ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
Của họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TỊNH KHÔNG

10 CỬA ĐỊA NGỤC:
( 1O  ĐIỆN  ĐỊA NGỤC )

Điện thứ nhất là:

Tần Quãng Vương làm chủ.
Điện này làm chủ nhân gian thọ yểu kiếp hung và âm gian thọ hình tội báo. Tất cả tội hồn bị áp giãi tới điện thứ nhất, Tần Quãng Vương tiếp nhận phân sử y theo tội hình nặng nhẹ để đầy đi các ngục khác để thọ tội tiêu nghiệp. Nếu công và lỗi của người bằng nhau thì miễn thọ tội, và có thể chuyển đến điện thứ 10 để đi đầu thai.

Ở trước nghiệp kính đài, người không tốt, xảo quyệt gian trá khó tránh khỏi hành hình. Vạn thứ mang không đi chỉ có nghiệp tùy thân của một đời tạo tội, ở trước nghiệp kính đài hiện nguyên hình không thể chối cãi.

image002[4]

image006[4]image004[4]

image008[4]image010[4]

image012[4]image014[4]

Tự sát tội rất nặng, tự sát là ngu si cũng là rất khổ, sau khi tự sát tội càng khổ, phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại nhiều lần. Bởi vì: tứ ân chưa trả-tứ ân là: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia, ân chúng sanh, trách nhiệm chưa tròn mà tự sát là coi nhẹ thân mạng. Chẳng những khiến cho cha mẹ đau lòng, bỏ vợ con không chăm lo, đây là thảm kịch nhân gian, cho nên cái tội thật đặc biệt nặng.

Thiên hạ loạn lạc, hầu như mất đi lương chi lương năng, bởi không tiếp nhận nền giáo dục đạo đức, ở trong đời ác ngũ trược, rất dễ tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp như: đam mê dâm dục, mê đánh cờ bạc, nghiện rượu như mạng sống, bất hiếu  với cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa…Một khi lở chân, sắp chết tới nơi hối hận đã muộn.

image015image017

image019

Các ngành các nghề không chịu an phận trì đạo, tạo vô lượng nghiệp đắc vô biên tội ác. Các tội căng của con người là do tham, sân, si, tam độc. Ngày nay đạo đức không còn đều do không tuân theo lời dạy bạo của thánh hiền. Rất nhiều người chỉ biết bề ngoài của tôn giáo, nhưng không biết rõ tinh thần chân chính của các tôn giáo: là giáo dục đạo đức. Cho nên chỉ trọng hình thức mà không trọng kết quả thực chất của nó, nên khiến cho vô số chúng sanh càng mê hoặc càng đọa lạc.

Học không an đạo hổ thẹn với thánh hiền, học sách thánh hiền mục đính để làm gì? là chí hướng học theo thánh hiền. Học sách thánh hiền chỉ để giáo dục hóa dân, nếu không thể y giáo phụng hành làm gương mẫu rơi vào danh lợi, thì vẫn bị đọa.  Sau khi chết trước tiên đều phải xuống đây để bổ túc thọ giáo, xong rồi đầy qua địa ngục khác, chịu tội tiêu nghiệp.

image021image023

image025image027

image029

image031image033

Người gánh vát công việc giáo dục xã hội phục vụ quần chúng, phải niệm niệm vì chúng sanh tạo phước, nếu từ trong mưu lợi, không những phá hoại hình tướng bề ngoài, cũng cô phụ lòng tốt của tín chúng, thí dụ như vì người tụng kinh bái sám, bỏ sót chữ hoặc sót trang hoặc không chuyên không rành.  Sau khi chết trước tiên phải bổ túc kinh tiêu nghiệp, xong rồi đầy qua địa ngục khác chịu tội tiêu nghiệp.

Kẻ tài năng trí thức có thể tạo phước cho quần chúng cũng có thể tổn hại chúng sanh. Mượn danh hiệu của tôn giáo không thể phụng trì kinh giới, y giáo phụng hành, một ngày kia vô thường đến khổ báo không kham nổi, càng huống chi là nhận của thí chủ một hạt gạo lớn như núi tu di, đời này không hiểu đạo dư báo còn phải mang lông đội sừng trả. Người tạo tác đi theo tội nghiệp áp giải đến các ngục thọ báo tiêu nghiệp. Tùy theo của nghiệp lực lưu chuyển, lúc sanh tiền đã tạo tất cả, bây giờ đọa vào cảnh địa ngục nào phải chịu tội hình nào tự mình phải tự thọ tội.

image035image037

Bảo trụ địa ngục là địa ngục ôm cột: ngạn ngữ nói, bão noản tư dâm dục là no ấm nghĩ dâm dục. Ngày nay tà dâm lan tràn, người thọ tội báo này là lúc sanh tiền rất ưa thích dâm dục như: tà dâm, hiếp dâm, buôn bán các loại khiêu dâm như sách, tập chí, băng video và dĩa VCD, DVD hoặc tự mình quay phim hoặc cất giữ cùng nhau chiếu xem…Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này thân ôm lấy cột đồng cháy đỏ, toàn thân máu thịt cháy khét.  Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, thống khổ không thể tả, sau khi đã thọ báo phần nhiều đọa vào súc sanh, súc sanh đã thọ xong, được thân người phần nhiều bần tiện, đoãn mạn, hoặc sanh nơi hoàn cảnh ác liệt.

image039image041

image043image045

image047image049

Quả sàn địa ngục là địa ngục giường lửa: quả sàn địa ngục giống như người hiện nay dùng miếng sắt để nướng thịt.  Trong kinh lục dị tướng nói: người phạm tà dâm, đàn ông thì ôm lấy cột đồng, đàn bà thì nằm trên giường sắt. Trong kinh tráng pháp niệm xứ nói: Người ưa thích sát sanh thiêu nướng chiên nấu, kho chưng thịt của chúng sanh hoặc giẫm đạp kiến côn trùng, sau khi chết đều bị đọa vào địa ngục này. Cái khổ của tội hình thời gian dài không thể tưởng tượng được, tội báo này thọ xong, còn phạm những tội khác lại đọa vào địa ngục khác chịu tội cho đến khi tội báo thọ hết.

image051image053

Điện thứ hai là:

Sở dân vương làm chủ quạt đại địa ngục.
Đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh.  Lúc sanh tiền tạo tác sát nghiệp vô lượng vô biên, chịu lấy tội hình lúc như lúc sanh tiền đã tạo các nghiệp này, giết nó như thế nào thì phải bị giết như thế ấy trong kinh nói: người đọa vào quạt địa ngục này lúc sanh tiền rất vui thích sát sanh.

image055

image057

Đã tạo tội nghiệp đến, nếu có phân biệt thượng, trung, hạ, thì địa ngục này cũng có thượng, trung, hạ. Nói chung là tất cả đều tùy theo nghiệp lực nặng nhẹ chịu một mỗi quả báo, chịu nhiều chỗ thọ báo cho đến 16 chổ nếu còn có dư tội thì bị đọa vào địa ngục khác thọ dư báo, cho đến 100 hoặc 1000 năm mới thôi.  Mà địa ngục này có 16 chổ khác nhau khác nhau mỗi một chổ so với mỗi một chổ càng thống khổ, giống như lưu liên quạt ngục liền nhau như dây chuyền, không khác các khổ hình liền nhau không gián đoạn.

image059image061

Đứt khúc địa ngục là địa ngục đâm bụng: trong kinh lục dị tướng nói: phàm là người lấy tâm ác độc hại chúng sanh, lấy chĩa sắt đâm cá, giết hại các loài thủy tộc hoặc săn bắn cầm thú thì phải chuốc lấy tội báo đâm bụng, tội báo này chẳng những đâm bụng còn phải đâm khắp thân thể, đến khi máu thịt nát rã mới thôi, đau khổ thê thảm vạn lần.  Gió thổi thì sống trở lại, phải chịu nhiều lần thọ tội báo, thống khổ không thể tả.

image063image065

image067image069

image071image073

Kiếm kẹp địa ngục là địa ngục lá kiếm: Kinh khởi thế nói lúc sanh tiền không có lòng từ bi, xúi dục kẻ khác dùng dao gậy đánh nhau hoặc sai khiến chiến đấu, hoặc tụ tập đại chúng đấu nhau hoặc xâm phạm quốc độ, dẫn đến chiến tranh, sau khi chết đọa vào ngục này, cũng cố thế lực mạnh hiếp kẻ yếu đề cao cạnh tranh biến thành đấu tranh, đề cao đấu tranh biến thành chiến tranh. Bá tánh vô tội chịu lấy kiếp nạn trước chưa từng có, ngày nay địa cầu trở thành thôn địa cầu, xâm lược chiến đấu đều là việc không nên làm. Nhìn thấy địa ngục quả báo như thế, chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ, giá trị và ý nghĩa của đời người tại đâu.

image075image077

image079image081

Bạt thiết địa ngục là địa ngục kéo lưỡi: Thị phi đều là do cái miệng, khẩu nghiệp đã tạo, tội ác không có cùng tận, tội ác khổ nhiều thê thảm, bức họa đồ chỉ rõ là kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt kéo cày trên đất. Thọ tội khổ này khóc la kêu không ngừng, thọ tội này xong còn phải đọa qua ngục khác uống nước đồng sắt thiêu đốt cổ họng, kế đến thiêu đốt tim phổi gan ruột…Các thứ khổ sở bởi do miệng lưỡi đã tạo chủng chủng tội nghiệp, lại hủy bán Phật, hủy bán thánh hiền, tạo lời sanh sự dẫn đến sung đột, lường gạt người già yếu lương thiện, sau khi chết đều tránh không khỏi địa ngụ kéo lưỡi.

Tiên thác địa ngục là địa ngục roi vọt: Động vật tuy nhỏ cũng là một sinh mạng, cố ý dùng roi đánh hoặc dẫm đạp những đông vật nhỏ như kiến, tuy chúng nó không biết nói chuyện, chẳng có khả năng kháng cự, nhưng sự đau khổ của chúng nó cùng với người chẳng khác.  Lúc còn sống chẳng có từ bi, sau khi chết bị roi vọt vào thân như bóng theo hình, 1 báo trả 1 báo, chúng ta phải đề cao cảnh giác.

image083image085

image088[4]

image086[4]

Trước triệt địa ngục là địa ngục chém chặt: Con người vì muốn ăn ngon no bụng, thích ăn thịt có máu huyết hoặc giết hoặc chặt hoặc còn sống chặt đức từng miếng. Tạo tác xác nghiệp này sau khi chết đều phải chịu quả báo chém chặt, đích thật là tâm nghiệp quạ sự, tự nghiệp quả tác, nghiệp quả phân minh tự làm tự chịu.

Hàn băng địa ngục là địa ngục lạnh giá: Trong kinh lục dị tướng nói: ném chúng sanh đến chỗ đông lạnh, lạnh chết, thí như bắt cá đem các còn sống để cá trong phòng lạnh đông lạnh chết. Ngoài ra sau khi con người vừa mới tắt thở lật đật đem người chết cho vào phòng lạnh, điều này thật là bất nhân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Ỷ thế hiếp người, khiến cho lòng người run sợ, cũng đọa vào địa ngục này. Ngày nay có nhiều bọn côn đồ, dùng thủ đoạn hăm dọa bức ép đối phương phải tuân theo, lại háo sắc uống rượu, sau khi chết khó mà thoát khỏi ngục này.

image090[4]image092

image094image096

image098image100

image104

image102

Ngạ quỷ địa ngục là địa ngục quỷ đói: Nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai.  Đọa vào địa ngục này đều do chủng chủng lòng tham bỏn xẻn, do tham dục sở tạo, không hành pháp chúng sanh phải chịu khổ tự thiêu đốt lấy thân rất là khổ não, nước mắt như mưa kêu khóc rất là bi thảm than thở bi ai, gian nan thống khổ như trong họa đồ vậy. Quan Âm đại sĩ với lòng từ bi đến thí pháp cứu khổ cứu nạn nếu trong lúc mà có thể sanh lòng đại sám hối tức có thể rất mau thoát khỏi ngạ quỷ đạo.

image106image108

Nùng huyết địa ngục là địa ngục máu mủ: Ngọc lực nói lúc sanh tiền kẻ ưa thích giết hại sanh linh động vật thì đọa vào địa ngục này. Động vật bị giết hại quan cảnh thật là tàn nhẫn máu chảy như nước, kêu rên đến chết thật là bi thảm. Nếu là con người lẻ nào chúng ta không phẩn nộ không báo thù chăng. Trong Ngọc Chuẩn Luận tha nói: người âm mưu đoạn tài sản của kẻ khác, thí dụ như tính kế lường gạt tài sản của người dà không biết chữ, khiến cho họ lẻ loi ôm hận mà chết, đây là điều tạo tội cực ác, giống như loài quỉ hút máu vậy, sau khi chết đọa vào địa ngục này đều phải trả nợ

image110image112

Phẩn nĩu mê địa ngục là địa ngục hôi thúi: khắp nơi trong địa ngục này đều là phân nước tiểu và đồng nóng chẳng những mùi hôi thúi khó ngửi không thể tả. Trong phân có dòi, dòi cứng như kim cang, tội nhân ăn dồi, dồi vào trong thân, trước ăn cái môi kế ăn cái lưỡi tiếp tục ăn cổ họng, tim, phổi lá lách, ruột non, ruột già, gân, ăn hết tất cả máu thịt, như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm mới hết. Nếu người lúc sanh tiền thích ăn ruột bao tử của heo, bò dê, chó, đã uống rượu say sưa phạm lỗi lầm như ngỗ nghịch với cha mẹ, xâm phạm thân hữu, gian dâm với vợ của kẻ khác, bỏ bê sự nghiệp, dùng lời thô lổ mắng chửi người, đều đọa vào địa ngục này. Tuy rằng ngày nay khoa học kỷ thuật phát đạt, vật chất văn minh, tương phản lại  đạo đức của con người càng ngày càng đọa lạc. Trong đời này chúng ta muốn hướng lên trên hoặc đọa xuống, tự mình phải nên phản tỉnh tư duy.

image114image116

Điện thứ 3 là:

image002image004

Tống Đế Vương:  điện này làm chủ khắc thần địa ngục.

Kẻ đọa vào địa ngục phần nhiều tội căng là do cuồn quá, tà kiến, ngu si, háo sắc mà ra, tội nhân ở trong ngục này thân ở trong ngục này, thân ở vô lượng do tần nóng hừng hực, bị dây chối buột, sau đó bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng, bên cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn đến ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời không người cứu cho đến khi tội nghiệp tiêu hết.  Nếu được thân người thì thân phận thấp hèn xấu xa thường bị đói khác, rách ngặt, cái khổ của ngục này khổ hơn các ngục của đại địa ngục, thọ tội xong nếu còn có dư tội lại đọa vào địa ngục khác, tiếp tục tiêu tội, nhìn thấy cái khổ trong địa ngục này thật là đáng sợ

image006image008

Đảo thun địa ngục là địa ngục đâm giả: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm đâm giả giết hại chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục này, thí như muốn ăn ngon ngủ vị đem thịt cá vét giả thành tương hoặc thành viên tròn.  Lại trong Kinh Sở Khởi nói: thường hay lừa dối lường gạt hại người, hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn dối trá gạt người dà trẻ phụ nữ trẻ con kkiến cho người về dà khổ sở lẻ loi không nơi nương tựa, sau khi chết khó thoát khỏi cái khổ đâm giả.

image010image012

image014image016

Hoặc nhãn địa ngục là địa ngục móc mắt: Quả báo của địa ngục này là không bao giờ hết rất nhiều tội chẳng phải là đơn nhất, tạo ác nhiều thì các thứ thọ tội cũng nhiều, địa ngục móc mắt là một trong các thứ khổ hình.  Ngọc Chuẩn nói: phàm là ngụy tạo văn kiện đọat lấy tài sản sự nghiệp của kẻ khác thì đọa địa ngục này.  Trong Kinh nói: phàm là kẻ tạo tác tất cả, tất cả nghiệp bất thiện thì đọa vào hắc thần đại địa ngục, phần nhiều phải chịu lấy quả báo móc mắt.

image018image020

Đảo điếu địa ngục là địa ngục treo ngược: Trong Kinh Luận nói: lúc sanh tiền lấy tâm ngược đãi bắt chúng sanh lộn ngược vui chơi hoặc treo ngược chúng sanh như câu tôm câu cá để thiêu nướng, như nướng heo rừng con thịt dê, thịt bò, heo, gà. Lại khéo léo làm bẩy để săn bắt chim muôn thú vật cheo ngược, hoặc dùng thủ đoạn để bắt cóc hiếp dâm, đều đọa vào ngục này

image022

image024image026

Hoặc túc địa ngục là địa ngục chặt chân:  Ngọc Chuẩn nói phàm là lúc sanh tiền ỷ mạnh hiếp yếu, dùng quyền uy ép bức kẻ dưới, kkắc nghiệt đối với người dưới hoặc đày tớ gái người làm, khiến cho người không có nơi sinh sống, phàm là tạo các nghiệp này, sau khi chết đều đọa vào địa ngục chặt chân.

image028image030

Hút máu địa ngục là địa ngục hút máu: Ngọc Luật có nói: lợi dụng chức quyền chôm cắp của công, xâm chiếm tài vật, góp lấy lương thực bóc lột không khác. Sau khi chết đọa vào địa ngục hút máu để cho dơi quạ hút máu trong thân cho đến khi khô cạn mà chết.  Gió lạnh vừa thổi, chết rồi lại sống, như thế sanh sanh tử tử thống khổ đến cực độ mãi cho đến tội hết lại chuyển sang ngục khác để thọ tội.

image032

image034image036

Thư chú địa ngục là địa ngục là địa ngục mọt ăn: kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện thì đọa vào địa ngục này.  Nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân bị độc mọt ăn kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện thì đọa vào địa ngục này, nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân bị mọt ăn từ da thịt đến gân cốt, tất cả bộ phận trong thân đều bị mọt đục khoét thống khổ thấu xương không thể tả.

image038image040

Xuyên lập địa ngục là địa ngục xuyên xường: Ngọc Luật nói phàm là làm quan bất trung bất liêm, không có lòng giúp đở dân hoặc vượt ngục, phá hoại mồ mả của kẻ khác, hủy hoại danh dự người khác, ngụy tạo nhân chứng, giúp người giải trừ đính ước hôn nhân, sau khi chết đều đọa vào ngục này.  Ngày nay tự do ngôn luận đã đi đến chổ không còn nghi kỵ nửa, hủy bán hoặc công kích dẫn đến rối loạn làm họa hại không thể lường được, ảnh hưởng xã hội, nguy hại rất lớn, hoặc ngụy chứng. chuyên làm người chứng minh ly hôn kẻ phá hoại gia đình của người ta, sau khi chết đều đọa vào khổ hình trong địa ngục xuyên xường.

image042image044

Trừ gân địa ngục là địa ngục rút gân: lúc sanh tiền ưa thích ăn gân của động vật, như ưa thích ăn gân bò, lại buôn bán bạch phiến.  Xíu dục người phạm tội khiến cho họ đọa lạc, đều đọa vào địa ngục này, nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân bị trối nằm trên xe sắt bị rút gân ra làm dây để kéo xe, phía sau lại có quỉ tốt dùng rôi đánh hói thúc, thống khổ kêu trời.  Lại Ngọc Luận nói: khi gặp cử chỉ yểu điệu của phụ nữ, liền nghỉ gian dâm, tạo ác không chịu hối cải, phóng túng dâm dục vô độ, xúi dục người thối hôn, khiến khích đàn ông dâm loạn …cũng đọa vào địa ngục này.

Điện thứ 4 là:

Ngũ Quang Vương, Ngũ Quang Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn 2 ngục trước sự thống khổ vô biên, tội nhân đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại, trộm cướp, tà hạnh, tam nghiệp, nhìn thấy địa ngục này tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi quả lệ, lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó, người diêm la lại chẻ mắt ấy ra, lại còn lấy lưỡi hái cắt đồng dùng kèm nóng banh hộ mông ra lấy chì nóng đổ vào bên trong thân, bên ngoài lửa thiêu đốt, nội ngoại cực nóng thật là đau khổ, như vậy trãi qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới tiêu hết.  Nếu được làm người thường có chứng bịnh ăn không tiêu hoặc thân thể gày ốm hoặc có tướng mạo xấu xí…

image046image048

image050image052

Tiêu chảm địa ngục là địa ngục chém chặt: lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh, làm phép lường gạt tài sản của chúng sanh.  Ngọc chuẩn nói không kính thiên địa thần minh đều đọa vào ngục này, đơn giản mà nói, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, không chân quí nguồn nguyên liệu tức là không kính thiên điạ.  Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại kỳ thật đều do nhân tố con người làm ra, thí như khai thác núi rừng, nguồn nước, đều bị ô nhiễm.
Bạc thiệt địa ngục là địa ngục kéo lưỡi: Phật dạy kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ hoặc cống cao phỉ bán kinh đạo, đố kỵ người có đức độ tài năng, ỷ thế cậy tài khinh người thì đọa vào địa ngục này.  Quỷ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đức đoạn, sắt nhọn đốt nóng

image054image056

đâm vào cổ họng khiến cho người muốn chết cũng không được, thống khổ muôn lần không kể xiếc, cho đến ngàn vạn năm mới hết, khi được làm người quả báo nhiều bịnh căm ngọng, không thể nói chuyện, nhìn thấy cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu, tội báo của khẩu nghiệp đích  thật là thống khổ thấm thiếc.

Phát than địa ngục là địa ngục nước sôi: lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển sau khi chết liền đọa vào địa ngục nước sôi ngày nay con người tham ăn vì muốn ăn đồ biển cò tươi, thường đem tôm cá còn sống bỏ vào trong nước sôi nhìn thấy chúng nó đau khổ muốn thoát khỏi nhưng vô phương.  Sau cùng thì trở thành món ăn ngon của mọi người, thử nghỉ hưởng thụ chỉ có một thời tương lai phải chịu quả báo rất khổ có đáng không?.  Lại như tội nhân lúc sanh tiền hay thích giết gà vịt heo bò dê…thường đêm chúng nó nhổ lông thiêu sống hoặc còn sống đem thiêu nướng sự đau đớn thảm thiết vô cùng oán hận, một ngày kia sau khi chết đều phải chịu quả báo nước sôi, chúng ta phải suy nghỉ cho kỷ lưỡng.

image058image060

image064image062

image066

Bát bì địa ngục là địa ngục lột da: kẻ đọa vào địa ngục này lúc sanh tiền làm nghề lột da chúng sanh, thí như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt thịt và lấy máu tươi của nó hoặc roi vọt ngược đãi chúng sanh, khiến cho da thịt tan rã, sau khi chết lại đọa vào địa ngục này.  Lại dùng ác tâm hiếp đáp ngược đãi người ta giống như: lột y phục của người ta khiến cho người ta đau đớn không kham nổi, phàm là tạo tác nghiệp này sau khi chết thì đọa vào địa ngục lột da.

Hỏa luân sao băng địa ngục là địa ngục xe lửa: phàm là lúc sanh tiền lấy tâm sân hận ngược đãi con cái của chồng trước, kẻ tạo tác tam nghiệp sát, đạo, tà dâm, sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong gia đình cốt nhục không thể sống chung với nhau là nhân luân bi kịch, những đứa trẻ vô tội đáng thương rất là thê lương đã không có cha mẹ thương yêu còn lại bị cha mẹ ghẻ ngược đãi càng thêm thê thảm, ngày nay hiếp đáp, nó nhỏ yếu, tương lai nó mạnh, anh yếu tức thì quả báo hiện tiền, lúc đó hối hận đã trễ.
image068image070

image072image074

Nhân tánh vốn thiện, tấm lòng thương người ai ai cũng có đủ, có duyên thì trở thành người trong một nhà, tất cả đều do nhân duyên túc thế, đời người chẳng qua là mấy mươi năm.

Kiếm thụ địa ngục là địa ngục dùng gươm giáo: Trong kinh Khởi Thể nói địa ngục này, cây cao một muôn do tần, gai nhọn 16 tất, quỉ tốt nắm lấy tay tội nhân trèo lên cây hứng thụ rồi ném xuống, bụng lưng bị gai đâm, da thịt đau tan rã, là lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không châm lo gia đình khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn khổ không muốn sống, sau khi chết thì đọa vào ngục này.

image076image078

Trong Kinh nói: khi tội nhân thấy cây kiếm thụ như cô gái xinh đẹp thân rất mềm mại giởn cợt vui đùa, tội nhân nhìn thấy sanh lòng ái nhiễm, chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt xẻo thân thể đến cắt gân lại cắt chẻ đến xương tủy như vậy cắt chẽ toàn thân cho đến rã rời, gió thổi được sống lại, thì bắt đầu lại muốn lên cây, muốn gần cô gái ấy, nào ngờ cô gái lại ở dưới đất cô gái liền cất tiếng nháy mắt và kêu gọi do vì nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ lòng ham muốn hãy hừng, nên bị chặt đức gân cốt và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo, tội nhân lên cây xuống cây, nhiều lần như vậy đuổi theo chịu khổ thọ báo, thảm khốc như vậy làm sao không khiến cho người rùng mình rợn gấy, cảnh tượng quả báo thê thảm trong địa ngục cho thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên.

image080image082

NghĨ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này của chúng ta để đi làm lợi ít cho chúng sanh.

Xạ nhãn địa ngục là địa ngục mù mắt: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ đây là bất hiếu, thử nghỉ đời người khi đến tuổi xế chiều như gọn đèn trước gió, con cái đối đãi với mình bất hiếu như vậy làm sao mà không đau lòng.

image084image086

Bá thiện hiếu qui tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia đình là nền tảng của sự giáo dục chúng ta có thể hiếu thuận, tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ nhỏ chỉ biết đi học không biết cảm ơn ân, càng không biết thể hội sự muôi nấng cực khổ của cha mẹ.  Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời cha mẹ đem tất cả thứ tốt đều cho nó, từ thỏa nhỏ được nuông chìu thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngủ nghịch bất hiếu, là ai tạo thành?. Tam Tự Kinh nói: dưỡng bất giáo phụ chi hóa là nuôi không dạy lỗi của cha mẹ, từ thỏa nhỏ không dạy quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu, kinh lại nói tội nhân ở trong ngục này tiêu nghiệp hết nếu được thân quả báo là  mù mắt lưng gù thọ mạng ngắn gủi kẻ đọa vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tâm cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng.

Tích tất địa ngục là địa ngục đâm đầu gối: Ngọc Chuẩn nói: lúc sanh tiền chiếm lấy tổ nghiệp tạo tội thị phi kẻ làm mâu thuẩn giữa anh em tranh tụng sau khi chết thì đọa vào ngục này.

image088image090

Xã hội ngày nay con cái vì tranh đoạt tài sản trở mặt thành thù bỉ thử đều như vậy, lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp phải nên lấy tâm cảm ơn cẩn thận lể táng truy niệm tổ tông đem lời dậy của tổ đức phát dương quang đại mới đúng.

Điện thứ 5 là:

image002[6]image004[6]

Diêm La Vương Tử, làm chủ chiếu quán đại địa ngục Kêu La.  Cái tội đọa vào địa ngục này là ưa thích sát sanh trộm cắp tà dâm uống rượu …Cái khổ của ngục này còn khổ hơn các ngục trước, tội nhân thọ lấy tội báo tiếng khóc kêu la thảm thiết vang trời cho nên gọi là địa ngục kêu la, sau khi tội báo thọ hết lại đựợc thân người thường bị chứng bệnh phong huyết, sanh nơi bần cùng hoặc sanh ác quốc. Tội nhân áp giải tới đây đại thể đã trải qua các ngục trước chịu tội đã lâu nếu tội chưa tiêu, nếu tội đã tiêu hết thì đưa đi vãng sanh hoặc lại chịu nghiệp luân hồi, kẻ tội nặng sau khi đưa lên vọng hương đài lại đầy qua các ngục khác đều phải chịu tội tiêu nghiệp.

image006[6]image008[6]

image010[6]image012[6]

image014[6]image016[4]

image018[4]image020[4]

Trên vọng hương đài 800 lý toàn là kẻ chấp mê chẳng ngộ: bước lên vọng hương đài quay đầu trong mong thân nhân cách biệt, mắt nhìn xa xôi từng màng từng màng hiện ra khiến cho người đâu lòng xót xa, khiến như nhìn thấy gia thế thây đổi, đạo phong không còn, hài cốt chưa nguội chủ nợ đến bức ép thanh toán, nợ nầng tài sản đã để lại đời sau, ngược lại khiến cho anh em trở mặt thành thù, giành giực với nhau tài sản rất nhiều, nhà lầu biệt thự phút chót đã biến thành may khói, hơi thở chưa tắt mà vợ con sớm đã ra đi tìm cái vui mới, con gái của ta thương yêu bị người hiếp đáp bức ép làm nghề mãi dâm, nhìn thấu những việc như vậy thật là đau lòng, kẻ đau khổ nhất là lên vọng hương đài.

image022[4]image024[4]

Trường cắt tâm địa ngục là địa ngục kéo ruột cắt tim: Ngọc Luật nói: vì tranh danh đoạt lợi dùng thủ đoạn phi pháp gian trá dụ dổ quần chúng, lại còn có kẻ vong ơn phụ nghĩa, mang ơn báo thù đây là không có lương tâm cũng không có lương chi, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục này, lại còn có kẻ xem bề ngoài đàn hoàn nhưng trong tâm như cầm thú chuyên làm chuyện hiếp dâm chỉ vì lòng ham muống một thời mà phải chuốt lấy sự đau đớn kéo ruột cắt tim

image026[4]image028[4]

Đao sơn điạ ngục là địa ngục núi dao: nhìn thấy khắp cảng địa ngục này khắp núi đều là dao bén, tội nhân từ trên không trung rơi xuống bị đâm xuyên qua ruột lồi bụng máu chảy như nước, cái nghiệp nhân đọa vào ngục này như trong Kinh khởi sở nói: phá hoại chánh pháp đạo tràng, hủy bán thánh hiền.  Ngọc Chuẩn nói làm những bảo vật giả lừa gạt phụ nữ ngu si, hãm hại họ cho đến mất mạng cũng đọa vào địa ngục này.  Hiện nay có rất nhiều tập đoàn gian trá gạt gẫm lợi dụng cái tánh nhược điểm của người ta khiến cho người tin theo lời gạt gẫm như chế tạo đồ dả, thuốc dả hại người, lừa gạt tiền bạc, đích thực là không còn lương tâm nữa, nào có biết đâu 1 báo trả 1 báo rất là đáng sợ.

image030[4]image032[4]

image034[4]image036[4]

Phi đạo hỏa thạch địa ngục là địa ngục dao bay đá lửa: địa ngục này là rất nhiều dao bay đá lửa từ không trung rơi xuống như trời mưa không khác, cho dù tội nhân có cánh cũng không thoát khỏi đều phải chuốc lấy tan xương nát thịt kẻ đọa vào ngục này đều là do lúc sanh tiền hiếp đáp kẻ yếu hoặc châm ngồi chiến sự hoặc mắn chửi bán đạo, phàm là tạo các nghiệp này sau khi chết thì đọa vào ngục này.

image038[4]image040[4]

image042[4]image044[4]

Điện thứ 6 là:

Biện Thành Vương làm chủ đại sứ quán đại địa ngục, cái tội khổ của ngục này còn khổ hơn phía trước rất nhiều, bởi tạo cái nhân sát sanh, trộm cắp tà hạnh uống rượu, tội nghiệp so ra nặng hơn cho nên cái khổ càng sau càng ác liệt, tội nhân mổi lần thọ khổ đều kêu khóc tiếng bi thảm nên gọi là đại sứ quán địa ngục.  Địa ngục này đối với kẻ vọng ngữ đã tạo, cái tội này thì tội báo càng nghiêm trọng thê thảm thời gian thọ báo cũng lâu hơn phía trước thật là đâu khổ cực độ.

image046[4]image048[4]

Đinh hầu địa ngục là địa ngục đinh đóng cổ họng: cái nhân tạo tội đọa vào địa ngục này là tạo tác tà dâm, nhìn thấy chúng ngu si vì tâm đã cuồng vì ái đã nặng, cái nhân tạo thành tội này được cái ác báo này thật là không đáng, trong Kinh nói: khẩu chung hành dâm lấy đinh đốt nóng đóng vào địa cổ họng, nếu đã hết nghiệp được sanh làm người miệng thường hôi thúi, đây là ác nghiệp còn dư báo.

image050[4]image052[4]

image054[4]image056[4]

Đối đảo địa ngục là địa ngục cối dã: lúc sanh tiền làm nghề sát sanh hoặc nghề chài lưới sau khi chết đều phải chịu quả báo này, trong Kinh Lập Thế nói: để tội nhân vào cối dã gạo quỉ tốt lấy chày sắt đập dã máu thịt nát bấy như tương thê thảm không thể tả.

image058[4]image062[4]

image060[4]image064[4]

Ma thối địa ngục còn gọi là thiết ma ngục: Kinh Nhân Quả nói: đàn ông tà dâm lấy nhiều thê thiếp hoặc bán dâm sau khi chết thì đọa vào địa ngục này, lúc sanh tiền hưởng đủ cái phước nhiều thê thiếp sau khi chết bỏ vào cói xây nát như tương đây là quả báo tham đồ sắt dục, đích thực là thê thảm không thể tả.

image066[4]image068[4]

Trước đầu địa ngục là địa ngục chém đầu: kẻ có tài nghệ học thức phong phú nhưng họ dùng để hại người, thí như họ tuyên truyền bạo lực, tình dục…địa vị sùng cao họ dùng để lộng hành thí như lạm dụng chức quyền gạt bỏ người hiền lương ra…kẻ có tài năng dùng để tổn nhân lợi kỷ, kẻ ngồi trên cao chỉ mưu tính tư lợi, phàm là tạo các nghiệp này đọa vào địa ngục chém đầu, ngày nay những người gián tiếp truyền bá họ chuyên tuyên truyền bạo lực tình dục làm nhiễm ô thân tâm của thanh thiếu niên làm nguy hại xã hội phá hại phong tục hiền lương, những kẻ như vậy sau khi chết đều sẽ đọa vào địa ngục chém đầu

Hổ đâm địa ngục là địa ngục cọp ăn: những kẻ tham ăn sơn trân hải vị cũng chưa đủ, còn muốn giăn lưới làm bẩy bắt giết thú rừng, như heo rừng, nai, khỉ…phàm là kẻ tham ăn thịt của những động vật này sau khi chết thì đọa vào địa ngục cọp ăn trở thành món ăn mỹ vị của lão hổ, lại trong Kinh Ác Vị Báo Ứng có nói: người phụ nữ có thai dùng thuốc có thai cũng phải chịu quả báo này, thời đại hiện nay nền đạo đức suy kém rất nhiều thiếu nữ không hiểu biết phụ nữ thường thường phá thai, nào có biết đâu phạm cái tội này tương lai sẽ đọa vào địa ngục cọp ăn thịt thật là đáng sợ.

image070[4]image072[4]

image075[4]image075[5]

image077[4]image079[4]

Hỏa ngưu địa ngục còn gọi là ngư điêu mã táo: Ngọc Chuẩn nói: bò ngựa chó, những gia cầm này đối với việc nhà nông có sự cóng hiến rất lớn, lại có thể giúp đỡ việc nhà, khi chúng nó dà yếu vì không có lòng thương tiếc vì muốn lợi ít riêng tư hoặc đem chúng nó bán đi hoặc giết chết nấu nướng, những hành vi không nhân đạo này sau khi chết phải đọa vào địa ngục này.

Huệ thần thất địa ngục là địa ngục cắn thận: Ngọc Chuẩn nói: phàm là đã có gia thất lại còn ham muốn vợ của kẻ khác để làm vợ bé cho mình hoặc âm mưu tính kế hãm hại người khác làm cho nhà tan người mất sau khi chết thì đọa vào địa ngục này.

image081[4]image083[4]

Điện thứ 7 là:

Thái Sơn Vương, điện này làm chủ tiêu nghiệp đại địa ngục cái nhân của tội căn này cùng với phía trước tạo tác các nghiệp sát sanh trộm cắp hoặc tà kiến, tà hạnh uống rượu vọng ngữ…mà tơ hào chẳng có tâm sám hối, những tội nhân này sau khi chết thì đọa vào đại địa ngục này, cái khổ của ngục này còn khổ hơn các ngục trước lửa thiêu trong ngục chẳng có gián đoạn đến khi nghiệp hết mới được thoát ra, đọa vào ngạ quỉ 300 đời, đọa vào sút sanh 200 đời.

image002[8]image004[8]

Nếu được thân người đối với cha mẹ không sanh lòng kính trọng, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, đê tiện, xấu xí, cùng ăn chung với loài chó, tay chân thô liệt thường nương nhờ kẻ khác mà ăn, thân mạng 1 đời chẳng có phước đức. Trong Kinh nói: cảnh địa ngục này bốn phía đều là lửa cháy bừng bừng thân của tội nhân bị thiêu cháy, hết sống rồi lại chết, chết rồi lại sống đau khổ vạn phần.

image006[8]image008[8]
Bạt biệt xuyên ức địa ngục là địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực: Ngọc chuẩn nói: quen dùng gòi bút xúi dục thưa kiện hại người, trăm phương quỉ kế điên đảo thị phi, gạt gẩm tiền tiền của bạc kẻ khác, hảm hại người chết hàm oan sau khi chết thì đọa vào địa ngục này.  Xã hội ngày nay dùng ngòi bút làm sự nghiệp điên đảo thị phi xíu dục người thưa kiện hoặc hăm dọa gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác thậm chí hãm hại người chết hàm oan, những kẻ tạo nghiệp này sau khi chết đều có ác báo tức là quả báo địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực.

image012[8]image014[8]

image010[8]image016[6]

Định thần tôn thân địa ngục: Ngọc Chuẩn nói đàn bà hung ác tính tình dã man, mưu hại kẻ khác đoạt lấy tài sản đều đọa vào địa ngục này, lại còn không tôn sư trọng đạo không nghỉ đến cái ơn nuôi nấng, những kẻ hành nghề bất chính cũng đọa vào địa ngục này

image018[6]

Cẩu hàm răng đạm địa ngục là địa ngục sói gặm sói ăn: Phàm là tạo thêm những chuyện thị phi, vì muốn bảo tồn tham quyền phú quí kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân đều bị đọa vào địa ngục này.  Ngạn ngữ nói lan tâm cẩu phế, đây là hình dung kẻ ác chẳng có lương tâm, hạng người này lúc sanh tiền ăn chơi phè phởn một thời, sau khi chết bị chó gặm sói ăn, bộ phận cơ thể từng đoạn từng đoạn tách rời xương cốt từng khúc tan rã, thật là quả báo khốc liệt thê thảm không dám nhìn

image020[6]image022[6]

image024[6]image026[6]

Du phủ điạ ngục là địa ngục dầu sôi: lúc sanh tiền ưa thích dùng dầu chiên xào thịt chúng sanh hoặc thiêu đốt rừng núi, nướng thịt chúng sanh, sau khi chết đọa vào quả báo này.  Ngày nay những người khai phá rừng thường hay dùng những thủ đoạn thiêu đốt hoặc đốt phá cây rừng chẳng những họ đốt phá hoại hoàn cảnh đại tư dinh đồng thời cũng huỷ hoại hàng ngàn hàng vạn sanh linh, hoặc đi ra ngoài ngoại ô quét dọn mồ mã dùng lửa nướng thịt vì bởi không lưu ý rừng cây biến thành nạn cháy rừng khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh bị thiêu chết, kẻ tạo tội nghiệt thì đọa vào địa ngục này.

image028[6]image030[6]

image032[6]image034[6]

image036[6]image038[6]

Thiết quàn địa ngục là địa ngục quàn sắt: trong Kinh Địa Tạng nói trong ngục vô dán, tội nhân chịu khổ là khi đói thì ăn quàn sắt, khát thì uống nước sắt sôi.  Lại trong Kinh Sở Khởi Thể nói chúng sanh trong địa ngục nằm trên tắm sắt đốt nóng lấy kèm cậy miệng ra đổ quàn sắt nóng vào miệng từ môi kế đến lưỡi, cổ họng, ruột non rồi lọt ra ngoài quàng sắt nóng vẫn còn đỏ, phải chịu rất nhiều lần như vậy, thật là đau đớn, nhìn thấy quả báo này thật là đau đớn nhìn thất quả báo này thật là thê thảm làm sao mà kham nổi.

image040[6]image042[6]

Điện thứ 8 là:

image044[6]image046[6]

Đô Thị Vương.
Đô Thị Vương làm chủ đại tiêu diện đại địa ngục, cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng bừng,lửa cháy thiêu đốt vô lượng trăm ngàn năm không ngừng, thân của tội nhân lửa cháy hừng hực, như vậy trãi qua vô lượng trăm ngàn năm, lấy máu đổ trên thân thiêu nấu cho đến chết, chết rồi lại sống, khi tội nghiệt tiêu hết thì đọa qua ngạ quỉ, súc sanh chịu cái khổ đói khác, chịu đau khổ lẩn nhau trãi qua vô lượng trăm ngàn kiếp.
Muốn được thân người thì giống như rùa mù gặp gỗ cây có lổ.  Khi được sanh làm thân người thì vẫn cùng nhiều bệnh, phiền não tâm loạn, không ngừng đoãn mạng đây là quả báo còn dư.  Nhìn thấy cảnh khổ của địa ngục này còn khổ hơn ngục trước, sở tạo các nghiệp căn cũng giống các tội trước càng nghiêm khắc thì quả báo càng mãnh liệt.

image048[6]image050[6]

image052[6]image054[6]

Trá tủy địa ngục là địa ngục đốt tủy: trong kinh khởi thế nói: tự làm hoặc dạy người dùng lửa thiêu đốt đồng bằng hoặc dùng lửa thiêu đốt ổ chuột và ổ kiến cho đến dùng điện, hoặc nhan mũi giết hại loài mũi, đều đọa vào địa ngục này.  Rất nhiều người dùng phương tiện cắt cỏ thường dùng phương pháp lấy lửa đốt cỏ nào có biết đau ở trong cỏ có rất nhiều những động vật nhỏ ẩn nấu dưới đất, ngọn lửa đã thiêu đốt không biết bao nhiêu sanh mạng đồng thời bị ngọn lửa thiêu đốt ở trong, đây là sát nghiệp rất nặng, không thể không lưu ý, lại có người quét dọn sạch sẽ hoàn cảnh thường dùng thuốc sát trùng giết hại loài kiến côn trùng nào có biết đau tội này cũng nặng, chúng ta có thể cầu nguyện trước ba ngày: nguyện cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tác gia hộ khiến cho các chúng sanh này không bị giết hại.  Trong kinh nhân quả nói: Thầy thuốc người mông cổ không thông y thuật vì bệnh nhân châm chích, khiến cho bệnh nhân bệnh tình càng thêm nặng sau khi chết cũng đọa vào ngục này.

image056[6]image058[6]

Đinh bản địa ngục còn gọi là chỉ xén ngục: Lúc sanh tiền không liêm tránh, tham ô hối lộ khắc bạc hà hiếp kẻ nghèo nhu nhược, khẩu trừ lương bổng, xúi dục thưa kiện, sau khi chết đọa vào địa ngục đóng ván thọ tội.

image060[6]image062[6]

Cưa trước địa ngục là địa ngục cưa chém:  Lúc sanh tiền gian trá, lừa gạt tiền bạc trộm tiền tài của kẻ khác hoặc không tin tránh pháp, kẻ thường sanh tà kiến, thì đọa vào địa ngục cưa chém.  Gian hồ thuật sĩ nói láo gạt người, mê hoặc chúng sanh lừa gạt tài sắc đều phải chịu cái khổ cưa chém giống như bửa củi, bửa cái thân ra từng đoạn từng đọan rất thống khổ không thể tả.

image064[6]image066[6]

image068[6]image070[6]

Kiết xà địa ngục là địa ngục rắn sắt: Trong kinh quán Phật tam muội nói: chúng sanh ngu si hủy bán bố thí, nói rằng bố thí không có phước báu, bảo với tất cả chúng sanh không nên bố thí, họ nói bố thí vô nhân cũng vô quả chịu cảm tội quả báo này.  Phật dậy tài thí được tài phú, pháp thí được thông minh trí huệ, vô ý thí thì được khỏe mạnh, sống lâu, lại nói nhân quả thông 3 đời.  Trồng thiện nhân được thiện quả, trồng bất thiện nhân được ác quả.  Nếu như hành thiện không được thiện quả, hành ác không được ác báo đều do túc thế còn dư tai họa hoặc còn dư phước báu chưa hết.

image072[6]image074[4]

Thiết sắt địa ngục là địa ngục là địa ngục thiết sắt sôi: Nhìn thấy cảnh địa ngục này đổ thiết sắt sôi vào miệng từ trên xuống dưới phút chóc toàn thân cháy bừng, thống khổ, tiếng kêu bi thảm vang trời. Đây là do lúc sanh tiền đã tạo ác nghiệp chiêu cảm ra như vậy, đặc biệt là khẩu nghiệp tạo tác, chúng ta không thể không lưu ý, khẩu vi thọ bức môn, cái miệng là cửa phạm quốc.

image076[4]image078[4]

Hỏa cẩu địa ngục là địa ngục chó lửa: Tam pháp độ lượng nói lúc sanh tiền làm nghề nuôi tầm lấy tơ tầm làm chỉ.  A Tỳ Đàm luận kinh nói chiên xào chúng sanh còn sống hoặc nuôi những động vật nhỏ rồi đem cho cọp beo ăn, sau khi chết đều phải đọa vào địa ngục này chịu lấy chó lửa ăn nuốc và giẫm đạp. Thượng thiên háo sanh chi đức, đối với động vật phải có long thương và bình đẳng.

image080[4]image082[4]

image084[4]image086[6]

Điện thứ 9 là:

Bình Đẳng Vương.  Bình Đẳng Vương làm chủ đại địa ngục lớn nhất gọi là A Tỳ đại địa ngục hoặc còn gọi vô gián đại địa ngục, cái khổ của thọ ngục này còn khổ hơn các ngục trước, cái tội căng là giết cha mẹ, lại nhờ vào tham nhũng, sân hận ngu si, tạo tác ác nghiệp càng nặng thì đọa vào địa ngục A Tỳ, ngục này rộng lớn, chung quanh nhiều lớp, bốn mặt đều là lửa cháy hừng hực.  Chẳng có chổ nào hở trống.

Bởi lúc sanh tiền tạo cái ác trong đại ác. Cái bất thiện trong bất thiện.

Cho nên thọ cái khổ trong đại khổ. Ngoại trừ thân bị lửa thiêu còn phải đọa qua nơi cực lạnh,  gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân chịu thống khổ không thể thí dụ. Tất cả tội hành đều là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra, lại còn có 16 chổ khác, mỗi một chổ so với mỗi một chổ càng khổ hơn, đây là bởi cái nhân tạo tội không như thế trãi qua vô lượng trăm ngàn năm đến khi tội nghiệp tiêu hết mới ra khỏi.

image002[10]image004[10]

image006[10]image008[10]

Phong yết địa ngục là địa ngục bò cạp: Ngọc Chuẩn nói hạng học sĩ khi được vinh hoa phú quí thì phóng túng vô kỵ, dụ dổ gái nhà lành, khi làm việc thì a dua nịnh hót, không thật thà, không thể tránh đại quang minh, kẻ tà hạnh vô liêm sĩ, sau khi chết thì đọa vào ngục này. Xã hội hiện nay khắp nơi đều là có tâm thái không tính nhiệm lẫn nhau, ở trước mặt coi có vẻ thành thật, sau lưng thì làm chuyện phi pháp, đây là a dua nịnh hót không thành thật.

image010[10]image012[10]

image014[10]image016[8]

Độc xà địa ngục là địa ngục rắn độc: Ngọc chuẩn nói: bò cạp, rắn độc hai ngục này đều là trừng phạt cái tội vô liêm sĩ, những kẻ tâm rất sân hận cũng đọa vào quả báo này.  Con người không có tâm xấu hổ thì bất cứ việc xấu nào cũng dám làm, tâm thường sân hận dễ mất đi lý chí tạo tác vô biên tội nghiệt, sau khi chết đều đọa vào ngục này.

image018[8]image020[8]

Giác định thủ não địa ngục: Kinh luận nói lúc sanh tiền lấy tâm ngạo mạn đối với cha mẹ với sư trưởng, hoặc là mô phạm như pháp hoặc lấy các thứ khổ đối đãi với chúng sanh, như chụp đầu, ép đầu của động vật khiến cho sợ hãi, thống khổ.  Phàm là tạo tội nghiệp này thì đọa vào ngục này chịu khổ.

image022[8]image024[8]

image026[8]image028[8]

Đinh thập phong điạ ngục còn gọi là tôn phong điạ ngục: Ngọc chuẩn nói phàm là kẻ thuộc hạ bất chung với thượng cấp, hành động bại lộ gay tai họa liên lụy đến chủ nhân đều đọa vào địa ngục này.  Lạm dụng khai thới đất đai, đốn cây phá hoại sanh thái, tham đồ hưởng thụ làm hao tổn hoàn cảnh tự nhiên đều đọa vào ngục này.

image030[8]

Nha thực địa ngục là địa ngục quạ ăn: Ngọc chuẩn nói phàm là người thù hận sát hại dá họa cho người, ỷ mình có tài, khi dễ kẻ khác, phóng túng chơi bời, âm mưu sát hại kẻ khác.  Phàm là tạo tội ác này sau khi chết đều phải thọ tội.  Nhìn thấy trong cảnh ngục này tội nhân bị quạ sắt mổ ăn, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết chịu khổ không có cùng tận.

image032[8]image034[8]

image036[8]

Châm dủ địa ngục là địa ngục mưa kim: Kim thép từ trong không trung rơi xuống như mưa, toàn thân kkông có chổ nào không bị kim đâm, tội nhân đau đớn gào khóc không ngừng.  Hạng người này lúc sanh tiền thường thường nói láo tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệt, hoặc kẻ dùng thuốc chích phá thai sau khi chết chịu tội báo địa ngục mưa kim.

Điện thứ 10 là:

image040[8]

Chuyển Luân Đại Vương.
Điện Chuyển Luân Đại Vương là trực tiếp với ngũ trược thế giới, chuyên phân sử quỉ hồn từ các điện áp giải đến, phân biệt tội phước lớn nhỏ đã định rồi chuyển qua tứ đại bộ xem nơi nào thích hợp thì cho đi đầu thai, tất cả quỉ hồn căn cứ theo thiện ác tội phước lớn nhỏ đã định rồi chuyển qua tứ đại bộ xem nơi nào thích hợp thì cho đi đầu thai, tất cả quỉ hồn căn cứ theo thiện ác, và tội phước nhiều ít đi qua cầu vàng, cầu bạc, cầu ngọc, cầu đá, cầu ván, cầu đại Hà đi đầu thai. Sau khi căn cứ theo danh sách được đầu thai đã thông báo cho điện thứ 1 đã đăng ký xong, tức liền đưa đến phong đô thành, còn phải xem lại tỷ mỷ thọ mạng dài ngắn hoặc sử lý cẩn mật thây đổi tội phước.

image042[8]image044[8]

image046[8]image048[8]

image050[8]image052[8]

image054[8]image056[8]

Trong bức đồ có người tạo các thiện nghiệp, lúc sanh tiền nhân thiên kính trọng sau khi chết cũng được Chuyển Luân Vương tôn kính đứng dậy đón tiếp, thiện có thiện báo, tương lai họ được đầu thai thì được thọ sanh vào một gia đình tích thiện giàu có.  Nói chung là trồng thiện nhân được thiện báo, trồng ác nhân được ác báo, nhân quả báo ứng tơ hào không sai.  Bố thí hành thiện tích công đức, nhân quả tơ hào không bao giờ sai.  Người trong một đời có thể lạc thiện háo thí, tuân theo ngủ luân, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát, lâm trung nhất định được thiện chung hoặc sanh thiên hoặc trở lại làm người.  Cho nên một đời đã tạo tác tội nghiệt thì lo âu tiền đồ của đời sau, đây là tự mình tạo tác, chẳng phải ông trời an bài cũng chẳng phải thần minh tạo ra.
Hư tiếu canh động, sĩ nông, công thương mỗi mỗi đều có nhân duyên phước báu, phú quí bần tiện cũng đều có nhân duyên.  Không cần ái mộ cũng không buồn rầu, sau khi hiểu rõ nhân quả sự lý, tự mình có thể tâm khai ý giải an phận thủ kỳ đạo.  Cái vốn là phú quí là làm thiện thì được phú quí. Vốn là bần tiện là làm ác thì được bần tiện, chẳng có một tơ hào oán trách, đây mới là cái đạo tiêu nghiệp.

image058[8]

image062[8]image060[8]

image064[8]

image066[8]

image068[8]

image070[8]

Người đại Hà, thì trên cầu đại Hà.
Dưới cầu đại Hà, không liễu sanh.

Sau khi ra khỏi địa ngục bước lên cầu đại Hà, tùy nghiệp lưu chuyển, hoặc khổ hoặc vui, hoặc đọa vào súc sanh, ngạ quỉ, hoặc được làm người, tất cả đều luân hồi vô lượng, vô biên thống khổ, vĩnh viễn chẳng có ngày liễu sanh thoát tử.

image072[8]

image076[6]

image074[6] image078[6]

Ngọc Luật nói: Ngọc Quàng Thiên Tôn:
Phong cho Mạnh Bà  làm thần U Minh, xây dựng khu Vong Đài:
Phàm là kẻ đi đầu thai chuyển thế, đều phải đến khu vong đài uống tô canh này khiến cho quên hết chuyện đời trước, mới cho đi đầu thai. Khi đã đến khu vong đài uống canh vong hồn, bước lên đường luân hồi, quỉ hồn đã uống canh vông hồn: kẻ hiền sau khi uống đầu thai làm người rất thông minh khỏe mạnh, kẻ ác sau khi uống thần chí thần chí tối tâm mệt nhọc suy nhược là khiến cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

image080[6]image082[6]

Trì kinh tạo nghiệp: trước tiên áp giải đến mạnh đình đăng ký trình diện.  Ngọc Luận nói phàm là tội nhân lúc sanh tiền chì kinh niệm chú, sau khi chết vua diêm la khó phán xét tội hình, cho nên trước tiên áp giải đến Mạnh Bà Đình, uống canh vong hồn, tức tốc cho đi đầu thai, khiến cho chết yểu, khiến cho quên hết kinh chú mới có thể trị tội được.

image084[6]image086[8]

image088[6]

image090[6]

image092[4]

image094[4]

Thân người khó được.
Phật pháp khó nghe.

Phật dạy: Thân người khó được giống như rùa mù, gặp khúc cây có lỗ.  Tức nghĩa là Phật nói được cái thân người rất là khó khăn càng phải trân quí, làm người cho đàng hoàng. 

Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết.

Ngày nay có thể nghe được PHẬT PHÁP cũng như ngàn năm âm thất được ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập, mới có thể vĩnh thoát khỏi cái khổ của luân hồi.

Danh sách đọa lạc toàn là thai noãn thấp hóa rất nhiều:

Được thân người rất ít, quỉ vương xem xét danh sách đầu thai toàn là súc sanh, ngạ quỉ nhiều, khắp nơi đều là những loại da của súc sanh, kẻ được thân người thật là quá ít, đủ thấy được thân người thật là quá khó.

image096[4]image098[4]

image100[4]image102[4]

Quỉ Vương vẩy cành liễu, chúng hồn đi đầu thai, quỉ Vương vẫy rưới cành dương liễu đã vẫy hàng ngàn, hàng vạn quỉ hồn tùy theo nghiệp hải lưu chuyển mà đi đầu thai, hoặc làm người hoặc làm bò ngựa dê chó gà heo, lục súc các loài chim các loài thú vật các loài bò bay máy cựa…Trở lại luân hồi chẳng có ngày thoát khỏi.

image104[4]image106[4]

Chiêu nhật hào hào.
Càng khôn lãng lãng.

Thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm, ngoại chừ họ hết tội địa ngục mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quan minh. Trong tam tự kinh nói: nhân chi sơ tánh bản thiện chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở diễn, chẳng phải là bản tánh vốn có.

Cho nên THÂN NGƯỜI khó được, nay đã được.  PHẬT PHÁP khó nghe, nay đã nghe.  Phải càng nên trân quí nắm chắc thân này chớ để luốn qua không còn tạo nghiệp luân hồi.

image108[4]

Thái Thượng nói:  Họa phước vô môn, duy nhơn tự chiêu họa báo của thiện ác như bóng theo hình. Sau khi xem xong Địa Ngục Biến Tướng Đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được, tạo tác tội nghiệp thì đọa vào địa ngục, thật là đáng sợ.

Tuy nói vạn pháp gian không, nhưng nhân quả bất không, vậy thì như đã:

Tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây?

 

Phật dạy: phải hết lòng sám, vĩnh viễn không tạo nữa.
Tức có thể tiêu nghiệp, hy vọng sau cùng chúng ta có thể y theo lời dậy bảo của Phật Đà, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành.

image110[4]image112[4]

image114[4]

image116[4]

image118

Tác giả trong lúc họa bức tranh này đặc biệt có cảm ứng được chư Phật và Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là 3 lần mộng thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát.

image120

image122

Khi xắp họa xong bức tranh này, tác giả cũng được cảm ứng Điạ Tạng Hữu Hội, Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh, cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.

image124image130

image128image126

image134image136

image132

Vì 3 độc tích lũy trong tâm thức làm vọng động, nên làm cho chúng sanh bị sanh dà bịnh chết luân hồi không gián đoạn trong 6 đường:

1.Địa ngục 4.   A Tu La
2.Ngạ Quỷ 5.   Người
3.Súc Sanh 6.    Trời

Vậy vào thời MẠT PHÁP này (thời xa Phật Thích Ca trụ thế đã lâu) chỉ còn cách nương theo pháp môn niệm Phật, bạn mới có thể thoát khỏi cảnh luân hồi không gián đoạn trong 6 đường ở trên.

Vì chúng ta là hạng phàm phu khổ não, chúng sanh muốn thoát ly biển khổ, mong vượt khỏi tam giới, thật phải nên buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật thì đương nhiên sẽ hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông vậy!
Tóm lại điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực-lạc của Phật A Di Đà: bất luận ai sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học, nếu có thể có được 3 yếu tố sau:

“ TIN, HÀNH, NGUYỆN ”

Là có thể bước lên đường đi đến cõi Cực-lạc.  Cuộc hành trình ấy có thể chậm có thể mau, có thể khó khăn có thể dễ dàng nhưng ai có đủ 3 điều kiện ấy thì thế nào cũng đến đích.  Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵn sang chờ đợi để đón tiếp chúng ta:

image138

image140

1.TIN:

a.Tin Phật Thích Ca là đấng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài, vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh Độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật.

b.Tin giáo pháp của Phật Thích Ca nói ra là đúng đắn chơn thật, dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công.

c.Tin ở nơi sức mạnh của mình.  Nếu ta thật tâm tin chắc: ta là Phật sẽ thành, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

Tôi:
–   Tin tưởng một cách tuyệt đối vào pháp môn niệm Phật.
–   Và bổn nguyện của đức Phật A Di Đà.  ( Lời hứa chân thật )
–   Cũng như sự hiện hữu của thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Trên đây là niềm tin của thầy  Thích Trí Như  @ Chùa-Anh Quốc

2.HÀNH:

Khi đi, đứng, nằm ngồi, ăn uống cũng niệm “Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật”, niệm từ buổi mai khi thức dậy, cho đến khi buổi tối, cốt yếu là phải niệm đến nhất tâm bất loạn, cầu sanh về Cực-lạc không còn khổ: sanh, già bệnh, chết nữa.

3.NGUYỆN:

Trước khi đi ngủ, ngồi xếp bằng bán già hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng:
“ Con tin lời của Phật A Di Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài, nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến khi lâm chung đựợc Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát, đến tiếp dẫn con về Cực-lạc ”.

A Di Đà Phật và Chư Thánh Chúng có thể tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới!  Đời này có thể không gì sánh bằng là cầu sanh
Tịnh Độ.

Vậy, vào thời mạt pháp nầy, muốn nắm phần chắc nên cầu sanh
Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà với 10 Niệm THANH TỊNH
chắc được vãng sanh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Có ai thấy nghe được, đều phát tâm bồ đề.  Hết một báo thân này đồng sanh qua cõi Cực Lạc.    

Hết