FAQ

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

1. Ý nghĩa logo của Tạng Thư Phật Học là gì?

– Hoa sen là biểu tượng cho Pháp môn tinh độ (giải thoát ra ngoài ba cõi), chữ Hê rị (chữ xưa của Ấn Độ, chữ Tất Đàm) là một trong năm chủng tử bộ chữ thuộc Mật tông Phật giáo. Chữ Hê rị thuộc về chủng tử Liên Hoa Bộ (tức là Đức Phật A Di Đà là  bộ chủ về phía Tây).

2. Muốn gởi bài viết đóng góp đến trang nhà thì phải làm sao?

– Quý vị muốn gởi bài viết của mình đến ban biên tập, xin gởi trực tiếp vào địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com. Hoặc gởi trực tiếp vào trang liên lạc, tuy nhiên kích thước tệp tin chỉ giới hạn.

3. Muốn lưu bản sao bài viết trên trang nhà về máy thì phải làm sao, có cần liên hệ với trang nhà để có sự chấp nhận không?

– Không! mỗi bài viết khi truy cập, ở phía bên trái có hiện hình biểu tượng “IN ẤN”, quý vị có thể in trực tiếp ở đây. Nếu muốn lưu vào máy thì nhấn chọn vào khung tab “PDF” thì có thể lưu bài viết đó về máy.

4. Sao chúng tôi không tìm thầy quyển Niệm Phật Lưu Xá Lợi trên trang nhà?

– Chúng tôi cũng là những người thực hành theo Pháp môn Tịnh Độ. Tuy nhiên quyển sách này không hợp với tông chỉ, và bản nguyện của đức từ phụ A Di Đà Phật. Tuy rằng, nội dung trong sách, là khuyến tấn cho người niệm Phật. Nhưng nếu phổ biến sẽ gây hiểu lầm trầm trọng cho Pháp môn tuyệt diệu này. Rất mong bạn hoan hỷ.

5. Muốn trợ duyên để duy trì trang nhà thì phải làm sao?

– Quý vị nào có lòng hoan hỷ muốn góp một phần vào công trình hoằng Pháp, bảo trợ duy trì trang nhà. Xin hoan hỷ nhấn vào hình Hoa Sen, biểu tượng của người Phật tử, để vào hệ thống Paypal, quý đạo hữu có thể đóng góp tịnh tài vào tài khoản này.

6. Chúng tôi muốn tự mình thu âm một số bài viết hay, và gởi trang nhà phổ biến có được không?

– Xin hoan hỷ việc làm đó. Tuy nhiên muốn chúng tôi phổ biến, rất mong bạn liên lạc cho chúng tôi trước, để biết sách, hay bài viết nào bạn muốn chúng tôi phổ biến. Vì nội dung mà trang nhà Phổ biến phải hợp với với tông chỉ hoằng Pháp của trang nhà.

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật

- Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác. (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Đức Phật A Di Đà).

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

- Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. (Đức Phật Dược Sư)

- Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. (Bồ Tát Quán Thế Âm)

- Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác. (Địa Tạng Bồ Tát)

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,

Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.

Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,

Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê

Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,

Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.

Bao giờ học kẻ cười hoa được,

Đem ý sen lành rải bến mê.

 

(HT Thích Thiền Tâm)

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT