GIEO NHÂN LÀNH SẼ HÁI ĐƯỢC QUẢ LÀNH?
(Thư Học Phật Số 111)
Btg Bảo Đăng

 

Nam mô DI LẶC TÔN PHẬT,

Trước thềm năm mới, chùa PHÁP HOA xin thân chúc đến tất cả quý Phật tử, đệ tử, liên hữu một mùa xuân thật thanh nhàn, hạnh phúc trong mái ấm gia đình và được vạn sự cát tường như ý.

Suốt thời gian qua, quý vị cũng biết bệnh DỊCH COVID – 19 đã lan tràn khắp trên thế giới một cách trầm trọng và thương buồn. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng chung, trong Phật pháp gọi là CỘNG NGHIỆP (là cộng nghiệp chung của chúng sanh, không phải một hai người làm ác mà cả thế giới xúm nhau tạo ác, nên phải trả quả ác).

Đã có quá nhiều người làm ác, giết người, cướp của, hãm hiếp, ếm đối, làm nhiều loại thức ăn giả.vv… hưởng ứng ăn côn trùng sống, ăn những động vật, thú vật độc khắp thế giới, vì có quá nhiều người hưởng ứng tạo ÁC, nên mới gây tạo ra một sức NGHIỆP rất mạnh, chiêu cảm đến bệnh dịch Covid – 19 nầy và sẽ biến chuyển qua những loại DỊCH khó trị khác để đập lại họ, hầu ngưng nhiều cái tâm ác độc đó đi. Để chúng sanh bớt khổ.

(Trong lá Thư Học Phật số 110 Bảo Đăng đã có giảng hết về nguyên nhân gây tạo ra những bệnh nghiệp khó trị nầy rồi, xin đọc lại sẽ hiểu rõ tại sao lại có bệnh Dịch khó trị nầy và phương cách trị liệu ngừa dứt bệnh dịch theo nhân gian của nước Việt Nam ta. Đã có kết quả rất tốt).

Kỳ nầy Bảo Đăng xin bổ túc thêm để giúp cho các Liên hữu hiểu rõ về việc GIEO NHÂN lành thì sẽ hái được QUẢ lành vậy. Tuy 2 chữ NHÂN và QUẢ khi nghe qua thì quá đơn giản không có gì là khó hiểu cả. Nhưng thật tế thì ít có được mấy người thấu hiễu rõ cái LÝ và cái SỰ của hai chữ NHÂN QUẢ hết.

Ngay trong những lớp học trên ZOOM của Bảo Đăng cũng ít có ai thực hành đúng nghĩa của nó. Vì vậy trên trang giấy ngắn nhỏ nầy, Bảo Đăng sẽ giảng thêm chi tiết hầu giúp cho quý vị hiểu rõ để thực hành đúng như pháp, thì sẽ được nhiều lợi ích hầu cứu giải được nhiều loại bệnh DỊCH dữ tợn nầy cùng với thiên tai, bão, lửa vv…..sẽ xảy ra trong nay mai, số người chết khắp nơi sẽ nhiều không kể xiết, có thể nói là TẬN THẾ (vì số người chết từ từ lên đến con số không đếm được, quá sức tưởng tượng của con người) !

Quý vị cũng đã nghe, thấy, hiễu rõ tình trạng trầm trọng và khủng hoảng hiện nay rồi. Có số người biết đạo, có tâm, có trí đã biết sợ mà XẢ BỎ, lo ẩn dật tu hành, làm việc thiện, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, trì chú vv….còn đa phần những người khác vẫn ỷ-y, vẫn chưa tin, vẫn chưa biết sợ, vẫn hung hăng gây tạo nhiều điều xấu ác, vẫn hăng say ếm hại người, vẫn tiếp tục gây tạo nhiều NHÂN ÁC.

Gieo NHÂN nào thì hái QUẢ đó, không sai. 

Phật có dạy:

“Tất cả chúng sanh không tin NHÂN QUẢ, nên làm ác không biết sợ, ÁC ít thì mắc bệnh ít, ÁC nhiều thì mắc bệnh nặng rồi chết. Hễ có tâm xấu ác nhiều thì sẽ luôn gặp nhiều hoạn nạn, bị vong linh oan gia dựa nhập làm cho điên khùng, hoặc bất đắc kỳ tử.

Trong thời gian tới đây, Trời Phật sẽ “THANH LỌC”, sẽ “SÀNG SẢY” ra những kẻ ác, người hiền, kẻ tà, người chánh, không sót một ai cả, từ từ số người trả quả ác lên đến tận non cao, đông đầy biển cả.

Động đất, nước dưới lòng đất sẽ trào lên ngập, mưa bão khắp nơi, lửa cháy, sóng thần nổi dậy, nhà tan cửa nát, bệnh tật lan tràn không dứt, Dịch này đi, dịch khác tới, thay phiên nhau đập vào những kẻ ác không thiên dị.

Theo luật Nhân Quả của THẬP NGHIỆP ÁC (của Thân, Khẩu, Ý), cũng giống như CÂY SAO CHỖI quyét trúng ai, thì người đó mắc bệnh, chết liền. Nếu ai có tâm thiện, có tu tập theo Chánh Pháp của nhà Phật thì sẽ không bị trúng “CHỖI ĐỘC” mà còn được chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Thần luôn gia hộ và còn ban thưởng nhiều PHƯỚC LỘC nữa !

Phải biết,

Tuy thấy ngày nay có nhiều người tu hành, đi nhiều chùa, niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, cúng dường nhiều. Mà không hề TU TÂM và SỬA TÁNH (xấu ác), nên tu hoài mà không có kết quả tốt, hay chút đạo lực gì cả, cũng không cảm ứng đạo giao với Bồ Tát.

Bệnh tật, hoạn nạn, ma nạn (vong chết đi lền trời dựa nhập không sót một ai), chúng kéo đến khảo đảo khùng điên liên tu, bất tận là như vậy!

Cho nên, muốn thoát thì:

Không sống cho bản thân mình
Không ích kỷ
Không hẹp hòi
Không ganh tỵ
Không đố kỵ
Không tham lam
Không tranh chấp
Không danh lợi
Không quyền thế
Không mong cầu
Không giết hại người
Không ếm đối người
Không gạt gẫm người
Không giết vật để ăn thịt
Không hãm hiếp người
Không nói lời ác
Không phỉ báng Tam Bảo
Không giết Phật, diệt chánh Pháp
Không mượn đạo tạo đời
Không khởi ý ác
Không khởi tâm ác
Không nghĩ xấu cho người vv………..

Những thứ trên, là những con quỷ dữ lúc nào cũng chực chờ mình, để xé nát mình ra. Chúng sanh nào cũng bị nó xé nát, không nát thì cũng trầy trụa. Kể cả chính người tu (tại gia, xuất gia) ngày nay cũng vẫn không ai thoát khỏi nanh vuốt của những con quỷ dữ đó.

Cho nên,

Phải mở rộng tấm lòng vị tha.
Phải biết phân biệt điều hay, điều dở.
Phải biết nhận diện kẻ tà, người chánh.
Phải biết Pháp môn nào thù thắng cứu vong, độ thế.
Phải biết pháp môn nào nên theo, pháp môn nào nên bỏ.
Phải biết việc nào nên làm, việc nào nên tránh.
Phải biết làm điều thiện, khởi ý tốt, tâm tốt. – Phải biết thế nào là ĐỦ, ít ham muốn – Phải biết khiêm hạ.
Phải biết trên kính, dưới nhường.
Phải biết thương người, giúp người, cứu vật (nghĩa là ăn chay).
Phải biết HỶ XẢ, khởi tâm TỪ BI.
Phải biết SÁM HỐI (tu Thập Nhị Danh Như Lai Diệt Tội) – Phải biết TU TÂM và SỬA TÁNH (xấu).
Phải TẬN TÂM, TẬN LỰC, TẬN CƯỜNG (mà tu tập).

Người đời nay chỉ biết tạo NHÂN ÁC, mà không biết QUẢ ÁC sẽ phải trả.

Người đời nay chỉ biết kêu khóc, than phiền khi  QUẢ ÁC kéo tới đòi nợ máu, mà không biết cái NHÂN ÁC mình đã gây tạo quá nhiều rồi.

Phải biết thêm rằng,

Hiện nay chúng sanh đang mắc phải bệnh dịch Corona Virus (COVID – 19), và sẽ có những bệnh dịch khác (dữ tợn hơn) kéo đến, hỏa hoạn, động đất, bão lụt, cướp bóc, hãm hiếp, thư ếm, tru hồn, bắt hồn người để làm âm binh (bắt ép hồn người đi đến nhà, chùa khác để đánh đập, giết hại người nào mà đang tu theo chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, dẫn dắt nhiều người tu tập theo chánh pháp, vì họ muốn tiêu diệt Phật pháp để tà nhân lên làm bá chủ.vv…).

Cho nên, trong tương lai sẽ không còn một người nào (xuất gia lẫn tại gia) biết đến chánh pháp của PHẬT dạy là gì nữa cả. Họ mà biết được ai tu theo Phật pháp (không tu theo tà pháp của họ) thì họ ùng ùng kéo tới BẮT HỒN đánh đập cho tới chết, khi bỏ xác người, hồn sẽ làm “âm binh” tay sai cho họ (là bị bắt ép đi đánh đập những người vô tội, chân thật tu hành khác.vv…) nam, nữ, lão, ấu cũng đều bị chúng bắt hồn hết không chừa một ai, thật là khủng khiếp!

Vì thế, hiện nay có vô số người đang bị khống chế, không còn tu tập theo chánh pháp của Phật gia nữa, không còn tụng KINH, học PHÁP LÝ (của Phật như ngày xưa nữa).

Nếu có niệm Phật thì niệm rất yếu kém (tuy có niệm con số nhiều, nhưng với tâm trí đảo điên, nghi ngờ, mờ mịt, tham danh, chấp nhất)  không đủ LỰC để khánh cự (khi ác nhân (xuất hồn) hoặc ma quỷ kéo tới dựa nhập hay đánh đập, hãm hiếp.vv…).

Người tu tập đứng giữa ngã ba đường nửa tối nửa sáng, tâm trí đơ đơ, thẩn thờ, mù mờ không biết ai chánh, ai tà, ai dạy pháp đúng theo Phật, pháp nào của kẻ tà, không phân biệt được chắc chắn ngã nào dẫn tới cõi Người, cõi Trời, và cõi Cực-Lạc !

Gần đây do một sự vô tình, người nhà của Họ tiết lộ cho biết rằng :

– “Có vô số người bị họ khống chế lên đến 80% trên toàn cầu rồi, chỉ còn 20% là không theo họ thôi ! Cho nên họ xúm nhau (đồng một ác tâm) giết Phật, tiêu diệt chánh pháp, đốt kinh Phật để không còn ai tụng nữa, họ còn cấu kết nhau ếm các chùa, ngăn cản không cho một ai tới những chùa có chánh Pháp, có minh sư để tu tập, và họ còn gây tạo nhiều chướng duyên khảo đảo không cho ai VÃNG SANH cả” (là vì họ đã bắt hết hồn vía để làm âm binh rồi có còn “hồn” đâu để mà vãng sanh ư ?). Thiện tai ! thiện tai ! lời Phật huyền ký không sai.

Từ từ rồi sẽ không còn một ai biết “chánh pháp” là gì nữa, cho nên cả thế giới sẽ nổi loạn, hãm hiếp, chém giết lẫn nhau bất kể thân sơ. Trẻ con khi sanh ra thì bình thường, nhưng lớn lên tâm trí đều bị ngu si, đần độn, khùng khùng, điên điên hết, đầu óc cứ đơ đơ như kẻ bị mất hồn vậy, sống vô tình, vô nghĩa vv…

Vì tâm người đạo lẫn đời, quá ư là ÁC ĐỘC… QUÁ ÁC ĐỘC. Ác đến nổi Trời phải giáng xuống THIÊN TAI, bệnh DỊCH COVID – 19 để tiêu diệt kẻ ác gian. Có thể nói là sắp TẬN THẾ trong nay mai để thanh lọc người hiền, kẻ ác.

Ai mà có tâm hiền lành, lại biết tu tập theo MẬT TỊNH, nhẫn nhục mà giữ tâm chân thật,

KHÔNG THAM (tiền, tài), KHÔNG MONG CẦU (thần thông), KHÔNG HÁO DANH (đoạt lợi), KHÔNG CƯỚP CỦA, HÃM HIẾP HẠI NGƯỜI, KHÔNG ĐI QUÁ BỔN PHẬN. PHẢI GIỮ LẬP TÂM BAN ĐẦU (khi mới bước chân vào cửa đạo, trước sau như một), KHÔNG THỐI TÂM, KHÔNG NẢN CHÍ (dù có gặp nhiều chướng duyên, trái ngang khảo đảo không ngừng từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội), mà tâm vẫn vững chắc, không lay chuyển trước mọi hoàn cảnh, tinh tấn niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT cho thật nhiều, trình tấu lên quý ngài, thì sẽ được giao cảm với chư PHẬT, chư BỒ TÁT, HỘ PHÁP LONG THẦN đến cứu giải cho thoát khỏi ác nạn.

Cho nên ĐỪNG có SỢ, phải luôn giữ tâm TU cho kiên cường, cho vững mạnh, thà chết chứ không bỏ PHẬT PHÁP, thì sẽ được bình an, sẽ được gia hộ có công ăn việc làm, có tiền và có tất cả…vì mình đã trả bớt các “QUẢ ÁC” rồi. Nghiệp chướng cũng đã tiêu trừ bớt rồi, cho nên mới được Phật và chư BỒ TÁT cứu độ cho được mọi sự may lành, sở cầu được như ý, nên không lo sợ chi.

TÀ không thắng CHÁNH là như vậy. Họ chỉ thắng được ta lúc ban đầu mà thôi. Nên cố gắng, đừng nản lòng, phải tu tập nhiều hơn trước, Sám Hối Thập Nhị Danh Như Lai Diệt Tội mỗi ngày không lui sụt.

Ngày xưa chư PHẬT, chư BỒ TÁT ẩn mình.

Ngày nay quý Ngài hiện thế cứu độ những người con hiếu thảo, trung kiên không thối tâm.

Ngày xưa NHÂN QUẢ đến ở những kiếp sau,

Ngày nay Nhân, Quả nhãn tiền (xảy ra liền trước mắt)

Sau đây, Bảo Đăng xin ghi lại bài Kệ khuyến nhắc của Sư Tổ ĐẠI-NINH là VÔ NHẤT ĐẠI SƯ – THÍCH THIỀN TÂM  Hòa Thượng, gởi đến cho hàng hậu học:

 

Khuyến-Tu Tinh-Tấn

Thương những kẻ MÊ TRẦN (1) còn tạo,
Buổi mạt cơ lọc ĐẠO, lọc ĐỜI. (2)
NHÀ TAN, NGƯỜI MẤT khắp nơi,
BÃO, BỆNH sắp diễn một trời long đong. (3)

Bước khốn cùng chí tâm tu niệm, (4)
Cảnh khổ đau niệm niệm thoát đời. (5)
Thi TÀI, thi ĐỨC ai ơi ! (6)
Thi danh, thi lợi, việc đời đảo-điên ! (7)

Muốn lên TIÊN, về miền CỰC LẠC, (8)
Giữ thiện tâm ghi tạc chí thành. (9).
Sắp đời như sợi chỉ mành, (10)
Treo chuông khó nổi, chuông lành hỡi chuông ! (11)

Có NHÂN, có QUẢ đừng buồn, (12).
Vững chèo TU NIỆM, về đường BÌNH AN. (13).
Đây, sắp tới ÁC-GIAN, TÀN-TẬT, (14)
Người NGHÈO TU lên bậc TIÊN BANG. (15)

GIÀU, NGHÈO chưa chắc đừng ham, (16)
ĐÔNG, TÂY sắp mở một màu lau-lung. (17)
Người lương thiện, kẻ ác hung, (18)
Nay mai ló mặt HIỀN, TRUNG, CHÁNH, TÀ. (19)

Sư Tổ Đại-Ninh
THÍCH THIỀN-TÂM Hòa Thượng

_______________________________________________

Chú giải bài KỆ “KHUYẾN TU” trên :

1. – Mê Trần : là để tâm say đắm theo các duyên trói buộc của trần đời (như là ngũ dục, lục trần). Tức là năm món Ngũ dục: -TÀI, SẮC, DANH, THỰC, THÙY (ngủ nghỉ). Và sáu món Lục trần :  – SẮC, THANH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP.

Câu nầy ý nói:

Thương xót cho các kẻ ngu mê, chỉ biết một bề chạy theo những sự say đắm trong vòng NGŨ DỤC, LỤC TRẦN một cách tự hào quá đáng, vì vậy mà Thân, Khẩu, Ý luôn tạo ra vô số “NGHIỆP ÁC”.

2.- Trong thời buổi MẠT PHÁP nầy thì CĂN CƠ (tức là các sự Tu hành chân chánh và đạo đức của con người nay đã MẠT rồi) không còn nữa. Cho nên TRỜI, ÐẤT mới ra sự “thanh lọc” kỹ lưỡng ở cả hai đường : ĐẠO và ĐỜI.

a- ÐẠO (là loại trừ và tiêu diệt các kẻ giả tu, như là Sư Quốc-doanh, các kẻ “mượn đạo, tạo đời”), lường gạt, hãm hại hàng Thiện Tín (Phật tử).

b- ÐỜI (là giết chết và tiêu diệt các kẻ ÁC, Ỷ vào tiền tài, quyền thế mà không biết KÍNH TRỌNG TRỜI, PHẬT, THẦN-THÁNH, chỉ biết một bề kiêu căng, ngạo mạn và ham chạy theo trần đời, cùng các việc hơn thua, phải quấy, danh lợi, dục vọng, say đắm theo các sự xa-hoa, ăn chơi phàm tục, cướp giựt, ếm đối hại người, giết vật (để ăn)  – (mà họ cho là cứu cánh của cuộc đời một cách lầm lạc).

3.- Do vậy cho nên, các thiên tai như : – Các bệnh Dịch, mưa gầm, gió thét, bão,  lụt, động đất, núi lửa, cháy rừng, sóng thần… xảy ra cùng khắp (nơi) trên thế giới, làm cho nhân loại bị lâm vào trong các cảnh bệnh Dịch, khuyến tật, chết thảm, chết đột ngột, thất nghiệp quá nhiều (như tình trạng hiện nay từ bệnh dịch COVID – 19), và sẽ có các bệnh DỊCH khác thay nhau kéo đến không ngừng, nhà cửa bị tịch thâu, mền trời, chiếu đất, đa phần chết vì bệnh Dịch, đói khổ, nhà tan, cửa nát, người chết khắp nơi không sao kể xiết (mà ta đã, đang và sẽ thấy tận mắt, chúng sanh đã, đang và sẽ bị chịu nghiệp khổ trong nay mai).Vậy mà chúng ta đã có (ít nhiều) biết sợ, biết thức tỉnh chi chưa ?!!

4, 5.  – Nay chúng sanh đang lâm vào trong bước cùng khổ, bệnh nạn nầy rồi, thì  phải nên:  – CÙNG NHAU TU TÂM, SỬA TÁNH (gấp gấp đi, đừng chậm trễ), và phải nên phát tâm :

– TU TẬP THEO CHÁNH PHÁP nhà PHẬT, cầu sanh về cõi TRỜI, cõi PHẬT, phải lo tu các hạnh lành (làm việc thiện), niệm Phật thật nhiều, trì Chú cho thật mạnh, Sám hối (Thập Nhị Danh) cho thật chí thành, tụng Kinh v.v… Và còn phải thi TÀI và thi ÐỨC (hạnh) trước TRỜI, PHẬT, Thần Thánh nữa.

6.- Thi TÀI : là TÀI làm lành, lánh dữ ở trong đường ÐẠO (chớ không phải là thi lấy “bằng cấp cao” để cầu tìm vinh hoa, phú quý, địa-vị cao sang ở ngoài đời).

Thi ÐỨC : là ai có nhiều ÐẠO-ÐỨC tốt, biết làm lành (làm các việc từ thiện), bố-thí  (tức là cúng dường Tam Bảo, cứu trợ, cứu nạn), tu hành tụng Kinh, niệm PHẬT, trì chú, tinh tiến, trì giữ 5 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới của PHẬT ban dạy cho người tại gia, lẫn xuất gia. Phát tâm Từ-bi, Hỷ-xả và thực hành Bồ Tát hạnh (làm các việc của Bồ Tát Quán Thế Âm đang làm). Người nào có thật TÀI, có thật ÐỨC (như vừa mới bày tỏ) thì thoát khỏi những sự khổ nạn về sự “thanh lọc” của TRỜI PHẬT, THẦN-THÁNH trong thời MẠT PHÁP, MẠT CƠ…(sắp tới nầy).  

Còn nếu như:

7.- Cứ mãi chạy theo DANH, LỢI (háo Danh, đoạt lợi, cướp giựt, hãm hiếp, ếm đối, giết người, ăn vật) của trần đời đảo điên nầy, thì Phải bị khổ nạn hoặc bị chết thảm tới đây, không cách chi để mà thoát khỏi được.

8, 9.- Ai muốn lên được cõi TIÊN (Trời) hoặc ai muốn về được cõi PHẬT, thì phải ghi  khắc trong tâm là:

NHỚ GIỮ “GIỚI” và làm ÐÚNG THEO ÐƯỜNG ÐẠO ÐỨC mà TRỜI, PHẬT đã dạy bảo.

10, 11.-  Thời gian sắp tới đây có rất nhiều thứ KHỔ nạn lắm. Bệnh DỊCH nầy đi, thì bệnh Dịch khác kéo tới không ngừng. Không chắc chắn khỏi bị “chết thảm, chết đột ngột, chết bệnh dịch, chết bị ếm bùa, chết vì bị ma quỷ dựa nhập, chết vì vong linh oan gia trả thù, chết vì tai nạn, chết vì chiến tranh, chết vì bão lụt, động đất, lửa cháy.vv… ”, (nếu không phát tâm SÁM HỐI (Thập Nhị Danh), TU TÂM và SỬA TÁNH liền đi) ! Cảnh sống chết sắp tới đây cũng giống như là cảnh:

Sợi chỉ mành treo quả chuông to vậy !

Mạng NGƯỜI trong thời gian “Thanh lọc” tới đây ắt phải bị cảnh “SỐNG ngày nay, CHẾT ngày mai, khỏe hôm nay, bệnh chết ngày mai”. Khó ai mà biết trước được, PHƯỚC hoặc NGHIỆP dẫn đường.

12, 13.-  Việc CÒN SỐNG, THOÁT NẠN hay phải bị CHẾT THẢM-THIẾT trong thời gian tới đây, nhân loại đừng buồn, đừng oán trách TRỜI, ÐẤT mang đến các Thiên tai, họa hoạn, bệnh tật chi hết, bởi vì hễ:

GIEO NHÂN NÀO thì hái QUẢ NẤY

Ví dụ:

Hễ sát sanh nhiều quá thì phải bị chết thảm (làm trâu, bò, gà, vịt, thịt, cá… bị giết để ăn, hoặc bị ếm bùa, bị hãm hiếp, bị bắt hồn để làm âm binh cho họ nên bị chúng ác nhân đó đánh đập mỗi ngày, ngủ dậy thấy thân thể mỏi nhừ, mệt nhoài, người bị bầm tím, người nữ thì cảm nhận được rõ là bị “hiếp dâm” suốt đêm, khổ lắm quý vị a.

14, 15.- Từ đây sắp tới thì những người gian ác gia tăng khắp nơi, bệnh dịch lan tràn, chết chóc đầy dẫy, trẻ con sanh ra tàn tật, người người bị khùng điên (vì bị ma quỷ dựa nhập), thân bằng, quyến thuộc lường gạt và tàn hại lẫn nhau…đang xảy ra khắp nơi, mà không ai biết hồi tâm để quay về con đường HƯỚNG THIỆN cả. Hễ như người NGHÈO và người có TÂM THIỆN nào mà biết đạo, biết sợ và chịu TU TÂM, BIẾT SỬA TÁNH thì sẽ được Phật, Bồ Tát, Thần, Thánh luôn gia hộ, khi lâm chung sẽ :

Lên được cõi TIÊN (Trời), về cõi PHẬT

Còn kẻ GIÀU, QUYỀN THẾ, CHỨC CAO mà có tâm gian ác, ngạo mạn, tà dối, hãm hiếp, giết hại người (nam, nữ, lão, ấu), tôn sùng khoa học, coi rẻ lời dạy của TRỜI, PHẬT, THẦN-THÁNH và xem thường việc ÐẠO ÐỨC, thì sau khi chết, HỒN sẽ bị ÐỌA xuống địa ngục, hay bị chết thảm, chết đột ngột, chết bệnh, chết đói, chết vì bùa ngải, chết vì bị ma quỷ dựa nhập, vong oan gia đánh đập (trong khi ngủ), chết vì nghèo cùng, cửa nhà tan nát vì chiến tranh, bom đạn, chết vì tranh chấp, chết vì bị người thân ếm hại, chết vì bị TRỜI PHẠT.

 16.Cho nên SƯ TỔ mới nói GIÀU, NGHÈO chưa chắc, đừng ham !!

 17.Trên thế giới sắp tới đây ÐÔNG (Châu-Á), TÂY (Châu Âu) đã, đang và sẽ lâm vào trong cơn ÐẠI NẠN về thiên tai, bệnh DỊCH, động đất, nước từ lòng đất trào lên, bão mưa đổ xuống, sóng thần ập vào đất liền, hỏa hoạn, chiến tranh, binh lửa, giết chóc lẫn nhau, đói khổ, qua câu:

ÐÔNG, TÂY sắp mở một màu lau-lung.

18, 19.- Nay mai sắp tới đây thì:  

Qua một cuộc “THANH LỌC” của Trời, Ðất, Thần-Thánh, (qua các Thiên tai) lúc đó thì Thế gian sẽ biết rõ:

Ai là kẻ HIỀN lương, đức hạnh?

Ai là kẻ gian ác, hung dữ, thủ đoạn?

Ai là kẻ CHÁNH nhân, quân tử?

Ai là bậc CHÂN TU, ai là kẻ GIẢ TU?

Ai là kẻ TÀ MA, ai là YÊU QUỶ, (hoặc) mang xác người mà tu luyện hồn

THÚ VẬT (cho hồn thú sống ở trong thân thể con người), vì thế loài người từ từ bị “hồn thú” khống chế (điều khiển con người theo cái trí ngu si của loài thú) một cách trầm trọng, hiện nay có quá nhiều người tu luyện theo tà pháp nầy đông vô kể số !

Muốn nhận diện cũng không khó lắm, vì họ mang mùi thú vật, trong người họ có con gì thì sẽ có mùi thú đó vậy ! phải cẩn thận, bằng không sẽ bị chúng giết hại bằng cách bị “hút tinh khí thần” mỗi đêm, hãm hiếp đến chết lần, chết mòn, ốm xanh xao, rồi chết đọa trong ba ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), cho nên phải cẩn thận khi giao tiếp với bất cứ ai.

Nay mai đây THIỆT, GIẢ, HIỀN-LƯƠNG hay BẠO ÁC chi chi cũng sẽ LÓ MẶT ra hết, không một ai (giả dối, tà, ác, hung dữ, giết hại người…) mà thoát khỏi cảnh bị CHẾT THẢM được cả !!

Bảo-Ðăng xin nguyện cho:

Tất cả cùng nhau y theo lời Khuyên dạy quý báu của Sư Tổ Đại Ninh trên đây mà sớm lo cảnh tỉnh chân thật TU SỬA, bỏ TÀ quy CHÁNH, luôn giữ nằm lòng một câu “A-DI-ÐÀ PHẬT” cho chuyên chắc, TRÌ CHÚ HỘ THÂN cho thật nhiều, cho có thần lực mạnh và niệm QUÁN THẾ-ÂM Bồ-Tát thì mới mong thoát được những cảnh KHỔ đau đang sắp sửa xảy đến trong nay mai (nhứt-định là vậy, không sao chạy thoát, thời gian chỉ là “SỚM” hay “MUỘN”, trong nay hay mai) mà thôi.

Bảo-Đăng muốn đăng lại bài KHUYẾN TU TINH TẤN nầy một lần nữa, vì tất cả các lời KHUYÊN NHẮC trên đây (của Sư Tổ) có giá trị là một bài  SẤM GIẢNG để  khuyên dạy, chớ không phải là một bài THƠ thường đâu!  Người có TRÍ phải cẩn thận, nên sớm hồi tâm hướng thiện mà LÀM LÀNH, LÁNH DỮ, TRÌ CHÚ, NIỆM PHẬT, SÁM HỐI.

Đừng để trễ quá ắt sẽ rất muộn màng, thì (khi thiên tai xảy ra, ắt) sẽ mang lấy QUẢ KHỔ vào thân rồi, khó mà mong ai cứu mạng cho lắm.

Trân-trọng!

 Nam-mô ÐẠI TỪ, ÐẠI BI, ÐẠI HỶ, ÐẠI XẢ, Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn, Quảng đại Linh cảm Bạch y QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT, thùy từ cứu khổ.  TÁC-ÐẠI CHỨNG-MINH.