Followers

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

[userpro template=followers]

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Thiện hữu gần xa thân mến,

Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, đức Thế Tôn giải bày về sự vận  hành của nhân quả thiện ác tương quan giữa ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Đại để, trong dòng vận hành ấy, ai tạo nhân thiện thì hưởng quả lành, ai tạo nhân ác thì chịu quả dữ.

Nhân quả là định luật phổ quát và tất yếu của tam giới. Nói khác hơn, mọi hiện tượng trong thế gian dù hữu tình hay vô tình, dù tâm hay vật, dù thô hay tế…hết thảy đều vận hành theo luật Nhân quả, không có ngoại lệ. Chính thế, Nhân quả là một trong những giáo lý căn bản nhất của đạo Phật.

Khi nói đến nhân quả nghiệp báo thì không ít người trề môi cười nhạt, họ quan niệm những điều đó như là chuyện cổ tích, luân lý khuyên người, chớ chẳng thực tế, không dính dáng gì với đời sống văn minh tiến bộ ngày nay. Đâu biết rằng khắp cả cuộc sống nhân gian, ngay chính bản thân đời sống của họ, cũng như mọi người không thoát ngoài nhân quả.

Chúng ta thử lắng động tâm tư nghĩ kỹ về đời sống con người cho đến sự hình thành hành hoạt của vạn vật có gì vượt ngoài luật nhân quả ? Từ đứa bé chăn trâu, người nông phu cày sâu cuốc bẫm, kẻ buôn bán cho đến vị thẩm phán nắm luật thế gian cũng không thể vượt ngoài nhân quả thiện ác nghiệp báo. Chẳng khác nào nhân loại vạn vật không thể thoát ra ngoài không gian mà sinh hoạt, vượt ra ngoài lớp không khí mà sanh tồn. Giống như thế đó, nhân quả thiện ác nghiệp báo tuy vô hình vô tướng, nhưng trùm khắp chi phối toàn diện tất cả mọi sinh hoạt thịnh suy thăng trầm vinh nhục hạnh phúc khổ đau của muôn loài. Dù đó là Thánh nhân, là Trời, là Thần linh, Thượng đế (nếu thật có) cũng không thể thoát ngoài luật nhân quả thiện ác nghiệp báo chi phối. Có hạng người hoặc nông nổi tự hào, hoặc cuồng tín Thượng đế, hoặc si mê chủ thuyết vô thần chẳng tin nhân quả, từ đó tạo ra vô vàn tội ác khổ đau cho mình và người, gây cho đời nhiều cảnh huống thảm khốc, để rồi đời đời chuốc lấy sự nguyền rủa oán hờn, tiếp theo bị luật nhân quả nghiệp báo mà phải rơi vào cảnh khổ, thọ lấy đời sống tối tăm. Thế gian lắm cảnh sai biệt giàu nghèo, tốt xấu, vinh nhục, thịnh suy tất cả đều do nhân quả chi phối.

Để kết thiện duyên Bồ-Đề cho những ai có tâm ý hướng thiện, có chí nguyện tiến lên quả vị giác ngộ giải thoát vòng luân hồi sanh tử, trang nhà tạo chuyên đề mục DIỆU ÂM NHÂN QUẢ để cho ai nấy thấy rõ thân phận nghiệp báo của mọi chúng sanh.

Chúng tôi kêu gọi sự đóng góp bài vở, những mẫu chuyện ngắn liên quan đến vấn đề Nhân Quả Nghiệp Báo, làm ác gặp quả xấu v.v... hoặc tự bản thân đã từng trãi nghiệm hay xảy ra từ người thân hoặc bạn bè, xã hội mà mình biết.

Những mẫu chuyện này sẽ được trang nhà ghi âm và đăng trong mục DIỆU ÂM NHÂN QUẢ, hầu mang sự lợi ích, cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sẽ làm, có một cái nhìn rõ ràng hầu qua đó mà sửa lỗi, xây tạo một nhân thiện để cuộc sống này được an vui và hạnh phúc cho bản thân.

Mong những vị hữu duyên, khi nghe đến những mẫu chuyện nhân quả, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma quỷ, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cùng sự linh hiển của Phật Pháp.

Rất mong quý vị phát tâm truyền tải lời kêu gọi này rộng rãi, để mọi người cùng biết hưởng hứng, góp phần bài viết cho chuyên mục DIỆU ÂM NHÂN QUẢ có được nhiều mẫu chuyện nhân quả, phong phú lợi ích bao người, phước báo thật chẳng phải nhỏ.

Các mẫu chuyện ngắn liên quan xin gởi về: tangthuphathoc@gmail.com. Xin chân thành cám ơn quý vị.

Nam mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

Tạng Thư Phật Học

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×