Cư sĩ Hiển Mật, Đỗ Hữu Trạch

 

 

Tiểu sử:

Đạo hữu Đỗ Hữu Trạch sinh ngày 02-07-1942 tại Ninh Bình, Bắc Việt.

Năm 1954, theo gia đình vào Saigon, học Trung học tại các trường Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Pétrus Ký.

Năm 1960, đậu Tú Tài 2, tại Saigon.

Năm 1961, qua Gia Nã Đại du học.

Năm 1963, nhân được một người bạn tặng cho cuốn KINH THỦ LĂNG NGHIÊM, đạo hữu khởi công nghiên cứu Phật Giáo.

Năm 1964, đậu Kỹ Sư Điện, tại Đại Học Laval và đi làm ở Bell Canada.

Năm 1967, đậu Master Điện, tại Đại Học Laval. Rồi trở về nước, dậy học tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật, ở Phú Thọ.

Năm 1971, vừa dậy học vừa làm thêm ở hãng Sữa Ông Thọ, Thủ Đức, mãi cho đến năm 1979, với tư cách kỹ sư nhà máy (Ingénieur d’Usine).

Năm 1974, được bổ vào ngạch Giảng sư, phục vụ tại Trường Đại Học Giáo Dục Thủ Đức.

Tháng 5 năm 1979, đến Araya quy y với thầy Thích Hải Quang. Lúc đó đạo hữu rất thích Mật Tông, thường trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề, nên được sư phụ đặt pháp danh là Hiển Mật.

Tháng 12 năm 1979, trở lại Gia Nã Đại.

Năm 1980, đi làm cho hãng bột giặt Witco, ở Montréal, với tư cách Kỹ sư nhà máy.

Năm 1984, tham gia công tác hoằng Pháp, ban đầu ở chùa Quán Âm, sau ở Tổ Đình Từ Quang.

Năm 2002, vì sợ lễ quy y ở Araya, có thể bị thiếu sót, nên đạo hữu đã xin quy y lại với Đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu và được Hòa Thượng cho phép giữ nguyên Pháp danh Hiển Mật.

Tháng 4 năm 2003, hãng bột giặt đóng cửa, nhân dịp này, đạo hữu lấy hưu non.

Để góp phần vào việc hoằng Pháp, đạo hữu đã ấn tống 4 cuốn sách:

1. The key to Buddhism, in năm 1999 và tái bản năm 2001. Đây là bản dịch cuốn Chìa Khoá Học Phật của Hoà Thượng Thích Thanh Từ.

2. Pháp Tuyển, in năm 2001, tái bản năm 2004 dưới tên mới là Pháp Tuyển Tân Tu, gồm một số bài viết về Phật Giáo và các nghi thức tụng niệm căn bản. Nhưng đến năm 2007, 2011 và 2013 sách lại đựơc tái bản dưới tên cũ là Pháp Tuyển.

3. Six Sermons du Bouddha, in năm 2003, gồm các bản dịch của Kinh Phổ Môn, Kinh A Di Đà, Kinh Di Đà Đại Nguyện, Kinh Kim Cương, Kinh Pháp Ấn và Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.

4. Tịnh Độ Tông, in năm 2006.

Hienmat54@Yahoo.ca