ĐIỀU TRỊ BỆNH TẬN GỐC NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM BI MẪN
Nguyên tác: Ultimate Healing The Power Of Compassion
Tác giả: Lama Zopa Rinpoche
Nguyễn Văn Điểu & Đỗ Thiết Lập dịch
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính