妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 玄Huyền 義Nghĩa
Quyển 3
隋Tùy 智Trí 顗 說Thuyết

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 玄Huyền 義Nghĩa 卷quyển 第đệ 三tam 上thượng

天thiên 台thai 智trí 者giả 大đại 師sư 說thuyết

二nhị 。 諸chư 境cảnh 開khai 合hợp 者giả 。 先tiên 用dụng 十thập 如như 為vi 首thủ 。 何hà 者giả 。 此thử 經Kinh 命mạng 章chương 絕tuyệt 言ngôn 稱xưng 歎thán 十thập 如như 。

今kim 更cánh 說thuyết 五ngũ 境cảnh 。 云vân 何hà 同đồng 異dị 耶da 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 與dữ 十thập 如như 開khai 合hợp 者giả 。 名danh 異dị 故cố 言ngôn 開khai 。 義nghĩa 同đồng 故cố 言ngôn 合hợp 。 無vô 明minh 支chi 合hợp 如như 是thị 性tánh 。 行hành 支chi 合hợp 如như 是thị 相tương/tướng 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 入nhập 。 觸xúc 。 受thọ 合hợp 如như 是thị 體thể 。 愛ái 合hợp 如như 是thị 緣duyên 。 取thủ 合hợp 如như 是thị 力lực 。 作tác 。 有hữu 合hợp 如như 是thị 因nhân 。 生sanh 。 老lão 死tử 合hợp 如như 是thị 果quả 。 報báo 等đẳng (# 云vân 云vân )# 。

又hựu 總tổng 合hợp 者giả 。 如như 是thị 相tương 合hợp 行hành 。 有hữu 兩lưỡng 支chi 。 如như 是thị 性tánh 合hợp 無vô 明minh 。 愛ái 。 取thủ 三tam 支chi 。 如như 是thị 體thể 合hợp 識thức 。 名danh 色sắc 乃nãi 至chí 老lão 死tử 七thất 支chi 。 如như 是thị 力lực 還hoàn 是thị 煩phiền 惱não 道đạo 三tam 支chi 。 無vô 明minh 。 愛ái 。 取thủ 能năng 生sanh 業nghiệp 力lực 。 如như 是thị 作tác 。 還hoàn 是thị 行hành 。 有hữu 二nhị 支chi 。 能năng 為vi 苦khổ 作tác 業nghiệp 也dã 。 如như 是thị 因nhân 還hoàn 是thị 行hành 。 有hữu 二nhị 支chi 。 為vi 七thất 苦khổ 作tác 因nhân 也dã 。 如như 是thị 緣duyên 還hoàn 是thị 無vô 明minh 。 愛ái 。 取thủ 三tam 支chi 。 能năng 潤nhuận 業nghiệp 取thủ 苦khổ 也dã 。 如như 是thị 果quả 還hoàn 是thị 行hành 。 有hữu 之chi 習tập 果quả 也dã 。 如như 是thị 報báo 還hoàn 是thị 行hành 。 有hữu 之chi 業nghiệp 。 招chiêu 名danh 色sắc 等đẳng 報báo 。 此thử 兩lưỡng 番phiên 通thông 用dụng 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 合hợp 六lục 道đạo 十thập 如như 是thị 。

次thứ 用dụng 不bất 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 合hợp 四tứ 聖thánh 十thập 如như 者giả 。 無vô 明minh 支chi 轉chuyển 即tức 變biến 為vi 明minh 。 明minh 即tức 了liễu 因nhân 。 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 性tánh 。 惡ác 行hành 支chi 轉chuyển 即tức 變biến 為vi 善thiện 行hành 。 善thiện 行hành 即tức 緣duyên 因nhân 。 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 相tương/tướng 。 識thức 。 名danh 色sắc 等đẳng 苦khổ 道đạo 轉chuyển 。 即tức 法Pháp 身thân 。 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 體thể 。 愛ái 。 取thủ 二nhị 支chi 轉chuyển 成thành 聖thánh 人nhân 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 即tức 是thị 如như 是thị 力lực 。 有hữu 支chi 含hàm 果quả 。 變biến 成thành 六Lục 度Độ 行hành 。 即tức 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 作tác 。 亦diệc 轉chuyển 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 因nhân 。 此thử 有hữu 支chi 轉chuyển 。 有hữu 二nhị 種chủng 。

正Chánh 道Đạo 轉chuyển 成thành 如như 是thị 因nhân 。 助trợ 道đạo 轉chuyển 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 緣duyên 。 老lão 死tử 支chi 轉chuyển 成thành 。 法pháp 性tánh 常thường 住trụ 。 成thành 聖thánh 人nhân 如như 是thị 果quả 。 報báo (# 云vân 云vân )# 。 又hựu 。 總tổng 作tác 者giả 。 體thể 。 力lực 。 作tác 三tam 法pháp 秖kỳ 是thị 煩phiền 惱não 。 業nghiệp 。 苦khổ 。 變biến 成thành 法Pháp 身thân 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 六Lục 度Độ 行hành 等đẳng 。 勤cần 習tập 三tam 法pháp 。 在tại 內nội 成thành 性tánh 。 在tại 外ngoại 成thành 相tương/tướng 。 正chánh 意ý 成thành 體thể 。 誓thệ 願nguyện 深thâm 遠viễn 成thành 力lực 。 立lập 行hành 成thành 作tác 。 牽khiên 果quả 成thành 因nhân 。 相tương 助trợ 成thành 緣duyên 。 剋khắc 發phát 成thành 果quả 。 報báo (# 云vân 云vân )# 。 若nhược 細tế 分phần/phân 四tứ 聖thánh 。 節tiết 節tiết 有hữu 異dị 。 今kim 取thủ 大đại 槩# 。 故cố 通thông 釋thích 耳nhĩ 。 經Kinh 云vân 。

一Nhất 切Thiết 智Trí 願nguyện 。 猶do 在tại 不bất 失thất 。

二Nhị 乘Thừa 亦diệc 得đắc 作tác 通thông 釋thích 也dã 。

四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 合hợp 十thập 如như 者giả 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 兩lưỡng 種chủng 苦khổ 。 集tập 。 是thị 六lục 道đạo 十thập 如như 。 如như 是thị 相tương/tướng 。 如như 是thị 性tánh 是thị 集tập 。 如như 是thị 體thể 是thị 苦khổ 。 如như 是thị 作tác 。 力lực 。 因nhân 。 緣duyên 又hựu 是thị 集tập 。 如như 是thị 果quả 。 報báo 又hựu 是thị 苦khổ (# 云vân 云vân )# 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 兩lưỡng 種chủng 道đạo 。 滅diệt 。 是thị 析tích 。 體thể 二Nhị 乘Thừa 及cập 通thông 菩Bồ 薩Tát 十thập 如như 。 如như 是thị 相tương/tướng 。 性tánh 即tức 是thị 道đạo 。 如như 是thị 體thể 即tức 是thị 滅diệt 。 如như 是thị 力lực 。 作tác 。 因nhân 。 緣duyên 皆giai 是thị 道đạo 。 如như 是thị 果quả 。 報báo 又hựu 是thị 滅diệt 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 種chủng 苦khổ 。 集tập 。 即tức 是thị 四tứ 聖thánh 界giới 外ngoại 果quả 報báo 十thập 如như 。 集Tập 諦Đế 即tức 是thị 界giới 外ngoại 如như 是thị 相tương/tướng 。 性tánh 。 力lực 。 作tác 。 因nhân 。 緣duyên 也dã 。 苦Khổ 諦Đế 即tức 是thị 界giới 外ngoại 如như 是thị 體thể 。 果quả 。 報báo 等đẳng (# 云vân 云vân )# 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 種chủng 道đạo 。 滅diệt 。 即tức 是thị 四tứ 聖thánh 界giới 外ngoại 涅Niết 槃Bàn 十thập 如như 。 道Đạo 諦Đế 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 性tánh 。 相tương/tướng 。 力lực 。 作tác 。 因nhân 。 緣duyên 等đẳng 。 亦diệc 是thị 般Bát 若Nhã 。 解giải 脫thoát 也dã 。 滅Diệt 諦Đế 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 體thể 。 果quả 。 報báo 等đẳng 。 亦diệc 成thành 常thường 住trụ 法Pháp 身thân 。 也dã (# 云vân 云vân )# 。

四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 合hợp 四tứ 種chủng 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 者giả 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 兩lưỡng 苦khổ 集tập 。 即tức 是thị 兩lưỡng 種chủng 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 兩lưỡng 種chủng 道đạo 滅diệt 。 即tức 是thị 兩lưỡng 種chủng 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 無vô 明minh 滅diệt 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 也dã 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 苦khổ 集tập 。 即tức 是thị 兩lưỡng 不bất 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 也dã 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 道đạo 滅diệt 。 即tức 是thị 兩lưỡng 不bất 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 無vô 明minh 滅diệt 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 。 此thử 可khả 解giải 。

七thất 種chủng 二nhị 諦đế 合hợp 十thập 如như 者giả 。 藏tạng 。 通thông 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 通thông 凡phàm 四tứ 俗tục 。 皆giai 是thị 六lục 道đạo 十thập 如như 也dã 。 藏tạng 。 通thông 兩lưỡng 真chân 是thị 二Nhị 乘Thừa 十thập 如như 也dã 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 兩lưỡng 俗tục 。

有hữu 邊biên 是thị 六lục 道đạo 十thập 如như 。 無vô 邊biên 是thị 二Nhị 乘Thừa 十thập 如như 。 圓viên 俗tục 此thử 通thông 九cửu 法Pháp 界Giới 十thập 如như 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 。 圓viên 。 凡phàm 五ngũ 種chủng 真chân 。 皆giai 是thị 佛Phật 法Pháp 。 界giới 十thập 如như 也dã 。

七thất 種chủng 二nhị 諦đế 合hợp 四tứ 種chủng 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 者giả 。 藏tạng 。 通thông 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 通thông 凡phàm 四tứ 俗tục 。 即tức 是thị 思tư 議nghị 兩lưỡng 種chủng 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 藏tạng 。 通thông 兩lưỡng 真chân 即tức 是thị 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 無vô 明minh 滅diệt 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 也dã 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 兩lưỡng 俗tục 。

有hữu 邊biên 是thị 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 無vô 邊biên 是thị 思tư 議nghị 無vô 明minh 滅diệt 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 。 圓viên 俗tục 即tức 通thông 界giới 內nội 。 外ngoại 四tứ 種chủng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 也dã 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 。 圓viên 。 凡phàm 五ngũ 種chủng 真chân 。 即tức 是thị 界giới 外ngoại 不bất 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 無vô 明minh 滅diệt 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 也dã 。

七thất 種chủng 二nhị 諦đế 合hợp 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 者giả 。 實thật 有hữu 二nhị 諦đế 。 即tức 生sanh 滅diệt 四Tứ 諦Đế 也dã 。 幻huyễn 有hữu 二nhị 諦đế 。 即tức 無vô 生sanh 四Tứ 諦Đế 也dã 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 兩lưỡng 俗tục 。 還hoàn 是thị 無vô 生sanh 苦khổ 集tập 也dã 。 別biệt 入nhập 通thông 真chân 。 是thị 無vô 量lượng 道đạo 滅diệt 也dã 。 圓viên 入nhập 通thông 真chân 。 是thị 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 也dã 。 別biệt 俗tục 。 圓viên 入nhập 別biệt 俗tục 。 此thử 是thị 無vô 量lượng 苦khổ 集tập 。 圓viên 俗tục 是thị 無vô 作tác 苦khổ 集tập 。 別biệt 真chân 是thị 無vô 量lượng 道đạo 滅diệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 真chân 。 圓viên 真chân 。 是thị 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 也dã 。

五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 合hợp 十thập 如như 者giả 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 兩lưỡng 俗tục 。 是thị 六lục 道đạo 十thập 如như 。 別biệt 俗tục 。 圓viên 入nhập 別biệt 俗tục 。 有hữu 邊biên 是thị 六lục 道đạo 十thập 如như 。 無vô 邊biên 是thị 二Nhị 乘Thừa 十thập 如như 。 圓viên 俗tục 。 意ý 通thông 九cửu 界giới (# 云vân 云vân )# 。 五ngũ 種chủng 真Chân 諦Đế 皆giai 是thị 二Nhị 乘Thừa 。 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 十thập 如như 。 五ngũ 種chủng 中trung 諦đế 皆giai 是thị 佛Phật 界giới 十thập 如như 也dã 。

五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 合hợp 四tứ 種chủng 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 者giả 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 兩lưỡng 俗tục 。 是thị 六lục 道đạo 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 別biệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 兩lưỡng 俗tục 。

有hữu 邊biên 是thị 思tư 議nghị 六lục 道đạo 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 生sanh 。 無vô 邊biên 是thị 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 。 圓viên 俗tục 。 義nghĩa 通thông (# 云vân 云vân )# 。 今kim 且thả 用dụng 是thị 四tứ 種chủng 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 五ngũ 種chủng 真Chân 諦Đế 即tức 是thị 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 。 亦diệc 即tức 是thị 不bất 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 生sanh 。 五ngũ 種chủng 中trung 諦đế 即tức 是thị 不bất 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 。

五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 合hợp 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 者giả 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 兩lưỡng 俗tục 。 即tức 無vô 生sanh 苦khổ 集tập 也dã 。 別biệt 俗tục 。 圓viên 入nhập 別biệt 俗tục 。 圓viên 俗tục 。 通thông 是thị 無vô 生sanh 之chi 苦khổ 集tập 。 亦diệc 是thị 無vô 生sanh 之chi 道đạo 滅diệt 。 亦diệc 是thị 無vô 量lượng 之chi 苦khổ 集tập 也dã 。 別biệt 入nhập 通thông 。 圓viên 入nhập 通thông 兩lưỡng 真chân 。 本bổn 取thủ 但đãn 空không 邊biên 。 是thị 無vô 生sanh 道đạo 滅diệt 也dã 。 別biệt 真chân 。 圓viên 入nhập 別biệt 真chân 。 即tức 是thị 無vô 生sanh 之chi 道đạo 滅diệt 。 於ư 無vô 量lượng 是thị 苦khổ 集tập 。 圓viên 真chân 。 於ư 無vô 生sanh 是thị 道đạo 滅diệt 。 於ư 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 是thị 苦khổ 集tập 。 別biệt 入nhập 通thông 中trung 。 是thị 無vô 量lượng 道đạo 滅diệt 。 圓viên 入nhập 通thông 中trung 。 是thị 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 。 別biệt 中trung 。 是thị 無vô 量lượng 道đạo 滅diệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 中trung 。 是thị 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 。 圓viên 中trung 。 正chánh 是thị 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 。

五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 合hợp 七thất 種chủng 二nhị 諦đế 者giả 。 簡giản 前tiền 兩lưỡng 二nhị 諦đế 不bất 被bị 合hợp 也dã 。 次thứ 。 二nhị 種chủng 二nhị 諦đế 。 二nhị 俗tục 。 即tức 是thị 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 家gia 五ngũ 種chủng 俗tục 。 二nhị 真chân 。 空không 邊biên 即tức 是thị 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 家gia 真chân 。 不bất 空không 邊biên 即tức 是thị 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 家gia 中trung 。 後hậu 三tam 種chủng 二nhị 諦đế 。 三tam 俗tục 。 空không 邊biên 即tức 是thị 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 家gia 真chân 。 有hữu 邊biên 即tức 是thị 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 家gia 俗tục 。 三tam 真chân 。 即tức 是thị 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 家gia 中trung 。 又hựu 作tác 一nhất 種chủng 說thuyết 。 如như 後hậu 簡giản 前tiền 二nhị 諦đế 不bất 被bị 合hợp 。 後hậu 五ngũ 俗tục 。 有hữu 真chân 。 有hữu 俗tục 。 後hậu 五ngũ 真chân 。 有hữu 真chân 。 有hữu 中trung 。

一nhất 實thật 諦đế 合hợp 十thập 如như 者giả 。 一nhất 一nhất 法Pháp 界Giới 皆giai 具cụ 十thập 界giới 。 簡giản 卻khước 九cửu 界giới 。 但đãn 與dữ 佛Phật 法Pháp 界giới 同đồng 也dã 。 簡giản 三tam 種chủng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 但đãn 與dữ 一nhất 種chủng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 同đồng 。 簡giản 三tam 種chủng 四Tứ 諦Đế 。 但đãn 與dữ 一nhất 實thật 四Tứ 諦Đế 同đồng 。 簡giản 七thất 種chủng 二nhị 諦đế 。 但đãn 與dữ 五ngũ 真Chân 諦Đế 有hữu 同đồng 。 不bất 同đồng 。 簡giản 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 。 但đãn 與dữ 五ngũ 中trung 諦đế 同đồng (# 云vân 云vân )# 。 言ngôn 無vô 諦đế 不bất 可khả 說thuyết 者giả 。 合hợp 十thập 如như 。 如như 名danh 不bất 異dị 。 即tức 是thị 空không 寂tịch 。 言ngôn 辭từ 相tướng 寂tịch 滅diệt 。 不bất 可khả 說thuyết 示thị 。 即tức 是thị 十thập 種chủng 皆giai 如như 義nghĩa 也dã 。 諸chư 無vô 明minh 滅diệt 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 。 其kỳ 義nghĩa 甚thậm 深thâm 。 甚thậm 深thâm 即tức 無vô 諦đế 同đồng 也dã 。 生sanh 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 。 乃nãi 至chí 不bất 生sanh 。 不bất 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 。 即tức 與dữ 無vô 諦đế 同đồng 也dã 。 七thất 種chủng 真Chân 諦Đế 皆giai 不bất 可khả 說thuyết 。 最tối 初sơ 真Chân 諦Đế 不bất 可khả 說thuyết 者giả 。 如như 身thân 子tử 云vân 。

吾ngô 聞văn 解giải 脫thoát 之chi 中trung 。 無vô 有hữu 言ngôn 說thuyết 。

況huống 後hậu 六lục 耶da 。 非phi 生sanh 死tử 。 非phi 涅Niết 槃Bàn 。 既ký 非phi 二nhị 邊biên 亦diệc 無vô 中trung 道đạo 。 即tức 五ngũ 種chủng 中trung 諦đế 與dữ 無vô 諦đế 同đồng 也dã 。 一nhất 實thật 名danh 虛hư 空không 。 虛hư 空không 無vô 一nhất 。 云vân 何hà 有hữu 實thật 。 即tức 無vô 諦đế 同đồng 也dã 。 無vô 諦đế 自tự 無vô 所sở 存tồn 。 平bình 等đẳng 大đại 慧tuệ 。 無vô 若nhược 干can 也dã 。 雖tuy 無vô 若nhược 干can 。 若nhược 干can 無vô 量lượng 。 舒thư 之chi 充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 不bất 知tri 從tùng 何hà 而nhi 來lai 。 無vô 量lượng 無vô 若nhược 干can 。 收thu 之chi 莫mạc 知tri 所sở 有hữu 。 不bất 知tri 從tùng 何hà 而nhi 去khứ 。 不bất 來lai 不bất 去khứ 。 即tức 是thị 法pháp 佛Phật (# 云vân 云vân )# 。

復phục 次thứ 。 七thất 種chủng 二nhị 諦đế 。 赴phó 緣duyên 開khai 合hợp 。 轉chuyển 轉chuyển 相tương/tướng 入nhập 。 一nhất 一nhất 又hựu 各các 有hữu 隨tùy 情tình 。 隨tùy 情tình 智trí 。 隨tùy 智trí 等đẳng 。 餘dư 五ngũ 義nghĩa 例lệ 亦diệc 應ưng 有hữu 。 今kim 不bất 具cụ 載tái 。 何hà 者giả 。 佛Phật 以dĩ 一nhất 音âm 演diễn 說thuyết 法Pháp 。 眾chúng 生sanh 隨tùy 類loại 各các 得đắc 解giải 。 自tự 思tư 之chi 。

問vấn 。

諸chư 境cảnh 理lý 既ký 融dung 會hội 。 何hà 意ý 紛phân 葩ba 。 更cánh 相tương 拘câu 入nhập 耶da 。 答đáp 。

如Như 來Lai 觀quán 知tri 。 十thập 界giới 性tánh 相tướng 。 有hữu 成thành 熟thục 者giả 。 未vị 成thành 熟thục 者giả 。 大đại 機cơ 未vị 熟thục 不bất 令linh 起khởi 謗báng 。 小tiểu 機cơ 若nhược 熟thục 不bất 令linh 失thất 時thời 。 隨tùy 其kỳ 所sở 宜nghi 。 應ưng 單đơn 應ưng 複phức 。 偏thiên 圓viên 相tương/tướng 入nhập 。 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 聞văn 即tức 得đắc 益ích 。 華hoa 嚴nghiêm 雖tuy 具cụ 鑒giám 十thập 界giới 。 兩lưỡng 界giới 熟thục 故cố 。 別biệt 。 圓viên 二nhị 種chủng 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 三tam 藏tạng 亦diệc 鑒giám 十thập 界giới 。 二Nhị 乘Thừa 性tánh 相tướng 熟thục 故cố 。 用dụng 生sanh 滅diệt 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 方Phương 等Đẳng 亦diệc 鑒giám 十thập 界giới 。 四tứ 界giới 熟thục 故cố 。 用dụng 四tứ 種chủng 相tương/tướng 入nhập 。 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 般Bát 若Nhã 亦diệc 鑒giám 十thập 界giới 。 亦diệc 四tứ 界giới 熟thục 故cố 。 用dụng 三tam 種chủng 相tương/tướng 入nhập 。 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 法pháp 華hoa 亦diệc 鑒giám 十thập 界giới 。 一nhất 性tánh 相tướng 熟thục 。 但đãn 一nhất 圓viên 諦đế 。 而nhi 成thành 熟thục 之chi 。 若nhược 無vô 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 出xuất 沒một 調điều 熟thục 。 云vân 何hà 境cảnh 智trí 而nhi 得đắc 融dung 妙diệu 耶da 。 譬thí 如như 畫họa 師sư 。 尚thượng 能năng 淡đạm 入nhập 五ngũ 彩thải 。 作tác 種chủng 種chủng 像tượng 。 況huống 佛Phật 法Pháp 王vương 於ư 法pháp 自tự 在tại 。 而nhi 不bất 能năng 種chủng 種chủng 間gian 入nhập 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 耶da 。

問vấn 。

上thượng 明minh 六lục 境cảnh 等đẳng 。 此thử 經Kinh 聽thính 可khả 無vô 名danh 。 有hữu 其kỳ 義nghĩa 不phủ 。 答đáp 。

十thập 如như 名danh 義nghĩa 已dĩ 備bị 於ư 前tiền 。

四tứ 種chủng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 者giả 。 〈# 化hóa 城thành 品phẩm 〉# 明minh 生sanh 滅diệt 十thập 二nhị 緣duyên 。 〈# 譬thí 喻dụ 品phẩm 〉# 。 但đãn 離ly 虛hư 妄vọng 。 是thị 不bất 生sanh 十thập 二nhị 緣duyên 。 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 云vân 。

佛Phật 種chủng 從tùng 緣duyên 起khởi

是thị 界giới 外ngoại 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 種chủng 十thập 二nhị 緣duyên 。

四tứ 四Tứ 諦Đế 者giả 。 〈# 譬thí 喻dụ 品phẩm 〉# 。 諸chư 苦khổ 所sở 因nhân 。 貪tham 欲dục 為vi 本bổn 。 是thị 生sanh 滅diệt 四Tứ 諦Đế 。 〈# 藥dược 草thảo 喻dụ 品phẩm 〉# 。 了liễu 達đạt 空không 法pháp 。 是thị 無vô 生sanh 四Tứ 諦Đế 。 又hựu 云vân 無vô 上thượng 道Đạo 。 及cập 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 。 但đãn 說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo 。 如Như 來Lai 滅diệt 度độ 等đẳng 。 是thị 界giới 外ngoại 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 種chủng 四Tứ 諦Đế 也dã 。 十thập 如như 差sai 別biệt 是thị 世thế 諦đế 。 唯duy 佛Phật 與dữ 佛Phật 。 乃nãi 能năng 究cứu 盡tận 。 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 。 即tức 真Chân 諦Đế 也dã 。 〈# 安an 樂lạc 行hành 〉# 云vân 。

亦diệc 不bất 分phân 別biệt 有hữu 為vi 。 無vô 為vi 。 實thật 。 不bất 實thật 法pháp 。

有hữu 是thị 俗tục 諦đế 。 無vô 是thị 真Chân 諦Đế 。

亦diệc 不bất 分phân 別biệt

是thị 遮già 二nhị 邊biên 。 顯hiển 中trung 道đạo 。 〈# 壽thọ 量lượng 〉# 云vân 。

非phi 如như 。 非phi 異dị 。

非phi 異dị

非phi 俗tục 。

非phi 如như

非phi 真chân 。 三tam 諦đế 義nghĩa 也dã 。 〈# 方phương 便tiện 品phẩm 〉# 云vân 。

更canh 以dĩ 異dị 方phương 便tiện 。 助trợ 顯hiển 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。

是thị 一nhất 實thật 諦đế 也dã 。 又hựu 云vân 。

唯duy 此thử 一nhất 事sự 實thật

也dã 。 若nhược 言ngôn 。

說thuyết 無vô 分phân 別biệt 法Pháp

又hựu

諸chư 法pháp 寂tịch 滅diệt 相tướng 。 不bất 可khả 以dĩ 言ngôn 宣tuyên 。

是thị 無vô 諦đế 義nghĩa 也dã 。

○# 第đệ 二nhị 。 智trí 妙diệu 者giả 。 至chí 理lý 玄huyền 微vi 。 非phi 智trí 莫mạc 顯hiển 。 智trí 能năng 知tri 所sở 。 非phi 境cảnh 不bất 融dung 。 境cảnh 既ký 融dung 妙diệu 。 智trí 亦diệc 稱xưng 之chi 。 其kỳ 猶do 影ảnh 響hưởng 矣hĩ 。 故cố 次thứ 境cảnh 說thuyết 智trí 。

智trí 即tức 為vi 二nhị 。

初sơ 。 總tổng 論luận 諸chư 智trí 。 二nhị 。 對đối 境cảnh 論luận 智trí 。 總tổng 智trí 為vi 六lục 。

一nhất 。 數số 。 二nhị 。 類loại 。 三tam 。 相tương/tướng 。 四tứ 。 照chiếu 。 五ngũ 。 判phán 。 六lục 。 開khai 。

數số 者giả 。

一nhất 。 世thế 智trí 。 二nhị 。 五ngũ 停đình 心tâm 四tứ 念niệm 處xứ 智trí 。 三tam 。 四tứ 善thiện 根căn 智trí 。 四tứ 。 四Tứ 果Quả 智trí 。 五ngũ 。 支chi 佛Phật 智trí 。 六lục 。 六Lục 度Độ 智trí 。 七thất 。 體thể 法pháp 聲Thanh 聞Văn 智trí 。 八bát 。 體thể 法pháp 支chi 佛Phật 智trí 。 九cửu 。 體thể 法pháp 菩Bồ 薩Tát 入nhập 真chân 方phương 便tiện 智trí 。 十thập 。 體thể 法pháp 菩Bồ 薩Tát 出xuất 假giả 智trí 。 十thập 一nhất 。 別biệt 教giáo 十thập 信tín 智trí 。 十thập 二nhị 。 三tam 十thập 心tâm 智trí 。 十thập 三tam 。 十Thập 地Địa 智trí 。 十thập 四tứ 。 三tam 藏tạng 佛Phật 智trí 。 十thập 五ngũ 。 通thông 教giáo 佛Phật 智trí 。 十thập 六lục 。 別biệt 教giáo 佛Phật 智trí 。 十thập 七thất 。 圓viên 教giáo 五ngũ 品phẩm 弟đệ 子tử 智trí 。 十thập 八bát 。 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 智trí 。 十thập 九cửu 。 初sơ 住trụ 至chí 等đẳng 覺giác 智trí 。 二nhị 十thập 。 妙diệu 覺giác 智trí 。

二nhị 。 類loại 者giả 。 世thế 智trí 無vô 道đạo 。 邪tà 計kế 妄vọng 執chấp 。 心tâm 行hành 理lý 外ngoại 。 不bất 信tín 不bất 入nhập 。 故cố 為vi 一nhất 。 五ngũ 停đình 心tâm 。 四tứ 念niệm 處xứ 。 已dĩ 入nhập 初sơ 賢hiền 佛Phật 法Pháp 氣khí 分phần/phân 。 俱câu 是thị 外ngoại 凡phàm 。 故cố 為vi 一nhất 。 四tứ 善thiện 根căn 同đồng 是thị 內nội 凡phàm 。 故cố 為vi 一nhất 。 四Tứ 果Quả 同đồng 見kiến 真chân 。 故cố 為vi 一nhất 。 支chi 佛Phật 別biệt 相tướng 觀quán 能năng 侵xâm 習tập 。 故cố 為vi 一nhất 。 六Lục 度Độ 緣duyên 理lý 智trí 弱nhược 。 緣duyên 事sự 智trí 強cường/cưỡng 。 故cố 為vi 一nhất 。 通thông 教giáo 方phương 便tiện 聲Thanh 聞Văn 體thể 法pháp 智trí 勝thắng 。 故cố 為vi 一nhất 。 支chi 佛Phật 又hựu 小tiểu 勝thắng 。 故cố 為vi 一nhất 。 通thông 教giáo 菩Bồ 薩Tát 入nhập 真chân 方phương 便tiện 智trí 。 四tứ 門môn 遍biến 學học 。 故cố 為vi 一nhất 。 通thông 教giáo 出xuất 假giả 菩Bồ 薩Tát 智trí 。 正chánh 緣duyên 俗tục 。 故cố 為vi 一nhất 。 別biệt 教giáo 十thập 信tín 智trí 。 先tiên 知tri 中trung 道đạo 。 勝thắng 前tiền 劣liệt 後hậu 。 故cố 為vi 一nhất 。 別biệt 教giáo 三tam 十thập 心tâm 俱câu 是thị 內nội 凡phàm 。 故cố 為vi 一nhất 。 十Thập 地Địa 同đồng 是thị 聖thánh 智trí 。 故cố 為vi 一nhất 。 三tam 藏tạng 佛Phật 是thị 師sư 位vị 名danh 。 勝thắng 三tam 乘thừa 弟đệ 子tử 。 故cố 為vi 一nhất 。 通thông 教giáo 佛Phật 智trí 。 斷đoạn 惑hoặc 照chiếu 機cơ 勝thắng 。 故cố 為vi 一nhất 。 別biệt 教giáo 佛Phật 智trí 又hựu 勝thắng 。 故cố 為vi 一nhất 。 圓viên 教giáo 五ngũ 品phẩm 弟đệ 子tử 同đồng 具cụ 煩phiền 惱não 性tánh 。 能năng 知tri 如Như 來Lai 。 祕bí 密mật 之chi 藏tạng 。 故cố 為vi 一nhất 。 六lục 根căn 清thanh 淨tịnh 智trí 隣lân 真chân 。 故cố 為vi 一nhất 。 初sơ 住trụ 至chí 等đẳng 覺giác 同đồng 破phá 無vô 明minh 。 故cố 為vi 一nhất 。 妙diệu 覺giác 佛Phật 智trí 無vô 上thượng 最tối 尊tôn 。 故cố 為vi 一nhất 。 如như 是thị 等đẳng 隨tùy 其kỳ 類loại 分phần/phân 相tương 似tự 者giả 。 或hoặc 離ly 。 或hoặc 合hợp 。 判phán 為vi 二nhị 十thập (# 云vân 云vân )# 。

三tam 。 辨biện 相tương/tướng 者giả 。 天Thiên 竺Trúc 世thế 智trí 。 極cực 至chí 非phi 想tưởng 。 此thử 間gian 所sở 宗tông 。 要yếu 在tại 忠trung 孝hiếu 。 五ngũ 行hành 。 六lục 藝nghệ 。 天thiên 文văn 。 地địa 理lý 。 醫y 方phương 。 卜bốc 相tương/tướng 。 兵binh 法pháp 。 貨hóa 法pháp 。 草thảo 木mộc 千thiên 種chủng 皆giai 識thức 。 禽cầm 獸thú 萬vạn 品phẩm 知tri 名danh 。 又hựu 塗đồ 左tả 割cát 右hữu 。 等đẳng 無vô 憎tăng 愛ái 。 獲hoạch 根căn 本bổn 定định 。 發phát 五ngũ 神thần 通thông 。 停đình 河hà 在tại 耳nhĩ 。 變biến 釋thích 為vi 羊dương 。 納nạp 吐thổ 風phong 雲vân 。 捫môn 摸mạc 日nhật 月nguyệt 。 法pháp 是thị 世thế 間gian 法pháp 。 定định 是thị 不bất 動động 定định 。 慧tuệ 是thị 不bất 動động 出xuất 。 邀yêu 名danh 利lợi 。 增tăng 見kiến 愛ái 。 世thế 心tâm 所sở 知tri 。 故cố 名danh 世thế 智trí 也dã 。

五ngũ 停đình 。 四tứ 念niệm 者giả 。 有hữu 定định 故cố 言ngôn 停đình 。 有hữu 慧tuệ 故cố 言ngôn 觀quán 。 觀quán 能năng 翻phiên 邪tà 。 定định 能năng 制chế 亂loạn 。 數sổ 息tức 治trị 散tán 。 不bất 淨tịnh 治trị 貪tham 。 滋tư 治trị 瞋sân 。 因nhân 緣duyên 治trị 癡si 。 念niệm 佛Phật 治trị 障chướng 道đạo 。 念niệm 處xứ 是thị 觀quán 苦Khổ 諦Đế 上thượng 四Tứ 智Trí 。 治trị 於ư 四tứ 倒đảo 。 四tứ 倒đảo 不bất 起khởi 。 由do 此thử 四tứ 觀quán 。 初sơ 翻phiên 四tứ 倒đảo 。 未vị 入nhập 聖thánh 理lý 。 故cố 言ngôn 外ngoại 凡phàm 智trí 也dã 。

煖Noãn 法Pháp 緣duyên 四Tứ 諦Đế 境cảnh 生sanh 智trí 。 伏phục 煩phiền 惱não 。 智trí 更cánh 增tăng 。 成thành 十thập 六lục 觀quán 智trí 。 如như 火hỏa 鑽toàn 。 上thượng 下hạ 相tương 依y 。 生sanh 火hỏa 燒thiêu 薪tân 。 以dĩ 有hữu 智trí 知tri 有hữu 境cảnh 。 能năng 生sanh 煖noãn 智trí 。 令linh 有hữu 萎nuy 悴tụy 。 如như 夏hạ 時thời 聚tụ 華hoa 為vi tễ 。 華hoa 生sanh 煖noãn 氣khí 。 還hoàn 自tự 萎nuy 悴tụy 。 又hựu 依y 陰ấm 。 觀quán 陰ấm 。 發phát 智trí 火hỏa 。 還hoàn 燒thiêu 陰ấm 。 如như 兩lưỡng 竹trúc 相tương 摩ma 生sanh 火hỏa 。 還hoàn 燒thiêu 竹trúc 林lâm 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 。

求cầu 解giải 脫thoát 智trí 火hỏa 。 煖noãn 最tối 在tại 初sơ 。 如như 火hỏa 。 以dĩ 煙yên 在tại 初sơ 為vi 相tương/tướng 。 無vô 漏lậu 智trí 火hỏa 亦diệc 以dĩ 煖Noãn 法Pháp 在tại 先tiên 為vi 相tương/tướng 。 如như 日nhật 。 明minh 相tướng 在tại 初sơ 為vi 相tương/tướng 。 是thị 故cố 名danh 煖noãn 。

於ư 正Chánh 法Pháp 毘tỳ 尼ni 中trung 生sanh 信tín 。 愛ái 敬kính 正Chánh 法Pháp 者giả 。 緣duyên 道Đạo 諦Đế 。 信tín 毘tỳ 尼ni 者giả 。 緣duyên 滅Diệt 諦Đế 。 信tín 煖noãn 能năng 緣duyên 四Tứ 諦Đế 。 云vân 何hà 言ngôn 二nhị 。 答đáp 。

此thử 二nhị 最tối 勝thắng 。 應ưng 先tiên 說thuyết 。 又hựu 。 正Chánh 法Pháp 是thị 三tam 諦đế 。 毘tỳ 尼ni 是thị 滅Diệt 諦Đế 。 如như 佛Phật 為vi 滿mãn 宿túc 。

我ngã 有hữu 四tứ 句cú 法pháp 。 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 欲dục 知tri 不phủ 。 當đương 恣tứ 汝nhữ 意ý 。

四tứ 句cú 即tức 四Tứ 諦Đế 也dã 。 所sở 有hữu 布bố 施thí 。 持trì 戒giới 。 盡tận 向hướng 解giải 脫thoát 。 是thị 其kỳ 意ý 趣thú 。 色sắc 界giới 定định 起khởi 。 是thị 其kỳ 依y 。 於ư 自tự 地địa 前tiền 生sanh 善thiện 根căn 。 是thị 相tương 似tự 因nhân 緣duyên 。 於ư 四tứ 真Chân 諦Đế 。 頂đảnh 是thị 其kỳ 功công 用dụng 果quả 。 自tự 地địa 相tương 似tự 。 後hậu 生sanh 善thiện 根căn 。 是thị 依y 果quả 。 色sắc 界giới 五ngũ 陰ấm 是thị 其kỳ 報báo 。 涅Niết 槃Bàn 決quyết 定định 因nhân 及cập 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 。 是thị 其kỳ 利lợi 。 十thập 六lục 行hành 是thị 其kỳ 行hành 。 是thị 緣duyên 生sanh 。 是thị 修tu 慧tuệ 。 色sắc 界giới 繫hệ 三tam 三tam 昧muội 。 三tam 根căn 隨tùy 所sở 說thuyết 。 相tương 應ứng 眾chúng 多đa 心tâm 。 是thị 退thoái 。

煖noãn 有hữu 三tam 種chủng 。

謂vị 下hạ 下hạ 。 下hạ 中trung 。 下hạ 上thượng 。 頂đảnh 有hữu 三tam 。

中trung 下hạ 。 中trung 中trung 。 中trung 上thượng 。 忍nhẫn 有hữu 二nhị 種chủng 。

上thượng 下hạ 。 上thượng 中trung 。 世thế 第đệ 一nhất 有hữu 一nhất 種chủng 。

謂vị 上thượng 上thượng 。 此thử 四tứ 善thiện 根căn 以dĩ 三tam 言ngôn 之chi 。 煖noãn 是thị 下hạ 。 頂đảnh 是thị 中trung 。 忍nhẫn 。 世thế 第đệ 一nhất 是thị 上thượng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。

煖noãn 有hữu 二nhị 。

謂vị 下hạ 下hạ 。 下hạ 中trung 。 頂đảnh 有hữu 三tam 。

謂vị 下hạ 上thượng 。 中trung 下hạ 。 中trung 中trung 。 忍nhẫn 有hữu 三tam 。

謂vị 中trung 上thượng 。 上thượng 下hạ 。 上thượng 中trung 。 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 有hữu 一nhất 。

謂vị 上thượng 上thượng 。 亦diệc 以dĩ 三tam 言ngôn 之chi 。 煖noãn 是thị 下hạ 下hạ 。 頂đảnh 是thị 下hạ 中trung 。 忍nhẫn 是thị 中trung 上thượng 。 世thế 第đệ 一nhất 是thị 上thượng 上thượng 。 瞿cù 沙sa 云vân 。

煖noãn 有hữu 下hạ 三tam 。 頂đảnh 有hữu 六lục 。

下hạ 下hạ 乃nãi 至chí 中trung 上thượng 。 忍nhẫn 有hữu 八bát 。

下hạ 下hạ 乃nãi 至chí 上thượng 中trung 。 世thế 第đệ 一nhất 但đãn 上thượng 上thượng 。 以dĩ 三tam 言ngôn 之chi 。 煖Noãn 法Pháp 一nhất 種chủng 。 謂vị 下hạ 。 頂Đảnh 法Pháp 二nhị 種chủng 。 謂vị 下hạ 。 中trung 。 忍nhẫn 有hữu 三tam 種chủng 。 謂vị 下hạ 。 中trung 。 上thượng 。 世thế 第đệ 一nhất 有hữu 一nhất 種chủng 。 謂vị 上thượng 。

煖noãn 有hữu 二nhị 捨xả 。

一nhất 。 離ly 界giới 地địa 。 二nhị 。 退thoái 時thời 。 退thoái 時thời 捨xả 。 墮đọa 地địa 獄ngục 。 作tác 五ngũ 無vô 間gián 而nhi 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 。 頂đảnh 亦diệc 如như 是thị 。 忍nhẫn 唯duy 一nhất 捨xả 。 不bất 墮đọa 地địa 獄ngục 云vân 云vân )# 。

頂Đảnh 法Pháp 者giả 。 色sắc 界giới 善thiện 根căn 。 有hữu 動động 。 不bất 動động 。 住trụ 。 不bất 住trụ 。 有hữu 難nạn/nan 。 不bất 難nan 。 斷đoạn 。 不bất 斷đoạn 。 退thoái 。 不bất 退thoái 。 就tựu 動động 乃nãi 至chí 退thoái 者giả 。 有hữu 二nhị 。

下hạ 者giả 是thị 煖noãn 。 上thượng 是thị 頂đảnh 。 彼bỉ 不bất 動động 乃nãi 至chí 不bất 退thoái 者giả 為vi 二nhị 。

下hạ 者giả 是thị 忍nhẫn 。 上thượng 者giả 是thị 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 應ưng 言ngôn 下hạ 頂đảnh 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 在tại 煖Noãn 法Pháp 頂đảnh 。 故cố 名danh 頂đảnh 。 在tại 忍Nhẫn 法Pháp 下hạ 。 故cố 名danh 下hạ 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 如như 山sơn 頂đảnh 之chi 道đạo 。 人nhân 不bất 久cửu 住trụ 。 若nhược 無vô 難nạn/nan 。 必tất 過quá 此thử 到đáo 彼bỉ 。 若nhược 遇ngộ 難nạn/nan 。 即tức 便tiện 退thoái 還hoàn 。 行hành 者giả 住trụ 頂đảnh 不bất 久cửu 。 若nhược 無vô 難nạn/nan 必tất 到đáo 忍nhẫn 。 有hữu 難nạn/nan 退thoái 還hoàn 煖noãn 。 猶do 如như 山sơn 頂đảnh 。 故cố 名danh 頂đảnh 。

云vân 何hà 為vi 觀quán 。 於ư 佛Phật 。 法pháp 。 僧Tăng 生sanh 下hạ 小tiểu 信tín 。 小tiểu 信tín 者giả 。 此thử 法pháp 不bất 久cửu 停đình 。 故cố 言ngôn 下hạ 小tiểu 。 此thử 信tín 緣duyên 佛Phật 生sanh 小tiểu 信tín 。 是thị 緣duyên 道Đạo 諦Đế 。 緣duyên 法pháp 生sanh 下hạ 小tiểu 信tín 。 是thị 緣duyên 滅Diệt 諦Đế 。

問vấn 。

應ưng 能năng 緣duyên 四Tứ 諦Đế 。 云vân 何hà 言ngôn 緣duyên 二nhị 諦đế 。 答đáp 。

道đạo 。 滅diệt 勝thắng 故cố 。 清thanh 淨tịnh 無vô 過quá 。 是thị 妙diệu 。 是thị 離ly 。 能năng 生sanh 信tín 處xứ 。 為vi 生sanh 受thọ 化hóa 者giả 信tín 樂nhạo 心tâm 故cố 。 若nhược 世Thế 尊Tôn 說thuyết 苦khổ 。 集tập 是thị 可khả 信tín 敬kính 者giả 。 則tắc 無vô 受thọ 化hóa 者giả 。 此thử 煩phiền 惱não 。 惡ác 行hành 。 邪tà 見kiến 。 顛điên 倒đảo 。 云vân 何hà 可khả 敬kính 信tín 。 我ngã 常thường 為vi 此thử 逼bức 迫bách 。 受thọ 化hóa 者giả 於ư 道đạo 。 滅diệt 生sanh 欣hân 樂nhạo 。 是thị 故cố 說thuyết 二nhị 也dã 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 信tín 佛Phật 。 僧Tăng 是thị 緣duyên 道đạo 。 信tín 法pháp 是thị 緣duyên 三tam 諦đế 。 則tắc 盡tận 信tín 四Tứ 諦Đế 也dã 。

問vấn 。

住trụ 頂đảnh 亦diệc 信tín 陰ấm 。 亦diệc 信tín 寶bảo 。 亦diệc 信tín 諦đế 。 何hà 故cố 但đãn 說thuyết 信tín 三Tam 寶Bảo 。 答đáp 。

三Tam 寶Bảo 是thị 生sanh 信tín 敬kính 處xứ 。 但đãn 隨tùy 行hành 者giả 意ý 。 於ư 陰ấm 生sanh 悅duyệt 適thích 。 是thị 名danh 為vi 煖noãn 。 於ư 寶bảo 生sanh 悅duyệt 適thích 。 是thị 名danh 為vi 頂đảnh 。 於ư 諦đế 生sanh 悅duyệt 適thích 。 是thị 名danh 為vi 忍nhẫn 。

問vấn 。

何hà 故cố 頂đảnh 退thoái 。 不bất 說thuyết 煖noãn 退thoái 。

答đáp 。

頂đảnh 既ký 退thoái 。 亦diệc 應ưng 說thuyết 煖noãn 退thoái 。 行hành 者giả 在tại 頂đảnh 時thời 。 多đa 煩phiền 惱não 業nghiệp 留lưu 難nạn 。 煩phiền 惱não 等đẳng 作tác 是thị 念niệm 。

若nhược 行hành 者giả 到đáo 忍nhẫn 。 我ngã 復phục 於ư 誰thùy 身thân 中trung 當đương 作tác 果quả 報báo 。 若nhược 離ly 欲dục 界giới 時thời 。 亦diệc 念niệm 。

行hành 者giả 出xuất 欲dục 界giới 。 我ngã 復phục 於ư 誰thùy 身thân 中trung 生sanh 果quả 報báo 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 時thời 。 亦diệc 念niệm 。

行hành 者giả 離ly 彼bỉ 欲dục 已dĩ 。 更cánh 不bất 受thọ 身thân 。 我ngã 復phục 於ư 誰thùy 身thân 中trung 生sanh 於ư 果quả 報báo 。 於ư 此thử 三tam 時thời 。 多đa 諸chư 留lưu 難nạn 。 留lưu 難nạn 退thoái 。 故cố 大đại 憂ưu 惱não 。 如như 人nhân 見kiến 寶bảo 藏tạng 大đại 喜hỷ 。 欲dục 取thủ 即tức 失thất 。 住trụ 頂Đảnh 法Pháp 者giả 自tự 念niệm 。

不bất 久cửu 當đương 得đắc 於ư 忍nhẫn 。 永vĩnh 斷đoạn 惡ác 道đạo 。 獲hoạch 大đại 重trọng 利lợi 。 猶do 如như 聖thánh 人nhân 。 而nhi 忽hốt 退thoái 失thất 。 故cố 大đại 憂ưu 惱não 。 是thị 故cố 言ngôn 頂đảnh 退thoái 也dã 。

若nhược 能năng 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 從tùng 其kỳ 聞văn 隨tùy 順thuận 方phương 便tiện 法pháp 。 內nội 心tâm 正chánh 觀quán 。 信tín 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 信tín 善thiện 說thuyết 法Pháp 。 信tín 僧Tăng 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 是thị 說thuyết 信tín 寶bảo 。 說thuyết 色sắc 無vô 常thường 。 乃nãi 至chí 說thuyết 識thức 無vô 常thường 。 是thị 說thuyết 信tín 陰ấm 。 知tri 有hữu 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 。 是thị 說thuyết 信tín 諦đế 。 若nhược 如như 是thị 即tức 住trụ 頂đảnh 。 若nhược 不bất 如như 是thị 即tức 頂đảnh 退thoái 。

忍Nhẫn 法Pháp 觀quán 者giả 。 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 欲dục 界giới 行hành 集tập 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 集tập 。 欲dục 界giới 行hành 滅diệt 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 滅diệt 。 斷đoạn 欲dục 界giới 行hành 道Đạo 。 斷đoạn 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 道Đạo 。 如như 是thị 三tam 十thập 二nhị 心tâm 。 是thị 名danh 下hạ 忍nhẫn 。 行hành 者giả 後hậu 時thời 。 漸tiệm 漸tiệm 減giảm 損tổn 行hành 及cập 緣duyên 。 復phục 更cánh 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 乃nãi 至chí 觀quán 斷đoạn 欲dục 界giới 行hành 道Đạo 。 除trừ 觀quán 斷đoạn 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 道Đạo 。 從tùng 是thị 中trung 名danh 中trung 忍nhẫn 。 復phục 更cánh 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 觀quán 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 乃nãi 至chí 觀quán 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 滅diệt 。 除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 道đạo 。 復phục 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 乃nãi 至chí 觀quán 欲dục 界giới 行hành 滅diệt 。 除trừ 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 滅diệt 。 復phục 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 乃nãi 至chí 觀quán 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 集tập 。 除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 滅diệt 。 復phục 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 乃nãi 至chí 觀quán 欲dục 界giới 行hành 集tập 。 除trừ 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 行hành 集tập 。 復phục 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 。 色sắc 。 無vô 色sắc 苦khổ 。 除trừ 一nhất 切thiết 集tập 。 復phục 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 除trừ 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 復phục 正chánh 觀quán 欲dục 界giới 常thường 。 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 。 不bất 遠viễn 離ly 。 如như 是thị 觀quan 時thời 。 深thâm 生sanh 厭yếm 患hoạn 。 復phục 更cánh 減giảm 損tổn 。 但đãn 作tác 二nhị 心tâm 觀quán 於ư 一nhất 行hành 。 如như 似tự 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 。 忍Nhẫn 法Pháp 智trí 。 如như 是thị 正chánh 觀quán 。 是thị 名danh 中trung 忍nhẫn 。 復phục 以dĩ 一nhất 心tâm 觀quán 欲dục 界giới 苦khổ 。 是thị 名danh 上thượng 忍nhẫn 。

復phục 次thứ 。 生sanh 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 後hậu 。 次thứ 生sanh 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 。 譬thí 如như 人nhân 欲dục 從tùng 己kỷ 國quốc 適thích 他tha 國quốc 。 多đa 財tài 產sản 。 不bất 能năng 持trì 去khứ 。 以dĩ 物vật 易dị 錢tiền 。 猶do 嫌hiềm 錢tiền 。 易dị 金kim 。 嫌hiềm 金kim 。 易dị 多đa 價giá 寶bảo 。 往vãng 適thích 他tha 國quốc 。 行hành 者giả 乃nãi 至chí 漸tiệm 捨xả 。 相tương 續tục 不bất 離ly 。 生sanh 於ư 上thượng 忍nhẫn 。 上thượng 忍nhẫn 後hậu 。 生sanh 第đệ 一nhất 法pháp 。 第đệ 一nhất 法pháp 後hậu 。 生sanh 苦khổ 忍nhẫn 。

問vấn 。

世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 有hữu 三tam 品phẩm 不phủ 。

答đáp 。

一nhất 人nhân 無vô 。 多đa 人nhân 有hữu 。 身thân 子tử 上thượng 。 目Mục 連Liên 中trung 。 餘dư 皆giai 下hạ 。 就tựu 佛Phật 。 支chi 佛Phật 。 聲Thanh 聞Văn 為vi 三tam 品phẩm 。

世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 者giả 。 此thử 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 於ư 餘dư 法pháp 為vi 最tối 。 為vi 勝thắng 。 為vi 長trường/trưởng 。 為vi 尊tôn 。 為vi 上thượng 。 為vi 妙diệu 。 亦diệc 分phần/phân 。 亦diệc 都đô 。 分phần/phân 者giả 。 勝thắng 世thế 間gian 法pháp 。 不bất 勝thắng 見kiến 諦Đế 。 見kiến 諦Đế 眷quyến 屬thuộc 不bất 相tương 離ly 。 慧tuệ 力lực 偏thiên 多đa 故cố 。 熏huân 禪thiền 不bất 與dữ 凡phàm 夫phu 同đồng 生sanh 一nhất 處xứ 故cố 。 盡tận 智trí 時thời 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 。 永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 。 諸chư 垢cấu 障chướng 故cố 。 三tam 三tam 昧muội 乃nãi 至chí 惡ác 賤tiện 無vô 漏lậu 。 何hà 況huống 有hữu 漏lậu 。 不bất 應ưng 都đô 勝thắng 。 分phần/phân 勝thắng 彼bỉ 煖noãn 。 頂đảnh 。 忍Nhẫn 法Pháp 。 亦diệc 應ưng 言ngôn 第đệ 一nhất 。 應ưng 言ngôn 分phần/phân 勝thắng 。 勝thắng 煖noãn 。 頂đảnh 。 忍nhẫn 。 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 所sở 得đắc 禪thiền 。 無vô 量lượng 解giải 脫thoát 除trừ 入nhập 也dã 。 或hoặc 言ngôn 都đô 勝thắng 。 非phi 謂vị 一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp 中trung 勝thắng 。 但đãn 以dĩ 能năng 開khai 聖thánh 道Đạo 門môn 故cố 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 等đẳng 。 不bất 能năng 開khai 聖thánh 道Đạo 門môn 。 以dĩ 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 開khai 聖thánh 道Đạo 門môn 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 等đẳng 法pháp 得đắc 修tu 見kiến 諦Đế 等đẳng 法pháp 。 得đắc 修tu 者giả 。 皆giai 是thị 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 功công 用dụng 。 是thị 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 名danh 義nghĩa 者giả 。 最tối 勝thắng 義nghĩa 是thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 得đắc 妙diệu 果Quả 是thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 如như 高cao 幢tràng 頂đảnh 。 更cánh 無vô 有hữu 上thượng 。 是thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。

問vấn 。

前tiền 諸chư 義nghĩa 有hữu 差sai 別biệt 邪tà 。 答đáp 。

此thử 皆giai 歎thán 說thuyết 。 上thượng 妙diệu 之chi 義nghĩa 。 亦diệc 有hữu 差sai 別biệt 。 於ư 不bất 淨tịnh 安an 般ban 名danh 最tối 。 於ư 聞văn 慧tuệ 名danh 勝thắng 。 於ư 思tư 慧tuệ 名danh 長trường/trưởng 。 於ư 煖noãn 為vi 尊tôn 。 於ư 頂đảnh 為vi 上thượng 。 於ư 忍nhẫn 為vi 妙diệu 。 又hựu 。 依y 未vị 至chí 為vi 最tối 。 依y 初sơ 禪thiền 為vi 勝thắng 。 中trung 間gian 為vi 長trường/trưởng 。 二nhị 禪thiền 為vi 尊tôn 。 三tam 禪thiền 為vi 上thượng 。 四tứ 禪thiền 為vi 妙diệu 。 如như 是thị 種chủng 種chủng 說thuyết 。 此thử 依y 《# 毘tỳ 婆bà 沙sa 》# 釋thích 。 欲dục 委ủy 知tri 。 向hướng 彼bỉ 尋tầm 。

初sơ 果quả 八bát 忍nhẫn 。 八bát 智trí 。 三tam 果quả 重trọng/trùng 慮lự 緣duyên 真chân 。 九cửu 無vô 礙ngại 。 九cửu 解giải 脫thoát 智trí 。 支chi 佛Phật 用dụng 總tổng 相tương/tướng 。 別biệt 相tướng 。 如như 約ước 三tam 世thế 明minh 苦khổ 。 集tập 。 分phân 別biệt 十thập 二nhị 因nhân 緣duyên 。 即tức 別biệt 相tướng 相tương/tướng 也dã 。 六Lục 度Độ 緣duyên 理lý 智trí 弱nhược 。 伏phục 而nhi 未vị 斷đoạn 。 事sự 智trí 強cường/cưỡng 。 能năng 捨xả 身thân 命mạng 財tài 。 無vô 所sở 遺di 顧cố 。 聲Thanh 聞Văn 能năng 發phát 真chân 成thành 聖thánh 。 猶do 論luận 我ngã 衣y 。 我ngã 鉢bát 。 互hỗ 論luận 強cường 弱nhược 云vân 云vân )# 。

通thông 教giáo 聲Thanh 聞Văn 。 總tổng 相tương/tướng 一nhất 門môn 。 達đạt 俗tục 即tức 真chân 。 通thông 教giáo 緣Duyên 覺Giác 。 能năng 於ư 一nhất 門môn 總tổng 相tương/tướng 。 別biệt 相tướng 。 達đạt 俗tục 即tức 真chân 。 通thông 教giáo 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 於ư 四tứ 門môn 總tổng 相tương/tướng 。 別biệt 相tướng 。 俗tục 達đạt 即tức 真chân 。 又hựu 能năng 遍biến 四tứ 門môn 出xuất 假giả 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 十thập 信tín 信tín 果quả 頭đầu 。 真Chân 如Như 實thật 相tướng 。 為vi 求cầu 此thử 理lý 。 起khởi 十thập 信tín 心tâm 。 十thập 住trụ 正chánh 習tập 入nhập 空không 。 傍bàng 習tập 假giả 中trung 。 十thập 行hành 正chánh 習tập 假giả 。 傍bàng 習tập 中trung 。 十thập 迴hồi 向hướng 正chánh 習tập 中trung 。 初Sơ 地Địa 證chứng 中trung 。 二nhị 地địa 已dĩ 上thượng 。 重trọng/trùng 慮lự 於ư 中trung 。 三tam 藏tạng 佛Phật 一nhất 時thời 用dụng 三tam 十thập 四tứ 心tâm 。

八bát 忍nhẫn 。 八bát 智trí 。 九cửu 無vô 礙ngại 。 九cửu 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 正chánh 習tập 盡tận 。 通thông 佛Phật 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 慧tuệ 。 斷đoạn 餘dư 殘tàn 習tập 氣khí 。 別biệt 教giáo 佛Phật 用dụng 金kim 剛cang 後hậu 心tâm 。 斷đoạn 一nhất 品phẩm 無vô 明minh 究cứu 竟cánh 盡tận 成thành 佛Phật 。 或hoặc 言ngôn 。

斷đoạn 時thời 是thị 等đẳng 覺giác 。 佛Phật 無vô 所sở 斷đoạn 。 但đãn 證chứng 得đắc 圓viên 滿mãn 菩Bồ 提Đề 具cụ 足túc 耳nhĩ 。 圓viên 五ngũ 品phẩm 不bất 斷đoạn 五ngũ 欲dục 。 而nhi 淨tịnh 諸chư 根căn 。 具cụ 煩phiền 惱não 性tánh 。 能năng 知tri 如Như 來Lai 。 祕bí 密mật 之chi 藏tạng 。 六lục 根căn 淨tịnh 位vị 獲hoạch 相tương 似tự 中trung 道đạo 智trí 。 初sơ 住trụ 獲hoạch 如Như 來Lai 一nhất 身thân 無vô 量lượng 身thân 。 入nhập 法pháp 流lưu 海hải 中trung 行hành 。 任nhậm 運vận 流lưu 注chú 。 後hậu 位vị 可khả 解giải 。 不bất 復phục 記ký 。

四tứ 。 明minh 智trí 照chiếu 境cảnh 者giả 。 若nhược 由do 智trí 照chiếu 境cảnh 。 由do 境cảnh 發phát 智trí 。 四tứ 句cú 皆giai 墮đọa 性tánh 中trung 。 如như 別biệt 記ký (# 云vân 云vân )# 。 若nhược 四tứ 悉tất 檀đàn 因nhân 緣duyên 立lập 境cảnh 。 智trí 。 但đãn 有hữu 名danh 字tự 云vân 云vân )# 。

問vấn 。

智trí 能năng 照chiếu 境cảnh 。 境cảnh 亦diệc 能năng 照chiếu 智trí 不phủ 。 答đáp 。

若nhược 作tác 不bất 思tư 議nghị 釋thích 。 更cánh 互hỗ 相tương 照chiếu 。 義nghĩa 亦diệc 無vô 妨phương 。 《# 仁nhân 王vương 般Bát 若Nhã 》# 云vân 。

說thuyết 智trí 及cập 智trí 處xứ 。 皆giai 名danh 為vi 般Bát 若Nhã 。

譬thí 鏡kính 面diện 互hỗ 相tương 照chiếu 。 亦diệc 如như 大đại 地địa 一nhất 。 能năng 生sanh 種chủng 種chủng 芽nha 。 芽nha 亦diệc 生sanh 地địa 一nhất 。 且thả 置trí 斯tư 義nghĩa 。 世thế 智trí 照chiếu 六lục 道đạo 十thập 如như 。 五ngũ 停đình 心tâm 智trí 去khứ 至chí 體thể 法pháp 。 凡phàm 七thất 智trí 。 照chiếu 二Nhị 乘Thừa 十thập 如như 。 六Lục 度Độ 及cập 通thông 教giáo 出xuất 假giả 菩Bồ 薩Tát 智trí 兩lưỡng 屬thuộc 。 上thượng 求cầu 照chiếu 菩Bồ 薩Tát 十thập 如như 。 下hạ 化hóa 照chiếu 六lục 道đạo 十thập 如như 。 四tứ 十thập 心tâm 智trí 亦diệc 兩lưỡng 屬thuộc 。

上thượng 求cầu 照chiếu 菩Bồ 薩Tát 十thập 如như 。 下hạ 化hóa 照chiếu 六lục 道đạo 十thập 如như 。 十Thập 地Địa 智trí 兩lưỡng 屬thuộc 。 次thứ 第đệ 照chiếu 。 照chiếu 菩Bồ 薩Tát 十thập 如như 。 不bất 次thứ 第đệ 照chiếu 。 照chiếu 佛Phật 十thập 如như 。 五ngũ 品phẩm 去khứ 。 凡phàm 四Tứ 智Trí 。 皆giai 照chiếu 佛Phật 界giới 十thập 如như 。 總tổng 略lược 如như 此thử 細tế 捒# (# 云vân 云vân )# 。

二nhị 十thập 智trí 照chiếu 四tứ 種chủng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 境cảnh 者giả 。 世thế 智trí 。 五ngũ 停đình 。 四tứ 念niệm 。 四Tứ 果Quả 乃nãi 至chí 支chi 佛Phật 。 六Lục 度Độ 。 三tam 藏tạng 佛Phật 。 凡phàm 七thất 智trí 。 照chiếu 思tư 議nghị 生sanh 滅diệt 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 境cảnh 。 通thông 教giáo 三tam 乘thừa 入nhập 真chân 方phương 便tiện 智trí 。 出xuất 假giả 智trí 。 佛Phật 智trí 凡phàm 五ngũ 智trí 。 照chiếu 思tư 議nghị 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 境cảnh 。 別biệt 教giáo 十thập 信tín 。 三tam 十thập 心tâm 。 十Thập 地Địa 。 佛Phật 凡phàm 四Tứ 智Trí 。 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 生sanh 滅diệt 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 境cảnh 。 其kỳ 中trung 不bất 無vô 別biệt 意ý 。 且thả 從tùng 大đại 判phán 。 圓viên 教giáo 四Tứ 智Trí 。 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 境cảnh 。

二nhị 十thập 智trí 照chiếu 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 者giả 。 前tiền 。 三tam 藏tạng 等đẳng 七thất 智trí 。 照chiếu 生sanh 滅diệt 四Tứ 諦Đế 境cảnh 。 次thứ 。 通thông 教giáo 五ngũ 智trí 。 照chiếu 無vô 生sanh 滅diệt 四Tứ 諦Đế 境cảnh 。 次thứ 。 別biệt 教giáo 四Tứ 智Trí 。 照chiếu 無vô 量lượng 四Tứ 諦Đế 境cảnh 。 次thứ 。 圓viên 教giáo 四Tứ 智Trí 。 照chiếu 無vô 作tác 四Tứ 諦Đế 境cảnh 。

次thứ 。 二nhị 十thập 智trí 照chiếu 二nhị 諦đế 者giả 。 前tiền 。 七thất 智trí 是thị 照chiếu 析tích 空không 之chi 二nhị 諦đế 。 次thứ 。 五ngũ 智trí 是thị 照chiếu 體thể 空không 之chi 二nhị 諦đế 。 次thứ 。 八bát 智trí 照chiếu 顯hiển 中trung 之chi 二nhị 諦đế 。 其kỳ 間gian 別biệt 。 圓viên 相tương/tướng 入nhập 者giả 。 可khả 以dĩ 意ý 得đắc (# 云vân 云vân )# 。

次thứ 。 明minh 二nhị 十thập 智trí 照chiếu 三tam 諦đế 者giả 。 前tiền 。 七thất 智trí 照chiếu 無vô 中trung 之chi 二nhị 諦đế 。 是thị 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 法pháp 。 皆giai 屬thuộc 俗tục 攝nhiếp 。 次thứ 。 五ngũ 智trí 照chiếu 含hàm 中trung 之chi 二nhị 諦đế 。 即tức 空không 一nhất 句cú 。 皆giai 屬thuộc 真Chân 諦Đế 攝nhiếp 也dã 。 次thứ 。 別biệt 圓viên 八bát 智trí 照chiếu 顯hiển 中trung 之chi 二nhị 諦đế 。 即tức 是thị 假giả 名danh 。 亦diệc 名danh 中trung 道đạo 。 二nhị 句cú 皆giai 屬thuộc 中trung 道Đạo 諦Đế 攝nhiếp 也dã 。

次thứ 。 二nhị 十thập 智trí 照chiếu 一nhất 實thật 諦đế 者giả 。 此thử 須tu 引dẫn 《# 釋thích 論luận 》# 明minh 四tứ 悉tất 檀đàn 。 皆giai 名danh 為vi 實thật 。 世thế 界giới 故cố 實thật 。 乃nãi 至chí 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 故cố 實thật 。 當đương 知tri 實thật 語ngữ 亦diệc 通thông 四Tứ 諦Đế 。 生sanh 滅diệt 故cố 實thật 。 無vô 生sanh 滅diệt 故cố 實thật 。 無vô 量lượng 故cố 實thật 。 無vô 作tác 故cố 實thật 。 前tiền 。 三tam 藏tạng 七thất 智trí 照chiếu 生sanh 滅diệt 之chi 實thật 。 次thứ 。 通thông 教giáo 五ngũ 智trí 照chiếu 無vô 生sanh 滅diệt 之chi 實thật 。 次thứ 。 別biệt 教giáo 四Tứ 智Trí 照chiếu 無vô 量lượng 之chi 實thật 。 次thứ 。 圓viên 教giáo 四Tứ 智Trí 照chiếu 無vô 作tác 之chi 實thật 。 前tiền 後hậu 諸chư 實thật (# 云vân 云vân )# 。

次thứ 。 二nhị 十thập 智trí 無vô 諦đế 。 無vô 照chiếu 者giả 。 無vô 諦đế 無vô 別biệt 理lý 。 若nhược 於ư 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 得đắc 悟ngộ 。 不bất 復phục 見kiến 諦Đế 與dữ 不bất 諦đế 。 故cố 無vô 諦đế 亦diệc 通thông 也dã 。 前tiền 。 七thất 智trí 照chiếu 生sanh 滅diệt 之chi 無vô 諦đế 。 生sanh 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 故cố 。 次thứ 。 五ngũ 智trí 照chiếu 無vô 生sanh 滅diệt 之chi 無vô 諦đế 。 生sanh 不bất 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 故cố 。 次thứ 。 四Tứ 智Trí 照chiếu 無vô 量lượng 之chi 無vô 諦đế 。 不bất 生sanh 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 故cố 。 次thứ 。 四Tứ 智Trí 照chiếu 無vô 作tác 之chi 無vô 諦đế 。 不bất 生sanh 不bất 生sanh 不bất 可khả 說thuyết 故cố 。 前tiền 。 無vô 諦đế 是thị 權quyền 。 後hậu 。 無vô 諦đế 是thị 實thật 。 此thử 就tựu 言ngôn 教giáo 。 若nhược 就tựu 妙diệu 悟ngộ 同đồng 於ư 聖thánh 人nhân 心tâm 中trung 所sở 照chiếu 者giả 。 則tắc 不bất 見kiến 有hữu 權quyền 實thật 。 故cố 非phi 權quyền 非phi 實thật 。 空không 拳quyền 誑cuống 小tiểu 兒nhi 。 誘dụ 度độ 於ư 一nhất 切thiết 。 方phương 便tiện 說thuyết 權quyền 。 方phương 便tiện 說thuyết 實thật 。 會hội 理lý 之chi 時thời 。 無vô 復phục 權quyền 實thật 。 故cố 稱xưng 非phi 權quyền 非phi 實thật 為vi 妙diệu 也dã 。

五ngũ 。 明minh 麁thô 妙diệu 者giả 。 前tiền 十thập 二nhị 番phiên 智trí 是thị 麁thô 。 後hậu 八bát 番phiên 智trí 為vi 妙diệu 。 何hà 者giả 。 藏tạng 。 通thông 等đẳng 佛Phật 。 自tự 是thị 無vô 常thường 。 亦diệc 不bất 說thuyết 常thường 。 彼bỉ 二Nhị 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 何hà 得đắc 聞văn 常thường 。 信tín 常thường 。 修tu 常thường 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 別biệt 教giáo 十thập 信tín 初sơ 已dĩ 聞văn 常thường 。 信tín 。 修tu 於ư 常thường 。 尚thượng 勝thắng 彼bỉ 佛Phật 。 何hà 況huống 餘dư 耶da 。 是thị 故cố 為vi 妙diệu 。 常thường 途đồ 云vân 。

《# 法pháp 華hoa 》# 不bất 明minh 常thường 者giả 。 秖kỳ 是thị 三tam 藏tạng 意ý 耳nhĩ 。 今kim 明minh 十thập 信tín 知tri 中trung 已dĩ 過quá 牟Mâu 尼Ni 。 則tắc 八bát 番phiên 為vi 妙diệu 也dã 。

又hựu 別biệt 教giáo 四Tứ 智Trí 。 三tam 麁thô 一nhất 妙diệu 。 圓viên 教giáo 四Tứ 智Trí 。 悉tất 皆giai 稱xưng 妙diệu 。 何hà 者giả 。 地địa 人nhân 云vân 。

中trung 道đạo 乃nãi 是thị 果quả 頭đầu 能năng 顯hiển 。 初sơ 心tâm 學học 者giả 仰ngưỡng 信tín 此thử 理lý 。 如như 藕ngẫu 絲ti 懸huyền 山sơn 。

故cố 說thuyết 信tín 。 行hành 皆giai 非phi 圓viên 意ý 也dã 。 故cố 十thập 信tín 智trí 為vi 麁thô 。 十thập 住trụ 正chánh 修tu 空không 。 傍bàng 修tu 假giả 。 中trung 。 十thập 行hành 正chánh 修tu 假giả 。 傍bàng 修tu 中trung 。 十thập 迴hồi 向hướng 始thỉ 正chánh 修tu 中trung 。 此thử 中trung 但đãn 理lý 。 不bất 具cụ 諸chư 法pháp 。 是thị 故cố 皆giai 麁thô 。 登đăng 地địa 智trí 破phá 無vô 明minh 。 見kiến 中trung 道đạo 。 證chứng 則tắc 為vi 妙diệu 。 類loại 如như 通thông 。 藏tạng 兩lưỡng 種chủng 。 俱câu 得đắc 道Đạo 。 而nhi 三tam 藏tạng 門môn 拙chuyết 。 今kim 別biệt 教giáo 亦diệc 爾nhĩ 。 教giáo 門môn 皆giai 權quyền 。 而nhi 證chứng 是thị 妙diệu (# 云vân 云vân )# 。

圓viên 教giáo 四Tứ 智Trí 皆giai 妙diệu 者giả 。 如như 法Pháp 相tương/tướng 說thuyết 。 如như 說thuyết 而nhi 信tín 。 如như 理lý 而nhi 行hành 。 始thỉ 論luận 五ngũ 品phẩm 。 終chung 竟cánh 妙diệu 覺giác 。 實thật 而nhi 非phi 權quyền 。 是thị 故cố 皆giai 妙diệu 。 是thị 名danh 待đãi 麁thô 智trí 說thuyết 妙diệu 智trí 也dã 。

又hựu 約ước 知tri 見kiến 明minh 麁thô 妙diệu 者giả 。 知tri 與dữ 見kiến 云vân 何hà 。 然nhiên 分phân 別biệt 有hữu 四tứ 。

不bất 知tri 不bất 見kiến 。 知tri 非phi 見kiến 。 見kiến 非phi 知tri 。 亦diệc 知tri 亦diệc 見kiến 。 先tiên 。 約ước 三tam 藏tạng 釋thích 。 後hậu 。 約ước 圓viên 釋thích 。 中trung 間gian 例lệ 可khả 解giải 。 凡phàm 夫phu 不bất 聞văn 故cố 不bất 知tri 。 不bất 證chứng 故cố 不bất 見kiến 。 五ngũ 停đình 。 四tứ 念niệm 至chí 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 聞văn 故cố 名danh 知tri 。 未vị 證chứng 故cố 非phi 見kiến 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 不bất 聞văn 故cố 非phi 知tri 。 自tự 然nhiên 證chứng 故cố 是thị 見kiến 。 四Tứ 果Quả 聞văn 故cố 亦diệc 是thị 知tri 。 證chứng 故cố 亦diệc 是thị 見kiến 。 傳truyền 傳truyền 判phán 麁thô 妙diệu 。 可khả 解giải 。

約ước 圓viên 教giáo 釋thích 者giả 。 七thất 方phương 便tiện 不bất 聞văn 故cố 不bất 知tri 。 未vị 證chứng 故cố 不bất 見kiến 。 五ngũ 品phẩm 。 六lục 根căn 。 聞văn 故cố 知tri 。 未vị 證chứng 故cố 不bất 見kiến 。 發phát 宿túc 習tập 者giả 名danh 見kiến 。 不bất 從tùng 聞văn 故cố 不bất 知tri 。 稟bẩm 教giáo 證chứng 入nhập 者giả 。 亦diệc 知tri 。 亦diệc 見kiến 。 此thử 節tiết 節tiết 傳truyền 為vi 麁thô 妙diệu 。

究cứu 竟cánh 而nhi 論luận 。 前tiền 來lai 二nhị 十thập 種chủng 智trí 。 略lược 而nhi 言ngôn 之chi 。 不bất 出xuất 權quyền 。 實thật 二nhị 智trí 。 如như 經kinh 。

如Như 來Lai 方phương 便tiện 知tri 見kiến 。 波Ba 羅La 蜜Mật 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。

即tức 總tổng 束thúc 得đắc 前tiền 來lai 諸chư 權quyền 智trí 也dã 。

如Như 來Lai 知tri 見kiến 。 廣quảng 大đại 深thâm 遠viễn

即tức 是thị 總tổng 束thúc 前tiền 來lai 實thật 智trí 也dã 。 方phương 便tiện 既ký 其kỳ 具cụ 足túc 。 何hà 所sở 不bất 該cai 。 知tri 見kiến 既ký 其kỳ 廣quảng 大đại 深thâm 遠viễn 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 境cảnh 淵uyên 無vô 邊biên 。 智trí 水thủy 莫mạc 測trắc 。 唯duy 佛Phật 與dữ 佛Phật 。 乃nãi 能năng 究cứu 盡tận 。 如như 此thử 知tri 見kiến 。 即tức 是thị 眼nhãn 智trí 。 眼nhãn 即tức 五ngũ 眼nhãn 具cụ 足túc 。 智trí 即tức 三tam 智trí 一nhất 心tâm 。 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 知tri 於ư 實thật 。 兩lưỡng 智trí 知tri 於ư 權quyền 。 佛Phật 眼nhãn 見kiến 於ư 實thật 。 四tứ 眼nhãn 見kiến 於ư 權quyền 。 此thử 知tri 即tức 是thị 見kiến 。 此thử 見kiến 即tức 是thị 知tri 。 對đối 前tiền 諸chư 智trí 。 諸chư 智trí 是thị 麁thô 。 此thử 之chi 知tri 見kiến 名danh 之chi 為vi 妙diệu 也dã 。

若nhược 得đắc 知tri 見kiến 中trung 意ý 。 不bất 復phục 論luận 五ngũ 眼nhãn 。 迷mê 者giả 未vị 了liễu 。 更cánh 約ước 眼nhãn 明minh 麁thô 妙diệu 。 如như 肉nhục 眼nhãn 盲manh 閉bế 。 何hà 由do 見kiến 色sắc 。 徒đồ 聞văn 人nhân 說thuyết 。 起khởi 種chủng 種chủng 想tưởng 。 終chung 非phi 真chân 見kiến 。 欲dục 令linh 眼nhãn 開khai 。 應ưng 須tu 治trị 膜mô 。 那na 得đắc 閉bế 眼nhãn 。 執chấp 諍tranh 何hà 益ích 耶da 。 閉bế 眼nhãn 想tưởng 則tắc 麁thô 。 眼nhãn 開khai 見kiến 則tắc 妙diệu 。 天thiên 眼nhãn 未vị 開khai 。 不bất 見kiến 障chướng 外ngoại 為vi 麁thô 。 修tu 禪thiền 定định 願nguyện 智trí 之chi 力lực 。 能năng 發phát 得đắc 淨tịnh 色sắc 。 徹triệt 障chướng 內nội 外ngoại 。 明minh 闇ám 無vô 隔cách 。 慧tuệ 眼nhãn 未vị 開khai 。 常thường 行hành 死tử 逕kính 。 假giả 令linh 情tình 想tưởng 。 亦diệc 復phục 非phi 實thật 。 故cố 為vi 麁thô 。 無vô 漏lậu 豁hoát 發phát 。 故cố 稱xưng 為vi 妙diệu 。 諦đế 理lý 明minh 了liễu 。 故cố 稱xưng 妙diệu 。 法Pháp 眼nhãn 未vị 開khai 。 差sai 機cơ 說thuyết 法Pháp 。 如như 身thân 子tử 僻tích 教giáo 。 滿mãn 願nguyện 穢uế 器khí 。 名danh 為vi 麁thô 。 破phá 障chướng 通thông 無vô 知tri 。 分phân 別biệt 藥dược 病bệnh 名danh 之chi 為vi 妙diệu 。

佛Phật 眼nhãn 不bất 開khai 。 不bất 見kiến 實thật 相tướng 。 故cố 文văn 云vân 。

二Nhị 乘Thừa 之chi 人nhân 。 及cập 新tân 發phát 心tâm 者giả 。 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 不bất 能năng 知tri 。

故cố 四tứ 眼nhãn 皆giai 麁thô 。 除trừ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 信tín 力lực 堅kiên 固cố 者giả 。 以dĩ 信tín 得đắc 入nhập 。 相tương 似tự 佛Phật 眼nhãn 。 能năng 開khai 真chân 佛Phật 知tri 見kiến 。 乃nãi 名danh 為vi 妙diệu 。 諸chư 教giáo 多đa 說thuyết 四tứ 眼nhãn 。 或hoặc 帶đái 四tứ 眼nhãn 說thuyết 佛Phật 眼nhãn 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 今kim 經kinh 獨độc 說thuyết 佛Phật 眼nhãn 。 是thị 故cố 為vi 妙diệu 。 是thị 為vi 待đãi 麁thô 為vi 妙diệu 也dã 。

六lục 。 明minh 開khai 麁thô 顯hiển 妙diệu 者giả 。 前tiền 十thập 六lục 番phiên 智trí 。 若nhược 不bất 決quyết 了liễu 。 但đãn 是thị 麁thô 智trí 。 若nhược 得đắc 決quyết 了liễu 。 悉tất 成thành 妙diệu 智trí 。 何hà 者giả 。 如như 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 。 先tiên 是thị 外ngoại 道đạo 世thế 智trí 。 聞văn 《# 法pháp 華hoa 經kinh 》# 。 便tiện 得đắc 決quyết 了liễu 。 以dĩ 邪tà 相tương/tướng 入nhập 正chánh 相tương/tướng 。 於ư 諸chư 見kiến 不bất 動động 。 而nhi 修tu 三tam 十thập 七thất 品phẩm 。 不bất 捨xả 八bát 邪tà 而nhi 入nhập 八bát 正chánh 。 即tức 是thị 決quyết 於ư 世thế 智trí 。 得đắc 入nhập 妙diệu 智trí 。 或hoặc 與dữ 五ngũ 品phẩm 齊tề 。 或hoặc 與dữ 相tương 似tự 齊tề 。 或hoặc 與dữ 分phần/phân 得đắc 齊tề 。 節tiết 節tiết 有hữu 入nhập 。 義nghĩa 細tế 作tác (# 云vân 云vân )# 。

若nhược 五ngũ 停đình 方phương 便tiện 智trí 。 乃nãi 至chí 通thông 教giáo 佛Phật 等đẳng 智trí 。 若nhược 不bất 決quyết 了liễu 。 即tức 是thị 麁thô 智trí 。 今kim 開khai 權quyền 顯hiển 實thật 。

汝nhữ 等đẳng 所sở 行hành 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 道Đạo

來lai 入nhập 妙diệu 位vị 。 須tu 一nhất 一nhất 將tương 十thập 二nhị 番phiên 智trí 來lai 入nhập 圓viên 妙diệu 四Tứ 智Trí 。 或hoặc 入nhập 五ngũ 品phẩm 。 相tương 似tự 。 分phần/phân 得đắc 等đẳng 智trí (# 云vân 云vân )# 。

又hựu 決quyết 了liễu 別biệt 教giáo 歷lịch 別biệt 之chi 智trí 。 入nhập 於ư 妙diệu 智trí 。 當đương 體thể 即tức 是thị 某mỗ 位vị 。 進tiến 入nhập 是thị 某mỗ 位vị 細tế 捒# (# 云vân 云vân )# 。

十thập 六lục 麁thô 智trí 皆giai 成thành 妙diệu 智trí 。 無vô 麁thô 可khả 待đãi 。 即tức 是thị 絕tuyệt 待đãi 智trí 妙diệu 也dã 。

復phục 次thứ 。 開khai 麁thô 眼nhãn 為vi 妙diệu 眼nhãn 者giả 。 餘dư 經kinh 雖tuy 說thuyết 為vi 五ngũ 眼nhãn 。 五ngũ 眼nhãn 不bất 融dung 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 今kim 經kinh 決quyết 了liễu 四tứ 眼nhãn 。 令linh 入nhập 佛Phật 眼nhãn 。 文văn 云vân 。

父phụ 母mẫu 所sở 生sanh 眼nhãn 。 遂toại 得đắc 清thanh 淨tịnh 。

學học 大Đại 乘Thừa 者giả 。 雖tuy 有hữu 肉nhục 眼nhãn 。 名danh 為vi 佛Phật 眼nhãn 。 即tức 是thị 決quyết 了liễu 肉nhục 眼nhãn 。 名danh 為vi 佛Phật 眼nhãn 也dã 。 《# 淨tịnh 名danh 》# 云vân 。

世thế 孰thục 有hữu 真chân 天thiên 眼nhãn 者giả 。 有hữu 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 不bất 以dĩ 二nhị 相tướng 。 見kiến 諸chư 佛Phật 國quốc 。

此thử 即tức 是thị 決quyết 了liễu 天thiên 眼nhãn 。 即tức 是thị 佛Phật 眼nhãn 也dã 。

願nguyện 得đắc 如như 世Thế 尊Tôn 。 慧tuệ 眼nhãn 第đệ 一nhất 淨tịnh

即tức 是thị 決quyết 了liễu 慧tuệ 眼nhãn 。 能năng 得đắc 入nhập 妙diệu 。 決quyết 法Pháp 眼nhãn 入nhập 妙diệu 者giả 。 邊biên 際tế 智trí 滿mãn 是thị 也dã 。 四tứ 眼nhãn 融dung 入nhập 佛Phật 眼nhãn 。 寂tịch 而nhi 常thường 照chiếu 。 故cố 文văn 云vân 。

決quyết 了liễu 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 是thị 諸chư 經Kinh 之chi 王vương 。

五ngũ 眼nhãn 具cụ 足túc 成thành 菩Bồ 提Đề 。 開khai 佛Phật 知tri 見kiến 。 故cố 稱xưng 為vi 妙diệu 。

問vấn 。

佛Phật 眼nhãn 開khai 。 乃nãi 名danh 為vi 妙diệu 。 六lục 根căn 雖tuy 淨tịnh 。 云vân 何hà 為vi 妙diệu 。 答đáp 。

佛Phật 眼nhãn 雖tuy 未vị 開khai 。 已dĩ 能năng 圓viên 學học 圓viên 信tín 。 如như 迦ca 陵lăng 頻tần 伽già 鳥điểu 。 雖tuy 在tại 㲉xác 中trung 。 音âm 聲thanh 已dĩ 勝thắng 諸chư 鳥điểu 。 即tức 是thị 假giả 名danh 。 相tương 似tự 等đẳng 妙diệu 。 若nhược 開khai 。 即tức 是thị 分phần/phân 妙diệu 。 究cứu 竟cánh 妙diệu (# 云vân 云vân )# 。

二nhị 。 對đối 境cảnh 明minh 智trí 。 又hựu 二nhị 。

一nhất 。 對đối 五ngũ 境cảnh 。 二nhị 。 展triển 轉chuyển 相tương 照chiếu 對đối 境cảnh 。 初sơ 。 應ứng 對đối 十thập 如như 境cảnh 。 此thử 既ký 一nhất 經kinh 之chi 意ý 。 處xứ 處xứ 說thuyết 之chi 。 可khả 解giải 故cố 不bất 復phục 釋thích 。

次thứ 。 對đối 四tứ 種chủng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 明minh 智trí 者giả 。 《# 大đại 經kinh 》# 云vân 。

十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 有hữu 四tứ 種chủng 觀quán 。

下hạ 智trí 觀quán 故cố 。 得đắc 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 提Đề 。 中trung 智trí 觀quán 故cố 。 得đắc 緣Duyên 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 上thượng 智trí 觀quán 故cố 。 得đắc 菩Bồ 薩Tát 菩Bồ 提Đề 。 上thượng 上thượng 智trí 觀quán 故cố 。 得đắc 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。

何hà 者giả 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 本bổn 是thị 一nhất 境cảnh 。 緣duyên 解giải 不bất 同đồng 。 開khai 成thành 四tứ 種chủng 。

今kim 以dĩ 四tứ 教giáo 意ý 釋thích 之chi 。

三tam 藏tạng 具cụ 有hữu 三tam 人nhân 。 而nhi 皆giai 以dĩ 析tích 智trí 觀quán 界giới 內nội 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 事sự 。 為vi 初sơ 門môn 。 然nhiên 析tích 智trí 淺thiển 弱nhược 。 三tam 人nhân 之chi 中trung 。 聲Thanh 聞Văn 最tối 劣liệt 。 以dĩ 劣liệt 人nhân 標tiêu 淺thiển 法pháp 。 故cố 名danh 下hạ 智trí 。 通thông 教giáo 亦diệc 有hữu 三tam 人nhân 。 同đồng 以dĩ 體thể 智trí 觀quán 界giới 內nội 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 理lý 。 體thể 法pháp 雖tuy 深thâm 。 望vọng 藏tạng 為vi 巧xảo 。 望vọng 別biệt 未vị 巧xảo 。 三tam 人nhân 之chi 中trung 。 緣Duyên 覺Giác 是thị 中trung 。 以dĩ 中trung 人nhân 名danh 通thông 法pháp 。 故cố 言ngôn 中trung 智trí 。 別biệt 教giáo 佛Phật 與dữ 菩Bồ 薩Tát 。 俱câu 知tri 界giới 外ngoại 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 事sự 。 次thứ 第đệ 菩Bồ 薩Tát 比tỉ 佛Phật 。 猶do 未vị 是thị 上thượng 。 比tỉ 於ư 通thông 。 藏tạng 則tắc 是thị 上thượng 法pháp 。 故cố 以dĩ 上thượng 智trí 當đương 名danh 也dã 。 圓viên 教giáo 佛Phật 與dữ 菩Bồ 薩Tát 。 俱câu 觀quán 界giới 外ngoại 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 理lý 。 初sơ 心tâm 即tức 事sự 而nhi 中trung 。 此thử 法pháp 最tối 勝thắng 故cố 。 以dĩ 佛Phật 當đương 名danh 故cố 。 言ngôn 上thượng 上thượng 智trí 觀quán 也dã 。 以dĩ 四tứ 教giáo 釋thích 四tứ 觀quán 。 於ư 義nghĩa 允duẫn 合hợp (# 云vân 云vân )# 。

所sở 言ngôn 下hạ 智trí 觀quán 者giả 。 觀quán 受thọ 由do 觸xúc 。 觸xúc 由do 入nhập 。 入nhập 由do 名danh 色sắc 。 名danh 色sắc 由do 識thức 。 識thức 由do 行hành 。 行hành 由do 無vô 明minh 。 無vô 明minh 顛điên 倒đảo 。 不bất 善thiện 思tư 惟duy 。 致trí 不bất 善thiện 行hành 。 感cảm 四tứ 趣thú 識thức 。 名danh 色sắc 等đẳng 。 若nhược 善thiện 思tư 惟duy 。 致trí 善thiện 行hành 。 感cảm 人nhân 天thiên 識thức 。 名danh 色sắc 等đẳng 。 觀quán 此thử 無vô 明minh 。 念niệm 念niệm 無vô 常thường 。 前tiền 後hậu 不bất 住trụ 。 所sở 生sanh 善thiện 惡ác 。 遷thiên 變biến 速tốc 朽hủ 。 所sở 受thọ 名danh 色sắc 。 衰suy 損tổn 代đại 謝tạ 。 煩phiền 惱não 。 業nghiệp 。 苦khổ 。 更cánh 互hỗ 因nhân 緣duyên 。 都đô 無vô 暫tạm 停đình 。 過quá 去khứ 二nhị 因nhân 。 現hiện 在tại 五ngũ 果quả 。 現hiện 在tại 三tam 因nhân 。 未vị 來lai 二nhị 果quả 。 三tam 世thế 迴hồi 復phục 。 猶do 若nhược 車xa 輪luân 。 癡si 惑hoặc 之chi 本bổn 。 既ký 無vô 常thường 。 苦khổ 。 空không 。 無vô 我ngã 。 則tắc 無vô 明minh 滅diệt 。 無vô 明minh 滅diệt 故cố 。 諸chư 行hành 滅diệt 。 乃nãi 至chí 老lão 死tử 滅diệt 。 若nhược 不bất 然nhiên 火hỏa 。 是thị 則tắc 無vô 煙yên 。 是thị 名danh 子tử 縛phược 斷đoạn 。 無vô 子tử 則tắc 無vô 果quả 。 滅diệt 智trí 灰hôi 身thân 。 離ly 二nhị 十thập 五ngũ 有hữu 。 是thị 名danh 果quả 縛phược 斷đoạn 。 則tắc 是thị 下hạ 智trí 。 觀quán 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 得đắc 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 提Đề 也dã 。

中trung 智trí 者giả 。 觀quán 受thọ 由do 觸xúc 。 乃nãi 至chí 行hành 由do 無vô 明minh 。 無vô 明minh 秖kỳ 是thị 一nhất 念niệm 癡si 心tâm 。 心tâm 無vô 形hình 質chất 。 但đãn 有hữu 名danh 字tự 。 內nội 。 外ngoại 。 中trung 間gian 求cầu 字tự 不bất 得đắc 。 是thị 字tự 不bất 住trụ 。 亦diệc 不bất 不bất 住trụ 。 猶do 如như 幻huyễn 化hóa 。 虛hư 誑cuống 眼nhãn 目mục 。 無vô 明minh 體thể 相tướng 。 本bổn 自tự 不bất 有hữu 。 妄vọng 想tưởng 因nhân 緣duyên 。 和hòa 合hợp 而nhi 生sanh 。 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 假giả 名danh 無vô 明minh 。 不bất 善thiện 思tư 惟duy 。 心tâm 行hành 所sở 造tạo 。 以dĩ 不bất 達đạt 無vô 明minh 如như 幻huyễn 化hóa 故cố 。 起khởi 善thiện 。 不bất 善thiện 思tư 惟duy 。 則tắc 有hữu 善thiện 。 不bất 善thiện 行hành 。 受thọ 善thiện 。 不bất 善thiện 名danh 色sắc 。 觸xúc 。 受thọ 。 今kim 達đạt 無vô 明minh 如như 幻huyễn 故cố 。 則tắc 諸chư 行hành 亦diệc 如như 化hóa 。 從tùng 幻huyễn 生sanh 識thức 。 名danh 色sắc 等đẳng 。 皆giai 如như 幻huyễn 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 三tam 世thế 輪luân 轉chuyển 。 幻huyễn 化hóa 遷thiên 改cải 。 都đô 無vô 真chân 實thật 。 有hữu 智trí 之chi 人nhân 。 不bất 應ưng 於ư 中trung 而nhi 生sanh 愛ái 恚khuể 。 無vô 明minh 既ký 不bất 可khả 得đắc 。 則tắc 無vô 明minh 不bất 生sanh 。 不bất 生sanh 則tắc 不bất 滅diệt 。 諸chư 行hành 。 老lão 死tử 亦diệc 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 不bất 生sanh 故cố 。 則tắc 非phi 新tân 。 不bất 滅diệt 故cố 。 則tắc 非phi 故cố 。 非phi 故cố 者giả 。 無vô 故cố 可khả 畢tất 。 非phi 新tân 者giả 。 無vô 新tân 可khả 造tạo 。 無vô 新tân 者giả 。 子tử 縛phược 斷đoạn 。 無vô 故cố 者giả 。 果quả 縛phược 斷đoạn 。 是thị 名danh 中trung 智trí 。 觀quán 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 得đắc 緣Duyên 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。

上thượng 智trí 觀quán 者giả 。 觀quán 受thọ 由do 觸xúc 。 乃nãi 至chí 行hành 由do 無vô 明minh 。 無vô 明minh 秖kỳ 是thị 癡si 一nhất 念niệm 心tâm 。 心tâm 癡si 故cố 。 派phái 出xuất 煩phiền 惱não 。 由do 煩phiền 惱não 派phái 出xuất 諸chư 業nghiệp 。 由do 業nghiệp 派phái 出xuất 諸chư 苦khổ 。 觀quán 此thử 煩phiền 惱não 。 種chủng 別biệt 不bất 同đồng 。 不bất 同đồng 故cố 。 業nghiệp 不bất 同đồng 。 業nghiệp 不bất 同đồng 故cố 。 苦khổ 不bất 同đồng 。 諸chư 行hành 若nhược 干can 。 名danh 色sắc 各các 異dị 。 種chủng 種chủng 三tam 道đạo 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 分phân 別biệt 不bất 濫lạm 。 知tri 因nhân 此thử 煩phiền 惱não 。 起khởi 此thử 業nghiệp 。 得đắc 此thử 苦khổ 。 不bất 關quan 彼bỉ 業nghiệp 及cập 彼bỉ 煩phiền 惱não 。 如như 是thị 三tam 道đạo 。 覆phú 障chướng 三tam 德đức 。 破phá 障chướng 方phương 便tiện 。 亦diệc 復phục 無vô 量lượng 。 無vô 明minh 若nhược 破phá 。 顯hiển 出xuất 般Bát 若Nhã 。 業nghiệp 破phá 。 顯hiển 出xuất 解giải 脫thoát 。 識thức 。 名danh 色sắc 破phá 。 顯hiển 出xuất 法Pháp 身thân 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 老lão 死tử 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 自tự 既ký 解giải 已dĩ 。 復phục 能năng 化hóa 他tha 。 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。 起khởi 道đạo 種chủng 智trí 。 導đạo 利lợi 眾chúng 生sanh 。 是thị 名danh 上thượng 智trí 觀quán 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 也dã 。

上thượng 上thượng 智trí 觀quán 者giả 。 觀quán 受thọ 由do 觸xúc 。 乃nãi 至chí 行hành 由do 無vô 明minh 。 知tri 十thập 二nhị 支chi 三tam 道đạo 即tức 是thị 三tam 德đức 。 豈khởi 可khả 斷đoạn 破phá 三tam 德đức 。 更cánh 求cầu 三tam 德đức 。 則tắc 壞hoại 諸chư 法pháp 相tướng 。 煩phiền 惱não 道đạo 即tức 般Bát 若Nhã 。 當đương 知tri 煩phiền 惱não 不bất 闇ám 。 般Bát 若Nhã 即tức 煩phiền 惱não 。 般Bát 若Nhã 不bất 明minh 。 煩phiền 惱não 既ký 不bất 闇ám 。 何hà 須tu 更cánh 斷đoạn 。 般Bát 若Nhã 不bất 明minh 。 何hà 所sở 能năng 破phá 。 闇ám 本bổn 非phi 闇ám 。 不bất 須tu 於ư 明minh 。 如như 耆kỳ 婆bà 執chấp 毒độc 成thành 藥dược 。 豈khởi 可khả 捨xả 此thử 取thủ 彼bỉ 。 業nghiệp 道đạo 即tức 是thị 解giải 脫thoát 者giả 。 當đương 知tri 業nghiệp 道đạo 非phi 縛phược 。 解giải 脫thoát 即tức 業nghiệp 者giả 。 脫thoát 非phi 自tự 在tại 。 業nghiệp 非phi 縛phược 故cố 。 何hà 所sở 可khả 離ly 。 脫thoát 非phi 自tự 在tại 。 何hà 所sở 可khả 得đắc 。 如như 神thần 通thông 人nhân 。 豈khởi 避tị 此thử 就tựu 彼bỉ 耶da 。 苦khổ 道đạo 即tức 法Pháp 身thân 者giả 。 當đương 知tri 苦khổ 非phi 生sanh 死tử 。 法Pháp 身thân 即tức 生sanh 死tử 。 法Pháp 身thân 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 苦khổ 非phi 生sanh 死tử 。 何hà 所sở 可khả 憂ưu 。 法Pháp 身thân 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 何hà 所sở 可khả 喜hỷ 。 如như 彼bỉ 虛hư 空không 。 無vô 得đắc 無vô 失thất 。 不bất 忻hãn 不bất 戚thích 。 如như 是thị 觀quán 者giả 。 三tam 道đạo 不bất 異dị 三tam 德đức 。 三tam 德đức 不bất 異dị 三tam 道đạo 。 亦diệc 於ư 三tam 道đạo 具cụ 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 何hà 者giả 。 三tam 道đạo 即tức 三tam 德đức 。 三tam 德đức 是thị 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 名danh 祕bí 密mật 藏tạng 。 此thử 即tức 具cụ 佛Phật 果Quả 。 深thâm 觀quán 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 即tức 是thị 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 此thử 即tức 具cụ 佛Phật 因nhân 。 佛Phật 因nhân 佛Phật 果Quả 。 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。 餘dư 例lệ 可khả 知tri 。 是thị 名danh 上thượng 上thượng 智trí 。 觀quán 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 得đắc 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。

約ước 此thử 應ưng 判phán 麁thô 妙diệu 。 開khai 麁thô 顯hiển 妙diệu 。 意ý 可khả 解giải 故cố 。 不bất 委ủy 記ký 耳nhĩ 。

又hựu 四Tứ 智Trí 照chiếu 四tứ 境cảnh 。 境cảnh 若nhược 不bất 轉chuyển 。 其kỳ 智trí 則tắc 麁thô 。 四tứ 境cảnh 轉chuyển 成thành 妙diệu 境cảnh 。 麁thô 智trí 即tức 成thành 妙diệu 智trí 。 仍nhưng 是thị 待đãi 絕tuyệt 之chi 意ý (# 云vân 云vân )# 。

二nhị 。 對đối 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 明minh 智trí 者giả 。 《# 大đại 經kinh 》# 云vân 。

知tri 聖Thánh 諦Đế 智trí 。 則tắc 有hữu 二nhị 種chủng 。

中trung 智trí 。 上thượng 智trí 。 中trung 智trí 者giả 。 聲Thanh 聞Văn 。 緣Duyên 覺Giác 。 上thượng 智trí 者giả 。 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 。

若nhược 依y 此thử 文văn 。 束thúc 於ư 體thể 。 析tích 。 合hợp 稱xưng 為vi 中trung 。 束thúc 大Đại 乘Thừa 利lợi 。 鈍độn 。 合hợp 稱xưng 為vi 上thượng 。

今kim 若nhược 約ước 根căn 緣duyên 利lợi 。 鈍độn 。 內nội 外ngoại 事sự 。 理lý 。 開khai 即tức 成thành 四tứ 。

聲Thanh 聞Văn 根căn 鈍độn 。 緣duyên 四Tứ 諦Đế 事sự 。 即tức 生sanh 滅diệt 四Tứ 諦Đế 智trí 。 緣Duyên 覺Giác 根căn 利lợi 。 緣duyên 四Tứ 諦Đế 理lý 。 即tức 無vô 生sanh 四Tứ 諦Đế 智trí 。 菩Bồ 薩Tát 智trí 淺thiển 。 緣duyên 不bất 思tư 議nghị 事sự 。 即tức 無vô 量lượng 四Tứ 諦Đế 智trí 。 諸chư 佛Phật 智trí 深thâm 。 緣duyên 不bất 思tư 議nghị 理lý 。 即tức 無vô 作tác 四Tứ 諦Đế 智trí 也dã 。 此thử 乃nãi 《# 大đại 經kinh 》# 之chi 一nhất 文văn 。 又hựu 云vân 。

凡phàm 夫phu 有hữu 苦khổ 無vô 諦đế 。 聲Thanh 聞Văn 有hữu 苦khổ 。 有hữu 苦Khổ 諦Đế 。

凡phàm 夫phu 不bất 見kiến 苦khổ 理lý 。 故cố 言ngôn 無vô 諦đế 。 聲Thanh 聞Văn 能năng 見kiến 無vô 常thường 。 苦khổ 。 空không 。 故cố 言ngôn 有hữu 諦đế 。 即tức 是thị 生sanh 滅diệt 四Tứ 諦Đế 智trí 也dã 。 又hựu 云vân 。

菩Bồ 薩Tát 之chi 人nhân 。 解giải 苦khổ 無vô 苦khổ 。 而nhi 有hữu 真Chân 諦Đế 。

即tức 是thị 體thể 苦khổ 非phi 苦khổ 。 故cố 言ngôn 無vô 苦khổ 。 即tức 事sự 而nhi 真chân 。 故cố 言ngôn 有hữu 諦đế 。 乃nãi 是thị 摩Ma 訶Ha 衍Diên 。 門môn 無vô 生sanh 四Tứ 諦Đế 智trí 也dã 。 又hựu 云vân 。

知tri 諸chư 陰ấm 是thị 苦khổ 。 知tri 諸chư 入nhập 為vi 門môn 。 亦diệc 名danh 為vi 苦khổ 。 知tri 諸chư 界giới 為vi 分phần/phân 。 亦diệc 名danh 為vi 性tánh 。 亦diệc 名danh 為vi 知tri 。 是thị 名danh 中trung 智trí 。

依y 前tiền 說thuyết 者giả 。 即tức 屬thuộc 聲Thanh 聞Văn 也dã 。 分phân 別biệt 諸chư 苦khổ 。 諸chư 入nhập 。 界giới 等đẳng 有hữu 無vô 量lượng 相tướng 。

我ngã 於ư 彼bỉ 經kinh 。 竟cánh 不bất 說thuyết 之chi 。

是thị 名danh 上thượng 智trí 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 非phi 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 緣Duyên 覺Giác 境cảnh 界giới 。 此thử 則tắc 異dị 前tiền 兩lưỡng 意ý 。 既ký 稱xưng 上thượng 智trí 。 又hựu 非phi 二Nhị 乘Thừa 境cảnh 界giới 。 豈khởi 非phi 別biệt 教giáo 菩Bồ 薩Tát 觀quán 恆Hằng 沙sa 佛Phật 法Pháp 如Như 來Lai 藏tạng 理lý 耶da 。 是thị 為vi 無vô 量lượng 四Tứ 諦Đế 智trí 。 又hựu 云vân 。

如Như 來Lai 非phi 苦khổ 。 非phi 集tập 。 非phi 滅diệt 。 非phi 道đạo 。 非phi 諦đế 。 是thị 實thật 。 虛hư 空không 非phi 苦khổ 。 非phi 諦đế 。 是thị 實thật 。

非phi 苦khổ 者giả 。 非phi 虛hư 妄vọng 生sanh 死tử 。 非phi 諦đế 者giả 。 非phi 二Nhị 乘Thừa 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 實thật 者giả 。 即tức 是thị 實thật 相tướng 。 中trung 道đạo 佛Phật 性tánh 也dã 。 又hựu 云vân 。

有hữu 苦khổ 。 有hữu 苦khổ 因nhân 。 有hữu 苦khổ 盡tận 。 有hữu 苦khổ 對đối 。 如Như 來Lai 非phi 苦khổ 乃nãi 至chí 非phi 對đối 。 是thị 故cố 為vi 實thật 。

如như 此thử 明minh 義nghĩa 。 既ký 異dị 上thượng 三tam 番phiên 。 豈khởi 非phi 無vô 作tác 四Tứ 諦Đế 智trí 耶da 。 例lệ 此thử 一nhất 諦đế 為vi 四tứ 。 餘dư 三tam 亦diệc 應ưng 爾nhĩ 。 謂vị 有hữu 集tập 。 有hữu 集tập 果quả 。 有hữu 集tập 盡tận 。 有hữu 集tập 對đối 。 有hữu 盡tận 。 有hữu 盡tận 因nhân 。 有hữu 盡tận 障chướng 。 有hữu 盡tận 障chướng 相tương/tướng 。 有hữu 對đối 。 有hữu 對đối 果quả 。 有hữu 對đối 障chướng 。 有hữu 對đối 障chướng 相tương/tướng 。 如Như 來Lai 非phi 此thử 四tứ 四tứ 十thập 六lục 種chủng 。 但đãn 是thị 於ư 實thật (# 云vân 云vân )# 。

如như 是thị 等đẳng 智trí 。 觀quán 於ư 四Tứ 諦Đế 。 諦đế 既ký 未vị 融dung 。 智trí 。 諦đế 皆giai 麁thô 。 獨độc 有hữu 非phi 苦khổ 。 非phi 對đối 。 有hữu 實thật 。 為vi 妙diệu 。 若nhược 諦đế 圓viên 。 智trí 亦diệc 隨tùy 圓viên 。 皆giai 是thị 如Như 來Lai 非phi 苦khổ 。 非phi 諦đế 。 是thị 實thật 之chi 妙diệu 智trí 也dã 。 此thử 即tức 待đãi 絕tuyệt 兩lưỡng 意ý (# 云vân 云vân )# 。

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 玄Huyền 義Nghĩa 卷quyển 第đệ 三tam 上thượng

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 玄Huyền 義Nghĩa 卷quyển 第đệ 三tam 下hạ

天thiên 台thai 智trí 者giả 大đại 師sư 說thuyết

三tam 。 對đối 二nhị 諦đế 境cảnh 明minh 智trí 者giả 。 權quyền 。 實thật 二nhị 智trí 也dã 。 上thượng 真chân 。 俗tục 二nhị 諦đế 既ký 開khai 七thất 種chủng 。 今kim 權quyền 。 實thật 二nhị 智trí 亦diệc 為vi 七thất 番phiên 。

內nội 外ngoại 相tướng 即tức 。 不bất 相tương 即tức 四tứ 也dã 。 三tam 相tương 接tiếp 合hợp 七thất 也dã 。 若nhược 對đối 上thượng 數số 之chi 。

析tích 法pháp 權quyền 實thật 二nhị 智trí 。 體thể 法pháp 二nhị 智trí 。 體thể 法pháp 含hàm 中trung 二nhị 智trí 。 體thể 法pháp 顯hiển 中trung 二nhị 智trí 。 別biệt 二nhị 智trí 。 別biệt 含hàm 圓viên 二nhị 智trí 。 圓viên 二nhị 智trí 。 上thượng 七thất 番phiên 各các 開khai 隨tùy 情tình 。 隨tùy 情tình 智trí 。 隨tùy 智trí 。 合hợp 二nhị 十thập 一nhất 種chủng 諦đế 。 今kim 七thất 番phiên 二nhị 智trí 。 亦diệc 各các 開khai 三tam 種chủng 。

謂vị 化hóa 他tha 權quyền 實thật 。 自tự 行hành 化hóa 他tha 權quyền 實thật 。 自tự 行hành 權quyền 實thật 。 合hợp 二nhị 十thập 一nhất 權quyền 實thật 也dã 。

若nhược 析tích 法pháp 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 照chiếu 森sâm 羅la 分phân 別biệt 為vi 權quyền 智trí 。 盡tận 森sâm 羅la 分phân 別biệt 為vi 實thật 智trí 。 說thuyết 此thử 二nhị 智trí 。 逗đậu 種chủng 種chủng 緣duyên 。 作tác 種chủng 種chủng 說thuyết 。 隨tùy 種chủng 種chủng 欲dục 。 種chủng 種chủng 宜nghi 。 種chủng 種chủng 治trị 。 種chủng 種chủng 悟ngộ 。 各các 隨tùy 堪kham 任nhậm 。 當đương 緣duyên 分phân 別biệt 。 雖tuy 復phục 種chủng 種chủng 。 悉tất 為vi 析tích 法pháp 權quyền 實thật 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 隨tùy 緣duyên 之chi 說thuyết 。 皆giai 束thúc 為vi 權quyền 智trí 。 若nhược 內nội 自tự 證chứng 得đắc 。 若nhược 權quyền 。 若nhược 實thật 。 俱câu 是thị 實thật 證chứng 。 束thúc 為vi 實thật 智trí 。 內nội 外ngoại 相tướng 望vọng 。 共cộng 為vi 二nhị 智trí 。 故cố 有hữu 自tự 行hành 化hóa 他tha 權quyền 實thật 二nhị 智trí 也dã 。 就tựu 自tự 證chứng 權quyền 實thật 。 唯duy 獨độc 明minh 了liễu 。 餘dư 人nhân 不bất 見kiến 。 更cánh 判phán 權quyền 實thật 。 故cố 有hữu 自tự 行hành 二nhị 智trí 也dã 。

今kim 更cánh 約ước 三tam 藏tạng 重trọng/trùng 分phân 別biệt 之chi 。 此thử 佛Phật 化hóa 二Nhị 乘Thừa 人nhân 。 多đa 用dụng 化hóa 他tha 實thật 智trí 。 二Nhị 乘Thừa 稟bẩm 此thử 化hóa 他tha 之chi 實thật 。 修tu 成thành 自tự 行hành 之chi 實thật 。 故cố 佛Phật 印ấn 迦Ca 葉Diếp 云vân 。

我ngã 之chi 與dữ 汝nhữ 。 俱câu 坐tọa 解giải 脫thoát 床sàng 。

即tức 此thử 義nghĩa 也dã 。 若nhược 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 多đa 用dụng 化hóa 他tha 權quyền 智trí 。 其kỳ 稟bẩm 化hóa 他tha 之chi 權quyền 。 修tu 學học 得đắc 成thành 自tự 行hành 之chi 權quyền 。 佛Phật 亦diệc 印ấn 言ngôn 。

我ngã 亦diệc 如như 汝nhữ (# 云vân 云vân )# 。

此thử 三tam 種chủng 二nhị 智trí 。 若nhược 望vọng 體thể 法pháp 二nhị 智trí 。 悉tất 皆giai 是thị 權quyền 。 故cố 龍long 樹thụ 破phá 云vân 。

豈khởi 有hữu 不bất 淨tịnh 心tâm 。 中trung 修tu 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 猶do 如như 毒độc 器khí 。 不bất 任nhậm 貯trữ 食thực 。 食thực 則tắc 殺sát 人nhân 。

此thử 正chánh 破phá 析tích 法pháp 意ý 也dã 。 故cố 皆giai 是thị 權quyền (# 云vân 云vân )# 。

體thể 法pháp 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 體thể 森sâm 羅la 之chi 色sắc 。 即tức 是thị 於ư 空không 。 即tức 色sắc 是thị 權quyền 智trí 。 即tức 空không 是thị 實thật 智trí 。 《# 大đại 品phẩm 》# 云vân 。

即tức 色sắc 是thị 空không 。 非phi 色sắc 滅diệt 空không 。

正chánh 是thị 此thử 義nghĩa 。 為vi 緣duyên 說thuyết 二nhị 。 緣duyên 別biệt 不bất 同đồng 。 說thuyết 亦diệc 種chủng 種chủng 。 雖tuy 復phục 異dị 說thuyết 。 悉tất 為vi 化hóa 他tha 權quyền 實thật 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 既ký 是thị 隨tùy 情tình 。 皆giai 束thúc 為vi 權quyền 。 內nội 證chứng 權quyền 實thật 既ký 是thị 自tự 證chứng 。 悉tất 名danh 為vi 實thật 。 以dĩ 自tự 之chi 實thật 對đối 他tha 之chi 權quyền 。 故cố 有hữu 自tự 行hành 化hóa 他tha 二nhị 智trí 也dã 。 就tựu 自tự 證chứng 得đắc 又hựu 分phần/phân 權quyền 實thật 。 故cố 有hữu 自tự 行hành 二nhị 智trí 也dã 。 此thử 三tam 二nhị 智trí 望vọng 含hàm 中trung 二nhị 智trí 。 復phục 皆giai 名danh 權quyền 。 何hà 者giả 。 無vô 中trung 道đạo 故cố (# 云vân 云vân )# 。

體thể 法pháp 含hàm 中trung 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 體thể 色sắc 即tức 空không 不bất 空không 。 照chiếu 色sắc 是thị 權quyền 智trí 。 空không 不bất 空không 是thị 實thật 智trí 。 說thuyết 此thử 二nhị 智trí 。 赴phó 無vô 量lượng 緣duyên 。 隨tùy 情tình 異dị 說thuyết 。 雖tuy 復phục 無vô 量lượng 。 悉tất 是thị 含hàm 中trung 二nhị 智trí 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 本bổn 是thị 逗đậu 機cơ 。 皆giai 名danh 為vi 權quyền 。 自tự 證chứng 二nhị 智trí 皆giai 名danh 為vi 實thật 。 於ư 自tự 證chứng 二nhị 智trí 更cánh 分phần/phân 權quyền 。 實thật 。 故cố 有hữu 自tự 行hành 二nhị 智trí 。 此thử 三tam 二nhị 智trí 望vọng 顯hiển 中trung 二nhị 智trí 。 悉tất 皆giai 是thị 權quyền 。 何hà 者giả 。 帶đái 於ư 空không 真chân 及cập 教giáo 道đạo 方phương 便tiện 故cố 。

又hựu 體thể 法pháp 顯hiển 中trung 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 體thể 色sắc 即tức 空không 不bất 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 空không 不bất 空không 。 了liễu 色sắc 是thị 權quyền 智trí 。 空không 不bất 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 空không 不bất 空không 是thị 實thật 智trí 。 為vi 緣duyên 說thuyết 二nhị 。 緣duyên 既ký 無vô 量lượng 。 說thuyết 亦diệc 無vô 量lượng 。 無vô 量lượng 之chi 說thuyết 悉tất 為vi 顯hiển 中trung 二nhị 智trí 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 既ký 是thị 隨tùy 緣duyên 。 悉tất 名danh 為vi 權quyền 。 自tự 證chứng 二nhị 智trí 既ký 是thị 證chứng 得đắc 。 悉tất 名danh 為vi 實thật 。 以dĩ 自tự 望vọng 他tha 故cố 。 有hữu 自tự 行hành 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 就tựu 自tự 證chứng 二nhị 智trí 。 更cánh 分phần/phân 權quyền 實thật 。 此thử 三tam 二nhị 智trí 望vọng 別biệt 權quyền 實thật 二nhị 智trí 。 悉tất 皆giai 是thị 權quyền 。 何hà 者giả 。 帶đái 即tức 空không 及cập 教giáo 道đạo 方phương 便tiện 故cố 。

別biệt 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 體thể 色sắc 即tức 空không 。 不bất 空không 。 色sắc 。 空không 俱câu 是thị 權quyền 智trí 。 不bất 空không 是thị 實thật 智trí 。 以dĩ 此thử 二nhị 智trí 。 隨tùy 百bách 千thiên 緣duyên 。 種chủng 種chủng 分phân 別biệt 。 分phân 別biệt 雖tuy 多đa 。 悉tất 為vi 次thứ 第đệ 二nhị 智trí 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 悉tất 是thị 為vi 緣duyên 。 皆giai 名danh 為vi 權quyền 。 自tự 證chứng 二nhị 智trí 既ký 是thị 證chứng 得đắc 。 悉tất 名danh 為vi 實thật 。 以dĩ 自tự 對đối 他tha 故cố 。 有hữu 自tự 他tha 二nhị 智trí 。 就tựu 自tự 證chứng 權quyền 實thật 。 自tự 分phần/phân 二nhị 智trí 故cố 。 有hữu 自tự 行hành 二nhị 智trí 。 此thử 三tam 二nhị 智trí 望vọng 別biệt 含hàm 圓viên 二nhị 智trí 。 悉tất 復phục 是thị 權quyền 。 何hà 者giả 。 以dĩ 次thứ 第đệ 故cố 。 帶đái 教giáo 道đạo 故cố 。

別biệt 含hàm 圓viên 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 色sắc 空không 。 不bất 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 不bất 空không 。 色sắc 空không 名danh 權quyền 智trí 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 不bất 空không 為vi 實thật 智trí 。 以dĩ 此thử 二nhị 智trí 隨tùy 百bách 千thiên 緣duyên 。 種chủng 種chủng 分phân 別biệt 。 分phân 別biệt 雖tuy 多đa 。 悉tất 為vi 別biệt 含hàm 圓viên 二nhị 智trí 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 既ký 是thị 為vi 緣duyên 。 悉tất 皆giai 是thị 權quyền 。 自tự 證chứng 二nhị 智trí 既ký 是thị 證chứng 得đắc 。 悉tất 名danh 為vi 實thật 。 自tự 他tha 相tương 望vọng 。 共cộng 為vi 二nhị 智trí 。 就tựu 自tự 證chứng 得đắc 。 更cánh 分phần/phân 權quyền 實thật 。 故cố 有hữu 自tự 行hành 二nhị 智trí 。 此thử 三tam 二nhị 智trí 望vọng 圓viên 二nhị 智trí 。 悉tất 復phục 是thị 權quyền 。 何hà 者giả 。 帶đái 次thứ 第đệ 及cập 教giáo 道đạo 故cố 。

圓viên 權quyền 實thật 二nhị 智trí 者giả 。 即tức 色sắc 是thị 空không 。 不bất 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 色sắc 。 趣thú 空không 。 趣thú 不bất 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 色sắc 。 趣thú 空không 是thị 權quyền 智trí 。 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 不bất 空không 是thị 實thật 智trí 。 如như 此thử 實thật 智trí 即tức 是thị 權quyền 智trí 。 權quyền 智trí 即tức 實thật 智trí 。 無vô 二nhị 無vô 別biệt 。 為vì 化hóa 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 隨tùy 緣duyên 。 隨tùy 欲dục 。 隨tùy 宜nghi 。 隨tùy 治trị 。 隨tùy 悟ngộ 。 雖tuy 種chủng 種chủng 說thuyết 。 悉tất 為vi 圓viên 二nhị 智trí 所sở 攝nhiếp 。 故cố 有hữu 化hóa 他tha 二nhị 智trí 。 化hóa 他tha 二nhị 智trí 既ký 是thị 隨tùy 情tình 。 悉tất 復phục 是thị 權quyền 。 自tự 證chứng 二nhị 智trí 。 悉tất 名danh 為vi 實thật 。 就tựu 自tự 證chứng 中trung 。 更cánh 分phần/phân 二nhị 智trí 。 故cố 有hữu 三tam 種chủng 不bất 同đồng 也dã 。 此thử 之chi 二nhị 智trí 。 不bất 帶đái 析tích 法pháp 等đẳng 十thập 八bát 種chủng 二nhị 智trí 方phương 便tiện 。 唯duy 有hữu 真chân 權quyền 。 真chân 實thật 。 名danh 佛Phật 權quyền 實thật 。 如như 經kinh 。

如Như 來Lai 知tri 見kiến 。 廣quảng 大đại 深thâm 遠viễn 。 方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật 。 皆giai 悉tất 具cụ 足túc 。

獨độc 稱xưng 為vi 妙diệu 。 待đãi 前tiền 為vi 麁thô 。

又hựu 從tùng 析tích 法pháp 二nhị 智trí 至chí 顯hiển 中trung 二nhị 智trí 。 凡phàm 十thập 二nhị 種chủng 二nhị 智trí 。 待đãi 前tiền 皆giai 名danh 為vi 麁thô 。 顯hiển 中trung 為vi 妙diệu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 妙diệu 不bất 異dị 後hậu 妙diệu 故cố 。 又hựu 從tùng 次thứ 第đệ 二nhị 智trí 。 凡phàm 九cửu 種chủng 二nhị 智trí 。 待đãi 前tiền 為vi 麁thô 。 不bất 次thứ 第đệ 為vi 妙diệu 。 又hựu 前tiền 十thập 八bát 種chủng 二nhị 智trí 皆giai 麁thô 。 唯duy 不bất 次thứ 第đệ 三tam 種chủng 為vi 妙diệu 。 又hựu 不bất 次thứ 第đệ 二nhị 種chủng 為vi 麁thô 。 一nhất 種chủng 為vi 妙diệu 。

又hựu 歷lịch 五ngũ 味vị 教giáo 者giả 。 乳nhũ 教giáo 具cụ 三tam 種chủng 。 九cửu 種chủng 二nhị 智trí 。 酪lạc 教giáo 一nhất 種chủng 。 三tam 種chủng 二nhị 智trí 。 生sanh 蘇tô 四tứ 種chủng 。 十thập 二nhị 種chủng 二nhị 智trí 。 熟thục 蘇tô 具cụ 三tam 種chủng 。 九cửu 種chủng 二nhị 智trí 。 此thử 經Kinh 但đãn 二nhị 種chủng 。 三tam 種chủng 二nhị 智trí 。 若nhược 酪lạc 教giáo 中trung 。 權quyền 實thật 皆giai 麁thô 。 醍đề 醐hồ 教giáo 中trung 。 權quyền 實thật 皆giai 妙diệu 。 餘dư 三tam 味vị 中trung 。 權quyền 實thật 有hữu 麁thô 有hữu 妙diệu 。 可khả 以dĩ 意ý 推thôi 。

若nhược 不bất 作tác 如như 上thượng 釋thích 諸chư 智trí 者giả 。 經kinh 論luận 異dị 說thuyết 。 意ý 則tắc 難nan 解giải 。 何hà 者giả 。 《# 華hoa 嚴nghiêm 》# 解giải 初sơ 住trụ 心tâm 云vân 。

三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 不bất 知tri 初sơ 住trụ 智trí 。

世thế 人nhân 釋thích 云vân 。

如như 實thật 智trí 。 佛Phật 自tự 不bất 知tri 佛Phật 如như 實thật 智trí 。 亦diệc 不bất 知tri 初sơ 住trụ 如như 實thật 智trí 。

此thử 釋thích 自tự 謂vị 於ư 理lý 為vi 通thông 。 其kỳ 實thật 不bất 允duẫn 。 若nhược 藏tạng 。 通thông 等đẳng 佛Phật 不bất 論luận 如như 實thật 智trí 。 云vân 何hà 於ư 自tự 如như 實thật 智trí 不bất 知tri 耶da 。 別biệt 教giáo 初sơ 住trụ 不bất 得đắc 如như 實thật 智trí 。 云vân 何hà 言ngôn 不bất 知tri 。 若nhược 得đắc 前tiền 來lai 諸chư 智trí 意ý 者giả 。 三tam 世thế 三tam 藏tạng 佛Phật 不bất 知tri 圓viên 教giáo 初sơ 住trụ 智trí 。 此thử 則tắc 事sự 理lý 二nhị 釋thích 俱câu 無vô 滯trệ 也dã 。 此thử 中trung 義nghĩa 兼kiêm 二nhị 種chủng 。

一nhất 。 分phân 別biệt 二nhị 十thập 一nhất 種chủng 權quyền 實thật 。 二nhị 。 待đãi 麁thô 論luận 妙diệu 。 如như 上thượng 說thuyết 。

若nhược 開khai 麁thô 顯hiển 妙diệu 者giả 。 諸chư 方phương 便tiện 諦đế 既ký 融dung 成thành 妙diệu 諦đế 。 對đối 諦đế 立lập 智trí 。 悉tất 非phi 復phục 麁thô 。 如như 賤tiện 人nhân 舍xá 。 王vương 若nhược 過quá 者giả 。 舍xá 則tắc 莊trang 嚴nghiêm 。 如như 眾chúng 流lưu 入nhập 海hải 。 同đồng 一nhất 鹹hàm 味vị 。 開khai 諸chư 麁thô 智trí 。 即tức 是thị 妙diệu 智trí 也dã 。

二nhị 智trí 多đa 有hữu 所sở 關quan 。 須tu 商thương 略lược 類loại 通thông 。 今kim 對đối 七thất 種chủng 二nhị 諦đế 。 明minh 二nhị 十thập 一nhất 種chủng 權quyền 實thật 。 以dĩ 為vi 章chương 門môn 。 若nhược 得đắc 此thử 意ý 。 約ước 因nhân 緣duyên 境cảnh 。 亦diệc 應ưng 如như 此thử 。 謂vị 析tích 因nhân 緣duyên 智trí 。 體thể 因nhân 緣duyên 智trí 。 含hàm 中trung 因nhân 緣duyên 智trí 。 顯hiển 中trung 因nhân 緣duyên 智trí 。 次thứ 第đệ 因nhân 緣duyên 智trí 。 帶đái 次thứ 第đệ 因nhân 緣duyên 智trí 。 不bất 次thứ 第đệ 因nhân 緣duyên 智trí 。 一nhất 一nhất 各các 有hữu 化hóa 他tha 。 自tự 行hành 化hóa 他tha 。 自tự 行hành 等đẳng 三tam 種chủng 分phân 別biệt 。 合hợp 有hữu 二nhị 十thập 一nhất 種chủng 。 分phân 別biệt 麁thô 妙diệu 。 判phán 五ngũ 味vị 多đa 少thiểu 。 論luận 待đãi 絕tuyệt 等đẳng 。 四Tứ 諦Đế 。 三tam 諦đế 。 一nhất 諦đế 等đẳng 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 。 當đương 自tự 思tư 之chi 。 何hà 煩phiền 具cụ 記ký 也dã 。

問vấn 。

隨tùy 情tình 諦đế 及cập 化hóa 他tha 智trí 。 何hà 意ý 無vô 量lượng 。 隨tùy 智trí 諦đế 及cập 自tự 行hành 智trí 。 何hà 意ý 不bất 多đa 。

答đáp 。

秖kỳ 約ước 一nhất 人nhân 。 未vị 得đắc 道Đạo 時thời 。 見kiến 心tâm 橫hoạnh 起khởi 。 邪tà 執chấp 無vô 窮cùng 。 何hà 況huống 多đa 人nhân 。 種chủng 種chủng 各các 異dị 。 為vi 是thị 義nghĩa 故cố 。 隨tùy 情tình 則tắc 多đa 。 智trí 見kiến 於ư 理lý 。 理lý 唯duy 一nhất 種chủng 。 不bất 得đắc 有hữu 異dị (# 云vân 云vân )# 。 夫phu 二nhị 諦đế 差sai 別biệt 已dĩ 如như 上thượng 說thuyết 。

說thuyết 此thử 七thất 權quyền 實thật 。 二nhị 十thập 一nhất 權quyền 實thật 。 頗phả 用dụng 世thế 人nhân 所sở 執chấp 義nghĩa 不phủ 。 頗phả 同đồng 世thế 人nhân 所sở 說thuyết 語ngữ 不phủ 。 頗phả 用dụng 諸chư 論luận 所sở 立lập 義nghĩa 不phủ 。 既ký 不bất 從tùng 世thế 人nhân 。 亦diệc 不bất 從tùng 文văn 疏sớ/sơ 。 特đặc 是thị 推thôi 大đại 小Tiểu 乘Thừa 經kinh 。 作tác 此thử 釋thích 耳nhĩ 。 若nhược 破phá 若nhược 立lập 。 皆giai 是thị 《# 法pháp 華hoa 》# 之chi 意ý 。 若nhược 巧xảo 。 拙chuyết 相tướng 形hình 。 以dĩ 通thông 經kinh 二nhị 智trí 。 破phá 三tam 藏tạng 經kinh 二nhị 智trí 。 乃nãi 至chí 次thứ 第đệ 。 不bất 次thứ 第đệ 相tướng 形hình 。 以dĩ 圓viên 經kinh 二nhị 智trí 。 破phá 別biệt 經kinh 二nhị 智trí 。 方phương 便tiện 諸chư 經kinh 。 明minh 智trí 既ký 麁thô 。 通thông 經kinh 之chi 論luận 。 豈khởi 得đắc 為vi 妙diệu 。 經kinh 論luận 既ký 爾nhĩ 。 弘hoằng 經kinh 論luận 人nhân 。 何hà 勞lao 擊kích 射xạ 。 任nhậm 其kỳ 所sở 說thuyết 。 自tự 有hữu 所sở 墮đọa 。

若nhược 作tác 生sanh 滅diệt 解giải 權quyền 實thật 者giả 。 墮đọa 在tại 初sơ 番phiên 。 若nhược 作tác 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 解giải 者giả 。 墮đọa 第đệ 二nhị 番phiên 。 乃nãi 至chí 第đệ 七thất 番phiên 。 亦diệc 可khả 知tri 。 又hựu 縱tung 廣quảng 引dẫn 經kinh 論luận 莊trang 嚴nghiêm 己kỷ 義nghĩa 者giả 。 亦diệc 不bất 得đắc 出xuất 。 初sơ 番phiên 隨tùy 情tình 二nhị 諦đế 化hóa 他tha 權quyền 實thật 。 況huống 出xuất 初sơ 番phiên 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 權quyền 實thật 。 尚thượng 不bất 出xuất 初sơ 番phiên 三tam 種chủng 權quyền 實thật 。 況huống 第đệ 七thất 番phiên 三tam 種chủng 權quyền 實thật 。 若nhược 但đãn 以dĩ 初sơ 番phiên 二nhị 智trí 。 破phá 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 情tình 執chấp 略lược 盡tận 。 假giả 令linh 得đắc 入nhập 化hóa 城thành 。 秖kỳ 是thị 自tự 行hành 實thật 智trí 。 尚thượng 不bất 得đắc 化hóa 他tha 之chi 權quyền 。 何hà 況huống 能năng 得đắc 。 後hậu 番phiên 諸chư 智trí 。 若nhược 尋tầm 二nhị 十thập 一nhất 種chủng 二nhị 智trí 。 凡phàm 破phá 幾kỷ 外ngoại 見kiến 。 凡phàm 破phá 幾kỷ 權quyền 經kinh 論luận 。 復phục 顯hiển 幾kỷ 是thị 。 立lập 幾kỷ 權quyền 經kinh 論luận 。 然nhiên 後hậu 方phương 稱xưng 妙diệu 權quyền 妙diệu 實thật 。 世thế 人nhân 全toàn 不bất 識thức 一nhất 兩lưỡng 種chủng 權quyền 實thật 之chi 意ý 。 而nhi 情tình 中trung 即tức 計kế 為vi 智trí 。 若nhược 是thị 智trí 者giả 。 破phá 何hà 惑hoặc 。 見kiến 何hà 理lý 。 未vị 見kiến 理lý 。 未vị 破phá 惑hoặc 。 生sanh 死tử 浩hạo 然nhiên 。 非phi 情tình 何hà 謂vị 。 今kim 若nhược 待đãi 前tiền 諸chư 麁thô 智trí 而nhi 明minh 妙diệu 智trí 者giả 。 法pháp 華hoa 破phá 待đãi 之chi 意ý 也dã 。 若nhược 其kỳ 會hội 者giả 。 一nhất 切thiết 權quyền 經kinh 論luận 所sở 明minh 諦đế 理lý 皆giai 成thành 妙diệu 理lý 。 無vô 非phi 智trí 地địa 。 會hội 一nhất 切thiết 權quyền 經kinh 論luận 所sở 明minh 二nhị 智trí 無vô 非phi 妙diệu 智trí 。 悉tất 是thị 大đại 車xa 。 如như 此thử 破phá 會hội 深thâm 廣quảng 。 莫mạc 以dĩ 《# 中trung 論luận 》# 相tương/tướng 比tỉ 。 可khả 熟thục 思tư 之chi (# 云vân 云vân )# 。

四tứ 。 對đối 三tam 諦đế 明minh 智trí 者giả 。 上thượng 明minh 五ngũ 三tam 諦đế 竟cánh 。 今kim 更cánh 分phân 別biệt 。

夫phu 三tam 智trí 照chiếu 十thập 法Pháp 界Giới 。 束thúc 十thập 為vi 三tam 。

謂vị 有hữu 漏lậu 。 無vô 漏lậu 。 非phi 有hữu 漏lậu 非phi 無vô 漏lậu 。 三tam 法pháp 相tướng 入nhập 。 分phân 別biệt 有hữu 五ngũ 。

初sơ 謂vị 非phi 漏lậu 非phi 無vô 漏lậu 入nhập 無vô 漏lậu 。 對đối 漏lậu 。 無vô 漏lậu 為vi 三tam 法pháp 。 二nhị 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 入nhập 無vô 漏lậu 。 對đối 漏lậu 。 無vô 漏lậu 為vi 三tam 法pháp 。 三tam 。 謂vị 漏lậu 。 無vô 漏lậu 。 非phi 漏lậu 非phi 無vô 漏lậu 為vi 三tam 法pháp 。 四tứ 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 趣thú 非phi 漏lậu 非phi 無vô 漏lậu 。 對đối 漏lậu 。 無vô 漏lậu 為vi 三tam 法pháp 。 五ngũ 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 趣thú 漏lậu 。 趣thú 無vô 漏lậu 。 趣thú 非phi 漏lậu 非phi 無vô 漏lậu 為vi 三tam 法pháp 。

更cánh 說thuyết 五ngũ 境cảnh 竟cánh 。 對đối 此thử 五ngũ 境cảnh 明minh 五ngũ 三tam 智trí 者giả 。 謂vị 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 種chủng 智trí 。 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 三tam 智trí 相tương/tướng 入nhập 五ngũ 種chủng 不bất 同đồng 。

一nhất 。 中trung 智trí 入nhập 空không 智trí 。 對đối 道đạo 智trí 為vi 三tam 。 次thứ 。 如Như 來Lai 藏tạng 智trí 入nhập 空không 智trí 。 對đối 道đạo 智trí 為vi 三tam 。 次thứ 。 中trung 智trí 對đối 兩lưỡng 為vi 三tam 智trí 。 次thứ 。 如Như 來Lai 藏tạng 智trí 入nhập 中trung 智trí 。 對đối 兩lưỡng 智trí 為vi 三tam 智trí 。 次thứ 。 圓viên 三tam 智trí 。 是thị 為vi 五ngũ 差sai 。

中trung 智trí 入nhập 空không 智trí 。 分phân 別biệt 為vi 三tam 智trí 者giả 。

初sơ 。 依y 無vô 漏lậu 。 發phát 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 次thứ 。 依y 有hữu 漏lậu 。 發phát 道đạo 種chủng 智trí 。 後hậu 。 深thâm 觀quán 無vô 漏lậu 之chi 空không 。 知tri 空không 亦diệc 空không 。 發phát 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 然nhiên 初sơ 心tâm 不bất 知tri 空không 空không 。 次thứ 雖tuy 得đắc 空không 。 亦diệc 不bất 空không 空không 。 後hậu 能năng 深thâm 觀quán 於ư 空không 。 空không 於ư 前tiền 空không 。 但đãn 二nhị 空không 名danh 同đồng 。 二nhị 境cảnh 亦diệc 合hợp 。 故cố 言ngôn 相tương/tướng 入nhập 。 今kim 若nhược 分phân 別biệt 。 以dĩ 無vô 漏lậu 空không 。 為vì 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 有hữu 漏lậu 空không 為vi 道đạo 種chủng 智trí 。 中trung 道đạo 空không 為vi 。 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 世thế 人nhân 採thải 經kinh 論luận 意ý 云vân 。

六lục 地địa 斷đoạn 惑hoặc 。 與dữ 羅La 漢Hán 齊tề 。 七thất 地địa 修tu 方phương 便tiện 道đạo 。 八bát 地địa 道đạo 觀quán 雙song 流lưu 。 破phá 無vô 明minh 成thành 佛Phật 。 即tức 此thử 意ý 也dã 。

如Như 來Lai 藏tạng 智trí 入nhập 空không 智trí 。 分phân 別biệt 三tam 智trí 者giả 。 依y 漏lậu 。 無vô 漏lậu 發phát 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 種chủng 智trí 。 不bất 異dị 前tiền 。 而nhi 後hậu 不bất 因nhân 別biệt 境cảnh 。 更cánh 脩tu 中trung 智trí 。 但đãn 深thâm 觀quán 空không 。 能năng 見kiến 不bất 空không 。 不bất 空không 即tức 如Như 來Lai 藏tạng 。 藏tạng 與dữ 空không 合hợp 。 故cố 言ngôn 相tương/tướng 入nhập 。 以dĩ 深thâm 觀quán 空không 見kiến 不bất 空không 故cố 。 發phát 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 前tiền 中trung 道đạo 智trí 但đãn 顯hiển 別biệt 理lý 。 理lý 之chi 與dữ 智trí 。 不bất 具cụ 諸chư 法pháp 。 藏tạng 理lý 。 藏tạng 智trí 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 故cố 異dị 於ư 前tiền 。 以dĩ 藏tạng 智trí 對đối 兩lưỡng 智trí 。 為vi 三tam 智trí 也dã 。 《# 大đại 經kinh 》# 云vân 。

聲Thanh 聞Văn 之chi 人nhân 。 但đãn 見kiến 於ư 空không 。 不bất 見kiến 不bất 空không 。

智trí 者giả 見kiến 空không 。 及cập 與dữ 不bất 空không 。

《# 大đại 品phẩm 》# 云vân 。

一Nhất 切Thiết 智Trí 是thị 聲Thanh 聞Văn 智trí 。 道đạo 種chủng 智trí 是thị 菩Bồ 薩Tát 智trí 。 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 是thị 佛Phật 智trí 。

即tức 此thử 意ý 也dã 。 中trung 智trí 對đối 兩lưỡng 成thành 三tam 智trí 者giả 。 各các 緣duyên 一nhất 境cảnh 。 各các 發phát 一nhất 智trí 。 次thứ 第đệ 深thâm 淺thiển 。 不bất 相tương 濫lạm 入nhập 。 故cố 《# 地địa 持trì 》# 云vân 。

種chủng 性tánh 菩Bồ 薩Tát 發phát 心tâm 。 欲dục 除trừ 二nhị 障chướng 。 有hữu 佛Phật 。 無vô 佛Phật 決quyết 定định 能năng 次thứ 第đệ 。 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。

即tức 此thử 意ý 也dã 。

如Như 來Lai 藏tạng 智trí 。 入nhập 中trung 智trí 為vi 三tam 智trí 者giả 。

兩lưỡng 智trí 不bất 異dị 前tiền 。 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 小tiểu 異dị 。 何hà 者giả 。 前tiền 明minh 中trung 境cảnh 。 直trực 中trung 理lý 而nhi 已dĩ 。 欲dục 顯hiển 此thử 理lý 。 應ưng 修tu 萬vạn 行hạnh 。 顯hiển 理lý 之chi 智trí 。 故cố 名danh 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 耳nhĩ 。 今kim 如Như 來Lai 藏tạng 理lý 含hàm 一nhất 切thiết 法pháp 。 非phi 直trực 顯hiển 理lý 之chi 智trí 。 名danh 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 與dữ 前tiền 為vi 異dị 。 用dụng 此thử 智trí 對đối 前tiền 為vi 三tam 智trí 也dã 。 故cố 地địa 論luận 師sư 云vân 。

緣duyên 修tu 顯hiển 真chân 修tu 。 真chân 修tu 發phát 時thời 。 不bất 須tu 緣duyên 修tu 。

前tiền 兩lưỡng 智trí 即tức 是thị 緣duyên 修tu 。 後hậu 智trí 發phát 時thời 即tức 是thị 真chân 修tu 。 真chân 修tu 具cụ 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 須tu 餘dư 也dã 。 即tức 是thị 此thử 義nghĩa (# 云vân 云vân )# 。

圓viên 三tam 智trí 者giả 。 有hữu 漏lậu 即tức 是thị 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 。 即tức 空không 。 即tức 假giả 。 即tức 中trung 。 無vô 漏lậu 亦diệc 即tức 假giả 。 即tức 中trung 。 非phi 漏lậu 非phi 無vô 漏lậu 亦diệc 即tức 空không 。 即tức 假giả 。 一nhất 法pháp 即tức 三tam 法pháp 。 三tam 法pháp 即tức 一nhất 法pháp 。 一nhất 智trí 即tức 三tam 智trí 。 三tam 智trí 即tức 一nhất 智trí 。 智trí 即tức 是thị 境cảnh 。 境cảnh 即tức 是thị 智trí 。 融dung 通thông 無vô 礙ngại 。 如như 此thử 三tam 智trí 。 豈khởi 同đồng 於ư 前tiền 。 《# 釋thích 論luận 》# 云vân 。

三tam 智trí 一nhất 心tâm 中trung 得đắc 。 無vô 前tiền 無vô 後hậu 。 為vi 向hướng 人nhân 說thuyết 令linh 易dị 解giải 故cố 。 作tác 三tam 智trí 名danh 說thuyết 耳nhĩ 。

即tức 是thị 此thử 意ý (# 云vân 云vân )# 。

若nhược 欲dục 顯hiển 智trí 。 要yếu 須tu 觀quán 成thành 。 汎# 論luận 觀quán 。 智trí 俱câu 通thông 因nhân 果quả 。 別biệt 則tắc 觀quán 因nhân 智trí 果quả 。 例lệ 如như 佛Phật 性tánh 。 通thông 於ư 因nhân 果quả 。 別biệt 則tắc 因nhân 名danh 佛Phật 性tánh 。 果quả 名danh 涅Niết 槃Bàn 。 今kim 就tựu 別biệt 義nghĩa 。 以dĩ 觀quán 為vi 因nhân 。 成thành 於ư 智trí 果quả 。 如như 《# 瓔anh 珞lạc 》# 云vân 。

從tùng 假giả 入nhập 空không 名danh 二nhị 諦đế 觀quán 。 從tùng 空không 入nhập 假giả 名danh 平bình 等đẳng 觀quán 。 二nhị 觀quán 為vi 方phương 便tiện 道đạo 。 得đắc 入nhập 中trung 道đạo 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 觀quán 。

今kim 用dụng 從tùng 假giả 入nhập 空không 觀quán 為vi 因nhân 。 得đắc 成thành 於ư 果quả 。 名danh 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 用dụng 從tùng 空không 入nhập 假giả 觀quán 為vi 因nhân 。 得đắc 成thành 道Đạo 種chủng 智trí 果quả 。 用dụng 中trung 觀quán 為vi 因nhân 。 得đắc 成thành 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 果quả 也dã 。

上thượng 明minh 於ư 智trí 。 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 今kim 以dĩ 觀quán 成thành 。 亦diệc 應ưng 五ngũ 種chủng 。 細tế 作tác 可khả 知tri 。 修tu 觀quán 。 義nghĩa 如như 《# 止Chỉ 觀Quán 》# (# 云vân 云vân )# 。

言ngôn 麁thô 妙diệu 者giả 。 藏tạng 。 通thông 兩lưỡng 佛Phật 雖tuy 有hữu 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 之chi 名danh 。 更cánh 無vô 別biệt 理lý 。 不bất 破phá 別biệt 惑hoặc 。 此thử 智trí 不bất 成thành 故cố 不bất 用dụng 也dã 。 中trung 入nhập 空không 智trí 者giả 。 雖tuy 說thuyết 中trung 道đạo 因nhân 。 於ư 通thông 門môn 而nhi 成thành 兩lưỡng 智trí 。 後hậu 照chiếu 中trung 道đạo 。 無vô 廣quảng 大đại 用dụng 。 因nhân 於ư 拙chuyết 教giáo 。 果quả 又hựu 不bất 融dung 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 次thứ 如Như 來Lai 藏tạng 入nhập 空không 智trí 者giả 。 教giáo 果quả 理lý 雖tuy 融dung 。 因nhân 是thị 通thông 門môn 。 亦diệc 名danh 為vi 麁thô 。 中trung 對đối 二nhị 智trí 者giả 。 雖tuy 不bất 因nhân 通thông 。 而nhi 三tam 智trí 別biệt 異dị 。 果quả 教giáo 未vị 融dung 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 如Như 來Lai 藏tạng 入nhập 中trung 者giả 。 在tại 果quả 雖tuy 融dung 。 因nhân 是thị 別biệt 門môn 。 此thử 因nhân 亦diệc 麁thô 。 圓viên 三tam 智trí 者giả 。 因nhân 圓viên 果quả 圓viên 。 因nhân 妙diệu 果Quả 妙diệu 。 諦đế 妙diệu 智trí 妙diệu 。 正chánh 直trực 捨xả 方phương 便tiện 。 但đãn 說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo 。 是thị 故cố 為vi 妙diệu 智trí 也dã 。

若nhược 歷lịch 五ngũ 味vị 教giáo 者giả 。 乳nhũ 教giáo 有hữu 三tam 種chủng 三tam 智trí 。 酪lạc 教giáo 一nhất 種chủng 三tam 智trí 。 生sanh 蘇tô 具cụ 五ngũ 種chủng 三tam 智trí 。 熟thục 蘇tô 亦diệc 具cụ 五ngũ 種chủng 三tam 智trí 。 麁thô 妙diệu 可khả 知tri 。 法pháp 華hoa 但đãn 一nhất 種chủng 三tam 智trí 。 此thử 是thị 法pháp 華hoa 破phá 意ý 。 即tức 相tương 待đãi 妙diệu 也dã 。 開khai 麁thô 明minh 妙diệu 者giả 。 世thế 智trí 無vô 道Đạo 法Pháp 。 尚thượng 以dĩ 邪tà 相tương/tướng 入nhập 正chánh 相tương/tướng 。 治trị 生sanh 產sản 業nghiệp 。 皆giai 與dữ 實thật 相tướng 。 不bất 相tương 違vi 背bội 。 低đê 頭đầu 舉cử 手thủ 。 開khai 麁thô 顯hiển 妙diệu 。 悉tất 成thành 佛Phật 道Đạo 。 何hà 況huống 三tam 乘thừa 出xuất 世thế 之chi 智trí 。 故cố 《# 大đại 經kinh 》# 云vân 。

聲Thanh 聞Văn 。 緣Duyên 覺Giác 亦diệc 實thật 亦diệc 虛hư 。 斷đoạn 煩phiền 惱não 故cố 。 名danh 之chi 為vi 實thật 。 非phi 常thường 住trụ 故cố 。 名danh 之chi 為vi 虛hư 。

凡phàm 夫phu 未vị 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 無vô 實thật 唯duy 虛hư 。 尚thượng 開khai 麁thô 入nhập 妙diệu 。 即tức 是thị 大Đại 乘Thừa 。 何hà 況huống 二Nhị 乘Thừa 之chi 智trí 。 二Nhị 乘Thừa 之chi 智trí 。 根căn 敗bại 心tâm 死tử 尚thượng 得đắc 還hoàn 生sanh 。 何hà 況huống 道đạo 種chủng 之chi 智trí 。 如như 此thử 開khai 時thời 。 一nhất 切thiết 都đô 妙diệu 。 無vô 非phi 實thật 相tướng 。 七thất 寶bảo 大đại 車xa 。 其kỳ 數số 無vô 量lượng 。 此thử 是thị 法pháp 華hoa 會hội 意ý 。 即tức 絕tuyệt 待đãi 妙diệu 也dã 。

五ngũ 。 對đối 一nhất 諦đế 明minh 智trí 者giả 。 即tức 是thị 如như 實thật 智trí 也dã 。 《# 釋thích 論luận 》# 云vân 。

諸chư 水thủy 入nhập 海hải 。 同đồng 一nhất 鹹hàm 味vị 。 諸chư 智trí 入nhập 如như 實thật 智trí 。 失thất 本bổn 名danh 字tự 。

故cố 知tri 如như 實thật 智trí 總tổng 攝nhiếp 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 純thuần 照chiếu 一nhất 境cảnh 。 故cố 總tổng 眾chúng 水thủy 俱câu 成thành 一nhất 鹹hàm 也dã 。 若nhược 待đãi 十thập 智trí 為vi 麁thô 。 如như 實thật 智trí 為vi 妙diệu 。 若nhược 待đãi 諸chư 實thật 智trí 。 諸chư 實thật 智trí 名danh 麁thô 。 中trung 道đạo 如như 實thật 智trí 名danh 妙diệu 。 若nhược 開khai 麁thô 顯hiển 妙diệu 者giả 。 非phi 但đãn 諸chư 實thật 智trí 為vi 妙diệu 。 十thập 智trí 亦diệc 名danh 妙diệu (# 云vân 云vân )# 。

無vô 諦đế 無vô 說thuyết 者giả 。 既ký 言ngôn 無vô 諦đế 。 亦diệc 復phục 無vô 智trí 。 若nhược 歷lịch 諸chư 處xứ 明minh 無vô 諦đế 者giả 。 餘dư 方phương 便tiện 無vô 諦đế 無vô 智trí 為vi 麁thô 。 中trung 道đạo 無vô 諦đế 無vô 智trí 為vi 妙diệu 。 若nhược 以dĩ 杜đỗ 口khẩu 絕tuyệt 言ngôn 。 無vô 諦đế 無vô 智trí 者giả 。 亦diệc 無vô 麁thô 無vô 妙diệu 。 無vô 待đãi 無vô 絕tuyệt 。 歷lịch 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 無vô 。 麁thô 無vô 妙diệu 也dã 。

二nhị 。 展triển 轉chuyển 相tương 照chiếu 者giả 。 六lục 番phiên 之chi 智trí 。 傳truyền 照chiếu 前tiền 諸chư 境cảnh 思tư 議nghị 因nhân 緣duyên 。 下hạ 智trí 。 中trung 智trí 。 照chiếu 六lục 道đạo 十thập 如như 性tánh 相tướng 等đẳng 。 下hạ 。 中trung 二nhị 智trí 觀quán 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 者giả 。 照chiếu 二Nhị 乘Thừa 十thập 如như 性tánh 相tướng 等đẳng 。 上thượng 智trí 照chiếu 菩Bồ 薩Tát 性tánh 相tướng 本bổn 末mạt 等đẳng 。 上thượng 上thượng 智trí 照chiếu 佛Phật 法Pháp 界giới 性tánh 相tướng 本bổn 末mạt 等đẳng 。 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 智trí 照chiếu 十thập 法Pháp 界Giới 者giả 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 等đẳng 苦khổ 集tập 智trí 。 照chiếu 六lục 道đạo 十thập 如như 相tương/tướng 性tánh 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 道đạo 滅diệt 智trí 。 即tức 是thị 照chiếu 二Nhị 乘Thừa 十thập 如như 相tương/tướng 性tánh 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 苦khổ 集tập 智trí 。 照chiếu 菩Bồ 薩Tát 界giới 性tánh 相tướng 等đẳng 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 智trí 。 照chiếu 佛Phật 法Pháp 界giới 相tương/tướng 性tánh 本bổn 末mạt 等đẳng 。

四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 智trí 照chiếu 四tứ 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 者giả 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 苦khổ 集tập 智trí 。 照chiếu 思tư 議nghị 兩lưỡng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 也dã 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 滅diệt 兩lưỡng 道đạo 滅diệt 智trí 。 是thị 照chiếu 兩lưỡng 思tư 議nghị 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 也dã 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 苦khổ 集tập 智trí 。 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 兩lưỡng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 也dã 。 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 道đạo 滅diệt 智trí 。 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 兩lưỡng 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 滅diệt 也dã 。

七thất 種chủng 二nhị 智trí 照chiếu 十thập 法Pháp 界Giới 者giả 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 滅diệt 兩lưỡng 權quyền 智trí 。 及cập 入nhập 通thông 等đẳng 二nhị 。 合hợp 四tứ 權quyền 智trí 。 照chiếu 六lục 道đạo 性tánh 相tướng 。 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 滅diệt 兩lưỡng 實thật 智trí 。 照chiếu 二Nhị 乘Thừa 性tánh 相tướng 等đẳng 。 別biệt 權quyền 。 圓viên 入nhập 別biệt 權quyền 。 有hữu 邊biên 是thị 照chiếu 六lục 道đạo 性tánh 相tướng 。 無vô 邊biên 是thị 照chiếu 二Nhị 乘Thừa 性tánh 相tướng 。 圓viên 權quyền 則tắc 通thông 照chiếu 九cửu 界giới 性tánh 相tướng 。 別biệt 入nhập 通thông 實thật 。 空không 邊biên 是thị 二Nhị 乘Thừa 性tánh 相tướng 。 不bất 空không 邊biên 是thị 菩Bồ 薩Tát 性tánh 相tướng 。 圓viên 入nhập 通thông 實thật 。 空không 邊biên 是thị 二Nhị 乘Thừa 性tánh 相tướng 。 不bất 空không 邊biên 是thị 照chiếu 佛Phật 界giới 相tương/tướng 性tánh 。 別biệt 實thật 是thị 照chiếu 菩Bồ 薩Tát 性tánh 相tướng 。 圓viên 入nhập 別biệt 實thật 。 圓viên 實thật 。 俱câu 照chiếu 佛Phật 法Pháp 界giới 相tương/tướng 性tánh 也dã 。

七thất 種chủng 二nhị 智trí 照chiếu 四tứ 種chủng 因nhân 緣duyên 者giả 。 前tiền 四tứ 權quyền 是thị 照chiếu 思tư 議nghị 兩lưỡng 十thập 二nhị 緣duyên 。 別biệt 權quyền 。 圓viên 入nhập 別biệt 權quyền 。 有hữu 邊biên 是thị 照chiếu 兩lưỡng 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 。 無vô 邊biên 是thị 照chiếu 兩lưỡng 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 。 圓viên 權quyền 則tắc 通thông (# 云vân 云vân )# 。 別biệt 入nhập 通thông 實thật 。 空không 邊biên 是thị 照chiếu 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 。 不bất 空không 邊biên 是thị 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 。 圓viên 入nhập 通thông 實thật 。 空không 邊biên 同đồng 上thượng 。 不bất 空không 邊biên 是thị 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 。 別biệt 實thật 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 兩lưỡng 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 。 圓viên 實thật 照chiếu 兩lưỡng 不bất 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 等đẳng 。 前tiền 四tứ 種chủng 權quyền 智trí 是thị 照chiếu 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 滅diệt 兩lưỡng 苦khổ 集tập 。 又hựu 三tam 權quyền 智trí 照chiếu 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 苦khổ 集tập 。 二nhị 實thật 智trí 是thị 照chiếu 思tư 議nghị 兩lưỡng 道đạo 滅diệt 。 又hựu 五ngũ 實thật 智trí 是thị 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 兩lưỡng 道đạo 滅diệt 。

五ngũ 種chủng 三tam 智trí 照chiếu 十thập 法Pháp 界Giới 者giả 。 五ngũ 種chủng 道đạo 種chủng 智trí 。 照chiếu 六lục 道đạo 性tánh 相tướng 本bổn 末mạt 等đẳng 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 照chiếu 二Nhị 乘Thừa 。 菩Bồ 薩Tát 性tánh 相tướng 本bổn 末mạt 等đẳng 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 照chiếu 佛Phật 法Pháp 界giới 十thập 如như 相tương/tướng 性tánh 等đẳng 。

又hựu 五ngũ 種chủng 三tam 智trí 照chiếu 四tứ 種chủng 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 者giả 。 五ngũ 種chủng 有hữu 智trí 。 照chiếu 思tư 議nghị 兩lưỡng 十thập 二nhị 緣duyên 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 照chiếu 兩lưỡng 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 。 又hựu 是thị 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 。 五ngũ 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 是thị 照chiếu 兩lưỡng 不bất 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 。

五ngũ 種chủng 三tam 智trí 照chiếu 四tứ 種chủng 四Tứ 諦Đế 者giả 。 五ngũ 道đạo 種chủng 智trí 。 照chiếu 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 兩lưỡng 苦khổ 集tập 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 照chiếu 生sanh 滅diệt 。 無vô 生sanh 兩lưỡng 道đạo 滅diệt 。 亦diệc 是thị 照chiếu 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 苦khổ 集tập 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 是thị 照chiếu 無vô 量lượng 。 無vô 作tác 兩lưỡng 道đạo 滅diệt 。

五ngũ 種chủng 三tam 智trí 照chiếu 七thất 種chủng 二nhị 諦đế 者giả 。 五ngũ 道đạo 種chủng 智trí 。 是thị 照chiếu 四tứ 種chủng 俗tục 諦đế 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 是thị 照chiếu 兩lưỡng 種chủng 真Chân 諦Đế 。 亦diệc 是thị 照chiếu 別biệt 。 圓viên 入nhập 別biệt 。 圓viên 三tam 種chủng 俗tục 諦đế 。 五ngũ 種chủng 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 。 是thị 照chiếu 五ngũ 種chủng 真Chân 諦Đế 。

一nhất 如như 實thật 智trí 。 是thị 照chiếu 佛Phật 界giới 十thập 如như 性tánh 相tướng 。 又hựu 是thị 照chiếu 不bất 思tư 議nghị 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 又hựu 是thị 照chiếu 無vô 作tác 四Tứ 諦Đế 。 又hựu 是thị 照chiếu 五ngũ 種chủng 真Chân 諦Đế 。 又hựu 是thị 照chiếu 五ngũ 種chủng 中trung 道đạo 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。

無vô 諦đế 無vô 說thuyết 與dữ 十thập 相tương/tướng 性tánh 如như 合hợp 。 與dữ 不bất 思tư 議nghị 十thập 二nhị 緣duyên 滅diệt 合hợp 。 與dữ 四tứ 種chủng 不bất 生sanh 不bất 生sanh 合hợp 。 與dữ 真Chân 諦Đế 無vô 言ngôn 說thuyết 合hợp 。 與dữ 中trung 道đạo 非phi 生sanh 死tử 非phi 涅Niết 槃Bàn 合hợp 。

如như 此thử 等đẳng 諸chư 智trí 。 傳truyền 傳truyền 照chiếu 諦đế 。 諦đế 若nhược 融dung 。 智trí 即tức 融dung 。 智trí 諦đế 融dung 名danh 之chi 為vi 妙diệu 。 如như 此thử 等đẳng 皆giai 是thị 。 方phương 便tiện 說thuyết 言ngôn 稱xưng 妙diệu 。 不bất 妙diệu 。 見kiến 理lý 之chi 時thời 。 無vô 復phục 權quyền 實thật 。 非phi 權quyền 非phi 實thật 。 亦diệc 無vô 妙diệu 與dữ 不bất 妙diệu 。 是thị 故cố 稱xưng 妙diệu 也dã 。 七thất 種chủng 二nhị 諦đế 。 五ngũ 種chủng 三tam 諦đế 。 更cánh 相tương 間gian 入nhập 。 餘dư 諸chư 境cảnh 亦diệc 有hữu 此thử 意ý 。 七thất 種chủng 二nhị 智trí 。 五ngũ 種chủng 三tam 智trí 。 既ký 相tương/tướng 間gian 入nhập 者giả 。 餘dư 諸chư 智trí 亦diệc 有hữu 此thử 意ý 。 例lệ 自tự 可khả 作tác (# 云vân 云vân )# 。

○# 第đệ 三tam 。 行hành 妙diệu 者giả 。 為vi 二nhị 。

一nhất 。 通thông 途đồ 增tăng 數số 行hành 。 二nhị 。 約ước 教giáo 增tăng 數số 行hành 。

夫phu 行hành 名danh 進tiến 趣thú 。 非phi 智trí 不bất 前tiền 。 智trí 解giải 導đạo 行hành 。 非phi 境cảnh 不bất 正chánh 。 智trí 目mục 行hành 足túc 。 到đáo 清thanh 涼lương 池trì 。 而nhi 解giải 是thị 行hành 本bổn 。 行hành 能năng 成thành 智trí 。 故cố 行hành 滿mãn 而nhi 智trí 圓viên 。 智trí 能năng 顯hiển 理lý 。 理lý 窮cùng 則tắc 智trí 息tức 。 如như 此thử 相tương/tướng 須tu 者giả 。 則tắc 非phi 妙diệu 行hạnh 。 妙diệu 行hạnh 者giả 。 一nhất 行hành 一nhất 切thiết 行hành 。 如như 經kinh 。

本bổn 從tùng 無vô 數số 佛Phật 。 具cụ 足túc 行hành 諸chư 道đạo 。

又hựu 云vân 。

無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 所sở 。 而nhi 行hành 深thâm 妙diệu 道Đạo 。

又hựu 云vân 。

盡tận 行hành 諸chư 佛Phật 。 所sở 有hữu 道Đạo 法Pháp 。

既ký 具cụ 。 復phục 深thâm 。 又hựu 盡tận 。 具cụ 即tức 是thị 廣quảng 。 深thâm 即tức 是thị 高cao 。 盡tận 即tức 究cứu 竟cánh 。 此thử 之chi 妙diệu 行hạnh 。 與dữ 前tiền 境cảnh 。 智trí 。 一nhất 而nhi 論luận 三tam 。 三tam 而nhi 論luận 一nhất 。 前tiền 境cảnh 說thuyết 如như 法Pháp 相tương/tướng 。 法pháp 相tướng 亦diệc 具cụ 三tam 。 名danh 祕bí 密mật 藏tạng 。 前tiền 智trí 是thị 如như 法Pháp 相tương/tướng 解giải 。 解giải 亦diệc 具cụ 三tam 。 如như 面diện 上thượng 三tam 目mục 。 今kim 行hành 是thị 所sở 行hành 。 如như 所sở 說thuyết 行hành 。 亦diệc 具cụ 三tam 。 名danh 伊y 字tự 三tam 點điểm 。 若nhược 三tam 若nhược 一nhất 。 皆giai 無vô 缺khuyết 減giảm 。 故cố 稱xưng 妙diệu 行hạnh 耳nhĩ 。 前tiền 對đối 境cảnh 明minh 智trí 。 今kim 亦diệc 應ưng 對đối 智trí 明minh 行hành 。 若nhược 直trực 對đối 一nhất 種chủng 智trí 增tăng 數số 明minh 行hành 。 則tắc 行hành 若nhược 塵trần 沙sa 。 說thuyết 不bất 可khả 盡tận 。 況huống 對đối 諸chư 智trí 。 各các 導đạo 眾chúng 行hành 。 則tắc 浩hạo 若nhược 虛hư 空không 。 得đắc 意ý 亡vong 言ngôn 。 不bất 復phục 可khả 說thuyết 。 《# 釋thích 論luận 》# 云vân 。

菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 時thời 。 以dĩ 一nhất 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 或hoặc 無vô 量lượng 一nhất 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 或hoặc 二nhị 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 或hoặc 無vô 量lượng 二nhị 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 乃nãi 至chí 十thập 法pháp 百bách 法pháp 千thiên 萬vạn 億ức 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 或hoặc 無vô 量lượng 十thập 法pháp 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。

行hành 雖tuy 眾chúng 多đa 。 以dĩ 智trí 為vi 本bổn 。 智trí 如như 導đạo 主chủ 。 行hành 若nhược 商thương 人nhân 。 智trí 如như 利lợi 針châm 。 行hành 如như 長trường/trưởng 線tuyến 。 智trí 御ngự 行hành 牛ngưu 。 車xa 則tắc 安an 隱ẩn 。 能năng 有hữu 所sở 至chí 。 用dụng 此thử 增tăng 數số 諸chư 行hành 。 為vi 前tiền 十thập 如như 諦đế 智trí 所sở 導đạo 。 乃nãi 至chí 一nhất 實thật 諦đế 智trí 所sở 導đạo 。 若nhược 得đắc 此thử 意ý 。 以dĩ 正chánh 智trí 導đạo 眾chúng 行hành 入nhập 正chánh 境cảnh 中trung 。 此thử 義nghĩa 唯duy 可khả 懸huyền 知tri 。 不bất 可khả 載tái 記ký (# 云vân 云vân )# 。

二nhị 。 約ước 教giáo 增tăng 數số 者giả 。 若nhược 三tam 藏tạng 增tăng 數số 明minh 行hành 。 如như 《# 阿a 含hàm 》# 中trung 。

佛Phật 告cáo 比Bỉ 丘Khâu 。

當đương 修tu 一nhất 行hành 。 我ngã 證chứng 汝nhữ 等đẳng 。 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 謂vị 心tâm 不bất 放phóng 逸dật 。 若nhược 能năng 護hộ 心tâm 不bất 放phóng 逸dật 行hành 。 廣quảng 演diễn 廣quảng 布bố 。 則tắc 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 能năng 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。

又hựu 告cáo 比Bỉ 丘Khâu 。

當đương 修tu 一nhất 行hành 。 謂vị 他tha 物vật 莫mạc 取thủ 。

比Bỉ 丘Khâu 白bạch 佛Phật 。

我ngã 已dĩ 知tri 已dĩ 。

佛Phật 言ngôn 。

汝nhữ 云vân 何hà 知tri 。

比Bỉ 丘Khâu 白bạch 佛Phật 。

他tha 物vật 謂vị 。

色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 哉tai 。 若nhược 能năng 不bất 取thủ 此thử 六lục 。 即tức 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 能năng 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。

所sở 言ngôn 廣quảng 演diễn 廣quảng 布bố 者giả 。 以dĩ 不bất 放phóng 逸dật 心tâm 。 歷lịch 一nhất 切thiết 法pháp 。 謂vị 三tam 界giới 。 六lục 塵trần 皆giai 不bất 放phóng 逸dật 。 得đắc 至chí 涅Niết 槃Bàn 。

增tăng 二nhị 數số 明minh 行hành 者giả 。 《# 阿a 含hàm 》# 云vân 。

阿a 練luyện 若nhã 比Bỉ 丘Khâu 。 當đương 修tu 二nhị 法pháp 為vi 行hành 。 謂vị 修tu 止chỉ 。 修tu 觀quán 。 若nhược 修tu 止chỉ 時thời 。 即tức 能năng 休hưu 息tức 諸chư 惡ác 。 戒giới 律luật 威uy 儀nghi 。 諸chư 行hành 禁cấm 戒giới 悉tất 皆giai 不bất 失thất 。 成thành 諸chư 功công 德đức 。 若nhược 修tu 觀quán 時thời 。 即tức 能năng 觀quán 苦khổ 。 如như 實thật 知tri 之chi 。 觀quán 苦khổ 集tập 。 苦khổ 盡tận 。 苦khổ 出xuất 要yếu 。 如như 實thật 知tri 之chi 。 得đắc 盡tận 漏lậu 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 亦diệc 如như 是thị 修tu 。

增tăng 三tam 數số 明minh 行hành 者giả 。 謂vị 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 。 此thử 三tam 是thị 出xuất 世thế 梯thê 隥đặng 。 佛Phật 法Pháp 軌quỹ 儀nghi 。 《# 戒giới 經kinh 》# 云vân 。

。 諸chư 惡ác 莫mạc 作tác 。 諸chư 善thiện 奉phụng 行hành 。 自tự 淨tịnh 其kỳ 意ý 。 是thị 諸chư 佛Phật 教giáo 。

諸chư 惡ác 即tức 七thất 支chi 過quá 罪tội 輕khinh 重trọng 非phi 違vi 。 《# 五ngũ 部bộ 律luật 》# 廣quảng 明minh 其kỳ 相tương/tướng 。 如như 是thị 等đẳng 惡ác 。 戒giới 所sở 防phòng 止chỉ 。 諸chư 善thiện 者giả 。 善thiện 三tam 業nghiệp 。 若nhược 散tán 若nhược 靜tĩnh 。 前tiền 後hậu 方phương 便tiện 。 支chi 林lâm 功công 德đức 。 悉tất 是thị 清thanh 升thăng 。 故cố 稱xưng 為vi 善thiện 。 自tự 淨tịnh 其kỳ 意ý 者giả 。 即tức 是thị 破phá 諸chư 邪tà 倒đảo 。 了liễu 知tri 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 因nhân 果quả 。 正chánh 助trợ 法Pháp 門môn 。 能năng 消tiêu 除trừ 心tâm 垢cấu 。 淨tịnh 諸chư 瑕hà 穢uế 。 豈khởi 過quá 於ư 慧tuệ 。 佛Phật 法Pháp 曠khoáng 海hải 。 此thử 三tam 攝nhiếp 盡tận 。

若nhược 得đắc 此thử 意ý 。 四tứ 。 五ngũ 。 六lục 。 七thất 。 乃nãi 至chí 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 名danh 下hạ 智trí 導đạo 行hành 也dã 。

通thông 教giáo 增tăng 數số 行hành 者giả 。 不bất 定định 部bộ 帙# 判phán 通thông 教giáo 。 但đãn 取thủ 三tam 乘thừa 共cộng 學học 法Pháp 門môn 。 指chỉ 此thử 為vi 通thông 耳nhĩ 。 今kim 且thả 引dẫn 《# 釋thích 論luận 》# 增tăng 數số 。 以dĩ 示thị 其kỳ 相tương/tướng 。 《# 論luận 》# 云vân 。

菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 時thời 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 一nhất 相tương/tướng 。 亦diệc 能năng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 種chủng 種chủng 相tương/tướng 。 雖tuy 知tri 諸chư 法pháp 種chủng 種chủng 相tương/tướng 。 亦diệc 能năng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 相tương/tướng 。 云vân 何hà 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 相tương/tướng 。 所sở 謂vị 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 相tướng 。

如như 四tứ 大đại 各các 各các 不bất 相tương 離ly 。 地địa 中trung 有hữu 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 但đãn 地địa 多đa 。 以dĩ 地địa 為vi 名danh 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 亦diệc 如như 是thị 。

今kim 觀quán 無vô 此thử 異dị 相tướng 。 若nhược 火hỏa 中trung 有hữu 三tam 大đại 。 三tam 大đại 應ưng 併tinh 熱nhiệt 。 若nhược 三tam 大đại 在tại 火hỏa 中trung 。 二nhị 大đại 遂toại 不bất 熱nhiệt 。 則tắc 不bất 名danh 火hỏa 。 若nhược 三tam 大đại 併tinh 熱nhiệt 。 則tắc 三tam 大đại 捨xả 自tự 性tánh 。 皆giai 名danh 為vi 火hỏa 。 無vô 復phục 三tam 大đại 。 若nhược 言ngôn 有hữu 三tam 大đại 。 而nhi 細tế 不bất 可khả 知tri 。 此thử 與dữ 無vô 何hà 異dị 。 若nhược 麁thô 可khả 得đắc 。 則tắc 知tri 有hữu 細tế 。 若nhược 無vô 麁thô 。 細tế 亦diệc 無vô 。 如như 是thị 。 則tắc 火hỏa 中trung 諸chư 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 法pháp 相tướng 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 一nhất 相tương/tướng 。 此thử 以dĩ 一nhất 相tương 破phá 異dị 相tướng 。 復phục 以dĩ 無vô 相tướng 破phá 一nhất 相tương/tướng 。 無vô 相tướng 亦diệc 自tự 滅diệt 。 如như 前tiền 火hỏa 木mộc 然nhiên 諸chư 薪tân 已dĩ 。 亦diệc 復phục 自tự 燒thiêu 。 是thị 為vi 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 相tương/tướng 。 一nhất 相tướng 無vô 相tướng 。 如như 是thị 無vô 量lượng 。 一nhất 切thiết 法pháp 悉tất 皆giai 一nhất 相tương/tướng 。 一nhất 相tướng 無vô 相tướng 。 或hoặc 二nhị 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 乃nãi 至chí 百bách 法pháp 千thiên 萬vạn 億ức 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 可khả 以dĩ 意ý 推thôi 。 不bất 復phục 繁phồn 記ký 。

別biệt 教giáo 增tăng 數số 行hành 者giả 。 如như 善thiện 財tài 入nhập 法Pháp 界Giới 中trung 說thuyết 於ư 一nhất 。 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở 。 各các 聞văn 一nhất 法pháp 為vi 行hành 。 或hoặc 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 或hoặc 投đầu 巖nham 赴phó 火hỏa 。 算toán 砂sa 相tương/tướng 黶yểm 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 等đẳng 。 種chủng 種chủng 一nhất 行hành 。 皆giai 云vân 。

佛Phật 法Pháp 如như 海hải 。 我ngã 唯duy 知tri 此thử 一nhất 法Pháp 門môn 。 餘dư 非phi 所sở 知tri 。

乃nãi 至chí 一nhất 百bách 。 一nhất 十Thập 善Thiện 知tri 識thức 。 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 皆giai 如như 是thị 。 是thị 一nhất 一nhất 行hành 皆giai 破phá 無vô 明minh 。 入nhập 深thâm 境cảnh 界giới 。 若nhược 二nhị 法pháp 。 三tam 法pháp 。 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 等đẳng 法pháp 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 云vân 云vân )# 。

圓viên 教giáo 增tăng 數số 行hành 者giả 。 如như 《# 文Văn 殊Thù 問vấn 經kinh 》# 明minh 菩Bồ 薩Tát 修tu 。 一Nhất 行Hành 三Tam 昧Muội 。 當đương 於ư 靜tĩnh 室thất 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 繫hệ 緣duyên 法Pháp 界Giới 。 一nhất 念niệm 法Pháp 界Giới 。 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 顛điên 倒đảo 永vĩnh 寂tịch 如như 空không 。 此thử 之chi 一nhất 行hành 。 即tức 是thị 一nhất 切thiết 無vô 礙ngại 人nhân 。 一nhất 道đạo 出xuất 生sanh 死tử 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 中trung 。 皆giai 以dĩ 等đẳng 觀quán 入nhập 。 解giải 慧tuệ 心tâm 寂tịch 然nhiên 。 三tam 界giới 無vô 倫luân 匹thất 。 此thử 乃nãi 一nhất 行hành 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。

增tăng 二nhị 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 所sở 謂vị 止chỉ 。 觀quán 。 增tăng 三tam 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 聞văn 。 思tư 。 修tu 。 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 。 增tăng 四tứ 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 四Tứ 念Niệm 處Xứ 。 增tăng 五ngũ 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 五ngũ 門môn 禪thiền 。 增tăng 六lục 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 增tăng 七thất 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 七thất 善thiện 法Pháp 。 增tăng 八bát 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 八Bát 正Chánh 道Đạo 。 增tăng 九cửu 法pháp 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 九cửu 種chủng 大đại 禪thiền 。 增tăng 十thập 數số 為vi 行hành 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 行hành 。 謂vị 十thập 境cảnh 界giới 。 或hoặc 十thập 觀quán 成thành 乘thừa 等đẳng 。 增tăng 百bách 數số 。 千thiên 萬vạn 億ức 數số 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 不bất 可khả 說thuyết 。 法Pháp 門môn 為vi 行hành 。 豈khởi 可khả 具cụ 載tái 。 若nhược 得đắc 其kỳ 意ý 。 例lệ 可khả 解giải 。

然nhiên 增tăng 數số 明minh 行hành 。 為vi 行hành 不bất 同đồng 。 須tu 判phán 麁thô 妙diệu 。 若nhược 三tam 藏tạng 增tăng 數số 諸chư 行hành 。 以dĩ 生sanh 滅diệt 智trí 導đạo 。 但đãn 期kỳ 出xuất 苦khổ 。 止chỉ 息tức 化hóa 城thành 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 通thông 教giáo 增tăng 數số 諸chư 行hành 。 體thể 智trí 雖tuy 巧xảo 。 但đãn 導đạo 出xuất 苦khổ 。 灰hôi 斷đoạn 是thị 同đồng 。 別biệt 教giáo 增tăng 數số 諸chư 行hành 。 智trí 導đạo 則tắc 遠viễn 。 自tự 淺thiển 階giai 深thâm 。 而nhi 諸chư 行hành 隔cách 別biệt 。 事sự 理lý 不bất 融dung 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 圓viên 教giáo 增tăng 數số 諸chư 行hành 。 行hành 融dung 智trí 圓viên 。 是thị 故cố 為vi 妙diệu 。

今kim 經kinh 屬thuộc 圓viên 增tăng 數số 。 如như 《# 觀quán 經kinh 》# 云vân 。

於ư 三tam 七thất 日nhật 。 一nhất 心tâm 精tinh 進tấn 。

此thử 就tựu 一nhất 法pháp 論luận 行hành 妙diệu 。

若nhược 行hành 。 若nhược 坐tọa 。 思tư 惟duy 此thử 經Kinh 。

此thử 就tựu 二nhị 法pháp 論luận 行hành 妙diệu 。

若nhược 聞văn 是thị 經Kinh 。 思tư 惟duy 修tu 習tập 。 善thiện 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。

此thử 就tựu 三tam 法pháp 論luận 行hành 妙diệu 。

四tứ 安an 樂lạc 行hành

此thử 就tựu 四tứ 法pháp 論luận 行hành 妙diệu 。

五ngũ 品phẩm 弟đệ 子tử

此thử 就tựu 五ngũ 法pháp 論luận 行hành 妙diệu 。

六lục 根căn 清thanh 淨tịnh

此thử 就tựu 六lục 法pháp 論luận 行hành 妙diệu 。 如như 是thị 等đẳng 待đãi 麁thô 論luận 妙diệu 也dã 。

開khai 麁thô 論luận 妙diệu 者giả 。 低đê 頭đầu 舉cử 手thủ 。 積tích 土thổ/độ 弄lộng 砂sa 。 皆giai 成thành 佛Phật 道Đạo 。 雖tuy 說thuyết 種chủng 種chủng 法Pháp 。 其kỳ 實thật 為vì 一Nhất 乘Thừa 。 諸chư 行hành 皆giai 妙diệu 。 無vô 麁thô 可khả 待đãi 。 待đãi 即tức 絕tuyệt 矣hĩ 。

復phục 次thứ 。 約ước 五ngũ 數số 明minh 行hành 妙diệu 者giả 。 又hựu 為vi 二nhị 。

先tiên 。 明minh 別biệt 五ngũ 行hành 。 次thứ 。 明minh 圓viên 五ngũ 行hành 。

別biệt 者giả 。 如như 《# 涅Niết 槃Bàn 》# 云vân 。

五ngũ 種chủng 之chi 行hành 。 謂vị 聖thánh 行hành 。 梵Phạm 行hạnh 。 天thiên 行hành 。 嬰anh 兒nhi 行hành 。 病bệnh 行hành 。

聖thánh 行hành 有hữu 三tam 。

戒giới 。 定định 。 慧tuệ 。 如như 經kinh 。

菩Bồ 薩Tát 若nhược 聞văn 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 聞văn 已dĩ 生sanh 信tín 。 作tác 是thị 思tư 惟duy 。

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 無vô 上thượng 道Đạo 。 有hữu 大đại 正Chánh 法Pháp 。 大đại 眾chúng 正chánh 行hạnh 。

從tùng 此thử 立lập 行hành 。

若nhược 聞văn 大đại 涅Niết 槃Bàn

即tức 是thị 信tín 果quả 。 亦diệc 是thị 信tín 滅diệt 。

有hữu 無vô 上thượng 道Đạo

已dĩ 去khứ 。 是thị 信tín 顯hiển 果quả 之chi 行hành 。

無vô 上thượng 道Đạo

是thị 信tín 慧tuệ 。

有hữu 大đại 正Chánh 法Pháp

是thị 信tín 定định 。

大đại 眾chúng 正chánh 行hạnh

是thị 信tín 戒giới 。 是thị 名danh 信tín 因nhân 。 信tín 道đạo 。 自tự 傷thương 己kỷ 身thân 。 及cập 諸chư 眾chúng 生sanh 。 破phá 戒giới 造tạo 罪tội 。 失thất 人nhân 天thiên 樂lạc 。 及cập 涅Niết 槃Bàn 樂lạc 。 即tức 是thị 知tri 集tập 。 往vãng 來lai 生sanh 死tử 。 受thọ 惡ác 道đạo 報báo 。 即tức 是thị 知tri 苦khổ 。 苦khổ 。 集tập 與dữ 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 相tương 違vi 。 即tức 無vô 道đạo 。 無vô 道đạo 故cố 。 不bất 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 則tắc 無vô 滅diệt 。

菩Bồ 薩Tát 欲dục 拔bạt 苦khổ 。 集tập 。 而nhi 起khởi 大đại 悲bi 。 興hưng 兩lưỡng 誓thệ 願nguyện 。 欲dục 與dữ 道đạo 。 滅diệt 而nhi 起khởi 大đại 慈từ 。 興hưng 兩lưỡng 誓thệ 願nguyện 。 發phát 誓thệ 願nguyện 已dĩ 。 次thứ 則tắc 修tu 行hành 。 思tư 惟duy 在tại 家gia 逼bức 迫bách 。 猶do 如như 牢lao 獄ngục 。 不bất 得đắc 盡tận 壽thọ 。 淨tịnh 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 出xuất 家gia 閑nhàn 曠khoáng 。 猶do 若nhược 虛hư 空không 。 即tức 棄khí 家gia 捨xả 欲dục 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 持trì 性tánh 重trọng 戒giới 。 息tức 世thế 譏cơ 嫌hiềm 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 不bất 為vị 愛ái 見kiến 。 羅la 剎sát 毀hủy 戒giới 浮phù 囊nang 。 如như 《# 止Chỉ 觀Quán 》# 中trung 說thuyết 。 因nhân 是thị 持trì 戒giới 。 具cụ 足túc 根căn 本bổn 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 前tiền 後hậu 眷quyến 屬thuộc 餘dư 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 非phi 諸chư 惡ác 覺giác 覺giác 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 護hộ 持trì 正chánh 念niệm 念niệm 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 迴hồi 向hướng 具cụ 足túc 。 無vô 上thượng 道Đạo 戒giới 。 根căn 本bổn 者giả 。 十Thập 善Thiện 性tánh 戒giới 眾chúng 戒giới 根căn 本bổn 。 為vi 無vô 漏lậu 心tâm 持trì 。 故cố 言ngôn 清thanh 淨tịnh 。 前tiền 後hậu 眷quyến 屬thuộc 餘dư 清thanh 淨tịnh 戒giới 者giả 。 偷thâu 蘭lan 遮già 等đẳng 。 是thị 前tiền 眷quyến 屬thuộc 。 十thập 三tam 等đẳng 是thị 後hậu 眷quyến 屬thuộc 。 餘dư 者giả 非phi 律luật 藏tạng 所sở 出xuất 。 絓# 諸chư 經kinh 所sở 制chế 者giả 。 如như 方Phương 等Đẳng 二nhị 十thập 四tứ 戒giới 之chi 流lưu 。 名danh 為vi 餘dư 戒giới 也dã 。

此thử 兩lưỡng 支chi 屬thuộc 律luật 儀nghi 作tác 法pháp 。 受thọ 得đắc 之chi 戒giới 也dã 。 後hậu 三tam 支chi 非phi 作tác 法pháp 。 是thị 得đắc 法Pháp 。 得đắc 法Pháp 時thời 乃nãi 發phát 斯tư 戒giới 也dã 。

非phi 諸chư 惡ác 覺giác 覺giác 清thanh 淨tịnh 戒giới 者giả 。 即tức 定định 共cộng 也dã 。 尸thi 羅la 不bất 清thanh 淨tịnh 。 三tam 昧muội 不bất 現hiện 前tiền 。 以dĩ 戒giới 淨tịnh 故cố 。 事sự 障chướng 除trừ 。 發phát 得đắc 未vị 來lai 。 性tánh 障chướng 除trừ 。 發phát 得đắc 根căn 本bổn 。 滅diệt 惡ác 覺giác 觀quán 。 名danh 定định 共cộng 戒giới 也dã 。

護hộ 持trì 正chánh 念niệm 念niệm 清thanh 淨tịnh 戒giới 者giả 。 即tức 四tứ 念niệm 處xứ 。 觀quán 理lý 正chánh 念niệm 。 雖tuy 未vị 發phát 真chân 。 由do 相tương 似tự 念niệm 。 能năng 發phát 真chân 道đạo 。 成thành 道Đạo 共cộng 戒giới 。 故cố 名danh 正chánh 念niệm 念niệm 清thanh 淨tịnh 戒giới 。

復phục 次thứ 。 定định 共cộng 戒giới 依y 定định 心tâm 發phát 。 屬thuộc 止chỉ 善thiện 義nghĩa 。 道đạo 共cộng 戒giới 依y 分phân 別biệt 心tâm 發phát 。 屬thuộc 行hành 善thiện 義nghĩa 。 動động 。 不bất 動động 俱câu 是thị 毘tỳ 尼ni 。 何hà 者giả 。 戒giới 論luận 防phòng 止chỉ 。 得đắc 定định 共cộng 心tâm 。 不bất 復phục 起khởi 惡ác 。 得đắc 道Đạo 共cộng 發phát 真chân 。 永vĩnh 無vô 過quá 罪tội 。 故cố 俱câu 是thị 戒giới 也dã 。

迴hồi 向hướng 具cụ 足túc 。 無vô 上thượng 道Đạo 戒giới 者giả 。 即tức 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 諸chư 戒giới 中trung 。 具cụ 四tứ 弘hoằng 。 六Lục 度Độ 。 發phát 願nguyện 要yếu 心tâm 。 迴hồi 向hướng 菩Bồ 提Đề 。 故cố 名danh 大Đại 乘Thừa 戒giới 。 弘hoằng 誓thệ 如như 前tiền 說thuyết 。 六Lục 度Độ 者giả 。 厭yếm 惡ác 出xuất 家gia 。 捨xả 於ư 所sở 愛ái 。 即tức 是thị 檀đàn 。 纖tiêm 毫hào 不bất 犯phạm 。 拒cự 逆nghịch 羅la 剎sát 。 即tức 是thị 尸thi 。 能năng 檢kiểm 節tiết 身thân 心tâm 。 安an 忍nhẫn 打đả 罵mạ 。 名danh 生sanh 忍nhẫn 。 耐nại 八bát 風phong 寒hàn 熱nhiệt 貪tham 恚khuể 等đẳng 。 名danh 法Pháp 忍Nhẫn 。 愛ái 見kiến 不bất 能năng 損tổn 。 即tức 是thị 羼sằn 提đề 。 守thủ 護hộ 於ư 戒giới 犯phạm 心tâm 不bất 起khởi 。 即tức 是thị 精tinh 進tấn 。 決quyết 志chí 持trì 戒giới 。 不bất 為vi 狐hồ 疑nghi 所sở 誑cuống 。 專chuyên 心tâm 不bất 動động 。 名danh 為vi 禪thiền 。 明minh 識thức 因nhân 果quả 。 知tri 戒giới 是thị 正Chánh 順Thuận 解Giải 脫Thoát 之chi 本bổn 。 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 三tam 乘thừa 聖thánh 人nhân 。 非phi 六lục 十thập 二nhị 見kiến 。 鷄kê 狗cẩu 等đẳng 戒giới 。 名danh 為vi 般Bát 若Nhã 。

又hựu 別biệt 發phát 願nguyện 。 要yếu 制chế 己kỷ 心tâm 。 寧ninh 以dĩ 此thử 身thân 。 臥ngọa 於ư 熱nhiệt 鐵thiết 。 不bất 以dĩ 破phá 戒giới 受thọ 他tha 床sàng 席tịch 。 十thập 二nhị 誓thệ 願nguyện 自tự 制chế 其kỳ 心tâm 。 又hựu 更cánh 發phát 願nguyện 。 願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 得đắc 護hộ 持trì 禁cấm 戒giới 。 得đắc 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 善thiện 戒giới 。 不bất 缺khuyết 戒giới 。 不bất 析tích 戒giới 。 大Đại 乘Thừa 戒giới 。 不bất 退thoái 戒giới 。 隨tùy 順thuận 戒giới 。 畢tất 竟cánh 戒giới 。 具cụ 足túc 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 戒giới 。 以dĩ 此thử 十thập 願nguyện 。 防phòng 護hộ 眾chúng 生sanh 。 菩Bồ 薩Tát 一nhất 持trì 戒giới 心tâm 。 若nhược 干can 願nguyện 行hành 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 戒giới 。 諸chư 餘dư 行hành 心tâm 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 。

然nhiên 護hộ 他tha 十thập 戒giới 。 從tùng 自tự 行hành 五ngũ 支chi 中trung 出xuất 。

從tùng 根căn 本bổn 。 眷quyến 屬thuộc 兩lưỡng 支chi 出xuất 禁cấm 戒giới 。 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 善thiện 戒giới 。 何hà 者giả 。 篇thiên 聚tụ 作tác 法pháp 即tức 是thị 禁cấm 戒giới 。 禁cấm 戒giới 若nhược 發phát 無vô 作tác 。 乃nãi 名danh 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 淨tịnh 即tức 止chỉ 善thiện 。

而nhi 言ngôn 善thiện 戒giới 。 即tức 是thị 行hành 善thiện 也dã 。

從tùng 非phi 惡ác 覺giác 覺giác 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 開khai 出xuất 不bất 缺khuyết 戒giới 。 何hà 者giả 。 雖tuy 防phòng 護hộ 七thất 支chi 。 妄vọng 念niệm 數số 起khởi 。 致trí 有hữu 缺khuyết 漏lậu 。 若nhược 發phát 未vị 來lai 禪thiền 。 事sự 行hành 不bất 缺khuyết 。 得đắc 根căn 本bổn 禪thiền 。 性tánh 行hành 不bất 缺khuyết 。

從tùng 護hộ 持trì 正chánh 念niệm 念niệm 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 開khai 出xuất 不bất 析tích 戒giới 。 即tức 道đạo 共cộng 戒giới 也dã 。 滅diệt 色sắc 入nhập 空không 是thị 析tích 法pháp 道đạo 共cộng 。 今kim 體thể 法pháp 入nhập 空không 。 故cố 名danh 不bất 析tích 。 又hựu 內nội 有hữu 道đạo 共cộng 。 則tắc 戒giới 品phẩm 牢lao 固cố 。 不bất 可khả 破phá 析tích 也dã 。

從tùng 迴hồi 向hướng 具cụ 足túc 。 無vô 上thượng 道Đạo 戒giới 。 開khai 出xuất 大Đại 乘Thừa 。 不bất 退thoái 。 隨tùy 順thuận 。 畢tất 竟cánh 。 具cụ 足túc 波Ba 羅La 蜜Mật 戒giới 。 言ngôn 大Đại 乘Thừa 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 持trì 性tánh 重trọng/trùng 。 譏cơ 嫌hiềm 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 自tự 求cầu 佛Phật 道Đạo 。 性tánh 重trọng/trùng 則tắc 急cấp 。 為vì 化hóa 眾chúng 生sanh 。 譏cơ 嫌hiềm 則tắc 急cấp 。 小Tiểu 乘Thừa 自tự 調điều 。 性tánh 重trọng/trùng 則tắc 急cấp 。 不bất 度độ 他tha 故cố 。 譏cơ 嫌hiềm 則tắc 寬khoan 。 菩Bồ 薩Tát 具cụ 持trì 兩lưỡng 種chủng 。 故cố 名danh 大Đại 乘Thừa 戒giới 。 不bất 退thoái 者giả 。 行hành 於ư 非phi 道đạo 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 婬dâm 舍xá 。 酒tửu 家gia 非phi 法pháp 之chi 處xứ 。 輒triếp 以dĩ 度độ 人nhân 。 而nhi 於ư 禁cấm 戒giới 。 無vô 有hữu 退thoái 失thất 。 如như 醫y 療liệu 病bệnh 。 不bất 為vi 病bệnh 所sở 污ô 。 故cố 名danh 不bất 退thoái 。 隨tùy 順thuận 者giả 。 隨tùy 物vật 機cơ 宜nghi 。 隨tùy 順thuận 道Đạo 理lý 。 故cố 名danh 隨tùy 順thuận 戒giới 。 畢tất 竟cánh 者giả 。 竪thụ 究cứu 竟cánh 無vô 上thượng 之chi 法pháp 也dã 。 具cụ 足túc 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 橫hoạnh/hoành 一nhất 切thiết 圓viên 滿mãn 。 無vô 法pháp 不bất 備bị 也dã 。

《# 大đại 論luận 》# 亦diệc 明minh 十thập 種chủng 戒giới 。

不bất 破phá 。 不bất 缺khuyết 。 不bất 穿xuyên 。 不bất 雜tạp 四tứ 種chủng 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 根căn 本bổn 支chi 中trung 。 禁cấm 戒giới 。 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 善thiện 戒giới 。 不bất 缺khuyết 戒giới 。 《# 論luận 》# 隨tùy 道đạo 戒giới 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 護hộ 持trì 正chánh 念niệm 支chi 中trung 不bất 析tích 戒giới 也dã 。 《# 論luận 》# 無vô 著trước 戒giới 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 迴hồi 向hướng 支chi 中trung 不bất 退thoái 戒giới 。 《# 論luận 》# 智trí 所sở 讚tán 戒giới 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 大Đại 乘Thừa 戒giới 。 《# 論luận 》# 自tự 在tại 戒giới 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 自tự 在tại 戒giới 。 《# 論luận 》# 隨tùy 定định 戒giới 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 隨tùy 順thuận 戒giới 。 《# 論luận 》# 具cụ 足túc 戒giới 。 即tức 是thị 《# 大đại 經kinh 》# 波Ba 羅La 蜜Mật 戒giới 。 《# 大đại 經kinh 》# 明minh 畢tất 竟cánh 。 《# 論luận 》# 言ngôn 隨tùy 定định 。 此thử 大đại 同đồng 小tiểu 異dị 。 於ư 義nghĩa 無vô 失thất 。

《# 涅Niết 槃Bàn 》# 欲dục 辨biện 菩Bồ 薩Tát 次thứ 第đệ 聖thánh 行hành 。 故cố 具cụ 列liệt 諸chư 戒giới 淺thiển 深thâm 。 始thỉ 終chung 。 具cụ 足túc 。 善thiện 能năng 護hộ 持trì 。 即tức 入nhập 初sơ 不Bất 動Động 地Địa 。 不bất 動động 。 不bất 退thoái 。 不bất 墮đọa 。 不bất 散tán 。 是thị 名danh 戒giới 聖thánh 行hành 。 戒giới 聖thánh 行hành 既ký 從tùng 始thỉ 淺thiển 以dĩ 至chí 於ư 深thâm 。 今kim 仍nhưng 判phán 其kỳ 麁thô 妙diệu 。 禁cấm 。 淨tịnh 。 善thiện 三tam 戒giới 屬thuộc 律luật 儀nghi 。 律luật 儀nghi 通thông 攝nhiếp 眾chúng 。 故cố 定định 尊tôn 卑ty 。 位vị 次thứ 緒tự 。 雖tuy 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 等đẳng 。 不bất 別biệt 立lập 眾chúng 。 故cố 戒giới 法pháp 是thị 同đồng 。 但đãn 以dĩ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 心tâm 為vi 異dị 耳nhĩ 。 故cố 知tri 律luật 儀nghi 等đẳng 三tam 戒giới 。 三tam 藏tạng 攝nhiếp 。 不bất 缺khuyết 是thị 定định 共cộng 。 根căn 本bổn 禪thiền 是thị 事sự 。 亦diệc 屬thuộc 三tam 藏tạng 攝nhiếp 。 是thị 故cố 為vi 麁thô 。 不bất 析tích 戒giới 是thị 體thể 法pháp 道đạo 共cộng 。 即tức 通thông 教giáo 攝nhiếp 。 大Đại 乘Thừa 。 不bất 退thoái 等đẳng 別biệt 教giáo 攝nhiếp 。 亦diệc 兼kiêm 於ư 通thông 。 通thông 有hữu 出xuất 假giả 。 隨tùy 機cơ 順thuận 理lý 。 於ư 道đạo 不bất 退thoái 。 然nhiên 依y 真Chân 諦Đế 。 不bất 及cập 別biệt 人nhân 。 別biệt 人nhân 為vi 妙diệu 也dã 。 隨tùy 順thuận 。 畢tất 竟cánh 。 具cụ 足túc 等đẳng 。 圓viên 教giáo 攝nhiếp 。 不bất 起khởi 滅diệt 定định 。 現hiện 諸chư 威uy 儀nghi 。 不bất 捨xả 道Đạo 法Pháp 。 現hiện 凡phàm 夫phu 事sự 。 故cố 名danh 隨tùy 順thuận 。 唯duy 佛Phật 一nhất 人nhân 具cụ 淨tịnh 戒giới 。 餘dư 人nhân 皆giai 名danh 污ô 戒giới 者giả 。 故cố 名danh 畢tất 竟cánh 戒giới 。 戒giới 是thị 法Pháp 界Giới 。 具cụ 一nhất 切thiết 佛Phật 法pháp 。 眾chúng 生sanh 法pháp 。 到đáo 尸thi 彼bỉ 岸ngạn 。 故cố 名danh 具cụ 足túc 波Ba 羅La 蜜Mật 戒giới 。 《# 淨tịnh 名danh 》# 云vân 。

其kỳ 能năng 如như 是thị 。 是thị 名danh 奉phụng 律luật 。 是thị 名danh 善thiện 解giải 。

此thử 經Kinh 云vân 。

我ngã 等đẳng 長trường 夜dạ 。 持trì 佛Phật 淨tịnh 戒giới 。 法Pháp 王Vương 法Pháp 中trung 。 久cửu 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 始thỉ 於ư 今kim 日nhật 。 得đắc 其kỳ 果quả 報báo 。

又hựu

羅La 睺Hầu 羅La 密mật 行hạnh 。 唯duy 我ngã 能năng 知tri 之chi 。

豈khởi 非phi 待đãi 前tiền 諸chư 戒giới 皆giai 麁thô 。 唯duy 圓viên 為vi 妙diệu 也dã 。

復phục 次thứ 持trì 初sơ 戒giới 如như 乳nhũ 。 中trung 間gian 如như 三tam 味vị 。 後hậu 戒giới 如như 醍đề 醐hồ 。 醍đề 醐hồ 為vi 妙diệu (# 云vân 云vân )# 。

開khai 麁thô 顯hiển 妙diệu 者giả 。 他tha 云vân 。

《# 梵Phạm 網võng 》# 是thị 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。

今kim 問vấn 。

是thị 何hà 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。

彼bỉ 若nhược 答đáp 言ngôn 。

是thị 藏tạng 。 通thông 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。

者giả 。 應ưng 別biệt 有hữu 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 眾chúng 既ký 不bất 別biệt 。 戒giới 何hà 得đắc 異dị 。 又hựu 。 若nhược 別biệt 明minh 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 何hà 等đẳng 別biệt 是thị 緣Duyên 覺Giác 戒giới 。 今kim 明minh 三tam 藏tạng 三tam 乘thừa 無vô 別biệt 眾chúng 。 不bất 得đắc 別biệt 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 緣Duyên 覺Giác 之chi 戒giới 也dã 。 若nhược 作tác 別biệt 。 圓viên 菩Bồ 薩Tát 解giải 者giả 。 可khả 然nhiên 。 何hà 者giả 。 三tam 乘thừa 共cộng 眾chúng 外ngoại 。 別biệt 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 故cố 別biệt 有hữu 戒giới 。

問vấn 。

三tam 乘thừa 眾chúng 外ngoại 。 別biệt 有hữu 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 緣Duyên 覺Giác 戒giới 云vân 何hà 。 答đáp 。

三tam 乘thừa 眾chúng 外ngoại 。 無vô 別biệt 緣Duyên 覺Giác 。 此thử 說thuyết 猶do 是thị 待đãi 麁thô 之chi 戒giới 耳nhĩ 。 開khai 麁thô 者giả 。 毘tỳ 尼ni 學học 者giả 。 即tức 大Đại 乘Thừa 學học 式thức 叉xoa 。 式thức 叉xoa 即tức 是thị 大Đại 乘Thừa 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 光quang 。 非phi 青thanh 。 非phi 黃hoàng 。 非phi 赤xích 白bạch 。 三Tam 歸Quy 。 五Ngũ 戒Giới 。 十Thập 善Thiện 。 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 。 皆giai 是thị 摩Ma 訶Ha 衍Diên 。 豈khởi 有hữu 麁thô 戒giới 隔cách 於ư 妙diệu 戒giới 。 戒giới 既ký 即tức 妙diệu 。 人nhân 亦diệc 復phục 然nhiên 。

汝nhữ 實thật 我ngã 子tử

即tức 此thử 義nghĩa 也dã 。 是thị 名danh 絕tuyệt 待đãi 妙diệu 戒giới 。

玄huyền 義nghĩa 卷quyển 三tam 下hạ 終chung

Print Friendly, PDF & Email