地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 十Thập 齋Trai 日Nhật


地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 十thập 齋trai 日nhật

一nhất 日nhật 童đồng 子tử 下hạ 念niệm 定Định 光Quang 如Như 來Lai 。 不bất 塗đồ 刀đao 鎗thương 地địa 獄ngục 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 四tứ 十thập 劫kiếp 。

八bát 日nhật 太thái 子tử 下hạ 念niệm 藥dược 師sư 瑠lưu 璃ly 光quang 佛Phật 不bất 塗đồ 糞Phẩn 屎Thỉ 地Địa 獄Ngục 。 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 三tam 十thập 劫kiếp 。

十thập 四tứ 日nhật 察sát 命mạng 下hạ 念niệm 賢Hiền 劫Kiếp 千thiên 佛Phật 。 不bất 塗đồ 鑊Hoạch 湯Thang 地Địa 獄Ngục 。 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 一nhất 千thiên 劫kiếp 。

十thập 五ngũ 日nhật 五ngũ 道đạo 大đại 將tướng 軍quân 下hạ 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 不bất 墮đọa 寒Hàn 氷Băng 地Địa 獄Ngục 。 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 二nhị 百bách 劫kiếp 。

十thập 八bát 日nhật 閻diêm 羅la 王vương 下hạ 念niệm 觀Quán 世Thế 音Âm 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 墮đọa 劍kiếm 樹thụ 地địa 獄ngục 。 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 九cửu 十thập 劫kiếp 。

二nhị 十thập 三tam 日nhật 。 大đại 將tướng 軍quân 下hạ 念niệm 盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật 。 不bất 墮đọa 餓ngạ 鬼quỷ 。 地địa 獄ngục 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 一nhất 千thiên 劫kiếp 。

二nhị 十thập 四tứ 日nhật 。 太thái 山sơn 府phủ 君quân 下hạ 念niệm 地địa 獄ngục 菩Bồ 薩Tát 不bất 墮đọa 斬trảm 斫chước 地địa 獄ngục 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 一nhất 千thiên 劫kiếp 。

二nhị 十thập 八bát 日nhật 。 帝Đế 釋Thích 下hạ 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 不bất 墮đọa 鐵thiết 鋸cứ 地địa 獄ngục 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 九cửu 十thập 劫kiếp 。

二nhị 十thập 九cửu 日nhật 。 四Tứ 天Thiên 王Vương 下hạ 念niệm 藥dược 師sư 上thượng 菩Bồ 薩Tát 不bất 墮đọa 磑ngại 摩ma 地địa 獄ngục 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 七thất 千thiên 劫kiếp 。

三tam 十thập 日nhật 梵Phạm 天Thiên 王Vương 下hạ 念niệm 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 不bất 墮đọa 灰hôi 何hà 地địa 獄ngục 持trì 齋trai 除trừ 罪tội 八bát 千thiên 劫kiếp 。