東Đông 山Sơn 梅Mai 溪Khê 度Độ 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục
Quyển 0001
清Thanh 福Phước 度Độ 說Thuyết 慶Khánh 緒Tự 等Đẳng 編Biên ( 依Y 駒Câu 本Bổn 印Ấn )

序tự

原Nguyên 夫Phu 恆Hằng 星Tinh 不Bất 見Kiến 竺Trúc 乾Can/kiền/càn 之Chi 敬Kính 以Dĩ ▆# 為Vi 禪Thiền 為Vi 淨Tịnh 為Vi 律Luật 為Vi 講Giảng 所Sở 入Nhập 不Bất 同Đồng 究Cứu 竟Cánh 則Tắc 一Nhất 無Vô 非Phi 以Dĩ 妙Diệu 明Minh 之Chi 心Tâm 成Thành 無Vô 上Thượng 之Chi 覺Giác 而Nhi 已Dĩ 飲Ẩm 光Quang 尊Tôn 者Giả 靈Linh 山Sơn 一Nhất 笑Tiếu 直Trực 踏Đạp 毘Tỳ 盧Lô 之Chi 頂Đảnh 教Giáo 外Ngoại 遂Toại 有Hữu 別Biệt 傳Truyền 至Chí 二Nhị 十Thập 八Bát 。 傳Truyền 而Nhi 少Thiểu 室Thất 直Trực 指Chỉ 於Ư 西Tây 來Lai 又Hựu 五Ngũ 傳Truyền 而Nhi 曹Tào 溪Khê 呈Trình 偈Kệ 於Ư 書Thư 壁Bích 於Ư 是Thị 正Chánh 法Pháp 眼Nhãn 藏Tạng 。 播Bá 流Lưu 震Chấn 旦Đán 迄Hất 於Ư 今Kim 千Thiên 二Nhị 百Bách 餘Dư 年Niên 矣Hĩ 其Kỳ 間Gian 大Đại 機Cơ 大Đại 用Dụng 莫Mạc 不Bất 各Các 有Hữu 其Kỳ 語Ngữ 因Nhân 各Các 有Hữu 其Kỳ 錄Lục 以Dĩ 闡Xiển 宗Tông 風Phong 得Đắc 意Ý 者Giả 固Cố 可Khả 忘Vong 言Ngôn 因Nhân 言Ngôn 者Giả 亦Diệc 可Khả 生Sanh 悟Ngộ 莫Mạc 之Chi 或Hoặc 廢Phế 也Dã 惟Duy 正Chánh 法Pháp 之Chi 凌Lăng 夷Di 故Cố 邪Tà 外Ngoại 之Chi 交Giao 熾Sí 在Tại 經Kinh 而Nhi 非Phi 於Ư 律Luật 在Tại 律Luật 而Nhi 非Phi 於Ư 淨Tịnh 在Tại 淨Tịnh 而Nhi 非Phi 於Ư 禪Thiền 各Các 欲Dục 分Phần/phân 茅Mao 裂Liệt 土Thổ/độ 互Hỗ 為Vi 詆# 訟Tụng 安An 能Năng 歸Quy 一Nhất 實Thật 於Ư 三Tam 車Xa 攝Nhiếp 千Thiên 枝Chi 於Ư 五Ngũ 葉Diệp 也Dã 哉Tai 獨Độc

梅mai 師sư 大đại 和hòa 尚thượng 源nguyên 承thừa 破phá 老lão 拂phất 授thọ 靈linh 公công 內nội 外ngoại 雙song 融dung 權quyền 實thật 互hỗ 用dụng 單đơn 提đề 向hướng 上thượng 普phổ 被bị 三tam 根căn 洵# 逆nghịch 風phong 之chi 栴chiên 檀đàn 而nhi 絕tuyệt 流lưu 之chi 香hương 象tượng 也dã 前tiền 已dĩ 刊# 行hành 流lưu 布bố 鉗kiềm 錘chùy 後hậu 學học 今kim 欲dục 翻phiên 板bản 附phụ 藏tạng 津tân 逮đãi 十thập 方phương 其kỳ 翹kiều 廑# 至chí 矣hĩ 而nhi 吾ngô 猶do 有hữu 疑nghi 焉yên 。 既ký 云vân 不bất 立lập 文văn 字tự 。 何hà 為vi 饒nhiêu 舌thiệt 不bất 休hưu 得đắc 無vô 以dĩ 矛mâu 陷hãm 盾# 乎hồ 不bất 知tri 正chánh 以dĩ 楔tiết 出xuất 楔tiết 也dã 。

梅mai 師sư 契khế 即tức 此thử 證chứng 彼bỉ 之chi 旨chỉ 抱bão 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 之chi 心tâm 王vương 舍xá 城thành 之chi 結kết 集tập 將tương 以dĩ 破phá 愁sầu 悶muộn 於ư 諸chư 天thiên 亦diệc 悲bi 愍mẫn 中trung 之chi 方phương 便tiện 耳nhĩ 顯hiển 正chánh 乃nãi 可khả 破phá 邪tà 立lập 真chân 始thỉ 能năng 袪# 妄vọng 所sở 謂vị 一nhất 千thiên 四tứ 百bách 餘dư 部bộ 不bất 為vi 多đa 一nhất 句cú 也dã 無vô 不bất 為vi 少thiểu 其kỳ 是thị 也dã 夫phu

梅mai 師sư 箭tiễn 鋒phong 著trước 處xứ 致trí

撫phủ 軍quân 慕mộ 公công 為vi 新tân 梵Phạm 宇vũ 固cố 無vô 異dị 祗chi 陀đà 之chi 施thí 樹thụ 給cấp 孤cô 之chi 買mãi 園viên 而nhi

中trung 丞thừa 田điền 先tiên 生sanh 紀kỷ 東đông 山sơn 之chi 勝thắng 亦diệc 以dĩ 能năng 詩thi 見kiến 稱xưng 又hựu 何hà 異dị 皎hiệu 然nhiên 之chi 遇ngộ 顏nhan 公công 了liễu 元nguyên 之chi 值trị 蘇tô 子tử 哉tai 道đạo 藝nghệ 既ký 隆long 因nhân 緣duyên 不bất 小tiểu 迺nãi 圓viên 覺giác 一nhất 敘tự 不bất 問vấn 於ư 當đương 代đại 之chi 鉅# 公công 而nhi 問vấn 於ư 窮cùng 山sơn 之chi 逸dật 老lão 豈khởi 以dĩ 余dư 為vi 裴# 頭đầu 陀đà 耶da 噫# 誤ngộ 矣hĩ 。

時thời

大đại 清thanh 康khang 熙hi 辛tân 未vị 歲tuế 春xuân 三tam 月nguyệt 紫tử 泉tuyền 天thiên 閒gian/nhàn 老lão 人nhân 吳ngô 中trung 蕃phồn 大đại 身thân 氏thị 和hòa 南nam 書thư 。

東đông 山sơn 梅mai 溪khê 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 目mục 次thứ

-# 卷quyển 一nhất

-# 序tự

-# 上thượng 堂đường

-# 卷quyển 二nhị

-# 上thượng 堂đường

-# 卷quyển 三tam

-# 上thượng 堂đường

-# 卷quyển 四tứ

-# 上thượng 堂đường

-# 卷quyển 五ngũ

-# 小tiểu 參tham

-# 卷quyển 六lục

-# 茶trà 話thoại

佛Phật 事sự

-# 機cơ 緣duyên

-# 卷quyển 七thất

-# 拈niêm 古cổ

-# 頌tụng 古cổ

-# 卷quyển 八bát

-# 佛Phật 祖tổ 贊tán

-# 自tự 贊tán

-# 歌ca

-# 書thư 問vấn

-# 卷quyển 九cửu

-# 法pháp 語ngữ

-# 法pháp 派phái

-# 卷quyển 十thập

-# 示thị 偈kệ

-# 聯liên 芳phương

行hành 由do

東đông 山sơn 梅mai 溪khê 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 目mục 次thứ 終chung 。

東Đông 山Sơn 梅Mai 溪Khê 度Độ 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 一nhất

嗣tự 法Pháp 門môn 人nhân 慶khánh 緒tự 等đẳng 編biên

上thượng 堂đường 一nhất

康khang 熙hi 戊# 申thân 六lục 月nguyệt 三tam 十thập 師sư 在tại 安an 順thuận 清thanh 源nguyên 庵am 受thọ 鎮trấn 西tây 守thủ 府phủ 任nhậm 護hộ 法Pháp 洎kịp 文văn 學học 檀đàn 越việt 居cư 士sĩ 諸chư 山sơn 禪thiền 德đức 請thỉnh 住trụ 忠trung 義nghĩa 禪thiền 院viện 三tam 門môn 滿mãn 徑kính 苔# 痕ngân 綠lục 一nhất 門môn 草thảo 色sắc 新tân 雖tuy 然nhiên 絕tuyệt 蓋cái 覆phú 錯thác 過quá 幾kỷ 多đa 人nhân 正chánh 恁nhẫm 麼ma 時thời 還hoàn 識thức 忠trung 義nghĩa 路lộ 頭đầu 麼ma 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 看khán 腳cước 下hạ 大đại 殿điện 云vân 昔tích 日nhật 雲vân 長trường/trưởng 境cảnh 界giới 凜# 凜# 神thần 威uy 今kim 朝triêu 古cổ 佛Phật 家gia 風phong 重trùng 重trùng 瑞thụy 彩thải 顧cố 左tả 右hữu 云vân 且thả 道đạo 今kim 昔tích 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 遂toại 拈niêm 香hương 云vân 兩lưỡng 彩thải 一nhất 賽tái 。

據cứ 室thất 有hữu 如như 是thị 室thất 據cứ 如như 是thị 人nhân 有hữu 如như 是thị 人nhân 據cứ 如như 是thị 室thất 雖tuy 然nhiên 秪# 如như 銅đồng 頭đầu 鐵thiết 額ngạch 的đích 衲nạp 僧Tăng 到đáo 來lai 又hựu 且thả 如như 何hà 拈niêm 拄trụ 杖trượng 云vân 直trực 教giáo 棒bổng 棒bổng 見kiến 血huyết 。

十thập 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 結kết 制chế 上thượng 堂đường 師sư 以dĩ 杖trượng 指chỉ 法Pháp 座tòa 云vân 曲khúc 彔# 木mộc 床sàng 當đương 陽dương 獨độc 露lộ 要yếu 登đăng 便tiện 登đăng 有hữu 何hà 回hồi 互hỗ 卓trác 拄trụ 杖trượng 遂toại 陞thăng 座tòa 拈niêm 香hương 云vân 此thử 瓣# 香hương 金kim 枝chi 挺đĩnh 秀tú 玉ngọc 葉diệp 扶phù 疏sớ/sơ 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 端đoan 為vi 祝chúc 延diên 今kim 上thượng 皇hoàng 帝đế 聖thánh 躬cung 萬vạn 歲tuế 萬vạn 歲tuế 萬vạn 萬vạn 歲tuế 恭cung 願nguyện 萬vạn 邦bang 霑triêm 舜thuấn 日nhật 四tứ 海hải 沐mộc 堯# 風phong 次thứ 拈niêm 云vân 此thử 瓣# 香hương 名danh 垂thùy 億ức 載tái 氣khí 覆phú 群quần 黎lê 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 奉phụng 為vi 滿mãn 朝triêu 文văn 武võ 闔hạp 國quốc 公công 卿khanh 及cập 本bổn 省tỉnh 當đương 道đạo 尊tôn 官quan 護hộ 法Pháp 檀đàn 越việt 伏phục 願nguyện 齊tề 登đăng 解giải 脫thoát 場tràng 共cộng 悟ngộ 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 再tái 拈niêm 云vân 此thử 瓣# 香hương 得đắc 處xứ 辛tân 勤cần 拈niêm 來lai 快khoái 便tiện 此thử 是thị 第đệ 一nhất 。 回hồi 拈niêm 出xuất 爇nhiệt 向hướng 爐lô 中trung 供cúng 養dường 傳truyền 臨lâm 濟tế 正chánh 宗tông 第đệ 三tam 十thập 二nhị 。 世thế 光quang 師sư 靈linh 隱ẩn 文văn 老lão 和hòa 尚thượng 用dụng 酬thù 法pháp 乳nhũ 之chi 恩ân 伏phục 願nguyện 生sanh 生sanh 弘hoằng 祖tổ 道đạo 在tại 在tại 利lợi 人nhân 天thiên 斂liểm 衣y 敷phu 座tòa 維duy 那na 白bạch 椎chùy 云vân 法pháp 筵diên 龍long 象tượng 眾chúng 當đương 觀quán 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 師sư 豎thụ 拄trụ 杖trượng 云vân 遼liêu 天thiên 拄trụ 杖trượng 久cửu 被bị 雲vân 封phong 今kim 朝triêu 握ác 出xuất 孰thục 敢cảm 當đương 鋒phong 顧cố 左tả 右hữu 云vân 還hoàn 有hữu 當đương 鋒phong 者giả 麼ma 一nhất 僧Tăng 纔tài 出xuất 師sư 便tiện 打đả 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 喝hát 退thoái 問vấn 握ác 杖trượng 辭từ 山sơn 谷cốc 披phi 雲vân 入nhập 市thị 廛triền 如như 何hà 是thị 流lưu 通thông 正chánh 眼nhãn 句cú 師sư 云vân 爐lô 中trung 香hương 馥phức 馥phức 進tiến 云vân 水thủy 雲vân 聚tụ 集tập 凡phàm 聖thánh 交giao 參tham 如như 何hà 是thị 利lợi 濟tế 群quần 生sanh 句cú 師sư 云vân 棒bổng 下hạ 血huyết 淋lâm 淋lâm 進tiến 云vân 如như 斯tư 親thân 切thiết 阿a 誰thùy 是thị 領lãnh 會hội 者giả 師sư 云vân 綠lục 水thủy 青thanh 山sơn 齊tề 側trắc 耳nhĩ 進tiến 云vân 阿a 誰thùy 是thị 報báo 恩ân 者giả 師sư 云vân 石thạch 頭đầu 瓦ngõa 礫lịch 盡tận 揚dương 眉mi 進tiến 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 情tình 與dữ 無vô 情tình 均quân 霑triêm 法pháp 利lợi 去khứ 也dã 師sư 云vân 逢phùng 人nhân 切thiết 莫mạc 錯thác 舉cử 問vấn 如như 何hà 是thị 一nhất 玄huyền 具cụ 三tam 要yếu 師sư 云vân 拂phất 子tử 千thiên 條điều 線tuyến 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 三tam 要yếu 具cụ 一nhất 玄huyền 師sư 云vân 香hương 煙yên 一nhất 片phiến 雲vân 問vấn 如như 何hà 是thị 賓tân 中trung 賓tân 師sư 云vân 披phi 風phong 蹋đạp 月nguyệt 長trường/trưởng 年niên 走tẩu 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 主chủ 中trung 賓tân 師sư 云vân 一nhất 回hồi 坐tọa 破phá 劫kiếp 前tiền 春xuân 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 賓tân 中trung 主chủ 師sư 云vân 何hà 處xứ 不bất 為vi 家gia 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 主chủ 中trung 主chủ 師sư 云vân 長trường/trưởng 年niên 石thạch 室thất 坐tọa 一nhất 僧Tăng 畫họa 圓viên 相tương/tướng 以dĩ 手thủ 托thác 起khởi 云vân 學học 人nhân 半bán 生sanh 參tham 學học 秪# 透thấu 得đắc 這giá 個cá 師sư 以dĩ 拄trụ 杖trượng 劈phách 破phá 僧Tăng 復phục 畫họa 師sư 便tiện 打đả 又hựu 僧Tăng 出xuất 眾chúng 豎thụ 起khởi 拳quyền 頭đầu 云vân 學học 人nhân 不bất 識thức 這giá 個cá 請thỉnh 和hòa 尚thượng 發phát 明minh 師sư 劈phách 拳quyền 一nhất 棒bổng 云vân 方phương 服phục 圓viên 顱# 拳quyền 頭đầu 也dã 不bất 識thức 問vấn ▆# 室thất 安an 心tâm 龍long 潭đàm 吹xuy 燭chúc 未vị 審thẩm 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 師sư 云vân 雙song 鶴hạc 凌lăng 空không 舞vũ 月nguyệt 明minh 乃nãi 云vân 頻tần 年niên 韜# 晦hối 在tại 山sơn 隈ôi 地địa 自tự 種chủng 兮hề 田điền 自tự 栽tài 不bất 覺giác 境cảnh 風phong 平bình 地địa 起khởi 一nhất 時thời 吹xuy 到đáo 此thử 間gian 來lai 是thị 以dĩ 弘hoằng 嶺lĩnh 南nam 的đích 旨chỉ 振chấn 濟tế 北bắc 綱cương 宗tông 骨cốt 律luật 棒bổng 下hạ 下hạ 當đương 頭đầu 雷lôi 霆đình 喝hát 聲thanh 聲thanh 劈phách 面diện 流lưu 通thông 正chánh 眼nhãn 不bất 外ngoại 於ư 是thị 利lợi 濟tế 群quần 生sanh 詎cự 越việt 於ư 斯tư 玄huyền 要yếu 以dĩ 之chi 點điểm 開khai 主chủ 賓tân 以dĩ 之chi 印ấn 出xuất 劈phách 破phá 圓viên 相tương/tướng 驗nghiệm 他tha 本bổn 有hữu 之chi 真chân 打đả 落lạc 拳quyền 頭đầu 還hoàn 爾nhĩ 不bất 無vô 之chi 玅# 更cánh 問vấn 甚thậm 麼ma 少thiểu 室thất 安an 心tâm 龍long 潭đàm 吹xuy 燭chúc 透thấu 一nhất 則tắc 則tắc 則tắc 盡tận 透thấu 明minh 一nhất 法pháp 法pháp 法pháp 皆giai 明minh 雖tuy 則tắc 三tam 千thiên 奧áo 旨chỉ 七thất 百bách 玄huyền 機cơ 無vô 非phi 要yếu 爾nhĩ 諸chư 人nhân 見kiến 性tánh 明minh 心tâm 知tri 根căn 識thức 本bổn 拈niêm 拄trụ 杖trượng 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 山sơn 僧Tăng 即tức 今kim 重trùng 重trùng 揭yết 示thị 一nhất 一nhất 拈niêm 提đề 眾chúng 中trung 莫mạc 有hữu 見kiến 性tánh 明minh 心tâm 知tri 根căn 識thức 本bổn 者giả 麼ma 若nhược 有hữu 不bất 負phụ 山sơn 僧Tăng 出xuất 松tùng 雲vân 入nhập 朝triêu 市thị 建kiến 法Pháp 幢tràng 於ư 此thử 日nhật 唱xướng 玄huyền 機cơ 於ư 劫kiếp 前tiền 正chánh 恁nhẫm 麼ma 時thời 津tân 梁lương 大đại 地địa 一nhất 句cú 作tác 麼ma 生sanh 道đạo 慈từ 雲vân 起khởi 處xứ 山sơn 川xuyên 秀tú 法Pháp 雨vũ 傾khuynh 時thời 草thảo 木mộc 新tân 復phục 舉cử 法pháp 燈đăng 和hòa 尚thượng 開khai 堂đường 云vân 山sơn 僧Tăng 本bổn 欲dục 居cư 山sơn 藏tạng 拙chuyết 養dưỡng 病bệnh 過quá 時thời 又hựu 緣duyên 清thanh 涼lương 老lão 人nhân 有hữu 未vị 了liễu 的đích 公công 案án 出xuất 來lai 與dữ 他tha 了liễu 卻khước 時thời 有hữu 僧Tăng 問vấn 如như 何hà 是thị 未vị 了liễu 的đích 公công 案án 燈đăng 打đả 云vân 祖tổ 禰nể 不bất 了liễu 殃ương 及cập 兒nhi 孫tôn 僧Tăng 云vân 過quá 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 燈đăng 云vân 過quá 在tại 我ngã 殃ương 及cập 你nễ 師sư 云vân 山sơn 僧Tăng 卑ty 志chí 亦diệc 欲dục 如như 斯tư 奈nại 先tiên 師sư 亦diệc 有hữu 未vị 了liễu 的đích 公công 案án 故cố 所sở 分phân 付phó 明minh 月nguyệt 看khán 守thủ 柴sài 關quan 披phi 白bạch 雲vân 以dĩ 出xuất 山sơn 入nhập 禪thiền 林lâm 而nhi 結kết 制chế 高cao 揮huy 大đại 抹mạt 倒đảo 弄lộng 顛điên 拈niêm 而nhi 為vi 先tiên 師sư 了liễu 卻khước 時thời 慧tuệ 穎# 西tây 堂đường 問vấn 如như 何hà 是thị 未vị 了liễu 的đích 公công 案án 師sư 云vân 無vô 孔khổng 笛địch 兒nhi 吹xuy 未vị 了liễu 要yếu 假giả 闍xà 黎lê 信tín 口khẩu 吹xuy 堂đường 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 遞đệ 代đại 流lưu 過quá 去khứ 也dã 師sư 云vân 切thiết 忌kỵ 與dữ 麼ma 舉cử 向hướng 人nhân 維duy 那na 結kết 椎chùy 云vân 諦đế 觀quán 法Pháp 王Vương 法pháp 法Pháp 王Vương 法pháp 如như 是thị 下hạ 座tòa 。

熊hùng 有hữu 貴quý 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 頻tần 年niên 遯độn 跡tích 一nhất 日nhật 開khai 堂đường 山sơn 林lâm 城thành 市thị 即tức 不bất 問vấn 應ưng 世thế 一nhất 句cú 作tác 麼ma 生sanh 師sư 云vân 雨vũ 滋tư 芳phương 草thảo 綠lục 風phong 動động 碧bích 蓮liên 香hương 問vấn 如như 何hà 是thị 忠trung 義nghĩa 境cảnh 師sư 云vân 庭đình 前tiền 翠thúy 竹trúc 屋ốc 後hậu 清thanh 泉tuyền 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 境cảnh 中trung 人nhân 師sư 云vân 骨cốt 瘦sấu 神thần 清thanh 皮bì 黃hoàng 質chất 健kiện 進tiến 云vân 人nhân 境cảnh 相tướng 去khứ 多đa 少thiểu 師sư 便tiện 打đả 問vấn 如như 何hà 是thị 教giáo 外ngoại 別biệt 傳truyền 師sư 云vân 教giáo 內nội 薦tiến 取thủ 問vấn 生sanh 死tử 路lộ 不bất 明minh 請thỉnh 和hòa 尚thượng 直trực 指chỉ 師sư 云vân 此thử 去khứ 威uy 武võ 三tam 十thập 里lý 進tiến 云vân 學học 人nhân 不bất 會hội 師sư 云vân 去khứ 得đắc 蚤tảo 時thời 趕# 得đắc 回hồi 問vấn 一nhất 大đại 藏tạng 教giáo 是thị 個cá 切thiết 腳cước 未vị 審thẩm 切thiết 的đích 是thị 甚thậm 麼ma 字tự 師sư 驀# 頭đầu 一nhất 棒bổng 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 復phục 打đả 問vấn 昔tích 日nhật 關quan 聖thánh 殿điện 今kim 朝triêu 梵Phạm 王Vương 宮cung 關quan 聖thánh 殿điện 即tức 不bất 問vấn 梵Phạm 王Vương 宮cung 事sự 若nhược 何hà 師sư 云vân 朝triêu 朝triêu 撾qua 鼓cổ 日nhật 日nhật 上thượng 堂đường 進tiến 云vân 可khả 謂vị 三tam 春xuân 果quả 滿mãn 菩Bồ 提Đề 樹thụ 一nhất 夜dạ 花hoa 開khai 世thế 界giới 香hương 師sư 云vân 非phi 汝nhữ 境cảnh 界giới 問vấn 如như 何hà 是thị 過quá 去khứ 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 師sư 云vân 昨tạc 宵tiêu 明minh 月nguyệt 當đương 戶hộ 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 現hiện 在tại 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 師sư 云vân 今kim 朝triêu 細tế 雨vũ 飄phiêu 簾# 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 未vị 來lai 心tâm 不bất 可khả 得đắc 。 師sư 云vân 明minh 日nhật 上thượng 堂đường 向hướng 汝nhữ 道đạo 問vấn 五ngũ 更cánh 殘tàn 月nguyệt 落lạc 天thiên 曉hiểu 白bạch 雲vân 飛phi 分phân 明minh 目mục 前tiền 事sự 不bất 是thị 目mục 前tiền 機cơ 既ký 是thị 目mục 前tiền 事sự 如như 何hà 不bất 是thị 目mục 前tiền 機cơ 師sư 云vân 分phân 明minh 香hương 在tại 梅mai 花hoa 上thượng 尋tầm 到đáo 梅mai 花hoa 香hương 又hựu 無vô 問vấn 水thủy 底để 月nguyệt 鏡kính 中trung 花hoa 請thỉnh 師sư 拈niêm 出xuất 師sư 打đả 云vân 功công 不bất 浪lãng 施thí 乃nãi 云vân 昨tạc 日nhật 纔tài 陞thăng 堂đường 今kim 朝triêu 又hựu 上thượng 座tòa 橫hoạnh/hoành 談đàm 與dữ 豎thụ 談đàm 總tổng 不bất 離ly 這giá 個cá 諸chư 昆côn 仲trọng 且thả 道đạo 這giá 個cá 是thị 甚thậm 麼ma 橫hoạnh/hoành 豎thụ 離ly 他tha 不bất 得đắc 若nhược 能năng 委ủy 悉tất 始thỉ 知tri 諸chư 人nhân 種chủng 種chủng 之chi 問vấn 不bất 離ly 這giá 個cá 山sơn 僧Tăng 種chủng 種chủng 之chi 答đáp 亦diệc 不bất 離ly 這giá 個cá 如như 其kỳ 未vị 委ủy 須tu 向hướng 未vị 行hành 問vấn 答đáp 之chi 前tiền 薦tiến 取thủ 。

值trị 雪tuyết 上thượng 堂đường 凍đống 雲vân 冉nhiễm 冉nhiễm 瑞thụy 木mộc 飄phiêu 飄phiêu 一nhất 片phiến 兩lưỡng 片phiến 不bất 落lạc 別biệt 處xứ 三tam 尺xích 五ngũ 尺xích 盡tận 積tích 簷diêm 前tiền 梅mai 花hoa 夢mộng 惺tinh 於ư 隴# 頭đầu 歸quy 鳥điểu 巢sào 迷mê 於ư 谷cốc 口khẩu 有hữu 者giả 蒙mông 頭đầu 打đả 坐tọa 有hữu 者giả 敲# 冰băng 煮chử 茶trà 有hữu 者giả 吟ngâm 詠vịnh 詩thi 篇thiên 有hữu 者giả 焚phần 燒thiêu 木mộc 佛Phật 惟duy 有hữu 忠trung 義nghĩa 這giá 裏lý 總tổng 不bất 恁nhẫm 麼ma 單đơn 有hữu 一nhất 偈kệ 舉cử 似tự 大đại 眾chúng 凜# 凜# 朔sóc 風phong 透thấu 骨cốt 寒hàn 六lục 花hoa 亂loạn 墜trụy 點điểm 層tằng 巒# 諸chư 人nhân 高cao 著trước 娘nương 生sanh 眼nhãn 莫mạc 把bả 冰băng 山sơn 作tác 玉ngọc 看khán 。 之chi 也dã 。

韓# 氏thị 生sanh 日nhật 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 香hương 雲vân 結kết 蓋cái 梵Phạm 侶lữ 臨lâm 筵diên 請thỉnh 和hòa 尚thượng 雄hùng 談đàm 壽thọ 量lượng 師sư 云vân 萬vạn 里lý 青thanh 山sơn 展triển 壽thọ 圖đồ 乃nãi 云vân 個cá 事sự 分phân 明minh 極cực 何hà 曾tằng 隔cách 一nhất 些# 青thanh 松tùng 磨ma 碧bích 漢hán 翠thúy 竹trúc 拂phất 蒼thương 霞hà 夜dạ 靜tĩnh 珊san 珊san 月nguyệt 春xuân 回hồi 簇# 簇# 花hoa 擊kích 拂phất 子tử 云vân 與dữ 麼ma 親thân 委ủy 悉tất 壽thọ 算toán 過quá 河hà 沙sa 。

田điền 檀đàn 越việt 耑# 人nhân 齎tê 供cung 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 如như 何hà 是thị 西tây 來lai 意ý 師sư 云vân 法Pháp 座tòa 如như 山sơn 聳tủng 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 古cổ 佛Phật 心tâm 師sư 云vân 蒲bồ 團đoàn 似tự 月nguyệt 圓viên 問vấn 識thức 性tánh 佛Phật 性tánh 誰thùy 真chân 誰thùy 妄vọng 師sư 云vân 捏niết 聚tụ 是thị 拳quyền 放phóng 開khai 是thị 掌chưởng 進tiến 云vân 幻huyễn 身thân 法Pháp 身thân 是thị 同đồng 是thị 別biệt 師sư 云vân 飯phạn 即tức 米mễ 兮hề 火hỏa 即tức 燈đăng 問vấn 世Thế 尊Tôn 拈niêm 花hoa 和hòa 尚thượng 舉cử 棒bổng 且thả 道đạo 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 師sư 云vân 春xuân 蘭lan 放phóng 處xứ 鳥điểu 聲thanh 雜tạp 秋thu 菊# 開khai 時thời 月nguyệt 色sắc 多đa 問vấn 和hòa 尚thượng 有hữu 禪thiền 道đạo 佛Phật 法Pháp 否phủ/bĩ 師sư 云vân 無vô 進tiến 云vân 識thức 生sanh 死tử 去khứ 來lai 否phủ/bĩ 師sư 云vân 禪thiền 道đạo 佛Phật 法Pháp 既ký 無vô 生sanh 死tử 去khứ 來lai 安an 識thức 乃nãi 云vân 天thiên 邊biên 杲# 日nhật 塵trần 塵trần 照chiếu 去khứ 庭đình 際tế 梅mai 花hoa 陣trận 陣trận 香hương 來lai 蹁# 躚# 竹trúc 影ảnh 拂phất 簾# 櫳# 燦# 爛lạn 炬cự 光quang 鋪phô 几kỉ 席tịch 西tây 來lai 意ý 和hòa 盤bàn 托thác 出xuất 古cổ 佛Phật 心tâm 盡tận 底để 敷phu 陳trần 識thức 性tánh 佛Phật 性tánh 本bổn 自tự 一nhất 源nguyên 幻huyễn 身thân 法Pháp 身thân 原nguyên 非phi 兩lưỡng 個cá 拈niêm 花hoa 旨chỉ 趣thú 分phân 明minh 道đạo 舉cử 棒bổng 根căn 源nguyên 直trực 截tiệt 提đề 禪thiền 道đạo 佛Phật 法Pháp 掃tảo 開khai 生sanh 死tử 去khứ 來lai 劃hoạch 斷đoạn 雖tuy 然nhiên 眾chúng 中trung 莫mạc 有hữu 領lãnh 略lược 者giả 麼ma 若nhược 有hữu 不bất 負phụ 田điền 檀đàn 越việt 耑# 人nhân 齎tê 供cung 破phá 雪tuyết 來lai 山sơn 請thỉnh 登đăng 曲khúc 彔# 木mộc 床sàng 弘hoằng 宣tuyên 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 如như 無vô 山sơn 僧Tăng 自tự 拈niêm 自tự 弄lộng 去khứ 也dã 卓trác 拄trụ 杖trượng 下hạ 座tòa 。

霞hà 章chương 監giám 院viện 率suất 眾chúng 請thỉnh 開khai 示thị 上thượng 堂đường 舉cử 拂phất 子tử 云vân 會hội 麼ma 於ư 此thử 會hội 得đắc 則tắc 禪thiền 不bất 用dụng 參tham 道đạo 不bất 用dụng 學học 穿xuyên 衣y 喫khiết 飯phạn 甚thậm 分phân 明minh 待đãi 客khách 迎nghênh 賓tân 最tối 活hoạt 潑bát 不bất 會hội 再tái 與dữ 你nễ 饒nhiêu 舌thiệt 復phục 舉cử 拂phất 子tử 云vân 瓜qua 有hữu 粉phấn 茄# 有hữu 茨tì 堂đường 堂đường 正chánh 體thể 無vô 遮già 蔽tế 今kim 朝triêu 對đối 眾chúng 剖phẫu 分phân 明minh 莫mạc 謂vị 山sơn 僧Tăng 無vô 指chỉ 示thị 擲trịch 拂phất 子tử 云vân 莫mạc 妄vọng 想tưởng 何hà 故cố 但đãn 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 都đô 無vô 實thật 義nghĩa 。 張trương 恭cung 人nhân 請thỉnh 上thượng 堂đường 欲dục 學học 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 應ưng 觀quán 時thời 節tiết 至chí 時thời 節tiết 若nhược 到đáo 來lai 其kỳ 理lý 自tự 周chu 備bị 從tùng 上thượng 諸chư 聖thánh 莫mạc 不bất 以dĩ 此thử 時thời 節tiết 成thành 就tựu 如Như 來Lai 。 以dĩ 此thử 時thời 節tiết 拈niêm 花hoa 漏lậu 逗đậu 達đạt 磨ma 以dĩ 此thử 時thời 節tiết 航# 海hải 東đông 傳truyền 神thần 光quang 以dĩ 此thử 時thời 節tiết 安an 心tâm 少thiểu 室thất 大đại 鑒giám 以dĩ 此thử 時thời 節tiết 受thọ 衣y 黃hoàng 梅mai 從tùng 上thượng 諸chư 聖thánh 既ký 如như 是thị 成thành 就tựu 。 今kim 日nhật 山sơn 僧Tăng 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 法pháp 以dĩ 拂phất 子tử 擊kích 香hương 案án 云vân 還hoàn 委ủy 悉tất 麼ma 若nhược 委ủy 悉tất 得đắc 喚hoán 作tác 佛Phật 性tánh 義nghĩa 也dã 可khả 不bất 喚hoán 作tác 佛Phật 性tánh 義nghĩa 也dã 可khả 喚hoán 作tác 時thời 節tiết 因nhân 緣duyên 也dã 可khả 不bất 喚hoán 作tác 時thời 節tiết 因nhân 緣duyên 也dã 可khả 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 放phóng 過quá 不bất 可khả 。

上thượng 堂đường 問vấn 如như 何hà 是thị 無vô 欠khiếm 無vô 餘dư 。 的đích 師sư 云vân 眼nhãn 橫hoạnh/hoành 鼻tị 直trực 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 非phi 同đồng 非phi 別biệt 的đích 師sư 云vân 鼻tị 直trực 眼nhãn 橫hoạnh/hoành 乃nãi 顧cố 左tả 序tự 云vân 如Như 來Lai 之chi 相tướng 。 豈khởi 無vô 百bách 寶bảo 光quang 明minh 。 顧cố 右hữu 序tự 云vân 祖tổ 師sư 之chi 儀nghi 定định 有hữu 通thông 身thân 手thủ 眼nhãn 還hoàn 委ủy 悉tất 麼ma 處xứ 處xứ 梅mai 花hoa 披phi 臘lạp 雪tuyết 家gia 家gia 楊dương 柳liễu 舞vũ 春xuân 風phong 。

上thượng 堂đường 維duy 那na 白bạch 椎chùy 云vân 法pháp 筵diên 龍long 象tượng 眾chúng 當đương 觀quán 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 師sư 云vân 法pháp 筵diên 龍long 象tượng 眾chúng 當đương 觀quán 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 聞văn 須tu 眼nhãn 底để 聞văn 視thị 須tu 耳nhĩ 邊biên 視thị 搖dao 手thủ 云vân 不bất 是thị 不bất 是thị 復phục 合hợp 掌chưởng 云vân 如như 是thị 如như 是thị 。 喝hát 一nhất 喝hát 下hạ 座tòa 。

上thượng 堂đường 一nhất 僧Tăng 出xuất 眾chúng 打đả 圓viên 相tương/tướng 云vân 秪# 這giá 個cá 還hoàn 是thị 承thừa 當đương 那na 畔bạn 還hoàn 是thị 領lãnh 略lược 這giá 邊biên 師sư 云vân 坐tọa 斷đoạn 兩lưỡng 頭đầu 任nhậm 縱tung 橫hoành 問vấn 雪tuyết 中trung 斷đoạn 臂tý 事sự 如như 何hà 師sư 云vân 慚tàm 惶hoàng 殺sát 人nhân 進tiến 云vân 肋lặc 下hạ 還hoàn 拳quyền 是thị 何hà 意ý 旨chỉ 師sư 云vân 慚tàm 惶hoàng 殺sát 人nhân 問vấn 溈# 山sơn 水thủy 牯# 堪kham 作tác 何hà 用dụng 師sư 云vân 無vô 陰âm 陽dương 地địa 要yếu 伊y 耕canh 進tiến 云vân 楊dương 岐kỳ 驢lư 子tử 又hựu 作tác 麼ma 生sanh 師sư 云vân 踢# 蹋đạp 紅hồng 塵trần 蹤tung 不bất 見kiến 問vấn 如như 何hà 是thị 古cổ 人nhân 實thật 證chứng 處xứ 師sư 云vân 雲vân 破phá 一nhất 天thiên 月nguyệt 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 今kim 人nhân 實thật 證chứng 處xứ 師sư 云vân 春xuân 回hồi 到đáo 處xứ 花hoa 問vấn 如như 何hà 是thị 未vị 生sanh 前tiền 的đích 事sự 師sư 云vân 未vị 生sanh 前tiền 且thả 置trí 如như 何hà 是thị 已dĩ 生sanh 後hậu 的đích 事sự 僧Tăng 罔võng 措thố 師sư 便tiện 打đả 問vấn 古cổ 人nhân 道đạo 青thanh 青thanh 翠thúy 竹trúc 盡tận 是thị 法Pháp 身thân 如như 何hà 薦tiến 取thủ 師sư 云vân 但đãn 恁nhẫm 麼ma 薦tiến 取thủ 進tiến 云vân 鬱uất 鬱uất 黃hoàng 花hoa 無vô 非phi 般Bát 若Nhã 又hựu 作tác 麼ma 生sanh 師sư 云vân 法Pháp 身thân 如như 會hội 般Bát 若Nhã 自tự 明minh 問vấn 如như 何hà 是thị 居cư 山sơn 旨chỉ 趣thú 師sư 云vân 門môn 前tiền 養dưỡng 竹trúc 高cao 遮già 屋ốc 石thạch 上thượng 分phần/phân 泉tuyền 直trực 到đáo 廚# 進tiến 云vân 何hà 如như 是thị 。 應ưng 世thế 家gia 風phong 師sư 云vân 棒bổng 頭đầu 懸huyền 日nhật 月nguyệt 喝hát 下hạ 驗nghiệm 龍long 蛇xà 問vấn 學học 人nhân 自tự 遠viễn 趨xu 風phong 至chí 乞khất 師sư 一nhất 碗oản 趙triệu 州châu 茶trà 師sư 以dĩ 拂phất 子tử 擊kích 禪thiền 床sàng 左tả 邊biên 進tiến 云vân 如như 其kỳ 不bất 吝lận 大đại 慈từ 悲bi 曹tào 山sơn 顛điên 酒tửu 再tái 傾khuynh 出xuất 師sư 以dĩ 拂phất 子tử 擊kích 禪thiền 床sàng 右hữu 邊biên 進tiến 云vân 如như 斯tư 直trực 截tiệt 難nan 思tư 議nghị 堪kham 作tác 人nhân 天thiên 大đại 導đạo 師sư 師sư 云vân 不bất 勞lao 讚tán 嘆thán 問vấn 如như 何hà 是thị 已dĩ 悟ngộ 的đích 人nhân 師sư 云vân 舌thiệt 上thượng 無vô 骨cốt 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 未vị 悟ngộ 的đích 人nhân 師sư 云vân 眼nhãn 裏lý 有hữu 筋cân 問vấn 了liễu 鬼quỷ 神thần 覷thứ 不bất 破phá 的đích 是thị 個cá 甚thậm 麼ma 師sư 以dĩ 拂phất 子tử 畫họa 圓viên 相tương/tướng 進tiến 云vân 超siêu 生sanh 死tử 不bất 相tương 干can 的đích 又hựu 且thả 如như 何hà 師sư 復phục 畫họa 乃nãi 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 秪# 這giá 個cá 明minh 歷lịch 歷lịch 活hoạt 潑bát 潑bát 纖tiêm 毫hào 匪phỉ 隔cách 些# 子tử 不bất 瞞man 何hà 須tu 這giá 邊biên 領lãnh 略lược 那na 畔bạn 承thừa 當đương 雪tuyết 中trung 斷đoạn 臂tý 持trì 銀ngân 碗oản 而nhi 丐cái 食thực 肋lặc 下hạ 還hoàn 拳quyền 搽# 脂chi 粉phấn 以dĩ 污ô 顏nhan 溈# 山sơn 水thủy 牯# 耕canh 空không 劫kiếp 之chi 雲vân 煙yên 楊dương 岐kỳ 驢lư 子tử 蹋đạp 市thị 廛triền 之chi 風phong 月nguyệt 古cổ 人nhân 證chứng 處xứ 如như 此thử 今kim 人nhân 證chứng 處xứ 亦diệc 然nhiên 已dĩ 生sanh 之chi 事sự 若nhược 明minh 未vị 生sanh 之chi 事sự 亦diệc 委ủy 會hội 得đắc 真Chân 如Như 翠thúy 竹trúc 休hưu 疑nghi 般Bát 若Nhã 黃hoàng 花hoa 居cư 山sơn 旨chỉ 趣thú 分phân 明minh 應ưng 世thế 家gia 風phong 直trực 截tiệt 趙triệu 州châu 茶trà 曹tào 山sơn 酒tửu 信tín 手thủ 拈niêm 來lai 已dĩ 悟ngộ 的đích 未vị 悟ngộ 的đích 盡tận 情tình 指chỉ 出xuất 鬼quỷ 神thần 覷thứ 不bất 破phá 處xứ 不bất 即tức 不bất 離ly 。 生sanh 死tử 不bất 相tương 干can 處xứ 非phi 離ly 非phi 即tức 頭đầu 頭đầu 無vô 不bất 是thị 法pháp 法pháp 本bổn 全toàn 彰chương 這giá 裏lý 承thừa 當đương 更cánh 有hữu 何hà 事sự 擊kích 拂phất 子tử 下hạ 座tòa 。

天thiên 海hải 耆kỳ 舊cựu 耑# 人nhân 齎tê 供cung 并tinh 送tống 拄trụ 杖trượng 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 喚hoán 作tác 拄trụ 杖trượng 則tắc 觸xúc 不bất 喚hoán 作tác 拄trụ 杖trượng 則tắc 背bối/bội 不bất 觸xúc 不bất 背bối/bội 喚hoán 作tác 甚thậm 麼ma 師sư 云vân 月nguyệt 落lạc 池trì 無vô 影ảnh 風phong 迴hồi 樹thụ 有hữu 聲thanh 乃nãi 豎thụ 起khởi 拄trụ 杖trượng 云vân 七thất 尺xích 烏ô 藤đằng 活hoạt 似tự 龍long 非phi 思tư 量lượng 處xứ 。 善thiện 圓viên 融dung 有hữu 人nhân 驀# 地địa 親thân 遭tao 著trước 遍biến 體thể 從tùng 教giáo 血huyết 染nhiễm 紅hồng 大đại 眾chúng 拄trụ 杖trượng 子tử 既ký 有hữu 如như 是thị 。 利lợi 害hại 因nhân 甚thậm 落lạc 在tại 山sơn 僧Tăng 手thủ 裏lý 於ư 此thử 道đạo 得đắc 不bất 負phụ 大đại 海hải 恁nhẫm 麼ma 送tống 山sơn 僧Tăng 恁nhẫm 麼ma 拈niêm 七thất 縱túng/tung 八bát 橫hoạnh/hoành 高cao 揮huy 大đại 抹mạt 倘thảng 或hoặc 未vị 能năng 山sơn 僧Tăng 自tự 道đạo 去khứ 也dã 以dĩ 拄trụ 杖trượng 卓trác 一nhất 下hạ 云vân 強cường/cưỡng 中trung 更cánh 有hữu 強cường/cưỡng 中trung 手thủ 惡ác 人nhân 還hoàn 有hữu 惡ác 人nhân 磨ma 下hạ 座tòa 。

周chu 汝nhữ 和hòa 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 如như 何hà 是thị 禪thiền 師sư 云vân 無vô 說thuyết 進tiến 云vân 如như 何hà 是thị 道đạo 師sư 云vân 無vô 傳truyền 進tiến 云vân 無vô 說thuyết 無vô 傳truyền 作tác 麼ma 生sanh 會hội 師sư 云vân 領lãnh 取thủ 去khứ 乃nãi 云vân 禪thiền 乃nãi 無vô 說thuyết 道Đạo 本bổn 無vô 傳truyền 梅mai 開khai 雪tuyết 裏lý 鶴hạc 唳# 松tùng 間gian 粘niêm 皮bì 綴chuế 骨cốt 之chi 流lưu 未vị 免miễn 憨# 憨# 研nghiên 究cứu 超siêu 群quần 破phá 格cách 之chi 者giả 憑bằng 教giáo 處xứ 處xứ 方phương 圓viên 殊thù 不bất 知tri 人nhân 人nhân 頂đảnh nễ 上thượng 輝huy 天thiên 鑑giám 地địa 個cá 個cá 腳cước 跟cân 下hạ 七thất 穴huyệt 八bát 穿xuyên 若nhược 能năng 未vị 舉cử 先tiên 知tri 未vị 言ngôn 先tiên 契khế 方phương 知tri 無vô 說thuyết 乃nãi 實thật 說thuyết 無vô 傳truyền 是thị 真chân 傳truyền 還hoàn 委ủy 悉tất 麼ma 卓trác 拄trụ 杖trượng 下hạ 座tòa 。

上thượng 堂đường 學học 道Đạo 之chi 人nhân 。 不bất 識thức 真chân 只chỉ 為vì 從tùng 前tiền 認nhận 識thức 神thần 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 生sanh 死tử 本bổn 癡si 人nhân 認nhận 作tác 本bổn 來lai 人nhân 師sư 云vân 長trường/trưởng 沙sa 和hòa 尚thượng 雖tuy 是thị 竭kiệt 力lực 提đề 持trì 激kích 勵lệ 後hậu 學học 殊thù 不bất 知tri 一nhất 疋thất 古cổ 錦cẩm 裁tài 為vi 兩lưỡng 段đoạn 了liễu 也dã 山sơn 僧Tăng 也dã 有hữu 一nhất 偈kệ 舉cử 似tự 大đại 眾chúng 本bổn 無vô 假giả 也dã 本bổn 無vô 真chân 何hà 須tu 分phần/phân 剖phẫu 費phí 精tinh 神thần 當đương 機cơ 覷thứ 破phá 無vô 多đa 子tử 識thức 神thần 即tức 是thị 本bổn 來lai 人nhân 下hạ 座tòa 。

元nguyên 旦đán 上thượng 堂đường 問vấn 諸chư 佛Phật 寂tịch 滅diệt 相tương/tướng 不bất 可khả 以dĩ 言ngôn 宣tuyên 。 和hòa 尚thượng 因nhân 甚thậm 口khẩu 喃nẩm 喃nẩm 地địa 師sư 云vân 不bất 是thị 春xuân 風phong 巧xảo 何hà 緣duyên 有hữu 歲tuế 華hoa 進tiến 云vân 和hòa 尚thượng 也dã 善thiện 垂thùy 慈từ 師sư 云vân 莫mạc 塗đồ 污ô 山sơn 僧Tăng 乃nãi 云vân 淑thục 氣khí 初sơ 昇thăng 化hóa 日nhật 長trường/trưởng 疏sớ/sơ 梅mai 弱nhược 柳liễu 盡tận 芬phân 芳phương 山sơn 僧Tăng 陞thăng 座tòa 無vô 餘dư 說thuyết 柏# 子tử 三tam 拈niêm 祝chúc 我ngã

皇hoàng 。

元nguyên 宵tiêu 解giải 制chế 吳ngô 可khả 安an 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 檀đàn 信tín 營doanh 齋trai 即tức 不bất 問vấn 雲vân 堂đường 摘trích 板bản 事sự 如như 何hà 師sư 云vân 放phóng 出xuất 一nhất 群quần 師sư 子tử 子tử 進tiến 云vân 放phóng 後hậu 如như 何hà 師sư 云vân 吼hống 震chấn 山sơn 河hà 大đại 地địa 。 春xuân 乃nãi 云vân 孤cô 月nguyệt 橫hoạnh/hoành 空không 皎hiệu 千thiên 燈đăng 照chiếu 市thị 紅hồng 禪thiền 期kỳ 此thử 日nhật 畢tất 幾kỷ 個cá 得đắc 心tâm 空không 還hoàn 有hữu 心tâm 空không 者giả 麼ma 眾chúng 無vô 對đối 師sư 下hạ 座tòa 以dĩ 拄trụ 杖trượng 一nhất 時thời 打đả 散tán 歸quy 方phương 丈trượng 。

師sư 誕đản 日nhật 霞hà 章chương 監giám 院viện 請thỉnh 上thượng 堂đường 梅mai 花hoa 鬥đấu 雪tuyết 芳phương 楊dương 柳liễu 爭tranh 春xuân 麗lệ 日nhật 月nguyệt 快khoái 如như 梭# 吾ngô 年niên 三tam 十thập 四tứ 拈niêm 拄trụ 杖trượng 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 且thả 道đạo 拄trụ 杖trượng 子tử 年niên 多đa 少thiểu 非phi 減giảm 亦diệc 非phi 增tăng 撐xanh 天thiên 并tinh 拄trụ 地địa 卓trác 一nhất 卓trác 下hạ 座tòa 。

本bổn 師sư 靈linh 隱ẩn 老lão 人nhân 忌kỵ 日nhật 拈niêm 香hương 二nhị 月nguyệt 二nhị 十thập 二nhị 吾ngô 師sư 涅Niết 槃Bàn ▆# 法pháp 乳nhũ 若nhược 為vi 酬thù 單đơn 憑bằng 此thử 一nhất 句cú 且thả 道đạo 是thị 那na 一nhất 句cú 遂toại 燒thiêu 香hương 云vân 玉ngọc 鼎đỉnh 爇nhiệt 栴chiên 檀đàn 香hương 風phong 生sanh 處xứ 處xứ 。

佛Phật 誕đản 上thượng 堂đường 不bất 居cư 兜Đâu 率Suất 天thiên 降giáng 蹟# 閻Diêm 浮Phù ▆# 丈trượng 六lục ▆# ▆# ▆# 一nhất 年niên 浴dục 一nhất 次thứ 既ký 是thị 紫tử 金kim 身thân 因nhân 甚thậm 一nhất 年niên 浴dục 一nhất 次thứ 有hữu 利lợi 無vô 利lợi 。 不bất 離ly 行hành 市thị 。

千thiên 佛Phật 會hội 眾chúng 檀đàn 越việt 請thỉnh 上thượng 堂đường 香hương 煙yên 初sơ 起khởi 梵Phạm 王Vương 臺đài 玉ngọc 軸trục 琅lang 函hàm 盡tận 展triển 開khai 不bất 是thị 等đẳng 閒gian/nhàn 輕khinh 舉cử 唱xướng 一nhất 聲thanh 聲thanh 是thị 一nhất 如Như 來Lai 如như 是thị 。 則tắc 過quá 去khứ 莊Trang 嚴Nghiêm 劫Kiếp 。 千thiên 佛Phật 也dã 在tại 裏lý 許hứa 現hiện 在tại 賢Hiền 劫Kiếp 千thiên 佛Phật 。 也dã 在tại 裏lý 許hứa 未vị 來lai 星tinh 宿tú 劫kiếp 千thiên 佛Phật 也dã 在tại 裏lý 許hứa 大đại 眾chúng 三tam 千thiên 諸chư 佛Phật 既ký 在tại 裏lý 許hứa 且thả 道đạo 無vô 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 的đích 在tại 裏lý 許hứa 不bất 在tại 裏lý 許hứa 試thí 檢kiểm 點điểm 看khán 若nhược 檢kiểm 點điểm 得đắc 出xuất 則tắc 琅lang 函hàm 未vị 展triển 懺sám 已dĩ 禮lễ 周chu 如như 其kỳ 未vị 能năng 一nhất 任nhậm 鑽toàn 龜quy 打đả 瓦ngõa 復phục 舉cử 秀tú 才tài 看khán 千thiên 佛Phật 名danh 經kinh 次thứ 問vấn 長trường/trưởng 沙sa 和hòa 尚thượng 百bách 千thiên 諸chư 佛Phật 。 但đãn 見kiến 其kỳ 名danh 未vị 審thẩm 居cư 何hà 國quốc 土độ 沙sa 云vân 黃hoàng 鶴hạc 樓lâu 崔thôi 灝# 題đề 後hậu 秀tú 才tài 曾tằng 題đề 也dã 未vị 秀tú 才tài 云vân 不bất 曾tằng 沙sa 云vân 得đắc 閒gian/nhàn 也dã 須tu 題đề 一nhất 篇thiên 好hảo/hiếu 師sư 云vân 山sơn 僧Tăng 則tắc 不bất 然nhiên 有hữu 問vấn 百bách 千thiên 諸chư 佛Phật 。 但đãn 見kiến 其kỳ 名danh 未vị 審thẩm 居cư 何hà 國quốc 土độ 即tức 向hướng 伊y 道đạo 汝nhữ 即tức 今kim 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 更cánh 問vấn 如như 何hà 若nhược 何hà 劈phách 脊tích 便tiện 棒bổng 不bất 惟duy 與dữ 這giá 秀tú 才tài 劈phách 破phá 疑nghi 團đoàn 亦diệc 且thả 免miễn 使sử 後hậu 人nhân 爇nhiệt 瞞man 當đương 面diện 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 且thả 道đạo 古cổ 今kim 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 具cụ 眼nhãn 者giả 試thí 辯biện 別biệt 看khán 便tiện 下hạ 座tòa 。

不bất 夜dạ 謝tạ 居cư 士sĩ 請thỉnh 上thượng 堂đường 拈niêm 花hoa 席tịch 上thượng 迦Ca 葉Diếp 歡hoan 忻hãn 般Bát 若Nhã 場tràng 中trung 空không 生sanh 涕thế 泣khấp 且thả 道đạo 二nhị 尊tôn 者giả 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 荷hà 葉diệp 團đoàn 團đoàn 團đoàn 似tự 鏡kính 菱# 角giác 尖tiêm 尖tiêm 尖tiêm 似tự 錐trùy 。

臘lạp 八bát 在tại 在tại 戒giới 子tử 請thỉnh 上thượng 堂đường 不bất 住trụ 皇hoàng 宮cung 位vị 捨xả 金kim 輪luân 衣y 脫thoát 卻khước 棲tê 遲trì 雪tuyết 嶺lĩnh 頂đảnh 巢sào 鵲thước 子tử 膝tất 穿xuyên 蘆lô 馬mã 麥mạch 克khắc 鐵thiết 山sơn 泉tuyền 濟tế 渴khát ▆# 如Như 來Lai 之chi 修tu 因nhân 也dã 明minh 星tinh 高cao 照chiếu 清thanh 光quang 直trực 射xạ 蓮liên 眸mâu 三tam 嘆thán 奇kỳ 哉tai 一Nhất 切Thiết 。 眾chúng 生sanh 具cụ 足túc 六lục 年niên 苦khổ 行hạnh 。 一nhất 旦đán 知tri 非phi 此thử 如Như 來Lai 之chi 證chứng 果Quả 也dã 靈linh 山sơn 會hội 上thượng 百bách 萬vạn 人nhân 天thiên 。 稽khể 首thủ 一nhất 花hoa 拈niêm 示thị 頭đầu 陀đà 笑tiếu 破phá 眉mi 峰phong 玉ngọc 偈kệ 相tương/tướng 傳truyền 金kim 襴# 委ủy 付phó 此thử 如Như 來Lai 之chi 傳truyền 法pháp 也dã 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 且thả 道đạo 是thị 因nhân 耶da 是thị 果quả 耶da 是thị 法pháp 耶da 於ư 此thử 倜# 儻thảng 分phân 明minh 始thỉ 知tri 如Như 來Lai 因nhân 不bất 修tu 而nhi 修tu 果quả 不bất 證chứng 而nhi 證chứng 法pháp 不bất 傳truyền 而nhi 傳truyền 如Như 來Lai 眼nhãn ▆# 鼻tị 直trực 不bất 增tăng 諸chư 人nhân 一nhất 毫hào 諸chư 人nhân 鼻tị 直trực 眼nhãn 橫hoạnh/hoành 不bất 減giảm 如Như 來Lai 一nhất 髮phát 可khả 謂vị 眾chúng 生sanh 即tức 佛Phật 佛Phật 即tức 眾chúng 生sanh 何hà 曾tằng 一nhất 點điểm 差sai 別biệt 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 還hoàn 委ủy 悉tất 麼ma 莫mạc 認nhận 他tha 為vi 佛Phật 當đương 觀quán 我ngã 是thị 誰thùy 。

自tự 然nhiên 戒giới 子tử 請thỉnh 開khai 示thị 上thượng 堂đường 寒hàn 松tùng 枝chi 上thượng 懸huyền 新tân 月nguyệt 翠thúy 竹trúc 林lâm 中trung 弄lộng 曉hiểu 風phong 舉cử 目mục 頓đốn 超siêu 情tình 見kiến 外ngoại 何hà 須tu 瑣tỏa 瑣tỏa 問vấn 禪thiền 翁ông 是thị 知tri 至chí 道đạo 非phi 言ngôn 語ngữ 可khả 宣tuyên 真chân 宗tông 豈khởi 文văn 字tự 能năng 測trắc 所sở 以dĩ 佛Phật 祖tổ 為vi 人nhân 了liễu 無vô 一nhất 法pháp 兒nhi 孫tôn 擔đảm 荷hà 赤xích 手thủ 空không 拳quyền 秪# 如như 嚴nghiêm 湯thang 尊tôn 者giả 問vấn 趙triệu 州châu 一nhất 物vật 不bất 將tương 來lai 時thời 如như 何hà 州châu 云vân 放phóng 下hạ 著trước 陽dương 云vân 一nhất 物vật 既ký 不bất 將tương 來lai 放phóng 下hạ 個cá 甚thậm 麼ma 州châu 云vân 放phóng 不bất 下hạ 擔đảm 取thủ 去khứ 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 正chánh 當đương 恁nhẫm 麼ma 時thời 你nễ 諸chư 人nhân 還hoàn 放phóng 得đắc 下hạ 麼ma 若nhược 放phóng 得đắc 下hạ 便tiện 知tri 趙triệu 州châu 落lạc 處xứ 知tri 趙triệu 州châu 落lạc 處xứ 則tắc 知tri 文văn 字tự 不bất 能năng 測trắc 處xứ 知tri 文văn 字tự 不bất 能năng 測trắc 處xứ 則tắc 知tri 言ngôn 語ngữ 不bất 可khả 宣tuyên 處xứ 知tri 言ngôn 語ngữ 不bất 可khả 宣tuyên 處xứ 則tắc 松tùng 頭đầu 之chi 月nguyệt 竹trúc 裏lý 之chi 風phong 無vô 不bất 是thị 本bổn 有hữu 之chi 道đạo 卓trác 拄trụ 杖trượng 云vân 若nhược 將tương 取thủ 捨xả 心tâm 忘vong 卻khước 法pháp 法pháp 從tùng 教giáo 合hợp 自tự 然nhiên 。

佛Phật 誕đản 熊hùng 有hữu 貴quý 穿xuyên 觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 金kim 請thỉnh 上thượng 堂đường 瞿Cù 曇Đàm 降giáng/hàng 誕đản 大Đại 士Sĩ 穿xuyên 金kim 一nhất 個cá 通thông 身thân 晃hoảng 耀diệu 一nhất 個cá 上thượng 下hạ 獨độc 尊tôn 雖tuy 然nhiên 且thả 道đạo 瞿Cù 曇Đàm 未vị 降giáng/hàng 誕đản 之chi 前tiền 大Đại 士Sĩ 未vị 穿xuyên 金kim 之chi 際tế 你nễ 諸chư 人nhân 還hoàn 見kiến 上thượng 下hạ 獨độc 尊tôn 通thông 身thân 晃hoảng 耀diệu 麼ma 倘thảng 若nhược 見kiến 得đắc 不bất 辜cô 熊hùng 有hữu 貴quý 發phát 殊thù 勝thắng 心tâm 作tác 奇kỳ 特đặc 事sự 莊trang 嚴nghiêm 大Đại 士Sĩ 灌quán 沐mộc 瞿Cù 曇Đàm 說thuyết 甚thậm 麼ma 南nam 海hải 岸ngạn 淨tịnh 飯phạn 宮cung 一nhất 明minh 而nhi 無vô 所sở 不bất 明minh 一nhất 透thấu 而nhi 無vô 所sở 不bất 透thấu 如như 謂vị 不bất 然nhiên 聽thính 取thủ 一nhất 頌tụng 紫tử 金kim 淡đạm 掃tảo 芙phù 蓉dung 面diện 香hương 水thủy 頻tần 燒thiêu 清thanh 淨tịnh 身thân 未vị 舉cử 已dĩ 前tiền 先tiên 薦tiến 得đắc 飯phạn 宮cung 南nam 海hải 不bất 他tha 尋tầm 以dĩ 拄trụ 杖trượng 卓trác 兩lưỡng 卓trác 下hạ 座tòa 。

中trung 天thiên 上thượng 堂đường 節tiết 令linh 屆giới 中trung 天thiên 一nhất 無vô 供cung 大đại 眾chúng 豎thụ 起khởi 拳quyền 頭đầu 顧cố 兩lưỡng 序tự 云vân 拳quyền 頭đầu 信tín 手thủ 拈niêm 以dĩ 作tác 沙sa 糖đường 粽# 雖tuy 然nhiên 未vị 審thẩm 還hoàn 有hữu 吞thôn 吐thổ 得đắc 下hạ 者giả 麼ma 若nhược 有hữu 不bất 妨phương 暗ám 展triển 鐵thiết 旗kỳ 明minh 撾qua 玉ngọc 鼓cổ 同đồng 山sơn 僧Tăng 汨cốt 羅la 江giang 上thượng 駕giá 無vô 底để 船thuyền 且thả 道đạo 無vô 底để 船thuyền 作tác 麼ma 生sanh 駕giá 隨tùy 情tình 擊kích 纜# 招chiêu 明minh 月nguyệt 取thủ 性tánh 推thôi 蓬bồng 看khán 遠viễn 山sơn 。

上thượng 堂đường 拈niêm 椎chùy 豎thụ 拂phất 波ba 吒tra 不bất 少thiểu 搖dao 唇thần 鼓cổ 舌thiệt 絡lạc 索sách 太thái 多đa 怎chẩm 似tự 珊san 珊san 明minh 月nguyệt 瑟sắt 瑟sắt 西tây 風phong 鴻hồng 鴈nhạn 穿xuyên 雲vân 天thiên 際tế 菊# 花hoa 倚ỷ 笑tiếu 籬# 東đông 飄phiêu 飄phiêu 黃hoàng 葉diệp 舞vũ 長trường/trưởng 空không 玉ngọc 露lộ 涓# 涓# 濕thấp 桂quế 叢tùng 不bất 是thị 向hướng 上thượng 事sự 亦diệc 非phi 教giáo 外ngoại 宗tông 是thị 非phi 即tức 且thả 置trí 自tự 舒thư 自tự 卷quyển 一nhất 句cú 作tác 麼ma 生sanh 道đạo 落lạc 霞hà 與dữ 孤cô 鶩# 任nhậm 運vận 自tự 西tây 東đông 。

中trung 秋thu 上thượng 堂đường 以dĩ 拂phất 子tử 打đả 圓viên 相tương/tướng 云vân 這giá 裏lý 會hội 得đắc 便tiện 會hội 靈linh 山sơn 話thoại 的đích 曹tào 溪khê 指chỉ 的đích 南nam 泉tuyền 翫ngoạn 的đích 寒hàn 山sơn 比tỉ 的đích 說thuyết 甚thậm 麼ma 殿điện 閣các 清thanh 涼lương 樓lâu 臺đài 皎hiệu 潔khiết 竹trúc 影ảnh 篩si 金kim 瑤dao 階giai 積tích 雪tuyết 大đại 家gia 喫khiết 雲vân 門môn 餅bính 飲ẩm 趙triệu 州châu 茶trà 如như 會hội 不bất 得đắc 復phục 以dĩ 拂phất 子tử 打đả 圓viên 相tương/tướng 云vân 仍nhưng 向hướng 這giá 裏lý 薦tiến 取thủ 重trọng/trùng 九cửu 上thượng 堂đường 纔tài 經kinh 中trung 秋thu 又hựu 值trị 重trọng/trùng 九cửu 人nhân 人nhân 登đăng 絕tuyệt 頂đảnh 山sơn 戶hộ 戶hộ 飲ẩm 茱# 萸# 酒tửu 拈niêm 拂phất 子tử 云vân 正chánh 當đương 恁nhẫm 麼ma 時thời 還hoàn 是thị 佛Phật 法Pháp 世thế 諦đế 還hoàn 是thị 時thời 節tiết 因nhân 緣duyên 以dĩ 拂phất 子tử 擊kích 禪thiền 床sàng 左tả 邊biên 云vân 這giá 裏lý 著trước 得đắc 一nhất 隻chỉ 眼nhãn 佛Phật 法Pháp 世thế 諦đế 打đả 成thành 一nhất 片phiến 擊kích 右hữu 邊biên 云vân 這giá 裏lý 著trước 得đắc 一nhất 雙song 眼nhãn 因nhân 緣duyên 時thời 節tiết 放phóng 下hạ 兩lưỡng 頭đầu 絕tuyệt 頂đảnh 山sơn 點điểm 作tác 黃hoàng 金kim 茱# 萸# 酒tửu 翻phiên 成thành 甘cam 露lộ 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 四tứ 時thời 催thôi 若nhược 箭tiễn 兩lưỡng 曜diệu 快khoái 如như 梭# 。

上thượng 堂đường 問vấn 和hòa 尚thượng 朝triêu 朝triêu 說thuyết 法Pháp 未vị 審thẩm 以dĩ 何hà 為vi 據cứ 師sư 豎thụ 拄trụ 杖trượng 云vân 以dĩ 此thử 為vi 據cứ 乃nãi 豎thụ 拄trụ 杖trượng 云vân 這giá 木mộc 上thượng 座tòa 能năng 撐xanh 佛Phật 日nhật 能năng 豎thụ 宗tông 乘thừa 赤xích 條điều 條điều 縱túng/tung 擒cầm 到đáo 處xứ 孤cô 迥huýnh 迥huýnh 殺sát 活hoạt 臨lâm 時thời 生sanh 死tử 機cơ 關quan 觸xúc 之chi 即tức 碎toái 無vô 明minh 窟quật 子tử 遇ngộ 著trước 便tiện 開khai 或hoặc 有hữu 時thời 敲# 風phong 打đả 雨vũ 或hoặc 有hữu 時thời 荷hà 月nguyệt 挑thiêu 雲vân 祖tổ 道đạo 賴lại 斯tư 傳truyền 持trì 人nhân 心tâm 憑bằng 此thử 直trực 指chỉ 德đức 山sơn 一nhất 生sanh 用dụng 頂đảnh nễ 眼nhãn 正chánh 臨lâm 濟tế 三tam 頓đốn 喫khiết 佛Phật 法Pháp 無vô 多đa 不bất 涉thiệp 漸tiệm 次thứ 揮huy 掃tảo 一nhất 大Đại 藏Tạng 經Kinh 不bất 立lập 功công 勳huân 匡khuông 扶phù 千thiên 七thất 百bách 個cá 頭đầu 頭đầu 孤cô 特đặc 處xứ 處xứ 主chủ 張trương 說thuyết 甚thậm 麼ma 扶phù 過quá 斷đoạn 橋kiều 水thủy 伴bạn 歸quy 明minh 月nguyệt 村thôn 顧cố 左tả 右hữu 云vân 且thả 道đạo 木mộc 上thượng 座tòa 具cụ 何hà 道Đạo 理lý 而nhi 能năng 有hữu 如như 此thử 之chi 奇kỳ 特đặc 孤cô 根căn 自tự 有hữu 擎kình 天thiên 勢thế 非phi 比tỉ 尋tầm 常thường 曲khúc 彔# 枝chi 。

上thượng 堂đường 研nghiên 真chân 真chân 絕tuyệt 相tương/tướng 斷đoạn 妄vọng 妄vọng 無vô 蹤tung 真chân 妄vọng 一nhất 齊tề 了liễu 日nhật 頭đầu 東đông 畔bạn 紅hồng 且thả 透thấu 明minh 本bổn 有hữu 一nhất 句cú 作tác 麼ma 生sanh 道đạo 萬vạn 派phái 無vô 非phi 水thủy 千thiên 花hoa 總tổng 是thị 春xuân 。

淨tịnh 明minh 胡hồ 居cư 士sĩ 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 達đạt 磨ma 遺di 下hạ 一nhất 隻chỉ 履lý 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 要yếu 汝nhữ 蹋đạp 實thật 進tiến 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 婆bà 心tâm 太thái 切thiết 師sư 云vân 切thiết 忌kỵ 謗báng 伊y 乃nãi 云vân 達đạt 磨ma 遺di 履lý 一nhất 隻chỉ 雨vũ 打đả 風phong 吹xuy 有hữu 日nhật 今kim 朝triêu 陞thăng 座tòa 無vô 他tha 為vi 要yếu 諸chư 人nhân 委ủy 悉tất 驀# 豎thụ 拂phất 子tử 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 還hoàn 委ủy 悉tất 麼ma 若nhược 委ủy 悉tất 得đắc 不bất 獨độc 會hội 達đạt 磨ma 遺di 履lý 之chi 消tiêu 息tức 便tiện 會hội 諸chư 人nhân 無vô 欠khiếm 之chi 本bổn 真chân 脫thoát 或hoặc 未vị 能năng 莫mạc 道đạo 不bất 疑nghi 好hảo/hiếu 便tiện 下hạ 座tòa 。

受thọ 知tri 如như 師sư 暨kỵ 紳# 衿# 檀đàn 越việt 諸chư 山sơn 耆kỳ 舊cựu 等đẳng 請thỉnh 住trụ 蓬bồng 來lai 永vĩnh 興hưng 禪thiền 院viện 。

三tam 門môn 門môn 搖dao 芳phương 樹thụ 綠lục 徑kính 砌# 落lạc 花hoa 紅hồng 一nhất 杖trượng 橫hoạnh/hoành 肩kiên 至chí 蹋đạp 開khai 春xuân 幾kỷ 重trọng/trùng 拽duệ 拄trụ 杖trượng 便tiện 進tiến 。

佛Phật 殿điện 兩lưỡng 袖tụ 峰phong 頭đầu 月nguyệt 半bán 肩kiên 嶺lĩnh 上thượng 雲vân 通thông 身thân 無vô 不bất 是thị 何hà 用dụng 禮lễ 迦ca 文văn 雖tuy 然nhiên 也dã 須tu 互hỗ 相tương 恭cung 敬kính 展triển 具cụ 便tiện 拜bái 。

據cứ 室thất 方phương 方phương 一nhất 丈trượng 間gian 此thử 日nhật 何hà 期kỳ 據cứ 既ký 作tác 師sư 子tử 王vương 應ưng 居cư 如như 是thị 處xứ 喝hát 一nhất 喝hát 。

四tứ 眾chúng 請thỉnh 開khai 示thị 上thượng 堂đường 靈linh 山sơn 秘bí 旨chỉ 剎sát 剎sát 全toàn 彰chương 少thiểu 室thất 真chân 宗tông 塵trần 塵trần 盡tận 露lộ 超siêu 群quần 拔bạt 萃tụy 的đích 直trực 下hạ 荷hà 擔đảm 迷mê 頭đầu 認nhận 影ảnh 。 的đích 當đương 面diện 錯thác 過quá 豎thụ 拂phất 子tử 召triệu 大đại 眾chúng 云vân 即tức 今kim 鶯# 啼đề 似tự 管quản 木mộc 嚮hướng 如như 琴cầm 巒# 聳tủng 佛Phật 頭đầu 之chi 青thanh 竹trúc 拖tha 鳳phượng 尾vĩ 之chi 狀trạng 重trùng 重trùng 無vô 盡tận 一nhất 一nhất 交giao 羅la 可khả 以dĩ 一nhất 見kiến 破phá 狐hồ 疑nghi 一nhất 聞văn 便tiện 透thấu 脫thoát 何hà 須tu 敲# 床sàng 撫phủ 几kỉ 鼓cổ 舌thiệt 搖dao 唇thần 先tiên 哲triết 云vân 大Đại 道Đạo 只chỉ 在tại 目mục 前tiền 。 要yếu 且thả 目mục 前tiền 難nạn/nan 睹đổ 欲dục 識thức 大Đại 道Đạo 真chân 體thể 不bất 離ly 聲thanh 色sắc 言ngôn 語ngữ 復phục 豎thụ 拂phất 子tử 云vân 且thả 道đạo 是thị 大Đại 道Đạo 是thị 真chân 體thể 是thị 聲thanh 色sắc 是thị 言ngôn 語ngữ 於ư 此thử 辯biện 別biệt 得đắc 出xuất 始thỉ 知tri 聞văn 聲thanh 悟ngộ 道đạo 誠thành 非phi 虛hư 語ngữ 見kiến 色sắc 明minh 心tâm 是thị 乃nãi 真chân 宣tuyên 倘thảng 或hoặc 未vị 能năng 不bất 免miễn 頌tụng 出xuất 眉mi 邊biên 盡tận 是thị 真Chân 如Như 境cảnh 耳nhĩ 底để 無vô 非phi 般Bát 若Nhã 宗tông 透thấu 得đắc 這giá 些# 關quan 捩liệt 子tử 千thiên 差sai 萬vạn 別biệt 。 盡tận 圓viên 通thông 擲trịch 拂phất 子tử 下hạ 座tòa 。

師sư 剃thế 髮phát 屈khuất 桂quế 枝chi 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 昨tạc 日nhật 髮phát 覆phú 如như 雲vân 今kim 朝triêu 頂đảnh 圓viên 似tự 月nguyệt 且thả 道đạo 昨tạc 日nhật 的đích 是thị 今kim 朝triêu 的đích 是thị 師sư 云vân 庭đình 前tiền 雙song 樹thụ 拂phất 晴tình 空không 進tiến 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 兩lưỡng 彩thải 一nhất 賽tái 去khứ 也dã 師sư 云vân 高cao 著trước 眼nhãn 乃nãi 拈niêm 拂phất 子tử 打đả 圓viên 相tương/tướng 云vân 會hội 麼ma 這giá 裏lý 會hội 得đắc 便tiện 會hội 金kim 刀đao 由do 此thử 舉cử 螺loa 髮phát 由do 此thử 斷đoạn 說thuyết 甚thậm 麼ma 昨tạc 日nhật 今kim 朝triêu 兩lưỡng 彩thải 一nhất 賽tái 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 更cánh 聽thính 饒nhiêu 舌thiệt 昨tạc 日nhật 密mật 雲vân 鋪phô 世thế 界giới 今kim 朝triêu 獨độc 露lộ 一nhất 輪luân 孤cô 分phân 明minh 揭yết 示thị 無vô 遮già 障chướng 未vị 審thẩm 諸chư 人nhân 見kiến 也dã 無vô 復phục 以dĩ 拂phất 子tử 打đả 圓viên 相tương/tướng 下hạ 座tòa 。

法pháp 空không 友hữu 人nhân 供cung 新tân 法Pháp 衣y 請thỉnh 上thượng 堂đường 問vấn 法pháp 空không 供cung 衣y 即tức 不bất 問vấn 和hòa 尚thượng 登đăng 座tòa 且thả 道đạo 得đắc 何hà 祥tường 瑞thụy 師sư 云vân 雲vân 飛phi 碧bích 漢hán 天thiên 垂thùy 彩thải 木mộc 遶nhiễu 長trường/trưởng 江giang 地địa 發phát 藍lam 進tiến 云vân 未vị 審thẩm 如như 何hà 受thọ 用dụng 師sư 云vân 但đãn 恁nhẫm 麼ma 受thọ 用dụng 問vấn 龜quy 能năng 斷đoạn 人nhân 禍họa 福phước 因nhân 甚thậm 自tự 不bất 知tri 其kỳ 。 死tử 師sư 云vân 一nhất 夜dạ 六lục 花hoa 鋪phô 大đại 地địa 幾kỷ 山sơn 猿viên 兔thố 盡tận 迷mê 窩# 問vấn 昨tạc 日nhật 蓬bồng 萊# 山sơn 今kim 日nhật 三tam 元nguyên 閣các 兩lưỡng 頭đầu 俱câu 截tiệt 斷đoạn 和hòa 尚thượng 向hướng 那na 裏lý 安an 身thân 立lập 命mạng 師sư 豎thụ 拄trụ 杖trượng 云vân 這giá 是thị 那na 一nhất 頭đầu 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 便tiện 打đả 問vấn 雞kê 足túc 山sơn 頭đầu 纖tiêm 毫hào 不bất 露lộ 三tam 元nguyên 堂đường 上thượng 文văn 彩thải 全toàn 彰chương 且thả 道đạo 古cổ 今kim 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 師sư 云vân 兩lưỡng 輪luân 日nhật 月nguyệt 耀diệu 乾can/kiền/càn 坤# 進tiến 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 非phi 今kim 亦diệc 非phi 古cổ 無vô 舊cựu 復phục 無vô 新tân 師sư 云vân 闍xà 黎lê 讚tán 嘆thán 有hữu 分phần/phân 乃nãi 云vân 無vô 上thượng 田điền 衣y 血huyết 點điểm 紅hồng 綿miên 綿miên 密mật 密mật 不bất 通thông 風phong 山sơn 僧Tăng 披phi 向hướng 華hoa 王vương 座tòa 儼nghiễm 若nhược 祥tường 雲vân 覆phú 太thái 空không 白bạch 玉ngọc 黃hoàng 金kim 未vị 足túc 酬thù 價giá 吳ngô 綾lăng 蜀thục 錦cẩm 弗phất 敢cảm 爭tranh 先tiên 會hội 麼ma 庾dữu 嶺lĩnh 當đương 年niên 提đề 不bất 起khởi 今kim 朝triêu 揭yết 示thị 與dữ 人nhân 看khán 。

披phi 剃thế 上thượng 堂đường 疏sớ/sơ 雨vũ 布bố 長trường/trưởng 空không 斷đoạn 雲vân 卷quyển 幽u 谷cốc 堂đường 前tiền 鐘chung 鼓cổ 催thôi 請thỉnh 登đăng 曲khúc 彔# 木mộc 菊# 香hương 冉nhiễm 冉nhiễm 而nhi 穿xuyên 人nhân 之chi 鼻tị 孔khổng 林lâm 葉diệp 紛phân 紛phân 而nhi 換hoán 人nhân 之chi 眼nhãn 目mục 拈niêm 拄trụ 杖trượng 云vân 惟duy 我ngã 木mộc 上thượng 座tòa 不bất 為vi 境cảnh 轉chuyển 不bất 被bị 時thời 遷thiên 懸huyền 日nhật 月nguyệt 於ư 個cá 中trung 打đả 風phong 雨vũ 於ư 劫kiếp 外ngoại 倘thảng 若nhược 會hội 得đắc 始thỉ 知tri 當đương 人nhân 分phần/phân 上thượng 無vô 形hình 無vô 段đoạn 何hà 俗tục 何hà 僧Tăng 如như 會hội 不bất 得đắc 把bả 定định 繩thằng 頭đầu 須tu 薦tiến 取thủ 莫mạc 教giáo 徒đồ 入nhập 我ngã 門môn 來lai 。

為vi 生sanh 母mẫu 披phi 剃thế 上thượng 堂đường 枕chẩm 石thạch 眠miên 雲vân 業nghiệp 有hữu 年niên 曾tằng 無vô 一nhất 法pháp 與dữ 人nhân 傳truyền 今kim 朝triêu 披phi 削tước 慈từ 幃vi 老lão 撾qua 鼓cổ 陞thăng 堂đường 震chấn 大Đại 千Thiên 舉cử 起khởi 智trí 慧tuệ 刀đao 斷đoạn 一nhất 髮phát 而nhi 髮phát 髮phát 皆giai 斷đoạn 拈niêm 出xuất 調điều 御ngự 服phục 披phi 一nhất 縷lũ 而nhi 縷lũ 縷lũ 皆giai 披phi 即tức 此thử 鞠cúc 育dục 身thân 圓viên 成thành 六lục 和hòa 相tương/tướng 玉ngọc 軸trục 琅lang 函hàm 隨tùy 心tâm 檢kiểm 閱duyệt 蒲bồ 團đoàn 竹trúc 椅# 任nhậm 意ý 跏già 趺phu 趙triệu 州châu 茶trà 依y 時thời 漫mạn 飲ẩm 金kim 牛ngưu 飯phạn 隨tùy 分phần/phân 飽bão 餐xan 說thuyết 甚thậm 麼ma 承thừa 歡hoan 膝tất 下hạ 舞vũ 綵thải 堂đường 前tiền 正chánh 恁nhẫm 麼ma 時thời 如như 何hà 是thị 解giải 脫thoát 慈từ 幃vi 知tri 恩ân 報báo 恩ân 。 一nhất 句cú 以dĩ 拄trụ 杖trượng 劃hoạch 一nhất 劃hoạch 云vân 當đương 陽dương 劃hoạch 斷đoạn 紅hồng 塵trần 路lộ 直trực 下hạ 打đả 開khai 解giải 脫thoát 門môn 。 信tín 手thủ 攜huề 慈từ 登đăng 覺giác 岸ngạn 更cánh 嫌hiềm 何hà 處xứ 不bất 酬thù 恩ân 。

元nguyên 旦đán 上thượng 堂đường 一nhất 天thiên 佳giai 氣khí 兩lưỡng 字tự 春xuân 王vương 頭đầu 頭đầu 現hiện 瑞thụy 物vật 物vật 呈trình 祥tường 鳥điểu 雀tước 傳truyền 如Như 來Lai 心tâm 印ấn 山sơn 川xuyên 露lộ 本bổn 地địa 風phong 光quang 木mộc 人nhân 讚tán 頌tụng 石thạch 女nữ 歌ca 揚dương 雖tuy 然nhiên 如như 是thị 且thả 林lâm 下hạ 衲nạp 僧Tăng 又hựu 作tác 麼ma 生sanh 話thoại 會hội 兩lưỡng 行hành 偈kệ 演diễn 松tùng 窗song 靜tĩnh 一nhất 瓣# 香hương 焚phần 化hóa 日nhật 長trường/trưởng 復phục 舉cử 僧Tăng 問vấn 鏡kính 清thanh 新tân 年niên 頭đầu 還hoàn 有hữu 佛Phật 法Pháp 也dã 無vô 鏡kính 清thanh 道đạo 有hữu 又hựu 問vấn 明minh 教giáo 明minh 教giáo 道đạo 無vô 師sư 云vân 二nhị 尊tôn 宿túc 一nhất 個cá 暗ám 裏lý 抽trừu 橫hoạnh/hoành 骨cốt 一nhất 個cá 明minh 中trung 墮đọa 舌thiệt 頭đầu 檢kiểm 點điểm 將tương 來lai 大đại 似tự 一nhất 隊đội 無vô 孔khổng 鐵thiết 鎚chùy 今kim 日nhật 有hữu 問vấn 新tân 年niên 頭đầu 還hoàn 有hữu 佛Phật 法Pháp 也dã 無vô 劈phách 脊tích 便tiện 棒bổng 目mục 顧cố 左tả 右hữu 云vân 且thả 道đạo 古cổ 今kim 優ưu 劣liệt 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 便tiện 下hạ 座tòa 。

操thao 捕bộ 胡hồ 檀đàn 越việt 為vi 姪điệt 男nam 祥tường 明minh 拖tha 白bạch 請thỉnh 上thượng 堂đường 莫mạc 占chiêm 水thủy 雲vân 隊đội 仍nhưng 歸quy 將tương 相tương/tướng 門môn 貝bối 葉diệp 靈linh 文văn 依y 然nhiên 歸quy 我ngã 龍long 藏tạng 經kinh 裘cừu 肥phì 馬mã 照chiếu 舊cựu 共cộng 爾nhĩ 良lương 朋bằng 憑bằng 歌ca 艷diễm 麗lệ 詞từ 章chương 休hưu 唱xướng 無vô 生sanh 曲khúc 調điều 竹trúc 葉diệp 酒tửu 隨tùy 情tình 飲ẩm 去khứ 趙triệu 州châu 茶trà 當đương 面diện 還hoàn 來lai 只chỉ 須tu 叩khấu 首thủ 庭đình 參tham 再tái 莫mạc 和hòa 南nam 問vấn 訊tấn 松tùng 門môn 竹trúc 徑kính 從tùng 茲tư 告cáo 別biệt 紅hồng 塵trần 鬧náo 市thị 自tự 此thử 嬉hi 遊du 正chánh 恁nhẫm 麼ma 時thời 如như 何hà 是thị 據cứ 款# 結kết 案án 一nhất 句cú 撾qua 鼓cổ 陞thăng 堂đường 放phóng 爾nhĩ 曹tào 棒bổng 頭đầu 劈phách 脊tích 與dữ 攔lan 腰yêu 他tha 年niên 變biến 化hóa 龍long 門môn 上thượng 記ký 取thủ 來lai 時thời 路lộ 一nhất 條điều 下hạ 座tòa 以dĩ 拄trụ 杖trượng 直trực 打đả 出xuất 院viện 。

辭từ 院viện 陞thăng 座tòa 道Đạo 人Nhân 行hành 履lý 如như 鶴hạc 如như 雲vân 要yếu 住trụ 即tức 住trụ 欲dục 行hành 便tiện 行hành 其kỳ 住trụ 也dã 有hữu 松tùng 可khả 餐xan 有hữu 澗giản 可khả 飲ẩm 有hữu 葉diệp 可khả 書thư 有hữu 石thạch 可khả 坐tọa 其kỳ 行hành 也dã 有hữu 笠# 可khả 頂đảnh 有hữu 雲vân 可khả 披phi 有hữu 山sơn 可khả 觀quán 有hữu 水thủy 可khả 翫ngoạn 敢cảm 問vấn 大đại 眾chúng 且thả 道Đạo 行hạnh 住trụ 相tương/tướng 去khứ 多đa 少thiểu 倘thảng 若nhược 會hội 得đắc 便tiện 會hội 不bất 離ly 家gia 舍xá 常thường 在tại 途đồ 中trung 常thường 在tại 途đồ 中trung 不bất 離ly 家gia 舍xá 苟cẩu 或hoặc 未vị 能năng 兩lưỡng 隻chỉ 草thảo 鞋hài 獰# 似tự 虎hổ 一nhất 枝chi 竹trúc 杖trượng 活hoạt 如như 龍long 以dĩ 杖trượng 橫hoạnh/hoành 肩kiên 下hạ 座tòa 。

(# 安an 順thuận 府phủ 金kim 鳴minh 寺tự 嗣tự 法Pháp 門môn 人nhân 慶khánh 緒tự 捐quyên 刻khắc 。

本bổn 師sư 和hòa 尚thượng 語ngữ 錄lục 第đệ 壹nhất 卷quyển 附phụ 藏tạng 流lưu 通thông 伏phục 願nguyện 玉ngọc 軸trục 吐thổ 長trường/trưởng 。

明minh 之chi 月nguyệt 琅lang 函hàm 生sanh 永vĩnh 茂mậu 之chi 春xuân 。

康khang 熙hi 戌tuất 寅# 歲tuế 季quý 夏hạ 月nguyệt 吉cát 旦đán 。

板bản 藏tạng 嘉gia 禾hòa 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 坊phường )# 。

東Đông 山Sơn 梅Mai 溪Khê 度Độ 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 一nhất 終chung