ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA NƯỚC
(Và Những Câu Chuyện Niệm Phật Có Thể Chữa Ung Thư Và HIV)
Tiến sĩ Nhật Bản Masaru Emoto
Thuyết Minh: Hạnh Quang

 

Print Friendly, PDF & Email