Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da Kinh –

Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da Kinh –
Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 三Tam 昧Muội 祕Bí 密Mật 三Tam 摩Ma 耶Da 經Kinh

唐Đường 不Bất 空Không 譯Dịch

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 三Tam 昧Muội 祕Bí 密Mật 三Tam 摩Ma 耶Da 經Kinh

大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 三tam 藏tạng 大đại 廣quảng 智trí 不bất 空không 譯dịch

摩ma 訶ha 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 遍biến 照chiếu 薄bạc 伽già 梵Phạm 。 遊du 法Pháp 界Giới 宮cung 與dữ 寂tịch 光quang 海hải 會hội 俱câu 。 自tự 受thọ 法Pháp 樂lạc 。 從tùng 如Như 來Lai 壽thọ 量lượng 。 金kim 剛cang 下hạ 大đại 悲bi 胎thai 藏tạng 。 說thuyết 自tự 證chứng 偈kệ 言ngôn 。

歸quy 命mạng 本bổn 覺giác 心tâm 法Pháp 身thân 。 常thường 住trụ 妙diệu 法Pháp 心tâm 蓮liên 臺đài 。

本bổn 來lai 具cụ 足túc 三Tam 身Thân 德đức 。 三tam 十thập 七thất 尊tôn 住trụ 心tâm 城thành 。

普phổ 門môn 塵trần 數số 諸chư 三tam 昧muội 。 遠viễn 離ly 因nhân 果quả 法pháp 然nhiên 具cụ 。

無vô 邊biên 德đức 海hải 本bổn 圓viên 滿mãn 。 還hoàn 我ngã 頂đảnh 禮lễ 心tâm 諸chư 佛Phật 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 八bát 句cú 自tự 證chứng 云vân 何hà 演diễn 說thuyết 耶da 。

大đại 日nhật 薄bạc 伽già 梵Phạm 告cáo 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 上thượng 四tứ 句cú 者giả 。 金kim 剛cang 界giới 會hội 三tam 十thập 七thất 尊tôn 住trụ 月nguyệt 輪luân 中trung 遊du 於ư 中trung 臺đài 。 下hạ 四tứ 句cú 者giả 。 八bát 葉diệp 諸chư 尊tôn 普Phổ 門Môn 三Tam 昧Muội 。 法pháp 然nhiên 漫mạn 荼đồ 羅la 會hội 。 五ngũ 院viện 兩lưỡng 界giới 本bổn 來lai 同đồng 體thể 自tự 性tánh 大đại 漫mạn 荼đồ 羅la 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 於ư 一nhất 心tâm 中trung 。 云vân 何hà 建kiến 立lập 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 兩lưỡng 部bộ 漫mạn 荼đồ 羅la 耶da 。

大đại 日nhật 尊tôn 告cáo 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 於ư 一nhất 心tâm 中trung 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 為vi 中trung 臺đài 金kim 剛cang 界giới 會hội 三tam 十thập 七thất 智trí 。 八bát 葉diệp 即tức 是thị 胎thai 藏tạng 界giới 會hội 。 普Phổ 門Môn 三Tam 昧Muội 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 。 願nguyện 為vì 演diễn 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 大đại 日nhật 薄bạc 伽già 梵Phạm 告cáo 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 諦đế 聽thính 善thiện 思tư 念niệm 之chi 。 如Như 來Lai 祕bí 密mật 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 本bổn 地địa 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 諸chư 尊tôn 序tự 品phẩm 該cai 舒thư 八bát 葉diệp 諸chư 尊tôn 。 中trung 間gian 諸chư 品phẩm 顯hiển 示thị 八bát 葉diệp 。 勸khuyến 發phát 一nhất 品phẩm 結kết 歸quy 八bát 葉diệp 。 其kỳ 間gian 二nhị 十thập 六lục 品phẩm 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 諸chư 尊tôn 。 方phương 便tiện 譬thí 諭dụ 。 二nhị 品phẩm 東đông 方phương 阿A 閦Súc 佛Phật 一nhất 葉diệp 。 信tín 解giải 藥dược 草thảo 授thọ 記ký 三tam 品phẩm 東đông 南nam 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 一nhất 葉diệp 。 化hóa 城thành 諭dụ 品phẩm 南nam 方phương 寶bảo 生sanh 佛Phật 一nhất 葉diệp 。 五ngũ 百bách 人nhân 記ký 法Pháp 師sư 三tam 品phẩm 西tây 南nam 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 一nhất 葉diệp 。 從tùng 寶bảo 塔tháp 品phẩm 至chí 神thần 力lực 品phẩm 一nhất 十thập 一nhất 品phẩm 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 中trung 臺đài 內nội 證chứng 。 是thị 故cố 二nhị 佛Phật 在tại 寂tịch 光quang 多đa 寶bảo 塔tháp 中trung 遊du 虗hư 空không 會hội 。 囑chúc 累lụy 藥dược 王vương 西tây 方phương 一nhất 葉diệp 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 囑chúc 累lụy 蓮liên 華hoa 部bộ 主chủ 彌di 陀đà 。 妙diệu 音âm 觀quán 音âm 二nhị 品phẩm 同đồng 是thị 西tây 北bắc 方phương 一nhất 葉diệp 。 陀đà 羅la 尼ni 品phẩm 北bắc 方phương 天thiên 鼓cổ 雷lôi 音âm 佛Phật 一nhất 葉diệp 。 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 。 東đông 北bắc 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 一nhất 葉diệp 。 亦diệc 復phục 品phẩm 品phẩm 文văn 文văn 句cú 句cú 。 皆giai 有hữu 八bát 葉diệp 。 序tự 品phẩm 涌dũng 出xuất 兩lưỡng 品phẩm 總tổng 舒thư 八bát 葉diệp 諸chư 尊tôn 。 方phương 便tiện 壽thọ 量lượng 等đẳng 顯hiển 八bát 葉diệp 。 安an 樂lạc 勸khuyến 發phát 同đồng 結kết 八bát 葉diệp 。 亦diệc 復phục 方phương 便tiện 唯duy 佛Phật 與dữ 佛Phật 。 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 中trung 臺đài 自tự 證chứng 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 已dĩ 下hạ 。

東đông 門môn 舍Xá 利Lợi 弗Phất 領lãnh 東đông 南nam 方phương 葉diệp 。 譬thí 諭dụ 南nam 方phương 。 信tín 解giải 藥dược 草thảo 授thọ 記ký 西tây 南nam 。 化hóa 城thành 西tây 方phương 。 五ngũ 百bách 人nhân 記ký 法Pháp 師sư 三tam 品phẩm 西tây 北bắc 方phương 葉diệp 。 寶bảo 塔tháp 提đề 婆bà 二nhị 品phẩm 北bắc 方phương 。 勸khuyến 發phát 彌Di 勒Lặc 前tiền 十thập 四tứ 品phẩm 八bát 葉diệp 諸chư 尊tôn 。 壽thọ 量lượng 一nhất 品phẩm 中trung 臺đài 。 毗tỳ 盧lô 分phân 別biệt 隨tùy 喜hỷ 東đông 門môn 一nhất 葉diệp 。 不bất 輕khinh 西tây 葉diệp 。 神thần 力lực 南nam 葉diệp 囑chúc 累lụy 西tây 北bắc 藥dược 王vương 西tây 葉diệp 。 妙diệu 音âm 觀quán 音âm 西tây 北bắc 一nhất 葉diệp 。 陀đà 羅la 尼ni 品phẩm 北bắc 方phương 一nhất 葉diệp 。 嚴nghiêm 王vương 東đông 北bắc 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 為vi 本bổn 尊tôn 耶da 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 如như 汝nhữ 所sở 問vấn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 前tiền 十thập 四tứ 品phẩm 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 後hậu 十thập 四tứ 品phẩm 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 是thị 故cố 法pháp 華hoa 前tiền 十thập 四tứ 品phẩm 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 仰ngưỡng 為vi 導đạo 師sư 。 燈đăng 明minh 佛Phật 昔tích 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 文Văn 殊Thù 導đạo 師sư 。 今kim 入nhập 龍long 宮cung 唯duy 說thuyết 法Pháp 華hoa 引dẫn 導đạo 龍long 女nữ 須tu 臾du 成thành 佛Phật 。 安an 樂lạc 行hành 品phẩm 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 問vấn 安an 樂lạc 行hành 。

薩tát 埵đóa 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 提đề 婆bà 品phẩm 時thời 。 從tùng 海hải 涌dũng 出xuất 尊tôn 形hình 如như 何hà 。

遮già 那na 告cáo 言ngôn 。

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 坐tọa 千thiên 葉diệp 蓮liên 華hoa 。 首thủ 戴đái 八bát 葉diệp 寶bảo 冠quan 。 大đại 海hải 自tự 然nhiên 涌dũng 出xuất 。

薩tát 埵đóa 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 八bát 萬vạn 大Đại 士Sĩ 之chi 中trung 。 文Văn 殊Thù 獨độc 入nhập 龍long 宮cung 。 有hữu 何hà 意ý 耶da 。

遮già 那na 重trùng 告cáo 言ngôn 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 智trí 母mẫu 。 龍long 宮cung 畜súc 生sanh 甚thậm 愚ngu 。 以dĩ 文Văn 殊Thù 智trí 破phá 龍long 畜súc 愚ngu 。 八bát 歲tuế 龍long 女nữ 。 於ư 剎sát 那na 頃khoảnh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 於ư 須tu 臾du 頃khoảnh 。 便tiện 成thành 正chánh 覺giác 。

薩tát 埵đóa 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 後hậu 十thập 四tứ 品phẩm 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 有hữu 何hà 意ý 耶da 。

遮già 那na 告cáo 言ngôn 。 勸khuyến 發phát 品phẩm 曰viết 。 若nhược 法Pháp 華Hoa 經Kinh 。 行hành 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 有hữu 受thọ 持trì 者giả 。 應ưng 作tác 此thử 念niệm 。 皆giai 是thị 普Phổ 賢Hiền 。 威uy 神thần 之chi 力lực 。 若nhược 有hữu 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 正chánh 憶ức 念niệm 解giải 其kỳ 義nghĩa 趣thú 。 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 行hành 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。

薩tát 埵đóa 重trùng 白bạch 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 本bổn 尊tôn 普phổ 賢hiền 有hữu 淺thiển 深thâm 耶da 。

遮già 那na 重trọng/trùng 言ngôn 。 汝nhữ 自tự 普phổ 賢hiền 何hà 問vấn 自tự 耶da 。 普phổ 賢hiền 淺thiển 深thâm 有hữu 五ngũ 重trọng/trùng 異dị 。 一nhất 者giả 等đẳng 覺giác 普phổ 賢hiền 。 二nhị 者giả 妙diệu 覺giác 普phổ 賢hiền 。 三tam 者giả 本bổn 覺giác 普phổ 賢hiền 。 四tứ 者giả 文văn 字tự 普phổ 賢hiền 。 五ngũ 者giả 實thật 相tướng 普phổ 賢hiền 。 第đệ 一nhất 等đẳng 覺giác 變biến 化hóa 普phổ 賢hiền 者giả 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 東đông 南nam 葉diệp 普phổ 賢hiền 。 又hựu 勸khuyến 發phát 品phẩm 從tùng 東đông 方phương 來lai 。 普phổ 賢hiền 是thị 也dã 。 第đệ 二nhị 妙diệu 覺giác 普phổ 賢hiền 者giả 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 南nam 葉diệp 寶bảo 生sanh 如Như 來Lai 。 第đệ 三tam 本bổn 覺giác 普phổ 賢hiền 者giả 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 中trung 臺đài 本bổn 覺giác 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 第đệ 四tứ 文văn 字tự 普phổ 賢hiền 者giả 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 根căn 本bổn 一nhất 字tự a# 字tự 不bất 生sanh 周chu 遍biến 法Pháp 界Giới 。 普phổ 賢hiền 是thị 也dã 。 第đệ 五ngũ 實thật 相tướng 普phổ 賢hiền 者giả 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 普phổ 賢hiền 是thị 也dã 。

亦diệc 復phục 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 有hữu 自tự 性tánh 身thân 普phổ 賢hiền 自tự 受thọ 用dụng 普phổ 賢hiền 他tha 受thọ 用dụng 普phổ 賢hiền 變biến 化hóa 身thân 普phổ 賢hiền 耶da 。

遮già 那na 告cáo 言ngôn 。 第đệ 一nhất 自tự 性tánh 身thân 普phổ 賢hiền 者giả 。 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 示thị 普phổ 賢hiền 唯duy 依y 如như 如như 不bất 依y 國quốc 土độ 。 是thị 自tự 性tánh 身thân 普phổ 賢hiền 尊tôn 也dã 。 第đệ 二nhị 自tự 受thọ 用dụng 普phổ 賢hiền 者giả 。 又hựu 曰viết 普phổ 賢hiền 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung 。 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 。 微vi 塵trần 佛Phật 剎sát 。 是thị 自tự 受thọ 用dụng 普phổ 賢hiền 尊tôn 也dã 。 第đệ 三tam 他tha 受thọ 用dụng 普phổ 賢hiền 者giả 。 於ư 色sắc 究cứu 竟cánh 。 成thành 自tự 受thọ 用dụng 身thân 。 為vi 伏phục 九cửu 十thập 五ngũ 種chủng 外ngoại 道đạo 。 下hạ 南nam 閻Diêm 浮Phù 。 八bát 相tương/tướng 成thành 道Đạo 。 是thị 他tha 受thọ 用dụng 普phổ 賢hiền 尊tôn 也dã 。 第đệ 四tứ 變biến 化hóa 身thân 普phổ 賢hiền 者giả 。 法pháp 華hoa 經kinh 言ngôn 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 東đông 方phương 來lai 。 普phổ 賢hiền 經Kinh 云vân 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 乃nãi 生sanh 東đông 方phương 。 淨tịnh 妙diệu 國quốc 土độ 。 其kỳ 國quốc 土độ 相tướng 。 雜tạp 華hoa 經kinh 中trung 。 已dĩ 廣quảng 分phân 別biệt 。 是thị 變biến 化hóa 身thân 普phổ 賢hiền 尊tôn 也dã 。

亦diệc 復phục 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 告cáo 言ngôn 。 有hữu 九cửu 重trọng/trùng 普phổ 賢hiền 。 一nhất 者giả 等đẳng 流lưu 普phổ 賢hiền 。 二nhị 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 等đẳng 覺giác 普phổ 賢hiền 。 三tam 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 妙diệu 覺giác 普phổ 賢hiền 。 四tứ 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 中trung 臺đài 本bổn 覺giác 大đại 日nhật 普phổ 賢hiền 。 五ngũ 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 平bình 等đẳng 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 普phổ 賢hiền 。 六lục 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 諸chư 法pháp 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 普phổ 賢hiền 。 七thất 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 一nhất 輪luân 普phổ 賢hiền 。 八bát 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 第đệ 一nhất 普phổ 賢hiền 。 九cửu 者giả 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 頂đảnh 上thượng 普phổ 賢hiền 。

爾nhĩ 時thời 薩tát 埵đóa 。 首thủ 戴đái 五ngũ 智trí 寶bảo 冠quan 。 左tả 手thủ 持trì 金kim 剛cang 鈴linh 。 右hữu 手thủ 持trì 五ngũ 鈷cổ 金kim 剛cang 杵xử 。 杵xử 按án 於ư 心tâm 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 臺đài 。 放phóng 光quang 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 白bạch 薄bạc 伽già 梵Phạm 。 今kim 解giải 佛Phật 敕sắc 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 有hữu 三tam 本bổn 尊tôn 。 一nhất 者giả 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 變biến 化hóa 尊tôn 像tượng 。 二nhị 者giả 前tiền 十thập 四tứ 品phẩm 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 三tam 者giả 後hậu 十thập 四tứ 品phẩm 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 修tu 行hành 同đồng 入nhập 本bổn 覺giác 一nhất 宮cung 久cửu 遠viễn 本bổn 地địa 無vô 量lượng 壽thọ 命mạng 。 決quyết 定định 如Như 來Lai 摩ma 訶ha 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 。

爾nhĩ 時thời 摩ma 訶ha 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 告cáo 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 深thâm 入nhập 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 性tánh 海hải 。 如như 汝nhữ 所sở 言ngôn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 釋Thích 迦Ca 大đại 日nhật 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 亦diệc 復phục 文Văn 殊Thù 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 其kỳ 本bổn 尊tôn 。 十thập 如như 實thật 相tướng 八bát 葉diệp 九cửu 尊tôn 十thập 尊tôn 。 一nhất 部bộ 始thỉ 修tu 但đãn 說thuyết 其kỳ 德đức 。 妙diệu 法Pháp 九cửu 尊tôn 蓮liên 華hoa 所sở 座tòa 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 四tứ 隅ngung 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 覺giác 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 四tứ 方phương 四tứ 佛Phật 妙diệu 覺giác 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 中trung 臺đài 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 本bổn 覺giác 非phi 因nhân 非phi 果quả 遠viễn 因nhân 果quả 。 胎thai 藏tạng 等đẳng 覺giác 金kim 剛cang 妙diệu 覺giác 胎thai 金kim 之chi 上thượng 。 本bổn 覺giác 法Pháp 界Giới 寂tịch 光quang 海hải 會hội 。 無vô 始thỉ 無vô 終chung 。 性tánh 相tướng 常thường 住trụ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 有hữu 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 十thập 如như 十thập 尊tôn 。 是thị 名danh 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 王vương 。

妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 方phương 便tiện 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

爾nhĩ 時thời 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 唯duy 佛Phật 與dữ 佛Phật 。 乃nãi 能năng 究cứu 盡tận 。 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 所sở 謂vị 諸chư 法pháp 。 如như 是thị 相tương/tướng 如như 是thị 性tánh 如như 是thị 體thể 如như 是thị 力lực 如như 是thị 作tác 如như 是thị 因nhân 如như 是thị 緣duyên 如như 是thị 果quả 如như 是thị 報báo 。 如như 是thị 本bổn 末mạt 究cứu 竟cánh 等đẳng 。

-# 第đệ 一nhất 相tương/tướng 葉diệp 。 東đông 方phương 阿A 閦Súc

-# 第đệ 二nhị 性tánh 葉diệp 南nam 方phương 寶bảo 生sanh

-# 第đệ 三tam 體thể 葉diệp 西tây 方phương 彌di 陀đà

-# 第đệ 四tứ 力lực 葉diệp 北bắc 方phương 不bất 空không

-# 第đệ 五ngũ 作tác 葉diệp 東đông 南nam 普phổ 賢hiền

-# 第đệ 六lục 因nhân 葉diệp 西tây 南nam 文Văn 殊Thù

-# 第đệ 七thất 緣duyên 葉diệp 西tây 北bắc 觀quán 音âm

-# 第đệ 八bát 果quả 葉diệp 東đông 北bắc 彌Di 勒Lặc

-# 第đệ 九cửu 報báo 葉diệp 中trung 臺đài 大đại 日nhật 本bổn 覺giác 如Như 來Lai

-# 第đệ 十thập 本bổn 末mạt 平bình 等đẳng 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai

-# 第đệ 十thập 一nhất 重trọng/trùng 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 本bổn 覺giác 如Như 來Lai

百bách 葉diệp 千thiên 葉diệp 。 乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 葉diệp 。 皆giai 是thị 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 卷quyển 舒thư 變biến 現hiện 。 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 八bát 印ấn 報báo 是thị 中trung 臺đài 。 如như 是thị 本bổn 末mạt 究cứu 竟cánh 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 大đại 慧tuệ 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 平bình 等đẳng 大đại 慧tuệ 。 差sai 別biệt 九cửu 尊tôn 。 葉diệp 葉diệp 皆giai 是thị 八bát 葉diệp 八bát 印ấn 八bát 佛Phật 八bát 頂đảnh 。 最tối 下hạ 八bát 葉diệp 。 中trung 間gian 八bát 印ấn 。 最tối 頂đảnh 即tức 是thị 八bát 佛Phật 八bát 頂đảnh 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 在tại 所sở 遊du 方phương 。 示thị 現hiện 廣quảng 大đại 染nhiễm 淨tịnh 國quốc 土độ 。 皆giai 居cư 妙diệu 法Pháp 八bát 葉diệp 蓮liên 華hoa 。 八bát 葉diệp 所sở 依y 八bát 方phương 世thế 界giới 皆giai 為vi 能năng 依y 。 香hương 積tích 佛Phật 土độ 依y 於ư 中trung 臺đài 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 皆giai 居cư 一nhất 心tâm 。 一nhất 心tâm 八bát 葉diệp 。 心tâm 無vô 盡tận 故cố 八bát 葉diệp 無vô 盡tận 。 如Như 來Lai 若nhược 現hiện 東đông 方phương 無vô 量lượng 。 恆Hằng 沙sa 佛Phật 土độ 。 舒thư 於ư 東đông 葉diệp 。 而nhi 作tác 佛Phật 事sự 。 餘dư 方phương 餘dư 葉diệp 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

爾nhĩ 時thời 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 出xuất 世thế 大đại 事sự 四tứ 佛Phật 知tri 見kiến 祕bí 密mật 。 願nguyện 為vì 大đại 眾chúng 演diễn 說thuyết 。

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 為vì 大đại 眾chúng 說thuyết 。 四tứ 佛Phật 知tri 見kiến 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 四tứ 方phương 四tứ 佛Phật 知tri 見kiến 自tự 證chứng 即tức 說thuyết 肝can 心tâm 真chân 言ngôn 告cáo 示thị 。

曩nẵng 謨mô 三tam 曼mạn 多đa 勃bột 駄đà 南nam 唵án 阿a 阿a 暗ám 噁ô 薩tát 縛phược 勃bột 駄đà 枳chỉ 欀# 曩nẵng 娑sa 乞khất 芻sô 毗tỳ 耶da 誐nga 誐nga 曩nẵng 娑sa 縛phược 羅la 乞khất 叉xoa 你nễ 薩tát 里lý 達đạt 磨ma 浮phù 陀đà 哩rị 迦ca 薩tát 駄đà 覽lãm 惹nhạ 吽hồng 錽# 護hộ 縛phược 日nhật 羅la 囉ra 乞khất 叉xoa mâm 吽hồng 娑sa 縛phược 訶ha

以dĩ 下hạ 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 自tự 說thuyết 。

na# 曩nẵng ma# ḥ# 謨mô sa# 三tam ma# 曼mạn ta# 多đa bu# 勃bột ddhā# 駄đà nā# ṃ# 南nam 者giả 歸quy 命mạng 普phổ 佛Phật 陀Đà 義nghĩa 。 唵án 者giả 三Tam 身Thân 以dĩ 三tam 字tự 含hàm 一nhất 字tự 故cố 。 其kỳ 在tại 守thủ 護hộ 。 是thị 即tức 三Tam 身Thân 具cụ 足túc 義nghĩa 。 a# 阿a 者giả 開khai 佛Phật 知tri 見kiến 義nghĩa 。 ā# 阿a 者giả 示thị 佛Phật 知tri 見kiến 義nghĩa 。 中trung a# ṃ# 暗ám 者giả 悟ngộ 佛Phật 知tri 見kiến 義nghĩa 。 a# ḥ# 噁ô 者giả 入nhập 佛Phật 知tri 見kiến 義nghĩa 。 是thị 即tức 四tứ 方phương 四tứ 佛Phật 種chủng 子tử sa# 薩tát rva# 嚩phạ bu# 勃bột ddhā# 駄đà 者giả 一nhất 切thiết 佛Phật 義nghĩa 。 jñā# 枳chỉ 欀# na# 曩nẵng 者giả 知tri 義nghĩa 。 sa# 娑sa k# ṣ# ā# 乞khất 芻sô bhya# ḥ# 毗tỳ 耶da 者giả 。 見kiến 義nghĩa 知tri 見kiến 法Pháp 界Giới 義nghĩa 。 ga# 誐nga ga# 誐nga na# 曩nẵng svā# 娑sa 縛phược ra# 羅la 者giả 。 如như 虗hư 空không 性tánh 義nghĩa 。 k# ṣ# a# 乞khất 叉xoa ni# 你nễ 者giả 。 離ly 苦khổ 義nghĩa 。 是thị 皆giai 方phương 便tiện 功công 德đức 。 sa# 薩tát 里lý 者giả 妙diệu 正chánh 義nghĩa 。 dha# 達đạt rmma# 摩ma 者giả 法pháp 義nghĩa 。 dhra# 浮phù dha# 陀đà ri# 唯duy ka# 迦ca 者giả 。 白bạch 蓮liên 八bát 葉diệp 義nghĩa 。 su# 薩tát tra# ṃ# 駄đà 覽lãm 者giả 經kinh 義nghĩa 。 是thị 則tắc 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 義nghĩa 。 ja# ḥ# 惹nhạ 者giả 入nhập 義nghĩa 。 hū# ṃ# 吽hồng 者giả 遍biến 義nghĩa 。 va# ṃ# [金*(离-禸+ㄆ)]# 者giả 不bất 可khả 得đắc 義nghĩa 。 ho# ḥ# 護hộ 者giả 歡hoan 喜hỷ 義nghĩa 。 va# 縛phược jra# 日nhật 羅la 者giả 。 堅kiên 固cố 金kim 剛cang 義nghĩa 。 ra# 囉ra k# ṣ# a# 乞khất 叉xoa mā# ṃ# mâm hū# ṃ# 吽hồng 者giả 空không 無vô 相tướng 義nghĩa 也dã 。 即tức 是thị 密mật 說thuyết 遠viễn 本bổn 義nghĩa 。 故cố 方phương 便tiện 品phẩm 曰viết 從tùng 。 久cửu 遠viễn 劫kiếp 來lai 。 讚tán 示thị 涅Niết 槃Bàn 法Pháp 。 者giả 即tức 此thử 義nghĩa 也dã 。 空không 無vô 相tướng 義nghĩa 者giả 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 功công 德đức 義nghĩa 故cố 。 以dĩ 文Văn 殊Thù 為vi 本bổn 尊tôn 。 是thị 方phương 便tiện 品phẩm 肝can 心tâm 真chân 言ngôn 兼kiêm 本bổn 實thật 也dã 。

妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 見kiến 寶bảo 塔tháp 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

爾nhĩ 時thời 佛Phật 前tiền 。 有hữu 七thất 寶bảo 塔tháp 。 高cao 五ngũ 百bách 由do 旬tuần 。 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 白bạch 薄bạc 伽già 梵Phạm 。 此thử 寶bảo 塔tháp 中trung 。 有hữu 何hà 佛Phật 耶da 。

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 此thử 寶bảo 塔tháp 中trung 。 有hữu 大đại 覺giác 獅sư 子tử 座tòa 。 座tòa 上thượng 有hữu 寶bảo 蓮liên 華hoa 。 蓮liên 華hoa 上thượng 左tả 有hữu bha# ḥ# 字tự 。 bha# ḥ# 字tự 變biến 成thành 大đại 鉢bát 。 鉢bát 變biến 成thành 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 變biến 成thành 胎thai 藏tạng 界giới 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 法Pháp 界Giới 定định 印ấn 。 右hữu 有hữu a# 字tự 變biến 成thành 寶bảo 塔tháp 。 寶bảo 塔tháp 變biến 成thành 。 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 變biến 成thành 金kim 剛cang 界giới 智trí 拳quyền 印ấn 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 胎thai 藏tạng 金kim 剛cang 二nhị 佛Phật 。 竝tịnh 入nhập 一nhất 佛Phật 壽thọ 命mạng 海hải 中trung 無vô 別biệt 。 即tức 是thị 無vô 量lượng 。 壽thọ 命mạng 決quyết 定định 如Như 來Lai 。 入nhập 三tam 摩ma 地địa 。 心tâm 月nguyệt 輪luân 中trung 有hữu a# 字tự 。 a# 字tự 變biến 成thành 八bát 葉diệp 蓮liên 華hoa 。 八bát 葉diệp 蓮liên 華hoa 遍biến 法Pháp 界Giới 剎sát 。 利lợi 益ích 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 群quần 生sanh 。

薩tát 埵đóa 白bạch 佛Phật 。 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 根căn 本bổn 一nhất 字tự a# 字tự 深thâm 旨chỉ 。 願nguyện 為vì 我ngã 說thuyết 。

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 一nhất 部bộ 始thỉ 終chung 文văn 文văn 句cú 句cú 。 字tự 字tự 皆giai 悉tất 無vô 非phi a# 字tự 。 a# 字tự 本bổn 來lai 實thật 相tướng 。 本bổn 來lai 不bất 生sanh 。 a# 字tự 有hữu 四tứ 。 一nhất 者giả 平bình 等đẳng 。 二nhị 者giả 本bổn 誓thệ 。 三tam 者giả 除trừ 障chướng 。 四tứ 者giả 驚kinh 覺giác 。 a# 字tự 亦diệc 四tứ 。 一nhất 者giả 息tức 災tai 。 二nhị 者giả 增tăng 益ích 。 三tam 者giả 降hàng 伏phục 。 四tứ 者giả 接tiếp 召triệu 。 序tự 中trung 敘tự 四tứ 。 正chánh 中trung 顯hiển 四tứ 。 弘hoằng 中trung 弘hoằng 四tứ 。 六lục 瑞thụy a# 字tự 平bình 等đẳng 實thật 相tướng 。 下hạ 至chí 阿A 鼻Tỳ 上thượng 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 平bình 等đẳng 金kim 色sắc 。 蒙mông 平bình 等đẳng 光quang 悟ngộ 於ư 平bình 等đẳng 實thật 相tướng 寂tịch 光quang 。 世Thế 尊Tôn 大đại 悲bi 。 遂toại 說thuyết 四tứ a# 令linh 悟ngộ 平bình 等đẳng 。 方phương 便tiện 品phẩm 中trung 正chánh 說thuyết 平bình 等đẳng 。 傍bàng 說thuyết 餘dư 三tam 。 火hỏa 宅trạch 諭dụ 中trung 正chánh 說thuyết 本bổn 誓thệ 。 傍bàng 說thuyết 餘dư 三tam 。 窮cùng 子tử 化hóa 城thành 正chánh 說thuyết 除trừ 障chướng 。 傍bàng 示thị 餘dư 三tam 。 雲vân 雨vũ 五ngũ 百bách 正chánh 說thuyết 驚kinh 覺giác 。 傍bàng 宣tuyên 餘dư 三tam 。 人nhân 記ký 在tại 中trung 。 法Pháp 師sư 流lưu 通thông 已dĩ 前tiền 。 四tứ 分phân 身thân 雲vân 集tập 開khai 一nhất 制chế 底để 。 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 證chứng 明minh 四tứ a# 。 達đạt 多đa 文Văn 殊Thù 常thường 傳truyền 四tứ a# 速tốc 疾tật 之chi 門môn 。 龍long 女nữ 出xuất 海hải 南nam 方phương 成thành 道Đạo 。 發phát 誓thệ 薩tát 埵đóa 捨xả 身thân 弘hoằng 宣tuyên a# 字tự 四tứ 法pháp 。 四tứ 安an 樂lạc 行hành 一nhất 剎sát 那na 圓viên 滿mãn a# 行hành 。 涌dũng 出xuất 千thiên 界giới 大đại 眾chúng 欲dục 顯hiển 本bổn 地địa 大đại 曼mạn 荼đồ 羅la 本bổn 不bất 生sanh a# 我ngã 。 即tức 久cửu 成thành 如Như 來Lai 壽thọ 量lượng 。 常thường 住trụ 大đại 日nhật 心tâm 地địa 本bổn 不bất 生sanh 體thể 。 乃nãi 至chí 普phổ 賢hiền 從tùng 本bổn 遠viễn 來lai 重trọng/trùng 請thỉnh 四tứ 法pháp 諸chư 本bổn 不bất 生sanh 。 唯duy 覺giác 我ngã 心tâm 本bổn 來lai 不bất 生sanh 。 法Pháp 界Giới 普phổ 賢hiền 大đại 日nhật 心tâm 地địa a# 字tự 不bất 生sanh 。 即tức 是thị 眾chúng 生sanh 。 心tâm 自tự 性tánh 本bổn 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 體thể 。

妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

爾nhĩ 時thời 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 白bạch 薄bạc 伽già 梵Phạm 。 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 本bổn 源nguyên 云vân 何hà 。

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 八bát 大đại 童đồng 子tử 彼bỉ 清thanh 涼lương 山sơn 不bất 思tư 議nghị 童đồng 子tử 。 是thị 故cố 提đề 婆bà 品phẩm 時thời 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 不bất 思tư 議nghị 童đồng 子tử 。 首thủ 著trước 八bát 葉diệp 蓮liên 華hoa 寶bảo 冠quan 從tùng 海hải 涌dũng 出xuất 。 引dẫn 導đạo 龍long 女nữ 即tức 身thân 成thành 佛Phật 。 達đạt 多đa 文Văn 殊Thù 文Văn 殊Thù 利lợi 劒kiếm 龍long 女nữ 吞thôn 文Văn 殊Thù 利lợi 劒kiếm 俱câu 利lợi 伽già 羅la 不bất 動động 威uy 怒nộ 不bất 動động 威uy 怒nộ 娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương 。 七thất 佛Phật 出xuất 世thế 龍long 女nữ 從tùng 海hải 涌dũng 出xuất 即tức 身thân 成thành 佛Phật 上thượng 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 空không 。 得đắc 如như 意ý 寶bảo 珠châu 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 中trung 臺đài 不bất 動động 威uy 怒nộ 速tốc 疾tật 成thành 道Đạo 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương 。 女nữ 即tức 身thân 成thành 佛Phật 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 三tam 魂hồn 七thất 魄phách 即tức 身thân 成thành 佛Phật 。 乃nãi 至chí 草thảo 木mộc 即tức 身thân 成thành 佛Phật 密mật 咒chú 願nguyện 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 即tức 身thân 成thành 佛Phật 祕bí 密mật 真chân 言ngôn 曰viết 。

說thuyết 此thử 真chân 言ngôn 時thời 。 草thảo 木mộc 國quốc 土độ 悉tất 皆giai 平bình 等đẳng 。 即tức 身thân 成thành 佛Phật 。 薩tát 里lý 達đạt 磨ma 芬phân 陀đà 梨lê 華hoa 最tối 初sơ 羯yết 羅la 藍lam 內nội 有hữu 十thập 色sắc 。 千thiên 葉diệp 蓮liên 華hoa 。 蓮liên 華hoa 中trung 有hữu 一nhất 千thiên 三tam 百bách 九cửu 十thập 五ngũ 尊tôn 。 此thử 佛Phật 忽hốt 然nhiên 建kiến 立lập 身thân 形hình 千thiên 葉diệp 白bạch 蓮liên 華hoa 成thành 三tam 百bách 六lục 十thập 。 白bạch 骨cốt 上thượng 覆phú 大đại 多đa 勝thắng 三tam 魂hồn 圓viên 滿mãn 於ư 月nguyệt 輪luân 中trung 。 佛Phật 性tánh 了liễu 了liễu 三tam 昧muội 證chứng 慧tuệ 甚thậm 大đại 自tự 在tại 。 又hựu 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

說thuyết 此thử 真chân 言ngôn 三tam 魂hồn 七thất 魄phách 入nhập 于vu 妙diệu 覺giác 即tức 身thân 成thành 佛Phật 。

妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 如Như 來Lai 壽thọ 量lượng 。 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

爾nhĩ 時thời 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 白bạch 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 如Như 來Lai 尊tôn 形hình 。 願nguyện 為vi 宣tuyên 示thị 。

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 如Như 來Lai 。 本bổn 來lai 多đa 寶bảo 塔tháp 中trung 。 湛trạm 然nhiên 常thường 住trụ 。 其kỳ 名danh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 。 命mạng 決quyết 定định 王vương 如Như 來Lai 。 手thủ 結kết 法Pháp 界Giới 定định 印ấn 。 首thủ 有hữu 二nhị 佛Phật 寶bảo 冠quan 。 寶bảo 冠quan 左tả 有hữu 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 。 是thị 胎thai 藏tạng 界giới 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 右hữu 。 有hữu 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 是thị 金kim 剛cang 界giới 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 常thường 在tại 塔tháp 中trung 。 雲vân 集tập 分phân 身thân 同đồng 體thể 自tự 性tánh 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 海hải 會hội 寶bảo 塔tháp 東đông 門môn 有hữu 上thượng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 南nam 門môn 有hữu 無Vô 邊Biên 行Hạnh 菩Bồ 薩Tát 。 西tây 門môn 有hữu 淨Tịnh 行Hạnh 菩Bồ 薩Tát 。 北bắc 門môn 有hữu 安an 立lập 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 四tứ 菩Bồ 薩Tát 。 四tứ 方phương 四tứ 佛Phật 。 是thị 故cố 結kết 四tứ 佛Phật 印ấn 。 又hựu 寶bảo 塔tháp 東đông 南nam 有hữu 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 西tây 南nam 有hữu 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 西tây 北bắc 有hữu 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 三tam 部bộ 大đại 日nhật 同đồng 體thể 海hải 會hội 五ngũ 百bách 塵trần 點điểm 劫kiếp 上thượng 無vô 量lượng 壽thọ 命mạng 。 決quyết 定định 王vương 如Như 來Lai 。 說thuyết 心tâm 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 謨mô 阿a 路lộ 哩rị 弭nhị 跢đa 欲dục 枳chỉ 孃nương 曩nẵng 尾vĩ nễ 室thất 羅la 逝thệ 捺nại 羅la 也dã 怛đát 他tha 蘖nghiệt 跢đa 也dã 唵án 薩tát 縛phược 僧Tăng 塞tắc 迦ca 羅la 跛bả 哩rị 秫thuật 駄đà 達đạt 磨ma 帝đế 摩ma 訶ha 曩nẵng 也dã 波ba 里lý 縛phược 隷lệ 莎sa 呵ha

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 說thuyết 曰viết 。 na# 曩nẵng mo# 謨mô 者giả 歸quy 命mạng 句cú 。 a# 阿a pa# 路lộ ri# 里lý mi# 弭nhị tā# 跢đa 者giả 東đông 方phương 句cú 。 欲dục jñā# 枳chỉ 孃nương na# 曩nẵng 者giả 南nam 方phương 句cú 。 vi# 尾vĩ ni# nễ śca# 室thất 者giả 西tây 方phương 句cú 。 rā# 羅la je# 逝thệ ndra# 捺nại 羅la ya# 也dã 者giả 北bắc 方phương 句cú 。 ta# 怛đát thā# 他tha ga# 蘖nghiệt tā# 跢đa ya# 也dã 者giả 中trung 臺đài 句cú 。 o# ṃ# 唵án 者giả 三Tam 身Thân 中trung 臺đài 八bát 葉diệp 俱câu 具cụ 三Tam 身Thân 。 故cố 真chân 言ngôn 中trung 間gian 置trí o# ṃ# 唵án 字tự 。 sa# 薩tát rva# 縛phược sa# ṃ# 僧Tăng ska# 塞tắc 迦ca ra# 羅la 者giả 南nam 方phương 句cú 。 pa# 跛bả ri# 哩rị śu# 林lâm ddha# 駄đà dha# 達đạt rmma# 磨ma 帝đế 者giả 文Văn 殊Thù 句cú 。 ma# 摩ma hā# 訶ha na# 曩nẵng ya# 也dã 者giả 觀quán 音âm 句cú 。 pa# 波ba ri# 里lý vā# 縛phược re# 隷lệ 者giả 彌Di 勒Lặc 句cú 。 svā# 莎sa hā# 呵ha 者giả 決quyết 定định 成thành 就tựu 句cú 。 此thử 有hữu 深thâm 祕bí 。

爾nhĩ 時thời 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 白bạch 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 如Như 來Lai 。 在tại 何hà 處xứ 耶da 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 告cáo 薩tát 埵đóa 言ngôn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 念niệm 心tâm 中trung 。 皆giai 有hữu 如Như 來Lai 。 壽thọ 量lượng 長trường 遠viễn 身thân 寂tịch 光quang 海hải 會hội 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 亦diệc 不bất 能năng 知tri 。 是thị 故cố 彌Di 勒Lặc 。 三tam 請thỉnh 我ngã 如Như 來Lai 四tứ 誡giới 然nhiên 演diễn 說thuyết 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 。 法pháp 華hoa 何hà 文văn 宣tuyên 說thuyết 一nhất 念niệm 寂tịch 光quang 海hải 耶da 。

世Thế 尊Tôn 告cáo 言ngôn 。 法pháp 華hoa 宣tuyên 示thị 眾chúng 生sanh 。 聞văn 佛Phật 壽thọ 命mạng 。 長trường 遠viễn 一nhất 念niệm 信tín 解giải 。 如Như 來Lai 如như 實thật 知tri 見kiến 。 三tam 界giới 之chi 相tướng 。 無vô 有hữu 生sanh 死tử 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 。 徧biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 其kỳ 佛Phật 住trụ 處xứ 。 各các 常thường 寂tịch 光quang 。 如Như 來Lai 般Bát 若Nhã 。 知tri 見kiến 三tam 界giới 六lục 道đạo 山sơn 河hà 大đại 海hải 本bổn 來lai 虗hư 空không 無vô 生sanh 無vô 死tử 。 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 常thường 寂tịch 滅diệt 光quang 。 眾chúng 生sanh 不bất 知tri 。 名danh 為vi 生sanh 死tử 之chi 初sơ 無vô 明minh 。

涅Niết 槃Bàn 經kinh 後hậu 分phần/phân 上thượng 曰viết 。 我ngã 以dĩ 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 。 徧biến 觀quán 三tam 界giới 一nhất 切thiết 。 六lục 道đạo 諸chư 山sơn 大đại 海hải 。 大đại 地địa 含hàm 生sanh 。 如như 是thị 三tam 界giới 。 根căn 本bổn 性tánh 離ly 畢tất 竟cánh 寂tịch 滅diệt 。 同đồng 虗hư 空không 相tướng 。 無vô 名danh 無vô 識thức 永vĩnh 斷đoạn 諸chư 有hữu 。 本bổn 來lai 平bình 等đẳng 。 無vô 高cao 下hạ 相tướng 。 無vô 見kiến 無vô 聞văn 。 無vô 覺giác 無vô 知tri 。 不bất 可khả 繫hệ 縛phược 。 不bất 可khả 解giải 脫thoát 。 無vô 眾chúng 生sanh 無vô 壽thọ 命mạng 。 不bất 生sanh 不bất 起khởi 。 不bất 盡tận 不bất 滅diệt 。 非phi 世thế 間gian 非phi 非phi 世thế 間gian 。 涅Niết 槃Bàn 生sanh 死tử 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 其kỳ 知tri 是thị 者giả 。 名danh 出xuất 世thế 人nhân 。 是thị 事sự 不bất 知tri 名danh 生sanh 死tử 始thỉ 。 汝nhữ 等đẳng 大đại 眾chúng 。 應ưng 斷đoạn 無vô 明minh 滅diệt 生sanh 死tử 始thỉ 。 徧biến 觀quán 三tam 界giới 有hữu 情tình 無vô 情tình 。 一nhất 切thiết 人nhân 法pháp 悉tất 皆giai 究cứu 竟cánh 。 不bất 出xuất 三tam 界giới 。 不bất 入nhập 諸chư 有hữu 。 本bổn 來lai 清thanh 淨tịnh 。 無vô 垢cấu 無vô 煩phiền 惱não 。 與dữ 虗hư 空không 等đẳng 。 不bất 平bình 等đẳng 非phi 不bất 平bình 等đẳng 。 盡tận 諸chư 動động 念niệm 。 思tư 想tưởng 心tâm 息tức 。 如như 是thị 法pháp 相tướng 。 名danh 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 復phục 告cáo 大đại 眾chúng 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 徧biến 觀quán 三tam 界giới 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 無vô 明minh 本bổn 際tế 性tánh 本bổn 解giải 脫thoát 。 於ư 十thập 方phương 求cầu 。 了liễu 不bất 能năng 得đắc 。 無vô 故cố 所sở 因nhân 枝chi 葉diệp 。 皆giai 悉tất 解giải 脫thoát 。 無vô 明minh 解giải 脫thoát 故cố 。 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 皆giai 得đắc 解giải 脫thoát 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 我ngã 今kim 安an 住trụ 常thường 寂tịch 滅diệt 光quang 名danh 大đại 涅Niết 槃Bàn 。

又hựu 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 如Như 來Lai 壽thọ 命mạng 。 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 無vô 量lượng 壽thọ 命mạng 。 決quyết 定định 王vương 如Như 來Lai 之chi 上thượng 。 有hữu 佛Phật 法Pháp 耶da 。

毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 告cáo 言ngôn 。 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 。 有hữu 八bát 重trọng 位vị 。 一nhất 者giả 久cửu 遠viễn 等đẳng 覺giác 本bổn 地địa 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 四tứ 菩Bồ 薩Tát 是thị 等đẳng 覺giác 位vị 尊tôn 。 二nhị 者giả 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 妙diệu 覺giác 本bổn 地địa 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 八bát 葉diệp 四tứ 佛Phật 妙diệu 覺giác 位vị 尊tôn 。 三tam 者giả 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 妙diệu 覺giác 之chi 上thượng 中trung 臺đài 本bổn 覺giác 久cửu 遠viễn 實thật 成thành 本bổn 地địa 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 中trung 臺đài 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 本bổn 覺giác 八bát 葉diệp 四tứ 佛Phật 始thỉ 覺giác 如Như 來Lai 。 四tứ 者giả 本bổn 地địa 中trung 臺đài 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 本bổn 覺giác 之chi 上thượng 有hữu 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 。 平bình 等đẳng 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 中trung 臺đài 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 八bát 葉diệp 四tứ 佛Phật 下hạ 為vi 始thỉ 覺giác 。 中trung 臺đài 獨độc 為vi 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 。 此thử 是thị 第đệ 九cửu 。 報báo 臺đài 本bổn 覺giác 大đại 日nhật 還hoàn 下hạ 佛Phật 第đệ 十thập 本bổn 末mạt 究cứu 竟cánh 平bình 等đẳng 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 本bổn 相tương/tướng 葉diệp 佛Phật 乃nãi 至chí 末mạt 報báo 臺đài 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 平bình 等đẳng 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 皆giai 同đồng 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 本bổn 覺giác 位vị 高cao 。 五ngũ 者giả 平bình 等đẳng 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 之chi 上thượng 諸chư 法pháp 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 平bình 等đẳng 。 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 尚thượng 八bát 葉diệp 中trung 臺đài 九cửu 尊tôn 本bổn 覺giác 九cửu 法Pháp 身thân 其kỳ 餘dư 諸chư 法pháp 。 九cửu 法Pháp 界Giới 等đẳng 非phi 本bổn 覺giác 佛Phật 尚thượng 下hạ 諸chư 法pháp 本bổn 覺giác 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 九cửu 法Pháp 界Giới 森sâm 羅la 萬vạn 像tượng 皆giai 悉tất 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 。 至chí 一nhất 切thiết 塵trần 。 皆giai 來lai 禮lễ 仰ngưỡng 為vi 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 。 六lục 者giả 諸chư 法pháp 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 之chi 上thượng 一nhất 輪luân 之chi 法pháp 三tam 重trọng/trùng 本bổn 覺giác 如Như 來Lai 墮đọa 始thỉ 覺giác 本bổn 覺giác 故cố 尚thượng 下hạ 一nhất 輪luân 始thỉ 覺giác 本bổn 覺giác 不bất 立lập 本bổn 來lai 不bất 生sanh 。 法pháp 故cố 在tại 本bổn 覺giác 上thượng 。 七thất 者giả 一nhất 輪luân 上thượng 第đệ 一nhất 之chi 法Pháp 。 一nhất 輪luân a# 字tự 字tự 輪luân 種chủng 子tử 種chủng 子tử 三tam 昧muội 耶da 形hình 尊tôn 形hình 有hữu 相tương/tướng 有hữu 相tương/tướng 凡phàm 愚ngu 方phương 便tiện 而nhi 實thật 唯duy 住trụ 於ư 實thật 相tướng 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 實thật 相tướng 高cao 。 八bát 者giả 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 實thật 相tướng 義nghĩa 實thật 相tướng 義nghĩa 尚thượng 隨tùy 義nghĩa 故cố 下hạ 獨độc 王vương 頂đảnh 上thượng 。 非phi 愚ngu 量lượng 實thật 相tướng 最tối 頂đảnh 。

妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 常thường 不Bất 輕Khinh 菩Bồ 薩Tát 。 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

爾nhĩ 時thời 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 白bạch 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 不Bất 輕Khinh 菩Bồ 薩Tát 。 云vân 何hà 禮lễ 耶da 。

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 告cáo 言ngôn 。 常thường 不bất 輕khinh 者giả 。 常thường 是thị 一nhất 禮lễ 。 不bất 輕khinh 是thị 一nhất 切thiết 禮lễ 。 知tri 見kiến 眾chúng 生sanh 心tâm 蓮liên 禮lễ 拜bái 。 不bất 專chuyên 讀đọc 誦tụng 經Kinh 典điển 。 但đãn 行hành 禮lễ 拜bái 。 信tín va# ṃ# [金*(离-禸+ㄆ)]# 字tự 門môn 。 禮lễ 中trung 臺đài 摩ma 訶ha 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 如Như 來Lai 。 是thị 名danh 一nhất 禮lễ 。 va# 縛phược 字tự 門môn 者giả 。 言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn 。 上thượng 有hữu 一nhất 點điểm 即tức 是thị 大đại 空không 。 大đại 空không 即tức 是thị 不bất 思tư 議nghị 。 我ngã 法Pháp 妙diệu 難nan 思tư 。 但đãn 行hành 禮lễ 拜bái 。 四tứ 禮lễ 。 一nhất 禮lễ 金kim 剛cang 部bộ 性tánh 。 二nhị 禮lễ 寶bảo 部bộ 性tánh 。 三tam 禮lễ 法pháp 部bộ 性tánh 。 四tứ 禮lễ 羯yết 磨ma 部bộ 性tánh 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 禮lễ 。 禮lễ 世thế 間gian 相tướng 常thường 住trụ 佛Phật 性tánh 。 禮lễ o# ṃ# 字tự 門môn 。 禮lễ o# ṃ# 字tự 門môn 。 禮lễ 金kim 剛cang 部bộ 自tự 性tánh 法Pháp 身thân 之chi 性tánh 。 禮lễ 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 佛Phật 性tánh 。 禮lễ trā# ḥ# 怛đát 洛lạc 字tự 門môn 禮lễ trā# ḥ# 怛đát 洛lạc 字tự 門môn 。 禮lễ 寶bảo 部bộ 功công 德đức 法Pháp 身thân 之chi 性tánh 。 禮lễ 結kết 業nghiệp 即tức 解giải 脫thoát 佛Phật 性tánh 。 禮lễ hrī# ḥ# 紇hột 利lợi 字tự 門môn 。 禮lễ hrī# ḥ# 紇hột 利lợi 字tự 門môn 。 禮lễ 法pháp 部bộ 智trí 惠huệ 法Pháp 身thân 之chi 性tánh 。 禮lễ 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 佛Phật 性tánh 。 禮lễ a# ḥ# 惡ác 字tự 門môn 。 禮lễ a# ḥ# 惡ác 字tự 門môn 。 禮lễ 羯yết 磨ma 部bộ 變biến 化hóa 身thân 之chi 性tánh 。 皆giai 悉tất 禮lễ 拜bái 。 一nhất 禮lễ 一nhất 切thiết 禮lễ 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 不Bất 輕Khinh 菩Bồ 薩Tát 。 可khả 禮lễ 草thảo 木mộc 國quốc 土độ 等đẳng 耶da 。 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 佛Phật 告cáo 言ngôn 。 深thâm 住trụ 禮lễ 拜bái 。 如như 汝nhữ 所sở 問vấn 。 法Pháp 界Giới 體thể 性tánh 無vô 分phân 別biệt 。 森sâm 羅la 萬vạn 像tượng 即tức 法Pháp 身thân 。 是thị 故cố 我ngã 禮lễ 一nhất 切thiết 塵trần 。

妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 陀đà 羅la 尼ni 。 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 品phẩm

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 。 白bạch 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 十thập 羅la 剎sát 等đẳng 本bổn 源nguyên 云vân 何hà 。

毗tỳ 盧lô 遮già 那na 佛Phật 告cáo 言ngôn 。 十thập 羅la 剎sát 女nữ 。 本bổn 有hữu 三tam 覺giác 。 一nhất 者giả 等đẳng 覺giác 。 二nhị 者giả 妙diệu 覺giác 。 三tam 者giả 本bổn 覺giác 。 初sơ 四tứ 羅la 剎sát 淨tịnh 行hạnh 等đẳng 四tứ 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 五ngũ 羅la 剎sát 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 中trung 四tứ 羅la 剎sát 八bát 葉diệp 四tứ 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 第đệ 十thập 羅la 剎sát 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 又hựu 十thập 羅la 剎sát 十thập 如như 是thị 尊tôn 形hình 八bát 羅la 剎sát 八bát 葉diệp 如như 是thị 第đệ 九cửu 皐# 諦đế 第đệ 九cửu 如như 是thị 第đệ 十thập 羅la 剎sát 本bổn 末mạt 究cứu 竟cánh 等đẳng 也dã 。

應ưng 永vĩnh 二nhị 十thập 一nhất 年niên (# 甲giáp 午ngọ )# 十thập 月nguyệt 三tam 日nhật 。 多đa 武võ 峯phong 學học 頭đầu 。 自tự 書thư 寫tả 付phó 無vô 參tham 老lão 僧Tăng 。 老lão 僧Tăng 付phó 囑chúc 中trung 訓huấn 了liễu 。 再tái 三tam 誡giới 曰viết 。 是thị 髻kế 中trung 寶bảo 珠châu 也dã 。 怪quái 漏lậu 以dĩ 莫mạc 扶phù 過quá 。 謹cẩn 勉miễn 之chi 。

伏phục 尺xích 藏tạng 究cứu 菴am 求cầu 法Pháp 資tư 中trung 訓huấn

應ưng 永vĩnh 三tam 十thập 四tứ 年niên (# 丁đinh 未vị )# 五ngũ 月nguyệt 二nhị 十thập 七thất 日nhật 。 賜tứ 御ngự 本bổn 奉phụng 書thư 寫tả 之chi 處xứ 也dã 。 祐hựu 空không 上thượng 人nhân 曰viết 。 弘hoằng 法pháp 大đại 師sư 御ngự 請thỉnh 來lai 之chi 御ngự 經kinh 曰viết 仍nhưng 祕bí 藏tạng 無vô 極cực 也dã 。 爰viên 良lương 助trợ 親thân 王vương 於ư 多đa 武võ 峯phong 二nhị 帖# 被bị 流lưu 製chế 見kiến 如như 彼bỉ 注chú 右hữu 六lục 地địa 藏tạng 本bổn 緣duyên 委ủy 悉tất 也dã 云vân 。 與dữ 此thử 經Kinh 不bất 同đồng 歟# 。 追truy 之chi 可khả 尋tầm 之chi 。 是thị 乘thừa 藏tạng 房phòng 隆long 清thanh 御ngự 相tương/tướng 傳truyền 之chi 祕bí 本bổn 也dã 。 深thâm 祕bí 深thâm 祕bí 不bất 可khả 有hữu 他tha 見kiến (# 云vân 云vân )# 。

金kim 剛cang 最tối 辨biện (# 坂# 本bổn 安an 養dưỡng 寺tự 明minh 了liễu 上thượng 人nhân )#

永vĩnh 享hưởng 九cửu 年niên (# 丁đinh 巳tị )# 六lục 月nguyệt 二nhị 十thập 七thất 日nhật 。 於ư 山sơn 門môn 寶bảo 幢tràng 院viện 北bắc 谷cốc 法pháp 光quang 房phòng 。 更cánh 不bất 顧cố 短đoản 筆bút 之chi 嘲# 後hậu 見kiến 之chi 謗báng 。 偏thiên 任nhậm 求cầu 法Pháp 之chi 志chí 。 如như 鳥điểu 跡tích 書thư 寫tả 之chi 記ký 。

金kim 剛cang 宗tông 潤nhuận (# 年niên 五ngũ 十thập 一nhất 臘lạp 三tam 十thập 八bát )#

NO.204-A# 跋Bạt 蓮Liên 華Hoa 三Tam 昧Muội 經Kinh 後Hậu

夫phu 薩tát 里lý 達đạt 磨ma 芬phân 陀đà 梨lê 迦ca 三tam 昧muội 薩tát 駄đà 覽lãm 者giả 。 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 答đáp 說thuyết 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 請thỉnh 問vấn 。 開khai 示thị 本bổn 初sơ 祕bí 妙diệu 密mật 藏tạng 。 稱xưng 述thuật 一nhất 切thiết 諸chư 情tình 非phi 情tình 三tam 魂hồn 七thất 魄phách 即tức 身thân 成thành 佛Phật 乃nãi 至chí 草thảo 木mộc 即tức 身thân 成thành 佛Phật 祕bí 密mật 真chân 言ngôn 。 我ngã 高cao 祖tổ 大đại 師sư 標tiêu 題đề 於ư 大đại 蓮liên 華hoa 部bộ 無vô 障chướng 礙ngại 經kinh 。 舉cử 經kinh 文văn 中trung 之chi 自tự 證chứng 八bát 句cú 偈kệ 。 以dĩ 成thành 立lập 即tức 身thân 成thành 佛Phật 之chi 義nghĩa 也dã 。 有hữu 曰viết 。 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 經kinh 者giả 。 我ngã 朝triêu 聞văn 其kỳ 名danh 未vị 見kiến 其kỳ 經kinh 。 弘hoằng 法pháp 大đại 師sư 入nhập 唐đường 時thời 。 謁yết 惠huệ 果quả 和hòa 尚thượng 。 雖tuy 遂toại 傳truyền 法pháp 灌quán 頂đảnh 。 而nhi 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 經kinh 最tối 深thâm 祕bí 密mật 法pháp 不bất 能năng 傳truyền 之chi 。 唯duy 以dĩ 歸quy 命mạng 本bổn 覺giác 心tâm 法Pháp 身thân (# 乃nãi 至chí )# 還hoàn 我ngã 頂đảnh 禮lễ 心tâm 諸chư 佛Phật 之chi 偈kệ 。 傳truyền 之chi 而nhi 已dĩ (# 文văn )# 然nhiên 案án a# 字tự 觀quán 檜# 尾vĩ 記ký 引dẫn 據cứ 於ư 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 經kinh 以dĩ 證chứng 成thành 於ư 自tự 口khẩu 說thuyết 焉yên 。 由do 斯tư 觀quán 之chi 。 詎cự 惟duy 非phi 八bát 句cú 自tự 證chứng 偈kệ 必tất 矣hĩ 。 谷cốc 響hưởng 集tập 第đệ 十thập (# 三tam 右hữu )# 曰viết 。 台thai 家gia 經kinh 旨chỉ 相tương/tướng 承thừa 口khẩu 訣quyết 中trung 曰viết 。 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 經kinh 亦diệc 云vân 無vô 障chướng 礙ngại 經kinh 。 具cụ 題đề 曰viết 妙diệu 法Pháp 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 祕bí 密mật 三tam 摩ma 耶da 經kinh 。 智trí 證chứng 大đại 師sư 拔bạt 十thập 卷quyển 中trung 至chí 要yếu 請thỉnh 來lai 云vân (# 文văn )# 凡phàm 此thử 祕bí 經kinh 蓋cái 有hữu 兩lưỡng 卷quyển 。 所sở 謂vị 今kim 之chi 祕bí 經kinh 與dữ 說thuyết 六lục 地địa 藏tạng 尊tôn 本bổn 地địa 之chi 經kinh 矣hĩ 。 于vu 越việt 亮lượng 去khứ 元nguyên 祿lộc 十thập 四tứ 載tái 首thủ 夏hạ 中trung 旬tuần 。 苟cẩu 有hữu 傳truyền 燈đăng 護hộ 法Pháp 微vi 志chí 。 飛phi 錫tích 北bắc 京kinh 。 謁yết 于vu 西tây 山sơn 真chân 乘thừa 院viện 大đại 僧Tăng 正chánh 源nguyên 公công 。 面diện 授thọ 口khẩu 譯dịch 悉tất 遂toại 願nguyện 望vọng 。 歸quy 拜bái 壬nhâm 生sanh 。 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 寓# 宿túc 於ư 安an 養dưỡng 菴am 。 幸hạnh 得đắc 斯tư 經Kinh 於ư 藏tạng 。 喜hỷ 踊dũng 無vô 極cực 。 誠thành 希hy 有hữu 哉tai 。 百bách 世thế 之chi 嘉gia 會hội 千thiên 載tái 之chi 良lương 遇ngộ 也dã 。 乃nãi 採thải 毫hào 素tố 而nhi 事sự 繕thiện 寫tả 。

時thời 時thời 細tế 讀đọc 衍diễn 文văn 脫thoát 字tự 倒đảo 字tự 筆bút 誤ngộ 往vãng 往vãng 而nhi 在tại 。 欷hi 然nhiên 靡mĩ 弗phất 釋thích 卷quyển 悲bi 歎thán 焉yên 。 今kim 年niên 豐phong 山sơn 西tây 寮liêu 秀tú 敘tự 闍xà 梨lê 慈từ 慧tuệ 東đông 海hải 鹿lộc 嶋# 春xuân 傳truyền 古cổ 本bổn 。 由do 是thị 兩lưỡng 經kinh 參tham 考khảo 更cánh 親thân 書thư 寫tả 尋tầm 播bá 旁bàng 訓huấn 。 以dĩ 貽# 將tương 來lai 。 雖tuy 爾nhĩ 。 間gian 猶do 不bất 無vô 狐hồ 疑nghi 。 冀ký 俟sĩ 使sử 於ư 後hậu 學học 獲hoạch 正chánh 好hảo/hiếu 本bổn 。 添# 刪san 純thuần 粹túy 粲sán 然nhiên 潤nhuận 色sắc 流lưu 通thông [金*(离-禸+ㄆ)]# 水thủy 利lợi 澤trạch 枯khô 槀# 妙diệu 法Pháp 華hoa 實thật 繁phồn 茂mậu 。 久cửu 住trụ 真chân 風phong 颺dương 開khai 心tâm 地địa 阿a 蓮liên 云vân 。

時thời

正chánh 德đức 元nguyên 年niên 龍long 飛phi 辛tân 卯mão 雪tuyết 月nguyệt 二nhị 十thập 一nhất 日nhật 。 傳truyền 瑜du 伽già 教giáo 苾bật 芻sô 性tánh 亮lượng 玄huyền 心tâm 誌chí 於ư 輪luân 山sơn 巖nham 松tùng 溪khê 徧biến 照chiếu 院viện 南nam 軒hiên

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Trạm Nhiên Viên Trừng Thiền Sư Ngữ Lục – Quyển 0002

湛Trạm 然Nhiên 圓Viên 澄Trừng 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 0002 ( 門Môn 人Nhân ) 明Minh 凡Phàm 錄Lục 丁Đinh 元Nguyên 公Công 祁Kỳ 駿Tuấn 隹Chuy 編Biên 會Hội 稽Khể 雲Vân 門Môn 湛Trạm 然Nhiên 澄Trừng 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 二nhị 門môn 人nhân 明minh 凡phàm 。 錄lục 。...
Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm – Quyển 9

華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ 鈔Sao 玄Huyền 談Đàm Quyển 9 唐Đường 澄Trừng 觀Quán 撰Soạn 述Thuật 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao 卷quyển 第đệ 九cửu 清thanh 涼lương 山sơn 大đại 華hoa 嚴nghiêm 寺tự 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 撰soạn 述thuật ▲# 第đệ 九cửu 總tổng...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Vân Cốc Hòa Thượng Ngữ Lục – Quyển 0001

雲Vân 谷Cốc 和Hòa 尚Thượng 語Ngữ 錄Lục Quyển 0001 ( 參Tham 學Học ) 宗Tông 敬Kính 道Đạo 傑Kiệt 惟Duy 能Năng 宗Tông 會Hội 祖Tổ 祿Lộc 編Biên 雲vân 谷cốc 和hòa 尚thượng 語ngữ 錄lục 目mục 次thứ -# 卷quyển 上thượng -# 聖thánh 壽thọ 禪thiền 寺tự 語ngữ 錄lục -# 本bổn 覺giác 禪thiền...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Sơn Lão Nhân Mộng Du Tập – Quyển 0019

憨 山Sơn 老Lão 人Nhân 夢Mộng 遊Du 集Tập Quyển 0019 ( 侍Thị 者Giả ) 福Phước 善Thiện 日Nhật 錄Lục ( 門Môn 人Nhân ) 通Thông 炯 編Biên 輯 憨# 山Sơn 老Lão 人Nhân 夢Mộng 遊Du 集Tập 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu 侍thị 。 者giả 。 福phước 。 善thiện 。 日nhật...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Nhàn Cư Biên – Quyển 0009

閑Nhàn 居Cư 編Biên Quyển 0009 宋Tống 智Trí 圓Viên 著Trước 閑nhàn 居cư 編biên 第đệ 九cửu 宋tống 孤cô 山sơn 沙Sa 門Môn 。 智trí 圓viên 。 著trước 。 書Thư 文Văn 殊Thù 般Bát 若Nhã 經Kinh 疏Sớ/sơ 後Hậu 序Tự 吾ngô 養dưỡng 疾tật 於ư 錢tiền 唐đường 孤cô 山sơn 之chi 明minh 年niên...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tân Tu Khoa Phần Lục Học Tăng Truyền – Quyển 0012

新Tân 修Tu 科Khoa 分Phần 六Lục 學Học 僧Tăng 傳Truyền Quyển 0012 元Nguyên 曇Đàm 噩 述Thuật 新Tân 脩Tu 科Khoa 分Phần/phân 六Lục 學Học 僧Tăng 傳Truyền 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị 淛chiết 東đông 沙Sa 門Môn 。 曇đàm 噩# 。 述thuật 。 戒giới 學học 。 弘hoằng 法pháp 科khoa (# 二nhị )#...