TỲ KHEO NI BỒ TÁT GIỚI
THÍCH NỮ HẠNH ĐOAN

(1959-2023)

HẠNH nguyện ta bà đà viên mãn,
ĐOAN nghiêm tịch tịnh đáo Tây Phương.

Chắc là từ tạ nhau thôi
Phải đành vĩnh biệt những người tôi thương
Làm sao ngăn được vô thường
Làm sao cản lối âm dương chia đường.
Ni sư Hạnh Đoan

Ni sư Thích nữ Hạnh Đoan, thế danh Nguyễn Tú Loan, sinh năm 1959, vãng sanh vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22-5 (4-4-Quý Mão); trụ thế: 65 năm, 42 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 3 giờ ngày 23-5-2023 (5-4-Quý Mão). Kim quan được an trí tại thiền viện Viên Chiếu (Ấp 2, xã Phước Bình, H.Long Thành, Đồng Nai).

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 23-5-2023 (5-4-Quý Mão).

Lễ di quan được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 25-5-2023 (7-4-Quý Mão), sau đó trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên (Ấp 1, xã Tân Hiệp, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

THÀNH KÍNH TIỄN BIỆT NI TRƯỞNG NHẬP VÀO PHẨM CAO.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠI ĐẠO SƯ ĐẠI TỪ BI PHỤ A DI ĐÀ PHẬT.

Nam mô tân viên tịch giác linh cố tỳ kheo ni Thượng HẠNH hạ ĐOAN bồ tát giới.


Sách

 

Bình Thuật & Bài Viết/Dịch Ngắn

Hồi Ký (Audio)

Sách Nói

Trích đọc (Diệu Âm Nhân Quả)

Phổ Nhạc