ĐƯỢC GẶP KINH LĂNG NGHIÊM VÀ CHÚ LĂNG NGHIÊM LÀ MỘT DIỄM PHÚC LỚN

 

Ngài Tuyên Hóa giảng:

Thời đại ngày nay, có rất nhiều việc đưa đẩy chúng ta đi vào con đường sai lầm, mê mất bản tánh. Tuy chúng ta làm thiện, nhưng trí tuệ lại không hiện hữu. Hiện nay là thời nên học Kinh Lăng Nghiêm, vì Chú Lăng Nghiêm quả thực có thể giúp chúng ta trở về với bản tánh Chân như vốn có mình. Chú Lăng Nghiêm phát sinh do lúc Tôn Giả A Nan suýt bị phá giới, Đức Phật đã nói ra.

Tôi hy vọng học Kinh Lăng Nghiêm, niệm Chú Lăng Nghiêm có thể cứu độ tất cả chúng sanh, và khiến cho chúng ta trong thời kỳ mạt pháp bất thường này có thể tu hành tăng trưởng.

Hỏi: Có một vị pháp sư nói với đồ chúng của ông ấy rằng, không được trì Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, bởi vì trì chú có thể khiến cho thiên ma ngoại đạo sanh tâm sợ hãi, đây là việc trái với tâm từ bi, cho nên vị pháp sư này dạy tín đồ của ông ta là bất kỳ kinh điển nào cũng không được dùng, cũng không được xem, không cần xem! Chỉ cần nhất tâm niệm “A Di Đà Phật” là được rồi?

Hòa thượng Tuyên Hóa: Nếu nói người niệm chú là không có tâm từ bi, thế thì Phật đã không nói Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi… để khiến cho các đệ tử phải giảm tâm từ bi!

Hỏi: Có vị pháp sư nói, phụ nữ đang mang thai mà tụng Chú Lăng Nghiêm thì có thể bị sẩy thai, có đáng tin hay không?

Hòa Thượng: Chỉ toàn là nói năng nhảm nhí, xằng bậy!

Hỏi: Vì sao một số học giả học Phật lại nói Kinh Lăng Nghiêm là giả?

– Bởi vì trong kinh nói quá thật, nói triệt để về lỗi của họ, khiến cho yêu ma quỷ quái không thể che giấu thân phận, phải lộ nguyên hình, nên họ không thể không nói Kinh Lăng Nghiêm là giả! Nếu nói kinh Lăng Nghiêm là thật, họ làm không được, vì họ không thể tuân giữ (các giới trọng) trong Tứ “chủng Thanh Tịnh Minh Hối”và cũng không thể tu 25 pháp viên thông!

Muốn Phật Pháp được hưng thạnh, trường tồn, thì trước hết là phải học Kinh Lăng Nghiêm; còn muốn đấu với Diêm Vương thì phải trì Chú Lăng Nghiêm trước nhất!

Hỏi: Nhiều người nói rằng Chú Lăng Nghiêm có lực sát thương rất mạnh, như thế nếu trì Chú Lăng Nghiêm để trị bệnh, chẳng phải là không được từ bi sao?

Hòa Thượng: Chú là dùng để điều giải, không phải để sát sanh. Không có tâm từ bi thì làm sao có thể trì chú được?

Chúng ta nên học Kinh Lăng Nghiêm, niệm Chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chính là tấm “Kính chiếu yêu,” làm cho bàng môn tả đạo, yêu ma quỷ quái không thể che giấu hình dạng. Có thể trì Chú Lăng Nghiêm, thì có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, cho nên gặp được Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm là một việc rất may mắn.

Hỏi: Người bị ma nhập, nếu có thể niệm Chú Lăng Nghiêm, thì ma có chịu bỏ đi hay không?

Hòa Thượng: Nếu quý vị có thể niệm Chú Lăng Nghiêm, thì ma gì cũng phải bỏ đi cả; nhưng quý vị cần phải giữ tâm cho chuyên nhất mà niệm. Nếu quý vị có thể chuyên tâm niệm, không khởi vọng tưởng, không có tâm tham, thì ma gì cũng sẽ tránh xa quý vị.

Hỏi: Dùng chú như thế nào để đối phó với các loài quỷ ly mị, Vọng lượng? (ly mị là loài yêu quái ở rừng núi, mặt người mình thú, hay mê hoặc và làm hại người ta, Vọng lượng là giống yêu quái ở gỗ đá trong núi sông).

Hòa Thượng: Phép thuật của ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, có lúc làm cho quý vị bị nhức đầu, đau răng, đau mắt, hoặc có thể khiến cho quý vị không thể cất bước được, bị chóng mặt, phát cuồng, nói năng xằng bậy. Lúc bấy giờ, quý vị tụng chú này thì có thể phá phép của họ, khiến phép thuật họ không còn linh nghiệm nữa. Nhưng không phải tôi bảo quý vị vô duyên vô cớ đi đối phó với quỷ yêu. Nếu ngày nào trong tâm quý vị cũng luôn có tà niệm bất hảo, thì cho dù không có quỷ mị đi nữa, thì quý vị cũng sẽ chiêu mời họ đến bằng chính niệm cực xấu của mình. Vì vậy tâm phải luôn chân chính từ bi mới tự bảo vệ mình.

Tâm chú chính là trong tâm quý vị phải có chú, phải sạch sẽ, thanh tịnh, cái gì cũng không có cả, thì đến lúc cần dùng tự nhiên sẽ linh nghiệm. Thọ trì chú không phải là để hàng phục yêu ma quỷ quái. Điều này giống như trì tụng Chú Đại Bi, chính là niệm, lâu dần, không niệm mà tự niệm, tự nhiên có một năng lực của chú đến hộ trì quý vị. Thậm chí đến lúc đó, quý vị tụng chú hay không tụng thì cũng đều có cảm ứng, bởi vì lúc bình thường quý vị đã tu trì rất tốt, cho nên khi cảnh giới đến, tự nhiên được giải quyết dễ dàng, mau chóng, vấn đề gì cũng không còn nữa!

(Trích “KHAI THỊ” của ngài Tuyên Hóa – Ban phiên dịch vạn Phật thánh thành)

Print Friendly, PDF & Email