Gia Trì Ấn

Hai tay cùng cài chéo nhau bên ngoài, nắm thành Kim Cương Phộc rồi ấn vào trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu mỗi nơi đều tụng một biến.

Chân Ngôn là :

“Án- Hột-lị, tát bà ca ly, a địa sắt-xá tát-phộc hàm”