Góp Nhặt Lời Phật Tổ (Audio)

Góp Nhặt Lời Phật Tổ (Audio)
Đọc Sách, Pháp âm

Góp Nhặt Lời Phật Tổ

HT Thích Duy Lực dịch
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Chiếu Thành

 

Bài Viết Liên Quan

Những Lá Thư Tịnh Độ

084- Thư Trả Lời Cư Sĩ Tạ Thành Minh Ở Tứ Xuyên

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Cư Sĩ Tạ Thành Minh Ở Tứ Xuyên Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên Vừa nhận được...
Bảo Đăng Pháp Thoại

Chuẩn Bị Trước Khi Chết

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CHẾT Btg Bảo Đăng   
Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Tử Sản Nuôi Cá

Tử Sản Nuôi Cá   Ðời Xuân Thu nước Trịnh, khoảng 2.500 năm trước bên Trung Hoa, có một vị đại phu tên là Tử Sản. Ðức Khổng Tử đã từng ca tụng về trí tuệ sáng suốt của ông. Tử Sản là người hoạt...
Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Giữ Ý Như Giữ Thành

Giữ Ý Như Giữ Thành   Khi Phật ở nước Xá vệ, trong chúng tỳ kheo tại tinh xá Cấp cô độc có một vị tôn giả tên Soreyya, đã chứng quả A La Hán. Câu chuyện sau đây được truyền tụng về cuộc đời...
Những Lá Thư Tịnh Độ

177- Thư Trả Lời Cư Sĩ Từ Chí Nhất

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Cư Sĩ Từ Chí Nhất Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất Hôm qua nhận được thư, biết con là thiếu...
Đọc Sách, Đọc Truyện

Câu Chuyện Của Dòng Sông - Dòng Sông Của Câu Chuyện

Câu Chuyện Của Dòng Sông Dòng Sông Của Câu Chuyện Nguyên Đạo