Giáp Trụ Ấn

 

Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền

Để trước trái tim, dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Hai ngón trái phải, tưởng Án (OṂ), Châm (ṬUṂ)

Tưởng tuôn Thanh Quang (ánh sáng xanh) làm màu lục (xanh lục)

Trước tim, quấn ba lần, sau lưng

Lại đến dưới rốn, hai đầu gối

Lại chuyển đến rốn, quấn sau eo

Từ eo đến tim, chuyển hai Bạc (bắp tay)

Từ Bạc (bắp tay) đến họng, hướng sau cổ

Lại từ sau cổ đến trước trán

Từ trán đến não, kết Trí Quyền

Từ từ buông xuống như rũ đai

Chỉ Quán (2 tay) xoay chuyển như thế múa

Hai tay cài chéo thành Mãn Nguyệt (Kim Cương Phộc) Giáp Trụ Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la ca phộc tả (1) phộc nhật-lý, củ lỗ (2) phộc nhật-la, phộc nhật-la, hàm (3)

OṂ– VAJRA-KAVACA VAJRE KURU VAJRA VAJRADA HAṂ