Đường Về
Minh Quang

Bước đi trên bước đường trần
Thênh thang ghềnh đá, khổ thân muôn vàn
Bước thêm những bước chân hoang
Đưa mình lạc lối trăm ngàn lầm than
Nhọc nhằn trong cõi nhân gian
Mơ hoa lạc lối ngày càng đi xa
Ta bà phù phiếm xa hoa,
Vương vào sầu khổ, quê nhà ai trông ?
Đường trần có chán hay không ?
Bỏ mê trở gót mới mong hết sầu
Ai ơi ai có biết đâu
Quê nhà sen nở thắm màu có hay
Suối kia chim hót vui thay
Ánh vàng soi sáng mọi ngày quang vinh
Quê nhà cảnh vật đẹp xinh,
Trở về thoát cảnh vô minh trần đời
Đường về không khó ai ơi,
Bước đi niệm Phật nhớ lời dạy khuyên
Có ngày nở đóa hoa sen
An lành mãi sống quên ngày tha hương . .