瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận
Quyển 26
彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

瑜du 伽già 師sư 地địa 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 本bổn 地địa 分phần/phân 中trung 聲Thanh 聞Văn 地địa 第đệ 十thập 三tam 第đệ 二nhị 瑜du 伽già 處xứ 之chi 一nhất 。

問vấn 於ư 如như 前tiền 所sở 舉cử 所sở 開khai 示thị 出xuất 離ly 地địa 中trung 。 有hữu 幾kỷ 品phẩm 類loại 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 能năng 證chứng 出xuất 離ly 。 云vân 何hà 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 所sở 緣duyên 。 云vân 何hà 教giáo 授thọ 。 云vân 何hà 學học 。 云vân 何hà 隨tùy 順thuận 學học 法pháp 。 云vân 何hà 瑜du 伽già 壞hoại 。 云vân 何hà 瑜du 伽già 。 云vân 何hà 作tác 意ý 。 云vân 何hà 瑜du 伽già 師sư 所sở 作tác 幾kỷ 種chủng 瑜du 伽già 師sư 。 云vân 何hà 瑜du 伽già 修tu 。 云vân 何hà 修tu 果quả 。 幾kỷ 種chủng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 異dị 門môn 。 幾kỷ 種chủng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 幾kỷ 種chủng 建kiến 立lập 補bổ 特đặc 伽già 羅la 因nhân 緣duyên 。 有hữu 幾kỷ 種chủng 魔ma 幾kỷ 種chủng 魔ma 事sự 。 云vân 何hà 發phát 趣thú 空không 無vô 有hữu 果quả 。 嗢ốt 柁đả 南nam 曰viết 。

諸chư 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 建kiến 立lập 所sở 緣duyên 教giáo 。

學học 隨tùy 順thuận 學học 法pháp 。 壞hoại 瑜du 伽già 作tác 意ý 。

瑜du 伽già 師sư 作tác 修tu 。 果quả 門môn 數số 取thủ 趣thú 。

因nhân 魔ma 事sự 無vô 果quả 。 是thị 皆giai 當đương 廣quảng 說thuyết 。

補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 品phẩm 類loại 差sai 別biệt 。 有hữu 二nhị 十thập 八bát 種chủng 。 云vân 何hà 二nhị 十thập 八bát 。 謂vị 鈍độn 根căn 者giả 。 利lợi 根căn 者giả 。 貪tham 增tăng 上thượng 者giả 。 瞋sân 增tăng 上thượng 者giả 。 癡si 增tăng 上thượng 者giả 。 慢mạn 增tăng 上thượng 者giả 。 尋tầm 思tư 增tăng 上thượng 者giả 。 得đắc 平bình 等đẳng 者giả 。 薄bạc 塵trần 性tánh 者giả 。 行hành 向hướng 者giả 。 住trụ 果quả 者giả 。 隨tùy 信tín 行hành 者giả 。 隨tùy 法Pháp 行hành 者giả 。 信tín 勝thắng 解giải 者giả 。 見kiến 至chí 者giả 。 身thân 證chứng 者giả 。 極cực 七thất 返phản 有hữu 者giả 。 家gia 家gia 者giả 。 一nhất 間gian 者giả 。 中trung 般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 無vô 行hành 般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 有hữu 行hành 般Bát 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 上thượng 流lưu 者giả 。

時thời 解giải 脫thoát 者giả 。 不bất 動động 法pháp 者giả 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 者giả 。 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 者giả 。

云vân 何hà 鈍độn 根căn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 成thành 就tựu 鈍độn 根căn 。 於ư 所sở 知tri 事sự 遲trì 鈍độn 運vận 轉chuyển 微vi 劣liệt 運vận 轉chuyển 。 如như 前tiền 已dĩ 說thuyết 。 此thử 復phục 二nhị 種chủng 。 應ưng 知tri 其kỳ 相tướng 。 一nhất 者giả 本bổn 來lai 鈍độn 根căn 種chủng 姓tánh 。 二nhị 者giả 未vị 善thiện 修tu 習tập 諸chư 根căn 。 云vân 何hà 利lợi 根căn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 成thành 就tựu 利lợi 根căn 。 於ư 所sở 知tri 事sự 不bất 遲trì 鈍độn 運vận 轉chuyển 不bất 微vi 劣liệt 運vận 轉chuyển 。 如như 前tiền 已dĩ 說thuyết 。 此thử 亦diệc 二nhị 種chủng 。 應ưng 知tri 其kỳ 相tướng 。 一nhất 者giả 本bổn 來lai 利lợi 根căn 種chủng 姓tánh 。 二nhị 者giả 已dĩ 善thiện 修tu 習tập 諸chư 根căn 。 云vân 何hà 貪tham 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 於ư 貪tham 煩phiền 惱não 。 已dĩ 修tu 已dĩ 習tập 已dĩ 多đa 修tu 習tập 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 今kim 此thử 生sanh 中trung 於ư 所sở 愛ái 事sự 。 有hữu 猛mãnh 利lợi 貪tham 有hữu 長trường 時thời 貪tham 。 是thị 名danh 貪tham 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 瞋sân 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 於ư 瞋sân 煩phiền 惱não 。 已dĩ 修tu 已dĩ 習tập 已dĩ 多đa 修tu 習tập 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 今kim 此thử 生sanh 中trung 於ư 所sở 憎tăng 事sự 。 有hữu 猛mãnh 利lợi 瞋sân 有hữu 長trường 時thời 瞋sân 。 是thị 名danh 瞋sân 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 癡si 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 於ư 癡si 煩phiền 惱não 。 已dĩ 修tu 已dĩ 習tập 已dĩ 多đa 修tu 習tập 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 今kim 此thử 生sanh 中trung 於ư 所sở 愚ngu 事sự 。 有hữu 猛mãnh 利lợi 癡si 有hữu 長trường 時thời 癡si 。 是thị 名danh 癡si 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 慢mạn 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 於ư 慢mạn 煩phiền 惱não 。 已dĩ 修tu 已dĩ 習tập 已dĩ 多đa 修tu 習tập 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 今kim 此thử 生sanh 中trung 於ư 所sở 慢mạn 事sự 。 有hữu 猛mãnh 利lợi 慢mạn 有hữu 長trường 時thời 慢mạn 。 是thị 名danh 慢mạn 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 尋tầm 思tư 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 於ư 其kỳ 尋tầm 思tư 。 已dĩ 修tu 已dĩ 習tập 已dĩ 多đa 修tu 習tập 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 今kim 此thử 生sanh 中trung 於ư 所sở 尋tầm 思tư 事sự 。 有hữu 猛mãnh 利lợi 尋tầm 思tư 有hữu 長trường 時thời 尋tầm 思tư 。 是thị 名danh 尋tầm 思tư 增tăng 上thượng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 得đắc 平bình 等đẳng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 雖tuy 於ư 貪tham 瞋sân 癡si 慢mạn 尋tầm 思tư 。 不bất 修tu 不bất 習tập 不bất 多đa 修tu 習tập 。 而nhi 於ư 彼bỉ 法pháp 。 未vị 見kiến 過quá 患hoạn 。 未vị 能năng 厭yếm 壞hoại 未vị 善thiện 推thôi 求cầu 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 於ư 所sở 愛ái 所sở 憎tăng 所sở 愚ngu 所sở 慢mạn 所sở 尋tầm 思tư 事sự 。 無vô 猛mãnh 利lợi 貪tham 無vô 長trường 時thời 貪tham 。 然nhiên 如như 彼bỉ 事sự 貪tham 得đắc 現hiện 行hành 。 如như 貪tham 瞋sân 癡si 慢mạn 。 尋tầm 思tư 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 得đắc 平bình 等đẳng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 薄bạc 塵trần 性tánh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 於ư 貪tham 煩phiền 惱não 。 不bất 修tu 不bất 習tập 不bất 多đa 修tu 習tập 。 已dĩ 能năng 於ư 彼bỉ 多đa 見kiến 過quá 患hoạn 。 已dĩ 能năng 厭yếm 壞hoại 已dĩ 善thiện 推thôi 求cầu 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 今kim 此thử 生sanh 中trung 於ư 所sở 愛ái 事sự 。 會hội 遇ngộ 現hiện 前tiền 眾chúng 多đa 美mỹ 妙diệu 上thượng 品phẩm 境cảnh 中trung 起khởi 微vi 劣liệt 貪tham 。 於ư 其kỳ 中trung 品phẩm 下hạ 品phẩm 境cảnh 中trung 貪tham 全toàn 不bất 起khởi 。 如như 貪tham 瞋sân 癡si 慢mạn 。 尋tầm 思tư 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 薄bạc 塵trần 性tánh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 行hành 向hướng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 行hành 四tứ 向hướng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

一nhất 預dự 流lưu 果quả 向hướng 。 二nhị 一nhất 來lai 果quả 向hướng 。 三tam 不bất 還hoàn 果quả 向hướng 。 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 向hướng 。 是thị 名danh 行hành 向hướng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 住trụ 果quả 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 住trụ 四Tứ 果Quả 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

一nhất 預dự 流lưu 果quả 。 二nhị 一nhất 來lai 果quả 。 三tam 不bất 還hoàn 果quả 。 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 是thị 名danh 住trụ 果quả 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 隨tùy 信tín 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 他tha 求cầu 請thỉnh 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 由do 此thử 力lực 故cố 。 修tu 證chứng 果Quả 行hành 。 非phi 如như 所sở 聞văn 所sở 受thọ 所sở 究cứu 竟cánh 。 所sở 思tư 所sở 量lượng 所sở 觀quán 察sát 法pháp 。 自tự 有hữu 功công 能năng 自tự 有hữu 勢thế 力lực 。 隨tùy 法pháp 修tu 行hành 。 唯duy 由do 隨tùy 他tha 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 信tín 而nhi 修tu 行hành 。 是thị 名danh 隨tùy 信tín 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 隨tùy 法pháp 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 其kỳ 所sở 聞văn 。 所sở 受thọ 所sở 究cứu 竟cánh 。 所sở 思tư 所sở 量lượng 所sở 觀quán 察sát 法pháp 。 自tự 有hữu 功công 能năng 自tự 有hữu 勢thế 力lực 。 隨tùy 法pháp 修tu 行hành 。 不bất 從tùng 他tha 求cầu 。 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 修tu 證chứng 果Quả 行hành 。 是thị 名danh 隨tùy 法pháp 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 信tín 勝thắng 解giải 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 即tức 隨tùy 信tín 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 因nhân 他tha 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 於ư 沙Sa 門Môn 果quả 得đắc 觸xúc 證chứng 時thời 。 名danh 信tín 勝thắng 解giải 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 見kiến 至chí 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 即tức 隨tùy 法pháp 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 沙Sa 門Môn 果quả 得đắc 觸xúc 證chứng 時thời 。 說thuyết 名danh 見kiến 至chí 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 身thân 證chứng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 八bát 解giải 脫thoát 順thuận 逆nghịch 入nhập 出xuất 。 身thân 作tác 證chứng 多đa 安an 住trụ 。 而nhi 未vị 能năng 得đắc 。 諸chư 漏lậu 永vĩnh 盡tận 。 是thị 名danh 身thân 證chứng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 極cực 七thất 返phản 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 已dĩ 能năng 永vĩnh 斷đoạn 薩tát 迦ca 耶da 見kiến 戒giới 禁cấm 取thủ 。 疑nghi 三tam 種chủng 結kết 故cố 。 得đắc 預Dự 流Lưu 果Quả 。 成thành 無vô 墮đọa 法pháp 定định 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 極cực 七thất 返phản 有hữu 天thiên 人nhân 往vãng 來lai 。 極cực 至chí 七thất 返phản 證chứng 苦khổ 邊biên 際tế 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 極cực 七thất 返phản 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 家gia 家gia 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 二nhị 種chủng 家gia 家gia 。 一nhất 天thiên 家gia 家gia 。 二nhị 人nhân 家gia 家gia 。 天thiên 家gia 家gia 者giả 。 謂vị 於ư 天thiên 上thượng 從tùng 家gia 至chí 家gia 。 若nhược 往vãng 若nhược 來lai 。 證chứng 苦khổ 邊biên 際tế 。 人nhân 家gia 家gia 者giả 。 謂vị 於ư 人nhân 間gian 從tùng 家gia 至chí 家gia 。 若nhược 往vãng 若nhược 來lai 。 證chứng 苦khổ 邊biên 際tế 。 當đương 知tri 此thử 二nhị 俱câu 是thị 預dự 流lưu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 一nhất 間gian 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 即tức 一nhất 來lai 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 行hành 不bất 還hoàn 果quả 向hướng 已dĩ 。 能năng 永vĩnh 斷đoạn 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 。 上thượng 品phẩm 中trung 品phẩm 。 唯duy 餘dư 下hạ 品phẩm 。 唯duy 更cánh 受thọ 一nhất 欲dục 界giới 天thiên 有hữu 。 即tức 於ư 彼bỉ 處xứ 。 得đắc 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 復phục 還hoàn 來lai 。 生sanh 此thử 世thế 間gian 。 是thị 名danh 一nhất 間gian 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 三tam 種chủng 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 一nhất 有hữu 一nhất 種chủng 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 此thử 沒một 已dĩ 。 中trung 有hữu 續tục 生sanh 。 中trung 有hữu 生sanh 已dĩ 。 便tiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 如như 小tiểu 札# 火hỏa 微vi 星tinh 纔tài 舉cử 即tức 便tiện 謝tạ 滅diệt 。 二nhị 有hữu 一nhất 種chủng 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 此thử 沒một 已dĩ 。 中trung 有hữu 續tục 生sanh 。 中trung 有hữu 生sanh 已dĩ 少thiểu 時thời 經kinh 停đình 。 未vị 趣thú 生sanh 有hữu 。 便tiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 如như 鐵thiết 摶đoàn 鋌đĩnh 炎diễm 熾sí 赫hách 然nhiên 鎚chùy 鍛đoán 星tinh 流lưu 未vị 下hạ 便tiện 滅diệt 。 三tam 有hữu 一nhất 種chủng 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 此thử 沒một 已dĩ 。 中trung 有hữu 續tục 生sanh 。 中trung 有hữu 生sanh 已dĩ 往vãng 趣thú 生sanh 有hữu 。 未vị 得đắc 生sanh 有hữu 。 便tiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 如như 彼bỉ 熱nhiệt 鐵thiết 椎chùy 鍛đoán 星tinh 流lưu 下hạ 未vị 至chí 地địa 即tức 便tiện 謝tạ 滅diệt 。 如như 是thị 三tam 種chủng 。 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 總tổng 說thuyết 為vi 一nhất 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 纔tài 生sanh 彼bỉ 已dĩ 。 便tiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 無vô 行hành 。 般bát 涅Niết 槃Bàn 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 生sanh 彼bỉ 已dĩ 不bất 起khởi 加gia 行hành 不bất 作tác 功công 用dụng 。 不bất 由do 勞lao 倦quyện 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 無vô 行hành 。 般bát 涅Niết 槃Bàn 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 彼bỉ 生sanh 已dĩ 發phát 起khởi 加gia 行hành 。 作tác 大đại 功công 用dụng 。 由do 極cực 勞lao 倦quyện 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 上thượng 流lưu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 不bất 還hoàn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 此thử 上thượng 生sanh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 已dĩ 。 住trú 於ư 彼bỉ 處xứ 。 不bất 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 從tùng 彼bỉ 沒một 已dĩ 。 展triển 轉chuyển 上thượng 生sanh 。 諸chư 所sở 生sanh 處xứ 。 乃nãi 至chí 或hoặc 到đáo 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên 。 或hoặc 到đáo 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 是thị 名danh 上thượng 流lưu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 時thời 解giải 脫thoát 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 鈍độn 根căn 種chủng 姓tánh 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 。 容dung 有hữu 退thoái 失thất 。 或hoặc 思tư 自tự 害hại 或hoặc 守thủ 解giải 脫thoát 。 勵lệ 力lực 勤cần 修tu 。 不bất 放phóng 逸dật 行hạnh 。 謂vị 防phòng 退thoái 失thất 。 增tăng 上thượng 力lực 故cố 。 或hoặc 唯duy 安an 住trụ 自tự 分phần/phân 善thiện 品phẩm 。 或hoặc 經kinh 彼bỉ 彼bỉ 日nhật 夜dạ 剎sát 那na 瞚# 息tức 須tu 臾du 勵lệ 力lực 勝thắng 進tiến 。 乃nãi 至chí 未vị 證chứng 最tối 極cực 猛mãnh 利lợi 。 是thị 名danh 時thời 解giải 脫thoát 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 不bất 動động 法pháp 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 與dữ 上thượng 相tương 違vi 。 當đương 知tri 是thị 名danh 。 不bất 動động 法pháp 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 已dĩ 能năng 證chứng 得đắc 。 諸chư 漏lậu 永vĩnh 盡tận 。 於ư 八bát 解giải 脫thoát 未vị 能năng 身thân 證chứng 。 具cụ 足túc 安an 住trụ 。 是thị 名danh 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 已dĩ 能năng 證chứng 得đắc 。 諸chư 漏lậu 永vĩnh 盡tận 。 於ư 八bát 解giải 脫thoát 身thân 已dĩ 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 安an 住trụ 。 於ư 煩phiền 惱não 障chướng 分phần/phân 及cập 解giải 脫thoát 障chướng 分phần/phân 。 心tâm 俱câu 解giải 脫thoát 。 是thị 名danh 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。

云vân 何hà 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 由do 十thập 一nhất 。 差sai 別biệt 道Đạo 理lý 。 應ưng 知tri 建kiến 立lập 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 十thập 一nhất 。 差sai 別biệt 道Đạo 理lý 。 一nhất 根căn 差sai 別biệt 故cố 。 二nhị 眾chúng 差sai 別biệt 故cố 。 三tam 行hành 差sai 別biệt 故cố 。 四tứ 願nguyện 差sai 別biệt 故cố 。 五ngũ 行hành 迹tích 差sai 別biệt 故cố 。 六lục 道Đạo 果Quả 差sai 別biệt 故cố 。 七thất 加gia 行hành 差sai 別biệt 故cố 。 八bát 定định 差sai 別biệt 故cố 。 九cửu 生sanh 差sai 別biệt 故cố 。 十thập 退thoái 不bất 退thoái 差sai 別biệt 故cố 。 十thập 一nhất 障chướng 差sai 別biệt 故cố 。

云vân 何hà 由do 根căn 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 根căn 差sai 別biệt 故cố 建kiến 立lập 二nhị 種chủng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 一nhất 者giả 鈍độn 根căn 。 二nhị 者giả 利lợi 根căn 。 云vân 何hà 由do 眾chúng 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 眾chúng 差sai 別biệt 故cố 建kiến 立lập 。 七thất 種chủng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 勞lao 策sách 男nam 勞lao 策sách 女nữ 。 近cận 事sự 男nam 近cận 事sự 女nữ 。 云vân 何hà 由do 行hành 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 行hành 差sai 別biệt 故cố 建kiến 立lập 。 七thất 種chủng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 若nhược 貪tham 增tăng 上thượng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 貪tham 行hành 者giả 。 若nhược 瞋sân 增tăng 上thượng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 瞋sân 行hành 者giả 。 若nhược 癡si 增tăng 上thượng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 癡si 行hành 者giả 。 若nhược 慢mạn 增tăng 上thượng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 慢mạn 行hành 者giả 。 若nhược 尋tầm 思tư 增tăng 上thượng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 尋tầm 思tư 行hành 者giả 。 若nhược 得đắc 平bình 等đẳng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 等đẳng 分phần/phân 行hành 者giả 。 若nhược 薄bạc 塵trần 性tánh 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 薄bạc 塵trần 行hành 者giả 。 問vấn 貪tham 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 知tri 何hà 相tương/tướng 。 答đáp 貪tham 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 諸chư 微vi 劣liệt 。 所sở 愛ái 事sự 中trung 。 尚thượng 能năng 生sanh 起khởi 最tối 極cực 。 厚hậu 重trọng 上thượng 品phẩm 貪tham 纏triền 。 何hà 況huống 中trung 品phẩm 上thượng 品phẩm 境cảnh 界giới 。 又hựu 此thử 貪tham 纏triền 住trụ 在tại 身thân 中trung 。 經kinh 久cửu 相tương 續tục 長trường 時thời 隨tùy 縛phược 。 由do 貪tham 纏triền 故cố 為vi 可khả 愛ái 法pháp 之chi 所sở 制chế 伏phục 。 不bất 能năng 制chế 伏phục 。 彼bỉ 可khả 愛ái 法pháp 。 諸chư 根căn 悅duyệt 懌dịch 諸chư 根căn 不bất 強cường/cưỡng 。 諸chư 根căn 不bất 澀sáp 。 諸chư 根căn 不bất 麁thô 。 為vi 性tánh 不bất 好hảo/hiếu 以dĩ 惡ác 身thân 語ngữ 損tổn 惱não 於ư 他tha 。 難nạn/nan 使sử 遠viễn 離ly 難nạn/nan 使sử 厭yếm 患hoạn 。 下hạ 劣liệt 勝thắng 解giải 。 事sự 業nghiệp 堅kiên 牢lao 。 事sự 業nghiệp 久cửu 固cố 。 禁cấm 戒giới 堅kiên 牢lao 。 禁cấm 戒giới 久cửu 固cố 。 能năng 忍nhẫn 能năng 受thọ 。 於ư 資tư 生sanh 具cụ 。 為vi 性tánh 耽đam 染nhiễm 深thâm 生sanh 愛ái 重trọng 。 多đa 喜hỷ 多đa 悅duyệt 。 遠viễn 離ly 顰tần 蹙túc 。 舒thư 顏nhan 平bình 視thị 。 含hàm 笑tiếu 先tiên 言ngôn 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 應ưng 知tri 是thị 名danh 貪tham 行hành 者giả 相tương/tướng 。 問vấn 瞋sân 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 知tri 何hà 相tương/tướng 。 答đáp 瞋sân 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 諸chư 微vi 劣liệt 所sở 憎tăng 事sự 中trung 。 尚thượng 能năng 生sanh 起khởi 最tối 極cực 。 厚hậu 重trọng 上thượng 品phẩm 瞋sân 纏triền 。 何hà 況huống 中trung 品phẩm 上thượng 品phẩm 境cảnh 界giới 。 又hựu 此thử 瞋sân 纏triền 住trụ 在tại 身thân 中trung 。 經kinh 久cửu 相tương 續tục 長trường 時thời 隨tùy 縛phược 。 由do 此thử 瞋sân 纏triền 為vi 可khả 憎tăng 法pháp 之chi 所sở 制chế 伏phục 。 不bất 能năng 制chế 伏phục 。 彼bỉ 可khả 憎tăng 法pháp 。 諸chư 根căn 枯khô 槁cảo 諸chư 根căn 剛cang 強cường 。 諸chư 根căn 疎sơ 澀sáp 諸chư 根căn 麁thô 燥táo 。 為vi 性tánh 好hiếu 樂nhạo 以dĩ 惡ác 身thân 語ngữ 損tổn 惱não 於ư 他tha 。 易dị 令linh 遠viễn 離ly 易dị 令linh 厭yếm 患hoạn 。 兇hung 暴bạo 強cường/cưỡng 口khẩu 形hình 相tướng 稜lăng 層tằng 。 無vô 多đa 勝thắng 解giải 。 事sự 業nghiệp 不bất 堅kiên 事sự 業nghiệp 不bất 固cố 。 禁cấm 戒giới 不bất 堅kiên 禁cấm 戒giới 不bất 固cố 。 不bất 忍nhẫn 不bất 受thọ 多đa 憂ưu 多đa 惱não 。 性tánh 好hảo/hiếu 違vi 背bội 所sở 取thủ 不bất 順thuận 。 性tánh 多đa 愁sầu 慼thích 性tánh 好hảo/hiếu 麁thô 言ngôn 。 多đa 懷hoài 嫌hiềm 恨hận 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 慘thảm 烈liệt 。 悖bội 惡ác 尤vưu 蛆thư 好hảo 相tướng 拒cự 對đối 。 得đắc 少thiểu 語ngữ 言ngôn 多đa 恚khuể 多đa 憤phẫn 。 憔tiều 悴tụy 而nhi 住trụ 喜hỷ 生sanh 忿phẫn 怒nộ 。 眉mi 面diện 顰tần 蹙túc 恆hằng 不bất 舒thư 顏nhan 邪tà 精tinh 下hạ 視thị 。 於ư 他tha 榮vinh 利lợi 多đa 憎tăng 多đa 嫉tật 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 應ưng 知tri 是thị 名danh 瞋sân 行hành 者giả 相tương/tướng 。 問vấn 癡si 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 知tri 何hà 相tương/tướng 。 答đáp 癡si 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 諸chư 微vi 劣liệt 所sở 愚ngu 事sự 中trung 。 尚thượng 能năng 生sanh 起khởi 最tối 極cực 。 厚hậu 重trọng 上thượng 品phẩm 癡si 纏triền 。 何hà 況huống 中trung 品phẩm 上thượng 品phẩm 境cảnh 界giới 。 又hựu 此thử 癡si 纏triền 住trụ 在tại 身thân 中trung 。 經kinh 久cửu 相tương 續tục 長trường 時thời 隨tùy 縛phược 。 由do 此thử 癡si 纏triền 為vi 可khả 癡si 法pháp 之chi 所sở 制chế 伏phục 。 不bất 能năng 制chế 伏phục 。 彼bỉ 可khả 癡si 法pháp 。 諸chư 根căn 闇ám 鈍độn 。 諸chư 根căn 愚ngu 昧muội 諸chư 根căn 羸luy 劣liệt 。 身thân 業nghiệp 慢mạn 緩hoãn 語ngữ 業nghiệp 慢mạn 緩hoãn 。 惡ác 思tư 所sở 思tư 惡ác 說thuyết 所sở 說thuyết 惡ác 作tác 所sở 作tác 。 嬾lãn 墮đọa 懈giải 怠đãi 。 起khởi 不bất 圓viên 滿mãn 。 詞từ 辯biện 薄bạc 弱nhược 性tánh 不bất 聰thông 敏mẫn 念niệm 多đa 忘vong 失thất 。 不bất 正chánh 知tri 住trụ 。 所sở 取thủ 左tả 僻tích 。 難nạn/nan 使sử 遠viễn 離ly 難nạn/nan 使sử 厭yếm 患hoạn 。 下hạ 劣liệt 勝thắng 解giải 。 頑ngoan 騃ngãi 瘖âm 瘂á 。 以dĩ 手thủ 代đại 言ngôn 。 無vô 有hữu 力lực 能năng 領lãnh 解giải 善thiện 說thuyết 惡ác 說thuyết 法pháp 義nghĩa 。 緣duyên 所sở 牽khiên 纏triền 他tha 所sở 引dẫn 奪đoạt 他tha 所sở 策sách 使sử 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 應ưng 知tri 是thị 名danh 癡si 行hành 者giả 相tương/tướng 。 問vấn 慢mạn 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 知tri 何hà 相tương/tướng 。 答đáp 慢mạn 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 諸chư 微vi 劣liệt 所sở 慢mạn 事sự 中trung 。 尚thượng 能năng 生sanh 起khởi 最tối 極cực 。 厚hậu 重trọng 上thượng 品phẩm 慢mạn 纏triền 。 何hà 況huống 中trung 品phẩm 上thượng 品phẩm 境cảnh 界giới 。 又hựu 此thử 慢mạn 纏triền 住trụ 在tại 身thân 中trung 。 經kinh 久cửu 相tương 續tục 長trường 時thời 隨tùy 縛phược 。 由do 慢mạn 纏triền 故cố 為vi 可khả 慢mạn 法pháp 之chi 所sở 制chế 伏phục 。 不bất 能năng 制chế 伏phục 。 彼bỉ 可khả 慢mạn 法pháp 。 諸chư 根căn 掉trạo 動động 諸chư 根căn 高cao 舉cử 。 諸chư 根căn 散tán 亂loạn 勤cần 樂nhạo/nhạc/lạc 嚴nghiêm 身thân 。 言ngôn 語ngữ 高cao 大đại 不bất 樂nhạo 謙khiêm 下hạ 。 於ư 其kỳ 父phụ 母mẫu 。 眷quyến 屬thuộc 師sư 長trưởng 。 不bất 能năng 時thời 時thời 。 如như 法Pháp 承thừa 事sự 。 多đa 懷hoài 憍kiêu 傲ngạo 不bất 能năng 以dĩ 身thân 。 禮lễ 敬kính 問vấn 訊tấn 。 合hợp 掌chưởng 迎nghênh 逆nghịch 修tu 和hòa 敬kính 業nghiệp 。 自tự 高cao 自tự 舉cử 陵lăng 蔑miệt 他tha 人nhân 。 樂nhạo 著trước 利lợi 養dưỡng 樂nhạo 著trước 恭cung 敬kính 。 樂nhạo 著trước 世thế 間gian 。 稱xưng 譽dự 聲thanh 頌tụng 。 所sở 為vi 輕khinh 舉cử 喜hỷ 作tác 嘲# 調điều 。 難nạn/nan 使sử 遠viễn 離ly 難nạn/nan 使sử 厭yếm 患hoạn 。 廣quảng 大đại 勝thắng 解giải 微vi 劣liệt 慈từ 悲bi 。 計kế 我ngã 有hữu 情tình 命mạng 者giả 養dưỡng 者giả 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 生sanh 者giả 等đẳng 見kiến 。 多đa 分phần 上thượng 品phẩm 多đa 怨oán 多đa 恨hận 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 應ưng 知tri 是thị 名danh 慢mạn 行hành 者giả 相tương/tướng 。 問vấn 尋tầm 思tư 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 知tri 何hà 相tương/tướng 。 答đáp 尋tầm 思tư 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 諸chư 微vi 劣liệt 所sở 尋tầm 思tư 事sự 。 尚thượng 能năng 發phát 起khởi 最tối 極cực 厚hậu 重trọng 上thượng 品phẩm 尋tầm 思tư 纏triền 。 何hà 況huống 中trung 品phẩm 上thượng 品phẩm 境cảnh 界giới 。 此thử 尋tầm 思tư 纏triền 住trụ 在tại 身thân 中trung 。 經kinh 久cửu 相tương 續tục 長trường 時thời 隨tùy 縛phược 。 由do 此thử 纏triền 故cố 為vi 可khả 尋tầm 思tư 法pháp 之chi 所sở 制chế 伏phục 。 不bất 能năng 制chế 伏phục 。 可khả 尋tầm 思tư 法pháp 。 諸chư 根căn 不bất 住trụ 諸chư 根căn 飄phiêu 舉cử 。 諸chư 根căn 掉trạo 動động 諸chư 根căn 散tán 亂loạn 。 身thân 業nghiệp 誤ngộ 失thất 語ngữ 業nghiệp 誤ngộ 失thất 。 難nạn/nan 使sử 遠viễn 離ly 難nạn/nan 使sử 厭yếm 患hoạn 。 喜hỷ 為vi 戲hí 論luận 樂nhạo 著trước 戲hí 論luận 。 多đa 惑hoặc 多đa 疑nghi 多đa 懷hoài 樂nhạo 欲dục 。 禁cấm 戒giới 不bất 堅kiên 禁cấm 戒giới 不bất 定định 。 事sự 業nghiệp 不bất 堅kiên 事sự 業nghiệp 不bất 定định 。 多đa 懷hoài 恐khủng 慮lự 念niệm 多đa 忘vong 失thất 。 不bất 樂nhạo 遠viễn 離ly 。 多đa 樂nhạo/nhạc/lạc 散tán 動động 。 於ư 諸chư 世thế 間gian 。 種chủng 種chủng 妙diệu 事sự 。 貪tham 欲dục 隨tùy 流lưu 翹kiều 勤cần 無vô 惰nọa 起khởi 發phát 圓viên 滿mãn 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 應ưng 知tri 是thị 名danh 尋tầm 思tư 行hành 者giả 相tương/tướng 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 行hành 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 願nguyện 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 或hoặc 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 。 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 或hoặc 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 獨Độc 覺Giác 乘thừa 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 或hoặc 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 其kỳ 大Đại 乘Thừa 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 當đương 知tri 此thử 中trung 。 若nhược 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 。 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 彼bỉ 或hoặc 聲Thanh 聞Văn 種chủng 姓tánh 。 或hoặc 獨Độc 覺Giác 種chủng 姓tánh 。 或hoặc 大Đại 乘Thừa 種chủng 姓tánh 。 若nhược 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 彼bỉ 或hoặc 獨Độc 覺Giác 種chủng 姓tánh 。 或hoặc 聲Thanh 聞Văn 種chủng 姓tánh 。 或hoặc 大Đại 乘Thừa 種chủng 姓tánh 。 若nhược 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 其kỳ 大Đại 乘Thừa 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 彼bỉ 或hoặc 大Đại 乘Thừa 種chủng 姓tánh 。 或hoặc 獨Độc 覺Giác 種chủng 姓tánh 。 或hoặc 聲Thanh 聞Văn 種chủng 姓tánh 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 種chủng 姓tánh 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 或hoặc 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 發phát 正chánh 願nguyện 。 彼bỉ 是thị 聲Thanh 聞Văn 種chủng 姓tánh 故cố 。 後hậu 時thời 決quyết 定định 還hoàn 捨xả 彼bỉ 願nguyện 。 必tất 唯duy 安an 住trụ 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 願nguyện 。 獨Độc 覺Giác 乘thừa 種chủng 姓tánh 。 大Đại 乘Thừa 種chủng 姓tánh 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 此thử 中trung 所sở 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 願nguyện 可khả 移di 轉chuyển 願nguyện 可khả 捨xả 離ly 。 決quyết 定định 不bất 可khả 移di 轉chuyển 。 種chủng 姓tánh 捨xả 離ly 種chủng 姓tánh 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 當đương 知tri 唯duy 說thuyết 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 願nguyện 。 聲Thanh 聞Văn 種chủng 姓tánh 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 願nguyện 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 行hành 迹tích 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 如như 所sở 舉cử 如như 所sở 開khai 示thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 依y 四tứ 行hành 迹tích 。 而nhi 得đắc 出xuất 離ly 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

謂vị 或hoặc 有hữu 行hành 迹tích 是thị 苦khổ 遲trì 通thông 。 或hoặc 有hữu 行hành 迹tích 是thị 苦khổ 速tốc 通thông 。 或hoặc 有hữu 行hành 迹tích 是thị 樂nhạo/nhạc/lạc 遲trì 通thông 。 或hoặc 有hữu 行hành 迹tích 是thị 樂nhạo/nhạc/lạc 速tốc 通thông 。 當đương 知tri 此thử 中trung 。 若nhược 鈍độn 根căn 性tánh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 未vị 得đắc 根căn 本bổn 靜tĩnh 慮lự 。 所sở 有hữu 行hành 迹tích 。 名danh 苦khổ 遲trì 通thông 。 若nhược 利lợi 根căn 性tánh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 未vị 得đắc 根căn 本bổn 靜tĩnh 慮lự 。 所sở 有hữu 行hành 迹tích 名danh 苦khổ 速tốc 通thông 。 若nhược 鈍độn 根căn 性tánh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 已dĩ 得đắc 根căn 本bổn 靜tĩnh 慮lự 所sở 有hữu 行hành 迹tích 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 遲trì 通thông 。 若nhược 利lợi 根căn 性tánh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 已dĩ 得đắc 根căn 本bổn 靜tĩnh 慮lự 。 所sở 有hữu 行hành 迹tích 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 速tốc 通thông 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 行hành 迹tích 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 道Đạo 果Quả 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 行hành 四tứ 向hướng 及cập 住trụ 四Tứ 果Quả 。 行hành 四tứ 向hướng 者giả 。 一nhất 預dự 流lưu 果quả 向hướng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 二nhị 一nhất 來lai 果quả 向hướng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 三tam 不bất 還hoàn 果quả 向hướng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 向hướng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 住trụ 四Tứ 果Quả 者giả 。 一nhất 預dự 流lưu 果quả 。 二nhị 一nhất 來lai 果quả 。 三tam 不bất 還hoàn 果quả 。 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 於ư 向hướng 道đạo 轉chuyển 彼bỉ 名danh 行hành 向hướng 者giả 。 由do 向hướng 道đạo 故cố 建kiến 立lập 四tứ 種chủng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 若nhược 得đắc 沙Sa 門Môn 。 果quả 彼bỉ 名danh 住trụ 果quả 者giả 。 由do 道Đạo 果Quả 故cố 建kiến 立lập 四tứ 種chủng 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 道Đạo 果Quả 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 加gia 行hành 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 隨tùy 信tín 行hành 及cập 隨tùy 法pháp 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 若nhược 隨tùy 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 信tín 勤cần 修tu 正chánh 行hạnh 。 名danh 隨tùy 信tín 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 若nhược 於ư 諸chư 法Pháp 。 不bất 待đãi 他tha 緣duyên 。 隨tùy 毘tỳ 柰nại 耶da 。 勤cần 修tu 正chánh 行hạnh 。 名danh 隨tùy 法pháp 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 加gia 行hành 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 定định 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 身thân 證chứng 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 八bát 解giải 脫thoát 身thân 已dĩ 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 安an 住trụ 。 而nhi 未vị 獲hoạch 得đắc 。 諸chư 漏lậu 永vĩnh 盡tận 。 當đương 知tri 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 有hữu 色sắc 觀quán 諸chư 色sắc 解giải 脫thoát 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 解giải 脫thoát 。 淨tịnh 解giải 脫thoát 身thân 作tác 證chứng 具cụ 足túc 住trụ 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 解giải 脫thoát 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 解giải 脫thoát 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 解giải 脫thoát 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 解giải 脫thoát 。 想tưởng 受thọ 滅diệt 解giải 脫thoát 。 已dĩ 能năng 順thuận 逆nghịch 入nhập 出xuất 自tự 在tại 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 定định 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 生sanh 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 極cực 七thất 返phản 有hữu 。 家gia 家gia 。 一nhất 間gian 。 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 及cập 以dĩ 上thượng 流lưu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 生sanh 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 退thoái 不bất 退thoái 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 由do 退thoái 故cố 建kiến 立lập 時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 彼bỉ 於ư 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 。 容dung 有hữu 退thoái 失thất 。 由do 不bất 退thoái 故cố 建kiến 立lập 不bất 動động 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 彼bỉ 於ư 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 。 定định 無vô 退thoái 失thất 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 退thoái 不bất 退thoái 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 由do 障chướng 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 謂vị 慧tuệ 解giải 脫thoát 及cập 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 謂vị 已dĩ 解giải 脫thoát 煩phiền 惱não 。 障chướng 未vị 解giải 脫thoát 定định 障chướng 。 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 謂vị 已dĩ 解giải 脫thoát 煩phiền 惱não 。 障chướng 及cập 已dĩ 解giải 脫thoát 定định 障chướng 。 是thị 故cố 說thuyết 名danh 。 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 由do 障chướng 差sai 別biệt 建kiến 立lập 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。

由do 此thử 所sở 舉cử 及cập 所sở 開khai 示thị 。 差sai 別biệt 道Đạo 理lý 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 應ưng 知tri 。 建kiến 立lập 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。

云vân 何hà 所sở 緣duyên 。 謂vị 有hữu 四tứ 種chủng 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

一nhất 者giả 遍biến 滿mãn 。 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。 二nhị 者giả 淨tịnh 行hạnh 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。 三tam 者giả 善thiện 巧xảo 。 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。 四tứ 者giả 淨tịnh 惑hoặc 。 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。

云vân 何hà 遍biến 滿mãn 。 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。 謂vị 復phục 四tứ 種chủng 。 一nhất 有hữu 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 二nhị 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 三tam 事sự 邊biên 際tế 性tánh 。 四tứ 所sở 作tác 成thành 辦biện 。 云vân 何hà 有hữu 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 或hoặc 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 或hoặc 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 為vi 所sở 依y 止chỉ 。 或hoặc 見kiến 或hoặc 聞văn 或hoặc 分phân 別biệt 故cố 。 於ư 所sở 知tri 事sự 同đồng 分phần 影ảnh 像tượng 。 由do 三tam 摩ma 呬hê 多đa 地địa 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 行hành 。 觀quán 察sát 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 遍biến 尋tầm 思tư 遍biến 伺tứ 察sát 。 所sở 知tri 事sự 者giả 。 謂vị 或hoặc 不bất 淨tịnh 。 或hoặc 慈từ 愍mẫn 。 或hoặc 緣duyên 性tánh 緣duyên 起khởi 。 或hoặc 界giới 差sai 別biệt 。 或hoặc 阿a 那na 波ba 那na 念niệm 。 或hoặc 蘊uẩn 善thiện 巧xảo 。 或hoặc 界giới 善thiện 巧xảo 。 或hoặc 處xứ 善thiện 巧xảo 。 或hoặc 緣duyên 起khởi 善thiện 巧xảo 。 或hoặc 處xứ 非phi 處xứ 善thiện 巧xảo 。 或hoặc 下hạ 地địa 麁thô 性tánh 上thượng 地địa 靜tĩnh 性tánh 。 或hoặc 苦Khổ 諦Đế 集Tập 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 道Đạo 諦Đế 。 是thị 名danh 所sở 知tri 事sự 。 此thử 所sở 知tri 事sự 或hoặc 依y 。 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 或hoặc 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 為vi 所sở 依y 止chỉ 。 令linh 三tam 摩ma 呬hê 多đa 地địa 作tác 意ý 現hiện 前tiền 。 即tức 於ư 彼bỉ 法pháp 而nhi 起khởi 勝thắng 解giải 。 即tức 於ư 彼bỉ 所sở 知tri 事sự 而nhi 起khởi 勝thắng 解giải 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 於ư 所sở 知tri 事sự 。 如như 現hiện 領lãnh 受thọ 勝thắng 解giải 而nhi 轉chuyển 。 雖tuy 彼bỉ 所sở 知tri 事sự 非phi 現hiện 領lãnh 受thọ 和hòa 合hợp 現hiện 前tiền 。 亦diệc 非phi 所sở 餘dư 彼bỉ 種chủng 類loại 物vật 。 然nhiên 由do 三tam 摩ma 呬hê 多đa 地địa 勝thắng 解giải 領lãnh 受thọ 相tương 似tự 作tác 意ý 領lãnh 受thọ 。 彼bỉ 所sở 知tri 事sự 相tướng 似tự 顯hiển 現hiện 。 由do 此thử 道Đạo 理lý 。 名danh 所sở 知tri 事sự 同đồng 分phần 影ảnh 像tượng 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 推thôi 求cầu 此thử 故cố 。 於ư 彼bỉ 本bổn 性tánh 所sở 知tri 事sự 中trung 。 觀quán 察sát 審thẩm 定định 功công 德đức 過quá 失thất 。 是thị 名danh 有hữu 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 云vân 何hà 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 謂vị 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 受thọ 取thủ 如như 是thị 影ảnh 像tượng 相tương/tướng 已dĩ 。 不bất 復phục 觀quán 察sát 。 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 遍biến 尋tầm 思tư 遍biến 伺tứ 察sát 。 然nhiên 即tức 於ư 此thử 。 所sở 緣duyên 影ảnh 像tượng 。 以dĩ 奢Xa 摩Ma 他Tha 行hạnh 。 寂tịch 靜tĩnh 其kỳ 心tâm 。 即tức 是thị 九cửu 種chủng 行hành 相tương/tướng 。 令linh 心tâm 安an 住trụ 。 謂vị 令linh 心tâm 內nội 住trụ 等đẳng 住trụ 。 安an 住trụ 近cận 住trụ 。 調điều 伏phục 寂tịch 靜tĩnh 。 最tối 極cực 寂tịch 靜tĩnh 。 一nhất 趣thú 等đẳng 持trì 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 成thành 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 所sở 緣duyên 。 即tức 於ư 如như 是thị 。 所sở 緣duyên 影ảnh 像tượng 。 一nhất 向hướng 一nhất 趣thú 安an 住trụ 其kỳ 念niệm 。 不bất 復phục 觀quán 察sát 。 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 遍biến 尋tầm 思tư 遍biến 伺tứ 察sát 。 是thị 名danh 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 即tức 此thử 影ảnh 像tượng 亦diệc 名danh 影ảnh 像tượng 。 亦diệc 名danh 三tam 摩ma 地địa 相tương/tướng 。 亦diệc 名danh 三tam 摩ma 地địa 所sở 行hành 境cảnh 界giới 。 亦diệc 名danh 三tam 摩ma 地địa 口khẩu 。 亦diệc 名danh 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 亦diệc 名danh 作tác 意ý 處xứ 。 亦diệc 名danh 內nội 分phân 別biệt 體thể 。 亦diệc 名danh 光quang 影ảnh 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 當đương 知tri 名danh 為vi 。 所sở 知tri 事sự 同đồng 分phần 。 影ảnh 像tượng 諸chư 名danh 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 事sự 邊biên 際tế 性tánh 。 謂vị 若nhược 所sở 緣duyên 盡tận 所sở 有hữu 性tánh 。 如như 所sở 有hữu 性tánh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 盡tận 所sở 有hữu 性tánh 。 謂vị 色sắc 蘊uẩn 外ngoại 更cánh 無vô 餘dư 色sắc 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 蘊uẩn 外ngoại 更cánh 無vô 有hữu 餘dư 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 事sự 。 皆giai 五ngũ 法pháp 所sở 攝nhiếp 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 界giới 處xứ 所sở 攝nhiếp 。 一nhất 切thiết 所sở 知tri 。 事sự 四tứ 聖Thánh 諦Đế 攝nhiếp 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 盡tận 所sở 有hữu 性tánh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 如như 所sở 有hữu 性tánh 。 謂vị 若nhược 所sở 緣duyên 是thị 真chân 實thật 性tánh 是thị 真Chân 如Như 性tánh 。 由do 四tứ 道Đạo 理lý 具cụ 道Đạo 理lý 性tánh 。 謂vị 觀quán 待đãi 道Đạo 理lý 。 作tác 用dụng 道Đạo 理lý 。 證chứng 成thành 道Đạo 理lý 。 法pháp 爾nhĩ 道Đạo 理lý 。 如như 是thị 若nhược 所sở 緣duyên 境cảnh 盡tận 所sở 有hữu 性tánh 。 如như 所sở 有hữu 性tánh 。 總tổng 說thuyết 為vi 一nhất 事sự 邊biên 際tế 性tánh 。 云vân 何hà 所sở 作tác 成thành 辦biện 。 謂vị 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 於ư 奢Xa 摩Ma 他Tha 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 若nhược 修tu 若nhược 習tập 若nhược 多đa 修tu 習tập 。 為vì 因nhân 緣duyên 故cố 。 諸chư 緣duyên 影ảnh 像tượng 所sở 有hữu 作tác 意ý 。 皆giai 得đắc 圓viên 滿mãn 。 此thử 圓viên 滿mãn 故cố 便tiện 得đắc 轉chuyển 依y 。 一nhất 切thiết 麁thô 重trọng 悉tất 皆giai 息tức 滅diệt 。 得đắc 轉chuyển 依y 故cố 超siêu 過quá 影ảnh 像tượng 。 即tức 於ư 所sở 知tri 事sự 有hữu 無vô 分phân 別biệt 。 現hiện 量lượng 智trí 見kiến 生sanh 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 者giả 得đắc 初sơ 靜tĩnh 慮lự 時thời 。 於ư 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 所sở 行hành 境cảnh 界giới 。 入nhập 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 者giả 。 得đắc 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 時thời 。 於ư 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 所sở 行hành 境cảnh 界giới 。 入nhập 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 者giả 。 得đắc 彼bỉ 定định 時thời 。 即tức 於ư 彼bỉ 定định 。 所sở 行hành 境cảnh 界giới 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 所sở 作tác 成thành 辦biện 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 。 所sở 緣duyên 境cảnh 事sự 。 遍biến 行hành 一nhất 切thiết 。 隨tùy 入nhập 一nhất 切thiết 。 所sở 緣duyên 境cảnh 中trung 。 去khứ 來lai 今kim 世thế 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 者giả 。 共cộng 所sở 宣tuyên 說thuyết 。 是thị 故cố 說thuyết 名danh 。 遍biến 滿mãn 所sở 緣duyên 。 又hựu 此thử 所sở 緣duyên 遍biến 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 品phẩm 。 遍biến 奢xa 摩ma 他tha 品phẩm 。 遍biến 一nhất 切thiết 事sự 。 遍biến 真chân 實thật 事sự 。 遍biến 因nhân 果quả 相tương/tướng 屬thuộc 事sự 。 故cố 名danh 遍biến 滿mãn 。 謂vị 若nhược 說thuyết 有hữu 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 即tức 是thị 此thử 中trung 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 品phẩm 。 若nhược 說thuyết 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 即tức 是thị 此thử 中trung 奢xa 摩ma 他tha 品phẩm 。 若nhược 說thuyết 事sự 邊biên 際tế 性tánh 。 即tức 是thị 此thử 中trung 一nhất 切thiết 事sự 真chân 實thật 事sự 。 若nhược 說thuyết 所sở 作tác 成thành 辦biện 。 即tức 是thị 此thử 中trung 因nhân 果quả 相tương/tướng 屬thuộc 事sự 。 如như 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 曾tằng 為vi 長trưởng 老lão 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 說thuyết 如như 是thị 義nghĩa 。 曾tằng 聞văn 長trưởng 老lão 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 問vấn 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。

大đại 德đức 。 諸chư 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 。 能năng 於ư 所sở 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 為vi 何hà 於ư 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 云vân 何hà 於ư 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 齊tề 何hà 名danh 為vi 。 心tâm 善thiện 安an 住trụ 。

佛Phật 告cáo 長trưởng 老lão 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 汝nhữ 今kim 善thiện 能năng 。 問vấn 如như 是thị 義nghĩa 。 汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính 。 極cực 善thiện 思tư 惟duy 。 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 。 宣tuyên 說thuyết 開khai 示thị 。 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 諸chư 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 。 能năng 於ư 所sở 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 淨tịnh 行hạnh 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 善thiện 巧xảo 。 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 令linh 心tâm 解giải 脫thoát 諸chư 漏lậu 。 於ư 相tương 稱xứng 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 於ư 相tương 似tự 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 於ư 緣duyên 無vô 倒đảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 能năng 於ư 其kỳ 中trung 。 不bất 捨xả 靜tĩnh 慮lự 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 。 於ư 相tương 稱xứng 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 謂vị 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 唯duy 有hữu 貪tham 行hành 。 應ưng 於ư 不bất 淨tịnh 緣duyên 安an 住trụ 於ư 心tâm 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 於ư 相tương 稱xứng 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 唯duy 有hữu 瞋sân 行hành 。 應ưng 於ư 慈từ 愍mẫn 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 唯duy 有hữu 癡si 行hành 。 應ưng 於ư 緣duyên 性tánh 緣duyên 起khởi 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 唯duy 有hữu 慢mạn 行hành 。 應ưng 於ư 界giới 差sai 別biệt 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 唯duy 有hữu 尋tầm 思tư 行hành 。 應ưng 於ư 阿a 那na 波ba 那na 。 念niệm 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 於ư 相tương 稱xứng 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 又hựu 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 愚ngu 諸chư 行hành 自tự 相tương/tướng 。 愚ngu 我ngã 有hữu 情tình 命mạng 者giả 生sanh 者giả 能năng 養dưỡng 育dục 者giả 補bổ 特đặc 伽già 羅la 事sự 。 應ưng 於ư 蘊uẩn 善thiện 巧xảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 愚ngu 其kỳ 因nhân 。 應ưng 於ư 界giới 善thiện 巧xảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 愚ngu 其kỳ 緣duyên 。 應ưng 於ư 處xứ 善thiện 巧xảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 愚ngu 無vô 常thường 苦khổ 空không 無vô 我ngã 。 應ưng 於ư 緣duyên 起khởi 處xứ 非phi 處xứ 善thiện 巧xảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 樂nhạo/nhạc/lạc 離ly 欲dục 界giới 欲dục 。 應ưng 於ư 諸chư 欲dục 麁thô 性tánh 諸chư 色sắc 靜tĩnh 性tánh 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 樂nhạo/nhạc/lạc 離ly 色sắc 界giới 欲dục 。 應ưng 於ư 諸chư 色sắc 麁thô 性tánh 無vô 色sắc 靜tĩnh 性tánh 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 若nhược 樂nhạo/nhạc/lạc 通thông 達đạt 。 及cập 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 脫thoát 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 薩tát 迦ca 耶da 事sự 。 應ưng 於ư 苦Khổ 諦Đế 集Tập 諦Đế 滅Diệt 諦Đế 道Đạo 諦Đế 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 是thị 名danh 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 於ư 相tương 稱xứng 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 於ư 相tương 似tự 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 謂vị 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 彼bỉ 彼bỉ 所sở 知tri 事sự 。 為vi 欲dục 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 遍biến 尋tầm 思tư 遍biến 伺tứ 察sát 故cố 。 於ư 先tiên 所sở 見kiến 所sở 聞văn 。 所sở 覺giác 所sở 知tri 事sự 。 由do 見kiến 聞văn 覺giác 。 知tri 增tăng 上thượng 力lực 故cố 。 以dĩ 三tam 摩ma 呬hê 多đa 地địa 作tác 意ý 思tư 惟duy 分phân 別biệt 。 而nhi 起khởi 勝thắng 解giải 。 彼bỉ 雖tuy 於ư 其kỳ 本bổn 所sở 知tri 事sự 。 不bất 能năng 和hòa 合hợp 。 現hiện 前tiền 觀quán 察sát 。 然nhiên 與dữ 本bổn 事sự 相tướng 似tự 而nhi 生sanh 。 於ư 彼bỉ 所sở 緣duyên 有hữu 彼bỉ 相tương 似tự 。 唯duy 智trí 唯duy 見kiến 唯duy 正chánh 憶ức 念niệm 。 又hựu 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 於ư 時thời 時thời 間gian 。 令linh 心tâm 寂tịch 靜tĩnh 。 於ư 時thời 時thời 間gian 。 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 名danh 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 於ư 相tương 似tự 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 於ư 緣duyên 無vô 倒đảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 謂vị 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 於ư 所sở 緣duyên 境cảnh 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 隨tùy 應ứng 解giải 了liễu 所sở 知tri 境cảnh 界giới 。 如như 實thật 無vô 倒đảo 。 能năng 遍biến 了liễu 知tri 。 是thị 名danh 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 於ư 緣duyên 無vô 倒đảo 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 能năng 於ư 其kỳ 中trung 。 不bất 捨xả 靜tĩnh 慮lự 。 謂vị 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 如như 是thị 於ư 緣duyên 。 正chánh 修tu 行hành 時thời 。 無vô 間gian 加gia 行hành 殷ân 重trọng 加gia 行hành 。 於ư 時thời 時thời 間gian 。 修tu 習tập 止chỉ 相tương/tướng 舉cử 相tương/tướng 捨xả 相tương/tướng 。 由do 修tu 由do 習tập 由do 多đa 修tu 習tập 。 為vì 因nhân 緣duyên 故cố 。 一nhất 切thiết 麁thô 重trọng 悉tất 皆giai 息tức 滅diệt 。 隨tùy 得đắc 觸xúc 證chứng 所sở 依y 清thanh 淨tịnh 。 於ư 所sở 知tri 事sự 由do 現hiện 見kiến 故cố 。 隨tùy 得đắc 觸xúc 證chứng 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 由do 離ly 貪tham 故cố 隨tùy 得đắc 觸xúc 證chứng 心tâm 遍biến 清thanh 淨tịnh 。 離ly 無vô 明minh 故cố 。 隨tùy 得đắc 觸xúc 證chứng 智trí 遍biến 清thanh 淨tịnh 。 是thị 名danh 比Bỉ 丘Khâu 。 勤cần 修tu 觀quán 行hành 。 是thị 瑜du 伽già 師sư 能năng 於ư 其kỳ 中trung 。 不bất 捨xả 靜tĩnh 慮lự 。 頡hiệt 隸lệ 伐phạt 多đa 。 為vi 此thử 比Bỉ 丘Khâu 於ư 所sở 緣duyên 境cảnh 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 如như 是thị 於ư 緣duyên 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 如như 是thị 於ư 緣duyên 安an 住trụ 心tâm 已dĩ 名danh 善thiện 安an 住trụ 。 世Thế 尊Tôn 此thử 中trung 重trùng 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

行hành 者giả 行hành 諸chư 相tướng 。 知tri 一nhất 切thiết 實thật 義nghĩa 。

常thường 於ư 影ảnh 靜tĩnh 慮lự 。 得đắc 證chứng 遍biến 清thanh 淨tịnh 。

此thử 中trung 說thuyết 言ngôn 行hạnh 者giả 行hành 諸chư 相tướng 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 於ư 止chỉ 舉cử 捨xả 相tương/tướng 。 無vô 間gian 修tu 行hành 殷ân 重trọng 修tu 行hành 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 知tri 一nhất 切thiết 實thật 義nghĩa 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 事sự 邊biên 際tế 性tánh 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 常thường 於ư 影ảnh 靜tĩnh 慮lự 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 有hữu 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 得đắc 證chứng 遍biến 清thanh 淨tịnh 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 。 所sở 作tác 成thành 辦biện 。 此thử 中trung 世Thế 尊Tôn 。 復phục 說thuyết 頌tụng 曰viết 。

於ư 心tâm 相tương/tướng 遍biến 知tri 。 能năng 受thọ 遠viễn 離ly 味vị 。

靜tĩnh 慮lự 常thường 委ủy 念niệm 。 受thọ 喜hỷ 樂lạc 離ly 染nhiễm 。

此thử 中trung 說thuyết 言ngôn 於ư 心tâm 相tương/tướng 遍biến 知tri 者giả 。 謂vị 有hữu 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 無vô 分phân 別biệt 影ảnh 像tượng 。 以dĩ 心tâm 相tương/tướng 名danh 說thuyết 。 事sự 邊biên 際tế 性tánh 以dĩ 遍biến 知tri 名danh 說thuyết 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 能năng 受thọ 遠viễn 離ly 味vị 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 於ư 其kỳ 所sở 緣duyên 正chánh 修tu 行hành 者giả 。 樂nhạo/nhạc/lạc 斷đoạn 樂nhạo/nhạc/lạc 修tu 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 靜tĩnh 慮lự 常thường 委ủy 念niệm 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 於ư 奢Xa 摩Ma 他Tha 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 常thường 勤cần 修tu 習tập 。 委ủy 練luyện 修tu 習tập 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 受thọ 喜hỷ 樂lạc 離ly 染nhiễm 者giả 。 由do 此thử 宣tuyên 說thuyết 。 所sở 作tác 成thành 辦biện 。 當đương 知tri 如như 是thị 。 遍biến 滿mãn 所sở 緣duyên 。 隨tùy 順thuận 淨tịnh 教giáo 契khế 合hợp 正chánh 理lý 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 遍biến 滿mãn 所sở 緣duyên 。

云vân 何hà 名danh 為vi 。 淨tịnh 行hạnh 所sở 緣duyên 。 謂vị 不bất 淨tịnh 慈từ 愍mẫn 緣duyên 性tánh 緣duyên 起khởi 界giới 差sai 別biệt 。 阿a 那na 波ba 那na 。 念niệm 等đẳng 所sở 緣duyên 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 。 謂vị 略lược 說thuyết 有hữu 六lục 種chủng 不bất 淨tịnh 。 一nhất 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 二nhị 苦khổ 惱não 不bất 淨tịnh 。 三tam 下hạ 劣liệt 不bất 淨tịnh 。 四tứ 觀quán 待đãi 不bất 淨tịnh 。 五ngũ 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 。 六lục 速tốc 壞hoại 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 謂vị 此thử 不bất 淨tịnh 略lược 依y 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 依y 內nội 二nhị 者giả 依y 外ngoại 。 云vân 何hà 依y 內nội 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 謂vị 內nội 身thân 中trung 。 髮phát 毛mao 爪trảo 齒xỉ 。 塵trần 垢cấu 皮bì 肉nhục 。 骸hài 骨cốt 筋cân 脈mạch 。 心tâm 膽đảm 肝can 肺phế 。 大đại 腸tràng 小tiểu 腸tràng 。 生sanh 藏tạng 熟thục 藏tạng 。 肚đỗ 胃vị 脾tì 腎thận 。 膿nùng 血huyết 熱nhiệt 痰đàm 。 肪phương 膏cao 肌cơ 髓tủy 。 腦não 膜mô 洟di 唾thóa 。 淚lệ 汗hãn 屎thỉ 尿niệu 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 名danh 為vi 依y 內nội 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 依y 外ngoại 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 謂vị 或hoặc 青thanh 瘀ứ 或hoặc 復phục 膿nùng 爛lạn 。 或hoặc 復phục 變biến 壞hoại 或hoặc 復phục 膖phùng 脹trướng 。 或hoặc 復phục 食thực 噉đạm 或hoặc 復phục 變biến 赤xích 。 或hoặc 復phục 散tán 壞hoại 或hoặc 骨cốt 。 或hoặc 鎖tỏa 或hoặc 復phục 骨cốt 鎖tỏa 。 或hoặc 屎thỉ 所sở 作tác 或hoặc 尿niệu 所sở 作tác 。 或hoặc 唾thóa 所sở 作tác 或hoặc 洟di 所sở 作tác 。 或hoặc 血huyết 所sở 塗đồ 或hoặc 膿nùng 所sở 塗đồ 。 或hoặc 便tiện 穢uế 處xứ 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 名danh 為vi 依y 外ngoại 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 如như 是thị 依y 內nội 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 及cập 依y 外ngoại 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 總tổng 說thuyết 為vi 一nhất 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 苦khổ 惱não 不bất 淨tịnh 。 謂vị 順thuận 苦khổ 受thọ 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 若nhược 身thân 若nhược 心tâm 。 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 苦khổ 惱não 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 下hạ 劣liệt 不bất 淨tịnh 。 謂vị 最tối 下hạ 劣liệt 事sự 最tối 下hạ 劣liệt 界giới 。 所sở 謂vị 欲dục 界giới 。 除trừ 此thử 更cánh 無vô 極cực 下hạ 極cực 劣liệt 最tối 極cực 鄙bỉ 穢uế 餘dư 界giới 可khả 得đắc 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 下hạ 劣liệt 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 觀quán 待đãi 不bất 淨tịnh 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 劣liệt 清thanh 淨tịnh 事sự 。 觀quán 待đãi 其kỳ 餘dư 勝thắng 清thanh 淨tịnh 事sự 便tiện 似tự 不bất 淨tịnh 。 如như 待đãi 無vô 色sắc 勝thắng 清thanh 淨tịnh 事sự 。 色sắc 界giới 諸chư 法pháp 便tiện 似tự 不bất 淨tịnh 。 待đãi 薩tát 迦ca 耶da 。 寂tịch 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 皆giai 似tự 不bất 淨tịnh 。 如như 是thị 等đẳng 類loại 。 一nhất 切thiết 名danh 為vi 觀quán 待đãi 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 。 謂vị 三tam 界giới 中trung 。 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 。 結kết 縛phược 隨tùy 眠miên 隨tùy 煩phiền 惱não 纏triền 。 一nhất 切thiết 名danh 為vi 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 速tốc 壞hoại 不bất 淨tịnh 。 謂vị 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 無vô 常thường 無vô 恆hằng 不bất 可khả 保bảo 信tín 。 變biến 壞hoại 法pháp 性tánh 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 速tốc 壞hoại 不bất 淨tịnh 。 如như 是thị 不bất 淨tịnh 是thị 能năng 清thanh 淨tịnh 貪tham 行hành 所sở 緣duyên 。 貪tham 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 於ư 內nội 身thân 欲dục 欲dục 欲dục 貪tham 。 二nhị 於ư 外ngoại 身thân 婬dâm 欲dục 婬dâm 貪tham 。 三tam 境cảnh 欲dục 境cảnh 貪tham 。 四tứ 色sắc 欲dục 色sắc 貪tham 。 五ngũ 薩tát 迦ca 耶da 欲dục 薩tát 迦ca 耶da 貪tham 。 是thị 名danh 五ngũ 貪tham 。 為vì 欲dục 令linh 此thử 。 五ngũ 種chủng 欲dục 貪tham 斷đoạn 滅diệt 除trừ 遣khiển 。 不bất 現hiện 行hành 故cố 。 建kiến 立lập 六lục 種chủng 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 。 謂vị 由do 依y 內nội 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 故cố 。 令linh 於ư 內nội 身thân 欲dục 欲dục 欲dục 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 由do 依y 外ngoại 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 故cố 。 令linh 於ư 外ngoại 身thân 婬dâm 欲dục 婬dâm 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 婬dâm 相tương 應ứng 貪tham 復phục 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 顯hiển 色sắc 貪tham 。 二nhị 形hình 色sắc 貪tham 。 三tam 妙diệu 觸xúc 貪tham 。 四tứ 承thừa 事sự 貪tham 。 由do 依y 四tứ 外ngoại 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 。 於ư 此thử 四tứ 種chủng 相tương 應ứng 婬dâm 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 於ư 青thanh 瘀ứ 或hoặc 於ư 膿nùng 爛lạn 。 或hoặc 於ư 變biến 壞hoại 或hoặc 於ư 膖phùng 脹trướng 。 或hoặc 於ư 食thực 噉đạm 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 於ư 顯hiển 色sắc 貪tham 。 令linh 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 於ư 變biến 赤xích 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 於ư 形hình 色sắc 貪tham 。 令linh 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 於ư 其kỳ 骨cốt 若nhược 於ư 其kỳ 鎖tỏa 。 若nhược 於ư 骨cốt 鎖tỏa 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 於ư 妙diệu 觸xúc 貪tham 。 令linh 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 於ư 散tán 壞hoại 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 於ư 承thừa 事sự 貪tham 。 令linh 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 。 名danh 於ư 婬dâm 貪tham 。 令linh 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 是thị 故cố 世Thế 尊Tôn 。 乃nãi 至chí 所sở 有hữu 。 依y 外ngoại 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 差sai 別biệt 。 皆giai 依y 四tứ 種chủng 憺đam 怕phạ 路lộ 而nhi 正chánh 建kiến 立lập 。 謂vị 若nhược 說thuyết 言ngôn 由do 憺đam 怕phạ 路lộ 見kiến 彼bỉ 彼bỉ 屍thi 死tử 。 經kinh 一nhất 日nhật 或hoặc 經kinh 二nhị 日nhật 。 或hoặc 經kinh 七thất 日nhật 。 烏ô 鵲thước 餓ngạ 狗cẩu 。 鵄si 鷲thứu 狐hồ 狼lang 。 野dã 干can 禽cầm 獸thú 。 之chi 所sở 食thực 噉đạm 。 便tiện 取thủ 其kỳ 相tương/tướng 以dĩ 譬thí 彼bỉ 身thân 。 亦diệc 如như 是thị 性tánh 。 亦diệc 如như 是thị 類loại 。 不bất 能năng 超siêu 過quá 。 如như 是thị 法pháp 性tánh 。 此thử 即tức 顯hiển 示thị 始thỉ 從tùng 青thanh 瘀ứ 乃nãi 至chí 食thực 噉đạm 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 由do 憺đam 怕phạ 路lộ 見kiến 彼bỉ 彼bỉ 屍thi 。 離ly 皮bì 肉nhục 血huyết 筋cân 脈mạch 纏triền 裹khỏa 。 此thử 即tức 顯hiển 示thị 所sở 有hữu 變biến 赤xích 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 由do 憺đam 怕phạ 路lộ 見kiến 彼bỉ 彼bỉ 骨cốt 或hoặc 骨cốt 或hoặc 鎖tỏa 。 此thử 即tức 顯hiển 示thị 或hoặc 骨cốt 或hoặc 鎖tỏa 或hoặc 復phục 骨cốt 鎖tỏa 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 由do 憺đam 怕phạ 路lộ 見kiến 彼bỉ 彼bỉ 骨cốt 。 手thủ 骨cốt 異dị 處xứ 。 足túc 骨cốt 異dị 處xứ 。 臗khoan 骨cốt 異dị 處xứ 膝tất 骨cốt 異dị 處xứ 。 臂tý 骨cốt 異dị 處xứ 肘trửu 骨cốt 異dị 處xứ 。 脊tích 骨cốt 異dị 處xứ 髆bác 骨cốt 異dị 處xứ 。 肋lặc 骨cốt 異dị 處xứ 。 頷hạm 輪luân 齒xỉ 鬘man 頂đảnh 髑độc 髏lâu 等đẳng 。 各các 各các 分phân 散tán 。 或hoặc 經Kinh 一nhất 年niên 。 或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam 。 乃nãi 至chí 七thất 年niên 。 其kỳ 色sắc 鮮tiên 白bạch 。 猶do 如như 螺loa 貝bối 或hoặc 如như 鴿cáp 色sắc 。 或hoặc 見kiến 彼bỉ 骨cốt 和hòa 雜tạp 塵trần 土thổ/độ 。 此thử 即tức 顯hiển 示thị 所sở 有hữu 散tán 壞hoại 。 如như 是thị 依y 外ngoại 所sở 有hữu 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 。 令linh 於ư 四tứ 種chủng 婬dâm 相tương 應ứng 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 由do 苦khổ 惱não 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 及cập 下hạ 劣liệt 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 故cố 。 令linh 於ư 境cảnh 相tướng 應ưng 若nhược 欲dục 若nhược 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 由do 觀quán 待đãi 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 故cố 。 令linh 於ư 色sắc 相tướng 應ưng 若nhược 欲dục 若nhược 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 由do 煩phiền 惱não 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 。 及cập 速tốc 壞hoại 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 故cố 。 令linh 於ư 從tùng 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 諸chư 薩tát 迦ca 耶da 若nhược 欲dục 若nhược 貪tham 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 是thị 名danh 貪tham 行hành 淨tịnh 行hạnh 所sở 緣duyên 。 如như 是thị 且thả 約ước 能năng 淨tịnh 貪tham 行hành 。 總tổng 說thuyết 一nhất 切thiết 。 通thông 治trị 所sở 攝nhiếp 不bất 淨tịnh 所sở 緣duyên 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 本bổn 意ý 。 唯duy 取thủ 朽hủ 穢uế 不bất 淨tịnh 。 所sở 餘dư 不bất 淨tịnh 亦diệc 是thị 其kỳ 餘dư 淨tịnh 行hạnh 所sở 緣duyên 。 云vân 何hà 慈từ 愍mẫn 所sở 緣duyên 。 謂vị 或hoặc 於ư 親thân 品phẩm 或hoặc 於ư 怨oán 品phẩm 。 或hoặc 於ư 中trung 品phẩm 。 平bình 等đẳng 安an 住trụ 利lợi 益ích 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 能năng 引dẫn 下hạ 中trung 上thượng 品phẩm 快khoái 樂lạc 定định 地địa 勝thắng 解giải 。 當đương 知tri 此thử 中trung 。 親thân 品phẩm 怨oán 品phẩm 及cập 以dĩ 中trung 品phẩm 。 是thị 為vi 所sở 緣duyên 。 利lợi 益ích 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 能năng 引dẫn 快khoái 樂lạc 定định 地địa 勝thắng 解giải 。 是thị 為vi 能năng 緣duyên 。 所sở 緣duyên 能năng 緣duyên 。 總tổng 略lược 為vi 一nhất 。 說thuyết 名danh 慈từ 愍mẫn 所sở 緣duyên 。 若nhược 經kinh 說thuyết 言ngôn 。 慈từ 俱câu 心tâm 者giả 。 此thử 即tức 顯hiển 示thị 於ư 親thân 怨oán 中trung 三tam 品phẩm 所sở 緣duyên 利lợi 益ích 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 無vô 怨oán 無vô 敵địch 無vô 損tổn 害hại 者giả 。 此thử 則tắc 顯hiển 示thị 。 利lợi 益ích 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 有hữu 三tam 種chủng 相tương/tướng 。 由do 無vô 怨oán 故cố 名danh 為vi 增tăng 上thượng 利lợi 益ích 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 此thử 無vô 怨oán 性tánh 二nhị 句cú 所sở 顯hiển 。 謂vị 無vô 敵địch 對đối 故cố 無vô 損tổn 惱não 故cố 。 不bất 欲dục 相tương 違vi 諍tranh 義nghĩa 是thị 無vô 敵địch 對đối 。 不bất 欲dục 不bất 饒nhiêu 益ích 義nghĩa 是thị 無vô 損tổn 害hại 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 。 此thử 則tắc 顯hiển 示thị 。 能năng 引dẫn 下hạ 中trung 上thượng 品phẩm 快khoái 樂lạc 。 欲dục 界giới 快khoái 樂lạc 名danh 廣quảng 。 初sơ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 地địa 快khoái 樂lạc 名danh 大đại 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 地địa 快khoái 樂lạc 名danh 無vô 量lượng 。 若nhược 復phục 說thuyết 言ngôn 。 勝thắng 解giải 遍biến 滿mãn 具cụ 足túc 住trụ 者giả 。 此thử 則tắc 顯hiển 示thị 。 能năng 引dẫn 快khoái 樂lạc 定định 地địa 勝thắng 解giải 。 又hựu 此thử 勝thắng 解giải 。 即tức 是thị 能năng 引dẫn 快khoái 樂lạc 利lợi 益ích 。 增tăng 上thượng 意ý 樂lạc 。 所sở 攝nhiếp 勝thắng 解giải 作tác 意ý 俱câu 行hành 。 若nhược 於ư 無vô 苦khổ 無vô 樂lạc 。 親thân 怨oán 中trung 三tam 品phẩm 有hữu 情tình 。 平bình 等đẳng 欲dục 與dữ 其kỳ 樂nhạo/nhạc/lạc 。 當đương 知tri 是thị 慈từ 。 若nhược 於ư 有hữu 苦khổ 或hoặc 於ư 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 親thân 怨oán 中trung 三tam 品phẩm 有hữu 情tình 。 平bình 等đẳng 欲dục 拔bạt 其kỳ 苦khổ 欲dục 慶khánh 其kỳ 樂nhạo/nhạc/lạc 。 當đương 知tri 是thị 悲bi 是thị 喜hỷ 。 有hữu 苦khổ 有hữu 情tình 是thị 悲bi 所sở 緣duyên 。 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 有hữu 情tình 是thị 喜hỷ 所sở 緣duyên 。 是thị 名danh 慈từ 愍mẫn 所sở 緣duyên 。 若nhược 有hữu 瞋sân 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 修tu 習tập 慈từ 愍mẫn 令linh 瞋sân 微vi 薄bạc 。 名danh 於ư 瞋sân 恚khuể 。 心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh 。

瑜du 伽già 師sư 地địa 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục