Hãy Về Với Phật
Tịnh Tâm Quang sáng tác
Trình bày: Đào Vũ Thanh