Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám

Tác giả: Pháp Sư Huệ Tịnh – Việt dịch: Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang
Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Thủy Tiên, Thanh Sang