DUY-MA KINH HUYỀN SỚ
Sa môn Trí Khải, chùa Tu Thiền, núi Thiên Thai soạn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Sản xuất Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3