瑜伽論釋 ( 瑜du 伽già 論luận 釋thích )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)瑜伽師地論釋之略名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 瑜du 伽già 師sư 地địa 論luận 釋thích 之chi 略lược 名danh 。