diêm quan

diêm quan

鹽官 ( 鹽diêm 官quan )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)杭州鹽官縣鎮國海昌院齊安禪師,海門郡人,姓李氏,生時神光照室,出家後,聞大寂行化於龔公山,詣之。大寂一見器之,命入室。密示正法。見傳燈錄七。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 杭 州châu 鹽diêm 官quan 縣huyện 鎮trấn 國quốc 海hải 昌xương 院viện 齊tề 安an 禪thiền 師sư , 海hải 門môn 郡quận 人nhân , 姓tánh 李 氏thị , 生sanh 時thời 神thần 光quang 照chiếu 室thất , 出xuất 家gia 後hậu , 聞văn 大đại 寂tịch 行hành 化hóa 於ư 龔 公công 山sơn , 詣nghệ 之chi 。 大đại 寂tịch 一nhất 見kiến 器khí 之chi , 命mạng 入nhập 室thất 。 密mật 示thị 正Chánh 法Pháp 。 見kiến 傳truyền 燈đăng 錄lục 七thất 。

error: