EM MƠ CÙNG ĐỨC PHẬT
Tác giả: DHARMACHARI NAGARAJA
Nguyễn Minh Tiến Việt dịch