Điều Khoản và Nguyên Tắc Cộng Đồng

Điều Khoản và Nguyên Tắc Cộng Đồng

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Cám-ơn quy đạo hữu đã ghé thăm trang tanghtuphathoc.net, và góp ý trên tinh thần xây dựng cho trang nhà ngày được hoàn thiện hơn. Chúng tôi (tangthuphathoc.net) xin trân-trọng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ quý đạo-hữu và luôn xem đó là tiêu chuẩn để học hỏi. Khi để lại những cảm nghĩ từ quý vị, xin vui lòng theo quy định của trang Tạng Thư Phật Học.

Khi quý đạo hữu gởi lên trang nhà những dòng cảm nghĩ hoặc chia sẻ góp ý với các thành viên khác thì cũng đồng nghĩa quý đạo-hữu đã cam kết đồng ý với các điều khoản cũng như nguyên tắc bên dưới của trang nhà. Những điều khoảng hay nguyên tắc tham gia, Chúng tôi có thể thay đổi lại vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến quý đạo hữu.

Quý đạo hữu cam kết không gửi bất cứ thông tin nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác; liên quan đến các vấn đề tình dục, không thảo luận hay đưa các nội dung có liên quan đến chính trị hay đã kích các tông phái cũng như các tôn giáo khác . Không đặt link tới các trang web xấu, link chứa thôn tin độc hại….Khi viết xin vui lòng gõ chữ Việt có dấu (nếu có thể), không viết toàn chữ in hoa. Không Sử dụng nói đệm, nói tục, dùng những từ ngữ, hình ảnh phản cảm trong bài góp ý.

Nếu nội dung không phù hợp như trên, chúng tôi có thể xóa bài góp ý của bạn mà không cần phải thông báo.

Xin cám ơn.
tangthuphathoc.net

Nam Mô A Di Đà Phật

- Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác. (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Đức Phật A Di Đà).

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

- Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. (Đức Phật Dược Sư)

- Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. (Bồ Tát Quán Thế Âm)

- Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác. (Địa Tạng Bồ Tát)

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,

Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.

Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,

Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê

Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,

Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.

Bao giờ học kẻ cười hoa được,

Đem ý sen lành rải bến mê.

 

(HT Thích Thiền Tâm)

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn được an toàn và sẽ không bao giờ được chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật!
×
×
error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT