Giảng Kinh Hoa Nghiêm

Giảng Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Sách

GIẢNG KINH HOA NGHIÊM
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

Bài Viết Liên Quan

Kinh Sách

Chương 7: Kinh A Di Đà

Chương 7 Kinh A Di Ðà PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ KINH MÔNG GIẢI (Ðức Thích Ca Mâu Ni nói kinh này là : để chỉ rõ y báo chánh báo của Phật A Di Ðà đều đủ có công đức thanh tịnh trang nghiêm,...
Khi Nào Chim Sắt Biết Bay

02. Bản Chất Tâm

KHI NÀO CHIM SẮT BAY  Hành Trình Phật Giáo Về Phương Tây  Tác Giả: Ni Sư AYYA KHEMA - Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: When the Iron Eagle Flies - Buddhism For the West  Wisdom Publications 1991, 2000...
Kinh Sách

Video: Vài đoạn lễ nhập kim quan Hoà Thượng Tuệ Sỹ

Lễ nhập kim quan Hoà Thượng Tuệ Sỹ   
Kinh Sách

Chương 3: Yếu nghĩa kinh Lăng Nghiêm

Chương 3: Yếu nghĩa kinh Lăng Nghiêm THỜI KINH KHUYA ÐẠI PHẬT ÐẢNH, THỦ LĂNG NGHIÊM KINH THẦN CHÚ Thích nghĩa “Thần chú của kinh Ðại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm”. Y theo ý kinh mà lập ra danh đề, vì nêu tên chỉ là...
Bước đầu học Phật, Kinh Sách

[05] Sám hối

Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch, có thế thì bệnh chóng lành.

Kinh Sách

Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Quyển 05

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN LƯỢC TOẢN Soạn giả: Sa-môn Khuy Cơ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 5 (Bản Luận 11, 12) BẢN LUẬN 11 A. Giải thích ý...