng 是thị 也dã )# 印ấn 額ngạch 左tả 右hữu 肩kiên 心tâm 喉hầu 。 各các 誦tụng 前tiền 件# 真chân 言ngôn 一nhất 遍biến 。

即tức 結kết 不bất 動động 尊tôn 印ấn 誦tụng 不bất 動động 尊tôn 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 。 左tả 旋toàn 為vi 辟tịch 除trừ 。 又hựu 誦tụng 三tam 遍biến 。 右hữu 旋toàn 為vi 結kết 界giới 結kết 界giới 已dĩ 。

即tức 結kết 鉤câu 印ấn (# 以dĩ 二nhị 手thủ 內nội 交giao 竪thụ 右hữu 頭đầu 指chỉ )# 請thỉnh 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 執chấp 金kim 剛cang 等đẳng 。 降giáng/hàng 集tập 道Đạo 場Tràng 。 鉤câu 印ấn 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。 。 。

娜na 。 麼ma 。 三tam 。 漫mạn 。 多đa 。 沒một 。 馱đà 。 喃nẩm 。 阿a (# 引dẫn 入nhập )# 。 薩tát 。 嚩phạ 。

。 。 。 。

怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 底để (# 丁đinh 以dĩ 反phản )# 。 訶ha 。 多đa 。 怛đát 。 他tha (# 引dẫn )# 。

。 。 。 。

蘖nghiệt 。 黨đảng (# 引dẫn )# 。 拘câu 。 捨xả 。 步bộ 。 地địa 。 折chiết 。 哩rị 野dã (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。 。 。

波ba 。 哩rị 。 布bố 。 洛lạc 。 迦ca 。 薩tát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

右hữu 誦tụng 一nhất 遍biến 一nhất 鉤câu 三tam 鉤câu 已dĩ 。 即tức 觀quán 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 聖thánh 眾chúng 等đẳng 悉tất 皆giai 降giáng/hàng 集tập 。 然nhiên 後hậu 坐tọa 禮lễ 拜bái 懺sám 悔hối 發phát 願nguyện 陳trần 說thuyết 所sở 求cầu 。

然nhiên 後hậu 結kết 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 心tâm 印ấn (# 以dĩ 無vô 名danh 小tiểu 指chỉ 外ngoại 交giao 。 竪thụ 中trung 指chỉ 屈khuất 上thượng 節tiết 。 令linh 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 以dĩ 頭đầu 指chỉ 各các 微vi 屈khuất 。 以dĩ 頭đầu 附phụ 中trung 指chỉ 上thượng 節tiết 側trắc 。 大đại 母mẫu 指chỉ 外ngoại 交giao 之chi )# 誦tụng 五ngũ 字tự 真chân 言ngôn 如như 後hậu 。

毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 降hàng 伏phục 四tứ 魔ma 。 解giải 脫thoát 六lục 趣thú 滿mãn 足túc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。

阿a (# 引dẫn )# 。 味vị 。 羅la 。 吽hồng 。 欠khiếm 。

右hữu 對đối 尊tôn 像tượng 結kết 前tiền 印ấn 。 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 。 然nhiên 把bả 數sổ 珠châu 誦tụng 百bách 遍biến 。 乃nãi 至chí 千thiên 遍biến 。 多đa 多đa 益ích 善thiện 。 然nhiên 後hậu 結kết 不bất 動động 尊tôn 印ấn (# 即tức 劍kiếm 印ấn 是thị 也dã )# 。 誦tụng 不bất 動động 尊tôn 真chân 言ngôn 。 曰viết 。

。 。 。 。 。

娜na 。 麼ma 。 三tam 。 漫mạn 。 哆đa 。 末mạt 。 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 赧nỏa 。 戰chiến 。

。 。 。 。 。

拏noa 。 摩ma 。 訶ha (# 引dẫn )# 。 嚕rô 。 瑟sắt 。 拏noa 。 薩tát 發phát 。 吒tra 。 野dã 。 吽hồng 。

。 。

怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 吒tra 。 桁hành (# 引dẫn )# 。 莽mãng (# 引dẫn )# 。

右hữu 對đối 尊tôn 像tượng 結kết 前tiền 印ấn 。 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 。 然nhiên 後hậu 把bả 數sổ 珠châu 誦tụng 百bách 遍biến 。 乃nãi 至chí 千thiên 遍biến 。 多đa 多đa 益ích 善thiện 。

念niệm 誦tụng 了liễu 還hoàn 須tu 結kết 本bổn 尊tôn 印ấn 又hựu 誦tụng 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 。 又hựu 殷ân 勤cần 發phát 願nguyện 禮lễ 拜bái 已dĩ 。 更cánh 結kết 前tiền 三tam 昧muội 耶da 印ấn 誦tụng 三tam 昧muội 耶da 真chân 言ngôn 三tam 遍biến 。 更cánh 結kết 劍kiếm 印ấn 左tả 旋toàn 一nhất 匝táp 解giải 界giới 已dĩ 。 觀quán 諸chư 聖thánh 眾chúng 各các 歸quy 所sở 土thổ/độ 。 然nhiên 後hậu 出xuất 道Đạo 場Tràng 。 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 。 心tâm 念niệm 本bổn 尊tôn 真chân 言ngôn 。 不bất 令linh 閒gián 斷đoạn 。

不bất 動động 尊tôn 施thí 食thực 真chân 言ngôn 。

。 。 。 。 。

娜na 。 麼ma 。 三tam 。 滿mãn 。 哆đa 。 末mạt 。 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 赧nỏa 。 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。 。 。 。

吒tra 。 阿a 。 畝mẫu 。 伽già 。 戰chiến 。 拏noa 。 麼ma 。 訶ha 。 lộ 。 瑟sắt 。

。 。 。 。

拏noa 。 薩tát 發phát (# 二nhị 合hợp )# 。 吒tra 。 野dã 。 吽hồng 。 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 。 麼ma 。 野dã 。

。 。 。 。

怛đát 羅la (# 二nhị 合hợp )# 。 麼ma 。 野dã 。 吽hồng 。 怛đát 羅la (# 二nhị 合hợp )# 。 吒tra 。 桁hành (# 引dẫn )# 。 莽mãng (# 引dẫn )# 。

右hữu 每mỗi 食thực 常thường 出xuất 一nhất 分phần/phân 食thực 供cúng 養dường 。 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 一nhất 遍biến 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 常thường 得đắc 擁ủng 護hộ 。

澡táo 浴dục 真chân 言ngôn 。

。 。

唵án 。 主chủ 。 薩tát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 。 訶ha (# 政chánh 和hòa 上thượng 處xứ 得đắc 之chi )# 。

右hữu 以dĩ 水thủy 一nhất 抄sao 誦tụng 前tiền 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 。 加gia 持trì 一nhất 抄sao 水thủy 灑sái 身thân 。 即tức 當đương 洗tẩy 浴dục 。 如như 前tiền 施thí 八bát 方phương 食thực 取thủ 豆đậu 果quả 餅bính 飯phạn 胡hồ 麻ma 粳canh 米mễ 。 塗đồ 香hương 屑tiết 諸chư 華hoa 等đẳng 。 和hòa 水thủy 安an 瓶bình 盆bồn 中trung 。 以dĩ 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 四tứ 方phương 散tán 之chi 。 施thí 諸chư 天thiên 鬼quỷ 神thần 。 塗đồ 香hương 末mạt 香hương 眷quyến 屬thuộc 。 各các 以dĩ 其kỳ 真chân 言ngôn 施thí 之chi 。

東đông 北bắc 方phương 自tự 在tại 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。

唵án 。 伊y 。 舍xá 。 那na 。 耶da 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

東đông 方phương 帝Đế 釋Thích 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。

唵án 。 因nhân 。 陀đà 羅la (# 二nhị 合hợp )# 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

東đông 南nam 方phương 火hỏa 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。

唵án 。 阿a 。 哦nga 那na (# 二nhị 合hợp )# 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

東đông 方phương 琰Diêm 魔Ma 王vương 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。

唵án 。 琰diêm 。 魔ma 。 耶da 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

西tây 南nam 方phương 羅la 剎sát 娑sa 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。 。

唵án 。 羅la 。 剎sát 。 娑sa 。 阿a 。 地địa 。 鉢bát 多đa (# 二nhị 合hợp )# 。 曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。

訶ha (# 引dẫn )#

西tây 方phương 諸chư 龍long 水thủy 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。

唵án 。 嚩phạ 。 魯lỗ 。 拏noa 。 耶da 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

西tây 北bắc 方phương 諸chư 風phong 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。

唵án 。 嚩phạ 。 耶da 。 鞞bệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

北bắc 方phương 諸chư 夜dạ 叉xoa 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。

唵án 。 藥dược 。 叉xoa 。 苾bật 。 地địa 耶da (# 二nhị 合hợp )# 。 鉢bát 多đa (# 二nhị 合hợp )# 。 耶da 。

娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

上thượng 方phương 施thí 諸chư 類loại 鬼quỷ 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。 。 。

唵án 。 顒ngung 。 伊y 。 顒ngung 。 伊y 。 曼mạn 。 娑sa 。 儞nễ 。 步bộ 。 多đa 。 南nam 。

娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

下hạ 方phương 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。 。

唵án 。 比tỉ 。 止chỉ 。 比tỉ 。 止chỉ 。 毘tỳ 。 舍xá 。 遮già 。 南nam 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。

訶ha (# 引dẫn )#

如như 上thượng 作tác 法Pháp 施thí 已dĩ 。 當đương 淨tịnh 手thủ 漱thấu 口khẩu 還hoàn 入nhập 壇đàn 中trung 。 禮lễ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 如như 常thường 念niệm 誦tụng 。

汝nhữ 天thiên 親thân 護hộ 者giả 。 於ư 諸chư 佛Phật 導đạo 師sư 。

修tu 行hành 殊thù 勝thắng 行hành 。 淨tịnh 地Địa 波Ba 羅La 蜜Mật 。

如như 破phá 魔ma 軍quân 眾chúng 。 釋Thích 師Sư 子Tử 救cứu 世thế 。

我ngã 亦diệc 降hàng 伏phục 魔ma 。 我ngã 畫họa 曼mạn 荼đồ 羅la 。

。 。 。 。 。

曩nẵng 。 莫mạc 。 三tam 。 漫mạn 。 跢đa 。 沒một 。 馱đà 。 南nam 。 唵án 。 畢tất 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。

體thể 。 微vi 曳duệ (# 二nhị 合hợp )# 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

火hỏa # 儀nghi 軌quỹ 一nhất 卷quyển

護hộ 摩ma 法pháp

攬lãm 字tự 可khả 觀quán 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

先tiên 住trụ

即tức 請thỉnh 火hỏa 天thiên 言ngôn 。

我ngã 今kim 奉phụng 請thỉnh 。 火hỏa 天thiên 之chi 首thủ 。 火hỏa 中trung 之chi 仙tiên 。

先tiên 行hành 宗tông 敬kính 。 降giáng/hàng 臨lâm 此thử 座tòa 。 納nạp 受thọ 護hộ 摩ma 。

請thỉnh 火hỏa 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

。 。 。 。 。 。

曩nẵng 。 莫mạc 。 三tam 。 漫mạn 。 哆đa 。 沒một 。 馱đà 。 南nam 。 唵án 。 阿a (# 上thượng )# 。 蘖nghiệt 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 。

。 。

曳duệ 。 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

又hựu 火hỏa 天thiên 印ấn 咒chú 。 準chuẩn 根căn 本bổn 印ấn 。 唯duy 改cải 屈khuất 二nhị 中trung 指chỉ 如như 半bán 環hoàn 。 勢thế 頭đầu 勿vật 相tương/tướng 著trước 。 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 請thỉnh 喚hoán 火hỏa 天thiên 。 而nhi 供cúng 養dường 之chi 。 若nhược 獻hiến 供cung 畢tất 發phát 遣khiển 火hỏa 天thiên 。 則tắc 卻khước 伸thân 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 。 印ấn 咒chú 曰viết 。

。 。 。 。 。 。

娜na 。 謨mô 。 皤bàn 。 伽già 。 嚩phạ 。 底để (# 一nhất )# 。 隖# 。 瑟sắt 膩nị 。 莎sa 。 野dã (# 二nhị )# 。 翳ế 。

。 。 。 。

呬hê 曳duệ (# 三tam )# 。 諦đế 。 劯# (# 儒nho 照chiếu 反phản )# 。 摩ma 。 理lý 。 禰nể (# 奴nô 禮lễ 反phản )# 。 榱# 。 起khởi (# 其kỳ 宗tông 反phản )# 。

。 。

娜na 。 曳duệ 。 窣tốt 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

是thị 一nhất 印ấn 咒chú 燒thiêu 火hỏa 天thiên 食thực 。

時thời 之chi 三tam 遍biến 先tiên 請thỉnh 火hỏa 天thiên 燒thiêu 食thực 供cúng 養dường 後hậu 乃nãi 燒thiêu 食thực 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 及cập 諸chư 神thần 咒chú 等đẳng 。 火hỏa 天thiên 咒chú 言ngôn 。

。 。 。 。 。

唵án 。 阿a 。 起khởi 娜na (# 二nhị 合hợp )# 。 曳duệ 。 [(去*欠)/皿]# (# 乎hồ 合hợp 反phản )# 。 寫tả 。 合hợp 。 寫tả 。 縛phược 。

。 。 。

歌ca 。 曩nẵng 。 野dã 。 莎sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 。 訶ha (# 引dẫn )# 。

事sự 已dĩ 可khả 火hỏa 天thiên 發phát 遣khiển 用dụng 前tiền 火hỏa 天thiên 咒chú 印ấn 。

火hỏa 口khẩu 東đông 。 或hoặc 本bổn 有hữu 此thử 圖đồ 。

火hỏa # 儀nghi 軌quỹ 音âm 義nghĩa

的đích (# 韻vận 會hội 丁đinh 歷lịch 反phản 說thuyết 文văn 明minh 也dã 徐từ 日nhật 光quang 的đích 然nhiên 也dã 增tăng 韻vận 實thật 也dã 又hựu 端đoan 也dã 又hựu 丁đinh 激kích 反phản 遠viễn 貌mạo 明minh 見kiến 也dã 亦diệc 的đích 字tự 明minh 也dã 曉hiểu 也dã )# 。 脆thúy (# 清thanh 歲tuế 反phản 易dị 折chiết 也dã 言ngôn 香hương 脆thúy 餅bính 食thực 者giả 是thị 胡hồ 脆thúy 餅bính 歟# )# 。 著trước 銜hàm 蒸chưng 作tác (# 蓋cái 是thị 飽bão # 蒸chưng 餅bính 等đẳng 之chi 類loại 歟# )# 。 柈# (# 步bộ 干can 反phản 盤bàn 也dã )# 。 奠# (# 大đại 見kiến 反phản 定định 也dã 置trí 也dã 薦tiến 也dã 陳trần 也dã 調điều 也dã )# 。 豆đậu (# 大đại 候hậu 反phản 量lượng 名danh 也dã 爾nhĩ 雅nhã 食thực 器khí 也dã 今kim 上thượng 下hạ 合hợp 調điều 置trí 也dã )# 。 饌soạn (# 上thượng 卷quyển 反phản 飲ẩm 食thực 也dã )# 。 芬phân (# 孚phu 云vân 反phản 香hương 和hòa 也dã )# 。 葩ba (# 普phổ 加gia 反phản 草thảo 華hoa 之chi 白bạch 也dã 又hựu 皅# 字tự 也dã 今kim 上thượng 下hạ 合hợp 盛thịnh 也dã )# 。 嚴nghiêm 被bị (# 被bị 備bị 也dã 同đồng 音âm 故cố 代đại 用dụng 之chi )# 。 珤# (# 古cổ 寶bảo 字tự 也dã )# 。 餐xan (# 千thiên 丹đan 蒼thương 千thiên 二nhị 反phản 吞thôn 也dã 無vô 功công 而nhi 食thực 祿lộc 曰viết 素tố 餐xan )# 。 酷khốc (# 口khẩu 告cáo 反phản 熟thục 也dã )# 。 烈liệt (# 力lực 折chiết 反phản 威uy 葉diệp 也dã 菓quả 空không 敷phu 榮vinh 謂vị 之chi 為vi 酷khốc 烈liệt 也dã )# 。 低đê (# 當đương 稽khể 反phản 也dã )# 。 塊khối (# 口khẩu 清thanh 口khẩu 回hồi 二nhị 反phản 也dã 堛# 善thiện 逼bức 反phản )# 。 瀘# (# 撫phủ 屢lũ 浮phù 也dã 滓chỉ 陀đà 武võ 也dã )# 。 精tinh (# 子tử 清thanh 反phản 好hảo/hiếu 也dã 明minh 也dã 善thiện 也dã 靈linh 也dã 正chánh 也dã )# 。 抹mạt (# 叵phả 達đạt 叵phả 結kết 二nhị 反phản 糜mi 也dã 糜mi 正chánh 皮bì 也dã 饘# 也dã [示*祭]# 為vi 糜mi 碎toái [示*糜]# 止chỉ 彼bỉ 反phản 碎toái 也dã 穰nhương 也dã 精tinh 也dã 今kim 或hoặc 糜mi 也dã )# 。 抄sao (# 初sơ 教giáo 反phản 掠lược 也dã 強cường/cưỡng 取thủ )# 。 糤# (# 蘇tô 旱hạn 反phản 餅bính 也dã 熬ngao 稻đạo 粻# 餭# 又hựu 作tác 饊# )# 。 菉lục 豆đậu (# 上thượng 音âm 錄lục 王vương 芻sô 也dã )# 。 熅uân (# 郁uất 文văn 反phản 烟yên 熅uân 無vô 氣khí 鬱uất 烟yên 也dã )# 。 勃bột (# 蒲bồ 沒một 反phản 健kiện 也dã 盛thịnh 也dã 上thượng 府phủ 芻sô 褒bao 屢lũ 下hạ 賀hạ 鄔ổ 縷lũ 也dã )# 。 爆bộc (# 博bác 教giáo 普phổ 角giác 二nhị 反phản 謂vị 皮bì 散tán 起khởi 也dã )# 。 吒tra (# 都đô 嫁giá 反phản 噴phún 也dã 上thượng 葩ba 託thác 銘minh 驅khu 下hạ 曩nẵng 樓lâu )# 。 疇trù (# 真chân 流lưu 類loại 也dã )# 。 課khóa (# 告cáo 臥ngọa 反phản 誡giới 也dã )# 。 秉bỉnh (# 鄙bỉ 直trực 反phản 執chấp 也dã )# 。 類loại (# 力lực 對đối 反phản 絲ti 節tiết 也dã )# 。 捏niết (# 乃nãi 結kết 反phản 捺nại 搦nạch 也dã )# 。

火hỏa 壇đàn 有hữu 三tam 。 一nhất 安an 穩ổn 二nhị 富phú 饒nhiêu 三tam 除trừ 怨oán 。 初sơ 安an 穩ổn 。 即tức 於ư 露lộ 地địa 撩# 治trị 一nhất 壇đàn 中trung 畫họa 佛Phật 坐tọa 蓮liên 花hoa 坐tọa 。 壇đàn 四tứ 面diện 畫họa 般Bát 若Nhã 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 。 佛Phật 慈từ 愍mẫn 菩Bồ 薩Tát 。 畫họa 佛Phật 相tướng 好hảo 。 畫họa 一nhất 朔sóc 。 更cánh 畫họa 阿a 鉢bát 羅la 爾nhĩ 多đa 淨tịnh 居cư 天thiên 龍long 王vương 。 壇đàn 中trung 以dĩ 香hương 花hoa 供cúng 養dường 。 於ư 壇đàn 西tây 南nam 角giác 作tác 火hỏa 壇đàn 。 高cao 四tứ 指chỉ 。 於ư 中trung 穿xuyên 火hỏa 壇đàn 。 方phương 一nhất 肘trửu 。 取thủ 白bạch 土thổ/độ 塗đồ 爐lô 中trung 央ương 。 臺đài 高cao 四tứ 指chỉ 。 從tùng 輪luân 一nhất 指chỉ 。 於ư 中trung 燒thiêu 桑tang 木mộc 或hoặc 搆câu 木mộc 柿# 木mộc 。 木mộc 長trường/trưởng 一nhất 搩kiệt 手thủ 。 取thủ 樹thụ 枝chi 頭đầu 肥phì 者giả 蘇tô 蜜mật 酪lạc 塗đồ 兩lưỡng 頭đầu 。 一nhất 咒chú 一nhất 燒thiêu 。 取thủ 大đại 麥mạch 小tiểu 麥mạch 。 蘇tô 蜜mật 酪lạc 乳nhũ 。 一nhất 咒chú 燒thiêu 滿mãn 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 一nhất 三tam 時thời 時thời 別biệt □# □# 滿mãn 七thất 日nhật 。 或hoặc 半bán 月nguyệt 一nhất 月nguyệt 。 即tức 息tức 寂tịch 靜tĩnh 。 著trước 鮮tiên 白bạch 衣y 。 於ư 壇đàn 中trung 念niệm 誦tụng 。 即tức 向hướng 火hỏa 壇đàn 中trung 作tác 燒thiêu 火hỏa 法pháp 。 用dụng 月nguyệt 一nhất 日nhật 起khởi 首thủ 。 於ư 黃hoàng 昏hôn 作tác 法pháp 。 當đương 爾nhĩ 之chi 處xứ 淨tịnh 居cư 天thiên 集tập 會hội 得đắc 成thành 安an 穩ổn 法pháp 。 面diện 向hướng 北bắc 坐tọa 。 茅mao 萆# 席tịch 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 燒thiêu 火hỏa 壇đàn 一nhất 日nhật 三tam 時thời 。 泥nê 壇đàn 香hương 花hoa 供cúng 養dường 已dĩ 。 香hương 自tự 無vô 針châm 刺thứ 。 用dụng 供cúng 養dường 即tức 得đắc 除trừ 滅diệt 。 一nhất 切thiết 災tai 厄ách 。 亦diệc 得đắc 長trường 命mạng 。 除trừ 一nhất 切thiết 病bệnh 。 有hữu 無vô □# 變biến 怪quái 。 並tịnh 作tác 此thử 法pháp 。

次thứ 說thuyết 富phú 饒nhiêu 火hỏa 壇đàn 法pháp 。

若nhược 欲dục 作tác 火hỏa 法pháp 者giả 。 先tiên 須tu 撩# 治trị 一nhất 壇đàn 中trung 畫họa 佛Phật 。 四tứ 面diện 觀quán 音âm 大đại 勢thế 及cập 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 梵Phạm 天Thiên 王Vương 妙diệu 吉cát 祥tường 天thiên 諸chư 大đại 藥dược 叉xoa 諸chư 仙tiên 大đại 威uy 德đức 及cập 訶Ha 利Lợi 底Để 母Mẫu 等đẳng 。 於ư 此thử 供cúng 養dường 。 此thử 法pháp 用dụng 十thập 五ngũ 日nhật 起khởi 首thủ 。 日nhật 欲dục 昏hôn 時thời 面diện 向hướng 東đông 坐tọa 。 茅mao 草thảo 圓viên 席tịch 上thượng 。 交giao □# 坐tọa 著trước 淨tịnh 衣y 。 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 此thử 時thời 諸chư 天thiên 集tập 。

時thời 彼bỉ 人nhân 作tác 法pháp 。 諸chư 天thiên 歡hoan 喜hỷ 。 即tức 得đắc 成thành 就tựu 。 於ư 此thử 壇đàn 外ngoại 南nam 邊biên 作tác 一nhất 大đại 壇đàn 。 方phương 二nhị 肘trửu 。 安an 修tu 闊khoát 二nhị 指chỉ 。 穿xuyên 土thổ/độ 深thâm 一nhất 肘trửu 。 中trung 心tâm 臺đài 闊khoát 一nhất 搩kiệt 手thủ 。 高cao 四tứ 指chỉ 。 用dụng 赤xích 土thổ/độ 壇đàn 。 於ư 臺đài 中trung 從tùng 蓮liên 花hoa 之chi 香hương 供cúng 養dường 。 燒thiêu 搆câu 木mộc 乳nhũ 粥chúc 蘇tô 酪lạc 等đẳng 。 或hoặc 烏ô 麻ma 和hòa 飯phạn 亦diệc 得đắc 。 一nhất 日nhật 三tam 時thời 。 時thời 別biệt 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 其kỳ 木mộc 磔trách 手thủ 取thủ 樹thụ 枝chi 柯kha 指chỉ 許hứa 。 麁thô 者giả 蘇tô 蜜mật 乳nhũ 酪lạc 塗đồ 兩lưỡng 頭đầu 一nhất 咒chú 一nhất 燒thiêu 。 滿mãn 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 或hoặc 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 或hoặc 七thất 日nhật 或hoặc 半bán 月nguyệt 。 如như 是thị 作tác 法pháp 。 法pháp 即tức 得đắc 成thành 就tựu 。

三tam 說thuyết 降giáng/hàng 怨oán 火hỏa 壇đàn 法pháp 。

若nhược 欲dục 降giáng/hàng 怨oán 火hỏa 法pháp 者giả 。 用dụng 黑hắc 月nguyệt 八bát 日nhật 。 或hoặc 十thập 五ngũ 日nhật 。 或hoặc 從tùng 夜dạ 半bán 。 於ư 此thử 時thời 是thị 諸chư 惡ác 鬼quỷ 。 藥dược 叉xoa 羅la 剎sát 集tập 會hội 時thời 。 即tức 作tác 三tam 角giác 壇đàn 。 □# □# 向hướng 南nam 。 用dụng 黑hắc 土thổ/độ 掃tảo 壇đàn 一nhất 肘trửu 。 高cao 三tam 指chỉ 。 □# 闊khoát 二nhị 指chỉ 。 中trung 捉tróc 三tam 叉xoa 取thủ 驢lư 糞phẩn 駱lạc 駝đà 糞phẩn 灰hôi 取thủ 三tam 種chủng 物vật 泥nê 壇đàn 。 若nhược 有hữu 怨oán 家gia 相tương/tướng 惱não 瞋sân 心tâm 即tức 作tác 此thử 法pháp 。 著trước 赤xích 衣y 或hoặc 青thanh 衣y 。 或hoặc 更cánh 作tác 大đại 惡ác 法pháp 取thủ 血huyết 染nhiễm 衣y 裳thường 。 胡hồ 蹲tồn 坐tọa 。 是thị 足túc 相tướng 蹋đạp 。 西tây 向hướng 皺trứu 眉mi 努nỗ 眼nhãn 咬giảo 齒xỉ 。 端đoan 身thân 正chánh 直trực 心tâm 出xuất 語ngữ 。 壇đàn 亦diệc 得đắc 取thủ 糠khang 和hòa 芥giới 子tử 。 一nhất 日nhật 三tam 時thời 泥nê 壇đàn 。 於ư 其kỳ 壇đàn 上thượng 龍long 臭xú 花hoa 取thủ 棘cức 針châm 。 木mộc 撚nhiên 火hỏa 苦khổ 練luyện 木mộc 埿nê □# 壇đàn 亦diệc 得đắc 。 取thủ 糠khang 和hòa 芥giới 子tử 取thủ 自tự 身thân 血huyết 和hòa 。 一nhất 咒chú 一nhất 燒thiêu 。 滿mãn 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 一nhất 日nhật 三tam 時thời 。 時thời 加gia 如như 是thị 燒thiêu 人nhân 骨cốt 頭đầu 髮phát 。 如như 是thị 等đẳng 物vật 。 發phát 願nguyện 瞋sân 之chi 。 一nhất 咒chú 一nhất 燒thiêu 。 稱xưng 名danh 彼bỉ 。 此thử 是thị 降giáng/hàng 怨oán 法pháp 。 令linh 前tiền 人nhân 長trường 病bệnh 錢tiền 物vật 散tán 失thất 。 身thân 死tử 血huyết 出xuất 。 身thân 之chi 節tiết 落lạc 。 人nhân 不bất 喜hỷ 見kiến 。 又hựu 說thuyết 都đô 火hỏa 壇đàn 法pháp 。 深thâm 十thập 六lục 指chỉ 。 闊khoát 三tam 十thập 二nhị 指chỉ 。 東đông 面diện 著trước 輪luân 。 南nam 面diện 三tam 古cổ 叉xoa 。 西tây 面diện 著trước 龍long 。 北bắc 面diện 著trước 跋bạt 折chiết 羅la 。 中trung 央ương 著trước 蓮liên 花hoa 。 余dư 供cúng 養dường 。 准chuẩn 前tiền 作tác 之chi 。 又hựu 須tu □# 火hỏa 星tinh 日nhật 起khởi 首thủ 。

次thứ 說thuyết 諸chư 火hỏa 天thiên 印ấn 法pháp 。

次thứ 說thuyết 諸chư 火hỏa 神thần 印ấn 。 次thứ 說thuyết 成thành 就tựu 時thời 節tiết 。 若nhược 用dụng 五ngũ 月nguyệt 中trung 作tác 法pháp 決quyết 定định 有hữu 雨vũ 。 若nhược 用dụng 三tam 月nguyệt 中trung 作tác 法pháp 。 決quyết 定định 有hữu 種chủng 種chủng 礙ngại 現hiện 。 若nhược 用dụng 正chánh 月nguyệt 作tác 法pháp 。 決quyết 定định 有hữu 種chủng 種chủng 障chướng 礙ngại 。 若nhược 用dụng 九cửu 月nguyệt 中trung 作tác 法pháp 。 決quyết 之chi 定định 有hữu 欻hốt 雷lôi 電điện 。 如như 是thị 等đẳng 月nguyệt 。 皆giai 須tu 十thập 五ngũ 日nhật 有hữu 是thị 等đẳng 相tương/tướng 現hiện 。 決quyết 定định 成thành 就tựu 。

若nhược 作tác 安an 穩ổn 法pháp 者giả 。 用dụng 各các 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 七thất 日nhật 三tam 日nhật 十thập 三tam 日nhật 。 如như 是thị 等đẳng 日nhật 。 並tịnh 是thị 鬼quỷ 星tinh 日nhật 也dã 。 又hựu 日nhật 月nguyệt 蝕thực 時thời 。 最tối 為vi 第đệ 一nhất 。 二nhị 月nguyệt 三tam 月nguyệt 。 十thập 月nguyệt 十thập 一nhất 月nguyệt 作tác 富phú 饒nhiêu 法pháp 。 四tứ 月nguyệt 五ngũ 月nguyệt 作tác 降giáng/hàng 怨oán 法pháp 。