Hạ Phương Địa Thiên Ấn

 

Chắp 2 tay lại. 4 ngón từ Phong (ngón trỏ) trở xuống cùng dính đầu ngón, phương trước mở lớn, 2 Không (2 ngón cái) đều dính bên cạnh Phong (ngón trỏ).

Chân Ngôn là :

“An, tất-lị thể vĩ duệ, sa phộc ha” 

OM _ PRTHIVÌYE SVÀHÀ