妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 文Văn 句Cú
Quyển 6
隋Tùy 智Trí 顗 說Thuyết

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 文Văn 句Cú 卷quyển 第đệ 六lục 上thượng

天thiên 台thai 智trí 者giả 大đại 師sư 說thuyết

第đệ 二nhị 。 偈kệ 。 有hữu 一nhất 百bách 六lục 十thập 五ngũ 行hành 。 分phân 為vi 二nhị 。

前tiền 有hữu 一nhất 百bách 行hành 。 頌tụng 上thượng 長trường/trưởng 行hành 。 後hậu 有hữu 六lục 十thập 五ngũ 行hành 。 明minh 通thông 經kinh 方phương 法pháp 。 上thượng 長trường/trưởng 行hành 有hữu 開khai 譬thí 。 合hợp 譬thí 。 偈kệ 頌tụng 亦diệc 二nhị 。

初sơ 有hữu 六lục 十thập 五ngũ 行hành 半bán 。 頌tụng 開khai 譬thí 。 次thứ 有hữu 三tam 十thập 四tứ 行hành 半bán 。 頌tụng 合hợp 譬thí 。 初sơ 亦diệc 二nhị 。

初sơ 有hữu 三Tam 十Thập 三Tam 行hành 偈kệ 。 頌tụng 總tổng 譬thí 。 次thứ 有hữu 三tam 十thập 二nhị 行hành 半bán 偈kệ 。 頌tụng 別biệt 譬thí 。 總tổng 頌tụng 六lục 意ý 。 六lục 意ý 中trung 止chỉ 頌tụng 其kỳ 四tứ 。 兼kiêm 得đắc 其kỳ 二nhị 。 頌tụng 家gia 宅trạch 兼kiêm 得đắc 一nhất 門môn 。 頌tụng 五ngũ 百bách 人nhân 兼kiêm 得đắc 三tam 十thập 子tử 。 初sơ 一nhất 句cú 明minh 長trưởng 者giả 。 即tức 頌tụng 上thượng 位vị 號hiệu 。 即tức 兼kiêm 得đắc 名danh 行hành 歎thán 德đức 。 既ký 有hữu 長trường/trưởng 人nhân 之chi 德đức 。 即tức 知tri 名danh 行hành 遍biến 為vi 國quốc 邑ấp 所sở 崇sùng 。 亦diệc 知tri 內nội 外ngoại 年niên 德đức 俱câu 高cao 也dã 。 內nội 合hợp 婆bà 伽già 婆bà 即tức 位vị 號hiệu 。 自tự 知tri 具cụ 足túc 智trí 斷đoạn 慈từ 悲bi 萬vạn 德đức 也dã 。

有hữu 一nhất 大đại 宅trạch

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 行hành 一nhất 句cú 。 頌tụng 上thượng 第đệ 二nhị 家gia 宅trạch 譬thí 。 為vi 二nhị 。

初sơ 一nhất 句cú 頌tụng 宅trạch 廣quảng 大đại 。

其kỳ 宅trạch 久cửu 故cố

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 行hành 。 廣quảng 出xuất 宅trạch 體thể 。 明minh 所sở 燒thiêu 之chi 相tướng 。 故cố 知tri 此thử 頌tụng 宅trạch 體thể 也dã 。 三tam 界giới 無vô 始thỉ 為vi 。

久cửu

非phi 今kim 所sở 造tạo 為vi 。

故cố

無vô 常thường 卑ty 鄙bỉ 名danh 。

頓đốn 弊tệ

亦diệc 云vân 頭đầu 殿điện 。 腹phúc 堂đường 。 背bối/bội 為vi 舍xá 。 念niệm 念niệm 相tương 續tục 無vô 常thường 為vi 。

高cao 危nguy

一nhất 云vân 。 色sắc 界giới 為vi 。

堂đường

欲dục 界giới 為vi 。

舍xá

不bất 免miễn 墮đọa 落lạc 名danh 。

高cao 危nguy

命mạng 根căn 支chi 持trì 如như 。

柱trụ

過quá 去khứ 行hành 業nghiệp 為vi 。

基cơ 陛bệ

也dã 。 亦diệc 云vân 。 兩lưỡng 足túc 為vi 。

柱trụ 根căn

三tam 相tương/tướng 所sở 遷thiên 名danh 。

摧tồi 朽hủ

也dã 。 意ý 識thức 綱cương 維duy 以dĩ 為vi 。

梁lương 棟đống

諸chư 苦khổ 所sở 壞hoại 如như 。

傾khuynh 斜tà

亦diệc 云vân 脊tích 骨cốt 為vi 。

梁lương 棟đống

# 為vi 。

基cơ 陛bệ

衰suy 老lão 之chi 時thời 為vi 。

頹đồi 毀hủy

牆tường 壁bích

者giả 。 一nhất 云vân 。 四tứ 大đại 為vi 。

牆tường 壁bích

皮bì 膚phu 為vi 。

泥nê 塗đồ

四tứ 威uy 儀nghi 不bất 正chánh 為vi 。

亂loạn 墜trụy

五ngũ 識thức 不bất 聰thông 不bất 相tương 主chủ 境cảnh 為vi 。

差sai 脫thoát

亦diệc 云vân 。

牆tường 壁bích 圮bĩ 圻#

如như 皮bì 膚phu 皴thuân 朽hủ 。 壯tráng 色sắc 鮮tiên 淨tịnh 如như 初sơ 泥nê 塗đồ 。 老lão 色sắc 枯khô 悴tụy 如như 後hậu 褫sỉ 落lạc 。 髮phát 髭tì 朽hủ 老lão 則tắc 皆giai 脫thoát 落lạc 如như 。

覆phúc 苫thiêm 亂loạn 墜trụy

筋cân 骨cốt 老lão 弱nhược 支chi 節tiết 不bất 援viện 如như 。

椽chuyên 梠lữ 荖# 脫thoát

周chu 障chướng 屈khuất 曲khúc

者giả 。 印ấn 師sư 云vân 。

三tam 十thập 六lục 物vật 。 更cánh 相tương 隔cách 障chướng 故cố 云vân 周chu 障chướng 。 猪trư 腸tràng 盤bàn 迴hồi 故cố 云vân 屈khuất 曲khúc 。 非phi 但đãn 無vô 常thường 所sở 遷thiên 。 亦diệc 有hữu 不bất 淨tịnh 苦khổ 等đẳng 。 故cố 云vân 雜tạp 穢uế 充sung 遍biến 也dã 。

今kim 云vân 。

周chu 障chướng

是thị 六lục 識thức 。

屈khuất 曲khúc

是thị 六lục 根căn 。 六lục 識thức 緣duyên 六lục 根căn 取thủ 境cảnh 。 艱gian 關quan 故cố 言ngôn 。

屈khuất 曲khúc

六lục 塵trần 遍biến 染nhiễm 六lục 根căn 故cố 言ngôn 。

雜tạp 穢uế 充sung 遍biến

因nhân 緣duyên 。 觀quán 心tâm 兩lưỡng 番phiên 釋thích (# 云vân 云vân )# 。

有hữu 五ngũ 百bách 人nhân

下hạ 。 第đệ 三tam 。 半bán 行hành 。 頌tụng 上thượng 第đệ 三tam 。 五ngũ 百bách 人nhân 譬thí 。 三tam 乘thừa 根căn 性tánh 為vi 五ngũ 道đạo 所sở 攝nhiếp 。 兼kiêm 得đắc 三tam 十thập 子tử 譬thí 也dã 。 從tùng 。

鴟si 梟kiêu

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 有hữu 二nhị 十thập 九cửu 行hành 偈kệ 。 正chánh 頌tụng 上thượng 第đệ 五ngũ 火hỏa 起khởi 。 就tựu 此thử 復phục 四tứ 。

初sơ 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 偈kệ 。 明minh 地địa 上thượng 事sự 。 譬thí 欲dục 界giới 火hỏa 起khởi 。 次thứ 第đệ 二nhị 有hữu 三tam 偈kệ 半bán 。 明minh 穴huyệt 中trung 事sự 。 譬thí 色sắc 界giới 火hỏa 起khởi 。 次thứ 第đệ 三tam 有hữu 二nhị 偈kệ 半bán 。 明minh 空không 中trung 事sự 。 譬thí 無vô 色sắc 界giới 火hỏa 起khởi 。 後hậu 第đệ 四tứ 。 一nhất 偈kệ 。 總tổng 結kết 眾chúng 難nạn 非phi 一nhất 。 就tựu 欲dục 界giới 火hỏa 起khởi 復phục 為vi 四tứ 。

初sơ 十thập 七thất 偈kệ 半bán 。 明minh 所sở 燒thiêu 之chi 類loại 。 譬thí 眾chúng 生sanh 十thập 使sử 。 次thứ 第đệ 二nhị 有hữu 一nhất 偈kệ 半bán 。 明minh 火hỏa 起khởi 之chi 由do 。 譬thí 起khởi 五ngũ 濁trược 所sở 由do 。 次thứ 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 半bán 。 正chánh 明minh 火hỏa 起khởi 之chi 勢thế 。 譬thí 正chánh 起khởi 五ngũ 濁trược 。 後hậu 第đệ 四tứ 。 一nhất 行hành 半bán 。 明minh 被bị 燒thiêu 之chi 相tướng 。 譬thí 受thọ 八bát 苦khổ 五ngũ 濁trược 。 就tựu 第đệ 一nhất 。 十thập 七thất 行hành 半bán 復phục 二nhị 。

初sơ 十thập 六lục 行hành 。 正chánh 明minh 所sở 燒thiêu 。 後hậu 一nhất 行hành 半bán 。 總tổng 結kết 。 就tựu 所sở 燒thiêu 中trung 又hựu 二nhị 。

初sơ 六lục 行hành 。 明minh 禽cầm 獸thú 被bị 燒thiêu 。 譬thí 五ngũ 鈍độn 使sử 眾chúng 生sanh 。 後hậu 十thập 行hành 。 明minh 鬼quỷ 神thần 被bị 燒thiêu 。 譬thí 五ngũ 利lợi 使sử 眾chúng 生sanh 。 第đệ 一nhất 五ngũ 鈍độn 使sử 。 為vi 二nhị 。

初sơ 五ngũ 行hành 半bán 。 明minh 五ngũ 鈍độn 。 第đệ 二nhị 。 半bán 行hành 。 結kết 。 今kim 初sơ 五ngũ 鈍độn 為vi 五ngũ 。

初sơ 半bán 行hành 譬thí 慢mạn 使sử 。 眾chúng 生sanh 自tự 舉cử 輕khinh 他tha 。 如như 鳥điểu 為vi 性tánh 陵lăng 高cao 下hạ 視thị 。 八bát 鳥điểu 譬thí 八bát 慢mạn 。 《# 文Văn 殊Thù 問vấn 經kinh 》# 明minh 八bát 憍kiêu 。 今kim 用dụng 配phối 八bát 鳥điểu 。 盛thịnh 壯tráng 憍kiêu 如như 鴟si 。 性tánh 憍kiêu 如như 梟kiêu 。 富phú 憍kiêu 如như 雕điêu 。 自tự 在tại 憍kiêu 如như 鷲thứu 。 壽thọ 命mạng 憍kiêu 如như 烏ô 。 聰thông 明minh 憍kiêu 如như 鵲thước 。 行hành 善thiện 憍kiêu 如như 鳩cưu 。 色sắc 憍kiêu 如như 鴿cáp 。 陵lăng 他tha 為vi 憍kiêu 。 自tự 貴quý 為vi 憍kiêu 。 自tự 愛ái 為vi 貪tham 。 愛ái 他tha 為vi 淫dâm 。 自tự 忿phẫn 為vi 恚khuể 。 忿phẫn 他tha 為vi 瞋sân 。 自tự 惑hoặc 為vi 愚ngu 。 惑hoặc 他tha 為vi 癡si (# 云vân 云vân )# 。 次thứ 。

蚖ngoan 蛇xà

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 二nhị 句cú 。 譬thí 瞋sân 使sử 。 瞋sân 有hữu 三tam 。

蚖ngoan 毒độc 盛thịnh 。 不bất 觸xúc 而nhi 吸hấp 。 譬thí 非phi 理lý 生sanh 瞋sân 。 蝮phúc 蠍yết 觸xúc 則tắc 螫thích 。 譬thí 執chấp 理lý 瞋sân 。 蜈ngô 蚣công 譬thí 戲hí 論luận 瞋sân 。 世thế 人nhân 云vân 。 赤xích 頸cảnh 者giả 是thị 蜈ngô 蚣công 。 不bất 赤xích 者giả 是thị 蚰du 蜓# 。

守thủ 宮cung

下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 。 譬thí 癡si 使sử 。 癡si 有hữu 獨độc 起khởi 。 相tương 應ứng 起khởi 。 守thủ 宮cung 百bách 足túc 等đẳng 兀ngột 然nhiên 。 譬thí 獨độc 頭đầu 無vô 明minh 。 狖dứu 狸li 鼷hề 鼠thử 。 等đẳng 譬thí 相tương 應ứng 也dã 。

諸chư 惡ác 蟲trùng 輩bối

下hạ 。 從tùng 癡si 根căn 本bổn 備bị 起khởi 諸chư 結kết 也dã 。 明minh 諸chư 使sử 相tương/tướng 緣duyên 。 或hoặc 緣duyên 三tam 界giới 如như 交giao 橫hoành 。 起khởi 之chi 速tốc 疾tật 如như 馳trì 走tẩu 。

屎thỉ 尿niệu

下hạ 一nhất 行hành 。 明minh 癡si 心tâm 所sở 著trước 之chi 境cảnh 。 皆giai 無vô 常thường 。 苦khổ 。 無vô 我ngã 。 不bất 淨tịnh 。 由do 癡si 不bất 了liễu 。 於ư 中trung 計kế 淨tịnh 等đẳng 。 而nhi 生sanh 染nhiễm 著trước 。 故cố 云vân 。

蜣khương 蜋lang 諸chư 蟲trùng 。 而nhi 集tập 其kỳ 上thượng

狐hồ 狼lang

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 二nhị 行hành 。 明minh 貪tham 使sử 。 貪tham 有hữu 二nhị 種chủng 。

一nhất 有hữu 力lực 。 二nhị 無vô 力lực 。 有hữu 力lực 者giả 。 以dĩ 威uy 勢thế 取thủ 。 如như 狐hồ 狼lang 等đẳng 。 無vô 力lực 者giả 。 但đãn 能năng 從tùng 他tha 乞khất 索sách 麁thô 弊tệ 。 如như 野dã 干can 等đẳng 。

咀trớ 嚼tước

下hạ 。 明minh 貪tham 取thủ 境cảnh 。 引dẫn 物vật 向hướng 己kỷ 如như 。

咀trớ 嚼tước

不bất 以dĩ 道Đạo 理lý 如như 。

踐tiễn 踏đạp

貪tham 心tâm 取thủ 境cảnh 。 或hoặc 取thủ 一nhất 城thành 。 或hoặc 取thủ 一nhất 國quốc 。 其kỳ 有hữu 齊tề 畔bạn 如như 。

䶩# 囓khiết

也dã 。 亦diệc 云vân 。 貪tham 心tâm 取thủ 境cảnh 有hữu 用dụng 不bất 用dụng 。 有hữu 用dụng 而nhi 取thủ 如như 。

咀trớ 嚼tước

不bất 用dụng 而nhi 取thủ 如như 。

踐tiễn 踏đạp

又hựu 少thiểu 則tắc 咀trớ 嚼tước 。 多đa 則tắc 踐tiễn 踏đạp 也dã 。

骨cốt 肉nhục 狼lang 藉tạ

者giả 。 積tích 聚tụ 五ngũ 塵trần 不bất 知tri 止chỉ 足túc 也dã 。

由do 是thị 群quần 狗cẩu 。 競cạnh 來lai 搏bác 撮toát

者giả 。 此thử 有hữu 力lực 貪tham 。 搏bác 撮toát 無vô 力lực 之chi 者giả 。 謂vị 王vương 賊tặc 也dã 。

饑cơ 羸luy 慞chương 惶hoàng

者giả 。 常thường 不bất 知tri 足túc 如như 饑cơ 。 求cầu 不bất 能năng 得đắc 如như 羸luy 。 種chủng 種chủng 營doanh 覓mịch 如như 慞chương 惶hoàng 。 多đa 欲dục 之chi 人nhân 。 雖tuy 富phú 而nhi 貧bần 也dã 。 愛ái 心tâm 貪tham 。 貪tham 五ngũ 塵trần 之chi 肉nhục 。 見kiến 心tâm 貪tham 。 貪tham 道Đạo 理lý 之chi 骨cốt 。 推thôi 求cầu 知tri 見kiến 遂toại 多đa 所sở 解giải 即tức 是thị 多đa 骨cốt 。 須tu 骨cốt 之chi 狗cẩu 競cạnh 來lai 撮toát 之chi 。 諸chư 見kiến 心tâm 中trung 。 未vị 得đắc 正Chánh 法Pháp 之chi 食thực 名danh 飢cơ 。 不bất 能năng 伏phục 斷đoạn 見kiến 名danh 羸luy 。 處xứ 處xứ 求cầu 解giải 名danh 為vi 慞chương 惶hoàng 。 一nhất 云vân 。 即tức 是thị 貪tham 人nhân 希hy 求cầu 念niệm 望vọng 也dã 。

鬪đấu 諍tranh 摣tra 掣xiết

第đệ 五ngũ 。 二nhị 句cú 。 譬thí 疑nghi 使sử 。 猶do 豫dự 二nhị 邊biên 名danh 疑nghi 。 未vị 決quyết 是thị 非phi 鬪đấu 諍tranh 。 意ý 謂vị 為vi 是thị 名danh 掣xiết 。 復phục 謂vị 為vi 非phi 為vi 摣tra 。

啀nhai 喍sài 嘷hào 吠phệ

者giả 。 發phát 言ngôn 論luận 決quyết 是thị 非phi 之chi 理lý 也dã 。

恐khủng 怖bố

兩lưỡng 句cú 。 第đệ 二nhị 。 結kết 上thượng 五ngũ 鈍độn 使sử 也dã 。

處xứ 處xứ 皆giai 有hữu

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 有hữu 十thập 行hành 。 明minh 五ngũ 利lợi 使sử 。 為vi 二nhị 。

初sơ 半bán 行hành 。 總tổng 明minh 利lợi 使sử 。 利lợi 使sử 遍biến 緣duyên 五ngũ 陰ấm 四Tứ 諦Đế 。 下hạ 故cố 言ngôn 。

處xứ 處xứ 皆giai 有hữu

夫phu 鬼quỷ 神thần 有hữu 通thông 有hữu 智trí 。 禽cầm 獸thú 則tắc 無vô 。 故cố 以dĩ 利lợi 使sử 譬thí 鬼quỷ 神thần 。 鈍độn 使sử 喻dụ 蟲trùng 獸thú 。

夜dạ 叉xoa

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 九cửu 行hành 半bán 。 別biệt 明minh 五ngũ 利lợi 使sử 。 為vi 五ngũ 。

初sơ 三tam 行hành 。 明minh 夜dạ 叉xoa 。 是thị 捷tiệp 疾tật 鬼quỷ 。 譬thí 邪tà 見kiến 撥bát 無vô 因nhân 果quả 。 人nhân 是thị 善thiện 報báo 。 譬thí 出xuất 世thế 因nhân 果quả 不bất 雜tạp 煩phiền 惱não 。 撥bát 無vô 此thử 理lý 。 如như 食thực 人nhân 肉nhục 也dã 。 毒độc 蟲trùng 之chi 屬thuộc 是thị 惡ác 報báo 。 如như 世thế 間gian 因nhân 果quả 雜tạp 諸chư 煩phiền 惱não 。 撥bát 無vô 此thử 理lý 。 如như 噉đạm 毒độc 蟲trùng 之chi 屬thuộc 也dã 。

孚phu 乳nhũ 產sản 生sanh

者giả 。 世thế 間gian 之chi 法pháp 。 從tùng 自tự 類loại 因nhân 生sanh 自tự 類loại 果quả 也dã 。

各các 自tự 藏tàng 護hộ

者giả 。 因nhân 能năng 有hữu 果quả 名danh 藏tạng 。 必tất 得đắc 不bất 失thất 名danh 護hộ 也dã 。 又hựu 人nhân 肉nhục 是thị 善thiện 。 毒độc 蟲trùng 是thị 惡ác 。 邪tà 見kiến 之chi 心tâm 。 撥bát 無vô 善thiện 惡ác 因nhân 果quả 。 事sự 如như 噉đạm 食thực 也dã 。

孚phu 乳nhũ 產sản 生sanh

總tổng 說thuyết 善thiện 惡ác 並tịnh 有hữu 因nhân 果quả 相tương 生sanh 之chi 用dụng 也dã 。

食thực 之chi 既ký 飽bão

者giả 。 見kiến 心tâm 成thành 就tựu 也dã 。

惡ác 心tâm 熾sí 盛thịnh

者giả 。 見kiến 心tâm 增tăng 廣quảng 也dã 。

鬪đấu 諍tranh 之chi 聲thanh

者giả 。 內nội 心tâm 成thành 就tựu 。 外ngoại 彰chương 言ngôn 教giáo 。 宣tuyên 於ư 無vô 因nhân 無vô 果quả 之chi 法pháp 。 能năng 令linh 聞văn 者giả 。 墮đọa 落lạc 三tam 途đồ 。 故cố 言ngôn 怖bố 畏úy 也dã 。

鳩cưu 槃bàn 荼đồ

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 兩lưỡng 行hành 二nhị 句cú 。 譬thí 戒giới 取thủ 。 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 是thị 鬼quỷ 勝thắng 者giả 。 如như 有hữu 漏lậu 善thiện 能năng 勝thắng 諸chư 蟲trùng 也dã 。

蹲tồn 踞cứ 土thổ 埵đóa

者giả 。 修tu 十Thập 善Thiện 戒giới 能năng 生sanh 六lục 天thiên 。 六lục 天thiên 是thị 欲dục 界giới 高cao 處xứ 。 事sự 如như 土thổ/độ 埵đóa 也dã 。 又hựu 外ngoại 道đạo 持trì 戒giới 能năng 修tu 禪thiền 定định 。 初sơ 得đắc 欲dục 界giới 定định 。 或hoặc 得đắc 未vị 來lai 定định 。 未vị 來lai 定định 未vị 脫thoát 欲dục 界giới 。 欲dục 界giới 之chi 頂đảnh 如như 土thổ/độ 埵đóa 也dã 。

或hoặc 離ly 一nhất 尺xích 二nhị 尺xích

者giả 。 得đắc 色sắc 界giới 定định 如như 一nhất 尺xích 。 得đắc 無vô 色sắc 處xứ 定định 如như 二nhị 尺xích 。 得đắc 升thăng 上thượng 界giới 為vi 。

往vãng

退thoái 墮đọa 為vi 。

反phản

起khởi 見kiến 蓋cái 如như 。

縱túng 逸dật 嬉hi 戲hí

捉tróc 狗cẩu 兩lưỡng 足túc

一nhất 云vân 。 謗báng 無vô 苦khổ 因nhân 如như 捉tróc 狗cẩu 足túc 。 撥bát 無vô 苦khổ 果quả 如như 脚cước 加gia 頸cảnh 。 集tập 本bổn 得đắc 果quả 如như 狗cẩu 之chi 聲thanh 。 利lợi 見kiến 撥bát 言ngôn 無vô 集tập 無vô 得đắc 苦khổ 之chi 理lý 。 令linh 其kỳ 失thất 聲thanh 也dã 。 觀quán 解giải 者giả 。 修tu 六lục 行hành 觀quán 伏phục 貪tham 。 貪tham 不bất 行hành 似tự 如như 被bị 斷đoạn 為vi 失thất 聲thanh 。 狗cẩu 是thị 欲dục 貪tham 。 兩lưỡng 足túc 為vi 覺giác 觀quán 。 覺giác 觀quán 往vãng 還hoàn 常thường 在tại 貪tham 境cảnh 。 數sổ 息tức 止chỉ 心tâm 是thị 能năng 縛phược 義nghĩa 。 為vi 捉tróc 覺giác 觀quán 也dã 。 撲phác 者giả 。 貪tham 覺giác 若nhược 強cường/cưỡng 向hướng 不bất 淨tịnh 境cảnh 。 作tác 不bất 淨tịnh 觀quán 伏phục 貪tham 覺giác 。 貪tham 覺giác 摧tồi 伏phục 。 如như 狗cẩu 被bị 撲phác 因nhân 不bất 能năng 聲thanh 。 又hựu 云vân 。 作tác 不bất 淨tịnh 觀quán 如như 撲phác 狗cẩu 。 能năng 生sanh 禪thiền 定định 如như 被bị 撲phác 失thất 聲thanh 也dã 。

脚cước 加gia 頸cảnh

者giả 。 如như 狗cẩu 雖tuy 被bị 撲phác 。 擾nhiễu 動động 不bất 伏phục 。 更cánh 以dĩ 脚cước 加gia 。 貪tham 雖tuy 知tri 不bất 淨tịnh 止chỉ 。 貪tham 猶do 未vị 甚thậm 靜tĩnh 。 更cánh 以dĩ 無vô 常thường 觀quán 脚cước 。 加gia 保bảo 常thường 之chi 頸cảnh 則tắc 生sanh 怖bố 畏úy 。 則tắc 貪tham 覺giác 不bất 起khởi 也dã 。 又hựu 云vân 。 一nhất 往vãng 制chế 心tâm 如như 向hướng 地địa 撲phác 。 常thường 繫hệ 在tại 緣duyên 。 如như 脚cước 加gia 頸cảnh 令linh 不bất 得đắc 起khởi 也dã 。

怖bố 狗cẩu 自tự 樂lạc

者giả 。 以dĩ 修tu 無vô 常thường 覺giác 悟ngộ 貪tham 心tâm 。 如như 怖bố 狗cẩu 。 因nhân 得đắc 禪thiền 味vị 名danh 自tự 樂nhạo/nhạc/lạc 也dã 。

其kỳ 身thân 長trường 大đại

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 半bán 偈kệ 。 譬thí 身thân 見kiến 。 豎thụ 入nhập 三tam 世thế 計kế 我ngã 名danh 。

長trường/trưởng

橫hoạnh/hoành 遍biến 五ngũ 陰ấm 計kế 我ngã 名danh 。

大đại

計kế 我ngã 自tự 在tại 。 不bất 修tu 善thiện 法Pháp 。 即tức 無vô 慚tàm 愧quý 故cố 言ngôn 。

裸lõa 形hình

以dĩ 惡ác 莊trang 嚴nghiêm 故cố 言ngôn 。

黑hắc

無vô 功công 德đức 資tư 故cố 言ngôn 。

瘦sấu

計kế 我ngã 者giả 不bất 出xuất 三tam 界giới 。 故cố 言ngôn 。

常thường 住trú 其kỳ 中trung

計kế 我ngã 在tại 心tâm 。 發phát 言ngôn 宣tuyên 說thuyết 有hữu 我ngã 之chi 相tướng 。 故cố 言ngôn 。

發phát 大đại 惡ác 聲thanh

冀ký 因nhân 此thử 說thuyết 望vọng 得đắc 道Đạo 果quả 。 故cố 言ngôn 。

叫khiếu 呼hô 求cầu 食thực

也dã 。

復phục 有hữu 諸chư 鬼quỷ

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 半bán 行hành 。 譬thí 見kiến 取thủ 。 咽yến/ế/yết 細tế 命mạng 危nguy 而nhi 保bảo 其kỳ 壽thọ 。 非phi 想tưởng 無vô 常thường 而nhi 計kế 涅Niết 槃Bàn 。 故cố 言ngôn 。

其kỳ 咽yết 如như 針châm

首thủ 如như 牛ngưu 頭đầu

下hạ 。 第đệ 五ngũ 。 兩lưỡng 行hành 。 譬thí 邊biên 見kiến 。 推thôi 我ngã 斷đoạn 常thường 。 斷đoạn 常thường 二nhị 邊biên 。 如như 牛ngưu 頭đầu 二nhị 角giác 。 為vi 身thân 是thị 我ngã 。 為vi 我ngã 是thị 身thân 。 依y 我ngã 見kiến 起khởi 邊biên 見kiến 。 如như 頭đầu 兩lưỡng 角giác 也dã 。 計kế 常thường 斷đoạn 之chi 過quá 。 能năng 斷đoạn 出xuất 世thế 善thiện 。 如như 食thực 人nhân 肉nhục 。 能năng 斷đoạn 世thế 善thiện 根căn 。 如như 。

或hoặc 時thời 噉đạm 狗cẩu

或hoặc 時thời 計kế 常thường 。 或hoặc 復phục 計kế 斷đoạn 。 前tiền 後hậu 迴hồi 轉chuyển 如như 。

頭đầu 髮phát 蓬bồng 亂loạn

計kế 常thường 即tức 破phá 斷đoạn 。 計kế 斷đoạn 即tức 破phá 常thường 。 如như 。

殘tàn 害hại 兇hung 險hiểm

無vô 有hữu 智trí 定định 食thực 飲ẩm 自tự 資tư 。 如như 。

飢cơ 渴khát 所sở 逼bức

夜dạ 叉xoa 餓ngạ 鬼quỷ

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 行hành 半bán 。 總tổng 結kết 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 之chi 相tướng 。 亦diệc 是thị 結kết 利lợi 純thuần 。 眾chúng 生sanh 之chi 相tướng 。 並tịnh 是thị 有hữu 漏lậu 之chi 心tâm 。 常thường 無vô 道đạo 味vị 。 故cố 云vân 。

飢cơ 急cấp

窺khuy 看khán 牖dũ

者giả 。 明minh 其kỳ 邪tà 觀quán 空không 理lý 慕mộ 仰ngưỡng 道đạo 味vị 。 雖tuy 復phục 觀quán 察sát 而nhi 滯trệ 著trước 。 心tâm 多đa 不bất 會hội 正chánh 理lý 。 如như 窺khuy 窓song 見kiến 空không 不bất 得đắc 無vô 礙ngại 也dã 。

是thị 朽hủ 故cố 宅trạch 。 屬thuộc 于vu 一nhất 人nhân

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 有hữu 一nhất 偈kệ 。 明minh 失thất 火hỏa 之chi 由do 。 三tam 界giới 是thị 佛Phật 化hóa 應ưng 之chi 處xứ 。 發phát 心tâm 已dĩ 來lai 。 誓thệ 願nguyện 度độ 脫thoát 。 故cố 云vân 屬thuộc 于vu 一nhất 人nhân 。 長trưởng 者giả 在tại 宅trạch 能năng 令linh 慎thận 火hỏa 。 由do 出xuất 去khứ 後hậu 諸chư 子tử 無vô 知tri 。 故cố 令linh 火hỏa 起khởi 。 內nội 合hợp 正chánh 由do 如Như 來Lai 大đại 通thông 佛Phật 時thời 常thường 教giáo 是thị 等đẳng 令linh 伏phục 。 五ngũ 濁trược 眾chúng 生sanh 。 感cảm 盡tận 如Như 來Lai 捨xả 應ưng 。 此thử 等đẳng 於ư 後hậu 便tiện 起khởi 五ngũ 濁trược 。 他tha 土thổ/độ 赴phó 緣duyên 非phi 是thị 永vĩnh 去khứ 。 故cố 言ngôn 。

近cận 出xuất

又hựu 云vân 。 從tùng 得đắc 無vô 生sanh 已dĩ 。 不bất 生sanh 三tam 界giới 故cố 名danh 。

出xuất

不bất 久cửu 應ưng 來lai 故cố 言ngôn 。

近cận

〈# 壽thọ 量lượng 品phẩm 〉# 云vân 。

數số 現hiện 涅Niết 槃Bàn

即tức 是thị 出xuất 宅trạch 意ý 也dã 。

於ư 後hậu 宅trạch 舍xá

下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 。 正chánh 明minh 火hỏa 起khởi 之chi 勢thế 。

四tứ 面diện

即tức 是thị 處xứ 所sở 。 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 。 等đẳng 起khởi 四tứ 倒đảo 五ngũ 濁trược 八bát 苦khổ 。 故cố 云vân 。

一nhất 時thời

相tương 續tục 漸tiệm 增tăng 為vi 。

熾sí

命mạng 根căn 斷đoạn 為vi 。

爆bộc

風phong 刀đao 解giải 體thể 為vi 。

裂liệt

又hựu 云vân 。 受thọ 苦khổ 悲bi 痛thống 呻thân 吟ngâm 聲thanh 名danh 為vi 。

爆bộc

諸chư 根căn 破phá 壞hoại 為vi 。

裂liệt

氣khí 斷đoạn 骨cốt 離ly 筋cân 絕tuyệt 。 為vi 。

摧tồi 折chiết 墮đọa 落lạc

四tứ 大đại 解giải 散tán 為vi 。

牆tường 壁bích 崩băng 倒đảo

也dã 。

諸chư 鬼quỷ 神thần 等đẳng

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 一nhất 行hành 半bán 。 明minh 被bị 燒thiêu 之chi 相tướng 。 或hoặc 云vân 。 親thân 屬thuộc 為vi 。

鬼quỷ 神thần

哭khốc 泣khấp 為vi 。

揚dương 聲thanh

今kim 例lệ 上thượng 利lợi 使sử 以dĩ 譬thí 神thần 鬼quỷ 。 利lợi 使sử 之chi 人nhân 或hoặc 計kế 斷đoạn 常thường 。 若nhược 計kế 常thường 者giả 謂vị 法pháp 定định 空không 。 已dĩ 有hữu 還hoàn 無vô 。 無vô 即tức 常thường 。 計kế 斷đoạn 之chi 人nhân 謂vị 法pháp 定định 斷đoạn 。 唯duy 此thử 一nhất 死tử 更cánh 無vô 復phục 續tục 。 皆giai 唱xướng 言ngôn 定định 說thuyết 其kỳ 事sự 已dĩ 顯hiển 。 故cố 云vân 。

揚dương 聲thanh 大đại 叫khiếu

也dã 。 若nhược 是thị 鈍độn 使sử 及cập 諸chư 戒giới 取thủ 。 本bổn 不bất 計kế 斷đoạn 。 今kim 見kiến 無vô 常thường 但đãn 生sanh 疑nghi 怖bố 。 不bất 知tri 出xuất 離ly 之chi 方phương 。 故cố 言ngôn 。

慞chương 惶hoàng 不bất 能năng 自tự 出xuất

惡ác 獸thú 毒độc 蟲trùng

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 行hành 半bán 。 明minh 穴huyệt 中trung 事sự 。 譬thí 色sắc 界giới 火hỏa 起khởi 。 諸chư 部bộ 解giải 義nghĩa 瞋sân 通thông 三tam 界giới 。 即tức 此thử 文văn 也dã 。 文văn 為vi 四tứ 。

初sơ 一nhất 行hành 。 明minh 所sở 燒thiêu 之chi 類loại 。 四tứ 禪thiền 之chi 定định 。 譬thí 如như 孔khổng 穴huyệt 也dã 。 雖tuy 復phục 不bất 及cập 門môn 外ngoại 敞sưởng 豁hoát 。 猶do 得đắc 免miễn 於ư 猛mãnh 炎diễm 。 入nhập 禪thiền 定định 中trung 猶do 得đắc 免miễn 於ư 欲dục 界giới 麁thô 惡ác 也dã 。 利lợi 使sử 眾chúng 生sanh 亦diệc 得đắc 禪thiền 定định 。 如như 毘tỳ 舍xá 闍xà 鬼quỷ 。 亦diệc 住trú 其kỳ 中trung 。

薄bạc 福phước 德đức 故cố

一nhất 句cú 。 是thị 第đệ 二nhị 。 火hỏa 起khởi 之chi 由do 。 由do 少thiểu 福phước 故cố 近cận 惡ác 遇ngộ 苦khổ 。

為vị 火hỏa 所sở 逼bức

一nhất 句cú 。 是thị 第đệ 三tam 。 明minh 火hỏa 起khởi 之chi 勢thế 。 孔khổng 穴huyệt 之chi 中trung 雖tuy 無vô 猛mãnh 炎diễm 猶do 有hữu 熱nhiệt 惱não 。 四tứ 禪thiền 雖tuy 無vô 欲dục 界giới 惡ác 。 亦diệc 有hữu 愛ái 味vị 細tế 苦khổ 。 故cố 言ngôn 為vị 火hỏa 所sở 逼bức 。

共cộng 相tương 殘tàn 害hại

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 二nhị 行hành 。 明minh 被bị 燒thiêu 之chi 相tướng 。 明minh 利lợi 鈍độn 相tương/tướng 奪đoạt 。 諸chư 使sử 眾chúng 生sanh 得đắc 禪thiền 是thị 同đồng 。 所sở 計kế 各các 異dị 。 異dị 故cố 互hỗ 相tương 是thị 非phi 。 如như 相tương 殘tàn 害hại 也dã 。 既ký 於ư 禪thiền 中trung 起khởi 諸chư 見kiến 。 則tắc 不bất 能năng 生sanh 無vô 漏lậu 定định 慧tuệ 。 但đãn 著trước 默mặc 然nhiên 如như 。

飲ẩm 血huyết

又hựu 著trước 五ngũ 支chi 如như 。

噉đạm 肉nhục

野dã 干can

是thị 欲dục 界giới 貪tham 。 未vị 來lai 定định 已dĩ 斷đoạn 。 故cố 言ngôn 。

並tịnh 已dĩ 前tiền 死tử

亦diệc 名danh 。

食thực 噉đạm

禪thiền 定định 之chi 貪tham 如như 大đại 惡ác 獸thú 能năng 吞thôn 欲dục 界giới 貪tham 也dã 。 欲dục 界giới 四tứ 倒đảo 八bát 苦khổ 如như 。

猛mãnh 炎diễm

色sắc 界giới 四tứ 倒đảo 此thử 苦khổ 如như 。

臭xú 煙yên

亦diệc 通thông 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 。 四tứ 大đại 皮bì 肉nhục 等đẳng 。 故cố 言ngôn 。

四tứ 面diện 充sung 塞tắc

也dã 。 蜈ngô 蚣công 下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 半bán 偈kệ 。 明minh 空không 中trung 事sự 。 譬thí 無vô 色sắc 界giới 火hỏa 起khởi 。 為vi 二nhị 。

初sơ 一nhất 行hành 。 明minh 所sở 燒thiêu 之chi 類loại 。 後hậu 一nhất 行hành 半bán 。 明minh 所sở 燒thiêu 之chi 相tướng 。 厭yếm 色sắc 界giới 定định 出xuất 向hướng 無vô 色sắc 。 厭yếm 色sắc 麁thô 境cảnh 觀quán 無vô 色sắc 法pháp 。 如như 毒độc 蛇xà 類loại 火hỏa 燒thiêu 出xuất 穴huyệt 。 若nhược 爾nhĩ 瞋sân 通thông 三tam 界giới 也dã 。 若nhược 得đắc 無vô 色sắc 定định 必tất 滅diệt 下hạ 緣duyên 。 故cố 云vân 。

隨tùy 取thủ 而nhi 食thực

也dã 。 非phi 想tưởng 最tối 頂đảnh 。 猶do 尚thượng 不bất 免miễn 。 顛điên 倒đảo 諸chư 苦khổ 。 如như 。

頭đầu 上thượng 火hỏa 然nhiên

非phi 想tưởng 亦diệc 有hữu 八bát 苦khổ 之chi 火hỏa 。

心tâm 生sanh 異dị 念niệm 名danh 生sanh 苦khổ 。 念niệm 念niệm 不bất 住trụ 名danh 老lão 苦khổ 。 行hành 心tâm 擾nhiễu 擾nhiễu 妨phương 定định 名danh 病bệnh 苦khổ 。 退thoái 定định 是thị 死tử 苦khổ 。 求cầu 定định 不bất 得đắc 是thị 。 求cầu 不bất 得đắc 苦khổ 。 求cầu 定định 不bất 得đắc 必tất 有hữu 於ư 障chướng 。 即tức 怨oán 憎tăng 會hội 苦khổ 。 四tứ 陰ấm 心tâm 即tức 。 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 苦khổ 。 不bất 能năng 即tức 斷đoạn 有hữu 頂đảnh 種chủng 。 故cố 頭đầu 上thượng 火hỏa 然nhiên 也dã 。 無vô 無vô 漏lậu 故cố 。 飢cơ 渴khát 所sở 惱não 。 猶do 是thị 輪luân 迴hồi 周chu 慞chương 悶muộn 走tẩu 也dã 。

其kỳ 宅trạch 如như 是thị

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 一nhất 行hành 。 總tổng 結kết 三tam 界giới 眾chúng 難nạn 非phi 一nhất 。 頌tụng 總tổng 譬thí 竟cánh 。

是thị 時thời 宅trạch 主chủ 。 在tại 門môn 外ngoại 立lập

下hạ 。 有hữu 三tam 十thập 二nhị 行hành 半bán 偈kệ 。 頌tụng 第đệ 二nhị 別biệt 譬thí 。 別biệt 譬thí 有hữu 四tứ 。 今kim 頌tụng 但đãn 三tam 。 初sơ 有hữu 二nhị 行hành 半bán 。 頌tụng 長trưởng 者giả 見kiến 火hỏa 。 次thứ 第đệ 二nhị 。 有hữu 十thập 三tam 行hành 。 頌tụng 捨xả 几kỉ 用dụng 車xa 寢tẩm 大đại 施thí 小tiểu 譬thí 。 次thứ 第đệ 三tam 。 有hữu 十thập 七thất 行hành 。 頌tụng 賜tứ 大đại 車xa 譬thí 。 初sơ 二nhị 行hành 半bán 頌tụng 見kiến 火hỏa 。 有hữu 三tam 。

一nhất 能năng 見kiến 。 二nhị 所sở 見kiến 。 三tam 起khởi 驚kinh 怖bố 。 此thử 中trung 具cụ 頌tụng 也dã 。 初sơ 。

宅trạch 主chủ

下hạ 三tam 句cú 。 即tức 是thị 能năng 見kiến 之chi 人nhân 。 上thượng 明minh 見kiến 。 今kim 云vân 聞văn 。 以dĩ 聞văn 代đại 見kiến 也dã 。 聞văn 必tất 從tùng 他tha 。

門môn 外ngoại 立lập

者giả 。 正chánh 頌tụng 上thượng 我ngã 雖tuy 能năng 於ư 所sở 燒thiêu 之chi 門môn 。 安an 隱ẩn 得đắc 出xuất 也dã 。

立lập

者giả 。 在tại 法Pháp 身thân 地địa 常thường 懷hoài 大đại 悲bi 。 欲dục 救cứu 眾chúng 生sanh 。 不bất 處xứ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 空không 之chi 座tòa 也dã 。 舊cựu 云vân 。 十thập 方phương 佛Phật 語ngữ 釋Thích 迦Ca 云vân 。 汝nhữ 有hữu 緣duyên 諸chư 子tử 。 在tại 三tam 界giới 中trung 。 善thiện 根căn 將tương 滅diệt 也dã 。 又hựu 云vân 。 眾chúng 生sanh 感cảm 佛Phật 之chi 機cơ 。 為vi 他tha 人nhân 也dã 。 今kim 云vân 。 法pháp 是thị 佛Phật 師sư 。 謂vị 三tam 昧muội 法pháp 也dã 。 此thử 法pháp 為vi 師sư 。 即tức 他tha 人nhân 也dã 。 若nhược 入nhập 三tam 昧muội 則tắc 能năng 見kiến 機cơ 。 三tam 昧muội 令linh 佛Phật 見kiến 。 故cố 言ngôn 。

有hữu 人nhân 言ngôn

也dã 。 又hựu 云vân 。 大đại 悲bi 是thị 他tha 人nhân 也dã (# 云vân 云vân )# 。

汝nhữ 諸chư 子tử 等đẳng

下hạ 。 第đệ 二nhị 一nhất 行hành 一nhất 句cú 。 頌tụng 所sở 見kiến 之chi 火hỏa 。

問vấn 。

子tử 本bổn 未vị 出xuất 。 云vân 何hà 因nhân 戲hí 來lai 入nhập 。

答đáp 。

或hoặc 曾tằng 發phát 心tâm 。 名danh 出xuất 三tam 界giới 。 而nhi 復phục 退thoái 還hoàn 名danh 之chi 為vi 入nhập 。 如như 人nhân 舉cử 足túc 欲dục 出xuất 門môn 側trắc 而nhi 反phản 。 亦diệc 名danh 為vi 出xuất 亦diệc 名danh 還hoàn 入nhập 也dã 。 又hựu 理lý 性tánh 本bổn 淨tịnh 非phi 三tam 界giới 法pháp 。 因nhân 無vô 明minh 故cố 。 而nhi 起khởi 戲hí 論luận 。 便tiện 有hữu 生sanh 死tử 。 故cố 云vân 。

先tiên 因nhân 遊du 戲hí 來lai 入nhập

也dã 。

大đại 善thiện 未vị 著trước 為vi

稚trĩ 小tiểu

無vô 明minh 所sở 覆phú 為vi 。

無vô 知tri

聞văn 已dĩ 驚kinh 入nhập

下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 句cú 。 頌tụng 上thượng 即tức 大đại 驚kinh 怖bố 。 而nhi 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。

方phương 宜nghi 救cứu 濟tế

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 十thập 三tam 行hành 。 是thị 頌tụng 捨xả 几kỉ 用dụng 車xa 。 為vi 二nhị 。 初sơ 有hữu 五ngũ 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 救cứu 子tử 不bất 得đắc 。 上thượng 開khai 譬thí 中trung 有hữu 勸khuyến 。 誡giới 。 上thượng 合hợp 中trung 但đãn 合hợp 勸khuyến 。 今kim 但đãn 頌tụng 誡giới 。 誡giới 文văn 有hữu 三tam 。 今kim 明minh 亦diệc 三tam 。

初sơ 四tứ 偈kệ 半bán 。 頌tụng 上thượng 我ngã 當đương 說thuyết 怖bố 畏úy 擬nghĩ 宜nghi 。 次thứ 。

諸chư 子tử 無vô 知tri

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 句cú 。 頌tụng 不bất 受thọ 誡giới 。

嬉hi 戲hí 不bất 已dĩ

第đệ 三tam 。 一nhất 句cú 。 正chánh 頌tụng 息tức 化hóa 。

方phương 宜nghi

者giả 。 擬nghĩ 宜nghi 大đại 教giáo 也dã 。

告cáo 喻dụ

即tức 是thị 說thuyết 眾chúng 患hoạn 難nạn 。 誡giới 教giáo 之chi 義nghĩa 。 指chỉ 不bất 已dĩ 一nhất 句cú 。 頌tụng 上thượng 視thị 父phụ 而nhi 已dĩ 。 放phóng 捨xả 苦khổ 言ngôn 之chi 義nghĩa 也dã 。

是thị 時thời 長trưởng 者giả 。 而nhi 作tác 是thị 念niệm 。

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 七thất 行hành 半bán 偈kệ 。 頌tụng 上thượng 用dụng 車xa 。 上thượng 有hữu 四tứ 。

一nhất 者giả 。 擬nghĩ 宜nghi 三tam 車xa 。 二nhị 。 知tri 子tử 先tiên 心tâm 。 三tam 。 歎thán 三tam 車xa 希hy 有hữu 。 四tứ 。 適thích 子tử 所sở 願nguyện 。 今kim 頌tụng 中trung 但đãn 有hữu 三tam 義nghĩa 。 略lược 不bất 頌tụng 知tri 子tử 先tiên 心tâm 。 前tiền 三tam 行hành 頌tụng 擬nghĩ 宜nghi 。

告cáo 諸chư 子tử

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 偈kệ 。 勸khuyến 歎thán 三tam 車xa 希hy 有hữu 。 上thượng 明minh 勸khuyến 。 示thị 。 證chứng 三tam 義nghĩa 。 今kim 頌tụng 亦diệc 三tam 義nghĩa 。 重trọng/trùng 頌tụng 勸khuyến 。 成thành 四tứ 。

初sơ 一nhất 行hành 頌tụng 勸khuyến 。 次thứ 羊dương 車xa 下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 句cú 頌tụng 示thị 。 次thứ 。

汝nhữ 等đẳng 出xuất 來lai

第đệ 三tam 。 一nhất 句cú 。 又hựu 頌tụng 勸khuyến 。 次thứ 。

吾ngô 為vì 汝nhữ 等đẳng

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 一nhất 偈kệ 。 頌tụng 證chứng 。

聞văn 說thuyết 如như 此thử 諸chư 車xa

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 半bán 偈kệ 。 頌tụng 適thích 子tử 所sở 願nguyện 。 今kim 總tổng 頌tụng 上thượng 六lục 句cú 。

馳trì 走tẩu

頌tụng 上thượng 見kiến 諦Đế 。

空không 地địa

頌tụng 上thượng 無Vô 學Học 也dã 。

從tùng

長trưởng 者giả 見kiến 子tử 。 得đắc 出xuất 火hỏa 宅trạch

下hạ 。 第đệ 三tam 。 有hữu 十thập 七thất 行hành 偈kệ 。 頌tụng 上thượng 第đệ 三tam 等đẳng 賜tứ 大đại 車xa 譬thí 。 上thượng 文văn 有hữu 四tứ 。

一nhất 免miễn 難nạn 。 二nhị 索sách 車xa 。 三tam 等đẳng 賜tứ 大đại 車xa 。 四tứ 得đắc 車xa 歡hoan 喜hỷ 。 今kim 頌tụng 亦diệc 四tứ 。

初sơ 五ngũ 行hành 頌tụng 免miễn 難nạn 歡hoan 喜hỷ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 行hành 。 頌tụng 索sách 車xa 。 第đệ 三tam 。 七thất 行hành 半bán 。 頌tụng 等đẳng 賜tứ 。 第đệ 四tứ 。 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 得đắc 車xa 歡hoan 喜hỷ 。 就tựu 初sơ 五ngũ 行hành 頌tụng 上thượng 諸chư 子tử 免miễn 難nạn 。 又hựu 二nhị 。

初sơ 一nhất 行hành 。 頌tụng 免miễn 難nạn 。 次thứ 。

而nhi 自tự

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 四tứ 行hành 。 頌tụng 歡hoan 喜hỷ 。

坐tọa 師sư 子tử 座tòa

者giả 。 有hữu 二nhị 釋thích 。

一nhất 云vân 。 諸chư 子tử 坐tọa 座tòa 。 得đắc 出xuất 三tam 界giới 。 故cố 無vô 畏úy 也dã 。 二nhị 云vân 。 是thị 長trưởng 者giả 坐tọa 座tòa 。 長trưởng 者giả 見kiến 子tử 。 免miễn 難nạn 即tức 得đắc 無vô 畏úy 。 初sơ 在tại 門môn 外ngoại 猶do 有hữu 憂ưu 畏úy 故cố 云vân 立lập 。 今kim 得đắc 出xuất 門môn 方phương 坐tọa 無vô 畏úy 。 故cố 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 云vân 。

今kim 我ngã 喜hỷ 無vô 畏úy

免miễn 難nạn 文văn 竟cánh 。

而nhi 自tự 慶khánh

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 四tứ 行hành 。 頌tụng 長trưởng 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 如như 文văn 。

知tri 父phụ 安an 坐tọa

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 行hành 偈kệ 。 頌tụng 第đệ 二nhị 索sách 車xa 。 如như 文văn 。

長trưởng 者giả 大đại 富phú

下hạ 。 第đệ 三tam 。 七thất 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 第đệ 三tam 等đẳng 賜tứ 大đại 車xa 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 章chương 。 二nhị 廣quảng 。 二nhị 釋thích 。 合hợp 有hữu 五ngũ 文văn 。 今kim 但đãn 頌tụng 四tứ 。 不bất 頌tụng 廣quảng 等đẳng 心tâm 。 不bất 頌tụng 釋thích 等đẳng 心tâm 。 初sơ 一nhất 行hành 。 超siêu 頌tụng 第đệ 四tứ 釋thích 大đại 車xa 。 屋ốc 盛thịnh 稱xưng 庫khố 。 地địa 盛thịnh 曰viết 藏tạng 。 行hành 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 名danh 藏tạng 。 眼nhãn 耳nhĩ 六lục 根căn 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 名danh 庫khố (# 云vân 云vân )# 。

次thứ 以dĩ 眾chúng 寶bảo 物vật

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 六lục 行hành 偈kệ 。 頌tụng 第đệ 三tam 廣quảng 大đại 車xa 。 次thứ 二nhị 句cú 頌tụng 二nhị 章chương 門môn 。

以dĩ 是thị 妙diệu 車xa

一nhất 句cú 。 第đệ 三tam 。 頌tụng 第đệ 二nhị 大đại 車xa 章chương 門môn 。

等đẳng 賜tứ 諸chư 子tử

一nhất 句cú 。 第đệ 四tứ 。 頌tụng 初sơ 等đẳng 心tâm 章chương 門môn 也dã 。

諸chư 子tử 是thị 時thời 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 得đắc 車xa 歡hoan 喜hỷ 。

遊du 於ư 四tứ 方phương

者giả 。 乘thừa 中trung 道đạo 慧tuệ 。 橫hoạnh/hoành 遊du 四tứ 種chủng 四tứ 門môn 。 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 。 豎thụ 遊du 四tứ 十thập 一nhất 位vị 。 究cứu 竟cánh 常thường 樂lạc 。 我ngã 淨tịnh 之chi 德đức 。 故cố 言ngôn 嬉hi 戲hí 自tự 在tại 也dã 。

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 我ngã 亦diệc 如như 是thị

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 十thập 四tứ 行hành 半bán 。 即tức 是thị 頌tụng 合hợp 譬thí 也dã 。 初sơ 四tứ 行hành 頌tụng 合hợp 總tổng 譬thí 。 但đãn 作tác 四tứ 意ý 兼kiêm 得đắc 六lục 譬thí 。

我ngã 亦diệc 如như 是thị

一nhất 行hành 。 頌tụng 合hợp 長trưởng 者giả 。 上thượng 半bán 頌tụng 合hợp 位vị 號hiệu 。 下hạ 半bán 頌tụng 合hợp 名danh 行hành 兼kiêm 歎thán 德đức 義nghĩa 。 七thất 種chủng 方phương 便tiện 賢hiền 聖thánh 中trung 尊tôn 。 九cửu 種chủng 世thế 間gian 之chi 父phụ 。

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 是thị 吾ngô 子tử

一nhất 偈kệ 。 頌tụng 合hợp 五ngũ 道đạo 。 義nghĩa 兼kiêm 三tam 十thập 子tử 。 三tam 十thập 子tử 是thị 緣duyên 因nhân 子tử 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 即tức 是thị 正chánh 因nhân 子tử 也dã 。

三tam 界giới 無vô 安an

半bán 偈kệ 。 頌tụng 合hợp 家gia 宅trạch 。 兼kiêm 得đắc 一nhất 門môn 義nghĩa 。

眾chúng 苦khổ 充sung 滿mãn

一nhất 偈kệ 半bán 。 頌tụng 合hợp 火hỏa 起khởi 。 合hợp 總tổng 譬thí 竟cánh 也dã 。

從tùng

如Như 來Lai 已dĩ 離ly 。 三tam 界giới 火hỏa 宅trạch

下hạ 。 三tam 十thập 行hành 半bán 。 第đệ 二nhị 。 頌tụng 合hợp 別biệt 譬thí 。 上thượng 頌tụng 開khai 無vô 不bất 虛hư 。 今kim 頌tụng 合hợp 則tắc 有hữu 。 初sơ 三tam 偈kệ 頌tụng 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 。 為vi 生sanh 老lão 等đẳng 合hợp 見kiến 火hỏa 譬thí 。 上thượng 頌tụng 見kiến 火hỏa 譬thí 文văn 有hữu 三tam 。 今kim 合hợp 亦diệc 三tam 。

初sơ 一nhất 偈kệ 。 頌tụng 上thượng 如Như 來Lai 能năng 見kiến 。 正chánh 由do 寂tịch 然nhiên 閑nhàn 居cư 。 能năng 見kiến 五ngũ 濁trược 諸chư 子tử 也dã 。 即tức 合hợp 聞văn 有hữu 人nhân 言ngôn 。 次thứ 。

今kim 此thử 三tam 界giới

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 所sở 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 。 為vị 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 之chi 所sở 燒thiêu 煮chử 。 合hợp 第đệ 二nhị 所sở 見kiến 火hỏa 譬thí 。

唯duy 我ngã 一nhất 人nhân

下hạ 。 第đệ 三tam 。 半bán 偈kệ 。 頌tụng 上thượng 佛Phật 見kiến 此thử 已dĩ 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 合hợp 驚kinh 入nhập 火hỏa 宅trạch 也dã 。

雖tuy 復phục 教giáo 詔chiếu

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 四tứ 行hành 。 頌tụng 捨xả 几kỉ 用dụng 車xa 譬thí 。 為vi 二nhị 。

初sơ 一nhất 行hành 。 頌tụng 捨xả 几kỉ 等đẳng 。 上thượng 開khai 譬thí 有hữu 三tam 。 擬nghĩ 宜nghi 。 無vô 機cơ 。 息tức 化hóa 。 今kim 此thử 一nhất 偈kệ 亦diệc 有hữu 三tam 意ý 。 但đãn 總tổng 略lược 。

雖tuy 復phục 教giáo 詔chiếu

一nhất 句cú 。 頌tụng 擬nghĩ 宜nghi 。

而nhi 不bất 信tín 受thọ

一nhất 句cú 。 頌tụng 無vô 機cơ 。 下hạ 二nhị 句cú 頌tụng 息tức 化hóa 。 或hoặc 可khả 下hạ 二nhị 頌tụng 無vô 機cơ 也dã 。

貪tham 著trước 深thâm 故cố

頌tụng 上thượng 未vị 免miễn 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 等đẳng 也dã 。

以dĩ 是thị 方phương 便tiện

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 偈kệ 。 頌tụng 合hợp 用dụng 車xa 救cứu 子tử 得đắc 譬thí 。 上thượng 文văn 有hữu 四tứ 。 今kim 但đãn 頌tụng 三tam 。 合hợp 亦diệc 三tam 。 略lược 不bất 合hợp 知tri 子tử 先tiên 心tâm 。 初sơ 。

以dĩ 是thị 方phương 便tiện

一nhất 句cú 。 頌tụng 上thượng 但đãn 以dĩ 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 欲dục 擬nghĩ 宜nghi 。 從tùng 。

為vi 說thuyết 三tam 乘thừa

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 行hành 一nhất 句cú 。 頌tụng 合hợp 上thượng 第đệ 三tam 歎thán 三tam 車xa 希hy 有hữu 。

是thị 諸chư 子tử 等đẳng

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 合hợp 第đệ 四tứ 適thích 所sở 願nguyện 。 上thượng 合hợp 三tam 乘thừa 各các 有hữu 四tứ 句cú 。 今kim 則tắc 總tổng 頌tụng 。

若nhược 心tâm 決quyết 定định

者giả 。 從tùng 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 已dĩ 上thượng 是thị 真chân 決quyết 定định 。 此thử 之chi 一nhất 句cú 。 總tổng 頌tụng 三tam 乘thừa 馳trì 走tẩu 之chi 位vị 。 後hậu 。

具cụ 足túc

下hạ 一nhất 行hành 。 各các 頌tụng 三tam 乘thừa 爭tranh 出xuất 之chi 位vị 也dã 。

汝nhữ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 我ngã 為vi 。

下hạ 。 第đệ 三tam 。 有hữu 八bát 行hành 。 頌tụng 合hợp 第đệ 三tam 等đẳng 賜tứ 大đại 車xa 譬thí 。 長trường/trưởng 行hành 不bất 合hợp 索sách 車xa 及cập 與dữ 歡hoan 喜hỷ 。 頌tụng 開khai 則tắc 具cụ 。 頌tụng 今kim 合hợp 等đẳng 賜tứ 。 歡hoan 喜hỷ 。 不bất 合hợp 免miễn 難nạn 。 索sách 車xa 。 去khứ 取thủ 。 終chung 成thành 有hữu 二nhị 。 文văn 又hựu 二nhị 。 初sơ 五ngũ 行hành 。 頌tụng 合hợp 等đẳng 賜tứ 。 後hậu 三tam 行hành 。 頌tụng 歡hoan 喜hỷ 。 上thượng 合hợp 等đẳng 賜tứ 有hữu 四tứ 。 不bất 頌tụng 其kỳ 二nhị 。 今kim 合hợp 又hựu 略lược 。 但đãn 合hợp 二nhị 章chương 門môn 及cập 第đệ 三tam 廣quảng 大đại 車xa 。 又hựu 頌tụng 釋thích 有hữu 車xa 之chi 由do 。 初sơ 。

汝nhữ 舍xá 利lợi

下hạ 一nhất 行hành 。 先tiên 頌tụng 大đại 車xa 章chương 門môn 。 上thượng 文văn 諸chư 佛Phật 禪thiền 定định 等đẳng 。 次thứ 。

汝nhữ 等đẳng 若nhược 能năng

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 行hành 。 頌tụng 合hợp 等đẳng 心tâm 章chương 門môn 。 上thượng 云vân 是thị 諸chư 眾chúng 生sanh 。 脫thoát 三tam 界giới 者giả 也dã 。 次thứ 。

是thị 乘thừa 微vi 妙diệu

下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 。 頌tụng 合hợp 正chánh 廣quảng 大đại 車xa 。 上thượng 云vân 皆giai 是thị 一nhất 相tướng 一nhất 種chủng 等đẳng 。 次thứ 。

無vô 量lượng 億ức 千thiên 。 諸chư 力lực 解giải 脫thoát

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 一nhất 行hành 。 是thị 頌tụng 上thượng 有hữu 車xa 之chi 由do 也dã 。

得đắc 如như 是thị 乘thừa

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 偈kệ 。 頌tụng 得đắc 車xa 歡hoan 喜hỷ 。 就tựu 此thử 復phục 二nhị 。

初sơ 二nhị 偈kệ 。 明minh 各các 得đắc 大đại 車xa 。 後hậu 。

以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 偈kệ 。 結kết 勸khuyến 信tín 也dã 。 今kim 初sơ 二nhị 偈kệ 。

日nhật 夜dạ

者giả 。 初sơ 得đắc 佛Phật 知tri 見kiến 中trung 道đạo 智trí 光quang 如như 日nhật 分phần/phân 。 無vô 明minh 在tại 如như 夜dạ 。 自tự 得đắc 中trung 道đạo 智trí 如như 日nhật 。 慈từ 悲bi 入nhập 生sanh 死tử 如như 夜dạ 。 常thường 行hành 二nhị 法pháp 故cố 言ngôn 。

遊du 戲hí

三tam 乘thừa 之chi 人nhân 同đồng 入nhập 佛Phật 智trí 。 故cố 云vân 。

與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng

又hựu 此thử 明minh 自tự 行hành 。 化hóa 他tha 。 自tự 獲hoạch 是thị 乘thừa 。 故cố 言ngôn 。

日nhật 夜dạ 遊du 戲hí

以dĩ 此thử 化hóa 他tha 。 故cố 言ngôn 。

與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng

能năng 化hóa 三tam 乘thừa 。

同đồng 乘thừa 寶bảo 乘thừa

也dã 。 次thứ 一nhất 偈kệ 。 所sở 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 無vô 三tam 因nhân 緣duyên 。 於ư 十thập 方phương 土thổ/độ 審thẩm 實thật 而nhi 求cầu 唯duy 一nhất 無vô 二nhị 。 除trừ 佛Phật 方phương 便tiện 。 則tắc 不bất 在tại 言ngôn 耳nhĩ 。 他tha 云vân 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 不bất 索sách 車xa 。 何hà 因nhân 乘thừa 車xa 歡hoan 喜hỷ 。

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 汝nhữ 諸chư 人nhân 等đẳng 。

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 有hữu 十thập 五ngũ 行hành 半bán 偈kệ 。 頌tụng 上thượng 第đệ 四tứ 合hợp 不bất 虛hư 譬thí 。 上thượng 合hợp 有hữu 二nhị 。 先tiên 舉cử 二nhị 譬thí 。 後hậu 合hợp 不bất 虛hư 。 今kim 但đãn 頌tụng 合hợp 不bất 虛hư 。 文văn 為vi 二nhị 。

初sơ 三tam 行hành 半bán 。 正chánh 頌tụng 合hợp 不bất 虛hư 章chương 門môn 。 次thứ 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 十thập 二nhị 偈kệ 。 頌tụng 合hợp 釋thích 不bất 虛hư 。 身thân 子tử 作tác 稱xưng 本bổn 心tâm 不bất 虛hư 譬thí 。 父phụ 本bổn 欲dục 令linh 子tử 得đắc 出xuất 。 難nạn/nan 故cố 設thiết 三tam 車xa 。 既ký 得đắc 免miễn 難nạn 乃nãi 至chí 不bất 與dữ 小tiểu 車xa 。 亦diệc 不bất 違vi 先tiên 心tâm 。 是thị 故cố 不bất 虛hư 。 佛Phật 頌tụng 其kỳ 譬thí 則tắc 明minh 不bất 虛hư 。 明minh 佛Phật 本bổn 意ý 即tức 欲dục 說thuyết 一nhất 。 但đãn 為vi 五ngũ 濁trược 。 不bất 肯khẳng 信tín 受thọ 。 故cố 說thuyết 於ư 三tam 。 濁trược 障chướng 既ký 除trừ 還hoàn 說thuyết 一nhất 大đại 。 即tức 稱xưng 本bổn 心tâm 也dã 。 今kim 初sơ 。 章chương 門môn 為vi 三tam 。

初sơ 一nhất 行hành 。 先tiên 定định 父phụ 子tử 。 明minh 本bổn 欲dục 與dữ 大đại 。 故cố 文văn 云vân 皆giai 是thị 吾ngô 子tử 。 理lý 應ưng 平bình 等đẳng 與dữ 大đại 也dã 。 次thứ 。

汝nhữ 等đẳng

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 偈kệ 。 明minh 乃nãi 說thuyết 三tam 乘thừa 意ý 為vi 除trừ 障chướng 。 故cố 云vân 汝nhữ 等đẳng 累lũy 劫kiếp 。 眾chúng 苦khổ 所sở 燒thiêu 。 次thứ 。

我ngã 雖tuy 先tiên

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 半bán 。 既ký 已dĩ 障chướng 除trừ 。 還hoàn 遂toại 本bổn 心tâm 與dữ 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。 故cố 云vân 。

今kim 所sở 應ưng 作tác 。 唯duy 佛Phật 智trí 慧tuệ

也dã 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 十thập 二nhị 行hành 。 頌tụng 合hợp 釋thích 。 還hoàn 釋thích 前tiền 三tam 意ý 。 初sơ 二nhị 偈kệ 。 釋thích 同đồng 皆giai 是thị 子tử 理lý 應ưng 平bình 等đẳng 。 次thứ 。

若nhược 人nhân 小tiểu 智trí

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 七thất 偈kệ 。 釋thích 不bất 能năng 受thọ 故cố 乃nãi 說thuyết 三tam 乘thừa 。 次thứ 。

其kỳ 實thật 未vị

下hạ 。 第đệ 三tam 。 有hữu 三tam 偈kệ 。 釋thích 後hậu 若nhược 堪kham 能năng 還hoàn 與dữ 其kỳ 大đại 。 今kim 初sơ 二nhị 行hành 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát

者giả 。 方phương 便tiện 三tam 乘thừa 。 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 。 皆giai 是thị 昔tích 日nhật 結kết 緣duyên 佛Phật 子tử 。 亦diệc 皆giai 同đồng 有hữu 真Chân 如Như 佛Phật 性tánh 。 故cố 云vân 皆giai 是thị 菩Bồ 薩Tát 也dã 。

若nhược 人nhân 小tiểu 智trí

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 七thất 行hành 。 明minh 小tiểu 智trí 障chướng 重trọng 不bất 即tức 信tín 受thọ 。 為vi 是thị 方phương 便tiện 開khai 三tam 接tiếp 引dẫn 小tiểu 智trí 。

為vi 說thuyết 苦Khổ 諦Đế

者giả 。 聲Thanh 聞Văn 於ư 三tam 乘thừa 中trung 最tối 小tiểu 。 復phục 以dĩ 苦Khổ 諦Đế 為vi 初sơ 門môn 。

眾chúng 生sanh 心tâm 喜hỷ

者giả 。 稱xưng 其kỳ 本bổn 習tập 則tắc 喜hỷ 。 本bổn 厭yếm 生sanh 死tử 。 自tự 求cầu 涅Niết 槃Bàn 。 今kim 聞văn 出xuất 離ly 即tức 會hội 宿túc 習tập 故cố 歡hoan 喜hỷ 。 此thử 中trung 正chánh 明minh 有hữu 作tác 四Tứ 諦Đế 。

但đãn 離ly 虛hư 妄vọng

者giả 。 無vô 明minh 已dĩ 是thị 不bất 實thật 。 通thông 惑hoặc 附phụ 無vô 明minh 起khởi 。 故cố 呼hô 之chi 為vi 虛hư 妄vọng 。 有hữu 作tác 四Tứ 諦Đế 但đãn 除trừ 此thử 惑hoặc 。 名danh 為vi 解Giải 脫Thoát 。 脫thoát 於ư 分phân 段đoạn 未vị 脫thoát 變biến 易dị 故cố 非phi 自tự 在tại 。

其kỳ 實thật 未vị 得đắc

下hạ 。 第đệ 三tam 。 三tam 偈kệ 。 釋thích 障chướng 既ký 除trừ 情tình 根căn 又hựu 利lợi 。 還hoàn 遂toại 本bổn 心tâm 與dữ 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。 佛Phật 本bổn 欲dục 與dữ 。 一nhất 切thiết 解giải 脫thoát 。 今kim 汝nhữ 始thỉ 斷đoạn 分phân 段đoạn 。 非phi 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 其kỳ 未vị 得đắc 一nhất 切thiết 故cố 。 終chung 是thị 未vị 稱xưng 本bổn 心tâm 。 故cố 言ngôn 。

我ngã 意ý 不bất 欲dục 。 令linh 至chí 滅diệt 度độ

今kim 則tắc 還hoàn 令linh 得đắc 無vô 上thượng 。 道đạo 入nhập 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 乃nãi 是thị 究cứu 竟cánh 稱xưng 佛Phật 本bổn 心tâm 。 一nhất 切thiết 解giải 脫thoát 。 即tức 是thị 無vô 作tác 滅Diệt 諦Đế 。 無vô 上thượng 道Đạo 即tức 是thị 無vô 作tác 道Đạo 諦Đế 。 用dụng 二nhị 諦đế 破phá 無vô 作tác 苦khổ 習tập 。 昔tích 欲dục 說thuyết 此thử 而nhi 此thử 眾chúng 生sanh 不bất 堪kham 。 障chướng 既ký 已dĩ 除trừ 還hoàn 說thuyết 此thử 也dã 。 佛Phật 為vi 法Pháp 王Vương 。 於ư 權quyền 實thật 法pháp 。 已dĩ 得đắc 自tự 在tại 。 開khai 三tam 顯hiển 一nhất 實thật 。 豈khởi 當đương 有hữu 虛hư 也dã 。

汝nhữ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 我ngã 此thử 法Pháp 印ấn

下hạ 。 六lục 。 十thập 五ngũ 行hành 偈kệ 。 勸khuyến 信tín 流lưu 通thông 。 信tín 者giả 信tín 佛Phật 說thuyết 不bất 說thuyết 也dã 。 勸khuyến 者giả 勸khuyến 可khả 通thông 不bất 可khả 通thông 。 有hữu 此thử 二nhị 義nghĩa 故cố 言ngôn 勸khuyến 信tín 。 文văn 為vi 二nhị 。

一nhất 。 標tiêu 兩lưỡng 章chương 。 二nhị 。 釋thích 。 初sơ 一nhất 行hành 。 標tiêu 說thuyết 不bất 說thuyết 者giả 。 如Như 來Lai 說thuyết 此thử 法pháp 印ấn 。 為vì 利lợi 益ích 世thế 間gian 故cố 說thuyết 也dã 。 不bất 說thuyết 者giả 。 四tứ 十thập 餘dư 年niên 。 未vị 是thị 說thuyết 時thời 。 五ngũ 千thiên 未vị 去khứ 是thị 故cố 不bất 說thuyết 也dã 。 次thứ 。

在tại 所sở 遊du 方phương

下hạ 半bán 行hành 。 標tiêu 可khả 通thông 不bất 可khả 通thông 章chương 者giả 。 勿vật 妄vọng 宣tuyên 傳truyền 也dã 。 惡ác 者giả 強cưỡng 說thuyết 令linh 其kỳ 墮đọa 苦khổ 。 善thiện 者giả 不bất 說thuyết 誤ngộ 其kỳ 失thất 樂lạc 。 若nhược 大đại 悲bi 愍mẫn 惡ác 則tắc 不bất 為vi 通thông 。 若nhược 大đại 慈từ 念niệm 善thiện 則tắc 應ưng 為vi 通thông 。 是thị 名danh 標tiêu 可khả 通thông 不bất 可khả 通thông 章chương 也dã 。 從tùng 。

若nhược 有hữu 聞văn 者giả

是thị 第đệ 二nhị 。 釋thích 。 又hựu 為vi 二nhị 。

初sơ 八bát 行hành 釋thích 可khả 。 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 第đệ 二nhị 。 五ngũ 十thập 行hành 半bán 。 釋thích 可khả 通thông 不bất 可khả 通thông 。 今kim 初sơ 八bát 行hành 。 明minh 如Như 來Lai 利lợi 益ích 世thế 間gian 之chi 相tướng 也dã 。 通thông 論luận 三tam 世thế 利lợi 益ích 。 別biệt 論luận 令linh 二Nhị 乘Thừa 入nhập 信tín 。

阿a 鞞bệ 跋bạt 致trí

是thị 觀quán 現hiện 在tại 益ích 。

曾tằng 見kiến

者giả 。 觀quán 過quá 去khứ 善thiện 為vi 說thuyết 也dã 。 信tín 汝nhữ 者giả 我ngã 者giả 。 觀quán 未vị 來lai 善thiện 為vi 說thuyết 也dã 。 下hạ 文văn 云vân 。

若nhược 深thâm 信tín 解giải 者giả 。 見kiến 佛Phật 常thường 住trụ 靈linh 鷲thứu 。

即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 。 斯tư 《# 法pháp 華hoa 經kinh 》# 一nhất (# 行hành 是thị )# 結kết 上thượng 開khai 下hạ 。 如Như 來Lai 觀quán 知tri 。 三tam 世thế 利lợi 益ích 。 是thị 故cố 為vi 說thuyết 。 淺thiển 智trí 不bất 解giải 則tắc 不bất 為vi 說thuyết 。 此thử 釋thích 如Như 來Lai 說thuyết 不bất 說thuyết 章chương 也dã 。

從tùng

憍kiêu 慢mạn 懈giải 怠đãi

下hạ 。 釋thích 行hành 人nhân 通thông 不bất 通thông 章chương 。 又hựu 二nhị 。 初sơ 三tam 十thập 六lục 行hành 半bán 。 明minh 若nhược 用dụng 大đại 悲bi 門môn 莫mạc 為vi 惡ác 說thuyết 。 先tiên 引dẫn 惡ác 數số 。 必tất 起khởi 惡ác 謗báng 獲hoạch 惡ác 果quả 報báo 。 是thị 故cố 大đại 悲bi 。 不bất 可khả 為vi 說thuyết 。

斷đoạn 世thế 間gian 佛Phật 種chủng

者giả 。 《# 淨tịnh 名danh 》# 以dĩ 煩phiền 惱não 。 為vi 如Như 來Lai 種chủng 。 此thử 取thủ 境cảnh 界giới 性tánh 也dã 。 《# 大đại 品phẩm 》# 以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 。 智trí 學học 般Bát 若Nhã 。 此thử 取thủ 了liễu 因nhân 性tánh 為vi 佛Phật 種chủng 。 《# 涅Niết 槃Bàn 》# 用dụng 心tâm 性tánh 理lý 不bất 斷đoạn 。 此thử 取thủ 正chánh 因nhân 性tánh 為vi 佛Phật 種chủng 。 今kim 經kinh 明minh 小tiểu 善thiện 成thành 佛Phật 。 此thử 取thủ 緣duyên 因nhân 為vi 佛Phật 種chủng 。 若nhược 不bất 信tín 小tiểu 善thiện 成thành 佛Phật 。 即tức 斷đoạn 世thế 間gian 佛Phật 種chủng 也dã 。

若nhược 有hữu 利lợi 根căn

下hạ 十thập 九cửu 行hành 。 釋thích 弘hoằng 經kinh 時thời 用dụng 大đại 慈từ 門môn 。 善thiện 人nhân 應ưng 為vi 宣tuyên 說thuyết 令linh 不bất 失thất 樂lạc 。 夫phu 弘hoằng 通thông 之chi 要yếu 。 諧hài 和hòa 兩lưỡng 門môn 令linh 其kỳ 得đắc 所sở 。 是thị 善thiện 流lưu 傳truyền 。 若nhược 不bất 得đắc 所sở 是thị 妄vọng 宣tuyên 傳truyền 。 文văn 為vi 二nhị 。

初sơ 十thập 七thất 行hành 。 有hữu 五ngũ 雙song 十thập 隻chỉ 善thiện 人nhân 之chi 相tướng 。 可khả 為vi 宣tuyên 說thuyết 。 後hậu 二nhị 行hành 。 總tổng 結kết 應ưng 可khả 說thuyết 也dã 。 初sơ 過quá 現hiện 為vi 一nhất 雙song 。

利lợi 根căn

是thị 現hiện 在tại 。

植thực 善thiện

是thị 過quá 去khứ 。

強cường 識thức

是thị 現hiện 在tại 。

見kiến 百bách 千thiên

是thị 過quá 去khứ 也dã 。 二nhị 。 上thượng 下hạ 為vi 一nhất 雙song 。

修tu 慈từ

是thị 愍mẫn 下hạ 。

恭cung 敬kính

是thị 尊tôn 上thượng 也dã 。 三tam 。 內nội 外ngoại 為vi 一nhất 雙song 。

捨xả 惡ác 親thân 善thiện

是thị 外ngoại 求cầu 。

持trì 戒giới 如như 珠châu

是thị 內nội 護hộ 。 四tứ 。 自tự 行hành 化hóa 他tha 為vi 一nhất 雙song 。

質chất 直trực 敬kính 佛Phật

是thị 自tự 行hành 。

譬thí 喻dụ 說thuyết 法Pháp

是thị 化hóa 他tha 。 五ngũ 。 始thỉ 終chung 為vi 一nhất 雙song 。

四tứ 方phương 求cầu 法Pháp

請thỉnh 益ích 之chi 始thỉ 。

頂đảnh 受thọ 專chuyên 修tu

是thị 歸quy 憑bằng 之chi 終chung (# 云vân 云vân )# 。

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

下hạ 兩lưỡng 行hành 。 總tổng 結kết 。 善thiện 信tín 甚thậm 多đa 。 略lược 舉cử 十thập 相tương/tướng 示thị 流lưu 通thông 方phương 法pháp 。 顯hiển 慈từ 悲bi 兩lưỡng 門môn 可khả 通thông 不bất 可khả 通thông 之chi 大đại 要yếu 也dã 。

釋thích 信tín 解giải 品phẩm 。

有hữu 人nhân 言ngôn 。 信tín 解giải 三tam 法pháp 。 謂vị 一nhất 往vãng 化hóa 。 隨tùy 逐trục 化hóa 。 畢tất 竟cánh 化hóa 。 昔tích 說thuyết 大đại 為vi 一nhất 往vãng 。 背bối/bội 大đại 後hậu 為vi 隨tùy 逐trục 。 父phụ 子tử 相tương 見kiến 為vi 畢tất 竟cánh 。 又hựu 人nhân 天thiên 善thiện 為vi 一nhất 往vãng 。 說thuyết 小Tiểu 乘Thừa 齊tề 法pháp 華hoa 為vi 隨tùy 逐trục 。 說thuyết 法Pháp 華hoa 得đắc 記ký 為vi 畢tất 竟cánh 。 又hựu 初sơ 說thuyết 二Nhị 乘Thừa 為vi 一nhất 往vãng 。 轉chuyển 教giáo 為vi 隨tùy 逐trục 。 法pháp 華hoa 為vi 畢tất 竟cánh 。 又hựu 轉chuyển 教giáo 為vi 一nhất 往vãng 。 歷lịch 方Phương 等Đẳng 為vi 隨tùy 逐trục 。 悟ngộ 一Nhất 乘Thừa 為vi 畢tất 竟cánh 。 又hựu 說thuyết 《# 法pháp 華hoa 》# 為vi 一nhất 往vãng 。 十Thập 地Địa 常thường 教giáo 化hóa 為vi 隨tùy 逐trục 。 至chí 金kim 剛cang 心tâm 為vi 畢tất 竟cánh 。 又hựu 結kết 僧tăng 那na 為vi 一nhất 往vãng 。 中trung 間gian 為vi 隨tùy 逐trục 。 得đắc 佛Phật 為vi 畢tất 竟cánh 。 私tư 謂vị 諸chư 解giải 重trùng 疊điệp 。 玉ngọc 屑tiết 非phi 寶bảo 。 夫phu 一nhất 往vãng 非phi 本bổn 懷hoài 。 畢tất 竟cánh 是thị 宗tông 極cực 。 說thuyết 人nhân 天thiên 。 二Nhị 乘Thừa 為vi 一nhất 往vãng 。 可khả 非phi 本bổn 懷hoài 。 昔tích 為vi 說thuyết 大đại 今kim 說thuyết 《# 法pháp 華hoa 》# 。 箇cá 是thị 畢tất 竟cánh 那na 稱xưng 一nhất 往vãng 。 若nhược 《# 法pháp 華hoa 》# 畢tất 竟cánh 而nhi 更cánh 成thành 一nhất 往vãng 。 人nhân 天thiên 一nhất 往vãng 還hoàn 成thành 畢tất 竟cánh 。 則tắc 大đại 顛điên 倒đảo 。 又hựu 二Nhị 乘Thừa 是thị 一nhất 往vãng 。 草thảo 庵am 須tu 破phá 。 昔tích 大đại 為vi 一nhất 往vãng 。 繫hệ 珠châu 亦diệc 須tu 破phá 。 若nhược 一nhất 破phá 一nhất 不bất 破phá 。 一nhất 是thị 一nhất 往vãng 。 一nhất 非phi 一nhất 往vãng 。 又hựu 父phụ 子tử 相tương 見kiến 。 是thị 畢tất 竟cánh 者giả 。 前tiền 畢tất 竟cánh 應ưng 悟ngộ 一nhất 。 則tắc 後hậu 畢tất 竟cánh 無vô 復phục 用dụng 。 若nhược 後hậu 畢tất 竟cánh 乃nãi 悟ngộ 一nhất 。 前tiền 畢tất 竟cánh 非phi 畢tất 竟cánh 。 節tiết 節tiết 有hữu 妨phương 。 今kim 皆giai 不bất 用dụng 。 有hữu 人nhân 言ngôn 。 此thử 品phẩm 是thị 迹tích 。 何hà 者giả 。 如Như 來Lai 成thành 道Đạo 已dĩ 久cửu 。 乃nãi 至chí 中trung 間gian 中trung 止chỉ 亦diệc 是thị 迹tích 耳nhĩ 。 私tư 謂vị 義nghĩa 理lý 乃nãi 然nhiên 。 在tại 文văn 不bất 便tiện 。 何hà 者giả 。 佛Phật 未vị 說thuyết 本bổn 迹tích 。 那na 忽hốt 豫dự 領lãnh 。 若nhược 未vị 會hội 三tam 已dĩ 應ưng 悟ngộ 一nhất (# 云vân 云vân )# 。 今kim 釋thích 品phẩm 者giả 。 夫phu 根căn 有hữu 利lợi 鈍độn 。 惑hoặc 有hữu 厚hậu 薄bạc 。 說thuyết 有hữu 法pháp 譬thí 。 悟ngộ 有hữu 前tiền 後hậu 。 法pháp 華hoa 座tòa 前tiền 猶do 如như 豌# 豆đậu 。 文văn 云vân 。

如Như 來Lai 說thuyết 法Pháp 既ký 久cửu 。 我ngã 時thời 在tại 座tòa 。 身thân 體thể 疲bì 懈giải 。 但đãn 念niệm 空không 無vô 相tướng 願nguyện 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 。 都đô 無vô 一nhất 念niệm 。 好hiếu 樂nhạo 之chi 心tâm 。

初sơ 聞văn 略lược 說thuyết 動động 執chấp 生sanh 疑nghi 。 廣quảng 聞văn 五ngũ 佛Phật 蒙mông 籠lung 未vị 曉hiểu 。 今kim 聞văn 譬thí 喻dụ 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 信tín 發phát 解giải 生sanh 疑nghi 去khứ 理lý 明minh 。 歡hoan 喜hỷ 是thị 世thế 界giới 。 信tín 生sanh 是thị 為vi 人nhân 。 疑nghi 去khứ 是thị 對đối 治trị 。 理lý 明minh 是thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 故cố 名danh 。

信tín 解giải 品phẩm

稟bẩm 小tiểu 大đại 教giáo 。 初sơ 革cách 凡phàm 成thành 聖thánh 各các 有hữu 次thứ 位vị 。 但đãn 小Tiểu 乘Thừa 信tín 行hành 從tùng 聞văn 生sanh 解giải 。 苦khổ 忍nhẫn 明minh 發phát 信tín 則tắc 稱xưng 行hành 。 法pháp 行hành 歷lịch 法pháp 觀quán 察sát 。 苦khổ 忍nhẫn 明minh 發phát 法pháp 則tắc 稱xưng 行hành 。 若nhược 信tín 行hành 人nhân 。 轉chuyển 入nhập 修tu 道Đạo 轉chuyển 名danh 信tín 解giải 。 法pháp 行hành 人nhân 入nhập 修tu 道Đạo 。 轉chuyển 名danh 見kiến 得đắc 。 準chuẩn 小tiểu 望vọng 大đại 亦diệc 應ưng 如như 此thử 。 中trung 根căn 之chi 人nhân 聞văn 說thuyết 譬thí 喻dụ 。 初sơ 破phá 疑nghi 惑hoặc 入nhập 大Đại 乘Thừa 見kiến 道đạo 故cố 名danh 為vi 信tín 。 進tiến 入nhập 大Đại 乘Thừa 。 修tu 道Đạo 故cố 名danh 為vi 解giải 。 文văn 云vân 。

無vô 上thượng 寶bảo 聚tụ 。 不bất 求cầu 自tự 得đắc 。 我ngã 等đẳng 今kim 日nhật 。 真chân 是thị 聲Thanh 聞Văn 。

以dĩ 佛Phật 道Đạo 聲thanh 。 令linh 一nhất 切thiết 聞văn 。 聞văn 圓viên 教giáo 入nhập 圓viên 位vị 。 故cố 名danh 。

信tín 解giải 品phẩm

本bổn 迹tích 者giả 。 四tứ 大đại 弟đệ 子tử 。 久cửu 入nhập 大Đại 乘Thừa 成thành 就tựu 佛Phật 法Pháp 。 迹tích 引dẫn 中trung 根căn 示thị 初sơ 信tín 解giải 。 故cố 名danh 。

信tín 解giải 品phẩm

此thử 是thị 領lãnh 解giải 段đoạn 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 。 遠viễn 領lãnh 方phương 便tiện 。 文văn 為vi 二nhị 。

一nhất 。 經kinh 家gia 敘tự 歡hoan 喜hỷ 。 二nhị 。 白bạch 佛Phật 自tự 陳trần 。 先tiên 敘tự 內nội 心tâm 。 次thứ 敘tự 外ngoại 敬kính 。 善thiện 吉cát 獨độc 稱xưng 。

慧tuệ 命mạng

三tam 人nhân 摩ma 訶ha 者giả 。 通thông 論luận 皆giai 大đại 皆giai 慧tuệ 。 別biệt 論luận 善thiện 吉cát 解giải 空không 空không 慧tuệ 為vi 命mạng 。 此thử 約ước 行hành 也dã 。 諸chư 慧tuệ 人nhân 中trung 佛Phật 慧tuệ 第đệ 一nhất 。 佛Phật 於ư 《# 般Bát 若Nhã 》# 命mạng 其kỳ 轉chuyển 教giáo 。 其kỳ 為vi 慧tuệ 人nhân 所sở 命mạng 故cố 云vân 慧tuệ 命mạng 。 三tam 弟đệ 子tử 被bị 命mạng 少thiểu 。 不bất 以dĩ 空không 為vi 行hành 宗tông 。 此thử 約ước 教giáo 也dã 。 摩ma 訶ha 如như 前tiền 說thuyết (# 云vân 云vân )# 。 得đắc 喜hỷ 之chi 由do 。 遠viễn 聞văn 方phương 便tiện 五ngũ 段đoạn 法pháp 說thuyết 。 經kinh 家gia 但đãn 敘tự 聞văn 希hy 有hữu 法pháp 。 聞văn 授thọ 記ký 二nhị 種chủng 。 或hoặc 可khả 聞văn 希hy 有hữu 法pháp 敘tự 四tứ 段đoạn 。 見kiến 受thọ 記ký 是thị 第đệ 五ngũ 段đoạn 也dã 。 如như 此thử 聞văn 見kiến 。 昔tích 未vị 曾tằng 有hữu 。 歡hoan 喜hỷ 之chi 由do 也dã 。

發phát 希hy 有hữu 心tâm

者giả 。 敘tự 近cận 聞văn 譬thí 喻dụ 四tứ 番phiên 之chi 說thuyết 希hy 有hữu 心tâm 發phát 。 心tâm 發phát 故cố 名danh 之chi 為vi 信tín 。 以dĩ 信tín 故cố 入nhập 。 入nhập 歡hoan 喜hỷ 位vị 。 即tức 信tín 解giải 品phẩm 意ý 也dã 。

從tùng 座tòa 起khởi

者giả 。 敘tự 外ngoại 敬kính 。 如như 文văn 。 例lệ 身thân 子tử 。 亦diệc 應ưng 三tam 業nghiệp 領lãnh 解giải 。 準chuẩn 前tiền 可khả 解giải 。

白bạch 佛Phật

下hạ 。 口khẩu 自tự 陳trần 。 文văn 為vi 二nhị 。

初sơ 長trường/trưởng 行hành 及cập 七thất 十thập 三tam 偈kệ 半bán 。 正chánh 陳trần 得đắc 解giải 。 次thứ 十thập 三tam 偈kệ 。 歎thán 佛Phật 恩ân 深thâm 。 此thử 解giải 由do 佛Phật 。 故cố 先tiên 陳trần 次thứ 歎thán 。 長trường/trưởng 行hành 又hựu 二nhị 。

初sơ 。 略lược 法pháp 說thuyết 。 二nhị 。 譬thí 廣quảng 說thuyết 。 略lược 又hựu 二nhị 。

法pháp 說thuyết 。 略lược 舉cử 譬thí 。 法pháp 說thuyết 又hựu 二nhị 。

先tiên 明minh 昔tích 稟bẩm 三tam 故cố 不bất 求cầu 。 二nhị 明minh 今kim 會hội 一nhất 故cố 自tự 得đắc 。 不bất 求cầu 中trung 有hữu 標tiêu 。 有hữu 釋thích 。 標tiêu 為vi 三tam 。

一nhất 。 居cư 僧Tăng 首thủ 故cố 。 二nhị 。 俗tục 年niên 邁mại 故cố 。 三tam 。 證chứng 得đắc 故cố 。 初sơ 居cư 僧Tăng 首thủ 者giả 。 我ngã 法pháp 臘lạp 既ký 高cao 。 晚vãn 學học 以dĩ 我ngã 為vi 軌quỹ 。 忽hốt 改cải 途đồ 易dị 轍triệt 棄khí 小tiểu 求cầu 大đại 。 為vi 後hậu 來lai 所sở 嫌hiềm 。 自tự 固cố 護hộ 彼bỉ 。 所sở 以dĩ 不bất 求cầu 。 二nhị 俗tục 年niên 已dĩ 邁mại 。 若nhược 作tác 菩Bồ 薩Tát 當đương 專chuyên 任nhậm 大Đại 道Đạo 。 廣quảng 度độ 眾chúng 生sanh 。 今kim 既ký 朽hủ 老lão 。 無vô 所sở 堪kham 任nhậm 。 是thị 故cố 不bất 求cầu 。 三tam 已dĩ 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 為vi 正chánh 位vị 。 不bất 能năng 發phát 大đại 心tâm 。 高cao 原nguyên 陸lục 地địa 。 不bất 生sanh 蓮liên 華hoa 。 盡tận 。 無vô 生sanh 智trí 已dĩ 立lập 。 無vô 所sở 依y 求cầu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 釋thích 三tam 不bất 求cầu 。 文văn 不bất 次thứ 第đệ 。 先tiên 釋thích 得đắc 涅Niết 槃Bàn 不bất 求cầu 。 次thứ 釋thích 年niên 邁mại 即tức 兼kiêm 僧Tăng 首thủ 。 或hoặc 指chỉ 昔tích 說thuyết 法Pháp 既ký 久cửu 。 心tâm 不bất 喜hỷ 樂lạc 。 釋thích 居cư 僧Tăng 首thủ 不bất 求cầu 。 既ký 言ngôn 在tại 座tòa 復phục 道đạo 年niên 朽hủ 。 知tri 釋thích 僧Tăng 首thủ 也dã 。 釋thích 不bất 求cầu 如như 文văn 。

我ngã 等đẳng 今kim 於ư 佛Phật 前tiền

下hạ 。 陳trần 得đắc 解giải 之chi 由do 。 由do 遠viễn 聞văn 五ngũ 章chương 略lược 廣quảng 開khai 三tam 顯hiển 實thật 。 是thị 故cố 慶khánh 幸hạnh 。

獲hoạch 大đại 善thiện 利lợi

者giả 。 正chánh 陳trần 得đắc 解giải 。 是thị 近cận 聞văn 四tứ 番phiên 譬thí 喻dụ 希hy 有hữu 之chi 法Pháp 。 而nhi 獲hoạch 開khai 悟ngộ 。 開khai 悟ngộ 善thiện 利lợi 也dã 。

無vô 量lượng 珍trân 寶bảo

下hạ 。 第đệ 二nhị 是thị 略lược 舉cử 譬thí 。 譬thí 昔tích 不bất 求cầu 而nhi 今kim 自tự 得đắc 。 希hy 有hữu 法Pháp 寶bảo 也dã 。 從tùng 。

世Thế 尊Tôn 我ngã 等đẳng 。 樂nhạo 說thuyết 譬thí 喻dụ

下hạ 。 是thị 廣quảng 領lãnh 解giải 。 有hữu 開khai 譬thí 。 合hợp 譬thí 。 欲dục 開khai 先tiên 諮tư 發phát (# 云vân 云vân )# 。 譬thí 為vi 五ngũ 。

一nhất 。 從tùng 。

捨xả 父phụ 逃đào 逝thệ

下hạ 。 名danh 父phụ 子tử 相tương/tướng 失thất 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 總tổng 譬thí 。 遠viễn 領lãnh 方phương 便tiện 略lược 頌tụng 。 二nhị 。 從tùng 。

窮cùng 子tử 傭dong 賃nhẫm

下hạ 。 名danh 父phụ 子tử 相tương 見kiến 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 見kiến 火hỏa 。 遠viễn 領lãnh 方phương 便tiện 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán 見kiến 。 三tam 。 從tùng 。

即tức 遣khiển 傍bàng 人nhân 。 急cấp 追truy 將tương 還hoàn

下hạ 。 名danh 追truy 誘dụ 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 捨xả 几kỉ 用dụng 車xa 。 遠viễn 領lãnh 方phương 便tiện 寢tẩm 大đại 施thí 小tiểu 。 四tứ 。 從tùng 。

過quá 是thị 已dĩ 後hậu 。 心tâm 相tương 體thể 信tín

下hạ 。 委ủy 知tri 家gia 業nghiệp 譬thí 。 此thử 非phi 領lãnh 上thượng 近cận 遠viễn 。 乃nãi 追truy 取thủ 方Phương 等Đẳng 彈đàn 呵ha 。 《# 大đại 品phẩm 》# 轉chuyển 教giáo 意ý 耳nhĩ 。 五ngũ 。 從tùng 。

復Phục 經Kinh 少Thiểu 時Thời 。 父Phụ 知Tri 子Tử 意Ý

下hạ 。 名danh 付phó 家gia 業nghiệp 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 賜tứ 一nhất 大đại 車xa 。 遠viễn 領lãnh 法pháp 說thuyết 。 正chánh 直trực 捨xả 方phương 便tiện 。 又hựu 合hợp 第đệ 四tứ 。 第đệ 五ngũ 共cộng 為vi 一nhất 領lãnh 付phó 譬thí 。 在tại 下hạ 更cánh 明minh 其kỳ 意ý 也dã 。 舊cựu 以dĩ 西tây 方phương 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 以dĩ 合hợp 長trưởng 者giả 。 今kim 不bất 用dụng 之chi 。 西tây 方phương 佛Phật 別biệt 。 緣duyên 異dị 。 佛Phật 別biệt 故cố 隱ẩn 顯hiển 義nghĩa 不bất 成thành 。 緣duyên 異dị 故cố 子tử 父phụ 義nghĩa 不bất 成thành 。 又hựu 此thử 經Kinh 首thủ 末mạt 全toàn 無vô 此thử 旨chỉ 。 閉bế 眼nhãn 穿xuyên 鑿tạc 。 今kim 依y 文văn 附phụ 義nghĩa 。 若nhược 釋thích 窮cùng 子tử 。 取thủ 二Nhị 乘Thừa 人nhân 半bán 字tự 法pháp 銷tiêu 文văn 。 若nhược 釋thích 長trưởng 者giả 。 取thủ 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 。 滿mãn 字tự 法Pháp 門môn 銷tiêu 文văn 。 何hà 者giả 。 宅trạch 內nội 長trưởng 者giả 。 脫thoát 纓anh 珞lạc 著trước 垢cấu 衣y 。 衣y 纓anh 有hữu 異dị 。 人nhân 秖kỳ 是thị 一nhất 。 譬thí 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 。 隱ẩn 無vô 量lượng 神thần 德đức 示thị 丈trượng 六lục 金kim 輝huy 。 執chấp 持trì 糞phẩn 器khí 設thiết 三tam 乘thừa 教giáo 。 隱ẩn 顯hiển 有hữu 殊thù 何hà 關quan 體thể 別biệt 。 舍xá 那na 著trước 脫thoát 近cận 尚thượng 不bất 知tri 。 彌di 陀đà 在tại 遠viễn 何hà 嘗thường 變biến 換hoán (# 云vân 云vân )# 。 父phụ 子tử 相tương/tướng 失thất 譬thí 又hựu 為vi 四tứ 。

一nhất 。 子tử 背bối/bội 父phụ 去khứ 。 二nhị 。 父phụ 求cầu 子tử 中trung 止chỉ 。 三tam 。 子tử 遇ngộ 到đáo 本bổn 。 四tứ 。 其kỳ 父phụ 憂ưu 念niệm 。 四tứ 段đoạn 各các 兩lưỡng 。 初sơ 兩lưỡng 者giả 。

一nhất 。 背bối/bội 父phụ 而nhi 去khứ 。 領lãnh 總tổng 譬thí 中trung 五ngũ 百bách 人nhân 。 昔tích 結kết 大Đại 乘Thừa 子tử 父phụ 。 尋tầm 復phục 失thất 解giải 流lưu 浪lãng 五ngũ 道đạo 。 故cố 言ngôn 。

或hoặc 十thập 二nhị 十thập 。 至chí 五ngũ 十thập 歲tuế

通thông 是thị 佛Phật 子tử 。 子tử 義nghĩa 微vi 弱nhược 故cố 言ngôn 。

幼ấu 稚trĩ

非phi 結kết 緣duyên 己kỷ 界giới 。 故cố 言ngôn 。

久cửu 住trú 他tha 國quốc

二nhị 者giả 向hướng 本bổn 而nhi 還hoàn 。 領lãnh 總tổng 譬thí 三tam 十thập 子tử 。 此thử 緣duyên 有hữu 微vi 著trước 之chi 義nghĩa 故cố 言ngôn 。

長trường/trưởng 大đại

緣duyên 既ký 經kinh 苦khổ 關quan 佛Phật 大đại 悲bi 。 故cố 言ngôn 。

遇ngộ 到đáo 本bổn 國quốc

父phụ 求cầu 子tử 而nhi 止chỉ 為vi 兩lưỡng 者giả 。

一nhất 。 父phụ 求cầu 子tử 不bất 得đắc 。 領lãnh 總tổng 譬thí 中trung 長trưởng 者giả 。 從tùng 眾chúng 生sanh 退thoái 大đại 之chi 後hậu 。 伺tứ 其kỳ 大đại 機cơ 未vị 得đắc 其kỳ 會hội 。 故cố 言ngôn 。

不bất 得đắc

二nhị 。 中trung 止chỉ 一nhất 城thành 。

其kỳ 家gia

者giả 。 領lãnh 總tổng 譬thí 中trung 宅trạch 。

大đại 富phú

者giả 。 領lãnh 總tổng 譬thí 中trung 長trưởng 者giả 德đức 業nghiệp 內nội 外ngoại 財tài 富phú 意ý 耳nhĩ 。 子tử 到đáo 父phụ 城thành 為vi 二nhị 。

一nhất 。 到đáo 城thành 之chi 由do 。 領lãnh 火hỏa 起khởi 苦khổ 惱não 之chi 相tướng 。 從tùng 退thoái 大đại 已dĩ 後hậu 。 處xứ 處xứ 遊du 歷lịch 備bị 嬰anh 辛tân 苦khổ 。 二nhị 遂toại 到đáo 父phụ 城thành 者giả 。 以dĩ 苦khổ 為vi 機cơ 扣khấu 於ư 大đại 悲bi 。 故cố 言ngôn 遂toại 到đáo 父phụ 城thành 。 其kỳ 父phụ 憂ưu 喜hỷ 即tức 是thị 兩lưỡng 者giả 。

一nhất 。 念niệm 失thất 子tử 苦khổ 。 二nhị 。 念niệm 得đắc 子tử 樂nhạo/nhạc/lạc 。 領lãnh 總tổng 譬thí 中trung 一nhất 門môn 。 子tử 既ký 幼ấu 稚trĩ 取thủ 門môn 不bất 當đương 動động 父phụ 之chi 憂ưu 。 元nguyên 以dĩ 此thử 門môn 通thông 之chi 。 故cố 動động 父phụ 之chi 喜hỷ 。 分phần/phân 章chương 竟cánh 。

銷tiêu 文văn 者giả 。 初sơ 。 子tử 背bối/bội 父phụ 去khứ 有hữu 二nhị 。

初sơ 。

譬thí 如như 有hữu 人nhân

領lãnh 二nhị 十thập 子tử 譬thí 二Nhị 乘Thừa 人nhân 。 菩Bồ 薩Tát 位vị 行hành 難nan 知tri 。 且thả 齊tề 已dĩ 領lãnh 耳nhĩ 。

年niên 既ký 幼ấu 穉# 者giả

舊cựu 云vân 。 聞văn 法Pháp 少thiểu 為vi 稚trĩ 。 若nhược 爾nhĩ 下hạ 文văn 云vân 長trường/trưởng 大đại 。 應ưng 是thị 聞văn 法Pháp 多đa 。 今kim 以dĩ 無vô 明minh 厚hậu 重trọng 覆phú 障chướng 解giải 心tâm 。 解giải 心tâm 無vô 力lực 故cố 言ngôn 。

幼ấu 稚trĩ

善thiện 根căn 熏huân 被bị 稍sảo 稍sảo 欲dục 著trước 名danh 為vi 。

長trường/trưởng 大đại

捨xả 父phụ 逃đào 逝thệ

者giả 。 退thoái 大đại 為vi 捨xả 。 無vô 明minh 自tự 覆phú 曰viết 逃đào 。 趣thú 向hướng 生sanh 死tử 為vi 逝thệ 。

問vấn 。

佛Phật 捨xả 應ưng 後hậu 眾chúng 生sanh 起khởi 惑hoặc 。 是thị 父phụ 離ly 子tử 。 非phi 是thị 子tử 捨xả 父phụ 。

答đáp 。

由do 眾chúng 生sanh 不bất 感cảm 佛Phật 則tắc 去khứ 世thế 。 還hoàn 成thành 子tử 捨xả 父phụ 義nghĩa 。

久cửu 住trú 他tha 國quốc

者giả 。 涅Niết 槃Bàn 法Pháp 界Giới 是thị 佛Phật 自tự 國quốc 。 生sanh 死tử 五ngũ 欲dục 是thị 為vi 他tha 國quốc 。 本bổn 求cầu 出xuất 離ly 而nhi 退thoái 墮đọa 不bất 反phản 。 故cố 云vân 。

久cửu 住trụ

或hoặc 十thập

是thị 天thiên 道đạo 。

二nhị 十thập

人nhân 道đạo 。

五ngũ 十thập

是thị 五ngũ 道đạo 。 約ước 於ư 一nhất 人nhân 備bị 輪luân 諸chư 道đạo 。

年niên 既ký 長trưởng 大đại

下hạ 。 二nhị 。 向hướng 國quốc 而nhi 還hoàn 者giả 。 幼ấu 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 癡si 小tiểu 故cố 。 二nhị 未vị 遭tao 苦khổ 故cố 。 則tắc 不bất 知tri 還hoàn 。 譬thí 結kết 緣duyên 已dĩ 後hậu 。 大đại 解giải 未vị 濃nồng 如như 癡si 不bất 反phản 。 尚thượng 有hữu 殘tàn 福phước 耽đam 迷mê 不bất 反phản 。 今kim 習tập 業nghiệp 冥minh 薰huân 微vi 知tri 向hướng 道đạo 。 遭tao 苦khổ 失thất 樂lạc 思tư 求cầu 出xuất 要yếu 。 此thử 二nhị 為vi 機cơ 扣khấu 佛Phật 。 名danh 為vi 漸tiệm 向hướng 父phụ 國quốc 。 上thượng 文văn 云vân 。

若nhược 人nhân 遭tao 苦khổ 。 為vi 說thuyết 涅Niết 槃Bàn

若nhược 以dĩ 人nhân 天thiên 二nhị 善thiện 非phi 感cảm 佛Phật 緣duyên 。 在tại 三tam 界giới 中trung 。 不bất 見kiến 佛Phật 父phụ 為vi 。

窮cùng

不bất 得đắc 出xuất 要yếu 。 之chi 術thuật 又hựu 為vi 。

窮cùng

八bát 苦khổ 火hỏa 燒thiêu 故cố 為vi 。

困khốn

馳trì 騁sính 四tứ 方phương 。 以dĩ 求cầu 衣y 食thực

者giả 。 舊cựu 云vân 。 人nhân 天thiên 五Ngũ 戒Giới 十Thập 善Thiện 。 各các 有hữu 因nhân 果quả 。 以dĩ 為vi 四tứ 方phương 用dụng 自tự 資tư 給cấp 。 又hựu 於ư 四tứ 生sanh 營doanh 生sanh 。 以dĩ 求cầu 衣y 食thực 。 下hạ 文văn 云vân 。

一nhất 百bách 三tam 十thập 劫kiếp 。 今kim 乃nãi 得đắc 一nhất 見kiến

彼bỉ 之chi 劫kiếp 中trung 非phi 無vô 人nhân 天thiên 因nhân 果quả 不bất 能năng 感cảm 佛Phật 。 故cố 知tri 此thử 善thiện 非phi 見kiến 佛Phật 機cơ 。 今kim 佛Phật 既ký 未vị 出xuất 。 諸chư 凡phàm 夫phu 人nhân 。 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 。 起khởi 於ư 四tứ 見kiến 。 於ư 中trung 求cầu 正Chánh 道Đạo 如như 求cầu 食thực 。 求cầu 助trợ 道đạo 如như 求cầu 衣y 。 以dĩ 厭yếm 苦khổ 求cầu 理lý 為vi 可khả 化hóa 之chi 緣duyên 。 佛Phật 初sơ 出xuất 時thời 諸chư 外ngoại 道đạo 。 等đẳng 皆giai 先tiên 得đắc 度độ 。 即tức 此thử 意ý 也dã 。 大đại 經Kinh 云vân 。

諦đế 觀quán 四tứ 方phương 喻dụ 於ư 四Tứ 諦Đế

準chuẩn 此thử 可khả 知tri 。

漸tiệm 漸tiệm 遊du 行hành 。 遇ngộ 向hướng 本bổn 國quốc

者giả 。 明minh 其kỳ 厭yếm 苦khổ 希hy 脫thoát 邪tà 求cầu 涅Niết 槃Bàn 。 雖tuy 非phi 本bổn 意ý 亦diệc 蒙mông 值trị 佛Phật 。 故cố 云vân 。

遇ngộ 向hướng

也dã 。

本bổn 國quốc

如như 上thượng 說thuyết 。 下hạ 文văn 明minh 城thành 舍xá 。 云vân 何hà 分phân 別biệt 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 為vi 國quốc 。 此thử 義nghĩa 則tắc 寬khoan 。 城thành 語ngữ 小tiểu 密mật 。 以dĩ 斷đoạn 德đức 涅Niết 槃Bàn 防phòng 非phi 禦ngữ 惡ác 為vi 城thành 。 舍xá 語ngữ 又hựu 親thân 。 同đồng 體thể 大đại 悲bi 為vi 舍xá 也dã 。

其kỳ 父phụ 先tiên 來lai 。 求cầu 子tử 不bất 得đắc

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 求cầu 子tử 中trung 止chỉ 。 譬thí 亦diệc 為vi 二nhị 。

初sơ 。 從tùng 退thoái 大đại 已dĩ 後hậu 求cầu 機cơ 不bất 會hội 。 不bất 會hội 故cố 名danh 。

不bất 得đắc

二nhị 。

中trung 止chỉ 一nhất 城thành

者giả 。 不bất 為vi 一nhất 子tử 而nhi 廢phế 家gia 業nghiệp 。 譬thí 佛Phật 不bất 以dĩ 一nhất 處xứ 無vô 機cơ 而nhi 廢phế 餘dư 方phương 施thí 化hóa 。 舊cựu 云vân 。 二nhị 萬vạn 佛Phật 後hậu 。 釋Thích 迦Ca 佛Phật 前tiền 。 兩lưỡng 楹doanh 間gian 為vi 中trung 止chỉ 。 今kim 謂vị 中trung 義nghĩa 可khả 然nhiên 。 止chỉ 國quốc 城thành 家gia 皆giai 不bất 可khả 用dụng 。 今kim 取thủ 方phương 便tiện 有hữu 餘dư 土thổ/độ 為vi 。

國quốc

在tại 同đồng 居cư 。 實thật 報báo 兩lưỡng 間gian 為vi 。

中trung

有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 為vi 。

城thành

住trụ 此thử 涅Niết 槃Bàn 名danh 。

止chỉ

處xứ 此thử 為vi 家gia 。 起khởi 勝thắng 劣liệt 兩lưỡng 應ưng 。 劣liệt 應ưng 應ưng 聲Thanh 聞Văn 。 勝thắng 應ưng 應ưng 菩Bồ 薩Tát 。 五ngũ 人nhân 斷đoạn 通thông 惑hoặc 者giả 。 同đồng 生sanh 其kỳ 土thổ/độ 。 皆giai 為vi 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 以dĩ 勝thắng 應ưng 應ưng 之chi 。 純thuần 以dĩ 大Đại 乘Thừa 家gia 業nghiệp 訓huấn 令linh 修tu 學học 。 中trung 止chỉ 於ư 此thử 伺tứ 覓mịch 同đồng 居cư 子tử 機cơ 。 非phi 但đãn 中trung 義nghĩa 得đắc 合hợp 。 國quốc 城thành 家gia 業nghiệp 。 皆giai 悉tất 分phân 明minh 。

大đại 富phú

者giả 。 實thật 相tướng 境cảnh 為vi 。

家gia

具cụ 足túc 萬vạn 德đức 名danh 為vi 。

富phú

五ngũ 度độ 福phước 德đức 名danh 為vi 。

財tài

般Bát 若Nhã 智trí 慧tuệ 名danh 為vi 。

寶bảo

導đạo 一nhất 切thiết 悉tất 摩ma 訶ha 衍diễn 名danh 。

無vô 量lượng

金kim 銀ngân 珠châu 等đẳng 。 是thị 大Đại 乘Thừa 三Tam 十Thập 七Thất 道Đạo 品Phẩm 也dã 。 此thử 即tức 領lãnh 上thượng 長trưởng 者giả 大đại 富phú 義nghĩa 也dã 。

倉thương 庫khố 盈doanh 溢dật

者giả 。 在tại 內nội 為vi 。

盈doanh

在tại 外ngoại 為vi 。

溢dật

盛thịnh 米mễ 為vi 。

倉thương

盛thịnh 物vật 為vi 。

庫khố

倉thương

譬thí 禪thiền 定định 。 禪thiền 生sanh 百bách 八bát 三tam 昧muội 故cố 。

庫khố

譬thí 實thật 相tướng 。 能năng 發phát 十thập 八bát 空không 智trí 慧tuệ 故cố 。 自tự 資tư 為vi 。

盈doanh

外ngoại 化hóa 為vi 。

溢dật

領lãnh 上thượng 多đa 有hữu 田điền 宅trạch 義nghĩa 也dã 。

僮đồng 僕bộc

者giả 。 方phương 便tiện 知tri 見kiến 。 波Ba 羅La 蜜Mật 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。 屈khuất 曲khúc 隨tùy 機cơ 稱xưng 事sự 稱xưng 理lý 。 此thử 領lãnh 上thượng 又hựu 多đa 僕bộc 從tùng 。 就tựu 位vị 為vi 語ngữ 。 二Nhị 乘Thừa 及cập 通thông 教giáo 菩Bồ 薩Tát 。 別biệt 教giáo 三tam 十thập 心tâm 。 悉tất 如như 。

僮đồng 僕bộc

別biệt 教giáo 圓viên 教giáo 十Thập 地Địa 如như 。

臣thần

十thập 向hướng 如như 。

佐tá

十thập 行hành 如như 。

吏lại

十thập 住trụ 如như 。

民dân

初sơ 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 率suất 土thổ/độ 之chi 賓tân 無vô 非phi 王vương 民dân 。 雖tuy 得đắc 為vi 民dân 比tỉ 吏lại 佐tá 等đẳng 猶do 為vi 疎sơ 遠viễn 。 十thập 行hành 歷lịch 別biệt 。 修tu 習tập 諸chư 法pháp 。 種chủng 種chủng 驅khu 馳trì 如như 吏lại 。 十thập 迴hồi 向hướng 事sự 理lý 稍sảo 深thâm 。 職chức 近cận 王vương 邊biên 如như 佐tá 。 十Thập 地Địa 輔phụ 佛Phật 行hạnh 化hóa 。 降hàng 魔ma 制chế 敵địch 故cố 如như 臣thần 也dã 。 一nhất 心tâm 三tam 觀quán 如như 。

象tượng

運vận 圓viên 教giáo 大Đại 乘Thừa 。 次thứ 第đệ 三tam 觀quán 如như 。

馬mã

運vận 別biệt 教giáo 大Đại 乘Thừa 。 即tức 空không 析tích 空không 觀quán 如như 。

牛ngưu

運vận 通thông 教giáo 等đẳng 大Đại 乘Thừa 。 析tích 法pháp 觀quán 自tự 行hành 如như 鹿lộc 羊dương 等đẳng 。 運vận 二Nhị 乘Thừa 之chi 法pháp 。

無vô 數số

者giả 。 權quyền 實thật 諸chư 法pháp 皆giai 名danh 。

車xa 乘thừa

權quyền 實thật 智trí 觀quán 名danh 。

象tượng 馬mã 牛ngưu 羊dương

非phi 但đãn 教giáo 法pháp 甚thậm 多đa 。 觀quán 智trí 亦diệc 復phục 無vô 數số 也dã 。

出xuất 入nhập

者giả 。 二nhị 而nhi 不bất 二nhị 是thị 入nhập 。 不bất 二nhị 而nhi 二nhị 是thị 出xuất 。 又hựu 不bất 二nhị 而nhi 二nhị 是thị 入nhập 。 二nhị 而nhi 不bất 二nhị 是thị 出xuất 。 無vô 量lượng 還hoàn 一nhất 是thị 入nhập 。 一nhất 中trung 無vô 量lượng 是thị 出xuất 。 化hóa 他tha 用dụng 為vi 出xuất 。 自tự 行hành 用dụng 為vi 入nhập 。 出xuất 法pháp 益ích 眾chúng 生sanh 為vi 。

息tức

化hóa 功công 歸quy 己kỷ 為vi 。

利lợi

乃nãi 遍biến 他tha 國quốc

者giả 。 遍biến 於ư 三tam 土thổ/độ 行hành 於ư 非phi 道đạo 。 通thông 達đạt 佛Phật 道Đạo 。 即tức 其kỳ 義nghĩa 也dã 。 唯duy 法pháp 性tánh 是thị 己kỷ 國quốc 耳nhĩ 。

商thương 估cổ 賈cổ 客khách 。 亦diệc 甚thậm 眾chúng 多đa

者giả 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 是thị 商thương 人nhân 。 又hựu 遍biến 入nhập 三tam 土thổ/độ 。 以dĩ 求cầu 法Pháp 利lợi 。 故cố 云vân 眾chúng 多đa 。 此thử 土độ 菩Bồ 薩Tát 。 往vãng 他tha 方phương 聽thính 法Pháp 。 他tha 方phương 大Đại 士Sĩ 來lai 此thử 聞văn 經Kinh 。 往vãng 還hoàn 採thải 利lợi 也dã 。 又hựu 應ứng 化hóa 二nhị 身thân 如như 賈cổ 客khách 。 將tương 實thật 法pháp 遍biến 入nhập 三tam 土thổ/độ 。 化hóa 益ích 眾chúng 生sanh 而nhi 歸quy 法Pháp 身thân 。 故cố 云vân 甚thậm 多đa 。 如như 世thế 間gian 人nhân 。 令linh 他tha 捉tróc 財tài 興hưng 生sanh 亦diệc 自tự 興hưng 生sanh 也dã 。

時thời 貧bần 窮cùng 子tử 。 遊du 諸chư 聚tụ 落lạc

下hạ 。 第đệ 三tam 。 是thị 子tử 還hoàn 近cận 父phụ 譬thí 。 此thử 亦diệc 二nhị 。

一nhất 。 求cầu 衣y 食thực 。 二nhị 。 到đáo 父phụ 城thành 。 初sơ 內nội 合hợp 退thoái 大Đại 乘Thừa 已dĩ 。 備bị 遭tao 諸chư 苦khổ 。 深thâm 起khởi 厭yếm 患hoạn 。 欲dục 求cầu 出xuất 離ly 取thủ 理lý 不bất 中trung 。 致trí 成thành 邪tà 僻tích 。 因nhân 邪tà 慧tuệ 歷lịch 心tâm 易dị 可khả 入nhập 正chánh 。 以dĩ 求cầu 出xuất 世thế 為vi 感cảm 佛Phật 由do 也dã 。 觀quán 察sát 五ngũ 陰ấm 為vi 。

聚tụ 落lạc

十thập 二nhị 入nhập 為vi 。

邑ấp

十thập 八bát 界giới 為vi 。

國quốc

歷lịch 此thử 求cầu 理lý 名danh 。

求cầu 衣y 食thực

二nhị 。

遂toại 到đáo 其kỳ 父phụ 所sở 止chỉ

下hạ 。 此thử 是thị 正chánh 向hướng 。

其kỳ 父phụ 所sở 止chỉ 之chi 城thành

者giả 。 苦khổ 境cảnh 為vi 機cơ 。 感cảm 佛Phật 大đại 悲bi 名danh 為vi 到đáo 城thành 。 城thành 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 涅Niết 槃Bàn 通thông 半bán 滿mãn 。 眾chúng 生sanh 習tập 解giải 可khả 有hữu 得đắc 涅Niết 槃Bàn 之chi 義nghĩa 。 故cố 言ngôn 到đáo 城thành 。

父phụ 每mỗi 念niệm 子tử

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 即tức 是thị 父phụ 憂ưu 念niệm 子tử 譬thí 。 此thử 中trung 亦diệc 二nhị 。

一nhất 。 念niệm 失thất 子tử 之chi 苦khổ 。 如Như 來Lai 自tự 昔tích 至chí 今kim 。 恆hằng 思tư 子tử 大đại 機cơ 。 故cố 言ngôn 。

每mỗi 念niệm

五ngũ 十thập 餘dư 年niên

者giả 。 五ngũ 道đạo 也dã 。 開khai 鬼quỷ 出xuất 修tu 羅la 。 故cố 言ngôn 。

餘dư

也dã 。

未vị 曾tằng 說thuyết

者giả 。 未vị 曾tằng 向hướng 方phương 便tiện 有hữu 餘dư 土thổ/độ 中trung 臣thần 佐tá 吏lại 人nhân 說thuyết 有hữu 此thử 子tử 機cơ 緣duyên 也dã 。 又hựu 應ưng 世thế 已dĩ 來lai 自tự 昔tích 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 方Phương 等Đẳng 《# 大đại 品phẩm 》# 諸chư 座tòa 。 未vị 曾tằng 向hướng 諸chư 大Đại 士Sĩ 說thuyết 此thử 聲Thanh 聞Văn 本bổn 是thị 大Đại 乘Thừa 之chi 子tử 。 既ký 非phi 佛Phật 子tử 。 不bất 解giải 佛Phật 法Pháp 。 或hoặc 如như 聾lung 啞á 。 或hoặc 花hoa 著trước 拜bái 座tòa 。 或hoặc 棄khí 鉢bát 茫mang 然nhiên 。 種chủng 種chủng 不bất 逮đãi 也dã 。

心tâm 懷hoài 悔hối 恨hận

悔hối 昔tích 不bất 勤cần 教giáo 詔chiếu 致trí 令linh 無vô 訓huấn 逃đào 逝thệ 。 恨hận 子tử 不bất 惟duy 恩ân 義nghĩa 疎sơ 我ngã 親thân 他tha 。 內nội 合hợp 如Như 來Lai 悔hối 不bất 殷ân 勤cần 令linh 入nhập 內nội 凡phàm 。 遂toại 使sử 退thoái 失thất 。 本bổn 解giải 恨hận 其kỳ 無vô 心tâm 不bất 能năng 精tinh 進tấn 。 固cố 志chí 逃đào 迷mê 不bất 返phản 。 故cố 言ngôn 悔hối 恨hận 也dã 。

自tự 念niệm 老lão 朽hủ

者giả 。 化hóa 期kỳ 將tương 畢tất 無vô 傳truyền 大đại 法pháp 之chi 人nhân 。 如như 老lão 朽hủ 而nhi 無vô 子tử 也dã 。

問vấn 。

法Pháp 身thân 所sở 化hóa 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 等đẳng 悉tất 堪kham 補bổ 處xứ 。 何hà 遽cự 此thử 憂ưu 。

答đáp 。

法Pháp 身thân 所sở 化hóa 本bổn 無vô 興hưng 廢phế 。 誰thùy 談đàm 老lão 朽hủ 。 此thử 非phi 所sở 論luận 。 今kim 明minh 化hóa 身thân 眷quyến 屬thuộc 則tắc 有hữu 二nhị 種chủng 。

一nhất 。 法Pháp 身thân 大Đại 士Sĩ 。 其kỳ 相tương/tướng 影ảnh 嚮hướng 。 迹tích 雖tuy 弟đệ 子tử 本bổn 或hoặc 是thị 師sư 。 亦diệc 不bất 約ước 此thử 自tự 念niệm 老lão 朽hủ 也dã 。 二nhị 者giả 同đồng 居cư 凡phàm 夫phu 。 始thỉ 從tùng 化hóa 佛Phật 初sơ 發phát 道Đạo 心tâm 者giả 。 名danh 此thử 為vi 子tử 也dã 。 子tử 繼kế 父phụ 業nghiệp 令linh 胤dận 族tộc 不bất 斷đoạn 。 若nhược 身thân 子tử 受thọ 決quyết 作tác 華hoa 光quang 佛Phật 。 則tắc 一nhất 方phương 佛Phật 種chủng 。 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 。 大Đại 乘Thừa 家gia 業nghiệp 遞đệ 相tương 傳truyền 付phó 。 若nhược 身thân 子tử 無vô 可khả 化hóa 之chi 機cơ 。 則tắc 大Đại 乘Thừa 法Pháp 財tài 現hiện 無vô 付phó 囑chúc 。 後hậu 來lai 眾chúng 生sanh 佛Phật 種chủng 安an 寄ký 。 老lão 朽hủ 興hưng 歎thán 正chánh 為vi 此thử 也dã 。

復phục 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 若nhược 得đắc 子tử

下hạ 。 二nhị 。 念niệm 得đắc 子tử 為vi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 可khả 度độ 之chi 機cơ 名danh 為vi 。

得đắc 子tử

與dữ 受thọ 佛Phật 記ký 名danh 付phó 法Pháp 財tài 。 稱xưng 於ư 本bổn 心tâm 復phục 言ngôn 。

快khoái 樂lạc

領lãnh 上thượng 總tổng 譬thí 竟cánh 。

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 文Văn 句Cú 卷quyển 第đệ 六lục 上thượng

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 文Văn 句Cú 卷quyển 第đệ 六lục 下hạ

天thiên 台thai 智trí 者giả 大đại 師sư 說thuyết

爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử 傭dong 賃nhẫm

下hạ 。 第đệ 二nhị 父phụ 子tử 相tương 見kiến 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 中trung 見kiến 火hỏa 。 遠viễn 領lãnh 方phương 便tiện 中trung 五ngũ 濁trược 意ý 。 為vi 三tam 。

一nhất 。 明minh 窮cùng 子tử 傭dong 賃nhẫm 。 領lãnh 火hỏa 宅trạch 所sở 見kiến 之chi 火hỏa 。 法pháp 說thuyết 所sở 見kiến 五ngũ 濁trược 。 二nhị 。 父phụ 見kiến 子tử 。 領lãnh 火hỏa 宅trạch 長trưởng 者giả 見kiến 。 法pháp 說thuyết 中trung 佛Phật 眼nhãn 見kiến 也dã 。 三tam 。 歡hoan 喜hỷ 適thích 願nguyện 。 領lãnh 火hỏa 宅trạch 中trung 驚kinh 怖bố 。 法pháp 說thuyết 中trung 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 法pháp 譬thí 並tịnh 明minh 父phụ 前tiền 見kiến 子tử 。 此thử 中trung 明minh 子tử 前tiền 見kiến 父phụ 。 就tựu 佛Phật 則tắc 靈linh 智trí 先tiên 知tri 。 機cơ 後hậu 起khởi 應ưng 。 故cố 言ngôn 父phụ 先tiên 見kiến 子tử 。 若nhược 約ước 眾chúng 生sanh 。 必tất 先tiên 機cơ 而nhi 後hậu 應ưng 。 故cố 言ngôn 子tử 先tiên 見kiến 父phụ 。 機cơ 應ưng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 不bất 後hậu 不bất 前tiền 。 故cố 前tiền 後hậu 互hỗ 舉cử 也dã 。 今kim 取thủ 文văn 便tiện 但đãn 為vi 二nhị 段đoạn 。

一nhất 。 子tử 見kiến 父phụ 。 二nhị 。 父phụ 見kiến 子tử 。 此thử 兩lưỡng 段đoạn 中trung 各các 復phục 為vi 四tứ 。 初sơ 子tử 見kiến 父phụ 四tứ 者giả 。

一nhất 。 見kiến 父phụ 之chi 由do 。 由do 求cầu 衣y 食thực 。 二nhị 。 見kiến 父phụ 之chi 處xứ 。 處xử 在tại 門môn 側trắc 。 三tam 。 見kiến 父phụ 之chi 相tướng 。 踞cứ 師sư 子tử 床sàng 。 四tứ 。 生sanh 畏úy 避tị 。 悔hối 來lai 至chí 此thử 。 見kiến 父phụ 之chi 由do 。 由do 厭yếm 苦khổ 欣hân 樂nhạo 推thôi 求cầu 理lý 味vị 。 漸tiệm 漸tiệm 積tích 習tập 。 遂toại 成thành 出xuất 世thế 善thiện 根căn 。 故cố 言ngôn 。

傭dong 賃nhẫm 展triển 轉chuyển

以dĩ 此thử 善thiện 根căn 。 能năng 扣khấu 佛Phật 慈từ 悲bi 。 故cố 言ngôn 。

遇ngộ 到đáo 父phụ 舍xá

父phụ 喻dụ 道đạo 後hậu 法Pháp 身thân 。 舍xá 喻dụ 無vô 緣duyên 慈từ 悲bi 。 大đại 小tiểu 二nhị 機cơ 雙song 扣khấu 此thử 舍xá 。 有hữu 大đại 機cơ 故cố 。 故cố 言ngôn 。

遙diêu 見kiến 其kỳ 父phụ

有hữu 小tiểu 機cơ 故cố 。

住trụ 在tại 門môn 側trắc

若nhược 唯duy 小tiểu 無vô 大đại 則tắc 應ưng 不bất 見kiến 尊tôn 特đặc 之chi 身thân 。 父phụ 不bất 應ưng 言ngôn 。

我ngã 財tài 物vật 庫khố 藏tạng 。 今kim 有hữu 所sở 付phó

若nhược 唯duy 大đại 無vô 小tiểu 。 不bất 應ưng 住trụ 立lập 門môn 側trắc 。 子tử 不bất 應ưng 言ngôn 。

非phi 我ngã 傭dong 力lực 。 得đắc 物vật 之chi 處xứ

也dã 。 見kiến 父phụ 之chi 處xứ 者giả 即tức 是thị 門môn 側trắc 。 二nhị 觀quán 為vi 方phương 便tiện 即tức 門môn 二nhị 邊biên 。 圓viên 中trung 之chi 機cơ 當đương 門môn 正chánh 見kiến 。 二Nhị 乘Thừa 偏thiên 真chân 故cố 言ngôn 門môn 側trắc 。 但đãn 空không 三tam 昧muội 偏thiên 真chân 慧tuệ 眼nhãn 。 傍bàng 窺khuy 法Pháp 身thân 耳nhĩ 。

遙diêu 見kiến 其kỳ 父phụ

正chánh 見kiến 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 近cận 見kiến 。 二nhị 遠viễn 見kiến 。 今kim 言ngôn 大đại 機cơ 始thỉ 發phát 扣khấu 召triệu 事sự 遠viễn 。 是thị 故cố 言ngôn 。

遙diêu

又hựu 機cơ 微vi 非phi 應ưng 赴phó 。 名danh 之chi 為vi 。

遙diêu

也dã 。

踞cứ 師sư 子tử 床sàng

者giả 。 圓viên 報báo 法Pháp 身thân 安an 處xứ 空không 理lý 。 無vô 復phục 通thông 別biệt 二nhị 惑hoặc 。 八bát 魔ma 等đẳng 畏úy 。 故cố 云vân 踞cứ 師sư 子tử 床sàng 也dã 。 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 說thuyết 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 空không 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 為vi 床sàng 也dã 。

寶bảo 几kỉ 承thừa 足túc

者giả 。 定định 慧tuệ 為vi 足túc 。 實thật 諦đế 為vi 几kỉ 。 無vô 生sanh 定định 慧tuệ 依y 真Chân 如Như 境cảnh 也dã 。

婆Bà 羅La 門Môn

舊cựu 云vân 。 高cao 良lương 大đại 姓tánh 。 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 也dã 。

剎sát 利lợi

者giả 。 七thất 地địa 已dĩ 還hoàn 也dã 。

居cư 士sĩ

內nội 凡phàm 夫phu 等đẳng 。 舊cựu 云vân 。 此thử 經Kinh 中trung 明minh 法Pháp 身thân 。 非phi 常thường 住trụ 法Pháp 身thân 也dã 。 乃nãi 是thị 他tha 方phương 應ưng 身thân 將tương 應ưng 此thử 土thổ/độ 。 即tức 為vi 此thử 間gian 之chi 法Pháp 身thân 。 故cố 有hữu 內nội 凡phàm 諸chư 人nhân 圍vi 遶nhiễu 。 今kim 謂vị 不bất 爾nhĩ 。 若nhược 作tác 他tha 方phương 佛Phật 者giả 。 子tử 父phụ 機cơ 應ưng 體thể 用dụng 著trước 脫thoát 。 皆giai 不bất 成thành 。 如như 前tiền 說thuyết 。 又hựu 不bất 容dung 小tiểu 機cơ 扣khấu 此thử 。 大đại 機cơ 扣khấu 彼bỉ 。 亦diệc 不bất 應ưng 結kết 大đại 緣duyên 於ư 彼bỉ 。 結kết 小tiểu 緣duyên 於ư 此thử 。 亦diệc 不bất 應ưng 雙song 結kết 在tại 此thử 。 雙song 應ưng 在tại 彼bỉ 。 如như 是thị 大đại 惑hoặc 亂loạn 。 今kim 明minh 勝thắng 應ưng 應ưng 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 盧lô 舍xá 那na 尊tôn 特đặc 身thân 。 大đại 機cơ 所sở 扣khấu 者giả 也dã 。 劣liệt 應ưng 應ưng 小Tiểu 乘Thừa 。 丈trượng 六lục 弊tệ 衣y 。 小tiểu 機cơ 所sở 扣khấu 者giả 也dã 。 今kim 經kinh 明minh 常thường 住trụ 醍đề 醐hồ 與dữ 《# 涅Niết 槃Bàn 》# 等đẳng 。 法Pháp 身thân 圓viên 頓đốn 與dữ 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 等đẳng 。 所sở 譬thí 長trưởng 者giả 威uy 德đức 侍thị 衛vệ 剎sát 利lợi 婆Bà 羅La 門Môn 。 恭cung 敬kính 圍vi 遶nhiễu 。 悉tất 指chỉ 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 中trung 眷quyến 屬thuộc 皆giai 無vô 異dị 也dã 。 所sở 說thuyết 法pháp 相tướng 。 如như 彼bỉ 所sở 明minh 亦diệc 復phục 無vô 別biệt 。 婆Bà 羅La 門Môn 名danh 淨tịnh 行hạnh 。 貴quý 族tộc 高cao 潔khiết 即tức 等đẳng 覺giác 離ly 垢cấu 菩Bồ 薩Tát 也dã 。 剎sát 利lợi 即tức 是thị 王vương 種chủng 。 九cửu 地địa 已dĩ 下hạ 初Sơ 地Địa 已dĩ 上thượng 也dã 。 居cư 士sĩ 富phú 而nhi 不bất 貴quý 。 即tức 三tam 十thập 心tâm 也dã 。

真chân 珠châu 瓔anh 珞lạc

者giả 。 即tức 戒giới 定định 慧tuệ 。 陀đà 羅la 尼ni 。 三tam 昧muội 。 四tứ 瓔anh 珞lạc 也dã 。

價giá 直trực 千thiên 萬vạn

者giả 。 即tức 四tứ 十Thập 地Địa 功công 德đức 。 以dĩ 嚴nghiêm 法Pháp 身thân 也dã 。

吏lại 民dân 僮đồng 僕bộc

者giả 。 異dị 門môn 明minh 義nghĩa 。 即tức 是thị 稟bẩm 方phương 便tiện 教giáo 。 斷đoạn 通thông 惑hoặc 者giả 名danh 為vi 民dân 。 稟bẩm 別biệt 教giáo 斷đoạn 通thông 惑hoặc 者giả 名danh 為vi 吏lại 。 若nhược 同đồng 門môn 明minh 義nghĩa 者giả 。 還hoàn 是thị 方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật 也dã 。 內nội 與dữ 實thật 智trí 同đồng 。 外ngoại 與dữ 機cơ 緣duyên 同đồng 。 喻dụ 如như 吏lại 民dân 有hữu 內nội 奉phụng 外ngoại 役dịch 之chi 義nghĩa 也dã 。

白bạch 拂phất

者giả 。 即tức 是thị 權quyền 智trí 之chi 用dụng 也dã 。

左tả 右hữu

者giả 。 右hữu 即tức 入nhập 空không 智trí 用dụng 。 拂phất 四tứ 住trụ 塵trần 。 左tả 即tức 入nhập 假giả 智trí 用dụng 。 拂phất 無vô 知tri 塵trần 。 此thử 二nhị 為vi 中trung 道đạo 方phương 便tiện 。 故cố 言ngôn 侍thị 立lập (# 云vân 云vân )# 。

覆phú 以dĩ 寶bảo 帳trướng

者giả 。 真chân 實thật 慈từ 悲bi 也dã 。

垂thùy 諸chư 花hoa 幡phan

者giả 。 花hoa 即tức 四tứ 攝nhiếp 。 幡phan 即tức 神thần 通thông 。

香hương 水thủy 灑sái 地địa

降giáng/hàng 注chú 法pháp 水thủy 灑sái 諸chư 菩Bồ 薩Tát 心tâm 。 地địa 以dĩ 淹yêm 惑hoặc 塵trần 。 亦diệc 是thị 定định 水thủy 灑sái 散tán 心tâm 也dã 。

散tán 眾chúng 名danh 花hoa

者giả 。 布bố 以dĩ 七thất 淨tịnh 花hoa 。 謂vị 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 。 斷đoạn 疑nghi 。 道đạo 非phi 道đạo 。 知tri 見kiến 淨tịnh 。 斷đoạn 知tri 淨tịnh 也dã 。 戒giới 者giả 攝nhiếp 律luật 儀nghi 等đẳng 三tam 種chủng 戒giới 也dã 。 定định 者giả 首thủ 楞lăng 嚴nghiêm 等đẳng 也dã 。 慧tuệ 者giả 實thật 智trí 慧tuệ 也dã 。 斷đoạn 疑nghi 者giả 已dĩ 度độ 二nhị 諦đế 之chi 疑nghi 也dã 。 道đạo 非phi 道đạo 淨tịnh 者giả 行hành 於ư 非phi 道đạo 。 通thông 達đạt 佛Phật 道Đạo 也dã 。 知tri 見kiến 淨tịnh 者giả 智trí 德đức 圓viên 滿mãn 了liễu 了liễu 見kiến 佛Phật 性tánh 也dã 。 斷đoạn 知tri 者giả 斷đoạn 德đức 成thành 就tựu 無vô 明minh 永vĩnh 盡tận 也dã 。

羅la 列liệt 寶bảo 物vật

者giả 。 羅la 列liệt 諸chư 地địa 真chân 實thật 功công 德đức 也dã 。 出xuất 內nội 如như 前tiền 釋thích (# 云vân 云vân )# 。

威uy 德đức 特đặc 尊tôn

者giả 。 光quang 明minh 無vô 邊biên 。 色sắc 像tượng 無vô 邊biên 。 相tương/tướng 海hải 巍nguy 巍nguy 堂đường 堂đường 。 此thử 義nghĩa 須tu 作tác 舍xá 那na 之chi 佛Phật 。 豈khởi 得đắc 作tác 餘dư 釋thích 耶da 。

窮cùng 子tử 見kiến 父phụ 。 有hữu 大đại 力lực 勢thế

下hạ 。 是thị 第đệ 四tứ 。 見kiến 父phụ 畏úy 避tị 。

大đại 力lực 勢thế

者giả 。 智trí 大đại 故cố 名danh 大đại 力lực 。 神thần 通thông 大đại 故cố 名danh 大đại 勢thế 。 如như 上thượng 身thân 手thủ 有hữu 力lực 義nghĩa 也dã 。

恐khủng 怖bố

者giả 。 小tiểu 機cơ 劣liệt 弱nhược 怯khiếp 懼cụ 大Đại 道Đạo 也dã 。

悔hối 來lai 至chí 此thử

者giả 。 佛Phật 本bổn 欲dục 以dĩ 大đại 法pháp 擬nghĩ 之chi 。 應ưng 不bất 稱xưng 機cơ 。 但đãn 有hữu 退thoái 大đại 之chi 意ý 。 故cố 言ngôn 悔hối 來lai 至chí 此thử 也dã 。

竊thiết 作tác 是thị 念niệm 。

者giả 。 機cơ 中trung 潛tiềm 密mật 冥minh 有hữu 此thử 事sự 。 非phi 是thị 顯hiển 對đối 見kiến 勝thắng 應ưng 身thân 也dã 。

或hoặc 是thị 王vương 王vương 等đẳng

者giả 。 波Ba 旬Tuần 是thị 王vương 。 徒đồ 輩bối 為vi 等đẳng 。 小tiểu 機cơ 灰hôi 斷đoạn 無vô 言ngôn 說thuyết 道Đạo 絕tuyệt 於ư 色sắc 像tượng 。 既ký 見kiến 勝thắng 應ưng 之chi 像tượng 。 非phi 天thiên 人nhân 所sở 及cập 。 所sở 說thuyết 法pháp 相tướng 。 逈huýnh 異dị 二Nhị 乘Thừa 。 小tiểu 智trí 薄bạc 德đức 。 未vị 曾tằng 見kiến 聞văn 。 便tiện 謂vị 是thị 魔ma 。 是thị 魔ma 所sở 說thuyết 。 略lược 開khai 三tam 顯hiển 一nhất 。 身thân 子tử 狐hồ 疑nghi 將tương 非phi 魔ma 作tác 佛Phật 。 惱não 亂loạn 我ngã 心tâm 耶da 。 若nhược 初sơ 用dụng 大đại 逗đậu 小tiểu 疑nghi 佛Phật 為vi 魔ma 。 有hữu 過quá 今kim 日nhật 也dã 。

復phục 次thứ 勝thắng 應ưng 譬thí 長trưởng 者giả 。 長trưởng 者giả 即tức 表biểu 報báo 身thân 佛Phật 。 故cố 是thị 王vương 等đẳng 。 法Pháp 身thân 是thị 報báo 師sư 。 師sư 即tức 如như 王vương 。 諸chư 經kinh 多đa 名danh 是thị 經Kinh 王vương 。 智trí 契khế 於ư 法pháp 即tức 是thị 智trí 與dữ 法pháp 等đẳng 。 故cố 名danh 報báo 佛Phật 為vi 等đẳng 。 此thử 乃nãi 大Đại 乘Thừa 法Pháp 報báo 。 非phi 是thị 小Tiểu 乘Thừa 得đắc 益ích 之chi 處xứ 。 故cố 或hoặc 是thị 王vương 王vương 等đẳng 也dã 。

非phi 我ngã 傭dong 力lực 。 得đắc 物vật 之chi 處xứ

者giả 。 小tiểu 機cơ 不bất 能năng 受thọ 大đại 化hóa 也dã 。

不bất 如như 往vãng 至chí 貧bần 里lý

乃nãi 至chí

衣y 食thực 易dị 得đắc

者giả 。 《# 淨tịnh 名danh 》# 云vân 。

能năng 以dĩ 貧bần 所sở 得đắc 法Pháp 。 度độ 斯tư 下hạ 劣liệt 。

也dã 。 但đãn 空không 之chi 理lý 不bất 含hàm 萬vạn 德đức 。 非phi 如Như 來Lai 藏tạng 。 故cố 言ngôn 貧bần 里lý 。 偏thiên 空không 稱xưng 於ư 小tiểu 智trí 。 故cố 言ngôn 。

肆tứ 力lực 有hữu 地địa

也dã 。

衣y 食thực 易dị 得đắc

者giả 。 能năng 得đắc 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 漏lậu 衣y 食thực 。 行hàng 行hàng 衣y 惠huệ 行hành 食thực 也dã 。

若nhược 久cửu 住trú 此thử 。 或hoặc 見kiến 逼bức 迫bách 。 強cưỡng 使sử 我ngã 作tác

者giả 。 行hành 大Đại 乘Thừa 道đạo 經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp 。 故cố 言ngôn 久cửu 住trụ 。 我ngã 本bổn 厭yếm 怖bố 生sanh 死tử 。 若nhược 修tu 大Đại 乘Thừa 必tất 入nhập 生sanh 死tử 。 廣quảng 學học 萬vạn 行hạnh 。 故cố 言ngôn 逼bức 迫bách 。 我ngã 本bổn 樂nhạo/nhạc/lạc 小tiểu 。 而nhi 今kim 令linh 我ngã 發phát 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 是thị 為vi 強cưỡng 使sử 。 捨xả 大đại 取thủ 小tiểu 故cố 言ngôn 。

疾tật 走tẩu

也dã 。

時thời 富phú 長trưởng 者giả

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 父phụ 見kiến 子tử 譬thí 。 亦diệc 有hữu 四tứ 。

一nhất 。 父phụ 見kiến 子tử 處xứ 。 二nhị 。 見kiến 子tử 便tiện 識thức 。 三tam 。 見kiến 子tử 歡hoan 喜hỷ 。 四tứ 。 見kiến 子tử 適thích 願nguyện 。 見kiến 子tử 處xứ 者giả 。 即tức 師sư 子tử 床sàng 也dã 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 居cư 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 空không 。 無vô 畏úy 之chi 境cảnh 。 明minh 照chiếu 機cơ 也dã 。 見kiến 子tử 便tiện 識thức 者giả 。 知tri 是thị 往vãng 日nhật 結kết 緣duyên 眾chúng 生sanh 也dã 。 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ 者giả 。 佛Phật 恆hằng 伺tứ 子tử 機cơ 。 今kim 機cơ 來lai 稱xưng 慈từ 。 是thị 故cố 歡hoan 喜hỷ 。 即tức 是thị 領lãnh 法pháp 說thuyết 。 而nhi 起khởi 大đại 悲bi 。 火hỏa 宅trạch 即tức 大đại 驚kinh 怖bố 。 彼bỉ 明minh 拔bạt 苦khổ 故cố 言ngôn 驚kinh 怖bố 。 此thử 明minh 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 言ngôn 歡hoan 喜hỷ 。

即tức 作tác 是thị 念niệm 。 庫khố 藏tạng 今kim 有hữu 所sở 付phó

者giả 。 是thị 見kiến 子tử 適thích 願nguyện 。 昔tích 見kiến 眾chúng 生sanh 退thoái 大đại 取thủ 小tiểu 。 貧bần 里lý 求cầu 食thực 。 資tư 生sanh 艱gian 難nan 。 常thường 欲dục 與dữ 財tài 無vô 機cơ 不bất 得đắc 。 今kim 日nhật 機cơ 來lai 稱xưng 大đại 慈từ 心tâm 。 故cố 言ngôn 庫khố 藏tạng 今kim 有hữu 所sở 付phó 。

我ngã 常thường 思tư 念niệm

者giả 。 明minh 其kỳ 非phi 但đãn 貧bần 無vô 大đại 財tài 。 又hựu 流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 。 眾chúng 苦khổ 所sở 逼bức 。 為vi 大đại 悲bi 所sở 痛thống 。 故cố 言ngôn 常thường 思tư 念niệm 之chi 。 雖tuy 欲dục 救cứu 拔bạt 無vô 機cơ 叵phả 濟tế 。 故cố 云vân 。

無vô 由do 見kiến 之chi

今kim 有hữu 可khả 度độ 機cơ 生sanh 。 故cố 云vân 。

而nhi 忽hốt 自tự 來lai

稱xưng 大đại 悲bi 心tâm 。 故cố 云vân 。

甚thậm 適thích 我ngã 願nguyện

我ngã 雖tuy 年niên 朽hủ 。 猶do 故cố 貪tham 惜tích

者giả 。 釋thích 於ư 適thích 願nguyện 之chi 由do 。 由do 一nhất 期kỳ 化hóa 訖ngật 故cố 言ngôn 年niên 朽hủ 。 未vị 見kiến 大đại 機cơ 法pháp 無vô 委ủy 付phó 。 將tương 來lai 之chi 徒đồ 從tùng 誰thùy 得đắc 脫thoát 。 為vi 可khả 度độ 者giả 故cố 言ngôn 貪tham 惜tích 。 今kim 機cơ 自tự 來lai 無vô 此thử 憂ưu 念niệm 。 故cố 我ngã 願nguyện 得đắc 適thích 也dã 。

即tức 遣khiển 傍bàng 人nhân 。 急cấp 追truy 將tương 還hoàn

下hạ 。 第đệ 三Tam 明Minh 追truy 誘dụ 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 捨xả 几kỉ 用dụng 車xa 。 遠viễn 領lãnh 法pháp 說thuyết 寢tẩm 大đại 施thí 小tiểu 。 此thử 文văn 為vi 二nhị 。

初sơ 。 遣khiển 傍bàng 人nhân 追truy 。 次thứ 。 遣khiển 二nhị 人nhân 誘dụ 。 前tiền 追truy 領lãnh 上thượng 身thân 手thủ 有hữu 力lực 。 而nhi 不bất 用dụng 之chi 。 但đãn 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 總tổng 誡giới 勸khuyến 為vi 一nhất 。 釋thích 文văn 為vi 三tam 。 〈# 火hỏa 宅trạch 〉# 開khai 勸khuyến 出xuất 誡giới 。 釋thích 各các 為vi 三tam 。 而nhi 放phóng 捨xả 文văn 略lược 。 長trường/trưởng 行hành 合hợp 勸khuyến 不bất 合hợp 誡giới 。 而nhi 息tức 化hóa 文văn 廣quảng 。 偈kệ 中trung 但đãn 頌tụng 誡giới 不bất 頌tụng 勸khuyến 。 又hựu 不bất 頌tụng 息tức 化hóa 。 皆giai 有hữu 出xuất 沒một 。 火hỏa 宅trạch 長trường/trưởng 行hành 。 誡giới 。 勸khuyến 。 釋thích 各các 有hữu 三tam 。 今kim 則tắc 併tinh 領lãnh 。

即tức 遣khiển 傍bàng 人nhân 。 疾tật 走tẩu 往vãng 捉tróc

領lãnh 上thượng 勸khuyến 門môn 之chi 擬nghĩ 宜nghi 。

窮cùng 子tử 驚kinh 愕ngạc

領lãnh 上thượng 勸khuyến 門môn 之chi 無vô 機cơ 。

強cưỡng 牽khiên 將tương 還hoàn

領lãnh 上thượng 誡giới 門môn 之chi 擬nghĩ 宜nghi 。

窮cùng 子tử 自tự 念niệm 無vô 罪tội

至chí

悶muộn 絕tuyệt 躃tích 地địa

領lãnh 上thượng 誡giới 門môn 之chi 無vô 機cơ 。 從tùng 。

父phụ 遙diêu 見kiến

下hạ 。 併tinh 領lãnh 勸khuyến 誡giới 之chi 息tức 化hóa 。 此thử 探thám 取thủ 佛Phật 意ý 。 佛Phật 雖tuy 勸khuyến 門môn 擬nghĩ 宜nghi 無vô 機cơ 。 意ý 猶do 未vị 息tức 。 更cánh 作tác 誡giới 門môn 擬nghĩ 宜nghi 。 事sự 不bất 獲hoạch 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 息tức 化hóa 也dã 。

遣khiển 傍bàng 人nhân

者giả 。 初sơ 勸khuyến 門môn 擬nghĩ 宜nghi 也dã 。 智trí 是thị 能năng 遣khiển 。 教giáo 是thị 所sở 遣khiển 。 理lý 義nghĩa 為vi 正chánh 。 教giáo 義nghĩa 為vi 傍bàng 。 從tùng 佛Phật 出xuất 大Đại 乘Thừa 十thập 二nhị 部bộ 擬nghĩ 宜nghi 眾chúng 生sanh 。 無vô 機cơ 不bất 受thọ 。 於ư 其kỳ 如như 乳nhũ 。 故cố 言ngôn 遣khiển 傍bàng 人nhân 也dã 。 又hựu 傍bàng 人nhân 者giả 。 傍bàng 臣thần 佐tá 等đẳng 也dã 。 即tức 是thị 遣khiển 法Pháp 身thân 菩Bồ 薩Tát 為vi 說thuyết 大Đại 乘Thừa 。 如như 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 中trung 令linh 四tứ 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 四tứ 十Thập 地Địa 。 即tức 是thị 遣khiển 傍bàng 人nhân 也dã 。

疾tật 走tẩu 往vãng 捉tróc

者giả 。 大Đại 乘Thừa 明minh 義nghĩa 顯hiển 露lộ 正chánh 直trực 。 用dụng 此thử 赴phó 機cơ 疾tật 趣thú 菩Bồ 提Đề 。 故cố 大đại 車xa 中trung 云vân 。 其kỳ 疾tật 如như 風phong 。 若nhược 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 為vi 傍bàng 人nhân 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 自tự 有hữu 神thần 力lực 。 又hựu 被bị 佛Phật 加gia 亦diệc 能năng 令linh 彼bỉ 。 疾tật 入nhập 菩Bồ 提Đề 。

窮cùng 子tử 驚kinh 愕ngạc

即tức 勸khuyến 門môn 無vô 機cơ 。 既ký 現hiện 無vô 機cơ 。 縱túng/tung 昔tích 曾tằng 發phát 。 廢phế 久cửu 不bất 憶ức 。 卒thốt 聞văn 大đại 教giáo 。 乖quai 心tâm 故cố 驚kinh 。 不bất 識thức 故cố 愕ngạc 。

稱xưng 怨oán 大đại 喚hoán

者giả 。 小Tiểu 乘Thừa 以dĩ 煩phiền 惱não 為vi 怨oán 。 生sanh 死tử 為vi 苦khổ 。 若nhược 勸khuyến 煩phiền 惱não 即tức 菩Bồ 提Đề 。 即tức 大đại 喚hoán 稱xưng 怨oán 枉uổng 。 若nhược 聞văn 生sanh 死tử 即tức 涅Niết 槃Bàn 。 即tức 大đại 喚hoán 稱xưng 苦khổ 痛thống 。 無vô 機cơ 不bất 受thọ 。 勸khuyến 門môn 也dã 。

我ngã 不bất 相tương 犯phạm

者giả 。 我ngã 不bất 干can 求cầu 。 何hà 意ý 用dụng 大đại 化hóa 我ngã 。 此thử 領lãnh 勸khuyến 門môn 二nhị 意ý 未vị 領lãnh 息tức 化hóa 。 次thứ 。 再tái 喚hoán 不bất 來lai 。

執chấp 之chi 逾du 急cấp

者giả 。 領lãnh 擬nghĩ 宜nghi 誡giới 門môn 也dã 。 前tiền 明minh 勸khuyến 善thiện 猶do 是thị 容dung 與dữ 。 我ngã 當đương 為vi 說thuyết 怖bố 畏úy 之chi 事sự 。 即tức 是thị 急cấp 切thiết 。 雖tuy 。

強cưỡng 牽khiên 將tương 還hoàn

者giả 。 誡giới 以dĩ 苦khổ 言ngôn 令linh 其kỳ 遠viễn 惡ác 。 內nội 既ký 無vô 機cơ 。 外ngoại 逼bức 大đại 化hóa 。 即tức 是thị 強cưỡng 牽khiên 將tương 還hoàn 也dã 。

自tự 念niệm 無vô 罪tội

者giả 。 領lãnh 不bất 受thọ 誡giới 門môn 也dã 。 罪tội 者giả 慈từ 悲bi 也dã 。 眾chúng 生sanh 罪tội 故cố 。 入nhập 生sanh 死tử 獄ngục 。 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 同đồng 罪tội 入nhập 獄ngục 。 二Nhị 乘Thừa 人nhân 無vô 大đại 悲bi 。 名danh 為vi 無vô 罪tội 。 令linh 入nhập 生sanh 死tử 。 即tức 是thị 而nhi 被bị 囚tù 執chấp 也dã 。 無vô 大đại 方phương 便tiện 。 而nhi 入nhập 生sanh 死tử 。 必tất 當đương 永vĩnh 失thất 三tam 乘thừa 慧tuệ 命mạng 。 故cố 言ngôn 必tất 死tử 。 思tư 此thử 等đẳng 事sự 。 故cố 言ngôn 。

轉chuyển 更cánh 惶hoàng 怖bố

也dã 。 強cường/cưỡng 以dĩ 大đại 教giáo 。 小tiểu 智trí 不bất 解giải 。 故cố 言ngôn 。

悶muộn 絕tuyệt

即tức 起khởi 誹phỉ 謗báng 。 必tất 墮đọa 三tam 途đồ 。 故cố 言ngôn 。

躃tích 地địa

亦diệc 是thị 迷mê 悶muộn 溺nịch 無vô 明minh 地địa 。 從tùng 。

父phụ 遙diêu 見kiến 之chi

即tức 是thị 第đệ 三tam 。 放phóng 捨xả 勸khuyến 誡giới 息tức 大Đại 乘Thừa 化hóa 。 就tựu 此thử 為vi 四tứ 。

一nhất 。 思tư 惟duy 息tức 化hóa 。 二nhị 。 釋thích 息tức 化hóa 。 三tam 。 正chánh 息tức 化hóa 。 四tứ 。 息tức 化hóa 得đắc 宜nghi 。 初sơ 有hữu 兩lưỡng 意ý 。

一nhất 。 知tri 大đại 志chí 弱nhược 。 二nhị 。 知tri 小tiểu 志chí 強cường 。

父phụ 遙diêu 見kiến

者giả 。 小tiểu 去khứ 大đại 遠viễn 故cố 名danh 為vi 遙diêu 。 是thị 結kết 緣duyên 子tử 故cố 言ngôn 為vi 見kiến 。

而nhi 語ngứ 使sử 言ngôn

者giả 。 約ước 教giáo 為vi 使sứ 者giả 。 智trí 本bổn 說thuyết 教giáo 。 智trí 知tri 無vô 機cơ 。 智trí 息tức 故cố 教giáo 息tức 。 約ước 人nhân 為vi 使sứ 者giả 。 語ngứ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 須tu 現hiện 汝nhữ 尊tôn 妙diệu 之chi 身thân 令linh 二Nhị 乘Thừa 見kiến 。 《# 淨tịnh 名danh 》# 中trung 。

攝nhiếp 汝nhữ 身thân 香hương 。 無vô 令linh 彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 而nhi 起khởi 惑hoặc 著trước 。

普phổ 賢hiền 入nhập 此thử 娑sa 婆bà 。 促xúc 身thân 令linh 小tiểu 。 皆giai 是thị 其kỳ 義nghĩa 也dã 。

勿vật 強cưỡng 將tương 來lai

者giả 。 既ký 無vô 大đại 機cơ 。 恐khủng 傷thương 其kỳ 善thiện 根căn 。 故cố 言ngôn 勿vật 強cường/cưỡng 也dã 。 私tư 謂vị 。

不bất 須tu 此thử 人nhân

者giả 。 思tư 惟duy 息tức 勸khuyến 門môn 擬nghĩ 宜nghi 。

勿vật 強cưỡng 將tương 來lai

者giả 。 思tư 惟duy 息tức 誡giới 門môn 擬nghĩ 宜nghi 也dã 。

冷lãnh 水thủy 灑sái 面diện

者giả 。 第đệ 二nhị 。 知tri 有hữu 小tiểu 志chí 。 宜nghi 以dĩ 灰hôi 斷đoạn 理lý 水thủy 除trừ 見kiến 思tư 之chi 熱nhiệt 。

面diện

者giả 。 厭yếm 生sanh 死tử 名danh 背bối/bội 。 向hướng 涅Niết 槃Bàn 如như 面diện 也dã 。

醒tỉnh 悟ngộ

者giả 。 開khai 小tiểu 逗đậu 機cơ 得đắc 離ly 煩phiền 悶muộn 悟ngộ 四tứ 真Chân 諦Đế 也dã 。

莫mạc 復phục 與dữ 語ngữ

者giả 。 決quyết 定định 應ưng 息tức 大Đại 乘Thừa 教giáo 也dã 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 釋thích 息tức 化hóa 之chi 意ý 。 正chánh 厭yếm 苦khổ 欣hân 空không 。 親thân 狎hiệp 下hạ 劣liệt 。 無vô 慈từ 悲bi 心tâm 。 即tức 畏úy 難nạn 大đại 法pháp 。 且thả 任nhậm 其kỳ 小tiểu 志chí 。 抑ức 佛Phật 本bổn 懷hoài 。 所sở 以dĩ 息tức 化hóa 也dã 。 審thẩm 知tri 二nhị 萬vạn 億ức 佛Phật 所sở 。 曾tằng 發phát 道Đạo 心tâm 非phi 都đô 無vô 大đại 機cơ 也dã 。 且thả 息tức 大đại 化hóa 。 佛Phật 意ý 未vị 已dĩ 。 更cánh 俟sĩ 後hậu 期kỳ 。

不bất 語ngứ 他tha 人nhân

者giả 。 於ư 昔tích 小Tiểu 乘Thừa 教giáo 中trung 。 隨tùy 他tha 意ý 語ngữ 方phương 便tiện 覆phú 護hộ 稱xưng 是thị 聲Thanh 聞Văn 。 不bất 說thuyết 隨tùy 自tự 意ý 語ngữ 云vân 是thị 菩Bồ 薩Tát 也dã 。

使sứ 者giả 語ngứ 之chi 。

下hạ 。 第đệ 三tam 。 正chánh 明minh 息tức 化hóa 。

我ngã 今kim 放phóng 汝nhữ

即tức 是thị 知tri 大đại 機cơ 弱nhược 。 隨tùy 意ý 所sở 趣thú 。 即tức 是thị 知tri 小tiểu 善thiện 強cường/cưỡng 。 以dĩ 此thử 二nhị 緣duyên 故cố 息tức 大đại 化hóa 也dã 。

窮cùng 子tử 歡hoan 喜hỷ

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 即tức 是thị 息tức 化hóa 稱xưng 機cơ 。 不bất 為vi 大đại 教giáo 所sở 逼bức 。 是thị 故cố 。

歡hoan 喜hỷ

無vô 謗báng 大đại 罪tội 得đắc 免miễn 三tam 途đồ 。 故cố 言ngôn 。

從tùng 地địa

有hữu 小tiểu 善thiện 生sanh 。 故cố 言ngôn 。

而nhi 起khởi

又hựu 前tiền 擬nghĩ 宜nghi 大đại 法pháp 。 迷mê 悶muộn 不bất 解giải 臥ngọa 無vô 明minh 地địa 。 今kim 逗đậu 以dĩ 小tiểu 可khả 得đắc 醒tỉnh 悟ngộ 。 故cố 言ngôn 。

從tùng 地địa 而nhi 起khởi

於ư 四Tứ 諦Đế 中trung 。 欲dục 求cầu 道Đạo 法pháp 。 故cố 言ngôn 。

往vãng 至chí 貧bần 里lý 。 以dĩ 求cầu 衣y 食thực

或hoặc 於ư 四tứ 見kiến 之chi 中trung 求cầu 道Đạo 。 故cố 言ngôn 。

貧bần 里lý

將tương 欲dục 誘dụ 引dẫn

下hạ 。 是thị 密mật 遣khiển 二nhị 人nhân 誘dụ 引dẫn 。 此thử 為vi 二nhị 。

一nhất 。 齊tề 教giáo 。 近cận 領lãnh 三tam 車xa 救cứu 子tử 。 遠viễn 領lãnh 波ba 羅la 柰nại 施thí 權quyền 。 次thứ 。 從tùng 。

又hựu 以dĩ 他tha 日nhật

下hạ 。 取thủ 意ý 。 領lãnh 法Pháp 身thân 地địa 久cửu 照chiếu 方phương 便tiện 。 非phi 道đạo 樹thụ 始thỉ 知tri 用dụng 小tiểu 。 早tảo 鑒giám 眾chúng 生sanh 。 致trí 難nạn/nan 尊tôn 特đặc 親thân 狎hiệp 垢cấu 衣y 。 故cố 追truy 領lãnh 往vãng 前tiền 以dĩ 成thành 今kim 解giải 。

問vấn 。

四tứ 大đại 弟đệ 子tử 。 何hà 因nhân 能năng 知tri 法Pháp 身thân 久cửu 照chiếu 。

答đáp 。

推thôi 近cận 知tri 遠viễn 。 若nhược 始thỉ 道đạo 樹thụ 知tri 無vô 大đại 機cơ 。 不bất 應ưng 兜Đâu 率Suất 降giáng 神thần 正chánh 慧tuệ 託thác 胎thai 。 乃nãi 至chí 現hiện 有hữu 煩phiền 惱não 納nạp 妃phi 生sanh 子tử 。 三tam 十thập 四tứ 心tâm 後hậu 身thân 斷đoạn 結kết 。 驗nghiệm 知tri 脫thoát 大đại 小tiểu 相tương/tướng 海hải 。 微vi 妙diệu 瓔anh 珞lạc 。 更canh 著trước 麁thô 弊tệ 丈trượng 六lục 垢cấu 衣y 。 其kỳ 已dĩ 久cửu 矣hĩ 。 今kim 初sơ 且thả 釋thích 齊tề 教giáo 。 領lãnh 者giả 。 〈# 譬thí 喻dụ 品phẩm 〉# 文văn 有hữu 四tứ 。

一nhất 。 用dụng 方phương 便tiện 擬nghĩ 宜nghi 。 二nhị 。 知tri 先tiên 心tâm 。 三tam 。 歎thán 三tam 車xa 。 四tứ 。 適thích 其kỳ 所sở 願nguyện 。 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 亦diệc 四tứ 。 今kim 領lãnh 亦diệc 四tứ 。

從tùng

將tương 欲dục 誘dụ 引dẫn

下hạ 。 是thị 領lãnh 上thượng 擬nghĩ 宜nghi 。

時thời 二nhị 使sử 人nhân 。 即tức 求cầu 窮cùng 子tử 。 既ký 已dĩ 得đắc 之chi 。

領lãnh 上thượng 知tri 子tử 先tiên 心tâm 有hữu 機cơ 也dã 。

具cụ 陳trần 上thượng 事sự

領lãnh 上thượng 歎thán 三tam 車xa 希hy 有hữu 。

窮cùng 子tử 先tiên 取thủ 其kỳ 價giá

下hạ 。 領lãnh 上thượng 適thích 願nguyện 爭tranh 出xuất 火hỏa 宅trạch 也dã 。 初sơ 。

將tương 欲dục 誘dụ 引dẫn

者giả 。 既ký 息tức 大đại 化hóa 不bất 容dung 孤cô 棄khí 。 欲dục 設thiết 方phương 便tiện 。 故cố 言ngôn 將tương 欲dục 。

密mật 遣khiển 二nhị 人nhân

者giả 。 四tứ 弟đệ 子tử 齊tề 己kỷ 分phân 領lãnh 。 不bất 涉thiệp 菩Bồ 薩Tát 。 故cố 言ngôn 二nhị 人nhân 。 約ước 法pháp 是thị 因nhân 緣duyên 四Tứ 諦Đế 。 約ước 理lý 是thị 有hữu 作tác 真chân 俗tục 。 約ước 人nhân 是thị 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 初sơ 擬nghĩ 大Đại 乘Thừa 云vân 密mật 遣khiển 傍bàng 人nhân 。 表biểu 一nhất 實thật 諦đế 。 一nhất 大Đại 乘Thừa 教giáo 。 一nhất 菩Bồ 薩Tát 人nhân 。 今kim 明minh 方phương 便tiện 。 隱ẩn 實thật 為vi 密mật 。 指chỉ 偏thiên 真chân 為vi 遣khiển 。 約ước 教giáo 。 隱ẩn 滿mãn 字tự 為vi 密mật 。 指chỉ 半bán 字tự 言ngôn 遣khiển 。 約ước 人nhân 。 內nội 祕bí 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 故cố 言ngôn 密mật 。 外ngoại 現hiện 是thị 聲Thanh 聞Văn 故cố 言ngôn 遣khiển 。

形hình

者giả 。 二Nhị 乘Thừa 教giáo 中trung 不bất 修tu 相tướng 好hảo 。 但đãn 說thuyết 苦khổ 。 無vô 常thường 。 不bất 淨tịnh 。 即tức 是thị 。

形hình 色sắc 憔tiều 悴tụy

也dã 。 約ước 人nhân 。 則tắc 諸chư 菩Bồ 薩Tát 隱ẩn 其kỳ 本bổn 色sắc 示thị 以dĩ 迹tích 形hình 。 非phi 了liễu 義nghĩa 說thuyết 。 無vô 有hữu 十Thập 力Lực 無vô 畏úy 。 名danh 。

無vô 威uy 德đức

也dã 。

汝nhữ 可khả 詣nghệ 彼bỉ

者giả 。 即tức 以dĩ 小tiểu 教giáo 擬nghĩ 小tiểu 機cơ 也dã 。 大đại 教giáo 明minh 理lý 直trực 實thật 。 故cố 言ngôn 。

疾tật 走tẩu 往vãng 捉tróc

小tiểu 教giáo 明minh 理lý 迂# 隱ẩn 。 故cố 云vân 。

徐từ 語ngữ

此thử 有hữu 作tác 處xứ

者giả 。 見kiến 修tu 兩lưỡng 道đạo 是thị 斷đoạn 惑hoặc 作tác 處xứ 也dã 。

倍bội 與dữ 汝nhữ 直trực

者giả 。 五Ngũ 戒Giới 十Thập 善Thiện 。 止chỉ 出xuất 三tam 途đồ 。 今kim 四Tứ 諦Đế 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 能năng 出xuất 生sanh 死tử 。 是thị 為vi 一nhất 倍bội 。 又hựu 外ngoại 道đạo 六lục 行hành 但đãn 能năng 伏phục 惑hoặc 。 今kim 修tu 四Tứ 諦Đế 則tắc 能năng 斷đoạn 惑hoặc 。 得đắc 至chí 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 為vi 二nhị 倍bội 也dã 。

窮cùng 子tử 若nhược 許hứa

者giả 。 有hữu 機cơ 是thị 許hứa 。 即tức 設thiết 教giáo 。 無vô 機cơ 是thị 不bất 許hứa 。 不bất 設thiết 教giáo 。

欲dục 何hà 所sở 作tác 。

者giả 。 二Nhị 乘Thừa 唯duy 欲dục 除trừ 惑hoặc 取thủ 證chứng 。 不bất 論luận 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ 。 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 所sở 以dĩ 言ngôn 。

雇cố 汝nhữ 除trừ 糞phẩn 。 我ngã 等đẳng 二nhị 人nhân 亦diệc 共cộng 作tác 。

者giả 。 二Nhị 乘Thừa 鈍độn 根căn 憑bằng 教giáo 行hàng 行hàng 方phương 能năng 修tu 業nghiệp 。 約ước 理lý 者giả 即tức 是thị 智trí 諦đế 相tướng 資tư 也dã 。 約ước 人nhân 即tức 權quyền 人nhân 共cộng 實thật 人nhân 修tu 行hành 也dã 。

時thời 二nhị 使sử 人nhân 。 即tức 求cầu 窮cùng 子tử

者giả 。 第đệ 二nhị 。 審thẩm 知tri 有hữu 機cơ 。 故cố 言ngôn 。

已dĩ 得đắc

領lãnh 上thượng 知tri 先tiên 心tâm 也dã 。

具cụ 陳trần 上thượng 事sự

下hạ 。 第đệ 三tam 。 陳trần 說thuyết 雇cố 作tác 。 領lãnh 上thượng 歎thán 三tam 車xa 也dã 。 除trừ 苦khổ 集tập 之chi 糞phẩn 。 取thủ 道đạo 滅diệt 之chi 價giá 。

窮cùng 子tử 先tiên 取thủ 其kỳ 價giá 。 尋tầm 與dữ 除trừ 糞phẩn

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 尋tầm 即tức 為vi 作tác 。 領lãnh 上thượng 適thích 願nguyện 爭tranh 出xuất 火hỏa 宅trạch 也dã 。 二Nhị 乘Thừa 慕mộ 果quả 行hành 因nhân 。 所sở 以dĩ 先tiên 取thủ 也dã 。

其kỳ 父phụ 見kiến 子tử 。 愍mẫn 而nhi 怪quái 之chi

者giả 。 怪quái 不bất 求cầu 佛Phật 道Đạo 。 愍mẫn 其kỳ 取thủ 阿A 羅La 漢Hán 。 所sở 失thất 者giả 大đại 。 所sở 得đắc 者giả 寡quả 。 故cố 言ngôn 怪quái 也dã 。 齊tề 此thử 領lãnh 法pháp 譬thí 中trung 意ý 。 其kỳ 文văn 竟cánh 。 從tùng 。

又hựu 以dĩ 他tha 日nhật

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 是thị 取thủ 意ý 領lãnh 。 靈linh 智trí 先tiên 照chiếu 久cửu 設thiết 權quyền 謀mưu 崎# 嶇# 隨tùy 逐trục 。 非phi 止chỉ 樹thụ 下hạ 始thỉ 見kiến 因nhân 緣duyên 。 已dĩ 如như 上thượng 說thuyết 。 此thử 文văn 為vi 四tứ 。

一nhất 。

又hựu 以dĩ 他tha 日nhật

取thủ 意ý 領lãnh 先tiên 以dĩ 權quyền 智trí 久cửu 欲dục 擬nghĩ 宜nghi 。 二nhị 。 見kiến 子tử 憔tiều 悴tụy 。 是thị 久cửu 知tri 方phương 便tiện 是thị 其kỳ 玩ngoạn 好hảo/hiếu 。 三tam 。 脫thoát 妙diệu 著trước 麁thô 。 領lãnh 久cửu 知tri 須tu 歎thán 三tam 車xa 。 四tứ 。 親thân 教giáo 子tử 作tác 。 久cửu 知tri 適thích 願nguyện 受thọ 行hành 今kim 初sơ 。

又hựu

者giả 。 鄭trịnh 重trọng 辭từ 也dã 。 將tương 欲dục 取thủ 意ý 領lãnh 法Pháp 身thân 之chi 地địa 久cửu 知tri 大đại 小tiểu 之chi 機cơ (# 一nhất 三tam )# 施thí 化hóa 。 重trọng/trùng 述thuật 佛Phật 意ý 故cố 標tiêu 章chương 稱xưng 。

又hựu

也dã 。

他tha 日nhật

者giả 。 二Nhị 乘Thừa 自tự 謂vị 方phương 便tiện 為vì 己kỷ 。 非phi 二Nhị 乘Thừa 法pháp 為vi 他tha 。 即tức 擬nghĩ 法Pháp 身thân 也dã 。

日nhật

者giả 時thời 也dã 。 亦diệc 智trí 也dã 。 依y 法Pháp 身thân 之chi 時thời 。 用dụng 智trí 照chiếu 機cơ 。 故cố 言ngôn 。

他tha 日nhật

若nhược 從tùng 此thử 義nghĩa 。 實thật 智trí 照chiếu 實thật 為vi 自tự 。 權quyền 智trí 照chiếu 方phương 便tiện 為vi 他tha 。 齊tề 教giáo 領lãnh 。 領lãnh 化hóa 身thân 用dụng 事sự 為vì 己kỷ 日nhật 。 非phi 化hóa 身thân 用dụng 事sự 為vi 他tha 日nhật 。 若nhược 就tựu 如Như 來Lai 。 自tự 行hành 權quyền 實thật 之chi 智trí 皆giai 名danh 為vì 己kỷ 。 如Như 來Lai 化hóa 他tha 權quyền 實thật 之chi 照chiếu 。 皆giai 名danh 為vi 他tha 。 如Như 來Lai 自tự 他tha 權quyền 實thật 之chi 照chiếu 。 照chiếu 實thật 為vì 己kỷ 。 照chiếu 權quyền 為vi 他tha 。 此thử 之chi 探thám 領lãnh 法Pháp 身thân 之chi 時thời 。 用dụng 化hóa 他tha 之chi 權quyền 智trí 。 照chiếu 於ư 權quyền 機cơ 。 若nhược 有hữu 若nhược 無vô 。 照chiếu 用dụng 權quyền 事sự 若nhược 可khả 若nhược 否phủ/bĩ 。 皆giai 是thị 權quyền 智trí 所sở 照chiếu 。 故cố 言ngôn 他tha 日nhật 。 若nhược 從tùng 此thử 義nghĩa 。 齊tề 教giáo 領lãnh 。 領lãnh 化hóa 他tha 之chi 權quyền 事sự 。 故cố 二Nhị 乘Thừa 稱xưng 己kỷ 事sự 。 探thám 領lãnh 領lãnh 自tự 他tha 之chi 權quyền 。 此thử 權quyền 非phi 二Nhị 乘Thừa 事sự 。 故cố 稱xưng 為vi 他tha 。 雖tuy 有hữu 兩lưỡng 意ý 。 他tha 日nhật 俱câu 成thành 。 今kim 依y 二Nhị 乘Thừa 所sở 領lãnh 。 又hựu 逐trục 他tha 日nhật 之chi 文văn 。 以dĩ 探thám 領lãnh 領lãnh 法Pháp 身thân 中trung 照chiếu 機cơ 也dã 。

牖dũ 窓song

者giả 。 偏thiên 見kiến 則tắc 小tiểu 。 表biểu 權quyền 智trí 照chiếu 彼bỉ 偏thiên 機cơ 也dã 。

遙diêu

者giả 。 小tiểu 去khứ 大đại 懸huyền 。 故cố 名danh 為vi 遙diêu 。

見kiến 子tử

者giả 。 昔tích 曾tằng 種chủng 大đại 稱xưng 之chi 為vi 子tử 。 以dĩ 大đại 擬nghĩ 之chi 故cố 言ngôn 為vi 見kiến 。 窓song 牖dũ 偏thiên 狹hiệp 未vị 宜nghi 大đại 化hóa 。 故cố 息tức 大đại 而nhi 施thí 小tiểu 也dã 。

羸luy 瘦sấu

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 是thị 領lãnh 先tiên 知tri 有hữu 小tiểu 玩ngoạn 好hảo/hiếu 也dã 。 修tu 因nhân 智trí 力lực 少thiểu 為vi 。

羸luy

修tu 因nhân 福phước 力lực 少thiểu 為vi 。

瘦sấu

內nội 怖bố 無vô 常thường 為vi 。

憔tiều

外ngoại 遭tao 八bát 苦khổ 為vi 。

悴tụy

四tứ 住trụ 為vi 。

糞phẩn 土thổ

無vô 知tri 為vi 。

塵trần 坌bộn

也dã 。

即tức 脫thoát 瓔anh 珞lạc

下hạ 。 第đệ 三tam 。 是thị 領lãnh 先tiên 知tri 須tu 歎thán 三tam 車xa 希hy 有hữu 也dã 。 脫thoát 妙diệu 服phục 。 譬thí 隱ẩn 報báo 身thân 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 四tứ 十thập 二nhị 地địa 戒giới 定định 慧tuệ 。 陀đà 羅la 尼ni 等đẳng 。

瓔anh 珞lạc

寂tịch 滅diệt 忍nhẫn 。

細tế 軟nhuyễn 上thượng 服phục

大đại 小tiểu 相tương/tướng 海hải 。

嚴nghiêm 飾sức 之chi 具cụ

容dung 服phục 若nhược 盛thịnh 子tử 則tắc 驚kinh 畏úy 。 二Nhị 乘Thừa 不bất 宜nghi 見kiến 此thử 相tướng 好hảo 。 是thị 故cố 脫thoát 之chi 。

更canh 著trước 麁thô 弊tệ

者giả 。 現hiện 丈trượng 六lục 形hình 是thị 麁thô 。 生sanh 忍nhẫn 。 法Pháp 忍Nhẫn 是thị 弊tệ 也dã 。

塵trần 土thổ 坌bộn 身thân

者giả 。 現hiện 有hữu 煩phiền 惱não 有hữu 為vi 有hữu 漏lậu 也dã 。

執chấp 除trừ 糞phẩn

下hạ 。 但đãn 治trị 見kiến 思tư 有hữu 漏lậu 之chi 法pháp 。 不bất 論luận 諸chư 地Địa 清thanh 淨tịnh 智trí 慧tuệ 也dã 。 左tả 手thủ 喻dụ 實thật 。 右hữu 手thủ 喻dụ 權quyền 。 權quyền 用dụng 便tiện 易dị 。 自tự 以dĩ 此thử 法pháp 斷đoạn 結kết 成thành 佛Phật 。 又hựu 用dụng 此thử 化hóa 人nhân 。

狀trạng 有hữu 所sở 畏úy

者giả 。 示thị 同đồng 怖bố 生sanh 死tử 。 又hựu 有hữu 寒hàn 風phong 馬mã 麥mạch 之chi 報báo 也dã 。

語ngứ 諸chư 作tác 人nhân

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 親thân 教giáo 子tử 作tác 譬thí 也dã 。 即tức 是thị 道Đạo 品Phẩm 中trung 七thất 科khoa 法Pháp 門môn 。 以dĩ 顯hiển 除trừ 糞phẩn 之chi 相tướng 。 領lãnh 上thượng 諸chư 子tử 心tâm 各các 勇dũng 銳duệ 。 互hỗ 相tương 推thôi 排bài 。 競cạnh 共cộng 馳trì 走tẩu 。 爭tranh 出xuất 火hỏa 宅trạch 也dã 。 一nhất 者giả 語ngữ 作tác 人nhân 譬thí 。 譬thí 四tứ 念niệm 處xứ 是thị 外ngoại 凡phàm 位vị 。 二nhị 。 令linh 勤cần 作tác 勿vật 得đắc 懈giải 息tức 譬thí 。 譬thí 四tứ 正chánh 勤cần 。 三tam 。

咄đốt 男nam 子tử

勿vật 復phục 餘dư 去khứ 譬thí 。 譬thí 四Tứ 如Như 意Ý 足Túc 。 四tứ 。

好hảo 自tự 安an 意ý

下hạ 。 名danh 安an 慰úy 譬thí 。 譬thí 五ngũ 根căn 。 五ngũ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà

下hạ 。 名danh 無vô 五ngũ 過quá 譬thí 。 譬thí 五Ngũ 力Lực 。 此thử 前tiền 四tứ 句cú 是thị 第đệ 二nhị 內nội 凡phàm 位vị 。 六lục 。 即tức 時thời 長trưởng 者giả 。 字tự 以dĩ 為vi 子tử 譬thí 。 譬thí 八bát 正chánh 。 七thất 。

雖tuy 欣hân 此thử 遇ngộ

下hạ 。 名danh 教giáo 常thường 令linh 除trừ 糞phẩn 譬thí 。 譬thí 七thất 覺giác 。 此thử 二nhị 句cú 是thị 第đệ 三tam 聖thánh 位vị 也dã 。

今kim 初sơ 語ngứ 諸chư 作tác 人nhân 者giả 。 即tức 是thị 說thuyết 三tam 藏tạng 示thị 四tứ 念niệm 處xứ 。 是thị 除trừ 糞phẩn 之chi 器khí 。 斷đoạn 結kết 之chi 境cảnh 故cố 。 《# 遺di 教giáo 》# 云vân 。

常thường 依y 念niệm 處xứ 行hành 道Đạo 。 能năng 破phá 四tứ 倒đảo

領lãnh 火hỏa 宅trạch 中trung 適thích 願nguyện 勇dũng 銳duệ 。 即tức 是thị 聞văn 慧tuệ 也dã 。 第đệ 二nhị 。

勿vật 得đắc 懈giải 息tức

者giả 。 即tức 是thị 令linh 勤cần 修tu 四Tứ 念Niệm 處Xứ 也dã 。 若nhược 起khởi 懈giải 息tức 不bất 能năng 滅diệt 二nhị 惡ác 。 不bất 能năng 生sanh 二nhị 善thiện 。 以dĩ 二nhị 勤cần 故cố 能năng 發phát 煖noãn 火hỏa 。 對đối 火hỏa 宅trạch 互hỗ 相tương 推thôi 排bài 。 入nhập 修tu 慧tuệ 煖noãn 位vị 也dã 。

以dĩ 方phương 便tiện 故cố 。 得đắc 近cận 其kỳ 子tử 。

者giả 。 念niệm 處xứ 未vị 得đắc 理lý 火hỏa 溫ôn 心tâm 。 猶do 為vi 疎sơ 外ngoại 。 不bất 可khả 附phụ 近cận 。 以dĩ 初sơ 得đắc 煖noãn 方phương 便tiện 則tắc 可khả 附phụ 近cận 也dã 。 第đệ 三tam 。

咄đốt 男nam 子tử

者giả 。 咄đốt 是thị 驚kinh 覺giác 亦diệc 是thị 責trách 數sổ 。 上thượng 正chánh 勤cần 中trung 紛phân 動động 即tức 是thị 智trí 法pháp 。 如như 男nam 子tử 是thị 陽dương 性tánh 。 如như 意ý 足túc 是thị 定định 法pháp 。 如như 女nữ 人nhân 是thị 陰ấm 性tánh 。 良lương 以dĩ 正chánh 勤cần 策sách 動động 不bất 得đắc 與dữ 真chân 相tương 應ứng 。 故cố 咄đốt 驚kinh 責trách 數sổ 。 令linh 捨xả 散tán 入nhập 靜tĩnh 。 故cố 咄đốt 男nam 子tử 也dã 。

汝nhữ 常thường 此thử 作tác 。 勿vật 復phục 餘dư 去khứ

者giả 。 念niệm 處xứ 。 正chánh 勤cần 動động 不bất 專chuyên 一nhất 。 不bất 名danh 為vi 常thường 。 四tứ 如như 意ý 中trung 定định 不bất 異dị 緣duyên 。 思tư 惟duy 則tắc 定định 。 思tư 惟duy 則tắc 斷đoạn 。 定định 斷đoạn 專chuyên 一nhất 故cố 常thường 。 不bất 紛phân 動động 故cố 。 勿vật 復phục 餘dư 去khứ 。 此thử 猶do 在tại 互hỗ 相tương 推thôi 排bài 中trung 。 即tức 是thị 頂Đảnh 法Pháp 之chi 位vị 也dã 。

當đương 加gia 汝nhữ 價giá

者giả 。 煖Noãn 法Pháp 意ý 觀quán 中trung 不bất 能năng 發phát 真chân 。 如như 意ý 觀quán 中trung 能năng 發phát 無vô 漏lậu 故cố 言ngôn 加gia 價giá 。 若nhược 有hữu 所sở 須tu 者giả 。 漏lậu 無vô 漏lậu 善thiện 助trợ 道đạo 正Chánh 道Đạo 。 皆giai 從tùng 如như 意ý 觀quán 求cầu 。 欲dục 須tu 即tức 得đắc 。 四tứ 禪thiền 體thể 含hàm 支chi 林lâm 如như 盆bồn 器khí 。 生sanh 空không 麁thô 如như 米mễ 。 法pháp 空không 細tế 如như 麵miến 。 此thử 即tức 正Chánh 道Đạo 。 四Tứ 諦Đế 下hạ 十thập 六lục 諦đế 觀quán 。 無vô 常thường 如như 鹽diêm 。 苦khổ 如như 醋thố 。 此thử 即tức 助trợ 道đạo 。 如như 米mễ 麪# 難nạn/nan 食thực 須tu 鹽diêm 醋thố 和hòa 之chi 。 正Chánh 道Đạo 難nạn/nan 顯hiển 須tu 助trợ 道đạo 助trợ 之chi 。

莫mạc 自tự 疑nghi 難nan

者giả 。 結kết 上thượng 正chánh 助trợ 。 審thẩm 在tại 如như 意ý 觀quán 中trung 故cố 令linh 勿vật 疑nghi 。 決quyết 定định 可khả 辦biện 如như 己kỷ 物vật 想tưởng 故cố 言ngôn 勿vật 難nạn/nan 。

亦diệc 有hữu 老lão 弊tệ 使sử 人nhân

者giả 。 若nhược 欲dục 直trực 取thủ 通thông 以dĩ 代đại 手thủ 足túc 如như 使sử 人nhân 驅khu 役dịch 者giả 。 如như 意ý 觀quán 中trung 亦diệc 有hữu 此thử 通thông 。 但đãn 通thông 劣liệt 弱nhược 事sự 同đồng 老lão 弊tệ 。 雖tuy 不bất 丁đinh 壯tráng 亦diệc 堪kham 運vận 役dịch 。 又hựu 以dĩ 正Chánh 道Đạo 求cầu 理lý 。 正Chánh 道Đạo 弱nhược 未vị 能năng 發phát 真chân 。 欲dục 須tu 助trợ 道đạo 。 九cửu 想tưởng 。 十thập 想tưởng 。 八bát 背bối/bội 捨xả 等đẳng 。 助trợ 道đạo 使sử 人nhân 者giả 。 如như 意ý 觀quán 中trung 亦diệc 有hữu 此thử 法pháp 。 若nhược 得đắc 助trợ 助trợ 正chánh 。 即tức 成thành 共cộng 解giải 脫thoát 人nhân 也dã 。 第đệ 四tứ 。

好hảo 自tự 安an 意ý

者giả 。 得đắc 五ngũ 根căn 安an 固cố 難nạn/nan 壞hoại 也dã 。

我ngã 如như 汝nhữ 父phụ

者giả 。 忍nhẫn 解giải 隣lân 真chân 似tự 像tượng 未vị 實thật 。 故cố 言ngôn 如như 父phụ 。 亦diệc 是thị 如như 子tử 。

勿vật 復phục 憂ưu 慮lự

者giả 。 令linh 其kỳ 安an 意ý 破phá 壞hoại 見kiến 思tư 也dã 。 第đệ 五ngũ 。

我ngã 老lão 汝nhữ 少thiểu

者giả 。 佛Phật 居cư 道đạo 終chung 已dĩ 具cụ 智trí 斷đoạn 。 故cố 言ngôn 老lão 大đại 。 汝nhữ 居cư 道đạo 始thỉ 未vị 有hữu 智trí 斷đoạn 。 故cố 名danh 為vi 少thiếu 壯tráng 。 此thử 即tức 忍Nhẫn 法Pháp 位vị 也dã 。 無vô 五ngũ 過quá 者giả 。 得đắc 五Ngũ 力Lực 離ly 五ngũ 惡ác 法pháp 也dã 。 得đắc 信tín 力lực 故cố 不bất 欺khi 。 精tinh 進tấn 力lực 故cố 不bất 怠đãi 。 念niệm 力lực 故cố 不bất 瞋sân 。 定định 力lực 故cố 不bất 恨hận 。 慧tuệ 力lực 故cố 不bất 怨oán 言ngôn 。

餘dư 作tác 人nhân

者giả 。 遠viễn 指chỉ 外ngoại 道đạo 。 諸chư 見kiến 求cầu 理lý 名danh 餘dư 作tác 人nhân 。 近cận 指chỉ 煖noãn 等đẳng 四tứ 位vị 未vị 免miễn 五ngũ 過quá 。 亦diệc 名danh 餘dư 作tác 人nhân 。 此thử 文văn 無vô 五ngũ 過quá 。 即tức 五Ngũ 力Lực 也dã 。

自tự 今kim 已dĩ 後hậu 。 如như 所sở 生sanh 子tử

者giả 。 下hạ 忍nhẫn 十thập 六lục 剎sát 那na 時thời 節tiết 猶do 長trường/trưởng 。 中trung 忍nhẫn 雖tuy 復phục 縮súc 觀quán 亦diệc 未vị 是thị 一nhất 剎sát 那na 。 若nhược 上thượng 忍nhẫn 世thế 間gian 最tối 後hậu 一nhất 剎sát 那na 心tâm 。 隣lân 真chân 逼bức 聖thánh 。 故cố 名danh 此thử 位vị 為vi 。 如như 所sở 生sanh 子tử 。 即tức 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 位vị 也dã 。 第đệ 六lục 。

即tức 時thời 長trưởng 者giả 。 更canh 與dữ 作tác 字tự 。 名danh 之chi 為vi 兒nhi

者giả 。 得đắc 八bát 正chánh 入nhập 見kiến 道đạo 中trung 。 競cạnh 共cộng 馳trì 走tẩu 。 故cố 言ngôn 名danh 之chi 為vi 兒nhi 。 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 與dữ 真chân 不bất 久cửu 故cố 言ngôn 即tức 時thời 。 《# 阿a 含hàm 》# 說thuyết 五ngũ 種chủng 佛Phật 子tử 。 四Tứ 果Quả 及cập 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 名danh 佛Phật 真chân 子tử 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 斷đoạn 結kết 子tử 義nghĩa 未vị 成thành 。

爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử 。 雖tuy 欣hân 此thử 遇ngộ

下hạ 。 第đệ 七thất 。 常thường 令linh 傭dong 作tác 譬thí 。 譬thí 雖tuy 為vi 子tử 。 思tư 惟duy 未vị 盡tận 猶do 居cư 學học 位vị 未vị 得đắc 無vô 難nạn/nan 。 故cố 二nhị 十thập 年niên 。 常thường 令linh 除trừ 糞phẩn 。 亦diệc 復phục 自tự 知tri 。 不bất 任nhậm 紹thiệu 大đại 。 正chánh 是thị 依y 教giáo 修tu 行hành 盡tận 苦khổ 耳nhĩ 。 故cố 云vân 。

猶do 故cố 自tự 謂vị 。 客khách 作tác 賤tiện 人nhân

若nhược 得đắc 初sơ 果quả 厭yếm 小tiểu 樂nhạo/nhạc/lạc 大đại 。 大Đại 乘Thừa 機cơ 發phát 者giả 。 即tức 應ưng 授thọ 以dĩ 大Đại 乘Thừa 。 又hựu 不bất 須tu 進tiến 斷đoạn 其kỳ 餘dư 殘tàn 結kết 。 正chánh 由do 不bất 捨xả 小tiểu 志chí 大đại 機cơ 不bất 發phát 。 以dĩ 是thị 且thả 令linh 依y 教giáo 盡tận 漏lậu 。 故cố 言ngôn 。

由do 是thị 之chi 故cố 。 二nhị 十thập 年niên 中trung 。 常thường 令linh 除trừ 糞phẩn

二nhị 十thập 年niên

者giả 。 見kiến 諦Đế 。 一nhất 解giải 脫thoát 一nhất 無vô 礙ngại 。 思tư 惟duy 。 九cửu 無vô 礙ngại 九cửu 解giải 脫thoát 。 故cố 言ngôn 二nhị 十thập 年niên 。 又hựu 云vân 見kiến 思tư 二nhị 道đạo 中trung 斷đoạn 結kết 。 名danh 二nhị 十thập 年niên 。 又hựu 云vân 五ngũ 下hạ 分phần/phân 。 五ngũ 上thượng 分phần/phân 。 為vi 二nhị 十thập 年niên 也dã 。 又hựu 云vân 猶do 於ư 二Nhị 乘Thừa 法pháp 中trung 斷đoạn 思tư 惑hoặc 故cố 。 名danh 二nhị 十thập 年niên 。 又hựu 云vân 依y 二nhị 使sử 人nhân 。 共cộng 斷đoạn 餘dư 結kết 故cố 。 名danh 二nhị 十thập 年niên 也dã 。 從tùng 有hữu 二Nhị 乘Thừa 之chi 機cơ 而nhi 來lai 感cảm 佛Phật 。 故cố 云vân 自tự 見kiến 子tử 來lai 。 已dĩ 二nhị 十thập 年niên 。 若nhược 住trụ 二Nhị 乘Thừa 位vị 轉chuyển 大Đại 乘Thừa 教giáo 。 名danh 為vi 於ư 二nhị 十thập 年niên 中trung 。 執chấp 作tác 家gia 事sự 也dã 。 二nhị 十thập 語ngữ 同đồng 各các 有hữu 所sở 以dĩ 。 指chỉ 此thử 一nhất 句cú 。 即tức 是thị 爭tranh 出xuất 三tam 界giới 火hỏa 宅trạch 位vị 也dã 。

過quá 是thị 已dĩ 後hậu

下hạ 。 是thị 第đệ 四tứ 領lãnh 付phó 家gia 業nghiệp 譬thí 。 近cận 領lãnh 火hỏa 宅trạch 等đẳng 賜tứ 大đại 車xa 。 遠viễn 領lãnh 法pháp 說thuyết 中trung 無vô 上thượng 道Đạo 。 就tựu 此thử 為vi 二nhị 。

初sơ 領lãnh 。 後hậu 付phó 。 又hựu 各các 為vi 二nhị 。 共cộng 領lãnh 火hỏa 宅trạch 等đẳng 賜tứ 車xa 中trung 四tứ 意ý 。 亦diệc 是thị 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 顯hiển 實thật 四tứ 意ý 。 初sơ 章chương 二nhị 者giả 。

一nhất 。 心tâm 相tương 體thể 信tín 。 即tức 領lãnh 上thượng 免miễn 難nạn 。 二nhị 。 委ủy 以dĩ 家gia 業nghiệp 。 漸tiệm 以dĩ 通thông 泰thái 。 成thành 就tựu 大đại 志chí 。 即tức 領lãnh 上thượng 索sách 車xa 。 後hậu 章chương 二nhị 者giả 。

一nhất 。 付phó 家gia 業nghiệp 。 即tức 領lãnh 等đẳng 賜tứ 大đại 車xa 。 二nhị 。 得đắc 付phó 欣hân 悅duyệt 。 即tức 領lãnh 上thượng 得đắc 車xa 歡hoan 喜hỷ 也dã 。 由do 心tâm 相tương 體thể 信tín 。 故cố 得đắc 委ủy 以dĩ 家gia 業nghiệp 。 家gia 業nghiệp 既ký 諳am 悉tất 備bị 知tri 見kiến 則tắc 。 成thành 就tựu 大đại 志chí 。 由do 意ý 志chí 通thông 泰thái 故cố 得đắc 付phó 與dữ 家gia 業nghiệp 。 與dữ 家gia 業nghiệp 故cố 是thị 則tắc 歡hoan 喜hỷ 。 由do 有hữu 遠viễn 近cận 。 若nhược 不bất 先tiên 教giáo 傭dong 作tác 與dữ 。 一nhất 日nhật 之chi 價giá 。 豈khởi 得đắc 相tương/tướng 體thể 委ủy 業nghiệp 付phó 財tài 。 內nội 合hợp 由do 三tam 藏tạng 斷đoạn 結kết 。 堪kham 並tịnh 聞văn 《# 大đại 集tập 》# 。 受thọ 折chiết 《# 淨tịnh 名danh 》# 。 轉chuyển 教giáo 《# 般Bát 若Nhã 》# 。 而nhi 致trí 付phó 財tài 耳nhĩ 。 當đương 知tri 傭dong 作tác 取thủ 價giá 即tức 是thị 遠viễn 由do 。 體thể 信tín 委ủy 業nghiệp 即tức 是thị 近cận 由do 。 又hựu 前tiền 誘dụ 引dẫn 譬thí 中trung 。 有hữu 齊tề 教giáo 領lãnh 。 始thỉ 自tự 道đạo 樹thụ 終chung 訖ngật 出xuất 宅trạch 。 又hựu 有hữu 探thám 領lãnh 。 始thỉ 自tự 法Pháp 身thân 終chung 訖ngật 思tư 盡tận 。 今kim 領lãnh 亦diệc 二nhị 。 始thỉ 探thám 領lãnh 慈từ 悲bi 四tứ 位vị 調điều 熟thục 。 終chung 領lãnh 付phó 財tài 究cứu 竟cánh 一nhất 味vị 。 遠viễn 近cận 始thỉ 終chung 合hợp 論luận 五ngũ 味vị 。 何hà 者giả 。 即tức 遣khiển 傍bàng 人nhân 。 傍bàng 人nhân 所sở 說thuyết 乃nãi 譬thí 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 圓viên 頓đốn 。 此thử 教giáo 最tối 初sơ 。 傍bàng 人nhân 譬thí 牛ngưu 。 所sở 說thuyết 譬thí 乳nhũ 。 內nội 合hợp 從tùng 佛Phật 出xuất 。 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 即tức 初sơ 味vị 也dã 。 以dĩ 此thử 擬nghĩ 二Nhị 乘Thừa 人nhân 。 無vô 機cơ 不bất 受thọ 。 迷mê 悶muộn 躃tích 地địa 。 於ư 其kỳ 全toàn 生sanh 如như 乳nhũ 味vị 也dã 。 次thứ 明minh 密mật 遣khiển 二nhị 人nhân 。 說thuyết 除trừ 糞phẩn 法pháp 。 此thử 譬thí 息tức 大đại 之chi 後hậu 鹿lộc 苑uyển 說thuyết 三tam 。 於ư 小tiểu 即tức 信tín 革cách 凡phàm 成thành 聖thánh 。 如như 轉chuyển 乳nhũ 為vi 酪lạc 。 內nội 合hợp 從tùng 十thập 二nhị 部bộ 出xuất 修tu 多đa 羅la 。 即tức 第đệ 二nhị 味vị 也dã 。 次thứ 明minh 心tâm 相tương 體thể 信tín 。 入nhập 出xuất 無vô 難nan 。 譬thí 三tam 藏tạng 之chi 後hậu 說thuyết 方Phương 等Đẳng 淨tịnh 名danh 揚dương 大đại 折chiết 小tiểu 。 二Nhị 乘Thừa 聞văn 大đại 不bất 謗báng 。 折chiết 小tiểu 不bất 退thoái 。 良lương 以dĩ 三tam 藏tạng 斷đoạn 結kết 取thủ 一nhất 日nhật 價giá 故cố 。 得đắc 恣tứ 其kỳ 褒bao 貶biếm 。 若nhược 未vị 斷đoạn 結kết 不bất 堪kham 聞văn 揚dương 大đại 。 如như 前tiền 不bất 受thọ 勸khuyến 門môn 。 亦diệc 不bất 堪kham 聞văn 折chiết 小tiểu 。 如như 前tiền 不bất 受thọ 誡giới 門môn 。 而nhi 今kim 不bất 謗báng 不bất 退thoái 者giả 。 心tâm 相tương 體thể 信tín 故cố 也dã 。 親thân 既ký 證chứng 小tiểu 則tắc 信tín 大đại 不bất 虛hư 。 得đắc 涅Niết 槃Bàn 價giá 故cố 體thể 折chiết 不bất 瞋sân 。 雖tuy 非phi 己kỷ 事sự 而nhi 不bất 疑nghi 謗báng 。 此thử 心tâm 淳thuần 熟thục 如như 從tùng 酪lạc 出xuất 生sanh 蘇tô 。 內nội 合hợp 從tùng 修tu 多đa 羅la 出xuất 方Phương 等Đẳng 經kinh 。 第đệ 三tam 味vị 也dã 。 次thứ 明minh 。

長trưởng 者giả 自tự 知tri 。 將tương 死tử 不bất 久cửu

下hạ 。 譬thí 方Phương 等Đẳng 心tâm 相tương 體thể 信tín 。 入nhập 出xuất 無vô 難nan 。 已dĩ 後hậu 委ủy 以dĩ 家gia 業nghiệp 。 使sử 其kỳ 領lãnh 教giáo 為vì 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 。 既ký 領lãnh 知tri 眾chúng 物vật 。 貫quán 統thống 法Pháp 門môn 。 心tâm 明minh 口khẩu 辯biện 彌di 益ích 慕mộ 樂nhạo 。 但đãn 恨hận 住trụ 小tiểu 非phi 是thị 己kỷ 分phần/phân 。 脫thoát 更cánh 開khai 許hứa 豈khởi 不bất 樂nhạo 哉tai 。 於ư 是thị 心tâm 漸tiệm 通thông 泰thái 。 成thành 就tựu 大đại 志chí 。 如như 似tự 生sanh 蘇tô 出xuất 於ư 熟thục 蘇tô 。 是thị 從tùng 方Phương 等Đẳng 出xuất 。 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 。 第đệ 四tứ 味vị 也dã 。 次thứ 。

臨lâm 欲dục 終chung 時thời 。 而nhi 命mạng 其kỳ 子tử

者giả 。 此thử 譬thí 般Bát 若Nhã 之chi 後hậu 判phán 天thiên 性tánh 定định 父phụ 子tử 。 會hội 三Tam 歸Quy 一nhất 付phó 財tài 與dữ 記ký 說thuyết 《# 法pháp 華hoa 》# 之chi 教giáo 。 開khai 佛Phật 知tri 見kiến 。 示thị 真chân 實thật 相tướng 。 菩Bồ 薩Tát 疑nghi 除trừ 。 聲Thanh 聞Văn 作tác 佛Phật 。 悉tất 以dĩ 如Như 來Lai 滅diệt 度độ 。 而nhi 滅diệt 度độ 之chi 。 如như 從tùng 熟thục 蘇tô 出xuất 於ư 醍đề 醐hồ 。 是thị 從tùng 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 。 出xuất 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 即tức 第đệ 五ngũ 味vị 也dã 。 四tứ 大đại 弟đệ 子tử 。 深thâm 得đắc 佛Phật 意ý 。 探thám 領lãnh 一nhất 化hóa 五ngũ 味vị 之chi 教giáo 。 始thỉ 終chung 次thứ 第đệ 其kỳ 文văn 出xuất 此thử 也dã 。

領lãnh 家gia 業nghiệp 文văn 為vi 二nhị 。

一nhất 。 相tương/tướng 體thể 信tín 。 二nhị 。 命mạng 領lãnh 業nghiệp 。 就tựu 體thể 信tín 復phục 二nhị 。

先tiên 明minh 體thể 信tín 。 二nhị 猶do 居cư 本bổn 位vị 。 今kim 初sơ 相tương/tướng 者giả 是thị 互hỗ 相tương 信tín 也dã 。 謂vị 於ư 三tam 藏tạng 中trung 得đắc 涅Niết 槃Bàn 價giá 此thử 既ký 不bất 虛hư 。 今kim 為vi 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 。 此thử 大Đại 乘Thừa 亦diệc 復phục 非phi 虛hư 。 此thử 即tức 子tử 信tín 父phụ 也dã 。 佛Phật 知tri 此thử 等đẳng 。 見kiến 思tư 已dĩ 斷đoạn 聞văn 必tất 不bất 謗báng 。 無vô 漏lậu 根căn 利lợi 聞văn 微vi 生sanh 信tín 。 此thử 即tức 父phụ 信tín 子tử 也dã 。 由do 此thử 見kiến 尊tôn 特đặc 身thân 。 聞văn 大Đại 乘Thừa 教giáo 。 名danh 此thử 為vi 入nhập 。 復phục 被bị 訶ha 折chiết 。 猶do 見kiến 丈trượng 六lục 說thuyết 小Tiểu 乘Thừa 法pháp 。 名danh 此thử 為vi 出xuất 。 大đại 小tiểu 出xuất 入nhập 而nhi 無vô 疑nghi 難nan 也dã 。 第đệ 二nhị 。

然nhiên 其kỳ 所sở 止chỉ 。 猶do 在tại 本bổn 處xứ

者giả 。 雖tuy 復phục 入nhập 出xuất 無vô 難nan 。 得đắc 聞văn 大Đại 乘Thừa 。 而nhi 謂vị 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 之chi 事sự 非phi 己kỷ 智trí 分phân 。 不bất 肯khẳng 迴hồi 小tiểu 向hướng 大đại 。 猶do 居cư 羅La 漢Hán 不bất 言ngôn 未vị 來lai 當đương 得đắc 作tác 佛Phật 。 此thử 領lãnh 大đại 集tập 淨tịnh 名danh 生sanh 蘇tô 之chi 教giáo 也dã 。 從tùng 世Thế 尊Tôn 爾nhĩ 時thời 。 長trưởng 者giả 有hữu 疾tật 下hạ 。 第đệ 二nhị 委ủy 以dĩ 家gia 業nghiệp 。 此thử 領lãnh 《# 大đại 品phẩm 》# 佛Phật 命mạng 轉chuyển 教giáo 《# 般Bát 若Nhã 》# 熟thục 蘇tô 之chi 教giáo 也dã 。 就tựu 此thử 為vi 二nhị 。

一nhất 。 命mạng 知tri 家gia 事sự 。 二nhị 。 受thọ 命mạng 領lãnh 知tri 。 二nhị 章chương 各các 為vi 四tứ 。 初sơ 四tứ 者giả 。 一nhất 。 明minh 時thời 節tiết 。 二nhị 。 正chánh 命mạng 知tri 家gia 事sự 。 三tam 。 誡giới 令linh 體thể 我ngã 心tâm 。 四tứ 。 勅sắc 無vô 令linh 漏lậu 失thất 。 初sơ 。

將tương 死tử 不bất 久cửu

者giả 。 有hữu 機cơ 則tắc 應ưng 為vi 生sanh 。 機cơ 盡tận 應ưng 謝tạ 為vi 死tử 。 今kim 化hóa 機cơ 將tương 畢tất 。 應ưng 謝tạ 非phi 久cửu 也dã 。

語ngữ 窮cùng 子tử 言ngôn 。 我ngã 今kim 多đa 有hữu

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 命mạng 知tri 家gia 事sự 。

金kim

即tức 別biệt 教giáo 理lý 。

銀ngân

即tức 通thông 教giáo 理lý 。 《# 大đại 品phẩm 》# 所sở 明minh 真Chân 諦Đế 不bất 出xuất 此thử 二nhị 。 而nhi 云vân 。

多đa 有hữu

者giả 。 理lý 則tắc 非phi 多đa 。 約ước 種chủng 種chủng 門môn 亦diệc 得đắc 言ngôn 多đa 。 例lệ 如như 空không 非phi 十thập 八bát 。 約ước 破phá 十thập 八bát 法pháp 名danh 十thập 八bát 空không 也dã 。 勸khuyến 學học 中trung 明minh 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn 。 皆giai 是thị 珍trân 寶bảo 也dã 。

倉thương

是thị 定định 門môn 。 即tức 百bách 八bát 三tam 昧muội 。

庫khố

是thị 慧tuệ 門môn 。 十thập 八bát 空không 境cảnh 也dã 。 通thông 別biệt 兩lưỡng 種chủng 定định 慧tuệ 倉thương 庫khố 。 包bao 藏tàng 一nhất 切thiết 禪thiền 定định 。 智trí 慧tuệ 無vô 所sở 闕khuyết 少thiểu 。 內nội 充sung 外ngoại 溢dật 故cố 云vân 。

盈doanh 溢dật

其kỳ 中trung 多đa 少thiểu

者giả 。 說thuyết 於ư 般Bát 若Nhã 。 則tắc 有hữu 廣quảng 。 略lược 二nhị 門môn 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 。 應ưng 知tri 略lược 。 廣quảng 相tương/tướng 。 略lược 則tắc 為vi 少thiểu 。 廣quảng 則tắc 為vi 多đa 。 自tự 行hành 為vi 取thủ 。 化hóa 他tha 為vi 與dữ 。 《# 大đại 品phẩm 》# 中trung 云vân 。

汝nhữ 當đương 為vì 菩Bồ 薩Tát 說thuyết

故cố 云vân 。

汝nhữ 悉tất 知tri 之chi

我ngã 心tâm 如như 是thị

下hạ 。 第đệ 三tam 。 誡giới 體thể 。

我ngã 心tâm

者giả 。 佛Phật 以dĩ 般Bát 若Nhã 為vi 心tâm 。 汝nhữ 今kim 傳truyền 燈đăng 當đương 隨tùy 佛Phật 意ý 說thuyết 也dã 。 又hựu 二Nhị 乘Thừa 人nhân 本bổn 解giải 是thị 析tích 法pháp 空không 。 命mạng 當đương 體thể 此thử 意ý 者giả 。 命mạng 轉chuyển 教giáo 用dụng 誡giới 令linh 同đồng 我ngã 體thể 法pháp 空không 也dã 。 昔tích 時thời 被bị 命mạng 謂vị 傳truyền 燈đăng 與dữ 他tha 。 今kim 乃nãi 知tri 佛Phật 令linh 我ngã 識thức 體thể 之chi 門môn 。 故cố 言ngôn 。

當đương 體thể 此thử 意ý

今kim 我ngã 與dữ 汝nhữ 。 便tiện 為vi 不bất 異dị

者giả 。 釋thích 此thử 有hữu 三tam 。

一nhất 。 被bị 加gia 令linh 說thuyết 與dữ 佛Phật 不bất 異dị 。 二nhị 。 就tựu 理lý 以dĩ 諸chư 法pháp 皆giai 如như 故cố 得đắc 不bất 異dị 。 善thiện 吉cát 如như 。 如Như 來Lai 如như 。 一nhất 如như 無vô 二nhị 如như 。 故cố 言ngôn 便tiện 為vi 不bất 異dị 。 三tam 。 就tựu 今kim 時thời 。 始thỉ 悟ngộ 父phụ 子tử 天thiên 性tánh 本bổn 來lai 不bất 異dị 。 而nhi 二Nhị 乘Thừa 人nhân 自tự 謂vị 被bị 加gia 異dị 耳nhĩ 。

宜nghi 加gia 用dụng 心tâm

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 勅sắc 無vô 令linh 漏lậu 失thất 也dã 。 汝nhữ 為vi 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 。 般Bát 若Nhã 教giáo 無vô 令linh 漏lậu 失thất 。 二nhị 者giả 就tựu 理lý 此thử 即tức 汝nhữ 法pháp 後hậu 時thời 當đương 用dụng 。 是thị 故cố 無vô 令linh 漏lậu 失thất 也dã 。

即tức 受thọ 教giáo 勅sắc

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 受thọ 命mạng 。 又hựu 為vi 四tứ 。

一nhất 。 正chánh 受thọ 命mạng 領lãnh 知tri 。 二nhị 。 無vô 悕hy 取thủ 。 善thiện 吉cát 雖tuy 說thuyết 般Bát 若Nhã 。 自tự 謂vị 我ngã 無vô 其kỳ 分phần/phân 也dã 。 三tam 。 未vị 捨xả 劣liệt 心tâm 猶do 居cư 本bổn 處xứ 者giả 。 住trụ 羅La 漢Hán 位vị 。 雖tuy 復phục 慕mộ 大đại 亦diệc 未vị 定định 言ngôn 欲dục 作tác 菩Bồ 薩Tát 也dã 。 未vị 捨xả 下hạ 劣liệt 心tâm 者giả 。 雖tuy 復phục 恥sỉ 小tiểu 。 亦diệc 未vị 定định 言ngôn 捨xả 於ư 小tiểu 證chứng 也dã 。 四tứ 。

復Phục 經Kinh 少Thiểu 時Thời 。 父Phụ 知Tri 子Tử 意Ý

下hạ 。 即tức 是thị 領lãnh 上thượng 索sách 車xa 譬thí 。 鄙bỉ 棄khí 先tiên 心tâm 欲dục 求cầu 大Đại 道Đạo 大đại 機cơ 發phát 也dã 。

問vấn 。

何hà 時thời 名danh 少thiểu 時thời 。

答đáp 。

一nhất 云vân 說thuyết 《# 般Bát 若Nhã 》# 竟cánh 。 於ư 異dị 處xứ 遊du 觀quan 。 尋tầm 思tư 所sở 領lãnh 大Đại 乘Thừa 法Pháp 門môn 。 生sanh 心tâm 貪tham 樂nhạo/nhạc/lạc 。 為vi 失thất 為vi 不bất 失thất 。 如như 此thử 等đẳng 尋tầm 思tư 。 即tức 是thị 大Đại 乘Thừa 。 機cơ 發phát 時thời 也dã 。 此thử 時thời 去khứ 《# 法pháp 華hoa 》# 未vị 遠viễn 故cố 言ngôn 少thiểu 時thời 。 又hựu 當đương 說thuyết 無vô 量lượng 義nghĩa 時thời 大Đại 乘Thừa 機cơ 發phát 。 何hà 以dĩ 知tri 然nhiên 。 無vô 量lượng 義nghĩa 中trung 明minh 七thất 種chủng 方phương 便tiện 。 無vô 量lượng 漸tiệm 頓đốn 。 從tùng 一nhất 法pháp 生sanh 。 既ký 聞văn 此thử 說thuyết 。 思tư 惟duy 昔tích 之chi 三tam 藏tạng 三tam 乘thừa 悉tất 。 從tùng 一nhất 法pháp 生sanh 。 如như 是thị 三tam 乘thừa 。 亦diệc 應ưng 入nhập 一nhất 。 如như 是thị 思tư 時thời 漸tiệm 已dĩ 通thông 泰thái 大đại 心tâm 即tức 發phát 。 故cố 言ngôn 成thành 就tựu 大đại 志chí 也dã 。

臨lâm 欲dục 終chung 時thời

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 正chánh 付phó 家gia 業nghiệp 。 又hựu 為vi 二nhị 。

謂vị 一nhất 。 付phó 業nghiệp 。 二nhị 。 歡hoan 喜hỷ 。 初sơ 有hữu 四tứ 。

一nhất 。 付phó 業nghiệp 時thời 。 二nhị 。 命mạng 子tử 聚tụ 眾chúng 為vi 證chứng 。 三tam 。 結kết 會hội 父phụ 子tử 。 四tứ 。 正chánh 付phó 家gia 業nghiệp 。 初sơ 。 付phó 時thời 。 臨lâm 欲dục 終chung 者giả 是thị 明minh 時thời 節tiết 。 化hóa 緣duyên 將tương 訖ngật 。 靈linh 山sơn 八bát 載tái 說thuyết 《# 法pháp 華hoa 經kinh 》# 。 唱xướng 入nhập 涅Niết 槃Bàn 時thời 也dã 。

而nhi 命mạng 其kỳ 子tử

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 聚tụ 眾chúng 。 即tức 是thị 二nhị 萬vạn 億ức 佛Phật 所sở 。 受thọ 化hóa 之chi 徒đồ 。 名danh 之chi 為vi 子tử 。 大đại 機cơ 熟thục 人nhân 十thập 方phương 雲vân 集tập 也dã 。 上thượng 四tứ 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 者giả 是thị 也dã 。

并tinh 會hội 親thân 族tộc

者giả 。 舊cựu 云vân 分phân 身thân 如như 親thân 族tộc 。 十Thập 地Địa 如như 國quốc 王vương 。 九cửu 地địa 如như 大đại 臣thần 。 八bát 地địa 如như 剎sát 利lợi 。 七thất 地địa 如như 居cư 士sĩ 。 北bắc 人nhân 用dụng 分phân 身thân 為vi 親thân 族tộc 。 多đa 寶bảo 為vi 國quốc 王vương 也dã 。 十Thập 地Địa 為vi 大đại 臣thần 。 八bát 地địa 為vi 剎sát 利lợi 。 三tam 十thập 心tâm 為vi 居cư 士sĩ 。 若nhược 爾nhĩ 。 迹tích 門môn 說thuyết 法Pháp 。 分phân 身thân 。 多đa 寶bảo 並tịnh 未vị 現hiện 前tiền 。 何hà 得đắc 指chỉ 此thử 耶da 。 彼bỉ 解giải 云vân 。 正chánh 是thị 身thân 子tử 懷hoài 疑nghi 之chi 時thời 。 於ư 《# 法pháp 華hoa 》# 中trung 未vị 能năng 生sanh 信tín 。 是thị 故cố 多đa 寶bảo 。 分phân 身thân 一nhất 時thời 來lai 證chứng 。 若nhược 疑nghi 除trừ 信tín 解giải 。 受thọ 記ký 已dĩ 竟cánh 。 復phục 用dụng 多đa 寶bảo 何hà 所sở 證chứng 耶da 。 故cố 知tri 法pháp 說thuyết 之chi 時thời 多đa 寶bảo 已dĩ 出xuất 。 但đãn 出xuất 經kinh 者giả 言ngôn 不bất 疊điệp 安an 。 為vi 作tác 次thứ 第đệ 置trí 因nhân 門môn 後hậu 耳nhĩ 。 今kim 謂vị 此thử 是thị 人nhân 情tình 。 無vô 以dĩ 取thủ 據cứ 。 說thuyết 迹tích 門môn 近cận 事sự 未vị 用dụng 古cổ 證chứng 。 若nhược 說thuyết 本bổn 門môn 遠viễn 事sự 。 必tất 須tu 先tiên 證chứng 昔tích 。 今kim 不bất 用dụng 彼bỉ 解giải 。 依y 《# 薩tát 云vân 經kinh 》# (# 云vân 云vân )# 。 今kim 明minh 十thập 方phương 法Pháp 身thân 菩Bồ 薩Tát 影ảnh 響hưởng 者giả 為vi 親thân 族tộc 。 影ảnh 響hưởng 之chi 眾chúng 多đa 是thị 釋Thích 迦Ca 昔tích 日nhật 同đồng 業nghiệp 。 並tịnh 共cộng 如Như 來Lai 於ư 二nhị 。 萬vạn 億ức 佛Phật 所sở 共cộng 開khai 化hóa 之chi 。 於ư 其kỳ 悉tất 是thị 伯bá 叔thúc 之chi 行hành 。 故cố 用dụng 此thử 為vi 親thân 族tộc 。 國quốc 王vương 者giả 。 一nhất 切thiết 漸tiệm 頓đốn 諸chư 經kinh 。 無vô 不bất 稱xưng 所sở 詮thuyên 之chi 處xứ 為vi 經kinh 王vương 。 當đương 機cơ 益ích 物vật 興hưng 廢phế 有hữu 時thời 。 部bộ 部bộ 不bất 同đồng 名danh 之chi 為vi 國quốc 。 皆giai 言ngôn 第đệ 一nhất 即tức 是thị 王vương 。 又hựu 此thử 經Kinh 會hội 通thông 諸chư 教giáo 。 豈khởi 非phi 聚tụ 集tập 國quốc 王vương 。 故cố 無vô 量lượng 義nghĩa 中trung 先tiên 已dĩ 收thu 集tập 。 彼bỉ 云vân 。

初sơ 說thuyết 四Tứ 諦Đế 。 十Thập 二Nhị 緣Duyên 生Sanh 。 次thứ 說thuyết 方Phương 等Đẳng 。 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 次thứ 說thuyết 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 。 華hoa 嚴nghiêm 海hải 空không 。

此thử 則tắc 普phổ 集tập 諸chư 經kinh 。 融dung 通thông 漸tiệm 頓đốn 會hội 入nhập 此thử 典điển 。 故cố 名danh 會hội 國quốc 王vương 也dã 。 彌Di 勒Lặc 等đẳng 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 是thị 等đẳng 覺giác 為vi 大đại 臣thần 。 初Sơ 地Địa 至chí 九cửu 地địa 為vi 剎sát 利lợi 。 法Pháp 王Vương 種chủng 性tánh 中trung 生sanh 。 三tam 十thập 心tâm 為vi 居cư 士sĩ 。 此thử 等đẳng 皆giai 從tùng 釋Thích 迦Ca 受thọ 化hóa 。

諸chư 君quân 當đương 知tri

下hạ 。 第đệ 三tam 。 結kết 會hội 父phụ 子tử 。 實thật 從tùng 我ngã 受thọ 學học 。 實thật 是thị 我ngã 子tử 。 從tùng 我ngã 起khởi 解giải 。 是thị 我ngã 所sở 生sanh 。 我ngã 實thật 曾tằng 於ư 二nhị 萬vạn 億ức 佛Phật 所sở 。 嘗thường 教giáo 大đại 法pháp 。 故cố 我ngã 實thật 是thị 父phụ 。

於ư 某mỗ 城thành 中trung

者giả 。 此thử 經Kinh 西tây 國quốc 文văn 多đa 。 度độ 此thử 甚thậm 少thiểu 。 或hoặc 可khả 說thuyết 昔tích 名danh 字tự 國quốc 土độ 如như 大đại 通thông 智trí 勝thắng 因nhân 緣duyên 。 今kim 簡giản 略lược 名danh 字tự 直trực 言ngôn 某mỗ 甲giáp 。 是thị 諸chư 眾chúng 生sanh 。 背bối/bội 此thử 大Đại 乘Thừa 。 起khởi 無vô 明minh 闇ám 遁độn 入nhập 生sanh 死tử 。 故cố 言ngôn 。

捨xả 吾ngô 逃đào 走tẩu

備bị 經kinh 六lục 趣thú 。 故cố 云vân 。

五ngũ 十thập 餘dư 年niên

昔tích 在tại 本bổn 城thành 。 懷hoài 憂ưu 推thôi 覓mịch

自tự 昔tích 法Pháp 身thân 地địa 中trung 。 常thường 以dĩ 二nhị 智trí 觀quán 覓mịch 可khả 化hóa 之chi 機cơ 也dã 。 始thỉ 於ư 今kim 日nhật 。 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 。 故cố 云vân 。

忽hốt 於ư 是thị 間gian 。 會hội 遇ngộ 見kiến 之chi

今kim 我ngã 所sở 有hữu

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 正chánh 付phó 家gia 業nghiệp 。 一nhất 切thiết 大Đại 乘Thừa 。 萬vạn 行hạnh 萬vạn 德đức 。 故cố 云vân 一nhất 切thiết 所sở 有hữu 也dã 。

先tiên 所sở 出xuất 內nội 。 是thị 子tử 所sở 知tri

者giả 。 追truy 指chỉ 昔tích 日nhật 《# 大đại 品phẩm 》# 領lãnh 教giáo 所sở 委ủy 有hữu 廣quảng 略lược 般Bát 若Nhã 共cộng 不bất 共cộng 法pháp 。 是thị 汝nhữ 所sở 知tri 。 即tức 是thị 汝nhữ 有hữu 。 故cố 《# 法pháp 華hoa 》# 但đãn 明minh 。 佛Phật 之chi 知tri 見kiến 。 不bất 更cánh 廣quảng 說thuyết 一nhất 切thiết 行hành 相tương/tướng 也dã 。

窮cùng 子tử 聞văn 父phụ 此thử 言ngôn

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 即tức 是thị 得đắc 付phó 歡hoan 喜hỷ 。 領lãnh 上thượng 各các 乘thừa 大đại 車xa 。 得đắc 未vị 曾tằng 有hữu 。 自tự 顧cố 無vô 心tâm 希hy 望vọng 佛Phật 道Đạo 。 而nhi 今kim 忽hốt 聞văn 得đắc 記ký 作tác 佛Phật 。 故cố 云vân 不bất 求cầu 自tự 得đắc 也dã 。 三tam 藏tạng 中trung 本bổn 心tâm 不bất 求cầu 。 方Phương 等Đẳng 中trung 恥sỉ 小tiểu 望vọng 絕tuyệt 故cố 不bất 求cầu 。 般Bát 若Nhã 中trung 雖tuy 領lãnh 非phi 己kỷ 分phần/phân 故cố 不bất 求cầu 。 如như 此thử 不bất 求cầu 而nhi 今kim 自tự 得đắc 也dã 。

世Thế 尊Tôn 大đại 富phú 長trưởng 者giả

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 合hợp 譬thí 。 光quang 宅trạch 合hợp 之chi 。 或hoặc 前tiền 或hoặc 後hậu 。 釋thích 之chi 甚thậm 略lược 。 今kim 但đãn 依y 文văn 點điểm 意ý 不bất 復phục 子tử 派phái 。 合hợp 譬thí 略lược 者giả 。 貴quý 在tại 得đắc 意ý 不bất 俟sĩ 費phí 辭từ 。

大đại 富phú 長trưởng 者giả

合hợp 父phụ 子tử 相tương/tướng 失thất 譬thí 。 譬thí 文văn 有hữu 四tứ 。 但đãn 合hợp 父phụ 子tử 總tổng 得đắc 餘dư 意ý 。 如Như 來Lai 合hợp 父phụ 。 似tự 則tắc 合hợp 子tử 。 似tự 有hữu 二nhị 義nghĩa 。

一nhất 。 取thủ 大đại 機cơ 為vi 子tử 。 昔tích 未vị 逃đào 逝thệ 既ký 非phi 真chân 位vị 。 猶do 居cư 外ngoại 凡phàm 故cố 云vân 似tự 也dã 。 取thủ 小tiểu 機cơ 為vi 子tử 者giả 。 小tiểu 機cơ 似tự 像tượng 大Đại 乘Thừa 根căn 性tánh 耳nhĩ 。 子tử 既ký 逃đào 父phụ 。 貶biếm 之chi 言ngôn 似tự (# 云vân 云vân )# 。

問vấn 。

初sơ 釋thích 品phẩm 云vân 已dĩ 得đắc 入nhập 真chân 。 此thử 那na 言ngôn 似tự 。

答đáp 。

此thử 合hợp 子tử 逃đào 父phụ 時thời 。 是thị 故cố 言ngôn 似tự 。 品phẩm 初sơ 明minh 子tử 開khai 悟ngộ 時thời 。 汝nhữ 問vấn 非phi 也dã 。

從tùng

如Như 來Lai 常thường 說thuyết 。 我ngã 等đẳng 為vi 子tử

下hạ 。 合hợp 父phụ 子tử 相tương 見kiến 譬thí 。 但đãn 合hợp 長trưởng 者giả 見kiến 子tử 便tiện 識thức 。 從tùng 。

我ngã 等đẳng 以dĩ 三tam 苦khổ 故cố

下hạ 。 合hợp 追truy 誘dụ 譬thí 。 上thượng 有hữu 傍bàng 。 追truy 二nhị 誘dụ 。 今kim 合hợp 亦diệc 二nhị 。 上thượng 初sơ 遣khiển 傍bàng 追truy 。 次thứ 再tái 追truy 。 次thứ 放phóng 捨xả 。 今kim 合hợp 兩lưỡng 門môn 之chi 無vô 機cơ 。

何hà 為vi 見kiến 捉tróc 。 自tự 念niệm 無vô 罪tội

合hợp 無vô 大đại 機cơ 也dã 。

樂nhạo 著trước 小tiểu 法Pháp

者giả 。 合hợp 有hữu 小tiểu 志chí 不bất 合hợp 放phóng 捨xả 。

今kim 日nhật 世Thế 尊Tôn 令linh 我ngã 等đẳng

下hạ 。 合hợp 二nhị 誘dụ 譬thí 。 上thượng 有hữu 齊tề 教giáo 探thám 領lãnh 。 今kim 合hợp 二nhị 意ý 。 從tùng 。

蠲quyên 除trừ

下hạ 。 合hợp 齊tề 教giáo 。 具cụ 陳trần 上thượng 事sự 。 從tùng 。

我ngã 等đẳng 於ư 中trung 。 勤cần 加gia 精tinh 進tấn

下hạ 。 合hợp 上thượng 尋tầm 與dữ 除trừ 糞phẩn 。

得đắc 至chí 涅Niết 槃Bàn

下hạ 。 合hợp 上thượng 先tiên 取thủ 其kỳ 價giá 也dã 。 從tùng 。

然nhiên 世Thế 尊Tôn 先tiên 知tri 我ngã 等đẳng

下hạ 。 合hợp 上thượng 探thám 領lãnh 。 上thượng 譬thí 有hữu 四tứ 。 今kim 合hợp 三tam 。 不bất 合hợp 正chánh 教giáo 作tác 。 指chỉ 上thượng 勤cần 加gia 除trừ 糞phẩn 即tức 兼kiêm 之chi 。 不bất 更cánh 合hợp 也dã 。 上thượng 言ngôn 遙diêu 見kiến 。 今kim 言ngôn 先tiên 知tri 。 上thượng 言ngôn 羸luy 瘦sấu 憔tiều 悴tụy 。 今kim 言ngôn 心tâm 著trước 弊tệ 欲dục 。 上thượng 言ngôn 即tức 脫thoát 瓔anh 珞lạc 。 更canh 著trước 麁thô 弊tệ 。 今kim 言ngôn 便tiện 見kiến 棄khí 捨xả 不bất 為vi 分phân 別biệt 。 寶bảo 藏tạng 之chi 分phần 。 從tùng 。

以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 說thuyết 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ

下hạ 。 合hợp 付phó 家gia 業nghiệp 譬thí 。 上thượng 有hữu 由do 。 有hữu 付phó 。 今kim 合hợp 亦diệc 二nhị 。 由do 為vi 兩lưỡng 。

一nhất 。 相tương/tướng 信tín 。 二nhị 。 委ủy 業nghiệp 。 今kim 合hợp 亦diệc 二nhị 。 一nhất 。 相tương/tướng 信tín 有hữu 二nhị 。

先tiên 。 合hợp 體thể 信tín 。

以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 說thuyết 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ

者giả 。 舊cựu 云vân 。 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ 之chi 因nhân 。 持trì 作tác 二Nhị 乘Thừa 之chi 果quả 。 今kim 明minh 帶đái 三tam 乘thừa 方phương 便tiện 。 說thuyết 大Đại 乘Thừa 實thật 相tướng 。 故cố 言ngôn 以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 於ư 我ngã 等đẳng 前tiền 。 說thuyết 大Đại 乘Thừa 法Pháp 。 亦diệc 是thị 合hợp 出xuất 入nhập 無vô 難nạn/nan 。 以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 出xuất 辯biện 二Nhị 乘Thừa 。 以dĩ 佛Phật 智trí 力lực 。 入nhập 明minh 實thật 相tướng 。 若nhược 不bất 體thể 信tín 。 豈khởi 於ư 我ngã 前tiền 明minh 佛Phật 慧tuệ 耶da 。 從tùng 。

我ngã 等đẳng 從tùng 佛Phật 。 得đắc 涅Niết 槃Bàn 一nhất 日nhật 之chi 價giá

下hạ 。 合hợp 猶do 在tại 本bổn 處xứ 也dã 。 從tùng 。

我ngã 等đẳng 又hựu 因nhân 。 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ

下hạ 。 合hợp 領lãnh 家gia 業nghiệp 。 上thượng 有hữu 命mạng 有hữu 受thọ 。 今kim 但đãn 合hợp 受thọ 。 受thọ 有hữu 四tứ 。

一nhất 。 受thọ 命mạng 。 二nhị 。 無vô 希hy 取thủ 。 三tam 。 不bất 捨xả 下hạ 劣liệt 。 四tứ 。 漸tiệm 通thông 泰thái 。 今kim 但đãn 合hợp 二nhị 。 初sơ 。 合hợp 受thọ 命mạng 。 領lãnh 業nghiệp 。

而nhi 自tự 於ư 此thử

下hạ 。 合hợp 無vô 希hy 取thủ 兼kiêm 得đắc 諸chư 也dã 。

無vô 志chí 願nguyện

者giả 。 明minh 佛Phật 加gia 威uy 力lực 令linh 如như 佛Phật 心tâm 而nhi 說thuyết 也dã 。 故cố 我ngã 不bất 志chí 願nguyện 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà

下hạ 。 釋thích 無vô 希hy 取thủ 意ý 。 以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 隨tùy 小Tiểu 乘Thừa 心tâm 說thuyết 言ngôn 無vô 分phần/phân 。 由do 此thử 不bất 知tri 。 真chân 是thị 佛Phật 子tử 。 所sở 以dĩ 不bất 取thủ 。

佛Phật 以dĩ 方phương 便tiện 力lực 。 隨tùy 我ngã 等đẳng 說thuyết

者giả 。 佛Phật 帶đái 方phương 便tiện 力lực 。 以dĩ 實thật 相tướng 法pháp 共cộng 二Nhị 乘Thừa 說thuyết 。 我ngã 等đẳng 不bất 識thức 不bất 共cộng 之chi 意ý 。 故cố 非phi 佛Phật 子tử 。

今kim 我ngã 等đẳng 方phương 知tri

下hạ 。 合hợp 付phó 家gia 業nghiệp 。 上thượng 有hữu 二nhị 。

有hữu 付phó 。 有hữu 喜hỷ 。 今kim 合hợp 亦diệc 二nhị 。 上thượng 付phó 業nghiệp 有hữu 四tứ 。 今kim 則tắc 總tổng 合hợp 付phó 與dữ 。 付phó 有hữu 二nhị 。

一nhất 。 明minh 佛Phật 本bổn 於ư 大đại 無vô 悋lận 。 二nhị 。 釋thích 無vô 悋lận 。 正chánh 由do 樂nhạo/nhạc/lạc 小tiểu 不bất 早tảo 付phó 大đại 耳nhĩ 。 此thử 經Kinh 中trung 下hạ 舉cử 今kim 證chứng 昔tích 。 今kim 理lý 唯duy 一nhất 故cố 知tri 昔tích 三tam 非phi 實thật 。 但đãn 為vi 未vị 堪kham 。 故cố 於ư 大đại 前tiền 毀hủy 呰tử 小tiểu 心tâm 。 欲dục 令linh 捨xả 偽ngụy 取thủ 真chân 。 定định 知tri 非phi 悋lận 。 然nhiên 佛Phật 實thật 以dĩ 。 大Đại 乘Thừa 而nhi 教giáo 化hóa 也dã 。

我ngã 等đẳng 說thuyết 本bổn 無vô 心tâm

下hạ 。 合hợp 歡hoan 喜hỷ 。 亦diệc 是thị 於ư 三tam 不bất 求cầu 之chi 意ý 也dã 。

八bát 十thập 六lục 行hành 半bán 偈kệ 。 初sơ 七thất 十thập 三tam 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 。 次thứ 十thập 三tam 行hành 。 歎thán 佛Phật 恩ân 深thâm 。 初sơ 又hựu 二nhị 。

初sơ 二nhị 行hành 。 頌tụng 法pháp 說thuyết 。 後hậu 七thất 十thập 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 譬thí 說thuyết 。 法pháp 說thuyết 中trung 不bất 頌tụng 不bất 求cầu 。 但đãn 頌tụng 自tự 得đắc 。 頌tụng 譬thí 說thuyết 又hựu 二nhị 。

初sơ 四tứ 十thập 一nhất 偈kệ 。 頌tụng 開khai 譬thí 。 次thứ 三tam 十thập 偈kệ 半bán 。 頌tụng 合hợp 譬thí 。 上thượng 開khai 有hữu 四tứ 。

父phụ 子tử 相tương/tướng 失thất 。 相tương 見kiến 。 委ủy 業nghiệp 。 付phó 財tài 。 今kim 皆giai 頌tụng 。 初sơ 十thập 三tam 行hành 。 頌tụng 父phụ 子tử 相tương/tướng 失thất 。 上thượng 相tương/tướng 失thất 譬thí 有hữu 四tứ 。

一nhất 。 子tử 背bối/bội 父phụ 。 二nhị 。 父phụ 求cầu 子tử 。 三tam 。 子tử 漸tiệm 還hoàn 。 四tứ 。 父phụ 念niệm 子tử 。 今kim 頌tụng 亦diệc 四tứ 。 但đãn 不bất 次thứ 第đệ 。 初sơ 。 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 第đệ 一nhất 。 子tử 背bối/bội 父phụ 去khứ 。 次thứ 第đệ 二nhị 。 七thất 行hành 。 頌tụng 弟đệ 二nhị 。 父phụ 求cầu 子tử 不bất 得đắc 。 次thứ 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 。 超siêu 頌tụng 第đệ 四tứ 憂ưu 念niệm 轉chuyển 深thâm 。 次thứ 第đệ 四tứ 。 二nhị 行hành 半bán 。 追truy 頌tụng 第đệ 三tam 漸tiệm 還hoàn 近cận 父phụ 。 上thượng 四tứ 文văn 各các 二nhị 。 今kim 初sơ 。

譬thí 如như

下hạ 一nhất 行hành 半bán 。 但đãn 頌tụng 子tử 背bối/bội 父phụ 而nhi 去khứ 。 不bất 頌tụng 向hướng 國quốc 而nhi 還hoàn 也dã 。 火hỏa 宅trạch 中trung 明minh 長trưởng 者giả 所sở 王vương 國quốc 邑ấp 聚tụ 落lạc 語ngữ 寬khoan 。 此thử 中trung 明minh 窮cùng 子tử 輪luân 迴hồi 三tam 界giới 名danh 諸chư 國quốc 。 六lục 道đạo 名danh 五ngũ 十thập 餘dư 年niên 也dã 。

其kỳ 父phụ 憂ưu 念niệm

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 七thất 行hành 。 是thị 頌tụng 父phụ 求cầu 子tử 不bất 得đắc 。 上thượng 亦diệc 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 初sơ 半bán 行hành 。 頌tụng 覓mịch 子tử 不bất 得đắc 。

求cầu 之chi 既ký 疲bì

下hạ 六lục 偈kệ 半bán 。 頌tụng 不bất 以dĩ 失thất 一nhất 子tử 廢phế 家gia 業nghiệp 事sự 。

四tứ 方phương 推thôi 求cầu

者giả 。 不bất 同đồng 於ư 上thượng 。 上thượng 四tứ 方phương 是thị 約ước 四Tứ 諦Đế 推thôi 理lý 。 今kim 四tứ 方phương 是thị 觀quán 四tứ 生sanh 中trung 覓mịch 可khả 度độ 之chi 機cơ 也dã 。

造tạo 立lập 舍xá 宅trạch

者giả 。 有hữu 餘dư 國quốc 中trung 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 起khởi 慈từ 悲bi 舍xá 。 依y 性tánh 空không 宅trạch 也dã 。

往vãng 來lai 者giả 眾chúng

者giả 。 諸chư 土độ 菩Bồ 薩Tát 。 來lai 往vãng 聽thính 法Pháp 也dã 。

而nhi 年niên 朽hủ 邁mại

下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 。 超siêu 頌tụng 第đệ 四tứ 憂ưu 念niệm 轉chuyển 深thâm 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 。 此thử 但đãn 頌tụng 先tiên 失thất 子tử 。 今kim 苦khổ 無vô 所sở 委ủy 付phó 。 是thị 故cố 憂ưu 耳nhĩ 。

爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử 。 求cầu 索sách 衣y 食thực

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 二nhị 行hành 半bán 。 追truy 頌tụng 上thượng 第đệ 三tam 漸tiệm 還hoàn 向hướng 父phụ 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 初sơ 二nhị 行hành 。 頌tụng 近cận 父phụ 之chi 由do 。 由do 求cầu 衣y 食thực 也dã 。

漸Tiệm 次Thứ 經Kinh 歷Lịch

下hạ 。 半bán 行hành 。 頌tụng 正chánh 近cận 父phụ 城thành 也dã 。 初sơ 近cận 父phụ 由do 中trung 。

從tùng 邑ấp 至chí 邑ấp

者giả 。 根căn 塵trần 相tương 涉thiệp 如như 。

邑ấp

十thập 八bát 界giới 如như 。

國quốc

修tu 有hữu 漏lậu 善thiện 如như 。

有hữu 所sở 得đắc

修tu 二Nhị 乘Thừa 善thiện 如như 。

無vô 所sở 得đắc

不bất 得đắc 大Đại 乘Thừa 法pháp 食thực 為vi 。

飢cơ 餓ngạ

無vô 大đại 力lực 用dụng 為vi 。

羸luy

無vô 大đại 功công 德đức 為vi 。

瘦sấu

有hữu 無vô 善thiện 上thượng 起khởi 見kiến 思tư 如như 。

瘡sang 癬tiển

從tùng 。

傭dong 賃nhẫm

下hạ 七thất 行hành 半bán 偈kệ 。 頌tụng 第đệ 二nhị 父phụ 子tử 相tương 見kiến 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 初sơ 六lục 行hành 半bán 。 頌tụng 子tử 見kiến 父phụ 。 次thứ 一nhất 行hành 。 頌tụng 父phụ 見kiến 子tử 。 上thượng 子tử 見kiến 父phụ 文văn 有hữu 四tứ 。 今kim 頌tụng 三tam 。

初sơ 半bán 行hành 。 頌tụng 見kiến 父phụ 之chi 由do 。 由do 傭dong 賃nhẫm 遂toại 至chí 父phụ 舍xá 也dã 。 次thứ 。

爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 二nhị 行hành 半bán 。 頌tụng 第đệ 三tam 見kiến 父phụ 之chi 相tướng 也dã 。 上thượng 明minh 見kiến 父phụ 之chi 處xứ 。 處xử 是thị 門môn 側trắc 。 今kim 言ngôn 。

長trưởng 者giả 於ư 其kỳ 門môn 內nội

者giả 。 兼kiêm 得đắc 處xứ 也dã 。

施thi 大đại 寶bảo 帳trướng

等đẳng 。 正chánh 見kiến 父phụ 相tương/tướng 。 處xử 踞cứ 師sư 子tử 座tòa 也dã 。 法Pháp 身thân 是thị 師sư 是thị 王vương 。 報báo 應ứng 是thị 長trưởng 者giả 。

注chú 記ký 券khoán 疏sơ

即tức 是thị 授thọ 記ký 。 明minh 修tu 行hành 也dã 。 私tư 謂vị 以dĩ 廣quảng 顯hiển 略lược 為vi 。

注chú

授thọ 決quyết 為vi 。

記ký

四tứ 弘hoằng 誓thệ 為vi 。

券khoán

修tu 行hành 為vi 。

疏sớ/sơ

窮cùng 子tử 見kiến 父phụ

下hạ 三tam 行hành 半bán 。 頌tụng 第đệ 四tứ 生sanh 畏úy 避tị 之chi 心tâm 。

長trưởng 者giả 是thị 時thời

下hạ 一nhất 行hành 。 頌tụng 第đệ 二nhị 。 父phụ 見kiến 子tử 。 上thượng 文văn 有hữu 四tứ 。

一nhất 。 見kiến 處xứ 。 二nhị 。 見kiến 即tức 識thức 。 三tam 。 見kiến 歡hoan 喜hỷ 。 四tứ 者giả 適thích 願nguyện 。 今kim 但đãn 頌tụng 二nhị 。

上thượng 半bán 頌tụng 見kiến 子tử 之chi 處xứ 。

遙diêu 見kiến

下hạ 第đệ 二nhị 。 半bán 行hành 。 頌tụng 見kiến 子tử 即tức 識thức 也dã 。

即tức 勅sắc 使sứ 者giả 追truy 捉tróc 將tương 來lai

下hạ 。 第đệ 三tam 。 十thập 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 追truy 誘dụ 譬thí 。 今kim 初sơ 。 三tam 行hành 。 頌tụng 傍bàng 追truy 。 上thượng 傍bàng 人nhân 追truy 文văn 有hữu 三tam 。

一nhất 。 喚hoán 子tử 不bất 來lai 。 二nhị 。 再tái 喚hoán 不bất 來lai 。 三tam 。 放phóng 捨xả 。 今kim 初sơ 三tam 句cú 。 頌tụng 初sơ 喚hoán 無vô 機cơ 不bất 來lai 。 次thứ 。

迷mê 悶muộn

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 句cú 。 頌tụng 再tái 喚hoán 不bất 來lai 。 次thứ 。

是thị 人nhân

下hạ 。 第đệ 三tam 。 二nhị 行hành 。 頌tụng 無vô 機cơ 。 即tức 是thị 上thượng 釋thích 放phóng 捨xả 意ý 也dã 。

即tức 以dĩ 方phương 便tiện

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 七thất 行hành 半bán 。 頌tụng 密mật 遣khiển 二nhị 人nhân 誘dụ 引dẫn 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 初sơ 三tam 行hành 。 頌tụng 雇cố 作tác 譬thí 。 次thứ 四tứ 行hành 半bán 。 頌tụng 教giáo 作tác 譬thí 。 上thượng 雇cố 作tác 文văn 有hữu 四tứ 。

一nhất 設thiết 方phương 便tiện 。 二nhị 求cầu 之chi 即tức 得đắc 。 三tam 陳trần 雇cố 作tác 。 四tứ 取thủ 價giá 除trừ 糞phẩn 。 今kim 但đãn 頌tụng 二nhị 。

初sơ 二nhị 行hành 。 頌tụng 第đệ 一nhất 設thiết 方phương 便tiện 。

窮cùng 子tử 聞văn 之chi

下hạ 一nhất 行hành 。 頌tụng 第đệ 四tứ 取thủ 價giá 除trừ 糞phẩn 也dã 。 今kim 初sơ 設thiết 方phương 便tiện 。

眇miễu 目mục

是thị 偏thiên 空không 。

矬tọa

者giả 豎thụ 短đoản 。 不bất 窮cùng 實thật 相tướng 之chi 源nguyên 。

陋lậu

者giả 橫hoạnh/hoành 狹hiệp 。 無vô 摩ma 訶ha 衍diễn 眾chúng 善thiện 莊trang 嚴nghiêm 也dã 。 非phi 四Tứ 無Vô 畏Úy 名danh 。

無vô 威uy

異dị 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 名danh 。

無vô 德đức

次thứ 。

窮cùng 子tử 聞văn 之chi

下hạ 。 第đệ 二nhị 取thủ 價giá 。 淨tịnh 六lục 根căn 房phòng 五ngũ 陰ấm 舍xá 也dã 。

長trưởng 者giả 於ư 牖dũ

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 四tứ 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 教giáo 作tác 。 上thượng 文văn 有hữu 四tứ 。 今kim 頌tụng 亦diệc 四tứ 。 初sơ 半bán 行hành 。 頌tụng 牖dũ 中trung 。

念niệm 子tử 愚ngu 劣liệt

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 半bán 行hành 。 頌tụng 羸luy 瘦sấu 。

於ư 是thị 長trưởng 者giả 著trước

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 。 頌tụng 脫thoát 妙diệu 著trước 麁thô 。

方phương 便tiện 附phụ 近cận

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 二nhị 行hành 半bán 。 頌tụng 正chánh 教giáo 作tác 。 上thượng 有hữu 七thất 科khoa 法Pháp 門môn 。

語ngữ

者giả 。 即tức 合hợp 四tứ 念niệm 處xứ 也dã 。

令linh 勤cần 作tác

者giả 。 即tức 四tứ 正chánh 勤cần 也dã 。

既ký 益ích 汝nhữ 價giá

下hạ 一nhất 行hành 。 頌tụng 四Tứ 如Như 意Ý 足Túc 也dã 。

油du 塗đồ 足túc

能năng 履lý 深thâm 水thủy 如như 神thần 通thông 。 又hựu 油du 能năng 除trừ 風phong 。 定định 是thị 無vô 亂loạn 也dã 。

飲ẩm 食thực 充sung 足túc

即tức 上thượng 米mễ 麪# 也dã 。

薦tiến 席tịch 厚hậu 暖noãn

即tức 是thị 觀quán 練luyện 熏huân 修tu 定định 。 能năng 除trừ 散tán 動động 也dã 。

如như 是thị 苦khổ 言ngôn 。 汝nhữ 當đương 勤cần 作tác

半bán 行hành 。 總tổng 頌tụng 上thượng 第đệ 四tứ 安an 慰úy 。 第đệ 五ngũ 無vô 五ngũ 過quá 。 根căn 。 力lực 既ký 成thành 乃nãi 堪kham 苦khổ 言ngôn 。

又hựu 以dĩ 軟nhuyễn 語ngữ

半bán 行hành 。 總tổng 頌tụng 第đệ 六lục 作tác 字tự 。 第đệ 七thất 令linh 常thường 作tác 。 並tịnh 是thị 子tử 位vị 也dã 。

長trưởng 者giả 有hữu 智trí

下hạ 。 第đệ 四tứ 。 十thập 行hành 。 頌tụng 上thượng 第đệ 四tứ 領lãnh 付phó 家gia 業nghiệp 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 今kim 初sơ 三tam 行hành 半bán 。 頌tụng 付phó 業nghiệp 之chi 由do 。 次thứ 六lục 行hành 半bán 。 頌tụng 正chánh 付phó 業nghiệp 。 初sơ 由do 中trung 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 初sơ 。

長trưởng 者giả 有hữu 智trí

下hạ 半bán 行hành 。 總tổng 頌tụng 心tâm 相tương 體thể 信tín 。 即tức 入nhập 出xuất 也dã 。

經kinh 二nhị 十thập 年niên

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 三tam 行hành 。 頌tụng 委ủy 領lãnh 家gia 業nghiệp 。 上thượng 委ủy 業nghiệp 有hữu 命mạng 。 有hữu 受thọ 。 今kim 但đãn 頌tụng 受thọ 命mạng 。 上thượng 受thọ 命mạng 有hữu 四tứ 。 今kim 但đãn 頌tụng 三tam 。 初sơ 一nhất 行hành 半bán 。 頌tụng 受thọ 命mạng 。 次thứ 。

猶do 處xứ 門môn

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 行hành 。 頌tụng 猶do 居cư 本bổn 位vị 未vị 捨xả 劣liệt 心tâm 。 次thứ 。

父phụ 知tri 子tử 心tâm

下hạ 。 第đệ 三tam 。 半bán 行hành 。 頌tụng 通thông 泰thái 大đại 志chí 大Đại 乘Thừa 機cơ 動động 也dã 。 初sơ 。

二nhị 十thập 年niên

者giả 。 不bất 得đắc 同đồng 上thượng 。 上thượng 除trừ 見kiến 思tư 名danh 二nhị 十thập 。 此thử 明minh 執chấp 作tác 家gia 事sự 。 或hoặc 言ngôn 轉chuyển 大Đại 乘Thừa 教giáo 。 教giáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 斷đoạn 大Đại 乘Thừa 別biệt 惑hoặc 見kiến 思tư 。 名danh 二nhị 十thập 年niên 。 或hoặc 言ngôn 說thuyết 般Bát 若Nhã 時thời 長trường/trưởng 。 凡phàm 二nhị 十thập 年niên 。 或hoặc 言ngôn 住trụ 二Nhị 乘Thừa 位vị 。 轉chuyển 大Đại 乘Thừa 教giáo 。 為vi 二nhị 十thập 年niên 。 《# 仁nhân 王vương 般Bát 若Nhã 》# 云vân 。

二nhị 十thập 八bát 年niên 說thuyết 。 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã

從tùng 。

欲dục 與dữ 財tài 物vật

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 六lục 行hành 半bán 。 頌tụng 第đệ 二nhị 正chánh 付phó 家gia 業nghiệp 。 上thượng 文văn 有hữu 二nhị 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。 初sơ 四tứ 行hành 半bán 。 頌tụng 正chánh 付phó 業nghiệp 。 次thứ 二nhị 行hành 。 頌tụng 得đắc 付phó 歡hoan 喜hỷ 。 上thượng 正chánh 付phó 業nghiệp 有hữu 四tứ 。 今kim 但đãn 頌tụng 三tam 。 無vô 時thời 節tiết 。 初sơ 。

欲dục 與dữ

下hạ 一nhất 行hành 。 頌tụng 上thượng 第đệ 二nhị 集tập 親thân 族tộc 。

於ư 此thử 大đại 眾chúng

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 有hữu 二nhị 行hành 半bán 。 頌tụng 上thượng 第đệ 三tam 定định 父phụ 子tử 天thiên 性tánh 。

凡phàm 我ngã 所sở 有hữu

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 。 頌tụng 上thượng 第đệ 四tứ 正chánh 付phó 與dữ 也dã 。

子tử 念niệm 昔tích 貧bần

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 二nhị 行hành 。 頌tụng 得đắc 付phó 歡hoan 喜hỷ 也dã 。

佛Phật 亦diệc 如như 是thị

下hạ 。 三tam 。 十thập 偈kệ 半bán 。 頌tụng 合hợp 譬thí 。

佛Phật 亦diệc 如như 是thị

合hợp 第đệ 一nhất 父phụ 子tử 相tương/tướng 失thất 也dã 。

知tri 我ngã 樂nhạo 小tiểu

一nhất 句cú 。 合hợp 父phụ 子tử 相tương 見kiến 譬thí 也dã 。

未vị 曾tằng 說thuyết 言ngôn

二nhị 句cú 。 頌tụng 合hợp 第đệ 三tam 追truy 喚hoán 譬thí 。 上thượng 合hợp 有hữu 二nhị 。

一nhất 合hợp 再tái 喚hoán 不bất 來lai 。 二nhị 合hợp 放phóng 捨xả 。 今kim 總tổng 頌tụng 其kỳ 意ý 耳nhĩ 。

而nhi 說thuyết 我ngã 等đẳng

下hạ 一nhất 行hành 。 頌tụng 上thượng 合hợp 密mật 遣khiển 二nhị 人nhân 誘dụ 引dẫn 譬thí 。 上thượng 合hợp 齊tề 教giáo 。 探thám 教giáo 二nhị 章chương 。 今kim 此thử 一nhất 行hành 但đãn 總tổng 頌tụng 其kỳ 意ý 耳nhĩ 。

佛Phật 勅sắc 我ngã 等đẳng

下hạ 二nhị 十thập 八bát 行hành 半bán 。 頌tụng 合hợp 第đệ 四tứ 領lãnh 家gia 業nghiệp 。 上thượng 合hợp 有hữu 二nhị 。

相tương/tướng 信tín 。 委ủy 業nghiệp 。 今kim 初sơ 十thập 八bát 行hành 半bán 。 但đãn 頌tụng 合hợp 委ủy 業nghiệp 。 次thứ 十thập 行hành 。 頌tụng 合hợp 正chánh 付phó 。 上thượng 受thọ 命mạng 中trung 唯duy 有hữu 二nhị 。

一nhất 。 受thọ 命mạng 。 二nhị 。 無vô 希hy 取thủ 。 今kim 初sơ 一nhất 行hành 長trường/trưởng 頌tụng 命mạng 領lãnh 知tri 。 上thượng 領lãnh 所sở 無vô 也dã 。

最tối 上thượng 道đạo

即tức 是thị 空không 般Bát 若Nhã 。 更cánh 無vô 過quá 其kỳ 上thượng 也dã 。 次thứ 下hạ 十thập 七thất 行hành 半bán 。 正chánh 領lãnh 受thọ 命mạng 及cập 無vô 希hy 取thủ 等đẳng 。 無vô 不bất 捨xả 及cập 通thông 泰thái 。

我ngã 承thừa 佛Phật 教giáo

有hữu 五ngũ 行hành 。 頌tụng 正chánh 受thọ 命mạng 。 佛Phật 子tử 聞văn 法Pháp 得đắc 記ký 者giả 。 明minh 轉chuyển 教giáo 益ích 他tha 也dã 。

爾nhĩ 時thời 謂vị 轉chuyển 教giáo 。 教giáo 化hóa 菩Bồ 薩Tát 不bất 言ngôn 為vi 我ngã 。

如như 彼bỉ 窮cùng 子tử

下hạ 十thập 二nhị 行hành 半bán 。 頌tụng 第đệ 二nhị 無vô 希hy 取thủ 。 此thử 文văn 廣quảng 上thượng 也dã 。 於ư 中trung 又hựu 二nhị 。

初sơ 一nhất 行hành 。 牒điệp 前tiền 譬thí 帖# 合hợp 。 次thứ 。

我ngã 等đẳng 雖tuy 說thuyết

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 十thập 一nhất 行hành 半bán 。 正chánh 合hợp 無vô 希hy 取thủ 。 又hựu 為vi 三tam 。

初sơ 一nhất 行hành 。 正chánh 頌tụng 無vô 希hy 取thủ 。 次thứ 。

我ngã 等đẳng 內nội 滅diệt

下hạ 九cửu 行hành 半bán 。 具cụ 智trí 斷đoạn 故cố 無vô 希hy 取thủ 。 又hựu 為vi 三tam 。

謂vị 標tiêu 。 釋thích 。 結kết 。 初sơ 為vi 二nhị 。

初sơ 一nhất 行hành 。 標tiêu 斷đoạn 德đức 具cụ 故cố 無vô 希hy 取thủ 。 次thứ 。

我ngã 等đẳng 若nhược 聞văn

下hạ 。 第đệ 二nhị 。 一nhất 行hành 。 標tiêu 智trí 德đức 具cụ 故cố 無vô 希hy 取thủ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà

下hạ 六lục 行hành 。 雙song 釋thích 智trí 。 斷đoạn 二nhị 章chương 。 次thứ 。

我ngã 等đẳng 雖tuy 為vì

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 半bán 。 結kết 釋thích 自tự 無vô 希hy 取thủ 。 次thứ 。

導đạo 師sư 見kiến

下hạ 。 第đệ 三tam 。 一nhất 行hành 。 明minh 佛Phật 見kiến 捨xả 我ngã 。 合hợp 無vô 希hy 取thủ 也dã 。

如như 富phú 長trưởng 者giả

下hạ 十thập 行hành 。 頌tụng 正chánh 付phó 業nghiệp 。 上thượng 合hợp 有hữu 二nhị 。

一nhất 。 正chánh 付phó 業nghiệp 。 二nhị 。 得đắc 付phó 歡hoan 喜hỷ 。 今kim 頌tụng 亦diệc 二nhị 。

初sơ 三tam 行hành 。 頌tụng 正chánh 付phó 。 次thứ 七thất 行hành 。 頌tụng 得đắc 歡hoan 喜hỷ 。 初sơ 三tam 行hành 中trung 。 上thượng 總tổng 合hợp 正chánh 付phó 業nghiệp 。 今kim 亦diệc 總tổng 頌tụng 。 但đãn 初sơ 一nhất 行hành 半bán 牒điệp 譬thí 帖# 合hợp 。 次thứ 一nhất 行hành 半bán 正chánh 頌tụng 合hợp 也dã 。

我ngã 等đẳng 今kim 日nhật

下hạ 七thất 行hành 。 頌tụng 第đệ 二nhị 得đắc 付phó 歡hoan 喜hỷ 也dã 。

得đắc 道Đạo

者giả 。 得đắc 實thật 相tướng 道đạo 也dã 。

得đắc 果quả

者giả 。 分phần/phân 得đắc 大Đại 乘Thừa 習tập 果quả 也dã 。 此thử 二nhị 句cú 明minh 開khai 佛Phật 知tri 也dã 。

於ư 無vô 漏lậu 法Pháp 。 得đắc 清thanh 淨tịnh 眼nhãn

者giả 。 此thử 二nhị 句cú 明minh 開khai 佛Phật 見kiến 。 見kiến 實thật 相tướng 理lý 也dã 。 昔tích 日nhật 見kiến 無vô 漏lậu 不bất 落lạc 凡phàm 夫phu 。 今kim 日nhật 見kiến 無vô 漏lậu 不bất 落lạc 二Nhị 乘Thừa 也dã 。 昔tích 日nhật 慧tuệ 眼nhãn 見kiến 空không 。 今kim 淨tịnh 眼nhãn 見kiến 中trung 。

持trì 戒giới 報báo

者giả 。 昔tích 持trì 戒giới 梵Phạm 行hạnh 共cộng 顯hiển 無vô 漏lậu 。 灰hôi 身thân 滅diệt 智trí 無vô 人nhân 受thọ 此thử 果quả 報báo 者giả 。 今kim 日nhật 梵Phạm 行hạnh 能năng 得đắc 無vô 漏lậu 。 即tức 了liễu 因nhân 取thủ 果quả 義nghĩa 。 持trì 戒giới 即tức 緣duyên 因nhân 義nghĩa 。 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 所sở 見kiến 理lý 即tức 正chánh 因nhân 義nghĩa 。

我ngã 等đẳng 真chân 是thị 聲Thanh 聞Văn

者giả 。 即tức 大Đại 乘Thừa 真chân 位vị 也dã 。 十thập 信tín 以dĩ 一nhất 音âm 。 遍biến 滿mãn 三Tam 千Thiên 界Giới 。 似tự 道đạo 非phi 真chân 。 入nhập 十thập 住trụ 即tức 是thị 真chân 也dã 。 真chân 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 三tam 義nghĩa 。 此thử 中trung 但đãn 舉cử 應Ứng 供Cúng 一nhất 義nghĩa 也dã 。 若nhược 不bất 生sanh 變biến 易dị 。 殺sát 通thông 別biệt 惑hoặc 。 是thị 不bất 生sanh 。 殺sát 賊tặc 義nghĩa 。 堪kham 為vi 十thập 法Pháp 界Giới 福phước 田điền 。 即tức 應Ứng 供Cúng 義nghĩa 。 應Ứng 供Cúng 。 殺sát 賊tặc 互hỗ 相tương 顯hiển 也dã 。 下hạ 十thập 三tam 行hành 。 歎thán 佛Phật 恩ân 深thâm 難nan 報báo 。 如như 文văn 。 私tư 謂vị 。

世Thế 尊Tôn 大đại 恩ân

者giả 。 一nhất 。 佛Phật 始thỉ 建kiến 慈từ 悲bi 。 拔bạt 六lục 道đạo 苦khổ 與dữ 四tứ 聖thánh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 普phổ 十thập 法Pháp 界Giới 入nhập 四tứ 弘hoằng 中trung 。 此thử 如Như 來Lai 室thất 恩ân 。 二nhị 。 如Như 來Lai 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 示thị 教giáo 利lợi 喜hỷ 。 曾tằng 教giáo 我ngã 大Đại 乘Thừa 。 雖tuy 復phục 中trung 忘vong 。 智trí 願nguyện 不bất 失thất 。 蓋cái 如Như 來Lai 室thất 清thanh 涼lương 溫ôn 煖noãn 。 大đại 慈từ 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 恩ân 。 三tam 。 眾chúng 生sanh 遭tao 苦khổ 。 視thị 父phụ 而nhi 已dĩ 。 佛Phật 伺tứ 其kỳ 宜nghi 如như 犢độc 逐trục 母mẫu 。 備bị 行hành 六Lục 度Độ 以dĩ 利lợi 眾chúng 生sanh 。 蓋cái 如Như 來Lai 室thất 遮già 寒hàn 障chướng 熱nhiệt 。 大đại 悲bi 拔bạt 苦khổ 恩ân 。 四tứ 。 佛Phật 成thành 道Đạo 已dĩ 。 應ưng 受thọ 無vô 為vi 寂tịch 滅diệt 之chi 樂lạc 。 而nhi 隱ẩn 其kỳ 神thần 德đức 。 用dụng 貧bần 所sở 樂lạc 法pháp 。 五Ngũ 戒Giới 十Thập 善Thiện 。 冷lãnh 水thủy 灑sái 面diện 。 令linh 得đắc 醒tỉnh 悟ngộ 。 蓋cái 是thị 佛Phật 衣y 遮già 貪tham 欲dục 熱nhiệt 恩ân 。 五ngũ 。 示thị 老lão 比Bỉ 丘Khâu 像tượng 。 方phương 便tiện 附phụ 近cận 。 與dữ 一nhất 日nhật 價giá 。 蓋cái 是thị 佛Phật 衣y 除trừ 見kiến 寒hàn 愛ái 熱nhiệt 恩ân 。 六lục 。 過quá 是thị 已dĩ 後hậu 。 心tâm 相tương 體thể 信tín 。 彈đàn 訶ha 貶biếm 斥xích 。 令linh 恥sỉ 小tiểu 慕mộ 大đại 。 蓋cái 佛Phật 衣y 遮già 醜xú 陋lậu 恩ân 。 七thất 。 命mạng 領lãnh 家gia 業nghiệp 。 金kim 銀ngân 庫khố 藏tạng 。 皆giai 悉tất 令linh 知tri 。 蓋cái 是thị 佛Phật 衣y 與dữ 我ngã 莊trang 嚴nghiêm 恩ân 。 八bát 。 會hội 親thân 族tộc 。 定định 父phụ 子tử 。 付phó 以dĩ 家gia 業nghiệp 。 無vô 上thượng 寶bảo 聚tụ 。 不bất 求cầu 自tự 得đắc 。 蓋cái 如Như 來Lai 座tòa 恩ân 。 九cửu 。 十thập 。 既ký 坐tọa 座tòa 已dĩ 。 身thân 意ý 泰thái 然nhiên 。 快khoái 得đắc 安an 隱ẩn 。 以dĩ 佛Phật 道Đạo 聲thanh 。 令linh 一nhất 切thiết 聞văn 。 一nhất 切thiết 天thiên 人nhân 。 普phổ 於ư 其kỳ 中trung 。 應ưng 受thọ 供cúng 養dường 。 蓋cái 如Như 來Lai 座tòa 令linh 我ngã 具cụ 足túc 。 自tự 行hành 化hóa 他tha 恩ân 。 世Thế 尊Tôn 大đại 恩ân 。 兩lưỡng 肩kiên 荷hà 負phụ 。 所sở 不bất 能năng 報báo 。 此thử 之chi 謂vị 也dã 。

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 文Văn 句Cú 卷quyển 第đệ 六lục 下hạ