ĐƯỜNG LÊN TU VIỆN KIM SƠN

Rừng xanh thông đứng thẳng người
Cành lay lắc gọi đón mời Thiền Nhân
Đường lên tu viện Kim Sơn
Truông bao lối ngoặc, núi mòn dốc leo
Tàng cây lợp bóng qua đèo
Ánh quang vạch lá dẫn vào am mây
Nhẹ nhàng phủi sạch trần ai
Cửa Không lần bước, hoa đầy dấu chân
Ấn tâm bằng tiếng chuông ngân
Đưa về tỉnh thức,khơi nguồn chơn minh
Rạt rào mạch sống tồn sinh
Đượm nhuần cõi tịnh an lành vô ưu
Ngoài đây không thể tìm đâu ……